I I

Dwl Mlng'guan Edis1ii 19 Th. IX'/201l/.190ktober2

t November

Android lokal MakinVokal

Ini d.ia car. Ulgal Menguras ~ulsa Tips Menghindari KQnten Nakai

Android
•. Menamll1ah PUihsll Fan~pada Bls!dkU"erry
'. 8,e·ri(tea.si def]lgan Vidert Andfoid

I:N MIEMOIRIAM. SteveJ.ob,s:: 1'955-201"1'

iP'hon,e

• Edit tagl1 Via Ponset

)
,)

,~
-1-'

"1

~x:13 "~"..
-~

-fiONSEL MUS!I:K TH,REE BI'G SPEAKER
BOOK 10'0.,000

..
~

50 MOVIE

Gx7B8
L._

*

·P'HD'NIE,

.. , '10 DAY STANDBY BATTERY ~.~,. . · T,O'UCHSCR'E- EN • .. 1

IN8,1.s·,=··~
.
Ii

Foru-m
-

g:~~~:~,-, .
• .I ••

[Dwl Minggu~m E.diisi2.19 Th IX 12011/19 ...

Oktober '1
g

N.(wember

I

• •

II

jP>e:n,,ils.eliutt ._AhU '1;b'~11Plr~:~G!m;~ Pem~'mpi i:'I, Ultm:um
LE~i !flaM Mhl(]r}lGIFilO
I

N

II

N

e

Perrm,i mp,iTQ !Per:11i!iahiaa.tI, Ded~iYTj~IhJlId~iY' Wa~il
P~m,ilim p "i1l1,F',!!rlU'!iahaarl' Aflr'ffllfJIdlti'J"" Ras,idl
l

:P~\lildmpi:n R!ecl!a.~~i: .Dk~Rlllfta,m:a'~l '~etJ:alk:tur 'R:ellaks~ar;f;j1J Arielf ~BurhaHA.mU:!~rl

I
.M. ADir~:y· Ml
Ardlfl


SJe"!l:iiawan Har.d1)lclrnto r
f'GilPlrafelr

II

1k'~,aJlm ~al.m1rr~;tl~ Daenl Fa~!mi:l

~ftti1·mut.lI_hirtckno.,o~ 'DON~ij ~IJnja
IIp'Slcr
'1, ,.'

~l

h!\qj1rnaiflilit:fa,il '!liyafHd OOtliatl}'· lB. 11!8[w,an
ifl!rolnnorS"l

~.I.mm.iS~pt)J:i\soel1 r"&ru ~.lnlOl t,.'Mnl.·~ena .pQSAt? PDMllli lle- , ---._ J!1ld.,~f'U;pdatQ DMtu:na'ga PO"Jei! 1&' PC ".blet ·p..hmg ~ '

J~lter_1M\ .~ Bah

nlUf pcn.~·;

,~- :Ik~at'

IDlis.tri!:iu:sl 8::. '51 rklu ~a'!\i

·m:dt~~wlsatnlb
IKe!!larnga!1i1

Mustawab r ':ctnist,i:~af'a:tmiQIwali

Rumallil latls~;a ~1tni~r Nur~l'i~\11U'la.M i
J.

~T, Pul:se. 1.mIQm·ed~crpmtama.
• • • •I _.. •.

Pem~e:rbjt

.4la,mat Jl~dalfCisi JL R:aya . '~MII:l;N~. 27 I''!"a;sar JaMifta 112'§4;Cl' lie: _- rI
J

CQlf}

,o.~l)taO12~5
.A:lam;at Eli.ln1!! Graha.ii'l~ome~i[ta ~l[. .R:a;ya. R'e10a!}l!2lFan Lama, ~ 11Ii9 , J:a~;a[rt;;a ~~l2Jjl 1!e~eli!0n

t2"~;O F~Ik;s~lnn~ U

I

'1'9il'Ml

• •

I
2

• •

II

Diwl Mlngguan

E.diisi ,2.19Th IX1:2:011/1:9 Ok:tobet" - .1 NDve:mbe.r

.

'i'! ~ ~

'l."W~ '7. ;:~ '.:

':'.

p.' reVlleW
-

Nokia (5-05, Nok.ia (5-06, Nokia (2-05 & No,kiaX2-0S

4,ModeiBa Sasar Entry Level
Banyak kiat di lakukan pobr! kan pons« { duma di tengah pers,ainganyang demikion

ketat. Salah satu care yaitu
dengan m'enghadi rkan ponset

:Nokia Xl05, da~ang dengan ~orn$ep candy ba r. SeperU k,e'lua rga besar :Nlokia .Xsier1.e,~J pnrt'se~inj Ibetori'enta'si Ipada Iffi.wsik dan .rnedia. K.uaUtas
S,ementara sa,udaral1yaj,

penerus dari ponsel yang
cukup memi kat di pasor. Seperti yang di lcd;.ukan Nok.ia

musikcd dapat dfanci:alkarJbi~il~. via. 'loudsp.e.a.~e;r m.~ruJun~iter~_Q he~dr$et. p

51 ponse'l juga. pJU fasiUtais rtya

pekam radio dan kall'nera VGA unturn< a!l~atpotret, S-e;dalrl'g flU I1tliJ~ aks·j mengarungi dUrJia maya terse-dia kalnail 6P RS dan EDGE y;~Jrgs iap membantu p,eWlggUlWla. Nokia X2.-05 akan {latang'de1wrg,i\:Ijrl emlP~t.¥it arrnltl y~krJ.1 lB:lack~,Sii[v-efj White dan Bright Reel.
j

baru baru illl tewa: dua waj'ah baru Nokia (5-05 dan Nokia
(5-06., Peri hal nam'unya J duo ini memang akan menetuskan kiprah apik. Nokia C5-03.

sebagal sukStesQJi" Nokfa C5 .. S.eka·rang sa.atnya Nokia;C5-105 dan Nn!.I(ia (5-06SJeba_gaj Vlenf: mu)ratJ d.cru~ INiQkjaC5"03, JK.enapa.ll.eb:ih mura,h? 'lelmya~a kedua ponsel mengaJamj d:owngrade, danSie'S] ailatfo"tografL Mereka h~nYit men'sa;dOIPSikame:ra 2. MP s,ementar;a ka.kaW:(nya slJdal~ beradaptaSI ,d'9rJga'n Ikamera.. 5 MP. i<,edu~nya Juga tanpa. di.ben.amkan fiH:wr .3G .dell [hanya.. b.erld.M·ifi kasi GPR5 d~tJ lEDGE. IKedlll.b3pO.rJs;el fni nyaris ldenti~ dari spes.'ift~,asi m~pUn fi:tur ywngc dtwnut..

S

lelbeLlIml1~la Nokiatela~

~.::!~I~~:~;ao~:~~~~. ~;~~~.~

Sy.mbiaWl s!e:ri 6l'J m.as:ih di~)er,caya: pilll ak No~ 181 L!ntu k be rj:alan di at~s Ik.edu,any-a. Il)engan ot~k presesor 5ebe~sar60,0 MHz: .serta dlJlk~ngan 1.2,gM~ RAM dan 1.St)1 MB ROM Nokj,a,
j,

C5 -l'lS, da.h. Noj~la, (5,- 06 sepakat lrtl1>emib"enamkan internal S(.oir-~ge .selpe;s,ar 40 MB. Ka.!~au,dlra:sa m as'ih 11[(]Jrafi'Sj. WTl'emo!rj tambahal~l tJffl.gga. 16 GiB' m~ mp,lId:lp.enuhi. ~edua.nya. middlelendJ baik. NokIa (5-05 dan Nokicru C5-CHll s,ama s~ma m;efldlJlk~ng A-GPS, :Nokia .. ap.s; vide!:;) berj!le.ni5 VGi1t se:rta, M
j

mW.julgml

UFltu~: pasar

Adobe Flash Ute v3...1.~atu

~~ng Jadj

perbed~arn merH::ol.o.k,. p.adiE!J,. Nokia (5-06 dUa_mbah_lkall1 jialu;r Win untu.lk Il[u:l!I'leRsi data. $,emlerntta,F'Q Nilkta,C5-05 ImirlU:;i ,kemarmlPuan ters,ebut .. 'Iak ha,r:iya ,)tu.f :N1ok.i a mefl~hadir~a n d[ua Iper:.sonH baru yang salcruhsatunya data ng da ri X series, Mas']ngmaising' dii_her; 'kode !Nd<i~ C2..~05dan No,kia

)(2-1(15. enyasar pematai pemuta; M
due) .i6i .m.ene:f'ap~!(an .platform serl 540. Meski beflh:ar~a Juail .mlrJl.m\j.

~lamun

kedua pOrlseL punya belberapa,

[keu ngguLan . IKeduafiya. dib.etJ"'ahi den g-afi I~olkia Blrows,er tellbarn. S,ebJiin ramah bi.ayajc tekno:[o;gl k.ompf;es1I1ya buat ~emudiaharn d:alaAITImlemlbuka..

h.alaman web. Duo 1ill-juga diit~n amk,an iNGJ'kta'$ to,f'e' untu k ·ak.ses
clowniload rjbuafl a p Lika~t "Ie rro a~·uk

[preLoadapUk.as;i "fav>(lrit ma-cam lFacebook -dan- Twitter. ~ ~ ,
-

.

lOad bodi. bawaai['i.f NOikia C2.-,05 i11er1otm factor 51ideJrl IPOrlse,:l i1')1 Im,engha(U:rka:n' kamera VGA .. en.gan d di:g,lta:l zOlOlm J miedt'a play,erterma$UI~ IFM. RQcH:ode~:g:am bU.itt in Irecorde r. Untulk.kem udaih;a[J sba tlfl,il: d~a[J transf·e r m.ei.dJq~sa i'\g ponseil.p unya b:~uetogth dan miclfo USB lH!:rta externa:l m1emori- hingga 11 G.:S.

tamlPil cusup

.apfk.dan

manis.

3

[Dwl Minggu~m E.disi... 2.19 Th IX 12011/19

Oktober '1
g

N.(wember

I

• •

II

Spesinkasii! JariNBan:.G~1'A 'goo I ~:SOO..;Ilime~.s;i: ~~.i4 x."4:].8 ltl 1 tL·] rom; ~ra:l:: '9.~ gr~' ayar: 1FT rmitt;lYie l mue:l1Iocrtllenl r~bu Wi3Ima, lim x '3.:2.0 p,ikisel "2 irnl:hi; Karnera: uti!ma: ¥'IDA~ ,6:4G:il1.4:1TCI ptl&el;; .M.em.I""t~ M M.B, micre$D htngga ,1t G,a;K;.onekt~itas; aH:<J~th v:t..1 wM;:1n A2.fl)~ iEDR: miGr'oU~B: v!2..0; F'itur ~ai,": 'p0~ fl.nJ'~.MlP1{;, brnw~r Wl'>.~ 2.J:liocH}ML, FM l'iadjo; FM I\ecnrGl:\'I'!g" .~~~i1Mi~P 2:..·t, f.'aQeb,olFJl:;T.wttJ:~r 'iI,~Uca.UClns, MP41H.2&rB pl~~~r, M~3!fMC p!I.ay~rl moRia,~a~ 1 Cl1!lanl'Z:eF~ yotl.i:e memp" Pr[~jctt~ t'ett tnll~·t;. IIQ.ter.ai: U~~()n'S6C lTi,*,h

,Spstfifkask

~s

JafJingan:: 'G'SU'SS8 I J 12JlQ I t90.o~ ~imer:fS,i:' 1 m5~,:g .~ 511 x~] ~.~ mm~ Be:!"'at::~.l gf~ laryar: 1FT ms,~st:iye t@~dnscreen M juta W.!Ilrnra.,.l()G x ;5i<ID ~~l~ 3'..2 ir,i4li; ~a~ra uialll1a: 1 ~~. 1i600"'_ZOO
J

voa

~Iles;tflkasi :

JClrl.m1gsA'!

'~5'M85~ 1 see ~ Hmo J ] Sf1@; [)l.wnemd:

J

Pi1t'j~~ !Seo,ta~gl.l:l<g,YJ)lIe~ ¥GA@'1~Ups: MemDd: ~CiM:B 'Stl7.!lla:gfl'. 11211 .MB' ~ 1~ MB: R@.M~ micr:oSG b{~' 9,.a 16, GJB:;; $ymbl,~·:t1Bv9·.4~:!l;"~tt~Ii!1l,O'mt
5,;"PrasH.liJr: M~!Zi:i!l.one~tfVn:,as'!Billietooth l

'11..1 with A2D'~ EI)R, mic(l!lUSB vi.O~ Fi~ur ~ajn: J\(:f:e}er!)meter"s,ensl!Ir t)r aJ,lm·fli.lta;t.tI~ Hilnd~ntirrg rfmQ~tI~:tibnA"!(sP~Ss.uPP'0rt., ~a~rn Maps s'llef)?i'ij FM ra~;l(l',. MP41H.26,3tEl.26~AWMV p'lay.er,. MPll
I j

JGtmc~,Gfflb:e, d"oo~m~lrlt. vi~r1

Pfrr<i,t.0 efl~~r","~rgan1iZ@£; 'VolG,e €~Ti;I.maJ1d d1-a,(" t Altiabe .FLashL~tle 1 ~ Pre'"dh~tjVe te~t input; Ba_'rai~ 3.. Ij~!QI'I' 'n~OOmAh WA.V.teM'+lW~pta,.cf;

~OS.~,8.~S'~ x 1~.i8 mm; Bel:f!t:: 9,3 gr~ Laya,r: TiFT oosistj\(@ b)Iil<ci!~s,(l~een, j uta warrl,iEl1l~)i;. 640 16. fJj:!{~t 3"",2i ra1:: K"m:era: IlIltamar: ,2, ·MIP~~:6-,OOX1~~ hi; pi~~l. Goo;ta~roln(g, Y:lide,o VGA@11'5fp.s; Memorl: 40 MB s1iQra~.e",ilia: MB jtAM} i5S"MB ROM~ ,I)1l,i'e;mSD bio~~a 1 ill, «i,$:; OS~ ~ym~ff!n.GZS.~9 i'$j ~:erf@'sf-:60I'i~L 5,; r:'nases0r: 600 MHI:Z; i((onektivttas: Wi··Pi 8M..·~ 1. bj~~.&tuet€l·ath v2,1 with A)CIIP~ EDlrftl tll1~l!f'oU:StBv2.0~ I"itur l~in:&~:€~i[:elrometer sensor 1~rau!!.€) mt.a,,~e} . . " Ha~,i.1IwriHWlg recagI;!Jitie1:l, .A~6P:~:s~ pp,ert;. N'iliij,l\f ~"&, St~rl~ IfM r~dia, MP41tl.2631H.164lWMV ~~~I;, MP31 W/A"I!e.AAC .. WM.Apll~~r, Pli~0 ;e:clf:t;(l~ .CI.~anifMr.i .fl ~t(;;kjC'.lfnG"e d,octilmen,tvieweir~ V£I,ice ,!l:1IJmmi\ui'lU,;!I dia'IL~ Adel1.le. Fll:~!:Ih Li'b~ 3. 1, Fttld]i:,tij VIe ~~~ inpu~~ Batera.i ~ U~ ililn lCJOO mAt!

Spesiflkasi: ~ri;n!!l~n: G:sM90"Q. 1;80(};' Q~~D_st: 113,x 5(f,~ 1'5' j mm';, Ber,ilt: 88 gr; L~'ar: Tf1; 65 tibu w~rn,a. i~ ~ 310 p~ksel. 2.~ind"ji; Kamera. utilma': vnA.~, 640x .. ao: pi~el; M~n;Qri~M' ~ I. mi~ :a~D'!Uhgg~;32 uS;

TraQs.fer dJlta:; :GPiRSr.. EnGJE: Kone~t:Nitci!S1: Blllmt0'O'th ~.) wifhA2DP, .EflR,mitroUS;B, '112.0; Fttur Eain: p-olrfiti1'H<. MP:'a, bro~li1r W,tW '2. 6:} xHTML. f M r.a"dit1l;f M
recordi ng r Jaya MiDP 2.1 ~.MP4j H. 263 p,Llyer" MP3/ MC+ ~ta:yerl' Qrga:.niiZ~r,V0tc;e: melTiol PteGjdive mxI io~ut; f:lateral: LHIiJIiI·extO mAIii

I

II

Sarnsunq iC.hl@t 5,2,7" Sarnsunq Ornniaw 1,8350 & Sarnsunq P"62,Q0 GalaxyTab 7.0 Plus
1

Langkah a:gresif terus dHQ'kukan Samisung tatk'Cl.la· memperkena.lkan 3 gadge.t terbaru tnereka. Berturut turut
macan teiekomun,ik'('J'si oso! negeri Ginse·ng fni merilis Sam·.sung Omnia W f8350J, .5amsung 527 dan Sam5un~ P6.200 Ga'laxy Untukmelapis sektor bawat), ada Samsung Ch@t .527. Semeniora Sam'sung Omnia Wsebag-ai ponse! pintar berplatform Windows akan bermoir: di ketas high end. Terokhir, Sam'sung Galaxy Tab

Tab 7.0 Plus. Keti!anya diberiko» tanggung jawab yang berbeda.

cnen

PI us (J'kan m erambai: sektor tablet.

,ada)lah untuk klemudahan me.sag1'ng dwl'll. chattlng. "JTei!"ollh.Clit dari Qwerty keyboard b'Qwaan la'ya~ya :B'lac:ikbetry maupun Nokta,iE series. Urusan ketlk m engeti k dapa:t mema:nf.aatKan. layar TFT Ibierd'jmen'sj 2: 4fn chi pa;da re.siQilu$is;eda L~."l 310x240 pi~sell.
j
1

Bl!;~~!;~:~~~~~t~~!a'h
-,

Masth be-tum (:lJlk~.p) peilggiuna akan mlerasalkarn beber~p;_a. rpeog~LaTmaTfI' bart! dalam mienggurJa~:an WP 7 ..5,. S,ep,erti. Ofifi'C1~ 3,f>:5 y;~ng bettindalk, layaknXa duklLingal1 untu.k dolk.um,efl orffil,ce, talw v:o~(~;e 'CQlmm a'ri.·d;s
akun

I

dengan dtre:tt up:Lo.~d ~e

Iga B,edaKel
Spesif:lka,sl Sa:msuwa.g Omniilj W U~lSO:
J.arinrgan: GSM 850 ! 900: I 18OC(! 1'SlOe) ~ HSDPA 90.0 / :'UOO; IOiimensil: 1"1 '~i 58. &' 6x. ~ '1i!l9 mm;.ISemt: '1"1'5 ,gJl";.ILa!.y,all"':S~per AMOL!ED capadtiv@ touchscreen l1i.6 juta wftrrna~ 4~.X 800 pi~et, 3.7 ]n;trnl; Ii(~rrner,a uta.ma: .s MP,l59f; x11!9,44 pli<sel., .au:l0o,focus~ lEDR'aslh~ (;oo·tagg~ li'IIg~ ima.g€l..stab'iH~ationj. vnlCl!e~) ']20p@30fps:; l~me;ra''Se!kIMll'ider: • S;pesi.ftkasi Sam:;ung Ch@t .527: Janngan: 6SM 850/ '900 !118"00 I ~1190Q;.I~IS,DlPA;85i[] I ::tHl];'1l1Im~nsi: 103·~. 55 x 12. mm~ IBerat:96gr; La.yar: Tn;. 69 .lI"ib~wama', .320. x. 240 p]ksel, 2.4-·]nc:rn·i; Ka~!I"a utama: 2 MP:; 16"OOx:1:2.QOpi b~1L, .g@o ta!1m~ng~ viid..~o; Me.ll':lolri:' ftO MB i'irIl1cfQS.Dhh'll~g~ .J2 GB~ 3:1,;: H.SDP~l H$UPA-; IKon.ektlvitas: Wi·ft8112": 11 Ibi~rln" BluetO~th '\(2. 11W:ithA21[)~~.~k:mUS;B v~t('j; ;FitJur laJli.n: Q,W1ERT¥ k@yJboaJl"d" Optical trackpad', A~GPS., Java MID;? ·:;1L.11.~ i;g]tal compass, 5NS, ili'llt@gFation~ D MPllleMc'+ lP'lti11Y~tj ,MP4/H.;2:M ritayl:l'I",~IOlrg~U'nizerjVofrce memo;llI,ateraf: Li·:ionU~O:O mAlin ._' .... ..
j .'

P,engg una Juga t~k pertu takut, akses .. data jra.di. ~,ambat karena Ch@l '527 sud:ah. m.el'l.yedia~.a.ntabaL HSOPA dan HiSUPA IBe,lum lagi ditambah adanya. p,e:ral~TgKatWiFj u.ntuk bnJws.log psda Inot:1lpot ar'e~. Stsam1'ya,. porrs,el di.b.ekaill kam,e:ra, 2: M!~, .A~G,iPS, . .1ntegra.sij airing sOis,i'ail ~udio l vicl,e.o play,er menambe.hamUmllsi· yang dlusungnya.
.a.
f

SkyiOriv,e penggurJa. Iermasl:Jl~ Ilebi~\ dairi 3.0.,gDOapl ilkasi yar)g: dap'at didowrJ1[oa,d via Wlndows Markle tpil Clioe' • Ieraklhi r untuk penllm at tablet ada Sam'~ung: P6"2!OCCia;[axy Tab Plus ... Sietei~ahbe,rbagafti pe da n va nan Giala~' Tab dtfmun cw.lka1l1 m u1lai dial!!"].
tj p.e:

• •

j

7~~::~9~~ ft mau pun 1to. 1 ~dni
II

"...

:'

, ..•..........•

' .,"

,

, •...• , ....................•..........•..

,.'

,....•...•...•....

B,e:raHh kJe Sam!iiung Omnica W 183510. ~ niad allah :smarrtpffilone y~tJ:g berge!ra);: dlatas platform Windows Phone 7 ... aJilters, alll~:o. IBerdtsa 1n eLegan 5 M dell1gan domlnasJ Wiillma hltam S"am.sung .omrda.:· W me·hgik.ut'iJ1ejlak, HIC Titan ·difl."inRa.daryamig :sama sam.a beroperasl dja tas p LatfolFlm 'WlP Mango.
J

var1'C!Jml ru 'dratang dala m wuj ud ba ·'tabJ~let"1llnchf inf ...:Kali 1rrf s.a,ngtabi[et berbelkC!itAmldFold: Honeycomb 1(\1:3.2:) denga n p,f'os.esorrnya berlenfs duaL

core 1 ~2. G.Hlz.

Tab1llet .yang memilikjk.emampu~n

inl memUiki. dl!ail kam era:. Ya~,riisls:i I~e lakang , sekelas 3-. MP deng~m l~em~mIPuam vidl9G' 72iOp ibetirame rate ]0 fp's kom~nikast

. S;pesi.ftbsi Sam:; ung I? 6,200 G;a I~y Tab 7. '0 .PI.us:. Jariln'glin: (iSM 8;50'.I ,900../11800 /ir9;0GI,IH[SJjPA'gOO 111'9~:rO I 7;tO;Q~ iDilmensi: 19). 7 ~ 1.7;2.4.x. 9~9 '05;~ Wh'ndows, Ptu)lfle: 7.5· Ma,rng1iO!;. Pr'ose~sor,: 1.~4·. rnm; Beirat: .MSgr.; Layalr: PLS lLieD. capEI!::;i.1:~ve tOllJthstreen .• 16 j.~.ta.'Warna, 600 x lO-24.. ~kS"~LI p IQIH!;z/; :JG~:HSD:PA '~4,,~4Mbpl) :H:SlJP:A 5.7e, Mbp's; ~ 7.0 irllchii.i li<.am!L~;raliItam'i!! 1~,15 MP~2:048:x-15;l6, IiJII~l~ aJiJJ:~otGC~:sJ lE[l'Ra:s'~j' GE!6~'~aggilil'gt m](e s "Dnelk.tJlv~tas: WV-IFi 80Z.~t1 bjgJ.n, Iln~,~~®'o:thr : d~toctioni vide:,Q 7:2:O"p@3Gfp.s; Kalmer,a sekiunder: 2..MP; Memori: 16/12. CiE s!:Orage, 1(is RAM, v2 ..1 wit.h A2D:P~ mkm'lJSiB, v2..O;; lFi:tur la.lln: : mic:roSD hingga ·64· GI~;; ,IlS: ·AITdm.td OS, v.3..2: (Hon~cQmJb)'i If'r,(iseso:r: Dlj:at.cere 1 .2. 13Hz; MlJI~tn:·tguchtnplJ!.lt; met ned } .At:c€lil@n:!.m.et~r : ,:1(3: HS1[1PA,. j .Mbp,S~HSlJfA~ 5.76, .Mops; K'onektiv1tas:: Wf··f] "80~ .l1 at big! n1 Wi'· Fi OJf@Ct. f 5€o1l1!liQI' for W aUito~ro~t.a.:t~.,Pm;;;:imity S€.IIi1S,or : dua.l·band~ Wj·Pi Irnotspa:t, IBh:JI~toa:th V~.O w]t~A1DP; !hiS.,nrikmUSIB ·v2..0i U;SB Host ,sUPiIllort; Mermori irntell"nal: $ (iiBstpra;ge;,

S,1l MB RAM-;

V:~Al

+

pon:sel. pap_a n alas ~ samsun'S Omnta' W diteln~lg~.i pnJiSie.sor 1),4G H£ pi[usinternal
Layaknya ~eb'es,ar 81 GiB' dan me]rHJ:ri RAM .512. MiB. IDan tentu !)iJrja.,. dua:~ kamera ,delrls:an kamera lb,eLal~atlg'5 MP' dan sektolr de paJFI b,eIFJ,elnjs VGjJ.. Uri t.u k: k·eb:~.tulharJ IP8Jnggjli@..n den. 5amsuU:I g, vi Om1n'da jlrg,a. melnlt)a;wa beberapa ap li~a~i m,efrarik. seJ]:lerti FunSinot da 1"'1 PhotoS tudio UI[1lU k. ,efe:k..kamriH"a ..dam D.~jly :Birtefing u ntu k up date be:rita

serniefi ta~ra pada, 'SJektclf.de pan berukll ram"!.2. MP.. Urrtuk; ~et:Ie p.atan Ib!"ows,'ing" k.emampuan sal1gtablet ta.k peir:l~dlrag.uka·ln k.~ren~,.sudlah .diper~enjata i iIl'tu r HISD PA.1h fng,ga 21 .Mbp'$ dall1 HSUPA hingg.a.S·,r 76 Mbps·. Sjs)" lk.on.ekslnya terbilang s:angat Il:eili1.sk~pmuilai ,ella kanaLWiFi J' ti IBll etooth.,. m icroUS!B da fi'I USB u Host .. S,ain):su.ngGalaxy Tab P'~us a,kan m.embe:r1k.an 2. varian me mari . ~ yanfg dapat.dipilih ~dn'sMm,elri yal~ni l 1rnlterna [ 16 dan 32GB.
. . ..

fqr 'o1'1U;to ttjlr(H::Iff~. Gyrn':sernsolf 5t.er@Ci fM r-adlii!o'With ~DS~ A·GPS.~ IBtrng m_ap;~ r)'igital 't!w.mp,ass'j. MiICro'SOft offic@ documenlt view€r:1 'eP'l tor; MP4JWMV I H~2641 26,3..play,er, ·M!'.]! H. WAV IWMAI ~AA(+ JP!l~;yer.":S~Si [ategr.atfp.n; Olrgi!ni~.er; EI,ater,ai: U~.~on~5,00 mAh

• IFi:tur lain: MulLtHem;:h in'j:iut m~thOodi',lAcc:~Je'rol1ileter .SEl'n:!lCir 'fall' IlJ I.,a/uter- mtate TQllJIcnWtz. UX U 1;1' Thrnthi'lX~S .gyN) s~n~o:rl Prmdmilt.y sensor for aJiJJ:~ot~m~6n, .A,-(JiP"S,. a,v;i3iMI DiP emula.:taf S~iS, J • jntegration ~ l[)1gUa.lcompass" MlP4.JIDwX lXvi..:! I H .,26,4.1 H. '!lJ:iJ/WMV p~ayer, MP,3i1WAV! e:MC +! • OGG/WMA/Af.l play€l'f, Orgatnizer Imiaig~lvnlct€o @dit:JQ:r~ QUlidmffice ~,!)€!id:itor!v]~r. GQo'g!_~e Search,. Mi3iPSI YauTu~,e~ Care~n.~af.GB.Qg~e TaJ~:o.iPtcasa]rnt~gll"atto~~ . .A,dlon@ [Plash ~lJlPPClFt; IBa;terali: IU·IGn -4000 mAh
j

+

j

I

,Gma.it~

j•

• •

II

Diwl Mlngguan

E.diisi ,2.19Th IX1:2:011/1:9 Ok:tobet" - .1 NDve:mbe.r

.
.'

'i'! :'. ~ ~

'l."W~ '7. ;:~ '.:

p.' reV!leW
-

HTCE,x'plor:er & HlC Sensation XL

Sensasi Ponsel PintarTaiwan
U
lOan kemasan yang dibawa~ S,ensatiom,' XL miirl'jpderrgar:1 HT'C 'lRal~l dfmana sama ,s,am~ dilpersertJ.Clitai clllip'~eJtQualcomm !s.1ngle core 1,5, GHz.. Pu ny~ lu mbung iI1te:mal ,ClIkujp be.Siar "1& G lB .saht.ng,ga jpenggu na t~ k pertu kb.8,wath" daLa,m Iwnenyfm p;af} fl Le fUe pentlhlg. I?ad'~ ranah fotog.r:aru~ sensasi pon~e'l b,erlanjJUt Ipada ~e,c'a"'apam potret hi ngga ·8 MP dan k.uaL.itas videnneKa.M TZOp. IBelu_ll'l l.agi ta mbahalrl IkaJT:lera se~unEi(e t 'Sie:besa r 1 3MP.
j

ntuk penikmat IPQ~:selcerda:~" l1art'iun bet1d,a.na minim, b,Qil,ehla,h ter;s.erWutfl m,e.Uhat. kemuncuLa.m HTC. IExplGnf~r. HITC ExpLo.r',er IPUnya( s,pes,iii Ik~si yan g ml,r1.p deflg,an WiL.dfin~' S r'l"amUfi c;l:enga:m,'downgirad:e" pad~a s fsJ karfl,er a.

Swngc lPons'ei~ha ny.a m.enye-dl~ka n
~eLongsong I~amera 3~15, MP umlltuk p'eng,guna.yar)g hobi m~motret. ~()nset telalll

,S,efnenta,r a dart pandangam lualr~. li"iendOlll1C!i ~ .da·l~a menat~lh di~JQtll.nat t lIf"" ~~ !!"",'.. .. .. \I'F'" eI :la_y:arSieLuaSi,,4,j.7indll yang da.Jpat m:eJij1lbertk'arl kiepua~Sian pada fn,delra peng'UtJ,atan. B,eilurn, diketah ui pasti kisara n ha rga )tang di lepes u ntul~ Ip~l;ldllJk sens~s-t()\na l. asat Taiwalll1'll1i.

,g,engan slstem antar muka ktias Hile yakl"ll H11:CSense '13.5 dan dikl,alrm Lebfh' '~e,g:a,rdan ~i:sj t,ampilalrJ S,etta ulpdaJte Ipada, s1.tus: jl,ejaring s()sfal. Fttur ta1:nrnlY:Q termasuk Ra~dlo IfM pemutar Imurltime.dia, GPs', W~Fi! .dan prnls.e,~o.r6!DO MHz. IE:Xp'~IQlrer s.enditri k-emu ngk'fnarr a~1jI n d:ipasarkan p.OOiCjl rentarlg Jh~a.!rgia- bawa~,:2.juta, dan d:l te:Fsedi.a dal~m. tlga wa:ma menarik.
j

Gi ng~rbr.e'iEJdya ngbersa.rrdfn . g .
-

meneimpk:~n

',Ar'l"diroid
Spesiti.k)lsi H-r:C ~p~Q:J"@r: Jarilngiiln~ GSM 850 ! '900 ! 1.B[JO! t900~ il:15DilflA 900 ! 2H}o'; D1mensi:. 102'.8' x 57 ..2. x12. 9 mm;. Ber.at:' 108 :gr; Layar: TIT c.aIP.ai(itt~vetbuchlscrae'Uil' 2.56' nb.u. warnf'l~ 3210.;.(:48.0 Jlt~S!i1l,t, 3 ..2 inchi{ Kamera utama:; 3~11 MP~204S,x"115"J6 plksel .Eluto,fu,clJs, video; Memoli ilnb!rna~:: S MB sto:rage~. 5.12.MS ROM, 3M MB RAM microS!) rningg:a32GB; ()IS: Andro~d' OS, v2.3 {G'iinl'gemre-itd~,; IPros,esor: 6:001MHz. Sc:orpi,on CPU, 'Quale'amm. MSM'"[l27 'cjhtp~e't;~31G: HSll)tPA 14 •.4 Mbpisj' HSUIPA 5,.76 Mbps.;. ~c;nelktiivjti!S.: W]~Fi f1 big/n, Wi"·.FfihotSlPqt~ BlI,I.eto9tn v3.0with Aip,;. IEDR, mk:mUSB \Q..O~ Fitlulf I~airn:Hl"C S@nS'e'lJill v3 . .5.,. TO!ijchi·s€'nsitive controls,. SRS surround SJliliJ,lfIfd 'Blnl:ial1Jc€l,me:rM,o;,. Ste:re,o, FMradjo W]tlrn RO.5 A~G:PCS~ NSint~ratiol'l( Gpogte- T~IL~~ Pi:ct;lis~ S in~El>gration, MPl'J eM(+./W'AV I'W~ pLayer. Xvi 1}1MP"4J H...264:/H. 2f13.1WMV pLayer;. BaI~e.ralii:U~
j j

~a

J

am'.,.

l

len 112:3.0.mAh
S,pes.tfi~sl H,T'C'Sensatio,n, XL: Jarirngan: eSM 85Q J. '9.rni 11-800 1 .] 900 ~ I~S,DtPA··85"0.! 9J(~Q.I 2100; lOim:en:s11:: 112-."·5 x 70.7 x 9: 9 mm;. Ber.at:' 162 19r; Layar: 'S~LCD ca.padtiv.et:to.Uchs¢r:eerf~ U, luta·\!W\ma~ 48.0- X. 800 .p~~el, 4) h1lCIl'nf; Kamer-a 'utama::8 MP~ 3'2604;<244& 1P]';1k1iti:!:L~ ,autGlrlOCiil,s;..dtuaJ~il!ED 'flash, video 7i;0iP'; IKamerase!k.urrder: 1.3 MP'; Memo.ri! i[nt.~rnaW: 16, G!B,sitorsIge, 768 MiS, RAM; .oS.::Arndiro,id lO,s~' \1'2...3 (JGlnger~read); Rrils«sor': 1.'5 13Hz SCQrp;itlr;l,~ Aidr€'f'JJo~05 6iPi[j~ Qu,akomm M,SMa255 chiiPset; ,3G: J,~'S,DlrPA.4.:4.Mbp:s~. HS'LJ,:P~ 1 5.7"6 Mbps; ~on;ek't!iv"it~s:: Wi·.fi "800...111 Ib!;g:fn, DtNIA~ Wil~Fi h.a'ts~6It'"' lBiLll€'tooth v3.0 wit~ A2DPJ, micmlJiSB v.2J);: Fitur tiEl.in: Hie s,@rtlse·IUI.3:.5" Nmll:ti·b.JliJllc~ 'ilnlput . m!!tirn1od,. (Jy,rD'SC;Op~ .S,@ilnl~CiI). Tcruith·:sensltl_V'@ ,["ontmls, Stereo FM m~J]IQ' With RJDS,A·GPS, IB'8'ats A!bJ;dm~,~ B€ia!t~.·.~'8\ldS€1;"El\gi'ta.l.com pEl)~~ Act:hll.e rraCl]~e.caru::eUatiri:n w~tltn ·d;e.tl~!tat5e.t] ,l!t~ .aliJl;q1lo, m 1P'l.a:y:@r~. m!l!JskptaY€'ri FacebDok and 'fWitt€if 'ililltegr,8itk)irll~.D,QCUm8I1it vf'Elw~r/~di'tor, Adobe Flash; IBatelrair! U -lon 1690' mAh

~d:a Hlle s.ensat i'on XL cnmana pr()dulk.te':rban~irri mem b:h:1'ik .~s,eg.men ,eks!elk:u[if .m~Jda pecinta MllJ:sik lini .adalah PJJ\n~eil .. HIlC kedua setel,ah iHTC S,ensatiGn XE yams djbenam~an tetm10'hjgl suat-a B,e.ats: .Audilo .. 'leknolog:ll'nl dllr:.ancang gUm'I,a· 'm,engjhas:ilkairl die'ht.tLJman dan b urlyi audio ya ng" Lebih 1ITI;~f1tap dan bertenaga.
P,Ofl;S"(~:l. Ik.e.d ua

Kuarto; akhir tahun b:iasanyo Jodi arena pertarunan vendor vendor panse! dutiia m,emam'erkan ,aneka' gadget andalcm. Sepert! hainya vendor Tctiwan, HTC yang telat: menyiapkcm besutan terbaru mereka.Ada 2 pernngkat terboru dalam dir!
ponset pi n tat:
HTC Expiorer dan HT[ Sensa tion XL. yang akan m'eram'ai kan bursa

toucftsc1eenPhone

liMO P788
lHandphonlB: tGiuohscreC!n wftl1 big sersen
D~~L~S,t!in:~!)yG"SM ~:2~ llwRti~e'n iJ,.~[l Dy~f Can:rera: ~ B":Q,~Spe8ke1' Gilmre:i: N E.S I At.idiOliViiidec, Pfa~r ~.Y.ideo II.Javs ~ I
Facebc;l:Qk.I.slot '1I'!:l¢p Sr:.I

IIM,Q ,A3'160
k/hetal Ho~u.sing wirth Analog TV'
& Q:euble baneny

IMO G288
Qwerty Tv &. Big Spe~aJ~ef

08

m

••

Dllal S~n"!lY GSMlt LGD f.2~ 'lDQ~b:re ba'l1;~r~H ~el~ 'TV il Camera. ~il!l.spe8.ker I' FM IRa't!lbILeirtij~ nse ~Me;l'd IHousing . I NI'uIOmedl~p:lal!lil' i ElIy,(!~~1hI SID'fiM'~.fO~B

I!~

mill]

a

etherihg. de n Branded.e.aTIGelllaltkm.d.n ponsel (ina lokalVS (ina Branded Domh'llMi ~a8a:r tidaK tJa'flra terj~dif 'B'fI ta_ra LD'kal. 0:5: AII1dro].n1 mMl 000 Jar~ingam: l[)uaJb~t1.jM' fI:enga. Mi. Market. an tl diak I~.I 90m I 1 aoa i ~90Gj 3o.2 Mbpl:5.(.da.ndroJd branded. M Mema.enon.jIOJl diba ndii ng.'~ •• J'~.ak.o.benry. A·GiP:S <s.: WiFi~.mbis..(wember I • • II eman.k.1 +: :1ED.r.e1Andro1d:dibanding~an brand pO.1t dan niULa1lmenye:bacr ited. MP1/MP413'GIP .h2. Lokai[ Andmid.."'2 !<:abel g..~llAndr(ltd ven:dor besar .N'MS.rsa.8~'I'Id~ l:FT 'iReslative Tew('.ya.f:l~arisisJtekfITOi[ogi~mJ.odem. Air: va Z.a.2 "ind (. . EKterlllat: jll31t Mrci!'O Si9 ['alitll Up to 32GB. H ••• :msi'si lain wa:laupun j ~ "j ••• J •••• ~ ~ .. QilkarJ s.: HSIlPA·.la·bi't9sya ng te'rnai~(:lao juga p.M.i!J Amldr(ltd 'h)ka_'l Y~hg.i31: MilrI] .ose:Sio.geS!tltllre:. !lualb_and GSM{9!QO ft800 MHz~) " D'~i31ll OniGSM. .mi~mSID cail'i!lh1n~gga 16 (sB.. Aill"Jdro.32:0::.a_n vell'ldor loirall Uf1tu~ tetap S'ufV1:v'e fiji ilnd. .g dan. Hallnt rnem.e.il@ te~.~an ponseil.R~ab~l d:ata.i lawab Babby.n me:n. 14.i [porlseL ~:ndro~d namuFI te:rg~[ljlat dia'l~m hal .O.krJy.q'rnid 2.2.~12:'(1.d GSM f900J1800l/UMTS a j I ~ofh· [plus.erj o:'Qr:::LJm~l'Vt viewer.d 2 . :BebEu~pa a.eli pasaraiUl masih tersled1.i~er.ail L And mid yang..rrjv.3.ebangg'a·a n.P~S. .ka k~mb'aU la:gi kiepaJda [ konsumen seba.2:100MH~·j !OJ men.emn1..el J vkJ'€1.ata miGmUS:S. Dan untu K.:aly. df~etatlwi .ae]tive tOlJJlchscreen..~. ter'la:lu balTCIYk. spe'sifj.lf.onesiatE'ritlS men!la~a~ilj r~r.Maim: Batell"all: U~h~UlI1Q 1500 mAh kin.tid yangtak kaLBh den g.•••• '!J • ~ •• J ••••• .. Udak· terjangRau untuk ma'wakarat kelas.~!I'een~_ O"ilJ!. 1"0. sampalS.80MH:z.slJiti.i5JrDPA 900· J 210Q:.ise pe~ri H ua.i n diketa:snya. calend:a:rj' ·caltuILai'tiofjalann j sp~iake. Layar..lons.Uy.inga.atin] slJdah merilis pons:el Arildn:.nsiell.ai ·keungguLan yang diUawarkan ol.facebloo!k~ YaJilI.'I"p.ZTE: clan HltJHW'~i be:rbe.1.2. A· .el yaOl1 m:eJrelf:a ri Us'tan Jill':!' tHi'.ate. clan jug ilL Sony ElfiocslOlri mnencoba memlpeMkan p:etlawa:ran kep.f0CYS. S.320::.tI d:a.·com.c. Memeri~ • • kebawah) J. IDengan melalku~ajrl (ara y'alng s-arna vendor j :Spesifi. li(am~ra: l'. .zt w·alrn.plaY"ill'ff fadi"fl: FM.er d!ata~ 3_(j'j' EI)(jIE.diii:l·il.esifllm-si:: Jal~ingalll: Dualb~n:d GSM(900naOO~.-I~NS integiMtien. HS...3)~.uk tldak p.l:S.a:i: U ·ien 1~.IJPA.1 ndO-l1esi:a.GP'S. ¥/]Fi lethenng. clikup mumpuWli.eflg.lberm'aJll1 dl pomi..·~ P011fQrlIfk (MP-3 ACJdi~.mba ngl1ya pOlnse l Aill"Jdro.dan bisa dilRat~kan . f~akta y.re A'1RM. Goo!?ile~ filc:ebook.2 Mbps.1~]ks.: W~ M. Mbps.19 Th IX 12011/19 . Y~hg. vendor IlolkaL untuk.i7I1!iI. Narnun ~ehadiran me:raka S\etliagai I!lffaai fig tent~ a'ka.a"S!S~ .1 frO'l(ol IProciessior. Ta~kJ Or.wasta. Layar'~)Q:"VGA2. p.~Ti"all1!sfl!.sa.ah bra.~ Emmil.OSr .·lokaL mengal[ah. 1111 'l..ar Laiflnya.lkonsl~.1...: Ar.cukup ·balk lIntu.ada LatJ k.ara lpen~una po. <SPR~ Wi~Fl8m. '[li Jakarta yang lTI.76. 1.ifiQ&i: 2100 MHz .g.ep-er. dlriHs mem fUti 11tur Duail S1M I~ha.gai pen~na. Hiburan dan flltu r Lengkap terk. pOIrl:~e:lAlnd rold.~m oteh '.Jd r'ii.m.'5p'esifi~k!l:si: Jain I1Igaml:. f!l"lZIY'a.•••• r@corder mjtmSD16·GlflJ. yaJlg terib~.•• ~ • . Preose-son Dwall CIJ.ga.~i'W1a B.AIUi dro1d' 10lkal.inlllel~lh b~!I"-:asam A dan juga sernakin eanggitJ~.ns_or~.~embaflgarl.~~l aU~~. FULl 11": O1g.eLw.••• .ada iP'ara~ojrlsumen sen In'g.as~~ Hox'-x Terminator v.' .l1JIp.nd:lmjn.ia!t1:S. J I G • • II . cli..'aml pOl"lst!f11 Anflrn.5 inc].elricJior .df.1:ilr.eB.!neboolli:11"9-0Q enl!r~.ftt.aion pemj~eu .s~.saiJrlgan -sen!ft aAtara vendor pnn!iiel .ena'l1r IPun sanlat sertu:s da Lam mem beri ~an 1fJI::.O' Huaw.l1d 2.vjd~. ..ornl's.o'~Facebook~ TW]tt@f.dy~ Opi:l>f.d yang sude h hadi r di Tanatl • Ilv'IO DE3·S.e'lA. .n.Memolr. j g~empuraJn Brandi Ipes'ar xang juga.i :Orll BEittery j• j• j Kep utus~foI J::l:alamn mefl.4 Mbps ~U8B1JQH) I 7. F!r"ijYli.sp. Arlel.l7i: G GS'M gsa . ~.*24F.~ IPons.lf.lrafi: Lith. tMP1}~ Me~ ~~ pla'Yi'r~ IlJS.m .L. Messargi'l1S: SM5. EI[I.lq~~:n ant ber vendor .Aari fijak~imaL untu~ p.l teknailOIJ'l pansel And..n Brann hesar LaiMlrrlY8.ih memegarrg Ipe nj: ualante rt1.J.e1ketM pn3mfum ya.il.pi3!11tagj.AlI1dr:ahzl no + •• ~ "' " '•• i .: P()Ufon]1l:. [matt.: p 'Qll!Je\cm1l1l'l"i 60Cl~z.E)'leb km:-nsu a mefJ b:allwa .5Sx1'4..m.adang Lebit! barllya~ nadj'lr p.id m urall1 m Hi Ilk j Pe.embtlat 'g.Android .det1. ~ •• . 6ahkanbebeberapa \!. Tfa.r lt0ka!l ~enejbut.OmA:H.IDwl Minggu~m E.21i< w.~ti kOMlstlmen : .3" (B ]l'Igerbread).ie Fll.7fl f 1.h)f b. t~rnyata letap_ l11.n.ate'faJ]:: L.€IWl sume" untuk mem be-it1 r.iluooion 1:450 fmAh. ~~Ponse.. hl!!bHh i memilihAndroid dengaMl bralr1.a . it) m. Andro.MP4 player.cayaan.randre.. fiailttaflya.j d la. IBrand: seke'las LG s. .Q.~m~ .3!rJ' .rt81rJ serv. 8at>er.er:sitasG wnadi~:rm.ith A2DP .ah· ~i . La.ehllwrgsa kOiIlSUm)f!'J~ld~alPiiit mernlikm~tj b!efb~g.da diengan vefirdor 'lgkal lainnya kareFla. 3. Blue.a.l!n pe:l~yC!!nanpeil.aj.if} It'I'emil iik.J:Y. LED..r.terta~~ Uthltlnl 'j. . l\Cal1jleta. MQfang€!~.1MP. Hu awei dim ITE ada'llah dua nama bes." L~' •• 'YI 'j ••• .d~tlaraplkaf:l .aetah bes.l~ernalrU . Ui. Bol. 51'2. fOOfO~ Data: l+SDPA 7.MB :I({. .wei da:n ZT:E yatlg ~'8._s. ~i •• '~" ~ . .android ter]!a!rI'gk~.oTranSif. UMIS .1 peniLJaLaml" v:en. pitur lain! k ~lifo. with d@dic2lte'"1i.r:: TfT Cap:i31cltj~ t.F~embang sec. men. Layar:~ 3.T·E Fr:eddo :S.ebu.a~h 1Q.e:21rc~. d:airj Pfj. PJ)'fl. b~aJ)ya. lsatu sJs:j kuaUtas dean . 1M.ail"h:a~480 ~ pt~~1. [lata: .i·ks"i..banyak.: TfT I!ap.~:r mais.~ GPiRS.flya Ikleha(dih~'an And mid ilokaL sa.ya.sum:en ~nd. .r !lual COir~~ GiI?S~A-6:PS.c~Lereme.ai fungsl n ya ng diUawarkanitu :sle ndi Fl.L m:!iroid k.!j.e.r. didiaLamrrya.aJ yang k~rang Lebih sama kOiIlsU'n)f!'J~llebih.an iHuawei b..j l ~J • 'Gi"RS" W~~Fii~ kam. IHI$..id . me!luncurkan pon~e!l muralh yang sud~ h pasti tidal~.J . with 25i6 MB .katakafl s~ja.nsiell yaitu Btack. 'O'·s'~li1sor. A·G.ng ad'~ bahwa dengaJril tJiarg.n: 'Qu~dllaUDd G S/iA10 P'RSlED:OIE 85ij j '90~1 I 1:800 ! i9(~O.G~Sensor.• 1Q2.e fj.el O.~r~ . ill ~ len tu k·etJiadf. TFT Capadtiv@ to.rl"g te:rkadialn glrra::rg. e. l 460MHz dan A1~T 2.. j l 5~11 MB ROM.lu.eting:ga~an d t.akarJ mem be rikan ~EJ>en.. tert fhat m. ••• '~ ' •• i ~ ". ~.o P.mi:fi (tria IBraWld:edsepeil''tj ITE d.e1l.a: j.G>CHJgle Sea.ang$am'l ftu $'e~djri .ufh:S. 'Cali:llJIiLa:mf ala.sponsel Ilokat Cross AO'3:50 Sp. Karefl~a. Plrosesor: ARM11 fiOO MINI'll MeS'Si~!in. liCorilieikthri't. Fitur: Afldm1d Mairk€'t~ 'GO'li)gl~(1l 5.g$~) kj!l.Gfjmp. G00. .. ~~·And:n:l~'d lag] ~~ad~r~nt.emilili pemi:nat wa[aJupuntidak sebany a~ pffll:'sle'l.~ieafl1:fi.i1s.e:dfl kasi dan juga {ltU"f yarlga.alfl l:ebitJ k:epada.ang tida"k.aJdase:Pt!affil ponsel And mid J' tJji!}F D1'anJ ka!ryawaln s.' i..! mk.el.gil.~i'W1'a lo~a l deng~n ..::4'80p~~set)j ·Stet M~cro Sr) Up ta ~"6fH3.e~.k. Mbps. .en lua1lan vendor biesa r Lebitr tjfl:g~lJ' bu..ornl's.gaflcam ~ebe'ra_da.enyu n~.td'r.j untu k· po:nsieil AimdJio. . EJd:ge.: Jllrin.:z:l'St.. Wa':lauplI n dan s.etJ .)\t:elu-$l.Sind..".e tQ'tUc~:scre~f'II2.M. S.UPA.s]: n8x~~x14mm~ layar: 1. i:!i6·M!B RAM.t il7lPllJIt MP.9.g. [U~itaJ cornpass Oreafl.~ denganteknoi[o:gi yangtidalk Iberbeda jauh $.er.as. 1 J l Lola t~¥emJdorbesar m encnba.a.P'U~5A • l+.ca rj pon'SisIPtridl"l1lid LQ. ' trd~aJk.- 3 Megapilks.._.gg:aJpl..U.gLe 9iFJ!3. ~ .il.tiJ's£I'f~en ~i5.IJ!rtlS' tla I?<wt rna-salan kwal:i!tas ·ataup.!ps~ c.c@m.EI.rtgS.d.M. ~ . '" •• ~ ~ ••••• y •••• .d ri leb~i h dataJfI adap LIlla. Depti~k m@flan. ~.at ini . Fla~sh.Jkala~ daLaJrfl hi:d desai n d~ h .e.v. ~id:ak han~a ..z.g~m. 'sampai sa~t if}'"i .i s~a:t[f1i draff sts.'~ ~ i ~. Yahoo.diisi2.$'. (MiP.2.pe:s..~ EMAIL.2. Oktober ·1 g N.ra'f1clef.pr.S.n:h~ Ptu:..rll.d t>erl~lamakan~ni1u:i. l.tI~a[J pons.inva!s·j Am:!iroid LQ~altidak be.at i1')1ctJJk-:up banyalk. IPrasesClf: QIJ~leomm MSM 1"217.o\Jch$cnll'J~h HVGAj. :a'LIJJI~tm:rtn.dr.MiS.MelIJang.nsel Sei~rti: [ava.. El:S! .AGti~'e nli'. Mfissaging: SMS.elr·asa k-efl'yamana n LeJPitJ pada~eJl)ualh p.an pOri sel ilokail cMkup m.. i'. ¥@~irubei' Doe.kofli.juga.mJik.'Goo~ll€ :Maps.]r:. radio IF:M~GPSJA-Gj'l§ ~ i:l~:se:.j ug.sterrlaJ: microSIl up~o 12"C~B. k(eseriu:san viendof' lo..id Gmatl.11: blgin.. TIT R€J.Las2liMlyanm ...elldeos 11 Sp_e:Sifi~:s1.egl.ALas~tJ .~i¥J.eh OS Android d:efl'g an h·arg~ yang Le·bftJ terj'aJi[1 gkau di bwn'{!Ij [J'gKan dE!ngafl.mlen yang ·lrJ.ltti.ustri inL lBieri~ut pL1lt~L A.j:elDerapa dj ai[ltara 1~:u::nlls'e'l ok. rUuet'Ql. 8a8:MHz.B i1i.ooM€!s. ~i~b-erqpa uA~fjQn n yanl 'di'takukao venClQ..a.Lil.~r ¥arlg I • II v~endo:r besat.[:aku!l.3iutliifoCIUS.eIlokal salah satunya yCjj~ffi1i ~arga·t_diman. ". Vaiue memm/dial ·P'l:e.anya.es.dengan '!' I••••• .dbaU Cloc:k~ Cahsndar. puLa p'i fin-ah I1g..~msung. Blu~t:o.s:i'sWi u. panit~arJ .ka:lllnttJ'k menan-I< tlatj pa.lth 2.r IDiiltii::.P·engguna.3..f1Z1:! Mf. ~ i •• ~ oil •• ~~. IFiltu. .G)~. MM.e }ilsag sllldach rflulB'i banya.ita:L .5 mm..1i_et'1l~€r~ MSN Twitt€!ir._(:i'~risjsj ~lIaUtas )rang. Bii.tc:qrth.ara pesat. ~ i'fIlpa. it'~O~O v~r I OOl'l~0J!r.dilkJemukakan o:l.An. biesa r wntu k: mend~p~tkan prQf1It dart ·p:e'rke.1 w.dana .· pIQns. Andtl)id Lokal Kilwena.sed'iak.$ inii:hi.dan harga yan:1 terjangk1iu. G0agie.k. ~ . maha.kaS-l y~ngada Ji1jin ngra.as:: Wi:Fi~..Cai~€r!. ~ .nd~r:o~d Cina B.cer. Wj~n.:-.g tiH5ema. Java. A. peF.J~'~ G0Qgle :ra1~~ G(Hl'gle . Niam 1I n jilka d... KQnek.3'G.t.::4·80i ~sel. fi:tu.eLa~o.k menalfjt.aa.~ Tw~tt€l'.tka1l1 t:edalam...port:. 0$: .el Arid r61.el'ahy.honie~ TV AflalQ!lr~ EI. ~J Y I••• J ~ L~ •• Be r1~lUt bep'erapa Flo...t Ibr-ewser f'r'ieniCIst€l:r1 .56k WEllrna.rm .

