Anda di halaman 1dari 1

BAB I PENDAHULUAN

Al-Qur`an adalah kitab suci kaum muslimin dan menjadi sumber ajaran Islam yang
pertama dan utama yang harus mereka imani dan aplikasikan dalam kehidupan mereka
agar mereka memperoleh kebaikan di dunia dan di akhirat. Karena itu, tidaklah berlebihan
jika selama ini kaum muslimin tidak hanya mempelajari isi dan pesan-pesannya. Tetapi
juga telah berupaya semaksimal mungkin untuk menjaga otentitasnya. Upaya itu telah
mereka laksanakan sejak Nabi Muhammad Saw masih berada di Mekkah dan belum
berhijrah ke Madinah hingga saat ini. Dengan kata lain upaya tersebut telah mereka
laksanakan sejak al-Qur`an diturunkan hingga saat ini. Mempelajari Al-Quran adalah
kewajiban. Ada beberapa prinsip dasar untuk memahaminya, khusus dari segi hubungan
Al-Quran dengan ilmu pengetahuan. Atau, dengan kata lain, mengenai 'memahami Al -
Quran dalam Hubungannya dengan Ilmu Pengetahuan.(Persoalan ini sangat penting,
terutama pada masa-masa sekarang ini, dimana perkembangan ilmu pengetahuan demikian
pesat dan meliputi seluruh aspek kehidupan). Penting bagi kita untuk mengetahui sejarah
turunnya Al Qur`an, agar menambah keteguhan iman kita kepada kitab Allah SWT dan
tetap pada ajaran Islam. Apabila kita tidak mengetahui sejarah, maka kecenderungan
mengulangi sejarah seperti masa lalu ketika terjadinya pemalsuan al-Qur`an pada masa-
masa awal Islam akan terjadi lagi. Apalagi mengingat sekarang ini bebas dan maraknya
ajaran-ajaran 'nyeleneh yang bermunculan. Wacana tentang sejarah al-Quran, seperti
bagaimana al-Qur`an diturunkan, bagaimana para ulama` menjaga al- Quran dari masa ke
masa perlu diketahui oleh ummat Islam. Bagimana sejarah turunnya al -Qur`an tersebut?
dan apa yang dapat kita ambil pelajaran dari sejarah turunnya al -Qur`an? Dan banyak hal
yang mesti kita ketahui tentang al-Qur`an ini.
Dengan adanya pembahasan ini tentunya kami semua berharap semakin
memperkaya ilmu pengetahuan kami khususnya tentang Nuzulul Qur`an.