I I

Dwl Mlng'guan Edis1ii 19 Th. IX'/201l/.190ktober2

t November

Android lokal MakinVokal

Ini d.ia car. Ulgal Menguras ~ulsa Tips Menghindari KQnten Nakai

Android
•. Menamll1ah PUihsll Fan~pada Bls!dkU"erry
'. 8,e·ri(tea.si def]lgan Vidert Andfoid

I:N MIEMOIRIAM. SteveJ.ob,s:: 1'955-201"1'

iP'hon,e

• Edit tagl1 Via Ponset

)
,)

,~
-1-'

"1

~x:13 "~"..
-~

-fiONSEL MUS!I:K TH,REE BI'G SPEAKER
BOOK 10'0.,000

..
~

50 MOVIE

Gx7B8
L._

*

·P'HD'NIE,

.. , '10 DAY STANDBY BATTERY ~.~,. . · T,O'UCHSCR'E- EN • .. 1

IN8,1.s·,=··~
.
Ii

Foru-m
-

g:~~~:~,-, .
• .I ••

[Dwl Minggu~m E.diisi2.19 Th IX 12011/19 ...

Oktober '1
g

N.(wember

I

• •

II

jP>e:n,,ils.eliutt ._AhU '1;b'~11Plr~:~G!m;~ Pem~'mpi i:'I, Ultm:um
LE~i !flaM Mhl(]r}lGIFilO
I

N

II

N

e

Perrm,i mp,iTQ !Per:11i!iahiaa.tI, Ded~iYTj~IhJlId~iY' Wa~il
P~m,ilim p "i1l1,F',!!rlU'!iahaarl' Aflr'ffllfJIdlti'J"" Ras,idl
l

:P~\lildmpi:n R!ecl!a.~~i: .Dk~Rlllfta,m:a'~l '~etJ:alk:tur 'R:ellaks~ar;f;j1J Arielf ~BurhaHA.mU:!~rl

I
.M. ADir~:y· Ml
Ardlfl


SJe"!l:iiawan Har.d1)lclrnto r
f'GilPlrafelr

II

1k'~,aJlm ~al.m1rr~;tl~ Daenl Fa~!mi:l

~ftti1·mut.lI_hirtckno.,o~ 'DON~ij ~IJnja
IIp'Slcr
'1, ,.'

~l

h!\qj1rnaiflilit:fa,il '!liyafHd OOtliatl}'· lB. 11!8[w,an
ifl!rolnnorS"l

~.I.mm.iS~pt)J:i\soel1 r"&ru ~.lnlOl t,.'Mnl.·~ena .pQSAt? PDMllli lle- , ---._ J!1ld.,~f'U;pdatQ DMtu:na'ga PO"Jei! 1&' PC ".blet ·p..hmg ~ '

J~lter_1M\ .~ Bah

nlUf pcn.~·;

,~- :Ik~at'

IDlis.tri!:iu:sl 8::. '51 rklu ~a'!\i

·m:dt~~wlsatnlb
IKe!!larnga!1i1

Mustawab r ':ctnist,i:~af'a:tmiQIwali

Rumallil latls~;a ~1tni~r Nur~l'i~\11U'la.M i
J.

~T, Pul:se. 1.mIQm·ed~crpmtama.
• • • •I _.. •.

Pem~e:rbjt

.4la,mat Jl~dalfCisi JL R:aya . '~MII:l;N~. 27 I''!"a;sar JaMifta 112'§4;Cl' lie: _- rI
J

CQlf}

,o.~l)taO12~5
.A:lam;at Eli.ln1!! Graha.ii'l~ome~i[ta ~l[. .R:a;ya. R'e10a!}l!2lFan Lama, ~ 11Ii9 , J:a~;a[rt;;a ~~l2Jjl 1!e~eli!0n

t2"~;O F~Ik;s~lnn~ U

I

'1'9il'Ml

• •

I
2

• •

II

Diwl Mlngguan

E.diisi ,2.19Th IX1:2:011/1:9 Ok:tobet" - .1 NDve:mbe.r

.

'i'! ~ ~

'l."W~ '7. ;:~ '.:

':'.

p.' reVlleW
-

Nokia (5-05, Nok.ia (5-06, Nokia (2-05 & No,kiaX2-0S

4,ModeiBa Sasar Entry Level
Banyak kiat di lakukan pobr! kan pons« { duma di tengah pers,ainganyang demikion

ketat. Salah satu care yaitu
dengan m'enghadi rkan ponset

:Nokia Xl05, da~ang dengan ~orn$ep candy ba r. SeperU k,e'lua rga besar :Nlokia .Xsier1.e,~J pnrt'se~inj Ibetori'enta'si Ipada Iffi.wsik dan .rnedia. K.uaUtas
S,ementara sa,udaral1yaj,

penerus dari ponsel yang
cukup memi kat di pasor. Seperti yang di lcd;.ukan Nok.ia

musikcd dapat dfanci:alkarJbi~il~. via. 'loudsp.e.a.~e;r m.~ruJun~iter~_Q he~dr$et. p

51 ponse'l juga. pJU fasiUtais rtya

pekam radio dan kall'nera VGA unturn< a!l~atpotret, S-e;dalrl'g flU I1tliJ~ aks·j mengarungi dUrJia maya terse-dia kalnail 6P RS dan EDGE y;~Jrgs iap membantu p,eWlggUlWla. Nokia X2.-05 akan {latang'de1wrg,i\:Ijrl emlP~t.¥it arrnltl y~krJ.1 lB:lack~,Sii[v-efj White dan Bright Reel.
j

baru baru illl tewa: dua waj'ah baru Nokia (5-05 dan Nokia
(5-06., Peri hal nam'unya J duo ini memang akan menetuskan kiprah apik. Nokia C5-03.

sebagal sukStesQJi" Nokfa C5 .. S.eka·rang sa.atnya Nokia;C5-105 dan Nn!.I(ia (5-06SJeba_gaj Vlenf: mu)ratJ d.cru~ INiQkjaC5"03, JK.enapa.ll.eb:ih mura,h? 'lelmya~a kedua ponsel mengaJamj d:owngrade, danSie'S] ailatfo"tografL Mereka h~nYit men'sa;dOIPSikame:ra 2. MP s,ementar;a ka.kaW:(nya slJdal~ beradaptaSI ,d'9rJga'n Ikamera.. 5 MP. i<,edu~nya Juga tanpa. di.ben.amkan fiH:wr .3G .dell [hanya.. b.erld.M·ifi kasi GPR5 d~tJ lEDGE. IKedlll.b3pO.rJs;el fni nyaris ldenti~ dari spes.'ift~,asi m~pUn fi:tur ywngc dtwnut..

S

lelbeLlIml1~la Nokiatela~

~.::!~I~~:~;ao~:~~~~. ~;~~~.~

Sy.mbiaWl s!e:ri 6l'J m.as:ih di~)er,caya: pilll ak No~ 181 L!ntu k be rj:alan di at~s Ik.edu,any-a. Il)engan ot~k presesor 5ebe~sar60,0 MHz: .serta dlJlk~ngan 1.2,gM~ RAM dan 1.St)1 MB ROM Nokj,a,
j,

C5 -l'lS, da.h. Noj~la, (5,- 06 sepakat lrtl1>emib"enamkan internal S(.oir-~ge .selpe;s,ar 40 MB. Ka.!~au,dlra:sa m as'ih 11[(]Jrafi'Sj. WTl'emo!rj tambahal~l tJffl.gga. 16 GiB' m~ mp,lId:lp.enuhi. ~edua.nya. middlelendJ baik. NokIa (5-05 dan Nokicru C5-CHll s,ama s~ma m;efldlJlk~ng A-GPS, :Nokia .. ap.s; vide!:;) berj!le.ni5 VGi1t se:rta, M
j

mW.julgml

UFltu~: pasar

Adobe Flash Ute v3...1.~atu

~~ng Jadj

perbed~arn merH::ol.o.k,. p.adiE!J,. Nokia (5-06 dUa_mbah_lkall1 jialu;r Win untu.lk Il[u:l!I'leRsi data. $,emlerntta,F'Q Nilkta,C5-05 ImirlU:;i ,kemarmlPuan ters,ebut .. 'Iak ha,r:iya ,)tu.f :N1ok.i a mefl~hadir~a n d[ua Iper:.sonH baru yang salcruhsatunya data ng da ri X series, Mas']ngmaising' dii_her; 'kode !Nd<i~ C2..~05dan No,kia

)(2-1(15. enyasar pematai pemuta; M
due) .i6i .m.ene:f'ap~!(an .platform serl 540. Meski beflh:ar~a Juail .mlrJl.m\j.

~lamun

kedua pOrlseL punya belberapa,

[keu ngguLan . IKeduafiya. dib.etJ"'ahi den g-afi I~olkia Blrows,er tellbarn. S,ebJiin ramah bi.ayajc tekno:[o;gl k.ompf;es1I1ya buat ~emudiaharn d:alaAITImlemlbuka..

h.alaman web. Duo 1ill-juga diit~n amk,an iNGJ'kta'$ to,f'e' untu k ·ak.ses
clowniload rjbuafl a p Lika~t "Ie rro a~·uk

[preLoadapUk.as;i "fav>(lrit ma-cam lFacebook -dan- Twitter. ~ ~ ,
-

.

lOad bodi. bawaai['i.f NOikia C2.-,05 i11er1otm factor 51ideJrl IPOrlse,:l i1')1 Im,engha(U:rka:n' kamera VGA .. en.gan d di:g,lta:l zOlOlm J miedt'a play,erterma$UI~ IFM. RQcH:ode~:g:am bU.itt in Irecorde r. Untulk.kem udaih;a[J sba tlfl,il: d~a[J transf·e r m.ei.dJq~sa i'\g ponseil.p unya b:~uetogth dan miclfo USB lH!:rta externa:l m1emori- hingga 11 G.:S.

tamlPil cusup

.apfk.dan

manis.

3

[Dwl Minggu~m E.disi... 2.19 Th IX 12011/19

Oktober '1
g

N.(wember

I

• •

II

Spesinkasii! JariNBan:.G~1'A 'goo I ~:SOO..;Ilime~.s;i: ~~.i4 x."4:].8 ltl 1 tL·] rom; ~ra:l:: '9.~ gr~' ayar: 1FT rmitt;lYie l mue:l1Iocrtllenl r~bu Wi3Ima, lim x '3.:2.0 p,ikisel "2 irnl:hi; Karnera: uti!ma: ¥'IDA~ ,6:4G:il1.4:1TCI ptl&el;; .M.em.I""t~ M M.B, micre$D htngga ,1t G,a;K;.onekt~itas; aH:<J~th v:t..1 wM;:1n A2.fl)~ iEDR: miGr'oU~B: v!2..0; F'itur ~ai,": 'p0~ fl.nJ'~.MlP1{;, brnw~r Wl'>.~ 2.J:liocH}ML, FM l'iadjo; FM I\ecnrGl:\'I'!g" .~~~i1Mi~P 2:..·t, f.'aQeb,olFJl:;T.wttJ:~r 'iI,~Uca.UClns, MP41H.2&rB pl~~~r, M~3!fMC p!I.ay~rl moRia,~a~ 1 Cl1!lanl'Z:eF~ yotl.i:e memp" Pr[~jctt~ t'ett tnll~·t;. IIQ.ter.ai: U~~()n'S6C lTi,*,h

,Spstfifkask

~s

JafJingan:: 'G'SU'SS8 I J 12JlQ I t90.o~ ~imer:fS,i:' 1 m5~,:g .~ 511 x~] ~.~ mm~ Be:!"'at::~.l gf~ laryar: 1FT ms,~st:iye t@~dnscreen M juta W.!Ilrnra.,.l()G x ;5i<ID ~~l~ 3'..2 ir,i4li; ~a~ra uialll1a: 1 ~~. 1i600"'_ZOO
J

voa

~Iles;tflkasi :

JClrl.m1gsA'!

'~5'M85~ 1 see ~ Hmo J ] Sf1@; [)l.wnemd:

J

Pi1t'j~~ !Seo,ta~gl.l:l<g,YJ)lIe~ ¥GA@'1~Ups: MemDd: ~CiM:B 'Stl7.!lla:gfl'. 11211 .MB' ~ 1~ MB: R@.M~ micr:oSG b{~' 9,.a 16, GJB:;; $ymbl,~·:t1Bv9·.4~:!l;"~tt~Ii!1l,O'mt
5,;"PrasH.liJr: M~!Zi:i!l.one~tfVn:,as'!Billietooth l

'11..1 with A2D'~ EI)R, mic(l!lUSB vi.O~ Fi~ur ~ajn: J\(:f:e}er!)meter"s,ensl!Ir t)r aJ,lm·fli.lta;t.tI~ Hilnd~ntirrg rfmQ~tI~:tibnA"!(sP~Ss.uPP'0rt., ~a~rn Maps s'llef)?i'ij FM ra~;l(l',. MP41H.26,3tEl.26~AWMV p'lay.er,. MPll
I j

JGtmc~,Gfflb:e, d"oo~m~lrlt. vi~r1

Pfrr<i,t.0 efl~~r","~rgan1iZ@£; 'VolG,e €~Ti;I.maJ1d d1-a,(" t Altiabe .FLashL~tle 1 ~ Pre'"dh~tjVe te~t input; Ba_'rai~ 3.. Ij~!QI'I' 'n~OOmAh WA.V.teM'+lW~pta,.cf;

~OS.~,8.~S'~ x 1~.i8 mm; Bel:f!t:: 9,3 gr~ Laya,r: TiFT oosistj\(@ b)Iil<ci!~s,(l~een, j uta warrl,iEl1l~)i;. 640 16. fJj:!{~t 3"",2i ra1:: K"m:era: IlIltamar: ,2, ·MIP~~:6-,OOX1~~ hi; pi~~l. Goo;ta~roln(g, Y:lide,o VGA@11'5fp.s; Memorl: 40 MB s1iQra~.e",ilia: MB jtAM} i5S"MB ROM~ ,I)1l,i'e;mSD bio~~a 1 ill, «i,$:; OS~ ~ym~ff!n.GZS.~9 i'$j ~:erf@'sf-:60I'i~L 5,; r:'nases0r: 600 MHI:Z; i((onektivttas: Wi··Pi 8M..·~ 1. bj~~.&tuet€l·ath v2,1 with A)CIIP~ EDlrftl tll1~l!f'oU:StBv2.0~ I"itur l~in:&~:€~i[:elrometer sensor 1~rau!!.€) mt.a,,~e} . . " Ha~,i.1IwriHWlg recagI;!Jitie1:l, .A~6P:~:s~ pp,ert;. N'iliij,l\f ~"&, St~rl~ IfM r~dia, MP41tl.2631H.164lWMV ~~~I;, MP31 W/A"I!e.AAC .. WM.Apll~~r, Pli~0 ;e:clf:t;(l~ .CI.~anifMr.i .fl ~t(;;kjC'.lfnG"e d,octilmen,tvieweir~ V£I,ice ,!l:1IJmmi\ui'lU,;!I dia'IL~ Adel1.le. Fll:~!:Ih Li'b~ 3. 1, Fttld]i:,tij VIe ~~~ inpu~~ Batera.i ~ U~ ililn lCJOO mAt!

Spesiflkasi: ~ri;n!!l~n: G:sM90"Q. 1;80(};' Q~~D_st: 113,x 5(f,~ 1'5' j mm';, Ber,ilt: 88 gr; L~'ar: Tf1; 65 tibu w~rn,a. i~ ~ 310 p~ksel. 2.~ind"ji; Kamera. utilma': vnA.~, 640x .. ao: pi~el; M~n;Qri~M' ~ I. mi~ :a~D'!Uhgg~;32 uS;

TraQs.fer dJlta:; :GPiRSr.. EnGJE: Kone~t:Nitci!S1: Blllmt0'O'th ~.) wifhA2DP, .EflR,mitroUS;B, '112.0; Fttur Eain: p-olrfiti1'H<. MP:'a, bro~li1r W,tW '2. 6:} xHTML. f M r.a"dit1l;f M
recordi ng r Jaya MiDP 2.1 ~.MP4j H. 263 p,Llyer" MP3/ MC+ ~ta:yerl' Qrga:.niiZ~r,V0tc;e: melTiol PteGjdive mxI io~ut; f:lateral: LHIiJIiI·extO mAIii

I

II

Sarnsunq iC.hl@t 5,2,7" Sarnsunq Ornniaw 1,8350 & Sarnsunq P"62,Q0 GalaxyTab 7.0 Plus
1

Langkah a:gresif terus dHQ'kukan Samisung tatk'Cl.la· memperkena.lkan 3 gadge.t terbaru tnereka. Berturut turut
macan teiekomun,ik'('J'si oso! negeri Ginse·ng fni merilis Sam·.sung Omnia W f8350J, .5amsung 527 dan Sam5un~ P6.200 Ga'laxy Untukmelapis sektor bawat), ada Samsung Ch@t .527. Semeniora Sam'sung Omnia Wsebag-ai ponse! pintar berplatform Windows akan bermoir: di ketas high end. Terokhir, Sam'sung Galaxy Tab

Tab 7.0 Plus. Keti!anya diberiko» tanggung jawab yang berbeda.

cnen

PI us (J'kan m erambai: sektor tablet.

,ada)lah untuk klemudahan me.sag1'ng dwl'll. chattlng. "JTei!"ollh.Clit dari Qwerty keyboard b'Qwaan la'ya~ya :B'lac:ikbetry maupun Nokta,iE series. Urusan ketlk m engeti k dapa:t mema:nf.aatKan. layar TFT Ibierd'jmen'sj 2: 4fn chi pa;da re.siQilu$is;eda L~."l 310x240 pi~sell.
j
1

Bl!;~~!;~:~~~~~t~~!a'h
-,

Masth be-tum (:lJlk~.p) peilggiuna akan mlerasalkarn beber~p;_a. rpeog~LaTmaTfI' bart! dalam mienggurJa~:an WP 7 ..5,. S,ep,erti. Ofifi'C1~ 3,f>:5 y;~ng bettindalk, layaknXa duklLingal1 untu.k dolk.um,efl orffil,ce, talw v:o~(~;e 'CQlmm a'ri.·d;s
akun

I

dengan dtre:tt up:Lo.~d ~e

Iga B,edaKel
Spesif:lka,sl Sa:msuwa.g Omniilj W U~lSO:
J.arinrgan: GSM 850 ! 900: I 18OC(! 1'SlOe) ~ HSDPA 90.0 / :'UOO; IOiimensil: 1"1 '~i 58. &' 6x. ~ '1i!l9 mm;.ISemt: '1"1'5 ,gJl";.ILa!.y,all"':S~per AMOL!ED capadtiv@ touchscreen l1i.6 juta wftrrna~ 4~.X 800 pi~et, 3.7 ]n;trnl; Ii(~rrner,a uta.ma: .s MP,l59f; x11!9,44 pli<sel., .au:l0o,focus~ lEDR'aslh~ (;oo·tagg~ li'IIg~ ima.g€l..stab'iH~ationj. vnlCl!e~) ']20p@30fps:; l~me;ra''Se!kIMll'ider: • S;pesi.ftkasi Sam:;ung Ch@t .527: Janngan: 6SM 850/ '900 !118"00 I ~1190Q;.I~IS,DlPA;85i[] I ::tHl];'1l1Im~nsi: 103·~. 55 x 12. mm~ IBerat:96gr; La.yar: Tn;. 69 .lI"ib~wama', .320. x. 240 p]ksel, 2.4-·]nc:rn·i; Ka~!I"a utama: 2 MP:; 16"OOx:1:2.QOpi b~1L, .g@o ta!1m~ng~ viid..~o; Me.ll':lolri:' ftO MB i'irIl1cfQS.Dhh'll~g~ .J2 GB~ 3:1,;: H.SDP~l H$UPA-; IKon.ektlvitas: Wi·ft8112": 11 Ibi~rln" BluetO~th '\(2. 11W:ithA21[)~~.~k:mUS;B v~t('j; ;FitJur laJli.n: Q,W1ERT¥ k@yJboaJl"d" Optical trackpad', A~GPS., Java MID;? ·:;1L.11.~ i;g]tal compass, 5NS, ili'llt@gFation~ D MPllleMc'+ lP'lti11Y~tj ,MP4/H.;2:M ritayl:l'I",~IOlrg~U'nizerjVofrce memo;llI,ateraf: Li·:ionU~O:O mAlin ._' .... ..
j .'

P,engg una Juga t~k pertu takut, akses .. data jra.di. ~,ambat karena Ch@l '527 sud:ah. m.el'l.yedia~.a.ntabaL HSOPA dan HiSUPA IBe,lum lagi ditambah adanya. p,e:ral~TgKatWiFj u.ntuk bnJws.log psda Inot:1lpot ar'e~. Stsam1'ya,. porrs,el di.b.ekaill kam,e:ra, 2: M!~, .A~G,iPS, . .1ntegra.sij airing sOis,i'ail ~udio l vicl,e.o play,er menambe.hamUmllsi· yang dlusungnya.
.a.
f

SkyiOriv,e penggurJa. Iermasl:Jl~ Ilebi~\ dairi 3.0.,gDOapl ilkasi yar)g: dap'at didowrJ1[oa,d via Wlndows Markle tpil Clioe' • Ieraklhi r untuk penllm at tablet ada Sam'~ung: P6"2!OCCia;[axy Tab Plus ... Sietei~ahbe,rbagafti pe da n va nan Giala~' Tab dtfmun cw.lka1l1 m u1lai dial!!"].
tj p.e:

• •

j

7~~::~9~~ ft mau pun 1to. 1 ~dni
II

"...

:'

, ..•..........•

' .,"

,

, •...• , ....................•..........•..

,.'

,....•...•...•....

B,e:raHh kJe Sam!iiung Omnica W 183510. ~ niad allah :smarrtpffilone y~tJ:g berge!ra);: dlatas platform Windows Phone 7 ... aJilters, alll~:o. IBerdtsa 1n eLegan 5 M dell1gan domlnasJ Wiillma hltam S"am.sung .omrda.:· W me·hgik.ut'iJ1ejlak, HIC Titan ·difl."inRa.daryamig :sama sam.a beroperasl dja tas p LatfolFlm 'WlP Mango.
J

var1'C!Jml ru 'dratang dala m wuj ud ba ·'tabJ~let"1llnchf inf ...:Kali 1rrf s.a,ngtabi[et berbelkC!itAmldFold: Honeycomb 1(\1:3.2:) denga n p,f'os.esorrnya berlenfs duaL

core 1 ~2. G.Hlz.

Tab1llet .yang memilikjk.emampu~n

inl memUiki. dl!ail kam era:. Ya~,riisls:i I~e lakang , sekelas 3-. MP deng~m l~em~mIPuam vidl9G' 72iOp ibetirame rate ]0 fp's kom~nikast

. S;pesi.ftbsi Sam:; ung I? 6,200 G;a I~y Tab 7. '0 .PI.us:. Jariln'glin: (iSM 8;50'.I ,900../11800 /ir9;0GI,IH[SJjPA'gOO 111'9~:rO I 7;tO;Q~ iDilmensi: 19). 7 ~ 1.7;2.4.x. 9~9 '05;~ Wh'ndows, Ptu)lfle: 7.5· Ma,rng1iO!;. Pr'ose~sor,: 1.~4·. rnm; Beirat: .MSgr.; Layalr: PLS lLieD. capEI!::;i.1:~ve tOllJthstreen .• 16 j.~.ta.'Warna, 600 x lO-24.. ~kS"~LI p IQIH!;z/; :JG~:HSD:PA '~4,,~4Mbpl) :H:SlJP:A 5.7e, Mbp's; ~ 7.0 irllchii.i li<.am!L~;raliItam'i!! 1~,15 MP~2:048:x-15;l6, IiJII~l~ aJiJJ:~otGC~:sJ lE[l'Ra:s'~j' GE!6~'~aggilil'gt m](e s "Dnelk.tJlv~tas: WV-IFi 80Z.~t1 bjgJ.n, Iln~,~~®'o:thr : d~toctioni vide:,Q 7:2:O"p@3Gfp.s; Kalmer,a sekiunder: 2..MP; Memori: 16/12. CiE s!:Orage, 1(is RAM, v2 ..1 wit.h A2D:P~ mkm'lJSiB, v2..O;; lFi:tur la.lln: : mic:roSD hingga ·64· GI~;; ,IlS: ·AITdm.td OS, v.3..2: (Hon~cQmJb)'i If'r,(iseso:r: Dlj:at.cere 1 .2. 13Hz; MlJI~tn:·tguchtnplJ!.lt; met ned } .At:c€lil@n:!.m.et~r : ,:1(3: HS1[1PA,. j .Mbp,S~HSlJfA~ 5.76, .Mops; K'onektiv1tas:: Wf··f] "80~ .l1 at big! n1 Wi'· Fi OJf@Ct. f 5€o1l1!liQI' for W aUito~ro~t.a.:t~.,Pm;;;:imity S€.IIi1S,or : dua.l·band~ Wj·Pi Irnotspa:t, IBh:JI~toa:th V~.O w]t~A1DP; !hiS.,nrikmUSIB ·v2..0i U;SB Host ,sUPiIllort; Mermori irntell"nal: $ (iiBstpra;ge;,

S,1l MB RAM-;

V:~Al

+

pon:sel. pap_a n alas ~ samsun'S Omnta' W diteln~lg~.i pnJiSie.sor 1),4G H£ pi[usinternal
Layaknya ~eb'es,ar 81 GiB' dan me]rHJ:ri RAM .512. MiB. IDan tentu !)iJrja.,. dua:~ kamera ,delrls:an kamera lb,eLal~atlg'5 MP' dan sektolr de paJFI b,eIFJ,elnjs VGjJ.. Uri t.u k: k·eb:~.tulharJ IP8Jnggjli@..n den. 5amsuU:I g, vi Om1n'da jlrg,a. melnlt)a;wa beberapa ap li~a~i m,efrarik. seJ]:lerti FunSinot da 1"'1 PhotoS tudio UI[1lU k. ,efe:k..kamriH"a ..dam D.~jly :Birtefing u ntu k up date be:rita

serniefi ta~ra pada, 'SJektclf.de pan berukll ram"!.2. MP.. Urrtuk; ~et:Ie p.atan Ib!"ows,'ing" k.emampuan sal1gtablet ta.k peir:l~dlrag.uka·ln k.~ren~,.sudlah .diper~enjata i iIl'tu r HISD PA.1h fng,ga 21 .Mbp'$ dall1 HSUPA hingg.a.S·,r 76 Mbps·. Sjs)" lk.on.ekslnya terbilang s:angat Il:eili1.sk~pmuilai ,ella kanaLWiFi J' ti IBll etooth.,. m icroUS!B da fi'I USB u Host .. S,ain):su.ngGalaxy Tab P'~us a,kan m.embe:r1k.an 2. varian me mari . ~ yanfg dapat.dipilih ~dn'sMm,elri yal~ni l 1rnlterna [ 16 dan 32GB.
. . ..

fqr 'o1'1U;to ttjlr(H::Iff~. Gyrn':sernsolf 5t.er@Ci fM r-adlii!o'With ~DS~ A·GPS.~ IBtrng m_ap;~ r)'igital 't!w.mp,ass'j. MiICro'SOft offic@ documenlt view€r:1 'eP'l tor; MP4JWMV I H~2641 26,3..play,er, ·M!'.]! H. WAV IWMAI ~AA(+ JP!l~;yer.":S~Si [ategr.atfp.n; Olrgi!ni~.er; EI,ater,ai: U~.~on~5,00 mAh

• IFi:tur lain: MulLtHem;:h in'j:iut m~thOodi',lAcc:~Je'rol1ileter .SEl'n:!lCir 'fall' IlJ I.,a/uter- mtate TQllJIcnWtz. UX U 1;1' Thrnthi'lX~S .gyN) s~n~o:rl Prmdmilt.y sensor for aJiJJ:~ot~m~6n, .A,-(JiP"S,. a,v;i3iMI DiP emula.:taf S~iS, J • jntegration ~ l[)1gUa.lcompass" MlP4.JIDwX lXvi..:! I H .,26,4.1 H. '!lJ:iJ/WMV p~ayer, MP,3i1WAV! e:MC +! • OGG/WMA/Af.l play€l'f, Orgatnizer Imiaig~lvnlct€o @dit:JQ:r~ QUlidmffice ~,!)€!id:itor!v]~r. GQo'g!_~e Search,. Mi3iPSI YauTu~,e~ Care~n.~af.GB.Qg~e TaJ~:o.iPtcasa]rnt~gll"atto~~ . .A,dlon@ [Plash ~lJlPPClFt; IBa;terali: IU·IGn -4000 mAh
j

+

j

I

,Gma.it~

j•

• •

II

Diwl Mlngguan

E.diisi ,2.19Th IX1:2:011/1:9 Ok:tobet" - .1 NDve:mbe.r

.
.'

'i'! :'. ~ ~

'l."W~ '7. ;:~ '.:

p.' reV!leW
-

HTCE,x'plor:er & HlC Sensation XL

Sensasi Ponsel PintarTaiwan
U
lOan kemasan yang dibawa~ S,ensatiom,' XL miirl'jpderrgar:1 HT'C 'lRal~l dfmana sama ,s,am~ dilpersertJ.Clitai clllip'~eJtQualcomm !s.1ngle core 1,5, GHz.. Pu ny~ lu mbung iI1te:mal ,ClIkujp be.Siar "1& G lB .saht.ng,ga jpenggu na t~ k pertu kb.8,wath" daLa,m Iwnenyfm p;af} fl Le fUe pentlhlg. I?ad'~ ranah fotog.r:aru~ sensasi pon~e'l b,erlanjJUt Ipada ~e,c'a"'apam potret hi ngga ·8 MP dan k.uaL.itas videnneKa.M TZOp. IBelu_ll'l l.agi ta mbahalrl IkaJT:lera se~unEi(e t 'Sie:besa r 1 3MP.
j

ntuk penikmat IPQ~:selcerda:~" l1art'iun bet1d,a.na minim, b,Qil,ehla,h ter;s.erWutfl m,e.Uhat. kemuncuLa.m HTC. IExplGnf~r. HITC ExpLo.r',er IPUnya( s,pes,iii Ik~si yan g ml,r1.p deflg,an WiL.dfin~' S r'l"amUfi c;l:enga:m,'downgirad:e" pad~a s fsJ karfl,er a.

Swngc lPons'ei~ha ny.a m.enye-dl~ka n
~eLongsong I~amera 3~15, MP umlltuk p'eng,guna.yar)g hobi m~motret. ~()nset telalll

,S,efnenta,r a dart pandangam lualr~. li"iendOlll1C!i ~ .da·l~a menat~lh di~JQtll.nat t lIf"" ~~ !!"",'.. .. .. \I'F'" eI :la_y:arSieLuaSi,,4,j.7indll yang da.Jpat m:eJij1lbertk'arl kiepua~Sian pada fn,delra peng'UtJ,atan. B,eilurn, diketah ui pasti kisara n ha rga )tang di lepes u ntul~ Ip~l;ldllJk sens~s-t()\na l. asat Taiwalll1'll1i.

,g,engan slstem antar muka ktias Hile yakl"ll H11:CSense '13.5 dan dikl,alrm Lebfh' '~e,g:a,rdan ~i:sj t,ampilalrJ S,etta ulpdaJte Ipada, s1.tus: jl,ejaring s()sfal. Fttur ta1:nrnlY:Q termasuk Ra~dlo IfM pemutar Imurltime.dia, GPs', W~Fi! .dan prnls.e,~o.r6!DO MHz. IE:Xp'~IQlrer s.enditri k-emu ngk'fnarr a~1jI n d:ipasarkan p.OOiCjl rentarlg Jh~a.!rgia- bawa~,:2.juta, dan d:l te:Fsedi.a dal~m. tlga wa:ma menarik.
j

Gi ng~rbr.e'iEJdya ngbersa.rrdfn . g .
-

meneimpk:~n

',Ar'l"diroid
Spesiti.k)lsi H-r:C ~p~Q:J"@r: Jarilngiiln~ GSM 850 ! '900 ! 1.B[JO! t900~ il:15DilflA 900 ! 2H}o'; D1mensi:. 102'.8' x 57 ..2. x12. 9 mm;. Ber.at:' 108 :gr; Layar: TIT c.aIP.ai(itt~vetbuchlscrae'Uil' 2.56' nb.u. warnf'l~ 3210.;.(:48.0 Jlt~S!i1l,t, 3 ..2 inchi{ Kamera utama:; 3~11 MP~204S,x"115"J6 plksel .Eluto,fu,clJs, video; Memoli ilnb!rna~:: S MB sto:rage~. 5.12.MS ROM, 3M MB RAM microS!) rningg:a32GB; ()IS: Andro~d' OS, v2.3 {G'iinl'gemre-itd~,; IPros,esor: 6:001MHz. Sc:orpi,on CPU, 'Quale'amm. MSM'"[l27 'cjhtp~e't;~31G: HSll)tPA 14 •.4 Mbpisj' HSUIPA 5,.76 Mbps.;. ~c;nelktiivjti!S.: W]~Fi f1 big/n, Wi"·.FfihotSlPqt~ BlI,I.eto9tn v3.0with Aip,;. IEDR, mk:mUSB \Q..O~ Fitlulf I~airn:Hl"C S@nS'e'lJill v3 . .5.,. TO!ijchi·s€'nsitive controls,. SRS surround SJliliJ,lfIfd 'Blnl:ial1Jc€l,me:rM,o;,. Ste:re,o, FMradjo W]tlrn RO.5 A~G:PCS~ NSint~ratiol'l( Gpogte- T~IL~~ Pi:ct;lis~ S in~El>gration, MPl'J eM(+./W'AV I'W~ pLayer. Xvi 1}1MP"4J H...264:/H. 2f13.1WMV pLayer;. BaI~e.ralii:U~
j j

~a

J

am'.,.

l

len 112:3.0.mAh
S,pes.tfi~sl H,T'C'Sensatio,n, XL: Jarirngan: eSM 85Q J. '9.rni 11-800 1 .] 900 ~ I~S,DtPA··85"0.! 9J(~Q.I 2100; lOim:en:s11:: 112-."·5 x 70.7 x 9: 9 mm;. Ber.at:' 162 19r; Layar: 'S~LCD ca.padtiv.et:to.Uchs¢r:eerf~ U, luta·\!W\ma~ 48.0- X. 800 .p~~el, 4) h1lCIl'nf; Kamer-a 'utama::8 MP~ 3'2604;<244& 1P]';1k1iti:!:L~ ,autGlrlOCiil,s;..dtuaJ~il!ED 'flash, video 7i;0iP'; IKamerase!k.urrder: 1.3 MP'; Memo.ri! i[nt.~rnaW: 16, G!B,sitorsIge, 768 MiS, RAM; .oS.::Arndiro,id lO,s~' \1'2...3 (JGlnger~read); Rrils«sor': 1.'5 13Hz SCQrp;itlr;l,~ Aidr€'f'JJo~05 6iPi[j~ Qu,akomm M,SMa255 chiiPset; ,3G: J,~'S,DlrPA.4.:4.Mbp:s~. HS'LJ,:P~ 1 5.7"6 Mbps; ~on;ek't!iv"it~s:: Wi·.fi "800...111 Ib!;g:fn, DtNIA~ Wil~Fi h.a'ts~6It'"' lBiLll€'tooth v3.0 wit~ A2DPJ, micmlJiSB v.2J);: Fitur tiEl.in: Hie s,@rtlse·IUI.3:.5" Nmll:ti·b.JliJllc~ 'ilnlput . m!!tirn1od,. (Jy,rD'SC;Op~ .S,@ilnl~CiI). Tcruith·:sensltl_V'@ ,["ontmls, Stereo FM m~J]IQ' With RJDS,A·GPS, IB'8'ats A!bJ;dm~,~ B€ia!t~.·.~'8\ldS€1;"El\gi'ta.l.com pEl)~~ Act:hll.e rraCl]~e.caru::eUatiri:n w~tltn ·d;e.tl~!tat5e.t] ,l!t~ .aliJl;q1lo, m 1P'l.a:y:@r~. m!l!JskptaY€'ri FacebDok and 'fWitt€if 'ililltegr,8itk)irll~.D,QCUm8I1it vf'Elw~r/~di'tor, Adobe Flash; IBatelrair! U -lon 1690' mAh

~d:a Hlle s.ensat i'on XL cnmana pr()dulk.te':rban~irri mem b:h:1'ik .~s,eg.men ,eks!elk:u[if .m~Jda pecinta MllJ:sik lini .adalah PJJ\n~eil .. HIlC kedua setel,ah iHTC S,ensatiGn XE yams djbenam~an tetm10'hjgl suat-a B,e.ats: .Audilo .. 'leknolog:ll'nl dllr:.ancang gUm'I,a· 'm,engjhas:ilkairl die'ht.tLJman dan b urlyi audio ya ng" Lebih 1ITI;~f1tap dan bertenaga.
P,Ofl;S"(~:l. Ik.e.d ua

Kuarto; akhir tahun b:iasanyo Jodi arena pertarunan vendor vendor panse! dutiia m,emam'erkan ,aneka' gadget andalcm. Sepert! hainya vendor Tctiwan, HTC yang telat: menyiapkcm besutan terbaru mereka.Ada 2 pernngkat terboru dalam dir!
ponset pi n tat:
HTC Expiorer dan HT[ Sensa tion XL. yang akan m'eram'ai kan bursa

toucftsc1eenPhone

liMO P788
lHandphonlB: tGiuohscreC!n wftl1 big sersen
D~~L~S,t!in:~!)yG"SM ~:2~ llwRti~e'n iJ,.~[l Dy~f Can:rera: ~ B":Q,~Spe8ke1' Gilmre:i: N E.S I At.idiOliViiidec, Pfa~r ~.Y.ideo II.Javs ~ I
Facebc;l:Qk.I.slot '1I'!:l¢p Sr:.I

IIM,Q ,A3'160
k/hetal Ho~u.sing wirth Analog TV'
& Q:euble baneny

IMO G288
Qwerty Tv &. Big Spe~aJ~ef

08

m

••

Dllal S~n"!lY GSMlt LGD f.2~ 'lDQ~b:re ba'l1;~r~H ~el~ 'TV il Camera. ~il!l.spe8.ker I' FM IRa't!lbILeirtij~ nse ~Me;l'd IHousing . I NI'uIOmedl~p:lal!lil' i ElIy,(!~~1hI SID'fiM'~.fO~B

I!~

mill]

a

puLa p'i fin-ah I1g.. 1111 'l. IPrasesClf: QIJ~leomm MSM 1"217. 0:5: AII1dro].Android . ~i •• '~" ~ .IDwl Minggu~m E.o'~Facebook~ TW]tt@f.tI d:a.80MH:z.m.lberm'aJll1 dl pomi.P~S. Air: va Z. ~~·And:n:l~'d lag] ~~ad~r~nt.d~tlaraplkaf:l .egl.[:aku!l.ah bra.ae]tive tOlJJlchscreen. A·G.4 Mbps ~U8B1JQH) I 7. l 460MHz dan A1~T 2.Jd r'ii. F!r"ijYli.e.f:l~arisisJtekfITOi[ogi~mJ.aion pemj~eu . TFT Capadtiv@ to. EJd:ge.t Ibr-ewser f'r'ieniCIst€l:r1 . dlriHs mem fUti 11tur Duail S1M I~ha.ara lpen~una po. j g~empuraJn Brandi Ipes'ar xang juga. Hallnt rnem.e:21rc~. b~aJ)ya. rUuet'Ql.1t dan niULa1lmenye:bacr ited.. Hiburan dan flltu r Lengkap terk.. tert fhat m.lu. MP1/MP413'GIP .o\Jch$cnll'J~h HVGAj. UMIS . i:!i6·M!B RAM. HS. maha. Tfa. Aill"Jdro.ang tida"k.i lawab Babby.facebloo!k~ YaJilI. ••• '~ ' •• i ~ ". J I G • • II .ornl's. Hu awei dim ITE ada'llah dua nama bes. f~akta y.rl"g te:rkadialn glrra::rg. p. Dan untu K.honie~ TV AflalQ!lr~ EI.: HSIlPA·. .ara pesat. ~.ail"h:a~480 ~ pt~~1._.lf.Maim: Batell"all: U~h~UlI1Q 1500 mAh kin.OmA:H. 8a8:MHz.B i1i.erj o:'Qr:::LJm~l'Vt viewer.td'r.::4·80i ~sel.EI.dengan '!' I••••• .OSr .2 Mbps.emilili pemi:nat wa[aJupuntidak sebany a~ pffll:'sle'l. ~J Y I••• J ~ L~ •• Be r1~lUt bep'erapa Flo.R~ab~l d:ata.L m:!iroid k.~i'W1'a lo~a l deng~n . :a'LIJJI~tm:rtn.a:i: U ·ien 1~.mJik. 1"0.da diengan vefirdor 'lgkal lainnya kareFla. Bii.eli pasaraiUl masih tersled1.rll. Karefl~a. k(eseriu:san viendof' lo.ALas~tJ ..••• . an tl diak I~.sponsel Ilokat Cross AO'3:50 Sp.: TfT I!ap.UPA. pitur lain! k ~lifo.~:r mais.. l.mi~mSID cail'i!lh1n~gga 16 (sB.e.er. 1.plaY"ill'ff fadi"fl: FM.. S.]r:.i1s.d.MelIJang.. ..AGti~'e nli'. Java.32:0::.3" (B ]l'Igerbread).cer.dr...Cai~€r!.·~ P011fQrlIfk (MP-3 ACJdi~. de n Branded.i7I1!iI.8~'I'Id~ l:FT 'iReslative Tew('.• 1Q2.1 w.'~ ~ i ~.el J vkJ'€1.: W~ M.s]: n8x~~x14mm~ layar: 1.ie Fll.wasta.~Ti"all1!sfl!.. 8at>er.q'rnid 2.onesiatE'ritlS men!la~a~ilj r~r." L~' •• 'YI 'j ••• .P·engguna.1.l:S.s~.· pIQns. IFiltu.rrjv.ise pe~ri H ua. .il..5 mm.m.aj.vjd~.'5p'esifi~k!l:si: Jain I1Igaml:.eh OS Android d:efl'g an h·arg~ yang Le·bftJ terj'aJi[1 gkau di bwn'{!Ij [J'gKan dE!ngafl.a"S!S~ .~ Tw~tt€l'.jM' fI:enga. men.df. Ui.3)~. Narnun ~ehadiran me:raka S\etliagai I!lffaai fig tent~ a'ka.lq~~:n ant ber vendor .rt81rJ serv.krJy.nsel Sei~rti: [ava.inva!s·j Am:!iroid LQ~altidak be.f1Z1:! Mf.lkonsl~. with 25i6 MB . biesa r wntu k: mend~p~tkan prQf1It dart ·p:e'rke. Wj~n. ill ~ len tu k·etJiadf.anya.elricJior .. FULl 11": O1g.a . Vaiue memm/dial ·P'l:e..sum:en ~nd. ~ .. ~id:ak han~a .ustri inL lBieri~ut pL1lt~L A.~ EMAIL.as~~ Hox'-x Terminator v.. ter'la:lu balTCIYk. fi:tu.1. Memeri~ • • kebawah) J.o P.IJ!rtlS' tla I?<wt rna-salan kwal:i!tas ·ataup.ar Laiflnya.l1d 2.k.sed'iak.i·ks"i. Market.(wember I • • II eman..n1 mMl 000 Jar~ingam: l[)uaJb~t1.1i_et'1l~€r~ MSN Twitt€!ir. Preose-son Dwall CIJ..'Goo~ll€ :Maps. Oktober ·1 g N.aJdase:Pt!affil ponsel And mid J' tJji!}F D1'anJ ka!ryawaln s.aTIGelllaltkm.cayaan.embtlat 'g. df~etatlwi .An.mbis.ith A2DP .aa.e~.ifiQ&i: 2100 MHz .".tid yangtak kaLBh den g.an iHuawei b.tka1l1 t:edalam.saiJrlgan -sen!ft aAtara vendor pnn!iiel .J~'~ G0Qgle :ra1~~ G(Hl'gle ..j ug. <SPR~ Wi~Fl8m.G)~.3. radio IF:M~GPSJA-Gj'l§ ~ i:l~:se:.GP'S. Ta~kJ Or. [matt. Bol.~llAndr(ltd ven:dor besar .r lt0ka!l ~enejbut.3iutliifoCIUS.T·E Fr:eddo :S.gai pen~na.c@m.t.f0CYS.~.j d la.F~embang sec.g.ai fungsl n ya ng diUawarkanitu :sle ndi Fl. Blu~t:o.~ Emmil.z..ehllwrgsa kOiIlSUm)f!'J~ld~alPiiit mernlikm~tj b!efb~g.atin] slJdah merilis pons:el Arildn:.~an ponseil._(:i'~risjsj ~lIaUtas )rang.elr·asa k-efl'yamana n LeJPitJ pada~eJl)ualh p.~r~ .. ~ .c.~12:'(1.el yaOl1 m:eJrelf:a ri Us'tan Jill':!' tHi'. ~i~b-erqpa uA~fjQn n yanl 'di'takukao venClQ.1~]ks.lons.. 51'2. Andro.inga.: WiFi~. Y~hg.ebangg'a·a n.rtgS.j untu k· po:nsieil AimdJio.at i1')1ctJJk-:up banyalk. [lata: . 14.rm .sterrlaJ: microSIl up~o 12"C~B.: Jllrin.enon. Mbps.. vendor IlolkaL untuk.dana .o..g~m.. .s:i'sWi u.flya Ikleha(dih~'an And mid ilokaL sa.Uy.nsiell yaitu Btack.lrafi: Lith.wei da:n ZT:E yatlg ~'8.'aml pOl"lst!f11 Anflrn.ah· ~i ..: Ar.ng ad'~ bahwa dengaJril tJiarg.da. t~rnyata letap_ l11.ra'f1clef. IBrand: seke'las LG s. S. 1M.r:: TfT Cap:i31cltj~ t.el Arid r61.i5JrDPA 900· J 210Q:. Depti~k m@flan.Lil.e }ilsag sllldach rflulB'i banya.d ri leb~i h dataJfI adap LIlla.!ps~ c.katakafl s~ja.ka k~mb'aU la:gi kiepaJda [ konsumen seba.tc:qrth.iluooion 1:450 fmAh..M.2:100MH~·j !OJ men.dbaU Cloc:k~ Cahsndar.lth 2..S..an pOri sel ilokail cMkup m..d 2 .ose:Sio.: p 'Qll!Je\cm1l1l'l"i 60Cl~z. li(am~ra: l'. cli. ' trd~aJk. it'~O~O v~r I OOl'l~0J!r.ufh:S.esifllm-si:: Jal~ingalll: Dualb~n:d GSM(900naOO~. e..eLa~o.a..ga.id .Q. sampalS.·lokaL mengal[ah.N'MS. EKterlllat: jll31t Mrci!'O Si9 ['alitll Up to 32GB. Fla~sh.m .el.j l ~J • 'Gi"RS" W~~Fii~ kam. Mbps.r !lual COir~~ GiI?S~A-6:PS.rsa.ltti.I 90m I 1 aoa i ~90Gj 3o.etherihg.56k WEllrna.id Gmatl. PJ)'fl.eLw. Niam 1I n jilka d. Wa':lauplI n dan s.gil.. fOOfO~ Data: l+SDPA 7. 0$: .ndroJd branded. ~ i •• ~ oil •• ~~.er d!ata~ 3_(j'j' EI)(jIE. '[li Jakarta yang lTI.il..Las2liMlyanm . .diisi2.terta~~ Uthltlnl 'j.e'lA.ita:L .jIOJl diba ndii ng. [U~itaJ cornpass Oreafl.i s~a:t[f1i draff sts.tiJ's£I'f~en ~i5. .- 3 Megapilks.sa.M. 6ahkanbebeberapa \!...' .ZTE: clan HltJHW'~i be:rbe.!j.E)'leb km:-nsu a mefJ b:allwa .a_n vell'ldor loirall Uf1tu~ tetap S'ufV1:v'e fiji ilnd.ate.kaS-l y~ngada Ji1jin ngra.ia!t1:S.'I"p.•• ~ • .android ter]!a!rI'gk~.h)f b.ail L And mid yang. ~ i'fIlpa.AlI1dr:ahzl no + •• ~ "' " '•• i . ~ . Mi.-I~NS integiMtien.alfl l:ebitJ k:epada..~m~ .es.n.Sind. Mfissaging: SMS.9.. pOIrl:~e:lAlnd rold.G~Sensor.~ denganteknoi[o:gi yangtidalk Iberbeda jauh $. liCorilieikthri't.pi3!11tagj.d.en lua1lan vendor biesa r Lebitr tjfl:g~lJ' bu.(. La.~~l aU~~. ~ •• .•••• '!J • ~ •• J ••••• .l!n pe:l~yC!!nanpeil.ka:lllnttJ'k menan-I< tlatj pa.ih memegarrg Ipe nj: ualante rt1. ¥/]Fi lethenng.g tiH5ema. .r... ~ .mba ngl1ya pOlnse l Aill"Jdro. didiaLamrrya.~i¥J.U.banyak.enyu n~. G00.n Brann hesar LaiMlrrlY8.7fl f 1.n.M.J.kofli.ada LatJ k.i n diketa:snya.eting:ga~an d t.pr. me!luncurkan pon~e!l muralh yang sud~ h pasti tidal~.ep-er.ooM€!s.~ieafl1:fi.Jkala~ daLaJrfl hi:d desai n d~ h . .a: j.~m oteh '.oTranSif.*24F. Layar:~ 3.1:ilr. A·GiP:S <s.odem.ena'l1r IPun sanlat sertu:s da Lam mem beri ~an 1fJI::. yaJlg terib~.etJ .d yang sude h hadi r di Tanatl • Ilv'IO DE3·S.i31: MilrI] .l1JIp. ¥@~irubei' Doe.if} It'I'emil iik.76.uk tldak p. l\Cal1jleta..Gfjmp.geS!tltllre:.port:.11: blgin.. 'O'·s'~li1sor.ai ·keungguLan yang diUawarkan ol. IDengan melalku~ajrl (ara y'alng s-arna vendor j :Spesifi. .at ini . Fitur: Afldm1d Mairk€'t~ 'GO'li)gl~(1l 5. . . El:S! .1MP. .ya. Blue.a.ca rj pon'SisIPtridl"l1lid LQ.l teknailOIJ'l pansel And.~ IPons. .e tQ'tUc~:scre~f'II2.e:dfl kasi dan juga {ltU"f yarlga. .ftt.ate'faJ]:: L.dilkJemukakan o:l.el'ahy.~i'W1a B.gg:aJpl.$'. f!l"lZIY'a.·com. tMP1}~ Me~ ~~ pla'Yi'r~ IlJS.inlllel~lh b~!I"-:asam A dan juga sernakin eanggitJ~.P'U~5A • l+. 'sampai sa~t if}'"i .as.e1Andro1d:dibanding~an brand pO.i [porlseL ~:ndro~d namuFI te:rg~[ljlat dia'l~m hal .aetah bes.a.ada iP'ara~ojrlsumen sen In'g.. IHI$. j l 5~11 MB ROM.. clikup mumpuWli.MP4 player.' i.i :Orll BEittery j• j• j Kep utus~foI J::l:alamn mefl. 1 J l Lola t~¥emJdorbesar m encnba.e1l. with d@dic2lte'"1i..~embaflgarl.e fj.ya.e. i'.mlen yang ·lrJ.mi:fi (tria IBraWld:edsepeil''tj ITE d. ~.benry.emn1. KQnek. (MiP. it) m.€IWl sume" untuk mem be-it1 r. Andtl)id Lokal Kilwena.e. ".1 frO'l(ol IProciessior.3!rJ' .v.2 Mbpl:5. spe'sifj. Yahoo._s.2.l~ernalrU .randre.id m urall1 m Hi Ilk j Pe.J .zt w·alrn.:-. fiailttaflya. TIT R€J.k. 3.:z:l'St.juga.2.J:Y.nd~r:o~d Cina B.2. lsatu sJs:j kuaUtas dean .ns_or~.akarJ mem be rikan ~EJ>en.det1.il@ te~.~r ¥arlg I • II v~endo:r besat.dy~ Opi:l>f.5Sx1'4.. Goo!?ile~ filc:ebook.r.aJ yang k~rang Lebih sama kOiIlsU'n)f!'J~llebih.as:: Wi:Fi~.21i< w.l7i: G GS'M gsa . . 'Cali:llJIiLa:mf ala.d GSM f900J1800l/UMTS a j I ~ofh· [plus.: P()Ufon]1l:.adang Lebit! barllya~ nadj'lr p.~msung. MM.elldeos 11 Sp_e:Sifi~:s1.d t>erl~lamakan~ni1u:i. G0agie..t il7lPllJIt MP. M Mema.eflg.::4'80p~~set)j ·Stet M~cro Sr) Up ta ~"6fH3.5 inc]..dan bisa dilRat~kan . H ••• :msi'si lain wa:laupun j ~ "j ••• J •••• ~ ~ . d:airj Pfj.Aari fijak~imaL untu~ p.a~h 1Q.n: 'Qu~dllaUDd G S/iA10 P'RSlED:OIE 85ij j '90~1 I 1:800 ! i9(~O.k.G>CHJgle Sea.gaflcam ~ebe'ra_da. Arlel.el O. '" •• ~ ~ ••••• y •••• . !lualb_and GSM{9!QO ft800 MHz~) " D'~i31ll OniGSM.~!I'een~_ O"ilJ!.sp.:aly..n:h~ Ptu:..g$~) kj!l. ~~Ponse. LED.a.n ponsel (ina lokalVS (ina Branded Domh'llMi ~a8a:r tidaK tJa'flra terj~dif 'B'fI ta_ra LD'kal.'~ •• J'~.eIlokal salah satunya yCjj~ffi1i ~arga·t_diman. EI[I.~ti kOMlstlmen : .r IDiiltii::. :BebEu~pa a.i~er.ata miGmUS:S.ang$am'l ftu $'e~djri .eB.! mk. .2.MiS. MQfang€!~.re A'1RM. Lokai[ Andmid.n me:n. A· .ebu.g dan.!neboolli:11"9-0Q enl!r~. ~.er:sitasG wnadi~:rm.e1ketM pn3mfum ya. panit~arJ .1 +: :1ED.lf.19 Th IX 12011/19 . Messargi'l1S: SM5.•••• r@corder mjtmSD16·GlflJ. calend:a:rj' ·caltuILai'tiofjalann j sp~iake.gLe 9iFJ!3.. Udak· terjangRau untuk ma'wakarat kelas.~ GPiRS.slJiti..1 ndO-l1esi:a. Layar'~)Q:"VGA2. peF.pe:s.ak.O.r.AIUi dro1d' 10lkal.$ inii:hi.)\t:elu-$l.diii:l·il.2 "ind (."'2 !<:abel g.L. A. clan jug ilL Sony ElfiocslOlri mnencoba memlpeMkan p:etlawa:ran kep.IJPA.O' Huaw. Plrosesor: ARM11 fiOO MINI'll MeS'Si~!in.c~Lereme.MB :I({. hl!!bHh i memilihAndroid dengaMl bralr1.1 peniLJaLaml" v:en.3'G.nd:lmjn.j:elDerapa dj ai[ltara 1~:u::nlls'e'l ok.dan harga yan:1 terjangk1iu.ornl's. QilkarJ s..g...3.i!J Amldr(ltd 'h)ka_'l Y~hg.nsiell. Layar.k menalfjt.cukup ·balk lIntu.320::.tI~a[J pons.Memolr..la·bi't9sya ng te'rnai~(:lao juga p.h2.