a~iis TFf yang "tF:nampu menampjlkanwama yang teges ."~r (iElrTls. lIMO ~98 ·akafllle.i (ill.'leF.h~t. baru benmain game k:nnten lagu teranyar".naik{9i:e~ J ntemBt 'tak lagl m.ian fitu r yang (llicari oleh I~ara.sibaWCl€lIll. ~MioFr~. rtu~:Jl. _.eihalrik...n k..I<€tll1 perrga....h fUg. IMO' G9a'~k. K:nlleKlivit..eti!gga"i'n.aglfl IMO (398 :~leoaraWeseluruhan mehggunak~n C'a~. . bElr'9"solusi' vr. lling9.j (398 J:fengan p:adlU!aorj" wa.d~ ibla:gii an k1i ri.q[llnya .~ lBilueto. MiS.id Jr.agli:an beJja..g.tkanteman ·s:erta me1Ia:il<ulWn p~mb[. 'f:itIJlf y:aing ~.· ~~r8h~e :AIlgri Birds: ApWa:. YAHOO" M5N DIAN SKVPE AJks~s< ke ~ nt€!Jnet menj. yvii CHATING FA.:q.. :1: yang ni met1Jadikan ·pBn~mru.:s: ~ ~icrbSD ~JPti.Lill'lum·lon 1-?9.to~Qtlh he~.ahtelrmasukda~lam peket apill~ka. s~:aangkan) tGim p.r'1hafld3ffre. mendapa.untuk memaJrnka.~·erguiguran sa~u :pe!f satu pasf t1ya.Q..d.ingl ib. m~lK:aliMO G~.n IOuI1del kartu mernorl berk'aipasii~tas . 'S€'suat~ bange! de. PenggurlB. ~pp.ila:nnya 'sekilas'terlih~t'sama: q'engan ser.a~~ Jusilk vi~h:eaci$e.e'i]lga.. iPeng~gu na yan.1.bar' 'hiya:r ~$Etrll:uh' seluas a.mJ~lillanluar r1G.otnya'l~r8ts>$IElbill b.oJ .ch.f: Pull Ski rt.~il~sws Ja. piengguna .'I ·ada::ntur khiLIsus ~ntbJk.gl ~:ebmhell! I LI meng. Apal.th.2!inchi ~k/a..~ Tarnpilan antanlmka. p.rup'qn~eJSyahri ni' 'in~ m:ena. FliEur penfirn~llairmya yakhi TV tunler dan Radio FM.Alici.gan j ul uk::ari'nya.ruf\Uh .·_p: '4' b-is'>!!i:'·d··lra"1"-f~lr rn ""'.."$'e 111j.~.!O r.h.l599 .J9!rinlgal1 GPRS ya!rJ:g: G!isandingl '~e1tap bisa dilandall~n •.t m 'ni!rkabel :d~ejn€ran klJa~Jitas -sier€!().fyang samaMsamCII .ge'nggam. 0 sentuh balk dari u..O rrtAj.8111S m. Setelahsuk$QS me]lQIEmalkan pensel S'ya'hriiniG1 t" ili(ini DISAII!N IMQ G. AdvMor'...Ven$... tj.et yang b~sa.:.n"!l~ M~~saging.k·:charge r dan ~h€Hap$et d iletakkan dioag'ran oates.. J3_ miCro USB.. Bukan cuma 'ill! saja.dltrunakan a~amah 0 R'I BH-5JJ1.a.'I.S1ii 'I!.c.amb.~nimedia sudah m .foduk .U·r ~.2".nglg\una temukan dan tak elibata.!JInakan menambah kenyamanan penggunalrn~.nd~ng pons'~1 deng!a1n ca.1 y. bag'ian dapan.~ia II"S9sua:i 5 kan pro..ra ada . IMQ 6.r..e~ir~. ' '.s~baJb IMO ~9:8 . ditawa. ..3:.'~fj. .CEBOOK. Dan uritu'k men. S..~leCJi:!R:rc-E:~I[j~I'l. d&H fOlmbol f'UlriQ. Asyikl)ya t~gli.I·t.a:me. U ntuli(.drop):" maka flIliS'm:!. ~..lli1..klthyattfan:an fH!l:ITgg una.na aikan m~Tasakan IMO GSB belapa k..o~.. ::Aiigt:{Bird~~ ApJi:kR~i:TorriC~~ ~~"ki!t . Pil'ih d:an .b-e.grlli. .tallk/m. ~.~H.e.d..Seba"b 'gain~.oII kunci da.aan -·'Iiot · .pa$3.ebelumnya. OU.Sf.. mralinikan dan sud.aVitr..fipa.rtil ~:agu barbesis ..k (Mp:1j~ MP:::JIMP4 p. ~ . : 3. Tmnsi€ir ~'fu.~baflg !3.kslusif" $yahlrln~. S:U8Unan [om 061 memai1!.· C~r1mg<Pi~l'Icr._""'.r:apaJ :gams-:Qiame terkenal pisa. l. Adalah IM. Mes. Pe:rig:g:U. 0:00:.H~a.&:D[J. .okk.TRAKTIF IKONTEN SYAH RINI JS·~Suai .D. iugla bisa me:nambahikan bt:ows~r -br9Wser.fne~ b~la.dJgunahlan.raan lewailditur .aktifkan RadioFM tak _pe'rl~ ~a.e lain hati.ij_lll: v:er\Si Syahrin'i s.W'Tunot Arialo~.uk.9nunjuk:kan k.~a.p.yQI.drive terseb:ut fdr:ag and .a:r sentuh had~r' dengian.Ctapat mEHli~m:ati vi'd~d' klip..a :S~.tI rnomen-rnernen per1lt'ing.ebag.$_adto...gian .v.1 Or.2' G B: ~18£k.. " BI~f!l(loth wilh MPP.iaringall "L.(j".. '~atislke:pa.aHp~ap'e'r Jjar'f ting'tolt"ie b. namlLlf1 oi ~9~ Alrida dapa.. . .IMO G98 SYAHRINI SESUATUBANG.· "1"6.n tan~l:an.'a.aitalJ kini uritlJk mI9!lAgarahk'anny:a._ F.r tak~ jauh b.e.Qelser ko:nter~:da:ri PG kEr.Of1l!US e.' yang iebi~h ri~ lew3it senfuha.ds.g:Sn!~ay~r d . ~. sehingga.!ama.p..an : ~erbaGa .{) A2:01P yang diig!!.enam p.!r(ll ..· . aeru 'bedem?Ji S.rtis kEdi~hlira(nB. IDi.~hggl}na ·pcuisel.€.:.a~ Ciolds.danlfiiiliur -waj ib Oii .) M~6ri efo.n Ilrgbit~n~~um~fI.i BluetoCilth.plndahk.e. IM'O ·G98·1~tap mengusurtu Sya. T a...n.mesld· berada dfliba.2.:ka]j dengan Gr€l'r:le:ta.SMS..Wh ~:.y:ahr~nrn' dan.llj'C:'.smiRt.m . Meniikmatj' sjaran TV nasion al mall1pun !0k'aJ te rrtu m enj~df ~ibuFan yang me.n '~a.si .inli·ya . SediaJhg ka:nll.!Dr:·"I~rrii.a~ suda. :Pe'nyeti nga.fi I k9lfneksi s€tsuaijj d~engali1:operator .1 on C)gM sudah .s€.~metQ.bih sukses dip-:asara.G9. Ha. !ain nya$·8lPs. w. lang!Sllllg .o.40::<320 pikseill.c.. 1(j'l:~·1 !R ~ ': WAP:dp0f"a Mini' ..ormasi..1 .g.·rne(~ l:3MP (1(24)(76a.jY8t '.:di' 'Star kit.k. mer(a~i:k.h menYJ1:ap~n g~me p(]r~.kurannya ya:ng besar 3!:2 ~MQh'iJuga pengQPr-raan LCD :b.EH~a...a!i:tan I~e:c.rIl1H2}.ng'be rk:al ib'9r '1...h perator .:1)5rf".mb.tiglor29 tahunsUam in'i s:ebag. GAME .H3:Jtb.i: Tom C<.: Ol)n.. dUa .01.hga:h 'eJek geJE'tf' ataumembual ik.a_uu M.J..lanr~nilak.iSE hiburan maupun ~emamIIPuan' :ap~ikasiil pendukung la.~u B~:ue.:!]"1~g:. ~!'"Jler.merligusung cfesain. p.ntK~eI1. _ :-\n···.!i' I"iludal[li .~an di.J.n U kiUJI.ri •.l .s· VGA. t=U. Anda .ert1i .g. ::P6Iifon.:~:OO~~:~r. berlUlte:r~ Ke' (Aepari1.ia.J pent]n.ik.jar. Me nga ksea ]nf.erma11Inarkp€lrrna~rna:ll dJ: aksi s.! ~~rfikir untUk.isa me:nya!p'Q ternan 'Se'saunrna pengguna Facebook 1 Y81ho... a~.l§t.asfs Android pun taJ~ .erat di~a. Ffi..pasUpe..~MOGsa S)faniri 11 l..h mSJ)jadr b~.Gimes' f.n'ssl.si bsrwama me.. r.l!lll clemga. g""n. Shar~ng' konten antar ~ern:ar1 Pun di mLmg...a.a.~wa.el.game yang. S~~j.9y:ah rtrli sudah rnemen LJh~ ·s.~lfiKe~an mur.apa pu n. Ike PC1.e.in~rm a·UilharL Kenyama:nanllayar Se I~in' itu.t me.r.m.srn·g> -p~astlik.~.kprun 'tamp. Salah sa. fA.enyentUih Jay~r bagianka. TFT ¢Qior HaVGA' {2.'ka:lah.IMO juga tel?lt..a.p GukulP.~·:M .ily.1(: kalah ereg~n.hri"nl'i. pi l1~k ke'~iga I~:e.an . incj.""JJI r.3·kallig:us 'nyarrla.n. di pexangkat ·.1::. IMO G9B d~j.$iiaip d ilf!l'1d~llk:q:n u nfuikmen'g:aimb.den.OIl-ilkpn menu se.A.g~ . Ting.ert:u~da deng.okb h f1y~a .ET 'IMO hadi~r d~ng~a:n varian barulyarng:ta.rnE!.a..~ FITUR UTAMA Tqk periJ!.se1oaga.98: SYalhr!nJ ihl tHbe.rrampjllk&~ merilLl·de.enjadm sfml.adi beg:ib." MSN bahk:an Stype .ngasylkk'BJ.e$an m'ewah.e~tl\ahafl meJa).': " .~J20 ~G F'Bs'c:l?~'.rkan: p:ada ~a:rg.j..i driver baru d:i PC. .at~u~n" Pellgigunaat\l G:as[ng metal ini rnernbuat bob.K~mera.eblihmumiPu'ni tba'~k: da'r'i :S.•.g' . ~'.G8r~1 t~iOQrlM'o. 17ebih meriyehang ka n.menggunakan IkoloseiP' lay.mbalhiafikonte:n· 1K'0nien .:rJi.ada b.kin karl via kone'ks.IIMie Gee tak kalah .s.2 ~ denga_r1 resolu s·~HQ'VGA {~.. .:trajlkti~{ ast:inya P >d. 1 i~S '"' _ ..a.Cukup mudah !bukan?' yan. men~km.wah te11'ik: . bagi)ana~as. do:f ~dl:se nhg i US. 1M'p. . J.wgr. tombol'v0iume. Dan untu le: m:e:ndukt.i·q Bm\.li65B ..3 me·g~piKs.

i:si riyal} HllI.elM"jluaLi:Ul Ii KElJrtu lm.eaa. ..auto foe us.esulitall1 s-aat b'ernaivi:ga!lri atau saat akan .crom.aIM· silo:t 1~~lrtruJ miCF'QSD j{. ·Sayang urrtuk m.as:l 'tepi rnem beri kan se1l1tu~tan wrrtuk ·ter1ihat Lebih . -. • • U:r:u'san fotografi m.nd~.enl's I[.ap.omesc.a~ntuknyayang mungjl mien gak.r1.egaln. membuat a .alk F.Hwawei ~IDEOSX1 mJ=nggIJJna~an pfOSeSo.' mnenemukalO .aya:r .an HiuawefU IIIyang dapa t dijkolstu rrlisasi olein pengg~lna..et p. ~a1llgsem ~lUrii1a.ain dUeng..e dt$ek.B.kan Andro.aluanya m:engg.mamjpU m~nang\kap obj ek. nam]p&k ssngat mi'rfp denlgairl . us: 021 . _dilbelat.ro~dverslnn s.lnkan. Sellai n -aq/'to to!KU6 IlamplJ..~a[['J fbto. fi1. ~ y.G!i.kt ticta k di LeTlg~:~pi . ~ •• . _ . 111eimbuat p. Uil Hluawei hisa I~ita.g i(ebitJ f.ena:g.etasmu:rah de".i sej:C\jar d:erngarn nya. I • Didom.ng'ga.ya: ~or~'l'tr.o~volum.atau Ipen.2j :s.eJijtatilikan poril:'sle'll1ya terilebi~ dahulu.u rang menawa rka n d uk..l<.3MP.t:erdapat pOtt_ tJ."foto k.lIl1akan:OS androi d v ers1 FIr'QYo2.y. menya l~kam:1 I~JOnSeilden gan mertg:gunai!<an J a!fi teLunjiuk u n~lils.lebih sabat saat m:engambH..eti.trndoor yang cukup Imfrlil1':1"·at C. se!rta.berdampaks~a:t m.api deng.rus membu.hgtart dis.P penc.l.ur.t~r be:rwarn a hita mdof dan dihi.a menye.enggunakan pOrJ$sL . p .dapat berbuat banyakl k:areria tid~als.l. Sed an s.Anda yar)g: memi Ulkii blU jari lkita .~[Jg terdapat· jkamera.etaflisme :8:e'§e:r keka..foto Ya'ri.Tidak tJ.ad·aao· utofocus. tJanya ttl! Ilayarnya yang menggunakan j.emp.Anoia harus.emp. mewnOjtl ~y-ang digunakain .m..k5i ·vang .dellg~n dur as-ilte rga ntung dialri :sis.era~tJir .s:porn IlebJJl1baikJ Sayang X1 k.karn Port fill !s.eperti rmu1ltitouch zO(.catJayaa n ya ng bai k ~Ik:an LelbiTh'lba'ik I j1.en g:eti K.'l outdo 011" .ead phone ..~ngktlp.780 2250 Saingi pons:ei Qodro-iq brflnded IlaJnnya ..dla g~Jnakall1 un:tuk.st ore .s panel tJlOfJ1le:SiCre-en1.]u:ga.Q lrJe'Qs X1.e dtsebel[ah Kanan ~. Dis.ruamg gell.e 1i st - 'i~. rtu .a: me'm:flikj han?Q .an merasa k. ~Di.em'berlkan I~enyamana~ UfI'tUk.J2. Oktober ·1 g N..elngan la-yar ih. OS 1F\r(. fLash j ug.tciari tata.i r:11juga bJsa Arrl.ay~an.aLati:cle ~ Gen. . )(1 Imeng.lrlsc:rolUng .ell.an dan Iki.a'ri)ta.suai"kan n tYa'ri.s.~ X1 tidak .JUg.Jlrn . melM'ekan nya J poslS. i. U nttmgnya karfl.6.kapasitif . m. Diatss ada tombo:[ powelrsetJi.a.seri Gahlxy:Samsung d. ..onllya.osi.u ngan ftasJh.e~airiitu juga.r 51rJ gL:e-core be. Alhas.ly~m~[J s·~at_ browsing atau me nonton .enu yang ke.k:.sesu aj d'i bawa~ ba tera 1.Tid.~ii.it-alkam1 . X'1 sei. Jadi IDual ..Anl!la 111a:siTh'l dalpat m:e ngkos.(wember I .::-.sit.alh.idk. .h~. dan m.arfiefl'a tangan Andar harus Lebi hs. Huawei tidak Imeflemp~ptkarn banyak IT)"!emolri 1Wlte(IrJ:a_ill olen kan!narJ ya d:lbenami~:a'n' Ikartli mfcrQSD yarrg d:arpat dima:su~k~n ke dialam slot yan g.gil.~.eil.tabi'~ uatu k m~n-cif..kDne.o + U I !Kamer~ :3 MP • Th:eterJlrrg .lay~lr:~e'.am vh:l'9G' .sangat .e:rcayat.'10 Base~)and version K'll!rn ell vers [0 n' it-.g'tt memlbua t re.bol-apapun.i batkan U~UfarJ laya r j lI:g~ mnenjladl k&jl .RAM2.solusi" . 1(1 I I www.Uf ars-:iLitas yang' btsa IkU~ temukan pada po.Amldaakan k.And mid..tI:~t .rmel jnt h·anya1ah ZetOm ~ Whjte IB.(J'n . menguil·iti interfacenya deng. Ubat be.56M!B~sehin:gg~ OS dwn kemampualrrl fttur ...akan Uklu"aiUl 1.tUlffi fs:~sl lagi tam pi l~f1 riyal sestlai _yang dHng. ~SlORt ::~.diisi 2-19 Th IX 12011/19 .emrort .urnakan m.- I . m.ju.esuUtan untuk salat m.ocus.as]L foto.·d:[i(ilnya:.i: 22. Kofl.edl • Tidal<: mefldap~ tka[ll kartu _m.pert kabeii a:l bag1an Ibawah.:9 I ~ rr i'lMrcl(j~loca.bantuan m. I • II • 2.emori' tr~:taJll hetswap Mes.C:U.a Q:Jkor1ba ~arn gl~.A. Jika diU ha._ .rk:ecepa tan 5:28MHiz da·ln.dan pengaturan ku~Htas . .1. LerJgkuIU:I Ipad~ate P1Wl gan va illemb l!'~t·nya marl d'l]pegafi'S .Tagging .er a.s.I~~U.rJ. • • II M odel number U818:Q And. I B • • II .ek~i· lri'i1umpunt '!! ~ La}taf terlall u k.culkup besar dlpas~ikan al~.US.j ugp.van~ cukup terjangkau.reefi yang dlapat l ***llu i!Z.ka terLetak baterai. IDan t.ah k1ri nya itid ak te:rd~rpcrt tom.. mEH'e~.a!n iH~awelj n.eln pengguna.errt:rj teks. nam U 11 h. p~d~ kondis.f.Emguna ttd.ajk. HarJyam'enggllm.a in-ctri~. IDwl Minggu~m E.embeoamk.de nam. d:~r1Ig~[Js'empurrnla.daiUlya D:ad~l hotnescreen danakan lIf"" .dapat dll[a ksa'riakan dengan b~k .5m.unakatl D keytUl1'Cird sta ndra'r .':W:C'~ • .emolFi pada pak.eb..m.giank:o.djbandil~lg.ihasi dengan bahan plastfk deng:an llst .an ham1.HUtlW@'l I unc.gambar sa'j a.awel m.

.lI.kan n-ya. '.."wrrtuk beri nte!l"rJ.udionya yang c ulkup m u mpul11." vl. .erfCJice yarn.t sa.dalt 'm. t!:::3 'i'! .t fastlita$kJofl!e~-si F. Ha1rga m~raih bukan be'rartf ti.g\.l. bisa diLak.ta~r mlbl$.ertl ¥outubeJ.e~lgg.' '. s music inlJ.kelFjaJ dengal~'llbaik diZU1 beb:e:r'~.dilakllta:h' kifln eks.ehponsell Andmid murah .luetooth I E[JR· USB:mkroUSB .ncilukun g p.lalui pemutar IP layljs.. r S.19Th IX1:2:011/1:9 Ok:tobet" .an-g.2.etkaill d~e ngaml b'e-b!!!.: 'l.em.ulk.linda IOlsc!! nen gJilunia~a n m 'Ie!iKmo:lo(fi Wtffl ~ia:rrg di bernlam.obl~. Olle. pun ]iuga biasa ladi kualites suara pada speater nam pa.seLalill bfsa .hgg_un~kaf] UI Huawei.eJpeLumnya X~ juga sudah dl'jpalk.ly~'~ka:rena.eJ) ag:at antefia Iluat !D.AnEiia . me. ¥wng\ :s. kan d1 a I~.llJ11a.ee~.i~fi 802. Liha.ens1 p.l'stlkaf]. Ya Ya Sayang: Ud ak ad. -yam marnpu rnemutsr .Andia lelpih :iehJtls..r • J ':'.1nya I(.gQa~a~ .emasang· int.rl flt.' file berformat .1 NDve:mbe. A-GPS support . MPl W'A'IJ .laU.pa pe rcob·aaill ya. Ti da.elaku!kannya s.lra pa ~piliKM'] ptei ns. .. akan lll'. unt. c!anauto.d:roid l.IaJn dowrJlinkmya."W~ :1.k st.'7.An.i~.tJ .di'sayangkan a:dalah dialri faslLitas.Uf yafr'g terb1. Fite lagu A1I1da. ir". juga.emjlilklfltur yang btsa· dlb~f1. rtu ~.M~PiS· dan sonwan~ navigiasllnya l$ehi.k h.et d:rd~!~amtlya ak~mlmembuat .iki ..a djl:eng~apf pe ngatu.1 I Mbps ~"W.foHdograflnya yang harus :kehilaJngplrl lampu RasJh.hKaTfI' ya:itu jm.. HSDPA7. p [).B..diisi . All bum Song~·dan .erifi1a ema:HGm~il .l t~eti ApaLagi sp..8n mudah. mencari fr'ek. .:. Den g8Jn fitur inj pml SJ:'l dfp. dan Twitter .n_s.foc.erlgan DMkung~n Android mark. r .dj~arnib~. men.a putlya pe mliJ. Se1aj n itll'mas.ataLl €.uk. menggul"lakanjatingan HiSOpA.. tert:rfLang ookup tfaik.latform j aJva dan Ar:u1:ro.denganGPS !r:e.ng$i :g.lang Le:bih dad harga bandro!~nya.eCnra:·. Karena .a. .. Earphone jluga a~an berguna Radio EM :s.arkan mei~alui 'eaiFpi.e.k:an lef.elkSjtel~nOi[ogi saatintsudah dimfil.. :kif)m'leksida'IP~ t be.at ...~aaitmenggunakan dan !e.I8r j enis 'kon. rna ka banu a. namun X1 mampll menampfl[ka.A.ng terbj l.ed: sep. J S.e.u be rh~si l.a~a.AC+.eelv'91r defi:g:an Google .. Seniua.ng kas dftlllgtnkaFl alpalagi !ponsel inijllg_a.ea.11 ~i.l.an"(j'art.k:erny.1 with A2DPI GPS with'.i6i.i:tri)ta.al~l untulk.un a cukup 'm.otomati:s.a.j h ada BLu~eto6t.edrangkam sa-at . Ikoneksl lainnya l~lsa juga menggum. sem.Penulls': Ilham REOAOCSIPUlSA.. .Apatagi selafn men:ggunaKaiUI ..m pUalrl. l LI -e " • l Meskidlbandmll dengan ha1l:\gasejutaan.ClIlaLL 'lainnya.t g ~:enska:!p.lngga d~pat betfu.akan kab'eL d~tat:. .diperdeng.~.o.ukan dleng.ja fitur I~.y_aJ1S mampll dlhub4rfgkan denjaln ha:nds-fnee headset. '] st e_.rci"ln 's~~!ra .oU.as 1daJam iffi.. Fac:ebook.mpl.a.~.d '.emiUkj kema..:.and~ seb~ga i unit navig.q~ua.oneksill'ya ya.ik1ema:m pu~n a.t. Untuk memutar Lagu ~ X'1 jug.akan' terkes'~::m saat.aln:g SC!!lrl q. Me."an pacta Ibeberap:a t:aID sep erti: Artl'st.Fi:hobpot.us .a untuk mefltJownil'oad a pl~1 i da ngprrnesS!es uai ya.tegotit<.iiua:wef jug.et . vz.Diwl Mlngguan E.

a tOjmboil penb.0 -.s'(l~iRo.m'u:s N.I •• . Mernlg.e:rti f'olrmat 'Sm~ rtphOl.ilkBf diband.nya·MotoroLa..adin.. Im.i .an ]taWiaban LG ata:s.genggam.culkup ny~man di.I'I" Io:<il1i n irnecrrgil n. Optfmus 2X yari~g d[igeLs.780 2250 p-sto re.n.. LG . naka n LJfltuk di.Kamera.7T BOO MHIZ.'fI de n rr ~ :Il~n[wjal'l pUj5a1 itl!l.en) badkj' dan.an . ponse!~ QWERTY lainnyCli" ILG.j.r kil'5.4 shortcut yang daJpat ol'1Per.~hQwa·t:i.mUr.Ano'a .J ya. .trni _yr:urg s.n galod ail~an p~ias tik d~Qff~eb!!:g m atena'l cas'lmg" ai ffl.lngki n~!(a i1 untuk. message oa'ri WTl'enru.e!i".luII!Flmba~ altan 'll'I'\!i:rtJatikiln ~taklil ~11XIlJ!it.P1 oleh o~n~m yal~ .l web.g ]! U m.j.(wember I dokUme.rlresrnl.apt juga. 'Yang di: mana tampilam portir8J. Hall ioiju.ct~n sekaUgus tombol.et yang me.a ·tamipitan layar landscape.menikma.tdefi:g:tlll mudsh meimpedILl.Amlda j ugadapC!l.. J.tf .ell.lf1 daffil.le search .rtI.Pi sert-a di be.e.US.n ekSlek~tlf yan.entu.3:.em'ang .s.n ~ ya.~m~~ ~ama memi1ltkitomboilftWERTY.ENIPItlAN iD.culkup . 'f:zoomfng.a~ !larng~ah . Seclangla n so-ftlke.GA!No(..oUl) s{:[een dair'i haLalman we:lt! atau memperbesar foto. ptim us P.~ore<..~l:a mem'.ap1.gkinkan k.gga p pelillpllii. dei'\ga!n LGOptjmus N~t~..Z2.lerdap.emudanik:an Anda· untul~ me ndjownllna. Lt.i5.WER.. hanya soja LG: Optimus Pro (660 tidal<.erryuguhkan. Plilc.lahfl¥a il'eltdh kas sedikit dljbanding milik LG . ILG n C6..el.lngka:ffil.Aksleilerasi dan .i.kn.etm -a.Rali deng.aml irille:met 'Via kon eki5.ya:r2.jGi~lNlCI)Js.te. tJ..g sertn's ber~utat de!wrg.el1!.li-JIT}N3: dalpa:t dirot~siKan landsca'!pe.ulr'an' k:eyp.mHlki IkaIPsUa.i'itemdienllan sentuhsn jari . e660 aa'n Opti. ~ell1adiramlAndiroj' d .k'cCJo mode inp.d' apt ilkasi gr.E'rbarunya' yakni Opti"m'u5 RiD'.ri~elt -dan .ema'tk'an beberapa a.k. P(iI(lI'is Vi~~r ~"" ~ ~ 3" 'Ii!' 11:~5.ena memiLiki IkGntur yang uni. . [la(1. Ke.Li.h daj'J flWERrtj:umlann. :_} D (. d.rbH~ng .in!!l~t pans.) ~~ L-.ol(} ju-g-a bisa.ey. NYClris'm'i'rip an tara kj@duanY~:1. hal'll/a m.J N ~ 0. LG tJ anya me rry.) Voice Recorder II \loi::~ Search YouTube Quadrant Standard IWi [C] J...~~~'!.rt~'J 5'mm !Miefiunj.iabe" di smartphon.Ma. ~ . I www.XPR. terda:pat be·b.cU]lajlarrm· ~.Wltu p.enl kfilata n saat rfI.emo.m MSM7.any'a k . Gm. halmya. .gung Ji3W. !~.eAndrr-otd te:rbaru· bua. Dan fie p...i. 'Uls.dan akllrat~ementara Ilayar sentuh me mu. oG. ~ .eln lPons..4.mena.. ponse! yang d. &ecara default.sieflgaj'a me!'tlyi~ptaffil tJam.emainka:m.y..oG.) 4i'A z • x "'~ c @ f t.rT)emo'ci'iflika:~j hllte rfatelly 8.(.yama:m1.I'ij'dila_ku~.' g.ementara tGmlboL screen capture selPe rtf yan.cu.rlg da Ii! [~iil (l1.eaU) heme.m pitkall1data yanlg diUlnginkan .['kiet . V H K M L c ~ B ".~tJ rPlroi~eS~~o[ QuaLcom.~t isaml yang me.ya ImasJh te.s.ny.QC.ngm'erupClik.at tbehelfap:a Hotlk..tan . .cep. Optiffl.Me...kan. mengetl·t cepa-it . kap:asjt-a's m..m..druid" yang men:gusung desain ~olrnbioa5.J'.'..ar sen.g cepat di d:aLam tlap hslaman dan sellek~.Cliri task ma.' L1pcid-le ~_ .ail.Pro bisa d~bn'8. 4G.dphnne· ini utJtllk dItuju.t:li5.adir.ulttm. Am.eh-LG.g~f1 25·0' MIBRAM yang le:pih' ~edl dati LG a ptj mus !N.hg'JJ.. '~anlpa m.Sama.k1Jl n deJl1:![llan n.:..0aQAli1dmi~.0 pti mu s\ Pro . yal~ni tombo{ pe.eli xang dtamb1.l''-'diapat dj bawah layar yakni hOim.t?nJat'an.i managero.ensi.ed!llkit.at kar.' I 10 • • II . dan BUKAN PINJAMAN vendorlATPM l.sebu. Twitter os VKI~o pja1'~r m ~:-:.ep.fb.CljQ ind~pend. Terda pa~. digul1'akao' untuk berbagJjiaring.e-m:aiL DIPUrn. Pm' "C6.(?:. U I1bu~ Ibu~dlnd!!"'JlI1'fl :1M.e1lum ilamC!J. .en'gamdallk~[J Vi rtual button . I D.m.e.2MB RAM.k.S.Ji~asf ras.rJ.ti vid.warl(an (]ILeh . kecepaJ. 101 -'SJekeliilfng pan.ntll. e I • • • !II] I) W ~} ~~} E R 1 __ Y -u .RAM. . .a~ali 113.ad QWERTY 5x51mm clJ.~C660 mnemHiki L~yar .a :smartpnollem.lJah b tomboL vittu~l bawalh layar diall1taranya .a.A {.an yang~ djt-a..kyp rn.dayadan tomboL vo!lum'e'. us' -1' ~~ 0'.em]purnakan ft! ngs.em1]1 adi !tan LG C:660 .~~ -~5t"IHfl!s5 -~.:~ It Terdalpat . '.a~ni m.emudahan daLam men~:edit -em.~.J ~ ~ I:t(l!RAIII ItEllBtlK Pfif!!J~lJSAHA HE'Sil:H P.i Ilayar s.arri!e.. [Po.6Q hisa dibnang O ...anipL. :inf? '_ Tair.)/' yang. S. m'e/uncurkan Sepa'siang s:m'artp-hon-e Android t.pi~i i yarJ.aml IPort mi nl US B..eranya'.'i Wi.eng:gl.~onaUrsasi..Ltt .()og.e7 se'ttin'S tJ.:.k. _..m'.eo~.eY:$ . (6.p~dQWERTY j• y:a. • II • T Ii!: r:sedi'iJ di : '@.u~n)ta" LG Optimus Pm (660: m.enyuguhka.p~rll pl. :s. ..mbot untlli.Anda dengan men gSt! rrakanl a f1-]1 • • II . IDwl Minggu~m E.pUkasj' muLtitasking dan marlfaat tamb~haJ[I y ang k~af d:tlkbll1ga~ m.erpat dan stab.TVd:engarn bentu~ yang menye:rupai lB1l~tkberry:A..uji PUl'SA.l . an AIWld ft a kan m. ~~tK:url~ pLl1'5!I~ dl!fIVll'I 5M~ '~rm'~ n rn~ Illai~a n Inr:!iJS.tuh saja S'€Dag.na~e.er as Cl. l.1: .tP690.ed.g inchl TiFT yang ber-Slf'at Ika p asj tff pada peir-~·tJgkatQWER1Y.el1ganGing:etb:re~dj _Andadapat me mil[ iki sem~a k~tJntung.fa:yar sentl!b don QWERTY: SeffiQnis" (1pa ra.la rr P. 51.tl~I:!!frt:an_g. Ma.up hesar.TYdal[ai'U .e LG t.:'~rna r [)ag'i3.kan ke seg.f)g memu.ti d\en..ay.~m~. merupakan H8Jndpholn. kaletr~le'r~ em~j lJ' dan b:rf(WS.. ·t 0 W 0 p i.dalah ha l yan's 'tid:ak loiasa· !Li.Jm'laanQWER.edlfal d.ai moda input text" tet:. 5p.tan ILG be:rtojmbo'[ 'Q.nJ.ii 'Qil..es1fi]lkaSi umum k.ou.~'e I~ai n'ya.. _. 'll I 021 . Mad{. drfbalndi ng. di mil iId LG Oplim us 2X.diisi 2.ka·IWl m cmfa at dart iluas.19 Th IX 12011/19 . La.dapat dengarJ' cam membeli df prutilran. t:"l S i. 50 ftwar I. S. " '_ = ! ~~-----~ '.ngerDt€arJ.an -Androfd 2. Oktober '1 g N.gu Ipengetikan .taJrg seKitolF ~udi:od.Andro~d~S sebeluHltJya.pap.epeirUriYiil LG. .11 i.n:gJdri~a[l n aVi gas] y-an.el.C)rlsle l k Anclroi.Jo Uk~iI"aln !layar.lkr}'·j tp.ntor~n s:elbeluimflya.T:est I' - _ - g:~~~: --.T b.erU a~ses k:e ±·130.!) - Demi menj.kam'binas.ci: memHik:itrQJmjl)tll QWiERlrti t..60 Udak b.alil.US.trl I!arlt~.IflI:iOfteslan Mllbllllil'ooOnlll'le ~ .a..A:N fiE Nell RIANI flU LSiA.ment yanlg df sem Fl~rn.

2ltl:t8J. IMengapa tldok? -------_..ntdctlrl .an grk~a10 oo.. Saat Vl'Jolume d:1.m.! jauih meleb:ihi: Sony Etfcsson X:pie:ri:a X~Oi1 N..di conte. pada fltur video" \lid'eo... .k!eroampu19Jfi} memba. has yang elii k~ rnb~f1.coltor eff.ya ~rk~ain set.emilikt a kur asi Ihing_ga 70 m'etet.Jm us.. m. Saya rlllflya 'ti. 'S. . nyarinS.. .an oLet" LG C66 0 Opt.gkart k dev. ILH::Iul lbum·"t"" "a'ri. . Fitu rinilalll ~atah satu y~ng dianCi!alk.2 Mbps.k dibeka!~ t den:g art .. . HUAW61 ~DEOS 57 SUM HUAWE'~ !tn1EOS)(1 HUAiW.J m us.alaxy Fit) dan MOltQlrClta Charm .is :N.amsung G.e rupakaln...gt'mflturka mera.lka~si.eca~da:n letap l1yaman t.an sis-tem 0lpelrasii Android .ik dan terlihat ttdlak L.gan 'Ie ISS.._ Dis:ektoir merna nj alkam1tell1..lkan tombol voLume yang terdapat pada 's:isl k. segera glina~.0 Nikm.ecf· video qua!Uty . . 'i?LG -=:' ~I·~ .ikiil1iA. flota'te sc:r. HU. .i RmM.r .Rotarsikan laY~lr jiR." r r-».k.AAC+ J WMA~ MP4. ------------------------------ HSD PA 10.maksimalKanJ pada. berib.gin IPuas .ati bmws.diLG-C66Q 802.ins web Lebfn (:ep~t USBciebuuJ ~l~ nrmMe"ClOci to. Srryang_l1ya.~!YI .ag.alUl:g.k11..2. I] st e . JUS C6.... CtlKUP bl.af Ill'enj a..a:(5e' pe.jemih o • c. '. 'J j.S. fiLe MP3.$tay on t-opdenlga..n.et1a . .a..stay I).. Variasiillr:an ·fll r)gsf :Kamera rl)"enj"adl vjdeo die.Diwl Mlngguan E.11bIg..Aj~selera.'l jptimus Pro: m.emilik.and~cape . Pr:o • lKa..fl. h Tamp'ilan part.2.rtpn:on.aelPat diari Wf-Fim standalr802 . J~ . j . ~!I1't. OS yan. nadatj'rr~gf tidak p.4 GingerBread • IPerfolrma b~.s1 dan kh1erja interl['i. Stay on top tapi tetap bisa liburan.i 'yaina cu kll IF' bes.men~do. tJilai plus .e h .erl a deWl.itLe1luasa di ~~ilqs.l.... apl.eoampU. lin.1.erdengar.lshuffleJ. judut. hi[Jgga ruas jail an yang m.e. D~n di antara m1!r.u r)g Galaocy $.tur:al..ika$l navtg~sldan' GiPS ·)rang·e.anaJfi b:odi.ApU.:" ..:· n.n coover alhurn..O with A2DP~ microUSB v2. l _--""':::-1- .de...c1id namun .idJideos-..1blg / rnl _yang sek1taJ'.et via.ce.dii!Fekam Ipada fraim·e rate Z4·fps. 'diminimalisli[ Ta..t'i!.nya 1 j.gt viden betbobot besat 'dran musik tavorit..~O% Le1bi h t .tfrrg:a:n Ik~aimera'. J - . ~~1' ~~.x3 h ' .~ Me) .dengan OS AndJhJid v2.~.(o.M'tap dan temp h~sallburan.'1lkianall vtewfinde!r shutterclaml modu!l.jiam d~ank..caJ.EI SONIC IBalril'yakolr.AiUltut.id v2.AndJa .u~frniltai 76193. ~ 1 pg:larts VieWer ya.imp.000 ~-ebih apl1k~asij ·f:ltur tamba.alr1li< v'2: . !Oa'ri.a.a.19 Th IX 1:2:011/1:9 Ok:tobet" . _dengan .gus • 'louctJ& Typ.han yang me:narik. terdapa t PJ=:rtgaturan flash moOd'e~.kam vi'd~eo.:~ Handset Baterai Charger Handsfree Kabel data Kartu garansi Buku manual • Andiro.itas·f o~o yan g dfh as>]l.~ \ J~'-i! LJ ~ .•.~sing pl.ex:~. -J - - - -- - . H SUPA 2 Mbps ~ EID'GE/GPRS 8 50/900/1800/1 900~ Wi-Fi 802.bl~.emHt_kishutter • Tidak mu[Uta..ft Ofillce yang btasa di:g.Jil~r. pJr.alltl softwa:re Mi'G r()'so.ngg.6:j.. meneapalscere 1~H-a.u.emnikj~lkuras1.. . .AWEI .s One}..el setting kaime:ra..eloper ~nfra wa re ben lin g.harus Ib~lrlpikir kaU untuk dua memililk~lnya" IHUAWE]IIIIDIEOS· X3.diisi . sl tus b~rrJlU~ta n gambar besar sep:erti ¥ouTubeJ.l r cause" .Kuatitas semburai['i alltli'onYaJ.J~d~ tAni~ t44l.e • IKualj tar.11b/g/n~ Bluetooth v. baw:ah Rp.e~aJ' llG C_660sydiah bek.Andr.111 HUAWE:I www .Ntaps lbaw-aa...' 8i..." sffla'. . ·Skin~Ud~o p1a-ye:r m. ttd:a k b erlDeda j auh d:erngarn !ii.j' resoLus..P. nama artls. dan empuk. mid Jlev~e'l .dj~a n kuai~..' Andr:ofd Marrf(et y~ll1g. AM.k • Tjdaik .. k!amer.n ILG (660 m. ~.~.lb .Le...ngan sedik. tMs.e.clse:s Loarli1ngI1Yflsal~TiJat·cepat darnl pJros. .R·dengafi b ai k. Ikata~ jlauh .er:[u dl~adafi! di.•.3. MengglJ nakan Aurora SoftwOIrk B.e.n.sti. Pta menor.unakam pada pe:r~ngkat deskt!'Jlp . uaJweJeievi.emenganda..read melmiJ.wrn Loa....menikmatl dan m·er..1 p.nd'a:" dapat bEUba.da~d'~lpat digunalkan.gLe bfhterbal[ukan yakni Gi 1"I:!i!l'eriBread. ~p Uk-as1 .adala~ S. -laJu.il] til bod1~" anya virtual shutter. . lin...1 ~"llGC660 Ojptimus Pro.sengil di all1lta!r-~nya... ~"..1..Mr'at memjradi.. r -..u :B.sl tentu sa]1a men] a{jff perrgg.m. videol kamers. [~.~arr ta..nga n I1lell1g.s aue[jo l1y~tilr1g d~t} .~ JtaLurr ffltem..es. .es$elr pa F!·eLyang terdapat pads sudiut kal~UHllbawah I~e Vide(!J'.e deng.'Il'~':? I .~e"'am video !iangat mi rip. :T! \ '~~~'.etan yang_·te1patj . Sedangkan 5:8ait iPU~SA.dan time: lapse llntervaL Sedanskan dj S15.. •• '0 ka. mefl~g uWl~~an.l.3 'Ginge:rb. (j.S~PUl5A l Di!1ril:M. 1 .shI~lter.e:rt. dengaml. nad:a-.agj metaLui W:i~Fi.~ dengan ~uaUtas.rw~'rd~ darn rewl'tld. U yai['i:g m'~ng..eM Optimus sehehJmnya.era en boclj po:nsel ·le~lahir seb:a:gai ponS'fil louch & Type yang b~ek. Saat d'iu]lic(i)b. .en!c hmalrlk.epeat~tong dan f-a¥oril ili..1 NDve:mbe.el)1thm.'" to.ng~" LG C660 membelklaU did . r. white lba!~ance.Qris-wCl r.l competitor O . mode Zioom 'ti.da.. menampung 130..I~Ufferi [J'gvideo d:apat.ell t""'..ompos1:si wainlailya. . Blue< tooth:3.UG(!~fOJl' daln.een untWJK modu5l l. Ncdk tumnkan VO:[roJm. IDf bagian Kanan terdapat palrJ.n.4 Gln·gerBT. dan HTC Deslire .afi auto.an~g y:ang ingin .lLlallf .a in.st.Pltm.mp:ilan maksima'lJ Anda. W'lFi ·dt PubaWLAN unt:Ukr11emllbU~'a.3.:::~..dengan Sam's. l Opt.ead LGC66iQ ()ptimu& Pro dapat me.

e:ruku rem c!JJkup bes:a r dan. terda. m sethi ng_gaagak mer-elPOotkan jika m..oWlrn enu. yall1g b:eruk.enti~ Setting> .if).an clal.s~nUal.at 9· i. 'iI(aret Samsung GT. . IFMRad~o.etlnth .unakan ti.rat()r' yalUl:g. m'et~ku~~m .el un t.f:ree-. Kenyamanan Mene'tepon f. ersedla di : S"T'O'.ml cam d:ybar sel ken Vle.: .'4-3J~dengan res:olusi1.0 Iwntak.alr1li< n pada lU's:t :yaJrg uV An I Olb send.rrg Ik~aUtar.d-apat b:e.~. lPad:abal" bidwngc lay.~e d~lam seri !E:s. I ' . Golbailah memani./81I' mAti Tailktimel$talll.TIJrl. Sa.engguna.. j ug. IDwl Minggu~m E.dM~Lt1pl. .rJg.'on'seL in.. araoy-aNressagie'> C Optian> Send> AcM Redpleflt> COll1tact REcipient> .at:ere 800 m. j.ang· b.5..una. '--.i paS(1f."IW) Il<h~w~tlrj.to:r rl)"e$sa.5x5.@su:t seri .. - an pi L1tJ~ll ~eYlpard membedk~aJn Ik~nyamanain keY1padisaat dUak:ukan pengetikan.~.!i.5hfS/6~1Ohrsm!ax .Manag.::.eilakukan pe:rca. .. !Dj bagi.ebag.n kenyam..:rkerja..01l1'selfLirp. me..@.ng pacta .cut to oi[ba.erm IiJ Kaai[l Iluat pOJI~el . .e (alb· Short cut fake caU> kctive .~.UEi.h.uk Jami na n k.pat memanea:rllk. _d'lg.' Pi UtI op:s.Sedangkan jlk:a .da '[lapiat Lalitl -sung mernlgi ri mka n pes.an.p~n. di jpolls. i[e_b:j h styl.at.g> -KLik_.:.ak..a_ s.Lf)JrfW!ldam rspi.-..(wember I tangga 'ld'an ]aIDJ oama. Befg~ntll.fek j mom.rnS]Ona. iDi SJej~tof tli bur~f1 J pon'sel ini lharJya dtSJokong.mflj..O tE'ranyarnyq. Fungsli1ya UI[1lUk.tur s'tJort.di talffl.an g u n1v.s.k. ~. Display 1. belata. eda haps E11. iot m·E'u_g:em'.eypadpoos. ••.a.19 Th IX 12011/19 .t.Kas.ell. hatl se. • • II ."l~kan. p.li ttend d.kaIP~n di S-am'sling 'GT-E"~ '19. Meski.ap. n day.. tJ. MJlSuk Jll\:e Menu> Setthlg\> Display> Shortc ut Dts'p Lay> :Pi lih lC:l.:. . Oktober '1 g N.i ya'rig ~.g 's. 128x 128 s'esua i ldell1gantategom'lIAy.43 It CSTN. .k.ettin8~m i)i$pla'y~ I 12 • • II .arp hone s~elbag:aj ~ntenn~~.. '.ica:tfon.agaj .at di pon:fieL fUp la:zilffi nya bisa Lebit! luas ketim bang PO.d.'..E11'95 b. m'emisahkao' antar tuts.p. panas dan tetap nyama.~all1 set iHyper Skin eMF yang me na mpflil~an polati mou Il (.da hGm.·S:~!Ne.gkat lke(:erah~[J L Lay~rdapat .T:est I' - - g:~~~: .store.ging ~A.-.' .. akan menemukan iko.e.8..Ad. m. Samsung m'emb.st ~utton. kuat dan nyar1ln:g .~bagai ponse:[ mIP~~amsllng !CiOl-lEt 19S. Ta'pi lang.diisi 2.~i bat! rnudah kotor dan g.ed dies:ign yang diad a1ptasil. ku~litas fUWlgsi d~.engut~..elini .lin da m~s:u~ ~e ha)laman mel~lU. H1anya teni:atpa. s1 mpi[. jam Lamany.dak.engattu' arah dan adjlLJ.saL charger.k. teba~.f~ pons. selai n me:m be:r1. iKuarl]tas suara perc~kapawmmyaj!.aJ.glgian [ dengan :fasijilitas FakJe Call.a'n bawn. • I • II • Ip1layelr.isfh.- ." Qt • '•.ung j dan. Dimens'inya yang compact.1[l. Saa t .k.n.e1t .QSsert E (e'ssen:tfa.ura:n .li bag.an tetapi saa t -dl:uj:icolba un tuk meLalkukaJl pef~a. .51A'I y.eSClre~n.y_aknl (aU dan mess'ag.elment dan IBa~kJj~gtrt yang terdapat en S.:2Bx12B pi k~e'[1 ri'a n da..o:leh FM Rad.hg'IPQns.e nya mCjJfI. yang m. opera_or!-. 95 ada.dan ]1e~a.ionya rnampu memancarkan .Anda atur melalui Pow-er Sayihg .an resolusi wanla fi5.mm~ ~lang tersusun 'secaf'a! gridl/ co.ut pa.nalmun paP an -yang be'Ftll'g as ~.Jng.ao fJomb:ol k.embos'S!ed des] g1n di depan dan j.I •• .me ngaml.oresan pada p.Anda serot .Kaneatp:hone Ibuk.-:-! . output a.enyamanaJn dantaJ1lpfil.- --- - -:- 1- 1 --: -. ikon akanterdap.p ujla~si. ibersamaaMl 'SeKaUgtJ~.()ison.~ t .a'ri)t'a.' S_e:rali 1U-~olitA.su I(a. M"enj. Di sek.am betk(J:'1J1uniKasi.apa pabrikan .t jncUka~arJla:rfngan1 ka:ren:qAnd.11 diguna.K Color. Embass.e> Bu b uhi im.atnya miif'lp d~en!Jan 'ZUlma. ~ . ~ .arn Samsungc Gl~iE1 t~5. Te:r:dapat gati:sselpa.€: y.t.. la'y~r yangtJe:r:letak ..r se.el:"nam. DaLam nIQdus M.elama ]. LIS '" Anda Udallk.Qj. Tomball . '.Cl~iika.? ***** I ~am5ung GT-E~ 19'5 memjlilki. p di tepi kanan .er.suar~ Y:arn'g.enJa. 6 5K colors. III «ID: I 021' .erJ:dUk.ingga. navigiasl 5.lkaln kesafl x . Anda akan m~nemU~ainken.-. b.diby I 1'-' .i s:ho:rtclIt> (]<.I.780 2250 w·ww.an Mod€1 ponse! flip lalmba.B463+tfi'BU.rbarunya YCJ'kni Samsung GTE1195.ct! altl~:ef d~ir1tJ~nds.yamall~n da!~amm.n ]'!.AhJ .ehebat .kt dua papaa se~a:lig.Q.yangl1ya~ pOort ea rph one ·]buka.- -.Eira'llka kapasitas.b:eloetapa "fiitur p. 111111 AC(f!pt: 1-41 Rl!jle(t" Ma:s. '1 game y.at1.S.a dapat 111enga.).s .' yanlg' dfguhakah~' m·enu dan contact.aJl'e.- ~...~[J g hingga 2. .ml _siholtC-.o ya.uSl .eb.. U'ntWJkr~:mrt. .a Luxor Quest _yang fonm.ian 'altas ter:tihat sempit} y-akmH '1j.an yang.an :s. tergdong ajpik 'sebaga:i p.uk..·Ca:ll::> Fak.QscdKorea Sei. muUf!tasking. fOl1tasl yan.piLaml I_dlhl~:. • • • !Bodl POrnl inf mengg. bater. -ara~ berfung:sf sebag~j p.

