Anda di halaman 1dari 3

Hikayat Panji Semirang

Sinopsis
Alkisah pada zaman dahulu hiduplah seorang raja di Tanah Jawa yang merupakan empat
bersaudara. Yang tua menjadi raja di Kuripan, yang muda menjadi raja di Daha, yang tengah menjadi raja
di Gegelang, dan yang bungsu menjadi rajadi Singasari. Empat orang bersaudara itu sangat menyayangi
satu sama lain. Negeri tempat mereka tinggal sangat ramai dan termasyur. Banyak pedagang asing yang
masuk untuk berniaga di dalam negeri itu.
Bermula dari seseorang yang bernama Nata Kuripan dengan selirnya yang bernama Paduka
Mahadewi. Mereka memiliki anak laki-laki yang sangat tampan rupanya. Dari wajahnya sudah terlihat
jejak-jejak keagungan dari ayahnya. Maka, diberinyalah inang pengasuh serta tanah di Karang Banjar
Ketapang. Orang-orang menyebut anak tersebut dengan sebutan Raden Banjar Ketapang.
Permaisuri Kuripan yang mengetahui itu, juga ingin mempunyai anak laki-laki yang baik
parasnya. Ia pun mendiskusikannya dengan suaminya. Setelah beberapa lama, mereka memutuskan untuk
menyembah segala dewa-dewa selama 40 hari 40 malam agar keinginannya dikabulkan.
Unsur-Unsur Intrinsik
Tema Silsilah Panji Semirang
Latar Suasana
Bahagia ( Terlalu amat berkasih-kasihan empat bersaudara,.)
Latar Waktu
Zaman dahulu ( Sebermula pada zaman dahulu kala ada raja di Tanah Jawa empat
bersaudra..)
Latar Tempat

Tanah Jawa ( Sebermula pada zaman dahulu kala ada raja di Tanah Jawa
empat bersaudra,..)

Kuripan ( Yang tua menjadi ratu di Kuripan)

Daha ( yang tengah menjadi ratu di Daha)

Gegelang ( yang bungsu menjadi ratu di Gegelang)

Karang Banjar Ketapang ( ., maka dipungutkan inang pengasuh dengan
dlberl pekarangan oleh 8aglnda dl karang 8an[ar keLapang

Watak Tokoh
Raja: periang ( ...pada segenap tahun utus-mengutus, empat buah negeri itu
terlalu amat baik perintahnya dan periksanya akan segala rakyatnya,...Dan
termasyurlah pada segala negeri di Tanah Jawa akan raja empat buah negeri itu,
terlalu baik perintahnya,...)
Nata Kuripan: agung ( ..dan sikapnya dan jejak keagung-agungan), mau menerima
pendapat ( Setelah sang nata mendengar kata Permaisuri demikian maka dipikirkan
sang Nata, benarlah seperti kata Permaisuri.), tekun (Maka sang Nata dan
Permaisuri pun memujalah dua laki istri kepada segala macam Dewa-Dewa siang
dan malam empat puluh hari empat puluh malam.)
Permaisuri: tekun (Maka sang Nata dan Permaisuri pun memujalah dua laki istri
kepada segala macam Dewa-Dewa siang dan malam empat puluh hari empat puluh
malam.), berkeinginan kuat (ingin rasanya ia hendak berputera laki-laki yang baik
parasnya.)
Sudut Pandang
Orang ketiga tunggal ( Karena tidak melibatkan sang pencerita di dalamnya)
Gaya bahasa
-Menggunakan majas repetisi (terdapat dalam kata 'maka)
-Menggunakan majas hiperbola (...dan mendam kula dan menghabiskan segala
rerawitan isi laut dan darat.)
Nilai-Nilai

Religi ( terdapat dalam pemujaan dewa)

Kesabaran dan ketekunan (ketika sang Nata dan Permaisuri menyembah
dewa selama 40 hari 40 malam)

Kerukunan ( terdapat dalam empat bersaudara yang berkasih-kasihan)

Pengharapan ( terdapat dalam keinginan Nata dan Permaisuri dalam
mendapatkan anak

Hikayat Seribu Satu Malam (bahasa Arab: - - - -'Kitb Alf Layla wa-Layla,
bahasa Parsi: ~ -- '-a:ar-o Yak Sab) ialah sebuah karya kesusasteraan Timur Tengah
Zaman Pertengahan yang mengandungi hikayat-hikayat yang diceritakan oleh Scheherazad
(bahasa Parsi: Shahrastini) kepada suaminya. Suaminya pun tidak jadi hendak menghukum
bunuhnya dan biar dia hidup untuk satu lagi hari.
Karya "Seribu Satu Malam" terdiri daripada koleksi hikayat yang dipercaya berasal daripada
hikayat-hikayat Parsi, Arab dan India. Cerita-cerita teras mungkin berasal dari India dan disusun
dalam sebuah karya Parsi yang bertajuk a:ar Afsanah ("Seribu Legenda"). Susunan Arab Alf
Layla ("Seribu Malam") yang wujud pada kira-kira 850, mungkin merupakan terjemahan singkat
untuk a:ar Afsanah. Sebilangan unsur-unsurnya boleh didapati dalam sajak Odyssey yang
dikatakan ditulis oleh Homer, seorang pemuisi Yunani.
Dalam kesusteraan Melayu, hikayat ini yang diterjemahkan atau disadur dari salah satu naskah
Arab pada abad ke-14 M, juga dikenali sebagai ikayat Alfu lailah wa-iailah
|1|
yang dikelaskan
sebagai cerita-cerita berbingkai.
Nama terkininya, Alf Layla wa-Layla (terjemahan harIiah: "Seribu Malam dan Satu Malam",
iaitu "1001 Malam") mungkin muncul pada masa yang tidak diketahui pada Zaman Pertengahan,
dan membayangkan gagasan nombor terhingga trans kerana 1000 mewakili inIiniti konsepsi di
kalangan ahli-ahli matematik Arab. Menurut legenda, sesiapa yang membaca seluruh koleksi ini
akan menjadi gila. Ciri tersendirian Seribu Satu Malam telah direka pada beberapa abad, oleh
banyak orang dan dalam karya berlainan, dan banyak telah menjadi termasyur dalam hak mereka
tersendiri. Contoh-contoh terkenal termasuk Aladdin, Ali Baba dan Empat Puluh Penyamun, dan
Tufuh $0,7,
Semasa pemerintahan dinasti Abbasiyyah Arab di bawah KhaliIah Harun al-Rashid pada abad
ke-8, Baghdad telah menjadi sebuah bandar raya kosmopolitan yang utama. Terdapat ramai
pedagang-pedagang dari Parsi (Iran), China, India, AIrika, dan Eropah di Baghdad. Adalah pada
tempoh itu bahawa banyak cerita, yang asalnya merupakan budaya rakyat, dikumpul secara lisan
dan kemudiannya disusun dalam sebuah buku yang tunggal.
Teras untuk hikayat-hikayat itu ialah sebuah buku Parsi Ssassanid Pahlavi yang bertajuk a:ar
Afsana
|2|
('Seribu Mitos', dalam Parsi: -'~''-). Penyusun dan penterjemah untuk bahasa Arab
dikatakan Abu abd-Allah Muhammed el-Gahshigar, seorang Arab yang hidup pada abad ke-9.
Cerita rangka Shahrazad kelihatan ditambahkan pada abad ke-14. Susunan bahasa Arab moden
yang sulung diterbitkan di Kaherah pada tahun 1835, dan berdasarkan penulisan-penulisan
Mesir.