Anda di halaman 1dari 1

" Akan ada segolongan manusia dari umatku yang tetap atas kebenaran sampai hari kiamat dan

mereka tetap atas kebenaran itu" (HR Bukhari)

" Maka bahawasanya siapa yang hidup (lama) diantaramu nescaya akan melihat perselisihan (faham) yang banyak . Ketika itu berpegang teguhlah Sunnahku dan Sunnah Khalifah Rasyidin yang diberi hidayat. Berpegang teguhlah itu dan gigitlah dengan gigi gerahamu " (HR Imam Abu Daud)

"Demi tuhan yang memegang jiwa Muhammad di tanganNya akan berfiqrah umatku senyak 73 fiqrah yang satu masuk syurga dan yang lain masuk neraka " . Bertanya para sahabat "Siapakah fiqrah (yang tidak masuk neraka) Ya Rasulullah ? " Nabi menjawab " Ahlulsunnah wal jamaah" (HR Imam Thabarani)

22 aliran Kaum Syiah 20 aliran Kaum Khawarij 20 aliran Kaum Muktazilah 05 aliran Kaum Murjiah 03 aliran Kaum Najariah 01 aliran Kaum Jabariah 01 aliran Kaum Musyabbihah 01 aliran Kaum Sunni