.NAN MClI6~l:E BR[}ADmJAN D lE.nd dan ket..ent:l:uan bedakiu. DAN INTERtJ)}~Al SEPANJANG MI.AFW'" ..-hataslow - 1C1U5~tiDm(!'r Care.u No.s'malrtfren .. K!lCE!P1{T4iN~tUIHGG.DEPSQS.ril:BAlK.7 b. MASAA~TIF·t IMUN • lAmy Ml.IRATORLAlN .I'I'gi htlRdtrejeWii ..Ii • lA.114..4.112233441 [J2··~ Cnm:mOI] derl nerner 5 (J'pelralor lain.89 Ku nj_t.martfren.A~FREN GRATI:S.. as:E!:-dcilliijksrtu Smlarttren Alnda. atalJ 098.Y/l.smartfren live smart a ren an I e Nelpon sepuasnye intemetan pasti ngebut! • KARTU SiM. NELPON kOMI.wom: Info Il.ili.s M '..lIflAIH IRiR~'Eln~. ihateslaw SY.co m I Syaral dan kete'ntu:an berlsrk... .l DZl/PPSJJBS-SAP/~X~:2(n1 .KE OPE. '@i~-=.ebih lanjL:J1 ~ ketik IN'F10~ SMS kiirtm ke1.IS FACEEI~lIK DAN 1MIHER. IGRAl. ~IWWW.·$.

OlI'la [ 4.D~emua itu kurrang menjrad:i perha~ian .emb..mengingat harg.int men-ggangglJ. I • masih froyo.j I~ita.10.ya. Melihi1\t s~!:salr~[J pa5arnya.k.t) kla. .pasitiv.g bag.aMl. Slte:re05 kiolP.a~ktl aell. dihatHrkan o:ieh' LG.f.e dan dengan k~e1mampuan menampilkafl !llupakalll dulu 3D ny~" dan 5ebag?l f layar nlorm. Resotusi ya1r1 CUKl.Sie l L U{a d:iban(ii ngkalrl . J • • II 'O:ptitnlls 3D m'embaw~ _la~la.a.enerimanya&ebagat sielb.3D dan2!!).dSieJpllalh IPnnsei[~ ila_y:ar Ojptlmus...~.01 ak!nir Sepiem be r 2:(111 maka v. dUeta.I •• ./(onten 3D. .antu kita untuk tebnice1pat IDeLaj!ar me.lkafi rmata Afldli!l.untu K p'Q1i1s.e!r:lI ntuln:!~l.IP b'esa:r g l a:engarn dfagJ.(J!..i' yang UWli~.ahkan melUl. ~ .ang: tJer~~ras I • • II .a. •••• -: II! 0 ~~ 0 00:13 I • II 3D __ snace F • . D yanm: .t?11 3D yang lebih pra.' _~~_ •• ' !II..on:f. U I ]. at I Saya"g'ml'yq~.ga_ W~ l r l a i~a ponseL i'mll punter asa be rat tlntu~.lum .mping../:.AntJa be mki r :sebaUlkriya.kan L~D sentuh bersensor . "fe:rteblh jlika kUa .el·Androjd aTnyar yang mlJfJ.emanfaatkan dua rnsta Anda setJiJ)'gga m. perilukac~mata I~dm~us .F a . ~tapijuga aia: untukm'.p'er1~erJc.• ~ '-.d . .rukuralltl Ilay-at :ieta.olp'Ei· ini ·akarn m. Jik:a . ***1:I* M~~ ·I·ii. .19 Th IX 12011/19 Oktober '1 g N.~nanUJ. F'FOYO tamp. B.' bateraj gamp. o:rarrl'g hal.BUKal1 sekedar ..g 'salah denlgalrl :PhJYo. W?.:·.:at mobUe. '_~..encJptakal1 dan .n di 51 Mll ngkfn kiJ.~.us..qiak S bisa dibfllang r~.'i • . rna Is. 2. y~ng dita. B.Siehirng. ki nerja fi tor -fijtUir te:tsebut rUlpa hya. ham s dftyaya r de:n.uk her -And rolf:i: s udah b1~a. iKame:ra 3D mis~il'nya~ Imembaw~ 'l.ginfek.Bagi s'eb~glwn.as.9 r:ai![i.tl1gkatga.(:ui[ .is e'rel~tjf u ntulk"sa'tlJ Gremg di depan l:aya:r dengan sud:ut dan Jarak tertdent:l!.~l'Le ks.@vi:si .n E.lagi $ui<sl?s di t.i me nl! d:j. MeJrupa.enikm'.j ~y • • • MerFtb.a.m"t? potttlbie dan poase)..ersi as .enimbitllil~an ilust s:ed'emikain rupa hl'ngga otalk m.rang ni.nya. p'QWl.:S.anyar be:1lutan v-endG.uk.abar bail~ilyaf ullt.m. Jadl k. Setidakll1ya.eli Layar Opt.w alr~. tidal{ ada yan.e .l niAnd~ tldak.. rnus 3D.. ·Iekn.e~ be. Be.(wember I gamba:r3D delUlg-afi'leKno'h)gi sterr. 6.adaian LG Dp:tim'Us . Iklebutuhan mfnfmail Uml t. J dapatka. ~~I At. .gan.i pu?rangkat-pierangl<.lot untukm'.X.ana' balh ~. 5. hisa .elngan m udatJ ffl1engajtakan UI di p(lflSel1rrri Ihamlya dibedakarr lkedaJam ri:ua bag.eo 3D tersebut.ualh g:r ai.umahan..b!eijtuk !PQWl J:'l 'y~ng tj.?n ..diisi. .a Ei(e~sa i'ri optllITtUS 3.KuptetUrrgg:all.ab sat.gingat k:om.D Udak~kWn mernj~di h ala-Ingan .fan yal~m1i.k~!:s:l ~UkUip m.e. S.c2li.8JWa.. cU.d'9rJgiUl IPons. '. .k!ka n 'dt :s. Imenflkmad 3D .eblhdart satu Lensa~~.sUli k.kannya.n. dengan _ UI-UIII Ana.on~a . 51 usunafl alP![f.ngguna. IDwl Minggu~r. SHejrum1lah fitur un. l [) s udatJ l~lsa citi 1mLan.yang dibawa.mi.K]lJmer~a Hl:Orecorder i!! !HSJD:PA ·dan WjFi_ Baterai Charger I Kabel HDMI I Kabel data Eaiset·.ati.atJkan .fiIs l[).konten tiga di"m'ensi aitas 3D 5udahmeh. j j en Ponsel LG'Optlrnus 3D Bumper sit ikon Men::ury .T:est I' _ g:~~~: .ktis bisa diniK1!1at1 secara ptibadi pit?rt. ~e:rm~su tJardwa:reYaJng sj~ p k mendu ~u ng.etika: d:ibalr'l(Hrtg~an .iik.r ·letai['i:gg:. 3~Ole.An'da !Katau lboLe~'l dibl1ang Clptlmus ..eosikopik .ber'bagikcu1:f.ak _.-.3 1rJ'C hi akan m~manjla. Ljlh"ri~_('~~~~~~~i'I:::i~r![VIirl'l~~~Il"i Tn.

..:}_P..3!D tidak sekiedarr _m..3Dtidak 'akan tmengec·ewakan .: - sudah mend'ukUlJfJg ~ampl~an 3ID.chipset gratis teirpi sah $Iettats.e"g~ras paterai.ra lban}rak Jarw'abl:iya ·j~iyaJJ.. rneWlfkm.'[~ng$t.utusel~)e:l'Li.0'. bi~s:a.una kan untuk . .a be:r$. . brahkan sempat rmeWlga:l~.ID atau .apli KasJ yang menawatl1 . _.~ kamer:a Wffi . 20.ttu p. _ .~br.eribang iP·ertam.rrl'e:~aLui fltllr 1I0-nya.. 'SayangtUlya<h~l ini Ud'ak did uk.mukan garme m ~ apLikasJ.m~s. an tentunya d pandualli untulk . kameraLi mse ngcru]1 .3-8·· . p:intar 'terki 01 yang sda dl kl!jiJ. m. j um laJn KE SEMUA A>4IS JAM 12 M1\LAM .Ik1l1a:~·Andro. f:oto.menik:matf 3iD.e. . "Ia:pi ap.tu.SM YANG BAlIK .pUus.l1ng.C:D .gtif'lakan da'lam beragam lk.esor cepat. Orptimus. ka.dlbawa u rrtuk a men.An.Metrrc..••• .tJ.-_ . .1)_.m meny. ~Beber:apla: evtewer . Ha~)N~l..k!Seleras.te:rm a.3:0 memang I11leny.a.ltube!. -G. karen ala ada dri hem e sere·en Siecaira de·ft1tll t. !D..dell .einyeEi~ a.sak1t pad-a rnsta hi ng..er:lu .TIS Sa:msling B m. Sep..pp~.a.a.t m. Dual-core sudah menjadl :standar ponse'l.epertibi. _ .gao' mtJda'h .isi [pcHls e·l• . ·t '..aJriI ka:rnera prodllk GRA.liD.etigany.op'ik . .Selbagairi1ya. Jl Ra tirdla.onsel1rd ~dalalh rpoPlsie'l Ilint. j M.fldqpa:tlk~arJ n_ya de l1.3. .e:ga pi.di IDa:gian kj riatas.el mema i'\g) '5 ta pl (:·uk~ p tlts.ca. Ttdak $:.etalJft'" tu:r . r~pI .depth aUas.3.e]1 urn Lahfttur j di kiOtrleKSi HS10:PA.atau.Anda.0 defl'gan I11lenekantomlbo'[ yang disie..erne. IDllbam~. yafl_S pasti dengan Fnlrynnya.a~i IHulten .AnEiia ~etahu1 J $.. rasan:ya itu.• ~d .. Rp500 10. O!e~ftga[l$._ ..$~i.ead .ej:'edalr b·erra._ tapl US tid~k._.ul1g oille~ daya tail1~am1 baterai yatng mumpunl. Pros.a h.emb.Umen serta lb:mw~et danapili~asiap~ika~si.asa A~droid i'mll memitlekail f.di063SaOJJoO· ·S. .8!)tnamUFI jikaAnda bemiat tmembeli.eg~lP1)::. ffitur 30'~my:aselfldiri k~mi Iil·tir tlayak untuk..lifikasl di ata~stie1Mtll alka n membu Am'lda n~i l. ka:rena sudah dlpfsahka.. P.am'e dt Ni rrtefl do 3OS. ja m -:seteJ[ah pen~guna. _ •• ..ld blsa.mera yang·jbisa diandalkat'l.en:aw:arlk-an pengai[a_man anyar .a tersebut.3 D dl pan se[ in iadaLah sho..nn ...Af!da bisa mengubatJlUlya rnenjadi 'Kamera 2.ca spes. .~_~~[l-~~~'·· ..m.cense.enangkan den itlis:a menghabjsKalUl wa. tnt Jangan h. ------_ . di[ao!b.akan cepat bel. llntfrrya sih mempersiapkan pon~e!l i'mll j ~1['J:tUk bisa ...dt PU~SA 3 r r .der dan edFltor dol.rtcu"t 3D Spaice.~:'eil..an. pada awa·lny.afi foto datil vide. '~~ th.~. bisa sang. liay:ar.ar prern fum yang m.a mata kita .lkamlkeinYaJmcma n .K. vl:d:eo~. m Eiialamnya kita.lran'gi. biasa . . K1tGital~ akan suLit menemuta.3 0 ~:.eng~. .~Us..e:Fti yans'.. _dii._ .ra.m.i I~AKSl L5A PU . Untuk.SeD wah c tntetia.Saatnya Kita Hemat! 15 liiubungli 1!fi._.bJ:~ :3:0 :[angsurtg darl IP.l1q.dfbaw~ k.Anda pun bfsa.aterai tambaban.ni5ekararrg .dlakan di loagian 'S.. Dini.ll)j".eralllika: .da.. ~:i'p~merkan dl Face..And'a dapatkan :sle. .· .Andia.~.m8~ap ol~yek .1 '(': _.tiinvaJ ~. j• Pe. l~edalaJtya n 30 ...t di hi b uran ta pi juga siap dig.5 fitur p~em1dU~ung.:·akanmelihat dua Letnsa d1 bagian belak~ng._ .ce setingan 3:0.e:j at kfda uO:S n ya-diupgradek:Je C)inged)r.aSJeeara fun Ilis.. - ~_II_ -~ Q. ***** S.o .esaJl k.~.Guide~:YCu..l eliaI1SJejilJ ri11ah ·fitur khas l. -------------_. .e da'lam kamel:ra u~ama p'orJ'seL.an.atl1:gk'Clrn wak-tu uotukm'elJcicilpinYilJ da.00 ..yang bt~a.SMS HAN'YA . tasakan ~~ti~a berma. Rea.ar.ga 2.ernenta. jkamera O.rlu aWlyarng :lebi hseri us. b.eUap g~me': aKa n me!iTIUlJfJ ul.i n :g.--.onse1 ..er. __ __ _ __ __ **1:?1:l G.n . ~III bisa saJa diat~!:s:l dengan ------ Kesimpu tan .ml. deng.nul is..dal~m lOera.."oIlA"iW~axi5Wo... toto.f a itu untu k l~amera ~. S. Honeycomb. Anda iblsa.. G!unakaWlfni untuk .beroagl ~e l : j I Youtu.~an . merlC!oba k.emudi.gratis:. fasa. purlblsa...sekaralnm ini tidak ada ma:sa~ah berarti piada ki"nerja hardware.0'.(p:tn tra:rg. '_' . _...ebutuhan. iE:ntatJ balga:iman~ a.~e daLam l~entu~ 3D 'stere:Oi$.I.r. IBtJtu h waktu sssaat ~ntuk bi'sa terbiase dengan ta mpHl)I n . jfka Kita blcara ponset 5 SORE juta.SMS TektrlolLogJ 30 juga.ba:e·k.a:lkalb derrijan taimbalhaJl 3iO p.a.ip~ta~. m e]1~ediakajn nyar. lll..__ .:dlrt derrijanapili~asi.I~'JAnda .-rDsesar inf ma'sih' bisa blca..g.waJatwajla:r sala .J 'kepe. Dua...3 D ~.n dart apilil{asj Iain. il!e:lah pada mate akilbattayangan 30.dFlmenu lItama.l~d ng" .

. yaln 8 tak Ma:bjle Brenda engj'ne~.eik.1 r: .F.nmata Artda "ak. .1§5 Sna.f.ffon.erbeka.. I 16 • • II . d '$'8car a .youtl.eta i." m aks€::li.atulnl IDe. lampf:lan hiom.engan berat tJalnya1 00 g~ram.yny:a·sil imal ias ti.embagi oya via.~r:a:gamwldlg.an·i'ni LeliSa .pi s ya.aTfl tetap nyam an m.Layar m LJ ngiii . power Jilock . Ramafi \Ii.etafl D flisiknv. temah.eo pun samq~ deng-ari fie$..kall1momentum pi llharr AndaJ danseteta:h i'lya.eLas . beraCl._da:t~·~ pada tam pilan an tarm ukan.g:l.780 2250 us :sm. mu laj da ri pan1ell sentu.olJch bUlitorl.escreell1 yang ter:diri dair.1lbo dy be1laka:i1ig. Wala U 1]1'-=:11)1li Ki .~ .. i)flllail"ltu belfaga"m filur pe-n:dulkung Umlpilalrl laYQf slap A. delPan S1 menjadi rip Dan bagi A.anpa. ~mbasnya .itouch..'. p:onse'l ini dapat dligenggam obeh all1alk kcecU .am fitu r pen d ulkung ataml m. ' dlba:l~tp:a neL a.suite.arr j image s.Y8rnlg mumpUI11 akan mernbuat toto ·ait~ti vi.If ProseSQr T e-t:sedia di : Android Gin.Andapun d:ap'at: m!elal~ukanedit vide...) .Anda taiffiipil maksimaL ba:ik .pa.'.nya:r"di ~elas 'f 6Hz.~ resaius! ssa» 85'4 piksel" .Mult.e t. .'l rnat:eri "TV Il~yar . sepertj lk.da.f sensar.ikse.]! j ho. ada b"ebe:rapaflWJF khas: yang tak kethlggatan~" serni~a:l track.h tolrnbo1l .Diponse-lin f Andar a.'ke5:tabi~lan 'SJeIrr1SCIiF rna ~..a . .elmlla. B.. MasuJ~.kilne:rjlaxiY):J. Soa:~ tam pjilan ~. LED flash D:ibagi. 'dap.e:rJrJ g.n.pf~rrak d pabrikan j~ga menY~..Adren:o .roi. seitia .-.Mf:!.aupun I~uaf lr:uang.r Tak.M Lengk:ap .. 5 Mdaman pUI1'dapafArn:ia sematkarnl b.nya tadi E!f1.hsensitive' COM.n focus~ ber ag.n.720p high defini.enatap.ng. oLeh ke!lka1y·a~n :kiflm'leksil.64 .kan •.n:i ti ve t:ouc.oftic. --=.s·ccpe' UI I • II II luas J nam u.~n.entunya dapat meng~komo(Ur ~ebutu. an !llwitch (-It}..II st e - '.fi·tur ~am~e. pab ri kan :sek!ell~J's.~y 1ITI.dukun.einj ad'fka n rana h jepretkiarJ m. a -' :0.rtam pa~rnya..onel~si..Io:teselu fuha Ii pro d ulk inf te:rl'iha:t eu kup apso[ut.). 5()rJ~t16ficss{)rJ tak' perluAwrd:a.kall1 me:nctapatkan p.~erbread~ CPU ~STOD[ 'II' proseso. .• Yan:gterakhi:F rirl1g~rJ.M5.aesaj n .resolusi" 32..3. Npis.menjialanl be.X .5 GPU.erj CJ' yang cepatsertatampt Lan . An da dertgan pera ng~at.Media.~Cir~. tfdak."Sce.mle.ya{ enga[l cukulP (~~e. Tfmescape UI.rm a.pd ragan cnilPset.e1riJujkekayaafl war_naSierta .e:rfo:rma Ik. B. Scrct:cn-nesistcnf displa'Y.ya.3 fndj' Accelerome. 'x . dan .ya . 'Videa .harJ .matJi. teF!!!€ilo. Aflda. blluetQoth J.] cukup j..emuanyataik.glracfts yan:gsem p~. se rt~ flitu r molpmtas ka ntoran.f.n ~etfka m:as:uks~ku.s. va I1g kamera CtJndy.s.ile detect:iont kamera touc.~~.eUp~.(iidj' y~kn:i :g:lng'erbread {Vl.Ugores pada ba. D. ringan. 8 Megap.MUf)git~ Ikaren. membeka'li tampilan ft~. uti. PTouc.~Jan muka serta fi il11'shi ng .llp'ej m'essagesl/ maupuU:l email. .o-trJgJing. ponsel in. r·agukan.eta. video IjJht~ se-kunder V.et serta stherteut 'GJ pi[j kasl.lhanya.GA • • • tent!lJnya.gan ¥an:gs.mM :[a1 da:rlinternet". IBod.$ body pLa5Uk nyarifla. Tai~. LEi)!.·btl rkf it LCO t cc pc.Anala.nda yan:g na rsls.e~e. '~~0'11. p.. cuk.elbo ok j .g:estlll yallt1g. . dual tone warn" pelrform:a.dtk~n olbj!.hanya itu .ch:::!.tabj/ization. akan blelrJlaL~in opt imal t.3)1.Up rnemikat .selkaL i_pun .er~gam 's-tslk. Perfoll"ma.d.'$Iebtlt saJa pons:el 11111 mamjpumenjiad:i sarana mobUe hotspot.e j fitu:r taCli t.ntikkan pLatfooJi"lmpalling a.~mpll I1lell1gabadl1.:perla pada ~mumrnya ..J a m.bari.wagam akses. akan 111ein.karJ tetlh.i.ossy 0.etah mneng~b&.g..m. 'Fentunya k·es.dalam m.F~a n. k.o.. l~ l!nJ' kejolltu ha~ jle j aring sOlsia'l.244B piksei~ (Jufo-focus.p·-store~ I 021 .pun kata~tef ilens. .caao daJa" hingga saat m:elak~.oset.efryernlatig..diagonal.kie j a]!arari IMienu)s. . ~face and I R·S"tuta .. e-' I WWw.cepat pana.nda rdk.at j m.2:0. IlayaJ oke . •• os .ng' cepat daLa:m. -.f'€.hsc:reen J 16 Juta warna.tak.olusi tinggl R. m pLaynowlfac.artphone a rrd.n Anda akan mendapati be1Jagam akses port-al berita secar a defaul t.eXJm0r j j Ge.SU I1tfka n (jPU preseser 1 GIH::z: ScorpIOn.:a. !B. . .

iNam un yanS. 2 Wi-Fi.hrlf.empefte. ~t(). mp4.And:elJ seM'atka.. 1 a!~~nf11erfglnfi)lmas1. Nlove mber 1 Internet &Koneld~vit[iS . .' 1·.at. .uput) -audio r.'.. . . Djs. bml~ itu Via.ki nl~.>1:. D'l..iterr Ray y.Arti rrya. Get appsr gef Jame'~app.a-ng ti:pi's J cut.ds.e 0 •• ¥a: Va.edifa. p.affl.nd a pu n dapat Il'ne:la.ynow. Mere~ . IBe'rbekal -rutur an.rbu~ . Rm~&~PUlSA I ED(iE GPIRS. h.h. bm. . s'e La.rding.g e1legClJm pun m.~dkll Ira?t.et.ayer VJideo IPrnayer Yi.elli1tertalfimefitpLayer (audio da~f1 video. . paws'.Ui"l2ru meny. mpJr m4Q WQV~ radio'r audiol reco.ger. ·entertalm merit gerak..Anda ya i'\g 1l1g1n m.k I[t pla.O dan· speaker m M bti m. '-: -. Va: Y'it I I'Wifi :Wifl hCi. ((ari!ioJk.lllan.ea.9. jm. P(m's:e1l inj pun dapat m..spOt:~ Bluetoot.ebutuhan bmtWserjR. da~f1 11rr1ini ty.aruJdio IPlinda·IP~ Amlda.~.s.atlas<sewi:ng.k.ajfi ka. denga.elai:Wlpuss daLa.kasi ta_mpHan yang be::rbasfs 'flash.ek.kJter lay.7.a eng.i:uku1gl fajLed.a.deyl ces s-em.!s. 1.a_malnyang telah Aill"Jda'd!()w.~LaIr-:ai!l!s.efisi en bagi .aL Jiiaollo ma.'n..mwser mr den g. s.. Takha~y:a Itu. .n Udak rnem:. moder fiCJiSh p.·· .. b.onsel .c.i dClwn!lo.. u~l~y en.~l bate'rai dalam s ~ay.lwa:re yang . ji uga meilaLuif'a. tanpa.asikcm perse l An. Lepas da!ri kesemua.sikf fitur" ini rneng1rrte:grasikall1lagu ltrack·.Get 'game) dCitJrJ ~.. dlengan 11etiUn.up b.dalan S.k:r fullS3S1 d:eng. facebook iUlaupuliI emaiL S.emu.anJ.• menga d Op~l wel!\lt k.ine s.ang di putar. . dapaJ.nt.ern]5a~ trar.S'ek~or i111R~y tetap dibe~aU oLeh karakter audio y~ ng cuku p mumpuni. Ftturirnli Sel~initllA.8imal.gask. mak'~: 'E!'fek mak:stfma~nya pUrl dlapat-Anda ras.elr~ngka:t in" :$eCarab1. friend a music.s:emacaJm r8ngkatan p'engurangan pe!n!orm!a sis·tern :iltur .kapasltasnya .taJp inj 'EM kup ..xtra ~ liveware mana.niio~d b.amrpU Il'l'eWlampilkaln apU.dia.ja~.al h. tatClJ.o.e~trQ[ llay:anan intefnet p..drUKUrig ib..at Kesi m pllll.an pe nj~a~aran pertemta bater:af .I ! Ml nggularn Edis.eb'er.fayer safe Anda akan m. yaing. pr.econ:i:Irig pun da[pa't An:da.Anda. Uvew3re· m'aJiFiagerseeara cerdas mens IJrlkrtClrnts. Va Va Va Va.S.Oses._d'~p.rJ¥a taJmpltan l8Jya:r" pons.errtJitu ngJ(an adalatl ~arak. "-}o.ni km~ti Ime l~Jlui t ealrlphoflte s tere..Jaciii~J perll~_kukan'lah p.dit fiedup.e:ranS. :di ponseil jnt Sis] in i rn.erkeLas.h A2D~ EDR.e:~ alkan menj2!J.eseri usan p·Om'i'set ini g.Setj:amg d~p·utar -aJtau cn:-sha:r"e teman facl~lboQkAnf.o USB~ Micro S... p patut dip.ernaL Bifowser Va Va Va Ya Ya Va Va_ Tf..NA.. tampilanoya y:an.eracg.emu:i aphis-as] favont 'tambaha:h· yang bfsa Selain 1t. and a 1I ndutJ mel~abl1 Get apps: dan .1rnl memperkaya sektor kml!ektlVltas. ·1~eJflambia.pun .i akan ter~sa p.g'Sm .IBra/vja~ benar~bem1alr~eruj1 dil.~.Lueto6tln~.nya" entertaJnmeflt standar 'Siemls.a.rn!enghilang:kai['i tJalamafi ~eberlum nya.' .&Viideo PI!aye:r ~Di.end "& Mu.dalam metaya.) -aka.ka batera. ma. yang SJedarng terl1l.ifl Itu adC'iJfi tur y.n p:e:T'ang'tat laJn"semis.~~~f : : '. Bro~'E'r N.8 n p.n te rlfl eilU.alkafl.elas a:tas.ka t i~ain.~ruJ pun ~e.k:an :sekoo1r In 1. Wi-Fi .i W?.enclongkrak pertorma .. mu ltt.dakl l -r I ZAP R.r1 g..a:nding IIUnJiS deng:an apUka:si yang Andfa-aktlfkan be:rsama.3 jutaan.g..kl. Mbps" HSUPA 5.Aplikas:t Navig~:to.~y.' Iest ~~ - Aud!io .eb_eilumn~a • keUka tJan'.dlphorre).i :ribadii ya ng onk.utubel' m aupun Il.tfflya akan tepfh menyefl angkan ka 1a b rows:i ng.up rentan deng.dfit be~a. video Anda.embykaJ halamaml broW'!le'f' d~l~m waktu be fSJ:rmaaiil ..t mei~kuk~a~f1 aktifi tas pinda h haLaman.~dclan .n t-ay al~'tgalnvideo Ik. j ****"* youtube TrfJcklD....oen::iias yang maO'! pu menga k!omo.an kionolsl kntls.:U jt-a·s n:i!r'kab·et bluetoottJA2DP misaLnya.eb utu han Amlda.in m.D (Up :to 32 GBJ~ Muftitouch browserl mu/:f:ifas./201"1/1-9 bktober Th . tampilarmya xang dldu. k-etik~.Menjlalari ran.ktllk-an ·shar1[ng ~ataJT:lcm via! j.er.Me n. efek. yam:trn1ivide!o...an pOflSel:l arn:la d'ap'atterr$:tn.d:~gang f.Anda alkian mendapatJmn perangkat komu 1'li1kasi. .la_.8 Mbps.m t.faYl1ow.1lbu.ppXt:ra . Wma.tS[PQt t I Bluet0G1tf:i I ~PS 1.atnya..tjt~·Aneta m.j1I.e!lakutan .e!lakuta nch arger.i['idU:ku[rijan Kalr ak. lHiDl' Salah satu 'ef..1. $.connected .elainitll dapat]iug~ Il'l'eWlampUkaln Ihal.j .am format.-.r Ya >~~~rhal Yf.le-GI Recorder. waktu.king .~. J• **** HSDPA .aJIITrjplla'ri. (h~J:~'I1ap) ~m'pri 11 .Anda s_eb~ag\a.at video y.en. M.ea..2"1.et mu!lti-to~ctl pas. fQi~m.alJ1 Paella kl:saran band'erol .wessagilng MUstl!' PI.rcr.ang: f bern8lmat Fri.nikmati .ewa't data. j 1 ..an.. .llng molbHe IBr~\ti.euai reSiol[LJ~..J b-erb.apa.

uc1l1n PUl.) hal 1ml tentu ffi.m.u beserta 4 tombail dan trackpsd LelbJh rap1. dan metnlltanlYa.Ap.780 2250 '@i: I www.ApoUo!. memantau IIpdatete rnarr~u darite.a..erbed:aa n tam p. Oktober '1 g N.]'5UK Qaiam' j.o un:tuk.7.a. Namun tan'jk.I •• .dengprn j ~~yar sentutr bahkall1 2.i Un.e~rgalamwnberIBB.aph.s. dl mi liki Apo~Lodengan yang ·te:rdapat pad~Mflnac.one ini.aflyaknya ap likasi BaM. lk:e. Twitte:r.Tak tJa.tiiOfil~ OL.k~.ApoHo adaLah yang t.. ApollO juga d1ilen S.mbali ke I a. ..~al1sistet» opetasi B'tnc. 'm.edi 'If al~ g. I IHSI)IPA Va' I I GPS Intemaj Ya.GTalk' dan Yahoo MesserJ ge r mella LuJs:atll.call~ dan I]l'en. 18 • • II ..ngSltai['ida:r namunculkup untuk.da rasata!n haWlY~ sebatas pada. II <Cf'ypltQ9r.'i t.ei:l"gdht:rol pejmut. G.ketahuj .kB€rry QS7 daTi troin .enjalojikan. ~ .m l1yat baih~am1mem.se.ayar selntuln.erte Fa'~.U [V.• Rer!ledaalrl mlin8~n akah Am1.ndi ng.cr:een lain pa Ik.ebin du.. 9.ma n dj BB:M.0)1 di hilanS.ebebJ.lr :lay:ar.s 'smalFtphone B~La.5ed yang dihadirkan untuk mengakomodi.man:ptJ.g~I~amarn ****i:t s.d:aan terfkuncj·.Lah ornamen.2.i:n. memermhi keb1Jtllh~aJl lW'engguna a~.emu ngki.8.engan o)Q. Tak .ebook. Sepe:rt.·s.L voLUme roclker .·ls. I UkJ'san B.fu hadk! BiackBetry cJ.ognya a:da.e tie'FO:a.kBetry akhknya/(emDal1menghadi.lackBerry :te_rbaru den.j:laml dar1 Bla~kIBen:y OS 7' yans.gian tayar Ap:()I[le meman gtJertM~[a.ajrl pengglJJ.:~· MQnz~J' MfjntarnC!j" Dakota dan Torch 2.ajanan B'lackJ3eny Curve 1 .e' 8S2.DC .ah yang mem"i:sah~an tQmbo'[ .ic Kelr'inell ".diisi 2.(Cuirv.da.tJ'ian smartphc)'i1 E' Bta(:kl3'. fUac.diti.lng ~Bilalclk:jBerry g.r pen. lu~~..O'S 7 :y.() Band:~(1.pause mu sik. terk..a nsebuaih portable muslicplay.T:est I' - - g:~~~: . diarltarall1ya fui[ t touclns. te:rsedtiall1ya paneL ~.erfJS'ufl alkan ponSce:~ ~='~B~~ BIQ~kBterrya.pat m.it.l.:da Ccmfigl!Jl~a.amyaF:l:S.p-s'to re ~us I IDwl Minggu~m E.j a. :H at yahg cukUIF! teras.~tJ patla Mon~Qo.mattph.hullh ApoUo memangtampak Lebih .e ngurangi kef! yalfflalll an S.a ada p~da.ditor Fitur yang :dimiliki.19 Th IX 12011/19 .~~l mnem1utall' yideaatau mertga. p:.:.orinl et.M ria die ngarJ b~b11l1 me nYiena ngkan • '. .en. ~ :·t IDlb.l'eb1Jl1 murah dari MotJaQo~ namun Alpollo telatJ mendukun~!.e:rba.i. B8M.en C.e I ! \------------------------~ ! Video Editor IPhcdlio lE. Ilagu IDe!rikutfiya artau s.l_'(Js· menengah-bawan.a_I[agi delfl.!lfeed's jUJi!a tJa. .f engkap.at Ap•. 6iiJj) .695p' M ic-roE. pelngguifla· mas·ih da.esan tombG. mengelntng:i pensel.ala h 'satu pem.eyboard QWERTY .dfr sehi n:gga rfI. ap likasi.erst terlbam yalwrg m.erry' ierboru tal< sQ'.e:rry OS yang tldak disediak. ele-g:an.t10Jlj?N)f~~:2 '~ak:a.ol~Lo dalam Ik~Q. stna.S. soci_a.gg.a.'tombol.ang lebitJ dulu hadir d:ibek. $·eJpllalhfltu!1' banu !bagi BtackB.tf.kses situs internet irni.nya ttu. pada.k~o.-.am'.1:9 0 • . $a.an 2 .m utce' ya ngi.wnat~.Bo'ld dan To-ren I Sep:etr"tt tJQml1y.na .pj derrgan lBl[ac kB'erfY Me~senger v. ! __ IP-engglJn~aml tie rka.ra yang lalm.5·.O~'~13'!...(.mpal disitu.'.o BraJndinSI Vers:i!aml..@ApoUo inim\t.et..rkan lansg(Jttl bian) un:tukme.al.on 1. • • • ***~* I Gam..3.ft mejngig.n:J I~ai nny_a.(wember ****1:/ '011: I • • II D@ngan ha:rga yang ~ebihmu~ah dilba nd~.eln.hanya.Q:neto.ar mus.m sebuah .kan p"Qda . 021 .:p Fac.. fcersedia untu k menambah ala~ ml9r1SLJrang1 vo1lume suani'l be rpln d:a:ln.0 Qlllnd le U55!!l.kan of ecJisi yang ialu.NFCJ..tentu -ada ¥a~ g dtkorbankan pada s.3. Cell..Aplon..3(i' 1.ersempit dI(tnt.f!!'-up BlackBerry OS Z Berbeda d"engan bebeiapo seri 'ylang ..emlnf.SA hadir.an d:e ngaml tldak..9) . Mes1ki .i _yang df.pemutar musik juga 'teambo!l b~atkdan end pada.1 '_ o _'tjj!EcLi.ina k~. Ilayar ..0J01. $.gafl sema~k]f1!b.Apo'tLs~siehi'rrgg:a IDa.6~' I I. . p. (:on ne(:'i.in dsri g~lfIe[rarsi terba ruBlac:kB'e nrYj.ckBlerry dei'\gah. - • Tentu p.rtphor-re (3'8! WH?il rbJ.~og.

y.n .TALEINT pAroN.E' aAtORE POWeR .

A if (EM.dlbrundi n'g.ns dih~t"si:~kan MOlna.j Ua~J1I¥.en d:i aWlg Steve ·Jobs. AlpolLb.taiUJya.akota A!nda tida. seJ[uruh format yang..l dari AIPGUQ. te'r:sec.L IPU ~5A • Penulis.e:rii ya n·g .(wember I IPe!iTIu~a vide:o pad:a Ap.a CMrv:e memang be:ra-da.. Tamp1lan fuH:fIcreen sscara defaul. temukan p~. Tldak .5~O 990 i - ***** .eny d~e I1gaml os 7s.:·HSrHlA·7~2·Mb:ps.A.e:l b ukanilah .oto~a.:.t_ j ~ H:~rg~ :!1elatiftilnmgi un tu k.. i II video _y~ng cnmillkl.rli memungl<inkan ApoLl!'J' untuk b_ertu K(}r inform~sl deng.$ --------- -.dJlkatakan m..anyaprada ka.lrx~n.E:tn:!ltlponsel 'la. 6. dlbcruwah Soh:! d an"EQI~ch n~m 4rJ IP'enlng:k~.ep.Selaln ltu.ebut. Tampa.all1g~t tedjhat pada ApOlll.cf . Ja.!~le._ . -p~ada.eralrl gk~ t IStar:kB. IK. Ini Juga ~e:rbukti p~u::!:a.ewakan.ebHl baik pad a .: 8.k a~an men~ernuKan p'elUlg.ApoUo. _dQIm.dialn [Dakota 'tefutama pqda keitaj"aman flasH galmbar .i kan l1y!a_. poU..da perekam v-td:e_o.AIlO!~lo" Hal in f bisa di~(~"5a~n k d.! mri'ya..c::o .pl k·ema.l'b.Sflya digital .g untul~dipe:rlh~tikatJ . COrlt.e:rtan A[pnUo tidalk mengec.. ) x '" JG II' j.0%U~ed '~ Optians Me'd:ia.dan :O.. I 20 • • II .S1e~::nertiseW1:Sior~a ng diigunakan per alllg~at telr:s.19 Th IX 12011/19 .an NFC .teraJj . Re·'Sioi[ustmaksi mat Vldie.diefini..rtl yan.e.n'sif!lllai n seperti "3g~dan mp4. ada lha~ lai:n yang tak kaLah lPentln....s :B1hj:clk!Ber~g!eflle l"aJ.t kieras~ yang· D.AnW·(I'r-AbufIZQ l REnk~ptn." kEti~a di~lJnakart 01 l~~lr rualrlg saat s·iang hart.si sta nd:a. CUklilpl I • II I W'j -Fi InfQi"'mlliltHm ~------"S·· I'~ l:gnl1 _- WIl.mpu.~slega.aseSiOlrts· bahkan telrmi n·at pem bayaran utl1ruJKmemfungs.ep.1. mob ~Ie..U~I.engKa.arndi'~g Qr)Yx 2 (9780) atau balhkan Ton:h 'g·enerasi pertarna (9:SQ[Oyang saat fenimas'ih dlb~rtdierol dengan harga yarng :lebi h tl ngS.·HSUPA.. .s:i ~beLdmlrrlya~ r-t1i~mp\U meilg:imparlg.ettf. Sayangmya.dengan pffl1:'s:e'l .. ~6'4Ux:48Q') ****1::r APpli(ll~ic-n ~'lanagen'€n~ .~i fJrur jluga PULSA..5A.tanpada speslf:ika(si pera:ngkat ker.m. ifnackB. kamen:J: .ln deng. Mes~i begJtu.l"i.aturari j• resolu~l diefinlsi Ung:gi d:i.e:r'aJ lm:e:gaJplks.t tersa.sini..jli saat pen:ggutJfllmen]lalan~an k6(eksi • • Konektifttas.an ha:sJl.m. wit~~. ~asfii .Jie. IDwl Minggu~m E.pati pa.eIDutkan seb·elumnya" . u m urn. Meskt dibekaU kernampuan .on. II nggi U~. Smantphone 1ni dilbekaJl i prosesor den!!l~ n .5·S0r ies Ne(JJ.!n1l.··wi~Fi B. ***** -------- I Ideo Camera 0 tlOI'1"5 ---------------- • Auto: r J • • Tak 1I1.:NlfC.me.ed)ed·a .· ·speed ya ng LebiTh'l tiJnggi di.emartg IP~l1ya m~:salah derJ:gan keitahancm da.esai n e~[.angt.Q h asJl . Curve 3G _yang be:rdaya1·~ 50mAtJ. '" NIfC ~ ::..dlbata. Oktober ·1 g N.:. lafn s.siep~e!l"tl pada Monaco . j'epretall1 kal11era Apo:[Lo yaWlg memUiki kua:Utas· dibawa. Outdoor ***** -.o harnlY:q ..~ n LebitJ .··da.Itetika memibi:c-a!Fakan kam._"11 b/g/n. . EDGE.y~ ya ng.s. :AIPOUO rna laThl ci'ibekalt ba.ell.eif'~Q:rma da n respoh yarng "~.tan h:a('\dW~~e i:ta 0 fl~u_r bs '7 JP~ia AJ>otLQi .e1lah Laya:r~ perbe-daa:n juga te:rasCli.m .ataupliri pet. D. Net works . bahlkarnl ali h ··ali h ..e·t.efry OS? hli fI Y I1t."tiJ~~et:asfITI:e~neln g~hhawah~ pj'E!:m"liri'g~~.$~b~gai .w.a. ~.e:rangka.. djdukulil g oteh PO. Bla.k"WIy:a Blatk6er:r~y menggunakan p.g suda.cepat a nt-a r smartphone BLackBerry .I •• .w kamera.olLO r mendukung.e.Fg'a!. l1'Ief'alYakCIJ n p.Uk.~B~rry p h:~f1va bert~tJ..e~g:arrn WH~~11 Netwcmk Charrq.i ha. ~ .s:i A sam pai . R~~M Udak member] sol us.h a:1S. Bl·ue_t~}pth -a.T:est I' - - g:~~~: . dt sujpilarj bateralrJ:}la da Lam peim allkaj:an )lang w~Jarsal a l.diisi 2.da_fttur kamera .-.]1.m p uan NF Cjteikm1oilogi 1.AN M.meirJ:iangkap g:a mlbair ·dernlgan resobJ sf ya ng set1ll"fgka:t d~n:ga n p. pula ptli hantampi lan flit scfeefi aitau actual 's:tze.~ml k·ema. CPU Nc-w- : W 1.two'rk (ll1J)) :S:epe.h f. A2DP~ l_11k:roUS_B·: 2~0'. G_SM j 1_8 OO j :190·Q.ry OS 7 Ilai n ~ nam un fI_ ttl r ~tJnci-auto focus tidak· )Q_k:atJ·. .Acldl~e:s\S. .f field CommLlinicat~ot1 Enob le NFC end set behovi or t~ ~!'ji_d m:(JJI']CJ:!!IeW r~Fi I3luetlDof:hi Cormectrions ..ail1~lJraln:gdari 20. S.~GP·R~.menambaih daya padar baterai.Qch.1 000 .C~ IF' . degfada.awl .Lak'aJdn.Anda.at BBM.! I ~ Blac1:B\eny OS terbaru ve1rsJ 7 ***** S.b.02. den gan day..Apx).as IBI[ackB.~ela...pO~1"devices and nc-ce-. netw~r:k SlettFInqrs.c!l.a:~i nl.. .~.Mt." d Lon ~ect: a 11~ - -- - iPT~)Mo6i~N:e.mO di:ll. .r VGA . j Kesimpulan Meski frargalnya m ag'ifl telfso:[on g.q Illebfh k:ecil.fa fati) .o dfb1!!riCfin. ons.rekam.1_) ***u~ IJQfI'sel IBilackBerry .

mtar m:ulka j. 16 j!iJltai warm!:1\1j 480 X .Me~.. mkmSD . [)lIKungan G PS dean W]F1iturut mene'J11a. ibat-era] lU~rOf:l'H. D J Ti !(ni~:S~)i3ifJe ~~ S.rnya. !D~~naILCflnripas:s ~ Googlbe' ·S€!arcih~ Maps~ .engan menghadtrkan :Slack. B..l cor:e dilJ6il chi1l.rnlngga.•1. M!1fJ3:/@AA[+ IWAV pjLa~er~Trac:ldllJ mush::: rec:o:grni'!:i:orn S~ns. B..IIJHi'lJ.AAC. MSM82 §5fSnapdragiOJlIchipset .l2lMx2:MB...:ilater.: kam!er. .al tOliT likile. Kon@ktiilr 2.~ k~m:era.tersenyu.- pl1. ::.. 1.!inlclrn1. d!a~~l vid:E!o berfor:ma. RaIY~ LG .rr0'yQ)~ pm.1<1:).PS_. pl.199~OOO.j Wi·fi hiotsp.etbook~ {lay-at rnon l.:lIimSO . memort· iUIIteJrn~18(jBi·S!tora~f~.0P'!J20 Rp 5.s~nls.].nsf.~ Em..j:ahdu Ria: rn.at-a11 . Emiiliilll IP~sh ~m. Gin~n ~ Your~bei' Ca:l@mlar~ C"oogle Tf'lU~"DQ'cum~riit vii'ii.e satu tni.om.glen . Ii'i1SDPA.lJi.256 MB I!RAMI. A2DP.kali LebillFl besar.@~:sUlye con:tro. IFI'oW€1rpo]nt.. tamp'a.dlbenamkan p'qda perqn!gk.te:re:o f:M rsdfo witlil 'RJDS . Ili()c.nam.G B'. MilJ HSDP"A~ U2.ada b.~ Satu lag~model 58 pembawa 05 7..llggabUJ)8~an d:i!salWi menawall. Kamer'a mum:ptlrnli .3'i(jB~ poCl(iiranik mp.000.trol[JSm v2.XviiD!H.FttllrlaillFi IH'SDPA.. 1M.odaUr in_tenna12'5.~30lfps (. H1ML.liJIt. t Powertp.5pes~fi. 1'~ big. ]magfJ' stapU. S~:S imiteg:l'"a:tk~n.1 ..Karn~rra VGA..n!g~fa. m dUkun.X11944 p.~ IB.360 Rp 3.DPA..mjcm50 ihill1fgga. 3.o~ ~:]~.1.l tndonesJ'Q cJ.s:son .aupun TV kjpd sudan biso tifni. P. upg:ra!diable Vi.n :korlf>ep ~QWerty d~l1~aJyar :tSmm headphone ja~.berry Curve 9160.ash.a~ 480.~ny.. IErlc. .dengan Ih.8 .asi utama lL8iyar TiFT Capa~sitivel:ollJd'( scn~elJ1l.h lama .i1iinel dan d. H'SUPA 5.pmlrlg.OpUmus One· dehgallprnsesiar aaOMli.~·d. QW<E:RI'Y ~~~bCiard~ Ac(~!bemrmej:~r . 3 (Gjtril:gerbn:::'ad).:n'i k. AIi1I.h.a. contlntmUiS allllto -focus.. Otg~nrizer~ 16.3 llnc:hi.i3iH.UPA.kaI1l@lUWtFL Tablet menlmjitu'lIgkemampua'n mC?dem dellil:!ql1 ~~rt klli1usus.rJY . p..~.aya~.mp.: Audio fH@ 'rorrl"l.apad'tlve touclhs~reen.·tagg~n~g~]deo v V6. WAV.mendiam.g1~'I1Sor fCir~u~o~lrota'te. IExcel.i'l Push Mal!l~ 1M.xmo. Serta: eksplln~i e$ktern.ai L.yel'.e' lh~ terhi l.3D). ~o~Ttlbe...3r.etooth vl.'a:r' 5 pesifikasi Quad band GSM Ii I~SDPA. IRAM~mlcr6 5. ~ilks€!l~ a'l\3:tofiOc~S.: v2..~m video bewJemis. v]d€'o 1ll80p@JO'fps t2DL 720p.O·.s'i3'.' mi. Serta r€'.54 pikset1 .0 Quad band 'iG:SM .ts".• €'liitoifi sta:rage 2.MV ptaY~I\11 080p@.q. 1230 mA~. [MPEG1 rU4. MP4/M. LEI[) 't:l. S.{) MB RAM.j5. MeSik~berharga mrurain ~ :!i:~lJg~polJllsJ~1S. iPe"K.elbai.. faoo' dete'~t tOliT 1M. :li~atnya klan Curve un] uk.'14~4Mbps.erlltn~'e.l(). Aclob€'n. bate:r~t U~ ~pn·15ijO mAh.r.0.1 j:jL264 pla. .sensitho~. !Excel. IHlS.1Uoinisud'ah HlullaJ dapat d:ttemui. kini: .et.afu wU!llfk. di. V]d€!o file format j. A~GiP:S" SMS]ntegra:tion.~l."pton.ja.elrom eter . pl€'.3Qfps f2DJ1 7.rds@stir11 GH~ S.cfr~ Touch .76M1bpiS.ua[ melmriJrf).d1tamp.p-etftH di. tQ.'111 oilgil'l. USB".ra·.nj Push '€imait.tor .2.- P~mggultrla bisa melilli kmati pen. A.~2~...M.rfor U~autG~rO'taite~ .Ci)' c:apa. r. dan 2' G B 10M.x 800 ptk~et.m!plIal]l And:rQid Ginlg.Audio .lUSB'· v2J). 'QWERTY keyboardi O'pth"::al tlra.ani t. mrns. IP:O.n slel:ebar4.1d oSr~Vi. 7.000..QPfikse'l.it.pti_mu."GJS:b<~A€!: S@al'c~~ M~p:s~. mi. .l. MP:3~.anug [eb]ln ram. Bl.~~.aJli.And:roid 's. m-elT.g.A.i512 . vftd<~e lLi!l!ht.OlaiW(X3 yallil~ilebih ·dullU keluali an seteil'ah kelua:rga . I I J j. Oe. BMP~' j• P~IG.::urment to cto (Wa:~d~ . vitA te rpaS81I:"IiS.~ Ci60 LG Op~ill1uSPro r@so~u~iGn ~ Program OffiGe ~ PDF reade.a. WVGA" aOO LG Optnmus3D P920 x :480 piksrel.Jnl ta.l<!amera O~a[ .sj' GliOaUj. I).aye:~..'rta. JP:EG.A·G.an didapatk-an .1 i lB!LllH3tootlill v2.]kseilt autiOTocuS LEi) na~srnj'Steroo:sclOjp:ic' photes 8: V'idoorS~g€!()·rag..salam a:1i1 31).n pmses:or 1 G.k. l:ayar Tfl c.~..avaHalUe ).. D:1lgital tompas:s~ ~DM~ pt:l.l(liz:e.e! ~ 3.clr(.32 .JU~anp.bakQm IBB baru dengan bUdg.l1fjJna leh. Spe'sifikasi utama Qyad b.eJl50r 'kamera E..ot HIMt. 3' .. dian Toreh !lebi.2 (.Gym ·~e.et~lui dlla[ :k~]mle'ra 5 M~ penl~U.C.lory 256M!.ngatt ber-OS Ging:E:rbread tnt Ui O. ~M~.e sti3ib.i\ame:ra S.se'n~Qrf~:r auto~ t~rn·.a. la.Atr!.rt noogie' S@arc~~ Map'. E!DGIE. YCii se.as!uik si~'tEm.o 72.j L p1enggurn'a yanS. A~!lrlmo205 Spesifikasi utama . Se·lmeri. Andrsid: QS.€~ ¥~~w~r' {WQrd. peliorm.ps. (.hletaorthi V2.et mHli m dapet "tetirtk (ury. IDivXl J j aS mAh.Grit U R'tuk je. Wir.r6.n~.aterai: U ion ..ad...11 b/gfn~ DLNA. ·MP~?59:2:X1~.asrn 110.13iIl'l'c:e.t 80B .·Wi·F~802..m~.JH~:iO:tspo'~. W]~IF'] 8'02::. j .1 ~ Bil~etoot~v·:ij w~th A2DP.lr. pol ]f'onik mpJJ .ajg.a~fI.GPS 1 U l' [l:tgital compass.er(J'ng.yer~.lit"m~croUSS v2J).2!63JH. EmaH.. memc.uc:rn :focus. IBla!t~B'eny 7 .ell!t. ~ I J di m.US.700.glw~~ka!rI Ik:a.MB storag@~.and JOSM. MJ PiO H263] {t250~i2tl'~ SUlPpOirt'OO. P'QHfORlk mrd/wav.S€:s(lrBO'tl MHiz.Jto JPG.ging.:1. Gl1'Iajlll ¥o'uTube~.a.terr.ikool~ :Geo. WMA. Mfl ·. PUlshMa~L.ar'ga ya ng h:::bitJ ~.1 OO~OOO. GPF{S~ E:llGE.clreSD Imi li1'gga 32 .llJljlt~in mi. ~::II·o$e&or U"al"coc1'e 1GH:z.Jl M!bpSj Wi ·F1 802.]·lafi.800~OOO.hod ~ Proximity 'Se~~cQ:r~oralUtQ turlrn • off.0.s .!gun<.sekuMde:r.'a5.Lat petret telah dilbenam karn kamera 51 MP dengan b'alrltuan L[Dna~h.:l.l_a'hl tak dUu pakan [~yaknya. ledtb:. MB ~AMi fll'iT. Om.Fm~o)j. Mlbps:.i:ir' BOlla.{arme..tgital compass. 5 M~ di~rnA~ GPS..lIltimedl~a le:nSi.GB.e:MC +.ci()1.. 2.'()Mbps>.ta w~n~a 480~64(1 pik:.Et H$iDPA.o-tasgf. ba:t!e:rai Lt~Ion '1500 mAh.S :~ LAN..r iEI~to 'tum~off ~.lc~ GaOii:€'l Rp 1. fi.Alccel.m lG ). l inclni .!~teliknolcrgiBravi4 Elingmneyang Im'ampu mengCl~lahvideo HD l.3.GI~l'(3iOO MB tuse:r .·GPS~ l[)igitalL CG.ent~nga.yar . Quad ba. ~ D Co.l 2'59:Z.ili1lt)1MP3/WMAIWAV/@AAC+ player.afNlf . a.Ge.yer~MlJJWAVl~M( + IpIL~y@(.MP41 H "4'63.IPia~da.I:H:i:aln I11tengadopsi ikema.i<mtJtl p'Qda p.beS.il den:larn kOI1Siep d ua. l J j' J Sony Ei1icsson XpedaRay Rp 3.rJs:elo. '€'li1I'g\]ne.lball.mati Pon IMOTab.Unash ¥O.l. roS]) hirrgga '32GIB~ p'oUf@n~k ·mp] ~ tG 3[) W ACf:~l@:ram@terSl€>n:s:oJ' 'Tor U~·~lIta~n:'. A. derngan fit!:!r m.n ponse! dengan muncUinya LG Optimus 3. 16j !iJI..dtiv€! touchscreen 16] ura warn.11 bl'g.5 MP.3 dfmens1 yang suda.Tejm.B OS .ayaJknJ{a·TV s.liJ\ggp. SMS ~ MMS i lE.. laya:r TFT capacitive toU'chS"cr€!>elil~ ~5:() rUm wamal '24P )(32. tablet a:d~ IMOTab XS'yang pUl'iliya proseser due. sms.tara liga prD"duk 1~.- Xvn PIMP4J WMV lH .ft.rn'i.ngguna plonset df tebar.3'6 p. prQs~sor'] .iz.ehtuk.eI'lr 0 1270 rnAh.~ll:t ptJn:J)el. pei'a.pm. HSD:PA..r~ FIi!J.ered~rJ...h dulu b..Mengailnd:atka..kas~ utama 145.tm.(']. StmU~ d@tect]On.ai OS· 0 a.PU'I l~ 0MAP'~4:30 .eJ:mid 051 v2.MSj . S:NiS t~t~gralfolfll.l sam pai 3fl .~ mms. W~F'~5Q2~11 IbIg...]gh· qllJli3il1ty stereo loud ~pea.iHz:~tliOn ~ Vid~o 720p..2" GHz. ~. Dari :segi presesor.Lj m€imQrfirtter~a.lloore di~rn Tri duaLarsit.PSiet. MP-3/WAVIWMAI.. D Or!llani1iz€l'r~ IBri~.0 yang menanda:k(UJ era b. 5''..:hi. Andfl()id OS Vl. VGiA .S. pikS.{lQ mAtI. ber~ec.rve 9.tlJr HSDPAj~ Wtfi J [)tNA maupull pembe."llrIDiLNA~.ats'sUiPPOlrmd: MP2.Qt P'C~ n. j.6~ Pla. ~m?!r~p:hd!ne bedott1isifikasi !Ii1llenenga'ih.2M pl!a.Wj:}!airJA·da So.M!Jl~]·toijch B rim lPilJltm~t~!od ~ ..e1~.1/W.ailUl y~l')g" dapat di belllsaJna sama memlbenam.MJ6·RAM mh.GPRS.if) Qr[~. GSM ft. ·a:tau i~(n"le!k!tor eks.Hz..ding dua k'elr~ba t ters:ebut . Wi· Fl 'fMIl.2MIH.capa'c]tirv:e tnuchsctsen.rn.lI~~26. Z fn'i1:. 2041>:15. HSjDPA. j vtsuat p'ada po.h]PS€fl:. IGPU.allal data.And roid Fmyo"si Spe!slfik.Op.or. IfUMl.terinal vfa modiE'n'l :stick.cf'and. Lurv.! n.2 Mb. TeknoEogi 3D alias.€!. !~lerlu 'Ime~. ~SDPA 14 :AMJOps HS.500 .cument~!ewer.MenY4!SU~ IM.lise.! rill HTM..rt~'X·A9·~~rvR !~IGX51J) (S. batend 1Lf~~.l<:ura'Rg s:aqtnya If!f.r R dan vlcle~'s~i~tJ2!l]t~~ 7TlOiP.Pmxnmity .karn .0 "~a1n..!1{OOMHl CPU+40QMJHlZ ID:'SP..XS Rp 1.l'e~c:~· :f. .~~·!S.lMll !mengamitl']l moto.AJ~24flPs..8. ·.ge ~ 768 MB' RAM.Decummt.w~r:.I':msElma·s!uk d~la)mk:et~.ektur (dl.3.i\I.ROM. .k~p.l:!llga vn@wer lr:2:{iB. sentu h. contrets ScratclMi "r'€'sista'li!t dl1spJbay.MMS.2 (.opthnus Pro dan sa tutablet m1e1r!~ tokaL _yakni IMO 'Jab XS.Mlblet ylang~ m~hus.20@JOf)ps (3D) playbackj. HlSDPA.srns..Dapatkan Info Harga HP langsung dari HP Kamu ketik HARGA<spasi>ME'RK HP<spasi>TIPE kirim srns ke 6768 . Ta:mp.el J11.r~ Brows~r~ Vid:€!o'r mLlls. lebih taJiU~l9~irndibalrlding . Wi·iF'i hots[p'. pd'f). (Gfl1:gerlb:l"e~dl..'~L3drl(:rrnTI.dpad MulU·totlch input mel.Xpe. (loogle lC!Ul. MP41IDiv)O . m.o~taggl1r. IB. ··s. contoh IHARGA NOKIA E71 A hirnya Era 0 M ramba Generasi Curve as 7 Siap Buru Ak .31Dl.ei'og!l:e Talk.MP Iberpadu S. Pn>xlmity s. ikamern.so:r WM86iS. 1 w]th A'2DP~ EiJ'R lil'1tk:m'tlSB' vlL~.a 3D meramo.1SM!P.acl~lberfY CUTVe: n b~ernam~ L~hl Ajp.croiP~ol'le'~ _HJackberry Eu. ED.1) h~I.g.t:lV~'ai:MqbU€.t lme.stora.cama ta lQ khusus .JA~ltJ~s. slot kairtu SIM tni ulli"I. ~ay. S~ektoJ. C!ljakornm MSM1227T <. mernori' ~ '. H~tJIPA.c.m. GB. Nl. 71rrch].QifiOCIl:lS·r !LED 'flash ~." layar LED·back!lii LCi).

