Anda di halaman 1dari 4

Tatabahasa : Penjodoh Bilangan Mata Pelajaran Tahun Masa Tajuk Hasil Pembelajaran : : : : : Bahasa Melayu 6 60 minit Tatabahasa Penjodoh

h Bilangan Pada akhir proses pengajaran dan pembelajaran, diberi soalan latihan berkaitan penjodoh bilangan, pelajar boleh menjawab secara bertulis dalam masa yang ditetapkan tanpa rujuk. i. Direktif-penerangan ii. Koperatif- i. Aktiviti kumpulan ii.Permainan bahasa i. ii. i. ii. iii. i. ii. iii. i. ii. iii. Teliti Rajin Mengenal pasti Membanding beza Membuat perkaitan Interpersonal Berbahasa Intrapersonal Transparensi Lembaran kerja Kad huruf

Strategi Pengajaran

Kemahiran Generik Penerapan Nilai KBKK

Kecerdasan Pelbagai

Media Pengajaran

Pengetahuan sedia ada

Kebolehan menggunakan penjodoh bilangan dalam ayat-ayat mudah.

-1 -

Langkah/Masa (Peristiwa Pengajaran) Set Induksi (10 minit) (Menarik Perhatian)

Isi Pelajaran Guru Kad huruf Membentuk penjodoh bilangan

Aktiviti P&P Pelajar 1. Murid bergerak untuk membentuk kumpulan kecil. 2. Setiap ahli dalam kumpulan membentuk perkataan-perkataan penjodoh bilangan seberapa banyak yang dapat mengikut tempoh yang diberi. 3. Setiap ahli menyebut perkataan dan ketua kumpulan dikehendaki menulis perkataan tersebut. 4. Kumpulan yang menang diberi hadiah.

Media Pengajaran

Kemahiran Generik

1. Guru membahagikan murid-murid kepada beberapa kumpulan kecil dan memberikan beberapa kad huruf untuk permainan bahasa. 2. Guru membunyikan wisel untuk permainan bahasa. 3. Guru memberikan hadiah kepada kumpulan yang menang

Permainan bahasa - Kad huruf

KBKK Mengenal pasti Kecerdasan Pelbagai Berbahasa Interpersonal Intrapersonal

Langkah 1 (10 minit)

Transparensi penjodoh bilangan Nota

(Menyampaikan

1. Guru meminta muridmurid menyebut perkataan-perkataan yang dipamerkan berulang-ulang kali.

1. Murid menyebut perkataan secara kelas. 2. Murid-murid mendengar sambil

Transparensi Nota

KBKK Membanding dan membeza

-2 -

Objektif) 2. Guru memberikan penekanan kepada beberapa penjodoh bilangan yang sukar dan yang sering menjadi topik hangat dalam peperiksaan UPSR.

melihat nota yang dipamerkan. 3.Murid-murid menjawab mengikut susunan ayat yang betul 4. Murid-murid membanding beza antara penjodoh bilangan

Kecerdasan Pelbagai Interpersonal Berbahasa

Langkah 2 (15 minit)

Nota Penggunaan penjodoh bilangan dan contoh ayatayat

(Menyediakan Bahan Rangsangan)

1. Guru menyuruh setiap kumpulan membaca ayat-ayat yang diberi sebagai contoh dan mereka diminta berbincang dan membina ayat sendiri. 2. Guru membetulkan setiap ayat yang salah dan membanding beza antara penjodoh bilangan itu. 3. Guru membaca nota yang dipamerkan untuk peringatan murid.

1. Setiap murid membaca ayat-ayat yang disediakan. 2. Murid-murid bekerjasama membina ayat-ayat pendek. 3. Murid mendengar penjelasan guru berhubung dengan nota dan banding beza penjodoh bilangan

Transparensi nota

KBKK Mengelas Kecerdasan Pelbagai Interpersonal Berbahasa

-3 -

Langkah 3 (15 minit) (Memberikan Maklum Balas) (Menampilkan Pencapaian)

Bahan edaran untuk setiap kumpulan BPG

1. Guru mengedarkan Borang Pengurusan Grafik untuk tindakan setiap ahli dalam kumpulan. 2. Guru memilih murid secara rawak untuk membaca jawapan yang diberi. 3. Guru menulis jawapan di papan hitam dan membetulkan setiap setiap kesalahan yang dibuat oleh murid

1. Murid berbincang dan setiap ahli menulis dapatan atau hasil perbincangan. 2. Semua ahli menandakan ( / ) pada jawapan betul dan menyalin semula perkataan sebagai pembetulan dengan menggunakan pen merah pada jawapan yang salah.

Borang Pengurusan Grafik (BPG) Membanding beza (Lampiran 1)

KBKK Menjana minda Kecerdasan Pelbagai Interpersonal Berbahasa

Penutup ( 10 minit ) (Menilai Pencapaian) (Pengukuhan dan Penilaian)

Bahan edaran Latihan

1. Guru mengedarkan latihan kepada semua murid. 2. Guru memberikan jawapan.

1. Murid diberi masa 7 minit untuk menyiapkan 10 latihan dan bakinya sebagai latihan kerja rumah. 2. Murid menandakan jawapan dan menyalin semula latihan pembetulan di dalam buku rampaian.

Latihan (Lampiran 2)

KBKK Menjana minda Kecerdasan Pelbagai Intrapersonal Berbahasa

-4 -