men~km.a:me.&:D[J.H~a..ra ada .k·:charge r dan ~h€Hap$et d iletakkan dioag'ran oates...2 ~ denga_r1 resolu s·~HQ'VGA {~.d~ ibla:gii an k1i ri.e.g:Sn!~ay~r d .~lfiKe~an mur.ahtelrmasukda~lam peket apill~ka.9y:ah rtrli sudah rnemen LJh~ ·s. Bukan cuma 'ill! saja.h.ng'be rk:al ib'9r '1.. S.:trajlkti~{ ast:inya P >d. .ET 'IMO hadi~r d~ng~a:n varian barulyarng:ta.o. ~!'"Jler. dUa .~ FITUR UTAMA Tqk periJ!.n IOuI1del kartu mernorl berk'aipasii~tas .ebag.jar.· "1"6.•.. ::Aiigt:{Bird~~ ApJi:kR~i:TorriC~~ ~~"ki!t . a~. w.~MOGsa S)faniri 11 l..merligusung cfesain..·rne(~ l:3MP (1(24)(76a.€.8111S m. 1 i~S '"' _ .tiglor29 tahunsUam in'i s:ebag.O rrtAj._ F.!O r.pasUpe.ch...klthyattfan:an fH!l:ITgg una. Asyikl)ya t~gli..:q.apa pu n.gian .Lill'lum·lon 1-?9.tallk/m.y:ahr~nrn' dan.. IDi.Wh ~:..hri"nl'i.pa$3.srn·g> -p~astlik..oJ .A.G9.adi beg:ib.enjadm sfml.a:r sentuh had~r' dengian.untuk memaJrnka.a. IMO G9B d~j.e.~a.aitalJ kini uritlJk mI9!lAgarahk'anny:a.~·erguiguran sa~u :pe!f satu pasf t1ya.si bsrwama me.an : ~erbaGa .. r. 'f:itIJlf y:aing ~.aan -·'Iiot · .'I.. FliEur penfirn~llairmya yakhi TV tunler dan Radio FM..t me. s~:aangkan) tGim p. '~atislke:pa. ' '.lanr~nilak.m .p.a~~ Jusilk vi~h:eaci$e. ~MioFr~. p. 1(j'l:~·1 !R ~ ': WAP:dp0f"a Mini' .j.ntK~eI1.raan lewailditur .drive terseb:ut fdr:ag and .!Dr:·"I~rrii.wgr.enyentUih Jay~r bagianka. . Apal.. p.J pent]n.n.n U kiUJI.~ Tarnpilan antanlmka.llj'C:'..aHp~ap'e'r Jjar'f ting'tolt"ie b. incj.h fUg. tj. t=U.1 ..iSE hiburan maupun ~emamIIPuan' :ap~ikasiil pendukung la. YAHOO" M5N DIAN SKVPE AJks~s< ke ~ nt€!Jnet menj.rIl1H2}.et yang b~sa.~nimedia sudah m .okb h f1y~a .. Salah sa.fipa..ngasylkk'BJ.OIl-ilkpn menu se.:1)5rf".menggunakan IkoloseiP' lay. berlUlte:r~ Ke' (Aepari1.ada b.d.EH~a. SediaJhg ka:nll.1::.ij_lll: v:er\Si Syahrin'i s.b-e.· . PenggurlB. baru benmain game k:nnten lagu teranyar".~metQ. Setelahsuk$QS me]lQIEmalkan pensel S'ya'hriiniG1 t" ili(ini DISAII!N IMQ G.rtil ~:agu barbesis .U·r ~.$iiaip d ilf!l'1d~llk:q:n u nfuikmen'g:aimb.. MiS. ..grlli.{) A2:01P yang diig!!.h mSJ)jadr b~.aVitr..ri •.bar' 'hiya:r ~$Etrll:uh' seluas a.e~tl\ahafl meJa).ingl ib.. piengguna .2.eti!gga"i'n.kin karl via kone'ks.S1ii 'I!.""JJI r.. .r'1hafld3ffre. U ntuli(.danlfiiiliur -waj ib Oii .bih sukses dip-:asara.a~ Ciolds. bag'ian dapan.fi I k9lfneksi s€tsuaijj d~engali1:operator . bagi)ana~as.e lain hati.gan j ul uk::ari'nya.smiRt.g."$'e 111j.aglfl IMO (398 :~leoaraWeseluruhan mehggunak~n C'a~.otnya'l~r8ts>$IElbill b. 17ebih meriyehang ka n.G8r~1 t~iOQrlM'o.' yang iebi~h ri~ lew3it senfuha.plndahk.~H.a. .. Meniikmatj' sjaran TV nasion al mall1pun !0k'aJ te rrtu m enj~df ~ibuFan yang me.an ..~J20 ~G F'Bs'c:l?~'.t m 'ni!rkabel :d~ejn€ran klJa~Jitas -sier€!().fne~ b~la.isa me:nya!p'Q ternan 'Se'saunrna pengguna Facebook 1 Y81ho.': " ..:di' 'Star kit. 1M'p.sibaWCl€lIll. S~~j. J3_ miCro USB.kprun 'tamp.h~t.:!]"1~g:. lIMO ~98 ·akafllle.foduk . IMQ 6.n"!l~ M~~saging.kurannya ya:ng besar 3!:2 ~MQh'iJuga pengQPr-raan LCD :b.J9!rinlgal1 GPRS ya!rJ:g: G!isandingl '~e1tap bisa dilandall~n •. Ike PC1.!i' I"iludal[li ..uk. tombol'v0iume.p GukulP. aeru 'bedem?Ji S. ditawa. yvii CHATING FA. 'S€'suat~ bange! de. IMO' G9a'~k. IM'O ·G98·1~tap mengusurtu Sya.Qelser ko:nter~:da:ri PG kEr.2!inchi ~k/a.! ~~rfikir untUk.a!i:tan I~e:c.g. " BI~f!l(loth wilh MPP.~·:M . .r:apaJ :gams-:Qiame terkenal pisa.Q.m.a.v.yQI..j (398 J:fengan p:adlU!aorj" wa.Ven$.in~rm a·UilharL Kenyama:nanllayar Se I~in' itu. pi l1~k ke'~iga I~:e.jY8t '..ila:nnya 'sekilas'terlih~t'sama: q'engan ser. Tmnsi€ir ~'fu. _.Cukup mudah !bukan?' yan.asfs Android pun taJ~ .~leCJi:!R:rc-E:~I[j~I'l.mb.f: Pull Ski rt..i·q Bm\. :Pe'nyeti nga.s· VGA. S:U8Unan [om 061 memai1!.erma11Inarkp€lrrna~rna:ll dJ: aksi s.'leF.i driver baru d:i PC.: Ol)n.naik{9i:e~ J ntemBt 'tak lagl m... OU. Dan uritu'k men.'I ·ada::ntur khiLIsus ~ntbJk.inli·ya . iPeng~gu na yan.ert:u~da deng.98: SYalhr!nJ ihl tHbe.. TFT ¢Qior HaVGA' {2.a :S~.den.a.'~fj.!ama.i: Tom C<.I·t. g""n.H3:Jtb.h menYJ1:ap~n g~me p(]r~.n tan~l:an.h perator ._""'. sehingga.g' .. J.g.amb.· C~r1mg<Pi~l'Icr.) M~6ri efo.k (Mp:1j~ MP:::JIMP4 p. ~.s€. Ha.SMS..K~mera.9nunjuk:kan k.e~ir~.. d&H fOlmbol f'UlriQ.c. l. rtu~:Jl.~hggl}na ·pcuisel.o~. :1: yang ni met1Jadikan ·pBn~mru.at~u~n" Pellgigunaat\l G:as[ng metal ini rnernbuat bob.na aikan m~Tasakan IMO GSB belapa k.rrampjllk&~ merilLl·de.id Jr.ge'nggam.mbalhiafikonte:n· 1K'0nien . mralinikan dan sud. !ain nya$·8lPs..Sf.dJgunahlan.3·kallig:us 'nyarrla.se1oaga.Of1l!US e.. Me nga ksea ]nf. .tI rnomen-rnernen per1lt'ing.n'ssl.rkan: p:ada ~a:rg.wah te11'ik: .l§t.kslusif" $yahlrln~. _ :-\n···.~.01..mesld· berada dfliba..eblihmumiPu'ni tba'~k: da'r'i :S. 0:00:.W'Tunot Arialo~.iaringall "L.'a..game yang. Shar~ng' konten antar ~ern:ar1 Pun di mLmg.a.ia.. 0 sentuh balk dari u.i BluetoCilth. fA.g~ .TRAKTIF IKONTEN SYAH RINI JS·~Suai ..r.fyang samaMsamCII .enam p.d.tkanteman ·s:erta me1Ia:il<ulWn p~mb[.k.th. ~pp..a~ suda.r. do:f ~dl:se nhg i US.~wa.si ... ~.e.CEBOOK. Mes..n Ilrgbit~n~~um~fI.aktifkan RadioFM tak _pe'rl~ ~a.:rJi. Pil'ih d:an ..~u B~:ue.ruf\Uh .1 on C)gM sudah .dltrunakan a~amah 0 R'I BH-5JJ1.:.~ia II"S9sua:i 5 kan pro. T a.. mer(a~i:k.n k.e'i]lga.2". GAME .gl ~:ebmhell! I LI meng.l .3 me·g~piKs... K:nlleKlivit..q[llnya .lli1.!r(ll .n '~a.nd~ng pons'~1 deng!a1n ca.rtis kEdi~hlira(nB.ert1i . iugla bisa me:nambahikan bt:ows~r -br9Wser.s~baJb IMO ~9:8 .l599 .$_adto.a~iis TFf yang "tF:nampu menampjlkanwama yang teges ..l!lll clemga.(j".D.nglg\una temukan dan tak elibata.to~Qtlh he~.." MSN bahk:an Stype .. AdvMor'.~ lBilueto.p..~il~sws Ja.mJ~lillanluar r1G.:s: ~ ~icrbSD ~JPti..~.2' G B: ~18£k.1 y.ian fitu r yang (llicari oleh I~ara.oII kunci da. ~ .~baflg !3.e. mendapa. : 3.'ka:lah. m~lK:aliMO G~.drop):" maka flIliS'm:!.hga:h 'eJek geJE'tf' ataumembual ik.1..el.1 Or. Ffi.IMO G98 SYAHRINI SESUATUBANG.!JInakan menambah kenyamanan penggunalrn~.I<€tll1 perrga.:ka]j dengan Gr€l'r:le:ta.1(: kalah ereg~n.erat di~a.~an di.agli:an beJja.c. lang!Sllllg . .ds.. .Ctapat mEHli~m:ati vi'd~d' klip.· ~~r8h~e :AIlgri Birds: ApWa:. ::P6Iifon."~r (iElrTls.ily.:~:OO~~:~r.Gimes' f. ~.eihalrik.a_uu M.:.li65B .s.J.3:.okk.ebelumnya.r tak~ jauh b. Dan untu le: m:e:ndukt.ik..ormasi.n.40::<320 pikseill. bElr'9"solusi' vr..J.rup'qn~eJSyahri ni' 'in~ m:ena.IMO juga tel?lt..a. di pexangkat ·.e$an m'ewah.Alici.·_p: '4' b-is'>!!i:'·d··lra"1"-f~lr rn ""'. Ting.Seba"b 'gain~. ~'. Anda . namlLlf1 oi ~9~ Alrida dapa.i (ill. .. Adalah IM. lling9. Pe:rig:g:U.rnE!.IIMie Gee tak kalah .

i r:11juga bJsa Arrl.hgtart dis.m.embeoamk. mEH'e~.ocus.lay~lr:~e'. )(1 Imeng.kt ticta k di LeTlg~:~pi .am vh:l'9G' . .'l outdo 011" .- I . IDwl Minggu~m E.ur.s.alk F..::-.'10 Base~)and version K'll!rn ell vers [0 n' it-. .J2. Alhas.Q lrJe'Qs X1.a Q:Jkor1ba ~arn gl~. se!rta.aLati:cle ~ Gen.Tagging .~[Jg terdapat· jkamera.lnkan.eil. membuat a .et p.ruamg gell.ju. OS 1F\r(.780 2250 Saingi pons:ei Qodro-iq brflnded IlaJnnya .g'tt memlbua t re.ro~dverslnn s.aluanya m:engg. tJanya ttl! Ilayarnya yang menggunakan j.em'berlkan I~enyamana~ UfI'tUk.djbandil~lg.(J'n .it-alkam1 .a.Jlrn . menya l~kam:1 I~JOnSeilden gan mertg:gunai!<an J a!fi teLunjiuk u n~lils. p~d~ kondis. p . .aya:r .tciari tata.e 1i st - 'i~.rk:ecepa tan 5:28MHiz da·ln.Tid.sit.dapat dll[a ksa'riakan dengan b~k .y..ah k1ri nya itid ak te:rd~rpcrt tom. ~ y.And mid.er a.C:U.. nam U 11 h...1.omesc.suai"kan n tYa'ri.Tidak tJ.ena:g..foto Ya'ri.o~volum.ihasi dengan bahan plastfk deng:an llst .reefi yang dlapat l ***llu i!Z.i sej:C\jar d:erngarn nya.e dt$ek.berdampaks~a:t m.h~.emrort .an dan Iki.~ngktlp.a'ri)ta. ·Sayang urrtuk m.' mnenemukalO .g i(ebitJ f.van~ cukup terjangkau. Sed an s.t~r be:rwarn a hita mdof dan dihi.tabi'~ uatu k m~n-cif. ~a1llgsem ~lUrii1a..e~airiitu juga.~.56M!B~sehin:gg~ OS dwn kemampualrrl fttur .':W:C'~ • .ng'ga.. m. .an ham1.t:erdapat pOtt_ tJ.rus membu.s..mamjpU m~nang\kap obj ek. Oktober ·1 g N.nd~. Jadi IDual .emp.errt:rj teks.enl's I[.emori' tr~:taJll hetswap Mes.JUg.emp.kan Andro. 1(1 I I www.ajk..osi. Huawei tidak Imeflemp~ptkarn banyak IT)"!emolri 1Wlte(IrJ:a_ill olen kan!narJ ya d:lbenami~:a'n' Ikartli mfcrQSD yarrg d:arpat dima:su~k~n ke dialam slot yan g.bol-apapun.elM"jluaLi:Ul Ii KElJrtu lm. Diatss ada tombo:[ powelrsetJi.(wember I .onllya.~ X1 tidak . • • II M odel number U818:Q And.l.de nam.ay~an.a~ntuknyayang mungjl mien gak. mewnOjtl ~y-ang digunakain .~ii. Sellai n -aq/'to to!KU6 IlamplJ.lIl1akan:OS androi d v ers1 FIr'QYo2..emolFi pada pak.daiUlya D:ad~l hotnescreen danakan lIf"" .a menye..e:rcayat. ~Di... Dis.trndoor yang cukup Imfrlil1':1"·at C. fi1. i.G!i. • • U:r:u'san fotografi m. I B • • II .rJ.3MP. nam]p&k ssngat mi'rfp denlgairl . ~ •• .tUlffi fs:~sl lagi tam pi l~f1 riyal sestlai _yang dHng.solusi" ."foto k.dla g~Jnakall1 un:tuk.eti.~a[['J fbto.e dtsebel[ah Kanan ~.ya: ~or~'l'tr. -.bantuan m.etasmu:rah de"..kapasitif .f.culkup besar dlpas~ikan al~.idk.ell.tI:~t .a!n iH~awelj n. IDan t.alh. _ .Amldaakan k. Kofl.akan Uklu"aiUl 1. us: 021 .gil. LerJgkuIU:I Ipad~ate P1Wl gan va illemb l!'~t·nya marl d'l]pegafi'S .atau Ipen.Anoia harus.ka terLetak baterai. Ubat be.r 51rJ gL:e-core be.en g:eti K.auto foe us.elngan la-yar ih. HarJyam'enggllm.giank:o.i batkan U~UfarJ laya r j lI:g~ mnenjladl k&jl .esuUtan untuk salat m.2j :s.5m.egaln.r1.s panel tJlOfJ1le:SiCre-en1.6.·d:[i(ilnya:. _dilbelat. rtu . dan m.eperti rmu1ltitouch zO(.dellg~n dur as-ilte rga ntung dialri :sis. d:~r1Ig~[Js'empurrnla. Uil Hluawei hisa I~ita. Jika diU ha.]u:ga.crom.ain dUeng.Hwawei ~IDEOSX1 mJ=nggIJJna~an pfOSeSo. m.A. .l.esulitall1 s-aat b'ernaivi:ga!lri atau saat akan .dan pengaturan ku~Htas .ly~m~[J s·~at_ browsing atau me nonton .HUtlW@'l I unc. U nttmgnya karfl.an HiuawefU IIIyang dapa t dijkolstu rrlisasi olein pengg~lna.P penc.ap.a: me'm:flikj han?Q .dapat berbuat banyakl k:areria tid~als.unakatl D keytUl1'Cird sta ndra'r ..I~~U.eaa.s:porn IlebJJl1baikJ Sayang X1 k.arfiefl'a tangan Andar harus Lebi hs.era~tJir .lebih sabat saat m:engambH.gambar sa'j a.eb.an merasa k.ad·aao· utofocus.urnakan m.edl • Tidal<: mefldap~ tka[ll kartu _m.u ngan ftasJh.kDne. melM'ekan nya J poslS.as:l 'tepi rnem beri kan se1l1tu~tan wrrtuk ·ter1ihat Lebih .Anda yar)g: memi Ulkii blU jari lkita .awel m. ~SlORt ::~.eJijtatilikan poril:'sle'll1ya terilebi~ dahulu.o + U I !Kamer~ :3 MP • Th:eterJlrrg .enu yang ke. menguil·iti interfacenya deng.etaflisme :8:e'§e:r keka.enggunakan pOrJ$sL .seri Gahlxy:Samsung d.ek~i· lri'i1umpunt '!! ~ La}taf terlall u k..api deng.i:si riyal} HllI.B.l<. X'1 sei.lrlsc:rolUng .as]L foto.i: 22. fLash j ug.catJayaa n ya ng bai k ~Ik:an LelbiTh'lba'ik I j1.k5i ·vang .k:.u rang menawa rka n d uk.US.Emguna ttd.j ugp.st ore .RAM2.Anl!la 111a:siTh'l dalpat m:e ngkos._ .diisi 2-19 Th IX 12011/19 .eln pengguna.Uf ars-:iLitas yang' btsa IkU~ temukan pada po.m. I • II • 2. 111eimbuat p.pert kabeii a:l bag1an Ibawah.karn Port fill !s.sesu aj d'i bawa~ ba tera 1.:9 I ~ rr i'lMrcl(j~loca..aIM· silo:t 1~~lrtruJ miCF'QSD j{.rmel jnt h·anya1ah ZetOm ~ Whjte IB. I • Didom.a in-ctri~.ead phone ..sangat .

a untuk mefltJownil'oad a pl~1 i da ngprrnesS!es uai ya.di'sayangkan a:dalah dialri faslLitas.ng kas dftlllgtnkaFl alpalagi !ponsel inijllg_a.oU. A-GPS support . sem.ed: sep.llJ11a.k:an lef.m pUalrl.akan' terkes'~::m saat. .rci"ln 's~~!ra .k h.obl~.et d:rd~!~amtlya ak~mlmembuat ..e.diisi .erfCJice yarn.Apatagi selafn men:ggunaKaiUI .em.ukan dleng. Ikoneksl lainnya l~lsa juga menggum.' file berformat .eJpeLumnya X~ juga sudah dl'jpalk... juga.seLalill bfsa .ja fitur I~.e~lgg. . me.Penulls': Ilham REOAOCSIPUlSA.. c!anauto. Untuk memutar Lagu ~ X'1 jug.ee~.1 NDve:mbe.a.an"(j'art.19Th IX1:2:011/1:9 Ok:tobet" .11 ~i.k st.e.t. menggul"lakanjatingan HiSOpA.tJ .1nya I(.elaku!kannya s.and~ seb~ga i unit navig.d '. unt... Ha1rga m~raih bukan be'rartf ti.o.IaJn dowrJlinkmya.at .l'stlkaf].pa pe rcob·aaill ya.denganGPS !r:e. ir". mencari fr'ek. .otomati:s..y_aJ1S mampll dlhub4rfgkan denjaln ha:nds-fnee headset.kan n-ya.l.akan kab'eL d~tat:. s music inlJ.iki .edrangkam sa-at .erlgan DMkung~n Android mark.eJ) ag:at antefia Iluat !D.dj~arnib~.mpl.a~a. pun ]iuga biasa ladi kualites suara pada speater nam pa.Andia lelpih :iehJtls.lngga d~pat betfu.AC+.emjlilklfltur yang btsa· dlb~f1.an-g.. Earphone jluga a~an berguna Radio EM :s.gQa~a~ .~aaitmenggunakan dan !e.a djl:eng~apf pe ngatu.AnEiia . kan d1 a I~.: 'l. Ya Ya Sayang: Ud ak ad. -yam marnpu rnemutsr .u be rh~si l. Fac:ebook. MPl W'A'IJ .emiUkj kema. '] st e_.us .j h ada BLu~eto6t... '.hgg_un~kaf] UI Huawei.ng terbj l.aln:g SC!!lrl q.lang Le:bih dad harga bandro!~nya.dilakllta:h' kifln eks. Se1aj n itll'mas. Olle.Diwl Mlngguan E. r S..B.tegotit<. akan lll'.hKaTfI' ya:itu jm.ertl ¥outubeJ.t sa.l. p [).i:tri)ta.' '.. All bum Song~·dan .ens1 p.rl flt.M~PiS· dan sonwan~ navigiasllnya l$ehi. Seniua. l LI -e " • l Meskidlbandmll dengan ha1l:\gasejutaan..n_s.t g ~:enska:!p..erifi1a ema:HGm~il .kelFjaJ dengal~'llbaik diZU1 beb:e:r'~.i~fi 802.arkan mei~alui 'eaiFpi.emasang· int. J S.:."an pacta Ibeberap:a t:aID sep erti: Artl'st. HSDPA7. men.et .:.ulk.uk.8n mudah.ClIlaLL 'lainnya.An.oneksill'ya ya. rtu ~."wrrtuk beri nte!l"rJ.Uf yafr'g terb1.dalt 'm. :kif)m'leksida'IP~ t be.ik1ema:m pu~n a..etkaill d~e ngaml b'e-b!!!.d:roid l." vl. Ti da. Fite lagu A1I1da. Me.laU.1 with A2DPI GPS with'.g\.I8r j enis 'kon.~. Liha. Karena .lra pa ~piliKM'] ptei ns.foHdograflnya yang harus :kehilaJngplrl lampu RasJh.luetooth I E[JR· USB:mkroUSB .diperdeng.foc.ehponsell Andmid murah .i6i.A.elkSjtel~nOi[ogi saatintsudah dimfil. rna ka banu a.latform j aJva dan Ar:u1:ro. t!:::3 'i'! . .r • J ':'."W~ :1..ea.l t~eti ApaLagi sp. bisa diLak.iiua:wef jug.2.q~ua. namun X1 mampll menampfl[ka.k:erny.eCnra:·. vz. dan Twitter . tert:rfLang ookup tfaik.un a cukup 'm.Fi:hobpot. Den g8Jn fitur inj pml SJ:'l dfp.lalui pemutar IP layljs. ..linda IOlsc!! nen gJilunia~a n m 'Ie!iKmo:lo(fi Wtffl ~ia:rrg di bernlam.a.i~.as 1daJam iffi. .ly~'~ka:rena..t fastlita$kJofl!e~-si F.a putlya pe mliJ.ng$i :g.a. ¥wng\ :s.ta~r mlbl$.udionya yang c ulkup m u mpul11.lI.'7.~.ataLl €.al~l untulk.eelv'91r defi:g:an Google .ncilukun g p. .1 I Mbps ~"W. r .

eli xang dtamb1. NYClris'm'i'rip an tara kj@duanY~:1. kap:asjt-a's m.sieflgaj'a me!'tlyi~ptaffil tJam.eng:gl. ILG n C6.alil.US.dan akllrat~ementara Ilayar sentuh me mu.ail. dei'\ga!n LGOptjmus N~t~.oUl) s{:[een dair'i haLalman we:lt! atau memperbesar foto.erpat dan stab.:'~rna r [)ag'i3.mena. Optfmus 2X yari~g d[igeLs.epeirUriYiil LG.s..el1ganGing:etb:re~dj _Andadapat me mil[ iki sem~a k~tJntung.lerdap.emudanik:an Anda· untul~ me ndjownllna.~..s. e660 aa'n Opti. Lt.eY:$ . 'f:zoomfng.780 2250 p-sto re.etm -a.p~rll pl.rT)emo'ci'iflika:~j hllte rfatelly 8.j.cep.l web.I'ij'dila_ku~.dayadan tomboL vo!lum'e'. J.'fI de n rr ~ :Il~n[wjal'l pUj5a1 itl!l.enyuguhka. :s.lahfl¥a il'eltdh kas sedikit dljbanding milik LG .0 -.an -Androfd 2.dalah ha l yan's 'tid:ak loiasa· !Li.~'e I~ai n'ya.r kil'5. drfbalndi ng.A {. e I • • • !II] I) W ~} ~~} E R 1 __ Y -u . Terda pa~.pi~i i yarJ. 51.~m~. Am.ka·IWl m cmfa at dart iluas.J ya.ad QWERTY 5x51mm clJ.7T BOO MHIZ..) Voice Recorder II \loi::~ Search YouTube Quadrant Standard IWi [C] J.ri~elt -dan .e1lum ilamC!J.taJrg seKitolF ~udi:od..['kiet .tdefi:g:tlll mudsh meimpedILl. ~ .'i Wi.ena memiLiki IkGntur yang uni.tl~I:!!frt:an_g.ny.k'cCJo mode inp.:.an ]taWiaban LG ata:s.y. terda:pat be·b. Ke. 'll I 021 .TYdal[ai'U .n ~ ya.~onaUrsasi.n ekSlek~tlf yan.0 pti mu s\ Pro . _.na~e.kyp rn.cu. di mil iId LG Oplim us 2X.i . .g ]! U m.Jo Uk~iI"aln !layar.ci: memHik:itrQJmjl)tll QWiERlrti t.Jm'laanQWER..entu..a tOjmboil penb.e.rbH~ng .er as Cl.e-m:aiL DIPUrn..US. " '_ = ! ~~-----~ '.e7 se'ttin'S tJ.n galod ail~an p~ias tik d~Qff~eb!!:g m atena'l cas'lmg" ai ffl.gu Ipengetikan .p~dQWERTY j• y:a.li-JIT}N3: dalpa:t dirot~siKan landsca'!pe.lngka:ffil.en'gamdallk~[J Vi rtual button .ema'tk'an beberapa a. .' L1pcid-le ~_ .1: .m MSM7.in!!l~t pans.luII!Flmba~ altan 'll'I'\!i:rtJatikiln ~taklil ~11XIlJ!it.tan ILG be:rtojmbo'[ 'Q..n. La.warl(an (]ILeh .el.f)g memu.XPR.yama:m1. Ma. U I1bu~ Ibu~dlnd!!"'JlI1'fl :1M..60 Udak b.Pi sert-a di be...culkup ny~man di.tan ..tuh saja S'€Dag.es1fi]lkaSi umum k.a~ni m.T b.. Im.nya·MotoroLa. :_} D (.. ~~tK:url~ pLl1'5!I~ dl!fIVll'I 5M~ '~rm'~ n rn~ Illai~a n Inr:!iJS. . ~ . .0aQAli1dmi~.eh-LG. l. LG ..Amlda j ugadapC!l.et yang me.m'u:s N. [Po. Gm.rJ.e:rti f'olrmat 'Sm~ rtphOl.fb. .' I 10 • • II .ENIPItlAN iD.ti d\en.n:gJdri~a[l n aVi gas] y-an.dapat dengarJ' cam membeli df prutilran.sebu.le search .uji PUl'SA.k. . S.menikma.lf1 daffil. 'Uls.tf .rtI.T:est I' - _ - g:~~~: --.arri!e.em'ang .3:.erryuguhkan. :inf? '_ Tair.Ano'a . 'Yang di: mana tampilam portir8J.. m'e/uncurkan Sepa'siang s:m'artp-hon-e Android t.kan ke seg. Mad{.kam'binas.l''-'diapat dj bawah layar yakni hOim.enl kfilata n saat rfI.trl I!arlt~.m'.m.la rr P.el. I D.'.~~ -~5t"IHfl!s5 -~.rlg da Ii! [~iil (l1.Kamera.dphnne· ini utJtllk dItuju.mbot untlli.i. Oktober '1 g N. halmya. ..ct~n sekaUgus tombol.Wltu p. ·t 0 W 0 p i. t:"l S i.e!i".k.oG. naka n LJfltuk di.~tJ rPlroi~eS~~o[ QuaLcom.an yang~ djt-a.I'I" Io:<il1i n irnecrrgil n.trni _yr:urg s.rlresrnl.~C660 mnemHiki L~yar .6Q hisa dibnang O .gkinkan k.ulttm. merupakan H8Jndpholn.emudahan daLam men~:edit -em.) ~~ L-. mengetl·t cepa-it .tP690.ngerDt€arJ.em]purnakan ft! ngs.aml irille:met 'Via kon eki5.g sertn's ber~utat de!wrg. hal'll/a m..ntor~n s:elbeluimflya..mUr.eranya'. '.J ~ ~ I:t(l!RAIII ItEllBtlK Pfif!!J~lJSAHA HE'Sil:H P. 5p.i'itemdienllan sentuhsn jari . Mernlg.an .pUkasj' muLtitasking dan marlfaat tamb~haJ[I y ang k~af d:tlkbll1ga~ m. 101 -'SJekeliilfng pan.(?:.t?nJat'an.. S.ou..t:li5.GA!No(.m.ay.ai moda input text" tet:..s'(l~iRo.kan..a~ali 113.e LG t.at tbehelfap:a Hotlk.(wember I dokUme.d' apt ilkasi gr. ~ell1adiramlAndiroj' d ..ementara tGmlboL screen capture selPe rtf yan.lkr}'·j tp.Z2.. Hall ioiju.diisi 2. .lngki n~!(a i1 untuk.ensi.~t isaml yang me.)/' yang. hanya soja LG: Optimus Pro (660 tidal<.Li.Me.Sama.E'rbarunya' yakni Opti"m'u5 RiD'.hg'JJ..~hQwa·t:i. yal~ni tombo{ pe.h daj'J flWERrtj:umlann.~ore<. Seclangla n so-ftlke.i.:. oG.11 i.emo. kecepaJ.at kar. ponse!~ QWERTY lainnyCli" ILG. ptim us P. message oa'ri WTl'enru. Optiffl.a.) 4i'A z • x "'~ c @ f t.emainka:m.eo~. d..:~ It Terdalpat . LG tJ anya me rry.I •• . (6.ed.ey.l . [la(1.S.Pro bisa d~bn'8.jGi~lNlCI)Js...C)rlsle l k Anclroi.te.rt~'J 5'mm !Miefiunj.ap1. IDwl Minggu~m E.anipL.a :smartpnollem.druid" yang men:gusung desain ~olrnbioa5. V H K M L c ~ B ".k.. • II • T Ii!: r:sedi'iJ di : '@. I www.g~f1 25·0' MIBRAM yang le:pih' ~edl dati LG a ptj mus !N.pap.A:N fiE Nell RIANI flU LSiA. kaletr~le'r~ em~j lJ' dan b:rf(WS. Plilc.u~n)ta" LG Optimus Pm (660: m.Aksleilerasi dan .Andro~d~S sebeluHltJya.()og.el1!.edlfal d.P1 oleh o~n~m yal~ ..Cliri task ma.' g.en) badkj' dan.eaU) heme.ngm'erupClik.apt juga.Ma..any'a k .IflI:iOfteslan Mllbllllil'ooOnlll'le ~ .up hesar..a~ !larng~ah .kn.ii 'Qil.a. digul1'akao' untuk berbagJjiaring. Dan fie p.g inchl TiFT yang ber-Slf'at Ika p asj tff pada peir-~·tJgkatQWER1Y.adir.CljQ ind~pend.~~~'!. .Rali deng. _..ed!llkit.Ji~asf ras.4 shortcut yang daJpat ol'1Per.em1]1 adi !tan LG C:660 .gga p pelillpllii.ar sen..~m~~ ~ama memi1ltkitomboilftWERTY.Ltt .adin. '~anlpa m.eAndrr-otd te:rbaru· bua.2MB RAM.. Twitter os VKI~o pja1'~r m ~:-:.ep.i Ilayar s. dan BUKAN PINJAMAN vendorlATPM l.nJ. 4G.WER.a ·tamipitan layar landscape. ponse! yang d.j.erU a~ses k:e ±·130.Anda dengan men gSt! rrakanl a f1-]1 • • II .lJah b tomboL vittu~l bawalh layar diall1taranya .i5. us' -1' ~~ 0'.gung Ji3W.iabe" di smartphon.QC..(.TVd:engarn bentu~ yang menye:rupai lB1l~tkberry:A.fa:yar sentl!b don QWERTY: SeffiQnis" (1pa ra...culkup .4.eln lPons. an AIWld ft a kan m.J N ~ 0. !~.mHlki IkaIPsUa. P(iI(lI'is Vi~~r ~"" ~ ~ 3" 'Ii!' 11:~5.~l:a mem'.!) - Demi menj.ya:r2.RAM. &ecara default.ell. Pm' "C6..ntll.ti vid.ulr'an' k:eyp.i managero.ya ImasJh te.m pitkall1data yanlg diUlnginkan .aml IPort mi nl US B.19 Th IX 12011/19 .k1Jl n deJl1:![llan n.ilkBf diband.g cepat di d:aLam tlap hslaman dan sellek~.e.ol(} ju-g-a bisa.J'. 50 ftwar I. tJ.ment yanlg df sem Fl~rn.cU]lajlarrm· ~.genggam.

n ILG (660 m.1 p..et1a .6:j. D~n di antara m1!r.et via.eloper ~nfra wa re ben lin g... pJr..agj metaLui W:i~Fi. r.j' resoLus. h Tamp'ilan part.maksimalKanJ pada. MengglJ nakan Aurora SoftwOIrk B.ft Ofillce yang btasa di:g.jemih o • c. 1 .~.er:[u dl~adafi! di.da.men~do.dengan OS AndJhJid v2..lkan tombol voLume yang terdapat pada 's:isl k.e h .ag.di conte.en!c hmalrlk..gus • 'louctJ& Typ. has yang elii k~ rnb~f1.anaJfi b:odi.l r cause" . I] st e . hi[Jgga ruas jail an yang m.Pltm.'Il'~':? I .een untWJK modu5l l.e deng. JUS C6.a.. Blue< tooth:3. . _dengan .ngan sedik.~ Me) . ~ 1 pg:larts VieWer ya.. ~~1' ~~.gt'mflturka mera.bl~.u~frniltai 76193..n.~arr ta.:~ Handset Baterai Charger Handsfree Kabel data Kartu garansi Buku manual • Andiro.emilik. Ikata~ jlauh .~ \ J~'-i! LJ ~ .AAC+ J WMA~ MP4.emHt_kishutter • Tidak mu[Uta.r ...rw~'rd~ darn rewl'tld.e:rt.n coover alhurn. 'S.1. mid Jlev~e'l .M'tap dan temp h~sallburan. U yai['i:g m'~ng.sti.P.O with A2DP~ microUSB v2.I~Ufferi [J'gvideo d:apat.e.e rupakaln.gLe bfhterbal[ukan yakni Gi 1"I:!i!l'eriBread.2 Mbps.Mr'at memjradi.unakam pada pe:r~ngkat deskt!'Jlp . 'i?LG -=:' ~I·~ .'1lkianall vtewfinde!r shutterclaml modu!l. 'J j.read melmiJ. .af Ill'enj a.e.k.1blg / rnl _yang sek1taJ'.eM Optimus sehehJmnya. ~..itLe1luasa di ~~ilqs.$tay on t-opdenlga.' 8i.dan time: lapse llntervaL Sedanskan dj S15.era en boclj po:nsel ·le~lahir seb:a:gai ponS'fil louch & Type yang b~ek.EI SONIC IBalril'yakolr... l Opt.Kuatitas semburai['i alltli'onYaJ.'l jptimus Pro: m.3.x3 h ' .diisi . uaJweJeievi.emenganda.! jauih meleb:ihi: Sony Etfcsson X:pie:ri:a X~Oi1 N. '.11b/g/n~ Bluetooth v.ng~" LG C660 membelklaU did .000 ~-ebih apl1k~asij ·f:ltur tamba.st. ~p Uk-as1 .Qris-wCl r. Fitu rinilalll ~atah satu y~ng dianCi!alk.el)1thm.dii!Fekam Ipada fraim·e rate Z4·fps.stay I).alUl:g.ngg..de.nd'a:" dapat bEUba..'" to.ecf· video qua!Uty .m.Ntaps lbaw-aa." r r-»..R·dengafi b ai k.adala~ S. .ApU...aelPat diari Wf-Fim standalr802 . [~..dj~a n kuai~.id v2.ins web Lebfn (:ep~t USBciebuuJ ~l~ nrmMe"ClOci to. tJilai plus .J m us.Le. dengaml. -laJu.. ------------------------------ HSD PA 10. nadatj'rr~gf tidak p.~sing pl. CtlKUP bl.. ..sengil di all1lta!r-~nya.eca~da:n letap l1yaman t..lb . Srryang_l1ya.. W'lFi ·dt PubaWLAN unt:Ukr11emllbU~'a. j .(o.k!eroampu19Jfi} memba.ce.4 GingerBread • IPerfolrma b~.kam vi'd~eo.nya 1 j..il] til bod1~" anya virtual shutter.alaxy Fit) dan MOltQlrClta Charm .el setting kaime:ra. .~O% Le1bi h t .an grk~a10 oo.es.coltor eff.. tMs. .ex:~. . l _--""':::-1- ..harus Ib~lrlpikir kaU untuk dua memililk~lnya" IHUAWE]IIIIDIEOS· X3.l.ik dan terlihat ttdlak L.S~PUl5A l Di!1ril:M. ~".ya ~rk~ain set.s1 dan kh1erja interl['i. ·Skin~Ud~o p1a-ye:r m.s aue[jo l1y~tilr1g d~t} ..clse:s Loarli1ngI1Yflsal~TiJat·cepat darnl pJros.epeat~tong dan f-a¥oril ili.3..l.gan 'Ie ISS.~!YI .dengan Sam's. segera glina~. Variasiillr:an ·fll r)gsf :Kamera rl)"enj"adl vjdeo die..11bIg.ikiil1iA..~.and~cape .da~d'~lpat digunalkan. J - .. . AM. HU.shI~lter.alltl softwa:re Mi'G r()'so.sl tentu sa]1a men] a{jff perrgg. ttd:a k b erlDeda j auh d:erngarn !ii. !Oa'ri.1.nga n I1lell1g... nama artls. dan empuk. mefl~g uWl~~an. 'diminimalisli[ Ta.jiam d~ank..emnikj~lkuras1.diLG-C66Q 802..ati bmws._ Dis:ektoir merna nj alkam1tell1.. H SUPA 2 Mbps ~ EID'GE/GPRS 8 50/900/1800/1 900~ Wi-Fi 802.itas·f o~o yan g dfh as>]l.. Sedangkan 5:8ait iPU~SA.n.~e"'am video !iangat mi rip.ead LGC66iQ ()ptimu& Pro dapat me. .... ..Jil~r.3 'Ginge:rb.u :B.emilikt a kur asi Ihing_ga 70 m'etet. meneapalscere 1~H-a.ika$l navtg~sldan' GiPS ·)rang·e. •• '0 ka.c1id namun . k!amer.l competitor O . IDf bagian Kanan terdapat palrJ. Ncdk tumnkan VO:[roJm.gin IPuas ..etan yang_·te1patj . m.. Stay on top tapi tetap bisa liburan.u.2..1 NDve:mbe.•.. berib.4 Gln·gerBT..lLlallf .erl a deWl.n.e. .amsung G.UG(!~fOJl' daln.S. fiLe MP3. (j." sffla'.is :N.an sis-tem 0lpelrasii Android . HUAW61 ~DEOS 57 SUM HUAWE'~ !tn1EOS)(1 HUAiW.afi auto.2ltl:t8J.2. lin. terdapa t PJ=:rtgaturan flash moOd'e~.Andr.. lin. .AndJa ... .111 HUAWE:I www ..Rotarsikan laY~lr jiR. nad:a-.i 'yaina cu kll IF' bes. flota'te sc:r.. white lba!~ance. apl..e • IKualj tar.. r -.gt viden betbobot besat 'dran musik tavorit.eoampU.rtpn:on.m. Saat d'iu]lic(i)b. J~ .an~g y:ang ingin .i RmM.e~aJ' llG C_660sydiah bek.:::~. .caJ. IMengapa tldok? -------_.an oLet" LG C66 0 Opt. nyarinS.~ dengan ~uaUtas. -J - - - -- - ..19 Th IX 1:2:011/1:9 Ok:tobet" .Diwl Mlngguan E..k • Tjdaik .fl.0 Nikm. .imp.idJideos-.a in..han yang me:narik.u r)g Galaocy $.ntdctlrl .a:(5e' pe. baw:ah Rp. pada fltur video" \lid'eo.Jm us.AWEI . OS yan.k11.AiUltut.. . ILH::Iul lbum·"t"" "a'ri.Aj~selera.mp:ilan maksima'lJ Anda. dan HTC Deslire .:· n. menampung 130.erdengar. videol kamers. ~!I1't. Saat Vl'Jolume d:1. Pr:o • lKa.' Andr:ofd Marrf(et y~ll1g.ompos1:si wainlailya.~ JtaLurr ffltem.tur:al.wrn Loa..1 ~"llGC660 Ojptimus Pro.k dibeka!~ t den:g art .gkart k dev...a.s One}.menikmatl dan m·er.. :T! \ '~~~'.t'i!.•.ell t""'. sl tus b~rrJlU~ta n gambar besar sep:erti ¥ouTubeJ... mode Zioom 'ti. judut.tfrrg:a:n Ik~aimera'.:" .a.lka~si....lshuffleJ.J~d~ tAni~ t44l..es$elr pa F!·eLyang terdapat pads sudiut kal~UHllbawah I~e Vide(!J'. Saya rlllflya 'ti.. Pta menor.alr1li< v'2: .

erm IiJ Kaai[l Iluat pOJI~el . 6 5K colors. IFMRad~o.da '[lapiat Lalitl -sung mernlgi ri mka n pes.'on'seL in.an.hg'IPQns. • I • II • Ip1layelr.n kenyam.k.1[l.uk Jami na n k.B463+tfi'BU.rbarunya YCJ'kni Samsung GTE1195. iKuarl]tas suara perc~kapawmmyaj!.enJa.~. akan menemukan iko. i[e_b:j h styl. lPad:abal" bidwngc lay. • • • !Bodl POrnl inf mengg.TIJrl.. opera_or!-. Golbailah memani.a'n bawn..am betk(J:'1J1uniKasi.rJg.T:est I' - - g:~~~: . 111111 AC(f!pt: 1-41 Rl!jle(t" Ma:s.uSl .gkat lke(:erah~[J L Lay~rdapat . ~ .i ya'rig ~.I. muUf!tasking.~all1 set iHyper Skin eMF yang me na mpflil~an polati mou Il (.t.p ujla~si. .' yanlg' dfguhakah~' m·enu dan contact. s1 mpi[.ak.a'ri)t'a.ut pa.da hGm.-.' Pi UtI op:s.rnS]Ona.43 It CSTN.a.t.an Mod€1 ponse! flip lalmba.f~ pons.8.QscdKorea Sei.S.tur s'tJort.ging ~A.01l1'selfLirp. DaLam nIQdus M.- --- - -:- 1- 1 --: -.. Fungsli1ya UI[1lUk.p~n. p. '.(wember I tangga 'ld'an ]aIDJ oama.una. 128x 128 s'esua i ldell1gantategom'lIAy..glgian [ dengan :fasijilitas FakJe Call. '--. output a.an yang.@.diisi 2.'.aJ. la'y~r yangtJe:r:letak ..at1.e. Samsung m'emb. U'ntWJkr~:mrt..·Ca:ll::> Fak.alr1li< n pada lU's:t :yaJrg uV An I Olb send. araoy-aNressagie'> C Optian> Send> AcM Redpleflt> COll1tact REcipient> . '. Embass.O tE'ranyarnyq. selai n me:m be:r1.ml cam d:ybar sel ken Vle.ingga. Kenyamanan Mene'tepon f.a_ s. M"enj.. iot m·E'u_g:em'.. Oktober '1 g N.a dapat 111enga.. LIS '" Anda Udallk. . ...Eira'llka kapasitas.UEi. fOl1tasl yan.- -.~.' . 95 ada. -ara~ berfung:sf sebag~j p.oWlrn enu.. tJ. Anda akan m~nemU~ainken.i s:ho:rtclIt> (]<. .engguna.ct! altl~:ef d~ir1tJ~nds.5x5. belata. ibersamaaMl 'SeKaUgtJ~.apa pabrikan .li ttend d... .arp hone s~elbag:aj ~ntenn~~.embos'S!ed des] g1n di depan dan j. m'et~ku~~m .e1t .' S_e:rali 1U-~olitA..to:r rl)"e$sa.oresan pada p.d-apat b:e.eilakukan pe:rca.ell. me.s~nUal.rrg Ik~aUtar. hatl se. Display 1.an resolusi wanla fi5.ang· b. • • II .ung j dan.unakan ti. bater.Qj.ettin8~m i)i$pla'y~ I 12 • • II . IDwl Minggu~m E. Ta'pi lang.e> Bu b uhi im. 'iI(aret Samsung GT.-.rat()r' yalUl:g.~.yangl1ya~ pOort ea rph one ·]buka.5.~e d~lam seri !E:s.:. '1 game y. .su I(a.k.Kaneatp:hone Ibuk. b.mflj. ~.ian 'altas ter:tihat sempit} y-akmH '1j.Cl~iika.I •• .. panas dan tetap nyama.an clal.Ad.di talffl.pat memanea:rllk.s . di jpolls. yang m.. . j ug.agaj .lkaln kesafl x .).h.ebag.el:"nam.enyamanaJn dantaJ1lpfil.. jam Lamany.dM~Lt1pl.- ~.e nya mCjJfI. Saa t . m sethi ng_gaagak mer-elPOotkan jika m. p di tepi kanan .elama ].erJ:dUk.Kas.uk..an g u n1v.ehebat .e:ruku rem c!JJkup bes:a r dan.dak.st ~utton.Lf)JrfW!ldam rspi.? ***** I ~am5ung GT-E~ 19'5 memjlilki.engut~.etlnth . Meski.11 diguna.aJl'e. Te:r:dapat gati:sselpa..eSClre~n.i paS(1f.enti~ Setting> .-. H1anya teni:atpa.QSsert E (e'ssen:tfa. m.: .engattu' arah dan adjlLJ. ku~litas fUWlgsi d~.el un t.n ]'!.fek j mom."l~kan.d.ml _siholtC-. ~ .19 Th IX 12011/19 . MJlSuk Jll\:e Menu> Setthlg\> Display> Shortc ut Dts'p Lay> :Pi lih lC:l.elini .ng pacta .Anda atur melalui Pow-er Sayihg . yall1g b:eruk.0 Iwntak.ura:n . navigiasl 5.y_aknl (aU dan mess'ag.eb.me ngaml.Manag.:2Bx12B pi k~e'[1 ri'a n da.lin da m~s:u~ ~e ha)laman mel~lU.5hfS/6~1Ohrsm!ax . Tomball .n.AhJ .~i bat! rnudah kotor dan g.51A'I y. .li bag..::.:.p.~ t .. I ' ./81I' mAti Tailktimel$talll.piLaml I_dlhl~:. III «ID: I 021' . j.o:leh FM Rad.:rkerja.!i.at di pon:fieL fUp la:zilffi nya bisa Lebit! luas ketim bang PO.Q.at 9· i.eypadpoos.k.- . kuat dan nyar1ln:g ."IW) Il<h~w~tlrj. Di sek.store.. !Dj bagi.atnya miif'lp d~en!Jan 'ZUlma.dan ]1e~a.Jng.ap.cut to oi[ba.~bagai ponse:[ mIP~~amsllng !CiOl-lEt 19S.suar~ Y:arn'g.elment dan IBa~kJj~gtrt yang terdapat en S.'4-3J~dengan res:olusi1. _d'lg. m'emisahkao' antar tuts. ersedla di : S"T'O'.s.nalmun paP an -yang be'Ftll'g as ~.an tetapi saa t -dl:uj:icolba un tuk meLalkukaJl pef~a.·S:~!Ne.. ikon akanterdap. eda haps E11.if).diby I 1'-' .t jncUka~arJla:rfngan1 ka:ren:qAnd.g> -KLik_.mm~ ~lang tersusun 'secaf'a! gridl/ co.~[J g hingga 2. terda.at:ere 800 m.an :s.Sedangkan jlk:a .k. - an pi L1tJ~ll ~eYlpard membedk~aJn Ik~nyamanain keY1padisaat dUak:ukan pengetikan.g 's.ionya rnampu memancarkan . n day. Befg~ntll.kt dua papaa se~a:lig.e (alb· Short cut fake caU> kctive .ed dies:ign yang diad a1ptasil.()ison.E11'95 b.b:eloetapa "fiitur p.ica:tfon.at.o ya.Anda serot .saL charger. .. iDi SJej~tof tli bur~f1 J pon'sel ini lharJya dtSJokong. ••.a Luxor Quest _yang fonm.kaIP~n di S-am'sling 'GT-E"~ '19. tergdong ajpik 'sebaga:i p.arn Samsungc Gl~iE1 t~5.@su:t seri .er.780 2250 w·ww.ao fJomb:ol k.r se.€: y.-:-! ." Qt • '•.yamall~n da!~amm. Sa.K Color. Dimens'inya yang compact.f:ree-.isfh. teba~.

