Anda di halaman 1dari 3

Borang Penyertaan

Permainan Tradisional (Bowling Kelapa Padang)


Anjuran Fakulti Sains Sukan & Kejurulatihan (Kursus Kepegawaian)

Nama Kumpulan :
Nama Pelajar

No Matrik
1.


2.


3.Syarat-Syarat Pertandingan
1. Setiap peserta A1BKAN memakai pakaian sopan sewaktu
pertandingan.
2. Setiap peserta mestilah mematuhi segala arahan yang diberikan oleh
pegawai-pegawai yang mengurus pertandingan tersebut.
3. Setiap keputusan pengadil adalah muktamad.
4. uran penyertaan adalah sebanyak RM3.00 setiap kumpulan


Borang Penyertaan
Permainan Tradisional (1alan Atas Tempurung)
Anjuran Fakulti Sains Sukan & Kejurulatihan (Kursus Kepegawaian)

Nama Kumpulan :
Nama Pelajar No Matrik
1.
2.
3.
4.

Syarat-Syarat Pertandingan
1. Setiap peserta A1BKAN memakai pakaian sopan sewaktu
pertandingan.
2. Setiap peserta mestilah mematuhi segala arahan yang diberikan oleh
pegawai-pegawai yang mengurus pertandingan tersebut.
3. Setiap keputusan pengadil adalah muktamad.
4. uran penyertaan adalah sebanyak RM3.00 setiap kumpulan.

Borang Penyertaan
Permainan Tradisional (Sepak Raga Bulatan)
Anjuran Fakulti Sains Sukan & Kejurulatihan (Kursus Kepegawaian)

Nama Kumpulan :
Nama Pelajar

No Matrik
1.


2.


3.


4.


5.Syarat-Syarat Pertandingan
1. Setiap peserta A1BKAN memakai pakaian sopan sewaktu
pertandingan.
2. Setiap peserta mestilah mematuhi segala arahan yang diberikan oleh
pegawai-pegawai yang mengurus pertandingan tersebut.
3. Setiap keputusan pengadil adalah muktamad.
4. uran penyertaan adalah sebanyak RM3.00 setiap kumpulan.