Contoh Tembang Macapat jenis Pangkur adalah: Mingkar-mingkuring angkara Akarana karenan mardi siwi sinawung resmining

kidung sinuba sinukarta mrih kertarta pakartining ngelmu luhung kang tumrap neng tanah jawa agama ageming aji Contoh tembang macapat jenis dhandhanggula adalah: Dhuh kusuma ingkang milangoni, buron arum ingkang sobeng wana, yen panggih sun arasane, sumber gung ngisor gunung, wreksa langking sisaning agni, sun sandhang pinarenga nedya amemanuh, wit saking tresananing maneh, surya ratri wong kuning sun kawulani, sun adhep saben dina.