..I'I'gi htlRdtrejeWii ..nd dan ket.wom: Info Il.Y/l.s'malrtfren . ~IWWW.ent:l:uan bedakiu. K!lCE!P1{T4iN~tUIHGG. ihateslaw SY.ili..smartfren live smart a ren an I e Nelpon sepuasnye intemetan pasti ngebut! • KARTU SiM.martfren.l DZl/PPSJJBS-SAP/~X~:2(n1 .7 b. '@i~-=.ril:BAlK..·$.u No..lIflAIH IRiR~'Eln~. IGRAl... as:E!:-dcilliijksrtu Smlarttren Alnda.ebih lanjL:J1 ~ ketik IN'F10~ SMS kiirtm ke1. .co m I Syaral dan kete'ntu:an berlsrk.-hataslow - 1C1U5~tiDm(!'r Care.NAN MClI6~l:E BR[}ADmJAN D lE.114. MASAA~TIF·t IMUN • lAmy Ml.IS FACEEI~lIK DAN 1MIHER. DAN INTERtJ)}~Al SEPANJANG MI.112233441 [J2··~ Cnm:mOI] derl nerner 5 (J'pelralor lain.89 Ku nj_t.Ii • lA..DEPSQS.. NELPON kOMI.s M '.4. atalJ 098.IRATORLAlN .KE OPE.A~FREN GRATI:S.AFW'" .

:·.19 Th IX 12011/19 Oktober '1 g N. IDwl Minggu~r.kannya. .us.ati.. .:S.iik.diisi. ~~I At.10.is e'rel~tjf u ntulk"sa'tlJ Gremg di depan l:aya:r dengan sud:ut dan Jarak tertdent:l!. . Jik:a .i me nl! d:j. 6./(onten 3D.ber'bagikcu1:f.KuptetUrrgg:all. y~ng dita.konten tiga di"m'ensi aitas 3D 5udahmeh.e dan dengan k~e1mampuan menampilkafl !llupakalll dulu 3D ny~" dan 5ebag?l f layar nlorm. J • • II 'O:ptitnlls 3D m'embaw~ _la~la.k.el·Androjd aTnyar yang mlJfJ.ngguna.8JWa.p'er1~erJc.t) kla.lkafi rmata Afldli!l.c2li. ·Iekn.eo 3D tersebut.3D dan2!!).d'9rJgiUl IPons. '_~. Slte:re05 kiolP. B. j j en Ponsel LG'Optlrnus 3D Bumper sit ikon Men::ury . .fan yal~m1i. rna Is..dSieJpllalh IPnnsei[~ ila_y:ar Ojptlmus.K]lJmer~a Hl:Orecorder i!! !HSJD:PA ·dan WjFi_ Baterai Charger I Kabel HDMI I Kabel data Eaiset·.f.?n .enikm'.(:ui[ .k~!:s:l ~UkUip m. o:rarrl'g hal. B.ang: tJer~~ras I • • II .:at mobUe. .• ~ '-.k!ka n 'dt :s.n di 51 Mll ngkfn kiJ. W?. F'FOYO tamp.g 'salah denlgalrl :PhJYo. 51 usunafl alP![f. at I Saya"g'ml'yq~. dengan _ UI-UIII Ana..sUli k.ak _.3 1rJ'C hi akan m~manjla.(wember I gamba:r3D delUlg-afi'leKno'h)gi sterr..emb. ~e:rm~su tJardwa:reYaJng sj~ p k mendu ~u ng.mengingat harg. D yanm: . ki nerja fi tor -fijtUir te:tsebut rUlpa hya.gingat k:om.~l'Le ks. "fe:rteblh jlika kUa .F a . Be.IP b'esa:r g l a:engarn dfagJ. p'QWl.' bateraj gamp. ~tapijuga aia: untukm'.d .b!eijtuk !PQWl J:'l 'y~ng tj.~nanUJ.X.l niAnd~ tldak.anyar be:1lutan v-endG.a.mping.nya.j ~y • • • MerFtb.j I~ita. hisa .m.lum ..I •• .yang dibawa.elngan m udatJ ffl1engajtakan UI di p(lflSel1rrri Ihamlya dibedakarr lkedaJam ri:ua bag.aMl. dihatHrkan o:ieh' LG. tidal{ ada yan. l [) s udatJ l~lsa citi 1mLan. dUeta. ***1:I* M~~ ·I·ii. 3~Ole. J dapatka.OlI'la [ 4.ga_ W~ l r l a i~a ponseL i'mll punter asa be rat tlntu~.int men-ggangglJ.ualh g:r ai.~.e!r:lI ntuln:!~l.T:est I' _ g:~~~: ..a~ktl aell.r ·letai['i:gg:..eblhdart satu Lensa~~. '.. Resotusi ya1r1 CUKl.ersi as .umahan.encJptakal1 dan .pasitiv.enerimanya&ebagat sielb.D Udak~kWn mernj~di h ala-Ingan . I • masih froyo.e ..e.Siehirng.rang ni.9 r:ai![i.adaian LG Dp:tim'Us . S.Sie l L U{a d:iban(ii ngkalrl ..fiIs l[).AntJa be mki r :sebaUlkriya. ham s dftyaya r de:n.. cU. •••• -: II! 0 ~~ 0 00:13 I • II 3D __ snace F • .n.atJkan .. U I ].t?11 3D yang lebih pra.abar bail~ilyaf ullt. rnus 3D. perilukac~mata I~dm~us ..kan L~D sentuh bersensor .gan.a. SHejrum1lah fitur un.(J!. .i pu?rangkat-pierangl<.' _~~_ •• ' !II.-.g bag.. Ljlh"ri~_('~~~~~~~i'I:::i~r![VIirl'l~~~Il"i Tn. Iklebutuhan mfnfmail Uml t.eli Layar Opt.m"t? potttlbie dan poase).i' yang UWli~.e~ be.uk her -And rolf:i: s udah b1~a.olp'Ei· ini ·akarn m.on~a .qiak S bisa dibfllang r~.mi.emanfaatkan dua rnsta Anda setJiJ)'gga m.w alr~.tl1gkatga.ginfek.BUKal1 sekedar .n E. MeJrupa.rukuralltl Ilay-at :ieta.on:f.'i • .as.enimbitllil~an ilust s:ed'emikain rupa hl'ngga otalk m.untu K p'Q1i1s.01 ak!nir Sepiem be r 2:(111 maka v. ~ . 2./:.uk. Setidakll1ya.~. Imenflkmad 3D .ana' balh ~.lagi $ui<sl?s di t.ya.ktis bisa diniK1!1at1 secara ptibadi pit?rt..a. iKame:ra 3D mis~il'nya~ Imembaw~ 'l.D~emua itu kurrang menjrad:i perha~ian .lot untukm'. Melihi1\t s~!:salr~[J pa5arnya. 5.Bagi s'eb~glwn.An'da !Katau lboLe~'l dibl1ang Clptlmus . .@vi:si .etika: d:ibalr'l(Hrtg~an .ahkan melUl.eosikopik .antu kita untuk tebnice1pat IDeLaj!ar me..a Ei(e~sa i'ri optllITtUS 3. Jadl k.ab sat.

.ra lban}rak Jarw'abl:iya ·j~iyaJJ.ce setingan 3:0..~:'eil.etigany. kameraLi mse ngcru]1 .• ~d ._ . toto.TIS Sa:msling B m.pUus.3Dtidak 'akan tmengec·ewakan . p:intar 'terki 01 yang sda dl kl!jiJ.e:Fti yans'.••• . Untuk.0 defl'gan I11lenekantomlbo'[ yang disie..3 D ~. !D.~.-_ .der dan edFltor dol.3 D dl pan se[ in iadaLah sho. bi~s:a.eng~.k!Seleras. .op'ik .lkamlkeinYaJmcma n ..: - sudah mend'ukUlJfJg ~ampl~an 3ID.emudi. .. Dua.I~'JAnda .asa A~droid i'mll memitlekail f. 20.SMS HAN'YA . ka.ttu p.mukan garme m ~ apLikasJ..t di hi b uran ta pi juga siap dig. merlC!oba k. rasan:ya itu. fasa.rrl'e:~aLui fltllr 1I0-nya. IBtJtu h waktu sssaat ~ntuk bi'sa terbiase dengan ta mpHl)I n . .e.eUap g~me': aKa n me!iTIUlJfJ ul.sak1t pad-a rnsta hi ng.__ . 'SayangtUlya<h~l ini Ud'ak did uk. jkamera O.dfbaw~ k.ej:'edalr b·erra. Rp500 10.dlakan di loagian 'S..dell ..an.. m Eiialamnya kita.bJ:~ :3:0 :[angsurtg darl IP. tasakan ~~ti~a berma.enangkan den itlis:a menghabjsKalUl wa.n dart apilil{asj Iain..e]1 urn Lahfttur j di kiOtrleKSi HS10:PA. pada awa·lny..r.er.ra.:dlrt derrijanapili~asi.atl1:gk'Clrn wak-tu uotukm'elJcicilpinYilJ da. _ •• .00 .3!D tidak sekiedarr _m.e"g~ras paterai. ._.epertibi. ***** S. Ttdak $:. Orptimus. j• Pe.dlbawa u rrtuk a men...An.Af!da bisa mengubatJlUlya rnenjadi 'Kamera 2.ID atau .ernenta.eralllika: . b. ._ . r~pI .Saatnya Kita Hemat! 15 liiubungli 1!fi..3.dal~m lOera.gratis:.isi [pcHls e·l• .pp~. _dii.~.una kan untuk . Jl Ra tirdla. Dual-core sudah menjadl :standar ponse'l.3.ba:e·k. ------_ ..Anda pun bfsa.ll)j". f:oto. _ .ead . -G.cense.depth aUas. ·t '. m e]1~ediakajn nyar.0'..liD.And'a dapatkan :sle.ca.l eliaI1SJejilJ ri11ah ·fitur khas l.8!)tnamUFI jikaAnda bemiat tmembeli. purlblsa. vl:d:eo~.nul is.ld blsa.I.$~i.tu.a.a mata kita ..g..er:lu .~_~~[l-~~~'·· .f a itu untu k l~amera ~..a tersebut. bisa sang.e da'lam kamel:ra u~ama p'orJ'seL..a.sekaralnm ini tidak ada ma:sa~ah berarti piada ki"nerja hardware.a:lkalb derrijan taimbalhaJl 3iO p. K1tGital~ akan suLit menemuta.3-8·· .. liay:ar.tiinvaJ ~.3:0 memang I11leny..i n :g.rtcu"t 3D Spaice.di IDa:gian kj riatas. iE:ntatJ balga:iman~ a.AnEiia ~etahu1 J $.-rDsesar inf ma'sih' bisa blca.di063SaOJJoO· ·S. .~. -------------_.rlu aWlyarng :lebi hseri us.. _.chipset gratis teirpi sah $Iettats.eribang iP·ertam.afi foto datil vide.SMS TektrlolLogJ 30 juga.Umen serta lb:mw~et danapili~asiap~ika~si. - ~_II_ -~ Q.ul1g oille~ daya tail1~am1 baterai yatng mumpunl.yang bt~a. Anda iblsa..akan cepat bel. jfka Kita blcara ponset 5 SORE juta..waJatwajla:r sala ..etalJft'" tu:r . llntfrrya sih mempersiapkan pon~e!l i'mll j ~1['J:tUk bisa .5 fitur p~em1dU~ung."oIlA"iW~axi5Wo. __ __ _ __ __ **1:?1:l G._ .a be:r$. karen ala ada dri hem e sere·en Siecaira de·ft1tll t.'[~ng$t.... .Guide~:YCu._ tapl US tid~k..(p:tn tra:rg. _ . .l1q.~an .. Dini. ffitur 30'~my:aselfldiri k~mi Iil·tir tlayak untuk..erne.1 '(': _. _.Ik1l1a:~·Andro..ar prern fum yang m. O!e~ftga[l$. il!e:lah pada mate akilbattayangan 30..apli KasJ yang menawatl1 . ~Beber:apla: evtewer . ka:rena sudah dlpfsahka.ga 2.SM YANG BAlIK .1)_. S.o .SeD wah c tntetia.C:D . ~:i'p~merkan dl Face.ni5ekararrg .aJriI ka:rnera prodllk GRA.n . m.gtif'lakan da'lam beragam lk.· . Rea.einyeEi~ a.--. IDllbam~.utusel~)e:l'Li.lifikasl di ata~stie1Mtll alka n membu Am'lda n~i l.mera yang·jbisa diandalkat'l. . G!unakaWlfni untuk ..el mema i'\g) '5 ta pl (:·uk~ p tlts.a.m~s. tnt Jangan h..m meny.. ja m -:seteJ[ah pen~guna.Andia. Pros. P.J 'kepe..ltube!.m. biasa .beroagl ~e l : j I Youtu. lll.ca spes. . j M.t m. brahkan sempat rmeWlga:l~.ip~ta~.aterai tambaban.te:rm a.~br.e:j at kfda uO:S n ya-diupgradek:Je C)inged)r.menik:matf 3iD._.aSJeeara fun Ilis. '~~ th.l1ng.i I~AKSl L5A PU ...tJ.ar.lran'gi.esor cepat.m.Metrrc..m8~ap ol~yek ..atau.dt PU~SA 3 r r .en:aw:arlk-an pengai[a_man anyar .an..emb. deng.eg~lP1)::..:}_P.nn . an tentunya d pandualli untulk .onsel1rd ~dalalh rpoPlsie'l Ilint.gao' mtJda'h .~e daLam l~entu~ 3D 'stere:Oi$.0'. "Ia:pi ap.~Us. Honeycomb. .e:ga pi.am'e dt Ni rrtefl do 3OS. yafl_S pasti dengan Fnlrynnya.3 0 ~:. . di[ao!b.fldqpa:tlk~arJ n_ya de l1.~ kamer:a Wffi . Sep.ml.a.ebutuhan.Selbagairi1ya..l~d ng" .dFlmenu lItama.K.onse1 .Anda.. '_' .. l~edalaJtya n 30 . rneWlfkm.... ~III bisa saJa diat~!:s:l dengan ------ Kesimpu tan .a~i IHulten . Ha~)N~l.:·akanmelihat dua Letnsa d1 bagian belak~ng.a h.da.esaJl k. j um laJn KE SEMUA A>4IS JAM 12 M1\LAM .

MasuJ~.roi. va I1g kamera CtJndy. 5 Mdaman pUI1'dapafArn:ia sematkarnl b.ya . .ng' cepat daLa:m.e:rJrJ g. l~ l!nJ' kejolltu ha~ jle j aring sOlsia'l. An da dertgan pera ng~at.menjialanl be.. 'Videa ._da:t~·~ pada tam pilan an tarm ukan.pi s ya.nda yan:g na rsls..$ body pLa5Uk nyarifla.720p high defini. 8 Megap.kall1 me:nctapatkan p.5 GPU.).at j m.GA • • • tent!lJnya. 'Fentunya k·es. m pLaynowlfac.kan •. oLeh ke!lka1y·a~n :kiflm'leksil. .Up rnemikat . Tfmescape UI. Wala U 1]1'-=:11)1li Ki .Adren:o . akan blelrJlaL~in opt imal t.caao daJa" hingga saat m:elak~.pd ragan cnilPset.Io:teselu fuha Ii pro d ulk inf te:rl'iha:t eu kup apso[ut.1§5 Sna.et serta stherteut 'GJ pi[j kasl..elmlla.i.wagam akses..tabj/ization. e-' I WWw. LEi)!.~n.m.eLas . akan 111ein.X . D.nya:r"di ~elas 'f 6Hz.'ke5:tabi~lan 'SJeIrr1SCIiF rna ~. ~mbasnya .Ugores pada ba. Aflda.. IBod.:a.tak.3 fndj' Accelerome.am fitu r pen d ulkung ataml m.Y8rnlg mumpUI11 akan mernbuat toto ·ait~ti vi.selkaL i_pun .1lbo dy be1laka:i1ig.harJ .o.s. PTouc. i)flllail"ltu belfaga"m filur pe-n:dulkung Umlpilalrl laYQf slap A. temah.ikse.o-trJgJing. seitia .M Lengk:ap .. 'x .a . Soa:~ tam pjilan ~.ile detect:iont kamera touc.f.olusi tinggl R. .MUf)git~ Ikaren.einj ad'fka n rana h jepretkiarJ m.]! j ho.g:estlll yallt1g.Mf:!.hanya itu .e:rfo:rma Ik.elbo ok j .matJi.nya tadi E!f1. .M5..Layar m LJ ngiii ..entunya dapat meng~komo(Ur ~ebutu.mM :[a1 da:rlinternet".embagi oya via.n:i ti ve t:ouc.(iidj' y~kn:i :g:lng'erbread {Vl. IlayaJ oke ..ng.ntikkan pLatfooJi"lmpalling a..olJch bUlitorl.ch:::!.suite.e1riJujkekayaafl war_naSierta . ada b"ebe:rapaflWJF khas: yang tak kethlggatan~" serni~a:l track.pa.eik. .enatap.escreell1 yang ter:diri dair. .resolusi" 32.r Tak.kall1momentum pi llharr AndaJ danseteta:h i'lya. uti..~ resaius! ssa» 85'4 piksel" .~erbread~ CPU ~STOD[ 'II' proseso.s.nda rdk.an·i'ni LeliSa . '~~0'11.nmata Artda "ak.1 r: . d '$'8car a .. delPan S1 menjadi rip Dan bagi A. blluetQoth J.n.erbeka.erj CJ' yang cepatsertatampt Lan .e~e.youtl...da.diagonal. -. a -' :0.2:0..engan berat tJalnya1 00 g~ram.Diponse-lin f Andar a. Tai~..aupun I~uaf lr:uang.etafl D flisiknv.atulnl IDe. power Jilock ." m aks€::li.p·-store~ I 021 . .arr j image s. ~face and I R·S"tuta . 5()rJ~t16ficss{)rJ tak' perluAwrd:a.gan ¥an:gs.kilne:rjlaxiY):J.oftic.~ .etah mneng~b&.bari.Media. p.d.. --=.eo pun samq~ deng-ari fie$.f'€.glracfts yan:gsem p~. .~Jan muka serta fi il11'shi ng . ringan.yny:a·sil imal ias ti.anpa.~y 1ITI.eXJm0r j j Ge. .3)1.ya{ enga[l cukulP (~~e.·btl rkf it LCO t cc pc.efryernlatig.F~a n.F.aesaj n .n."Sce.780 2250 us :sm. .eta i.llp'ej m'essagesl/ maupuU:l email.n ~etfka m:as:uks~ku.• Yan:gterakhi:F rirl1g~rJ.-. membeka'li tampilan ft~.oset.~mpll I1lell1gabadl1.s·ccpe' UI I • II II luas J nam u. 'dap.hsc:reen J 16 Juta warna. Ramafi \Ii. video IjJht~ se-kunder V. yaln 8 tak Ma:bjle Brenda engj'ne~.mle.e t.er~gam 's-tslk.lhanya. . I 16 • • II .g.f.itouch. LED flash D:ibagi.kie j a]!arari IMienu)s.'.Anala.'.ffon.eUp~. k.pf~rrak d pabrikan j~ga menY~. teF!!!€ilo.aTfl tetap nyam an m. r·agukan.n focus~ ber ag.:perla pada ~mumrnya . dual tone warn" pelrform:a. dan .~Cir~. p:onse'l ini dapat dligenggam obeh all1alk kcecU . !B.~r:a:gamwldlg.dukun.ya.rm a. Scrct:cn-nesistcnf displa'Y. ' dlba:l~tp:a neL a.244B piksei~ (Jufo-focus. Npis. lampf:lan hiom.rtam pa~rnya. pab ri kan :sek!ell~J's.SU I1tfka n (jPU preseser 1 GIH::z: ScorpIOn. mu laj da ri pan1ell sentu.. •• os . B.3.dtk~n olbj!..pun kata~tef ilens.ossy 0.eta.) . sepertj lk. Perfoll"ma.n Anda akan mendapati be1Jagam akses port-al berita secar a defaul t.g:l.e j fitu:r taCli t.~~. cuk.Anda taiffiipil maksimaL ba:ik .'$Iebtlt saJa pons:el 11111 mamjpumenjiad:i sarana mobUe hotspot..emuanyataik.Andapun d:ap'at: m!elal~ukanedit vide.hsensitive' COM. an !llwitch (-It}.karJ tetlh.h tolrnbo1l .] cukup j.Mult.cepat pana.onel~si.64 .'l rnat:eri "TV Il~yar .II st e - '. ponsel in. beraCl.dalam m. B.If ProseSQr T e-t:sedia di : Android Gin. se rt~ flitu r molpmtas ka ntoran.J a m..fi·tur ~am~e. tfdak.artphone a rrd.f sensar.

. D'l.ni km~ti Ime l~Jlui t ealrlphoflte s tere.an pe nj~a~aran pertemta bater:af .dakl l -r I ZAP R. dlengan 11etiUn. mpJr m4Q WQV~ radio'r audiol reco.) -aka.deyl ces s-em.rcr.asikcm perse l An. tanpa. Djs. IBe'rbekal -rutur an.e 0 •• ¥a: Va.elainitll dapat]iug~ Il'l'eWlampUkaln Ihal..n te rlfl eilU. bml~ itu Via.'.ynow._d'~p.hrlf.O dan· speaker m M bti m.3 jutaan. ·entertalm merit gerak.i W?. ((ari!ioJk.Get 'game) dCitJrJ ~..h A2D~ EDR.n t-ay al~'tgalnvideo Ik.Aplikas:t Navig~:to...e:ranS../201"1/1-9 bktober Th .Anda s_eb~ag\a.r1 g.aruJdio IPlinda·IP~ Amlda. 1.rbu~ .. waktu.j1I. dapaJ.end "& Mu. s'e La.rn!enghilang:kai['i tJalamafi ~eberlum nya.~~~f : : '. efek.emu.i['idU:ku[rijan Kalr ak.. Rm~&~PUlSA I ED(iE GPIRS.econ:i:Irig pun da[pa't An:da.~.errtJitu ngJ(an adalatl ~arak.lwa:re yang .kJter lay. tampilarmya xang dldu.&Viideo PI!aye:r ~Di.>1:. j 1 .c.~ruJ pun ~e. :di ponseil jnt Sis] in i rn.uput) -audio r.. Ftturirnli Sel~initllA.eseri usan p·Om'i'set ini g. jm.ja~. fQi~m. . Uvew3re· m'aJiFiagerseeara cerdas mens IJrlkrtClrnts.in m.elr~ngka:t in" :$eCarab1..-.8 n p.Anda alkian mendapatJmn perangkat komu 1'li1kasi. tatClJ. k-etik~.amrpU Il'l'eWlampilkaln apU. facebook iUlaupuliI emaiL S... Takha~y:a Itu.9.onsel .' .nd a pu n dapat Il'ne:la.a.xtra ~ liveware mana.ktllk-an ·shar1[ng ~ataJT:lcm via! j.1rnl memperkaya sektor kml!ektlVltas. Bro~'E'r N.empefte.ang di putar.g'Sm .dalam metaya.tS[PQt t I Bluet0G1tf:i I ~PS 1..al h.i :ribadii ya ng onk.n Udak rnem:. ..pun ..J b-erb.And:elJ seM'atka.connected .8 Mbps. ~t().NA.a-ng ti:pi's J cut.i akan ter~sa p. lHiDl' Salah satu 'ef. ·1~eJflambia.e~trQ[ llay:anan intefnet p.ajfi ka.an kionolsl kntls.efisi en bagi . Get appsr gef Jame'~app.Menjlalari ran. mp4.iterr Ray y.tjt~·Aneta m.emu:i aphis-as] favont 'tambaha:h· yang bfsa Selain 1t.king .. da~f1 11rr1ini ty.n p:e:T'ang'tat laJn"semis.anJ.i dClwn!lo.taJp inj 'EM kup .S.apa. (h~J:~'I1ap) ~m'pri 11 . bm.ppXt:ra .~dclan . Wi-Fi .kapasltasnya .• menga d Op~l wel!\lt k.ger. denga.Setj:amg d~p·utar -aJtau cn:-sha:r"e teman facl~lboQkAnf.a.ang: f bern8lmat Fri..S'ek~or i111R~y tetap dibe~aU oLeh karakter audio y~ ng cuku p mumpuni.'n.ewa't data. 2 Wi-Fi. moder fiCJiSh p. Mbps" HSUPA 5.IBra/vja~ benar~bem1alr~eruj1 dil.erkeLas. h.elli1tertalfimefitpLayer (audio da~f1 video. mak'~: 'E!'fek mak:stfma~nya pUrl dlapat-Anda ras.eb_eilumn~a • keUka tJan'.wessagilng MUstl!' PI.Lueto6tln~. .le-GI Recorder. 1 a!~~nf11erfglnfi)lmas1.~.nya" entertaJnmeflt standar 'Siemls. tampilanoya y:an. yang SJedarng terl1l.tfflya akan tepfh menyefl angkan ka 1a b rows:i ng. .oen::iias yang maO'! pu menga k!omo.faYl1ow.Anda ya i'\g 1l1g1n m. ji uga meilaLuif'a.d:~gang f.mwser mr den g.ifl Itu adC'iJfi tur y. $. Mere~ .e:~ alkan menj2!J.Anda.dia.Oses.niio~d b.7.dit fiedup.!s.fayer safe Anda akan m.k:r fullS3S1 d:eng.an.la_. '-: -.o USB~ Micro S.ayer VJideo IPrnayer Yi. yaing.~LaIr-:ai!l!s...a_malnyang telah Aill"Jda'd!()w.er.a:nding IIUnJiS deng:an apUka:si yang Andfa-aktlfkan be:rsama.j ..h. u~l~y en.ernaL Bifowser Va Va Va Ya Ya Va Va_ Tf.et mu!lti-to~ctl pas. friend a music. b.8imal...utubel' m aupun Il.eracg.enclongkrak pertorma .drUKUrig ib.m t..1lbu. video Anda. .dalan S.g.Me n.k I[t pla.at Kesi m pllll.an pOflSel:l arn:la d'ap'atterr$:tn.Arti rrya.euai reSiol[LJ~.e!lakuta nch arger.eb'er.up b..r Ya >~~~rhal Yf.k.' 1·..~. Wma.elas a:tas.k:an :sekoo1r In 1.en. mu ltt..ki nl~. s.~y.ebutuhan bmtWserjR.1.kl.atnya.at video y. yam:trn1ivide!o.llng molbHe IBr~\ti.rJ¥a taJmpltan l8Jya:r" pons. M.·· . Va Va Va Va. p.alJ1 Paella kl:saran band'erol .aJIITrjplla'ri.s:emacaJm r8ngkatan p'engurangan pe!n!orm!a sis·tern :iltur . P(m's:e1l inj pun dapat m.ern]5a~ trar.ds..~dkll Ira?t. J• **** HSDPA .. .dlphorre).~l bate'rai dalam s ~ay.ea. Va: Y'it I I'Wifi :Wifl hCi..eb utu han Amlda.s.a eng.sikf fitur" ini rneng1rrte:grasikall1lagu ltrack·.D (Up :to 32 GBJ~ Muftitouch browserl mu/:f:ifas.gask.elai:Wlpuss daLa.ek...' Iest ~~ - Aud!io .aL Jiiaollo ma.ine s.embykaJ halamaml broW'!le'f' d~l~m waktu be fSJ:rmaaiil .atlas<sewi:ng.lllan.alkafl.2"1. .i:uku1gl fajLed.g e1legClJm pun m. pr.ea.:U jt-a·s n:i!r'kab·et bluetoottJA2DP misaLnya.am format.Jaciii~J perll~_kukan'lah p. ma.rding. "-}o.nt.ka batera. p patut dip.e!lakutan . . paws'.ka t i~ain.at..spOt:~ Bluetoot.o.nikmati . iNam un yanS. . and a 1I ndutJ mel~abl1 Get apps: dan .kasi ta_mpHan yang be::rbasfs 'flash. Lepas da!ri kesemua..et. Nlove mber 1 Internet &Koneld~vit[iS .edifa.I ! Ml nggularn Edis.dfit be~a. j ****"* youtube TrfJcklD.Ui"l2ru meny.t mei~kuk~a~f1 aktifi tas pinda h haLaman.up rentan deng.affl..

!lfeed's jUJi!a tJa.an 2 .Aplon..ar mus.n:J I~ai nny_a. - • Tentu p.da rasata!n haWlY~ sebatas pada.ckBlerry dei'\gah.cr:een lain pa Ik.. 'm.a.m l1yat baih~am1mem..r pen. 18 • • II ..e I ! \------------------------~ ! Video Editor IPhcdlio lE.diisi 2.kBetry akhknya/(emDal1menghadi.:~· MQnz~J' MfjntarnC!j" Dakota dan Torch 2. memantau IIpdatete rnarr~u darite.gg.. (:on ne(:'i.ApoHo adaLah yang t. Mes1ki .M ria die ngarJ b~b11l1 me nYiena ngkan • '..kan of ecJisi yang ialu.L voLUme roclker .ngSltai['ida:r namunculkup untuk. ~ :·t IDlb.ketahuj .erst terlbam yalwrg m.() Band:~(1. • • • ***~* I Gam.8.hanya.ebebJ. II <Cf'ypltQ9r.ayar selntuln.i Un.ajanan B'lackJ3eny Curve 1 .a_I[agi delfl.et.l. te:rsedtiall1ya paneL ~.a ada p~da.ebin du.d:aan terfkuncj·. stna. soci_a.'i t. fUac.i:n.Q:neto..fu hadk! BiackBetry cJ.-.@ApoUo inim\t.e tie'FO:a.en.e:rba.esan tombG.e' 8S2.ditor Fitur yang :dimiliki. Sepe:rt.ApoUo!.• Rer!ledaalrl mlin8~n akah Am1.pj derrgan lBl[ac kB'erfY Me~senger v.l_'(Js· menengah-bawan..emu ngki.S. p:. fcersedia untu k menambah ala~ ml9r1SLJrang1 vo1lume suani'l be rpln d:a:ln.tJ'ian smartphc)'i1 E' Bta(:kl3'.it.a nsebuaih portable muslicplay. mengelntng:i pensel.. Namun tan'jk.ala h 'satu pem.mattph. Tak .·s. ap likasi.. lu~~.kses situs internet irni. diarltarall1ya fui[ t touclns.'.dengprn j ~~yar sentutr bahkall1 2.call~ dan I]l'en.on 1.1 '_ o _'tjj!EcLi.ndi ng.I •• .2.a.GTalk' dan Yahoo MesserJ ge r mella LuJs:atll. ApollO juga d1ilen S.(wember ****1:/ '011: I • • II D@ngan ha:rga yang ~ebihmu~ah dilba nd~.wnat~. lk:e.tentu -ada ¥a~ g dtkorbankan pada s.p-s'to re ~us I IDwl Minggu~m E.dfr sehi n:gga rfI.ina k~.m utce' ya ngi.s 'smalFtphone B~La.i _yang df.3.erry' ierboru tal< sQ'.k~.:da Ccmfigl!Jl~a.ft mejngig.O~'~13'!.ang lebitJ dulu hadir d:ibek.e:rry OS yang tldak disediak.at Ap•.t10Jlj?N)f~~:2 '~ak:a. Twitte:r.·ls..9) .eyboard QWERTY .0)1 di hilanS. ..5·.U [V.19 Th IX 12011/19 .e ngurangi kef! yalfflalll an S.0 Qlllnd le U55!!l.f!!'-up BlackBerry OS Z Berbeda d"engan bebeiapo seri 'ylang .en C.pemutar musik juga 'teambo!l b~atkdan end pada.ic Kelr'inell "..rtphor-re (3'8! WH?il rbJ.da. dl mi liki Apo~Lodengan yang ·te:rdapat pad~Mflnac. ele-g:an.'tombol.na . 9. Ilagu IDe!rikutfiya artau s.ei:l"gdht:rol pejmut.780 2250 '@i: I www. I IHSI)IPA Va' I I GPS Intemaj Ya. ! __ IP-engglJn~aml tie rka. 021 .. $·eJpllalhfltu!1' banu !bagi BtackB.ol~Lo dalam Ik~Q. .3.T:est I' - - g:~~~: .orinl et.emlnf.Bo'ld dan To-ren I Sep:etr"tt tJQml1y.(.eln.ajrl pengglJJ.) hal 1ml tentu ffi.j:laml dar1 Bla~kIBen:y OS 7' yans.j a.erfJS'ufl alkan ponSce:~ ~='~B~~ BIQ~kBterrya. Cell.mbali ke I a.695p' M ic-roE.7.uc1l1n PUl.~al1sistet» opetasi B'tnc.diti.man:ptJ. memermhi keb1Jtllh~aJl lW'engguna a~. I UkJ'san B.hullh ApoUo memangtampak Lebih . 6iiJj) . pada.gian tayar Ap:()I[le meman gtJertM~[a.Lah ornamen.erte Fa'~.]'5UK Qaiam' j.i. terk. .Tak tJa.0J01.amyaF:l:S. Oktober '1 g N.~og.aflyaknya ap likasi BaM.one ini. :H at yahg cukUIF! teras. p. Ilayar .erbed:aa n tam p.pat m. dan metnlltanlYa.k~o.. $.ersempit dI(tnt.edi 'If al~ g.kan p"Qda .:.~tJ patla Mon~Qo.Ap.1:9 0 • .mpal disitu.pause mu sik.~~l mnem1utall' yideaatau mertga.a.ebook..(Cuirv.ah yang mem"i:sah~an tQmbo'[ .g~I~amarn ****i:t s.lng ~Bilalclk:jBerry g.al.l'eb1Jl1 murah dari MotJaQo~ namun Alpollo telatJ mendukun~!.5ed yang dihadirkan untuk mengakomodi.gafl sema~k]f1!b.am'.o BraJndinSI Vers:i!aml. ~ .kB€rry QS7 daTi troin .rkan lansg(Jttl bian) un:tukme.m.DC .in dsri g~lfIe[rarsi terba ruBlac:kB'e nrYj.ma n dj BB:M.ognya a:da.e~rgalamwnberIBB.s..lackBerry :te_rbaru den.nya ttu.SA hadir. B8M.f engkap.enjalojikan.tf.O'S 7 :y. pelngguifla· mas·ih da.u beserta 4 tombail dan trackpsd LelbJh rap1..6~' I I. . G.NFCJ. $a.engan o)Q.an d:e ngaml tldak.lr :lay:ar.ra yang lalm.se.3(i' 1.Apo'tLs~siehi'rrgg:a IDa.aph.o un:tuk.:p Fac.tiiOfil~ OL..m sebuah .

n .E' aAtORE POWeR .y.TALEINT pAroN.

eif'~Q:rma da n respoh yarng "~.Jie. kamen:J: . A2DP~ l_11k:roUS_B·: 2~0'.··da. j'epretall1 kal11era Apo:[Lo yaWlg memUiki kua:Utas· dibawa.k"WIy:a Blatk6er:r~y menggunakan p.e1lah Laya:r~ perbe-daa:n juga te:rasCli.dan :O.da perekam v-td:e_o..i kan l1y!a_.1 000 .l"i.:. temukan p~. l1'Ief'alYakCIJ n p.mpu.w kamera. G_SM j 1_8 OO j :190·Q.Selaln ltu.h f.menambaih daya padar baterai.pati pa.e:r'aJ lm:e:gaJplks.. dlbcruwah Soh:! d an"EQI~ch n~m 4rJ IP'enlng:k~.:·HSrHlA·7~2·Mb:ps.teraJj .e. R~~M Udak member] sol us.~ela. _dQIm..mO di:ll. ) x '" JG II' j.a.en d:i aWlg Steve ·Jobs. .m.rekam. ***** -------- I Ideo Camera 0 tlOI'1"5 ---------------- • Auto: r J • • Tak 1I1.aturari j• resolu~l diefinlsi Ung:gi d:i.dJlkatakan m. EDGE.cf ...AIlO!~lo" Hal in f bisa di~(~"5a~n k d.ataupliri pet. IK.Uk.angt.Q h asJl . '" NIfC ~ ::.e·t. Bl·ue_t~}pth -a.tan h:a('\dW~~e i:ta 0 fl~u_r bs '7 JP~ia AJ>otLQi .i ha.two'rk (ll1J)) :S:epe..e:rii ya n·g .all1g~t tedjhat pada ApOlll.A if (EM.· ·speed ya ng LebiTh'l tiJnggi di.E:tn:!ltlponsel 'la. I 20 • • II .da_fttur kamera .. Curve 3G _yang be:rdaya1·~ 50mAtJ.L IPU ~5A • Penulis. Ja.$ --------- -. Tldak .]1.02. degfada.ebHl baik pad a ...l dari AIPGUQ.y~ ya ng.ail1~lJraln:gdari 20.!n1l..dengan pffl1:'s:e'l .as IBI[ackB.5·S0r ies Ne(JJ. -p~ada.e:l b ukanilah .n'sif!lllai n seperti "3g~dan mp4.(wember I IPe!iTIu~a vide:o pad:a Ap. Smantphone 1ni dilbekaJl i prosesor den!!l~ n .anyaprada ka.s:i ~beLdmlrrlya~ r-t1i~mp\U meilg:imparlg..emartg IP~l1ya m~:salah derJ:gan keitahancm da. netw~r:k SlettFInqrs. Tamp1lan fuH:fIcreen sscara defaul.: 8.Acldl~e:s\S..dlbrundi n'g.ewakan.5~O 990 i - ***** .19 Th IX 12011/19 .. seJ[uruh format yang.sini._ .ell.g suda.aseSiOlrts· bahkan telrmi n·at pem bayaran utl1ruJKmemfungs. S.-.s :B1hj:clk!Ber~g!eflle l"aJ.si sta nd:a. Tampa.. Net works .$~b~gai .e. II nggi U~. djdukulil g oteh PO.f field CommLlinicat~ot1 Enob le NFC end set behovi or t~ ~!'ji_d m:(JJI']CJ:!!IeW r~Fi I3luetlDof:hi Cormectrions . ." kEti~a di~lJnakart 01 l~~lr rualrlg saat s·iang hart.T:est I' - - g:~~~: . mob ~Ie.I •• . Outdoor ***** -.pl k·ema.~ml k·ema....Fg'a!.akota A!nda tida.~i fJrur jluga PULSA.m.dialn [Dakota 'tefutama pqda keitaj"aman flasH galmbar .1_) ***u~ IJQfI'sel IBilackBerry ...dlbata. COrlt.pO~1"devices and nc-ce-. ifnackB.rtl yan.S1e~::nertiseW1:Sior~a ng diigunakan per alllg~at telr:s..~slega.ApoUo.t kieras~ yang· D. CPU Nc-w- : W 1.an NFC .q Illebfh k:ecil.ebut.C~ IF' ..a:~i nl.5A. Sayangmya.at BBM.ep.ns dih~t"si:~kan MOlna.o dfb1!!riCfin.tanpada speslf:ika(si pera:ngkat ker. D.ed)ed·a .s:i A sam pai .e:rtan A[pnUo tidalk mengec. ~.s.~. Meskt dibekaU kernampuan .! mri'ya. .meirJ:iangkap g:a mlbair ·dernlgan resobJ sf ya ng set1ll"fgka:t d~n:ga n p. Bla. pula ptli hantampi lan flit scfeefi aitau actual 's:tze.taiUJya.w..AnW·(I'r-AbufIZQ l REnk~ptn.j Ua~J1I¥.o harnlY:q .Anda.l'b. ada lha~ lai:n yang tak kaLah lPentln. poU.eny d~e I1gaml os 7s. den gan day. lafn s.0%U~ed '~ Optians Me'd:ia.rli memungl<inkan ApoLl!'J' untuk b_ertu K(}r inform~sl deng.c!l..!~le.olLO r mendukung.g untul~dipe:rlh~tikatJ .siep~e!l"tl pada Monaco .. Ini Juga ~e:rbukti p~u::!:a.:NlfC.c::o ._"11 b/g/n.m . CUklilpl I • II I W'j -Fi InfQi"'mlliltHm ~------"S·· I'~ l:gnl1 _- WIl.diisi 2. IDwl Minggu~m E. dt sujpilarj bateralrJ:}la da Lam peim allkaj:an )lang w~Jarsal a l. .t tersa.oto~a. Oktober ·1 g N."tiJ~~et:asfITI:e~neln g~hhawah~ pj'E!:m"liri'g~~.ry OS 7 Ilai n ~ nam un fI_ ttl r ~tJnci-auto focus tidak· )Q_k:atJ·.ep..··wi~Fi B.m p uan NF Cjteikm1oilogi 1.engKa..esai n e~[.h a:1S. .an ha:sJl.r VGA . i II video _y~ng cnmillkl.~GP·R~. Mes~i begJtu. te'r:sec.e:rangka.awl .Itetika memibi:c-a!Fakan kam.me.Mt.~B~rry p h:~f1va bert~tJ.ln deng.a CMrv:e memang be:ra-da.diefini.U~I. u m urn.jli saat pen:ggutJfllmen]lalan~an k6(eksi • • Konektifttas.b. .:. wit~~. AlpolLb. bahlkarnl ali h ··ali h . :AIPOUO rna laThl ci'ibekalt ba.. ons.1.cepat a nt-a r smartphone BLackBerry .·HSUPA. ~asfii .Qch.eralrl gk~ t IStar:kB." d Lon ~ect: a 11~ - -- - iPT~)Mo6i~N:e.! I ~ Blac1:B\eny OS terbaru ve1rsJ 7 ***** S.fa fati) .efry OS? hli fI Y I1t.e~g:arrn WH~~11 Netwcmk Charrq.lrx~n.ettf. ~ .Sflya digital .on.k a~an men~ernuKan p'elUlg. 6.Apx). j Kesimpulan Meski frargalnya m ag'ifl telfso:[on g.A.AN M.Lak'aJdn.eIDutkan seb·elumnya" .arndi'~g Qr)Yx 2 (9780) atau balhkan Ton:h 'g·enerasi pertarna (9:SQ[Oyang saat fenimas'ih dlb~rtdierol dengan harga yarng :lebi h tl ngS. ~6'4Ux:48Q') ****1::r APpli(ll~ic-n ~'lanagen'€n~ .t_ j ~ H:~rg~ :!1elatiftilnmgi un tu k.~ n LebitJ . Re·'Sioi[ustmaksi mat Vldie.

ajg. IRAM~mlcr6 5.~ mms.PU'I l~ 0MAP'~4:30 . j . ba:t!e:rai Lt~Ion '1500 mAh. memort· iUIIteJrn~18(jBi·S!tora~f~.].2 (. iPe"K.terr.0.Me~.1 i lB!LllH3tootlill v2.dengan Ih.rds@stir11 GH~ S.:1.a 3D meramo.stora.3 llnc:hi.salam a:1i1 31). PUlshMa~L.ent~nga.lr.and JOSM. StmU~ d@tect]On. H~tJIPA.nj Push '€imait.engan menghadtrkan :Slack. [)lIKungan G PS dean W]F1iturut mene'J11a.terinal vfa modiE'n'l :stick.l. Dari :segi presesor.e satu tni.Lj m€imQrfirtter~a.Et H$iDPA.'()Mbps>.6~ Pla..0P'!J20 Rp 5.11 bl'g. contlntmUiS allllto -focus.A·G.: kam!er.a.And roid Fmyo"si Spe!slfik. Gl1'Iajlll ¥o'uTube~..a.hletaorthi V2.US.ada b. 3.aterai: U ion .1 . HSjDPA.1) h~I.tlJr HSDPAj~ Wtfi J [)tNA maupull pembe.8.aye:~.! rill HTM.Karn~rra VGA.ikool~ :Geo. t Powertp. l:ayar Tfl c.glw~~ka!rI Ik:a. MP4/M.n :korlf>ep ~QWerty d~l1~aJyar :tSmm headphone ja~.Grit U R'tuk je.pti_mu.l sam pai 3fl .OpUmus One· dehgallprnsesiar aaOMli.~~.al tOliT likile.~l.5pes~fi.2" GHz. 1230 mA~. IBla!t~B'eny 7 . 'QWERTY keyboardi O'pth"::al tlra.etbook~ {lay-at rnon l.s:son ...3.ar'ga ya ng h:::bitJ ~.ding dua k'elr~ba t ters:ebut .l cor:e dilJ6il chi1l.h. a. Ta:mp.. IExcel.llJljlt~in mi.rt noogie' S@arc~~ Map'.::urment to cto (Wa:~d~ .3r.apad'tlve touclhs~reen.MB storag@~.S€:s(lrBO'tl MHiz.• €'liitoifi sta:rage 2.et.A.3 dfmens1 yang suda.ps.q. MB ~AMi fll'iT. WMA.Jl M!bpSj Wi ·F1 802.a.nsf.. 71rrch].: v2..54 pikset1 . H1ML.C.AJ~24flPs.700.ani t.JU~anp. .IIJHi'lJ.eI'lr 0 1270 rnAh. Mfl ·.yer~.... kini: .ered~rJ.0 yang menanda:k(UJ era b.. l inclni . lebih taJiU~l9~irndibalrlding . WVGA" aOO LG Optnmus3D P920 x :480 piksrel. S~ektoJ. SMS ~ MMS i lE.iz.1SM!P.~~·!S.1/W.er(J'ng.et mHli m dapet "tetirtk (ury.G B'.2!63JH.. d!a~~l vid:E!o berfor:ma.opthnus Pro dan sa tutablet m1e1r!~ tokaL _yakni IMO 'Jab XS.: Audio fH@ 'rorrl"l.]·lafi.cfr~ Touch .s~nls.. m.DPA.i\ame:ra S.MP41 H "4'63.ging.mendiam.l_a'hl tak dUu pakan [~yaknya.{lQ mAtI.s .o-tasgf.l2lMx2:MB..!gun<..mati Pon IMOTab..lJi. ~SDPA 14 :AMJOps HS.ats'sUiPPOlrmd: MP2.11 b/gfn~ DLNA.beS.XviiD!H.@~:sUlye con:tro.t lme.MenY4!SU~ IM. prQs~sor'] .aJli.m. 3' .•1.. YCii se. Aclob€'n.256 MB I!RAMI. B.QifiOCIl:lS·r !LED 'flash ~.glen .so:r WM86iS.om.:ilater. v]d€'o 1ll80p@JO'fps t2DL 720p. M!1fJ3:/@AA[+ IWAV pjLa~er~Trac:ldllJ mush::: rec:o:grni'!:i:orn S~ns.. vitA te rpaS81I:"IiS.1 OO~OOO.iHz:~tliOn ~ Vid~o 720p.~.!1{OOMHl CPU+40QMJHlZ ID:'SP. 16j !iJI. derngan fit!:!r m.Fm~o)j..bakQm IBB baru dengan bUdg. WAV. Mlbps:. pl€'.avaHalUe )."pton.l<!amera O~a[ . S:NiS t~t~gralfolfll.ta w~n~a 480~64(1 pik:..ailUl y~l')g" dapat di belllsaJna sama memlbenam.eJ:mid 051 v2.kas~ utama 145..:hi. ber~ec.lory 256M!. Andfl()id OS Vl. (. IP:O.ehtuk. Pn>xlmity s.. batend 1Lf~~. m-elT. IGPU. BMP~' j• P~IG..AAC.3.clr(. 1 w]th A'2DP~ EiJ'R lil'1tk:m'tlSB' vlL~.el J11.Mengailnd:atka.Gym ·~e.ua[ melmriJrf). contoh IHARGA NOKIA E71 A hirnya Era 0 M ramba Generasi Curve as 7 Siap Buru Ak .And:roid 's.' mi.ROM..lI~~26.croiP~ol'le'~ _HJackberry Eu.odaUr in_tenna12'5.!~teliknolcrgiBravi4 Elingmneyang Im'ampu mengCl~lahvideo HD l. LEI[) 't:l. .lball.Wj:}!airJA·da So. W]~IF'] 8'02::. tamp'a.lit"m~croUSS v2J).{) MB RAM.20@JOf)ps (3D) playbackj. [MPEG1 rU4. :li~atnya klan Curve un] uk.000.. ::.or. IDivXl J j aS mAh. MilJ HSDP"A~ U2.e:MC +.nam.erlltn~'e.2M pl!a.I':msElma·s!uk d~la)mk:et~.ngguna plonset df tebar. ~o~Ttlbe.199~OOO.llggabUJ)8~an d:i!salWi menawall.l'e~c:~· :f.h dulu b. ·.'a:r' 5 pesifikasi Quad band GSM Ii I~SDPA.lIltimedl~a le:nSi.B OS . Emiiliilll IP~sh ~m.srns. pei'a.liJIt. Lurv.n!g~fa.yel'.tm. mernori' ~ '.yer~MlJJWAVl~M( + IpIL~y@(. D J Ti !(ni~:S~)i3ifJe ~~ S.rr0'yQ)~ pm.€!.0 Quad band 'iG:SM .1. mi.a~ 480.afu wU!llfk.. E!DGIE."llrIDiLNA~.kali LebillFl besar. HlSDPA.r~ Brows~r~ Vid:€!o'r mLlls.!inlclrn1. S~:S imiteg:l'"a:tk~n. QW<E:RI'Y ~~~bCiard~ Ac(~!bemrmej:~r . Kon@ktiilr 2.MSj .et~lui dlla[ :k~]mle'ra 5 M~ penl~U.Jto JPG.2 (.rn.3'i(jB~ poCl(iiranik mp.32 . A~!lrlmo205 Spesifikasi utama .sj' GliOaUj.l 2'59:Z. Wir. mkmSD . upg:ra!diable Vi.ci()1. bate:r~t U~ ~pn·15ijO mAh.GPRS.asi utama lL8iyar TiFT Capa~sitivel:ollJd'( scn~elJ1l.il den:larn kOI1Siep d ua. ~ I J di m.PS_. laya:r TFT capacitive toU'chS"cr€!>elil~ ~5:() rUm wamal '24P )(32. MeSik~berharga mrurain ~ :!i:~lJg~polJllsJ~1S. IErlc.lloore di~rn Tri duaLarsit.rnlngga. 5''.500 . sentu h. r. ~ilks€!l~ a'l\3:tofiOc~S. TeknoEogi 3D alias.j L p1enggurn'a yanS. GB.r iEI~to 'tum~off ~.'14~4Mbps.~ k~m:era.n pmses:or 1 G.JA~ltJ~s. AIi1I.hod ~ Proximity 'Se~~cQ:r~oralUtQ turlrn • off.·tagg~n~g~]deo v V6.rnya.Lat petret telah dilbenam karn kamera 51 MP dengan b'alrltuan L[Dna~h.m~. peliorm.Jnl ta.h lama . IB.:l.rve 9. A.Unash ¥O.~m video bewJemis. pl. A~GiP:S" SMS]ntegra:tion.ektur (dl.S.'rta. la..~ll:t ptJn:J)el.allal data. IfUMl.2MIH.{arme.ge ~ 768 MB' RAM.l:!llga vn@wer lr:2:{iB... 1M.- P~mggultrla bisa melilli kmati pen.as!uik si~'tEm.r~ FIi!J.~·d..5 MP.QPfikse'l. ·a:tau i~(n"le!k!tor eks.ts".m lG ).JH~:iO:tspo'~. 2.n slel:ebar4. I). vftd<~e lLi!l!ht.j5.r. pikS. IFI'oW€1rpo]nt.e' lh~ terhi l.0.rfor U~autG~rO'taite~ .asrn 110.etooth vl.76M1bpiS.capa'c]tirv:e tnuchsctsen.I:H:i:aln I11tengadopsi ikema. slot kairtu SIM tni ulli"I.ash. 1'~ big. A. S.. 3 (Gjtril:gerbn:::'ad)..g.berry Curve 9160.ad.€~ ¥~~w~r' {WQrd.~ny.j:ahdu Ria: rn.:n'i k.e1~.pmlrlg.. l J j' J Sony Ei1icsson XpedaRay Rp 3. GPF{S~ E:llGE.- Xvn PIMP4J WMV lH .Atr!.1d oSr~Vi.~30lfps (..'a5.ayaJknJ{a·TV s.GI~l'(3iOO MB tuse:r . 7. Quad ba.. ··s. ibat-era] lU~rOf:l'H.13iIl'l'c:e.g.rt~'X·A9·~~rvR !~IGX51J) (S..k~p. ~ D Co. P. ]magfJ' stapU. Ili()c. JP:EG. Bl.l. m dUkun.Decummt.M.IPia~da. fi. IHlS.tara liga prD"duk 1~.an didapatk-an .Mlblet ylang~ m~hus.2. pol ]f'onik mpJJ .lUSB'· v2J). ·MP~?59:2:X1~.o~ ~:]~. !D~~naILCflnripas:s ~ Googlbe' ·S€!arcih~ Maps~ . 16 j!iJltai warm!:1\1j 480 X .~ Ci60 LG Op~ill1uSPro r@so~u~iGn ~ Program OffiGe ~ PDF reade.i<mtJtl p'Qda p. D:1lgital tompas:s~ ~DM~ pt:l..·Wi·F~802.GB.k. P'QHfORlk mrd/wav..p-etftH di.xmo. Z fn'i1:. !~lerlu 'Ime~.trol[JSm v2.e sti3ib.('].~ IB. Serta: eksplln~i e$ktern.]gh· qllJli3il1ty stereo loud ~pea.ja. Nl. mrns.mp.ili1lt)1MP3/WMAIWAV/@AAC+ player. Spe'sifikasi utama Qyad b.ai L...l(). j vtsuat p'ada po.. Serta r€'. ~ay.. Wi· Fl 'fMIl. Otg~nrizer~ 16. roS]) hirrgga '32GIB~ p'oUf@n~k ·mp] ~ tG 3[) W ACf:~l@:ram@terSl€>n:s:oJ' 'Tor U~·~lIta~n:'. 5 M~ di~rnA~ GPS.d1tamp.. .000. I I J j..ot HIMt. Gin~n ~ Your~bei' Ca:l@mlar~ C"oogle Tf'lU~"DQ'cum~riit vii'ii.cama ta lQ khusus . Om.PSiet. ~::II·o$e&or U"al"coc1'e 1GH:z. Kamer'a mum:ptlrnli .c.Tejm. B.X11944 p.cument~!ewer. 2041>:15. pd'f). Andrsid: QS.360 Rp 3.dlbenamkan p'qda perqn!gk.kaI1l@lUWtFL Tablet menlmjitu'lIgkemampua'n mC?dem dellil:!ql1 ~~rt klli1usus.1<1:). 1.rJs:elo. ledtb:.clreSD Imi li1'gga 32 .ft.! n. W~F'~5Q2~11 IbIg.r R dan vlcle~'s~i~tJ2!l]t~~ 7TlOiP." layar LED·back!lii LCi)..~ Satu lag~model 58 pembawa 05 7. MSM82 §5fSnapdragiOJlIchipset . USB".. p.ngatt ber-OS Ging:E:rbread tnt Ui O. . di.o~taggl1r. Se·lmeri. ED.t:lV~'ai:MqbU€.XS Rp 1.800~OOO.a.acl~lberfY CUTVe: n b~ernam~ L~hl Ajp.S :~ LAN. H'SUPA 5.n ponse! dengan muncUinya LG Optimus 3. EmaH.w~r:.'~L3drl(:rrnTI.yar .te:re:o f:M rsdfo witlil 'RJDS . tQ.O·..Pmxnmity . A2DP. ~m?!r~p:hd!ne bedott1isifikasi !Ii1llenenga'ih.anug [eb]ln ram.rn'i.aupun TV kjpd sudan biso tifni.i'l Push Mal!l~ 1M.. (loogle lC!Ul.2 Mb.ra·.a~fI. dian Toreh !lebi. ikamern.o 72. HSD:PA.0 "~a1n. V]d€!o file format j.FttllrlaillFi IH'SDPA. C!ljakornm MSM1227T <. contrets ScratclMi "r'€'sista'li!t dl1spJbay..'111 oilgil'l.MMS. Ii'i1SDPA.1 ~ Bil~etoot~v·:ij w~th A2DP.Dapatkan Info Harga HP langsung dari HP Kamu ketik HARGA<spasi>ME'RK HP<spasi>TIPE kirim srns ke 6768 .s'i3'.l tndonesJ'Q cJ.1 j:jL264 pla.- pl1.Hz.e! ~ 3.se'n~Qrf~:r auto~ t~rn·.mjcm50 ihill1fgga.tor .i\I.~2~.h]PS€fl:...g1~'I1Sor fCir~u~o~lrota'te..uc:rn :focus.eJl50r 'kamera E.OlaiW(X3 yallil~ilebih ·dullU keluali an seteil'ah kelua:rga .rJY . dan 2' G B 10M..Op.tersenyu.i:ir' BOlla.Qt P'C~ n.l1fjJna leh.mtar m:ulka j.31Dl.x 800 ptk~et.1Uoinisud'ah HlullaJ dapat d:ttemui. MP:3~.~ Em.pm.Xpe.i3iH. ~.Audio .if) Qr[~. memc. Oe.ei'og!l:e Talk.Ci)' c:apa.at-a11 .. !Excel.i512 ."GJS:b<~A€!: S@al'c~~ M~p:s~.~.elbai. D Or!llani1iz€l'r~ IBri~.t 80B . Wi·iF'i hots[p'.GPS 1 U l' [l:tgital compass. sms. MJ PiO H263] {t250~i2tl'~ SUlPpOirt'OO.lc~ GaOii:€'l Rp 1.. ~M~.ai OS· 0 a.it. GSM ft.lise.3Qfps f2DJ1 7.UPA.liJ\ggp.3'6 p.. MP41IDiv)O .sensitho~.dtiv€! touchscreen 16] ura warn.r6.3D).:lIimSO . tablet a:d~ IMOTab XS'yang pUl'iliya proseser due.]kseilt autiOTocuS LEi) na~srnj'Steroo:sclOjp:ic' photes 8: V'idoorS~g€!()·rag.l(liz:e. (Gfl1:gerlb:l"e~dl.n~. .dpad MulU·totlch input mel.MJ6·RAM mh.MV ptaY~I\11 080p@.elrom eter .MP Iberpadu S.Alccel.karn .Ge.lMll !mengamitl']l moto. '€'li1I'g\]ne. faoo' dete'~t tOliT 1M.ell!t.afNlf .8 .M!Jl~]·toijch B rim lPilJltm~t~!od ~ .j Wi·fi hiotsp.cf'and.·GPS~ l[)igitalL CG.tgital compass.i1iinel dan d. .l<:ura'Rg s:aqtnya If!f.. VGiA . RaIY~ LG .aya~.sekuMde:r. MP-3/WAVIWMAI.m!plIal]l And:rQid Ginlg. j..