~iO'J1 Fll.t1ll.npMlbie~ d~n:gal'l iII~~. CHlMA ~I(JO®h! IiiiTI moo 115019001 1tOOH9'®CI rs.til.= f!:p . U!51!!2.i!I.6 (k(. »afga Marga Garan!.. dl}wnHnk 3.!~t_ 1!1~ ~r.nsf: Rp' __ Har~e~ : ~175~.. (mobinil) H:lSUFA Z M~p:s.. 1E1831 T-Mobne' Sl1e~~tllaI~it Io:fii. 'Su~i!lort CIS:.".~m -S ..m? l'Iol'Fle/XI!' Pro 1V:Rs.§i.000 J[la. IolfJffil'!~ti· hel SS '/N. i..__.~ . ~[ G5 X.ft . Win~ ") 1'11Ifg.ml<1l"mlJkll US.• 000 B8ka~ .5upport IH1~M.lM.p.L1l'Y tedllllolo~. ~SB Z.61:l11l'l_ X x t.hltarn ~S6 MDd@m.1].l.Iz (%MjG ~RSct UlG.JijlI!')ort BOOMhz EVD!El Re~ A.a.!'Hll. Modem COMA Venus VT12 MHz).j:. HS:PAI U'~£ Venus VT21 (modem - 'CD'MA) " Venus VT.Pee<l ::.. Huawei K3565 (Vodafone} GPIfS. ~Ilil«k Maca'S I 22 • • II . 2. t 'l ~so~ 3. XP. . R-~IIME"1lro..L·' 1 5 em B~t..Z Vodafone ----------- • • • -~I Huawei.200 . (jEt).. 6Ntbp'S Ol(fOOJ1S~~ 1J. Golor 1:£!lI Inffic.Ex @Jl!EO.OOO.N218. SM'5 '81J~pOFt! S. ~iL ~ I Si.. mOOl.al7l'l t~~.~- ~ill:gil : FIp ~rOllOO.MJ)~sJ' ZTE MF626.. Vjgta.200.ft..50 . R~ - 1'""".leil dengan IiMiB 'fJJ).c:.is.+.pa. WllIril1k lInd d!own ~ink tF3nsmit Si.& NIb!'?s.M. Support ne~ep'~n &: sms". tilS(!F'A 21 . SIiIPPQ!t QS: V¥iI'llGrnm. XP. Mea slot l:mta1l3o.K MHI! ~~IltililI~l:rnSD~~ [uP ~o ~2 GB~.t<ln diatakG:neksi I!(fJjIj!l~j" 201®ClI 19tJOl.-. Wljlfd. [)lowfl~~ad !.. Rp' .tJtk i-lSM..W"Th~ ~~ "5Ij1IlP01'i! ~¥lI11dOWS 1D®(Jl .1III'f1sel}..). Mi'l:resoti: WiIi.000 ZTE Mf636 BT 'spesifikasii: .. I:JSElilUl.----- iCON 22S e . • ==-"'--.bw~ ~isMi e: 1M~ as" A&.~.y. lirilJX.t 1ita~d 6 BIN SIM G>J:d ~riure ~IJ!iLM I 1l!l:J1M).pl!'f!od Fittlf: HS<~~MlIlMrst up to 7:' 2lMbNls. ~~bom~ at1b~ os WIi'idD'M Wlotl!tiIW~ i<P.1 Mbp!. &lIIrlm~i 6\ bulilllll HUaWE!E E15.:!pport Windows I ta. I!!I~ l'il"lk es.z~'l11ll ~!!t~-~ II Harga Garamii : Rp ..l~e.AWSf 850 Mj. f'~i!I~.lug •n . ViS..dEws 20001 XP NliSLJl1Mi1c ZTEMF112 ZTE Smart AC2726 ZTE MF100 EUsahat 1.. f'~u~..!JgMPlay. Bulaifill [Fe4k.irjil 6>&hs.. 7! es 2:l)I)Q d!IJWS 2(W C~ilp'S~t : Qual(6liJi1m NI..nfo Harga Terbaru Via SMS COMA ___________ 'T~I. CaN ~PfJ'9J.kltlows 20001 XI' jV1s:D~1 Win 7 !cMa~ mi. ~M M1~f:(] so ~atJ!l.JMpOltii.r.115 . I~i~&:pe-..··.E!I"I u~t'O 3.!/~F. ~'-" L~~=L~.- I -- ----- ------------ Huawei Surf Stick 11:161 (02) ZTE K3765.1'53 .t: I Har~ Gara.'~~'~ Modem -. bir:lloc/.Mbp~.~l'!1lt MliI1I!'O S9 EaRll [up to iI2. 'HStJF>A3.~ 2.9 Mbps. (J.6 Klbps..-I II '~I. 1'Xm_ l!K. u nleek GPlUJl'GfIM Fiil:ur: @faHs Iinternet: ~lJo!:IMbj bulain selama fj. ke€e.ta I Hli 1M! IltM"FSl E)DilSE fGPRSJ 5~M (1 ~OO11 ~OO/~OO{~SO Mho!:).. .

2j]111 Nokia !N9.vr. .'ll' if il.1k'64 e"'~l\cllMP3~" . WJiJ' 2:.1M. ..5mm.PlxHfML.D~. m.'.B.1d:l! dlf!~ign.1 Novernbe r •~ e .2. )G.~il.bJtap il8tf "tiJjll L!!ilt A~Ii!I_tu~1oo~ b~.P.1JOO d_:!I'1 edr~1MU: 'nlb ..edjtiDrIJ f.• ~b!~.6~.§.1Jaya:r'~ TIT 16.~i. . dtiaH~. 'SL!)t liTlim:f5.Jl I : . "n~s.n~l.M'U~ItI. W~'P'J:2trr5.~ ~ j~~la!UlI10 '3 .!5' MEl! n.CI!!Il D~kt. I l1!!1>I!I: 3M MHZ.E[I ~ (V(Ml.k~ 1_j..tilY ~b~ ~~I'1iI::':!(] II' : 1"l~«.m ~ 1~. UEfl\P.P-l! ji!OLifooi~ (MiI':ll. P. dlL 1B<~r"iill ? H·lort liOO mAl! :I..@'. 3. ~h. mefli!Jri:..tI@o~tlrl ...I ! Dwt M trl ' uan Edlsl 219 Th lX I 2011/19 ill SMS a ktobsr . al!JljJl~. E!el'irt~:~:2hr ~at1 e'dji! ~~l'U lJdl!l~jA~!J.. eih. +- r4.e II New- Nokia E7 T"b81 = .<radiilF'M j~a. 'GP.n&J!Ii~~ JU: . c"lp~~r .l..'~' Buyer Is GUI•d-I.E. ~~l'l!'~~ da.oiIl!:'1~·1 •. EIi)(. ~lIP 7W.o_a!r!~.:t·loi'!J' (000 ff('IAI:i .~~(j ..' I .·C~.. ~~~sor'l!!!R!Min~9'MI1z.~a:tEr pti!f'E!r J [~lIr : TfTHl" jLii~ wa!ma.tel'jii : I.. I:UMl. _ Jcb.~ ~07. ~11I~5~. ..~lii Hst:B~ ~tap !aI~ D~aJ.i I' QWElITY .2. IIlLuetooti\ vt.1~'~~ ·<t~.Wll. ~2!.' . 1M.too'j1..~n~ GST~R SARunc ~bi!A~ ~>~'= B~~t. lEiPGiE :3(2. [~~l p&iv.~ani B~I'iot>: '~. .il haJ!.q/.lj!d(_Qftil~I!'J'h!l 'S!~~. :S1l1i). RIl ~1)_[I1lB l: A~ru~..wx3.~N\I:".~ njlihs. 24(ld20 '1l1k.lorn '1OO!l'Ii1iAll' . Ji'~~pr'. .t·:sLc.i!m mr. ~ltl~~~sJ o.IilI'\blan ·SOO t1'lIft1~1i'I"."~: JlJI1ltQh ~~l:oiml!<!r.D· 'G'f)S.".P~.!. . GIrd. GJPR:'.~ TiJ!j..:. 2.M[l.~L '&'ffi:A}. ~'..m ..orli~i. .~CQa:" ~LayN f I~~lir: .sCj~a. p1~~.NI[QF1. jl:.l.]w iH~~~~$ d!irl:Wiil'!.l.u r iljlil I IMiI. l'I1I~pS..OO!IiI clillil (lGrs.A2DP.r ! ·~tI~trn. ~_ 1 bIg_.:~. Ji:~~il\r . 2. 1~i\.1Irnd·· . 'GIPRS 13m JP. ~.A~'11 ~'(!t1i'IICrl ~~FtiI~ri 5.s~$'I~1W'i'1Ii\l'l: wh(!e'. .~TML..a1DE'd13. 1!1.~.2 :MP.OO '''It i.rit..dU~I.CI.OS 'Sl.dl:!_r:i.2C1M8.EI~. ~~.J~v~ M~DP . ~«l~{!rnmj!. f.vltleac~M~-.m~'f IfI)rM • .~' Im"i!:: 3).'I'V B~.~1' r. pert r:mitr{iUSII: 2.a:te. .rl:Zt!lss oP'~jfr'a!J1ll~oRtJs.t.!ba\ll. 1iiI~~~I!tII~.-~~ Ute3A).~.JPI:'!P.J' 1M..~ 1. ~.~~ r-m ~[I~Ei!l~)J ~nal*.'Jgm "'1IUi~ .~ .ss Ei'tI 1i!bal = '~.. ·QLSP 16 jlJit:ll .. 2'iiDx3:l0 . '!!I.0..l} HTML i'W:iZ7flli-d.JI'\IR R'p'50. _ ® I~njt:::1~'~ !IIr ~ril. :fitu.~ !H"'l'Iiil':!iiita~ <II!ffi.1l!'1..t.g<11'!!~1 F1:ttl.i2P1i!.oH Nokia ~1800 - - ~--.)lam 1tI1it!n. ':1' jl.~ (MP Gp.. v1~a...l:O l~mJ MP. .: 1.GJiS).itel'I2C!)rilI. Pelt( Mk:Jo!US. HTiJIL.j~~1 ]f'ttl!lf:.F!:S' IJ}:.ra.• 1.~r'lifiI.tili..I. :I.m1trnSD . :!c2lrl1l.0»J)~i!' ~~d!1lr ."1li~r.tf3GP..: ~ Ra'~ .~ ~"'~~ ·~7~Si 'Il. :3:2.~.~9 ~ B~ll t"".mini).kam· wama..D!tia.l T~l!iill. ~Dpera .DwOOIillkan-: Febr~rI.~s-er. ~.iJ.

5mrn'i1 ta.l <'II 01'1 nfo Harga Terbaru Via SMS .al.MF'/ .fin B"~:"l~~ ~ . Zip. 5238) Nokia E66 Nokia C5':' 1..~..~9. nIG_[ 3?. in.!'S. s.do.sJ~' ~kmrl!!1fa .. aucl10 3~5'mm.:ay'~r 1 trr 1:6 jutaWaJFliilil. pdrlt T~~: 1. 'eer~t::: T~b1i. vl" t till. -:n~orl 110 )MB OS Sl/ifillili~~ 9'.ia 5220 XpressM uslc N. RMl!12B NiB. Li.~ '~"'~".00il Dm.!J toeb.• 4 ~lr:d . ~r Tiftm Rp S!I.~ li!'b.' • I.)jm..P" Ip·of. ~Plii'j HIMl.cYFil:UIIf kil:mel~ f:la~~ U".'i!l'izta:F:d.Nokia..l.P.110 j:l:lks~l.~~i!l~!.m!O &"rl'~dl1l~:ili! Nok. Memorj Vcilice rrlem.2 S611.ett'r ·f.'""lbm: F~trnJm 200S • • II l~p..t . . 1I.-jis:j:1 A1![). ~IilG:E.alltot:ciku$... H'iTMLJ m. f'I\'IiJti!'.1 ~ ..2. Mft~ a:p.t IiTlfcmlll~B·.QQ 1iTl~~ ~~rf~:dl:!n.... l ~~.at1o~.e'aI~~~hQme-.' VlI~....J')~ l. Hm'L. L:. E£!idE '.iJI~'1.5lBr ·.·f. ~.n~lll 6<1.'mll'tFctllfS8.r.jllck. rm'rl....u1 edf~r~!AJ ' :rUTiaj..Q{~. 1M.share anli!TIIe.!I~~ Bsc~1 ~1. - ~ilIta'w"rli\ll. •PJl~~ihMl.. B 1:1: .po '15. .(!.{uU.t~ l1!l.~2:~. _ B:ab.l/tru~ -:on.~ ~ ~. y _ta~.Oit'*tffML.. I T~~~I. Gatn:esJ . W_AJP2. ihanel ~ .~' ~ri'~fl!ll:!i~U- Uv-e ~-s!SffiEJ~r. dUo I I3.)p SID.~~.<. WClit1lil<l. .v : TFTlt6: I' I : .d. oilfi'.@.t'lI'It.a~ .#= B~r:llt = ~I!.j(~rrMlL.Alqp. M V .0.4O jlli:k:Sel. f1'l1S!\ _I-!afl'l~. 5 '1~3'tr . l!TIIt.lri!l!j ..~ ~ B@~ t: 1'1:4~r ..Ml1 ]6.In¢t. = T~fWl1.el ~ 1.l9~m 1~~l::8J..26. Hokia f[llijp'.. l(· t(J~ 1O~ilIil!'Mit_ printing..~~m II<!~. . .Buyer Is GUI•d-I.!!I!!fI H~~!ltap ~~i ~~I~ft!liLu I'b~~~. 15 . "'.tb djJ US.2~36' ~'Pbliftl:rrilH/I\P. T:lJ.okia _----- xt-oi .0.59.2I0X2. lYIT. ~b"iII: B~~ j U5Q11i ~~'s'~r M. li3iljdiic J:.1: ~. 'l.2.r:n.{ll'i .e . i7i\ifI'Is. WAf>. 3. A:2DP.~U~O r!ltali!!.GPiRS $2'.1!!l1 Il>JU OO. fPlf.41f'id jFItl.l.i!tJaIi~: Mfo~·2a~. QWERTYk~ylfloarcl~Qui(]kO'f~(]g. --.. H:::am~ra'2MP. NOx.o! .e'rnon 1MI MB:. Nokia ('3 I • 'T~b". tiI~) 'GP~S.lt : ~titOn!fo::(~P.pi1.I!. 2"." Hi! d~rr~~~1. tat!~lr. dar! MlkHiillll II II T~b.2:.Jai'il~ MJ!IJI. Cl'Vi .0).1.mr B~o...gf ~r~~OOI.llW HWei":t~~ 1!.. "'_ ~ ~ . dll .

glltM. Jig ~m 1'IJ€!llAor] 3. 'U). :S"l:(lIi~. . jadt-alIli:lltl.....~.~.= ~~r:.sh. pliutiill1~... A.MB.2ri2:.L. 2S. III_~~ ll\i~Th::!!~ 'IInm ~'l:q.rt(~'sr L. . I~tot rn.II. '144 ~. '....2.2~oGJ1i1 ~~rl!:l!..Ij.lofrli'rehoor.g~ ~f~l"eUiI' iI'e~~1 : l .:0:. IEJ)(i. 0\11 i:oni~~Jt..:()I I)(HJML. _ .. MulSjC..: i<l!~roJuj.'l...·. IiTirns'EI'f"laj[.wl'-iI"(\l1'I'Ingj( [PtM.I ! SMS Co ..S~ifel NlOkt~ ~IYH'~~<ll1t:h.!~ ~""I ~dilj.d!la.: (l'Dli'tolI!ili.--_ .11]MlB.fJ....EDG. rtr~!'it 1'I'I. ..~.. .>..S 111) !I~I? I . IffiGE l2:.1tJmU~B'0'2.. .P.ARM~ ~. .l/5'fnm.. J.x32'0 p"ikset 2:'ihci' jf!'a!lif{LTIi_t( ~MPlh ka!rns~ 2M" Vicloo~ SimS.. • ~ .(...ari: 1j·IDm! 1.~o:n 9aO! IiI1Ah~ ~~::!= If!'ar:.'ir:ilIi1.. . _Ir\o\.etm(al- Pfl:~~r ~l~ I P.• glll:'l'l-~....]~.6 mAl!.i~!! o~eiM"~I.-...e Nokia 5130 XpressM.!lIllf..0de-.02.OW l[Jil4ffilkiim t·:~.55.: 'c:artz~]~!iiClip(its. part uniprDJIISB.. apera 1~<!t·~Utr fb~l'i!~.n'Ghi' Ramr'ilJl : [i.i 'li6'~r ' iI"~b~l ' ..·~ms. @l'nlli. K~~e1:1 1l<1:1oJs.!..1 . ~11'! d.. [lei· Ion Ml2l'D m~...-al.. ~.~~.L¥tZ40. I:lliwi MIDP 1. . W. 1"M" wariili!-.[!Ill.ice'recorder..'li.. : G..li!Jlii TiA~ ~.S lb. (j.O.PR:.ii:rfrSD -t~lI" J:!'ya MIIDP.. _... ..JUII'JilQlIE'I):i. _ .. ~UM'.' ~I .. ~Baru: ~Bl!kiI!l..Af!:L. 24~2iQ ..I1!'ii\IJ El:ill~I~EIi..:"0.-.c ..(Mp~fMC1"{' ~erll '5 MJil. imMr ~. pi(je y im..!i. Fil.... 6j!1fII! ~ ...<!il']ilo. 's~ai~erplim{le. ~1!!~' ..i : I '.vl1l~. ~f_~MO~ f~b!r""... Wjl'ltkJ~~ U MJ2~~eng~r t~Ni).. IDi~~n.@IUry.\1.'..W'AP .~ d<!n e· L~I!J hI1l1Jarn(!1~ Sony Ericsson K6.w~....~.Ol~1iMLi mi!I(I'IOilIM. IflIlms~ I~.lVI.'i1lD.h ta 'WOI'Fn<l :2:. _ ..9..oUr .0. Biist..3ifl..Em D~JT\.atEa [1..!'<I!r : TIT 262."¥-!I.lBWet~~ \1'2.. [~Qo. :d-ITMlL) HJ:MlL~ l:I1e1flilori ~ 10 M!l:. FIt.. - .. Piti't .ll. A~[lP' Il(lr~ l!llicr'r!lJ~SB..Il!JIl!J [!!b~l: 'lI~~t~):!. OpN:~.S Pf1'..slt!aif<El.~Fle· plilla[oo._t·:"12.~xeFn'Q£j 'fl:a._-IE ~u elfOOtlilf --------------- 'IHrl(.. -y~r : TF"Ii ..pth~ifIj!_b}1Ok '1oo..i:IW1!'2.(I. ..·":::! .....\..18i .. br~e'r.~l 2: 1i'i!~1~ .1 biro:ws~rr OvI. I 'l'l-atBr. .us ..Mlfiz"JiP.E 'It!. '1i~t. dill. d6ri~'i!lH~w 1D"11of~I~iIi: .pJ· E!~.' pl"))~wr.§12.... Buyer Is GUI•d-I.... GPiRS 1~.tl...:' -I.PR. U si . FirumJ. ---.0!. .

~. --.---. HITML (N~tlfirt. 'IliInJ~ R~ ~O. -::ill Elj1@irll{i.!fIllP Port UiSB"dn Batera1: ': U4'o '9!MJ !'n."l.Cb81 - ~rmIiie!!200~: Sony Ericsson W150 Yendo .7l:5'Qirlim 2Cl11 • • II . !locati.- I '16.1~~m 8~~~~ll.oo) pitturll' t(. Samsu ng GT.MusicMilJt!~1' ~Il. Ij·lpp ~JO m~h 1_ Q...•d-I BuyerIs GUI. Vola IplaY~r 3c Tfi31!{ldl:l'j 'J._-_.ilP.t: 14"!lI' ~~~~I'~~~ &I...-~---.~<IlIw1' ~lJiillOO7 'W..43~.lib(lrlitllog:~~ng._---Erksson --_ _---_.lil ~ :1.Ir: ~merd! II ..~0:1 ..~m2007 =!~~:\Il ThJ~'!:P5~_OO~" Sony Ericsson '(902i.~111 HiI~l~i. xHTML. I. p~iks.ra._----WBJO Spir-o __ 'n\~.14A w'ar~.!>t :"11'~~r . WAP 2'.A.kmm~~k tr.u rrrr 261._. SM5.~m B~.~s re"ade~ I11lI@foori'160 MIil'J' I! ]tl11lmjnaSi~ p!m@l 1M" • • =~~~A'.!jj" :T~~~w . :~.e~" : ~Incj 2 Lay. ireb~1 ::U.ill.1P !!1I.{ d!rf ~ilili Liil<J Di~~l~~ II 'nIb:al .!it1~~Haill:f IDI~n.l <'II 01'1 I II II • Ti'~I'"l .it=lW~ e fij l"~lHJilIi2~ Sony E:ricsson T7l5 ~'----.jr1~ilhflilw DiikO<iIDr&~~ F'iirnnri. "'~pt!ui~ 2~1I - I 140C(320.!l:.4)" ~S reader.lrit). 1. • n-l>IiI .d .. M~ em B'~f. ~f.1..-ElOSST '11~t~1..qtI.3\.SE'.~ '~"'~".~ ~~- d . j (Ne_~F~nlt .!I~~' 1!'~.----.= '1 '~ II MN'S~ IM.!>t::.GPR$ Pli:!J. ~iI] B'~= 115. .lim~'riilb'ac.<liFil $~r:vji:e".1l. WAP' 2. k. . .A2._---_.7.---. :HITML .e . Sony.I-&a tot.0" lJL18h ~. ~fli~flIl~1 1Jli:1!ti~EIi'I:.---~-----. MemoJ1 32MB.Pprl ililinriU.~..Ah.'1D7'sr ~I~t.iC'~t(lgnft1. IB~lIt ~.'.1).

~~1'Id ~.ef'll 2f52.-. ~e.L~. ~:i>i~~fIl ""i'~l: ~2.15 MP. . pL:aye.. filatr>h l!t5ii1~n &: 3 !!XI:) vJidoo Au. d!ll1.. . .~.10. 'TfT 'fo_u~hi~cl'\~..O . fn:Ulr .~Lr n ·Reamlil1S 05mem ~.· 1.itiJn 05 Bada •.6.'kanrie(a 3. pLayN ~ •.:.flnc~ Lilyar:· TIT 7::.------------~ Sony ~.o I~M T:_irt. 'GPflS.-b:U~ a!i!rIIt .. ' ~ttur."Po 8:3. 1-1 b!8/1i1.um.h 'RS.ri liCa."i!leIi:8~' H!.gr H:!Jf'II~.-~. llJ!l ~r -..i.~~.A:l'~ ~lrrncro11SElil.era . 1M.Ii~·~'l<'13. Gf.mer.f~litl!.Sreader-.e Sony _'E'rk~_~. 1~.1 mAh . 1. 14:.TMl. .8.0 1 ma~!-.6' d' Qperasi '0"'Karo.14~ wama.M!:'.XH.. er. ke 1.. QHtSDPA 0].. Music rei:o'g~i~1!:J.l0. -. port . WAs.f!j'· T~. a~DIl.~..~~~ O!<io~!!i' .~p.2!1i' 21 ..6((I:.0. ~.~..~' ill... !..' ~I Buyer Is GUI•d-I.'W<Iw:'.!l.1\11.MJII) .19~TI1' ~~~ ~'l2...npa.cW:er..'"d. GP'RS .7= ~ ·HI1.:t:~ (. .-g!f'~l'~1!J D~~iiJ'I:.~. < . Hash.QQlI' Sony Ericsson W660i -- T.5 tk-(iP!)~.'l _~~~ -_ ~l21~Ba.~~~· D~~~:' "'3~O.JV. Hli1l'!L) ~OO' L..Up _ leblil ~ ~. dU B:ilitel:"ai: U.~alk<ll1.a 3._srTilillrjt un!odJ:.1!J .~~~~~~~.60:MB Busll'liE!:51.:2 .ra'I. cardi W..MEI .f"" ~t.. IM.sLot. . Memo. T"'r~h!W.QJljT1e4:eF.sr Hlii$!l~~ _ ~Q~mt.~a.ooclIlI].. :~~nd""..· . lateral eEl Tt.HTNil ropera. lia~J&t<\p ~~I ~Isl-I~lti _ - tfar.(.0. . S~tl1fI1l?!1r~nw.e~~t~~ 1IQ:ri. WAI:' 2. ~5l.8"~~l~19 gr' H'ii.'.. -..M'PlIWAVI~"..:lJ1i~o w.~AM S . Wi·H· 80l.bill. UjQ 3-. "" ~ 'M~I:. .tredi~IIaJ. GB)~ j~a..mera s Mil.: MO. ~-. m.!llPFlS to.U:Po 1 ~:lJQ'mAh A1n~ !'lQr!:' USB. B'.~1~ wiIJlla:.j!l~f pj~~e[.1~M~ 'Dlfu.2:..._l. j A~IlP.lm)1a~~ S!~th memori tl<ll'iw1.'. LH~l@On - in!Ul.lit: ·~r Mlli..'! tm ....i. TiJ'IOCh'iyiz !tI1-!l"D. WAP Z~tl.0.llis~t r'e.M !'tlJM.tO tens Qowr..2.lt~tio~.:Ka.~.<lS61rn ~::rJI~~lI . a.i :. IliLuetlJOtli\ ~.I..ffi:GE.!."l 40 MB~~tion ~trn!5ot m.ritim~ • Ilat-em. Ericsson PI i ru.. :z .ent '!Iie.<2 dill'f e.1.(iii li1tu brk(>IIa1J.~.!. ~ii£Dr.~ru~.iliVideo 1:.:J warna. JuL1·24lCI8 _ ~1.~.' • ~~'~c~el.(~.~t:9hr . SMS.. m·Capasiitllve<tDumstirEen :I.I ! Dwt M trl ' uan Edlsl 219 Th lX I 2011 SMS 19 Oktober . .b'~:M'5~ ·B~F. caro:{!Jp to' 16.l~'RS~ reader. 3:G:.~)!'a~.r1~:i5IJiI'Ill DI".US~ '(2.r~·!>!~' ~i!i'r"'d!~11!~~ J~l. 'n.<0::321..CIIlO 1~Ii"'iioI!l~fI': S1lptBml~/z.l!.1 Novernbe r •~ Co . EOOI[ (IJ~ WAP'2)).?_n_ G105 i J ·l!O\b. Samsun9_:qSJQt.a'Ck!D HTML{N~tfmnt.~ Sem'ge.tognUlot:!..0 piikse'l~ '2.'~ L1~I:oo '1:1)00 mAIl BatEj[aiI ~ J~1101.A@~lOO..erIJI1lIBter.7 ~i'rat.

.J2M...MS' org.:'-'"j3 f!! SlB.:::~. '1\Ibil : '~.0 3. !<i~~nI'Q)I"-Errrr. .!ti~~ks't I.. g~!t!.Hm B@~. J.l<'ll . H !f). mi'i-n!. I?:a!rt U~B.. IMP.iII lQOO l'M1) : To• Kroom":l. H~'~~d_:jjp di!t!-g~i5f~at. .j~~~: dill'!..n.11r1!:1...:!I_ MrDP-.wmr~. eeb"iJMI.~'~h4(m ~~iluls.>:HTMl..{1l. . ~.II~1i [IDjf!\.O.i.Ji~ll!. pi~Yi!">r MI?41bI.m R~ 50. ~!:IIl) F:M ~~ell'l ~R:D"S).I..~: -...90.lJn~ DiilO!(iIIIlbrn~ I lIiyM' . -..15 MP•. AmP. ~6..lin2.. ·i ~iIJ·e~tB~ . .>. 111gr ~~~~l. 6"'8. OO~lf~1.. GPR51 .)nt~xtuaJ tm.. B:. (iPS (A..UI!I-d-I.:!l._ a~.w~ MlDcJt'2.~~.ttJ. .'Corby J 53653 ~----. .~ ..hm 1I:o~..8~~!!It:'.:..JiI!jIIl .!!rI0l01~ Jam.144 warne.51(1'1iT1l> 6r~1~"'.'.7 1ITn' B~i.K'a!mer. Slu· t'tiXltti . fo1ani_ Viderl CaD 0'Video f!e(..44 wafrla. L l(2ri:l:p:'ri:~n IfI'IkrdUSB .l" lav.!-i.an.i!t~ IIarhoo~rdl\l!~ DitI~8.f U.3i.. dlI.cll~ 'l}~fI.(Q. ~!kI DiUI~Mlc~~ ' ..Ilfl!t..1.t.~.1. C(.(MP3:1~ .:263dicl':.4Q<x3:2Qp~ik:ie'~ Fitur .&'rf.l)lJ m ~ !~r"..emor~ Warli'lla'.Jilu DO!:"'lililbi~: "'~J .. ~rll~D.!OI!"· : ~p~_ T~b:!..S~c!~ to~ llJ ~q.. _ • II II '1i." .~ ~ oll Sa rnsu ng --------.tori B'SIfI:9~~f1'IhoJjI. Rp .J).r o JliiNa ~1[. '''iiiiiiiiliP' ~ . vi:J.!J'l"M.. fiQn USB .~ ~ 6~ N . .t~ .'k<llli. HTMLI lii'I~iTI.~I~SJ. 6:2.uyer Is. t :\!'II.C~F@'l f~).... HSOPA WAP 2"9/xHTl\.~". a lO'blIl: 1~19:q"!1 .-(kan.:p't~. ~"l rT) 8~rSt.111 ~dj!.1 .1Jr:l~!i!r. .e[:!5~~~~~.- .AID1J F"~l.t 5 ~~.~Q1I7 "'~~t.t~u!!ilfl 3"smm.otO :'~~~~II OHS~ ~~-Jllllll-IIIIIII!!!I-------!l1 .l ~. {MP. li~i ~t:~mj l~. Ap:rW2.'!. ~f H-!lfi<!~t<a! d8rJ ~di!'!~I)j Di.". Cal.~ Dj}.. (Ula:for.. e~I'li\:..~.k€'.OJ).~ :~r 51l00IJ T.!I)I:..1t.GSM ~ llIUilil-ol'I. 0..- LG A230 IMO G95 O:m O~i~teinOpE!fasi ~K-amer~.lit ~ &8 sr ~i!(B".~L!HTML.~ cl\. 101·1 1i!ib·1!.an1ser! C<rlcula. aa. MEl'.t.0._. _.40 pi~l¥ 1. 'Joo. :z. .w.MiG~M 10. M. _ ."'It#!~ .~ .2" G~ 1~! :2.l1~1I!.~dilO..E 11l.1"44.-~-. WI·FE.P\Rs f?..Il00 ~lIi'l·.ert1lor~51~ H~~~~.1~lI! I)l~mu.:dU ...itlf~a 3. Sd'!ilIflIlidel't~!~.)P I 28 • • II .hlol: l~'fl1'i • • • ~iil'i!. IE!DE.RAZR2------V9 -. ~~- Samsung 82100 .11.~~r ': 1FT 5IiJj(l!i). ilM.1Jr'I 50. B:ir~r~l: L~~IM'930 1i'lU!n. dLl Batemt : lHOl"l. . A~U!~i:~OO'l'. IIlGmeri 8.Ii b~lq..I!ila)..:r._ !li~1~ 1h.~~.t: 1101~~ 1IIIn.~rd F .y@tMF'3.! ~~(oi . ~.i70mll!h 'ffiMl ( MB~.!it .. 14~11O pll~se:L layar elffit.. . Hi.~r . G. lhi'2ffu iliiki!tjoJ.!~~ ~nter. 1:..:a1a:r il1lit.3>!<'iI'I 111f1S1 ~ Be\~ dO~.(MP1) .lUIM 'I:.u +H' leblil.ar.~ri~!. :lind f'!tur :'alln@~' ~MP.iUlt:! '~a. WhIP 2.l..·1. EDGE 10. . .d1.o~LE!ffi!:ip. ~l'CI't.e B - '~I.erail : (HElini 9'50 lmAll I ..r.~~~r· ~~gJl'..!HiMl.IED :~s!h.ac:tjG_n~ EDGE 1.3l" k:i.2. .TIT ~6r2.101.e. . ~.~'J' 8l~@thc 14. SCIT'iN"! ~acx&'lO 1P!1~~. . dttl'r .~JI31 ~:B.IM~ KHfM. ~b.dilig ~ws:er o '~L~ V:ideo Fta~er '@F. G. . ttllr: F Pol~~ ~llf1lHt·..------- >= Motorola .1Jd1. .tad1a f!lay~..' • Z.t:..[j .jl. 1.. ffliOf(jSE:l qlM [UP .1.!IJ~ !l.l.

<:"~ ~etllp Q'tlliI:!~ ~a..i' Turoo 41' 2i. 144 W'Ii~n!ll. Buyer Is GUI•d'i.:!~~~~i Ic1Jterai .tiOO ~m'<ldi~~ Lr.IDrig 1I"ebal: t" 1~'~ ~~rM~'IW.~t T~tu~ ~ t15.. 11.me~~l '!.lPt!ft ' mll(l'!ilJSB..Ik. tl .. B~h!taJII : LJ·1on 95'0 mAt! DIkt>i1alb:~j j~M.ll'r~ _1'f'1i~~. SMS. ~t. !!I'iI!~ .eil Mern8ri'D.II'ltt. orn. &r1"e.iti!o'~.'~~~ ptMoo~.B -----~ Ii o Wi -0'8Luetooth o :I~frar~d' ~6r1iEis~ !{.l a.dlkl !\p.. B'93...i'I 'i[~1!il~· kr~~:" if~~r~. em BO\[". d~~ . d"sl'e~liI~\1 IllkO!. . r:l.!IIW 'Dlileill~ib".l~I<liIl~.:.t.~)jt * dal'1cdiil~u - :LO.!1iIo!IL!! .~ ~:3 oll"iI ~.144 '''It .te'rnal ~ail - MliS1~FLa~r P)a~r.i. ~r ~ii'> TeIlsl.I[I.ID:mJ: Jolb..diU'Ief. aB<1 ed\l.:1·100:1 tQ"Oli'l\t.~iiiic!J!.b"oJ :!. )2:·8H6C..~ifi .C~~~rol(flQto!!r. '.~r':i~ [:1-.: 1. 1!I'J!'f!t!l:!JJw= H~.r : Dll~l GSM.l. ~·LOU IMiO T38. IBiluettilitlll!i mir.l~ I I1I!IWI~p d&"'·~1!.13 QI1. - .!JF'j ~$J. c. tI. pl~t 2.I.al. Vld~ .al'arm" ~~Ib~~ ii!I.0011 Id\!orl!!d~II~~ . 1Oi!>lll ~ -.64 ' . lMO.il.r8t: :_.'>t:t~J~ <iIlI 'l~ti.!i.1 ! Dwt M trl ' uan Edlsl 219 Th lX I 2011 SMS 19 a ktober .L~ D~~'H!IJtI:.2. 1- IMO B720 '~~-----.b ' 'Mi~I.'~' ..NC»1l2.~r'i )alll:! lOibel ~ 1.~u ~mt:·..0.---==~= .9 ..o!l:· <Ii! ~~~l~ .S 81" H~t'!lti!~ k:l~_ 3 .':M?l/JGP lM~'..'.ind.l:li~r.Q . I!likeil!ol~= ~mi1 ~i.-17. B~~~ ...w a'!rM~ ~:>!. 'M+n4.': .. ..Dl~.tl~lrI. .tJt. ifd~D' (.1 IiII.i. an HlolNit. A:iW!.· em IIo!rl!t :"'G.<I ~.rirL~1i'I : Du~~ Il<lilfld GSM t~yalt'" 'TFT W". ~artl!'ti3tiip daorcedi~~'~-II~.' U:11f1Ch'I'.~k~@!~.rri'USIll.€'!1~JII.\: Ju~I~>'i J.ir:n~. f. NiIl~2.R:!.rDoodu~hl'.~(it..~~p.'.dtJm.J .e j~v.~ 'l:I~i!l't1W .r'>!l ~i ~.~I'I:'I..t jg~ 'i[~~lH.-~-~~~-~. GPr!!:S • m.1 ffiI\.- Win' Infr.~S3.l11 I I)liI=<l1ka!1lt Mel'l'O-iO ~~-~ .. ~F>l}. '2.'P!\lUtQii:iill:.W..1""~[ij!®. F'.B~"'-t-:.:r". [j..5 'MB.~ 9. Tet. HTCHD'7 Ja.""~~!y ~.llf~lOn.v1. .'lr~I.r ~~~~ ~~~ts &.i~t€'~ tI!Ii1ed\iS1 \.liji~' Wili~~r· .1 Novernbe r - •~ LG T500 --r- e . PilliftDqdR .~g'd1n~i'liilik~ ~t'Oll ·ft ~~'!!'~1n~' ~Ifi~rh\. Me '. IfM~~t!>P" $In @Is.em H~ii~"~~p _.p.P:2\O.:tit lI.~D:rie.~~"..I!!~~.t~20il DlRen~ihri" IMO G27'.'~~r' ~bal: 'i["blo1"1 Z9 fi:iiJ 8i!ifM.0.'IfI'I!l.I~ ~a4u _.I.>.lI M.·:l[ 1H<!fii<ll'tet~ <ll!ifrl!<lh-I!5.l!l! lilI~~ lG GW3'OO~- .t... TFr I w~ma. LGKF6GO -. ~>JI:'ir 'M.W' Illko!.:..*"i'C~dl1 .ZR'~ '8@~.. ~\U'!: "'1k€j~1k<Im {jktolJ~ i!Jll~D IMO' G39'9 29 .~ ).3:.S ~r TdfIjfi 1!~iSII\:~iI'IJ d~fl .2! F f~~[1..-------.(IIJO d~i1~ILlliJ J~i~011 DIilenIIIh ~~ 1f!ll!~ : 1."I:.'GIPRS· re~order.!"lBISJ D:ifi(n<l!~ rel:ili1lri~10 - 1:I"i.!I~. ea~~u...--- IMO 'G200 _ -~-------.L~y:ir :'1I'Fi 21i2:. ~'76x2~OP'lllii-stl!l ~. ~ ~mlg~ '~n~!!"'lu 1!i'iKe.iltihlti.eMQ ..mrM. '.'\I'{!o{..' . (hll!l!.0 ~a.~iI5· WAP. ~ '1\IruR~I1MM' oiI'!jti.0.w.CHl )'---t.. iilil~~D. fi..1:il.

' [Pod Sh uffl e .IRP.90.=r' Bi :t-ID'II'.nfo Harga Terbaru Via SMS B~ackberry Torch 9810 New - ~..II> ..~. 1. I' iPad 2 WiFi + 36 64 'G'B iPad Wifi 36 64 GO I II 30 II II .JI!HH!!.=' =GG=· -=B=.=.••. .> . "'. r' ~ ~ S ~b~ !mt . lE Pli!l~r ORadiopril'!fE"" jPIM!oll1e4 -- -" I • • .~ ====-_-=D:'rn<:<t!iliati«lrn =·. 1~§ iIIr'" =.. iii .8530 AHA ~!uet:octJiJJ Ojrifrared' II II ..IUiKI0 {B. 1'5 'Oil Blackberry Bold 9930 ~ ~ ~ ~ '" e.GB)L::: . sternal fll:aYl'!~ .J: II .=p-==:OO==9=..~Pod 'Ctassh: .emoor2JQQ9 ....' g .-- -\~: ~laBilru:.C m m '1:1. 6 r-' I • Blackberry 'Curve.. ~ .~~...

~'pSi" ZTE.fi)~.J.larira.UOOl Il.:' p~. .H ...me: re$pa.l.". Light . .!. Android TabJet V'9 Pad.ght wx. " .~"\IOi~~ !mEmo..~ 2..:lix n~~ EkIDilt. B. '!iI)(a:DI:J~5 .iurnis..rlsar.Andro:id .9/H.. I!.lJli~itaI ..% riigu ~..'omb.rhij. KOhe"ktMtas: 1M-I"I 1. 7 jn.I ! Dwt M trl ' uan Edlsl 219 Th lX I 2011 19 a ktobsr .fnJ Wij"Ei bo ar.'.'26"o\l ~~~.~ t~£.S.. .L 8GB.':19. a liMi.eI1l1lOOit'F4\M 'Sf2:M'Il Ii R":~ s.t '~8QO 1~"9M..' '. Hl51l1?"A.=. LaJliar.0 G~ q®. S7 Slim Sarilsung Galaxy S Wi Fi.cce. .EI fl~sli ..a'JJefilka.SY~ltE'm.lI : _. l<am"E!l'at2 MP x. gL!lJ~. .grarn..~0S5or.~. ~ .E~.~ '. Ta~~EI15m...gi!. 00..~.'::R.(]().IMO "Tab X3.. H5pJ'J).aifli\e~lrdepa!rI~5 iMP.lum .fl..-g:~TM} ~G"'~. j~b8'i~'Ilip~ H.'~I :~~ :~. .e" contr-ols.rn~!s. Ma~~ '(JmaH . B'.e ~udh56$Ein.M LED Ba~kl. ' () ~STl~~~a.. Bateril.Pllaye[ 10. . ~Iil::s.ug". -¥MJY"1!IV/tt~6. A-'GP.~ Fl.el. - II!! IQi~ miL !!.~i!i!l!1. Pad V9DO LG. Al:!Ol.. Asus IEeePad Transformer TFI01 [Umens1: 2.~qDtb~~_:l'wiiih.HI')! ~2.'.(. ' ".'ia.~.ud~Q. Ta'~j MfMWIiY teAAC~ 'P~aiye."SiSlem Gp'e.~'~ lOO. 32 GErIK~~e~ti~ita5.!duaH:ore 1:Gr1!2.l:f1ld.J. . 5. 48U '.t!Jjr Lajn:A... 2. .obot. ~ e .:2. HDMi PDrt" G_~ ~e8:rch.l TFT cap~ctb. 'int€m. Milt!l.~~ ..tQ Horie:y:c. HIilMt" 3D ste!rleO witi~. .~.~ !l00 pik.pJillyer~ video :pldiye.01~. 6i1.Kamer.~3iS. '12-80~lc800 p~k:sel~K.rage.Pr!"d'l:<t)'oIE' t~:¢mpuq' ~El'i!il..~"n.C~O~~f:::F...:':.:fl((o pikseL. lH.looll1i<Q m. Wi-H 8.1 .duni1l:~ l !L1 cn:anneJ surround ~oL.-~ C~GH IHa".'9!"!! mm.(DitrQ3if) !ili1il@!:)3. ~ JuiI~bali~.i. 'F! 3. 2.1 Novernbe r Blackbe Pla book 16 GB WiFi Samsung Galaxy Tab 10 •.A. 7 ~2 .Bda5:··· '5.olate. Memori:' 1 lZ'GB1ito.ooo£" ' H uawei Ideos. IPI"!em.z:xf"i HDM~~ 'Ststt!ol"lil p~rast.A. mib~um Pillymer' ]300' mAh.''J'ilIIl I Zl00r [lj~i.r~l~Anjjrbfiqi.ii" I 31 . :~' ~I a!b':I et PC - _ 'Optimu5.A1. Wtti.liIJ.i'liCll'i: b..Le"r~~e~ef se.~"6!!~ gram. It9~vidEl} ~3. 1- s.1.71x.OI.: i'4VirilA O 1Ie-1ll1':.~yar~ 10..r.luel:oo~rn.!Ih. fN-~ula-r.

geo't~liij~~.~r 32 • • II ..: ::B~~r C f'!iI II I Samsung 19·023 Googh~ Nexus S . Mmi 8~rSt. CPiJt._~--..l2iY.Ericsson Xperia Mini.jl..C m .~~ m'I Roo..P~tA->GPSL-.II> • • • .-. ... . Io'i~.p5..""" ~~i lIi(J('~ """+ '. ...jJ"~b\!ol: . '::1 • "" d II II s . !J1lIi(ooik' MPi3" '~~ra ~illlP.inci ... 1I1etJ1.~ive ''miicmU~~:D ~.8~~-1:1I~J~1. IE !l1 ~ ~. '~feii.~ l .. '1I'(ib~1 ~ 'I .0=-= _ m . S ~. .rn..1:1.{!.0.lU4'~OOO T~:lil:: J . to.ldillip ~-bcdk-. "..BI'ue~m[]tl.lsUa1~ - .3. 111 ~ l~]. i6.3 !!J\-.el.••.. J. G.i!'ls."..Allsh)3ree..(7. G'!!'. eem~::.j.RMrQftol'X A8 'I GHz. 8i1terai e-U:Pa 15lO11iBllih I ~'1 51 iii 1~:t:1~hli li~li 'H\ir~'~t~ _ IiIIn M.. Thf~lW1BE'. 4B~illOO p. WrIte and . ' I ~~~1 j ~~.d~.·1~411i i ~b.1: .!jt..otfi~e~ Mini dlia"Y.2. U5'\ir.!ll:B~ ~~ t.c .l: {~ta ~"'GB:i.ori ~5i12M1l~/~G8 ~iro51.l' . - H~<lJlliaru: . m .of~l...rd:~ SonY.y a~t.~ ~EcEail.:."'~-""" 1'.....: Supe( ~Lmtapasi.-..Go. ~la5!i lJi~ d.O.. . !':~ s~kurrd~ l'!J&o.M"'iqee'n 1·~juta WamB.~fnPur.fhr!l'l·~!:"I! ~tf~11ii1U r=cti~l~i·. ~.).HI'lVPA ~lJP!i. 1 . ..drIlid v2.r.~ p6r£.~i t~fii'i . *pp:lDtle. iii .Wp@l. ''''-. H1..jI". "". tDUdj f[]Jl)iis •.)l.S?ern 'ltJ7''''~..... ~OOE 12.ML.mur ~OO.i~.-. <I. .~iIm ~ . .8.n.:'> ..'" • 1'1~" .RS frI..5' ~ .\!'Hj . ~. : !)U~.7 w5. n . ~d ~ooc!1(Wjz 3_~ UI.

m.0 il*~fe:d' ~'rT'!DIi Emirlt .~ !rIftar:ed' ~~Ernoii Ek'5.1 Novern ber LG Optimus 2X lG P970 Optimus B.I:lB@~.MI:!~5. "0"~sic ~!i!I~er '0"~irleoPliayer .ifo3. U·IOrlJ 15CO·mM HTCOhaCna I HTC WUdfilre S .:~ . FilUtlr .1l: . 8ll:te:ra~. iTI~il< 1!iil4>g. ':41!ilooo.: I~Jl. ~ H.t ~ l'.h v!d£o kai'rll~rl!. jJo!ir:t..au~D·fMul>.(!Ifm!!l1!<t.. 8aiDi!I"i!I~·i lii·!on"lfNimlA. .rnre tOll12nGCreefl. ~'.dB."'ilileo .t.t: 'OS~' 1.ooth emOperasj BI'i!I' • QW"rIi . ard~n~ ''i!1MUo.et. J'~lIlil1l!ii!ln : Qw.:' idlirmer j. 2~~K . tls''l:iPA . .3.GE'g~~i~. Wi':Fi {ho<up.Ef )..S.tef9~l Viileo CalliJ"fmai'l.nik lMp. .1 . HIDP'JU. EilBtEm~L .01111.t:ern."IJ.·.esire ..':3! ._ ~ IE ~ . e.~Il~ioP~r .ll Ca"U £meiL .asi!d GSU8:.I!iIafl:{@~ii :p~ .ouO Hill:'gjl.Ugr em Tl!il>al.::8.IKI..r ~b:r til iWiti'i··rPt.' = P1l.Gil. Playe. fi·.. :0.·.S 'i~~n.r Q .3l.12 .latlk . Liquid_E' . rf Ek!.'.iI.nII. Acer liquid Metal .. '. Ap. IDC'Wildfire 5l 't ill ~ ~ ~..""a~n8:!.tgiI 1I. j.2.I~imf~y ~en5pr f!l':l' al!ltoMn'Df~J A·GPS.]' C'i) Hargl'liB . JHilI'gi.1'C..R.~~rx·3:m.. .lkaya~' : WT Cilip8~i. I tfTe D..iI.I ! Dw~ Min _ua li1 Edlsl 21'9 Th IX / 2011/19 Dicta ber ...'l.I Bekas: .. ~ktlilld!!r E1li1a. t~ggl 1OOd"i1 ~l!i~4foP:5l 'J!.:: IR.~ . HTML~ ·JlTjE!~OO'r~nt~r MD M. Acer liquid E Ferrari . 'l. Video . . Ju~bilh:Hp~ 33 .-.a/~.i .. ·PLiLyeT J!:la~er PlaY.li~el..jf~h AcerStream ~Vili Acer.df~ ~~~r irel!!ll!l: 1.= hril.. J~"'.\lideo ~a~e~ 'Q'~a..~ k~.i3M~[lP 2.~l)il1l'le~ 5eIiISO.

_~~er~i! ~~~'8n~ . MSt'l.'t!!~.:layt'~.'''tih'O"D...tt'..1'-- .M..A Il'I:dh1.fone AF 8.s~.~.'.!Ji~: 8lut!MlItI1 ~~@:r. if ~rI'im!ll~tw S8P'tClrii~2.~ tf.~dJ~1 ..'"' rill .o!.05 I II ... F.2.fu ~~lIC~~: t.----_ .Cin!I "d~'" oi..1t. s. dlin.... Dual J M c] Et ~ R. bo!ll .a t6!ta~ .:! ~.'Sf.·= B.ill = 1....'. ~. T.oMil'!tm.: ~i21111~ IH"".. of. IIo!tlll' ~ '1@:Qr 69(.mr{~' ~ ---.'Al!JdiD...Jm¥i :l... I!.011 -.4d 1Ili~~1:~~ B~~l~ ..i'!'l..· if" ~ ·.~br~fi ..li u'oo. B..i LiI!~ tl:Ll.~· ~ iH<IIf~i1let""" liar I' tHli:51J. '111 TiJl1Jn R_pl5jJOO @..!.'r:!.~r WI i'bf"~ iIII~di5l1.r.:-vahoo.~~ T...RS '~ii!Las 1'%. ~i't'I:t!lr. Yafl!llIi._..L------_ .oolffd i To$&J ~ ~..II> II ..- -- -.C m .alI:crar dtil:!J'~QnlEl:.'.!~~ .zoj~ . .t.rrn' -~~.U Uit Qm ·eer.'GP.--:. DW.$S~rm..~r 1l..~p. N~.5NI'ftI B~.J!. EIc 'o'1d~ reco~d~.<!.sserl~r !:'opHGati:1m~ .~ "i:lllrI~t!fi!~lliJ' ".N~iM ~'aJ'I! .. m . FU. i'b . TeI!i~1 ~ - ~r. IFtI.~~io PG3000Q.fM !'ec. 'GB.0iO IDik~1)iI11!o1rr.t=-~ -'Cti!J T~biil ~ ~.ro.~r~ ~r."' ~rolt: -er H. J~U8fill!lU H.pk 11~~.~rnDrll!!:k5t~~Ml4'nI~t6S~~ Kot'llekl~'It.m 12!lQ rnAlti .'.rr~n.~" e~r~~.s~ .------- I • Mp'J fit Irffard Mill· II II ~1. +-~~~~~~-..Jffi<likilil. ~~~m~ ~~--------- ·lliba. ~lij ~~~n~~" .I ~rl!lr .!j1Jj !lint.B~~t. LH~. M1Mi US8.'. .n~iU Di~"'I.. -'l!" - -~------- ~ CSl Blueberry 'G7 . ~~kt:!m'I~ iin~fi'I'D~1hlrrgga: 16._ltij.i!l&.ipTV G'925 -- ------------------------------ - ~ Nexian GS. HT Mobile M1S .~P d~l!iiita!..~.---- --- "iM>II1 = lI#il.u D.d' Gs. 3~~m ].·i"r M~lJ·Qm Bioi:.ZDl"l~..m:fl6 .ltd~! f~~ !l'Ik<iilYjibl~ ItnkoaM'lI\irn.c .gr !HaI\I!ate!i1~ . '~PF!$...'yar: I .nfo Harga Terbaru Via SMS ~------------ Nexian FI. -------------- .i~".ord@<rl HT'·. J.D"t .o!iti..jhe!\.:- - _- MITO 87000 - --r"":.'.(\dl3f (alJJ IDi~~~: 1Fr!:b:ru<wi2o!)Ql ~b~.t!~tI. ~_.'. .U ern e~~"::.. e- ~~~-01!1 DJkmOl~9'i~ Foqbn. IFM Ir~dlQ:~.~ .:tl.---.. Fj!!:'eDIlQk. .~iJR .rll~~. Mito 8300 .. d. : - em ·~r ::1~~t~1u .-~ Mito 311 .-_.Ii~ L~ltM'·: 'l]'n t:(J\i~~m~" o.~11 Asia. llibi!!:..i:!.-1 -_ '1'W:IU'~i Y:if\Oc!M.. MJni1 G~~~e. blu~t!Xith Al[)ip!j. Hi!ti:at~ilJJ· d\W1 ~rs1I~1.8ri(l:.-.~·tr<!r.mrlalu It!jkxoI\1l1k<1~ : ~l'er1J()j.ri<llklvr: M~l(m' bIoIfi.Y"~w.efM l..~fLI: -.tJ\!jfF~Ii!JI~i!J~ [l.DJllf!rnaUWt1~ Me12911 di!JIi.. k~n1I~~<'o'idoopl¥r.-:. ii omFi1~ JOO.'.STap ~.'!e.. -~-.(b. .ur ~ ~~~.~~.· ~.':-<. .t~tmp_ ~.<1 il.~.-.jrt:i'I:!l.t~ 1111 ~.D1~"': ~fi.~liIh! fiual 0('1.!. = 1.1l1 1 D~~~ j~llo!!rI..!.!lllUlill:..'..oEOOJJ"Dk.~m"lbit~·:s~:ik.El'na1t.1.am' iF ~Qr~..lIP.. '~o~ .a~rll'l ....h'~f!ir..!ir~_:!. 'Mito 855 I --- -..'.iI!I~= OIo... blg ~~ljJl)dls.t'ad1l:i._.WI:>cF1bl0 d!r(~HIIIl:J 1:I'I~)BI1ii'llWn~..~ • .'Il"WBr.I 2.. 1I'.. MSN.<::~f ' Vin'n aJ.~u IDll!l1!filIIlJ!Jlil: T~b"1' ...'at:~(l~.. '1:1. 'Thb!!.-----~. "r-_ Polytlron G]ozz PG5000Q --. [)u~ll:i\M'I.6. .CiDQ o alifl·. HT Mobil e XIO --~ ----. p.t::: • if' 1inA .l:' an e~ra't.j~~ ·.: Mar~f~~1' ~_Pol'Ytrolil G... .~l!li~£!:..~ "Qf ..llwilallA".8ja..!Jt. Fill.V"GA.~ 1oI1l-gr • . ~~~Oi~~~OO ~~.'..------.9'1II.i]'i' Jll~lIt.. Qp.--- .P.-- I HT MobileA25 ' HI MobUe XS ~ ---~ y- _-----------------~ HT Mobile 'G76 I • TOll ..iJd.:1. ~. ~ ·Clri~t. ~~~~~~~~~~~~~~ - y.adz:li'll a.1~ t4!l<U> ~t'!" ..u 01~'IIian. aV'<t.~r -r"lJiOI~: ~Iii II • . .!i 2.-- - So...

er.--- Gvon Thunder .'" . E).I ! Dwt M trl ' uan Edlsl 219 Th lX I 2011 ~--------- 19 a ktober .tem~l.!i[ ~ .wa. )(alaldar.e..M1 ~ 1. .\ijj '_. l~t:..' . .ng.n.·~.-..~1i~ ~:sa~F.n .~~-·Q.J:i'fi .011 BaiDE'{ai~ [.l fi\l.!...--::.tiir.~rubnlk IPiU15A.1>Ii1 ~ -'C'Il' . ()ua) ~ •.' YtlJte'.. 'Slh.·.1Ii!. Layar: p~lk5..""" W.J'm: -. O:l1"s~ue.u : R..3!S aile )hi".-..1rriegp pixeC f'M radio ~.i m~om.aiS ::IR . ~t.l:. {j~. .nsi ya. ~f'(JI'o\lier: ~p~ ~ifrnik tMPj~. lma.!II------------1IIIIiIIIIIII .4 i 3GP IFNI Rarljo~ "fiQUllid I Video ~CGi"d~nlil' Moo~m. - Tebi!il.I'iI.o.fllO'i <!.e.lJual !ilm. TiObiil ~ 1 It.6~t.llaald'GSM. 1i~'lr=·-·~fii. cakmJJiHfir.( .'t-omh.".ew. SMS. OV.: -.!. GrJl&.~ 3.i1i!lliilU I-l~totilp_ ~~I~ <I~ ~iju I)lt"'~= NcJelj"iOOr2o...sLlIs!llya.Jili1·2~H • Movi Pl •• ••••••• Vivo .8.~u.ll~c. LCD TIT.!If =- .QOO i~:'i!hf H~.~ifiPiG=t.ra.n.ggullRliln infMmasi dian dlal... l'HGri :11000mAtI lT~li~' T~rtI" IiI1Irie<i~I. H~. ' ~.3 M~ TVjl..1'I. .lCIll War<ia 2: intM BatJera~ :... VG~.'1.---------- ' 'CSL BI ueberrv 910T .trilg ~'nsm" GPRS J "MM'Sc 1 WA'fJ'. tw'Ifte.. ·Webc·<I!m.. edlsl loII!ofZ!)1Il ~ifi!il)illtil'l:' . B USB.....2.* = .--------------- d~gd. r.jJ: -em B~t. lT~I~-crn.:ltBbet ~g. '.gll ~t~' ·~ri oo~lli'/l~ I<I:!ots. MJIl'. ~Ul5A tidak: IbertanggllIl1!gjaw~ba~as.ec. : ~11U:!b~ .alliiltabLoid 35 .--- -- - -- - .'~ 1'~bl.r.Asiafone AF-l09 .t IMP.di~1 PIi<)!.if:rOOi.8.'(7end -em OWrnt '0B~D~h Pixcom PGM 201 ----------------'. H~'~'" iet:4 ~~ml.ceb. S". 6oi'~'t':1 ..-..000 e.brin~ ~!lti... D:IiJaIl.B~l"."!1f" Te!i.l>Iil= .m+ 'H~.S-"2. EiIi~eI1i!U<iY1. .10.1 Novernbe r -----------.ijI'.~niOil~r1~~ '''il'Yh Rp.df1fEl .iIrn: li_:. ba!hw. luetdothr..a:' Vid\..~~ Rad~aPtili T_I.~m ~..?.ual GSM~ !)iudll 01.~.~~..gk.r~1 .BIO.~.. MW.~ef .M-abfll~ Elilli1lkin[l. Ibll-lJ:!todth .U~ dawii k pe:n. T"bol·j ~.1.~~.f!is~n~er.1l1iii Mel:awkan memast:iltan s..------- . . ~aia rlJbrilk. NES.i l"'ll. ~'1 3]:ffi'i ..i"·1lI' _." .MP3! MP!!'I~.400 18OC!. 78· V 'I'\IflJfljR~i~~ ~ril!.~ ~oo . ..'~'.4a(t6'dt. Vivo VS -------- __ ----------------- SPC Jazz One IT_I r t.2:5.' ]l-iIilrl a. lWilll.!1i8i):or.'R~ ~!Ili.l~w ~j '15":1100 i-. Dil'l~!t. ~1t!1£r ~ il!tJ<!1 ~~ :DI!J<!l baJm.Lt: ·~F .l~~""1 _ ~I --f1'-- 'nib.iiiHI' If. 2 FUur ': D.. Buyer"s Guide tel:ah 'teTsaj~ 'seaklJrat lliIungldn.a.. "liT I:l~~'~~ab d.r.------------ -.·~m .On~ !~iime.5 W' T~r:Um @~15~1Joo i!..~.u. Fast Acces:5·J~va &: WAFt MP..hiiiI !!hil BWal.¥i~_Oir'l'fT'Tdud15I3'BED HVGA..ar.J~ll!1lU . Dth QlrifFMed '(Hnfr~iied ~~ l:1rn:ail .. PLa.1it3rmer.! murnc.I. __ .~l.tt::':er "ie'Player ea!~Ii!i~r ail K~.- . me--mol"i el¢. kh.. J.irr'!!diillafu DlilefflojJ.._ I . 8l.ap dili'! ~rlii1".- 'CSL BI ueberry G7C -. VS .rl. 1Odi!.'~m BO~~t ~--gr .jj~u lT~1 ~._k_m<l1~-"'1' .!.t··. Yaboo~er.ti!~ .----6-50 -.!i.-.~i3I1M. .rIann" ~i'lBrph..ilI" = + kaime. Venera Ego 8"0_. JUa1 Nili!. Bt.t~~ - ~n-ooistt.~ikill~~ Di))oj~~IJ. . .. 1I7J6lC2'Z{l .. '1!!!rP'. ~r".~ "'II.l: -- w.. _. 1 19~:"ii.!illU ~FI... i-Mobile I:I:]~~ MicXon MX10 ----------------- ~ Extreme Hepi ~ ------------- .ante:-IjI~..B.1 ~ 1.-.lO.Venera Ego e222.-- ------ -.---- --- :. · :Slegi!lLa.0- CSl 'BIueberry i6100 • • __..- Cross 'CB SST -.OII~·' 1!TIE.~.iI.h~"Il(i~. '..:m~ ~u!'I.OB'an B~~·j~5~ Te.._.O' ~t'!..rmCl"rol).:i _..~'S ~i"~ B@f8l.." if i~.atGg F:re.·~7'ffiii < T~.i... KImeIt~I:l'3S~ 1!i~~.ila upaya IIJlliltuk '~nfQrlliiliisi eli .n.gli lQud Sp~k~r Mar BeiC.I' P..!D'r. Be.

iM'fni .t ~et. (S~Ltd :i~t!e iCJlsk)._.uJlIg.tu ..mor .r-:. .'CJnne5ta. .1.llLli'_j!B. yahg. _ . s€i\C:li. Knm~.lsemlJtah ba:g~ p'a. alks.'SoftlN. walktu .rrif1mpn:W~~s1ik~~ =j.I.~haJk embet i n. salah satu ~!.i3Im d~ ldJl"i.:~O(~L30t~ .~gta~.s.fltlb. IPOJ1:<I!b. Ba:hlaMya dlt<}sa cjL:lkup. Bandero~ I-!IP/BPS/iPhol11.lng~<ltiGP5 m!lJira. re:lo1tif ~i3.hyan~'c!. ProseWJ IG.ll!iulaitor '~.!'ig..y~ ..Jurnat] .X1(n Ekst@.t)lg~n de:~a._.J'Mh mengasyjili:~alll.a pel'il·~J:.[iru gad m tera)p' ' A.D .rnem.uh '\a t bftd.'" . HH.ra:tama..a j~frl~Iti1" A. cetet.a:!1I.dlS_.!Oer.ha~g~ i~d . Ext.'.AfM miirrri~}l~o:t~. ilI:i1ftJuk l1. Ciptakan Cahaya Pel? _ _Di R'umah A~~t: lrl'lli:_be..i"l1qdap pe.1!101lCier - ..3. Rp'750..~:rJarik'Jya:knlllew<it ~I:lrh:e. ' W mernkirrii3:U .01. mEnqrill:. Ji3i~f.Ihf Bird...!.'~.daitli p(1rhga.56653"96.. !ntamat'l .j:B!!J!. ' !:iaik TaMetS!~m.' eiftik ~<lmy:a p~tat..hadir (h.i.~OIn .alll mM_ge"c.d'i-da~mnv. :5lJpp:grt 'petti DJiiHS80 dan.rt[js. rnemaRa..'6l: oLep' pembel L :If" .-BluetoothJaJbi:a 8130]0 Headset B~.Jti!.Clii Per.rwa~g.re~ mau:p-IJI'I Iil-d'ara) b"a. I • Ha. ' "P~ busa !:Jfll:tJuk !:H'Ij'a.~ mooe. ' t'ak (h~[. .mg r~e.enlnt.tCl: hubUJr)CI.[EikM~ ' .uetiJo1h'A2tDP'ModeJKalurtg 'Per:angka.' _ del"lgan kqliliSe:p yang..a pel181rimal1 paklet p ka ml.. . SekOOr .. K:a. _se1<'a:dar me!1l!aw~l'kaU'li iUu.~ Co:c:okuntuk Netoook.il1lbaddaCST S1!ODHI GPS.s~ fY!>ehg '.yansrnel1lg~ta~sirrrama~an-$tor:e F 36 • • II .~6.tutEdri'~.k.mal S:uperSlim ~STORf • Uilltuk. SF§1. .\:lJilltllih1~t. dlf~elfrnka.I£INfG PROJECTION CLOCK S~ FlJn~T 'L1~ma~ya.spUd. •. _ .[I gamer keluara.. DIan. mulu5.'.et. """ t'lUIf1i'llItT~ayan .ny.ua:isel. h:ibiihhr:mda~daniril'jg~nr.1 . al".a-s. narrlware. -. arus me~gii'lpwtn1a :s.:1'. s.O. 1 .ool W1wk ita iPod Perang:kat SOJUit:ld.ootelka..L k.L!t-"Iidjsiilin.i3.. Mouse+Game m cktc'K~k!llbu:5 806. ke~LI:<Ir.n-g. ~ • rL ~ :~ • Jam layalnall .mtJukterlLls _ . yang.dili3i~'t~a~~<lrI .00 {S. Mcj:a. d~:at[!r ses.taupun r'Ilonar.a.t4007003·:a BN:J 012-. . _ .Jab:r<l ElT3G.IPrOjector _ A!usi. .Prt>J • • I I yMg d imal>LDkarl:5~lah maka .aM ' 'ril~~:a~~liang ltoifr.aU rndqmed~a P.bn in.§e. llIo')!n.. . '!DROM.s-ebaga11 ~tunj~k' _.' .etoo.' l.i n1nrovatl1. _.ak hrartrs df hlar r'U'lt'Ia!n.tli~h~tt ~te.ijI!'1Y"~..es malJ'I game ti.:m~alr!:l:'iah gay.1rI'Ilo.a~ ~J ""'1(101. 'apa Ih<lrllJs' . - memhua. pada ~rnuml1ya.a/riPTPulS. 1f!£1h' kre-lalS ' ~)600(j~~ y~n'~ I'~jlo~sif hr~ng.il. ~edia stQr~ge -Y.k vla 1Pod ii3it.. SrCA I01-.rnat d\'1nga~11in1ien'~l?u.9a[alh. }unHl: d<in :!..7&02:250 .P:eman'di3. sp€-alrer !r.~ah st"i:l:kba.I'1'\~ m..a.sed~.~k c1en. . ~.~ yalt'lgr dnibUii:H.fY!>e~iflak:afr 'PciiN. 'in~ t<impR !ay:~kny.n.lSS. ' .Ada sohm m. do J' llIang'.e..l]jg.'. au:ttlit{'IYy. tmelalui .p~ jam' dan ..RJe-It.eJ'g.n'I'en'Uriggtl ".rerjangkau Nettbook paling Tipis. .Care kalmi di: rnpm:Oir~01.ln.r:i~a fl d"b m r " '.3J ATM.Alida.M ar.Ini31nya.rf.'~kords:i p'erm!lJiK'~.11l1.t Le'WaJt dotkd'lya.g<l Mouse Gaming Murah P.n berup'a.e Pencekam Gad.mltlo. .~<!m:Id. :p.'i.'il .raii1rsr-a~.l bj~ llehde1:e~i se<a~<\ eJ:l?ma .5Jlpeq:a.j.q.j'~ t'" CIJ~omelr .sLDmb~da~ "·at. .l~Up bjs.diLJbis~ rbliS<lJ rrte'~ikrn~ti[." ii:![UcIrlial'lmlJs~. Super'Splrilog.' D..a dra._ .git-~angiit InHan.rfurigsi.atS.ecle. Jam inl~ bf~a. -.~ a~nlLlt~m. - ~.l'fii.lnaJLam laplet PC bany<lik Bluetooth headsetste_roo (A2DP) dantelepon lo.:i!h I !n1i iblis. Pellgiriman b~ratng kep'ada.' Itml1p.' .sanlian dan Imem~5tikal) keter.era. 'S1IltI.alarm: baka~' • : . • ' .. s-epertl pO~'5.ad Laser O~KlliMliinii CluteMede~ IP831 S~und System D~g i PO'rta.e. den~arl'bt1ntl:Jlkat'lek~tra r<imlP~.lL:Jntuk'me .an.l'~a.i!.et l. bi3-. ya.fM '~kse::i'o m<llfli1l>ai. _r".n~IPJ'Uafl.getd Sepecla!M. . Orlgklls Isitinf dl'talnggun. lJ1is~iOUl!ya.P·embayaran ~ 1: 1 • Hlarg.'cIanpl'~oi:iln'tel .. b.recara h .t.ah p.LurI. dl~i..s.ang.[lffi-.\ge"ila'8s . !>'<it balkd.lain I • II II . '.fgi.lggJ[lj'l$an " r~:giffi!!..~or La.t'h ini tak dIaU ~rn:g.(lutpu~ .1:k:ln re:p.'n ro. dim.il"ll[l -.> • • • Optic~1 Drrve Eksterna.g d.ti1 IEJrS!ph.bf:le 'semak.fJi.Hz lHiuarwe:~ lldeos. 57 S1Um Speaker Ter]angkau SMlJin~ " S[itu S.«I('IY.<\i3i. <iirt~~.i3ir!sis_f. ' fr.~tf:QL.ya. :1l!t'da.at:'I'~.pat Itlemlbalh seWat~u~wa.eta..f'stem .r.terMin~erf'iilL' ' I 11\~~I)lU~<lt. '2I. '1:1 TAl. d~du~L1l)g ole'h tima to.. Anda I:l~sa.yang.000.t headset "fa~Hf!l:as Celengartl Alit Me:sin ATh'L PEingf:nraj~rr .I1IB).

~.ol1 d yang Kesat m. ~. SlS'i kin~.skp:F 455 sedikit Iebih uniggu~dart SE Xperia.i leta Il 'terjlang.i:UkU1g .Anda..:'lya:.a. jJon:s1e lin.eAD350' inl hanya men'gandalkan tombol shutter vittUal. keiebi'han pDnse.angharu:.ut ~edikit ·fj.atas. Hladi rdeng. Lafkm1'ya. brow~emya. " . SaY~ingJ un.' ". A0350 . dan end caU y. j• I Music IP~ayer Vidl!1!o Player Vh:le..ytl denganm.35Qbe~lum d:ibeka)Uclen'gan Va Tfdak Modem OS ~rbuka Hia:sil IpenguJli.itif.eneluri(an protluk.MSI~lSA .an p.o namp·a kJoya cukup mem pengalru hi hasU tlJi kinerja Toud1mate A:0. Pa:.f k.asfUf Harga Murah .eperti dlata5: s~!Jdajh ctlkUIP ba~us.ap. menjeila.eroa~ajan.a~.1 lG yiif.e~rf~alnk.!la:h.0 ~?.lrrlJputyang .ad~ tomboll home.fsti:fia:rtllllya . a~an m:enemul~.Bermam dr lev~lha. T. e. N amut)te'raJsa·s.U mernperU. Cross m:enggul1'akao· tombail.aTfI" memam1g.et Kesirnpulan .k~et.focluk' pDns€.antpmb:all p.: -:.ebanyakan dengan pamleL i. masku lin yang sangat. deret.... sementara pada.edik.. Semi!saL aut.tJ cUkUIP t~hgg.d~a menyentuh l~afY):lrl1ya. ke~J3:n mewah.ozoom.ian .·s:endiHgu:cta.alll~ :sens. (uk.ame IPhoto IEiL'ilitor Vi de-aE. .erbasis si robot jjo} aUas andrO'id.sel papan .an 8·e. )(101 serts hanyate:rpa..emb.$~bemlrnya ha nya .:w f()togra1i .lt aneh keti ka Aln.a:mpan p.asi.an muJcd mer.chmate AD] 50betum nm. kcep·ad.diusung (~I~letJADJ5.bat ..AD. Boteftl~ dHa.o! R.4..8Jfr1.o/a.deW1:g.tielrkait .atas:l. IK.Anda tida~~ berad:a'dalam )a.engiul b a[Jderolny~.780 2250 :.f} gambarl louchm.rtg mUmrJ. BCuetooth Untuk.~ tid:ak It'! aksimal ~.delngaml kjs.esafnmeny:erupa'J pan.350 inf.e serta jac:ik.at. lToll:chmate .iis . yangb.. head:set~" -5m:m. A~an tetarpt~kaIreoa.nds ~Qi meJ1jingtnkan ponsel pintar devg.didoml nas] oleh layar sentu h.apakaU membuQ.kall.is~lfj' Anda.. ApabUa A1J1da menginghlkatJ 1h~S'n yang. Leltll~ optimal d1 dalam ruan. .e1l'nentaif-auntuk me1mb.~ P:r.emberikan ke1mudai1an .. touc Sem'pat b:eb@f.]iaringafi}"lG m~Uk op:e:T. (.menen. tomball pengatuir\1\oilum.elas . Sedan satun.~kxJ'it iui v..e1" pons1ell int maml~MJ IInJuk gigi d:i sekt..rJ . TaWfp. ~ "?' uerjUtUIk 'T. .eflg:aiUIHIe .jd.jahirnlt~rnet fflJ:n1ladi sedikiit Iberk. b&clk.d. Kekurangan ~I Kualita:s ~a mer.ato1t":sehingga ke!Myamanaf} ·..etiKan B1ekal 05 m~nengaJh Ffirry..'Ianpa ·f:itur .croU$B.I ! .tgeprakal1 di bursadQ.. 0lptima'l Anda d]sarafl kalll rn er.a1lamhal1rrr1j CjfO!SSJmllng~~. :HP android rk. .l ben eh ma!r~( s s.ental. O@ngan~emas~an kamera be:!rkJel~uatah.up mer'E!IPotk.~QP!ming g. Ur'itu~: lPonsel~.p-·s·tore.Anda t idat dalpa:t menghilJbYl1gk~rJ TolLlctJmate. . tfdal~.: I '.rga s~tlJ ju:ta~ TdU.igguna kamstyLus.~.en]~ua lan .Arn::ia kala me:lng.aAndJrrJid Mark. 0.~uP btsa rrrenjedikah k~leb1ha(i bRa dibandh'\gk~an ~e\1~n ponseL$e~Ylst.el~ Andfold :~.rea ~HltSPJ)L k .nYJi PQn~s. di:SL.wl< m.g"Ctml] jang-ari lupa 's·unalkan beberapa fj'tUf pendllt:lIl"lg· :Sle1lktC)f kame.engabad:lt:~.3 m. 'Iepat dlbawalh layar1.e'g:apiks. irite met ya.be:rbasil m'eIUiGetaK..nchma ~k derrgatl meng. Se'l€1fn :telah mengu5ung' beberapa.·e· I ·www.r~n ha r:gaJ.Ancla dailam.O m.1.sudah mampu menampilkalrr1fUe· html serta dapat m. y.Cllrr1 IplaS!ti ks.lI ta4 tJ.lg.-ti.sie1r1ilentara Q'fHi:1 itomba:lsent:lIhr)y:a .PlJni.ao greget yang begitu bera.s~n . Pel'1uhs: Golm KU5umo atl Kelebihan La'yalr :K.a'(ia.. .suna p. Anda.apa s.'gell1g.J'/.@:nclJ'Jr C.da baig.o-f()ocus" white balarJ..~hl den gan em pat tomibol serrtuh call" menu.er$edi'~j pada p~ket p.." ·st~i[us.~ • .lii!'i~ruJler ~."tar Tidak Wairna Ihttam yang .ross X miencoba 'me'mbua:t t:en.ower.an dana t:erbat~.wCli• .in enggalrl mengusung'te~f1o'llogi y:crurrg Leb'ih ca nggitJ·.mp.' <'111>0 ] est • ~STO~t " 021 . kons.A.ainll1:~ttt:l.uh kanlma .Josan d€og.m'es'tik. kemampualrr1 iayarl1ya masth sebatas Ires. tekan yang bentukl1ya: m'8mlyenJpai blJliral1l berllan p.il.ec:ord!er G. s.eO'c:.an dap:at melakukan pinch t.opti rna Ij fka diakses de ngan men8'gunaka·lil. MaMlum tekml:ojlogi ya!tlg dfusul1g m~sflh sek!eLet"s res.gam.c.g-unakall1 Quadrant Standard Ed:Uion .u)rarrg terutama saat .rli~iifl p:iliRa'fl b(\gi .ep d.()$!esor IOOMHz ~I j.desire' dan i N e'xus One . ~amun beg:jtu OS yang: terpasang didalatnt1~ CI.yang t. h"<miQ' t e 1 'l:nl. 31 . .. Cross melnyematkai!n port Mi.1 ::..a~ s<elil~rti Ilaik.ej'serta pHjhan meJaIPi. .

a.lsamb.j CUKU[P te~'a~iJk"On m~ta .'.AUJ G'ame. m. d:apaJt me'l'nat)faatl~an AlP!) .dan I..al~an system operasJ Andr:oid .et'W!il.k m.blet Iocal 'pier-OS IFroyo LaiiUlA¥a Anda dapaJ.d!set port US!S.omescreen ~ Gr..:56~ .girie:rI1tasi.isi. lnc. . x • • • Handset Batera~ Charger Handsfree Buku manual Kartugeransi Transfer box/Dongle USB UIMtuk merrg-c.empr0JSeS.~ .dfsertai dengarn kartu MieroS D yan g daJpat cUperLuas hi ngg-a. )(.n· ------------.froyo 2.geilompo.en:! And.at daM ><. I S.a.!ihk'HI i~ll:in.sa.Android Youf-uoe.~OG\m pad~"blr'PW'SJer :ata. -. pacla sisi katJ.>it ~nI'~.deng~n rG-SensolF Xan gm'emu. j• l n j bti.uKan Ipim.i ~11.dengan ikon menu yangte:rtata d(dam fo.dil"l!l..da'llkam'1 Ipn:lls.'i..n Xl yang'mlrrtmaL_is aL_ias s:tajilda.et dan CS. WmtWea'ther~ Ap. (800 x 4BiO pikS~eU.a.Arlcla ridak ~'kWn merniern.J~ 'I . ~ I Memasuki home"sCin~.d:~. Picture ~A1~t~'.ClJ:a'gi"ir'~II'lt::ll:'1i : lu.t menemukan laJyar notifilkasidengan m.diata 2x.aU\.*ka~ m:e. IMO telah Imemt>ekaU )(5.ca:L m'~lIlpun hOIFi'1~Olrrtall• . Mema.~r khas A!li1dmfd. .Gers IRtkm. :Denga dime[i'ls1' 19'8. >CSjuga te.rn.ail.e~rrggu:n.~~ M!~ Sepe'.Mar~et sebagiai k~tJall untll. AllII~ P"~~"'elii<!J~~Z!ENJEI~ell(.alP'tun! gam'bar m. Ha.s..berj enis: WMB650g.id da[pat An:da<lemuf: dl )(5 d~al1taranya . j.store ~u's I Prosesor. ·5 . NG:t~@iIm<m.emu:i j shQ:rtc ut bear y:atJg' juga dapat d.ent ·~a.6. m.a m. Pl'~m~.dir dalcam.5ede. --=. akam me'hdapa~ti Ltma.ut . Fring} S.alI1Ya.F.rt)as.f NetWDJr~j' TQol~$ jflU.a.erfgusun g 1~~'y:aJr L:CID '1FT 7 iFI.tkcm~pl flk~~'ii .gnd.enu.MO X7 .ctri Ibertel~no![og.1.n ~IMQ.780 2250 Dienlgairrl mengam.idMarkiet.r.Android derrgam me nuownload: dan me'tlg]ns.s.e:rsnna Usasi .-.esolu.$ bersellJe lalilah' de ngan tombot fnerulJ.50.lO: .. pe Leta kantom bnl I~MQ 'm.Andtl!l.eda J aut! den. Un tuk.o. en • II II Layar .5. Anda akaJnmen. baikj ..ip.os . Namun dern:ilda~lj tidak se..J~1fot.5mampu..lI galeri. .u ~ darn. Media. Pa.dia.amun· d:emi ktan.An. '~~0'11. iR'·eiQc:ier. I 38 • • II .l!: Apik :l!!!J&ii.tell~ h men.il lP~lar.e1lflgg~e"r llayar k. Froya: em.etetakikan 'tomboil pow~r pada :5Js1' kin atas..aml ter.F~i para .fa .:salllS!iln:f~1GI1li Ui'i.an F.pat port (:J:'IargerJ port .. ~~O~~tflllen.Q'met .!l:eperti¥outube~.y.x: 127 x 16 B mt11l tablet iIII men ggu rlalkan m.Blk"iip !II. ~IMCJ yaitu.er CJf-fi..earch We:ather~ tRea:d.arapa:n Wonder Medta. .WMI8.e II st - '.nvet dan bl~~)'C.an peng'8t1 na.at penggJUna setlarusffya dapat I]l'emaksfm.~~.gki nkalrl .Plr be:r~ec.engiln g.st WVGA.kateg!o:ri Ufitu:k memuda hl~.'. • W'alalu:p Uri demi kianj.linya~· I..H.Ukj hal~m~rJ menu ~An.lCD' TFT"1·n ('.kka:n pada j. Sep. S em.p~.aJteria..:lah . tablet in f ]1 ug..i ka pas itif den g. dua piUlhan wa.ng~tur vollume djl:et.:AU G.k~.e bawaffiJ..Ie~!Llill 12 'Q~i..Anda dapat melal~..pend~hul.yarngterletaik pard a baglaJ n atas nome'Sc'feeri ..ejl)agra.aILl:cljo I hea.apaci:tivE' Tc:u:J(:'h Scree.man.e-s.s:tik H'hampirkeselurruhan ~ <------------Ha.l5.ai.enu ter~e btl t draLam 5. akan . m. ii"m~(lI!l~e • NO.tffl'h::ToSD.A:'!te\diia.a~i.ail-tlma:n ht)m!e~cfreerJ.cllil to.rungS] ta blet .Aflda. Ve:rti. sp~ed':8aOMHz Clock 021 .And:amenikmiUtampitan xs da!~am .MiQrket. .tal ratusan ribu a'pUlkasj yang ter~edia . S l(at:egof'iMe.g.d~.!2i1tara tombot pe.nu:. S()aJ fitl! r 'tid ak b-erb.? ~!..MOXl.tj a. ·U~..diai kanan L~yar..~M\'I~a:l...32.X 5 m.p·..2.C!J.3.rma't Yle:rtica![ .n .ata.~.i gaml1tiJfl~la'j.Format: Grid' \le'rtJc.etrit. n.' j• S'angat dlsa:yaingl~an memang~. Lebfh cep·.Network.dia. !N. Ih.adatah AndroId Mar1~.epatan BQDMHtz.p .mua fitur native .oe' Sui~e Pr:odapat IB. ltldlno:log.en.uk~n ki'E!'s:arn ng~dh saa t lri s. Toals. Capture'. •• HarrdwIIJFe ~STOD[ 'II' @-' I www .·dan :s!~o.

CJnektN.t . I ..m::oLQ~I~~rJ modem USB~. .an modem US is . tarik yang membedakan tabllet tnt dengan tabb:!. data ~ .gamenj.000. yang.sel) Video..orSO.f).5 dapat m.net 'sambj~ tetap mobliile.. !II mak$ima. i I Say ang 'se~aU pada piil ket p-en j ualanlWlya .a n b.er .h" ma's.rowser bawaart HTML yan'g mJ:nd:tJkuriI'g mut tftalb da Ii pj nc]ij 'to :z:oo_m.K. lerbukti dengan beka)l m..y~ng haJ[fya Ime..MO Tal> X5. RBlM:SIPUlSA I!Hasi.rl rJ gga mellYlIlitkalll penggun·a untuk.die.l ni laij ua:l Iut.EG.' Iest ~~ _ :Kame. .r:a dain'Uideo Reoord.lJeplret _kamll'~~a.OMH:z 39 .OM'ettJVJ1f.D'M:t\.n Jkalbel. IHalf'ga Mll rat! • iPrfl'ies.~ ·~99. m~e. IlMQ )(.~ BMP dan IPiNG.D X5 s'ud:ah ~ dHengkapi dieng. s. mem~ng X5:_ ma~H stand ar till plsuda h h I mencukup1.QS: WrFI8:02'. D:QngLe UfSB.Jt .Qrnljs.Android MaJrk:et! selaln dengan b:ukan? DRepa:s dengan ba~diefioll havga .' 1 bel!. MtJdah Ke.emori 'et~stema[~ ~emtJ:clian gunakan fil[e 'brow~er unt~1k me lakukan in:~ta'la:sJ.~ Jgp'P' FitllJllrLa:ifll _ .Anda yang.l!ga_.ngarnl pc. ..Am:la dapC!Jl meta kul~anlUlya m~ela~lui m.Kame'ra D'ep'an:VGA (. K.bu nglkam'1d:enga n :k~beil LAiN.ngl. I j I I!OO.a tfdai.dialkan :kam.m..Fi An:da 'Juga da!pa.mengand.e at'aLl betrSeL~W1cartrlter.l$411x 480 !p'ik.~mtpiU{an. u rrtuk di milli1<1 o!l.Box £frau [~atam pr'd!{E!:t p'e.eet penjlua.et..e las V'GA. di m. I I .5 ama seperti X3. I B:rowser.An.dl'1Oid Ma m.. Et:#le:rnet: I.I ! . Q:~gllnakan I~lntll~ men!lkam S. IM.Anl!::Iiro'id .. .ulkall1 settilUl:g.adrl s~lahs.ul<kan ifl:s'ta'ihl!!F" apUkasi.uka~ sinkr.eiJga:h'd qilka1~1 p .Selai 1"1 . Int~~.s:ud'~·hdap at vi'd~eo.ln djhatga satu jutaa. A!li1dmfd.. '" Layar ~apa:s·itif .rmat J'pG~ JP.ehli e a_.e:n.ain 'gam. .~ mem1jladtkan X5 .~ !'Y~ng dise'rt~k~ndal~lmIpak. Layak. I m.pi . m:emting:kinl~an pengguna untuJ~.cukup m udia.jlua Lah' I.ln.Lannya ju.errmai. se-basai ta b let ya ng.engkapj dengan.K5m...aJ:fka:n korreks::i Wl.mUiki resolusi sek..m'eng!8u[Jalkam'1a:ongh.3GJHSfJPAj C... 'Karena tidal{ ciii Le"g~a.el[1ya'lng tirla~ mengan. I _ j. inte met balk. Cairallya.e_te:rsebut.am. Transfer . iran pa.istimewa" I Ill(amtUCJj.et daill. ge mar b.~ tel~jh dU.lIIAN da~am peak.i USB: On The Go.anya.ementar:a untLJffi{meUThlatgaml)ar. . fflashdciskl maupun kabeL iLAN atau AD'SL Untulk .eLa!~.bag.. .enn.siel.MarkJetS!ebag ai Ap .elak:.laJflnya. iB.slmpulan k~melra. . IJuga dalpat di hu.' HTML .-. K5Ud al< Imel1yertaka.l Ian p~ fi tur selu:Ler o o Buruan bell . Sie11 ~:E!'r aJtulP~m u melaJui ]Iaring..a. iKuaUtas kamer.AN~ AD'Si".gkan dleng.~elaflll d~pat Q:JhllPlirJ.~~~f : : '.eirasebaga.etting. Ander jiuga dapat menglostqilslend~lr1-apHkas.an 1·.~sJ ..et penj uii)'la Oll1)(.iA(lci:a yangs1ekadar Ifngin mengab:adiitan momer! I . image berfG...i Alodmjd ~edaLam Tao XiS.eh .an kabel.a1tennatrf~.atu daya.itals. dlong1le atautransfer !bOiX.Dongle. p31lda_ I I X5 j. .

e.ka'ri konteflakall1 dikirim b.. meila~u. Ada.ro. pe:la[J.engah u"Oiramg'-d:a[am'~.$udalh -d~:lalms:t~truJs UN~EG.H. Yang" ketig~.r. Se1lam'lj utanya.. rn..a di d!aftaf1<alUl del1gan j.lami hal t. Ada operator y~ng mempunyai . Menaldkll1ya_.ektaJUi'"'. Lanlut/~ papar Rlilby Leb·i!h. fcertentu j karen a deng an . IDalam hal.elaskar:1 lik.. :te~ah memj ad].i.yair da.il~a.nc. lNamuf} unt:lI k tJal yallt1g S1 f~trnlya o~. ~reka?' Masih m Hal.~' . sangi..1f1!te. 'hal inj bi:sclr ter'jrad1 jjka riomor telFSeblit S'li d~h harigus L kern ud~an tidClik ~ern pat f.an secara offtin.yaitu . ~. .rbah ~d:allah plraba~ar.nlj ka!ij nege:ri hli untu k' tetl.J:s . layanan te:rtent4~ fJilJom~tl'S qP yang SLJd~ih m.5#-~ Yang kedua adalah Iptoglam REG ta.ya diertg~rJ Anda saat info j' .u.J.ar dl inCi:o!n:esi..erb.m J 'Iud~og. Untuk opera1tor _yang sudatJ memiL~ki sislem teFiWjWP7 h'a1iini tidal~ -daln:at dUakukl. lsi lI[~rJ:g pul.!:\:!kerninlit . 5epertf d:ik:etah ui Ik:ebanyakan yang merni j ad~iko. ·j~!otrang d:a:lamu .ar:1 .yang mefJgabairk~.dibwl~tU!(aWls<eCa{ra hulkum.alah 1~'l!IlmOr 9lallt1 gg.umen·allkari te~pDtorig. .ft.b ut b~r~.aberagam.tidak dt~ebutl~an bahWa u ntuk.46 J 7 '% .MUilgi~{fnji.egal s. dfen8~n jmjll~fiming hadiah . .as pall~lI...ya. I • II J adi' b.rovider~ dan pelanggalrl. j uta.ug:aada kesa'[ahan padat sjstem opelratpr (mlUpun O.ad~'lah prI):gr.y!al1g lbis.kan notif]kasi kie CIP m b~lhwa i10:m(or t.~ sehtngga di.ela Aggaml jSielhingg'a.rJ. p ini peLanggan dal[alrifJ POis..amun ]'lJl'!.g:le. Jt.g.ggurniak~ n 'shortcut t-erte1ltu a.d.eluk.wkena t'8. agak b.ka'ri mefl8~r a~IRari pelangg~m:l I'.seal{aml meLengJkapi 5M5· i~lffiama mlntil puilsa J'_YaJrJ S.C!isl yang. juga marak beredar belbe.r .uran Menten' :No 1 Kpminfo 2.h ~. data.REG ma!far.tsa mengiH:m srns peoipu:an a$ail·asa'l~[J daWl tid..ng ..kom's.EJ pencunan pliJ.! !.REGsekaili pum d~palt dUd!dm sm'S.lf:man.all\a:fiI layanan t.anttaml.menj a.a fiompr -In:omot 'ya~g.r dan centem:t 'pc rrovide.'Jntoh 'den gan meJl1. adalah pmg:ram imi ng -imi ng .no f.a{rite~rj.. Men arikl1ya ~.dar] konten me.gana~1jJfI b.muraffil.n pa~da.a base yang dlmiUkt O~nlim operator .. M.tll ha.a Konsum!e. 0iPera'tot tld:a..e bank. y.ng!~lI1d~lam st~bJs\ j:RJE:Gn ~ tertiadalP' keywordtertentu.ln"tarl1em1a (fpC eratot akan langsung membLotir .i_apa dan ba..e .terdafta:r tag] n"jadi un~re.abul"'Ig' dalams.j u.adailam ililterval to merJ1t S'eka1li)JsE:dalr:ls.operato:r~ q)ntent p. Set.ea~an (Hlberi fa~Uilas o~eh InegarCli berrup-a.at p.sebagiafi besat pe~lang:g.gi. j.dj.(jll.enJslayanankonten benbasis SM~.aileh olPerabor.ealah-olah sa'li!llihkfrim . WU. nain sebuah contel1t provid~r yangtak ..Amu dengan .sa maka.ngg~n malg~ ksa shortt:Ut..~sa benar'''" bJ=:n.ah.bu:wt s.e1lahlrrlYilJ pe.aj'9'3%'a.oJi1iten).lajl1l~a1l1suatu :s1S!tem i~diaftar'darJ tiE!Jk.n'S!~lI1t1 ctal{·O:a.num" itu h~bilh ke intema:i opera~o:r dan b ututJ penyeLiclj kaf} 'lebj h Ilan jut. ber:edat p~ La js~ jlfka memba:las.009.dtaktt'fflmn.end~ri dib1gi .u ma.tem uorcwng. tfba~tibrtmeru:l!a.mUlnikasl ada a:l rarlking pelrt8Ima.Mf SMS IJirern iu. ·~~.enititas.eribayar~ MelUlgapa. a.ang Iptog rilJlm. Mer! urut :sala.siShifi kan .statusUN REG" iberarti tidat dij~blo!k~' .ill:eg~il.konslImen akarJ dj~enakarJ potong:an Pli~sa dalam p'en'ode tertentu.. k~ywtlrdl tertemt. o~mllm dan operator'dan CP yarJ g 'terljbat .~kaUpun (h~!Jinb.a.eb..rn ItoIdO[l. Kasus SMS perfly:e.n ball1wa gecaras ls.a.IDwi' 1Minggu~r.}. NamlMl h at infp:erlu .tu IPe.~arJ tll. ada pela hggan yanlg baliJsaja meLakuKan. wang iraky·at? Ambi'gu Sfro a.Seb~gaj (). .el.gaimana i. ~L. adalkah c.kU~1tn C P.~u~sistiem op erato.diisi.do'~ .merli~j:apart SM$ seip.• p.'sete'[ah mern hel i Ilkali1. :Olje!lastam dlda'lamnya. U j 1 me.nyadl seb_u~kan t.Ada bal1yak kasus dimamla. :i.e:rti ·j~ToLong uang l1ya en transfer '~eka:p:mg (N]ICIi k.~njnr(jugPl.m ~ebesar HiP z..asnya dan pm.sudah melakuk~n ~EG aJtali regfsttas.~sfa {Y!lK!I}:. me1ll gUQal[i 1100l1\Olr pata us<er .mj merekal-ah yang menyedf. Ilanjut. Teklnilk 'lal n: Push SMS terha.enleLasanrrya kurang.iLeg(al :dt!la.n ~etJ il.!~.eport J' pulsa bis~ hi b3 ng dan mudah dlkie~abut . bi'sa saJ]!aJ disamarkali/' ~ngkalP prog:ramm.de!F).Ji ~a f'I. seta1ra.di 3 Yang pettama. :Beberapa kasus yalrlg tefJ adi a.g pullsa .lar1: 5ejllnf'l~atJ a.mbois. ada. ]iuga .:la.k bb~a me:l~kiJUkafl~~'bLoddn~e' ket.nt .ecara otoimatis si:steJij1 a. kebll.aewa adalah Ipelanggan yCWrnlg rnelakukan REGatau n=.u berde:katan tsatu harj bisa Ibebe(atpa sms.n E.g me!r~asak€.' :aJdaJ'l~hcar:a.ers.S.m8r adiaLah ~IIPIi=[t1g1ge. fKetika m:eng~ti~: dall1 memangg:ii~ nomnr tersebu.P. .ekate:rima .tahui s. piellyeileng.ellerti ya ng ada di tv-tv pad a malam Irra:rj~p.htr. ngga.Uirian llllsa'~·. j-asa tei~eko. pli'iO~ramJfyer j. balhwaregi:~:trasis:ms premium ha{rus grati.ensik djgitall dian prakti'sil III~ te!rcJl~p:at aeilaJh da'[am Perat. (aret -.fstJr asi ter1ladap ~e'ywo'rd.n hidu p :!IetJan -han Irakyat ~ll1donesta.an yan.lam wakt.ahm.duaWl yaWlS Im1er. homar p.(wember lPe!l~.am REG otam~tis'.ses .rd t:ertentU dan a~an 01 push (di ki [l"i m secara otomatis) Ibelberapa :sms benba.dal[ah flICibel keLalaiarn liser sendi:ri . akan melakuk~n ~EG t~mad~p kieyWlJ1. ilatn jlig~'b1:s. tara Leg.6r usang (!fe~c~e.omot te.ka rena s:i:~:temsudall1 memG~rt~t b~tJwa di a secara !sadra'F.d~antaralnya mempaKan ~.rs:e.ap IUiomor-FtOm:.g.ganl Layanan lteLekom~\.esan rpendeK inl..219 Th IX 12011/19 Oktober tak mau dise:blltJkarn namarnya) yCWrnlg be:lah ma1lang melintang dan menge.ga h atl. slJller IkotOf dan !p:erilll p~m bu kt.alwrggung lawalo tJany:a djbt~b~[J~.mCjJs:yarakaItsusah untuk j INam un hail ftu tidalk dli'lal~~"ain operClibor s. pu~~a berk1Jral1g.alnya . .maJlksu1! ad. p'mses UNR.amun sete(ah m:ellatul~anREG maka. logi k"flya :sudah baya:r. i<el[em. yang .(. LEtANG "s.sul itoya ¥e'rif1k~sl . ~kaml te..a.isi ~em : a.sang.Ak!hh"nya o'kriums. Iberb~yar j uga.l bukallt1ilalh bcrug~.fUNR)EG~.mem ger:ld<. ak~111 eng:iri m.Mungk:i rn. asli dan operirutor wajlilb Ime1~lonak:tifkan j l~a terdeltekSi lrt'nelrrlggurJ'aka tdientit...lrtu perdan~.ebut. .da da:~am Ust ~tR1EG~~m-aka aik-an d1:kh1..! l!i!a .del1titas: palsu s.a:fiI lbahwa nOlffior I~u~abayar bam dlh~. blsa menggun.ae:]yans· Iwnernlj.wapa walktu Ila:~lI .erdal~a bairl.endalpat data bisa.alrlSeluler ~ndorl€'s.. tertemt.are. Maki[~.Jiil~a 110Jm()f pela r'rug'g~nte:rsebut .l..up.akarl menctap:at . ~~.celal[i ·f.t1re:gttu b.isaLnya .d:a!l~.Lan:g.c·a:ra Ileg-a~[ maLJpl. lIil1 reg fkelualt' Clair]' Layarlan) herus tal<. 000 ISMS. CP nornor terslelbut maS] h d:a:lam stah~5.e:rsebut baiwu sa]fa lSi.eda~mis.i me~a!lHJ~444~ 5.ater1adi sepertitjdialk a. .apa kati SM$ . b.]:ug. lebilh sama seperti dfata's'j' bahwa pelahggan dengan. pr. ..atu k'onten .ak befbayar juga.dalah ' prabayar.m.Iberbayar 'ri am~ n' puitsa lois~ terpotoj~g EI'engarl m!E!ialkukah semacam ~~bLan~~ tlransactfon"J dl operatOlwJ dan hampir p8isti ini .e:r .lJs· ini .ele!<Jom~ nik.tJ maka.. Kas. ~IWlillahallt1g mernicu tjl1i"llbuilny~ y kesan ~~·p. ~ I ~ I lfO • • II .jlldnya 'b1:s.erapa~es:allatJan utam.enlaln gganan konten J walaupurJ instfulksi REG.cp~ Ke.e.aI1g:an pulsat'anpa selbal~?Tak pe:rlu I~jngumlg kanena And a. pragra01m'er membag1 dl!CI .rovlu.B'egUu Rajii.(:ara.er t..ilam.r -Inpmor lPe!l~.ang:gpml'tet-'Seput ciJPUSH '~8iklrim k.s.-dallam'J bi~sa me:masulk~an ru:rmG.ah pal~ar by for.k catatarl da!rl: Yaya'saml ILem bag.um itli :s.h seorang p:mgramm.ln ~i Legal) dati. tl • • Mll ngJdfI And:a lILl ga mel~}eml!i kasus yang. ISelf!ari~:aht.eJlak.rtlmnr .alk tenjeteks.ada:La:h· bahwa.netapt. ·kar. kl.ana11o:{sa:7 penlelasan telkpisl1yaj. del1gan melm:.antafa.EG. tidak pernalh Heeal • pul$ti.e..a te1fg.i<Janten mlifah .illkaIO Ilebjh. N .w'lasama .erlM en: ibulk:t.ngg~n akaricli ki rim beb:er~'pq :Sims sehlngg~.ma!Li '9tSiebu. lagt reglLilater Ce~a. . b".ada1laln kotabor aSi C:Pdeng~rJ or~.buru.akt. Sa&ah satu kelulWlan I~olrt'stimen aCiala~.s.. 6 I .~.oLetJ .t namanya soa~[penCUr:lian pli~sasendli ri masitJ tergpliong ·aml~igu . rnomnr setuLer yarig Ibere'd.. ·ba~. j • REG LELAJNG. soa!l suSahn~(a. I UJgi l<'amlyaR.ii~rJmen LIIrut s.ia jlug~ Sa1ma res. 1/ SatWJ.an p tid ak Ipe:malh 111endapat 's.~.hPeraturan Men urut R)!J A1lamsy. pr..!1egis~rasitJerbtJrru .tfd'ak~endlri aml.MenairikJnya.sadar me:[a~ul~an l Cara· L.(U'lilartt~s meng~rah ~e open"taF dan pellyedia kOlilten (C P=o'Qntent pravi.a~au h a:~ga.elabO:f. ~~Sgyaendiri .er...if ~ l~ Cara terak. l J • • II mt:salnya *4441'5'5#.n~~ shortcut mi~~ REG.ms.ahaml k~dua.adi~ beralrti ada k:emung~jnaml adan.rrfS· ber1baya:r padaiha:L ba'r:lIsajia .jMasa:laiFl~)kII.lan ggan .e'~s)ebutj' ~~Ikata .yafl~ t~:lfiya tidak tere:gistr:a~i me~ji adt tereglstraS'i !pacta.beber.h seora ng pimp. operator tid:ak melnyfmrpah data REG dalrf p. dari 12(J.Obo.~n diati layanan konten.alkao· lIi1tutrK .e.ka secara otomaJti's. .'agailM. SffiS ber1:Ja1yB:r .seti:ap. .[taarJ peLang:g.kan bisa .rtu en'se:li:dilkl d~il1veSttigasi) d~lo p.G dan UN REG it&.arar !legail dan iil.eg~'l.be'[um permaffi1 s meng~.ruS:kan Irt'nelrrldaftalr dengan Id. II'J. t'tamun]li~'a..da'ri¥iil ·ri'Qtifilk. ' g J N.cara efe~'tjf de'ngalltl ailasall1 .:la.r.n u.s. SMS te"rseb!l.ena me:rejik1a mengetallilui beberapa keLemal[ian olp. . ada eIIi reg(lLfrntor dan eIIi malnfaatkaMl okmtUm.al dan UegaJ H)aL 9J~ma:da]!uga di ling kapK.lias ber1H.. dat. IUnreg d~.1nflyai.a.pal k'onten puS:h s.

esemlPalan dts.lberis.mflnfs.n kepadtCl publ it.g kabannyai tifi:laJt.memberi~q..cristiwa di sckiiar AlI1da.k.ln dana.ra. . I~O:nsumeh: U t19arl'g:Undarig Nomnr: a Ta.ya.d~at dihu~un"i konsumen dan (:(jJlra pehai'\ganan penga~d uah.aml..~kp~a..in (ilaTi HPJ ratalJ.men genal nOJI1.dan p.tenta!n.atot S. .rd~p> ~~Mll~""'j. -ba~W~'ilindus:tri elF' ...pm'ufl. d'is'~. y~fl.lll I~ndos. J i Ada j uga.i'iI.era.s). b ~i:I'I'. hU.. :Dewabf1otJo s..ti~~llIlI~ •• KirimImn IDforinasi ADda ke.um bfar mefels..an ImudatJnya..n jlklan~aya:n~n m8JllIyarak:a. O• BUKANPlDl.~J.tkan data pelanggan .bisa dfi[akukan i!legu:[abor lj.lakuka.at. Pasal 21 UU m.al~lI{er]fasalma .7~X79.76QfJX.~'bslilh~ial d1ii~:ha.aSMS _. regul.all1Wa data pe:[a~'~gan lelah. .kast.ra. ~i M!~r.eny. .2. II' '.utj~anbal[lwa mi Firo'ri ng tn'Yeli~. t!u~i\illi!"'.lllaJto[ tidal<: trngin t:erl~:lll:ketat dal-am mnengatuF j n-ci:ustti konten lantalran teirm~. '5. 1 {20D9 I~a¥anafi jla~la pesan p. ~el1 ima~" BRT~I. ~ami dan taS.i ~angmemllngkin k~f1 l1k_a HIUlm:asMenkomilnf:o .111 dati.en~('ellbut..efl:clpta~an 51'stem p.indus:tri bairiIJ.llals.1 tete~omunlkasi seca:n1).~at d·i.admimt~tdratlf allam b. 1DO/'l .endaftar 'sa. nomoI' p.ana. .i pemlberlaml .kta poHtl~.tor telel~omu niRaS'"isec~:ra..ium..a . didailamnya inform.m. Astrid l'i:ar k~P'I'I.. 'l\. pen:gpi. - '..~-' 1 Pada UU 36 Tah!lUifl 1'9'~19..ad~IP .ator . j• Ketfg..g l"elektnj1 urJik.ot .e'Slliili ket~ntu~.. 1.operator ata.ya.karn dlpUbbkaSU{~.urJa.gl~~u~rrtfkanlayanarn jasa I pesan premium dalrrl mengawas. art~~ .mg ..'~ ~Cl:i~~ ~!!-~ f'f'_J~~".e~a..entingan k rum um ~ ~esLlsji[a~.ilnda~.·ODAY "Pcristtwa Ada di Sekitar Kita" " :0" . l ~~~= -. Hefu men:amlpah. 1Vbri bem.gU!la~itentang.l1gg~..antar:a JCP daln 'QPEfat.ngb8rll.d~ keriakan tudlUhan t.uls. j akt.s~tmpu[a:n. . Menaffi'fgg~p.'"··:1.indonesiatoday.akan.ngawasan~e~ara ketat..:~ra hukll m a~~n dts-amlPai kan ke apar~.el~nggan dfslJ. bahwa nom.e:rbllkti'm.an ada:latJ pelaku peniptl an.e.eperti ·tertuang pada Pallial 15\ ljk~ate:rj&di I~esa.. ipe:rl1lrldungan. rmaka pihat-pihak yang d:inJgtkan berhat.111 Flex.diseblit~SieQLJt lalai da:[~rn melakl!kan pem'Tgawasan.Diwl Mlngguan E.ellallui SMS IPeflipuan ~dan'lcr}la:nalltl pesan premium kep:ada IPoilri unt.. MaR.edam marakllya SMS premium dan SMS penfpuan memlbua. (P:K. p jaksa a:gung .._T .a~as hal i1')1al~an .1 dih~"t~.ukari (lp.ank. Ipihak BRT~I Url b~lk:al JIT-III!.i dt ::ielbualh stasiruJ n te~eVisi menyata..SJlIJk.Sieilalr'i1 ttu.wkait ka:~.emgJkarn konsUlmen berdasati<an masukan pub![ ik t-€!ti(aft p..enyid:ik Ibi IltuJk.. mmdai[ami hllJ.operator.n". Fa. Tei~~ebi h belberap~.dClikan tertJ. u1Pad:a awalnya regl.XXXJ.. i[atn selairr operrator') ada'lalh dJ!lalrang.a· Data pe1angg an 1 -C121. Itod..~sama al~a. -~~~-.1 NDve:mbe.st.111 :XL ~lg7J. meng.aka'l.du~f1 • .al~lmaS.h:t_si·oaml meJ[Cjj~ukaml jperJIn.dlc:u~~~.erupa d .a:~i .~~~.muan antara B'a'[. jl lsi Berita # Nama Lengkap # Alamat Lengkap Simpati DB.'~'.erlfad't pela.indonesiatoday. .cp.lah glJn~kan.laha.()Q(XX yang s.sehJi~ar yang djg.lew.dan opera.Ain'taI'a 'la in tefltaflg~ SMS p:remiu m mau pun SMS broadcast: Per:aturan Men~Q. apa perjla.fi. sekolah-kamp~$" hiri~a.21"4~1.~ :l(itll. ' °lpe:r~mr.~a't ba..BH.&8. ~d~ beb..supi SMS premium dan SMS b~!rbau p.Qf yang biasa menyedot IPu:~sa ada:latJ snort code sedalogkctlrl homor pa!t1. n 'k.1 j 1 DBo§7o< 19. mM gi.~.tulntuta n S.~atott S. _' .i p.0 [P su.~ ~e ~!jj1il.: www~indonesiatodayJn GdmiP~/Notebool\j. B:RT~ reg~Jatoil'" etj'dakjnya teilah s via nom:olF 15:9 dan Lebj h dati tn. 1 . j.. l1.anks1 . J1'k>aJ menyesat~an dqr'l mefugikan maS....r telekomuni k:asl u~tu~ m.11 hanyas..!k.g al1timgi s.ama.:. ilfitldt anya~ pihak m~nuding regulcas.n' p konso1Ut.h ..usvangtenga:h maf~Ik:..enipuan. G.efJ.(}.a' .m Layanan ]r8iS:(l ipeS:aJnan premiUm.erator dalrl Ci~ IBRT~ bakal rp'empeLaj"a.~.000.Keemp. trirfik la1lu Iirlrns.=~ ~ ""S~$~~~~~ ~~~~s~~~ '__g~~ Penjahiilt Ol!l~mk..anya£P ham)ya w~Jfb m.~~ ... . dengan IBareskr1m untuk. bencana".ngsan oileh pthalk...rm ll<"an bu ke:rugian." p:r:QVide:rdan :BRIt..an bisnis antata (:Om1tertt tPt'€I vider Q!Qn op.aml menYampaikalrl.endapat pe1r:setujiuan d:a:n kons!Jmen teblh d:ul[usebeLum 1 .)~~]. ckonomi~8S'osia~uooo/a" b krmDnal..t.sit~r1<ail SMS premium dan SMS penipuan '§elbenamya s:udaht~rtuang dal[alrifJ flUlrJd¢rurJ'gurndalUig..ditirdak Se[aira. informa!ij 'termasuk.ti melakuk.erri. Ikhusus.aitas~ers:etu]1 ualn k~poilIM..il~at.rrt:rLl~sfkarJ op·eiato.ebulJ. ptd.i tJ~L t.ln T-..y~lng lbertei1tangan deng~iUl iep.tfJ .jstrme!WiQ AnUat.ku HIlimas IKemenlkoll'ilrJf.90.re'lmlum maujpum laya nan SMS broadcast halrus m.I~.'!'d_ ·Ali:ti.an untuk.\J.ilu NIl' Ji.ag~jnfm'rttasi: arp.konslImenUdakmeng1rJglnkan Layanan ]r8iS:(l ipeS:aJn pr. at~u operator yalng f1.pid~nar.~~! 1ebli:5"!..da~ df ~Iplacik Ili...i.cian jpelraturan menterf.a.aiF~:r.s. )'a:ngc diamJbi t 'berdasa:rKalrl perte.••.diisi . Dat~ hal1ya boteh dib uka... 12c. penciablltan ijin pendaft.hun 1999 berlllj u. .~.to:r teLel~omuntkasi dai~~m . BRT~IbernamQ op·eri1\tor kQmmii kasi a:1~an meranci.a.] yang ada tak bisa mer.eLaklJKaI1 kes'alalJan sec.a yang menindak .kus. B...:8~.19Th IX1:2:011/1:9 Ok:tobet" . p'eLangg~lr:an. jika ada content plro.·~:. .a.)sanksj ~(ah:g.dan .S) .ul~ .Mkan. lihat.lf.a ~e IS Rrl ~ f.at '[lata pe'la..Ka n oper atJo.n~ ~eamarna~.gara.at Three Q'~D.kum.] ~~9.o.•.edotan pullsa m. ~'I.111.. ul1tuk..rang meLaku kan l~egjatarJ usatJ~.95:~S.(IBatJan Reg(Ulaii I-eileRom uWli~asi ~!ndones.tJlJ h~s:1lnya a." .kuatit~s :layanan .o dai~m :~ebuahk.asi.e.t ~ uk. uif~r .et'S. Sampataan F" ' .lr.e'S~rim MaJbes FloLri YUQ~ ~ Banyat petanggan 5eluLer .t !BRll .upad.J9.""...'B~1!i~ .an lbagi ~OJ'I$lI men fce'~et.RTI~ berkneJlh. Ser11entar~ 6.l~alnj.ga':i perpamlj angan t~ngao' pemerintaih 81['Jglkat blcara.t seta1ra· m:aslf .~A:~~fI!~~ ~~!l$N_'f!..s:ihterj adl !KesaLahan b:is. pertam.~at .anks1sesual peraturarnl.111 ~ A~!i 08lR9.. VI.~$'istJem ap'lHtas. INDONESIA 5. ~'n. • .yang . ..'J B:RT~ak~n..persensudah dlitangani bersama.c'Talk her-~n'J pEmeltintafh beke1fjaS..abrot:o ~ F. j j a~tivast NamuPl 1..." IU~' T TTL ". mengajut:an..aran ~p tersE!lDut. Pe'[alnggar-an ..3'~"."eng~...Anda.ran hukllm.la)seba.¥idi~lr yaiog' dltemukJenaU mela~uk~f1 peLangg.lkar'l ~ tenll:adap CP yangrtelrb.katerjl ad] peLang.njI1.u pi'hak bemlat untuk I]l'endapa._ termasuk baru. ber-s)~ma. Ltl .i~.111 7 E..Dtlng. ..erfng dikeil~hlk.n Y~. Di INDONESIATODAV UU 'Ie'[e:~omuni kasi j:uga memitle:riKan perUndung:.. .Aosmd.jang Oa..usut ji Is. 'le.efLind ungar! kensumen yat)g merfgandung 4m1sur kepastian 1I1uKum dan Jll\:eterbulkaan Jnt:or~masi" '§erta akses 'umltuk Iwnendalpatkaml.IIIlI&"¥~ As~rltdd! rmliA'~.] OOD:l.9.atal! I~ebertilban umum. A~"t'j.i . Ierouktt deng:.. UU 1 AS OI5~.a:nti rugf kepad~ .Qf pengadu!an :yang.Juga 'G:~ttga b. tau kelalaian 'ope~rab:)f yang m~eni... Ter~al't pengaduan ~(ofI~ll!menl' dilem. 't~n9kt!( DII:!'i. .ku )'a:ngc Ji Ita rm~. Kedua berdasati<aln masukaln pub![1k: BRTlakaJn metakiJkaJn pe. :No.nmell.rdi1la.! uj air Hef1~Sutad~ J '3Jlnggota BRJ~I. .' ·B SARA-J.ri dull! slep:ertj. ' Aiisor Mmta K'.. data _yang didugatelah m. at:lIrarnl darn.. V!'·· Kmrn Paling 'l\i[udah meru~:rima7.r WiNW" . tegas meJl1yeb.!lobUSmcnyampalkan fakWcp.. m:I..er apa ke.

efilarigg~I~.mCOl1'llmerCe MolDi(le Data Services.Mengi ffllpLementa$1 karn konfl:rma$:i d ua tingkat JlJntuk meyakink-an pe:langg. dap:at.~iang bf:sa ketJa charge SMS preml um ad aLah lPeLangga-n )'a:ng J sudah teregistF'l!f.ormasitentang j!enls. hanya 60: ya..g'ga(J an.emf~\.san premttlm d.engg.d~cek 1k11l!!.I~.. I.etlk merl genal1·b aga.an yan's.emllngkinaml meny. a.I<!ep~da pen ggUlU:l a.lJfJ.a.ara t. an Imenj.a dam sanks] bagi CP yang layamal1nya. • II Il1ci~Q5'at pun tak tff:Jggal . XJLjc I'$.deO'B_an lkelpeR~i ngalrl uml! m'J.1lAA ini 'm.selli n~g.esa:latJa. ua.oLeh p.eaktrvaS1) te:[alh benh asU clna[kUI~an . 1.an p.e:rLang~pnafi layanafi .rmasi .1 da niJirnns aksl Ell~.agaimana.im&(J a.erita lam~ .LayanantieilatJ d:apat diig unakari .erri ntah .rl'ggotaan. pes~n plr.engg.dapat ditJ uhmngi.~ p. dihu~ungi PUlsA.pe:salltl premium wajib menglnf(i)rmasf~aln me~a~lui sms a'tau m ms taJnpa . te:~ekom.MelUlg1mpi[ern!entasi~an sl stem d:e:nd.(.uru Berb.S'i d.engan se1lga la dari tanrpa halk ~tau m~'law~nhukum m'e~aklJ k~n iI1tet$~plij aJtau pell'lyadapcliO atas.u.langganan (delregjs. no. ada .eflyebabk~.an (der. Tjalndra Tedjia menyatatan bahwa ada. nnmor yalng dijpa. 1 PUl:. 1tah un 2.219 Th IX 12011/19 . beJrb~gai upayal yan.Di la rang.)~.ldah di Lakuka. m d"l:iatiff yang a. .a sudan dlCl/riitisipas] oleh UU ~nformasl dan Transak$li ELettron1k Namun sJ~pe:rtiyah'g ci:ikemuka.t suka!~e:[a.m rangt-ta p.'iln.m:lal)9:·-un.efl.rntarll:g. Inf.er '(081M"'~M.deregi's~tMfl ~k!tiVasfJ. KecY8J:[j.e1ask:a'n ~()IUI[e:n d ':alpa Y3n g dij:IUal. . ~~ erigenal ti ndak tan jut tJe:rhadap CP M (~onteflt lPlr.g mel'lJIglk~n pe:langgan dan m¢m1a.. .~sil .cu:rlaln p ul~s.suk.e:r ff9'90.Te~e'lkomurdkas.trasJI akfivasi..a Flremium.pun m~ruJlp. K:etentu~!n Lel~it! Lanjlut meng.p:aOt it! ubungL d j.la0] ~ • fotl:. f'I.eh oper atOir~ MemUirut Thomas Aqiuines Syat!r~L~ .etl'ingga f:rafik yans.lka.berhent1 langg.g..but .ot~bll!!rneoperator deogcan .ijduha[l pen.apat memlbuttikan Ibatlwa l~etlJglan ter'sebut btl k.:a'ri 'fung. • • II Pihal~J<t 'sendi t1: mengkl.eLengg~r~ j~sa...nggan ~ g: beirhak.[eh content provider yaJn:g..~emill m w~jli b mermberi~a...kdcml atau [)olkum.ng dengan IMQiCA. dlikfrilrJ1 meLaLuf eiP akansieilal~ m.eway.i) berlang.l 1.egis.ertiah. kaLi b~ru~ha .SA.).menyeddt pu'ls:a. . cH.lumlah Ipelanggan te:rbe.ew' tsrselbut.tmniik yang tj oak beHiff~tPllbHk_darl.lan.d:i m~ksutil pada a~at (3)0 fi~atll r derl. dan ta.n yang p.e~lJrang~kurafllgr)ya m.nUN REG .n Ipithaknya. Seh.k.Me~a~ukl.Pef~m1rrtaarJ berfJlerJti befLang. N:Qirmaml.t ki.akan (nlaJt~IRan ses. P. Jasa premium 'Pasa.d~ r1l1ggota.en·gungl~ap!kan ' hal :SJe.kesus'i_la:an lke~manalrJj' atau ~etJe:rtilba!n Ui1)lI m 1i j• 2.ng!~lI1 hany.ba~al disedettsrus menerus.oktober 2Q1~) lndesat melilgklaim sudallil dan .es.ui.ra IpesaJlOpn~m~u.amlisme' liDelm~lilUltah n uj~r Febria~ti Nadlra)j IHead of Corporate Com.an b. IDaLam hal. Lebjh.~~sahall1 omp!r n _.enega~an ~UkUIIl1 a~aspe:rmfnta~an kepoLislan 'c kej a~saan 'c danl atilt! institu:sf penegakhulk~um Lainl1ya yan g dttetaplkaln berdata:n~an lI.atau melawaml hu K(I m mell~ku~antrnt~rseps:i -atas UaFlsmisi ~nf()rm. p@JtJwa.a. disebut SMS gatEway~ iHanya p. J 1.~.ktiYasj) teLah berhasn.-gnJtu.ia:np~Tnyel. . u U Inf o. .CA Jqg~ berda1ljh tel~h :aJdanya peraty:r~n Mente'ri yang menu nj'tJ k !BRIm seba!ai pengawas. dl dal~mny.memgenal~an Ib:laya Ipendaftarall1 (feglstr:asl/aktivas.eruk I'$.s.di l~erJ akaln pj a~a. IpetlyeLehgga.akan m. (:-an Pasa~.anan dj:SJertal 11UJf. ~nformaslIEmektr'CJni. lbergabll. penmintaan be:rhenti 'ber. IBagi y.arttl rugi sebagafman a . Salyang 'seteJ[~h keLuafJ ~nggota yang fnaka:[ t.a. mllclaln d1iming'~ilming SMS~ l~rJ: as amad:ern garnl pitJalk berwa. IEsiajiuga a. 3.ufi yang meff¥.d i la:ram1g melakukan keg~iaMMl usalha peny.a:r all1 (reghitrasi la.eny..n bnffJ:Fmas-i kepad'a peng:SlI.t:~asi'J.eufrtungan d~ luar a'tu Fan yalllg a.emlum /~ u]!a.a:~j.lal. Term.melalldsms ata. . J • Telkoms. b.e~a.ruJP~.push.rl'g j a.rmasj i's1 merallil ~untul~ mendapatkan tanggapelJnnya..yang harus diikuti (i). yaf)Q.l. 36 1'ahlLJln 1999 p:asal IPenyel.ktlvasl} lanpa menyebutkan a jenis layarnan p'~ye[enggara][asa.aLahafi dan atau liteLata. Penggllna .kai membatas.etilma.ecnm.rn'tttas p.ka~~l'meng.Qrn:te: C)ommurni~atlen Xl- L5A Ta. Tat: l~~h berbeda.sangat kedL nJi..derita. tayafia..f.pemal< m.ar)'g meLal)ggat al~ao dlp:ef"i s)~liji~si bern pa peringatan tJlngg.h a~ya . pes2liMl pn~fillll .~[J premium wajib memberfk-an ganti" rugi seb:agaimalna dllOlakS:ud pa.. p.g masftJ ada ae:[ajll bagi pel1y·eciiako[nten Wlakal.~.all k~LaLainffya .omcor caUcent. ls:u ~a ffJ.mpilatn tel.dengan software b art! yang.ojrmasi Ele~tronik dall[l/ atC}ll Dok~ m.n clan a't. 0lpe:r.f:(orIP.SMS Ipremium j ~Ifidasat miengaku ~Q.e _yang da.M~nurtJt (Jorpo(aite' 'Comm.ftar~an Qileh pengg.atJturun sampai 400%: berkat.ode untu.ayat (1) dan ayat (2. dari i'tLi.g]otaIMOCA..da.Esia. Hanya 60 Ang.l![ng yang d:i. N.ara j as.gan Flera.~mr [pll(J ptu'lyas.eghi.tUlpaya antara I[a:in: .e pellangg~n'J j ug.km.gy'[dle:r) naJt~!}lterrtu .e!lekoml![ni kalsJ . pesan te:f5lebut tj dak ai(aWl bl~af Im. S.anti rI. Renyle'leng:8~ra jasa pesaml p remlum d'fLarang .SeteLah Ipendaftaran (rregts~rasUaktfyasi) dl Laku~an.i:sa.munic'at1!0l1'l:Xl. 'S:)I Pusa.itj -hati.itu.d ang .luljfo:t'rnasllka.haml ataw Ik:e[a!laii:lr:l' penyelengg.a membatas~ ya lcibarg.da ayat f~)J kec~ali pel1yel[engg.g.Menerafkan $iJ)'gLes~ortc:.ami ak~m:l ~ mem. memlouat mereka ta~ perLu Ilagi lri)eila.lie etik .ea.s:ms atau mms.e. iI1bersepsiyang dUakukan dala.permudah pelaloggan diaLam me:[a.ar'dltanalh air terkesan btl ngJ<am.m'-:n'<:i:apat_ komp:lalf1 daiFf ~leLanggan dala 'batas .e pSl~.uturan :Esla yang.o.s1 terse..Jgi kiepadaJ pell'lye!lengg.lll:Jgga J.lLI'at.1 Temta'rig Jas.9i9rJai car a 'Y~n g bem1ar IIntum.a b:i$a dnalkul~an (i)per~to:rJ ~~ungkaplUJya~ .uru-b. .4 1 .eri.nT! IR. • • Sebem1arTIy~ !Pen~turan meflg~n~i penyeLernl. P~USj' keang!!lotaan IMOCA berslf. I tersebut..amun.ed'ot puLs. 'op b.ga'riCJiln.diisi . Setiap Orang .ga.cl1mak$ud dabam ayat (1 Jterbatas ~epada.te:f:1\al1 t.-:nm~onf1. Tbk NO!Fman ~.rim&o' SMS·pfem1l!m.a pulsanYGli.plros.an. ini d:jbam'rtah'n.sala.e'n8~j u~an g.Intuk meng.. Operator CD.an maka aikan direj eCjt oLeh. Be~akang~n mab~ih murlc~l isU pengiri man pesan tlerSiebl.ungl~ilUlan bo~e\'J[rnya databas..enah Dug~ari pencuri:an PUhHl m.elakul~a.e~gistir.rrnl~la. 2 .di ilillar kiendaLi.elai'\~g.J:a~ pe. 'Padaha'l 170h IMO.:stem keamalnan ~ang. Dfn!ll{tUirOperasionall IMOCA{~lrUJ:donesj~Mobji[e and Oni~in. ~MotA.1'5 1 .kJurangWi y'8:·a) IP~UJdafit. j.tli'r:a..j as'a.tFuk.r.Meilatulkan mejikanisme kontrot .g: sL.e. ~f1i berrarrt.ntati f SMS pr.4. Artilnya ~ pena.IDwi.h oCP_yang' ada.nal dalrJ n. .lf]" untuk SMS p.lfl· audjt (tala CP :ie:ara ber~'ala.K beirh:eIYtl berlan. PemyeLenggara.akalitl .€'iJterl '~o.pertjg~ d ~P yang be"rCl'Per~s.efl~mbahlkaJl p·~n8'guoa. m.ecnntJernt pmvldeF assoei at10n . Centre) :yangi..e:rug1an i~~ngS.npa· ha:rus registr~si (REG) tellebitJ dialhlllu. tengalh berlan gu ng daln beLum mend apat l~epLJtus:an teta. gat.en lElel~:tr(. .! Pli IQ.kan sci gLe rt9!yj~Srop~ n untuk melakukan UNR1EG.JefliJ.sms" mms a~au e:ent!re. I • .(wember D'ituduh.11 :secaraJntelnsif lay~n~n c~(lcent.erb~i~~n terbadap pel1yeLengg:araEJin SMSp:remium berdasarkan mastl karl.m atas k.ia konten bersang~ut~n.di kel1akan Ib:i. Dar] 2!DOLebi.lari Long n_u mb.l!lkao '.ellallui ~In(iosat (tan . yang ak~n yan menclqpa.lyas~.el'}1jh..enal tata eara. pen. l3UL..alrJ pemeri nt~h f~ominf:o dan BRTil).i n./.etJ ELejktro~i1'i d'aLam suaw K(Hnputer k danIa-tau S:istem E:~ektronil< t:ertentu m1Uk Or~ng Iloain.ji b purn dl~a~\u~[J.j~Terka.I~Jbat~an oLeh Ik.Baht VII ::Pe. 3. 5e'lielah Ipermi nt~alrJ berhent1 b. ope:rator Ilain_. J Ira m:emamlbahkl.~slelalhJ berrusalh a mem1 nfmarlSl~r ptaktek yan.a '01berhentika n dan I k.m.am'l an (de:r...es .rl'ganan disestl ai kan mek.PasaI3.a kode .l1.asih tetap bl~af l~etr(~lPe:ra~sj m sebagal penyedia kontJeFi.e]pada penggij I)a Ie) Car:a penghemt1an be~lan mianan .'tafllggal '13.emal[Jg sudalh jadi c.it SMS IPt. IDalam rilis.~ mengg.arJatu:ran y'ang djbu~t [leguLator.na ~e:kllrClirl.. Ie) ~de.e~nya yasern1:ilai Jtartf SMS 'rilQrmaL buka.~l.dia1rn.5A beber~pa.kt.urriG\tion IPT BElk'1!eleii.'i'¥"'~~) .fi1o liI:ik .dilkel1akan k. riM . !Sat!kan.ebab~aln illd(llJnya lPerubahan. djda.ra jlasa pe5'an p.a.rb.a. peny.erJipuarn XL ak~[J terus terus me:talkukan edu kasf: agar pel<anggCliri t1a.ka AI1d.ej'~1k maraknya kelutJan terkait .Kan ..a{raIpesam p:r-emill..trasi JaeaktiVasl )1 cliteri rna dleng~m:l LengJkap J. Jika nomor tjdak'terdaftar da:lam layal~. f) IPeriocie walktu berlangganan. 2.t Panggj Lan (CaU.elakukan I~elrba.on~limen Lelb:l m ud ah mengadli atau h mertg~ubungj j.f . untuk bertJenti Iberlangganan I( derf.rJ UN REG . Oktober g J N.~[Jp:remiu m yang men1 mbull_~an kierugialn .an s:aat ak.:.ditransmlS'ikaMl.aL tevl. ta.erubahan apa.I~.eLenggaraan ~eU=:kQ:m unikas1 yafi:g berbentaJn:galn .sgaraan.ayat men.ku~a. Yang men~tfik'j ~IMOCAt!e~l1ya~a lPernafl rflengaju~an j:udic:tal revllew te:rhad8tip PeratllraJrJ M.ellgg.uTik yang :siealang .ell"lmen.Jt dlli~~rk. p_engglin.a:im .n E.~m_jbelrLaku. Operator B.s. Via SMS plrl~'lmjum dan 'SMS penipualrJ.a. 1 1.u m ms tan!pa. n pungka. pe1ll8i~J'iLa:ng'anjd~nl atau p.009 te.p UU .ao dla.kuk. .aira pe.m.j~ Heaq F@briariit] lr." ~e~ darnl didaLam suatu :k\omputer ciani atau Sistem Elektmillil tertern1 tu mHik 'C)fang Jta1 bal k' yalnlg tidalk n. G.a~: ins.em1tlan . I 21~ • • II . intersepsi 'seb.jum!lah tett.s.tu ran Fleme:ri nt-affil.eml~e:ri!talh ualn .n p.si dengan penyed.s.• .i ma~.11 (lLejh RiUby Alajmsyah JterlKqd ang mem an.S\istem cha1rginf£t atau s:i:~:tem bi lUng k. [nte~epsi 'sebagafmana d1l mak.unikasf teitatJ diisusun secara rapt ·. .uaj IkielPutus.yang dilt.sud pada . dlUaktj kal~l s. 1M inggu~r.em.e~r~eb:ut. lE'Lektmlrlilk dan} )8taLI Dokumernl E1le'i:.Kem. Pasal.').atas ke.errrium wajllb me:nglftmk.PClSe5]1 udiici. Saat ini P. .~slelaIhJmenyeLek~l kQflten provider dan' meilakukan p.

4.pe[~fl. dl(}pefatJor yg.rovi dell'! bra~fk r"Ig. ~saflQ~tpes'at derlg. Telp (0211) 72796643.' S· pecla I _ Pemerintah Harus M:eli'ndungii Bsya. .s_a..'di clallam I'lya terd:a:pa:t . ttia~mamplJ dti'ikiJt:.ena ~ebutuhaflflYQ yangtiaa.r"lp..:tv :1 I I I [Il~IATV I unn~:CI 1~3:3 z".lah cQnlietit prIQVhj'elr~ ~ffi sudam a j'LOOll~~ pehgglJr'ta. Sebaga'i p~~ak.~f:).fnbah' balll.J~~aL1 bibu dtsl.etika.uAlkasi 1Glergerat urrtbJ~..eortnm. inj peme:r.Jisa' rr1.~r.ak.QebqokJGr.andlJng Bida n g: Wi re tess NJetwork Pe rv asi ve Computing Tear] Jnfmmasi j j ~Ilan TWiitteli'. M. J um Lan pasar ~'omLrrrikDSf 1ger:get ak yan B sanQ1il t be.t~h).Jct:T~-::l.(tellfnas)JW<.lIlJtul~ p':a.i1aayat fANS) ·~~W'a1tJ.It] peIDJiJ'eu.-5 ay:a: tillaJll l1J.r0JJ1P' u[fi. a'tlu[pu[J dl ~re'ta afJii I lJU$Way~ 'dapat dtLih~t hampi.• H ~qt~~rata ya_rlIg.rpUl'l baoyak.g"@ ~nilflg tatit®.juh~n oonteWit ~.alt f fit Ber.a"kj~"tas.·¥a.g. ~1~~embQngaJl tekll61Log.eotrtent pf0Vider). J!]lS"a..ah dafp~:t.1) t f.sj'belgef.a.~.e:i.. Doserl Sekolah Tekrlik Elektm &.swQ.L btsni s komllni~a..k.eg:a.outJeJ.si Berge_ra k Saat i111 . ~i rJegan~ IndonesirL..LalJ.l1kll"afI"I· peme_nn.em ~omunikasi ~et"i. bememb~n.. SlfftS dr . pemerintatl dapat merlQQnrrG. NAPAGUE Y~N(J INGURUS F'1U L5A ~1l. g da~ 'kJen_a pdh~ gals.si~st.r 51!TTIUCi or.Qidpu[5. .. ·ga: daJ 'sJi.QWsering b(an~et ptI~sa '!terKtiraS tampa jle.r1es.[I Leb'iti.eilet(Jll"MI p_~~.~e(i:_G[€lfl:~1:an IPU!tS..tlusbri tel~o ~ilJlll'e. Sc.am1t$'lg~ 't_eliltu ~ajja..sarna.em:Hfld k~itll"fatl seput-ar (}~FmtiiJf (jan :tiiJ~al"laJ[).t~ p$da:. JtJm~an p'en&g_bJnan~a mngat b~esa:rti1a. {~~eo H.tI:j ~ndo~s.k-ati . 39 Jakarta 12220-lndonesia.eta~ sudan rerenj:adl kebutu h~Jl l.s.etllahD'eLi 'e@lJt@ottp tii !ID11stms.lilru.rg.l'g8t~m peRi::Urtal'1l pubia.a .{ !plJ:icSa !lec. ~QaillPI.rl m-el'leka .er::ClIpa t.dl.1 me[altd fa~GeID.a.1tda~m. mt8rogguna~tafi' telep~M be:vgeraR"-.al~aituAp'ple.uarr j!!:Jga.cal!l ~em~r It~~anaJWr pe.€l.enls.iitluaJsq.. jam.krja.~ bj~aj ~. Se:latn 'it~ ma. kQrhao..Jn a'S:ing.ial-. betttilrnJlla~ n.t€lng:BJiI pul. pLlJlS'ct •.eJ1J!elh.gh.o .l{· d~pat'dlpungkit1. .m letljdll.(K'.. posHjf mau pu r"I ya Ketika Korban Bicara aaII1Yt!!I~ ~dl1)1P"m''):E~!R t'rl.kat da Iam Sistem K.~jta b"erada dt sua.o:a_beri o~ Cia -~. liap di iSl ' pl:.tJmlA yang hegatif.c!nlt~l1~lj:i WAP.ta~ j:um'laj1 Penui~is: Ir. •.Soi y.ng ':tp 'i~jrltaf\g:SijlJg 1 bulaiIJ lila:~aah~) B:amDal1jJ .i d apat. Emi r MaullJdi Husni... ~'f97~ tu rn~m. Institut Tekrmlogi B.i dan bi:snfs komu. Pl.l keUd.].• " :. waJar bita S.a.lm. :~i_stemkomu.ari madel lJ(stiffifl}fl y.ggUPl. Dwt unri~.:g~ral<.si ber.eofltel1t.Eame hln}la Pltu". apl1k~acsf sebuaJh...y' .J...iar:iY 'dl setfta. te:latl m~nyeri!Jp ke ~~la. "k. Raya Kebayoran Lama. Anda ltlga bisa berdfiSJ.r('lI~Rk_f.· diid~ngar .tdrpul!ia.R.~orrteril P.ar:l .JIkan banyak' p1~a~~al":l&tel'katt daba:m madel bisntsTl'ya: "(_te.~ra onLil[l. M.al) lp.r1Qvlde:f' nakal ..tU~ipatr.eFdLarl'aJ~it:i[ing. .}Cllp. ~ Ph.' ElvandQ:ri (Ma.l' flam_urn bell_um jlu~ga. Fax (0211) 7..~t IOO~cine~ia.1f.:se_[l. Kom:ell"lt~1i' IFacebaoll Les(..NCi (Ibll:lsit). berlclembang.~6id~J.27 96. tidak terJ. f.ll1):~ 'g:a:9!j' .n negatlf dS1I1 'mefl8ctJerrtll"an yang negatif Iyilt n1e~.S'uner. j nd!Qs:at tiP. peta_ngg-al) ilJdia"bab soo.g k.H.6.t t~n:s.ca:tm11'{ameba pas. No.a ter~sa !iiistemkQfllWlfli ka.i (!J'le_h pi~~.aite' fma1rtff'ef'J If"" .oid) .o.(!)]. IB~ht~raRa ~ri.'·st'O[e: rere. Ma.S yartg ~sitif da.f . • • ' . .J.i@flesfa.rmasuK .-.•• Dirt" '9. lrb.~m. ~~ukt.geft ba!iafmana. m~a1kin gtL:a2!an [Jrl. enak.@rJ'tj-tJ'fj·ti@tJ.a~ _U11:r'~le~ :eJla! .Qg~ Pi[JILSA EOMJIUiN ITV' e!:ah twi1fter ~:tab!lfJJ'ft1!lpulsa I.J!l~a -t'liilan.tlm! i{bmptek:s .e fedi~i~si@taltrll.yang sangat hesar.at~Qcw:!sJqu 1'Aa. palling tr~r:fI:a"k> b:e~uaF:a.:dfa.gl~aWl .• tlFUS lpal(eemo'lt 1bo[l ny~ sin) pati -i(1:uF:R~ -Ilg~ lbuat bEst § !laifl Id.petta.fJoh~roln'¥a: bisnts to.d l I Ba.g1gat kienhQtaln~yC§. ') * :P~ll~aLbaru i$1 i.Ai~[J c[atl tlep ~e CS ny-a.~ff(.ar1n .mI1. ti: pt'rpaifljp.las .attll~pCJF ke.g.'bedat dengC!ijfJ -$istem :t[eteparJ rum'at! l' t:ekAo[tlii dan b'i$t1is ~QftrW1i~si b:erger:a~ im ~!da·mme·.sJk.tr. temt-u ~a rr.etlerapa ~al'i I~:t~ll' ~rw.5.a arne· {liap :darPlJ:f. yail1g paU fIg.e cpU.e tii WlNW.api l~em!eti'iItah I be:~$'ikap"lt'las:a' bo~lQti~~"IlillU URUSAN ~U(m~..p.• o• .d..'a~ j lIiga I yj{j efjl w1la&a1nsed. _Perneri n~.i hl.maldfJ .ell"ak:d'a1lam t~ml~D5.ku~j meng@\rr1La:i laoyafl an teJieKOm b1nikasf I .sume~ b~tJ}<.lti.awan SW6s:ta) .r. ~Inl ad~lahSMS.Menwnla:t m~UeiJ.@tabl.."'~Gai p. J1._..J.@:(tMa.f be:r!1~era.rtJlsp atau jrnlt"FI"I'~' ..jPUl$4 (::QMiiAUN!ITY ~:an C!!~um 1tw1tle~@tatil.u fidi'~ cnausaat.I~~r.ng .sm5 d~r li na:meJr pasti ~e~ed:!»t 7' t -pUllsia II IS:i11"l.rill}tQrYp.1~uil5'a".illali"lg f51rb ..al jtJ' IngSiUfrt.tl'leh seJk:to .34 .tu perk:antorar. ~~n:g 1~{jmp.lafJ mel~a.l1'eny.j. lB~rl '2QSe111't }S.A5rSml.d.eml !J:JFn.iQI1c.isw~) rl:u:dah . pasa'r g.b~ rr:l"en~11a.mbeli.a~yaJ'flkat W[ldanesta. D.efri.dapat berdampa~ f1egat1:f paGia:segi s~~ial~pU1Li k-e~nf)m~ .J J man.md"to (Kflryawan ...tipengaLi\rl)aJlfi ~·~I?Ia.HjJ:tf'E!'lIl::iJ!u.pl1i~~e·· pifJaR !B. 1 ' .11atl ()pe. i'~lkl)tan stJare~. 1 1 uta.ern'QQ.et pen) u~l~f1 ny. b""eii...J:(1jpu~sa. sistem ~Qmunlkasi Ib-erge:r..a .Lain 't...adj (IShil1'l S"lf'Is•. up~~nm.[~..fau' ~lun~a~ '(Ii) PlalkEij.!tJeiI:Jep8jJi:i sm~ .. . t.~' .~ ~ . n ••.w ianti ho mlti sartuL . jllflgir"l.h .''[erima [~aslh.sWltsta d'alam lfl-e.i~uQepat~ya~ dtllntlGtresJa b'e.er).--: 'SaiTine . rerenj:adl $.@!iia't @.gg~.u¢latJ tprnalal:). S'iiakaf'l ki fj1m I·emaH R.!lS:8J.. Sehingga p~tut d~pertaoyah.(..cpa . Ta.m~m()to:n 9 .pemerintafl.g mefJ'muntUJi.• i ilI1i~atJinfi[o.l1\as.omu nika. perturoj.:a ya~__gm.s-ta) uo'per:~tb:r' malf\Jh.reng.rt '$ioitusl g me_t.ermb~. ~abJ\a.i11g~ln.el!. M:eJl1yikalpl "ke:iFllllllan te:rset1J:t~ PUl$4 O1!el~lUJ fa. lPI.s rnen¥u!1IurJ kem!)a_[:f model.I~:saI~asti ha:p'irswa!.meL1:ldu ngj Kepenti I"ISlln ma:~aJra. Namufl y~.nikQ:~i '~!F8~rat: tang 'silRgatp~:a:t. iBeri'kut b-ep.t~rll~bat· til~lal1J:l ctlnd:: ma:rutflya .ai.9 ." C .tt'f ida:k han~ ~e~:asre\tor bisnliS t ~Qmunlkasi t~itapiluga . .1 :.~. p.s.RT~$~taku rel!~lal:(iJiJ.Rt!o PriYQ.··.pilljfJ J<ita selhati-hari beg...eLek:IJmllntk(!jJ~i'. 5~~r'I. cBJ]l a g~ ada petubancill1 sarna 1~a:sf!l[J~:1~ lei Firma. ~ .ng dim'lilaJ: tid~~t .umlam pem'beHnya mehcap~l sat_u 1uta dl. Ine:tifiKacsi perru. merek'a.t kita.tf l1aflUS d'ap_ m~mtn~d~al':l'mana: bjsfl1. tt!rkiCintl"o."riam Rat.i·~ stl':! dpt. ~ebBsar $1J btta .i.nfkfits..Itama m.paa[B ~eLeflO1I'1 ru mah.ti nf mayO'rit~s '(. tfl!l(J Mi pn.a.syata~at I mioJ1e.J "~ ~ ma:u @hqt'J}(J.Bal.III _ .'1 5M5 lpr.lamantia:~."g ·me. $~elum terla-mbat .Ai. Bj$n~s_ knmun ikasi be...o.endapat· t:alfl gg~lpan. l tt!rh_acl:ap p:roVfej<e'F' I({Qmu:nik'asi ~~er:gera~kar.' pebt1ng da1ri. pen.s.' ~_ bi$q J'j" L~PG'!.l bitJ~~1g.rI~d~j. .ep~lfllan ti\dak.ra.t~u ken:a!~a. bfsni s ~iQLam komunllaii nerge:r:aJ<. n'm r"'. '8e'lUJtlfcI' d unfa} pms.rger8i~ ma.rain .lu~. Informatika.m.. J..Ln~a bi~n1's kllmUfl1ia~i berg:Erak di~ Iru::iQne~lG!J.ak. '9'19' trus '9'5.Ua:rca. proVi.l{· ~5ar)gat besar ~al':lg O~rnn..rasa jacH.&..erootJoril£ian JPui[saJt prrllSies ul:'I!~eg yang ~USa1ff\l atta· .ar:'! mengak. !I'II'jIW ' ~ -.l.. '¢ltem'l ttart IPLJ.ar d'j .g.172792718.rJ:syah' (K<ary..j.om~DtalF dam'ltweet cila.O~p_.. rifi~€)ill::led1:a. .~ ?:~ ~:". Office: Graha Indom:edia. 'pf'sfitl:s kam.sa all1da .

el~tmUt alI s'eb..yawa lhidrogen dan Q~sjgel~l. ]!. Sifatrrya _yan'g rf!cn. Apa'kah tei<.dei I~a.o.ater.ew<slbiUta·s mak.embuat Ir·ev:€).produlk'Si komersiaL tahllm ~9'9'1'J Iprodukii batetai Uthlum-j.emiJdian dlpa~ . WhittJ'Wlgh.n :vang ·f.cell!~Jk<etil~.menj8Io.od:uk be:rigerak seperti la ptop dan ponsel. .e sls1 arnod'~ baterai {f~~el side} dan atkan terutaj mJf!'njl a.t:aruJ m.aIr c 70 per~en.da. 1n1.eda dengan ba teral yan8.£€!. dibua.l) 1 'm.d.e nl~lperrarJ.rak dengan airatJ yarJ.f!m pada.akan -p.'noiogi "lNeptNJli! tI:Jff1lil'nal)1 ·sreeN:an bate-rai terlaiu suiit un:tuk: di. L istri~..·· Li ma S. u ~a I~al.rg. merupskan -:salah.ang dlkembang.el~Jagai b.ai perJyi mp'C!Jene:rgi Itstri k.ggi ~larn u n .oJto:roLa.en_gg...ec:..n L~thlum .t1l1arn)la tidak Juga.i1I1~~ngbat.iam G.p:fioduk mereka.. G.~ ~~ .lapiat digu nakan s. Dienga..aran ~e:[.• FueilceU ·f.k.aya Ibal~wa :g:el baru ters.gel polimer dipoton-g. yang sangat p.udian belr.e:[. vang p.a'.esk"tp.vember I • • II Dibr.dipr.etapf .tang '~fueL ..e:rf. n B1elDera[pa tetm1o'hjgi'terbalru ~ebell1 dlrnya sud ah· ten~~(ila yang dapat. baItelr·ai Nt-Cd dQn Zffl!( -Mn.lk.eLama l. . aw~l~ tahun9'O·a. pemah mati.al U'thlum-lffr:ls:elama. IB.w~lI d~h merJ~mll ka·ln IP-engga~ti b~terai Lithium-ton I(U-ion) da.awam dengan·teknollogi fueil . fue~ .=s..eriJtJ.olok.e:rti pom.em.arl1ya rn_enganri:un'g.~· dan elels.eng:g·es.ah prn~on .kat poftabel.-a:t. Prins-:ip keirjta daM DMFC inl yaitul.m ada.m~ra di (:rital ataq pe ra ngl~at pJntalbel flai n oya •.rke:mb. .~tinya.h s.ejpii.aIr1'~.kembangkaR sieh ing~a inovQsil1ya terJJQmba:t.epertJ kfta ketahui. larutan m~eta not ditalmbalhkwn k. 1'5 de:ngan k.ng ·a... mengemba.cara Ik...ji[ang I~JeJilUl (keel l d1b aindtng peng. rp~d~ hal ~id~lk .uf:a~tll r y.Q'!am aolat le.emudI~n habts sehilllgga tJarnus. IpeneUtite:rslelb.m hardwQ're ia'. ri n . batJeral LIUrium ioOn-baihkan sudah .fh di kiE!rna1IJfJtuk .an j at Ina. teedscli lrig:gns banJ-banu in.emb.'a!rdi~lrf bahan :8:ell. :KJeduan.taml s:ehingga 'tidaJk.engub:a.thfum .tJUI1 k<emudj~n~ e E~nF!lflw Ludwjg Mona.erl!e.]lika.e.al[.el)l Kan de ngafi n am.ut.ektron .t'ert~uk:tJ mam p!JJ men]~epit L.eilalui sepratat()f s.antar~a anoda ..eng. Matert yarnlg di.f".sterSiebut dijbal[ik untuk men!!lba!l'i'ilkafl llSt.erba'runya'. Bahan ini dijlb.. n IPO. iPa. DMFC seb:enajroya telah cHI~embang~an :se]ak..uat dengan m.dan MT I tela h m'em p'eirllk.n p:e neUrfaj'J ya ng in tensif s. .erti..F'8toir _y~ng te(buat d. 's:oilld JiliJJlffilin flelksibel.dn.I-an Ward jsaJlah (seoran g prOfesor inset cia.tau Sai~t ktt~ n"Iemakal b~telraj~~ ~ ili-h')f1 b'ergerak dari neg.dad '210t~hlUlj:akhi my. baiterai :lithium i11uilai _m.f b.smy.'9'91" l1thium -ion baterai tidal< m.a'nga'nnya' s.eJplIt" d~apat memgganUkan ·'eLektrol.toda k.Lalh :OMFC O'llfsct M.~:1ty of .akus.arna. t.i~ . Ya'ri.mlenj..n.ag.emu.os.da tahu.g m.rnengaLami kenalkan.wl sudabjeLas tJernukti ba~wa.oIFlma. Bateroa~ UthilLlllm kl'li'll S.m..n meng.inerJar Uri.m-ion .n diban:di n m:littJi Ulm:-l0JI namUil prl)Ses adalPtasj m. sudsb lurnayan Lama mehemH~an fueL t:eU.{..bllat. S.!Ja..epada kas para k!onsumen yang m. p:. Ika[il'd. 'IOlsh11t)clL~ Hitactli J M.enggunaKan t it.'i ·dijd:lInia e'lJettionfk." ahLi ·'ft's'jka} ya·"g merlJP:~kan pelfleHlll l[l.dalam hall niada poL i\m.atunyaa"dail an ltlh ~ fUe1.wan dala. dan Chattes Langer m'ernopuLe rllklm .g sarna .et :kie.clha:rge .ehllUfgga e'i.S.iS.lk d~barJldif'lg~aln nfke![.-ton pada ~lmumJnyanaAmu. - S Pa.mlbahan yang paling :B:a r. Ni-Cd."..dis.m. marn. 3 . h1.adibelri a rus.ri k dan a fir. d:en:gian udalra untuk.eJ'Ialkain «fuel. clIk. untuk 1m ohll hybl.eifdah ~tat_ ~onversJ ..menan k dan tJda k atkan k.ja butuh waktu -.el ..UP Lama.~ fflJ:ngbasjl[kan Ustri k.en k<etil~.ba~era:iUthiuffiion Ipertama I~. Fuel cell p.ni h.ell.. p.rd.digUfialkaJn s~elbagais:umtber d ay.~t if:ln~..:~. irit kOmlsumsi daya dan mampu m~enambatJ waktu paKal. .Siem..d:i ~erp'un.si h meo j C!di . Keti~a. met)ghasHkan len.gunakan iWl'l memm'kJ . ' .dibanding pendahu:~IlJm1ya ~ep.. ba:te!f·ai ifiL Ada.rja.ebut Ilalu m~erJ a:l fr g k:emb~ lj k.n. _.a~.listrft t~pi cu~.citif yang fflemrgandlJfJg UCoQ2.5eb.teknoLo_gl.ei~ekt:ron in ]lla h ya ng .. .eh!!ml...ebag~f.eiperti sebe1 umJl1ya .ube:rttipotes...e~al1ot sebagaJi karndida-t kuat p.eKltroll1ik. Oktober ·1 g N.n p.fs: bahwa jlika p..aIrM.. mlembentuk aj'f yang sellanjutnya dibuang . ya ng.Kai catLlan daya~ S@fljlawa kIm).Qe'll bema han ut~m~ m.?' .eKItr.ha~.s. vendor-vendor S-E!lpertt.hidrog~efl d~an oksis. iNl.asienyawa Ik~imia di . aliI" btsa terur:ai m.engalami p'e!11J aha. $.ratentang ·~·LiUdU'~ jon ~ t.MrNlurllt...tan meLebfht1 to 1m e]IJerper menit~ . j j mer:lt:Ji~S. ma kan ·eil..e. ''-'-.eJaJk.i[kaml I Me!tI'i\!H>lO~ O~t 'v PmbJliiI'~OJ1IE! ~mbr:a nlil Anode Ca~~. ba:gl Ipalra V'endQlr lIfltu~ rfleWl:gapll..ollrl 1970 yan. t j • • p!JJluh t~.troml serta ~a!r:bJJlndi:oks:1da.. eetl terus melrig~lir di .celL' ada batknya ktta bica.ukan oi[.gUlilaaln bahao baku lal'f1nya .n notebook sel[am~ kira -Id\ra.aj fLiI'!!ll Ce U.lo.ng~an polhTlle:r baru s.k.t.lici"ptakam p~rtama kal i o[eh ·Sl:r Wj:ll.atifk<e p()Isitif.alat 'etektmnllk meml§l::muna~:an baterai LIthiumjon. l1tlhlum jiauh l"ebih ba.. Sej ak.edalnya...ml berge.kasJk:ann ya Jll\:e da:lam prod uk.ai...ciialam seilll1Y~ sec~[ a knqs.mersia'l .san'O at tlp-. 1 - .~mIPlr .ela'ltil di:g.ga:i. lam .rl. Peneliti dari Untver.ha n inib!enJ..rena mne re1k. .{all di t:emp.rgi e:~ektr(lkhni.n s:tgnifi..ah ~iIl baku mJf!'mbuat: !batie'FaJl l'i:thium-l(lrn. K'anma s:el pIlUme:r" memiliki stfat f}. para. ~ I' • II • (.inl Water Ad ft bamyak.bahan :KatJoda dengaJl . nam UIU:I ya.er dan CaJmpiLlran . J I 1~~J=.b1.a: en: fuel. tetap ·sa.y_ang berasal dar1 poUme.Ub~:blh . Ka:.el1ggun.~atu kelebiha.se!rlng di'gllnaJ.- ~ Sie:d!ang membuat mo'de:[ plraktis untulk m. a.ec 1i h no - .iZf.ua.e katrJdafyl~'~ l(:eU (. Ik.(:a ra' ten.ehilin idea!L diguna~an . suatu messa yang.ya mem_bentuk.diisi 2-19 Th IX 12011/19 .mampJU mengubah gen.ae~tnJ:sjoJII Ilami n. tahum1 ra:39. yang s:ama serta I~.en.:roV:e p.ldat ku~t IP-en'g:8~nti bater~j Uttrill.u mbe:r ten.aha rusmerr) b"i_a~a~a dl.e.a pad a t~ hLi..apisan tlpts Ip!laS!ti yang dapat di la:lui oLeh k lon-·ion. barte:rai Uthiu..ai batera:i yamlg taru bentukffilya -a kan Leoi h ..sn is bater~j fueL c:eLlJ.ada: d:asarnya a.mengatami kemajualn. iKe·UntUngan ta.s.eluarkan biaya y~ngte:rb. .tli ngga 1G kaU Lebjh ~.k mudah.air sj:d:e).d~kan IpengganU baIt-eta]: (:~ fum loOlil'.a~dia..[u5.. e'i. Sa!lahs.ait~rai Hthi~lm.dimHiki . blrtuh e!2i:u i yan-g.ya.arJi urn·(~I~ Lfl.n .et>eij". Selbe lUm k'i:ta_b. namal1ya fuel Gel L .up Imengi~j.dan k.mcJingkan petangKat lain yang riisematklm pada ber.etgi Ustrik.Uri allkarJgel !barn.d~ans.!l.lce'l'~ Bat! kan palra vendor J. yang: dib a~n.a-l $Iesual n:omoJr dan j[. :Ba.eile·-mefi yang berp:e.Ams ters..datarn en-erg.it c~ir y~hg..Ka:to:da )SlI dan Uthium rp'et:aJl .an olteh .eukuran ya!tl g dltentuk.!r'<lve menemukan QahWl~ terrryata.k:ura:n .dan eL.a.ang. :['e'ktron ak..e'.an da n dibentut kre d!aLa[M lbaler. dJjla.ertam a !tali ditem.an p:t1nsip yanm: sama siepert-i m'embuat]~eUy.etebaJlarn hanya beberapa m fklJ1o.e.i dUst u LalUl:! mema. m. iP$"7J.elblh.~b\jlnrend'~lh •.eb:ag. $.a Me'Itr. A:~dlr1rJ Syaiful!lah (darJ Dlelrbagatsurtlber).ettlan()ll Fuel CeLL) ..ri banJ ifli I~Jen::.ng pa:lj ng Ipany Clik di:lpiUh vend:orseba.di' pr()to.ab:aham baktJ y~tJ g m~si h mana:t. ..e ~yaitu 'e lel~tro da.de s.epa.WI·20fJ2.uk.'It ~ . saet i.aksl.seben.ta hur'} l~l[u J p·alra vendr.ol. u nt:ukme nj!al~[Jta.roise.e.efpo.lntenslf Ik.emikiaJl. _ ~ ~.pOli mer (Li-POi)y.a. f· _ 'IStl ~ U~I "~.ekt mUsJs.engc.anti UtlhiruJm.rI t 9~9'"1 on y me mlPtudiukos 1 S Sie·. IDalam tiDer~embang~ntJ Yi\J Lith:iu m lonterus . Casto Compute.siln.cHba-wa I~eluar fuel ·celli dalam b~ntuk )arus lis:tlrik.st. Ai ill" an .dget e:iektrdtd k.eltlenaplya darikedua. te S:ej:al belDe rapa . ·l Ih . dipr(tduks:1 t~lh un '1.. .elb.s1sf: bate:rai t'ii~e[ (NiMHI .ihnya yanJ bE''nlpmuncut vers.es.anoda.enel1t1 dlpat.g b '~.alUl pada( s ifat D ilellTi hi a:rain ge l.g. memn iki ~epa. t.d!a pf'oses·. mellTl.arrg!=:ablejl ug~.se:bagai ·..anta. ka.: . Prl()s.g.kan oLeh tim p. j.E!. ~ {~. . dianggalP.et:Jgg.sat karerna tei[ah m.at Ilamban..dalam tWJbulWinya menjla:diUsttik .elh .an E .M.e:l'~ juga. ga.ek:tronit<:..aga (jISJebar_g:ian ·piesar ga... g hi nJ~ia saat f 111 ma. ~eJi11dh91il' dille.hda htJlu .tal< lag] mehc.eS Baterai I~ 1.cil.eeU .ati'a pe:ralngkat mobiLe sep. Inovasi _" bate-rai termasut: salai: satu '. Berbeda sekal i d.~ eilektroda nega tJ'1~'yang terbll at dari lar1Dcul grafit 1((0)1.! baterai yang ci'ibua t den!!l~ n m.~. ta. yang W?. art $lsrIJe d j j I • m. BatenJj liithtum -ion memili Iki ke!l'e. perangkat.P-no<'O' .lk.emang ta.m proses f'disdJ arg~e d~a t ~redlarg.~inf dapat dlbuat rnenjlad:l. • • II .e:r~j dengan metan()llcadaln:ga. . Ustrik.ejlektrlll it. IDwl Minggu~m E. fUm yang le-o'ihtipis.emamptlan penyfm !panan sepeit.l:Canu nt. baterai ierkeso» sepert: jtl.ell poL1me rter li hat :seperti 51elbuaih ffilm yangsQllia.binam pada daY(1j·dam eqe:rg'i ~(atig .r fue:lc..adi air darn d:alaAm pr.en j a. :S.

e '. Video.O~OJ1~ II! l.opUon.~ L!I~·p!I~p"~·!'lft[n~r- ·Ii • Setel~ih j .~gl."1 Store.m'1i110 fitur caramengedit iagu dipD. . ~ Pilih alPi~ikas:iyang : :a~a'lnArrd~j edtt : I1le.agu yang l tho).sekQ'h yang me.:semog~ be...'ht ~L~ : yang (iii m.m'aog 5udah dU.dkMpl Cl!t unt:l!k laW pH.aSl'i[ll juga sangat rnurat h yaitulll. ·..r...J II 'P sudaih m... 'aka n e: ~ . ': :PiU. Software ma'i1akatliitu?: ': Pl ti h.e:[a.ak~tJd t!il'.~ l~.. .i.a.titaml :l.~ Set..a11 editor ~ag:~Anda dapet mem.foLder I1g ada.~~1~l(!1iJ UI.D~~":!~:...>i~!'I(I~ ~j~~(j~'!.. .akafl apltkasi Mp3 Cut. i. ":'.tI.:.: Ok .ion f"" ".ka .1.r •• .~ Iii ~ 1------ .~..engi<api de.~ .kah 1 5 m" • va I. ~ ditentuk~f1 dn"as a :killJrang pas.Ail1'Mn 1.angkah 2 PiliTh'l tab Seail'ich IIWI 1.iII1l· .e. .~ ~ ~E'. II~ ~ !I~ t.an . Lan kah 5 :'Masukarr Use nnam.ng~n fUur P~I1~~d.ih (~o • • .anya Rp.SiC f'een pjl itl to:mbbll m.pi f~m ~IMll~ 'ii j Lan kah 13 . l~l u Dengal1 menggun..~ ~rul~l1d !W11r.g~ .karl untuk . rkilik..m : 'i! dapat meflgedit tagu berformat mp3 sesuaJ yang dHngi"l1kan.' .~ui"4r.)l. I~ .jc~ ..:} anD.buail: ringbone dengan 'memotong salah satu lagu yang' sudatl..•.• II.' I'UIIII I~ ~ iii 'I! u~ .------- • '~gkah6 '..~[]~~ ~~MJip'~nq.:i. Sedial1g.enentul~an ~ ~ .. ~..llaJul.___ ____~ ~ !ilL •• '~sieh::saf Ii.mait ImenGoiba dan .tl ] ka :: pertanya.~ ...S..orang . Editor Lag~banyak kita jurepai melalui .setain m!l." Dena..ed1:tor iogu...ck ..rhasi:l~ Iii .~ tombQi~ start 5ribu saia mela.! : yaing akan di..1k.gud~ ponsel Anda harus 'mel1g~gUlnakah software yal1g tepat dleng..·· •.luii 0'1.I.• ' -- Lan kah 1·6 . ~ iPfilih endtika .nse. Anda Bagatmena caral1ya? Simak penjelasaflriya berikut 1.i me.: S.~' . _. .~ . r. ". .Jii.l? ponse! saat in.asi m p 3 ".. pUih ~ . ~".. b..ok ~..eJl)aaal - Lan kah 10 II! Lan kah 14 -- .o~ ~~. 1 I . akan dilJotong..aifile Il:?reu .eser trackbar :: tract ..glLlyan.gin .h Ed i 5 r z 1 9' Th rx I 2011 1 I 1 9 0 kt 0 b e r 1 INove:mb@!f ReJerensi Spesifika'si & Harga Handphone TerperCaya se: . Buv untuk ~ " membe:li ~h'i5~.lup:Ui'h.:..edft. .. ·dil • m.• 'i! ' '~'talu Open luitulk : m~mbuka .~ .!i·I".it~!. 5. _ . ~ : Pili h Play ymtut ~ memas. .diah: .'OO • iii ~ cut • Set..--. '. ~ent. ..eLatJ menem 1Ilk:an tlF ClJ.• ' ill! .edirt la. . 1I!Ii' .Tab 10 i d P U·t 5 A D'vV i .anap!tili<asiMP3 cut.1'" 1~!~'1[4~~fl.---. ~a.. 11f""·' " J.1.fiLe'la.l. } ~"'~ ~ III l~ opan mtJslc JIJntLJI~ mem t. d~gilJnat\an aplii~.'.: G. :: a klhir d:ati laJgu ~u . .~ Rll1gt0i1.ali: harg'a_ yang murah.i:t gamba~ a tau. ~c. i .j• ill .' .(IIb.lJiliO ) R~r""mOO[].Min g' 9 u a .iii • seJlerU be1rllkUl ' ~".meng. ~ l.eLah se1lesai dowln Unadidaml :1 nsta III aktifkan apil ilk.: pi'lih StQPlika s udialh Langkah 3 mencari ap!ll kasi tersebut.. PUitJ c .Anda pHih sebelumrlya"..00[i. '~..~ (Hp. .. II! l~ ~fiIt!I'II~ Jika h1.-.men-set lag~ : III ~ ifli s. Lalu :Dagc:nm'ana t: Deng. : barusaja : dibust.I~.~ij. [aJu .n Ojpt.11 munn.one !II • Lan kah 4 " te nif'il'fi h.'c:e : dan Password OV1 flo&N~". memori Iii Lan kah 1 Mela!~ui Holm. ~L1il<iQl11p.emolFl : Te'ntuKarrr nama ~ FHe [agu yang. Ke.software untuk PC~ nsmun itu sl!ldah btasa ..8.etJu lall u pl~lh QVl t St..111.: yang ada dlld~I~...angkah 8 : 'I' l~ 'i! Lan~g..

yaj. bisa rm.atuf AIPlpte I!D.~tt:qmJ]at\a r') ~ntMik \flleLa~~.tt[Js da~~fr1 t1iFq]l?i:l._.k:a. Sebualh flctjfika.1 -..~ek(lJ. verS1 10 .darFigam~balf'ke cialaro Jberttu~ i.g 'G:~J~y S "Willi" 5.0 W'lls hail te.f'l1)UAia. • -.da 'Sle]1um ~ah rituC!! l yang ha t1J s dUaJk.. ~~i'~ : tle.~ln.eei~nent datJ :Siebaga'iI1Y'~~ kila It~Lud:ipe:rl~.Si9c..:tore u com. Ai['Jdabba mI9[.~-1::i:O~ M ) P LB#l'o.d £11jiBon1<lO Am'lda bi..l1i veni 110. 4. La[u .k.ak.And'a blsa meng:gulna~..Ap p le.n kalO11berha(siL ..if'~E.e yang ada dt pe'.a. • U:iJh:k~~eetJ.a.5..erjalarn secara otomati.olad/.: LabJ mengitubuml'gka. Anda tlnggaL membu~a Hunes t>ed>aruf yals.t~ne N Secara resmi. SetJelah mUfl~c l notifi ka!.sA 1i>_eras.at kami rasai~.ami urltukbia.tld'lkan akun M!OI~jleMed'an be!rstfa:t ber1[y~ya~.11:i ClolJ:: ~.jtUJ Y:arn'g.kah -rlangta.tta ff1lemb:u.l1f1:g rntel1)~uat iiAllf1i:nle 4d.komi jCtoud. tag] ~I)g m'!efil~fi.ghalaml g1 IIk.lti mer)~ge:sje rl~OlnOMl!j.Bemj n1 talh t"eJm. de ngaml .· .rI S.l[ah h~.dfdoWriLo~d~ atau meng._.rhadapmame· atau itemarn1 :lew~:t ~n'htak I~ira.es_ :fUe pelrrrt.de.sm .1Ils.efl'Q~1l'I nGf..i:t'iaJ)}t~r ~!aJIl'gada di lO~5 a~ rallsmpermuaat:i .igtttll ~af\1g~AfJ.~em. dan autJcr~nt\aoce.atas] da.lc:}aJ"l .baru.h. Narrn. di Sie kitar .lEn.a"k· tekS .dia .san'~l:atLa~mudah.tu1i1kalWl ~ptjiKa..: 'IJlli'. .te FtlU bung :langslI. Lalu pili hatJ untu ~ diag(JIOs.qJ tenm. Sekiedar m. .FlJn~~inya rmerman! rma..lu toan penggu/1a . A1I1da.And:a harus m.od:rQUCh lrd G. AIUl d'a IFlbane ·ml'l't 1. 6i J1tUir'hlj yang IPa.sJ plll.u.eadBt Sle~~!'tl b\1~w..enmr yaln:g sama..tau s.ya.etJ:ging. Started .atau me-mang ti.ewati user agr.... pagi di I~ndones-iaj' .gemlerttar~. Riead'ing Liist di Browser : .1sedtakarll d S1ec·ara giratjs dan tlanya m. Altilda blsa • • II kiet]k:a.cia. IDim U La-I daM OIPsi meng:aktiflan L0catjol1. I II.k.t:I ail kI:ri ke [ttl II In sta it a s i .nny~ unt:lI:k menyi mparn 11Le.~.roelJili~~srt.~eblhSegar:.~~ Mela~u.) fI\~ ..un. a ta~b."..~ karl m~e:tes:.it mel1g:gangglJ jSa.p ..m kaml selatu m:ene[J1ukan ..:t.pefah·~lkat Ik.!-G.i:flp.. 4t hG.te:ttacr'ik upgirad:e atau masth talkut m..an j allJit' WiFi .a.as uk ~tal iajBeiland~a) Argent] na)j New Zealand dan s:elbag~i nya.mi:blko IPUli.:f.l rahg ) d1slediaJkansecCj! Fa gratjs urituk· kita..Dan semua atarltl b.kat. 11 Notmfitkasi Anyar '. menjelar~g. 5 ~ Game Center .angat sed'em.hi!erf' ~as. GttOOSEl Wi-ff N'8twmk~ a Nah'o!ork ••• ·ti:.m. ada di perrarngkat tailrr1 atati mern ba:c Rup··ft ~e41i[..~.etika prose.r:ddl's.5o ulPgra. Sep'ertl bi.nny~" sJ l~ka n ikutji Latig.elk1t~r puk.e lGs"i Phtine 4~ tPad ji:Pad2 j. Anda· akai1 clibawa uln·tu.e1la.et ter.ny. II '!""':EL - --:? 0:1:.7 . (Us iJ I • • II .l.ang.lrd~I:.h ka mI.5 di ]http://www .udian _ha.- Oi.Mert'lbUka.~fil:a pjsa mem~al!~i. hfllal1g. jQ Sttt~.pLeted.pnai~m1¥a~·lettk\B d:J: a kante r:s USUf'I Usit darWi a1~an me:l1jha~a:R·ita ~etIWl.:.lg nosti cs ~~51noslii~5 ~ UiN1gEl ~!rn!tt~!1Y ~''t$ehllli send secara m~efl gLlna.ng~at-p.td ! n iOS. I • .er..karn upgrade l00S.deng~l11 : .ukan S1etingalrl awal.appl~e .2 iiEl. ~etwlt~~er.ga.AppLe TV iPhon..Dwi Mit1gguall Edisi 219 Ttl ~XI 2011/19 Oktoher ~1 Novern ber FitUF Find My iPhofJl!?· yang dulu membu.[fJlet'l~Jn1Jiall. .t ------Wr':1l.Farng~at.tlE!I'!JEllw) mel"'lgebli:Jr.5 melakukan upgrade yang bersomaan hingga sempat me.smSon ~ .am1 t sa~t pertama k~Li [berusaha m'eilaklllk:an ujpgradeiOS 5i. . iClCl:ud .:' mer)entu Is. si-h~Jing dan it loud IKamera Terl ntegfr:a.rlvia l.eWldukmJogp~e. d.:~. .vlrtu~.si.And'a yaJl·S .k m.. tir8tifil{a-si.ar:1 I ~. Itef~safl I A.5 jla.[a menyfmpanrr1ya untuk' ~~Il(j.O'.i~f1one.e:rarr:1_skatiO$· Lewat USB.uter dan pe:ranS. Getting.ed.n dengan Apple 10 Ilawa$ Amlda a:tau bust baru.t :s.'r:(a lang.0.au di:Silmp:a.eng.Fa.:::L -:.··ftar di n:J$aUdaik p:e:tlu.remoy.erijlla di~ larni oiLet! semu a pengg~.mpl!r.elatruka.[ 5'.gg~un~all yan s.i': 1:"lp'~ $eliernar1:l~ masih b~ln. yang alq~~:niupgrade . ~&f$.colm/~ tu Ii'Ilesl d'ownll.~s.~·~o'l':$ (In salem.eadi'n"Q Ust.i"Ia rOS di se-'luru h dUfd. perrubalhan 0[11 game Qenbe'f' Juga Lebl:IWl sen us.!~~·"lndW ~f.ew.d.. 105 5 CJ'kh irnya di Iepas pettanggai 12 - Oktober 2'011 pukui 10 waktu setempat (SanFraJ15i5CD~ Amer.d~ tab~et dan ponse[ rmungj~{irn . j ·S~m~u['l.a..ngakJbatKa'n gan~guan di server Appi@.endown Load Hu nes.acta..u .~ d.Clitkan d ua op~' sfint ]e.a:ca. .a. meng:guna~!(aWlliTya .. : .qkhtr ad a yse Frrll:t"~ glr2!ltJ'5'.ls!!J.enalk. o.il .as~"And~a m.3.O-getspr.s.elr'fnr dah· m)f!'lfI.6utan harn1Ma pada tal!.l:d.embu~lihkan Kabel d~ta~.kini dilepas I .~a:l1ar::l.~edi~.fselput mu~·ai IOlsa a1. bisa rmermfUh U:i:ak.~. 9" J::.~r '. j..fJIae:i.An..O.nm.e:rangkat int:.~\~t'a pirnullu .ukan k..~tkan iO'SS d.:~ ._.~~ Details III "'!' c:::3I ".:tli .i Editing.~ E~TeJX!".Uml. ..~:ertJal:fan~t-a:pi Um'fW'k. yatnii nterrna.:ln li'itrol I - I "l!~~~.rig' kie ~~Ul{asi~e.o~i 'IQuch.g:e..l n:~'s.~gps.. _ .~m:1 pad a f1tu:r baru J }la.U-K·. 1 K~-mu(!:j. sudah Tamp.n iP~oilleatau p. Ha. untuw< g m'et~'ak: ponsel . m engupmrade·rb:s akarn m uncu LAnd a.!lah.! Afl .. "tP..dowI1Lo. ."!J:..l1 ptlao~.mela):ukan upgrade tanpa masa. ~M A:II" ~"".1 T:"LL ":.. J:. s.Lebih Ser1us .dak ada hotspot.. lH~l iil.aru. ka Seri kat) atau pas tenga'h mal am tanggai 13 Fitur-fitur Menarik di iO'S 5 DktDber 2'011' Waktu Indonesia Barat. Lalli G~an'd'guaJ[Iersebu.ervipes ~Uas a.si ya ng menawairtan A!li1da u ntulk. A:d~At~.l. Slgm i.M em e"'f • • . at rn ft[oud.~ar[) nya la'f1gfS:lI ng .arnllilen.-- Se~eLalh meil..liufI:l.I'· C1r:'0~~ rea-e~ .fi :[e yang . i'jd. dan tP.

.ry1'84 A!:pple m.~ ntuk Imen.l kompurer pertama .e dan beraUn i~~a:' bidang 'Sl'".an setetaih.illo y~l1lg.smempe rk~:na[!~a!rl nLi Iles.ic:: to'l!.ri Mac o. J ob~ mendanarcii R..ef JaliclaU I(~u l~news.. yang kemudian rl"lrenama inya Stsv/em.~el1ma11l"111iJ$.dan men jad:] pernorn. ftu) JOhlln ke..mfkiran out AIP'P"te' memperkenalkan jPod.o.ruJlng~·n ke~IJ...a sebagaj desa.s.dieo g'ame .191'8 NeXT Com puter JmelunclllJ rkaln komputer p.a.~tu peilnampila.ta. .Apple.epada .n J Clan me I 197'7 Uj~aLah Meluncurikan. n (a.ortabl.).------------------1 .ij!l1Jn me [ulhcu rika nloy Story" :fibn animasf pertarna yalli'lg :seLu_rujh proses.l. d.e pertama yan g d:ij'u.evenltrahulnal'1'll MacW(lrrtd. di]'8ital.ebagaiClO A:P1Pl:E~'. JIDbs jug. fTlJInE!:s MLJ~.lmdur.maniya .saat p~rta.mbe'f 19 8. imemlPerke...h '])111 kiernud:i.arna . Cal ifomia _y.dlops] .sjl.tstem .--------------------.i3i.. alli'l Fr.enga1r1 user jnter~at. Wa:yne JkiemUd:tall:n r.ngah. bers.as:uk kedalam 3 Inomi l1as.. d:itelrtg~h dengan CEO A:pple. Job:~me. u~tama pada A:p'Ph~~s.pJe" Imelln.tober '201 :'1• Steve.el graU:s untulk.dani 8-onatd Wa:yne~ temi1!Jn kerja:Ji1yard~ Altar!.. j uta.~$7.se'kal.1'7'JuU 2002 AppLe mem pewi~elilalka.at IDS.e:rjiU~ngan.etelah1. kompute.dato.di seluruh dun ia.r: mm. mil ia:r df)wn tOlard Li ntlliJl~ .i k d~g!]talp. riI~trab.] Oscar. Dev:ehJper:s W COIIrI"rerem::::e.. B.!1l~eh Clara dian Pa_utJebs.. • De'sember 199' JoilbJs·.maka eerita St.arg~. S Semangratnya unt:l!k me.[l-perasjM~c 05 X). men.AfJP. OOO~PadS' pada m.Apple·.iller :ellAtar] (dr-p.ahinya y. (Prenu~i.us' 'memlPerke. satu Yili1lilg berganti .AJbdutfattah pe:rsollila[cr.29 November 1995.igus en tefprs'neur ul ungvc.nany:a lTulfl"Ies Imenju~~ 1 [uta ~agu.. .eru~aJhaan vi.os damn ml~mbesark.kan djrij s.. I • 9 Ja'nuari ..ert~r. PU LSA~.Us'CEO P1Kar:. serta merta' mem~lrfgj' bahkan penuh den:gan p. ga iran . orldWide.1~Me d a:n .lanan hid ulpnya y:ang '@ilkarnte:rcataJt d alam sej airalh. • 27 Januari2'01 :sebuph 0 sof'tw~r.. n jj J1andq. J.l1 Ap~te yallil~' .~~uriclf:Jrkall Krpm]p.e!~olalrn dari WQzl1i'a k.08 j uta U?hone' .o. H]ngga~ Ag..gai Siticon ValLey..netepas ~D pe rsensahal.J". :yal..rgi Joibs adalah sum ber 1:1i10VM·j ya ng talk terh]tui'1lg juml.r:sH.iztdd.:dan ene.-·seeara kome.t:l ~)kAi r~. M~:m:perkenalRa-11 App Store sebag-a i update un:tuik iTunes~ sejk~Hm!liJs.d1'an. di dU[11~a ifidat.I(a$a:nsemlUJ~ : !~eM. Cerna tentang -s'e(Jran.n~lkalln Ma:c5. me'l'!yerah kannya k..Motlin:taitl View..ioos adalah' sal.iPad pertarns dengani kompatibiHtas terh~dap Windows pada .atj.1. 519'9.r d.i l.fl..la:mu dig]:tat dari ~ im~ 'IP.adfka:n ~lemegang:-sa.~ grafl~ pertaJIiJI21 yang' dijlltJat secara kOlmer. out J • '24.F.ftwa:r:e.~ Jata:n dim Terlma!~as:ih .rga 5666.iJ:(. m ul 81 m enj ual the Apple ~1 'seha.xar • '.A'gUS.~' mengumumk:ani l~em...Di.esmli" niernjadl CEO Apple pada even't MacworLd ~pO".art 300 j uta ]Pnd d~seluruh dUllia.a!l1 Steve J!Ob5" da:n meny:a:takan b. tu da n rn.erjadi datom dunia nyata.rtp!\ome da:n telah metwjuat 1.!.isnli:snya kemy. of the box.ll~a l soo.inJ5Stl perta ri1'arruyadt p·.aoamka.. in].~n~."' 1 '"+1 .rote' ~~Qhn J Sc11.ph.tngmemU.imputer pal. lDaWil.tiLI5 slehrarrg.} .com) dan Ip 8iSlln. A!pple..5Oktaber 2011 Alp.OJOl5Uflem:lb:eU clivi si '~tul? g.2007 • .3.eed Col~eg:ej :Ore'gorn dian drlC1~p~ (r Ibulam setelahn. $:am:p:aJibuian aktklber tllhyn in1".2 H igli SCI1Mtiol sebuahseko[ah di :Cupert. pembtJat.1l"Irek.a'~sehar_ga.n~lkalln ']Mac~ yang..ya .k.s.. Jobs rnem perkenalkan iPhiI01r)f! l sek~U~.iI<J pe. 15 '~ahui1meanjalbat sebraga~ :C£Oseme.Anw.' • 1·974 J.nuary2001 J1olb".ece"rdasal1'. me:n:gp:tlliJr m u.i . penetnu.t.a:ng k~rmudfan diKenal seba. pemul2!J.a1l11~: mem peri~..2 Se'pte.b!i imemp:erke.l:]:~m:ai da~] hasil pe:nj'uatarn sahalm AiPpLe yang d:i(rliUkil1ya.ari berlJQ_fQi" IS. rnem perkenalkan • 24.da bliJ lain. .r darn d~ bu lali AIP'P"te' me'm~sari~~rl Yle:rsi pffrt~r.Apple retain meilnJIJ~l lebitl d.h.curkan Usa.a Mar.ani Jabs 'di' pill:g.k1JJt yang lin.edal~lm-dialamnya.~ya cl2!J1rl mel~.eri:n~erff:ace 'grati's doan mouse JCI~bslulus da:rj Homestead -ber:ha~.uta Iperal1gll\:..k~alln 's.ztin AprUl1976 .ehna. .umber) Selama.d!ptalkan 'terbukt'l dapat diterfma oleh jutaan manusia. lim Conk • Jebs l.ga. .terface !~lanIilS re.ar ·A:l::ul. tal~d]a.5Ja. Jobs men:dirtkarn.sftware.dalam perang.u.Oktaber 2001 1 JJko dunio dongeng bisa t.1upan • 19:7'.Janua. perusahaan tei'Slebut memlb.afJwa flK. telah meln] ual-200 j.. "tnj Ikiem.t:e' . ferus:ahaan 11"111i kemucUan • 2'8 April 2003.n bu:daya mall1us..1 JCI~bskeinbaU ke Cal]fon1l1jadm.aman terbesar.MEMO:R:IAM Steve Job s:11955-2'0111 l Dongeng Steve J danAp..n:ey.?'Jy:allrlg..a~Z. koliltsult.e~] N~X'!'ieharg& '$42' mHtjell1 . Jobs meilngulldu rkan d] I'll da:r.!l"'I!ga'ln peral'llgka~t lUllnaJk XBng dikemblalngk:a11 • 1.5 1 • 5 Ji...i 219 Th IX/2011/19 Oktnher ~1 November IN . ~S. :1 c .genang· pe:f'lua~g~ml Steve Jblhs" berfkut w inf kami [I raj perja. • Februari 199'3 NeXT computer perhen'tl dar] ibffisl1~ s h~rdwar. l' seb!uah p.volush::m~er fiMulU l"ouch'~.i.t turHt ben1:tJka cjta s.asa.!Ii1jad~pre-sidell sekal i~.nya J.g yalng I~. me raup IKJeun ngan $l92.ebas~ai :lOt ~I.et yang' sukses.1I1tara Jobs r.$1.•~'. $170 juta ..Dwi M inggua n Ed~s. y~ng s~m~t . ~iOb:.ir Abd ul Ll1t-e.(~lhsatu yang bisa kiia bag] kepada anak cucu kita.4 mmar~ menj. memp:erKeflaU(a!1i1 i'Pad . 2~99.Qbs ~emud:talln miind] 1'1 an k NeXT Computer.ute:r Mad ntosh seh a:rg.n pi.ancicscl@ S diellg4!1i1 na~ma l~. Alnl1mat.n~lkalln user in.nuarl200Ifj Walt Oisney Co.alIw. Di lmil1g~. Oi taih un yang sarna.delrls:anjlttaa n orafl. kern udlan dl pa:s~rkal1 pa. juga merulp'ak:ai[ls.8:iran kota: .~[ll .00'.arng' rtlirilp' .6 6 1 'ScuUey:.P. Jalol5.ustus 2itl1i 1 .~saan. U9ss·.s: .Ap. . prad.a' ffieinunju.ta't 18.rnembell Pix~rr se:nna.eve .n be~erj. pertarna . s:¢h.'y.]:n~gsuk£es. pIP A .erns-ahaa.an!d~rfltseha r'g~.aptikasi hi n_g~ga 0k.le. Toy ~Story amterbesar Job. • 2.3.r~ilfis dar'] l perusahaen rnilik George' Luc:as~ Luca.rld] ri tela!) imeI1C2!J.u:cUa n berga ntl .Ag ustus 20'11 Jab5 meng.Aplpl~ mefigullmikapkan brahwa meJek.n.!nuarl2000 j. :Peru5ah~an.iJg-'d:].ers. . • JiCllnuary '1983 Aipple' rne[U(il. ~.i~embaH bekerja.e .a'khl r J obs pad~ acara .ari~a-111elbc]h S AiPp.t L Jobs.S X.ari 2. ImfM"I~lJasai 1'9" 1i% p-asar sjma.aiMaS:tevle Wdzni'ak . $ 9" 995.nuari 2008 d~]NeXt.dimmkinya I~urang dart du:a lUiln~u . deilngan (nde name Cheetah.nama meflJi3!d~ NeXT S.slnlm.na Ida.nama meflJi3!d~ Pi.. P:e'""sahaan • J!a.[100 .:a nnya dUa~kukan sret.ara ~ -.dlApp~e $.ahi r d~i.sijk..ert~.1'Ol"lr tUd10S .Aplp:le.Apple.. p.$torese.n publ ik lah fer. 'U~a di b. Iklta .lmud"i'~n. • 6 Junl 2:011 Jobs: memberika.el-. Steve Jobs.

~J .balh ak~aJrJk~ I perangkat Bla. menggunakan perangkatnya melalui BBM.. default Tan pa Ap likas i TelFltll.u ~ii:JJ~'i:t.s.11.h:f'm a..UJah .CUI f'ile:"ft'int tad] delUlg.f· ~~('tw-. ~ lJHiiI . • .~~-~~ r!!i"11Jl ~~~::::.dia belraga.f:s comlt ree'-foot: s.'~1 ..ee font JJ pacta :s.bah Pilihan Font pada Blae 'erry Biosatwa pe ngguna' Bt ackBerrv banyak menghabi skan waktu untuk berkomunikas.i tJp"e f:ii~...edia .L"_~ ~ Dil • .nt: Fam il.~~ ·.a... u.u.iJ'~.~~am1ada p pillman Op:f::ion> . ..(~~d:~~rry App Worl.le· fOWl'\: tadt.ekton C.le .kptiga yQn!: dap13t diQRduh dari Bltlck...' s~. U Mas:uk~e d'llrektO:n ternpat And'~ mernyimpan fi..er yamg dim.ailternattf fOl''bt.d:a.An:datam...~...l<!eywordj~foW1e~atau Ufr.arJ tekan townbol m'sfI"uj. An.da .c..r-~hlk..~J'.'M:.eI~tau:1t • .mpute'r> Local Dis.Ho"'!l~'t L~C-~"..!:.erangkait "Bla. ~J ~ - ~~ -.~ '~Cutn .t~on> Device:> Sit:orage -k.tl 'saat iBll..emudi."iiiI!!IiiiiooII .__.'_~ II!!!:I!!.dia dir..ra: :'f'QJUlt ~ Paste flte' font tadi pada .fi~Srn'oot~ll11g1.it lido/< ada yang sesuai ...aFI\"Ii. Pki1.iOo ~[i~""'I3 •..~:. te~arJ tombol me'tlu pUio ~~Renome '" j.: \.A.k-afl rk..e de~ktoIR.~~ t.ooiIj • • Menggu "akan Ap ~i kasi Tak fngin repat? Anda bis« den!(1f) mudah me.i.~~'r.--.D.(.I.5'l IB'l. atcnl email.Ylang· berbflynr dan t. ~lllr'.· I "O. Ilep.earch ba r.~Uh ~~la~*!!J ~i'IMiIf~.. window!.aska nBLackB'e:rry dari de.S Drjve .ekstens. Jfka An. pfHh 1I'~":1l o!Il.a. ~~SaveJJ: .cJ.e dart . . Dan melibat: tipe font yang sam'(J' mungkin bagaimana Jfka tipe font yang disediakan secara defau...- ..i['i 'tipe font seperti yang teilaJ hterlrrs ta~ da:[am k.ksed/kit pula ¥lIng gr:otis.-j"Iio~ .m mode flUS.nmembDSank(1n~ Untuk mengatasinyoAnda tentu dapa: me..iftf mel1Jad:l .Disp.en amlbal[)ka. lK .8h dapat dl:gufla..Hub:ung~an [p.r:ry App.pil'Q\r-ef ·~e la:ZM d-:.~ .iml{o.p:/lWWW.. Elii'! .1.·: Ci: (J.da Jngifi m.a. (C~» Windows> .appd(fJ.ckB1erryAn. yang tebltJ varia tif d.llts(ch::ngan des ktopyang Iffiietlggu nak:a FI j e "".-.wlr.r_-:.e.:::.(m ass s<tontSie)j' j il~a.i 11 ki An. (1ka. !flcFo.c~lBeln).. Ter5edl€1 ll~t1yak ._:. Ada .la~'_$at.difiel~t(i). I'Ir!! ~~~I ~ . bmwn ftll(~um._ 1:!. ~ ~= ~!'II~ ~ '. .. I • • II . ::: :::.an pjlihan k..c~B\etry ke deS!~]ldQP dai~a.sk::to p iPiUt! .:.tdy>Sc.Dwi Mit1gguall Edisi 219 Ttl ~XI 2011/19 Oktoher ~ 1 Novern ber Menam..eJny.II.tII:~ :Paste ke memoti pellyitmlpalO Cl:[rl IB:~..da. Namui1 dl[[uair yang d~isH!dlakanS!ec'8.r'a.sltllsyang lfI..M. .nya bt:t.FO....kBerr:y dihubung..:. I .1~ -- :J.. pi U Ihalrl Iti daJr<: m unt.nan? Aill"'Jda biS'Cl]. masukkan .~ ~ .kefngi..ca ra .!' ...~~(J"'~. Pili h "font ~(atigsudah d iin'$:tal pada bag:i:an .m pilihan ..~~ .l~L"'.rilD'evicei ~ . dalpat menigakltifi~anmya dei'\gah IT)"!embuka ptL1tJ~ll Op.o:teh Bl'CJc~'Berry dem'lg.omptlt.KaiUI tfP9' font yang: in.i['i merrekan tomibpii menu.. Buk.f::o:r€JgeJ~. • _j II s.rba njCm. World.fliban apUkasi pih~k k. ~r...~. -- ~¥.:t.~e: The quiCk.o.B' Mas$ .memtli...ii'H~~"'·~""· "'"1' 'f!ltWIt.re\en Djsplay Iijont Sl!~I~.g. ~ FI!_"'!~~ • P~.:r'.a:rl1:nternet.r. ~ ...nts I • • II •• .~ .tekantombo'[ me-nu_j' kemudlan pjlin lilE~'p~ore' ~" FU~F~Ii=""L~!.gln .ngganti tipe font BlackBerry sesuka hati. . !'~_ . "Fe:rse.. p. .!lJj ~.nambahkan fontj<:e· _BJ"t1fkBerl¥ del1~n pantu{1ro apUkasi.uS..Be.n~iifL~ Altilda]~u ga d'alpat . l "'-~~:t-&~..aml ca.Imern1amllJaThlkafi piHhan .7m.pUkar..a a.daprat meTnem u~a[J1I1Y'aIpa.t. $.~n -. pnih UEhao.6ioLo<-o!·~l~.d).edla~a n fOl''bt.ra"tis i:.e font yang baru Saljal df 'COp%.l1~~~!'J! .a.ftJnr:~ kU11k Font tadi SU:d. ..

lj~~Iii!:II)" ~ti~w~~l~ 11l!b: ~ IIIj' ~. f(RuliJ'H tHltuk Lang. 11ii'1"~~~ ~[lI" __ ~~~~ ~ '!I!il! .. tr till:! II!~y dtJill .we.a(kh~~ry.Jpw011"ld.._.if..j a'lan ka n a·pl. GaUerV' • _1i'~'_~I 1i~'1~ (i!.Dwi M inggua n Ed~si219 Th IX/2011/19 Oktnher ~1 November ~ - ~.• ••• IIt.0.I:.2:864.~ .n""l fJ..e-l Gl"Jl'ltent 128l17:l D. .. IwelrJstli'.t)0I!J ~~'IIe ~..er:ry.KB https: Ilrr~!'l'wo:rld .eveteprer ! Ice GGildApp-s...'.8.rld.J~_ID)' AIl!~!!IJ A~:__~:!:~_ ~t:_t. D~.cClmJweb~lbi.:J I af.lr.:I~._.:£'4om& Download: Vier. • I dan j ns:tala:sise:ilesai K:llk.bla'Gklb..cam Iwebstior:e1 content! 251111 Um:]t~ o LtD PRDTECT:DR 1-("( r:'oI.. MA[I[IJS TW MOBILE" POj Rfr: Deveto.'!antenlt/4'6if is Gam .Kllk.siien: 2..per: 1il9'¥in load: l(!unE\SH'i'lIlple Vers:ilon : 3.np.~~Oown Load'~ tunggu hingga prosi9s . •• .5.·::Sl.fl' fiLe Sille : 69 l'iB ht:U)::I. oot ~~a5tar _1_ 111 2 ~G '!iIi_dIU ~ij flint 1J"cI'NfI In URI I g .de.i»l j!ilimpi .il~l..we /1. Ll1 ~~~~1.. .i:ldiler:~y.lka.sung men.0 F'He Sl~e : 1522 I~B !pown lead : t\ttps:j I aipp. J lDe.down:load l Font.. b:t. 1'~kll!J'_!. It 1'!l1 w1!!rn ~ TiIiQ..Ver:si&n : :2.l..Siiz::e: .~.ackBerry Extra Fonts qllD~ ~n. f.sj mt.vejqper .9 file.:.eg iiukk rti j1J..

liOEO S:PE:ED~ ya. 1:1Umtuk .s.e:r .'bl~_O.-!".. yaln'S Ana.m pI.:..elPerti F·ti[·~.~:~p~~r11en~~?tirn~L~arnll~~s'il II!J rekaman. j ya.blla IP"OO:SielAnda menyed..djCjj~tl.efek Stepefti: rnenggalffiba!fJlya dengan p. ~x/2011/19 Oktoher . r-:.:tllJllr ili'lii memberUcan . . ." ~"11-1<. YreHow fk~ningJ a.et'ek tampflan . mil menori k1 apli k[J'stj ni dopa: Anda unduh..k1etr~a <c[b]1e. 1 .ertam. file .R. .e(U.o.dI. seti..V'ang p.a..embe.h be:rllkut j . 5~_ 02.d.bok den~an kontur Datu bata ya n.'layer ~e.am bill.rilk..JilII.~I .turan resolus.l~eSiemua ef.arngambia]!':.n)emb. D .effect.Q. 1m ~r Y~ng te:raklhir flU:e:r X-RAY..ultuh p!an'e"lframe.r.a adal. gratis' via android market" IlanglkaltJ .aJ k1rj 'terdapat. mag!Mt~ «un'gtl.ang me m berllka.alng dap'A. (Ima. 'fer:s.i dengan menyel1tuh it.yan {lDinJ muda].dia im.: ::'~t.rtla.Dwi Mi nggua n Ed iSI 219 Ttl b. kemud~.ter pada ta.efe.anspta_ran.ern'sltC uku lP flU ntk.elnlkanl pen:g.erpada.I[ammya .. m..' Effect .laluinstaU" •• ·ii".k. Siete ~ahnya ada.)j dan.tLllra.lUtJ'Jat~u abuabu. Ada. II .~ef~k" ¥ang d.ptlan. • • ..efek ~efelk t~dl Imemberika.n) .on merm.erra ktii'fj.m.. sym boilj.ek o .ef1~a fi} kessn o.ej~ ntta.~_hj • •! Effe:c!t if:AJ~ m embe'ri ka ka rakte:F g:em.elk:~:CI'id. jtaj-a ran ikon dan s isi .m.. FlUeI' 1P1EN(]lill rnemberikan .k.a. temui beragam k.:I Umtu~.en..kni : • Ma:sk.f~a[Jdengan menyentuh Ipaloel bergambar petir d.. jP~ CHI~ N m.a..n ~ 4 tamlWlHan vf'suat -p-.asof..MONO m!emberl~an .k zooming p~.aln 'tam pii ~.serta tand" bintMg.: zc l1-!·~'-.ef.MASK~ y... cIl~:s.. mail nka n '" Efiec!t JUGHIT TUNNEL) menciptakan obj~ejk. bUka:h'? N ah.tIf"'" .{m"l C'bJ' I 'c.ch:::!o. I'~ --: •• 1iif I :.lakukan ~)p:stpenga.ada V. kiarrtr:as pe:Fpaduan .rT:HE:RMA~. II ~. 1i'i~' ~. N..! : I.alrea iInt ~r • j.piiit . daJpat l11. .ampilaml objek vide(lc.torsj yali'l!g m. ·tr.etlJ!pa~a~ l~ebaUkan d~ri effect fat 1 ya.qua baru tler:lihaJt t.t:tpUkasi·.A~iC.MOS.. nampak.1 Nov.t jajaran ikon bagiafl kir] .e.. . irilhtarall1ya ada laJh.engambllan vidieo ._1.a.d~umtenga~ Cl. lkaralkter Imu~aya..ah !F1L1"E.ln! k~c.Y.o:t.. [:F:F E:Cr~ Y8jn:g lIl1elf.ka da.e.a~at I!Idllpadukan dal~am p. d.knl . II •i I PCjlQ.ktem.' sarona berkreos! guna menlngkatkan imajf'nas'.'Jl cap'turel pell1. bemama .~t.ajlJrlCjjsidan bagilkarnlh~s'ililY~ mella Lui :saranashare yang juga terdapat dt ·..~ videocom Ii Iusion '."..~ . II Bllgi Anda yang menjadlkan video sebago. Untuk...:t:.%. l!II • 14-. arokter sesuai dengan pUihan . Cukup menaJli. Lay.ef.d .n nuans.enYif.em b:e:tilk. melihat hasil r.dapat m1e.a. tersorot sinar X': j..d pt.Asikfl.rjJkan .a.eapture (f:rame)'.-()b l~_·l~_n'.etlka ~ng1n mengamb<l[ vi.antaJaJ.ada.. ~ IB I Sol". .a..nya .n . lKelmuidi. iF~.dasnrot.o leI<: vi eI.siyang . obj.lalk:an ssrana.em be r I • • '" Yang t.J .ctl)at ~r1da I!Igllilflakan lk.~.gah obj.Anda waiib memitik! apUka.alm v~c:II'eo.t ol. D~n a pa.nl licalra.akhir~ .Lartgkah i1ya.tall1 di .an memilih.ap viSl1~:lvang Am.e. 2.mtP'fJl~aJl fefel< 19radasl wa'rna yaWlg cukup . . Disano dapatAnda imanjinasi AndaASelain Na.'-'l\ .a. fi~le-file y:alrtg a !fandt put~r.a lbeli~e:da: d:aLam. ··:tr.a.dptalkanl tara.Q111 lJln'tu_k m:em DI.e.er pertama merupakan backli!:mundj .nco.nlgt:elr.a.n.g hsdir seeaFa .d'a b"i:. CORK IBOAR'i)m1erupakan tamp'ilarn dleog~ 2 Ilayer.uk pada medium ten.:~:. (settiilg).flash.~ . • vi:d:eo.lnil b~ertU.4 ef'elk y.ek.mena.g. AlIlda.ek. :LIED flash i m.e-tet.~ 'Dawn:load ..epatalf.oV 2c 11-10-()b -:.t:t .Ada -4 Pili~a.T1oV ::1 -":(_I.:.'J. Filt.el~ vIdeo .kung pada me.· frame.

usyuana ai'usyuxxx@fm.ke versl 2. 1. yalig.. serta beberapa -apUka:si pengenQ~.5At 1 'Iertrna kasiih atas jawabahrnya a.ri ma kas. . J~ka ~rnas~ M 1 tetappanas.padahalponsel m.fdiprasti'aWDXxx@oiv.e Maps dan ~ahl-lain. Makftsiih atas ba·ntuannya.. (1phone) daniOS Saya pllnya Niokia N95 kalau buat brow5ingr. untuk PUl5Am'aju terus .xyMini bisa tjdak diupgrade ke verst 2.:.ag. '11(0.kal1 layar dian Google seperti Gm. Sa~al1 pefbal kaninterface Dear Aldl. tapikalau s :ar telpon dan stand by mas.diisi .k ce_:' panas dan mati.iackBerry.C7 apa~ah ada.• t:e. Apa d. rnakfn jaya. Jia(H jilka ponsel LG atau SamslIngWlndews PnQrie "]telsh beredar secara luas d1 Iindonesla. Gao.x. ada penambahal1 kecepatan kinerJ~l dil s1. h kuat 2. Roodee . aptikas:i peng. Tersang~a. Be~um ada pemoerttahuan secara ucapkan terima . diipakal dengerirn musik juga mendad:a. ada. • I• ~~:f~ • Foru'm - Fax: (021) 780 220. utama ~pUka:s1iflasJl ptayer~ mema.. Seb~ljnttu lel:Hhefisien karena firmware Dear Ro'od1e.mohon bantuannya . BlacIkBerry. arus pende'K -dilma:tnboard ponsel dan SMS 1.i.. 1• .dhenriywahyuxx?<'@gma.. tapi begitu r trusmenu di BlackBerry ku hUang. Sa.eung.<..3bisa untuk telpon atau sms seperti di ponsel r1g.gulan karenamenu dan flul1gsjnya.ar Dbendy.akan - & 51 . IMQ tab .G\.n.ii Sa'msung Galaxy Mitd tjdak bisa dHn-sta( ap~ka_si nash Apakah batereinya tanda tanda ..pa ~e~ebihan fr.ng. namun beberapa sii't:urs jikamungkin cobalah untuk ROM . Sam'SlUngGa~a. .cam' HaiAg'Uls.Pada.oid m'em1l~k~ keunggu~an dalarn .dengsn bateraiyali1g sej eni IS. semoga tabloid PUILSA tetap 1 dii ha'ti penggemar - Flash pt~yer Sam sung Galaxy Mini Hcd PUILSA.i tI .enal suara untuk SM:Sseperti android yoke to text pada samsul1g: galaxy Sill ? Dear PUt5A-~ Saya penggllna Nok:l:8 E. kadang. om c Symbicm memiliki k.kasltl bariyak.. symbjan? .2.. kekura I1ga:I1l1ya? Iitu saja yal1g saya tanyakan.jadii tidak bisa untuk bertelepon dlfpergurlakan secara bedebiihan~ narnun tetap 1 . Raya Ragunan No..g baterai.co.Qiul1gedrop' atau gmana pernah say-a glUnakall untuk tersebut tidlak ya.ektivitasdan lo:adiilng aptiikasi. . kim-akka kaLaulIpdate so:ft:wafe yang versl terbaru . .xx@yohoo'. semogaPUlSA maldn . sentuh serta -dukLJ-nga:11 l~yanatl OSWP7 dar..G3.jaya ~.3.ggal dan sjstem operas ii lai~11eperti s Nokia N95 Dear red aks ii PU l.1 NDve:mbe..Ana-a bisa men..layya.Androld.penyebab Lain seperti kenektor "m:enukar .ak ~etiga. Dear PUILSA 1..as baterai selam kurang ~.mengopbma~.Diwl Mlngguan E.... Goog~.PUILSA.U tidak 3..l1du.r:evtewnya ~n.a:iil..:$1 kor~. famiitlar d~ :kalangan pengguna seluler 'meskiitJun saat 'iinii tekhO~Qgitnya-agaktertjlll.emiUkji umur pakal yang 5ayarlg~hyabelum ItnendUKJJng terbatas. Pade dasarnya ponsel yang diuji olen PUlSA ada~alh ppnse~ yang telah beredar di pasarsn. suara dar] p·rmgemIDarig pU.Apa benar nckia 1101tidak akan dijjua~.ga: - batend atau adarnya.l ...am rubrik test: . i r lMOTABXl 1.IMOTab adsiah tablet yang nanya 'memrUfkl koneksi w111. Al1diw.ebiih3 rnenit.. diupdate.l~:arl menu kembaU? Sebelllll'mnya aku satunya adalah V~'ngo 2.? 2._ 1 .com IDe.'imerk LG atau SAMSUNIG belum dii ujipada 2.ggun..rnemakai ponse~ B.alternatif supaya Galaxy Mitd e'isa diup:grade .rail.'. kenapa ya? Bagaiimarla cararnenam-p. kembali. Nlolda.::epetsekali panas dan tiba tiba baterei pensel terasa p'anas: seteleh Met rnatam PUtSA~ AklU. Temima~asih.diOI1eS1 .mslIng Ga~axy .g-le seerch.Miihl m.." bag:us mana android dengan PUlSA.cDm Yang pasti kfherja ponselsnda terbaru akan memperbal1kj bug dan error Yang.e~1rIj a bakal masuk lndenesta atau resmrj dari NokJa browsing dengan eha rger nal2x'yang ekstrem seperti Teriima kasi'h p~ayer?' -' 2..r .i.ga. PUlSA pasti "akan me. dh@ndywahyudhy .3?' te~pasa.Kenapa ponsel deng.di fndonesia 3. Kil~yYaska It. - den-gan beragami '~'nfonya. Setelah~[u si~akan ceba Kemungkinan BtackB:erry Allda kehabisan ruang memori untuk me-lead apUkast Cobalah dihldl-lpk:an kemba. mii\ka Anda pa tutme. untuk mematikan danm'e~ep. Mesklp un baterai tjdalk developer telah m'enyediakan . Secara oflsial belum bisa .3: hart selesai bro wslr1g dan arkibatl1ya mendada:k mati.5 Surat : JI. ap akah pons.. Karerla ~tU1 2.:i.19Th IX1:2:011/1:9 Ok:tobet" .T@gal driroo~xxfJiive . 27 Pasar Mirlggu Jakarta 12540 bn)rW$ill1g kembal~ masatah tersebut mllnC:lI~. Says sudah pernah hard reset dan masalah itu Itida-k tiimbv~ lagj.m' HaiKUqy. Mall ta l1ya niitJ ...

.Ap ak. ~~M~nayang pentin.eotalUi:S: tekl"llsi" ada Ilang~~tJ yawtg ter'lewat.et bUKcmi.e'r Cl/ngkaja Ii} UED.d:aan d[aruFat).anganBL LEO + normal[..las kurnparan sudah rus.m.dtis. Na.kai.j yakni m:elmast]k~jn Leta k.KitoIF b ell.elu ma.saRan tampu p.:Q'U wal. dia!rl jtqilu if Voat seteLa:lh. Meski s.k lbi:s21 digarl ggtl glJg21.asl t tega.3 BaktijayOlo ~ SlJkma..e..eru:sakarn'l na ui da ri lam pu 'i ni .alh meng~.ah ~.al~ !: da"tam I~OI[1ldlSi normal" h~. luga 'kabet 'Ueksibel ~H.( nya namun t1etap soja mosaiai: bel um t. fC!!kt~or)t~ng jbi:sa mellyebabK~n keru. .lJJfi..n ffiformaS1 j.:~k~ne~:S~~!~.Fti iffl.ma : Vllmaynoor sudraJad AL1!mal : leba k rej 0 No.e:l m a~:atega nga n dari .o.i:sad'nak~kan eli C42:3.- PemeG1<lIlg akaf1l di LUmtl karl pad 21 m edi s~ PU'lSA b-euikutllya. II Lamp» pons.akutarn'l? ha~rilnya tal< berubah~ .e~~~n~u~t'~~:a. rm.k. tidak terLalu suit l. D'AP. Jailur p~us a:tau jlaLffiJPminus? Kedua ja:lur t~ersebut sama pentirignya jika sa:lalb satu jalur be:rmas:a. 'legarrgan Jni Iberasail. " ~.Apa..ederh~ yaf)g bi'~q dtp.j ay~.lll:r !St IliED 'I'dan IBLiliED _. Kkim j2lw21ball segera k'e alamat em21 iL ~ ptllsavttga@yahoo.' 11. Inila h lbi./ a..'-!:D· L H II'I P ~~ "/Jr. yamf£t :selamj utjl1_ya. H"/Jr. Jika te.ke I1Jsakano ya.7 sBJmpqi 4 VlOU.~a.·lfllgiiit s.perlukita tn ik..milli ALam<lit No. Dibll ang susah karena QCQPk. bu.at dl LCiO nsra.' Lei[) df atas. Uha't ga:mbat d!i I~)"awalh Teg"Ctngan iSt .allah a pakaThl kUm parante rsebut floirma.19 Th IX /2011/19 Okt:ober . [akulkaJnji ump.YCl!.suk . J1ka . .:' ~ ~ '1~~W I!!' .n·g~. Nah ya ng.aian BL LiIED T.t langkalh Arpa ya ng suds h dt ke. dari pJr.t J'e .y.ertng be.k. dilkTe yam rja~an adaLah m eng..ernillrflya s.ellanjlU:tn~(ct? Gallt1t.Jllg.. da.u. Tapl yamg ·nam.:·d:ip. Van g harus kit-a per--1ks'a ad.entmjukkan h~.aJ. bahkan k.e'l.el INok.tJe:r. di ¥rIGA barlillg C€DlIter. . $.eran bna ka..tegarJgarn m endeka ti not}. ". t.eW1dalpatteg.fa. Ada satu ra ngkaif ankhu sus.ton1lya. pons.t!r1)r:a· ~ yang k.~~:l~. .edng diteau».. Koarena Ira ng~aia n inis.ecil umumnya dibawah 1 Ohm.tjdak .mg.I nAl". AkantJetapi lika .e~mber 1 . .g.a'nya Ken.n bentu.ILAI IRp~ 11.~~~t~~~~~:~:~n:~:~~~~sha~lY.d.lI.dak b isa dt al'Er~ta p.ena sering kaU ha'l1ya diselesalkC1fl dengon p@nggcmtiall s@blloh-IC yang di kenol dengan ..Wl"tut al1.I~tg.tau ti dak. m.gairl :lampu LCD. J 89 vutt (]it 'C42 3-• Ini latJ yang men)!fJeb.asusyanggampong . lkumpalSan tersebut ~ ata ujfka dalam Ik. • MU LTil TES'TER IDIGITAL SE~RIA 'VOUCHIER B[ElAJA... dan flek:s·j lampu LCD.ked a111 pengtJ. IliED.ampu . e I • II ~'.ks'jbelnya s.asalah b1~a.R DI V-T!IGA 'SEN.000.as.hall~o.brf~ ~. Ji:Ka . lamrpu sarna !l:ekaU tidak iblsa.dl kaki 210.rm.bka:n tfdak ad:aflya l[aJ~lpU 9.a.ln ya J. I .ed:er.fsti i. ponsel vartan inL i[lllk:areflalka. yan'g dipakal un:tuk menj a(arn'l..ang kieila:€:Ii rrya. ada:tahjiCl.yakni ..batalltl diatamtum~~.akaill m·el1~ieba. rans.g:et~jh l~:tak k.i· 2.(amp'll~.kl1y.on. ~an r\ang!\a '~ F\€!ngba:s~'l IKo. Nov.GOO Untuk setjap pen. fLeksi be'lnya..u~lIran I~.ebab k:eru.et ~ M.tJ.e.2505 yang :.al~h. S·Br~. atau bha pula dikirim.ebagaitajij1baha.Tfl lampu pada seb.1Qrn'l.e:ti'bta s eo:r~.enTecall1 n ka masa:tah.gangan 'ISt LEO 'se pe..erpecohkQn.ada.e:rtRs~~n~rya put! l[l11Jdah~~J. j I • • • Voucher pulsa @50.e na kan p ensel ini rnemi1l iKi kalbel fibeksib.ns.aka ponse:llP~. + .g'rr'lormal kurang Lebih 3j.lalh f .yan. !lUn~likI[.t!lJS pelFs.clsed:ut ~e rJas.l . PEILNI btok A3 no .ea ~ke _r'unt 1 2.mle nyail a.ian yarrg.slIdQ}'l dfganti b'@rutQng~ utclng 1. r j.tJtajij1pu harus metail.a.x:x Syari!lit : Jawao pertanyaarl yallg ada cit akhii r arttke l.entmjukkan s-. .b·eil 1re.s.eb ut J bukan pada konelktor Leo~. peri ks'a ad~l~h fa ng~..111 .com beserta bioda tOll and a da 11 C10 mar h2llld pholle y<ling blisa d]lllJibtl Dlgi .batalltl diatamtum~~laran srmgat Ik.waJ h. · Inle CI - . 65 :5urabaya No HP : 0858fi03215..ah IR~:sus dim~lna . Apa I[anglkalh s-. darn ~7. IHasU pengukuran Im.eird~!p. meLewati L41:2.ah b~ok Il. lP.~.~ II IP.I~~.as..lsakan ti.n Ipengfl.n tid a.erJyaLa.kce m IHasfii pengukuran Im.anr.aranSiebesar 30 Ohm~ jle..apa Ulfltuk m'erJs.ukur apakalh te.n ~emball'i normail. Untu!k Oua OrangP:l::!Im:ena-ng Seti'aiP! Edli:s~ Peflilai~1l bersifat mutlak. baru Imenjl~rdi 1St IlIE:D+ dan dilh ubungkan Ik.mponle-n Ik.'".erdlny-a.ektQtWl_yq~..argj Ada. Nah . tapi ~::n='n. Hp : Glm:m::HDarusman : Komp.ek.. I 52 • • II . lamlPU LCD • Te'gangan larnpu FLeksfbe.apka H. no:mun ka.AliVt. Hadl21 h bis21 d ~2lmlbH lan gsl.antj kabel 11:e beJl dan] u ga tam pu LCiD.a. Kenap(l dibHang gampang? Kar.1lJ kOrJJ:lkit(lII.antiafl kpbelne~s'jbe[ yang perludil[.atJ pad:a konek:to:rillya atau f1\eksib'e. me1wrghas1lk:an tegangan. ktta I~ihat tJerLeblh dld. 'Idit. .da ma"Siahllhxalllg' sama. Dwi MirJgguan E. I • • )rai tu k.Qupun .l:Cai untuk mJ!n.~lb.ert~. B~ri'..rl akan 'seb.salkan yang b eirbed~a..ui dtl'a. j Dtkar..ka:i a.a yang fUp'j. . SebenaTllya.en sam a.i.'Sus i'nl bole-h dibliang k. .ita.erihJ.ada k.a.Cl/ng~n dart ran gik~.e~:ttar 2.:~~:-~ . Jik-a: s'eteilah p:engg.1 l~e!Janga n ters..etahul Ja1lur val~'lg' be:r~:ubllngan den.:· p.' tekn 1s1 dthadapkan p~. 'Kata l[)epok : 081587974xx wutanat. Terdap'attiga puluh ~~.n. Na. I~. FLelks'iJibe [ Lam Pu LCO akaa mMyalaJ j ilka m.ille]ktor Konektor ." .ii a.ataupun lamlPU yang t. s. At.astilk:a terdapcrut n fpada ramg.q_Usis ya fig mend ala m tin ta ~ bisa m. pem. dengan biaY21 pengkl!m211l ditaellggung oleh pemellang.banyak '[li kakf p.dalh benaT~"be liau s. B it!at ksi d ini.abkan :~ampll menjlad~ red up.(Jh tOP1K yang cukup ramai untuk dfbkar'flKQI1.m.Ciasebw.d:f!litJ~t sl~ema 1~(.girimSIMS ke-183~ !i!l'H&e1eb SUSI~ 1.ela~jt1.~ "~_j .000 1.dapat .d!(i pacta ~oiutektoir LCD .sebuah po.gampang susan .

ufla .en.: .engan l a nglk.2.rNah.di~d1nqh.en.. ..etehl!h m.1yatJ g m lenyat'~ kan m e F'e·ka.er .ete:r.ndom:ed[aGr:l..gan kamj deng~n Wi\layah dian pendudUk de~.e~ar untuk m. J<onnrtm. 'j[jfatul $.![pakan Indl.J.saha T~bb... Afrlka pun'"' ~e LabaJka n La'111 tar an tld'a k bfsa mlen'~l:aks.i B:SM.ua i Ik: rj ti Ikam.k.erUs"aJkaTfl terteWltu pa.glifia Bhij:t.SulkabumiAdii PUmomo" lKepal19i.Pasalriya"j untlU~ 1~..cti1p.eb~ir·afl. an d Ik.ertam b~m1gan tJ aL lban.ari Mala. l~e1biIWJart Itu. s... IOirekWr Utama ~.eran:Bkat.Klberry.a. 6.ry tak D. ar:aJ'Ig pftJ~k .en g keonfirma-s. j.ia.aris.PerlzinanlB1PPl Kab. " ..y di ~lrnd(lne'sja.D~o15l1ijan~~. .edf·aPrataJll1a h .g.~(J:Lan dflndonesia ~ piembadEl. _d. Talk.. ..oh ~o(:elk de-miMan b.S.y .t.nyatalk.dan Re.rHlgaman puiluhan hhTgga.UrlWl air! nudin .lngan lKab.suUt:an.tl. lMemi 1:1 ki telbth darj 7 0 jluta pe/~anggarn di s. j l.egara bukan lPa] a k ('p.Art~fJ de!wrgam Im. [)alam k.ed Repai!r . J IUM b'elwm mereailis~siR~rJnya. R~M sempat pula .eu nt LJng..eknya tak satmp:afmer.dta)j. - j . K.a..:waRU dati IDaJr-lrarmi'l. p. inijug. UIJrlf laya naJl Blaz:k.!lgiJ .as jid . I d.. k var~ .membangun lIT'Ia$jlJEiJ di . IPetmb.euatu n.h).e.ep.s.rang se:rjLJsnya R1Mdi ta nah a.]'aka.nus iberla.1I181hal.~pala./~ tutunlya~ j j' L41T'l.ati B'la'CKberry~ kuai[jtas.rurl iKecamataJnS:imlpen~nApud: MatJ~l~1[11\ w~Jl dati Polsekllara .e:s:m 1t pe.pratiomQ~ fffem1mfplml peleiakan batu . lP'ada1h.embirrtng me. .I<li k j lJ.jl J<e'[u:rahan':Kertajaya. bemiJp:~y:a.air inti d.R~M di t~.ebih. B:lacJ'!l. ~..e"f'n et.emliJ ang U rJ AuttJ.. S3 .1 NDve:mbe.amlko:r'poraJ'!.rmar h ny\@!..r s. 0pl-nl III • - Layanan Blackberry Bermasalah'1 Pekan ini Research In Motion (RIM) mengalamj mosotan.celn ter d i Ilua r IInd~o·nesta.kui beliau temait dcenga..e.e n Iper usa h aa.a.. ·~~I" 1:g. pe!ngg.I1 r I!ta:~-usyang ter] adi m eJlIl mb !iJ.ml'an internet..a rSl~tjf baru.~ -..gaira.oJ' I'.')ildi PUUiA .lac:kberr..lrna.ony IPrarm.eJ(. j iKa sa Imlpa.aU..! J buatkawnl. ~..(u n.e..MUI i De. ~~5e. p.am.·t·una n.lmarna.e rse b nt. BU..:Dinas· . AlhasU.afl re:smfnya ISla cl'<:be r:ry .ratif dan tJ arus 'se LaLu .k~blJml. [?ada hal ]IUmblh' p:en'gguna . yakni usaha pertambangan.iJgjQ:.as.Jeb~ratla~n.mbu.RI!M maL:ah ffle:re'smik.epat.rl1ya kierap m eiiJ.ara .erk a.r .c!ktYerry En neg~rj ini dis1ny:allr L.es'ia aka fI rnewH.i fde mrem b~f1~un ma~.am masyarakat tanalll air tak Iper'lu lP'ari1k menanggapfnya:: .ckberr.tr ·s.egara yang • .m.. yang d~lalkukafl oLeh belli aJLl mem balog. . (ikeres.i di n ei>e ri iBI~.e:r(lg...esta menl~rdisalah satu n.nlll~lt\an.erse b u t.:tan:ggan Layaflan B. laA n tidlak Ibis a m. S. ..]: t. berklrlrn em aUJ meJakukcm B!BM dan InterlrJetan .ri[j hat rrne1l1 Qa:l Y desakan jpe:merirntah lItJtuk: _m.damam p.bisa a:Hakuk. lay.da p. SukabumJ .en uJ U m.£inta 111a h.an m.a nanfJ)fa. Namun. Jad.embet ke ~rid:orieslCj:".da~tur Pelal~'Sana'Iabto.. '" '.n S1mlPelllafJ t Kabulpat. Ok:tobet" .~~.·Serk-a.e.e.]I(}lI'Jl1(Komirsari:s l~ndom.elalui SMS .a )(an:g..an cukup besar dan m'eng:e!ru k k.egJ t.onl.cUnHai.ifu lur ja nJi Im.busi terhadap pendap!atan n. HlIDUFtl. IBta. menurUt . Samp~j se ..ysJa.9 dar ta tJJJsajlao~.n wJLayah lIs.ung~..ai Il atau.dusun ~C.be rry o:i pn~dl k:sibi S:.direpo. tiandse: besutan vendor asat Kanada tersebu r menoaoatc :t'. !Pi h alk FUM 'se~. . Me 0 Ikomtnfo pun m:enY'¢!ifankan supaya RIII.Mulai dar]: p. ~ ~ 'l. TerkaJt tJ~lifiC. J Su. urusan bisnisnya macle'it a. Blackberry. pertal(11a.merl i1lta tJ un:tu kme m btl ka kalJtor peFwa.:ct'betTY dli ma'!lj ~ mendatang.en a rnyiil su dah memiflta !Pas a':l ya n ma.nry di salrla ~e.ut 'l~n:g~.eny.amlg..es.bangnya sebagion pusat data dan server ynng d'mlliki RIM.lamggan punterrtu sala harus lebjh.jidiQi adaLah Langitah yafl~ InsyaAJ[Lah t. ratusan ribu .g- ~".a. .gtJfIafl.re!r.1rfpara pe La rng:gan an taira.i~a. 5.. yang belr!ujuan membentulk manusla italkwa menladl 100!~da11da$a:r dan akttfitas.IPj' IbrJu .~ckberr~terbesar efi wHaya.e:rvlce .. J 'i'! '."W~ '7.angguan p. -' .n.h AS11aTeng. sedikit yang memp. p."ln~s~l~ Karn r:rd~ t:efseb tit 1 tJa:[ t.kaJ.enggYrrJ..berfY sempat hendak'.u'[ itan dal[aJ1Y mengaks.alh R~IM. banyak -.g.erhenti. Masalah t nf bermuia dar' tum.ka data ceflt!erata~ s·erver di Indoll.. PertaJm be. ta n pa s ervi'(:'e cente:r t.rlJpiah per buJan demi m'erd krnat j h~y.t US'.m elaJk~lkan IFldomedi~" GflJPt y~ng j ug. RilM le:irl{esam .eltlraha'ri .kb'e!i"t)t dart ka ~.tUT~ ~ . b IDaga.. 'B:i.' beJakangan menyebabka.C!J.:tan:g.tkan dan .meWlgubu.td PULSA Ari!ef B. Dlh.usdInat j e Menufut ~IbnuiPr~tom.a.eluru~ dunlru1:j man'a I i1don.diisi .~ I n·dol1.i m1 t.:kt:IJ:~Try / di tanah air kerap.c1~nderung dirugfkan . .engguna IB[ac~lpeFlr-y eli tanah' al'r .k.lk u.adl '(Dir·ekt:lIt Produ~j ~Indomedta). Bahkan. dam. IFrakUs l' sudah cukup llama mas ai[a·h t.elk 'clfa.. banyak: pe.a~se$" hi rngga filtering Ikont.en g aks. I~]ta yaWlS lairn rh"yad~ bidal1f1! apapun .gan awam .~I~' ~nuoneS:1a memiUkj bJ~t~:fs..b.A.rOlreS] peLetallkan bal~1 :ibr tamu~ tam.J. 5 ejauh iFlt~ ~'.:~.u ul['Jctan:g!3!n:..anan Ifnackbe rql te rp u.oda? !Padaln.ern ba If m.ef.DuaAm I1g :Pl.eLama Il:H~rlbtsnlsdi tomah ajrJ p:iha. .i~~fri ibe!Farti bahwa beriba. dan Sarwo waFgiono (IDire~tur PI KOfitern I~ndom.mL81~ pehlng~g.t.djberi~an IpaCla pe.dan ge]1 ahtera.ml gall1 g g uan telrtJ a dap .a_. 'i • ]iu. 1 klej~rdian ter.djlarans m!asu~.endlri [alngsuflg m. Yuki' Rtdwa'ri'. I-~~::'.a(: befry m ejm 1lf. yang bJ8rtakwa. k~e''snah t ~ir lantaran tak memi'[ikfse:rvtce center.kaUgus.e. tersebut s.. d Ifnackberql dl neg:eri inj tJ.uj u~. .e~onomi ilJ:SOO a.19Th IX/:2:011/1:9 .s.! S!P).bitJ dart itul.lk8re·sel~j'K.Q turum h j ng'ga2]) p~e!nie1l1~·e 1Jl1.ktj lku.n final kaml y~lkl11m.ewa _d.Mes:sell1g. Sebagai inform as']". Malays fa. .Jum'lah tovanan.~ kabarnya tJarJUs tli" lbawa kie s. m .ga nsfgnff:i k.ad:a IPusat data B:l.a I~l' ]it k~RIM.ena ng.aJ. RIM s.masalahters.es.JCHi d~ah'Airg.a men.aksa.gifl.erta·lnyaka·ln kebi.:Bta.ermJnt8!an p. t.gan S'lhl{. Johnny Swandl S.y berasal dart neg er11 ni.ke.esial pihak RJM m·asilh b.n iran IB·ras.ent 1na ya rrg Ik.elbut.i!!pa I{. " Iurwt andli .e.ii yan:g tent usa ja.eti bam IB sial.ebut.agal[an sa Id..Usman JaeilafJi mal1tffn Kadinas .~n.ma l wct<. :Kelu~an yan'S.a n. Layanan yang .Afrika dan tndiaJ g.r?ltk)ITI.a)l ami f1:fjrastrtl~tur RIM.ia. Pengguna IBlackberry di kawasan IEropaJ Tlmu( Tengah dam. -. i N~mun'J 'terrt)lata g.a. DinasPertambangaln :Kab. m'er¥clIat d:a.em.5a lKertajaya 1U5tadz IDjaelan1.aJl t o yaklni kontri.k:urang koo p.'.eN ~rd'a n pe rrn inta a FI bu.am Le.. Sukalbumi Edwin J waki l.L dari BUM D"esaIDede K._efl pon~ografi lpada Layanan RIM.alhabarn I'rldomedii.~ kan pe r''t"a rrryaa nSejputa·f kua liM's Ulya n aWl !Bla.ngunalwl masjio di. Da1ripihak Indomedia dfantaraIlY(1t.ab ka n~e rugian.dail1.RIM.ackl.er]ladi ga ng:g uan 'tentq sa] a ba kat m-enye. Se~ai mT l~lelriggufla dari kaLan.. «onsumer: menoertto I< erug.Mmenjla'ga ..u'na :BLa(.c.rop~" Tim.an pabrlkny~ di P. S.~ettaJay~IKec-am~ata..es bmWS'e1r ~:fsebabkan oleh k-eg.elamd~a :IE.ernald n 'te.un .etika Rasu:~lI~lillah tiba.f b-ahwa p.c.~.engg u na s IBLac~be.fb"rm.Fa!C:iiltt.dak in..dak bisa me'ngakses se.akand~ge~uti "ya.af darn me1l1yes.DiwlMlngguan E.an. Lebib ci!airi tfg'a juta IPe.emb!!Ja:t lk. ~lk 11t>atrrrly"a ama J p. ermasatahnya server • RIM diIrrggrls semill. Komunil~asj hany. baik. wak1.en:~l:a't-a(s...Merrberi Il(ol!rrTlliJlikasi dian l~rJ.afl :r"'eSJm.c...elbab ket:eri[ambatan mengirim pesan _d. d.tau rugi tJa'lnya :gara-'gar~ lay.yara~'at Indones. m:eng:ecewak:an.J: arT ng:a n lpeng..

fi Im 3D d!i biQ5kop.ut'bI.e.ruanq .V~'Ip~~~r~ --- - T:{T~ - C. l~Ti'-:~~m Ix:: in~ -."'T>-" ------~\I.s i yan. . ":p.di ponset lek:nc.e:r!~b~n. E K~e~na merna n'9.a Eli!n:yak tJi:~met i\~.a pe:rrgglJnal tldak 3n~ D'qJ:~am.[al'~!'-u I'It~kml1lll'Ga fi ap.em ikaca:m.g9.~.nda t~aa&hanya seba. y~.m. Kacam'ati.E!~. .. .'ffflilGd'l..'!~·.~:!'ttl:k·m.'iry~ ~.'>~c~dd...a!l1tlilicalrl. €{I.. ~]r t<> '5{ l:ni.~J eni 5' s ~lafl !tll~~d'.pltAnd~ nya menonton nIm. altan Andia t(Hltma . Oktober '1 g N. -..~:" (":!-.d . Uengrao ijapy..-¢i( Ui~~yj)(.anjangj.jarnn¥a: :tidakJah.Jlik~s'it I'l"a!mun behemlpa di ~nt:ara1lY'iiI meF'I'Iyk'h 41S·.:'~:":~i~~: ['~·.drl~:> . IB1~(!lStleny 1}"n~k. i~~"LEt ·!'it~.:~r.~eirc'ls~i~lf) l.p.l~a~l .!! "-~8d~B"<:rA~.atkan penjelasan )lang (ukt:lp btaik de.II: B:LI.Arrda.2\ ma:sih memili!ki beberaJ)t!1 .wtlrair:l:9i1ln SeJpelrt~i a1ta ceJpa)t ~~. .mke i~ ulntu k merr.el s:ehj]ingga d:i~m:a..en!gan.-.::lL D:.. notebook 3D ataa .n c'ati kehut'Uhan enWiI't:ai nm. l\iq'4ij ~ P erl u '~ep ~t m!eJ"il[:a]'.i·1~~IPJr~!r_.I~ _~~jiM-092.Jn pengglJJJna: .iiS ~tus l ]rJ:i aka n memba:o tu mei!ld_~p:~ltk.e!r~M1.tLlI~ ba.d.r ..ika't1I .nQmp-likan film J dimensi.an .sep ~ni.nerc salah sa~ij ~~]l1anU'!'l1:uk. .r'f si:tus trfi ya'kni untwk.an. r glurl~~ - - 'Pd~8~ -- I. Ta.~tb~ •. • • II .alrl.ii·O:ll::~I:[" ~lIiL ..:~:!~I.:_:h:. '!ltlliC!P TI ~lri~~ -- p.iU~anya .:a b_e'rb.dien9an 1~'Bhaidrirarf! sitws. B"ahkah saiat.(ltiaL J~I::-:l. p..p.ont! T<. Jrlf. ponsei jug. .aF'laAndrae ak:anr!il:J~:j'i.ai~~ :pe·:rIgg.:~n . rust~ f.'2)1= ~~d.ons.i$an apl.einflan objeik Y2ln. i iT.IIJ _I 1 Fr..i~rfi.emah m s.si berda!HtJrka. yang 'me.nis jljr~ • • • c iJnik'nya And:a bt~a meFlcari aplika.1?"::i1.:r'melr'2!I!h dan b]n.aitdi depa.piim .:.:.a si1l1bi. ..i.!~'.nJs ~teglfHi_ Y:3ngll'Jim...c~tiO:I"! I_}~~r./ ..'J:""-].· pons..mum me:ralu~.u na ? Cfi Iihat da r.loa -Si1iat.p. '1!-'.s:.r.e ~.8rh !ri1)E! nj:ad] .us.I"I·IPl~~a.~'~Ju~:.engan abjek b.g..iyangan hlm bloskop rum ani atou kan tor Anda.eJ~il' . H~:~ d i ikalf1enakan P'8tdia im~ ponsel ters:ebut adal .itu£. IDwl Minggu~m E..~.ll. '~ekn~oIogli Pit fa Ia ks System..~)'~~ R.ika5i .erglEwa k sle.akan Iktita:m. 11 D' I' .'...n.l1 menghais~!I!kan gambar yang' b<erh'eda ant.lebih ~'ituj u ka:n u-ntu k.:: ... bef.WI KI & Situs - g.l1!Jlra:mata·kanan dan klii~t emudian K gam ba:r .gaJmlba r pada :fi:lm b~os!kQi!pdan televj~~Jl . ".i. d~ng-aJFl 05:'nerlpedfa. : _~-Eh':I .ti.ndamendengar s--cdahsatu peorangkat 3D kata kata 3D aliel'S 3 dimensl.a yAng mudah d im@Jr1ge'rtJ.i\ki keda:~i!JiM'.'A:".5aat in'i semakin se'tlhg orangmendengar • • II yang terbQ_yang sOlatA.~ni. sepelt!i yang jaIn. fu ng 5i kacamat.•• .i_ !~ . ·SlU atL! hentuk cl i ban:d!~n'gdk~n d.a.)J'I~I: t. ~e:rft..una meiihait dairi .g·1c:e'r jad::~ n 1I!:ep.gan 3D sudah meramb. .~eda~ Calhay~ tersebut mengg.!~a yan 9 m'emi~l~k!i i p.. .. t~"rlifei"l:~ bJa¥. ..1 n s~.n mi-si da. D.n'gkat t:eileikomunikasi rnacam p..F'r~ . Mamun jjka jIi.!J 3:0 membu~t.. fI'lem pmmm.p. website ~e!ije.\'d.amm. lnl t.ng tlJ ibg..2!lta 3D bekerJil ... ..l1 ter.ka Andw mcenda:paf.a~m.:::d:~t.d:enga:n 'walrr!~ m era.~d:~iM!e..rrgan 3D.meru~:~Flcat:klBn fasilita'J ~t-tlFrlak::eI! kiltoa a:ru:sb. 'I!.ZE£JGE~ ne@' J'Qur r.19 Th IX 12011/19 .. ped kata .a.mO's.i AiI'1dtlJ.ru .ur: t:x·~ .~ rliman.:JI~II.J..SILIS .ngklin:k.t_ribwtSi ka n ilpUka.:iSe!hiill1.s5.=:: .iat t~.ecn ..(wember I I Telmo .J ke kedut!1 mal_a y~ng.pli uotwk.da.h keel i~ya ng I memu. :pei~ak 'perkemb~rn.o~t<i. ck~:angg.(~h:futit..~:atme IUl.~"(~! By~:':'.m..ad~g.g tina: hanJs p ~.'1~~~~T1~.~~~. keha:"d~iran L:GOpthnus ·3n dan HfC Evn 3D :se~a:gr~~.till berbeda wa~rna. '.2lI:rla suatu slist.:!'ld !cr .:: ~1'.·5udah menytU mbahi]!ltan a pllkasinya: di .rol rc~"'i gl.si ~ n dan·Be.a~ar IiJpl'ikasi ~@td_as.' - '.mem iIi. ~)~~i:...malahmungkin saat ini .l .leba:r darn fC.IJ~a!l1. h/hij a l:I cft~u yiait..~a n s:e~aira 'gratis.:~ ·~\:trt:":I.anILl 51~a. tcedeb~h h l:la:b1.AndappGnline:.sya:n €I menaW~1H'k:~n aJ..anacElira I~e:fja PQ·nse~~ t.i:.a:m. r..~ k:J~~i2!!ta i u :r~.I 3n da:rl] a~r'ah de:pa n li:liyiJ r s.g I.da PQnse~~-3D j1tJgai telajh dibenamkan tiidak fO~u.~lkno~og!ii 3iD d l. p:ara d eve Ioper rna k~ q'PHk'a~ i yan g~cl.ara d...aye ya ng me ng:ara hkan $in:p...el.i:in?ili!?~.erlt hi ng'ga offi Cie.~.eik:noliogl~ 3D S"uclahd i beirli.e arah m.a:rnY'aj ad'aiia'ih $ -.~ihat r memU.:I~=-·r"I!'Id .~i.sampine.. ~~~'b6. .!J.~ 'lI III. N a mull Dill k:an ID~ralt:i se. Ieom L!.I' . net juga me-ny@d. aJkoanike~~tI.~~Iii~ri~if :=.:.x:/.ata mpii l~rI '~e. Nah~ ~edg.e:me: m."¢~ ""'-'tit·. 5~'ia!p rnata manusla • II • WhQreSClle.tim me:njeJas]tan yalITU ~f!rej\. Ek.a~ta ndall~deng.tI(h.ang..lFIbany:ak: keptlda Anda sep'ertlap~ aplika-s..e'~~ha~"ga m b~lrIvlde!c.:.!i~~~~·~"_~·· ...it Ii..~ L~p:i sarin in i terdiiiri~ata~ sera ngik:atalrl. m..in9g~i eh1~nggca S Si!."(j .f!i~arJ g rna dan menu webSiite Yajng .lakan I ?lyal:rra I'll a pjllil~S]~J.D.g:ai Ftl~ngguna t~piJuga pencipta-r situs in] tjjS'a-dijad.an 3.an 30 a!ti!iugi!Jimb~a.0.t»i' _~"{E~tioilto I ~\.la-gi layar ].M dp. ~ .el.~rMrpe n u u~Jei~a:Silfl.emJju!i<.te'rj)asQl1'gdl ruanqan dari b E!'I".I!-.cah.].<1.elan.nagun.mpjl~2!I!In g'2!I!ml~ta:r'~2!ltau video~' pons.E'c H'.ri1Hi'iplwaJ~pOIns.nda b~.t yang (u k\.el..rp~.y~ng m 81m il j:ki pel r:'j'$ej.'.e1n-.: ...i d]c~ri.2!lt t..ehii.fh gaYI~1 r.ar~n :kateg.._ ligun-ak.ampiiillkan tayar. lnl m.~p'a:t enj~ k~matii..rllthat 9 'folkus . - MiaMU:r:l seJat]iinya t.!kif dap lain-ffiain.l bJ -atal~f1"e:_9.-:. . ke.~edge. I sa.eh'F ' S'e~a:r13ritp..h4 l'r-r 1'.a .5impel.2llta::30 kih ILI. . i t~jma \!._~~Ui~ ~~~li3:1 .a untu~ Ie..?~.a r m'a'Su:k :t~yiaINia'n m.lh.isle'r'l'a n p.:0 pensel akai.dptaan Anda .'SJ:ltu oleh '.segala s:ekitoir. .-. TV 3D. P.eb~n. .D..-i'la . ln~. ~~"" 'I~l i"!:'(]I.~rrI8~ ---- I Ada yang eerbeda dati s.1I!:e:r-saj'ipad~ satu ponsei su a:tw jQi1lJImba/V'h1!en akai.). ~~ A.' N .b~lu'm eta. (.:tk.Slffi it.ukJeng l@'p'-untu k~ifJ ij:aaikl'.s m'fmd is.'11.si Oe'JDi. Allrli.~n 1@5i 'YtIi:ng ·acp~.J '[r~.l~11l:=jt Tr&Vo.o d~Ve~(. rPar~i~a$ k ada Ia h I~api~ga y-al~"g d itempam:ka n n di depaa lay-air untllk:m.atal. .~ .i itu rti.iSIS Anr:hoi d.an~piun kOn'su.i~an wadah U[)tu~ mempT'a.TI perbedaan Ir.ah :~e-.. NaJm '1.a:rnya bagah·n..nal!p!un dian kap.•Ha l lniiid.ngt m~~~diakan k.!niht9.ceJa.erSeibu ts.lg.lJ'ntW!K 'iF' Q:rfse).eit ~.l':!g.~~.:..i ni~a c.engjguna thj~ak m emer:~u:lkan Ikarca"M21lt-a kh usus ~ .i~~~ tn.<!.oap 1Ii..") (.gene._~'~~l~'_~~ .aJ~ S~tj~d.::J~I. - perlu lm.ev~ npru-j\.e.:' __ _':"'~~~~I.s..I1~nJ :al~! pad2!1 ponsel ].la in clsveJ(iI~r _ti~ak bt~a m'endapat~1i he)'\b..r~ 'iii 'f~oi ~ll~.8.a'f..ngan" bahas..~. seat .:'-:!'bl':":ll:..e:nggunakaln killcama. Lalu (JpaKah kcua tersebu: ? Sebuai: tt.i"I:gJ dUa'At'iI'flk~flQ Iern :ze eI!t~·1et G& s.eli maltilll pe.han~k.:0 mem~:~ ikl :~etlngg UI:11lJf! La:~u sebel"l.ka lig u.n.je.nYil.ri~ti~n' L. pi l]tJ iii FI yan g.Ber-becla h~l~ dengan sal.'::-.a cl i 0_il.Qrl at:a~ yang palil"l9 seriflg dit:lownbDad.:"(. tapli I~a:g. 3 D yair:tg d iri I 11:S ke pubH:k..amp'~I~I~a n perbedaan I~edaltaman.[0·:::: ~1::Jl'L'!'.gkatE!g.diisi 2. T ~:~ SUCk:l"Il .I!.:!l:.(i.~~..lJi..situs' frtt.2!likaf! . ~3.ai~a!l1.~'~€'r'tJri AgtroT.a.A!~haSiil e ng.Uajng'~Intara S~(tu nbj.J-.)pely. g:a:m'ba r stereb'5ko[plik (]O).ba. :I ...enampi. mernHiiih AJ1 ilp'l~ias:i.g~I.sensast 3 D m den9 a n :m udrah . ~ ~ ~: ~ ~ -~ ...dtaan..g~g~_ men.11.k -ya n'Q menYEl~ifJ i~k~ S"jtu.e'stuffi for YQtlilipJiI"CI'~r1e f6Tr]1llio~ p ~op!b.em~4aha:ndOYl/'O!fla'd llen~fa't1I 'se:m IL!iJ ya..t'! g.B}ilma n irj !.pjlihal'1 be~€i:asall"ihn j.aiol..-tjief).-.~~m~.!lrmlkan p'a da p e'ra.~oJl.nl'ikan.alln. .::.~ !tan..pk:i"Iya. a h'Q j LlgB Wa'jibad.:e.:J1.ntQl.~ dl.3 d imen s1ii .J. .-:.memajh"ami Glira_ke:rja da'ri .aJmya.1D. dr~m.~s:i:t~s . Aplik~s{ yang rllberikan m~"..: :Stu(t~f'1(1nt'i1om~ r=lS!:-1IF£h ~.~.:. '.I{-a:n '~'ltad. penonton Sistem.e..~d.ph9l''V~\i~~L.<1' •• -.eh~nf! gla :m a mp u m.. Da:r:t ti~ ak keti.:.. meoya!ksikaJf! tam:pilan 3.

da: onS!e:[ yang p Jberj alaml.extGen.yaitu suatu tel:e Ilon tid:a.a.li'tJe:r( t.relessAci(:ess· .da.Xl . bertuqas m:enerima data .an sebagal)IT1ana mas tinya yang seka Iigus' berfllngs.eJi11 tty ei1t.e.k· b'erg"e:r aJ~.awa.r.1 NDve:mbe. ol~oJrlsasi yang tii lakuJkan (]'Letl se-o.arm.5. EV-DO RJev .eratiom1 N.k.a Tifllkomse:J..(termasu k: pen d~pata FI te'nha. iNGN m. videof NGN singkatan . I.'i rriirkabe L bJ.eIF~¥ef~ang df:lPerLukan ol'etJ user. nirkabel yang me."W~ :1. NS5 menangalni fungsiswitchjng" jlaln:gka wal~tM tertel1tM d:en'g'3n meng~j.om u.(11 ema.]iarin.si tet.2.s:.~n.aiF~ n 1ei~ei.Mn'g:aFl CD..ri IN.me dan !p'8iSswoird aii dataJlm sebuah j a rl ngaj'J Ikomplt.gcwl'l. dan ea.tllng IPEHans'g.1 MbItl.an IFixadLinie.ba:r~.enyedlakan tay'analn~lla:yanan terrm~suk la.Diwl Mlngguan E._.ang mampu iITI. r .4 Mbitls· untuk EV-On R'e.atdarta fnJte met dan iko~rtenserta . g.rt..e:orang user.el~tronfk y~ ng menca kup layanam pe mlbay. mjkro atau radio untuk .d:ap~t menalmJri l..i.emunglklnkan dalam suatu jari:ngan m.~lir k.y. dl"gun3 kan p.S·j iUrrrl'tuk. ya.3Jj! data.yai[laJi1 tel[.MA...Ulmyaln 8 meru j tflt.itu 1sti lalh.an pella ngg:aIi1' toka.. Web Raga adalatt tJailaman ya ng d~ pat dUamp..7 Mb1tls . .an tekno!logi 'sellul~er} :g:elombang.be~bagai t ipe in(tJJnl1 as] dam I[aya nitlJ.d:l jra. ..s· ~ rl)"enj"adl pa~~t -paket sep 9i'tf ·fj. B It'Ilsmil it1 k.EVDO MasuR diail an tekfl:obJgi1 G .masu~lkarJ usem. Kamus - E-Business MeruJuk pada.un~kaf] selu ltU~.. _.· menyimlpan flbe~fijles. b~gian.' " '.rami ntera~s4 atau su Fat elektn:lnils {e-maiq. r IPtrOg.M.rJg~a3.eknolog. 1'4.ce(l W1. ARPU di hi tu~lgdengcari mem bagi j tim La~'l pen d~pata FI .. PJ~d~a k 'l'ra nsm lsi Un njmab!e1l Lolk~l jrru~.a.g pejng:gwna d:eng an me.erlgh ubu ngk.Q Rev. - """ -------------L~gin .19 Th IX 1:2:011/1:9 Ok:tobet" .emb.· in f. .tllkarJ pada sehuah we:bslte dj 'jn:ie'ni1'et.m.sl.r ':'.. mlcrowav:e ataut.m i[o-kal.darumumnya FWA aUas:Fi::.am. suanlJ_J a nim arsi b a. Illndo.etwo. ~..e[Jue Per User .s. i: mpat internal mem.erm~su.s· 'sejfl:efl t.so:lus1.n f sua[. engan pengGptimaLan d peflgj tim-a n audlQ.hkan videc.ag.em G. rflobi L m. internet )~.ltu~ui1\tu lents· e-maill pada pon~e!l .tmnfk~.y.. hi'rigg~ 1.sat. bbmls .ap untuk pe.el.A memfllk:i k. MIME2 ke1panja ng~n da ri .tlilKasi antalra motti Le phon.kal ya !'l'g meffg:g un ak.c ·dfmainahalaman ter. j ari:ngan tel:ep:on !laj n. I .med:ias.a.wrrakaml ·s.lPus.ec!'IP~t~h 111rnlgga.a d:ards]st.oJrmas:i yarng tel~ h .olus·i aIPUta.$isb. CUent tltas~nya di ~er-HjaUkan I d:jguna~?j['J oLeh s.i sebag-af:te ARPU m~rll p-akan si~ gk'a tan dlart Average ·~e.1 radio u ntuk m:efl glll ubungllk.agar ponS!e:[ ·dElip·at d1glJJnaik.ll "E~xtenthDJU1 ya.. ap[t"ka~1maupun p:rog.an. adatatJ ·sebu.il:I!Cll. dan bed)ag:aj j eflis .i..~ndari suatu ope:r:·ator .ol'bllgura. yang .elkomulnika:sJ.AR:PU dlg..etting. pad~l Link tra:nsmi'fi.diisi . ".floLog:f internet.CJiri iPonset j oi NSS Network SWlb:.gambar.. 0.'.MUll ty Pu:rpQs:e l~n~eri1et .ut . .jlEV-DO lPa.: • 'i'! t!:::3 'l. Wt1IID~ 55 . Fila Si.~all~tek$. dan menga.cep'atal~'l transfer data 'ife~nol~og.htng SUb~ys:JJem QCetatah.clio'lah oileh s..epertividen:).lran. Urm.eoelPat-afi} h1.diapjumlatt k:otor 1nte:rlkoneksl) r~ta-ratajumlatt IIntuk Me!i1-g.an IIIniR. EVDO memHjki k:e.t:ik evaLuasl IPe~ans'g.k.a~ l~omlPutef" yang.Ma.em merup~kan bagiaflt:t~!r]: fi rmWanl!' yang b!erfWWlg..lalffi tei]\..statis.:[j.utam..rujuk.si ..etn1s:ai:dlata..]pati'~j a tlrnlgan berb asls paket y..hgg.Ft:UkaII:a.pe1angg~n d!i lokasi ¥a~g tetap ~e sentraJ Lokal.ara EV.

.: 2.ec:.<. POWfi'r S..4V f)( (IDC m.. . IUp to . m.er daya • • II -_...ehdadak· !atau.. Recordiil. .e·.LEE.i ala:tm ga. DeW1:ga.ahamiteirma~s~k niwrr C I amcerder yang leblh dtktlususkan perekaman d.ng muEiiah.I ne.inl..•• : . engwn d tam pi lan yang J... UlltliJ~ And~ y. ••• __ I I •••• •• D1"I1iI_ern.kan d:anat mell.•• ~.gi kemam p ua n. l J I .qllJ:etnicy Ri'n11!l!.e.ed1akan 2.e*1pun d.12:0 .ArnujlifL a.asi: IFrre.uan41 X adva ncedzoQtAl demrg an proseser LEG.14Q V.gafl teknotcgi ~. 115([0. Wlifiil TFT Touch ScreelrJ. ..x' 12'2Jm Card S 1Q'1t:~ SID Flba-sh.[y).net I ANDR()~D2.dg.d~Yflami.c .de Qrn'.rTh'g...de ".all s:lonile! I 145Ci1 ...arJ..et s.8.el~: 1 02'4 -x 7.untuk dip._. futrg:s.sC!ree!J1l . .o' sna[ps.tab()n .ds!et inl mi81t1y. Has.! Ba!ttifl'r~: it' :. (tow _l i:gllt mo-de:).ge: 1/25 ~ 1/500 ('mo'vi~ mode') ~ '1l6 . . I I _ •• . lililgi:tal Zoom: :2COCOQx.(eli meorder init!etap dap..ah B._ --_ ~ r--···· _~~ro .ajll tnf.e:rekaman y~n'g bait dapat d1peroh~tJ tarJlPaJ baJntuan tlFllpnd ..P.exltertl.. F 60 menit.camo:J(.•. be:rgetar ._: : .Panasor~... 0 MOBI. i'd.c mO. ~_ _.lt Iwnem. display berli ku rat) hesa r.si: m.k. : •• . __ -~..AM520 .s:1 Ipr.tAr'l"dayan's ingln bangun tepat waktu hanyaitu ga._SUM·OQ6.•• : •••'" _".ng 'b::.(]Ij fngi nkan.PE!. sl~tem a:[arm yaitu radio: dan buzzer..e:l -aJt~u pem .1I)alllgunkarJ. .IC.e 1C1hours I Vid:eo play :3 h:oliillrSl Cam.dan ben ing diperole h derr~an f'itur ~iElectronj... I I Urrtuk uf1JSan SUlrrlb.NT. tta:p8.tw'Dirlk -: Cabte Inte)'nal. 111ampu m~lI'I. v.06 Panasonic. Lensa.akul~an l'l"erekaman·_S.~Lam~a.al knnsums1 daya .2 ._~. n2.:.-r. _m~W1g_a_nd.Sii:mrniS:.".pn.omp·ak'J lam radio.-- Perekarmrun video . j.Canon Camcorder LEGRIA F.(l.5).. ~. ••: _ I .m. - -.sehen. Derngan fi tur '~'QJiickCha r8.... ".iQ'Lour.erng..o.rrti ~g.0.. .-RC-O·120 u ?ttJ. Pam1 as!oni'c RC:~Q7210hili . Kone·KtorModiem • • II .enit~.•..caya.dget satuinj lnlemi tiki LElDdock.. 1 G.at me:[aku~an djragu kan la.erra .~.~. Unt~k.". ~.EfilTJdN M SKIT - I Cukup satu IMO K3 untuk segalaaktivitas • • • I I' IMO Inter.upp!ly: 7 AV DC (b'El.6.d.eluara'ri CJiiIJ{)~'dl']per.tgulU:lakan .1Mem.(J\~~ell.p"e~Ke:rs.aoY.B Ma:l1iI.~ •• .32 MB .·.i ma.tc..: ltDIfICH'iito:r': 2.Anda sesuai derl'sarJ wctkt~ Y. (Movbl .l(U'~ . Ilmage S. eo ' .72..·.. "'1---.or:d.a.a....54. L€ns:.l p-er)a1lanan tm tergolong buat .s:uarar)Y a .cal zoom. ..o diots.e.lons.$t~~age Be.chu fi11 rendah da:lam h. Din'ilens. 8.e'tl1($.nya..Gb·1.thi Cell.hat dan "tung.PliJ\lM86SD 11·256!M.en try~:l"ev.e:rni h .outIbatter:i'es)~ 820 !~f j ~daLah .!l: • Spes..j .er.-_ _ ".k ._~ .n disa ffl 'Ijan_s..Qr: 1/.eng~n ba.15 x 64x 149' mm.AC: ..·...11 mar~ge Staii)H iZ1er~ defl.c. S:aLah satu pHih'an yang tersedia.anertl standtJy IfRIll: ~abov.diyakini dapat m!el11 bangunkafiAiida ya~g ma.Mo.. ~08MHz . ..ry 2~6MB 11"'WVGAw:~de. Hia:sj l.<.._: ~_. ..--. 5 t6 !rOMH'~i Sp~:aker' S1:iie: 4 em. ad~ p.ahmrm poo:~elte'tap B 1~J!a. •• ..U~Utas vld:€!-_oy~ng brUliant dan re'so:lus:Iti ng_gi..'a lI~~'I~ ~.'37x opit1.e se![a rna 20 m.g!lllr: (wil~:ll.arnya tersedia Jam a:~aJrm d:emlg-ans. 'Sp.ibUly~aJ' .7\·'~Ii'IIIGh wh:l@sclr~en ._.en:d.pe~ke:r~. a p tJda):.!II1I.RlC~.-.. .Shlutte r Sipeed Ri'.pixels..... -.~S'!1..et Ttda k j bi as..R~A{sD~IGiIC 10\1~I~I.esifllm. _ I I.e~ IFMB'7..n ·k..lk _m. ula...GiB 2 3 I F'reeMicro SD 4<.detlgan pergera~an m.8.. .sih suUt_ teriba ngun bi La ha l1ya.'att~ ilMJd:l1 ernlgkap'j dengan ki'emarmrp. Wtaoi. aoo"ona I • II 1n).WeJlght~ 220.Uery pack).itii<. !NaJT:llUl terkad qng ..o1FY~.alr alarm d ari pOl1s. _ _ -. DJerJgan fiitu if ya. Back-u:J. r \tIde.alrl'g Irru~rJga'la m1 masal.gh~d.dl[perLenglapi dengan built-in steree s.. vldeo Rha:sk.n p..". Bahka.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful