Anda di halaman 1dari 2

Ujian TROPICS boleh diaplikasikan sebagai satu alat amaran awal untuk menilai impak perubahan yang bakal

berlaku. Ia mampu memberi methodology penyelesaian yang sesuai dengan proses pengurusan perubahan. Pendekatan terhadap proses dapat diubah-suai sesuai dengan butir-butir permasalahan yang semakin jelas. Pengubah-suaian dibuat dengan penelitian faktor-faktor utama yang sering dikaitkan dengan proses perubahan. Ia memerlukan perbelanjaan yang minima dari pihak pengurusan dari segi masa dan sumber kerana ia tidak memerlukan input-input data yang harus dikuantitatifkan.

Faktor-faktor yang perlu diambil kira adalah seperti berikut : i. ii. iii. iv. v. vi. vii. Skala Masa Sumber Objektif Persepsi Minat dan Kepentingan Kawalan Punca Sumber

Dengan mengambilkira factor-faktor di atas, pihak pengurusan mampu merangka satu plan tindakan proses perubahan yang optima.

Pihak pengurusan akan berhadapan dengan pilihan jawapan A atau B. Ini akan menunjukkan satu methodologi penyelesaian yang boleh diyakini. Ujian TROPICS akan memberikan satu titik mula dan indikasi tentatif methodology untuk dituruti. Walaubagaimanapun, masalah mungkin timbul apabila output bercampur aduk antara A dan B. Ini akan memerlukan

interpretasi yang sesuai dengan organisasi untuk merangka plan tindakan pengurusan perubahan. Methodologi Penyelesaian (mirip kepada) A Jelas (jangka pendek hingga sederhana) B Kurang Jelas (jangka sederhana hingga panjang) A Jelas dan tetap yang munasabah B Kurang Jelas dan berubah-ubah A Objektif dan boleh dikuantitatifkan B Subjektif dan berwawasan A Dikongsi semua yang terlibat B Konflik kepentingan A Terhad dan Jelas definisinya B Meluas dan Kurang Jelas definisinya A Dalam Pasukan Pengurusan B Dikongsi Luar Pasukan Pengurusan A Dari dalam organisasi B Dari luar organisasi A = Keras B = Lembut A = Keras B = Lembut A = Keras B = Lembut A = Keras B = Lembut A = Keras B = Lembut A = Keras B = Lembut A = Keras B = Lembut

Faktor TROPICS

Skala Masa Sumber Objektif Persepsi Minat dan Kepentingan Kawalan Punca Sumber

Nota : Keras - Methodologi Penyelesaian berasaskan sistem sedia ada dan mekanistik. Lembut - Methodologi Penyelesaian berasaskan perkembangan organisasi dan kompleks.