Modem COMA Venus VT12 MHz).. SIiIPPQ!t QS: V¥iI'llGrnm.000 J[la. Bulaifill [Fe4k...1III'f1sel}.1].200 .= f!:p . ~M M1~f:(] so ~atJ!l.. 6Ntbp'S Ol(fOOJ1S~~ 1J.pa. 7! es 2:l)I)Q d!IJWS 2(W C~ilp'S~t : Qual(6liJi1m NI.. HS:PAI U'~£ Venus VT21 (modem - 'CD'MA) " Venus VT. I:JSElilUl.c:. XP. 1'Xm_ l!K.M.~ 2.§i. f'~u~. ~[ G5 X. (J.lug •n .50 . Mi'l:resoti: WiIi. lirilJX.6 Klbps.E!I"I u~t'O 3..~ . WllIril1k lInd d!own ~ink tF3nsmit Si. ViS.N218. [)lowfl~~ad !.!~t_ 1!1~ ~r. .~m -S . 'HStJF>A3. Support ne~ep'~n &: sms". U!51!!2. I!!I~ l'il"lk es.. f'~i!I~. CaN ~PfJ'9J. ..MJ)~sJ' ZTE MF626. Win~ ") 1'11Ifg.+.ft. Wljlfd.j:.ml<1l"mlJkll US.OOO. 1E1831 T-Mobne' Sl1e~~tllaI~it Io:fii.). dl}wnHnk 3.Pee<l ::. Mea slot l:mta1l3o. Rp' . • ==-"'--.& NIb!'?s. »afga Marga Garan!.··. (jEt). CHlMA ~I(JO®h! IiiiTI moo 115019001 1tOOH9'®CI rs. SM'5 '81J~pOFt! S.L·' 1 5 em B~t. &lIIrlm~i 6\ bulilllll HUaWE!E E15. R-~IIME"1lro. ~SB Z.!JgMPlay.al7l'l t~~.is..~- ~ill:gil : FIp ~rOllOO..".~l'!1lt MliI1I!'O S9 EaRll [up to iI2.tJtk i-lSM.61:l11l'l_ X x t.:!pport Windows I ta.-I II '~I.Z Vodafone ----------- • • • -~I Huawei.-..JijlI!')ort BOOMhz EVD!El Re~ A.!/~F.L1l'Y tedllllolo~. u nleek GPlUJl'GfIM Fiil:ur: @faHs Iinternet: ~lJo!:IMbj bulain selama fj.----- iCON 22S e .z~'l11ll ~!!t~-~ II Harga Garamii : Rp ..t 1ita~d 6 BIN SIM G>J:d ~riure ~IJ!iLM I 1l!l:J1M).1 Mbp!. bir:lloc/.. 2..p.i!I.JMpOltii. t 'l ~so~ 3.- I -- ----- ------------ Huawei Surf Stick 11:161 (02) ZTE K3765.~. XP. i.6 (k(.5upport IH1~M.AWSf 850 Mj.kltlows 20001 XI' jV1s:D~1 Win 7 !cMa~ mi. Vjgta.W"Th~ ~~ "5Ij1IlP01'i! ~¥lI11dOWS 1D®(Jl . 'Su~i!lort CIS:.nsf: Rp' __ Har~e~ : ~175~. mOOl. IolfJffil'!~ti· hel SS '/N..a..__.. ~Ilil«k Maca'S I 22 • • II .npMlbie~ d~n:gal'l iII~~.m? l'Iol'Fle/XI!' Pro 1V:Rs.Iz (%MjG ~RSct UlG..t: I Har~ Gara.9 Mbps.. ke€e.• 000 B8ka~ .leil dengan IiMiB 'fJJ).ta I Hli 1M! IltM"FSl E)DilSE fGPRSJ 5~M (1 ~OO11 ~OO/~OO{~SO Mho!:)..y.K MHI! ~~IltililI~l:rnSD~~ [uP ~o ~2 GB~.. ~iL ~ I Si.hltarn ~S6 MDd@m.irjil 6>&hs.t1ll.115 . tilS(!F'A 21 .nfo Harga Terbaru Via SMS COMA ___________ 'T~I.. Huawei K3565 (Vodafone} GPIfS..lM.200.l~e.'~~'~ Modem -. ~'-" L~~=L~.~iO'J1 Fll.. I~i~&:pe-.000 ZTE Mf636 BT 'spesifikasii: .. R~ - 1'""".l.ft . ~~bom~ at1b~ os WIi'idD'M Wlotl!tiIW~ i<P.Mbp~. Golor 1:£!lI Inffic.dEws 20001 XP NliSLJl1Mi1c ZTEMF112 ZTE Smart AC2726 ZTE MF100 EUsahat 1.1'53 .!'Hll.pl!'f!od Fittlf: HS<~~MlIlMrst up to 7:' 2lMbNls.r. (mobinil) H:lSUFA Z M~p:s.Ex @Jl!EO.t<ln diatakG:neksi I!(fJjIj!l~j" 201®ClI 19tJOl.til.bw~ ~isMi e: 1M~ as" A&.

~.:.l:O l~mJ MP.DwOOIillkan-: Febr~rI.A~'11 ~'(!t1i'IICrl ~~FtiI~ri 5..oiIl!:'1~·1 •.".tilY ~b~ ~~I'1iI::':!(] II' : 1"l~«.1~'~~ ·<t~.~.. ~_ 1 bIg_.. HTiJIL. :I. jl:.~L '&'ffi:A}.m .wx3. '!!I. ."~: JlJI1ltQh ~~l:oiml!<!r.i2P1i!. lEiPGiE :3(2.!5' MEl! n.~ 1. mefli!Jri:.~lii Hst:B~ ~tap !aI~ D~aJ.l.D~.~9 ~ B~ll t"".GJiS).0»J)~i!' ~~d!1lr .1Irnd·· .~ njlihs. ~~~sor'l!!!R!Min~9'MI1z. [~~l p&iv.I ! Dwt M trl ' uan Edlsl 219 Th lX I 2011/19 ill SMS a ktobsr .rl:Zt!lss oP'~jfr'a!J1ll~oRtJs...l.'ll' if il. . ~.~CQa:" ~LayN f I~~lir: .lj!d(_Qftil~I!'J'h!l 'S!~~.-~~ Ute3A).r ! ·~tI~trn. ~~.~i.1d:l! dlf!~ign.JI'\IR R'p'50.!ba\ll.E.P~. I l1!!1>I!I: 3M MHZ.2.F!:S' IJ}:.I.e II New- Nokia E7 T"b81 = . c"lp~~r .tili.ra.~s-er.NI[QF1. _ Jcb. E!el'irt~:~:2hr ~at1 e'dji! ~~l'U lJdl!l~jA~!J..a:te.E[I ~ (V(Ml..g<11'!!~1 F1:ttl..~N\I:". dlL 1B<~r"iill ? H·lort liOO mAl! :I. Ji'~~pr'.1Jaya:r'~ TIT 16.dU~I.n~l.~ TiJ!j.tf3GP. 2.CI!!Il D~kt. 1iiI~~~I!tII~. .'I'V B~.lorn '1OO!l'Ii1iAll' .~.:t·loi'!J' (000 ff('IAI:i .2j]111 Nokia !N9.vr.tel'jii : I. Ji:~~il\r .~ !H"'l'Iiil':!iiita~ <II!ffi. GIrd. v1~a.D· 'G'f)S. ~.' . .'~' Buyer Is GUI•d-I.:~.D!tia...)lam 1tI1it!n. 1!1.. ·QLSP 16 jlJit:ll .IilI'\blan ·SOO t1'lIft1~1i'I".!. ~~l'l!'~~ da. ~.~il. RIl ~1)_[I1lB l: A~ru~. W~'P'J:2trr5.]w iH~~~~$ d!irl:Wiil'!.1k'64 e"'~l\cllMP3~" .~ (MP Gp. ..tI@o~tlrl .~r'lifiI.2 :MP.rit. dtiaH~. ~h. ~«l~{!rnmj!.itel'I2C!)rilI.vltleac~M~-..'.~ ~07.m~'f IfI)rM • .' I .u r iljlil I IMiI. I:UMl..q/.~n~ GST~R SARunc ~bi!A~ ~>~'= B~~t..: ~ Ra'~ . :3:2.A2DP. 'GIPRS 13m JP. :!c2lrl1l.1M.t·:sLc.J' 1M.OS 'Sl. :S1l1i).PlxHfML.il haJ!.too'j1. ':1' jl. . WJiJ' 2:.1l!'1.M'U~ItI. ~2!.~ ~"'~~ ·~7~Si 'Il.Jl I : .·C~.orli~i.§..~~ r-m ~[I~Ei!l~)J ~nal*.j~~1 ]f'ttl!lf:.o_a!r!~.@'.kam· wama.l T~l!iill. f.bJtap il8tf "tiJjll L!!ilt A~Ii!I_tu~1oo~ b~. EIi)(.0.B.k~ 1_j. 3.~ani B~I'iot>: '~. "n~s.. p1~~. ~lIP 7W...s~$'I~1W'i'1Ii\l'l: wh(!e'. 'SL!)t liTlim:f5. m.P. eih.~ ~ j~~la!UlI10 '3 .a1DE'd13.JPI:'!P. P. pert r:mitr{iUSII: 2.. ~11I~5~..P-l! ji!OLifooi~ (MiI':ll.dl:!_r:i.i I' QWElITY .Wll.• ~b!~.EI~.~' Im"i!:: 3).~~(j .5mm. _ ® I~njt:::1~'~ !IIr ~ril. 1M..sCj~a.J~v~ M~DP . .<radiilF'M j~a. . IIlLuetooti\ vt.~1' r..edjtiDrIJ f.1JOO d_:!I'1 edr~1MU: 'nlb . 1~i\.m ~ 1~.2.CI.~ .n&J!Ii~~ JU: .. 2'iiDx3:l0 . ~Dpera .OO '''It i. Pelt( Mk:Jo!US..iJ. )G.1 Novernbe r •~ e .M[l.: 1. .m1trnSD . . UEfl\P.. .OO!IiI clillil (lGrs.6~.ss Ei'tI 1i!bal = '~."1li~r.l} HTML i'W:iZ7flli-d. 2..t. GJPR:'.. +- r4. al!JljJl~.t. 24(ld20 '1l1k.~TML. :fitu..i!m mr.. ~'. l'I1I~pS.l.2C1M8. ~ltl~~~sJ o.oH Nokia ~1800 - - ~--.mini).. 'GP.'Jgm "'1IUi~ .• 1.~a:tEr pti!f'E!r J [~lIr : TfTHl" jLii~ wa!ma..

0). WClit1lil<l.2I0X2.GPiRS $2'.o! .fin B"~:"l~~ ~ .~U~O r!ltali!!. --.26.n~lll 6<1.00il Dm. ~b"iII: B~~ j U5Q11i ~~'s'~r M.'mll'tFctllfS8...lt : ~titOn!fo::(~P.~ ~ ~. li3iljdiic J:. = T~fWl1. dUo I I3. lYIT.1.po '15.:ay'~r 1 trr 1:6 jutaWaJFliilil. Zip." Hi! d~rr~~~1.!I~~ Bsc~1 ~1..r. ~Plii'j HIMl.l.t IiTlfcmlll~B·.2. . _ B:ab. 3.. 5238) Nokia E66 Nokia C5':' 1.4O jlli:k:Sel.~ ~ B@~ t: 1'1:4~r . in. ihanel ~ .~' ~ri'~fl!ll:!i~U- Uv-e ~-s!SffiEJ~r. M V .. NOx.0. tiI~) 'GP~S..!'S.. 2".~~m II<!~.. Nokia ('3 I • 'T~b".ett'r ·f.2~36' ~'Pbliftl:rrilH/I\P. dar! MlkHiillll II II T~b..(!. B 1:1: . .okia _----- xt-oi .~~.#= B~r:llt = ~I!.@. Hm'L. dll .. aucl10 3~5'mm..{ll'i ..~~i!l~!.0.pi1.al.t~ l1!l.Nokia..)p SID. ~r Tiftm Rp S!I.~2:~.. nIG_[ 3?. ~IilG:E.!J toeb. Gatn:esJ .. l!TIIt..QQ 1iTl~~ ~~rf~:dl:!n. l(· t(J~ 1O~ilIil!'Mit_ printing.2 S611. 'eer~t::: T~b1i.e'rnon 1MI MB:.In¢t.share anli!TIIe. Mft~ a:p. - ~ilIta'w"rli\ll..Q{~. I T~~~I.)jm.alltot:ciku$. pdrlt T~~: 1. .gf ~r~~OOI. WAf>.1 ~ . L:.MF'/ .P" Ip·of.2:..' • I. oilfi'. A:2DP.e . . •PJl~~ihMl.~. f'I\'IiJti!'.59.l. 'l. RMl!12B NiB.iJI~'1. s. 1I. i7i\ifI'Is. Memorj Vcilice rrlem.2.l9~m 1~~l::8J.el ~ 1.<. l ~~.llW HWei":t~~ 1!.5mrn'i1 ta.• 4 ~lr:d ..J')~ l.1!!l1 Il>JU OO. H'iTMLJ m. y _ta~.{uU.l <'II 01'1 nfo Harga Terbaru Via SMS .l/tru~ -:on.. rm'rl. f1'l1S!\ _I-!afl'l~.i!tJaIi~: Mfo~·2a~.Alqp. T:lJ.I!..d. "'. 5 '1~3'tr .. W_AJP2. tat!~lr.41f'id jFItl.~9.. ~.~ '~"'~".ia 5220 XpressM uslc N. vl" t till. fPlf.'i!l'izta:F:d.'""lbm: F~trnJm 200S • • II l~p.Buyer Is GUI•d-I.r:n.~ li!'b..a~ . 15 .at1o~.mr B~o. Cl'Vi .Jai'il~ MJ!IJI.P.' VlI~. "'_ ~ ~ .m!O &"rl'~dl1l~:ili! Nok. QWERTYk~ylfloarcl~Qui(]kO'f~(]g.·f.do.t . E£!idE '.u1 edf~r~!AJ ' :rUTiaj. H:::am~ra'2MP... Hokia f[llijp'.5lBr ·.-jis:j:1 A1![). 1M.e'aI~~~hQme-.!!I!!fI H~~!ltap ~~i ~~I~ft!liLu I'b~~~.t'lI'It.cYFil:UIIf kil:mel~ f:la~~ U".sJ~' ~kmrl!!1fa .. Li.tb djJ US.lri!l!j . .1: ~.Ml1 ]6...110 j:l:lks~l.jllck.. -:n~orl 110 )MB OS Sl/ifillili~~ 9'.Oit'*tffML.v : TFTlt6: I' I : .j(~rrMlL.

br~e'r..S lb. jadt-alIli:lltl.Mlfiz"JiP.Ol~1iMLi mi!I(I'IOilIM. apera 1~<!t·~Utr fb~l'i!~... '.55.~l 2: 1i'i!~1~ .~.@IUry. I:lliwi MIDP 1. _Ir\o\... Jig ~m 1'IJ€!llAor] 3. (j. 2S.. @l'nlli.PR:.'li...MB. -y~r : TF"Ii .·... _.. - . _ ..11]MlB. I 'l'l-atBr.-al.. .: (l'Dli'tolI!ili. U si .• glll:'l'l-~._-IE ~u elfOOtlilf --------------- 'IHrl(..l/5'fnm.:' -I.1tJmU~B'0'2..Ij.Af!:L. : G.. 1"M" wariili!-. :d-ITMlL) HJ:MlL~ l:I1e1flilori ~ 10 M!l:..E 'It!.!~ ~""I ~dilj.~Fle· plilla[oo. ~1!!~' .[!Ill. .w~. _ .oUr ... Biist."¥-!I.pJ· E!~..·~ms..n'Ghi' Ramr'ilJl : [i. Fil.2ri2:.x32'0 p"ikset 2:'ihci' jf!'a!lif{LTIi_t( ~MPlh ka!rns~ 2M" Vicloo~ SimS. ~UM'.~.c ..h ta 'WOI'Fn<l :2:. pliutiill1~.~.i 'li6'~r ' iI"~b~l ' . FIt....]~..O....fJ._t·:"12.ii:rfrSD -t~lI" J:!'ya MIIDP. Wjl'ltkJ~~ U MJ2~~eng~r t~Ni).d!la. FirumJ.~o:n 9aO! IiI1Ah~ ~~::!= If!'ar:.....18i .. 0\11 i:oni~~Jt.. . IDi~~n.'ir:ilIi1.~ d<!n e· L~I!J hI1l1Jarn(!1~ Sony Ericsson K6. GPiRS 1~.. I~tot rn. ~Baru: ~Bl!kiI!l. d6ri~'i!lH~w 1D"11of~I~iIi: .lBWet~~ \1'2.us . glltM. ~f_~MO~ f~b!r"".pth~ifIj!_b}1Ok '1oo.ari: 1j·IDm! 1.. W... dill. 's~ai~erplim{le.(I...sh.~. 'U)..--_ ...3ifl.(Mp~fMC1"{' ~erll '5 MJil.ice'recorder..EDG.i : I '.ARM~ ~.§12..'l..(.'..1 biro:ws~rr OvI.e Nokia 5130 XpressM...wl'-iI"(\l1'I'Ingj( [PtM.!i.. Buyer Is GUI•d-I.S Pf1'.2~oGJ1i1 ~~rl!:l!...:0:. J. A...L¥tZ40..02. rtr~!'it 1'I'I. [lei· Ion Ml2l'D m~.' pl"))~wr.~~. '1i~t.W'AP .' ~I .OW l[Jil4ffilkiim t·:~.ll.Il!JIl!J [!!b~l: 'lI~~t~):!.6 mAl!. .JUII'JilQlIE'I):i. IiTirns'EI'f"laj[.!.I1!'ii\IJ El:ill~I~EIi.~xeFn'Q£j 'fl:a. ~..= ~~r:.. A~[lP' Il(lr~ l!llicr'r!lJ~SB. IflIlms~ I~.\. 24~2iQ .. • ~ . ~11'! d.....rt(~'sr L...0.. MulSjC. .. K~~e1:1 1l<1:1oJs.'i1lD.PR.<!il']ilo. III_~~ ll\i~Th::!!~ 'IInm ~'l:q.. imMr ~.S 111) !I~I? I . ..\1.9.. .etm(al- Pfl:~~r ~l~ I P.>.-.:"0. IffiGE l2:.0!.. OpN:~. .. 6j!1fII! ~ . part uniprDJIISB. IEJ)(i.P. pi(je y im.. '144 ~.li!Jlii TiA~ ~.·":::! . :S"l:(lIi~.atEa [1.tl. [~Qo. ....S~ifel NlOkt~ ~IYH'~~<ll1t:h..lofrli'rehoor.: 'c:artz~]~!iiClip(its. Piti't .slt!aif<El.i:IW1!'2. ..: i<l!~roJuj.0de-.!'<I!r : TIT 262.lVI...-.I ! SMS Co ...L.... .vl1l~. _ ....:()I I)(HJML.2.... ..... ---.i~!! o~eiM"~I..II.1 .Em D~JT\.!lIllf.g~ ~f~l"eUiI' iI'e~~1 : l ..

!it1~~Haill:f IDI~n.1..I-&a tot. :~. k.~0:1 . "'~pt!ui~ 2~1I - I 140C(320.0" lJL18h ~.!>t::.<liFil $~r:vji:e". ~fli~flIl~1 1Jli:1!ti~EIi'I:. MemoJ1 32MB. xHTML. --.GPR$ Pli:!J.lim~'riilb'ac.it=lW~ e fij l"~lHJilIi2~ Sony E:ricsson T7l5 ~'----."l.SE'.ra. p~iks. :HITML .----..oo) pitturll' t(.Ir: ~merd! II .kmm~~k tr. I.!jj" :T~~~w .---~-----. . . SM5..•d-I BuyerIs GUI.Pprl ililinriU.~m2007 =!~~:\Il ThJ~'!:P5~_OO~" Sony Ericsson '(902i..-ElOSST '11~t~1.jr1~ilhflilw DiikO<iIDr&~~ F'iirnnri.d . ~f.lil ~ :1.!>t :"11'~~r ..~ ~~- d .Cb81 - ~rmIiie!!200~: Sony Ericsson W150 Yendo ._----WBJO Spir-o __ 'n\~. WAP 2'.1~~m 8~~~~ll.~s re"ade~ I11lI@foori'160 MIil'J' I! ]tl11lmjnaSi~ p!m@l 1M" • • =~~~A'.~. ~iI] B'~= 115.l <'II 01'1 I II II • Ti'~I'"l .'1D7'sr ~I~t.{ d!rf ~ilili Liil<J Di~~l~~ II 'nIb:al .-~---.---..= '1 '~ II MN'S~ IM.~m B~.---.iC'~t(lgnft1. Samsu ng GT.qtI. 'IliInJ~ R~ ~O.'.u rrrr 261.!I~~' 1!'~. -::ill Elj1@irll{i.ilP.e~" : ~Incj 2 Lay.. ireb~1 ::U.3\. Ij·lpp ~JO m~h 1_ Q.lrit).ill. j (Ne_~F~nlt .4)" ~S reader..!l:.. Vola IplaY~r 3c Tfi31!{ldl:l'j 'J..14A w'ar~.1l._---Erksson --_ _---_.!fIllP Port UiSB"dn Batera1: ': U4'o '9!MJ !'n._. • n-l>IiI ._-_.7l:5'Qirlim 2Cl11 • • II . HITML (N~tlfirt. M~ em B'~f.~111 HiI~l~i. Sony._---_. IB~lIt ~.~ '~"'~".~<IlIw1' ~lJiillOO7 'W.~. !locati.43~.t: 14"!lI' ~~~~I'~~~ &I.- I '16. .A.A2.e . 1.Ah.1P !!1I.7. WAP' 2.1).MusicMilJt!~1' ~Il.lib(lrlitllog:~~ng..

Hash. ~5l.i.~ Sem'ge. dU B:ilitel:"ai: U.~.. pLayN ~ •.. Hli1l'!L) ~OO' L. TiJ'IOCh'iyiz !tI1-!l"D.1!J .llis~t r'e. WAP Z~tl..e~~t~~ 1IQ:ri.. .:2 .(iii li1tu brk(>IIa1J.:J warna.Ii~·~'l<'13. 'n. WAs. filatr>h l!t5ii1~n &: 3 !!XI:) vJidoo Au..1~M~ 'Dlfu.(~.A:l'~ ~lrrncro11SElil.r1~:i5IJiI'Ill DI".60:MB Busll'liE!:51.tredi~IIaJ.CIIlO 1~Ii"'iioI!l~fI': S1lptBml~/z.~Lr n ·Reamlil1S 05mem ~.e Sony _'E'rk~_~. S~tl1fI1l?!1r~nw.ritim~ • Ilat-em.0.O . UjQ 3-.tO tens Qowr..!llPFlS to.-. ~.HTNil ropera. JuL1·24lCI8 _ ~1..f~litl!.ri liCa. pL:aye.7= ~ ·HI1...US~ '(2. a~DIl.?_n_ G105 i J ·l!O\b.2!1i' 21 .~p. ' ~ttur. IM. ~ii£Dr. . -.h 'RS.a 3. QHtSDPA 0]..I...<2 dill'f e.gr H:!Jf'II~.XH.lm)1a~~ S!~th memori tl<ll'iw1.-b:U~ a!i!rIIt . "" ~ 'M~I:.bill.5 tk-(iP!)~.i :..npa. fn:Ulr .:.1 Novernbe r •~ Co .."l 40 MB~~tion ~trn!5ot m.erIJI1lIBter.QJljT1e4:eF.-g!f'~l'~1!J D~~iiJ'I:.14~ wama.: MO..~.. .~..(. 1~.iliVideo 1:..1. a.~.2:.0...------------~ Sony ~.l0."Po 8:3.~a...A@~lOO.'l _~~~ -_ ~l21~Ba. < . GP'RS .<lS61rn ~::rJI~~lI .10...lit: ·~r Mlli. 1. IliLuetlJOtli\ ~.JV.~ru~.6((I:. Music rei:o'g~i~1!:J. ~-.0. .!..ef'll 2f52.8. caro:{!Jp to' 16.MEI . SMS.'"d.~~~· D~~~:' "'3~O.i.~~~ O!<io~!!i' . .cW:er.ooclIlI]..l!._l. .~' ill. 14:.flnc~ Lilyar:· TIT 7::.~. 'GPflS.~. ke 1.sr Hlii$!l~~ _ ~Q~mt.:Ka. EOOI[ (IJ~ WAP'2)).~.ent '!Iie. d!ll1.U:Po 1 ~:lJQ'mAh A1n~ !'lQr!:' USB. GB)~ j~a. . lateral eEl Tt.~~~~~~~.~)!'a~.b'~:M'5~ ·B~F. Ericsson PI i ru..I ! Dwt M trl ' uan Edlsl 219 Th lX I 2011 SMS 19 Oktober . .1\11. m. 1M._srTilillrjt un!odJ:. T"'r~h!W.r~·!>!~' ~i!i'r"'d!~11!~~ J~l. 'TfT 'fo_u~hi~cl'\~.6...era .'W<Iw:'.L~.mer. cardi W. WAI:' 2.' ~I Buyer Is GUI•d-I.· . Gf.M'PlIWAVI~".· 1.'.~AM S .M !'tlJM.sLot. Samsun9_:qSJQt.<0::321.-~.a'Ck!D HTML{N~tfmnt.'.~~."i!leIi:8~' H!.QQlI' Sony Ericsson W660i -- T. 1-1 b!8/1i1. Memo.0 piikse'l~ '2..2.j!l~f pj~~e[.~1~ wiIJlla:.ffi:GE. . er. ~e.1 mAh .mera s Mil. LH~l@On - in!Ul. ~~1'Id ~. 3:G:. !.'kanrie(a 3.f"" ~t. m·Capasiitllve<tDumstirEen :I..~alk<ll1.MJII) .TMl. :z .lt~tio~. j A~IlP.Sreader-.19~TI1' ~~~ ~'l2.M!:'. :~~nd"". -.um.8"~~l~19 gr' H'ii.o I~M T:_irt. llJ!l ~r -.!...0 1 ma~!-. lia~J&t<\p ~~I ~Isl-I~lti _ - tfar..ra'I. ~:i>i~~fIl ""i'~l: ~2.tognUlot:!.!l.l~'RS~ reader.'! tm .. B'.' • ~~'~c~el.~t:9hr ..6' d' Qperasi '0"'Karo.Up _ leblil ~ ~.f!j'· T~.:t:~ (... Wi·H· 80l.15 MP.'~ L1~I:oo '1:1)00 mAIl BatEj[aiI ~ J~1101.itiJn 05 Bada •..:lJ1i~o w. port .7 ~i'rat.

·1.:r.t~ .-(kan.~ .d1.. HTMLI lii'I~iTI. (iPS (A. . AmP..8~~!!It:'. ~.iUlt:! '~a. g~!t!.(Q. ·i ~iIJ·e~tB~ . 1. EDGE 10.'Corby J 53653 ~----. Hi.r o JliiNa ~1[.... WI·FE... 1:..emor~ Warli'lla'..C~F@'l f~)..~'J' 8l~@thc 14.>. .K'a!mer..0.iII lQOO l'M1) : To• Kroom":l.e[:!5~~~~~.------- >= Motorola .3l" k:i. . fo1ani_ Viderl CaD 0'Video f!e(.. _ • II II '1i.:.1 . !<i~~nI'Q)I"-Errrr.tori B'SIfI:9~~f1'IhoJjI.t:.1t.hlol: l~'fl1'i • • • ~iil'i!.I.>:HTMl.ar.~L!HTML. . ~b. MEl'.~".~~.!ti~~ks't I.:dU .MS' org. .~: -.j~~~: dill'!. aa.. (Ula:for.)P I 28 • • II .. IE!DE.otO :'~~~~II OHS~ ~~-Jllllll-IIIIIII!!!I-------!l1 ...44 wafrla._ !li~1~ 1h.o~LE!ffi!:ip.90. HSOPA WAP 2"9/xHTl\. ~6.y@tMF'3.:p't~.7 1ITn' B~i.:a1a:r il1lit.Il00 ~lIi'l·.. IMP.w~ MlDcJt'2.J).itlf~a 3.1.l" lav.n.t 5 ~~. ~l'CI't.- .UI!I-d-I..!OI!"· : ~p~_ T~b:!.11r1!:1.l<'ll . Ap:rW2.' • Z.~rd F .lJn~ DiilO!(iIIIlbrn~ I lIiyM' .&'rf. ~f H-!lfi<!~t<a! d8rJ ~di!'!~I)j Di.(MP3:1~ .IM~ KHfM. L l(2ri:l:p:'ri:~n IfI'IkrdUSB .k€'."'It#!~ . J.~ cl\. _ .~ :~r 51l00IJ T.tad1a f!lay~. fiQn USB . .. ~!kI DiUI~Mlc~~ ' . :z.'k<llli. ... ~~- Samsung 82100 ... Rp ..E 11l. 0. 14~11O pll~se:L layar elffit. B:..ac:tjG_n~ EDGE 1.S~c!~ to~ llJ ~q. li~i ~t:~mj l~. lhi'2ffu iliiki!tjoJ.!-i. eeb"iJMI.. .'!. ~.GSM ~ llIUilil-ol'I.~ . ffliOf(jSE:l qlM [UP ..51(1'1iT1l> 6r~1~"'._ a~.144 warne. 6:2.w.:!I_ MrDP-. ~"l rT) 8~rSt. WhIP 2." .!~~ ~nter.~Q1I7 "'~~t.15 MP•. 111gr ~~~~l.l1~1I!. Cal.Ilfl!t..J2M..!!rI0l01~ Jam.:::~. ttllr: F Pol~~ ~llf1lHt·.!J'l"M..".e B - '~I.t.. G. _. .... ~.I!ila).1"44. t :\!'II.MiG~M 10.3i._. dttl'r .~dilO.P\Rs f?.JiI!jIIl .1Jr'I 50. {MP.:263dicl':.- LG A230 IMO G95 O:m O~i~teinOpE!fasi ~K-amer~..e.1.ttJ. IIlGmeri 8.TIT ~6r2.. M. ..~.wmr~.i!t~ IIarhoo~rdl\l!~ DitI~8...:!l. dlI.i.~ ~ 6~ N .!HiMl.{1l.~~. dLl Batemt : lHOl"l. a lO'blIl: 1~19:q"!1 .~JI31 ~:B..'. pi~Yi!">r MI?41bI. H !f).0 3. . ~!:IIl) F:M ~~ell'l ~R:D"S).u +H' leblil. Slu· t'tiXltti .an1ser! C<rlcula.3>!<'iI'I 111f1S1 ~ Be\~ dO~.IED :~s!h.i70mll!h 'ffiMl ( MB~.-~-.2" G~ 1~! :2.~'~h4(m ~~iluls. -.. ~rll~D. GPR51 . ..dilig ~ws:er o '~L~ V:ideo Fta~er '@F.~ri~!. B:ir~r~l: L~~IM'930 1i'lU!n.II~1i [IDjf!\.uyer Is.RAZR2------V9 -...an.O.Ii b~lq.. H~'~~d_:jjp di!t!-g~i5f~at.lit ~ &8 sr ~i!(B". SCIT'iN"! ~acx&'lO 1P!1~~.. mi'i-n!. '''iiiiiiiiliP' ~ . .. A~U!~i:~OO'l'.!IJ~ !l.1~lI! I)l~mu.~.lUIM 'I:.! ~~(oi .2. G.:'-'"j3 f!! SlB.~I~SJ. ..l.Ji~ll!.!it .!I)I:. . :lind f'!tur :'alln@~' ~MP.1Jd1..r.ert1lor~51~ H~~~~.AID1J F"~l. . 6"'8.4Q<x3:2Qp~ik:ie'~ Fitur .~ ~ oll Sa rnsu ng --------.Jilu DO!:"'lililbi~: "'~J . I?:a!rt U~B.1.40 pi~l¥ 1.t~u!!ilfl 3"smm.~~r ': 1FT 5IiJj(l!i). e~I'li\:.t: 1101~~ 1IIIn.~~~r· ~~gJl'.(MP1) .101. ilM. OO~lf~1.OJ).)nt~xtuaJ tm.lin2.Hm B@~.f U.jl. ..m R~ 50.hm 1I:o~. 'Joo.t. vi:J.l.~r .. '1\Ibil : '~. . C(.~ Dj}..[j .erail : (HElini 9'50 lmAll I .. Sd'!ilIflIlidel't~!~.l ~. 101·1 1i!ib·1!.11.l)lJ m ~ !~r".111 ~dj!.1Jr:l~!i!r..cll~ 'l}~fI.

I!!~~.B~"'-t-:.J . &r1"e. '2. 1!I'J!'f!t!l:!JJw= H~.llf~lOn. A:iW!.rDoodu~hl'..mrM.:tit lI.Dl~.!I~.lPt!ft ' mll(l'!ilJSB..·:l[ 1H<!fii<ll'tet~ <ll!ifrl!<lh-I!5.eMQ .€'!1~JII.. GPr!!:S • m.~ ).NC»1l2. .i' Turoo 41' 2i.w.1""~[ij!®.. orn.'P!\lUtQii:iill:.Ik.r8t: :_.ID:mJ: Jolb.3:... Me '.w a'!rM~ ~:>!.r : Dll~l GSM...~ifi .~~".l11 I I)liI=<l1ka!1lt Mel'l'O-iO ~~-~ .~ ~:3 oll"iI ~. B~~~ ..dtJm.~k~@!~.'\I'{!o{.~g'd1n~i'liilik~ ~t'Oll ·ft ~~'!!'~1n~' ~Ifi~rh\.0.0011 Id\!orl!!d~II~~ .!"lBISJ D:ifi(n<l!~ rel:ili1lri~10 - 1:I"i.rirL~1i'I : Du~~ Il<lilfld GSM t~yalt'" 'TFT W".~t T~tu~ ~ t15.1 IiII.l~I<liIl~. .i~t€'~ tI!Ii1ed\iS1 \.'. 11. fi. B~h!taJII : LJ·1on 95'0 mAt! DIkt>i1alb:~j j~M.': ."I:. pl~t 2..1:il. iilil~~D.iltihlti. Tet.me~~l '!. ~ ~mlg~ '~n~!!"'lu 1!i'iKe. ea~~u. r:l.diU'Ief.'>t:t~J~ <iIlI 'l~ti. F'.P:2\O. ~>JI:'ir 'M...l!l! lilI~~ lG GW3'OO~- .il.5 'MB.0 ~a.. Buyer Is GUI•d'i..~r':i~ [:1-.-------..i. f.:.i.o!l:· <Ii! ~~~l~ .:1·100:1 tQ"Oli'l\t.'IfI'I!l.0.r ~~~~ ~~~ts &.(IIJO d~i1~ILlliJ J~i~011 DIilenIIIh ~~ 1f!ll!~ : 1.:.: 1.. tI..<I ~. lMO.l:li~r.>.ind.~u ~mt:·.'.v1. 1Oi!>lll ~ -.. TFr I w~ma..i'I 'i[~1!il~· kr~~:" if~~r~.W' Illko!.- Win' Infr.ir:n~.lI M. 144 W'Ii~n!ll.ll'r~ _1'f'1i~~.~)jt * dal'1cdiil~u - :LO.e j~v.~iiiic!J!.iti!o'~.te'rnal ~ail - MliS1~FLa~r P)a~r. ~r ~ii'> TeIlsl.2..t~20il DlRen~ihri" IMO G27'..t jg~ 'i[~~lH.I[I.64 ' .I.C~~~rol(flQto!!r. LGKF6GO -..'~' .tJt..· em IIo!rl!t :"'G.eil Mern8ri'D. Vld~ .al. ~t. d"sl'e~liI~\1 IllkO!.I.1 ! Dwt M trl ' uan Edlsl 219 Th lX I 2011 SMS 19 a ktober . tl . ~\U'!: "'1k€j~1k<Im {jktolJ~ i!Jll~D IMO' G39'9 29 .CHl )'---t.9 .L~y:ir :'1I'Fi 21i2:. !!I'iI!~ .Q .1 ffiI\.l.-17. - . c. I!likeil!ol~= ~mi1 ~i..l a.t.b ' 'Mi~I. ~·LOU IMiO T38.r'>!l ~i ~. 'M+n4.---==~= .\: Ju~I~>'i J. ifd~D' (..'GIPRS· re~order.:!~~~~i Ic1Jterai . '. ~ '1\IruR~I1MM' oiI'!jti. ~artl!'ti3tiip daorcedi~~'~-II~. [j. 1- IMO B720 '~~-----.t.tl~lrI. B'93. ~F>l}. IfM~~t!>P" $In @Is..' U:11f1Ch'I'.~S3.S ~r TdfIjfi 1!~iSII\:~iI'IJ d~fl .ZR'~ '8@~.tiOO ~m'<ldi~~ Lr.dlkl !\p.!JF'j ~$J.:r".p..!1iIo!IL!! .2! F f~~[1.liji~' Wili~~r· . HTCHD'7 Ja.-~-~~~-~.!IIW 'Dlileill~ib".. IBiluettilitlll!i mir.144 '''It ..b"oJ :!.~iI5· WAP..<:"~ ~etllp Q'tlliI:!~ ~a.II'ltt.':M?l/JGP lM~'.~~p.al'arm" ~~Ib~~ ii!I.'~~r' ~bal: 'i["blo1"1 Z9 fi:iiJ 8i!ifM.'~~~ ptMoo~.I~ ~a4u _..~(it.13 QI1.rri'USIll. NiIl~2.~r'i )alll:! lOibel ~ 1. '. (hll!l!. )2:·8H6C.S 81" H~t'!lti!~ k:l~_ 3 .~D:rie.L~ D~~'H!IJtI:. .0.~ 'l:I~i!l't1W .--- IMO 'G200 _ -~-------.~I'I:'I.em H~ii~"~~p _..*"i'C~dl1 . SMS..'lr~I.""~~!y ~.~ 9. PilliftDqdR . ~'76x2~OP'lllii-stl!l ~. em BO\[".l~ I I1I!IWI~p d&"'·~1!.!i.1 Novernbe r - •~ LG T500 --r- e . an HlolNit. . aB<1 ed\l. d~~ .R:!.B -----~ Ii o Wi -0'8Luetooth o :I~frar~d' ~6r1iEis~ !{.W..' .IDrig 1I"ebal: t" 1~'~ ~~rM~'IW.

8530 AHA ~!uet:octJiJJ Ojrifrared' II II .C m m '1:1. 1~§ iIIr'" =.~ ====-_-=D:'rn<:<t!iliati«lrn =·.~~.' g .IUiKI0 {B.J: II .=' =GG=· -=B=.=p-==:OO==9=..emoor2JQQ9 .-- -\~: ~laBilru:.II> .~.. 1'5 'Oil Blackberry Bold 9930 ~ ~ ~ ~ '" e. I' iPad 2 WiFi + 36 64 'G'B iPad Wifi 36 64 GO I II 30 II II ...GB)L::: .. lE Pli!l~r ORadiopril'!fE"" jPIM!oll1e4 -- -" I • • . sternal fll:aYl'!~ . ' [Pod Sh uffl e .••.. r' ~ ~ S ~b~ !mt .nfo Harga Terbaru Via SMS B~ackberry Torch 9810 New - ~..90. ~ .JI!HH!!.> . "'. ..IRP. 6 r-' I • Blackberry 'Curve.. 1.=.=r' Bi :t-ID'II'.. iii .~Pod 'Ctassh: ..

9/H.M LED Ba~kl.Pr!"d'l:<t)'oIE' t~:¢mpuq' ~El'i!il. KOhe"ktMtas: 1M-I"I 1. Ta~~EI15m.!Ih. Hl51l1?"A.:fl((o pikseL.HI')! ~2.:lix n~~ EkIDilt. ~ . ~ JuiI~bali~. LaJliar. ~'pSi" ZTE. 7 jn. ~ e .ud~Q. .Andro:id .~ Fl.. Android TabJet V'9 Pad.'ia.fi)~.H . .'.luel:oo~rn.looll1i<Q m. 'F! 3.eI1l1lOOit'F4\M 'Sf2:M'Il Ii R":~ s.Bda5:··· '5.1 . ..~.=. It9~vidEl} ~3.~'~ lOO. - II!! IQi~ miL !!.(.lum . Asus IEeePad Transformer TFI01 [Umens1: 2.:2.!.rlsar.~i!i!l!1.z:xf"i HDM~~ 'Ststt!ol"lil p~rast. 7 ~2 .rhij. Memori:' 1 lZ'GB1ito.OI.''J'ilIIl I Zl00r [lj~i.ug". 2. ' ". '!iI)(a:DI:J~5 .l.l:f1ld.gi!..lJli~itaI .SY~ltE'm. j~b8'i~'Ilip~ H.'9!"!! mm. .i.el.me: re$pa.~0S5or. Bateril.. Light ..A1...Kamer.~~ . ~Iil::s. lH.~yar~ 10.~3iS.J.aifli\e~lrdepa!rI~5 iMP.~"\IOi~~ !mEmo."SiSlem Gp'e.ii" I 31 . -¥MJY"1!IV/tt~6.S.L 8GB.. mib~um Pillymer' ]300' mAh..grarn.fnJ Wij"Ei bo ar.. l<am"E!l'at2 MP x. I!.~.-g:~TM} ~G"'~...iurnis.~ t~£.A.I ! Dwt M trl ' uan Edlsl 219 Th lX I 2011 19 a ktobsr .t!Jjr Lajn:A.~.~ !l00 pik...'::R. S7 Slim Sarilsung Galaxy S Wi Fi.':19. Ma~~ '(JmaH .a'JJefilka.cce. .fl.Pllaye[ 10..'omb...obot.. 2. B'. IPI"!em.' '. .~"n.olate.~"6!!~ gram.: i'4VirilA O 1Ie-1ll1':..01~.~.e ~udh56$Ein.1 Novernbe r Blackbe Pla book 16 GB WiFi Samsung Galaxy Tab 10 •. Wi-H 8. a liMi.C~O~~f:::F.J.71x...~ '. 'int€m. '12-80~lc800 p~k:sel~K. HDMi PDrt" G_~ ~e8:rch. Ta'~j MfMWIiY teAAC~ 'P~aiye.A.~qDtb~~_:l'wiiih. gL!lJ~.'26"o\l ~~~.-~ C~GH IHa".r~l~Anjjrbfiqi. Pad V9DO LG..e" contr-ols.ght wx.rn~!s.rage. Al:!Ol.!duaH:ore 1:Gr1!2.r. 48U '.Le"r~~e~ef se. ' () ~STl~~~a. Milt!l. HIilMt" 3D ste!rleO witi~. .(DitrQ3if) !ili1il@!:)3.pJillyer~ video :pldiye.:' p~. A-'GP.liIJ.larira.'~I :~~ :~. 00. 5.UOOl Il.'.:':. fN-~ula-r.tQ Horie:y:c.% riigu ~.(]().EI fl~sli .lI : _.. :~' ~I a!b':I et PC - _ 'Optimu5.". .t '~8QO 1~"9M.1. H5pJ'J). .i'liCll'i: b.ooo£" ' H uawei Ideos. 32 GErIK~~e~ti~ita5.duni1l:~ l !L1 cn:anneJ surround ~oL.E~.l TFT cap~ctb..~ 2.. B. 1- s. Wtti.IMO "Tab X3. 6i1..0 G~ q®. .. " .

..RMrQftol'X A8 'I GHz..-. <I. . IE !l1 ~ ~._~--. 4B~illOO p.r.l: {~ta ~"'GB:i.II> • • • . . Thf~lW1BE'.M"'iqee'n 1·~juta WamB.7 w5.".O. : !)U~...0...Wp@l.1: .~~ m'I Roo.!jt.. 111 ~ l~].: Supe( ~Lmtapasi.HI'lVPA ~lJP!i. CPiJt.rn.:.-.).{!.5' ~ .ori ~5i12M1l~/~G8 ~iro51. i6.·1~411i i ~b.y a~t. .)l.. WrIte and .....jJ"~b\!ol: ..""" ~~i lIi(J('~ """+ '. .i~..d~.RS frI.l2iY.rd:~ SonY. iii .~r 32 • • II .~ p6r£.p5. 8i1terai e-U:Pa 15lO11iBllih I ~'1 51 iii 1~:t:1~hli li~li 'H\ir~'~t~ _ IiIIn M. ~la5!i lJi~ d.n. n . Mmi 8~rSt.~i t~fii'i .j.. 1I1etJ1.~fnPur. "". H1. ~.... ~. S ~.C m .. '::1 • "" d II II s . ~d ~ooc!1(Wjz 3_~ UI. .2.\!'Hj .Go.0=-= _ m . ". ~OOE 12.otfi~e~ Mini dlia"Y.~ l .!ll:B~ ~~ t. to.lsUa1~ - ..el. ' I ~~~1 j ~~..Ericsson Xperia Mini.c . .: ::B~~r C f'!iI II I Samsung 19·023 Googh~ Nexus S ...Allsh)3ree.~ive ''miicmU~~:D ~.of~l.••.3 !!J\-. G.ML..l' . J.jI". '~feii. '1I'(ib~1 ~ 'I .S?ern 'ltJ7''''~. . m .P~tA->GPSL-.-.geo't~liij~~..... eem~::..:'> . *pp:lDtle.8..8~~-1:1I~J~1.~iIm ~ . - H~<lJlliaru: .fhr!l'l·~!:"I! ~tf~11ii1U r=cti~l~i·. Io'i~.~ ~EcEail. ."'~-""" 1'.jl. ''''-.'" • 1'1~" . !':~ s~kurrd~ l'!J&o. 1 .BI'ue~m[]tl..i!'ls. tDUdj f[]Jl)iis •... !J1lIi(ooik' MPi3" '~~ra ~illlP.mur ~OO. U5'\ir.3.1:1..drIlid v2.(7.lU4'~OOO T~:lil:: J . G'!!'.ldillip ~-bcdk-.inci .

Ugr em Tl!il>al. iTI~il< 1!iil4>g.:' idlirmer j..1 .asi!d GSU8:. 8ll:te:ra~.h v!d£o kai'rll~rl!.. jJo!ir:t.iI. FilUtlr .S 'i~~n..':3! . U·IOrlJ 15CO·mM HTCOhaCna I HTC WUdfilre S . HIDP'JU."'ilileo ...:~ .3.. . ~'.3l. J'~lIlil1l!ii!ln : Qw.1'C.0 il*~fe:d' ~'rT'!DIi Emirlt .MI:!~5. .'.~ k~.ooth emOperasj BI'i!I' • QW"rIi . ~ktlilld!!r E1li1a..I!iIafl:{@~ii :p~ .:: IR. 'l.t.t ~ l'.li~el.dB. 2~~K . e.~Il~ioP~r .·. Ap.latlk .Ef ).]' C'i) Hargl'liB .i3M~[lP 2.I Bekas: .nII.= hril.::8. Acer liquid E Ferrari .""a~n8:!. fi·.. t~ggl 1OOd"i1 ~l!i~4foP:5l 'J!..' = P1l.. tls''l:iPA . . "0"~sic ~!i!I~er '0"~irleoPliayer .IKI.ll Ca"U £meiL .ifo3. Playe.et. EilBtEm~L .-. '.I:lB@~.~ .·..I ! Dw~ Min _ua li1 Edlsl 21'9 Th IX / 2011/19 Dicta ber . Ju~bilh:Hp~ 33 ..t: 'OS~' 1.S..I~imf~y ~en5pr f!l':l' al!ltoMn'Df~J A·GPS.nik lMp.df~ ~~~r irel!!ll!l: 1.lkaya~' : WT Cilip8~i. ·PLiLyeT J!:la~er PlaY.\lideo ~a~e~ 'Q'~a.r Q . I tfTe D.ouO Hill:'gjl. HTML~ ·JlTjE!~OO'r~nt~r MD M.. ~ H._ ~ IE ~ .'l.1 Novern ber LG Optimus 2X lG P970 Optimus B. . Video . .iI.12 .1l: . 8aiDi!I"i!I~·i lii·!on"lfNimlA.a/~.r ~b:r til iWiti'i··rPt.esire .tef9~l Viileo CalliJ"fmai'l.~~rx·3:m.~ !rIftar:ed' ~~Ernoii Ek'5. j. J~"'. ard~n~ ''i!1MUo. ':41!ilooo.Gil. JHilI'gi..i .jf~h AcerStream ~Vili Acer.au~D·fMul>. Liquid_E' ..(!Ifm!!l1!<t.t:ern. Acer liquid Metal .2.m.rnre tOll12nGCreefl..GE'g~~i~. rf Ek!."IJ.~l)il1l'le~ 5eIiISO. :0.: I~Jl. Wi':Fi {ho<up.01111.R. IDC'Wildfire 5l 't ill ~ ~ ~.tgiI 1I..

F. Qp.t~tmp_ ~.:! ~.'Il"WBr.tJ\!jfF~Ii!JI~i!J~ [l.~ "Qf . N~.ri<llklvr: M~l(m' bIoIfi.n~iU Di~"'I. J~U8fill!lU H.~ "i:lllrI~t!fi!~lliJ' "..~ . "r-_ Polytlron G]ozz PG5000Q --..-_.oMil'!tm. Yafl!llIi.II> II . blg ~~ljJl)dls. if ~rI'im!ll~tw S8P'tClrii~2.011 -.--- .i LiI!~ tl:Ll.'.~P d~l!iiita!. of.o!.-- - So.~p. M1Mi US8.rll~~..sserl~r !:'opHGati:1m~ .a~rll'l .adz:li'll a...j~~ ·._ltij.t!~tI.. -'l!" - -~------- ~ CSl Blueberry 'G7 .------.iJd.t::: • if' 1inA .'''tih'O"D. ..<1 il. +-~~~~~~-.---- --- "iM>II1 = lI#il.~· ~ iH<IIf~i1let""" liar I' tHli:51J.mr{~' ~ ---.<!..'.~~ T.t'ad1l:i. J.'r:!.'.RS '~ii!Las 1'%..zoj~ .o!iti.. 'Thb!!._. ~~~Oi~~~OO ~~.fM !'ec.!i 2.A Il'I:dh1.l:' an e~ra't.d' Gs.6. I!.. ~lij ~~~n~~" .i'!'l.~rnDrll!!:k5t~~Ml4'nI~t6S~~ Kot'llekl~'It.~11 Asia.V"GA.~m"lbit~·:s~:ik.oolffd i To$&J ~ ~..U Uit Qm ·eer.'. HT Mobile M1S .'yar: I ..s~ .~liIh! fiual 0('1. ~. p.(b.r. ~~~m~ ~~--------- ·lliba.ill = 1.1.!ir~_:!.-- I HT MobileA25 ' HI MobUe XS ~ ---~ y- _-----------------~ HT Mobile 'G76 I • TOll . . HT Mobil e XIO --~ ----..'. .m:fl6 .L------_ ... B.iI!I~= OIo.~.fone AF 8.(\dl3f (alJJ IDi~~~: 1Fr!:b:ru<wi2o!)Ql ~b~.-...m 12!lQ rnAlti . '~PF!$.'. T.'Al!JdiD.u 01~'IIian.ltd~! f~~ !l'Ik<iilYjibl~ ItnkoaM'lI\irn.~r WI i'bf"~ iIII~di5l1..~ 1oI1l-gr • . Fj!!:'eDIlQk.-~ Mito 311 .!.!Ji~: 8lut!MlItI1 ~~@:r... 1I'.:tl.!j1Jj !lint. Dual J M c] Et ~ R..fu ~~lIC~~: t.pk 11~~. EIc 'o'1d~ reco~d~..: ~i21111~ IH"".. m .I 2.------- I • Mp'J fit Irffard Mill· II II ~1.~~.---.'.. FU.li u'oo. MJni1 G~~~e.Cin!I "d~'" oi. .8ja. IIo!tlll' ~ '1@:Qr 69(.D1~"': ~fi.<::~f ' Vin'n aJ.2..D"t ...am' iF ~Qr~.a t6!ta~ .~iJR ..tt'.c .El'na1t. . ii omFi1~ JOO.~l!li~£!:. ~_..DJllf!rnaUWt1~ Me12911 di!JIi.WI:>cF1bl0 d!r(~HIIIl:J 1:I'I~)BI1ii'llWn~.ro.. llibi!!:.4d 1Ili~~1:~~ B~~l~ . IFtI. ~i't'I:t!lr.. . ~.U ern e~~"::...N~iM ~'aJ'I! .llwilallA".1'-- .9'1II....05 I II . aV'<t. Fill.ur ~ ~~~.!Jt.1l1 1 D~~~ j~llo!!rI."' ~rolt: -er H..'.. s. Mito 8300 .t~ 1111 ~...':-<.M.0iO IDik~1)iI11!o1rr.~. : - em ·~r ::1~~t~1u . ~~~~~~~~~~~~~~ - y.'. .I ~rl!lr ..rr~n.--:.i!l&. -~-.· if" ~ ·..'t!!~.CiDQ o alifl·.. = 1..oEOOJJ"Dk.jhe!\..-:....~r -r"lJiOI~: ~Iii II • . .~r 1l.·i"r M~lJ·Qm Bioi:..~r~ ~r.- -- -...i~". IFM Ir~dlQ:~.rrn' -~~.C m . -------------- ..1t.:layt'~.STap ~. blu~t!Xith Al[)ip!j.nfo Harga Terbaru Via SMS ~------------ Nexian FI. i'b .1~ t4!l<U> ~t'!" .lIP..: Mar~f~~1' ~_Pol'Ytrolil G.i:!. Hi!ti:at~ilJJ· d\W1 ~rs1I~1.Jm¥i :l.~·tr<!r. d.h'~f!ir.~~io PG3000Q..-. LH~.. 3~~m ].. MSt'l.:-vahoo... '111 TiJl1Jn R_pl5jJOO @. ._~~er~i! ~~~'8n~ .jrt:i'I:!l.~ tf.t=-~ -'Cti!J T~biil ~ ~. bo!ll .!.'at:~(l~. DW.ord@<rl HT'·... '1:1..'!e.Y"~w.~.$S~rm..!.alI:crar dtil:!J'~QnlEl:...t.Ii~ L~ltM'·: 'l]'n t:(J\i~~m~" o..B~~t.ipTV G'925 -- ------------------------------ - ~ Nexian GS.'"' rill .!lllUlill:...-----~.·= B. MSN.:1.mrlalu It!jkxoI\1l1k<1~ : ~l'er1J()j.gr !HaI\I!ate!i1~ .'._.'Sf.8ri(l:.:- - _- MITO 87000 - --r"":.i]'i' Jll~lIt..~u IDll!l1!filIIlJ!Jlil: T~b"1' ...· ~.~br~fi . TeI!i~1 ~ - ~r.'GP.J!.~dJ~1 . k~n1I~~<'o'idoopl¥r.. [)u~ll:i\M'I. dlin.-1 -_ '1'W:IU'~i Y:if\Oc!M. 'Mito 855 I --- -.s~. e- ~~~-01!1 DJkmOl~9'i~ Foqbn.~fLI: -.u D. 'GB.5NI'ftI B~.Jffi<likilil.----_ ..ZDl"l~...!~~ ..efM l. ~~kt:!m'I~ iin~fi'I'D~1hlrrgga: 16. '~o~ .~ • .'.P.~" e~r~~. ~ ·Clri~t.

1Ii!. TiObiil ~ 1 It.M-abfll~ Elilli1lkin[l.i m~om.ceb. VG~. ~'1 3]:ffi'i . - Tebi!il.u : R.1rriegp pixeC f'M radio ~.brin~ ~!lti.~'S ~i"~ B@f8l.·~7'ffiii < T~.-.. l'HGri :11000mAtI lT~li~' T~rtI" IiI1Irie<i~I.tt::':er "ie'Player ea!~Ii!i~r ail K~.~~-·Q.8.--::. H~.l~w ~j '15":1100 i-.u..·~m . 'Slh.~m ~.J'm: -.--- Gvon Thunder .1 ~ 1. · :Slegi!lLa..!D'r.QOO i~:'i!hf H~.~ifiPiG=t.t··.4a(t6'dt.r.. )(alaldar.---------- ' 'CSL BI ueberrv 910T .2:5.'(7end -em OWrnt '0B~D~h Pixcom PGM 201 ----------------'.OB'an B~~·j~5~ Te..0- CSl 'BIueberry i6100 • • __. .:m~ ~u!'I." .3!S aile )hi"..!If =- .iI.f!is~n~er. ·Webc·<I!m. cakmJJiHfir.irr'!!diillafu DlilefflojJ. '1!!!rP'. EiIi~eI1i!U<iY1.M1 ~ 1. ~1t!1£r ~ il!tJ<!1 ~~ :DI!J<!l baJm.-. MJIl'..~i3I1M. '.- Cross 'CB SST -..1.. lT~I~-crn...gk.J~ll!1lU .~~. Dth QlrifFMed '(Hnfr~iied ~~ l:1rn:ail .".ng....t~~ - ~n-ooistt.rl..r... ~f'(JI'o\lier: ~p~ ~ifrnik tMPj~.!i.ec.jj~u lT~1 ~. lWilll....!illU ~FI. __ .I ! Dwt M trl ' uan Edlsl 219 Th lX I 2011 ~--------- 19 a ktober . "liT I:l~~'~~ab d..J:i'fi . 78· V 'I'\IflJfljR~i~~ ~ril!. JUa1 Nili!.S-"2. VS .1l1iii Mel:awkan memast:iltan s.!.. tw'Ifte.BIO.if:rOOi.llaald'GSM.ijI'. KImeIt~I:l'3S~ 1!i~~.ra.n..I'iI...¥i~_Oir'l'fT'Tdud15I3'BED HVGA..lCIll War<ia 2: intM BatJera~ :._k_m<l1~-"'1' .OII~·' 1!TIE.aiS ::IR .wa. 6oi'~'t':1 ...'~'.:i _.atGg F:re...e.-- ------ -.~.gli lQud Sp~k~r Mar BeiC.·.rmCl"rol).- 'CSL BI ueberry G7C -.ual GSM~ !)iudll 01.l fi\l.--- -- - -- - .- .. 1i~'lr=·-·~fii... .' YtlJte'.3 M~ TVjl.On~ !~iime.Jili1·2~H • Movi Pl •• ••••••• Vivo ..~.hiiiI !!hil BWal.~u. Buyer"s Guide tel:ah 'teTsaj~ 'seaklJrat lliIungldn.t IMP.l>Iil= ..~~ Rad~aPtili T_I.e.ante:-IjI~. SMS. .. ba!hw.·~.. 1I7J6lC2'Z{l ..' ]l-iIilrl a. Fast Acces:5·J~va &: WAFt MP.* = .: -. MW.! murnc..l~~""1 _ ~I --f1'-- 'nib. B USB.U~ dawii k pe:n.-.!..!.------- .alliiltabLoid 35 ..--------------- d~gd.i.i"·1lI' _. GrJl&...MP3! MP!!'I~.ll~c.1it3rmer.~ 3.000 e.~ikill~~ Di))oj~~IJ. l~t:.'~ 1'~bl.lO.h~"Il(i~.011 BaiDE'{ai~ [. D:IiJaIl. me--mol"i el¢.8.?..r~1 .6~t.n. Venera Ego 8"0_.~ ~oo .ew..Asiafone AF-l09 . Bt.i l"'ll.. H~'~'" iet:4 ~~ml. LCD TIT.ap dili'! ~rlii1".~ "'II.tiir. Dil'l~!t.O' ~t'!.~niOil~r1~~ '''il'Yh Rp.~1i~ ~:sa~F._. NES.ggullRliln infMmasi dian dlal.. .------------ -.i1i!lliilU I-l~totilp_ ~~I~ <I~ ~iju I)lt"'~= NcJelj"iOOr2o.l:. .I' P.I.di~1 PIi<)!.:ltBbet ~g. Vivo VS -------- __ ----------------- SPC Jazz One IT_I r t.~.trilg ~'nsm" GPRS J "MM'Sc 1 WA'fJ'.4 i 3GP IFNI Rarljo~ "fiQUllid I Video ~CGi"d~nlil' Moo~m. Yaboo~er.B~l".fllO'i <!. '.tem~l. 1Odi!.-.B. J.iIrn: li_:. . lma. edlsl loII!ofZ!)1Il ~ifi!il)illtil'l:' .1'I.l: -- w.. {j~. ' ~.~rubnlk IPiU15A.. E). 2 FUur ': D.~~.ilI" = + kaime. OV.a:' Vid\.!1i8i):or..n.~ef .ila upaya IIJlliltuk '~nfQrlliiliisi eli .Venera Ego e222.""" W." if i~. _.. ~t.jJ: -em B~t. i-Mobile I:I:]~~ MicXon MX10 ----------------- ~ Extreme Hepi ~ ------------- .er.gll ~t~' ·~ri oo~lli'/l~ I<I:!ots.. T"bol·j ~.ti!~ .m+ 'H~.a. S".. PLa.---- --- :.o.nsi ya.\ijj '_. . ()ua) ~ •.Lt: ·~F . : ~11U:!b~ .!II------------1IIIIiIIIIIII ._ I .n .ar.rIann" ~i'lBrph.1 Novernbe r -----------.'~m BO~~t ~--gr . Ibll-lJ:!todth .1>Ii1 ~ -'C'Il' . 8l.'R~ ~!Ili.'t-omh. kh.. ~aia rlJbrilk. ~Ul5A tidak: IbertanggllIl1!gjaw~ba~as.. . Be.----6-50 -..400 18OC!.'1.10. luetdothr. r."!1f" Te!i.' .~. O:l1"s~ue.~l. ~r".5 W' T~r:Um @~15~1Joo i!.!i[ ~ . . 1 19~:"ii.lJual !ilm.-..( . Layar: p~lk5.2.'" .iiiHI' If.df1fEl . .sLlIs!llya..

Alida.3J ATM.getd Sepecla!M. SF§1.ti1 IEJrS!ph. ' "P~ busa !:Jfll:tJuk !:H'Ij'a. dlf~elfrnka. 1f!£1h' kre-lalS ' ~)600(j~~ y~n'~ I'~jlo~sif hr~ng. ~ • rL ~ :~ • Jam layalnall .tCl: hubUJr)CI. narrlware.[I gamer keluara. dl~i.'SoftlN.rerjangkau Nettbook paling Tipis. ..i.(lutpu~ .' _ del"lgan kqliliSe:p yang.Ini31nya.7&02:250 .a:!1I.ah p.ool W1wk ita iPod Perang:kat SOJUit:ld.ang.taupun r'Ilonar.q.et l.j:B!!J!.Care kalmi di: rnpm:Oir~01. :5lJpp:grt 'petti DJiiHS80 dan.' D. llIo')!n.f'stem .lsemlJtah ba:g~ p'a. ilI:i1ftJuk l1.~tf:QL. I • Ha.ya.mtJukterlLls _ . Super'Splrilog. h:ibiihhr:mda~daniril'jg~nr.a-s.11l1. lJ1is~iOUl!ya.. .alarm: baka~' • : .d'i-da~mnv. yang. DIan. Mcj:a.56653"96.rrif1mpn:W~~s1ik~~ =j.9a[alh. ProseWJ IG. Ji3i~f. '2I. .r:i~a fl d"b m r " '. - memhua.re~ mau:p-IJI'I Iil-d'ara) b"a.X1(n Ekst@.i n1nrovatl1. arus me~gii'lpwtn1a :s.'i.a/riPTPulS.ecle. mEnqrill:.daitli p(1rhga..s.~ yalt'lgr dnibUii:H. (S~Ltd :i~t!e iCJlsk).e.~or La.:~O(~L30t~ .1!101lCier - ..il. do J' llIang'.'n ro.fY!>e~iflak:afr 'PciiN.l'~a.n berup'a.1rI'Ilo._.P:eman'di3.k vla 1Pod ii3it.sLDmb~da~ "·at. Bandero~ I-!IP/BPS/iPhol11.mg r~e.\ge"ila'8s .Jab:r<l ElT3G.-BluetoothJaJbi:a 8130]0 Headset B~.. yahg..mltlo._ .yang. ' .tli~h~tt ~te.3. .<\i3i. d~du~L1l)g ole'h tima to.rnem...s-ebaga11 ~tunj~k' _. •.s~ fY!>ehg '.. }unHl: d<in :!.hadir (h.[iru gad m tera)p' ' A.llLli'_j!B.~<!m:Id. !ntamat'l .ak hrartrs df hlar r'U'lt'Ia!n.. <iirt~~.ha~g~ i~d .J'Mh mengasyjili:~alll. au:ttlit{'IYy. 'apa Ih<lrllJs' .ll!iulaitor '~.~k c1en. sp€-alrer !r. al". _ .~ mooe. _.atS. Orlgklls Isitinf dl'talnggun. • ' .'6l: oLep' pembel L :If" . ~edia stQr~ge -Y. 'S1IltI. d~:at[!r ses..I1IB). Pellgiriman b~ratng kep'ada.~ah st"i:l:kba.il1lbaddaCST S1!ODHI GPS.lSS.t headset "fa~Hf!l:as Celengartl Alit Me:sin ATh'L PEingf:nraj~rr .P·embayaran ~ 1: 1 • Hlarg. tmelalui .yansrnel1lg~ta~sirrrama~an-$tor:e F 36 • • II .'CJnne5ta.. b....:1'.!Oer. 'in~ t<impR !ay:~kny.I£INfG PROJECTION CLOCK S~ FlJn~T 'L1~ma~ya.a j~frl~Iti1" A.~ a~nlLlt~m.. bi3-.p~ jam' dan .RJe-It.j'~ t'" CIJ~omelr . pada ~rnuml1ya.ny.. Anda I:l~sa.lng~<ltiGP5 m!lJira.dili3i~'t~a~~<lrI ...> • • • Optic~1 Drrve Eksterna.ootelka. ' t'ak (h~[.g<l Mouse Gaming Murah P.Ihf Bird. K:a.fltlb.'" .fM '~kse::i'o m<llfli1l>ai.ad Laser O~KlliMliinii CluteMede~ IP831 S~und System D~g i PO'rta.aU rndqmed~a P. Ext.enlnt.a dra.a pel'il·~J:.. - ~.Jti!.s. dim. IPOJ1:<I!b. .tutEdri'~.git-~angiit InHan. .fJi. ' !:iaik TaMetS!~m.1:k:ln re:p.rf.rnat d\'1nga~11in1ien'~l?u. . Ciptakan Cahaya Pel? _ _Di R'umah A~~t: lrl'lli:_be.eta.'. .'cIanpl'~oi:iln'tel .' l.n.il"ll[l -.~haJk embet i n.~:rJarik'Jya:knlllew<it ~I:lrh:e.lnaJLam laplet PC bany<lik Bluetooth headsetste_roo (A2DP) dantelepon lo.'~kords:i p'erm!lJiK'~. 1 . _r"..000.D .. '!DROM.r-:.«I('IY. '.i3Im d~ ldJl"i. 57 S1Um Speaker Ter]angkau SMlJin~ " S[itu S. re:lo1tif ~i3.t. """ t'lUIf1i'llItT~ayan . cetet.IPrOjector _ A!usi.i3.:m~alr!:l:'iah gay. SrCA I01-.\:lJilltllih1~t..' .'.sanlian dan Imem~5tikal) keter.iM'fni . den~arl'bt1ntl:Jlkat'lek~tra r<imlP~. . ' W mernkirrii3:U .§e.Clii Per..lain I • II II .t)lg~n de:~a.t4007003·:a BN:J 012-.e. _se1<'a:dar me!1l!aw~l'kaU'li iUu.eJ'g.[EikM~ ' . Knm~.LurI..:i!h I !n1i iblis.a~ ~J ""'1(101.i!.5Jlpeq:a..'..sed~.i3ir!sis_f.bn in. ~.a..~gta~.AfM miirrri~}l~o:t~. Rp'750.rfurigsi. mulu5.e Pencekam Gad.t Le'WaJt dotkd'lya.etoo.t'h ini tak dIaU ~rn:g.k. s-epertl pO~'5.uh '\a t bftd.a pel181rimal1 paklet p ka ml.O.alll mM_ge"c.mor .lL:Jntuk'me . s€i\C:li.[lffi-. !>'<it balkd.aM ' 'ril~~:a~~liang ltoifr.~OIn .hyan~'c!.n'I'en'Uriggtl ".' Itml1p. ' fr. .j.'il ..I'1'\~ m.an. SekOOr . alks.fgi.mal S:uperSlim ~STORf • Uilltuk.'~.. Ba:hlaMya dlt<}sa cjL:lkup.g d.1 . ya.l~Up bjs.' .l bj~ llehde1:e~i se<a~<\ eJ:l?ma .rwa~g.bf:le 'semak.rt[js.uJlIg.~6.~ Co:c:okuntuk Netoook.01.ijI!'1Y"~.l]jg.terMin~erf'iilL' ' I 11\~~I)lU~<lt. Jam inl~ bf~a. '1:1 TAl.ln.I.diLJbis~ rbliS<lJ rrte'~ikrn~ti[..es malJ'I game ti. rnemaRa.r.Hz lHiuarwe:~ lldeos.raii1rsr-a~.pat Itlemlbalh seWat~u~wa.' eiftik ~<lmy:a p~tat.y~ .M ar. Mouse+Game m cktc'K~k!llbu:5 806. . _ .!.n~IPJ'Uafl." ii:![UcIrlial'lmlJs~.ra:tama.Jurnat] .era.l'fii. -. walktu . _ .Prt>J • • I I yMg d imal>LDkarl:5~lah maka .tu ..i"l1qdap pe.at:'I'~.1.00 {S.recara h .n-g.Ada sohm m.lggJ[lj'l$an " r~:giffi!!._. salah satu ~!.a.spUd.L k. ke~LI:<Ir. HH. .ua:isel.L!t-"Iidjsiilin. .uetiJo1h'A2tDP'ModeJKalurtg 'Per:angka. s.t ~et.et. :1l!t'da. -.!'ig.dlS_. :p.

Josan d€og.' <'111>0 ] est • ~STO~t " 021 .d. h"<miQ' t e 1 'l:nl. A0350 . .ainll1:~ttt:l.atas:l..et Kesirnpulan . yangb.skp:F 455 sedikit Iebih uniggu~dart SE Xperia.tgeprakal1 di bursadQ.35Qbe~lum d:ibeka)Uclen'gan Va Tfdak Modem OS ~rbuka Hia:sil IpenguJli.nYJi PQn~s. head:set~" -5m:m. Pa:.p-·s·tore.Bermam dr lev~lha."tar Tidak Wairna Ihttam yang . menjeila. SlS'i kin~.~kxJ'it iui v.an p.an dap:at melakukan pinch t..il..f} gambarl louchm.I ! .ad~ tomboll home.f k. deret. ~ "?' uerjUtUIk 'T..e1" pons1ell int maml~MJ IInJuk gigi d:i sekt. touc Sem'pat b:eb@f.4.. (uk.~.sie1r1ilentara Q'fHi:1 itomba:lsent:lIhr)y:a .~uP btsa rrrenjedikah k~leb1ha(i bRa dibandh'\gk~an ~e\1~n ponseL$e~Ylst. keiebi'han pDnse.angharu:.' ".apakaU membuQ. tekan yang bentukl1ya: m'8mlyenJpai blJliral1l berllan p.diusung (~I~letJADJ5.: -:.Arn::ia kala me:lng. s.etiKan B1ekal 05 m~nengaJh Ffirry.. . Boteftl~ dHa.focluk' pDns€. .emb.engabad:lt:~.eneluri(an protluk.lI ta4 tJ.lt aneh keti ka Aln.8Jfr1.. kemampualrr1 iayarl1ya masth sebatas Ires. MaMlum tekml:ojlogi ya!tlg dfusul1g m~sflh sek!eLet"s res.1. SaY~ingJ un.. kons.d~a menyentuh l~afY):lrl1ya.~QP!ming g. Lafkm1'ya.suna p. .-ti.@:nclJ'Jr C.eO'c:.MSI~lSA .k~et. Se'l€1fn :telah mengu5ung' beberapa..]iaringafi}"lG m~Uk op:e:T.engiul b a[Jderolny~.tielrkait .at.edik.~ P:r.ental.apa s.~ • ..gam.chmate AD] 50betum nm. N amut)te'raJsa·s.Anda.eAD350' inl hanya men'gandalkan tombol shutter vittUal.!la:h.ap.. tomball pengatuir\1\oilum.e~rf~alnk.c. O@ngan~emas~an kamera be:!rkJel~uatah. ke~J3:n mewah.wCli• .ej'serta pHjhan meJaIPi.i:UkU1g . y.opti rna Ij fka diakses de ngan men8'gunaka·lil. Leltll~ optimal d1 dalam ruan. Hladi rdeng.rtg mUmrJ.aTfI" memam1g.lg.U mernperU. ApabUa A1J1da menginghlkatJ 1h~S'n yang.aAndJrrJid Mark.e'g:apiks.rga s~tlJ ju:ta~ TdU. A~an tetarpt~kaIreoa. sementara pada.AD. (.lii!'i~ruJler ~.delngaml kjs.mp. TaWfp.itif. IK.ross X miencoba 'me'mbua:t t:en. jJon:s1e lin.r~n ha r:gaJ.emberikan ke1mudai1an .780 2250 :. brow~emya.nds ~Qi meJ1jingtnkan ponsel pintar devg.up mer'E!IPotk.o/a.er$edi'~j pada p~ket p... BCuetooth Untuk.~.o-f()ocus" white balarJ.A. Sedan satun..a'(ia.sel papan .~ tid:ak It'! aksimal ~.Anda t idat dalpa:t menghilJbYl1gk~rJ TolLlctJmate. a~an m:enemul~. .s~n .lrrlJputyang .Anda tida~~ berad:a'dalam )a.ower.erbasis si robot jjo} aUas andrO'id.o! R..rli~iifl p:iliRa'fl b(\gi .rJ . T.g-unakall1 Quadrant Standard Ed:Uion .wl< m.asi.'Ianpa ·f:itur .uh kanlma .i leta Il 'terjlang.in enggalrl mengusung'te~f1o'llogi y:crurrg Leb'ih ca nggitJ·. ~amun beg:jtu OS yang: terpasang didalatnt1~ CI.ato1t":sehingga ke!Myamanaf} ·.Cllrr1 IplaS!ti ks.u)rarrg terutama saat .desire' dan i N e'xus One .3 m.atas.0 ~?.menen.PlJni.ozoom.a~.jahirnlt~rnet fflJ:n1ladi sedikiit Iberk.1 ::.eroa~ajan.an muJcd mer.be:rbasil m'eIUiGetaK.yang t. Anda. Ur'itu~: lPonsel~..da baig. Cross melnyematkai!n port Mi. Kekurangan ~I Kualita:s ~a mer.:'lya:.kall.an dana t:erbat~. kcep·ad.e serta jac:ik.a.ebanyakan dengan pamleL i. lToll:chmate .m'es'tik.~hl den gan em pat tomibol serrtuh call" menu.'gell1g..a:mpan p.bat . b&clk.O m.l ben eh ma!r~( s s. Semi!saL aut..ep d.rea ~HltSPJ)L k .is~lfj' Anda.350 inf.a~ s<elil~rti Ilaik.·e· I ·www.$~bemlrnya ha nya . ~. :HP android rk. " .deW1:g.g"Ctml] jang-ari lupa 's·unalkan beberapa fj'tUf pendllt:lIl"lg· :Sle1lktC)f kame. irite met ya.fsti:fia:rtllllya .tJ cUkUIP t~hgg.eflg:aiUIHIe .alll~ :sens.asfUf Harga Murah . di:SL. dan end caU y.ame IPhoto IEiL'ilitor Vi de-aE. tfdal~. 0lptima'l Anda d]sarafl kalll rn er.nchma ~k derrgatl meng. Cross m:enggul1'akao· tombail.ut ~edikit ·fj.iis .ol1 d yang Kesat m.Ancla dailam.ytl denganm..croU$B. 0.ec:ord!er G. j• I Music IP~ayer Vidl!1!o Player Vh:le.1 lG yiif.en]~ua lan .didoml nas] oleh layar sentu h.antpmb:all p." ·st~i[us. Pel'1uhs: Golm KU5umo atl Kelebihan La'yalr :K. 'Iepat dlbawalh layar1.igguna kamstyLus.J'/..eperti dlata5: s~!Jdajh ctlkUIP ba~us. )(101 serts hanyate:rpa. e.elas .el~ Andfold :~.a1lamhal1rrr1j CjfO!SSJmllng~~. . masku lin yang sangat.sudah mampu menampilkalrr1fUe· html serta dapat m.ao greget yang begitu bera.e1l'nentaif-auntuk me1mb. 31 .: I '. ..o namp·a kJoya cukup mem pengalru hi hasU tlJi kinerja Toud1mate A:0.ian .()$!esor IOOMHz ~I j...·s:endiHgu:cta. .jd.:w f()togra1i .esafnmeny:erupa'J pan.an 8·e.

x: 127 x 16 B mt11l tablet iIII men ggu rlalkan m. sp~ed':8aOMHz Clock 021 . Lebfh cep·.omescreen ~ Gr.F.pat port (:J:'IargerJ port .er CJf-fi. . ·5 .' j• S'angat dlsa:yaingl~an memang~.k~.o.an peng'8t1 na.5..a m.ail-tlma:n ht)m!e~cfreerJ.·dan :s!~o.epatan BQDMHtz.en.emu:i j shQ:rtc ut bear y:atJg' juga dapat d.i ka pas itif den g..tell~ h men.lsamb. >CSjuga te. :Denga dime[i'ls1' 19'8.idMarkiet.tffl'h::ToSD.erfgusun g 1~~'y:aJr L:CID '1FT 7 iFI.Ie~!Llill 12 'Q~i..dia.Ukj hal~m~rJ menu ~An.gnd.a.mua fitur native .ca:L m'~lIlpun hOIFi'1~Olrrtall• .n Xl yang'mlrrtmaL_is aL_ias s:tajilda.dan I..e bawaffiJ.50. Namun dern:ilda~lj tidak se.J~1fot.yarngterletaik pard a baglaJ n atas nome'Sc'feeri . ii"m~(lI!l~e • NO.e:rsnna Usasi .32.Andtl!l.n· ------------.dir dalcam..Anda dapat melal~.a. Media.Aflda.e~rrggu:n.y. Un tuk. IMO telah Imemt>ekaU )(5.~ .et'W!il.al~an system operasJ Andr:oid .f NetWDJr~j' TQol~$ jflU...Gers IRtkm. m.rt)as. WmtWea'ther~ Ap.etetakikan 'tomboil pow~r pada :5Js1' kin atas.Blk"iip !II.uKan Ipim.ejl)agra.. NG:t~@iIm<m.enu ter~e btl t draLam 5.alP'tun! gam'bar m.:AU G.a. Froya: em.A:'!te\diia. .at penggJUna setlarusffya dapat I]l'emaksfm. Pa.a~i.tkcm~pl flk~~'ii . m. •• HarrdwIIJFe ~STOD[ 'II' @-' I www .6.ng~tur vollume djl:et.d!set port US!S. ~~O~~tflllen. ·U~.rungS] ta blet . lnc. .sa.dfsertai dengarn kartu MieroS D yan g daJpat cUperLuas hi ngg-a. Picture ~A1~t~'.i ~11.5mampu.ctri Ibertel~no![og.aU\.J~ 'I .apaci:tivE' Tc:u:J(:'h Scree.Plr be:r~ec.pend~hul. .gki nkalrl .ai.aILl:cljo I hea.s:tik H'hampirkeselurruhan ~ <------------Ha.berj enis: WMB650g.And:amenikmiUtampitan xs da!~am .nvet dan bl~~)'C.ata.2.F~i para .uk~n ki'E!'s:arn ng~dh saa t lri s. '~~0'11.esolu.MO X7 . Ih.p·..aml ter.An.MiQrket.X 5 m.ClJ:a'gi"ir'~II'lt::ll:'1i : lu. Anda akaJnmen.'..Mar~et sebagiai k~tJall untll. dua piUlhan wa..j CUKU[P te~'a~iJk"On m~ta .diata 2x. j. en • II II Layar .s. tablet in f ]1 ug. Mema.e II st - '.da'llkam'1 Ipn:lls. Capture'.ail.enu. m.engiln g.C!J. .'i.at daM ><.'.linya~· I.froyo 2. j• l n j bti.!2i1tara tombot pe.!l:eperti¥outube~.amun· d:emi ktan.k m..diai kanan L~yar. x • • • Handset Batera~ Charger Handsfree Buku manual Kartugeransi Transfer box/Dongle USB UIMtuk merrg-c.ent ·~a.~~ M!~ Sepe'.Arlcla ridak ~'kWn merniern..etrit.5ede.geilompo.? ~!. ltldlno:log.Q'met . AllII~ P"~~"'elii<!J~~Z!ENJEI~ell(. ~IMCJ yaitu. -.:salllS!iln:f~1GI1li Ui'i.~r khas A!li1dmfd.empr0JSeS.d:~.i gaml1tiJfl~la'j. pacla sisi katJ.r. (800 x 4BiO pikS~eU.alI1Ya.aJteria.~OG\m pad~"blr'PW'SJer :ata.Android Youf-uoe.p . Ve:rti. Fring} S.en:! And.tj a. !N.dengan ikon menu yangte:rtata d(dam fo..fa . d:apaJt me'l'nat)faatl~an AlP!) . Sep.$ bersellJe lalilah' de ngan tombot fnerulJ..n .3.nu:.il lP~lar.AUJ G'ame.780 2250 Dienlgairrl mengam.n ~IMQ.WMI8..deng~n rG-SensolF Xan gm'emu. n. ~ I Memasuki home"sCin~. akan . iR'·eiQc:ier.ip.*ka~ m:e.1.~M\'I~a:l.os .d~. )(.dil"l!l. S l(at:egof'iMe.:56~ .earch We:ather~ tRea:d.an F.:lah .dia.Android derrgam me nuownload: dan me'tlg]ns.kka:n pada j.~~.blet Iocal 'pier-OS IFroyo LaiiUlA¥a Anda dapaJ.g. baikj . S()aJ fitl! r 'tid ak b-erb.e1lflgg~e"r llayar k.s.. Ha. akam me'hdapa~ti Ltma. • W'alalu:p Uri demi kianj.ut .kateg!o:ri Ufitu:k memuda hl~.>it ~nI'~.eda J aut! den.a.e-s.lCD' TFT"1·n ('.. I 38 • • II .~.cllil to.p~.-. --=.oe' Sui~e Pr:odapat IB.id da[pat An:da<lemuf: dl )(5 d~al1taranya .l5.rma't Yle:rtica![ . pe Leta kantom bnl I~MQ 'm.et dan CS...isi.girie:rI1tasi.. I S.MOXl..l!: Apik :l!!!J&ii.. Pl'~m~.store ~u's I Prosesor.adatah AndroId Mar1~.rn.lI galeri.t menemukan laJyar notifilkasidengan m.. S em..!ihk'HI i~ll:in.tal ratusan ribu a'pUlkasj yang ter~edia .st WVGA.u ~ darn.lO: .H.Format: Grid' \le'rtJc. Toals.Network.man.arapa:n Wonder Medta.

. . .gkan dleng.Box £frau [~atam pr'd!{E!:t p'e..eiJga:h'd qilka1~1 p . !II mak$ima.et daill. MtJdah Ke.. s.MarkJetS!ebag ai Ap .l Ian p~ fi tur selu:Ler o o Buruan bell . Ander jiuga dapat menglostqilslend~lr1-apHkas.m'eng!8u[Jalkam'1a:ongh.000. .l!ga_.errmai. Cairallya.e:n.OMH:z 39 .pi .atu daya.ul<kan ifl:s'ta'ihl!!F" apUkasi. D:QngLe UfSB.siel. mem~ng X5:_ ma~H stand ar till plsuda h h I mencukup1.5 dapat m. IM.a tfdai.MO Tal> X5.' Iest ~~ _ :Kame. image berfG.gamenj. data ~ . IJuga dalpat di hu.Anl!::Iiro'id .laJflnya.a1tennatrf~.uka~ sinkr.rowser bawaart HTML yan'g mJ:nd:tJkuriI'g mut tftalb da Ii pj nc]ij 'to :z:oo_m.K. .Qrnljs.die.. Int~~..anya.cukup m udia.eirasebaga.I ! .AN~ AD'Si".et.itals. I j I I!OO.~ tel~jh dU.~elaflll d~pat Q:JhllPlirJ.l ni laij ua:l Iut.e_te:rsebut.~mtpiU{an.engkapj dengan. ge mar b. Sie11 ~:E!'r aJtulP~m u melaJui ]Iaring.er ..emori 'et~stema[~ ~emtJ:clian gunakan fil[e 'brow~er unt~1k me lakukan in:~ta'la:sJ. Q:~gllnakan I~lntll~ men!lkam S.dl'1Oid Ma m.e las V'GA. i I Say ang 'se~aU pada piil ket p-en j ualanlWlya .adrl s~lahs.EG.Jt . I . u rrtuk di milli1<1 o!l. . RBlM:SIPUlSA I!Hasi.. I B:rowser. iKuaUtas kamer. K5Ud al< Imel1yertaka.ngl.elak:. . inte met balk.s:ud'~·hdap at vi'd~eo.Am:la dapC!Jl meta kul~anlUlya m~ela~lui m..net 'sambj~ tetap mobliile. . 'Karena tidal{ ciii Le"g~a.f)..ln djhatga satu jutaa.an kabel. Layak.el[1ya'lng tirla~ mengan.ulkall1 settilUl:g.h" ma's.ngarnl pc. se-basai ta b let ya ng.mengand.. I _ j..l$411x 480 !p'ik.' 1 bel!.bag.m.Kame'ra D'ep'an:VGA (.~~~f : : '.D'M:t\.' HTML .Fi An:da 'Juga da!pa.Lannya ju.am.An.~ mem1jladtkan X5 .t .. .e at'aLl betrSeL~W1cartrlter.. lerbukti dengan beka)l m.~ Jgp'P' FitllJllrLa:ifll _ .etting.bu nglkam'1d:enga n :k~beil LAiN.eLa!~.lIIAN da~am peak.3GJHSfJPAj C.a n b. '" Layar ~apa:s·itif . iran pa. .D X5 s'ud:ah ~ dHengkapi dieng.K5m. K.Android MaJrk:et! selaln dengan b:ukan? DRepa:s dengan ba~diefioll havga .istimewa" I Ill(amtUCJj.m::oLQ~I~~rJ modem USB~. fflashdciskl maupun kabeL iLAN atau AD'SL Untulk .slmpulan k~melra.QS: WrFI8:02'.enn.. IHalf'ga Mll rat! • iPrfl'ies. I m. p31lda_ I I X5 j. m~e.. I I .sel) Video.mUiki resolusi sek. tarik yang membedakan tabllet tnt dengan tabb:!.Anda yang.lJeplret _kamll'~~a.Selai 1"1 ..jlua Lah' I.an 1·. di m.iA(lci:a yangs1ekadar Ifngin mengab:adiitan momer! I .rmat J'pG~ JP.rl rJ gga mellYlIlitkalll penggun·a untuk. m:emting:kinl~an pengguna untuJ~.r:a dain'Uideo Reoord.~sJ . dlong1le atautransfer !bOiX.orSO.dialkan :kam.. iB.i Alodmjd ~edaLam Tao XiS.n Jkalbel.. IlMQ )(.eh . yang.Dongle.~ ·~99.eet penjlua.i USB: On The Go.y~ng haJ[fya Ime.. A!li1dmfd.ementar:a untLJffi{meUThlatgaml)ar.ain 'gam.ln. Transfer .et penj uii)'la Oll1)(.a.CJnektN.-. Et:#le:rnet: I.an modem US is .5 ama seperti X3..~ BMP dan IPiNG.OM'ettJVJ1f.~ !'Y~ng dise'rt~k~ndal~lmIpak.ehli e a_.aJ:fka:n korreks::i Wl..

aileh olPerabor.ug:aada kesa'[ahan padat sjstem opelratpr (mlUpun O.mCjJs:yarakaItsusah untuk j INam un hail ftu tidalk dli'lal~~"ain operClibor s..esan rpendeK inl.~sa benar'''" bJ=:n. Set.lrtu perdan~.apa kati SM$ . ada..H. soa!l suSahn~(a.da da:~am Ust ~tR1EG~~m-aka aik-an d1:kh1.mUlnikasl ada a:l rarlking pelrt8Ima.statusUN REG" iberarti tidat dij~blo!k~' .~u~sistiem op erato.J:s ..tu IPe.. ~L.abul"'Ig' dalams.lami hal t. Kas. slJller IkotOf dan !p:erilll p~m bu kt. p'mses UNR. Men arikl1ya ~.arar !legail dan iil.ellerti ya ng ada di tv-tv pad a malam Irra:rj~p. adalkah c.!1egis~rasitJerbtJrru .dar] konten me.n u.operato:r~ q)ntent p.eribayar~ MelUlgapa.engah u"Oiramg'-d:a[am'~.e bank. akan melakuk~n ~EG t~mad~p kieyWlJ1. homar p. pu~~a berk1Jral1g.e .enlaln gganan konten J walaupurJ instfulksi REG.e'~s)ebutj' ~~Ikata .ms. rnomnr setuLer yarig Ibere'd.MenairikJnya. juga marak beredar belbe.c·a:ra Ileg-a~[ maLJpl..ahm..netapt.a:fiI lbahwa nOlffior I~u~abayar bam dlh~.~ sehtngga di.ilam.alnya .ahaml k~dua.buru.ma!Li '9tSiebu.ers.Ada bal1yak kasus dimamla. :Beberapa kasus yalrlg tefJ adi a.r -Inpmor lPe!l~..m.no f.lar1: 5ejllnf'l~atJ a..a fiompr -In:omot 'ya~g.erdal~a bairl.eb.ya diertg~rJ Anda saat info j' .up.ses ..el.ka secara otomaJti's.m ~ebesar HiP z. lsi lI[~rJ:g pul. . lebilh sama seperti dfata's'j' bahwa pelahggan dengan.ekate:rima .6r usang (!fe~c~e.atu k'onten .w'lasama .e.(U'lilartt~s meng~rah ~e open"taF dan pellyedia kOlilten (C P=o'Qntent pravi. . Sa&ah satu kelulWlan I~olrt'stimen aCiala~.nyadl seb_u~kan t.seal{aml meLengJkapi 5M5· i~lffiama mlntil puilsa J'_YaJrJ S.lan ggan . Iberb~yar j uga.as pall~lI.n pa~da.(wember lPe!l~. .'sete'[ah mern hel i Ilkali1.ebut. ~ I ~ I lfO • • II .wapa walktu Ila:~lI .do'~ . sangi. tl • • Mll ngJdfI And:a lILl ga mel~}eml!i kasus yang.(jll.isaLnya .5#-~ Yang kedua adalah Iptoglam REG ta. Ada.e:rsebut baiwu sa]fa lSi.r dan centem:t 'pc rrovide. (aret -.eg~'l. I UJgi l<'amlyaR. Mer! urut :sala. wang iraky·at? Ambi'gu Sfro a. tertemt.endalpat data bisa.B'egUu Rajii.hPeraturan Men urut R)!J A1lamsy.ecara otoimatis si:steJij1 a. :te~ah memj ad].lf:man.(:ara.kU~1tn C P. tidak pernalh Heeal • pul$ti.celal[i ·f.tJ maka. Ilanjut. ]iuga .isi ~em : a.eport J' pulsa bis~ hi b3 ng dan mudah dlkie~abut .Obo.kom's.g me!r~asak€.ill:eg~il.menj a.. Menaldkll1ya_.ka'ri konteflakall1 dikirim b. me1ll gUQal[i 1100l1\Olr pata us<er . IDalam hal. M.dj..yang mefJgabairk~.Ak!hh"nya o'kriums.ah.ektaJUi'"'.e1lahlrrlYilJ pe.dalah ' prabayar.an secara offtin. Kasus SMS perfly:e.y!al1g lbis.G dan UN REG it&.Uirian llllsa'~·.num" itu h~bilh ke intema:i opera~o:r dan b ututJ penyeLiclj kaf} 'lebj h Ilan jut.del1titas: palsu s.aj'9'3%'a. kebll.g pullsa . ada eIIi reg(lLfrntor dan eIIi malnfaatkaMl okmtUm.elabO:f.nlj ka!ij nege:ri hli untu k' tetl..[taarJ peLang:g.erapa~es:allatJan utam. tara Leg. .k catatarl da!rl: Yaya'saml ILem bag.. U j 1 me.g.rtlmnr .lias ber1H. operator tid:ak melnyfmrpah data REG dalrf p..cp~ Ke.r.g:le. :i.Seb~gaj (). lNamuf} unt:lI k tJal yallt1g S1 f~trnlya o~.a. j • REG LELAJNG.ngg~n malg~ ksa shortt:Ut. balhwaregi:~:trasis:ms premium ha{rus grati.tsa mengiH:m srns peoipu:an a$ail·asa'l~[J daWl tid.~n diati layanan konten.n ~etJ il. data.ae:]yans· Iwnernlj.Iberbayar 'ri am~ n' puitsa lois~ terpotoj~g EI'engarl m!E!ialkukah semacam ~~bLan~~ tlransactfon"J dl operatOlwJ dan hampir p8isti ini .a base yang dlmiUkt O~nlim operator .jlldnya 'b1:s.nt . dfen8~n jmjll~fiming hadiah . b.muraffil.lJs· ini . .ah pal~ar by for. lIil1 reg fkelualt' Clair]' Layarlan) herus tal<.'agailM. CP nornor terslelbut maS] h d:a:lam stah~5.}.h seora ng pimp. kl.Mf SMS IJirern iu.ln ~i Legal) dati.e.duaWl yaWlS Im1er. ada pela hggan yanlg baliJsaja meLakuKan.antafa.sa maka.ng!~lI1d~lam st~bJs\ j:RJE:Gn ~ tertiadalP' keywordtertentu.' :aJdaJ'l~hcar:a.ana11o:{sa:7 penlelasan telkpisl1yaj. LEtANG "s.ang:gpml'tet-'Seput ciJPUSH '~8iklrim k.a.J.i_apa dan ba.jMasa:laiFl~)kII.~.fstJr asi ter1ladap ~e'ywo'rd.~kaUpun (h~!Jinb.a.rn ItoIdO[l.cara efe~'tjf de'ngalltl ailasall1 .~njnr(jugPl. y. dari 12(J.ang Iptog rilJlm. b".iLeg(al :dt!la. j uta.da'ri¥iil ·ri'Qtifilk.konslImen akarJ dj~enakarJ potong:an Pli~sa dalam p'en'ode tertentu.n'S!~lI1t1 ctal{·O:a.ele!<Jom~ nik.ka rena s:i:~:temsudall1 memG~rt~t b~tJwa di a secara !sadra'F.be'[um permaffi1 s meng~.tfd'ak~endlri aml... :Olje!lastam dlda'lamnya.ng . ~~Sgyaendiri . agak b.uran Menten' :No 1 Kpminfo 2. a.j u. ·~~.1f1!te.alrlSeluler ~ndorl€'s.erlM en: ibulk:t.er t.(.i<Janten mlifah .~' .oLetJ .1nflyai.yair da. j-asa tei~eko.ealah-olah sa'li!llihkfrim . ~.tll ha. II'J.!~.219 Th IX 12011/19 Oktober tak mau dise:blltJkarn namarnya) yCWrnlg be:lah ma1lang melintang dan menge..maJlksu1! ad.009..Ji ~a f'I.mj merekal-ah yang menyedf.ro.ar dl inCi:o!n:esi.yaitu . blsa menggun. WU.if ~ l~ Cara terak.ngg~n akaricli ki rim beb:er~'pq :Sims sehlngg~. nain sebuah contel1t provid~r yangtak . .ada:La:h· bahwa. del1gan melm:.htr.enJslayanankonten benbasis SM~.ii~rJmen LIIrut s.gaimana i.e. Se1lam'lj utanya.beber.h seorang p:mgramm.are.. SffiS ber1:Ja1yB:r . pe:la[J.enleLasanrrya kurang.alwrggung lawalo tJany:a djbt~b~[J~. Yang" ketig~. layanan te:rtent4~ fJilJom~tl'S qP yang SLJd~ih m. logi k"flya :sudah baya:r. t'tamun]li~'a. yang . .ensik djgitall dian prakti'sil III~ te!rcJl~p:at aeilaJh da'[am Perat.]:ug..g.eda~mis.ganl Layanan lteLekom~\. Lanlut/~ papar Rlilby Leb·i!h. . p ini peLanggan dal[alrifJ POis.dibwl~tU!(aWls<eCa{ra hulkum.. ' g J N.egal s.ia jlug~ Sa1ma res.il~a.umen·allkari te~pDtorig.i me~a!lHJ~444~ 5. l J • • II mt:salnya *4441'5'5#. ilatn jlig~'b1:s.r.a di d!aftaf1<alUl del1gan j.C!isl yang.alkao· lIi1tutrK . .d:a!l~.REG ma!far. ~reka?' Masih m Hal.e:rti ·j~ToLong uang l1ya en transfer '~eka:p:mg (N]ICIi k. N .kan notif]kasi kie CIP m b~lhwa i10:m(or t.ggurniak~ n 'shortcut t-erte1ltu a.sadar me:[a~ul~an l Cara· L.i.sang.u.s.tem uorcwng. 1/ SatWJ.oJi1iten).sul itoya ¥e'rif1k~sl .ar:1 . dat.d~antaralnya mempaKan ~.fUNR)EG~. . NamlMl h at infp:erlu .:la.dtaktt'fflmn..akt.nc.a{rite~rj.ft. fcertentu j karen a deng an .adi~ beralrti ada k:emung~jnaml adan.rtu en'se:li:dilkl d~il1veSttigasi) d~lo p.wkena t'8.ya.rovider~ dan pelanggalrl.rJ. ISelf!ari~:aht...r . j.MUilgi~{fnji. ngga..an yan.seti:ap.m8r adiaLah ~IIPIi=[t1g1ge.s.gi..ga h atl.eJlak.h ~.alk tenjeteks.EJ pencunan pliJ. 5epertf d:ik:etah ui Ik:ebanyakan yang merni j ad~iko.t namanya soa~[penCUr:lian pli~sasendli ri masitJ tergpliong ·aml~igu . SMS te"rseb!l.e.• p. fKetika m:eng~ti~: dall1 memangg:ii~ nomnr tersebu. adalah pmg:ram imi ng -imi ng .illkaIO Ilebjh.'Jntoh 'den gan meJl1.at p.n E.aewa adalah Ipelanggan yCWrnlg rnelakukan REGatau n=.rbah ~d:allah plraba~ar.end~ri dib1gi .alah 1~'l!IlmOr 9lallt1 gg. k~ywtlrdl tertemt.Amu dengan .ak befbayar juga. piellyeileng.siShifi kan .ln"tarl1em1a (fpC eratot akan langsung membLotir .~.P.! l!i!a .e:r . .rrfS· ber1baya:r padaiha:L ba'r:lIsajia ....yafl~ t~:lfiya tidak tere:gistr:a~i me~ji adt tereglstraS'i !pacta.a Konsum!e. asli dan operirutor wajlilb Ime1~lonak:tifkan j l~a terdeltekSi lrt'nelrrlggurJ'aka tdientit. o~mllm dan operator'dan CP yarJ g 'terljbat . Maki[~. 'hal inj bi:sclr ter'jrad1 jjka riomor telFSeblit S'li d~h harigus L kern ud~an tidClik ~ern pat f.erb.all\a:fiI layanan t.ka'ri mefl8~r a~IRari pelangg~m:l I'.enititas.omot te.diisi.sudah melakuk~n ~EG aJtali regfsttas.u berde:katan tsatu harj bisa Ibebe(atpa sms.tahui s.! !.u ma.d.ena me:rejik1a mengetallilui beberapa keLemal[ian olp. ·j~!otrang d:a:lamu .bu:wt s. ~kaml te.gana~1jJfI b. bi'sa saJ]!aJ disamarkali/' ~ngkalP prog:ramm..a te1fg.ap IUiomor-FtOm:.elaskar:1 lik.mbois.dal[ah flICibel keLalaiarn liser sendi:ri .k bb~a me:l~kiJUkafl~~'bLoddn~e' ket.~sfa {Y!lK!I}:.pal k'onten puS:h s.Lan:g. ber:edat p~ La js~ jlfka memba:las.um itli :s. 0iPera'tot tld:a.a.n hidu p :!IetJan -han Irakyat ~ll1donesta.de!F).lam wakt. ~~.anttaml. pr.REGsekaili pum d~palt dUd!dm sm'S.eluk.-dallam'J bi~sa me:masulk~an ru:rmG. pli'iO~ramJfyer j.ea~an (Hlberi fa~Uilas o~eh InegarCli berrup-a.amun sete(ah m:ellatul~anREG maka. 000 ISMS.lajl1l~a1l1suatu :s1S!tem i~diaftar'darJ tiE!Jk.aberagam.:la.amun ]'lJl'!. lagt reglLilater Ce~a.b ut b~r~. i<el[em.adailam ililterval to merJ1t S'eka1li)JsE:dalr:ls. ak~111 eng:iri m.ela Aggaml jSielhingg'a.er.m J 'Iud~og.rs:e..mem ger:ld<. Ada operator y~ng mempunyai . pragra01m'er membag1 dl!CI .46 J 7 '% .terdafta:r tag] n"jadi un~re.Jiil~a 110Jm()f pela r'rug'g~nte:rsebut ..~arJ tll.sebagiafi besat pe~lang:g.EG.tidak dt~ebutl~an bahWa u ntuk.t1re:gttu b. .kan bisa . pr. 6 I ..n~~ shortcut mi~~ REG. .l.IDwi' 1Minggu~r. ·kar.n ball1wa gecaras ls.a~au h a:~ga.merli~j:apart SM$ seip.l bukallt1ilalh bcrug~.Mungk:i rn. Untuk opera1tor _yang sudatJ memiL~ki sislem teFiWjWP7 h'a1iini tidal~ -daln:at dUakukl.di 3 Yang pettama. tfba~tibrtmeru:l!a.aI1g:an pulsat'anpa selbal~?Tak pe:rlu I~jngumlg kanena And a.rd t:ertentU dan a~an 01 push (di ki [l"i m secara otomatis) Ibelberapa :sms benba.rovlu. rn.!:\:!kerninlit .an p tid ak Ipe:malh 111endapat 's.. ~IWlillahallt1g mernicu tjl1i"llbuilny~ y kesan ~~·p.akarl menctap:at .asnya dan pm.ater1adi sepertitjdialk a.S.al dan UegaJ H)aL 9J~ma:da]!uga di ling kapK.ad~'lah prI):gr...ada1laln kotabor aSi C:Pdeng~rJ or~.$udalh -d~:lalms:t~truJs UN~EG..s.. I • II J adi' b.am REG otam~tis'. meila~u. Teklnilk 'lal n: Push SMS terha.ruS:kan Irt'nelrrldaftalr dengan Id. Jt. IUnreg d~. ·ba~. seta1ra.

. bencana".111 :XL ~lg7J.] OOD:l..:..a ~e IS Rrl ~ f.Qf yang biasa menyedot IPu:~sa ada:latJ snort code sedalogkctlrl homor pa!t1. -ba~W~'ilindus:tri elF' .emgJkarn konsUlmen berdasati<an masukan pub![ ik t-€!ti(aft p. data _yang didugatelah m. regul..kum. jl lsi Berita # Nama Lengkap # Alamat Lengkap Simpati DB.gl~~u~rrtfkanlayanarn jasa I pesan premium dalrrl mengawas.ra..uls.~~~.ilu NIl' Ji.!k..er apa ke.nmell. at:lIrarnl darn.tfJ .90.'~ ~Cl:i~~ ~!!-~ f'f'_J~~". 1 {20D9 I~a¥anafi jla~la pesan p. Sampataan F" ' .)sanksj ~(ah:g.cristiwa di sckiiar AlI1da.21"4~1.en~('ellbut.. 'le..ank.: www~indonesiatodayJn GdmiP~/Notebool\j.~.an bisnis antata (:Om1tertt tPt'€I vider Q!Qn op.enyid:ik Ibi IltuJk... :Dewabf1otJo s.~A:~~fI!~~ ~~!l$N_'f!.indonesiatoday.hun 1999 berlllj u.•.Sieilalr'i1 ttu.indus:tri bairiIJ..cp.e.pid~nar.(IBatJan Reg(Ulaii I-eileRom uWli~asi ~!ndones.operator ata. ~'n.. ipe:rl1lrldungan.bisa dfi[akukan i!legu:[abor lj.ukari (lp.aSMS _.()Q(XX yang s.tulntuta n S.admimt~tdratlf allam b.rd~p> ~~Mll~""'j.'B~1!i~ . pertam.anks1sesual peraturarnl. Fa.akan.erlfad't pela.i pemlberlaml ..lew.aml.i'iI.~at . .·ODAY "Pcristtwa Ada di Sekitar Kita" " :0" .Ain'taI'a 'la in tefltaflg~ SMS p:remiu m mau pun SMS broadcast: Per:aturan Men~Q.enipuan.·~:.konslImenUdakmeng1rJglnkan Layanan ]r8iS:(l ipeS:aJn pr. j.t ~ uk.Anda.mflnfs.lkar'l ~ tenll:adap CP yangrtelrb.edam marakllya SMS premium dan SMS penfpuan memlbua.RTI~ berkneJlh.111 dati.. rmaka pihat-pihak yang d:inJgtkan berhat.gara..abrot:o ~ F.e:rbllkti'm. .rdi1la.el~nggan dfslJ.al~lmaS.lr.kuatit~s :layanan .an lbagi ~OJ'I$lI men fce'~et. b ~i:I'I'.••..i tJ~L t.at.BH. mM gi.. u1Pad:a awalnya regl. j• Ketfg.o dai~m :~ebuahk. Astrid l'i:ar k~P'I'I.~$'istJem ap'lHtas. jika ada content plro.)~~].erator dalrl Ci~ IBRT~ bakal rp'empeLaj"a.an ImudatJnya.ya.. .d~at dihu~un"i konsumen dan (:(jJlra pehai'\ganan penga~d uah. lihat..cian jpelraturan menterf..~~ .n".aiF~:r.i .d~ keriakan tudlUhan t. .an ada:latJ pelaku peniptl an.persensudah dlitangani bersama.i dt ::ielbualh stasiruJ n te~eVisi menyata.llals.3'~".aran ~p tersE!lDut..asi.] yang ada tak bisa mer.tenta!n..Diwl Mlngguan E.ti melakuk. 12c. Kedua berdasati<aln masukaln pub![1k: BRTlakaJn metakiJkaJn pe.y~lng lbertei1tangan deng~iUl iep..atot S. 1.jstrme!WiQ AnUat. ptd. INDONESIA 5. apa perjla."".operator. ' °lpe:r~mr._T .'"··:1.ri dull! slep:ertj.laha. pen:gpi. Ter~al't pengaduan ~(ofI~ll!menl' dilem. O• BUKANPlDl.c'Talk her-~n'J pEmeltintafh beke1fjaS.e'Slliili ket~ntu~.g l"elektnj1 urJik.diisi .ator .1 NDve:mbe.aka'l.indonesiatoday.a..n Y~.njI1. ~'I.at '[lata pe'la.entingan k rum um ~ ~esLlsji[a~.ra.anks1 . trirfik la1lu Iirlrns.. Ser11entar~ 6.st. 'l\..um bfar mefels.i p.0 [P su. ' Aiisor Mmta K'.ama..e~a. .o..rrt:rLl~sfkarJ op·eiato.'~'.~. Pe'[alnggar-an .9..ya. meng.n' p konso1Ut...'J B:RT~ak~n. n 'k.ngawasan~e~ara ketat. dengan IBareskr1m untuk.eperti ·tertuang pada Pallial 15\ ljk~ate:rj&di I~esa.' ·B SARA-J. J1'k>aJ menyesat~an dqr'l mefugikan maS..endaftar 'sa.:~ra hukll m a~~n dts-amlPai kan ke apar~.to:r teLel~omuntkasi dai~~m ..la)seba.. j akt. informa!ij 'termasuk.et'S. mmdai[ami hllJ.efJ.lakuka.. .ku HIlimas IKemenlkoll'ilrJf. p jaksa a:gung ..a· Data pe1angg an 1 -C121..l1gg~. tegas meJl1yeb.dClikan tertJ.ti~~llIlI~ •• KirimImn IDforinasi ADda ke.. bahwa nom.a yang menindak .karn dlpUbbkaSU{~.~atott S.e.a~as hal i1')1al~an .antar:a JCP daln 'QPEfat.. .ku )'a:ngc Ji Ita rm~. _' .:8~.dan opera. MaR.t !BRll . '5. .dan . BRT~IbernamQ op·eri1\tor kQmmii kasi a:1~an meranci.g al1timgi s." . - '.Keemp.all1Wa data pe:[a~'~gan lelah. Ikhusus.. 1 . V!'·· Kmrn Paling 'l\i[udah meru~:rima7. i[atn selairr operrator') ada'lalh dJ!lalrang..ellallui SMS IPeflipuan ~dan'lcr}la:nalltl pesan premium kep:ada IPoilri unt. )'a:ngc diamJbi t 'berdasa:rKalrl perte. J i Ada j uga.] ~~9.a:nti rugf kepad~ .aitas~ers:etu]1 ualn k~poilIM.n jlklan~aya:n~n m8JllIyarak:a.upad. art~~ ..~a't ba..\J.n~ ~eamarna~. Pasal 21 UU m..Ka n oper atJo.l~alnj.lll I~ndos.2.erupa d .." IU~' T TTL ".000. didailamnya inform. Itod.dlc:u~~~.k.111 Flex. .. ..ium.a' . Ltl .. ..s:ihterj adl !KesaLahan b:is.yang .al~lI{er]fasalma .. ..95:~S.J9.ln dana.m Layanan ]r8iS:(l ipeS:aJnan premiUm. A~"t'j.rang meLaku kan l~egjatarJ usatJ~. Di INDONESIATODAV UU 'Ie'[e:~omuni kasi j:uga memitle:riKan perUndung:.. y~fl.ran hukllm. Hefu men:amlpah.111 7 E. B.muan antara B'a'[.i.s.usvangtenga:h maf~Ik:.era.. uif~r . l1.diseblit~SieQLJt lalai da:[~rn melakl!kan pem'Tgawasan. ~i M!~r. B:RT~ reg~Jatoil'" etj'dakjnya teilah s via nom:olF 15:9 dan Lebj h dati tn.dan p.t.S) . :No. d'is'~.IIIlI&"¥~ As~rltdd! rmliA'~..men genal nOJI1. Ierouktt deng:.~kp~a.ag~jnfm'rttasi: arp..i~.h:t_si·oaml meJ[Cjj~ukaml jperJIn.supi SMS premium dan SMS b~!rbau p..! uj air Hef1~Sutad~ J '3Jlnggota BRJ~I.ad~IP .h . UU 1 AS OI5~."eng~..efl:clpta~an 51'stem p. Menaffi'fgg~p. II' '.kast.11 hanyas.a:~i .n kepadtCl publ it.wkait ka:~. 't~n9kt!( DII:!'i.~ :l(itll.Dtlng.Qf pengadu!an :yang. Dat~ hal1ya boteh dib uka.lf.. 1DO/'l . ." p:r:QVide:rdan :BRIt..il~at.mg .memberi~q.. j j a~tivast NamuPl 1.lberis.tkan data pelanggan .gU!la~itentang...a ..'!'d_ ·Ali:ti.edotan pullsa m. ckonomi~8S'osia~uooo/a" b krmDnal.t seta1ra· m:aslf . nomoI' p.Aosmd.re'lmlum maujpum laya nan SMS broadcast halrus m.!lobUSmcnyampalkan fakWcp.~~! 1ebli:5"!.tJlJ h~s:1lnya a. p'eLangg~lr:an. Ipihak BRT~I Url b~lk:al JIT-III!. tau kelalaian 'ope~rab:)f yang m~eni..at Three Q'~D. ~d~ beb..1 tete~omunlkasi seca:n1). (P:K..SJlIJk. .katerjl ad] peLang.~at d·i. at~u operator yalng f1.kus.. m:I.efLind ungar! kensumen yat)g merfgandung 4m1sur kepastian 1I1uKum dan Jll\:eterbulkaan Jnt:or~masi" '§erta akses 'umltuk Iwnendalpatkaml.du~f1 • .kta poHtl~.~sama al~a.lah glJn~kan.r WiNW" . -~~~-.tor telel~omu niRaS'"isec~:ra.r telekomuni k:asl u~tu~ m. ilfitldt anya~ pihak m~nuding regulcas..1 dih~"t~.~J.1 j 1 DBo§7o< 19. hU.usut ji Is.endapat pe1r:setujiuan d:a:n kons!Jmen teblh d:ul[usebeLum 1 . ber-s)~ma.pm'ufl. I~O:nsumeh: U t19arl'g:Undarig Nomnr: a Ta. • .atal! I~ebertilban umum..erri..sehJi~ar yang djg. ~el1 ima~" BRT~I. penciablltan ijin pendaft.rm ll<"an bu ke:rugian.esemlPalan dts.anya£P ham)ya w~Jfb m.XXXJ.in (ilaTi HPJ ratalJ. .Mkan.m.&8..~.s).I~. ~ami dan taS.ngsan oileh pthalk...ot .(}.a.~-' 1 Pada UU 36 Tah!lUifl 1'9'~19. 1Vbri bem.utj~anbal[lwa mi Firo'ri ng tn'Yeli~. ul1tuk...ebulJ. t!u~i\illi!"'. sekolah-kamp~$" hiri~a.7~X79..aml menYampaikalrl..~'bslilh~ial d1ii~:ha.111.ana.g kabannyai tifi:laJt.ln T-.19Th IX1:2:011/1:9 Ok:tobet" .da~ df ~Iplacik Ili.ilnda~.e'S~rim MaJbes FloLri YUQ~ ~ Banyat petanggan 5eluLer .ditirdak Se[aira.eLaklJKaI1 kes'alalJan sec.sit~r1<ail SMS premium dan SMS penipuan '§elbenamya s:udaht~rtuang dal[alrifJ flUlrJd¢rurJ'gurndalUig.u pi'hak bemlat untuk I]l'endapa.fi. VI.111 ~ A~!i 08lR9.a. mengajut:an.76QfJX.~ ~e ~!jj1il.urJa..ga':i perpamlj angan t~ngao' pemerintaih 81['Jglkat blcara.=~ ~ ""S~$~~~~~ ~~~~s~~~ '__g~~ Penjahiilt Ol!l~mk...erfng dikeil~hlk.i ~angmemllngkin k~f1 l1k_a HIUlm:asMenkomilnf:o ._ termasuk baru.¥idi~lr yaiog' dltemukJenaU mela~uk~f1 peLangg. Tei~~ebi h belberap~..eny.s~tmpu[a:n. l ~~~= -.ngb8rll.ul~ .an untuk. G.Juga 'G:~ttga b..lllaJto[ tidal<: trngin t:erl~:lll:ketat dal-am mnengatuF j n-ci:ustti konten lantalran teirm~.jang Oa.

rntarll:g.h a~ya .la0] ~ • fotl:. te:~ekom.akalitl .a:r all1 (reghitrasi la.ijduha[l pen.te:f:1\al1 t.e pSl~. cH.ea.1 da niJirnns aksl Ell~.sgaraan.[eh content provider yaJn:g.eflyebabk~.ayat men. PemyeLenggara.nggan ~ g: beirhak. P.g]otaIMOCA. ada .selli n~g.kt.aira pe.e!lekoml![ni kalsJ .im&(J a. . . beJrb~gai upayal yan.sud pada .Kem. . lbergabll.LayanantieilatJ d:apat diig unakari .amun.ng dengan IMQiCA.e~r~eb:ut.m.ruJP~..a.mpilatn tel.uaj IkielPutus. intersepsi 'seb.ntati f SMS pr. gat.ar)'g meLal)ggat al~ao dlp:ef"i s)~liji~si bern pa peringatan tJlngg.ecnm.a{raIpesam p:r-emill.rJ UN REG .trasJI akfivasi.nT! IR. N:Qirmaml.erJipuarn XL ak~[J terus terus me:talkukan edu kasf: agar pel<anggCliri t1a.on~limen Lelb:l m ud ah mengadli atau h mertg~ubungj j.u m ms tan!pa.d ang .~iang bf:sa ketJa charge SMS preml um ad aLah lPeLangga-n )'a:ng J sudah teregistF'l!f.u..e.m atas k.ej'~1k maraknya kelutJan terkait .etlk merl genal1·b aga.. pe1ll8i~J'iLa:ng'anjd~nl atau p. riM ..mCOl1'llmerCe MolDi(le Data Services.PasaI3.engg. f'I.~.(wember D'ituduh. tengalh berlan gu ng daln beLum mend apat l~epLJtus:an teta.el'}1jh.diisi .eway.a~: ins. 5e'lielah Ipermi nt~alrJ berhent1 b. 1. I tersebut.1lAA ini 'm.asih tetap bl~af l~etr(~lPe:ra~sj m sebagal penyedia kontJeFi.alrJ pemeri nt~h f~ominf:o dan BRTil).eghi.ellallui ~In(iosat (tan .lf]" untuk SMS p.ra jlasa pe5'an p.eh oper atOir~ MemUirut Thomas Aqiuines Syat!r~L~ . hanya 60: ya.Te~e'lkomurdkas.11 :secaraJntelnsif lay~n~n c~(lcent.m'-:n'<:i:apat_ komp:lalf1 daiFf ~leLanggan dala 'batas .g: sL.enal tata eara..ungl~ilUlan bo~e\'J[rnya databas.elakukan I~elrba.ed'ot puLs.memgenal~an Ib:laya Ipendaftarall1 (feglstr:asl/aktivas. p@JtJwa. Saat ini P.efl~mbahlkaJl p·~n8'guoa.d~ r1l1ggota. 1M inggu~r.deregi's~tMfl ~k!tiVasfJ.ra IpesaJlOpn~m~u.l!lkao '.am'l an (de:r. Ie) ~de.l![ng yang d:i. .lumlah Ipelanggan te:rbe.engan se1lga la dari tanrpa halk ~tau m~'law~nhukum m'e~aklJ k~n iI1tet$~plij aJtau pell'lyadapcliO atas. 3.san premttlm d.en lElel~:tr(.rl'ggotaan.efilarigg~I~.lJfJ.ga..etJ ELejktro~i1'i d'aLam suaw K(Hnputer k danIa-tau S:istem E:~ektronil< t:ertentu m1Uk Or~ng Iloain." ~e~ darnl didaLam suatu :k\omputer ciani atau Sistem Elektmillil tertern1 tu mHik 'C)fang Jta1 bal k' yalnlg tidalk n. Dar] 2!DOLebi.kan sci gLe rt9!yj~Srop~ n untuk melakukan UNR1EG.n clan a't. disebut SMS gatEway~ iHanya p.h oCP_yang' ada.-gnJtu. XJLjc I'$.i n.n p.si dengan penyed.npa· ha:rus registr~si (REG) tellebitJ dialhlllu.. .menyeddt pu'ls:a.da ayat f~)J kec~ali pel1yel[engg..pun m~ruJlp.oktober 2Q1~) lndesat melilgklaim sudallil dan . . ~~ erigenal ti ndak tan jut tJe:rhadap CP M (~onteflt lPlr..fi1o liI:ik ..arJatu:ran y'ang djbu~t [leguLator.etl'ingga f:rafik yans.eruk I'$.p:aOt it! ubungL d j.a.Intuk meng.an b.e'n8~j u~an g.pertjg~ d ~P yang be"rCl'Per~s.e:rLang~pnafi layanafi . dl dal~mny.~[J premium wajib memberfk-an ganti" rugi seb:agaimalna dllOlakS:ud pa.em. Centre) :yangi.a dam sanks] bagi CP yang layamal1nya. I • . Tjalndra Tedjia menyatatan bahwa ada.ufi yang meff¥. ~nformaslIEmektr'CJni.aL tevl.g.lka.rmasi .efl.ku~a.e:rug1an i~~ngS. pes~n plr.elai'\~g.tFuk.ktlvasl} lanpa menyebutkan a jenis layarnan p'~ye[enggara][asa.ldah di Lakuka.t suka!~e:[a.lal.r.da.ell"lmen.e]pada penggij I)a Ie) Car:a penghemt1an be~lan mianan .emlum /~ u]!a.i:sa.trasi JaeaktiVasl )1 cliteri rna dleng~m:l LengJkap J.sala.SeteLah Ipendaftaran (rregts~rasUaktfyasi) dl Laku~an... pesan te:f5lebut tj dak ai(aWl bl~af Im. m d"l:iatiff yang a. untuk bertJenti Iberlangganan I( derf.a. Setiap Orang .km.lyas~.elakul~a. 1 PUl:. .S\istem cha1rginf£t atau s:i:~:tem bi lUng k.langganan (delregjs.€'iJterl '~o.s1 terse.s.it SMS IPt.kesus'i_la:an lke~manalrJj' atau ~etJe:rtilba!n Ui1)lI m 1i j• 2..s.Pef~m1rrtaarJ berfJlerJti befLang. . Via SMS plrl~'lmjum dan 'SMS penipualrJ.S'i d. J 1.sangat kedL nJi.an p.atas ke. penmintaan be:rhenti 'ber.~ p.en·gungl~ap!kan ' hal :SJe.eLengg~r~ j~sa..g.uTik yang :siealang .ao dla.)~.amlisme' liDelm~lilUltah n uj~r Febria~ti Nadlra)j IHead of Corporate Com..erb~i~~n terbadap pel1yeLengg:araEJin SMSp:remium berdasarkan mastl karl.a.gy'[dle:r) naJt~!}lterrtu .but .oLeh p.~l. • II Il1ci~Q5'at pun tak tff:Jggal .PClSe5]1 udiici.uru-b. kaLi b~ru~ha . yang ak~n yan menclqpa.t Panggj Lan (CaU.ellgg.SA.engg.itu.o. u U Inf o. .kuk..Di la rang.'i'¥"'~~) .. memlouat mereka ta~ perLu Ilagi lri)eila.. Operator CD.haml ataw Ik:e[a!laii:lr:l' penyelengg.lie etik .4 1 .eri.push. an Imenj. dan ta.a..ot~bll!!rneoperator deogcan .enega~an ~UkUIIl1 a~aspe:rmfnta~an kepoLislan 'c kej a~saan 'c danl atilt! institu:sf penegakhulk~um Lainl1ya yan g dttetaplkaln berdata:n~an lI.lfl· audjt (tala CP :ie:ara ber~'ala.-:nm~onf1.1'5 1 . Tat: l~~h berbeda.rb. tayafia. IBagi y. no.g masftJ ada ae:[ajll bagi pel1y·eciiako[nten Wlakal. 1tah un 2.erita lam~ .ormasitentang j!enls.errrium wajllb me:nglftmk.lari Long n_u mb. • • II Pihal~J<t 'sendi t1: mengkl.n bnffJ:Fmas-i kepad'a peng:SlI.f:(orIP.CA Jqg~ berda1ljh tel~h :aJdanya peraty:r~n Mente'ri yang menu nj'tJ k !BRIm seba!ai pengawas.ayat (1) dan ayat (2. ta.ba~al disedettsrus menerus.erri ntah .f.ar'dltanalh air terkesan btl ngJ<am.I~.Mengi ffllpLementa$1 karn konfl:rma$:i d ua tingkat JlJntuk meyakink-an pe:langg.Meilatulkan mejikanisme kontrot .SMS Ipremium j ~Ifidasat miengaku ~Q. Artilnya ~ pena.emal[Jg sudalh jadi c.an yan's.! Pli IQ. p. ini d:jbam'rtah'n. Yang men~tfik'j ~IMOCAt!e~l1ya~a lPernafl rflengaju~an j:udic:tal revllew te:rhad8tip PeratllraJrJ M.d~cek 1k11l!!.I<!ep~da pen ggUlU:l a. Salyang 'seteJ[~h keLuafJ ~nggota yang fnaka:[ t.ng!~lI1 hany.ftar~an Qileh pengg.suk.i ma~.Me~a~ukl.m.nUN REG .5A beber~pa.ia:np~Tnyel.l1. .melalldsms ata. peny. I 21~ • • II .ode untu.'iln. IEsiajiuga a.n Ipithaknya.apat memlbuttikan Ibatlwa l~etlJglan ter'sebut btl k.a membatas~ ya lcibarg.egis.~m_jbelrLaku. Seh.rmasj i's1 merallil ~untul~ mendapatkan tanggapelJnnya. .d:i m~ksutil pada a~at (3)0 fi~atll r derl.pemal< m. J • Telkoms.e~lJrang~kurafllgr)ya m.anan dj:SJertal 11UJf. Tbk NO!Fman ~. pen. S.a pulsanYGli.dia1rn.ktiYasj) teLah berhasn. p_engglin. ~f1i berrarrt.kai membatas.ka~~l'meng.esa:latJa. Dfn!ll{tUirOperasionall IMOCA{~lrUJ:donesj~Mobji[e and Oni~in.uturan :Esla yang.p UU ..eaktrvaS1) te:[alh benh asU clna[kUI~an .tUlpaya antara I[a:in: .009 te. 2.a '01berhentika n dan I k.i) berlang. n pungka. • • Sebem1arTIy~ !Pen~turan meflg~n~i penyeLernl.ji b purn dl~a~\u~[J.e pellangg~n'J j ug.cu:rlaln p ul~s.permudah pelaloggan diaLam me:[a.j~Terka. 'Padaha'l 170h IMO. [nte~epsi 'sebagafmana d1l mak.urriG\tion IPT BElk'1!eleii.m rangt-ta p.').Menerafkan $iJ)'gLes~ortc:.eufrtungan d~ luar a'tu Fan yalllg a.berhent1 langg.ditransmlS'ikaMl.. Inf. KecY8J:[j. Term. iI1bersepsiyang dUakukan dala.n E. Pasal.dapat ditJ uhmngi.~mr [pll(J ptu'lyas.nal dalrJ n.ga'riCJiln.219 Th IX 12011/19 .lLI'at.rl'ganan disestl ai kan mek..kJurangWi y'8:·a) IP~UJdafit.derita.4..e1ask:a'n ~()IUI[e:n d ':alpa Y3n g dij:IUal. lE'Lektmlrlilk dan} )8taLI Dokumernl E1le'i:.~ mengg.Jgi kiepadaJ pell'lye!lengg.. f) IPeriocie walktu berlangganan.ui.a Flremium.e:r ff9'90.rim&o' SMS·pfem1l!m.Jt dlli~~rk. 'op b.rrnl~la.m:lal)9:·-un.unikasf teitatJ diisusun secara rapt ·. 1 1.emf~\.Baht VII ::Pe. IpetlyeLehgga.ertiah.ka AI1d.a:~j.:stem keamalnan ~ang.yang harus diikuti (i).kdcml atau [)olkum.aLahafi dan atau liteLata. !Sat!kan.er '(081M"'~M. a.enah Dug~ari pencuri:an PUhHl m./.sms" mms a~au e:ent!re. ls:u ~a ffJ.n yang p.munic'at1!0l1'l:Xl.em1tlan . Jika nomor tjdak'terdaftar da:lam layal~. yaf)Q.di l~erJ akaln pj a~a.t ki. 2 .t:~asi'J.ia konten bersang~ut~n. Hanya 60 Ang.s:ms atau mms.ew' tsrselbut.JefliJ.erubahan apa. Operator B. dari i'tLi. Lebjh.etilma.J:a~ pe.ami ak~m:l ~ mem..uru Berb.tli'r:a. b.s.Kan .eLenggaraan ~eU=:kQ:m unikas1 yafi:g berbentaJn:galn . 36 1'ahlLJln 1999 p:asal IPenyel.emllngkinaml meny. Jasa premium 'Pasa. j.9i9rJai car a 'Y~n g bem1ar IIntum.na ~e:kllrClirl.IDwi.~sil .M~nurtJt (Jorpo(aite' 'Comm.eml~e:ri!talh ualn .es.di ilillar kiendaLi.l.ebab~aln illd(llJnya lPerubahan.Esia.omcor caUcent.e _yang da. 3..11 (lLejh RiUby Alajmsyah JterlKqd ang mem an.1 Temta'rig Jas. N.agaimana.(. Oktober g J N.an s:aat ak. ua.eny. l3UL.rl'g j a.e~nya yasern1:ilai Jtartf SMS 'rilQrmaL buka.~slelalhJ berrusalh a mem1 nfmarlSl~r ptaktek yan. dlUaktj kal~l s..cl1mak$ud dabam ayat (1 Jterbatas ~epada.ecnntJernt pmvldeF assoei at10n .~[Jp:remiu m yang men1 mbull_~an kierugialn .lll:Jgga J. .an. I. djda.k.deO'B_an lkelpeR~i ngalrl uml! m'J. K:etentu~!n Lel~it! Lanjlut meng.yang dilt.es .plros.'tafllggal '13.f . dihu~ungi PUlsA.gan Flera.~slelaIhJmenyeLek~l kQflten provider dan' meilakukan p.d i la:ram1g melakukan keg~iaMMl usalha peny. 'S:)I Pusa.pe:salltl premium wajib menglnf(i)rmasf~aln me~a~lui sms a'tau m ms taJnpa .all k~LaLainffya . G.MelUlg1mpi[ern!entasi~an sl stem d:e:nd.e~a.~.atau melawaml hu K(I m mell~ku~antrnt~rseps:i -atas UaFlsmisi ~nf()rm.luljfo:t'rnasllka.ara j as.rn'tttas p. ~MotA.ojrmasi Ele~tronik dall[l/ atC}ll Dok~ m.an maka aikan direj eCjt oLeh.a b:i$a dnalkul~an (i)per~to:rJ ~~ungkaplUJya~ .j as'a. nnmor yalng dijpa. Be~akang~n mab~ih murlc~l isU pengiri man pesan tlerSiebl.a kode . (:-an Pasa~.:a'ri 'fung.I~.• .a sudan dlCl/riitisipas] oleh UU ~nformasl dan Transak$li ELettron1k Namun sJ~pe:rtiyah'g ci:ikemuka.akan (nlaJt~IRan ses. .~emill m w~jli b mermberi~a.~~sahall1 omp!r n _.dilkel1akan k. IDalam rilis.di kel1akan Ib:i.e. Penggllna .ara t.lan.dengan software b art! yang.Qrn:te: C)ommurni~atlen Xl- L5A Ta. Renyle'leng:8~ra jasa pesaml p remlum d'fLarang .). P~USj' keang!!lotaan IMOCA berslf. mllclaln d1iming'~ilming SMS~ l~rJ: as amad:ern garnl pitJalk berwa. dlikfrilrJ1 meLaLuf eiP akansieilal~ m.K beirh:eIYtl berlan. IDaLam hal.g'ga(J an.an (der.anti rI.l 1.jum!lah tett..tmniik yang tj oak beHiff~tPllbHk_darl.j~ Heaq F@briariit] lr.tu ran Fleme:ri nt-affil.atJturun sampai 400%: berkat.arttl rugi sebagafman a .akan m..g mel'lJIglk~n pe:langgan dan m¢m1a.s. J Ira m:emamlbahkl.itj -hati.a:im . m. ope:rator Ilain_. dap:at.:.I~Jbat~an oLeh Ik. 0lpe:r.a. pes2liMl pn~fillll .e~gistir.

rill}tQrYp.. b""eii.. ~ebBsar $1J btta .g mefJ'muntUJi.Ln~a bi~n1's kllmUfl1ia~i berg:Erak di~ Iru::iQne~lG!J.yang sangat hesar..i~uQepat~ya~ dtllntlGtresJa b'e. Fax (0211) 7.lu~.t~u ken:a!~a.ll1):~ 'g:a:9!j' .172792718.am1t$'lg~ 't_eliltu ~ajja.iar:iY 'dl setfta.Ua:rca.mI1. posHjf mau pu r"I ya Ketika Korban Bicara aaII1Yt!!I~ ~dl1)1P"m''):E~!R t'rl.las . ti: pt'rpaifljp.si~st.. NAPAGUE Y~N(J INGURUS F'1U L5A ~1l.lah cQnlietit prIQVhj'elr~ ~ffi sudam a j'LOOll~~ pehgglJr'ta.Jct:T~-::l.petta.1tda~m.i d apat.si Berge_ra k Saat i111 .~t IOO~cine~ia.s-ta) uo'per:~tb:r' malf\Jh. p. waJar bita S.l1\as.nikQ:~i '~!F8~rat: tang 'silRgatp~:a:t. J. jllflgir"l.eortnm. ..i·~ stl':! dpt.l.rger8i~ ma.~ff(.gg~.(. D.~' . .s_a.ku~j meng@\rr1La:i laoyafl an teJieKOm b1nikasf I .i (!J'le_h pi~~.• i ilI1i~atJinfi[o.oid) .~ra onLil[l.er::ClIpa t.1f.el!.p.i. n ••. •.J.''[erima [~aslh..~m.erootJoril£ian JPui[saJt prrllSies ul:'I!~eg yang ~USa1ff\l atta· .uAlkasi 1Glergerat urrtbJ~.e tii WlNW.enls. M.III _ . merek'a.1 me[altd fa~GeID.awan SW6s:ta) .e fedi~i~si@taltrll. j nd!Qs:at tiP.' pebt1ng da1ri..w ianti ho mlti sartuL .reng.tI:j ~ndo~s.illali"lg f51rb .lamantia:~.. sistem ~Qmunlkasi Ib-erge:r..tlm! i{bmptek:s . ~1~~embQngaJl tekll61Log..·¥a. n'm r"'.tu perk:antorar. lrb.J "~ ~ ma:u @hqt'J}(J. .t~rll~bat· til~lal1J:l ctlnd:: ma:rutflya .al jtJ' IngSiUfrt..t~h).Qidpu[5.'di clallam I'lya terd:a:pa:t .pilljfJ J<ita selhati-hari beg. tfl!l(J Mi pn.iQI1c. apl1k~acsf sebuaJh.gl~aWl .uarr j!!:Jga.o. {~~eo H.!tJeiI:Jep8jJi:i sm~ . ~Inl ad~lahSMS. ~abJ\a.A5rSml. Office: Graha Indom:edia.ar d'j .rJ:syah' (K<ary. enak..k. No. '¢ltem'l ttart IPLJ.eLek:IJmllntk(!jJ~i'.Rt!o PriYQ.r1es.dl. Doserl Sekolah Tekrlik Elektm &. Raya Kebayoran Lama..J:(1jpu~sa.fau' ~lun~a~ '(Ii) PlalkEij.omu nika.pe[~fl.t~ p$da:.6. pemerintatl dapat merlQQnrrG.. 'pf'sfitl:s kam. ') * :P~ll~aLbaru i$1 i.. 1 ' . f.r"lp.~ ?:~ ~:". bememb~n..l1'eny.~f:).--: 'SaiTine ..a arne· {liap :darPlJ:f.syata~at I mioJ1e.L btsni s komllni~a.:se_[l.34 .efri.[~.'bedat dengC!ijfJ -$istem :t[eteparJ rum'at! l' t:ekAo[tlii dan b'i$t1is ~QftrW1i~si b:erger:a~ im ~!da·mme·. Sehingga p~tut d~pertaoyah. g da~ 'kJen_a pdh~ gals.r 51!TTIUCi or.ah dafp~:t.tJmlA yang hegatif.. up~~nm.eofltel1t.' S· pecla I _ Pemerintah Harus M:eli'ndungii Bsya. Sebaga'i p~~ak.S yartg ~sitif da.}Cllp.mbeli.:dfa. i'~lkl)tan stJare~.eta~ sudan rerenj:adl kebutu h~Jl l. betttilrnJlla~ n. Kom:ell"lt~1i' IFacebaoll Les(.HjJ:tf'E!'lIl::iJ!u.tlusbri tel~o ~ilJlll'e..md"to (Kflryawan .(K'.kat da Iam Sistem K. • • ' .11atl ()pe.s rnen¥u!1IurJ kem!)a_[:f model.H.'1 5M5 lpr.9 .tt'f ida:k han~ ~e~:asre\tor bisnliS t ~Qmunlkasi t~itapiluga . !I'II'jIW ' ~ -.ca:tm11'{ameba pas. Se:latn 'it~ ma.ra. proVi.sume~ b~tJ}<.eJ1J!elh. IB~ht~raRa ~ri.Qg~ Pi[JILSA EOMJIUiN ITV' e!:ah twi1fter ~:tab!lfJJ'ft1!lpulsa I.n negatlf dS1I1 'mefl8ctJerrtll"an yang negatif Iyilt n1e~.sarna. .fJoh~roln'¥a: bisnts to.outJeJ..a.LalJ.Menwnla:t m~UeiJ.[I Leb'iti. inj peme:r.a~yaJ'flkat W[ldanesta. temt-u ~a rr.isw~) rl:u:dah .tl'leh seJk:to . J um Lan pasar ~'omLrrrikDSf 1ger:get ak yan B sanQ1il t be. ~saflQ~tpes'at derlg. berlclembang.pl1i~~e·· pifJaR !B...Eame hln}la Pltu".i11g~ln.QWsering b(an~et ptI~sa '!terKtiraS tampa jle. kQrhao."g ·me.a. jam.i1aayat fANS) ·~~W'a1tJ.i@flesfa.s.s. 39 Jakarta 12220-lndonesia.!lS:8J.~e(i:_G[€lfl:~1:an IPU!tS. rerenj:adl $. dl(}pefatJor yg.ar:'! mengak. perturoj.eilet(Jll"MI p_~~. peta_ngg-al) ilJdia"bab soo. ~ . :~i_stemkomu. ..l1kll"afI"I· peme_nn.etika. ·ga: daJ 'sJi.t€lng:BJiI pul.krja. Institut Tekrmlogi B.o..andlJng Bida n g: Wi re tess NJetwork Pe rv asi ve Computing Tear] Jnfmmasi j j ~Ilan TWiitteli'.rt '$ioitusl g me_t.I~~r. m~a1kin gtL:a2!an [Jrl.(tellfnas)JW<.1) t f.sm5 d~r li na:meJr pasti ~e~ed:!»t 7' t -pUllsia II IS:i11"l. SlfftS dr ..~jta b"erada dt sua.eFdLarl'aJ~it:i[ing. liap di iSl ' pl:.l'g8t~m peRi::Urtal'1l pubia.l{· ~5ar)gat besar ~al':lg O~rnn.al) lp. Ta.-.alt f fit Ber.pemerintafl.r1Qvlde:f' nakal .rain .a"kj~"tas.• tlFUS lpal(eemo'lt 1bo[l ny~ sin) pati -i(1:uF:R~ -Ilg~ lbuat bEst § !laifl Id. pasa'r g. cBJ]l a g~ ada petubancill1 sarna 1~a:sf!l[J~:1~ lei Firma.ai. . $~elum terla-mbat .rI~d~j.1~uil5'a".Lain 't. te:latl m~nyeri!Jp ke ~~la..(!)]. t.Itama m.api l~em!eti'iItah I be:~$'ikap"lt'las:a' bo~lQti~~"IlillU URUSAN ~U(m~..em:Hfld k~itll"fatl seput-ar (}~FmtiiJf (jan :tiiJ~al"laJ[).It] peIDJiJ'eu..• " :.etlerapa ~al'i I~:t~ll' ~rw.rl m-el'leka .d.J!l~a -t'liilan. S'iiakaf'l ki fj1m I·emaH R.umlam pem'beHnya mehcap~l sat_u 1uta dl..i hl.tdrpul!ia..sWltsta d'alam lfl-e.~orrteril P..5.y' .lm. J!]lS"a. ~i rJegan~ IndonesirL. JtJm~an p'en&g_bJnan~a mngat b~esa:rti1a. iBeri'kut b-ep.a.em ~omunikasi ~et"i.g"@ ~nilflg tatit®.b~ rr:l"en~11a.ermb~.si ber. pLlJlS'ct •.maldfJ .@:(tMa.&.· diid~ngar . l tt!rh_acl:ap p:roVfej<e'F' I({Qmu:nik'asi ~~er:gera~kar.fnbah' balll.J J man.QebqokJGr.tipengaLi\rl)aJlfi ~·~I?Ia.f be:r!1~era.ep~lfllan ti\dak. tt!rkiCintl"o..J.g. tidak terJ..g k.r. Ine:tifiKacsi perru.a .ak.al~aituAp'ple.'·st'O[e: rere.nfkfits. a'tlu[pu[J dl ~re'ta afJii I lJU$Way~ 'dapat dtLih~t hampi.cal!l ~em~r It~~anaJWr pe..• o• .k-ati . Sc.ari madel lJ(stiffifl}fl y.{ !plJ:icSa !lec.r('lI~Rk_f. ttia~mamplJ dti'ikiJt:."'~Gai p. _Perneri n~.lilru.-5 ay:a: tillaJll l1J.NCi (Ibll:lsit). lB~rl '2QSe111't }S.~ bj~aj ~. bfsni s ~iQLam komunllaii nerge:r:aJ<.l bitJ~~1g. 1 1 uta.adj (IShil1'l S"lf'Is•.eotrtent pf0Vider).... palling tr~r:fI:a"k> b:e~uaF:a..om~DtalF dam'ltweet cila.r0JJ1P' u[fi.R. .ern'QQ.rmasuK .ti nf mayO'rit~s '(.lti.at~Qcw:!sJqu 1'Aa. mt8rogguna~tafi' telep~M be:vgeraR"-. Pl.t kita..ar:l .etllahD'eLi 'e@lJt@ottp tii !ID11stms. 5~~r'I. M.JIkan banyak' p1~a~~al":l&tel'katt daba:m madel bisntsTl'ya: "(_te.Jn a'S:ing.g.d l I Ba.@!iia't @.ell"ak:d'a1lam t~ml~D5.l' flam_urn bell_um jlu~ga..s. ~~ukt.• H ~qt~~rata ya_rlIg.rasa jacH.RT~$~taku rel!~lal:(iJiJ.gh. ~~n:g 1~{jmp. .swQ.' ~_ bi$q J'j" L~PG'!. rifi~€)ill::led1:a.c!nlt~l1~lj:i WAP." C .O~p_."riam Rat.:tv :1 I I I [Il~IATV I unn~:CI 1~3:3 z".l keUd.ng dim'lilaJ: tid~~t .ak.:a ya~__gm.h .~r.dapat berdampa~ f1egat1:f paGia:segi s~~ial~pU1Li k-e~nf)m~ .lafJ mel~a.ng . yail1g paU fIg.sa all1da .Ai.4.f ._.rpUl'l baoyak.. '8e'lUJtlfcI' d unfa} pms.j.' ElvandQ:ri (Ma. ~ Ph.j.e:i.@rJ'tj-tJ'fj·ti@tJ.m letljdll. ~'f97~ tu rn~m.t t~n:s.Bal.lIlJtul~ p':a. '9'19' trus '9'5.1 :.er).~ ~ ..a~ _U11:r'~le~ :eJla! .m.~6id~J.cpa ..:g~ral<.tU~ipatr.'a~ j lIiga I yj{j efjl w1la&a1nsed.paa[B ~eLeflO1I'1 ru mah.iitluaJsq.et pen) u~l~f1 ny.jPUl$4 (::QMiiAUN!ITY ~:an C!!~um 1tw1tle~@tatil.o:a_beri o~ Cia -~.juh~n oonteWit ~.ng ':tp 'i~jrltaf\g:SijlJg 1 bulaiIJ lila:~aah~) B:amDal1jJ .Jisa' rr1. Emi r MaullJdi Husni.attll~pCJF ke.J~~aL1 bibu dtsl.S'uner.ggUPl.a .eml !J:JFn.€l.]. "k. Ma. Anda ltlga bisa berdfiSJ...g.m~m()to:n 9 . Dwt unri~.o ..ta~ j:um'laj1 Penui~is: Ir..a ter~sa !iiistemkQfllWlfli ka.~.u fidi'~ cnausaat.tr. .Ai~[J c[atl tlep ~e CS ny-a.@tabl.Soi y.g1gat kienhQtaln~yC§.sJk.~.d.u¢latJ tprnalal:).a.tf l1aflUS d'ap_ m~mtn~d~al':l'mana: bjsfl1.ar1n . J1.meL1:ldu ngj Kepenti I"ISlln ma:~aJra.··.geft ba!iafmana.J.e cpU...rtJlsp atau jrnlt"FI"I'~' . Telp (0211) 72796643. Namufl y~.ial-.. pen.rg.sj'belgef.I~:saI~asti ha:p'irswa!.endapat· t:alfl gg~lpan. Informatika.ena ~ebutuhaflflYQ yangtiaa. lPI.•• Dirt" '9. M:eJl1yikalpl "ke:iFllllllan te:rset1J:t~ PUl$4 O1!el~lUJ fa.27 96..eg:a..rovi dell'! bra~fk r"Ig.i dan bi:snfs komu.l{· d~pat'dlpungkit1. ~QaillPI. Bj$n~s_ knmun ikasi be.aite' fma1rtff'ef'J If"" .

kasJk:ann ya Jll\:e da:lam prod uk.dis. Fuel cell p.eJplIt" d~apat memgganUkan ·'eLektrol. . nam UIU:I ya.eda dengan ba teral yan8.datarn en-erg.air sj:d:e).inerJar Uri.olok.dibanding pendahu:~IlJm1ya ~ep.erba'runya'.mersia'l .e:[. J I 1~~J=.l) 1 'm.an p:t1nsip yanm: sama siepert-i m'embuat]~eUy.enggunaKan t it.fs: bahwa jlika p. _.mcJingkan petangKat lain yang riisematklm pada ber... ga. teedscli lrig:gns banJ-banu in.dei I~a.epa.ela'ltil di:g.engc.yawa lhidrogen dan Q~sjgel~l..n diban:di n m:littJi Ulm:-l0JI namUil prl)Ses adalPtasj m.lapiat digu nakan s. Ni-Cd..arna.d~ans.g.ec 1i h no - .. :['e'ktron ak.e ~yaitu 'e lel~tro da.ja butuh waktu -.n .emb..eifdah ~tat_ ~onversJ .enel1t1 dlpat.t.ratentang ·~·LiUdU'~ jon ~ t. Inovasi _" bate-rai termasut: salai: satu '.eiperti sebe1 umJl1ya .a~dia..ng~an polhTlle:r baru s.eLama l.o. vendor-vendor S-E!lpertt.clha:rge .diisi 2-19 Th IX 12011/19 .el1ggun. larutan m~eta not ditalmbalhkwn k. • • II .t1l1arn)la tidak Juga. yang s:ama serta I~.toda k.an E .gel polimer dipoton-g.n. Ka:.ejpii.ya.'a!rdi~lrf bahan :8:ell.uf:a~tll r y...engub:a..e nl~lperrarJ.tal< lag] mehc.aha rusmerr) b"i_a~a~a dl. namal1ya fuel Gel L . Ai ill" an .tang '~fueL .dipr.e.e:rf.e:r~j dengan metan()llcadaln:ga. art $lsrIJe d j j I • m. .mlbahan yang paling :B:a r.erl!e.dimHiki .edalnya..'9'91" l1thium -ion baterai tidal< m.eltlenaplya darikedua.s.Q'!am aolat le.ggi ~larn u n . barte:rai Uthiu. . iNl.elh ..eKItr.I-an Ward jsaJlah (seoran g prOfesor inset cia.et :kie.?' . untuk 1m ohll hybl.ah prn~on .ah ~iIl baku mJf!'mbuat: !batie'FaJl l'i:thium-l(lrn.eS Baterai I~ 1. Bateroa~ UthilLlllm kl'li'll S.e. mengemba.el .ji[ang I~JeJilUl (keel l d1b aindtng peng.kembangkaR sieh ing~a inovQsil1ya terJJQmba:t..oJto:roLa.n :vang ·f.teknoLo_gl.~tinya.k.ertam a !tali ditem.sat karerna tei[ah m.UP Lama. ba:te!f·ai ifiL Ada.g.ag.".Siem.u mbe:r ten.{all di t:emp.iS..eukuran ya!tl g dltentuk. ~ I' • II • (. suatu messa yang. ya ng.d:i ~erp'un.od:uk be:rigerak seperti la ptop dan ponsel.eKltroll1ik..s.r fue:lc.ua.lk.ube:rttipotes.anti UtlhiruJm.eluarkan biaya y~ngte:rb. Selbe lUm k'i:ta_b...epertJ kfta ketahui.gUlilaaln bahao baku lal'f1nya .menj8Io.cHba-wa I~eluar fuel ·celli dalam b~ntuk )arus lis:tlrik.s1sf: bate:rai t'ii~e[ (NiMHI .rke:mb. rp~d~ hal ~id~lk .up Imengi~j. Ik.eb:ag.ell poL1me rter li hat :seperti 51elbuaih ffilm yangsQllia.ciialam seilll1Y~ sec~[ a knqs. Bahan ini dijlb.alUl pada( s ifat D ilellTi hi a:rain ge l.emiJdian dlpa~ .~· dan elels. :KJeduan..gunakan iWl'l memm'kJ .rgi e:~ektr(lkhni. $. m.er dan CaJmpiLlran .~atu kelebiha.h s.n L~thlum .alat 'etektmnllk meml§l::muna~:an baterai LIthiumjon.e:l'~ juga.ehilin idea!L diguna~an .: . Ika[il'd.. d:en:gian udalra untuk. mlembentuk aj'f yang sellanjutnya dibuang .m~ra di (:rital ataq pe ra ngl~at pJntalbel flai n oya •.-ton pada ~lmumJnyanaAmu.troml serta ~a!r:bJJlndi:oks:1da.cara Ik.rl..rak dengan airatJ yarJ.an j at Ina.ettlan()ll Fuel CeLL) .y_ang berasal dar1 poUme.ae~tnJ:sjoJII Ilami n.anta. . .vember I • • II Dibr.em. eetl terus melrig~lir di . WhittJ'Wlgh.ldat ku~t IP-en'g:8~nti bater~j Uttrill.dn.hidrog~efl d~an oksis.ati'a pe:ralngkat mobiLe sep.akan -p.rI t 9~9'"1 on y me mlPtudiukos 1 S Sie·.apisan tlpts Ip!laS!ti yang dapat di la:lui oLeh k lon-·ion.. met)ghasHkan len.mampJU mengubah gen.uat dengan m.en_gg..f!m pada.el~tmUt alI s'eb.os.dan MT I tela h m'em p'eirllk. 1n1. _ ~ ~.. ta.i dUst u LalUl:! mema. sudsb lurnayan Lama mehemH~an fueL t:eU.iZf." ahLi ·'ft's'jka} ya·"g merlJP:~kan pelfleHlll l[l. iP$"7J.e.i[kaml I Me!tI'i\!H>lO~ O~t 'v PmbJliiI'~OJ1IE! ~mbr:a nlil Anode Ca~~.sterSiebut dijbal[ik untuk men!!lba!l'i'ilkafl llSt.ihnya yanJ bE''nlpmuncut vers. h1. IpeneUtite:rslelb.at Ilamban.ab:aham baktJ y~tJ g m~si h mana:t..~ eilektroda nega tJ'1~'yang terbll at dari lar1Dcul grafit 1((0)1. Casto Compute. IDalam tiDer~embang~ntJ Yi\J Lith:iu m lonterus .t:aruJ m.. aliI" btsa terur:ai m.Qe'll bema han ut~m~ m..!r'<lve menemukan QahWl~ terrryata.~:1ty of .digUfialkaJn s~elbagais:umtber d ay.~mIPlr .ejlektrlll it.ell.erti.ebut Ilalu m~erJ a:l fr g k:emb~ lj k. ]!. f· _ 'IStl ~ U~I "~.atifk<e p()Isitif. pemah mati.i1I1~~ngbat. ' .binam pada daY(1j·dam eqe:rg'i ~(atig . S. Ya'ri.celL' ada batknya ktta bica. n IPO. ba:gl Ipalra V'endQlr lIfltu~ rfleWl:gapll.! baterai yang ci'ibua t den!!l~ n m.emudI~n habts sehilllgga tJarnus.etapf . tahum1 ra:39. blrtuh e!2i:u i yan-g.awam dengan·teknollogi fueil .ada: d:asarnya a.t'ert~uk:tJ mam p!JJ men]~epit L.i~ . Prins-:ip keirjta daM DMFC inl yaitul.lntenslf Ik.ai perJyi mp'C!Jene:rgi Itstri k. t.ollrl 1970 yan. u nt:ukme nj!al~[Jta.eh!!ml.Ka:to:da )SlI dan Uthium rp'et:aJl .ei~ekt:ron in ]lla h ya ng .aga (jISJebar_g:ian ·piesar ga.produlk'Si komersiaL tahllm ~9'9'1'J Iprodukii batetai Uthlum-j.et:Jgg.e katrJdafyl~'~ l(:eU (.emang ta.emamptlan penyfm !panan sepeit.bllat.ya mem_bentuk.Ams ters.k:ura:n .b1.el~Jagai b.k mudah.etgi Ustrik.it c~ir y~hg.eng.m-ion .eriJtJ.p:fioduk mereka.cil.Lalh :OMFC O'llfsct M. IDwl Minggu~m E.en k<etil~. mellTl..f b.tli ngga 1G kaU Lebjh ~.eile·-mefi yang berp:e.asienyawa Ik~imia di . K'anma s:el pIlUme:r" memiliki stfat f}...a'. . tetap ·sa..ri banJ ifli I~Jen::. dibua.- ~ Sie:d!ang membuat mo'de:[ plraktis untulk m. p:.. $. memn iki ~epa.ektron .. t j • • p!JJluh t~..g b '~.lici"ptakam p~rtama kal i o[eh ·Sl:r Wj:ll.siln..tJUI1 k<emudj~n~ e E~nF!lflw Ludwjg Mona.P-no<'O' . IB.~b\jlnrend'~lh •.£€!. Prl()s..arl1ya rn_enganri:un'g. para.e sls1 arnod'~ baterai {f~~el side} dan atkan terutaj mJf!'njl a.ang dlkembang.a.roise.ba~era:iUthiuffiion Ipertama I~.an olteh . clIk. fue~ .rnengaLami kenalkan. ''-'-.etebaJlarn hanya beberapa m fklJ1o. irit kOmlsumsi daya dan mampu m~enambatJ waktu paKal.ec:.~ ~~ .sn is bater~j fueL c:eLlJ.ater. ~eJi11dh91il' dille. j.e~al1ot sebagaJi karndida-t kuat p.ol.engalami p'e!11J aha.elb. g hi nJ~ia saat f 111 ma. yang: dib a~n. merupskan -:salah.ta hur'} l~l[u J p·alra vendr.a'nga'nnya' s. t. ma kan ·eil..eng:g·es.ew<slbiUta·s mak.mlenj.F'8toir _y~ng te(buat d.lk d~barJldif'lg~aln nfke![.. iPa. Sa!lahs.rg.]lika.listrft t~pi cu~.et>eij".embuat Ir·ev:€). 's:oilld JiliJJlffilin flelksibel. marn.d!a pf'oses·.!Ja.m..citif yang fflemrgandlJfJg UCoQ2.'i ·dijd:lInia e'lJettionfk. Matert yarnlg di.tan meLebfht1 to 1m e]IJerper menit~ .e.iam G.M.antar~a anoda .aya Ibal~wa :g:el baru ters.g m.lce'l'~ Bat! kan palra vendor J. .san'O at tlp-.=s.eJ'Ialkain «fuel. Oktober ·1 g N.Kai catLlan daya~ S@fljlawa kIm).an da n dibentut kre d!aLa[M lbaler.. ~ {~.a Me'Itr.WI·20fJ2.ang.adibelri a rus. .e'. 3 .aksl.~t if:ln~.en.d~kan IpengganU baIt-eta]: (:~ fum loOlil'.ehllUfgga e'i.• FueilceU ·f. Peneliti dari Untver.ha n inib!enJ.lo.5eb.kan oLeh tim p.arrg!=:ablejl ug~.n notebook sel[am~ kira -Id\ra..al U'thlum-lffr:ls:elama.. :Ba.. ·l Ih .smy.ai.n.efpo.dalam tWJbulWinya menjla:diUsttik .seben. . perangkat.Uri allkarJgel !barn.m proses f'disdJ arg~e d~a t ~redlarg.el)l Kan de ngafi n am...wl sudabjeLas tJernukti ba~wa.thfum .. dianggalP.. Apa'kah tei<. Sifatrrya _yan'g rf!cn.wan dala.a pad a t~ hLi.ng ·a. ri n . Ustrik.f". j j mer:lt:Ji~S.g sarna .·· Li ma S.w~lI d~h merJ~mll ka·ln IP-engga~ti b~terai Lithium-ton I(U-ion) da.di' pr()to. 1 - .E!.S. batJeral LIUrium ioOn-baihkan sudah ...es. .uk..:roV:e p.e.udian belr.si h meo j C!di . . - S Pa.emikiaJl.tau Sai~t ktt~ n"Iemakal b~telraj~~ ~ ili-h')f1 b'ergerak dari neg.a. baterai ierkeso» sepert: jtl.. BatenJj liithtum -ion memili Iki ke!l'e..al[.!l. te S:ej:al belDe rapa .aran ~e:[.de s.rena mne re1k.. dJjla.se:bagai ·. l1tlhlum jiauh l"ebih ba.st. A:~dlr1rJ Syaiful!lah (darJ Dlelrbagatsurtlber).ait~rai Hthi~lm..ukan oi[..oIFlma.'noiogi "lNeptNJli! tI:Jff1lil'nal)1 ·sreeN:an bate-rai terlaiu suiit un:tuk: di.anoda.~inf dapat dlbuat rnenjlad:l.lk. L istri~.en j a.ekt mUsJs. DMFC seb:enajroya telah cHI~embang~an :se]ak.dalam hall niada poL i\m.a~.akus. saet i. u ~a I~al.n meng.inl Water Ad ft bamyak.a: en: fuel. e'i.:~.se!rlng di'gllnaJ.m hardwQ're ia'.n p:e neUrfaj'J ya ng in tensif s.ml berge.kat poftabel.'It ~ .ng pa:lj ng Ipany Clik di:lpiUh vend:orseba..da.arJi urn·(~I~ Lfl.d.~. vang p.(:a ra' ten.ebag~f.eeU .dad '210t~hlUlj:akhi my. :S... baItelr·ai Nt-Cd dQn Zffl!( -Mn..atunyaa"dail an ltlh ~ fUe1.aIr1'~.dget e:iektrdtd k.Ub~:blh .eilalui sepratat()f s. 'IOlsh11t)clL~ Hitactli J M.n s:tgnifi. Dienga.ut. yang sangat p. n B1elDera[pa tetm1o'hjgi'terbalru ~ebell1 dlrnya sud ah· ten~~(ila yang dapat. yang W?.m ada. dan Chattes Langer m'ernopuLe rllklm . 1'5 de:ngan k. . aw~l~ tahun9'O·a. baiterai :lithium i11uilai _m.m.cell!~Jk<etil~.-a:t.taml s:ehingga 'tidaJk.rja.fh di kiE!rna1IJfJtuk .ha~....a-l $Iesual n:omoJr dan j[. a.~ fflJ:ngbasjl[kan Ustri k.esk"tp.ga:i.n p.hda htJlu ..aj fLiI'!!ll Ce U.l:Canu nt.. G.rd.dan eL.e:rti pom.ek:tronit<:. lam . dipr(tduks:1 t~lh un '1.aIr c 70 per~en. Sej ak.[u5.epada kas para k!onsumen yang m.mengatami kemajualn.ai batera:i yamlg taru bentukffilya -a kan Leoi h . ka. Keti~a.{. fUm yang le-o'ihtipis.ri k dan a fir. Berbeda sekal i d.bahan :KatJoda dengaJl .ni h.eJaJk.adi air darn d:alaAm pr.menan k dan tJda k atkan k. p.aIrM. iKe·UntUngan ta.pOli mer (Li-POi)y..MrNlurllt.k.dan k.da tahu.elblh.emu.

ali: harg'a_ yang murah. 11f""·' " J. Software ma'i1akatliitu?: ': Pl ti h. } ~"'~ ~ III l~ opan mtJslc JIJntLJI~ mem t.: pi'lih StQPlika s udialh Langkah 3 mencari ap!ll kasi tersebut. II! l~ ~fiIt!I'II~ Jika h1.1..~.kah 1 5 m" • va I.: G.------- • '~gkah6 '.(IIb.one !II • Lan kah 4 " te nif'il'fi h...: Ok . r.~' . . 5..11 munn.opUon.'. . 'aka n e: ~ .h Ed i 5 r z 1 9' Th rx I 2011 1 I 1 9 0 kt 0 b e r 1 INove:mb@!f ReJerensi Spesifika'si & Harga Handphone TerperCaya se: .ng~n fUur P~I1~~d.a11 editor ~ag:~Anda dapet mem.:semog~ be. ~a. l~l u Dengal1 menggun.tl ] ka :: pertanya.a.'OO • iii ~ cut • Set. i . PUitJ c .·· •. ~ iPfilih endtika .1'" 1~!~'1[4~~fl.engi<api de.8.anya Rp.'c:e : dan Password OV1 flo&N~".SiC f'een pjl itl to:mbbll m.-. ..i:t gamba~ a tau.•.lup:Ui'h.>i~!'I(I~ ~j~~(j~'!.eJl)aaal - Lan kah 10 II! Lan kah 14 -- .buail: ringbone dengan 'memotong salah satu lagu yang' sudatl. .diah: ... ". rkilik.an .. ~L1il<iQl11p.m'aog 5udah dU. :: a klhir d:ati laJgu ~u .___ ____~ ~ !ilL •• '~sieh::saf Ii.' I'UIIII I~ ~ iii 'I! u~ . ·.m : 'i! dapat meflgedit tagu berformat mp3 sesuaJ yang dHngi"l1kan. ·dil • m.sekQ'h yang me....e '..lJiliO ) R~r""mOO[]." Dena.Anda pHih sebelumrlya".iii • seJlerU be1rllkUl ' ~".~gl. ~ent.emolFl : Te'ntuKarrr nama ~ FHe [agu yang.e. [aJu ...S.: yang ada dlld~I~.. ': :PiU. Ke.enentul~an ~ ~ .men-set lag~ : III ~ ifli s.: S.j• ill . d~gilJnat\an aplii~. Buv untuk ~ " membe:li ~h'i5~.. '. Video.llaJul.~ Set.Ail1'Mn 1.I. Anda Bagatmena caral1ya? Simak penjelasaflriya berikut 1.O~OJ1~ II! l.r •• . '~.etJu lall u pl~lh QVl t St. Lan kah 5 :'Masukarr Use nnam. .~ .111.meng.software untuk PC~ nsmun itu sl!ldah btasa .00[i...~~1~l(!1iJ UI.~ui"4r.tI. b..ck .. _.• ' -- Lan kah 1·6 .karl untuk .angkah 8 : 'I' l~ 'i! Lan~g. .ka .• ' ill! ...--.1.. ~ Pilih alPi~ikas:iyang : :a~a'lnArrd~j edtt : I1le.aifile Il:?reu .ed1:tor iogu.~ij.asi m p 3 ". I~ .eLatJ menem 1Ilk:an tlF ClJ.~[]~~ ~~MJip'~nq.Min g' 9 u a .~ Iii ~ 1------ .. ~.jc~ . II~ ~ !I~ t..akafl apltkasi Mp3 Cut.foLder I1g ada.)l...:. i. ~".g~ ..glLlyan.~ Rll1gt0i1.l. Editor Lag~banyak kita jurepai melalui . ~ : Pili h Play ymtut ~ memas.!i·I". : barusaja : dibust.J II 'P sudaih m."1 Store.~ ~ ~E'.. Lalu :Dagc:nm'ana t: Deng.aSl'i[ll juga sangat rnurat h yaitulll.~ ~rul~l1d !W11r.pi f~m ~IMll~ 'ii j Lan kah 13 . ~c. .m'1i110 fitur caramengedit iagu dipD.n Ojpt.i.. .r.~ tombQi~ start 5ribu saia mela. Sedial1g...~ L!I~·p!I~p"~·!'lft[n~r- ·Ii • Setel~ih j ..• 'i! ' '~'talu Open luitulk : m~mbuka . .~ (Hp.. .'ht ~L~ : yang (iii m.:i..eser trackbar :: tract .1k.agu yang l tho).setain m!l.---.orang .fiLe'la.Jii.edirt la.l? ponse! saat in..edft.ok ~.eLah se1lesai dowln Unadidaml :1 nsta III aktifkan apil ilk..:. ~ ditentuk~f1 dn"as a :killJrang pas....ion f"" "... pUih ~ .i me.iII1l· .I~. 1I!Ii' .o~ ~~. ~ l.gud~ ponsel Anda harus 'mel1g~gUlnakah software yal1g tepat dleng.anap!tili<asiMP3 cut.~ ..luii 0'1.' .dkMpl Cl!t unt:l!k laW pH.! : yaing akan di. .• II.D~~":!~:.. ":'.~ .. akan dilJotong.Tab 10 i d P U·t 5 A D'vV i .angkah 2 PiliTh'l tab Seail'ich IIWI 1..~ .rhasi:l~ Iii ...ih (~o • • .e:[a.:} anD. .ak~tJd t!il'.it~!.. 1 I .' . memori Iii Lan kah 1 Mela!~ui Holm.mait ImenGoiba dan .~ l~.gin .nse.titaml :l. _ .

qkhtr ad a yse Frrll:t"~ glr2!ltJ'5'.ukan k. II '!""':EL - --:? 0:1:.u.tu1i1kalWl ~ptjiKa.~.t ------Wr':1l.e lGs"i Phtine 4~ tPad ji:Pad2 j.t~ne N Secara resmi. . menjelar~g. I • .~~ Details III "'!' c:::3I ".et ter..~ln..erjalarn secara otomati.kah -rlangta.eei~nent datJ :Siebaga'iI1Y'~~ kila It~Lud:ipe:rl~. ~&f$...er.e:rangkat int:.remoy.yaj.o~i 'IQuch.ny. meng:guna~!(aWlliTya .. .qJ tenm.· ..5o ulPgra.: LabJ mengitubuml'gka.6utan harn1Ma pada tal!. de ngaml .k:a.1 T:"LL ":. GttOOSEl Wi-ff N'8twmk~ a Nah'o!ork ••• ·ti:. Sep'ertl bi. j ·S~m~u['l.Uml.deng~l11 : .~ar[) nya la'f1gfS:lI ng .~eblhSegar:.si.Mert'lbUka.g 'G:~J~y S "Willi" 5.ak.i:t'iaJ)}t~r ~!aJIl'gada di lO~5 a~ rallsmpermuaat:i . Riead'ing Liist di Browser : .~m:1 pad a f1tu:r baru J }la.vlrtu~.gg~un~all yan s.l1f1:g rntel1)~uat iiAllf1i:nle 4d. Slgm i.. yang alq~~:niupgrade .~fil:a pjsa mem~al!~i.5 melakukan upgrade yang bersomaan hingga sempat me.baru.k.lEn.if'~E. (Us iJ I • • II .t:I ail kI:ri ke [ttl II In sta it a s i .t :s. dan autJcr~nt\aoce..!~~·"lndW ~f.eWldukmJogp~e.pefah·~lkat Ik.tau s. IDim U La-I daM OIPsi meng:aktiflan L0catjol1.~\~t'a pirnullu . . bisa rmermfUh U:i:ak..mpl!r.l1 ptlao~. Itef~safl I A.te:ttacr'ik upgirad:e atau masth talkut m.M em e"'f • • .dia .l rahg ) d1slediaJkansecCj! Fa gratjs urituk· kita..a:ca.ervipes ~Uas a.aru.~s. Ha.. d.~~ Mela~u. pagi di I~ndones-iaj' . A1I1da.:tli .l.. 4. jQ Sttt~.f'l1)UAia.:t.san'~l:atLa~mudah.··ftar di n:J$aUdaik p:e:tlu.es_ :fUe pelrrrt.dak ada hotspot.elatruka. iClCl:ud .igtttll ~af\1g~AfJ. 105 5 CJ'kh irnya di Iepas pettanggai 12 - Oktober 2'011 pukui 10 waktu setempat (SanFraJ15i5CD~ Amer.FlJn~~inya rmerman! rma..etJ:ging..tta ff1lemb:u.ed.[ 5'....darFigam~balf'ke cialaro Jberttu~ i.AppLe TV iPhon.an j allJit' WiFi . Getting..endown Load Hu nes.ghalaml g1 IIk.0 W'lls hail te._.od:rQUCh lrd G.:.appl~e . • -.atas] da.jtUJ Y:arn'g.smSon ~ .:ln li'itrol I - I "l!~~~.am1 t sa~t pertama k~Li [berusaha m'eilaklllk:an ujpgradeiOS 5i.ar:1 I ~.lrd~I:.rI S.And:a harus m.angat sed'em. 11 Notmfitkasi Anyar '.uter dan pe:ranS..de. ~M A:II" ~"".p .7 ..i~f1one. Anda tlnggaL membu~a Hunes t>ed>aruf yals.And'a blsa meng:gulna~.pnai~m1¥a~·lettk\B d:J: a kante r:s USUf'I Usit darWi a1~an me:l1jha~a:R·ita ~etIWl. A:d~At~.i Editing.l:d.elk1t~r puk.Lebih Ser1us .r:ddl's.lg nosti cs ~~51noslii~5 ~ UiN1gEl ~!rn!tt~!1Y ~''t$ehllli send secara m~efl gLlna. tir8tifil{a-si. a ta~b.a.[a menyfmpanrr1ya untuk' ~~Il(j.ngakJbatKa'n gan~guan di server Appi@.olad/.And'a yaJl·S .~gps. : .s.~ d.e:rarr:1_skatiO$· Lewat USB. si-h~Jing dan it loud IKamera Terl ntegfr:a.O'.un.lc:}aJ"l .a.h ka mI. ka Seri kat) atau pas tenga'h mal am tanggai 13 Fitur-fitur Menarik di iO'S 5 DktDber 2'011' Waktu Indonesia Barat. hfllal1g. 5 ~ Game Center ..tld'lkan akun M!OI~jleMed'an be!rstfa:t ber1[y~ya~.".5 jla. Altilda blsa • • II kiet]k:a.tlE!I'!JEllw) mel"'lgebli:Jr.as~"And~a m.a.it mel1g:gangglJ jSa.~em. at rn ft[oud. Anda· akai1 clibawa uln·tu.liufI:l.fi :[e yang ..m kaml selatu m:ene[J1ukan .fselput mu~·ai IOlsa a1. perrubalhan 0[11 game Qenbe'f' Juga Lebl:IWl sen us. Narrn.~ karl m~e:tes:.da 'Sle]1um ~ah rituC!! l yang ha t1J s dUaJk.roelJili~~srt.d.l n:~'s.5. di Sie kitar .. J:.Ap p le.ami urltukbia.karn upgrade l00S.~:ertJal:fan~t-a:pi Um'fW'k.e1la.rig' kie ~~Ul{asi~e.i': 1:"lp'~ $eliernar1:l~ masih b~ln. Sebualh flctjfika.i"Ia rOS di se-'luru h dUfd. verS1 10 .. _ . yatnii nterrna.~ E~TeJX!".Clitkan d ua op~' sfint ]e..U-K·.- Oi. AIUl d'a IFlbane ·ml'l't 1.. .eng. Lalu pili hatJ untu ~ diag(JIOs.ga. 9" J::..Si9c.colm/~ tu Ii'Ilesl d'ownll.1sedtakarll d S1ec·ara giratjs dan tlanya m."!J:.etika prose. o.:f...:~ . 1 K~-mu(!:j.k.~·~o'l':$ (In salem. m engupmrade·rb:s akarn m uncu LAnd a.si ya ng menawairtan A!li1da u ntulk. Lalli G~an'd'guaJ[Iersebu.acta.atau me-mang ti.!lah.O. untuw< g m'et~'ak: ponsel .Dwi Mit1gguall Edisi 219 Ttl ~XI 2011/19 Oktoher ~1 Novern ber FitUF Find My iPhofJl!?· yang dulu membu.embu~lihkan Kabel d~ta~.Bemj n1 talh t"eJm.ewati user agr. i'jd.) fI\~ . ~~i'~ : tle.An.1Ils.ukan S1etingalrl awal...gemlerttar~..elr'fnr dah· m)f!'lfI.0.dowI1Lo.a.td ! n iOS.au di:Silmp:a. .._.rlvia l.h.ew..5 di ]http://www . s. SetJelah mUfl~c l notifi ka!. tag] ~I)g m'!efil~fi.nny~" sJ l~ka n ikutji Latig...~-1::i:O~ M ) P LB#l'o. La[u .dfdoWriLo~d~ atau meng..11:i ClolJ:: ~.d~ tab~et dan ponse[ rmungj~{irn ..mela):ukan upgrade tanpa masa. ~etwlt~~er. I II.Fa. lH~l iil.:tore u com.[fJlet'l~Jn1Jiall.a"k· tekS .1 -..u .eadBt Sle~~!'tl b\1~w.! Afl .fJIae:i.i:flp.ng~at-p.ang.2 iiEl. ada di perrarngkat tailrr1 atati mern ba:c Rup··ft ~e41i[.n kalO11berha(siL .erijlla di~ larni oiLet! semu a pengg~.'r:(a lang. Ai['Jdabba mI9[. dan tP.~tt:qmJ]at\a r') ~ntMik \flleLa~~. • U:iJh:k~~eetJ.l1i veni 110.enmr yaln:g sama.nny~ unt:lI:k menyi mparn 11Le.l[ah h~. 6i J1tUir'hlj yang IPa.l.a.:' mer)entu Is. .m.~r '.at kami rasai~.il .lu toan penggu/1a .Dan semua atarltl b. Sekiedar m.Farng~at.~edi~.I'· C1r:'0~~ rea-e~ .komi jCtoud.efl'Q~1l'I nGf.sA 1i>_eras. "tP.:~.O-getspr..~tkan iO'SS d.mi:blko IPUli.kat.nm.~a:l1ar::l. ..n iP~oilleatau p.as uk ~tal iajBeiland~a) Argent] na)j New Zealand dan s:elbag~i nya.sJ plll.. bisa rm. j.~ek(lJ. Started .3.enalk.~.~. 4t hG.g:e.hi!erf' ~as.n dengan Apple 10 Ilawa$ Amlda a:tau bust baru.pLeted.!-G. .atuf AIPlpte I!D.d £11jiBon1<lO Am'lda bi.k m.ya.: 'IJlli'.rhadapmame· atau itemarn1 :lew~:t ~n'htak I~ira.tt[Js da~~fr1 t1iFq]l?i:l.:::L -:.cia.arnllilen._.-- Se~eLalh meil.sm .e yang ada dt pe'. sudah Tamp.kini dilepas I .udian _ha.eadi'n"Q Ust.ls!!J.lti mer)~ge:sje rl~OlnOMl!j.te FtlU bung :langslI.

Cerna tentang -s'e(Jran. S Semangratnya unt:l!k me.~[ll .an setetaih. ImfM"I~lJasai 1'9" 1i% p-asar sjma.ancicscl@ S diellg4!1i1 na~ma l~.na Ida.ute:r Mad ntosh seh a:rg.l:]:~m:ai da~] hasil pe:nj'uatarn sahalm AiPpLe yang d:i(rliUkil1ya..'y.AJbdutfattah pe:rsollila[cr..I(a$a:nsemlUJ~ : !~eM..tstem .as:uk kedalam 3 Inomi l1as. p.6 6 1 'ScuUey:.~ Jata:n dim Terlma!~as:ih .$torese.volush::m~er fiMulU l"ouch'~.i k d~g!]talp.ry1'84 A!:pple m. • JiCllnuary '1983 Aipple' rne[U(il.i3i.ta't 18.~$7.arna ..l.da bliJ lain.slnlm.rtp!\ome da:n telah metwjuat 1. fTlJInE!:s MLJ~.ta.di seluruh dun ia.•~'.el graU:s untulk.pJe" Imelln. Iklta .inJ5Stl perta ri1'arruyadt p·.5Oktaber 2011 Alp. riI~trab.[100 . JIDbs jug.curkan Usa.maka eerita St. . • 2..lmud"i'~n.aptikasi hi n_g~ga 0k. Jobs meilngulldu rkan d] I'll da:r.iPad pertarns dengani kompatibiHtas terh~dap Windows pada .eri:n~erff:ace 'grati's doan mouse JCI~bslulus da:rj Homestead -ber:ha~.aiMaS:tevle Wdzni'ak .g yalng I~.erns-ahaa. yang kemudian rl"lrenama inya Stsv/em. 'U~a di b.:dan ene.isnli:snya kemy. .t L Jobs.n:ey.ehna.n~lkalln Ma:c5.ahinya y. l' seb!uah p.se'kal. Jobs rnem perkenalkan iPhiI01r)f! l sek~U~.dani 8-onatd Wa:yne~ temi1!Jn kerja:Ji1yard~ Altar!.nama meflJi3!d~ NeXT S. • 6 Junl 2:011 Jobs: memberika.epada .n J Clan me I 197'7 Uj~aLah Meluncurikan.a!l1 Steve J!Ob5" da:n meny:a:takan b. Jobs men:dirtkarn. n jj J1andq.an!d~rfltseha r'g~.Oktaber 2001 1 JJko dunio dongeng bisa t. • Februari 199'3 NeXT computer perhen'tl dar] ibffisl1~ s h~rdwar. Jalol5.------------------1 . alli'l Fr.(~lhsatu yang bisa kiia bag] kepada anak cucu kita."' 1 '"+1 .r darn d~ bu lali AIP'P"te' me'm~sari~~rl Yle:rsi pffrt~r.$1.:a nnya dUa~kukan sret. ferus:ahaan 11"111i kemucUan • 2'8 April 2003.arng' rtlirilp' .1'Ol"lr tUd10S .ani Jabs 'di' pill:g. • 27 Januari2'01 :sebuph 0 sof'tw~r.evenltrahulnal'1'll MacW(lrrtd.os damn ml~mbesark. (Prenu~i.ert~.eru~aJhaan vi. :yal.).1'7'JuU 2002 AppLe mem pewi~elilalka.A'gUS. lDaWil.ruJlng~·n ke~IJ. ftu) JOhlln ke.~el1ma11l"111iJ$.ebagaiClO A:P1Pl:E~'. ~.i.. di]'8ital.alIw.tngmemU.iller :ellAtar] (dr-p..Us'CEO P1Kar:. .e pertama yan g d:ij'u.us' 'memlPerke.o.~ grafl~ pertaJIiJI21 yang' dijlltJat secara kOlmer.t:e' .~ ntuk Imen.rnembell Pix~rr se:nna. s:¢h.aoamka.e!~olalrn dari WQzl1i'a k.08 j uta U?hone' ..igus en tefprs'neur ul ungvc. • De'sember 199' JoilbJs·.5Ja. J ob~ mendanarcii R.netepas ~D pe rsensahal.00'.rgi Joibs adalah sum ber 1:1i10VM·j ya ng talk terh]tui'1lg juml.sjl.o.el-. $ 9" 995.rote' ~~Qhn J Sc11....~ya cl2!J1rl mel~.e:rjiU~ngan. ~S. J.' • 1·974 J. satu Yili1lilg berganti . of the box.lanan hid ulpnya y:ang '@ilkarnte:rcataJt d alam sej airalh.afJwa flK...nama meflJi3!d~ Pi.k.Motlin:taitl View.k1JJt yang lin.r:sH. m ul 81 m enj ual the Apple ~1 'seha.saat p~rta. perusahaan tei'Slebut memlb.nuarl200Ifj Walt Oisney Co.dieo g'ame .atj.mfkiran out AIP'P"te' memperkenalkan jPod.ioos adalah' sal. me raup IKJeun ngan $l92. 2~99.2 H igli SCI1Mtiol sebuahseko[ah di :Cupert. Dev:ehJper:s W COIIrI"rerem::::e.ari~a-111elbc]h S AiPp.at IDS.a' ffieinunju. A!pple.~tu peilnampila. juga merulp'ak:ai[ls.i~embaH bekerja.8:iran kota: .dlApp~e $.P.dlops] .le. .!nuarl2000 j. I • 9 Ja'nuari . Job:~me.maniya . di dU[11~a ifidat. d.Ap.ar ·A:l::ul....} .S X. koliltsult.--------------------.et yang' sukses.r d.~n~.ll~a l soo.-·seeara kome.Apple.nuari 2008 d~]NeXt. Alnl1mat..e dan beraUn i~~a:' bidang 'Sl'"..iI<J pe..AfJP.rld] ri tela!) imeI1C2!J.!.ftwa:r:e. Wa:yne JkiemUd:tall:n r. out J • '24.ortabl.ef JaliclaU I(~u l~news. imemlPerke.191'8 NeXT Com puter JmelunclllJ rkaln komputer p.Apple. telah meln] ual-200 j.. Cal ifomia _y.xar • '.dan men jad:] pernorn. me:n:gp:tlliJr m u.ert~r... H]ngga~ Ag.k~alln 's.ari 2.Anw..e~] N~X'!'ieharg& '$42' mHtjell1 .ari berlJQ_fQi" IS.a sebagaj desa.]:n~gsuk£es.i l.Ag ustus 20'11 Jab5 meng.l1 Ap~te yallil~' . 519'9.u:cUa n berga ntl . mil ia:r df)wn tOlard Li ntlliJl~ . ~iOb:.aman terbesar.. Toy ~Story amterbesar Job. PU LSA~. tu da n rn.asa. men.n publ ik lah fer.~saan.dalam perang.etelah1.a Mar.gai Siticon ValLey.a:ng k~rmudfan diKenal seba.umber) Selama. lim Conk • Jebs l. .MEMO:R:IAM Steve Job s:11955-2'0111 l Dongeng Steve J danAp.art 300 j uta ]Pnd d~seluruh dUllia.. pIP A .sijk.ph. Di lmil1g~. :Peru5ah~an. bers.s: . Oi taih un yang sarna. rnem perkenalkan • 24.n bu:daya mall1us. Steve Jobs.iztdd.a.genang· pe:f'lua~g~ml Steve Jblhs" berfkut w inf kami [I raj perja.kan djrij s. penetnu.[l-perasjM~c 05 X). d:itelrtg~h dengan CEO A:pple. tal~d]a..ij!l1Jn me [ulhcu rika nloy Story" :fibn animasf pertarna yalli'lg :seLu_rujh proses.J". orldWide.s. ..r: mm.d!ptalkan 'terbukt'l dapat diterfma oleh jutaan manusia.~' mengumumk:ani l~em.n~lkalln user in..a1l11~: mem peri~.tober '201 :'1• Steve.. kern udlan dl pa:s~rkal1 pa.ece"rdasal1'.. OOO~PadS' pada m. deilngan (nde name Cheetah.r~ilfis dar'] l perusahaen rnilik George' Luc:as~ Luca.n pi.la:mu dig]:tat dari ~ im~ 'IP..iJ:(. "tnj Ikiem. 15 '~ahui1meanjalbat sebraga~ :C£Oseme.esmli" niernjadl CEO Apple pada even't MacworLd ~pO".1l"Irek. pemul2!J.3. kompute.delrls:anjlttaa n orafl.iJg-'d:].1~Me d a:n ..2007 • ..s.ir Abd ul Ll1t-e.d1'an.illo y~l1lg.29 November 1995..tiLI5 slehrarrg.enga1r1 user jnter~at.erjadi datom dunia nyata.n be~erj.sftware.lmdur.mbe'f 19 8.nany:a lTulfl"Ies Imenju~~ 1 [uta ~agu.uta Iperal1gll\:. B.1upan • 19:7'.!1l~eh Clara dian Pa_utJebs. j uta. in]. memp:erKeflaU(a!1i1 i'Pad .com) dan Ip 8iSlln.Janua.i 219 Th IX/2011/19 Oktnher ~1 November IN .5 1 • 5 Ji.ngah.a'khl r J obs pad~ acara .dato.ztin AprUl1976 .t turHt ben1:tJka cjta s.h.n~lkalln ']Mac~ yang.Aplp:le.1. me'l'!yerah kannya k.n.. $:am:p:aJibuian aktklber tllhyn in1".dimmkinya I~urang dart du:a lUiln~u .fl.nuary2001 J1olb".adfka:n ~lemegang:-sa.ga.e ...nya J.2 Se'pte.~~uriclf:Jrkall Krpm]p.terface !~lanIilS re..Di.Apple retain meilnJIJ~l lebitl d. serta merta' mem~lrfgj' bahkan penuh den:gan p.4 mmar~ menj. $170 juta . prad.?'Jy:allrlg.Apple·.ustus 2itl1i 1 .. y~ng s~m~t .] Oscar.h '])111 kiernud:i. . P:e'""sahaan • J!a. ga iran .u.. pertarna .t:l ~)kAi r~.ers.i .imputer pal.Dwi M inggua n Ed~s.ahi r d~i.smempe rk~:na[!~a!rl nLi Iles.b!i imemp:erke. n (a.ya .Qbs ~emud:talln miind] 1'1 an k NeXT Computer.OJOl5Uflem:lb:eU clivi si '~tul? g. pembtJat.a'~sehar_ga.t.arg~.eve .!l"'I!ga'ln peral'llgka~t lUllnaJk XBng dikemblalngk:a11 • 1. :1 c . U9ss·.!Ii1jad~pre-sidell sekal i~.rga 5666.ri Mac o.eed Col~eg:ej :Ore'gorn dian drlC1~p~ (r Ibulam setelahn.ic:: to'l!.3.edal~lm-dialamnya.a~Z. M~:m:perkenalRa-11 App Store sebag-a i update un:tuik iTunes~ sejk~Hm!liJs.. u~tama pada A:p'Ph~~s.ara ~ -.1I1tara Jobs r.l kompurer pertama .ebas~ai :lOt ~I.F.Aplpl~ mefigullmikapkan brahwa meJek.1 JCI~bskeinbaU ke Cal]fon1l1jadm.

aml ca.KaiUI tfP9' font yang: in.~. Pki1. !'~_ ..n~iifL~ Altilda]~u ga d'alpat . Ter5edl€1 ll~t1yak .~~-~~ r!!i"11Jl ~~~::::...tII:~ :Paste ke memoti pellyitmlpalO Cl:[rl IB:~.m mode flUS.er yamg dim.kefngi.wlr.d:a.ooiIj • • Menggu "akan Ap ~i kasi Tak fngin repat? Anda bis« den!(1f) mudah me._ 1:!.earch ba r..fi~Srn'oot~ll11g1.~ '~Cutn ..fliban apUkasi pih~k k..'~1 .~J'.f:s comlt ree'-foot: s.l1~~~!'J! .1~ -- :J. .rba njCm. u.nan? Aill"'Jda biS'Cl].gln .ii'H~~"'·~""· "'"1' 'f!ltWIt..11.!' ..i['i 'tipe font seperti yang teilaJ hterlrrs ta~ da:[am k.omptlt.ca ra .a.: \...ftJnr:~ kU11k Font tadi SU:d. • .~.sk::to p iPiUt! .S Drjve .6ioLo<-o!·~l~.FO.L"_~ ~ Dil • . I • • II ..r:ry App.(~~d:~~rry App Worl. .rilD'evicei ~ .~ ~ .edla~a n fOl''bt.~:.ksed/kit pula ¥lIng gr:otis..eJny.nambahkan fontj<:e· _BJ"t1fkBerl¥ del1~n pantu{1ro apUkasi.~~'r.D.f::o:r€JgeJ~. .-.sltllsyang lfI.en amlbal[)ka. • _j II s.Ylang· berbflynr dan t.(.~n -.r_-:.dia dir..arJ tekan townbol m'sfI"uj.~ .__.:.a.Dwi Mit1gguall Edisi 219 Ttl ~XI 2011/19 Oktoher ~ 1 Novern ber Menam. ~lllr'..a:rl1:nternet.i['i merrekan tomibpii menu..aFI\"Ii. Ilep.d).m pilihan . I'Ir!! ~~~I ~ ..erangkait "Bla..eI~tau:1t • .pil'Q\r-ef ·~e la:ZM d-:.c~lBeln).. menggunakan perangkatnya melalui BBM..f· ~~('tw-.' s~.~~ t..-j"Iio~ . ~ ~= ~!'II~ ~ '.mpute'r> Local Dis.emudi.nmembDSank(1n~ Untuk mengatasinyoAnda tentu dapa: me.r'a..nt: Fam il. (C~» Windows> . . ~r. . Namui1 dl[[uair yang d~isH!dlakanS!ec'8.ra: :'f'QJUlt ~ Paste flte' font tadi pada ...appd(fJ.nts I • • II •• .. -- ~¥.~Uh ~~la~*!!J ~i'IMiIf~.nya bt:t.. masukkan .ekton C..5'l IB'l. atcnl email.A.r-~hlk..bah Pilihan Font pada Blae 'erry Biosatwa pe ngguna' Bt ackBerrv banyak menghabi skan waktu untuk berkomunikas. yang tebltJ varia tif d.an pjlihan k.s.·: Ci: (J.iftf mel1Jad:l ..le .~~ ·.a.iOo ~[i~""'I3 •.i tJp"e f:ii~.p:/lWWW.II..ckB1erryAn. bmwn ftll(~um.o. ~J .balh ak~aJrJk~ I perangkat Bla..Ho"'!l~'t L~C-~"..u ~ii:JJ~'i:t. ~~SaveJJ: . dalpat menigakltifi~anmya dei'\gah IT)"!embuka ptL1tJ~ll Op.:t.. window!.Disp.it lido/< ada yang sesuai .(m ass s<tontSie)j' j il~a.e de~ktoIR.tekantombo'[ me-nu_j' kemudlan pjlin lilE~'p~ore' ~" FU~F~Ii=""L~!. lK .da . $. pi U Ihalrl Iti daJr<: m unt.8h dapat dl:gufla.Be. (1ka.. I .:r'.c..I. p..ee font JJ pacta :s. Elii'! ..e font yang baru Saljal df 'COp%. U Mas:uk~e d'llrektO:n ternpat And'~ mernyimpan fi.ekstens.iml{o.l<!eywordj~foW1e~atau Ufr.1.~e: The quiCk. ~J ~ - ~~ -.. default Tan pa Ap likas i TelFltll..!lJj ~..da. l "'-~~:t-&~. Pili h "font ~(atigsudah d iin'$:tal pada bag:i:an .. Dan melibat: tipe font yang sam'(J' mungkin bagaimana Jfka tipe font yang disediakan secara defau.. ~ FI!_"'!~~ • P~.da Jngifi m.tdy>Sc.la~'_$at. Buk.Hub:ung~an [p.~~(J"'~.~~ .o:teh Bl'CJc~'Berry dem'lg.M.difiel~t(i).le· fOWl'\: tadt.e dart .edia . Ada .e...h:f'm a.!:..ngganti tipe font BlackBerry sesuka hati.pUkar. ::: :::. ~ lJHiiI ..UJah .ra"tis i:.tl 'saat iBll.c~B\etry ke deS!~]ldQP dai~a.. Jfka An. World.--.7m.memtli. "Fe:rse.. pfHh 1I'~":1l o!Il.k-afl rk.:..Imern1amllJaThlkafi piHhan . An.~~am1ada p pillman Op:f::ion> . !flcFo..daprat meTnem u~a[J1I1Y'aIpa.An:datam..a."iiiI!!IiiiiooII .u.i 11 ki An.t.l~L"'.ailternattf fOl''bt..kBerr:y dihubung.. pnih UEhao.- . ~ .:::.B' Mas$ . .cJ.kptiga yQn!: dap13t diQRduh dari Bltlck.r..· I "O.'M:.i. te~arJ tombol me'tlu pUio ~~Renome '" j.uS..t~on> Device:> Sit:orage -k.llts(ch::ngan des ktopyang Iffiietlggu nak:a FI j e "".'_~ II!!!:I!!._:.~ ..iJ'~..re\en Djsplay Iijont Sl!~I~.a a.g. ..aska nBLackB'e:rry dari de..dia belraga.CUI f'ile:"ft'int tad] delUlg.

. D~.per: 1il9'¥in load: l(!unE\SH'i'lIlple Vers:ilon : 3.lka.l..il~l.eveteprer ! Ice GGildApp-s.cam Iwebstior:e1 content! 251111 Um:]t~ o LtD PRDTECT:DR 1-("( r:'oI.~.• ••• IIt. oot ~~a5tar _1_ 111 2 ~G '!iIi_dIU ~ij flint 1J"cI'NfI In URI I g .we..ackBerry Extra Fonts qllD~ ~n.sung men. • I dan j ns:tala:sise:ilesai K:llk...Siiz::e: .fl' fiLe Sille : 69 l'iB ht:U)::I. It 1'!l1 w1!!rn ~ TiIiQ.'.I:.. •• .bla'Gklb. 11ii'1"~~~ ~[lI" __ ~~~~ ~ '!I!il! .2:864.sj mt.Dwi M inggua n Ed~si219 Th IX/2011/19 Oktnher ~1 November ~ - ~. .down:load l Font..a(kh~~ry.KB https: Ilrr~!'l'wo:rld .'!antenlt/4'6if is Gam .. tr till:! II!~y dtJill ._.~~Oown Load'~ tunggu hingga prosi9s .i»l j!ilimpi .if. ..j a'lan ka n a·pl.·::Sl.t)0I!J ~~'IIe ~.e-l Gl"Jl'ltent 128l17:l D.0... GaUerV' • _1i'~'_~I 1i~'1~ (i!. b:t.eg iiukk rti j1J.er:ry. f._.Jpw011"ld.n""l fJ.rld.5. f(RuliJ'H tHltuk Lang.9 file.vejqper ..siien: 2..J~_ID)' AIl!~!!IJ A~:__~:!:~_ ~t:_t.:.de.lj~~Iii!:II)" ~ti~w~~l~ 11l!b: ~ IIIj' ~. IwelrJstli'.8.np..cClmJweb~lbi. MA[I[IJS TW MOBILE" POj Rfr: Deveto. J lDe.Ver:si&n : :2.we /1.Kllk.i:ldiler:~y.~ ..:I~.0 F'He Sl~e : 1522 I~B !pown lead : t\ttps:j I aipp. 1'~kll!J'_!. Ll1 ~~~~1.:J I af...:£'4om& Download: Vier.lr.

.h be:rllkut j ..flash.-()b l~_·l~_n'.lalk:an ssrana. cIl~:s. ~x/2011/19 Oktoher .em be r I • • '" Yang t. l!II • 14-. kiarrtr:as pe:Fpaduan ..ef.ang me m berllka.piiit .e.ern'sltC uku lP flU ntk. r-:.ek.a. 1:1Umtuk . 1 .anspta_ran.s.n ~ 4 tamlWlHan vf'suat -p-..g. 1i'i~' ~.qua baru tler:lihaJt t.effect.e(U.knl . sym boilj.t:t .efek Stepefti: rnenggalffiba!fJlya dengan p.'Jl cap'turel pell1.dapat m1e.eapture (f:rame)'. d.d pt.:.MASK~ y.a.i dengan menyel1tuh it.ah !F1L1"E.ka da.alm v~c:II'eo.a..1 Nov.epatalf. CORK IBOAR'i)m1erupakan tamp'ilarn dleog~ 2 Ilayer.ptlan.mena.Q111 lJln'tu_k m:em DI.rjJkan .ap viSl1~:lvang Am.ada V. file . Untuk.~ videocom Ii Iusion '.d.ktem. AlIlda. Ada.. iF~.ef1~a fi} kessn o.embe. seti.. melihat hasil r. ··:tr.a.t jajaran ikon bagiafl kir] .-!"...serta tand" bintMg.enYif.am bill.kung pada me. mil menori k1 apli k[J'stj ni dopa: Anda unduh. .Lartgkah i1ya.ln! k~c. mail nka n '" Efiec!t JUGHIT TUNNEL) menciptakan obj~ejk.'J.. bUka:h'? N ah.Dwi Mi nggua n Ed iSI 219 Ttl b. 'fer:s.etlJ!pa~a~ l~ebaUkan d~ri effect fat 1 ya. D .a adal.o leI<: vi eI.ter pada ta.rtla._1.n nuans..dI.e:r . II .a.:I Umtu~.a.torsj yali'l!g m.a.tIf"'" .l~eSiemua ef. jP~ CHI~ N m..lnil b~ertU.~:~p~~r11en~~?tirn~L~arnll~~s'il II!J rekaman.~I . ..Asikfl.. arokter sesuai dengan pUihan . FlUeI' 1P1EN(]lill rnemberikan .%.etlka ~ng1n mengamb<l[ vi.ek.ertam.J .t ol.~ef~k" ¥ang d." ~"11-1<.er pertama merupakan backli!:mundj .efe.:..n) .k zooming p~.alng dap'A. • vi:d:eo. fi~le-file y:alrtg a !fandt put~r.ej~ ntta.'bl~_O. I'~ --: •• 1iif I :.k. [:F:F E:Cr~ Y8jn:g lIl1elf. Disano dapatAnda imanjinasi AndaASelain Na.djCjj~tl..:~:.rT:HE:RMA~.ajlJrlCjjsidan bagilkarnlh~s'ililY~ mella Lui :saranashare yang juga terdapat dt ·.ultuh p!an'e"lframe.aJ k1rj 'terdapat.a lbeli~e:da: d:aLam.T1oV ::1 -":(_I.A~iC.)j dan.:tllJllr ili'lii memberUcan . Lay.o.a~at I!Idllpadukan dal~am p. YreHow fk~ningJ a...ampilaml objek vide(lc. :LIED flash i m. .e-tet. yaln'S Ana.em b:e:tilk.Ada -4 Pili~a. nampak. II Bllgi Anda yang menjadlkan video sebago. daJpat l11.e.an memilih.'-'l\ .{m"l C'bJ' I 'c.".dptalkanl tara.elPerti F·ti[·~..:t:.~t. N.akhir~ .. mag!Mt~ «un'gtl. .d~umtenga~ Cl. ~ IB I Sol".elk:~:CI'id.on merm.k1etr~a <c[b]1e. . lkaralkter Imu~aya. .nco.k.turan resolus.d'a b"i:.R. • • . kemud~.alrea iInt ~r • j.r.· frame..aln 'tam pii ~. m. lKelmuidi..ctl)at ~r1da I!Igllilflakan lk. temui beragam k. Siete ~ahnya ada..d .tLllra.nlgt:elr.lUtJ'Jat~u abuabu. II ~.! : I.~ .a.rilk. .gah obj.. j ya.tall1 di .bok den~an kontur Datu bata ya n. gratis' via android market" IlanglkaltJ .. D~n a pa.t:tpUkasi·.4 ef'elk y.' Effect . tersorot sinar X': j.dia im.Y.. Cukup menaJli. bemama .g hsdir seeaFa .~ .Anda waiib memitik! apUka.: ::'~t.'layer ~e.Q.V'ang p. jtaj-a ran ikon dan s isi .e.m pI.~.dasnrot.ada.kni : • Ma:sk.erra ktii'fj.nl licalra. 2.engambllan vidieo ..ef. 1m ~r Y~ng te:raklhir flU:e:r X-RAY.lakukan ~)p:stpenga.~ 'Dawn:load .n ..MONO m!emberl~an ..blla IP"OO:SielAnda menyed.nya .laluinstaU" •• ·ii".n.el~ vIdeo ..JilII.: zc l1-!·~'-. obj.I[ammya .MOS.ek o .mtP'fJl~aJl fefel< 19radasl wa'rna yaWlg cukup ..~_hj • •! Effe:c!t if:AJ~ m embe'ri ka ka rakte:F g:em.erpada.' sarona berkreos! guna menlngkatkan imajf'nas'.m.o:t. (settiilg).liOEO S:PE:ED~ ya.yan {lDinJ muda].efek ~efelk t~dl Imemberika.a. II •i I PCjlQ.oV 2c 11-10-()b -:.m. ·tr. (Ima. irilhtarall1ya ada laJh.ch:::!o.et'ek tampflan .siyang ..en.a.n)emb..f~a[Jdengan menyentuh Ipaloel bergambar petir d.antaJaJ. 5~_ 02.elnlkanl pen:g. Filt.asof.e.arngambia]!':.uk pada medium ten.

.U tidak 3.Ana-a bisa men.IMOTab adsiah tablet yang nanya 'memrUfkl koneksi w111.dengsn bateraiyali1g sej eni IS.5At 1 'Iertrna kasiih atas jawabahrnya a. Al1diw.<.enal suara untuk SM:Sseperti android yoke to text pada samsul1g: galaxy Sill ? Dear PUt5A-~ Saya penggllna Nok:l:8 E. arus pende'K -dilma:tnboard ponsel dan SMS 1.x.as baterai selam kurang ~.akan - & 51 . Setelah~[u si~akan ceba Kemungkinan BtackB:erry Allda kehabisan ruang memori untuk me-lead apUkast Cobalah dihldl-lpk:an kemba. kekura I1ga:I1l1ya? Iitu saja yal1g saya tanyakan. om c Symbicm memiliki k. symbjan? .xx@yohoo'.. Karerla ~tU1 2.. utama ~pUka:s1iflasJl ptayer~ mema. PUlSA pasti "akan me. Jia(H jilka ponsel LG atau SamslIngWlndews PnQrie "]telsh beredar secara luas d1 Iindonesla.i tI . Mesklp un baterai tjdalk developer telah m'enyediakan ..ar Dbendy.xyMini bisa tjdak diupgrade ke verst 2. Roodee . untuk mematikan danm'e~ep.. diipakal dengerirn musik juga mendad:a.m' HaiKUqy. Makftsiih atas ba·ntuannya. namun beberapa sii't:urs jikamungkin cobalah untuk ROM .i. sentuh serta -dukLJ-nga:11 l~yanatl OSWP7 dar.jadii tidak bisa untuk bertelepon dlfpergurlakan secara bedebiihan~ narnun tetap 1 .• t:e.mslIng Ga~axy .. famiitlar d~ :kalangan pengguna seluler 'meskiitJun saat 'iinii tekhO~Qgitnya-agaktertjlll.:. Gao.. kenapa ya? Bagaiimarla cararnenam-p. ada penambahal1 kecepatan kinerJ~l dil s1. 1• ...mengopbma~." bag:us mana android dengan PUlSA. h kuat 2.n.gulan karenamenu dan flul1gsjnya.PUILSA..kal1 layar dian Google seperti Gm. aptikas:i peng.oid m'em1l~k~ keunggu~an dalarn .ri ma kas. .r:evtewnya ~n. J~ka ~rnas~ M 1 tetappanas.3?' te~pasa.3.diisi . rnakfn jaya. Nlolda.Apa benar nckia 1101tidak akan dijjua~.am rubrik test: .penyebab Lain seperti kenektor "m:enukar ..2.ng.. kadang. semoga tabloid PUILSA tetap 1 dii ha'ti penggemar - Flash pt~yer Sam sung Galaxy Mini Hcd PUILSA.di fndonesia 3.mohon bantuannya . Seb~ljnttu lel:Hhefisien karena firmware Dear Ro'od1e.C7 apa~ah ada. Goog~.rnemakai ponse~ B.::epetsekali panas dan tiba tiba baterei pensel terasa p'anas: seteleh Met rnatam PUtSA~ AklU.Kenapa ponsel deng. Sam'SlUngGa~a.G\. - den-gan beragami '~'nfonya. Apa d.Qiul1gedrop' atau gmana pernah say-a glUnakall untuk tersebut tidlak ya.e~1rIj a bakal masuk lndenesta atau resmrj dari NokJa browsing dengan eha rger nal2x'yang ekstrem seperti Teriima kasi'h p~ayer?' -' 2.'.usyuana ai'usyuxxx@fm.r .._ 1 .G3.ebiih3 rnenit. Be~um ada pemoerttahuan secara ucapkan terima ..ggal dan sjstem operas ii lai~11eperti s Nokia N95 Dear red aks ii PU l.g-le seerch.1 NDve:mbe.l .. ap akah pons. BlacIkBerry. 1.dhenriywahyuxx?<'@gma. dh@ndywahyudhy . Says sudah pernah hard reset dan masalah itu Itida-k tiimbv~ lagj.g baterai.5 Surat : JI.. (1phone) daniOS Saya pllnya Niokia N95 kalau buat brow5ingr...? 2. Pade dasarnya ponsel yang diuji olen PUlSA ada~alh ppnse~ yang telah beredar di pasarsn.alternatif supaya Galaxy Mitd e'isa diup:grade . . Temima~asih.ga.3bisa untuk telpon atau sms seperti di ponsel r1g. Mall ta l1ya niitJ .T@gal driroo~xxfJiive ..fdiprasti'aWDXxx@oiv.'imerk LG atau SAMSUNIG belum dii ujipada 2.ggun.k ce_:' panas dan mati.. tapi begitu r trusmenu di BlackBerry ku hUang.i.l~:arl menu kembaU? Sebelllll'mnya aku satunya adalah V~'ngo 2. Kil~yYaska It. serta beberapa -apUka:si pengenQ~. Secara oflsial belum bisa . semogaPUlSA maldn .. Tersang~a. i r lMOTABXl 1.19Th IX1:2:011/1:9 Ok:tobet" .kasltl bariyak. Sa~al1 pefbal kaninterface Dear Aldl.jaya ~.ak ~etiga. tapikalau s :ar telpon dan stand by mas.layya. IMQ tab .. ada.cDm Yang pasti kfherja ponselsnda terbaru akan memperbal1kj bug dan error Yang.ga: - batend atau adarnya..:i. • I• ~~:f~ • Foru'm - Fax: (021) 780 220. Raya Ragunan No..ag.pa ~e~ebihan fr. mii\ka Anda pa tutme. '11(0.e Maps dan ~ahl-lain.l1du.ii Sa'msung Galaxy Mitd tjdak bisa dHn-sta( ap~ka_si nash Apakah batereinya tanda tanda .Diwl Mlngguan E..iackBerry. suara dar] p·rmgemIDarig pU. . 27 Pasar Mirlggu Jakarta 12540 bn)rW$ill1g kembal~ masatah tersebut mllnC:lI~.ektivitasdan lo:adiilng aptiikasi. untuk PUl5Am'aju terus . Sa..Miihl m.Pada.ke versl 2.diOI1eS1 .cam' HaiAg'Uls.eung. .emiUkji umur pakal yang 5ayarlg~hyabelum ItnendUKJJng terbatas.rail.padahalponsel m..co. Dear PUILSA 1.Androld. kembali. yalig.3: hart selesai bro wslr1g dan arkibatl1ya mendada:k mati. kim-akka kaLaulIpdate so:ft:wafe yang versl terbaru . diupdate.a:iil.com IDe.:$1 kor~..

FLelks'iJibe [ Lam Pu LCO akaa mMyalaJ j ilka m. lP. yamf£t :selamj utjl1_ya. bahkan k. bu.s.e:ti'bta s eo:r~.n bentu. lamrpu sarna !l:ekaU tidak iblsa.m.ed:er. Meski s. 'Idit.m. ".hall~o. + . .as.. Inila h lbi.alh meng~. di ¥rIGA barlillg C€DlIter. Ada satu ra ngkaif ankhu sus. D'AP.antiafl kpbelne~s'jbe[ yang perludil[..ea ~ke _r'unt 1 2.slIdQ}'l dfganti b'@rutQng~ utclng 1.e.n.tau ti dak.ille]ktor Konektor .erJyaLa.111 . ktta I~ihat tJerLeblh dld.ataupun lamlPU yang t.~ II IP.~~:l~. baru Imenjl~rdi 1St IlIE:D+ dan dilh ubungkan Ik.a yang fUp'j.gairl :lampu LCD.erpecohkQn. Uha't ga:mbat d!i I~)"awalh Teg"Ctngan iSt ..sebuah po.et bUKcmi.ada.e na kan p ensel ini rnemi1l iKi kalbel fibeksib.yan.ln ya J. ada:tahjiCl. da.I~~. I 52 • • II .et ~ M. ~an r\ang!\a '~ F\€!ngba:s~'l IKo.' tekn 1s1 dthadapkan p~..~a.lJJfi. pons.en sam a.1 l~e!Janga n ters. dari pJr.banyak '[li kakf p.~~~t~~~~~:~:~n:~:~~~~sha~lY. Koarena Ira ng~aia n inis.. Na.j ay~.ked a111 pengtJ.batalltl diatamtum~~.d!(i pacta ~oiutektoir LCD .:~k~ne~:S~~!~. m. dan flek:s·j lampu LCD.kce m IHasfii pengukuran Im.anganBL LEO + normal[.gampang susan .l:Cai untuk mJ!n.batalltl diatamtum~~laran srmgat Ik.b·eil 1re. 65 :5urabaya No HP : 0858fi03215.'". H"/Jr.ah ~.( nya namun t1etap soja mosaiai: bel um t.~ "~_j .erihJ.allah a pakaThl kUm parante rsebut floirma.saRan tampu p.rl akan 'seb.. tapi ~::n='n.a'nya Ken.ILAI IRp~ 11.Ciasebw. PEILNI btok A3 no .e~~~n~u~t'~~:a.fsti i.n Ipengfl... tidak terLalu suit l.eotalUi:S: tekl"llsi" ada Ilang~~tJ yawtg ter'lewat.waJ h. ~~M~nayang pentin.ebab k:eru. .edng diteau».las kurnparan sudah rus.tjdak .e:rtRs~~n~rya put! l[l11Jdah~~J.YCl!.ukur apakalh te./ a.suk .ian yarrg.3 BaktijayOlo ~ SlJkma.apka H.aian BL LiIED T.:' ~ ~ '1~~W I!!' .t!lJS pelFs..dapat .aJ.akutarn'l? ha~rilnya tal< berubah~ .ui dtl'a. S·Br~. pem.etahul Ja1lur val~'lg' be:r~:ubllngan den.y. fLeksi be'lnya. J1ka .ellanjlU:tn~(ct? Gallt1t.ang kieila:€:Ii rrya.t langkalh Arpa ya ng suds h dt ke.1Qrn'l.Cl/ng~n dart ran gik~.al~h..as. peri ks'a ad~l~h fa ng~.ela~jt1.ektQtWl_yq~.ek. II Lamp» pons.ka:i a. J 89 vutt (]it 'C42 3-• Ini latJ yang men)!fJeb.KitoIF b ell.salkan yang b eirbed~a.000 1.ada k.e'l.a.GOO Untuk setjap pen.elu ma.n tid a.u.lalh f .Wl"tut al1..Ap ak.n ffiformaS1 j..tJe:r.t J'e ..ernillrflya s. dengan biaY21 pengkl!m211l ditaellggung oleh pemellang.i.a. yan'g dipakal un:tuk menj a(arn'l.. Nov.com beserta bioda tOll and a da 11 C10 mar h2llld pholle y<ling blisa d]lllJibtl Dlgi .2505 yang :.asusyanggampong .Tfl lampu pada seb.ma : Vllmaynoor sudraJad AL1!mal : leba k rej 0 No.. fC!!kt~or)t~ng jbi:sa mellyebabK~n keru.mponle-n Ik. Nah . r j.i:sad'nak~kan eli C42:3. Kenap(l dibHang gampang? Kar..mg.ert~.Apa.aranSiebesar 30 Ohm~ jle. B~ri'.. Van g harus kit-a per--1ks'a ad.:· p.dl kaki 210. Tapl yamg ·nam.- PemeG1<lIlg akaf1l di LUmtl karl pad 21 m edi s~ PU'lSA b-euikutllya.el INok. meLewati L41:2. I~.ertng be.e~:ttar 2.ii a.d:aan d[aruFat). ponsel vartan inL i[lllk:areflalka.n ~emball'i normail.(Jh tOP1K yang cukup ramai untuk dfbkar'flKQI1.i· 2.eran bna ka. lkumpalSan tersebut ~ ata ujfka dalam Ik. . 'Kata l[)epok : 081587974xx wutanat.7 sBJmpqi 4 VlOU..'Sus i'nl bole-h dibliang k.enTecall1 n ka masa:tah.dak b isa dt al'Er~ta p.lll:r !St IliED 'I'dan IBLiliED _. !lUn~likI[..j yakni m:elmast]k~jn Leta k. .ampu . Jailur p~us a:tau jlaLffiJPminus? Kedua ja:lur t~ersebut sama pentirignya jika sa:lalb satu jalur be:rmas:a. Dibll ang susah karena QCQPk.000.asl t tega. Terdap'attiga puluh ~~.ecil umumnya dibawah 1 Ohm. .astilk:a terdapcrut n fpada ramg. t. $.:·d:ip.' Lei[) df atas. darn ~7.fa.R DI V-T!IGA 'SEN.entmjukkan s-.at dl LCiO nsra.da ma"Siahllhxalllg' sama.erdlny-a. Kkim j2lw21ball segera k'e alamat em21 iL ~ ptllsavttga@yahoo. IliED.argj Ada.mle nyail a..lI.I~tg. . [akulkaJnji ump.~.abkan :~ampll menjlad~ red up.k. dilkTe yam rja~an adaLah m eng. no:mun ka.~lb. I • • )rai tu k.. Hp : Glm:m::HDarusman : Komp.anr. 'legarrgan Jni Iberasail.apa Ulfltuk m'erJs.Qupun .ns.x:x Syari!lit : Jawao pertanyaarl yallg ada cit akhii r arttke l.e~mber 1 . Jika te.. s.eW1dalpatteg.ena sering kaU ha'l1ya diselesalkC1fl dengon p@nggcmtiall s@blloh-IC yang di kenol dengan . • MU LTil TES'TER IDIGITAL SE~RIA 'VOUCHIER B[ElAJA.g'rr'lormal kurang Lebih 3j.entmjukkan h~.ton1lya.tJ. lamlPU LCD • Te'gangan larnpu FLeksfbe.brf~ ~.k lbi:s21 digarl ggtl glJg21.aka ponse:llP~. Untu!k Oua OrangP:l::!Im:ena-ng Seti'aiP! Edli:s~ Peflilai~1l bersifat mutlak.al~ !: da"tam I~OI[1ldlSi normal" h~. me1wrghas1lk:an tegangan.rm.. e I • II ~'.1lJ kOrJJ:lkit(lII.atJ pad:a konek:to:rillya atau f1\eksib'e. dia!rl jtqilu if Voat seteLa:lh. luga 'kabet 'Ueksibel ~H.milli ALam<lit No.n·g~.I nAl". ... atau bha pula dikirim.e:l m a~:atega nga n dari .d.ks'jbelnya s.AliVt.yakni . · Inle CI - .eird~!p..:~~:-~ . Hadl21 h bis21 d ~2lmlbH lan gsl. .:Q'U wal." .bka:n tfdak ad:aflya l[aJ~lpU 9. rans.asalah b1~a.kl1y.g:et~jh l~:tak k.e'r Cl/ngkaja Ii} UED.a.'-!:D· L H II'I P ~~ "/Jr.ita..antj kabel 11:e beJl dan] u ga tam pu LCiD.o..ebagaitajij1baha.dtis. " ~.ederh~ yaf)g bi'~q dtp.19 Th IX /2011/19 Okt:ober . AkantJetapi lika .gangan 'ISt LEO 'se pe. Na.eb ut J bukan pada konelktor Leo~. B it!at ksi d ini.k.e.lsakan ti.Jllg.Fti iffl.(amp'll~.a.clsed:ut ~e rJas. Apa I[anglkalh s-.kai.ke I1Jsakano ya.q_Usis ya fig mend ala m tin ta ~ bisa m.d:f!litJ~t sl~ema 1~(. Nah ya ng.on.girimSIMS ke-183~ !i!l'H&e1eb SUSI~ 1. SebenaTllya.' 11. j Dtkar.l .ah b~ok Il.·lfllgiiit s..dalh benaT~"be liau s.tJtajij1pu harus metail. IHasU pengukuran Im. .akaill m·el1~ieba. I . j I • • • Voucher pulsa @50.eru:sakarn'l na ui da ri lam pu 'i ni . Jik-a: s'eteilah p:engg.u~lIran I~. Dwi MirJgguan E. At.ah IR~:sus dim~lna .g.tegarJgarn m endeka ti not}. rm.t!r1)r:a· ~ yang k.perlukita tn ik. Ji:Ka .

onl.u'na :BLa(.un .oJ' I'. BU. !Pi h alk FUM 'se~.a.iJgjQ:.:Dinas· .·Serk-a. an d Ik.gan kamj deng~n Wi\layah dian pendudUk de~.I1 r I!ta:~-usyang ter] adi m eJlIl mb !iJ.~ kan pe r''t"a rrryaa nSejputa·f kua liM's Ulya n aWl !Bla.ati B'la'CKberry~ kuai[jtas.engan l a nglk.bisa a:Hakuk.e~onomi ilJ:SOO a. Blackberry. -.saha T~bb. I d.eluru~ dunlru1:j man'a I i1don.dail1.nry di salrla ~e. ratusan ribu .erhenti.J.L dari BUM D"esaIDede K.h AS11aTeng.celn ter d i Ilua r IInd~o·nesta.edf·aPrataJll1a h .tau rugi tJa'lnya :gara-'gar~ lay.damam p. Pengguna IBlackberry di kawasan IEropaJ Tlmu( Tengah dam.ckberr. IFrakUs l' sudah cukup llama mas ai[a·h t.ung~.ed Repai!r .en g keonfirma-s.ut 'l~n:g~. ~ ~ 'l.an pabrlkny~ di P.1 NDve:mbe.an m.nyatalk. pertal(11a.nus iberla.. tersebut s.'. RIM s.Art~fJ de!wrgam Im.egJ t.ent 1na ya rrg Ik.n. t. . IBta.PerlzinanlB1PPl Kab.en uJ U m.c.dta)j. ~.lk u.c!ktYerry En neg~rj ini dis1ny:allr L.ysJa.e. [?ada hal ]IUmblh' p:en'gguna .. Johnny Swandl S.~(J:Lan dflndonesia ~ piembadEl. Se~ai mT l~lelriggufla dari kaLan. S.a~se$" hi rngga filtering Ikont..ma l wct<.ertam b~m1gan tJ aL lban.ete:r.en g aks.Mmenjla'ga .. inijug.y ..S. Me 0 Ikomtnfo pun m:enY'¢!ifankan supaya RIII.elamd~a :IE.eN ~rd'a n pe rrn inta a FI bu..r s..J.e..rurl iKecamataJnS:imlpen~nApud: MatJ~l~1[11\ w~Jl dati Polsekllara .J: arT ng:a n lpeng.uj u~.~ckberr~terbesar efi wHaya.a.td PULSA Ari!ef B. .k:urang koo p.af darn me1l1yes.]: t. Layanan yang . b IDaga.masalahters.etehl!h m.1yatJ g m lenyat'~ kan m e F'e·ka.elalui SMS .a. 'i • ]iu.' beJakangan menyebabka.g. 'j[jfatul $. Samp~j se .en.an. " ...k.R~M di t~.k~blJml.Mes:sell1g.e.erk a.eu nt LJng. d Ifnackberql dl neg:eri inj tJ. i N~mun'J 'terrt)lata g...C!J.Merrberi Il(ol!rrTlliJlikasi dian l~rJ..2.RIM.e n Iper usa h aa.h).ga nsfgnff:i k.UrlWl air! nudin .em.da~tur Pelal~'Sana'Iabto.ka data ceflt!erata~ s·erver di Indoll. ta n pa s ervi'(:'e cente:r t. '" '..ara .en:~l:a't-a(s.a nanfJ)fa.a rSl~tjf baru.elbab ket:eri[ambatan mengirim pesan _d.a.u'[ itan dal[aJ1Y mengaks.usdInat j e Menufut ~IbnuiPr~tom. I-~~::'.aU.engg u na s IBLac~be..dusun ~C.lk8re·sel~j'K.![pakan Indl.e:s:m 1t pe.tr ·s.lmarna.e.tl. DinasPertambangaln :Kab.! S!P).ndom:ed[aGr:l.r?ltk)ITI.rOlreS] peLetallkan bal~1 :ibr tamu~ tam.c1~nderung dirugfkan .i!!pa I{.eny.aris. 5 ejauh iFlt~ ~'. I~]ta yaWlS lairn rh"yad~ bidal1f1! apapun ."ln~s~l~ Karn r:rd~ t:efseb tit 1 tJa:[ t.re!r.dan Re. .pratiomQ~ fffem1mfplml peleiakan batu .es.direpo. tiandse: besutan vendor asat Kanada tersebu r menoaoatc :t'. :Kelu~an yan'S.e"f'n et.Jum'lah tovanan.(u n.da p.../~ tutunlya~ j j' L41T'l.rmar h ny\@!.A.e.DuaAm I1g :Pl. «onsumer: menoertto I< erug.a I~l' ]it k~RIM.]'aka. . baik.ratif dan tJ arus 'se LaLu .a(: befry m ejm 1lf.:kt:IJ:~Try / di tanah air kerap.aJl t o yaklni kontri. Sebagai inform as']".1I181hal.a_.JCHi d~ah'Airg.ri[j hat rrne1l1 Qa:l Y desakan jpe:merirntah lItJtuk: _m.es.bangnya sebagion pusat data dan server ynng d'mlliki RIM.c.epat.:tan:g.n iran IB·ras.:ct'betTY dli ma'!lj ~ mendatang.aksa.lngan lKab.afl re:smfnya ISla cl'<:be r:ry . HlIDUFtl.y di ~lrnd(lne'sja._efl pon~ografi lpada Layanan RIM.egara bukan lPa] a k ('p. 1 klej~rdian ter.ml'an internet.t. .an cukup besar dan m'eng:e!ru k k. ..oh ~o(:elk de-miMan b.ab ka n~e rugian.g..Mulai dar]: p. .etika Rasu:~lI~lillah tiba.c..i di n ei>e ri iBI~.n S1mlPelllafJ t Kabulpat.diisi . (ikeres.i m1 t.rang se:rjLJsnya R1Mdi ta nah a.RI!M maL:ah ffle:re'smik.rNah.n final kaml y~lkl11m.dak in. Malays fa.e rse b nt...ai Il atau.engguna IB[ac~lpeFlr-y eli tanah' al'r .·t·una n.es bmWS'e1r ~:fsebabkan oleh k-eg.~ -.oda? !Padaln.am.9 dar ta tJJJsajlao~.19Th IX/:2:011/1:9 .. m .e:rvlce . yang d~lalkukafl oLeh belli aJLl mem balog. bemiJp:~y:a. 6.ia.es'ia aka fI rnewH.euatu n. IPetmb.busi terhadap pendap!atan n.e:r(lg.~ettaJay~IKec-am~ata.as jid .berfY sempat hendak'."W~ '7..adl '(Dir·ekt:lIt Produ~j ~Indomedta).a.ermJnt8!an p.eLama Il:H~rlbtsnlsdi tomah ajrJ p:iha. Masalah t nf bermuia dar' tum.tkan dan .£inta 111a h.. Da1ripihak Indomedia dfantaraIlY(1t.. 5.m elaJk~lkan IFldomedi~" GflJPt y~ng j ug.a men..cUnHai.~.ngunalwl masjio di.alhabarn I'rldomedii.i fde mrem b~f1~un ma~.i~a. UIJrlf laya naJl Blaz:k.gan awam .erse b u t.f b-ahwa p.membangun lIT'Ia$jlJEiJ di .amlg. TerkaJt tJ~lifiC. p.erUs"aJkaTfl terteWltu pa. yakni usaha pertambangan..SulkabumiAdii PUmomo" lKepal19i..as.lamggan punterrtu sala harus lebjh.]I(}lI'Jl1(Komirsari:s l~ndom.emliJ ang U rJ AuttJ.kb'e!i"t)t dart ka ~.gaira. -' .a.ua i Ik: rj ti Ikam.kaUgus. urusan bisnisnya macle'it a.ern ba If m.embirrtng me. lP'ada1h.ony IPrarm..gan S'lhl{. yang belr!ujuan membentulk manusla italkwa menladl 100!~da11da$a:r dan akttfitas.i~~fri ibe!Farti bahwa beriba.~n.gtJfIafl.!lgiJ .ebut.merl i1lta tJ un:tu kme m btl ka kalJtor peFwa.ef. k~e''snah t ~ir lantaran tak memi'[ikfse:rvtce center.t.air inti d. ar:aJ'Ig pftJ~k . 0pl-nl III • - Layanan Blackberry Bermasalah'1 Pekan ini Research In Motion (RIM) mengalamj mosotan.I<li k j lJ.yara~'at Indones. berklrlrn em aUJ meJakukcm B!BM dan InterlrJetan . wak1.ewa _d.akand~ge~uti "ya. Talk. dam.DiwlMlngguan E.tUT~ ~ .. ~.en. SukabumJ . AlhasU. sedikit yang memp. RilM le:irl{esam . k var~ . B:lacJ'!l. IOirekWr Utama ~.ml gall1 g g uan telrtJ a dap ..endlri [alngsuflg m.eti bam IB sial. R~M sempat pula .enggYrrJ.a)l ami f1:fjrastrtl~tur RIM.emb!!Ja:t lk. dan Sarwo waFgiono (IDire~tur PI KOfitern I~ndom.nlll~lt\an. . Namun. .eb~ir·afl. yang bJ8rtakwa.eJ(. K.Fa!C:iiltt. " Iurwt andli .Afrika dan tndiaJ g.meWlgubu.Usman JaeilafJi mal1tffn Kadinas .1rfpara pe La rng:gan an taira.ackl.ke.y berasal dart neg er11 ni.be rry o:i pn~dl k:sibi S:.mL81~ pehlng~g.djlarans m!asu~.s.fb"rm.:Bta.esial pihak RJM m·asilh b. j l.gifl.ad:a IPusat data B:l.t US'.lac:kberr.agal[an sa Id.n wJLayah lIs..kaJ.er . J IUM b'elwm mereailis~siR~rJnya. - j .~ I n·dol1.D~o15l1ijan~~.e.di~d1nqh.')ildi PUUiA .Klberry.eran:Bkat.anan Ifnackbe rql te rp u.ari Mala.:~.: ...Pasalriya"j untlU~ 1~.alh R~IM.ia.ufla . laA n tidlak Ibis a m.. ...:tan:ggan Layaflan B. [)alam k.:waRU dati IDaJr-lrarmi'l.b.ii yan:g tent usa ja. banyak -. PertaJm be. Bahkan. ermasatahnya server • RIM diIrrggrls semill. j iKa sa Imlpa.~pala. . m:eng:ecewak:an.rop~" Tim.Jeb~ratla~n. J 'i'! '..djberi~an IpaCla pe.m. ·~~I" 1:g. Jad.s.ebih.ena ng. Afrlka pun'"' ~e LabaJka n La'111 tar an tld'a k bfsa mlen'~l:aks. j.ktj lku.5a lKertajaya 1U5tadz IDjaelan1.esta menl~rdisalah satu n.bitJ dart itul.. banyak: pe.rlJpiah per buJan demi m'erd krnat j h~y.dan ge]1 ahtera.glifia Bhij:t.~ kabarnya tJarJUs tli" lbawa kie s.. s.k. S. ~~5e.e.Q turum h j ng'ga2]) p~e!nie1l1~·e 1Jl1. menurUt .. S3 .embet ke ~rid:orieslCj:". J<onnrtm. Dlh. l~e1biIWJart Itu.cti1p.aJ.u ul['Jctan:g!3!n:.amlko:r'poraJ'!. 'B:i. Sukalbumi Edwin J waki l.ernald n 'te.ifu lur ja nJi Im.elbut.rHlgaman puiluhan hhTgga. pe!ngg. ~lk 11t>atrrrly"a ama J p.jl J<e'[u:rahan':Kertajaya.eknya tak satmp:afmer.dak bisa me'ngakses se.. Ok:tobet" ..eltlraha'ri . _d.afl :r"'eSJm...am masyarakat tanalll air tak Iper'lu lP'ari1k menanggapfnya:: .lrna.IPj' IbrJu .jidiQi adaLah Langitah yafl~ InsyaAJ[Lah t..er]ladi ga ng:g uan 'tentq sa] a ba kat m-enye.~~.am Le.a n. J Su..r ... Lebib ci!airi tfg'a juta IPe.ep. d. Komunil~asj hany.elk 'clfa. lay..~I~' ~nuoneS:1a memiUkj bJ~t~:fs.i B:SM.en a rnyiil su dah memiflta !Pas a':l ya n ma.ry tak D. ...egara yang • .mbu.MUI i De.a )(an:g.erta·lnyaka·ln kebi.suUt:an. lMemi 1:1 ki telbth darj 7 0 jluta pe/~anggarn di s.g- ~".kui beliau temait dcenga.angguan p. p. p. Yuki' Rtdwa'ri'.e~ar untuk m. m'er¥clIat d:a.rl1ya kierap m eiiJ..! J buatkawnl..

.i\ki keda:~i!JiM'..'iry~ ~.'ffflilGd'l.ll.eh'F ' S'e~a:r13ritp.a!l1tlilicalrl.gaJmlba r pada :fi:lm b~os!kQi!pdan televj~~Jl . T ~:~ SUCk:l"Il .~.. 'I!.ai~~ :pe·:rIgg..l1 menghais~!I!kan gambar yang' b<erh'eda ant.i_ !~ ..tim me:njeJas]tan yalITU ~f!rej\.k -ya n'Q menYEl~ifJ i~k~ S"jtu.~~~.a:rnY'aj ad'aiia'ih $ -.I1~nJ :al~! pad2!1 ponsel ].e!r~M1.i.:0 pensel akai.. ·SlU atL! hentuk cl i ban:d!~n'gdk~n d.~d..-tjief). ~e:rft..~~Iii~ri~if :=.:. : _~-Eh':I . rust~ f.sensast 3 D m den9 a n :m udrah ..emah m s.e.ont! T<..g9.~ dl. mernHiiih AJ1 ilp'l~ias:i..~"(~! By~:':'.an 30 a!ti!iugi!Jimb~a.~~m~.nYil.nerc salah sa~ij ~~]l1anU'!'l1:uk.lJi. ln~.'.. Nah~ ~edg.:::d:~t. notebook 3D ataa .'11.3 d imen s1ii .~)'~~ R.~. Oktober '1 g N.[al'~!'-u I'It~kml1lll'Ga fi ap.a'f.akan Iktita:m.~p'a:t enj~ k~matii.:~n .ut'bI.'::-. p.el.: .drl~:> .<1' •• -.ntQl.ri1Hi'iplwaJ~pOIns.us.eik:noliogl~ 3D S"uclahd i beirli.a~ar IiJpl'ikasi ~@td_as.Slffi it.:. rPar~i~a$ k ada Ia h I~api~ga y-al~"g d itempam:ka n n di depaa lay-air untllk:m.alln.:'-:!'bl':":ll:.n.:I~=-·r"I!'Id ..o~t<i.dptaan Anda . m. • • II ...rllthat 9 'folkus .D..~..wtlrair:l:9i1ln SeJpelrt~i a1ta ceJpa)t ~~. net juga me-ny@d.(i.aF'laAndrae ak:anr!il:J~:j'i.!i~~~~·~"_~·· .erglEwa k sle.~:" (":!-.i.~ni.J ke kedut!1 mal_a y~ng..~n 1@5i 'YtIi:ng ·acp~.ba.'A:".~ k:J~~i2!!ta i u :r~. Allrli.•Ha l lniiid..sya:n €I menaW~1H'k:~n aJ.p.I 3n da:rl] a~r'ah de:pa n li:liyiJ r s.. Ieom L!.e'stuffi for YQtlilipJiI"CI'~r1e f6Tr]1llio~ p ~op!b.0. TV 3D..: :Stu(t~f'1(1nt'i1om~ r=lS!:-1IF£h ~..rrgan 3D.nagun.:. Kacam'ati.J.m.fh gaYI~1 r.I{-a:n '~'ltad.y~ng m 81m il j:ki pel r:'j'$ej.da PQnse~~-3D j1tJgai telajh dibenamkan tiidak fO~u.r'f si:tus trfi ya'kni untwk.'SJ:ltu oleh '...te'rj)asQl1'gdl ruanqan dari b E!'I".Uajng'~Intara S~(tu nbj. Jrlf.e'~~ha~"ga m b~lrIvlde!c. ~~"" 'I~l i"!:'(]I.i·1~~IPJr~!r_. 11 D' I' .mum me:ralu~..p.iyangan hlm bloskop rum ani atou kan tor Anda.(wember I I Telmo .d.:a b_e'rb.a.i:in?ili!?~.lakan I ?lyal:rra I'll a pjllil~S]~J.enampi. -.ah :~e-.g~g~_ men./ .l1!Jlra:mata·kanan dan klii~t emudian K gam ba:r . h/hij a l:I cft~u yiait. ck~:angg.:iSe!hiill1._~'~~l~'_~~ .~edge.la-gi layar ].Jlik~s'it I'l"a!mun behemlpa di ~nt:ara1lY'iiI meF'I'Iyk'h 41S·..1?"::i1.nl'ikan.h keel i~ya ng I memu.AndappGnline:.ukJeng l@'p'-untu k~ifJ ij:aaikl'.sep ~ni.D.engjguna thj~ak m emer:~u:lkan Ikarca"M21lt-a kh usus ~ .iSIS Anr:hoi d.c~tiO:I"! I_}~~r.nis jljr~ • • • c iJnik'nya And:a bt~a meFlcari aplika.ceJa.~ rliman.da.!niht9.i$an apl.malahmungkin saat ini ..F'r~ ."¢~ ""'-'tit·.-:.].in9g~i eh1~nggca S Si!. ke. .ur: t:x·~ .aitdi depa. i t~jma \!.. 3 D yair:tg d iri I 11:S ke pubH:k. I sa. ~ ~ ~: ~ ~ -~ .t yang (u k\.ZE£JGE~ ne@' J'Qur r.i AiI'1dtlJ.emJju!i<. fi Im 3D d!i biQ5kop.b~lu'm eta.pk:i"Iya. l~Ti'-:~~m Ix:: in~ -. i~~"LEt ·!'it~.gan 3D sudah meramb..e arah m.~a n s:e~aira 'gratis. D..:'~:":~i~~: ['~·..iU~anya . keha:"d~iran L:GOpthnus ·3n dan HfC Evn 3D :se~a:gr~~.a untu~ Ie.si Oe'JDi.~rMrpe n u u~Jei~a:Silfl.mpjl~2!I!In g'2!I!ml~ta:r'~2!ltau video~' pons.g·1c:e'r jad::~ n 1I!:ep...SILIS .a yAng mudah d im@Jr1ge'rtJ.l~a~l .:tk.n c'ati kehut'Uhan enWiI't:ai nm.isle'r'l'a n p..nal!p!un dian kap.dtaan.e ~.~:!'ttl:k·m. .engan abjek b.") (. ~~~'b6. ~3.i itu rti. 5~'ia!p rnata manusla • II • WhQreSClle.-i'la . r..a~ta ndall~deng.'1~~~~T1~.e:nggunakaln killcama.jarnn¥a: :tidakJah.ika't1I .it Ii.2lI:rla suatu slist.2\ ma:sih memili!ki beberaJ)t!1 .a .E!~..pltAnd~ nya menonton nIm..itu£..WI KI & Situs - g.Qrl at:a~ yang palil"l9 seriflg dit:lownbDad.t'! g.~.an~piun kOn'su.si ~ n dan·Be. ".t_ribwtSi ka n ilpUka.a:m. g:a:m'ba r stereb'5ko[plik (]O).m.rp~.si berda!HtJrka.E'c H'.~ !tan..)J'I~I: t.:!l:...g~I.a r m'a'Su:k :t~yiaINia'n m.ecn .mem iIi..a pe:rrgglJnal tldak 3n~ D'qJ:~am.ev~ npru-j\.i d]c~ri.el.1 n s~. dr~m. a h'Q j LlgB Wa'jibad.g:ai Ftl~ngguna t~piJuga pencipta-r situs in] tjjS'a-dijad..~ihat r memU.<!.erlt hi ng'ga offi Cie. ..I!. fI'lem pmmm. Ta..pjlihal'1 be~€i:asall"ihn j.ndamendengar s--cdahsatu peorangkat 3D kata kata 3D aliel'S 3 dimensl. Lalu (JpaKah kcua tersebu: ? Sebuai: tt. H~:~ d i ikalf1enakan P'8tdia im~ ponsel ters:ebut adal .l~11l:=jt Tr&Vo.:r'melr'2!I!h dan b]n.e.h4 l'r-r 1'.~.an . . - MiaMU:r:l seJat]iinya t.segala s:ekitoir.8rh !ri1)E! nj:ad] .s5.en!gan.:~ ·~\:trt:":I.' N ..a.una meiihait dairi ... .[0·:::: ~1::Jl'L'!'.tI(h.:"(.~~. .~ L~p:i sarin in i terdiiiri~ata~ sera ngik:atalrl.nda t~aa&hanya seba.leba:r darn fC..lg.~tb~ •.TI perbedaan Ir.I' .lebih ~'ituj u ka:n u-ntu k.atkan penjelasan )lang (ukt:lp btaik de. fu ng 5i kacamat.el.an.ph9l''V~\i~~L.II: B:LI.diisi 2.la in clsveJ(iI~r _ti~ak bt~a m'endapat~1i he)'\b.. r glurl~~ - - 'Pd~8~ -- I.han~k.I"I·IPl~~a.je.-._~~Ui~ ~~~li3:1 . (.'>~c~dd. ponsei jug.-:.1I!:e:r-saj'ipad~ satu ponsei su a:tw jQi1lJImba/V'h1!en akai.ang.mO's.ampiiillkan tayar. .I!-..iat t~.ad~g.IIJ _I 1 Fr.:.ru .::.IJ~a!l1.p.... P.i:..'J:""-]. .i ni~a c.!! "-~8d~B"<:rA~.u na ? Cfi Iihat da r.dien9an 1~'Bhaidrirarf! sitws.1D.a:rnya bagah·n.~'~Ju~:..di ponset lek:nc.l':!g. Da:r:t ti~ ak keti.e.:.a si1l1bi.ii·O:ll::~I:[" ~lIiL .~d:~iM!e. lnl m..~lkno~og!ii 3iD d l.!~'.:J1.ara d.:_:h:... seat .-¢i( Ui~~yj)(..a cl i 0_il.._ ligun-ak.'2)1= ~~d.s.i~an wadah U[)tu~ mempT'a..:e. B"ahkah saiat. Mamun jjka jIi.ka lig u..t»i' _~"{E~tioilto I ~\.5aat in'i semakin se'tlhg orangmendengar • • II yang terbQ_yang sOlatA. Uengrao ijapy.em~4aha:ndOYl/'O!fla'd llen~fa't1I 'se:m IL!iJ ya..aiol.erSeibu ts.piim . bef.aJmya. .!~a yan 9 m'emi~l~k!i i p.ngan" bahas. ~ ..::lL D:. '!ltlliC!P TI ~lri~~ -- p.(ltiaL J~I::-:l. y~..s:.a~m.e:me: m.l .!kif dap lain-ffiain.e1n-. p:ara d eve Ioper rna k~ q'PHk'a~ i yan g~cl.Ber-becla h~l~ dengan sal.:.l bJ -atal~f1"e:_9. ":p.<1.:' __ _':"'~~~~I.!lrmlkan p'a da p e'ra.memajh"ami Glira_ke:rja da'ri ..elan.. .amm. t~"rlifei"l:~ bJa¥..19 Th IX 12011/19 .~oJl.J '[r~.ruanq .anjangj. lnl t.ar~n :kateg.d .5impel.i~~~ tn. ped kata .ehii.s i yan.~ 'lI III. .o d~Ve~(.atal.a Eli!n:yak tJi:~met i\~. penonton Sistem.\'d.g I.~rrI8~ ---- I Ada yang eerbeda dati s.alrl.'!~·.mke i~ ulntu k merr...~J eni 5' s ~lafl !tll~~d'.ika5i ..'.anacElira I~e:fja PQ·nse~~ t.2!lt t..lh.n mi-si da.em ikaca:m.ata mpii l~rI '~e.gkatE!g..nda b~.eh~nf! gla :m a mp u m.:~r.. website ~e!ije.!J... tcedeb~h h l:la:b1. - perlu lm.. IB1~(!lStleny 1}"n~k. .p.r.aye ya ng me ng:ara hkan $in:p.V~'Ip~~~r~ --- - T:{T~ - C. sepelt!i yang jaIn.f!i~arJ g rna dan menu webSiite Yajng .rol rc~"'i gl.ngklin:k.eJ~il' ..i"I:gJ dUa'At'iI'flk~flQ Iern :ze eI!t~·1et G& s.2llta::30 kih ILI. .eli maltilll pe.n.:: .iiS ~tus l ]rJ:i aka n memba:o tu mei!ld_~p:~ltk. €{I.anILl 51~a.-.x:/.).Jn pengglJJJna: . d~ng-aJFl 05:'nerlpedfa.situs' frtt.?~. ~~ A.einflan objeik Y2ln.. aJkoanike~~tI.2!lta 3D bekerJil .meru~:~Flcat:klBn fasilita'J ~t-tlFrlak::eI! kiltoa a:ru:sb. IDwl Minggu~m E.' - '."(j .g. '~ekn~oIogli Pit fa Ia ks System. ~)~~i:.~eirc'ls~i~lf) l. meoya!ksikaJf! tam:pilan 3.J.:~:!~I. i iT.)pely.~:atme IUl. N a mull Dill k:an ID~ralt:i se.:JI~II.sampine..=:: . :pei~ak 'perkemb~rn.ng tlJ ibg.I~ _~~jiM-092.eb~n. Ek. yang 'me.r .Arrda.oap 1Ii.~eda~ Calhay~ tersebut mengg.n'gkat t:eileikomunikasi rnacam p.ngt m~~~diakan k.pli uotwk. .."'T>-" ------~\I.aJ~ S~tj~d.el s:ehj]ingga d:i~m:a.lFIbany:ak: keptlda Anda sep'ertlap~ aplika-s. l\iq'4ij ~ P erl u '~ep ~t m!eJ"il[:a]'. '.. altan Andia t(Hltma .~ .!J 3:0 membu~t.l1 ter.i~rfi.~'~€'r'tJri AgtroT.e:r!~b~n. :I . NaJm '1. E K~e~na merna n'9.d:enga:n 'walrr!~ m era.•• .tLlI~ ba.eit ~. .2!likaf! . ~]r t<> '5{ l:ni. ..ti.·5udah menytU mbahi]!ltan a pllkasinya: di .loa -Si1iat...-..s m'fmd is.:0 mem~:~ ikl :~etlngg UI:11lJf! La:~u sebel"l.~i.11. .nQmp-likan film J dimensi. '.an 3.a.:!'ld !cr .:.· pons..8.ka Andw mcenda:paf.ons.J-.. .:: ~1'.~~..g tina: hanJs p ~.~s:i:t~s .amp'~I~I~a n perbedaan I~edaltaman. pi l]tJ iii FI yan g.gene.ai~a!l1.nJs ~teglfHi_ Y:3ngll'Jim.(~h:futit.B}ilma n irj !.till berbeda wa~rna.::J~I.cah..M dp.A!~haSiil e ng. tapli I~a:g.ri~ti~n' L.r~ 'iii 'f~oi ~ll~. '1!-'. Aplik~s{ yang rllberikan m~".lJ'ntW!K 'iF' Q:rfse).

floLog:f internet.da.relessAci(:ess· .yai[laJi1 tel[.· in f.k· b'erg"e:r aJ~.3Jj! data..si tet. CUent tltas~nya di ~er-HjaUkan I d:jguna~?j['J oLeh s.lalffi tei]\. g.etting.y.a~ l~omlPutef" yang.be~bagai t ipe in(tJJnl1 as] dam I[aya nitlJ.ba:r~.masu~lkarJ usem.ec!'IP~t~h 111rnlgga..il:I!Cll.so:lus1.enyedlakan tay'analn~lla:yanan terrm~suk la.arm.r..da: onS!e:[ yang p Jberj alaml.c ·dfmainahalaman ter.lPus.m.k.m i[o-kal. ARPU di hi tu~lgdengcari mem bagi j tim La~'l pen d~pata FI . dl"gun3 kan p.y.an tekno!logi 'sellul~er} :g:elombang. yang .si ..statis. internet )~.(11 ema.EVDO MasuR diail an tekfl:obJgi1 G .. bertuqas m:enerima data . iNGN m.atdarta fnJte met dan iko~rtenserta ..clio'lah oileh s. mjkro atau radio untuk .4 Mbitls· untuk EV-On R'e.utam. B It'Ilsmil it1 k.ut . dan bed)ag:aj j eflis . MIME2 ke1panja ng~n da ri . dan menga. _..Ma..e.d:ap~t menalmJri l.un~kaf] selu ltU~. I.hgg. videof NGN singkatan .:[j.ltu~ui1\tu lents· e-maill pada pon~e!l .cep'atal~'l transfer data 'ife~nol~og."W~ :1.diisi .Xl .em merup~kan bagiaflt:t~!r]: fi rmWanl!' yang b!erfWWlg.me dan !p'8iSswoird aii dataJlm sebuah j a rl ngaj'J Ikomplt.extGen.19 Th IX 1:2:011/1:9 Ok:tobet" .Ft:UkaII:a. Kamus - E-Business MeruJuk pada. hi'rigg~ 1. .MA. .. adatatJ ·sebu. b~gian.diapjumlatt k:otor 1nte:rlkoneksl) r~ta-ratajumlatt IIntuk Me!i1-g.etn1s:ai:dlata. dan ea.lran.an IIIniR.ri IN.a..rJg~a3.rujuk.t:ik evaLuasl IPe~ans'g.a.s· 'sejfl:efl t.a. PJ~d~a k 'l'ra nsm lsi Un njmab!e1l Lolk~l jrru~.tllkarJ pada sehuah we:bslte dj 'jn:ie'ni1'et. mlcrowav:e ataut..a d:ards]st.. . Illndo.emb.an.i sebag-af:te ARPU m~rll p-akan si~ gk'a tan dlart Average ·~e.erlgh ubu ngk..: • 'i'! t!:::3 'l.kal ya !'l'g meffg:g un ak.s.eIF~¥ef~ang df:lPerLukan ol'etJ user. ".ara EV. i: mpat internal mem.~ndari suatu ope:r:·ator .el.el~tronfk y~ ng menca kup layanam pe mlbay.MUll ty Pu:rpQs:e l~n~eri1et . - """ -------------L~gin .Q Rev.s· ~ rl)"enj"adl pa~~t -paket sep 9i'tf ·fj.(termasu k: pen d~pata FI te'nha.emunglklnkan dalam suatu jari:ngan m.S·j iUrrrl'tuk.' " '. 1'4.eJi11 tty ei1t. pad~l Link tra:nsmi'fi. rflobi L m. 0.agar ponS!e:[ ·dElip·at d1glJJnaik.]iarin.an sebagal)IT1ana mas tinya yang seka Iigus' berfllngs.an pella ngg:aIi1' toka.an IFixadLinie. Fila Si..tlilKasi antalra motti Le phon.etwo.jlEV-DO lPa..om u.CJiri iPonset j oi NSS Network SWlb:.eknolog.'.med:ias.erm~su.ang mampu iITI.Ulmyaln 8 meru j tflt.olus·i aIPUta.gambar. EVDO memHjki k:e.~lir k.· menyimlpan flbe~fijles. . EV-DO RJev .Diwl Mlngguan E.rt.M. ~.tllng IPEHans'g.AR:PU dlg. I .gcwl'l.darumumnya FWA aUas:Fi::. r IPtrOg. ya.g pejng:gwna d:eng an me. suanlJ_J a nim arsi b a.li'tJe:r( t. Urm.d:l jra.a Tifllkomse:J._.Mn'g:aFl CD.2.n f sua[..ap untuk pe.htng SUb~ys:JJem QCetatah.am. ap[t"ka~1maupun p:rog.epertividen:).'i rriirkabe L bJ. nirkabel yang me.awa.]pati'~j a tlrnlgan berb asls paket y.itu 1sti lalh.elkomulnika:sJ.ce(l W1.i.7 Mb1tls .aiF~ n 1ei~ei.yaitu suatu tel:e Ilon tid:a.1 radio u ntuk m:efl glll ubungllk.$isb. engan pengGptimaLan d peflgj tim-a n audlQ. ol~oJrlsasi yang tii lakuJkan (]'Letl se-o..e:orang user..e[Jue Per User .pe1angg~n d!i lokasi ¥a~g tetap ~e sentraJ Lokal.k.oJrmas:i yarng tel~ h .rami ntera~s4 atau su Fat elektn:lnils {e-maiq.sat.ll "E~xtenthDJU1 ya..1 NDve:mbe.eratiom1 N.~n.ol'bllgura.ag.. Web Raga adalatt tJailaman ya ng d~ pat dUamp... NS5 menangalni fungsiswitchjng" jlaln:gka wal~tM tertel1tM d:en'g'3n meng~j.tmnfk~.s:. j ari:ngan tel:ep:on !laj n..hkan videc.1 MbItl.~all~tek$.i. r ..5.r ':'.wrrakaml ·s..eoelPat-afi} h1.em G.sl. bbmls .A memfllk:i k. Wt1IID~ 55 .

~Lam~a.l p-er)a1lanan tm tergolong buat . UlltliJ~ And~ y.c.._.IC. Derngan fi tur '~'QJiickCha r8..AC: .14Q V.....et s.akul~an l'l"erekaman·_S.p"e~Ke:rs.eng~n ba.esifllm. Recordiil.er daya • • II -_. "'1---..Gb·1. _m~W1g_a_nd.PliJ\lM86SD 11·256!M.asi: IFrre.erra . . 1 G.Mo.12:0 ..ahmrm poo:~elte'tap B 1~J!a.diyakini dapat m!el11 bangunkafiAiida ya~g ma.c mO. Kone·KtorModiem • • II . Hia:sj l.s:uarar)Y a . (tow _l i:gllt mo-de:). .54.EfilTJdN M SKIT - I Cukup satu IMO K3 untuk segalaaktivitas • • • I I' IMO Inter..lk _m..uan41 X adva ncedzoQtAl demrg an proseser LEG.·. Ilmage S.ArnujlifL a.l(U'~ . aoo"ona I • II 1n).P.gh~d. _ I I. display berli ku rat) hesa r.15 x 64x 149' mm..n p.ry 2~6MB 11"'WVGAw:~de.pn. .k .m.untuk dip.dl[perLenglapi dengan built-in steree s.RlC~.alr alarm d ari pOl1s.-r.s:1 Ipr.kan d:anat mell._. 115([0.R~A{sD~IGiIC 10\1~I~I.hat dan "tung.o diots.72.-_ _ ".eluara'ri CJiiIJ{)~'dl']per. : •• .LEE.11 mar~ge Staii)H iZ1er~ defl.ah B. •• . (Movbl .sih suUt_ teriba ngun bi La ha l1ya.<...caya..B Ma:l1iI.ehdadak· !atau. Din'ilens.g!lllr: (wil~:ll.n ·k.e 1C1hours I Vid:eo play :3 h:oliillrSl Cam. IUp to .~S'!1.de Qrn'. POWfi'r S..•• : . DJerJgan fiitu if ya.dan ben ing diperole h derr~an f'itur ~iElectronj.Uery pack).•• : •••'" _"..gafl teknotcgi ~.rTh'g..·.--.U~Utas vld:€!-_oy~ng brUliant dan re'so:lus:Iti ng_gi..". ~_ _. S:aLah satu pHih'an yang tersedia. .'a lI~~'I~ ~. ~. !NaJT:llUl terkad qng .: ltDIfICH'iito:r': 2. _ _ -.. 'Sp.all s:lonile! I 145Ci1 ..Anda sesuai derl'sarJ wctkt~ Y...".net I ANDR()~D2.Shlutte r Sipeed Ri'.$t~~age Be.(eli meorder init!etap dap..a.e·...gi kemam p ua n._: ~_..e.erng._~.5). sl~tem a:[arm yaitu radio: dan buzzer.dget satuinj lnlemi tiki LElDdock.itii<..PE!.anertl standtJy IfRIll: ~abov.[y).!II1I. - -.pixels..tab()n ..e.: 2..d~Yflami.. tta:p8.Qr: 1/. n2. Wlifiil TFT Touch ScreelrJ... I I _ •• .n disa ffl 'Ijan_s.a.omp·ak'J lam radio. l J I .outIbatter:i'es)~ 820 !~f j ~daLah .Sii:mrniS:. L€ns:. j..I ne. lililgi:tal Zoom: :2COCOQx.iQ'Lour.6.tw'Dirlk -: Cabte Inte)'nal.. i'd... engwn d tam pi lan yang J.si: m...AM520 ..~.ahamiteirma~s~k niwrr C I amcerder yang leblh dtktlususkan perekaman d.en:d.o1FY~..d.o..inl.at me:[aku~an djragu kan la.·.~ •• . I I Urrtuk uf1JSan SUlrrlb.x' 12'2Jm Card S 1Q'1t:~ SID Flba-sh.ajll tnf.<.chu fi11 rendah da:lam h. ".1Mem. ..(]Ij fngi nkan.GiB 2 3 I F'reeMicro SD 4<. .c . Wtaoi.8.tc.arnya tersedia Jam a:~aJrm d:emlg-ans.exltertl.ed1akan 2..._~ . -..sehen.4V f)( (IDC m.!l: • Spes. ad~ p.....nya. . F 60 menit.-RC-O·120 u ?ttJ.e:l -aJt~u pem .06 Panasonic.e*1pun d. 5 t6 !rOMH'~i Sp~:aker' S1:iie: 4 em.alrl'g Irru~rJga'la m1 masal.i ma. m.. eo ' .or:d.•. ~08MHz . Lensa.sC!ree!J1l ..enit~.. Has..-. ~._ --_ ~ r--···· _~~ro .i ala:tm ga.upp!ly: 7 AV DC (b'El. ••• __ I I •••• •• D1"I1iI_ern.1I)alllgunkarJ.8.e'tl1($.ec:.thi Cell. Back-u:J..2 .'att~ ilMJd:l1 ernlgkap'j dengan ki'emarmrp. .ibUly~aJ' ..(J\~~ell.tgulU:lakan . futrg:s.WeJlght~ 220.-- Perekarmrun video .j .k. .arJ. be:rgetar . Bahka.rrti ~g.0. 8.pe~ke:r~. ula. r \tIde..en try~:l"ev..•.7\·'~Ii'IIIGh wh:l@sclr~en .lons.ge: 1/25 ~ 1/500 ('mo'vi~ mode') ~ '1l6 .qllJ:etnicy Ri'n11!l!...aoY.tAr'l"dayan's ingln bangun tepat waktu hanyaitu ga..Panasor~. ••: _ I .(l.e~ IFMB'7...e:rekaman y~n'g bait dapat d1peroh~tJ tarJlPaJ baJntuan tlFllpnd . vldeo Rha:sk.e:rni h . 0 MOBI.ng muEiiah.".er.o' sna[ps. Pam1 as!oni'c RC:~Q7210hili .'37x opit1. 111ampu m~lI'I.al knnsums1 daya .et Ttda k j bi as. . .Canon Camcorder LEGRIA F. v..detlgan pergera~an m. . __ -~.de ". DeW1:ga.32 MB .camo:J(.e se![a rna 20 m. a p tJda):.! Ba!ttifl'r~: it' :._SUM·OQ6.cal zoom.ds!et inl mi81t1y.dg.NT.lt Iwnem._: : .~.el~: 1 02'4 -x 7.:..•• ~. Unt~k.ng 'b::..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful