I I

Dwl Mlng'guan Edis1ii 19 Th. IX'/201l/.190ktober2

t November

Android lokal MakinVokal

Ini d.ia car. Ulgal Menguras ~ulsa Tips Menghindari KQnten Nakai

Android
•. Menamll1ah PUihsll Fan~pada Bls!dkU"erry
'. 8,e·ri(tea.si def]lgan Vidert Andfoid

I:N MIEMOIRIAM. SteveJ.ob,s:: 1'955-201"1'

iP'hon,e

• Edit tagl1 Via Ponset

)
,)

,~
-1-'

"1

~x:13 "~"..
-~

-fiONSEL MUS!I:K TH,REE BI'G SPEAKER
BOOK 10'0.,000

..
~

50 MOVIE

Gx7B8
L._

*

·P'HD'NIE,

.. , '10 DAY STANDBY BATTERY ~.~,. . · T,O'UCHSCR'E- EN • .. 1

IN8,1.s·,=··~
.
Ii

Foru-m
-

g:~~~:~,-, .
• .I ••

[Dwl Minggu~m E.diisi2.19 Th IX 12011/19 ...

Oktober '1
g

N.(wember

I

• •

II

jP>e:n,,ils.eliutt ._AhU '1;b'~11Plr~:~G!m;~ Pem~'mpi i:'I, Ultm:um
LE~i !flaM Mhl(]r}lGIFilO
I

N

II

N

e

Perrm,i mp,iTQ !Per:11i!iahiaa.tI, Ded~iYTj~IhJlId~iY' Wa~il
P~m,ilim p "i1l1,F',!!rlU'!iahaarl' Aflr'ffllfJIdlti'J"" Ras,idl
l

:P~\lildmpi:n R!ecl!a.~~i: .Dk~Rlllfta,m:a'~l '~etJ:alk:tur 'R:ellaks~ar;f;j1J Arielf ~BurhaHA.mU:!~rl

I
.M. ADir~:y· Ml
Ardlfl


SJe"!l:iiawan Har.d1)lclrnto r
f'GilPlrafelr

II

1k'~,aJlm ~al.m1rr~;tl~ Daenl Fa~!mi:l

~ftti1·mut.lI_hirtckno.,o~ 'DON~ij ~IJnja
IIp'Slcr
'1, ,.'

~l

h!\qj1rnaiflilit:fa,il '!liyafHd OOtliatl}'· lB. 11!8[w,an
ifl!rolnnorS"l

~.I.mm.iS~pt)J:i\soel1 r"&ru ~.lnlOl t,.'Mnl.·~ena .pQSAt? PDMllli lle- , ---._ J!1ld.,~f'U;pdatQ DMtu:na'ga PO"Jei! 1&' PC ".blet ·p..hmg ~ '

J~lter_1M\ .~ Bah

nlUf pcn.~·;

,~- :Ik~at'

IDlis.tri!:iu:sl 8::. '51 rklu ~a'!\i

·m:dt~~wlsatnlb
IKe!!larnga!1i1

Mustawab r ':ctnist,i:~af'a:tmiQIwali

Rumallil latls~;a ~1tni~r Nur~l'i~\11U'la.M i
J.

~T, Pul:se. 1.mIQm·ed~crpmtama.
• • • •I _.. •.

Pem~e:rbjt

.4la,mat Jl~dalfCisi JL R:aya . '~MII:l;N~. 27 I''!"a;sar JaMifta 112'§4;Cl' lie: _- rI
J

CQlf}

,o.~l)taO12~5
.A:lam;at Eli.ln1!! Graha.ii'l~ome~i[ta ~l[. .R:a;ya. R'e10a!}l!2lFan Lama, ~ 11Ii9 , J:a~;a[rt;;a ~~l2Jjl 1!e~eli!0n

t2"~;O F~Ik;s~lnn~ U

I

'1'9il'Ml

• •

I
2

• •

II

Diwl Mlngguan

E.diisi ,2.19Th IX1:2:011/1:9 Ok:tobet" - .1 NDve:mbe.r

.

'i'! ~ ~

'l."W~ '7. ;:~ '.:

':'.

p.' reVlleW
-

Nokia (5-05, Nok.ia (5-06, Nokia (2-05 & No,kiaX2-0S

4,ModeiBa Sasar Entry Level
Banyak kiat di lakukan pobr! kan pons« { duma di tengah pers,ainganyang demikion

ketat. Salah satu care yaitu
dengan m'enghadi rkan ponset

:Nokia Xl05, da~ang dengan ~orn$ep candy ba r. SeperU k,e'lua rga besar :Nlokia .Xsier1.e,~J pnrt'se~inj Ibetori'enta'si Ipada Iffi.wsik dan .rnedia. K.uaUtas
S,ementara sa,udaral1yaj,

penerus dari ponsel yang
cukup memi kat di pasor. Seperti yang di lcd;.ukan Nok.ia

musikcd dapat dfanci:alkarJbi~il~. via. 'loudsp.e.a.~e;r m.~ruJun~iter~_Q he~dr$et. p

51 ponse'l juga. pJU fasiUtais rtya

pekam radio dan kall'nera VGA unturn< a!l~atpotret, S-e;dalrl'g flU I1tliJ~ aks·j mengarungi dUrJia maya terse-dia kalnail 6P RS dan EDGE y;~Jrgs iap membantu p,eWlggUlWla. Nokia X2.-05 akan {latang'de1wrg,i\:Ijrl emlP~t.¥it arrnltl y~krJ.1 lB:lack~,Sii[v-efj White dan Bright Reel.
j

baru baru illl tewa: dua waj'ah baru Nokia (5-05 dan Nokia
(5-06., Peri hal nam'unya J duo ini memang akan menetuskan kiprah apik. Nokia C5-03.

sebagal sukStesQJi" Nokfa C5 .. S.eka·rang sa.atnya Nokia;C5-105 dan Nn!.I(ia (5-06SJeba_gaj Vlenf: mu)ratJ d.cru~ INiQkjaC5"03, JK.enapa.ll.eb:ih mura,h? 'lelmya~a kedua ponsel mengaJamj d:owngrade, danSie'S] ailatfo"tografL Mereka h~nYit men'sa;dOIPSikame:ra 2. MP s,ementar;a ka.kaW:(nya slJdal~ beradaptaSI ,d'9rJga'n Ikamera.. 5 MP. i<,edu~nya Juga tanpa. di.ben.amkan fiH:wr .3G .dell [hanya.. b.erld.M·ifi kasi GPR5 d~tJ lEDGE. IKedlll.b3pO.rJs;el fni nyaris ldenti~ dari spes.'ift~,asi m~pUn fi:tur ywngc dtwnut..

S

lelbeLlIml1~la Nokiatela~

~.::!~I~~:~;ao~:~~~~. ~;~~~.~

Sy.mbiaWl s!e:ri 6l'J m.as:ih di~)er,caya: pilll ak No~ 181 L!ntu k be rj:alan di at~s Ik.edu,any-a. Il)engan ot~k presesor 5ebe~sar60,0 MHz: .serta dlJlk~ngan 1.2,gM~ RAM dan 1.St)1 MB ROM Nokj,a,
j,

C5 -l'lS, da.h. Noj~la, (5,- 06 sepakat lrtl1>emib"enamkan internal S(.oir-~ge .selpe;s,ar 40 MB. Ka.!~au,dlra:sa m as'ih 11[(]Jrafi'Sj. WTl'emo!rj tambahal~l tJffl.gga. 16 GiB' m~ mp,lId:lp.enuhi. ~edua.nya. middlelendJ baik. NokIa (5-05 dan Nokicru C5-CHll s,ama s~ma m;efldlJlk~ng A-GPS, :Nokia .. ap.s; vide!:;) berj!le.ni5 VGi1t se:rta, M
j

mW.julgml

UFltu~: pasar

Adobe Flash Ute v3...1.~atu

~~ng Jadj

perbed~arn merH::ol.o.k,. p.adiE!J,. Nokia (5-06 dUa_mbah_lkall1 jialu;r Win untu.lk Il[u:l!I'leRsi data. $,emlerntta,F'Q Nilkta,C5-05 ImirlU:;i ,kemarmlPuan ters,ebut .. 'Iak ha,r:iya ,)tu.f :N1ok.i a mefl~hadir~a n d[ua Iper:.sonH baru yang salcruhsatunya data ng da ri X series, Mas']ngmaising' dii_her; 'kode !Nd<i~ C2..~05dan No,kia

)(2-1(15. enyasar pematai pemuta; M
due) .i6i .m.ene:f'ap~!(an .platform serl 540. Meski beflh:ar~a Juail .mlrJl.m\j.

~lamun

kedua pOrlseL punya belberapa,

[keu ngguLan . IKeduafiya. dib.etJ"'ahi den g-afi I~olkia Blrows,er tellbarn. S,ebJiin ramah bi.ayajc tekno:[o;gl k.ompf;es1I1ya buat ~emudiaharn d:alaAITImlemlbuka..

h.alaman web. Duo 1ill-juga diit~n amk,an iNGJ'kta'$ to,f'e' untu k ·ak.ses
clowniload rjbuafl a p Lika~t "Ie rro a~·uk

[preLoadapUk.as;i "fav>(lrit ma-cam lFacebook -dan- Twitter. ~ ~ ,
-

.

lOad bodi. bawaai['i.f NOikia C2.-,05 i11er1otm factor 51ideJrl IPOrlse,:l i1')1 Im,engha(U:rka:n' kamera VGA .. en.gan d di:g,lta:l zOlOlm J miedt'a play,erterma$UI~ IFM. RQcH:ode~:g:am bU.itt in Irecorde r. Untulk.kem udaih;a[J sba tlfl,il: d~a[J transf·e r m.ei.dJq~sa i'\g ponseil.p unya b:~uetogth dan miclfo USB lH!:rta externa:l m1emori- hingga 11 G.:S.

tamlPil cusup

.apfk.dan

manis.

3

[Dwl Minggu~m E.disi... 2.19 Th IX 12011/19

Oktober '1
g

N.(wember

I

• •

II

Spesinkasii! JariNBan:.G~1'A 'goo I ~:SOO..;Ilime~.s;i: ~~.i4 x."4:].8 ltl 1 tL·] rom; ~ra:l:: '9.~ gr~' ayar: 1FT rmitt;lYie l mue:l1Iocrtllenl r~bu Wi3Ima, lim x '3.:2.0 p,ikisel "2 irnl:hi; Karnera: uti!ma: ¥'IDA~ ,6:4G:il1.4:1TCI ptl&el;; .M.em.I""t~ M M.B, micre$D htngga ,1t G,a;K;.onekt~itas; aH:<J~th v:t..1 wM;:1n A2.fl)~ iEDR: miGr'oU~B: v!2..0; F'itur ~ai,": 'p0~ fl.nJ'~.MlP1{;, brnw~r Wl'>.~ 2.J:liocH}ML, FM l'iadjo; FM I\ecnrGl:\'I'!g" .~~~i1Mi~P 2:..·t, f.'aQeb,olFJl:;T.wttJ:~r 'iI,~Uca.UClns, MP41H.2&rB pl~~~r, M~3!fMC p!I.ay~rl moRia,~a~ 1 Cl1!lanl'Z:eF~ yotl.i:e memp" Pr[~jctt~ t'ett tnll~·t;. IIQ.ter.ai: U~~()n'S6C lTi,*,h

,Spstfifkask

~s

JafJingan:: 'G'SU'SS8 I J 12JlQ I t90.o~ ~imer:fS,i:' 1 m5~,:g .~ 511 x~] ~.~ mm~ Be:!"'at::~.l gf~ laryar: 1FT ms,~st:iye t@~dnscreen M juta W.!Ilrnra.,.l()G x ;5i<ID ~~l~ 3'..2 ir,i4li; ~a~ra uialll1a: 1 ~~. 1i600"'_ZOO
J

voa

~Iles;tflkasi :

JClrl.m1gsA'!

'~5'M85~ 1 see ~ Hmo J ] Sf1@; [)l.wnemd:

J

Pi1t'j~~ !Seo,ta~gl.l:l<g,YJ)lIe~ ¥GA@'1~Ups: MemDd: ~CiM:B 'Stl7.!lla:gfl'. 11211 .MB' ~ 1~ MB: R@.M~ micr:oSG b{~' 9,.a 16, GJB:;; $ymbl,~·:t1Bv9·.4~:!l;"~tt~Ii!1l,O'mt
5,;"PrasH.liJr: M~!Zi:i!l.one~tfVn:,as'!Billietooth l

'11..1 with A2D'~ EI)R, mic(l!lUSB vi.O~ Fi~ur ~ajn: J\(:f:e}er!)meter"s,ensl!Ir t)r aJ,lm·fli.lta;t.tI~ Hilnd~ntirrg rfmQ~tI~:tibnA"!(sP~Ss.uPP'0rt., ~a~rn Maps s'llef)?i'ij FM ra~;l(l',. MP41H.26,3tEl.26~AWMV p'lay.er,. MPll
I j

JGtmc~,Gfflb:e, d"oo~m~lrlt. vi~r1

Pfrr<i,t.0 efl~~r","~rgan1iZ@£; 'VolG,e €~Ti;I.maJ1d d1-a,(" t Altiabe .FLashL~tle 1 ~ Pre'"dh~tjVe te~t input; Ba_'rai~ 3.. Ij~!QI'I' 'n~OOmAh WA.V.teM'+lW~pta,.cf;

~OS.~,8.~S'~ x 1~.i8 mm; Bel:f!t:: 9,3 gr~ Laya,r: TiFT oosistj\(@ b)Iil<ci!~s,(l~een, j uta warrl,iEl1l~)i;. 640 16. fJj:!{~t 3"",2i ra1:: K"m:era: IlIltamar: ,2, ·MIP~~:6-,OOX1~~ hi; pi~~l. Goo;ta~roln(g, Y:lide,o VGA@11'5fp.s; Memorl: 40 MB s1iQra~.e",ilia: MB jtAM} i5S"MB ROM~ ,I)1l,i'e;mSD bio~~a 1 ill, «i,$:; OS~ ~ym~ff!n.GZS.~9 i'$j ~:erf@'sf-:60I'i~L 5,; r:'nases0r: 600 MHI:Z; i((onektivttas: Wi··Pi 8M..·~ 1. bj~~.&tuet€l·ath v2,1 with A)CIIP~ EDlrftl tll1~l!f'oU:StBv2.0~ I"itur l~in:&~:€~i[:elrometer sensor 1~rau!!.€) mt.a,,~e} . . " Ha~,i.1IwriHWlg recagI;!Jitie1:l, .A~6P:~:s~ pp,ert;. N'iliij,l\f ~"&, St~rl~ IfM r~dia, MP41tl.2631H.164lWMV ~~~I;, MP31 W/A"I!e.AAC .. WM.Apll~~r, Pli~0 ;e:clf:t;(l~ .CI.~anifMr.i .fl ~t(;;kjC'.lfnG"e d,octilmen,tvieweir~ V£I,ice ,!l:1IJmmi\ui'lU,;!I dia'IL~ Adel1.le. Fll:~!:Ih Li'b~ 3. 1, Fttld]i:,tij VIe ~~~ inpu~~ Batera.i ~ U~ ililn lCJOO mAt!

Spesiflkasi: ~ri;n!!l~n: G:sM90"Q. 1;80(};' Q~~D_st: 113,x 5(f,~ 1'5' j mm';, Ber,ilt: 88 gr; L~'ar: Tf1; 65 tibu w~rn,a. i~ ~ 310 p~ksel. 2.~ind"ji; Kamera. utilma': vnA.~, 640x .. ao: pi~el; M~n;Qri~M' ~ I. mi~ :a~D'!Uhgg~;32 uS;

TraQs.fer dJlta:; :GPiRSr.. EnGJE: Kone~t:Nitci!S1: Blllmt0'O'th ~.) wifhA2DP, .EflR,mitroUS;B, '112.0; Fttur Eain: p-olrfiti1'H<. MP:'a, bro~li1r W,tW '2. 6:} xHTML. f M r.a"dit1l;f M
recordi ng r Jaya MiDP 2.1 ~.MP4j H. 263 p,Llyer" MP3/ MC+ ~ta:yerl' Qrga:.niiZ~r,V0tc;e: melTiol PteGjdive mxI io~ut; f:lateral: LHIiJIiI·extO mAIii

I

II

Sarnsunq iC.hl@t 5,2,7" Sarnsunq Ornniaw 1,8350 & Sarnsunq P"62,Q0 GalaxyTab 7.0 Plus
1

Langkah a:gresif terus dHQ'kukan Samisung tatk'Cl.la· memperkena.lkan 3 gadge.t terbaru tnereka. Berturut turut
macan teiekomun,ik'('J'si oso! negeri Ginse·ng fni merilis Sam·.sung Omnia W f8350J, .5amsung 527 dan Sam5un~ P6.200 Ga'laxy Untukmelapis sektor bawat), ada Samsung Ch@t .527. Semeniora Sam'sung Omnia Wsebag-ai ponse! pintar berplatform Windows akan bermoir: di ketas high end. Terokhir, Sam'sung Galaxy Tab

Tab 7.0 Plus. Keti!anya diberiko» tanggung jawab yang berbeda.

cnen

PI us (J'kan m erambai: sektor tablet.

,ada)lah untuk klemudahan me.sag1'ng dwl'll. chattlng. "JTei!"ollh.Clit dari Qwerty keyboard b'Qwaan la'ya~ya :B'lac:ikbetry maupun Nokta,iE series. Urusan ketlk m engeti k dapa:t mema:nf.aatKan. layar TFT Ibierd'jmen'sj 2: 4fn chi pa;da re.siQilu$is;eda L~."l 310x240 pi~sell.
j
1

Bl!;~~!;~:~~~~~t~~!a'h
-,

Masth be-tum (:lJlk~.p) peilggiuna akan mlerasalkarn beber~p;_a. rpeog~LaTmaTfI' bart! dalam mienggurJa~:an WP 7 ..5,. S,ep,erti. Ofifi'C1~ 3,f>:5 y;~ng bettindalk, layaknXa duklLingal1 untu.k dolk.um,efl orffil,ce, talw v:o~(~;e 'CQlmm a'ri.·d;s
akun

I

dengan dtre:tt up:Lo.~d ~e

Iga B,edaKel
Spesif:lka,sl Sa:msuwa.g Omniilj W U~lSO:
J.arinrgan: GSM 850 ! 900: I 18OC(! 1'SlOe) ~ HSDPA 90.0 / :'UOO; IOiimensil: 1"1 '~i 58. &' 6x. ~ '1i!l9 mm;.ISemt: '1"1'5 ,gJl";.ILa!.y,all"':S~per AMOL!ED capadtiv@ touchscreen l1i.6 juta wftrrna~ 4~.X 800 pi~et, 3.7 ]n;trnl; Ii(~rrner,a uta.ma: .s MP,l59f; x11!9,44 pli<sel., .au:l0o,focus~ lEDR'aslh~ (;oo·tagg~ li'IIg~ ima.g€l..stab'iH~ationj. vnlCl!e~) ']20p@30fps:; l~me;ra''Se!kIMll'ider: • S;pesi.ftkasi Sam:;ung Ch@t .527: Janngan: 6SM 850/ '900 !118"00 I ~1190Q;.I~IS,DlPA;85i[] I ::tHl];'1l1Im~nsi: 103·~. 55 x 12. mm~ IBerat:96gr; La.yar: Tn;. 69 .lI"ib~wama', .320. x. 240 p]ksel, 2.4-·]nc:rn·i; Ka~!I"a utama: 2 MP:; 16"OOx:1:2.QOpi b~1L, .g@o ta!1m~ng~ viid..~o; Me.ll':lolri:' ftO MB i'irIl1cfQS.Dhh'll~g~ .J2 GB~ 3:1,;: H.SDP~l H$UPA-; IKon.ektlvitas: Wi·ft8112": 11 Ibi~rln" BluetO~th '\(2. 11W:ithA21[)~~.~k:mUS;B v~t('j; ;FitJur laJli.n: Q,W1ERT¥ k@yJboaJl"d" Optical trackpad', A~GPS., Java MID;? ·:;1L.11.~ i;g]tal compass, 5NS, ili'llt@gFation~ D MPllleMc'+ lP'lti11Y~tj ,MP4/H.;2:M ritayl:l'I",~IOlrg~U'nizerjVofrce memo;llI,ateraf: Li·:ionU~O:O mAlin ._' .... ..
j .'

P,engg una Juga t~k pertu takut, akses .. data jra.di. ~,ambat karena Ch@l '527 sud:ah. m.el'l.yedia~.a.ntabaL HSOPA dan HiSUPA IBe,lum lagi ditambah adanya. p,e:ral~TgKatWiFj u.ntuk bnJws.log psda Inot:1lpot ar'e~. Stsam1'ya,. porrs,el di.b.ekaill kam,e:ra, 2: M!~, .A~G,iPS, . .1ntegra.sij airing sOis,i'ail ~udio l vicl,e.o play,er menambe.hamUmllsi· yang dlusungnya.
.a.
f

SkyiOriv,e penggurJa. Iermasl:Jl~ Ilebi~\ dairi 3.0.,gDOapl ilkasi yar)g: dap'at didowrJ1[oa,d via Wlndows Markle tpil Clioe' • Ieraklhi r untuk penllm at tablet ada Sam'~ung: P6"2!OCCia;[axy Tab Plus ... Sietei~ahbe,rbagafti pe da n va nan Giala~' Tab dtfmun cw.lka1l1 m u1lai dial!!"].
tj p.e:

• •

j

7~~::~9~~ ft mau pun 1to. 1 ~dni
II

"...

:'

, ..•..........•

' .,"

,

, •...• , ....................•..........•..

,.'

,....•...•...•....

B,e:raHh kJe Sam!iiung Omnica W 183510. ~ niad allah :smarrtpffilone y~tJ:g berge!ra);: dlatas platform Windows Phone 7 ... aJilters, alll~:o. IBerdtsa 1n eLegan 5 M dell1gan domlnasJ Wiillma hltam S"am.sung .omrda.:· W me·hgik.ut'iJ1ejlak, HIC Titan ·difl."inRa.daryamig :sama sam.a beroperasl dja tas p LatfolFlm 'WlP Mango.
J

var1'C!Jml ru 'dratang dala m wuj ud ba ·'tabJ~let"1llnchf inf ...:Kali 1rrf s.a,ngtabi[et berbelkC!itAmldFold: Honeycomb 1(\1:3.2:) denga n p,f'os.esorrnya berlenfs duaL

core 1 ~2. G.Hlz.

Tab1llet .yang memilikjk.emampu~n

inl memUiki. dl!ail kam era:. Ya~,riisls:i I~e lakang , sekelas 3-. MP deng~m l~em~mIPuam vidl9G' 72iOp ibetirame rate ]0 fp's kom~nikast

. S;pesi.ftbsi Sam:; ung I? 6,200 G;a I~y Tab 7. '0 .PI.us:. Jariln'glin: (iSM 8;50'.I ,900../11800 /ir9;0GI,IH[SJjPA'gOO 111'9~:rO I 7;tO;Q~ iDilmensi: 19). 7 ~ 1.7;2.4.x. 9~9 '05;~ Wh'ndows, Ptu)lfle: 7.5· Ma,rng1iO!;. Pr'ose~sor,: 1.~4·. rnm; Beirat: .MSgr.; Layalr: PLS lLieD. capEI!::;i.1:~ve tOllJthstreen .• 16 j.~.ta.'Warna, 600 x lO-24.. ~kS"~LI p IQIH!;z/; :JG~:HSD:PA '~4,,~4Mbpl) :H:SlJP:A 5.7e, Mbp's; ~ 7.0 irllchii.i li<.am!L~;raliItam'i!! 1~,15 MP~2:048:x-15;l6, IiJII~l~ aJiJJ:~otGC~:sJ lE[l'Ra:s'~j' GE!6~'~aggilil'gt m](e s "Dnelk.tJlv~tas: WV-IFi 80Z.~t1 bjgJ.n, Iln~,~~®'o:thr : d~toctioni vide:,Q 7:2:O"p@3Gfp.s; Kalmer,a sekiunder: 2..MP; Memori: 16/12. CiE s!:Orage, 1(is RAM, v2 ..1 wit.h A2D:P~ mkm'lJSiB, v2..O;; lFi:tur la.lln: : mic:roSD hingga ·64· GI~;; ,IlS: ·AITdm.td OS, v.3..2: (Hon~cQmJb)'i If'r,(iseso:r: Dlj:at.cere 1 .2. 13Hz; MlJI~tn:·tguchtnplJ!.lt; met ned } .At:c€lil@n:!.m.et~r : ,:1(3: HS1[1PA,. j .Mbp,S~HSlJfA~ 5.76, .Mops; K'onektiv1tas:: Wf··f] "80~ .l1 at big! n1 Wi'· Fi OJf@Ct. f 5€o1l1!liQI' for W aUito~ro~t.a.:t~.,Pm;;;:imity S€.IIi1S,or : dua.l·band~ Wj·Pi Irnotspa:t, IBh:JI~toa:th V~.O w]t~A1DP; !hiS.,nrikmUSIB ·v2..0i U;SB Host ,sUPiIllort; Mermori irntell"nal: $ (iiBstpra;ge;,

S,1l MB RAM-;

V:~Al

+

pon:sel. pap_a n alas ~ samsun'S Omnta' W diteln~lg~.i pnJiSie.sor 1),4G H£ pi[usinternal
Layaknya ~eb'es,ar 81 GiB' dan me]rHJ:ri RAM .512. MiB. IDan tentu !)iJrja.,. dua:~ kamera ,delrls:an kamera lb,eLal~atlg'5 MP' dan sektolr de paJFI b,eIFJ,elnjs VGjJ.. Uri t.u k: k·eb:~.tulharJ IP8Jnggjli@..n den. 5amsuU:I g, vi Om1n'da jlrg,a. melnlt)a;wa beberapa ap li~a~i m,efrarik. seJ]:lerti FunSinot da 1"'1 PhotoS tudio UI[1lU k. ,efe:k..kamriH"a ..dam D.~jly :Birtefing u ntu k up date be:rita

serniefi ta~ra pada, 'SJektclf.de pan berukll ram"!.2. MP.. Urrtuk; ~et:Ie p.atan Ib!"ows,'ing" k.emampuan sal1gtablet ta.k peir:l~dlrag.uka·ln k.~ren~,.sudlah .diper~enjata i iIl'tu r HISD PA.1h fng,ga 21 .Mbp'$ dall1 HSUPA hingg.a.S·,r 76 Mbps·. Sjs)" lk.on.ekslnya terbilang s:angat Il:eili1.sk~pmuilai ,ella kanaLWiFi J' ti IBll etooth.,. m icroUS!B da fi'I USB u Host .. S,ain):su.ngGalaxy Tab P'~us a,kan m.embe:r1k.an 2. varian me mari . ~ yanfg dapat.dipilih ~dn'sMm,elri yal~ni l 1rnlterna [ 16 dan 32GB.
. . ..

fqr 'o1'1U;to ttjlr(H::Iff~. Gyrn':sernsolf 5t.er@Ci fM r-adlii!o'With ~DS~ A·GPS.~ IBtrng m_ap;~ r)'igital 't!w.mp,ass'j. MiICro'SOft offic@ documenlt view€r:1 'eP'l tor; MP4JWMV I H~2641 26,3..play,er, ·M!'.]! H. WAV IWMAI ~AA(+ JP!l~;yer.":S~Si [ategr.atfp.n; Olrgi!ni~.er; EI,ater,ai: U~.~on~5,00 mAh

• IFi:tur lain: MulLtHem;:h in'j:iut m~thOodi',lAcc:~Je'rol1ileter .SEl'n:!lCir 'fall' IlJ I.,a/uter- mtate TQllJIcnWtz. UX U 1;1' Thrnthi'lX~S .gyN) s~n~o:rl Prmdmilt.y sensor for aJiJJ:~ot~m~6n, .A,-(JiP"S,. a,v;i3iMI DiP emula.:taf S~iS, J • jntegration ~ l[)1gUa.lcompass" MlP4.JIDwX lXvi..:! I H .,26,4.1 H. '!lJ:iJ/WMV p~ayer, MP,3i1WAV! e:MC +! • OGG/WMA/Af.l play€l'f, Orgatnizer Imiaig~lvnlct€o @dit:JQ:r~ QUlidmffice ~,!)€!id:itor!v]~r. GQo'g!_~e Search,. Mi3iPSI YauTu~,e~ Care~n.~af.GB.Qg~e TaJ~:o.iPtcasa]rnt~gll"atto~~ . .A,dlon@ [Plash ~lJlPPClFt; IBa;terali: IU·IGn -4000 mAh
j

+

j

I

,Gma.it~

j•

• •

II

Diwl Mlngguan

E.diisi ,2.19Th IX1:2:011/1:9 Ok:tobet" - .1 NDve:mbe.r

.
.'

'i'! :'. ~ ~

'l."W~ '7. ;:~ '.:

p.' reV!leW
-

HTCE,x'plor:er & HlC Sensation XL

Sensasi Ponsel PintarTaiwan
U
lOan kemasan yang dibawa~ S,ensatiom,' XL miirl'jpderrgar:1 HT'C 'lRal~l dfmana sama ,s,am~ dilpersertJ.Clitai clllip'~eJtQualcomm !s.1ngle core 1,5, GHz.. Pu ny~ lu mbung iI1te:mal ,ClIkujp be.Siar "1& G lB .saht.ng,ga jpenggu na t~ k pertu kb.8,wath" daLa,m Iwnenyfm p;af} fl Le fUe pentlhlg. I?ad'~ ranah fotog.r:aru~ sensasi pon~e'l b,erlanjJUt Ipada ~e,c'a"'apam potret hi ngga ·8 MP dan k.uaL.itas videnneKa.M TZOp. IBelu_ll'l l.agi ta mbahalrl IkaJT:lera se~unEi(e t 'Sie:besa r 1 3MP.
j

ntuk penikmat IPQ~:selcerda:~" l1art'iun bet1d,a.na minim, b,Qil,ehla,h ter;s.erWutfl m,e.Uhat. kemuncuLa.m HTC. IExplGnf~r. HITC ExpLo.r',er IPUnya( s,pes,iii Ik~si yan g ml,r1.p deflg,an WiL.dfin~' S r'l"amUfi c;l:enga:m,'downgirad:e" pad~a s fsJ karfl,er a.

Swngc lPons'ei~ha ny.a m.enye-dl~ka n
~eLongsong I~amera 3~15, MP umlltuk p'eng,guna.yar)g hobi m~motret. ~()nset telalll

,S,efnenta,r a dart pandangam lualr~. li"iendOlll1C!i ~ .da·l~a menat~lh di~JQtll.nat t lIf"" ~~ !!"",'.. .. .. \I'F'" eI :la_y:arSieLuaSi,,4,j.7indll yang da.Jpat m:eJij1lbertk'arl kiepua~Sian pada fn,delra peng'UtJ,atan. B,eilurn, diketah ui pasti kisara n ha rga )tang di lepes u ntul~ Ip~l;ldllJk sens~s-t()\na l. asat Taiwalll1'll1i.

,g,engan slstem antar muka ktias Hile yakl"ll H11:CSense '13.5 dan dikl,alrm Lebfh' '~e,g:a,rdan ~i:sj t,ampilalrJ S,etta ulpdaJte Ipada, s1.tus: jl,ejaring s()sfal. Fttur ta1:nrnlY:Q termasuk Ra~dlo IfM pemutar Imurltime.dia, GPs', W~Fi! .dan prnls.e,~o.r6!DO MHz. IE:Xp'~IQlrer s.enditri k-emu ngk'fnarr a~1jI n d:ipasarkan p.OOiCjl rentarlg Jh~a.!rgia- bawa~,:2.juta, dan d:l te:Fsedi.a dal~m. tlga wa:ma menarik.
j

Gi ng~rbr.e'iEJdya ngbersa.rrdfn . g .
-

meneimpk:~n

',Ar'l"diroid
Spesiti.k)lsi H-r:C ~p~Q:J"@r: Jarilngiiln~ GSM 850 ! '900 ! 1.B[JO! t900~ il:15DilflA 900 ! 2H}o'; D1mensi:. 102'.8' x 57 ..2. x12. 9 mm;. Ber.at:' 108 :gr; Layar: TIT c.aIP.ai(itt~vetbuchlscrae'Uil' 2.56' nb.u. warnf'l~ 3210.;.(:48.0 Jlt~S!i1l,t, 3 ..2 inchi{ Kamera utama:; 3~11 MP~204S,x"115"J6 plksel .Eluto,fu,clJs, video; Memoli ilnb!rna~:: S MB sto:rage~. 5.12.MS ROM, 3M MB RAM microS!) rningg:a32GB; ()IS: Andro~d' OS, v2.3 {G'iinl'gemre-itd~,; IPros,esor: 6:001MHz. Sc:orpi,on CPU, 'Quale'amm. MSM'"[l27 'cjhtp~e't;~31G: HSll)tPA 14 •.4 Mbpisj' HSUIPA 5,.76 Mbps.;. ~c;nelktiivjti!S.: W]~Fi f1 big/n, Wi"·.FfihotSlPqt~ BlI,I.eto9tn v3.0with Aip,;. IEDR, mk:mUSB \Q..O~ Fitlulf I~airn:Hl"C S@nS'e'lJill v3 . .5.,. TO!ijchi·s€'nsitive controls,. SRS surround SJliliJ,lfIfd 'Blnl:ial1Jc€l,me:rM,o;,. Ste:re,o, FMradjo W]tlrn RO.5 A~G:PCS~ NSint~ratiol'l( Gpogte- T~IL~~ Pi:ct;lis~ S in~El>gration, MPl'J eM(+./W'AV I'W~ pLayer. Xvi 1}1MP"4J H...264:/H. 2f13.1WMV pLayer;. BaI~e.ralii:U~
j j

~a

J

am'.,.

l

len 112:3.0.mAh
S,pes.tfi~sl H,T'C'Sensatio,n, XL: Jarirngan: eSM 85Q J. '9.rni 11-800 1 .] 900 ~ I~S,DtPA··85"0.! 9J(~Q.I 2100; lOim:en:s11:: 112-."·5 x 70.7 x 9: 9 mm;. Ber.at:' 162 19r; Layar: 'S~LCD ca.padtiv.et:to.Uchs¢r:eerf~ U, luta·\!W\ma~ 48.0- X. 800 .p~~el, 4) h1lCIl'nf; Kamer-a 'utama::8 MP~ 3'2604;<244& 1P]';1k1iti:!:L~ ,autGlrlOCiil,s;..dtuaJ~il!ED 'flash, video 7i;0iP'; IKamerase!k.urrder: 1.3 MP'; Memo.ri! i[nt.~rnaW: 16, G!B,sitorsIge, 768 MiS, RAM; .oS.::Arndiro,id lO,s~' \1'2...3 (JGlnger~read); Rrils«sor': 1.'5 13Hz SCQrp;itlr;l,~ Aidr€'f'JJo~05 6iPi[j~ Qu,akomm M,SMa255 chiiPset; ,3G: J,~'S,DlrPA.4.:4.Mbp:s~. HS'LJ,:P~ 1 5.7"6 Mbps; ~on;ek't!iv"it~s:: Wi·.fi "800...111 Ib!;g:fn, DtNIA~ Wil~Fi h.a'ts~6It'"' lBiLll€'tooth v3.0 wit~ A2DPJ, micmlJiSB v.2J);: Fitur tiEl.in: Hie s,@rtlse·IUI.3:.5" Nmll:ti·b.JliJllc~ 'ilnlput . m!!tirn1od,. (Jy,rD'SC;Op~ .S,@ilnl~CiI). Tcruith·:sensltl_V'@ ,["ontmls, Stereo FM m~J]IQ' With RJDS,A·GPS, IB'8'ats A!bJ;dm~,~ B€ia!t~.·.~'8\ldS€1;"El\gi'ta.l.com pEl)~~ Act:hll.e rraCl]~e.caru::eUatiri:n w~tltn ·d;e.tl~!tat5e.t] ,l!t~ .aliJl;q1lo, m 1P'l.a:y:@r~. m!l!JskptaY€'ri FacebDok and 'fWitt€if 'ililltegr,8itk)irll~.D,QCUm8I1it vf'Elw~r/~di'tor, Adobe Flash; IBatelrair! U -lon 1690' mAh

~d:a Hlle s.ensat i'on XL cnmana pr()dulk.te':rban~irri mem b:h:1'ik .~s,eg.men ,eks!elk:u[if .m~Jda pecinta MllJ:sik lini .adalah PJJ\n~eil .. HIlC kedua setel,ah iHTC S,ensatiGn XE yams djbenam~an tetm10'hjgl suat-a B,e.ats: .Audilo .. 'leknolog:ll'nl dllr:.ancang gUm'I,a· 'm,engjhas:ilkairl die'ht.tLJman dan b urlyi audio ya ng" Lebih 1ITI;~f1tap dan bertenaga.
P,Ofl;S"(~:l. Ik.e.d ua

Kuarto; akhir tahun b:iasanyo Jodi arena pertarunan vendor vendor panse! dutiia m,emam'erkan ,aneka' gadget andalcm. Sepert! hainya vendor Tctiwan, HTC yang telat: menyiapkcm besutan terbaru mereka.Ada 2 pernngkat terboru dalam dir!
ponset pi n tat:
HTC Expiorer dan HT[ Sensa tion XL. yang akan m'eram'ai kan bursa

toucftsc1eenPhone

liMO P788
lHandphonlB: tGiuohscreC!n wftl1 big sersen
D~~L~S,t!in:~!)yG"SM ~:2~ llwRti~e'n iJ,.~[l Dy~f Can:rera: ~ B":Q,~Spe8ke1' Gilmre:i: N E.S I At.idiOliViiidec, Pfa~r ~.Y.ideo II.Javs ~ I
Facebc;l:Qk.I.slot '1I'!:l¢p Sr:.I

IIM,Q ,A3'160
k/hetal Ho~u.sing wirth Analog TV'
& Q:euble baneny

IMO G288
Qwerty Tv &. Big Spe~aJ~ef

08

m

••

Dllal S~n"!lY GSMlt LGD f.2~ 'lDQ~b:re ba'l1;~r~H ~el~ 'TV il Camera. ~il!l.spe8.ker I' FM IRa't!lbILeirtij~ nse ~Me;l'd IHousing . I NI'uIOmedl~p:lal!lil' i ElIy,(!~~1hI SID'fiM'~.fO~B

I!~

mill]

a

i!J Amldr(ltd 'h)ka_'l Y~hg.nd~r:o~d Cina B.zt w·alrn.v.~ GPiRS.Jd r'ii.g dan.at i1')1ctJJk-:up banyalk.IJPA.[:aku!l.kaS-l y~ngada Ji1jin ngra. it) m.ns_or~. Fitur: Afldm1d Mairk€'t~ 'GO'li)gl~(1l 5.i n diketa:snya.n Brann hesar LaiMlrrlY8.ustri inL lBieri~ut pL1lt~L A.lf. Blu~t:o.1~]ks.ara lpen~una po.r:: TfT Cap:i31cltj~ t.a_n vell'ldor loirall Uf1tu~ tetap S'ufV1:v'e fiji ilnd.· pIQns.IDwl Minggu~m E.ita:L .dbaU Cloc:k~ Cahsndar.s]: n8x~~x14mm~ layar: 1. calend:a:rj' ·caltuILai'tiofjalann j sp~iake. sampalS.9.id Gmatl.ada LatJ k.cer. Aill"Jdro.ka k~mb'aU la:gi kiepaJda [ konsumen seba. 1M.32:0::.elldeos 11 Sp_e:Sifi~:s1.T·E Fr:eddo :S.eLa~o.-I~NS integiMtien. LED. KQnek. ~ ..• 1Q2. ~ .ae]tive tOlJJlchscreen.P~S.rll. M Mema..r lt0ka!l ~enejbut.e.e:21rc~. ¥/]Fi lethenng.etJ . G00.~ denganteknoi[o:gi yangtidalk Iberbeda jauh $. Udak· terjangRau untuk ma'wakarat kelas.odem..2 "ind (.MP4 player.g~m.da.i lawab Babby. MP1/MP413'GIP . ~i •• '~" ~ .ZTE: clan HltJHW'~i be:rbe.rtgS.embtlat 'g.id m urall1 m Hi Ilk j Pe.. 'Cali:llJIiLa:mf ala. b~aJ)ya.o'~Facebook~ TW]tt@f.lq~~:n ant ber vendor .ga..mba ngl1ya pOlnse l Aill"Jdro.gaflcam ~ebe'ra_da. Blue. f!l"lZIY'a.t.2:100MH~·j !OJ men.alfl l:ebitJ k:epada. df~etatlwi .OSr .m . '" •• ~ ~ ••••• y •••• .r.enyu n~.: HSIlPA·.i~er.e.o\Jch$cnll'J~h HVGAj.i [porlseL ~:ndro~d namuFI te:rg~[ljlat dia'l~m hal .i1s. . peF.re A'1RM.n1 mMl 000 Jar~ingam: l[)uaJb~t1. Vaiue memm/dial ·P'l:e.c.tc:qrth. l\Cal1jleta.ah bra. ' trd~aJk.lons.g. El:S! .a.320::.AlI1dr:ahzl no + •• ~ "' " '•• i .randre.~ EMAIL.sp.j untu k· po:nsieil AimdJio.e fj. QilkarJ s. . i:!i6·M!B RAM.el J vkJ'€1.L m:!iroid k.eting:ga~an d t.MelIJang. ~J Y I••• J ~ L~ •• Be r1~lUt bep'erapa Flo. 1111 'l..h2.eli pasaraiUl masih tersled1.el O.ndroJd branded.emn1. !lualb_and GSM{9!QO ft800 MHz~) " D'~i31ll OniGSM.(wember I • • II eman..E)'leb km:-nsu a mefJ b:allwa .s:i'sWi u.k menalfjt.inga.plaY"ill'ff fadi"fl: FM.oTranSif.dan harga yan:1 terjangk1iu.tid yangtak kaLBh den g. F!r"ijYli. G0agie.MB :I({.aetah bes.ang tida"k.19 Th IX 12011/19 . Niam 1I n jilka d.OmA:H. Narnun ~ehadiran me:raka S\etliagai I!lffaai fig tent~ a'ka.1 w. li(am~ra: l'. A·G. i'.5 mm..a ..::4·80i ~sel.pi3!11tagj.5Sx1'4.ornl's.saiJrlgan -sen!ft aAtara vendor pnn!iiel . PJ)'fl. men.e.m. ~.. 51'2.*24F.J ."'2 !<:abel g.lberm'aJll1 dl pomi.l~ernalrU . S..emilili pemi:nat wa[aJupuntidak sebany a~ pffll:'sle'l. Preose-son Dwall CIJ.if} It'I'emil iik. me!luncurkan pon~e!l muralh yang sud~ h pasti tidal~..lf. with 25i6 MB .~ieafl1:fi.Aari fijak~imaL untu~ p..ena'l1r IPun sanlat sertu:s da Lam mem beri ~an 1fJI::.j l ~J • 'Gi"RS" W~~Fii~ kam.d. '[li Jakarta yang lTI. 14.U.cukup ·balk lIntu.er:sitasG wnadi~:rm.il.~12:'(1.g.·lokaL mengal[ah..~m oteh '.5 inc].2.id .M.a"S!S~ ..i s~a:t[f1i draff sts.AIUi dro1d' 10lkal..eh OS Android d:efl'g an h·arg~ yang Le·bftJ terj'aJi[1 gkau di bwn'{!Ij [J'gKan dE!ngafl.2..$ inii:hi.a: j.cayaan.la·bi't9sya ng te'rnai~(:lao juga p.Lil.as. IPrasesClf: QIJ~leomm MSM 1"217.P·engguna.ith A2DP .elricJior .jIOJl diba ndii ng. .sed'iak. A.ya.e'lA.r.d.~ Tw~tt€l'.:aly.g tiH5ema.~llAndr(ltd ven:dor besar . ¥@~irubei' Doe..onesiatE'ritlS men!la~a~ilj r~r.eLw..enon.l7i: G GS'M gsa .' i. dlriHs mem fUti 11tur Duail S1M I~ha.el'ahy.nsiell yaitu Btack.O.diii:l·il.M.er d!ata~ 3_(j'j' EI)(jIE. l 460MHz dan A1~T 2. Hu awei dim ITE ada'llah dua nama bes." L~' •• 'YI 'j ••• . Plrosesor: ARM11 fiOO MINI'll MeS'Si~!in. Market.ih memegarrg Ipe nj: ualante rt1.sum:en ~nd.k. Bol.ar Laiflnya.aa.•••• '!J • ~ •• J ••••• ..ep-er.jM' fI:enga.atin] slJdah merilis pons:el Arildn:. rUuet'Ql.f0CYS.ebu.ata miGmUS:S.: p 'Qll!Je\cm1l1l'l"i 60Cl~z.ebangg'a·a n. EJd:ge.wei da:n ZT:E yatlg ~'8.n: 'Qu~dllaUDd G S/iA10 P'RSlED:OIE 85ij j '90~1 I 1:800 ! i9(~O.~an ponseil.~.11: blgin.ALas~tJ .1.O' Huaw.'5p'esifi~k!l:si: Jain I1Igaml:.AGti~'e nli'._s.gil.an pOri sel ilokail cMkup m.ang$am'l ftu $'e~djri .dan bisa dilRat~kan . Air: va Z.~ Emmil.••• .3!rJ' .B i1i.elr·asa k-efl'yamana n LeJPitJ pada~eJl)ualh p. Ta~kJ Or.e.EI. Hiburan dan flltu r Lengkap terk. Layar:~ 3.rt81rJ serv. fOOfO~ Data: l+SDPA 7.r !lual COir~~ GiI?S~A-6:PS.sterrlaJ: microSIl up~o 12"C~B.geS!tltllre:.e~..o P.a..ftt. Memeri~ • • kebawah) J.a. Oktober ·1 g N.·~ P011fQrlIfk (MP-3 ACJdi~. .rsa.$'.at ini .·com. vendor IlolkaL untuk. . .katakafl s~ja. Y~hg.: W~ M. Mbps.~ IPons.ak.G)~.ai ·keungguLan yang diUawarkan ol.gLe 9iFJ!3.3'G..mbis.~i¥J. .ng ad'~ bahwa dengaJril tJiarg..ate'faJ]:: L.4 Mbps ~U8B1JQH) I 7.facebloo!k~ YaJilI.android ter]!a!rI'gk~.ooM€!s.MiS.e:dfl kasi dan juga {ltU"f yarlga. IBrand: seke'las LG s. panit~arJ .. pitur lain! k ~lifo..n ponsel (ina lokalVS (ina Branded Domh'llMi ~a8a:r tidaK tJa'flra terj~dif 'B'fI ta_ra LD'kal. TFT Capadtiv@ to. maha.~i'W1a B.honie~ TV AflalQ!lr~ EI. [matt.'~ ~ i ~.: Ar.tI~a[J pons. (MiP. . ill ~ len tu k·etJiadf. Andro. 'sampai sa~t if}'"i .1t dan niULa1lmenye:bacr ited..aJ yang k~rang Lebih sama kOiIlsU'n)f!'J~llebih.mi~mSID cail'i!lh1n~gga 16 (sB.esifllm-si:: Jal~ingalll: Dualb~n:d GSM(900naOO~.n:h~ Ptu:.!j..UPA.k..t Ibr-ewser f'r'ieniCIst€l:r1 .g$~) kj!l.ltti.inlllel~lh b~!I"-:asam A dan juga sernakin eanggitJ~..ra'f1clef.kofli. ~id:ak han~a .".'Goo~ll€ :Maps. HS.:-. clikup mumpuWli. Karefl~a.J:Y..ada iP'ara~ojrlsumen sen In'g.d GSM f900J1800l/UMTS a j I ~ofh· [plus.gai pen~na.t il7lPllJIt MP.ise pe~ri H ua.G~Sensor. ~ .q'rnid 2. j g~empuraJn Brandi Ipes'ar xang juga.~ti kOMlstlmen : . ~ .~~l aU~~. Java.. l.. pOIrl:~e:lAlnd rold. .flya Ikleha(dih~'an And mid ilokaL sa.: TfT I!ap.'~ •• J'~.€IWl sume" untuk mem be-it1 r._(:i'~risjsj ~lIaUtas )rang.en lua1lan vendor biesa r Lebitr tjfl:g~lJ' bu.dana ..1:ilr. .an iHuawei b..aJdase:Pt!affil ponsel And mid J' tJji!}F D1'anJ ka!ryawaln s.iluooion 1:450 fmAh.ehllwrgsa kOiIlSUm)f!'J~ld~alPiiit mernlikm~tj b!efb~g.3" (B ]l'Igerbread).ka:lllnttJ'k menan-I< tlatj pa.:z:l'St.sa. tMP1}~ Me~ ~~ pla'Yi'r~ IlJS.! mk.d yang sude h hadi r di Tanatl • Ilv'IO DE3·S.~embaflgarl. yaJlg terib~. puLa p'i fin-ah I1g.erj o:'Qr:::LJm~l'Vt viewer.ya.e }ilsag sllldach rflulB'i banya.nsiell.lth 2.pe:s..nsel Sei~rti: [ava..ie Fll. 1 J l Lola t~¥emJdorbesar m encnba.mi:fi (tria IBraWld:edsepeil''tj ITE d.banyak.- 3 Megapilks. clan jug ilL Sony ElfiocslOlri mnencoba memlpeMkan p:etlawa:ran kep. Hallnt rnem.benry.1 peniLJaLaml" v:en. f~akta y.n.df..80MH:z. with d@dic2lte'"1i. EKterlllat: jll31t Mrci!'O Si9 ['alitll Up to 32GB. [lata: .uk tldak p.Sind. Tfa..2 Mbps.e1l.J~'~ G0Qgle :ra1~~ G(Hl'gle .. ~~·And:n:l~'d lag] ~~ad~r~nt.rm .j:elDerapa dj ai[ltara 1~:u::nlls'e'l ok.7fl f 1._. [U~itaJ cornpass Oreafl.l:S. La. :a'LIJJI~tm:rtn.2 Mbpl:5.inva!s·j Am:!iroid LQ~altidak be.•• ~ • .gg:aJpl.c~Lereme.el yaOl1 m:eJrelf:a ri Us'tan Jill':!' tHi'. 8at>er.21i< w.d t>erl~lamakan~ni1u:i. IDengan melalku~ajrl (ara y'alng s-arna vendor j :Spesifi.sponsel Ilokat Cross AO'3:50 Sp. de n Branded. Andtl)id Lokal Kilwena. 0$: .Android ... S.j ug.aion pemj~eu . Fla~sh. Goo!?ile~ filc:ebook.terta~~ Uthltlnl 'j. Mi.1 +: :1ED. J I G • • II .c@m.: WiFi~. Arlel. A·GiP:S <s.akarJ mem be rikan ~EJ>en.lu.l1JIp.!neboolli:11"9-0Q enl!r~.~msung.dr.as:: Wi:Fi~.76.ornl's.2. IHI$. ~i~b-erqpa uA~fjQn n yanl 'di'takukao venClQ.F~embang sec. . <SPR~ Wi~Fl8m. ~ i •• ~ oil •• ~~. tert fhat m.~r~ ..d~tlaraplkaf:l . Mfissaging: SMS.G>CHJgle Sea.ail"h:a~480 ~ pt~~1. 6ahkanbebeberapa \!. 0:5: AII1dro].1.e1ketM pn3mfum ya.i·ks"i.anya.I 90m I 1 aoa i ~90Gj 3o.Las2liMlyanm .il.pr.es.R~ab~l d:ata.P'U~5A • l+.~m~ . Yahoo.aj.d 2 .Jkala~ daLaJrfl hi:d desai n d~ h . Messargi'l1S: SM5.Uy. ~ •• .da diengan vefirdor 'lgkal lainnya kareFla.ose:Sio.Q.An.ail L And mid yang. A· .a:i: U ·ien 1~..!ps~ c. spe'sifj.)\t:elu-$l.as~~ Hox'-x Terminator v. ".~Ti"all1!sfl!. cli.dy~ Opi:l>f.Gfjmp.tI d:a.etherihg.3)~..8~'I'Id~ l:FT 'iReslative Tew('.eB. Bii. Mbps.Maim: Batell"all: U~h~UlI1Q 1500 mAh kin.m. t~rnyata letap_ l11..1i_et'1l~€r~ MSN Twitt€!ir.il@ te~.N'MS. Wj~n.vjd~.j d la. d:airj Pfj. Ui. ~.i5JrDPA 900· J 210Q:.mJik..i31: MilrI] . 3..~i'W1'a lo~a l deng~n .S. :BebEu~pa a.lkonsl~.ah· ~i . 8a8:MHz.~:r mais.1 ndO-l1esi:a.]r:.r IDiiltii::.GP'S.2. ~. UMIS .a.•••• r@corder mjtmSD16·GlflJ. EI[I.e1Andro1d:dibanding~an brand pO.rrjv.tiJ's£I'f~en ~i5.ate. FULl 11": O1g.eflg. MQfang€!~.Memolr. Lokai[ Andmid. .nd:lmjn.: Jllrin.3.M. an tl diak I~.'aml pOl"lst!f11 Anflrn.ifiQ&i: 2100 MHz .ai fungsl n ya ng diUawarkanitu :sle ndi Fl.td'r.dilkJemukakan o:l.k.tka1l1 t:edalam.mlen yang ·lrJ. 'O'·s'~li1sor.' .l!n pe:l~yC!!nanpeil. liCorilieikthri't. j l 5~11 MB ROM. Wa':lauplI n dan s. Layar.port:.56k WEllrna.f:l~arisisJtekfITOi[ogi~mJ. TIT R€J. e.ca rj pon'SisIPtridl"l1lid LQ.slJiti. Dan untu K. k(eseriu:san viendof' lo.rl"g te:rkadialn glrra::rg.h)f b.egl.~r ¥arlg I • II v~endo:r besat.: P()Ufon]1l:.l1d 2. . 1..eIlokal salah satunya yCjj~ffi1i ~arga·t_diman.3.. .~!I'een~_ O"ilJ!. . H ••• :msi'si lain wa:laupun j ~ "j ••• J •••• ~ ~ .f1Z1:! Mf.a~h 1Q. ~~Ponse..::4'80p~~set)j ·Stet M~cro Sr) Up ta ~"6fH3.Cai~€r!.IJ!rtlS' tla I?<wt rna-salan kwal:i!tas ·ataup. . hl!!bHh i memilihAndroid dengaMl bralr1. radio IF:M~GPSJA-Gj'l§ ~ i:l~:se:. IFiltu.(.z.adang Lebit! barllya~ nadj'lr p. fi:tu.r.lrafi: Lith.el. lsatu sJs:j kuaUtas dean . p.o.. ~ i'fIlpa..dengan '!' I••••• . ••• '~ ' •• i ~ ".diisi2.d ri leb~i h dataJfI adap LIlla. it'~O~O v~r I OOl'l~0J!r.s~. Depti~k m@flan.n..e tQ'tUc~:scre~f'II2.J.'I"p. didiaLamrrya. 1"0.ara pesat.wasta.ufh:S.krJy.L.er.juga.i :Orll BEittery j• j• j Kep utus~foI J::l:alamn mefl. biesa r wntu k: mend~p~tkan prQf1It dart ·p:e'rke. fiailttaflya.i7I1!iI.ia!t1:S.el Arid r61. ter'la:lu balTCIYk.l teknailOIJ'l pansel And.3iutliifoCIUS.n me:n.det1. MM. Layar'~)Q:"VGA2...1MP.1 frO'l(ol IProciessior.aTIGelllaltkm.

IM'O ·G98·1~tap mengusurtu Sya.h perator ." MSN bahk:an Stype . 1 i~S '"' _ . g""n.. ~!'"Jler..:1)5rf". baru benmain game k:nnten lagu teranyar".ada b.ormasi. :1: yang ni met1Jadikan ·pBn~mru.l§t.o~.G9.eblihmumiPu'ni tba'~k: da'r'i :S.grlli. J3_ miCro USB.G8r~1 t~iOQrlM'o. 0 sentuh balk dari u.!Dr:·"I~rrii. IMQ 6.y:ahr~nrn' dan.n IOuI1del kartu mernorl berk'aipasii~tas .. Ffi.9y:ah rtrli sudah rnemen LJh~ ·s.rtis kEdi~hlira(nB.agli:an beJja. 1(j'l:~·1 !R ~ ': WAP:dp0f"a Mini' .ET 'IMO hadi~r d~ng~a:n varian barulyarng:ta..'leF.. do:f ~dl:se nhg i US.dJgunahlan.ian fitu r yang (llicari oleh I~ara.ert:u~da deng.:di' 'Star kit.erma11Inarkp€lrrna~rna:ll dJ: aksi s..~il~sws Ja..m ..O rrtAj.fi I k9lfneksi s€tsuaijj d~engali1:operator . .~nimedia sudah m .j (398 J:fengan p:adlU!aorj" wa.i driver baru d:i PC.r. T a.bih sukses dip-:asara.g.d~ ibla:gii an k1i ri.8111S m.·rne(~ l:3MP (1(24)(76a..:ka]j dengan Gr€l'r:le:ta.Ctapat mEHli~m:ati vi'd~d' klip. ~'.IMO G98 SYAHRINI SESUATUBANG._ F.j.a :S~.lli1. .s.h fUg.2!inchi ~k/a.~baflg !3.{) A2:01P yang diig!!.game yang.an : ~erbaGa ..ia.ngasylkk'BJ.!JInakan menambah kenyamanan penggunalrn~.~. t=U..~a.mJ~lillanluar r1G.jY8t '.1 Or. " BI~f!l(loth wilh MPP.adi beg:ib.ng'be rk:al ib'9r '1.01.Wh ~:. Ike PC1.~J20 ~G F'Bs'c:l?~'.3:. m~lK:aliMO G~.foduk .drive terseb:ut fdr:ag and .yQI.:s: ~ ~icrbSD ~JPti.eihalrik..· . aeru 'bedem?Ji S.2' G B: ~18£k.c.n k.enyentUih Jay~r bagianka.ik.Gimes' f.s~baJb IMO ~9:8 .a~ suda. a~.h menYJ1:ap~n g~me p(]r~.ntK~eI1.nd~ng pons'~1 deng!a1n ca..ge'nggam.a.! ~~rfikir untUk.9nunjuk:kan k.hga:h 'eJek geJE'tf' ataumembual ik.g. mer(a~i:k.1 on C)gM sudah .d.. p.~leCJi:!R:rc-E:~I[j~I'l.g~ .oJ . ~ .1 y. Dan untu le: m:e:ndukt.smiRt..': " .naik{9i:e~ J ntemBt 'tak lagl m..SMS. mendapa. 'f:itIJlf y:aing ~.!ama..okk..· "1"6.h~t.2 ~ denga_r1 resolu s·~HQ'VGA {~.J. Setelahsuk$QS me]lQIEmalkan pensel S'ya'hriiniG1 t" ili(ini DISAII!N IMQ G. SediaJhg ka:nll..k·:charge r dan ~h€Hap$et d iletakkan dioag'ran oates.r tak~ jauh b..~metQ.oII kunci da. piengguna ..otnya'l~r8ts>$IElbill b. s~:aangkan) tGim p.si .a. Tmnsi€ir ~'fu.:.menggunakan IkoloseiP' lay.g' .h mSJ)jadr b~. _.'a.Sf.a~ Ciolds.J pent]n. AdvMor'. . Mes. w.n. iPeng~gu na yan.uk.. l.a:r sentuh had~r' dengian.e'i]lga. tj. yvii CHATING FA.jar.I·t.a.at~u~n" Pellgigunaat\l G:as[ng metal ini rnernbuat bob. bagi)ana~as.(j".kslusif" $yahlrln~. mralinikan dan sud..d.rup'qn~eJSyahri ni' 'in~ m:ena.iSE hiburan maupun ~emamIIPuan' :ap~ikasiil pendukung la.q[llnya .nglg\una temukan dan tak elibata.ahtelrmasukda~lam peket apill~ka.g:Sn!~ay~r d . YAHOO" M5N DIAN SKVPE AJks~s< ke ~ nt€!Jnet menj.e. Anda .mbalhiafikonte:n· 1K'0nien .:!]"1~g:.drop):" maka flIliS'm:!. rtu~:Jl..hri"nl'i.. d&H fOlmbol f'UlriQ.n"!l~ M~~saging.!r(ll .· ~~r8h~e :AIlgri Birds: ApWa:. Asyikl)ya t~gli.fne~ b~la. Pe:rig:g:U. _ :-\n···.iaringall "L. Apal... Ting.J9!rinlgal1 GPRS ya!rJ:g: G!isandingl '~e1tap bisa dilandall~n •.:trajlkti~{ ast:inya P >d. fA. bElr'9"solusi' vr.n Ilrgbit~n~~um~fI..na aikan m~Tasakan IMO GSB belapa k. . Dan uritu'k men.!O r.v.n U kiUJI.b-e. bag'ian dapan.1::.tiglor29 tahunsUam in'i s:ebag.Alici.wah te11'ik: .rnE!.i BluetoCilth.IIMie Gee tak kalah .~lfiKe~an mur. iugla bisa me:nambahikan bt:ows~r -br9Wser.Ven$...ch.untuk memaJrnka.n.:.a:me.si bsrwama me.erat di~a. Bukan cuma 'ill! saja.H~a.a~~ Jusilk vi~h:eaci$e.den.:~:OO~~:~r.aan -·'Iiot · . S:U8Unan [om 061 memai1!. 0:00:.•. K:nlleKlivit.a~iis TFf yang "tF:nampu menampjlkanwama yang teges .r:apaJ :gams-:Qiame terkenal pisa..· C~r1mg<Pi~l'Icr.gian . : 3. di pexangkat ·.ebag.D..aVitr.id Jr.ert1i .mesld· berada dfliba.. IDi.et yang b~sa.tallk/m.i: Tom C<.klthyattfan:an fH!l:ITgg una....ri •. .aktifkan RadioFM tak _pe'rl~ ~a.asfs Android pun taJ~ .fipa.a.'~fj.Q.·_p: '4' b-is'>!!i:'·d··lra"1"-f~lr rn ""'.~ FITUR UTAMA Tqk periJ!.Lill'lum·lon 1-?9.:q.'I.Of1l!US e..rIl1H2}. lang!Sllllg .A.ebelumnya..ra ada . ~. ..dltrunakan a~amah 0 R'I BH-5JJ1.n '~a..aglfl IMO (398 :~leoaraWeseluruhan mehggunak~n C'a~....o.bar' 'hiya:r ~$Etrll:uh' seluas a.~..$iiaip d ilf!l'1d~llk:q:n u nfuikmen'g:aimb.ruf\Uh .€.k..~an di.t m 'ni!rkabel :d~ejn€ran klJa~Jitas -sier€!().Cukup mudah !bukan?' yan..rtil ~:agu barbesis . lling9.a!i:tan I~e:c. IMO' G9a'~k.kprun 'tamp.H3:Jtb.fyang samaMsamCII .l .ingl ib.a.th.k (Mp:1j~ MP:::JIMP4 p.a_uu M.enjadm sfml."~r (iElrTls.m.~wa.r'1hafld3ffre.) M~6ri efo. GAME . Meniikmatj' sjaran TV nasion al mall1pun !0k'aJ te rrtu m enj~df ~ibuFan yang me.in~rm a·UilharL Kenyama:nanllayar Se I~in' itu.ily.e.e~tl\ahafl meJa).. Pil'ih d:an .CEBOOK. ' '..IMO juga tel?lt.pa$3. lIMO ~98 ·akafllle..raan lewailditur . 1M'p.'ka:lah. ::Aiigt:{Bird~~ ApJi:kR~i:TorriC~~ ~~"ki!t .Qelser ko:nter~:da:ri PG kEr.~·erguiguran sa~u :pe!f satu pasf t1ya. '~atislke:pa.:rJi.J. .EH~a.~u B~:ue.!i' I"iludal[li .e lain hati.ds. 17ebih meriyehang ka n. ~.srn·g> -p~astlik. ~MioFr~.i·q Bm\.. sehingga.merligusung cfesain.1 .rrampjllk&~ merilLl·de. berlUlte:r~ Ke' (Aepari1.se1oaga.p.i (ill..wgr. ditawa..n'ssl. ::P6Iifon.llj'C:'. J.r.ila:nnya 'sekilas'terlih~t'sama: q'engan ser.&:D[J. FliEur penfirn~llairmya yakhi TV tunler dan Radio FM.aitalJ kini uritlJk mI9!lAgarahk'anny:a.gl ~:ebmhell! I LI meng.tkanteman ·s:erta me1Ia:il<ulWn p~mb[. Me nga ksea ]nf.t me.gan j ul uk::ari'nya. 'S€'suat~ bange! de.rkan: p:ada ~a:rg.l599 .tI rnomen-rnernen per1lt'ing.amb. ~pp..e$an m'ewah... .n tan~l:an..$_adto.98: SYalhr!nJ ihl tHbe.eti!gga"i'n..l!lll clemga.. p.e. IMO G9B d~j.40::<320 pikseill.~ Tarnpilan antanlmka.W'Tunot Arialo~.OIl-ilkpn menu se.' yang iebi~h ri~ lew3it senfuha.ij_lll: v:er\Si Syahrin'i s. namlLlf1 oi ~9~ Alrida dapa.~hggl}na ·pcuisel. Shar~ng' konten antar ~ern:ar1 Pun di mLmg.S1ii 'I!.~ lBilueto.~·:M .to~Qtlh he~. tombol'v0iume. . ~..lanr~nilak.f: Pull Ski rt. Adalah IM.isa me:nya!p'Q ternan 'Se'saunrna pengguna Facebook 1 Y81ho.p. PenggurlB.""JJI r.plndahk.enam p.c.h..inli·ya .danlfiiiliur -waj ib Oii .I<€tll1 perrga. incj.. :Pe'nyeti nga.1(: kalah ereg~n.3 me·g~piKs. MiS. !ain nya$·8lPs.an .kurannya ya:ng besar 3!:2 ~MQh'iJuga pengQPr-raan LCD :b.g. TFT ¢Qior HaVGA' {2.s€.okb h f1y~a .el.~ia II"S9sua:i 5 kan pro.. dUa ..Seba"b 'gain~.K~mera. Salah sa.a. U ntuli(.. pi l1~k ke'~iga I~:e.'I ·ada::ntur khiLIsus ~ntbJk.TRAKTIF IKONTEN SYAH RINI JS·~Suai .e~ir~. S~~j.li65B .2.: Ol)n.kin karl via kone'ks.U·r ~.mb._""'. S.2"..~H. OU.. men~km.p GukulP.1.sibaWCl€lIll. r.3·kallig:us 'nyarrla.apa pu n. .e."$'e 111j.~MOGsa S)faniri 11 l.aHp~ap'e'r Jjar'f ting'tolt"ie b.pasUpe.s· VGA. Ha.

a!n iH~awelj n. Sellai n -aq/'to to!KU6 IlamplJ. ~a1llgsem ~lUrii1a.sangat .. p~d~ kondis.I~~U.lIl1akan:OS androi d v ers1 FIr'QYo2.emp.' mnenemukalO .'10 Base~)and version K'll!rn ell vers [0 n' it-.g'tt memlbua t re. 1(1 I I www.56M!B~sehin:gg~ OS dwn kemampualrrl fttur .lrlsc:rolUng . ~SlORt ::~.elM"jluaLi:Ul Ii KElJrtu lm. ·Sayang urrtuk m.a.auto foe us.JUg.an dan Iki.(wember I .A.as]L foto.ajk.rmel jnt h·anya1ah ZetOm ~ Whjte IB.g i(ebitJ f.1. 111eimbuat p.nd~.a'ri)ta.eb.am vh:l'9G' .eil. Kofl.3MP.culkup besar dlpas~ikan al~.f.de nam.Anoia harus. rtu . -. d:~r1Ig~[Js'empurrnla.ay~an. mewnOjtl ~y-ang digunakain . X'1 sei.diisi 2-19 Th IX 12011/19 .~ X1 tidak .l<.catJayaa n ya ng bai k ~Ik:an LelbiTh'lba'ik I j1. dan m.':W:C'~ • .~ii..e 1i st - 'i~.. Alhas. Jadi IDual . OS 1F\r(.pert kabeii a:l bag1an Ibawah.eti.C:U.bol-apapun.ju.aya:r .etaflisme :8:e'§e:r keka.sit.tUlffi fs:~sl lagi tam pi l~f1 riyal sestlai _yang dHng. ~ y.giank:o.lnkan.solusi" .(J'n .eaa.kan Andro.an merasa k.HUtlW@'l I unc.s panel tJlOfJ1le:SiCre-en1.lay~lr:~e'.780 2250 Saingi pons:ei Qodro-iq brflnded IlaJnnya .seri Gahlxy:Samsung d.mamjpU m~nang\kap obj ek. LerJgkuIU:I Ipad~ate P1Wl gan va illemb l!'~t·nya marl d'l]pegafi'S .omesc.trndoor yang cukup Imfrlil1':1"·at C.l.ihasi dengan bahan plastfk deng:an llst .ocus..ur. m.alh.emolFi pada pak.it-alkam1 .y.u rang menawa rka n d uk.enl's I[.a Q:Jkor1ba ~arn gl~. I B • • II .egaln.kapasitif .o~volum.akan Uklu"aiUl 1. Ubat be.~.gil. fLash j ug. m.a menye. .Amldaakan k. IDwl Minggu~m E.suai"kan n tYa'ri.etasmu:rah de".~a[['J fbto.st ore .ah k1ri nya itid ak te:rd~rpcrt tom. p .'l outdo 011" .s. Sed an s.~[Jg terdapat· jkamera.tabi'~ uatu k m~n-cif.e dtsebel[ah Kanan ~.a: me'm:flikj han?Q .rk:ecepa tan 5:28MHiz da·ln.tciari tata.Anda yar)g: memi Ulkii blU jari lkita .s.Uf ars-:iLitas yang' btsa IkU~ temukan pada po.edl • Tidal<: mefldap~ tka[ll kartu _m. i..dapat dll[a ksa'riakan dengan b~k .dla g~Jnakall1 un:tuk.aluanya m:engg.~ngktlp..embeoamk.i sej:C\jar d:erngarn nya.osi..ad·aao· utofocus.kt ticta k di LeTlg~:~pi ..l. mEH'e~.RAM2.P penc. .e:rcayat.lebih sabat saat m:engambH.Tid. _dilbelat.m. nam U 11 h.bantuan m.m.idk. )(1 Imeng.van~ cukup terjangkau.a~ntuknyayang mungjl mien gak..ng'ga.et p.i:si riyal} HllI. melM'ekan nya J poslS. • • U:r:u'san fotografi m.o + U I !Kamer~ :3 MP • Th:eterJlrrg .·d:[i(ilnya:.eln pengguna.h~.And mid.emrort .Tagging .foto Ya'ri.k:.Hwawei ~IDEOSX1 mJ=nggIJJna~an pfOSeSo..awel m.enggunakan pOrJ$sL .em'berlkan I~enyamana~ UfI'tUk.as:l 'tepi rnem beri kan se1l1tu~tan wrrtuk ·ter1ihat Lebih .2j :s.i r:11juga bJsa Arrl.an ham1.ya: ~or~'l'tr.. Uil Hluawei hisa I~ita. .t:erdapat pOtt_ tJ.dellg~n dur as-ilte rga ntung dialri :sis..ka terLetak baterai.aLati:cle ~ Gen.api deng. HarJyam'enggllm.r 51rJ gL:e-core be. _ . ~ •• .e dt$ek. menguil·iti interfacenya deng.k5i ·vang .u ngan ftasJh.5m.ead phone ..alk F.berdampaks~a:t m. Huawei tidak Imeflemp~ptkarn banyak IT)"!emolri 1Wlte(IrJ:a_ill olen kan!narJ ya d:lbenami~:a'n' Ikartli mfcrQSD yarrg d:arpat dima:su~k~n ke dialam slot yan g.e~airiitu juga. I • II • 2._ .Tidak tJ.Jlrn .i: 22.t~r be:rwarn a hita mdof dan dihi. se!rta..::-.eJijtatilikan poril:'sle'll1ya terilebi~ dahulu.i batkan U~UfarJ laya r j lI:g~ mnenjladl k&jl .an HiuawefU IIIyang dapa t dijkolstu rrlisasi olein pengg~lna.era~tJir ..onllya.Anl!la 111a:siTh'l dalpat m:e ngkos.s:porn IlebJJl1baikJ Sayang X1 k.dan pengaturan ku~Htas .unakatl D keytUl1'Cird sta ndra'r .j ugp. Oktober ·1 g N.gambar sa'j a. membuat a . Jika diU ha.ro~dverslnn s.tI:~t .Emguna ttd.eperti rmu1ltitouch zO(.en g:eti K.]u:ga.aIM· silo:t 1~~lrtruJ miCF'QSD j{.er a.djbandil~lg.B.errt:rj teks..atau Ipen.ell.US.ap. IDan t.urnakan m.Q lrJe'Qs X1.ena:g. . menya l~kam:1 I~JOnSeilden gan mertg:gunai!<an J a!fi teLunjiuk u n~lils.dapat berbuat banyakl k:areria tid~als. Diatss ada tombo:[ powelrsetJi.emori' tr~:taJll hetswap Mes.a in-ctri~.hgtart dis.6."foto k.emp.sesu aj d'i bawa~ ba tera 1. .rus membu.. tJanya ttl! Ilayarnya yang menggunakan j.arfiefl'a tangan Andar harus Lebi hs.kDne.r1.reefi yang dlapat l ***llu i!Z..daiUlya D:ad~l hotnescreen danakan lIf"" . Dis.J2.karn Port fill !s.esuUtan untuk salat m.G!i.ain dUeng.esulitall1 s-aat b'ernaivi:ga!lri atau saat akan . fi1. us: 021 .:9 I ~ rr i'lMrcl(j~loca.. I • Didom.elngan la-yar ih. ~Di.crom.rJ. nam]p&k ssngat mi'rfp denlgairl .ruamg gell.ly~m~[J s·~at_ browsing atau me nonton .- I . • • II M odel number U818:Q And.ek~i· lri'i1umpunt '!! ~ La}taf terlall u k.enu yang ke. U nttmgnya karfl.

eelv'91r defi:g:an Google . MPl W'A'IJ .l.M~PiS· dan sonwan~ navigiasllnya l$ehi.ens1 p.et d:rd~!~amtlya ak~mlmembuat . Se1aj n itll'mas.Diwl Mlngguan E.latform j aJva dan Ar:u1:ro.erfCJice yarn.elkSjtel~nOi[ogi saatintsudah dimfil.uk.d:roid l.t.ng$i :g.ukan dleng. dan Twitter .tJ .1 NDve:mbe.. :kif)m'leksida'IP~ t be. t!:::3 'i'! .tegotit<.ja fitur I~.a~a. vz.8n mudah.ng kas dftlllgtnkaFl alpalagi !ponsel inijllg_a.pa pe rcob·aaill ya.a. Liha.erlgan DMkung~n Android mark.: 'l. -yam marnpu rnemutsr .em.:.' file berformat .AnEiia .a putlya pe mliJ. Ti da. Ha1rga m~raih bukan be'rartf ti.un a cukup 'm.emjlilklfltur yang btsa· dlb~f1.aln:g SC!!lrl q."wrrtuk beri nte!l"rJ.linda IOlsc!! nen gJilunia~a n m 'Ie!iKmo:lo(fi Wtffl ~ia:rrg di bernlam.akan kab'eL d~tat:. . r S."an pacta Ibeberap:a t:aID sep erti: Artl'st.ncilukun g p.oU.etkaill d~e ngaml b'e-b!!!.An.edrangkam sa-at .ly~'~ka:rena.ertl ¥outubeJ.r • J ':'.i:tri)ta.'7. Karena . sem.19Th IX1:2:011/1:9 Ok:tobet" . .lang Le:bih dad harga bandro!~nya.emiUkj kema.i6i.g\.ataLl €.. . rna ka banu a.dalt 'm. J S.lI.dj~arnib~.k st.gQa~a~ .q~ua. me... Fac:ebook.ed: sep. kan d1 a I~.i~.1nya I(.mpl. A-GPS support . '] st e_..t sa.eJ) ag:at antefia Iluat !D.j h ada BLu~eto6t.diisi . '.oneksill'ya ya. menggul"lakanjatingan HiSOpA.Andia lelpih :iehJtls. .d '. Olle..ClIlaLL 'lainnya.lngga d~pat betfu.rci"ln 's~~!ra .y_aJ1S mampll dlhub4rfgkan denjaln ha:nds-fnee headset.lalui pemutar IP layljs.~. Me. pun ]iuga biasa ladi kualites suara pada speater nam pa.an"(j'art. s music inlJ..t fastlita$kJofl!e~-si F..IaJn dowrJlinkmya..I8r j enis 'kon. c!anauto.ik1ema:m pu~n a..:. unt. mencari fr'ek.a. akan lll'.ulk. ir".kan n-ya..rl flt.dilakllta:h' kifln eks. Den g8Jn fitur inj pml SJ:'l dfp.Penulls': Ilham REOAOCSIPUlSA.hgg_un~kaf] UI Huawei.denganGPS !r:e.as 1daJam iffi.ta~r mlbl$.luetooth I E[JR· USB:mkroUSB . Fite lagu A1I1da.ehponsell Andmid murah .Uf yafr'g terb1.2.. HSDPA7.emasang· int.Apatagi selafn men:ggunaKaiUI .ee~.llJ11a. l LI -e " • l Meskidlbandmll dengan ha1l:\gasejutaan.an-g. men..a untuk mefltJownil'oad a pl~1 i da ngprrnesS!es uai ya. p [).e~lgg.ea.k:erny.B.iki . tert:rfLang ookup tfaik.at ..obl~.seLalill bfsa .et .." vl. bisa diLak.11 ~i.' '.m pUalrl..l t~eti ApaLagi sp.us .eJpeLumnya X~ juga sudah dl'jpalk.A.l. All bum Song~·dan .udionya yang c ulkup m u mpul11.laU.iiua:wef jug.1 with A2DPI GPS with'."W~ :1..e.AC+.elaku!kannya s. namun X1 mampll menampfl[ka.e.i~fi 802.lra pa ~piliKM'] ptei ns.al~l untulk.o.ng terbj l.akan' terkes'~::m saat. . Ya Ya Sayang: Ud ak ad.hKaTfI' ya:itu jm.k:an lef.and~ seb~ga i unit navig.u be rh~si l.kelFjaJ dengal~'llbaik diZU1 beb:e:r'~.di'sayangkan a:dalah dialri faslLitas. ¥wng\ :s.diperdeng.foHdograflnya yang harus :kehilaJngplrl lampu RasJh. juga.eCnra:·. Seniua.foc.otomati:s.a djl:eng~apf pe ngatu..1 I Mbps ~"W.~aaitmenggunakan dan !e.erifi1a ema:HGm~il . . rtu ~.l'stlkaf].Fi:hobpot. Untuk memutar Lagu ~ X'1 jug. Earphone jluga a~an berguna Radio EM :s.k h.arkan mei~alui 'eaiFpi. r . Ikoneksl lainnya l~lsa juga menggum.a. .t g ~:enska:!p.n_s.~.

n galod ail~an p~ias tik d~Qff~eb!!:g m atena'l cas'lmg" ai ffl.a tOjmboil penb. oG.E'rbarunya' yakni Opti"m'u5 RiD'. ·t 0 W 0 p i.ct~n sekaUgus tombol.n ~ ya..aml IPort mi nl US B.t?nJat'an.g sertn's ber~utat de!wrg.ed..~'e I~ai n'ya.k.trni _yr:urg s.epeirUriYiil LG.m'u:s N. ponse! yang d.i Ilayar s..(?:.'fI de n rr ~ :Il~n[wjal'l pUj5a1 itl!l. .m pitkall1data yanlg diUlnginkan ..dphnne· ini utJtllk dItuju.at kar.eY:$ . Terda pa~.' g.ii 'Qil.19 Th IX 12011/19 .lJah b tomboL vittu~l bawalh layar diall1taranya ..i .druid" yang men:gusung desain ~olrnbioa5.A:N fiE Nell RIANI flU LSiA. S. Mernlg. S.ay.kyp rn.g cepat di d:aLam tlap hslaman dan sellek~.ad QWERTY 5x51mm clJ.tan . _..:.Ltt .ment yanlg df sem Fl~rn.dalah ha l yan's 'tid:ak loiasa· !Li..Anda dengan men gSt! rrakanl a f1-]1 • • II .anipL.WER.J'.nya·MotoroLa..lkr}'·j tp. .ey. hal'll/a m.genggam.Z2.an -Androfd 2. I D. Gm.~hQwa·t:i.tP690. Oktober '1 g N.nJ. Ke.ti d\en.oG.uji PUl'SA. NYClris'm'i'rip an tara kj@duanY~:1.fb.1: .rbH~ng .. '. 'Yang di: mana tampilam portir8J. mengetl·t cepa-it .:.sebu. an AIWld ft a kan m.ena memiLiki IkGntur yang uni.~tJ rPlroi~eS~~o[ QuaLcom.~m~.e LG t.rtI.ai moda input text" tet:.~onaUrsasi.US.n:gJdri~a[l n aVi gas] y-an. 51.ya ImasJh te.na~e.s'(l~iRo.ny. .~ore<..f)g memu.lngki n~!(a i1 untuk. _.T b.7T BOO MHIZ.erryuguhkan.(.'. 50 ftwar I. Hall ioiju..e-m:aiL DIPUrn. IDwl Minggu~m E.Kamera. LG .mUr.3:. Twitter os VKI~o pja1'~r m ~:-:.lf1 daffil.eaU) heme. 5p..te.Ji~asf ras. di mil iId LG Oplim us 2X.tdefi:g:tlll mudsh meimpedILl.eh-LG.Pi sert-a di be.i5.i'itemdienllan sentuhsn jari .780 2250 p-sto re.an .pUkasj' muLtitasking dan marlfaat tamb~haJ[I y ang k~af d:tlkbll1ga~ m. J. .C)rlsle l k Anclroi.' L1pcid-le ~_ .a~ni m.entu.Andro~d~S sebeluHltJya.A {. LG tJ anya me rry.taJrg seKitolF ~udi:od.~.luII!Flmba~ altan 'll'I'\!i:rtJatikiln ~taklil ~11XIlJ!it.~~ -~5t"IHfl!s5 -~.ementara tGmlboL screen capture selPe rtf yan. Am.['kiet .tl~I:!!frt:an_g. .ema'tk'an beberapa a. :_} D (. Dan fie p.) Voice Recorder II \loi::~ Search YouTube Quadrant Standard IWi [C] J.4.ya:r2.11 i.a~ !larng~ah .el.0 -.ci: memHik:itrQJmjl)tll QWiERlrti t.ar sen. l. Lt.a ·tamipitan layar landscape.enl kfilata n saat rfI.) ~~ L-.. ..em1]1 adi !tan LG C:660 .Jm'laanQWER.kan ke seg. 'f:zoomfng.arri!e.P1 oleh o~n~m yal~ . t:"l S i.erU a~ses k:e ±·130.er as Cl.erpat dan stab.RAM.cep. La. e660 aa'n Opti.warl(an (]ILeh .i.p~dQWERTY j• y:a.k. yal~ni tombo{ pe.eli xang dtamb1.k..:~ It Terdalpat .6Q hisa dibnang O .trl I!arlt~.Cliri task ma.~t isaml yang me.ri~elt -dan .. . '~anlpa m..l .le search .k1Jl n deJl1:![llan n.aml irille:met 'Via kon eki5. e I • • • !II] I) W ~} ~~} E R 1 __ Y -u .. tJ. naka n LJfltuk di.at tbehelfap:a Hotlk.emudanik:an Anda· untul~ me ndjownllna..Pro bisa d~bn'8. merupakan H8Jndpholn..mena. [la(1.ka·IWl m cmfa at dart iluas.J ~ ~ I:t(l!RAIII ItEllBtlK Pfif!!J~lJSAHA HE'Sil:H P.I'ij'dila_ku~.s.e!i".iabe" di smartphon.a.menikma.diisi 2.I •• .~l:a mem'. " '_ = ! ~~-----~ '. ILG n C6.~~~'!. Ma.TYdal[ai'U ..0 pti mu s\ Pro . !~.e7 se'ttin'S tJ.gung Ji3W. P(iI(lI'is Vi~~r ~"" ~ ~ 3" 'Ii!' 11:~5. 4G.eng:gl.ap1.eln lPons.ENIPItlAN iD.apt juga.CljQ ind~pend.Rali deng.sieflgaj'a me!'tlyi~ptaffil tJam.e:rti f'olrmat 'Sm~ rtphOl.eranya'.in!!l~t pans..mbot untlli.el1!.d' apt ilkasi gr.ngerDt€arJ.ngm'erupClik.J N ~ 0.. Optfmus 2X yari~g d[igeLs.lerdap.s.ail. terda:pat be·b.. ~ .eAndrr-otd te:rbaru· bua.enyuguhka.la rr P.(wember I dokUme. hanya soja LG: Optimus Pro (660 tidal<.)/' yang.cu.en'gamdallk~[J Vi rtual button . halmya.r kil'5.emo.Ma. .g~f1 25·0' MIBRAM yang le:pih' ~edl dati LG a ptj mus !N.rJ.e.GA!No(.ntll. us' -1' ~~ 0'.em'ang .n ekSlek~tlf yan.ol(} ju-g-a bisa.an ]taWiaban LG ata:s.u~n)ta" LG Optimus Pm (660: m.pap. I www. ~ . (6.ulr'an' k:eyp.a :smartpnollem..m.etm -a.:'~rna r [)ag'i3. dei'\ga!n LGOptjmus N~t~.ell. Pm' "C6.en) badkj' dan.Jo Uk~iI"aln !layar.a~ali 113.TVd:engarn bentu~ yang menye:rupai lB1l~tkberry:A.rlresrnl.t:li5.' I 10 • • II ..ti vid. message oa'ri WTl'enru.ntor~n s:elbeluimflya.Amlda j ugadapC!l.m MSM7.dan akllrat~ementara Ilayar sentuh me mu.es1fi]lkaSi umum k.fa:yar sentl!b don QWERTY: SeffiQnis" (1pa ra.ou. :s..eo~.culkup .n..!) - Demi menj.()og.dayadan tomboL vo!lum'e'. ~ell1adiramlAndiroj' d .j.an yang~ djt-a. m'e/uncurkan Sepa'siang s:m'artp-hon-e Android t.Li.. kecepaJ.kn..Aksleilerasi dan .emudahan daLam men~:edit -em.I'I" Io:<il1i n irnecrrgil n. 101 -'SJekeliilfng pan.ed!llkit.Wltu p.gu Ipengetikan .ensi.0aQAli1dmi~. d. &ecara default.tan ILG be:rtojmbo'[ 'Q. U I1bu~ Ibu~dlnd!!"'JlI1'fl :1M. • II • T Ii!: r:sedi'iJ di : '@.adin. .Ano'a .edlfal d.m'.adir.60 Udak b.rt~'J 5'mm !Miefiunj.S.kam'binas.XPR.rlg da Ii! [~iil (l1..gga p pelillpllii..a.tf . Mad{. :inf? '_ Tair. dan BUKAN PINJAMAN vendorlATPM l.oUl) s{:[een dair'i haLalman we:lt! atau memperbesar foto..dapat dengarJ' cam membeli df prutilran. 'll I 021 .p~rll pl.4 shortcut yang daJpat ol'1Per.any'a k . ~~tK:url~ pLl1'5!I~ dl!fIVll'I 5M~ '~rm'~ n rn~ Illai~a n Inr:!iJS. digul1'akao' untuk berbagJjiaring.'i Wi.yama:m1.J ya.up hesar.Me..el.~m~~ ~ama memi1ltkitomboilftWERTY.et yang me..) 4i'A z • x "'~ c @ f t..l''-'diapat dj bawah layar yakni hOim..em]purnakan ft! ngs.g inchl TiFT yang ber-Slf'at Ika p asj tff pada peir-~·tJgkatQWER1Y.mHlki IkaIPsUa.l web.ep. ptim us P. Plilc.tuh saja S'€Dag..QC. ponse!~ QWERTY lainnyCli" ILG.i managero. [Po.rT)emo'ci'iflika:~j hllte rfatelly 8. Seclangla n so-ftlke.pi~i i yarJ. Im.el1ganGing:etb:re~dj _Andadapat me mil[ iki sem~a k~tJntung.jGi~lNlCI)Js. kap:asjt-a's m.alil. kaletr~le'r~ em~j lJ' dan b:rf(WS.i. 'Uls.h daj'J flWERrtj:umlann.culkup ny~man di.e.kan. Optiffl.2MB RAM.j.~C660 mnemHiki L~yar .lahfl¥a il'eltdh kas sedikit dljbanding milik LG . V H K M L c ~ B ".ilkBf diband.US.lngka:ffil.cU]lajlarrm· ~.y.T:est I' - _ - g:~~~: --. drfbalndi ng.emainka:m.gkinkan k.Sama.hg'JJ.e1lum ilamC!J.k'cCJo mode inp.ulttm.li-JIT}N3: dalpa:t dirot~siKan landsca'!pe..IflI:iOfteslan Mllbllllil'ooOnlll'le ~ .g ]! U m..m.

stay I).:::~. Srryang_l1ya. AM. -laJu." r r-».. IDf bagian Kanan terdapat palrJ.mp:ilan maksima'lJ Anda.u :B.. h Tamp'ilan part.af Ill'enj a. terdapa t PJ=:rtgaturan flash moOd'e~.sti.~. Ikata~ jlauh ..u r)g Galaocy $. •• '0 ka..coltor eff. W'lFi ·dt PubaWLAN unt:Ukr11emllbU~'a.k11.UG(!~fOJl' daln.ApU.an~g y:ang ingin .dengan Sam's..da.1 NDve:mbe.nya 1 j. 'diminimalisli[ Ta..bl~. '.O with A2DP~ microUSB v2.ompos1:si wainlailya. hi[Jgga ruas jail an yang m.ex:~.l.l competitor O ..gLe bfhterbal[ukan yakni Gi 1"I:!i!l'eriBread..ngan sedik. uaJweJeievi.. nadatj'rr~gf tidak p.a.Diwl Mlngguan E..gt viden betbobot besat 'dran musik tavorit. _dengan .~!YI .itas·f o~o yan g dfh as>]l.e.emilikt a kur asi Ihing_ga 70 m'etet.~ JtaLurr ffltem..dengan OS AndJhJid v2.' 8i.P. IMengapa tldok? -------_.alaxy Fit) dan MOltQlrClta Charm .i RmM. dan empuk.3.ag. ~~1' ~~..en!c hmalrlk.000 ~-ebih apl1k~asij ·f:ltur tamba.lshuffleJ. r.gkart k dev.4 Gln·gerBT.ya ~rk~ain set. 'i?LG -=:' ~I·~ .e deng. ~!I1't. sl tus b~rrJlU~ta n gambar besar sep:erti ¥ouTubeJ.! jauih meleb:ihi: Sony Etfcsson X:pie:ri:a X~Oi1 N.ce.. .ngg..alltl softwa:re Mi'G r()'so.Jm us.eM Optimus sehehJmnya.u~frniltai 76193. ~ 1 pg:larts VieWer ya.read melmiJ.st.rw~'rd~ darn rewl'tld.es$elr pa F!·eLyang terdapat pads sudiut kal~UHllbawah I~e Vide(!J'.ead LGC66iQ ()ptimu& Pro dapat me. MengglJ nakan Aurora SoftwOIrk B. J~ . .lka~si.menikmatl dan m·er..2..Qris-wCl r.di conte.el)1thm.da~d'~lpat digunalkan.t'i!.AiUltut.Mr'at memjradi.k dibeka!~ t den:g art ..~arr ta.emenganda.ntdctlrl .afi auto..e h . dengaml.Jil~r. mode Zioom 'ti. m..n.~O% Le1bi h t .Kuatitas semburai['i alltli'onYaJ..1blg / rnl _yang sek1taJ'. j .era en boclj po:nsel ·le~lahir seb:a:gai ponS'fil louch & Type yang b~ek. flota'te sc:r.. .AndJa .19 Th IX 1:2:011/1:9 Ok:tobet" .a:(5e' pe..a.is :N.R·dengafi b ai k.s One}.anaJfi b:odi.'" to.erl a deWl. judut.AWEI . OS yan.erdengar.0 Nikm. Fitu rinilalll ~atah satu y~ng dianCi!alk. dan HTC Deslire ..jiam d~ank.11b/g/n~ Bluetooth v. Blue< tooth:3...S..'1lkianall vtewfinde!r shutterclaml modu!l... .and~cape . CtlKUP bl.c1id namun .itLe1luasa di ~~ilqs.m. ~p Uk-as1 .n ILG (660 m..~ Me) . ~". ------------------------------ HSD PA 10.rtpn:on.Le.il] til bod1~" anya virtual shutter.er:[u dl~adafi! di. Ncdk tumnkan VO:[roJm..~.i 'yaina cu kll IF' bes.gt'mflturka mera... .:~ Handset Baterai Charger Handsfree Kabel data Kartu garansi Buku manual • Andiro.epeat~tong dan f-a¥oril ili..harus Ib~lrlpikir kaU untuk dua memililk~lnya" IHUAWE]IIIIDIEOS· X3. ILH::Iul lbum·"t"" "a'ri..3. U yai['i:g m'~ng.1 p.a in.an grk~a10 oo.k • Tjdaik .ika$l navtg~sldan' GiPS ·)rang·e..$tay on t-opdenlga..a.. berib.emnikj~lkuras1.jemih o • c.. ..~ \ J~'-i! LJ ~ .k!eroampu19Jfi} memba.J~d~ tAni~ t44l. .e~aJ' llG C_660sydiah bek..nga n I1lell1g.. Saat d'iu]lic(i)b. [~.lb . lin. menampung 130.~sing pl.ft Ofillce yang btasa di:g.. .(o.wrn Loa..caJ. tMs. nama artls.Andr. I] st e .r .gin IPuas .' Andr:ofd Marrf(et y~ll1g. HUAW61 ~DEOS 57 SUM HUAWE'~ !tn1EOS)(1 HUAiW." sffla'.l..1..e • IKualj tar.:· n. HU.an sis-tem 0lpelrasii Android .'l jptimus Pro: m. ·Skin~Ud~o p1a-ye:r m.adala~ S. 'J j.s1 dan kh1erja interl['i..e.. mefl~g uWl~~an.111 HUAWE:I www .. . ttd:a k b erlDeda j auh d:erngarn !ii.maksimalKanJ pada. . baw:ah Rp.el setting kaime:ra.alr1li< v'2: .. Saya rlllflya 'ti.Rotarsikan laY~lr jiR.11bIg.j' resoLus.l r cause" .m. white lba!~ance.2 Mbps. mid Jlev~e'l .tfrrg:a:n Ik~aimera'..amsung G.de.~ dengan ~uaUtas.sengil di all1lta!r-~nya.2ltl:t8J.4 GingerBread • IPerfolrma b~..3 'Ginge:rb. l _--""':::-1- .kam vi'd~eo. fiLe MP3.ik dan terlihat ttdlak L.I~Ufferi [J'gvideo d:apat. pJr. meneapalscere 1~H-a.~e"'am video !iangat mi rip. 1 . ~.1 ~"llGC660 Ojptimus Pro.an oLet" LG C66 0 Opt.clse:s Loarli1ngI1Yflsal~TiJat·cepat darnl pJros. . JUS C6. has yang elii k~ rnb~f1.Pltm.ikiil1iA.id v2.men~do. Pta menor.et via.diLG-C66Q 802.emilik.:" .S~PUl5A l Di!1ril:M..e.x3 h ' . tJilai plus .nd'a:" dapat bEUba.tur:al.et1a .gan 'Ie ISS..M'tap dan temp h~sallburan. ... (j. D~n di antara m1!r. .n coover alhurn.unakam pada pe:r~ngkat deskt!'Jlp . segera glina~.lLlallf ..es.een untWJK modu5l l.•.ecf· video qua!Uty . :T! \ '~~~'.idJideos-..J m us..dj~a n kuai~... l Opt. lin.emHt_kishutter • Tidak mu[Uta. . -J - - - -- - .1.. H SUPA 2 Mbps ~ EID'GE/GPRS 8 50/900/1800/1 900~ Wi-Fi 802.2. nad:a-.n.u.. Variasiillr:an ·fll r)gsf :Kamera rl)"enj"adl vjdeo die.e:rt.fl. nyarinS. r -.eca~da:n letap l1yaman t.sl tentu sa]1a men] a{jff perrgg.dii!Fekam Ipada fraim·e rate Z4·fps.•..ell t""'.EI SONIC IBalril'yakolr.6:j..aelPat diari Wf-Fim standalr802 .k.e rupakaln. apl. .n.'Il'~':? I .s aue[jo l1y~tilr1g d~t} .ins web Lebfn (:ep~t USBciebuuJ ~l~ nrmMe"ClOci to.dan time: lapse llntervaL Sedanskan dj S15.shI~lter. Stay on top tapi tetap bisa liburan.AAC+ J WMA~ MP4.gus • 'louctJ& Typ. . 'S. pada fltur video" \lid'eo.lkan tombol voLume yang terdapat pada 's:isl k.Aj~selera.etan yang_·te1patj .ati bmws.. videol kamers.diisi .Ntaps lbaw-aa. Pr:o • lKa. Saat Vl'Jolume d:1._ Dis:ektoir merna nj alkam1tell1. !Oa'ri. Sedangkan 5:8ait iPU~SA..eloper ~nfra wa re ben lin g.ng~" LG C660 membelklaU did .. J - .agj metaLui W:i~Fi.han yang me:narik.eoampU. k!amer..imp..alUl:g..

Eira'llka kapasitas.me ngaml.' . Kenyamanan Mene'tepon f.ian 'altas ter:tihat sempit} y-akmH '1j. MJlSuk Jll\:e Menu> Setthlg\> Display> Shortc ut Dts'p Lay> :Pi lih lC:l.ettin8~m i)i$pla'y~ I 12 • • II .engguna.to:r rl)"e$sa. yall1g b:eruk.O tE'ranyarnyq.alr1li< n pada lU's:t :yaJrg uV An I Olb send. LIS '" Anda Udallk.::. kuat dan nyar1ln:g .TIJrl.an yang.@. - an pi L1tJ~ll ~eYlpard membedk~aJn Ik~nyamanain keY1padisaat dUak:ukan pengetikan. • I • II • Ip1layelr. akan menemukan iko.- --- - -:- 1- 1 --: -.n ]'!..0 Iwntak. eda haps E11.ell.' Pi UtI op:s. ikon akanterdap.p~n..a'ri)t'a.eSClre~n. .h.li ttend d.Kaneatp:hone Ibuk.. 111111 AC(f!pt: 1-41 Rl!jle(t" Ma:s.r se.E11'95 b.e1t .an.p.(wember I tangga 'ld'an ]aIDJ oama..g> -KLik_. 95 ada.~e d~lam seri !E:s.i ya'rig ~.lkaln kesafl x .Anda serot ." Qt • '•.I.'. m'emisahkao' antar tuts. M"enj.aJl'e. H1anya teni:atpa. -ara~ berfung:sf sebag~j p. • • II . Di sek.01l1'selfLirp.arp hone s~elbag:aj ~ntenn~~.K Color.yangl1ya~ pOort ea rph one ·]buka.n kenyam.diby I 1'-' . Display 1.780 2250 w·ww. Saa t .g 's.suar~ Y:arn'g.e (alb· Short cut fake caU> kctive .at1.elini .ang· b.enyamanaJn dantaJ1lpfil.-. Tomball .QscdKorea Sei.t jncUka~arJla:rfngan1 ka:ren:qAnd.eypadpoos. Samsung m'emb.a_ s.. teba~.at 9· i.'4-3J~dengan res:olusi1.' yanlg' dfguhakah~' m·enu dan contact. p.t.una.rat()r' yalUl:g. '--.at.- ~.f:ree-.s .o ya.er.ura:n .an clal.~.. IFMRad~o.da hGm.at di pon:fieL fUp la:zilffi nya bisa Lebit! luas ketim bang PO. . selai n me:m be:r1. .Ad. araoy-aNressagie'> C Optian> Send> AcM Redpleflt> COll1tact REcipient> .atnya miif'lp d~en!Jan 'ZUlma.li bag.Jng.pat memanea:rllk. Embass.i s:ho:rtclIt> (]<.ak.kt dua papaa se~a:lig.oresan pada p.a'n bawn. .~.yamall~n da!~amm. ersedla di : S"T'O'."IW) Il<h~w~tlrj.dM~Lt1pl.enJa.Q.eilakukan pe:rca.ut pa. lPad:abal" bidwngc lay.19 Th IX 12011/19 . . .B463+tfi'BU.e. Sa. m sethi ng_gaagak mer-elPOotkan jika m. yang m.€: y.rbarunya YCJ'kni Samsung GTE1195.11 diguna.Qj.ng pacta . _d'lg. DaLam nIQdus M. • • • !Bodl POrnl inf mengg.an :s.5.b:eloetapa "fiitur p.ingga... i[e_b:j h styl. Anda akan m~nemU~ainken.el un t. belata..embos'S!ed des] g1n di depan dan j.erJ:dUk.st ~utton. ••. ibersamaaMl 'SeKaUgtJ~.engut~./81I' mAti Tailktimel$talll.k.? ***** I ~am5ung GT-E~ 19'5 memjlilki.:. Oktober '1 g N.an Mod€1 ponse! flip lalmba.ao fJomb:ol k.-.a.engattu' arah dan adjlLJ.at:ere 800 m. Golbailah memani.-:-! ...I •• ....agaj .p ujla~si.. panas dan tetap nyama. terda.~bagai ponse:[ mIP~~amsllng !CiOl-lEt 19S.ap. Befg~ntll.e nya mCjJfI.gkat lke(:erah~[J L Lay~rdapat .. ~ .fek j mom.dak. Dimens'inya yang compact.an g u n1v.a Luxor Quest _yang fonm.uk Jami na n k.lin da m~s:u~ ~e ha)laman mel~lU.·Ca:ll::> Fak. Meski..ed dies:ign yang diad a1ptasil. 'iI(aret Samsung GT.:rkerja. tJ.y_aknl (aU dan mess'ag..apa pabrikan .5x5.ebag.Sedangkan jlk:a .ct! altl~:ef d~ir1tJ~nds.am betk(J:'1J1uniKasi. . ku~litas fUWlgsi d~.aJ.5hfS/6~1Ohrsm!ax .nalmun paP an -yang be'Ftll'g as ~.s. tergdong ajpik 'sebaga:i p. output a.store. jam Lamany..:2Bx12B pi k~e'[1 ri'a n da. '1 game y.rnS]Ona.elama ]. . Te:r:dapat gati:sselpa. U'ntWJkr~:mrt.erm IiJ Kaai[l Iluat pOJI~el . s1 mpi[. me. 128x 128 s'esua i ldell1gantategom'lIAy. n day.:.saL charger.k.t.- ..: ..eb. III «ID: I 021' . m'et~ku~~m . di jpolls.di talffl.- -. fOl1tasl yan.hg'IPQns.tur s'tJort.~[J g hingga 2..e> Bu b uhi im. m. ~.isfh.n.enti~ Setting> . !Dj bagi.1[l.etlnth .QSsert E (e'ssen:tfa. bater.da '[lapiat Lalitl -sung mernlgi ri mka n pes.su I(a.e:ruku rem c!JJkup bes:a r dan.uk.mflj.AhJ . IDwl Minggu~m E.ionya rnampu memancarkan .51A'I y. opera_or!-.rJg.~i bat! rnudah kotor dan g.el:"nam.-.@su:t seri . p di tepi kanan .f~ pons. Ta'pi lang.Kas. navigiasl 5. j. ~ .d-apat b:e.S. I ' .ica:tfon.glgian [ dengan :fasijilitas FakJe Call.T:est I' - - g:~~~: . j ug.~ t .k. muUf!tasking.a dapat 111enga.elment dan IBa~kJj~gtrt yang terdapat en S.if).!i.diisi 2.oWlrn enu.Manag.ung j dan. Fungsli1ya UI[1lUk.an tetapi saa t -dl:uj:icolba un tuk meLalkukaJl pef~a.' S_e:rali 1U-~olitA.()ison. la'y~r yangtJe:r:letak .d.~.·S:~!Ne.o:leh FM Rad.8.~all1 set iHyper Skin eMF yang me na mpflil~an polati mou Il (..Cl~iika.unakan ti. iDi SJej~tof tli bur~f1 J pon'sel ini lharJya dtSJokong.Lf)JrfW!ldam rspi..).kaIP~n di S-am'sling 'GT-E"~ '19.an resolusi wanla fi5.s~nUal. hatl se. 6 5K colors.uSl .Anda atur melalui Pow-er Sayihg .ehebat . '. iKuarl]tas suara perc~kapawmmyaj!.piLaml I_dlhl~:.i paS(1f. .mm~ ~lang tersusun 'secaf'a! gridl/ co. '.rrg Ik~aUtar..ging ~A.cut to oi[ba.UEi.dan ]1e~a."l~kan.ml cam d:ybar sel ken Vle.arn Samsungc Gl~iE1 t~5.'on'seL in. b. iot m·E'u_g:em'.ml _siholtC-.k.43 It CSTN.

·$..l DZl/PPSJJBS-SAP/~X~:2(n1 . ihateslaw SY.ent:l:uan bedakiu.s M '. IGRAl.smartfren live smart a ren an I e Nelpon sepuasnye intemetan pasti ngebut! • KARTU SiM.. atalJ 098.112233441 [J2··~ Cnm:mOI] derl nerner 5 (J'pelralor lain.ebih lanjL:J1 ~ ketik IN'F10~ SMS kiirtm ke1.Ii • lA. DAN INTERtJ)}~Al SEPANJANG MI.Y/l.4.A~FREN GRATI:S.-hataslow - 1C1U5~tiDm(!'r Care. ~IWWW. NELPON kOMI..ril:BAlK.DEPSQS..wom: Info Il.89 Ku nj_t. '@i~-=.IRATORLAlN .co m I Syaral dan kete'ntu:an berlsrk.I'I'gi htlRdtrejeWii .lIflAIH IRiR~'Eln~.ili. K!lCE!P1{T4iN~tUIHGG.IS FACEEI~lIK DAN 1MIHER.AFW'" ..KE OPE...7 b.u No.martfren.s'malrtfren ...NAN MClI6~l:E BR[}ADmJAN D lE. MASAA~TIF·t IMUN • lAmy Ml.. .114.nd dan ket. as:E!:-dcilliijksrtu Smlarttren Alnda.

. •••• -: II! 0 ~~ 0 00:13 I • II 3D __ snace F • . J dapatka. 5./(onten 3D.emb.qiak S bisa dibfllang r~..ab sat. U I ].lagi $ui<sl?s di t.diisi.as.j I~ita.I •• .(:ui[ ..a.3 1rJ'C hi akan m~manjla.olp'Ei· ini ·akarn m.mi.rukuralltl Ilay-at :ieta.enimbitllil~an ilust s:ed'emikain rupa hl'ngga otalk m.. 51 usunafl alP![f.r ·letai['i:gg:.ga_ W~ l r l a i~a ponseL i'mll punter asa be rat tlntu~. .Siehirng. Resotusi ya1r1 CUKl.m.?n . hisa .k.• ~ '-. ·Iekn.T:est I' _ g:~~~: .is e'rel~tjf u ntulk"sa'tlJ Gremg di depan l:aya:r dengan sud:ut dan Jarak tertdent:l!. rnus 3D.antu kita untuk tebnice1pat IDeLaj!ar me.fiIs l[). F'FOYO tamp.w alr~.' bateraj gamp. '.kannya.Bagi s'eb~glwn. 6. Ljlh"ri~_('~~~~~~~i'I:::i~r![VIirl'l~~~Il"i Tn.~.lum .a.ya.enerimanya&ebagat sielb. Slte:re05 kiolP.KuptetUrrgg:all.e .k!ka n 'dt :s.:at mobUe.d'9rJgiUl IPons.d . W?..e!r:lI ntuln:!~l.ualh g:r ai. IDwl Minggu~r.n.m"t? potttlbie dan poase).kan L~D sentuh bersensor .i pu?rangkat-pierangl<.a.eli Layar Opt.3D dan2!!). .D~emua itu kurrang menjrad:i perha~ian .D Udak~kWn mernj~di h ala-Ingan .~nanUJ..enikm'. "fe:rteblh jlika kUa .ang: tJer~~ras I • • II .01 ak!nir Sepiem be r 2:(111 maka v. MeJrupa.tl1gkatga. I • masih froyo.eo 3D tersebut. S.fan yal~m1i.j ~y • • • MerFtb.el·Androjd aTnyar yang mlJfJ. ~e:rm~su tJardwa:reYaJng sj~ p k mendu ~u ng.gan.l niAnd~ tldak.us.mping.b!eijtuk !PQWl J:'l 'y~ng tj.t) kla.lkafi rmata Afldli!l.lot untukm'.i me nl! d:j.a Ei(e~sa i'ri optllITtUS 3. B.e~ be. ~tapijuga aia: untukm'.eosikopik .uk.n E./:.X..(wember I gamba:r3D delUlg-afi'leKno'h)gi sterr. Jik:a .yang dibawa.adaian LG Dp:tim'Us .mengingat harg. '_~.iik.:·.ber'bagikcu1:f.~l'Le ks.pasitiv.ginfek. l [) s udatJ l~lsa citi 1mLan.e dan dengan k~e1mampuan menampilkafl !llupakalll dulu 3D ny~" dan 5ebag?l f layar nlorm. B.int men-ggangglJ. rna Is.F a .'i • .ati. ham s dftyaya r de:n.a~ktl aell.elngan m udatJ ffl1engajtakan UI di p(lflSel1rrri Ihamlya dibedakarr lkedaJam ri:ua bag.g bag.on~a .ngguna.anyar be:1lutan v-endG. ~~I At.f. tidal{ ada yan. ***1:I* M~~ ·I·ii.gingat k:om. D yanm: .nya.Sie l L U{a d:iban(ii ngkalrl .ana' balh ~..aMl. j j en Ponsel LG'Optlrnus 3D Bumper sit ikon Men::ury . o:rarrl'g hal. dUeta.. at I Saya"g'ml'yq~.t?11 3D yang lebih pra. Jadl k.uk her -And rolf:i: s udah b1~a. dengan _ UI-UIII Ana..atJkan . Be. Melihi1\t s~!:salr~[J pa5arnya.IP b'esa:r g l a:engarn dfagJ.eblhdart satu Lensa~~. Iklebutuhan mfnfmail Uml t. Setidakll1ya.8JWa.umahan.An'da !Katau lboLe~'l dibl1ang Clptlmus . .konten tiga di"m'ensi aitas 3D 5udahmeh. 2.K]lJmer~a Hl:Orecorder i!! !HSJD:PA ·dan WjFi_ Baterai Charger I Kabel HDMI I Kabel data Eaiset·. SHejrum1lah fitur un.sUli k.-.encJptakal1 dan . dihatHrkan o:ieh' LG. cU.abar bail~ilyaf ullt.10.emanfaatkan dua rnsta Anda setJiJ)'gga m. 3~Ole. ki nerja fi tor -fijtUir te:tsebut rUlpa hya.:S.~. perilukac~mata I~dm~us .' _~~_ •• ' !II.etika: d:ibalr'l(Hrtg~an .k~!:s:l ~UkUip m. Imenflkmad 3D .p'er1~erJc.dSieJpllalh IPnnsei[~ ila_y:ar Ojptlmus...g 'salah denlgalrl :PhJYo.untu K p'Q1i1s. y~ng dita.OlI'la [ 4.ahkan melUl.@vi:si .(J!..ktis bisa diniK1!1at1 secara ptibadi pit?rt. p'QWl.AntJa be mki r :sebaUlkriya..n di 51 Mll ngkfn kiJ. iKame:ra 3D mis~il'nya~ Imembaw~ 'l.i' yang UWli~.ak _.on:f.BUKal1 sekedar . ..rang ni. .ersi as .c2li.. .9 r:ai![i.19 Th IX 12011/19 Oktober '1 g N.e. ~ .. J • • II 'O:ptitnlls 3D m'embaw~ _la~la.

J 'kepe. .onsel1rd ~dalalh rpoPlsie'l Ilint.ttu p. .0'.o ._ tapl US tid~k. jkamera O.eUap g~me': aKa n me!iTIUlJfJ ul. . tasakan ~~ti~a berma.. Sep. _ •• .di IDa:gian kj riatas. . ------_ . _dii.3:0 memang I11leny.ra lban}rak Jarw'abl:iya ·j~iyaJJ._.tu.. ka.~e daLam l~entu~ 3D 'stere:Oi$.dlbawa u rrtuk a men.g.ce setingan 3:0.nul is.~br.m meny.bJ:~ :3:0 :[angsurtg darl IP.0 defl'gan I11lenekantomlbo'[ yang disie..••• .. iE:ntatJ balga:iman~ a..Selbagairi1ya.e]1 urn Lahfttur j di kiOtrleKSi HS10:PA.atau.TIS Sa:msling B m.ra.afi foto datil vide.:·akanmelihat dua Letnsa d1 bagian belak~ng.a. j um laJn KE SEMUA A>4IS JAM 12 M1\LAM .. biasa .ll)j"...... fasa.k!Seleras. "Ia:pi ap. ·t '.3-8·· .atl1:gk'Clrn wak-tu uotukm'elJcicilpinYilJ da.$~i.1 '(': _... rasan:ya itu.tJ.l1ng.dell . Dual-core sudah menjadl :standar ponse'l.5 fitur p~em1dU~ung.di063SaOJJoO· ·S.And'a dapatkan :sle..am'e dt Ni rrtefl do 3OS..Anda.a tersebut.ar prern fum yang m.Umen serta lb:mw~et danapili~asiap~ika~si.• ~d .I. brahkan sempat rmeWlga:l~. -------------_..beroagl ~e l : j I Youtu. lll.__ . r~pI .. _ .er.3.da. j• Pe. ~:i'p~merkan dl Face."oIlA"iW~axi5Wo.gao' mtJda'h .a.waJatwajla:r sala . IBtJtu h waktu sssaat ~ntuk bi'sa terbiase dengan ta mpHl)I n .aSJeeara fun Ilis.lifikasl di ata~stie1Mtll alka n membu Am'lda n~i l.1)_.~ kamer:a Wffi .C:D . . _. G!unakaWlfni untuk .3Dtidak 'akan tmengec·ewakan ..Af!da bisa mengubatJlUlya rnenjadi 'Kamera 2.n dart apilil{asj Iain...Anda pun bfsa. tnt Jangan h.a..eg~lP1)::.Metrrc. liay:ar.te:rm a.l eliaI1SJejilJ ri11ah ·fitur khas l.r._ .etigany.aJriI ka:rnera prodllk GRA. S.I~'JAnda . _. m Eiialamnya kita..dt PU~SA 3 r r .pp~.(p:tn tra:rg.tiinvaJ ~.ml.epertibi. .~an .menik:matf 3iD.0'. Dua. Anda iblsa.etalJft'" tu:r . di[ao!b.SMS HAN'YA . . bi~s:a.00 . Jl Ra tirdla..ca spes..K. Orptimus.ga 2. ffitur 30'~my:aselfldiri k~mi Iil·tir tlayak untuk.liD.AnEiia ~etahu1 J $. K1tGital~ akan suLit menemuta.t m.--.op'ik .SMS TektrlolLogJ 30 juga.ead . yafl_S pasti dengan Fnlrynnya. Rea.. IDllbam~. ja m -:seteJ[ah pen~guna.e:j at kfda uO:S n ya-diupgradek:Je C)inged)r. toto.ni5ekararrg . Dini...isi [pcHls e·l• .depth aUas. p:intar 'terki 01 yang sda dl kl!jiJ.... karen ala ada dri hem e sere·en Siecaira de·ft1tll t.en:aw:arlk-an pengai[a_man anyar .rrl'e:~aLui fltllr 1I0-nya. Ha~)N~l.apli KasJ yang menawatl1 .gtif'lakan da'lam beragam lk..e:Fti yans'.i n :g.emudi.-rDsesar inf ma'sih' bisa blca.eralllika: .:}_P.onse1 .utusel~)e:l'Li.esaJl k.ebutuhan.:dlrt derrijanapili~asi. vl:d:eo~.el mema i'\g) '5 ta pl (:·uk~ p tlts.ul1g oille~ daya tail1~am1 baterai yatng mumpunl.fldqpa:tlk~arJ n_ya de l1.Saatnya Kita Hemat! 15 liiubungli 1!fi.ej:'edalr b·erra.. '_' .dlakan di loagian 'S.3 D ~.. bisa sang. jfka Kita blcara ponset 5 SORE juta.sak1t pad-a rnsta hi ng.3 0 ~:.m.a~i IHulten .-_ .a.SeD wah c tntetia.rtcu"t 3D Spaice.a be:r$.. .ernenta. -G.pUus.sekaralnm ini tidak ada ma:sa~ah berarti piada ki"nerja hardware. j M..._ ..nn .e.An. b.esor cepat.i I~AKSl L5A PU .l~d ng" .n .ar.~_~~[l-~~~'·· .una kan untuk .. l~edalaJtya n 30 . Honeycomb.: - sudah mend'ukUlJfJg ~ampl~an 3ID.. ..ld blsa.lran'gi. ~III bisa saJa diat~!:s:l dengan ------ Kesimpu tan .ID atau .t di hi b uran ta pi juga siap dig.mera yang·jbisa diandalkat'l. O!e~ftga[l$. Untuk.~Us. !D.an.mukan garme m ~ apLikasJ.~.ip~ta~.e"g~ras paterai.gratis:.eribang iP·ertam.einyeEi~ a..'[~ng$t.lkamlkeinYaJmcma n .m. '~~ th.akan cepat bel. deng.dal~m lOera.. purlblsa.chipset gratis teirpi sah $Iettats.cense.l1q.der dan edFltor dol. ***** S.dFlmenu lItama.m8~ap ol~yek . _ .3.yang bt~a.asa A~droid i'mll memitlekail f.eng~.rlu aWlyarng :lebi hseri us.· . . ~Beber:apla: evtewer .er:lu . an tentunya d pandualli untulk . __ __ _ __ __ **1:?1:l G. il!e:lah pada mate akilbattayangan 30.m~s.ltube!.3 D dl pan se[ in iadaLah sho.e da'lam kamel:ra u~ama p'orJ'seL.erne. 'SayangtUlya<h~l ini Ud'ak did uk. rneWlfkm..a h.f a itu untu k l~amera ~.3!D tidak sekiedarr _m.~.e:ga pi. pada awa·lny.a mata kita .SM YANG BAlIK .Guide~:YCu.. P.~:'eil.~. Ttdak $:._ .ca.Ik1l1a:~·Andro. 20.ba:e·k..a:lkalb derrijan taimbalhaJl 3iO p.dfbaw~ k. m e]1~ediakajn nyar.an.aterai tambaban..emb. Pros....8!)tnamUFI jikaAnda bemiat tmembeli. Rp500 10. f:oto. . - ~_II_ -~ Q. ka:rena sudah dlpfsahka.Andia.enangkan den itlis:a menghabjsKalUl wa. kameraLi mse ngcru]1 . merlC!oba k. ._. m.. llntfrrya sih mempersiapkan pon~e!l i'mll j ~1['J:tUk bisa .

. m pLaynowlfac. i)flllail"ltu belfaga"m filur pe-n:dulkung Umlpilalrl laYQf slap A.pa.Ugores pada ba.onel~si. 'x .a . Wala U 1]1'-=:11)1li Ki .itouch.ikse.~r:a:gamwldlg. seitia .p·-store~ I 021 . yaln 8 tak Ma:bjle Brenda engj'ne~... ~face and I R·S"tuta .gan ¥an:gs.aesaj n .)..:perla pada ~mumrnya .II st e - '.wagam akses. .M5.3.harJ .n.Diponse-lin f Andar a.suite.nda rdk. -.eUp~. d '$'8car a . dan .n ~etfka m:as:uks~ku. dual tone warn" pelrform:a.244B piksei~ (Jufo-focus.1§5 Sna.etafl D flisiknv.nmata Artda "ak.caao daJa" hingga saat m:elak~.elbo ok j .s.kall1momentum pi llharr AndaJ danseteta:h i'lya..~mpll I1lell1gabadl1.ng' cepat daLa:m.. blluetQoth J. k. .. D.efryernlatig.ossy 0. 5()rJ~t16ficss{)rJ tak' perluAwrd:a.-.pd ragan cnilPset.e:rJrJ g.atulnl IDe.1 r: . --=.ya{ enga[l cukulP (~~e.s. ~mbasnya . MasuJ~.~Cir~.emuanyataik.nya tadi E!f1.tak.720p high defini. power Jilock .aTfl tetap nyam an m.SU I1tfka n (jPU preseser 1 GIH::z: ScorpIOn.escreell1 yang ter:diri dair. LEi)!.$ body pLa5Uk nyarifla.kilne:rjlaxiY):J. uti. temah.Media. !B.Io:teselu fuha Ii pro d ulk inf te:rl'iha:t eu kup apso[ut. sepertj lk.kan •.cepat pana. .kall1 me:nctapatkan p.Up rnemikat .ffon.3)1.karJ tetlh..X . tfdak.artphone a rrd.entunya dapat meng~komo(Ur ~ebutu.lhanya.m. An da dertgan pera ng~at.pi s ya.:a.olusi tinggl R.r Tak.eta i.Y8rnlg mumpUI11 akan mernbuat toto ·ait~ti vi. a -' :0. .rm a.roi. Tai~. lampf:lan hiom.dtk~n olbj!.~y 1ITI.GA • • • tent!lJnya..diagonal.aupun I~uaf lr:uang. .yny:a·sil imal ias ti.g:estlll yallt1g.n focus~ ber ag.1lbo dy be1laka:i1ig.e:rfo:rma Ik.o.'$Iebtlt saJa pons:el 11111 mamjpumenjiad:i sarana mobUe hotspot.pf~rrak d pabrikan j~ga menY~.MUf)git~ Ikaren. beraCl.eik..dalam m.youtl. membeka'li tampilan ft~._da:t~·~ pada tam pilan an tarm ukan.Adren:o .an·i'ni LeliSa ... teF!!!€ilo. va I1g kamera CtJndy..'l rnat:eri "TV Il~yar .ch:::!. pab ri kan :sek!ell~J's.f. r·agukan. akan blelrJlaL~in opt imal t. p:onse'l ini dapat dligenggam obeh all1alk kcecU .nya:r"di ~elas 'f 6Hz.pun kata~tef ilens.tabj/ization.ntikkan pLatfooJi"lmpalling a.eo pun samq~ deng-ari fie$.erj CJ' yang cepatsertatampt Lan .f'€. PTouc.n. an !llwitch (-It}.g:l.hanya itu .bari.erbeka..e1riJujkekayaafl war_naSierta . Perfoll"ma. 8 Megap. p.e j fitu:r taCli t.einj ad'fka n rana h jepretkiarJ m. video IjJht~ se-kunder V.h tolrnbo1l . '~~0'11.f.embagi oya via.s·ccpe' UI I • II II luas J nam u.fi·tur ~am~e. B.menjialanl be.~n.2:0.Layar m LJ ngiii .'.eLas .olJch bUlitorl.F.M Lengk:ap .(iidj' y~kn:i :g:lng'erbread {Vl. B.. Aflda.3 fndj' Accelerome.selkaL i_pun .er~gam 's-tslk.. Soa:~ tam pjilan ~..Andapun d:ap'at: m!elal~ukanedit vide.mle..resolusi" 32. . 5 Mdaman pUI1'dapafArn:ia sematkarnl b. .780 2250 us :sm. ' dlba:l~tp:a neL a. Scrct:cn-nesistcnf displa'Y. . IlayaJ oke .Anala.dukun. 'Fentunya k·es.. delPan S1 menjadi rip Dan bagi A.g. •• os . oLeh ke!lka1y·a~n :kiflm'leksil.ng.'." m aks€::li. ringan.nda yan:g na rsls.enatap.Mf:!.hsensitive' COM.·btl rkf it LCO t cc pc.ya. Ramafi \Ii.e~e. . 'Videa .i.~ resaius! ssa» 85'4 piksel" .~ . Tfmescape UI. ada b"ebe:rapaflWJF khas: yang tak kethlggatan~" serni~a:l track.eta.n:i ti ve t:ouc. mu laj da ri pan1ell sentu.ya .5 GPU.et serta stherteut 'GJ pi[j kasl.at j m.) .llp'ej m'essagesl/ maupuU:l email. I 16 • • II . LED flash D:ibagi.]! j ho. IBod..If ProseSQr T e-t:sedia di : Android Gin.elmlla.~Jan muka serta fi il11'shi ng .] cukup j.J a m.oftic.hsc:reen J 16 Juta warna.engan berat tJalnya1 00 g~ram. 'dap.am fitu r pen d ulkung ataml m. Npis.rtam pa~rnya.F~a n.~erbread~ CPU ~STOD[ 'II' proseso.oset.~~..mM :[a1 da:rlinternet". l~ l!nJ' kejolltu ha~ jle j aring sOlsia'l.Mult. akan 111ein.n Anda akan mendapati be1Jagam akses port-al berita secar a defaul t.• Yan:gterakhi:F rirl1g~rJ.arr j image s.e t.da.eXJm0r j j Ge.. se rt~ flitu r molpmtas ka ntoran.f sensar.glracfts yan:gsem p~."Sce.matJi. cuk. e-' I WWw.anpa.ile detect:iont kamera touc.o-trJgJing. ponsel in.64 .'ke5:tabi~lan 'SJeIrr1SCIiF rna ~.etah mneng~b&.Anda taiffiipil maksimaL ba:ik .d. .kie j a]!arari IMienu)s.

a_malnyang telah Aill"Jda'd!()w.fayer safe Anda akan m. Mbps" HSUPA 5.ifl Itu adC'iJfi tur y. D'l. ·1~eJflambia.O dan· speaker m M bti m. bml~ itu Via. Get appsr gef Jame'~app.i akan ter~sa p.~..·· ..dlphorre). s..an pe nj~a~aran pertemta bater:af .Ui"l2ru meny. '-: -.a eng. Nlove mber 1 Internet &Koneld~vit[iS . Wi-Fi .xtra ~ liveware mana.~dclan . Lepas da!ri kesemua.kl.iterr Ray y. ~t().e~trQ[ llay:anan intefnet p. P(m's:e1l inj pun dapat m. waktu.et mu!lti-to~ctl pas.efisi en bagi .niio~d b.~dkll Ira?t.&Viideo PI!aye:r ~Di.'.>1:.kapasltasnya .8 Mbps. j 1 . yam:trn1ivide!o.I ! Ml nggularn Edis.k I[t pla.eb_eilumn~a • keUka tJan'.i W?.~y..!s.am format.e 0 •• ¥a: Va.s:emacaJm r8ngkatan p'engurangan pe!n!orm!a sis·tern :iltur .deyl ces s-em.tjt~·Aneta m.NA. .:U jt-a·s n:i!r'kab·et bluetoottJA2DP misaLnya. .hrlf.lwa:re yang .S'ek~or i111R~y tetap dibe~aU oLeh karakter audio y~ ng cuku p mumpuni. j ****"* youtube TrfJcklD.ek.o.spOt:~ Bluetoot.d:~gang f.nikmati ._d'~p.Me n. da~f1 11rr1ini ty.a-ng ti:pi's J cut.. video Anda. J• **** HSDPA ..apa.a.n te rlfl eilU.connected .~LaIr-:ai!l!s.llng molbHe IBr~\ti.. Ftturirnli Sel~initllA.j1I.er.S. k-etik~.9..n p:e:T'ang'tat laJn"semis. b.a.drUKUrig ib. .ang: f bern8lmat Fri.elr~ngka:t in" :$eCarab1. s'e La.k:an :sekoo1r In 1.t mei~kuk~a~f1 aktifi tas pinda h haLaman.atlas<sewi:ng.. jm.elli1tertalfimefitpLayer (audio da~f1 video.elainitll dapat]iug~ Il'l'eWlampUkaln Ihal. Va: Y'it I I'Wifi :Wifl hCi.r1 g.tfflya akan tepfh menyefl angkan ka 1a b rows:i ng.i dClwn!lo. pr.Anda.elas a:tas.~. iNam un yanS.3 jutaan.dalam metaya. Mere~ .~l bate'rai dalam s ~ay.And:elJ seM'atka.Menjlalari ran. Wma. ma.ajfi ka. .~. dlengan 11etiUn. $.' 1·.king ..ynow.an kionolsl kntls.eb utu han Amlda.ine s.Arti rrya.Anda ya i'\g 1l1g1n m. tatClJ.nya" entertaJnmeflt standar 'Siemls.elai:Wlpuss daLa.ernaL Bifowser Va Va Va Ya Ya Va Va_ Tf...ds.e!lakutan ..alkafl. Rm~&~PUlSA I ED(iE GPIRS..m t..eseri usan p·Om'i'set ini g.ebutuhan bmtWserjR. dapaJ.' .'n.c.1rnl memperkaya sektor kml!ektlVltas.et. Bro~'E'r N.kasi ta_mpHan yang be::rbasfs 'flash. ji uga meilaLuif'a.. M.mwser mr den g.s.~ruJ pun ~e.i['idU:ku[rijan Kalr ak. Djs. ((ari!ioJk.g e1legClJm pun m.. tanpa.h A2D~ EDR.oen::iias yang maO'! pu menga k!omo.ewa't data.la_. efek.enclongkrak pertorma .ka t i~ain..Anda alkian mendapatJmn perangkat komu 1'li1kasi. IBe'rbekal -rutur an.' Iest ~~ - Aud!io .al h.kJter lay.up rentan deng.erkeLas.dalan S. .taJp inj 'EM kup .7.eracg. 1. mp4.ea. moder fiCJiSh p. mak'~: 'E!'fek mak:stfma~nya pUrl dlapat-Anda ras.lllan. . .atnya. Uvew3re· m'aJiFiagerseeara cerdas mens IJrlkrtClrnts.ayer VJideo IPrnayer Yi..n t-ay al~'tgalnvideo Ik.le-GI Recorder.eb'er.n Udak rnem:.• menga d Op~l wel!\lt k.. ..dia.econ:i:Irig pun da[pa't An:da.rbu~ . p. facebook iUlaupuliI emaiL S.j .an.rding.dakl l -r I ZAP R.ppXt:ra ..uput) -audio r. ·entertalm merit gerak.utubel' m aupun Il. Va Va Va Va.errtJitu ngJ(an adalatl ~arak./201"1/1-9 bktober Th ..tS[PQt t I Bluet0G1tf:i I ~PS 1.rJ¥a taJmpltan l8Jya:r" pons. mu ltt..aJIITrjplla'ri..o USB~ Micro S.ern]5a~ trar.Anda s_eb~ag\a.emu:i aphis-as] favont 'tambaha:h· yang bfsa Selain 1t.g.e:~ alkan menj2!J. .J b-erb.aL Jiiaollo ma.k..2"1.pun .aruJdio IPlinda·IP~ Amlda.emu.edifa. paws'.sikf fitur" ini rneng1rrte:grasikall1lagu ltrack·.D (Up :to 32 GBJ~ Muftitouch browserl mu/:f:ifas.nd a pu n dapat Il'ne:la...8imal.asikcm perse l An.. denga.ger.empefte.nt. u~l~y en. :di ponseil jnt Sis] in i rn.Oses.ka batera.euai reSiol[LJ~.ea..embykaJ halamaml broW'!le'f' d~l~m waktu be fSJ:rmaaiil ..in m.ktllk-an ·shar1[ng ~ataJT:lcm via! j. tampilanoya y:an. mpJr m4Q WQV~ radio'r audiol reco.~~~f : : '. Takha~y:a Itu.IBra/vja~ benar~bem1alr~eruj1 dil.e!lakuta nch arger.dfit be~a.ni km~ti Ime l~Jlui t ealrlphoflte s tere. "-}o.Setj:amg d~p·utar -aJtau cn:-sha:r"e teman facl~lboQkAnf.rn!enghilang:kai['i tJalamafi ~eberlum nya.Get 'game) dCitJrJ ~.at Kesi m pllll.amrpU Il'l'eWlampilkaln apU.an pOflSel:l arn:la d'ap'atterr$:tn.Lueto6tln~.wessagilng MUstl!' PI.1. lHiDl' Salah satu 'ef. fQi~m.dit fiedup.-.1lbu.ki nl~.h..ang di putar.at video y. 2 Wi-Fi.k:r fullS3S1 d:eng.Jaciii~J perll~_kukan'lah p.i:uku1gl fajLed.e:ranS. and a 1I ndutJ mel~abl1 Get apps: dan .r Ya >~~~rhal Yf. 1 a!~~nf11erfglnfi)lmas1.Aplikas:t Navig~:to. yaing.faYl1ow. tampilarmya xang dldu. friend a music. bm.en.alJ1 Paella kl:saran band'erol .g'Sm .rcr. p patut dip. (h~J:~'I1ap) ~m'pri 11 .end "& Mu.onsel .gask.anJ. .8 n p.up b. yang SJedarng terl1l.i :ribadii ya ng onk.affl.ja~.) -aka.at. h..a:nding IIUnJiS deng:an apUka:si yang Andfa-aktlfkan be:rsama.

diisi 2.ndi ng.kan of ecJisi yang ialu.tentu -ada ¥a~ g dtkorbankan pada s.r pen. .lr :lay:ar.ngSltai['ida:r namunculkup untuk. $·eJpllalhfltu!1' banu !bagi BtackB. Oktober '1 g N. :H at yahg cukUIF! teras. soci_a.5ed yang dihadirkan untuk mengakomodi.a ada p~da.:da Ccmfigl!Jl~a.S.Bo'ld dan To-ren I Sep:etr"tt tJQml1y.ebook. p. ap likasi.ft mejngig.dfr sehi n:gga rfI.I •• .en C.e:rry OS yang tldak disediak.ei:l"gdht:rol pejmut.en.an 2 .man:ptJ.tiiOfil~ OL.at Ap•..erfJS'ufl alkan ponSce:~ ~='~B~~ BIQ~kBterrya.j a.ajanan B'lackJ3eny Curve 1 .e tie'FO:a.e:rba.mattph.it.8.f!!'-up BlackBerry OS Z Berbeda d"engan bebeiapo seri 'ylang .ApoUo!.tf.ah yang mem"i:sah~an tQmbo'[ . .lackBerry :te_rbaru den.. pelngguifla· mas·ih da.emlnf.5·.e ngurangi kef! yalfflalll an S.Tak tJa.ognya a:da. .t10Jlj?N)f~~:2 '~ak:a.. te:rsedtiall1ya paneL ~.l_'(Js· menengah-bawan. Namun tan'jk.amyaF:l:S. Twitte:r.erte Fa'~.edi 'If al~ g.o un:tuk.(.L voLUme roclker . p:..tJ'ian smartphc)'i1 E' Bta(:kl3'.m... Ilayar .in dsri g~lfIe[rarsi terba ruBlac:kB'e nrYj.3(i' 1. I UkJ'san B.m sebuah .d:aan terfkuncj·.Apo'tLs~siehi'rrgg:a IDa.a..am'.~~l mnem1utall' yideaatau mertga.a.kan p"Qda .Aplon.gafl sema~k]f1!b.a_I[agi delfl. 'm.9) .al.da rasata!n haWlY~ sebatas pada.ma n dj BB:M.DC .l'eb1Jl1 murah dari MotJaQo~ namun Alpollo telatJ mendukun~!.ayar selntuln.gian tayar Ap:()I[le meman gtJertM~[a.engan o)Q.T:est I' - - g:~~~: .!lfeed's jUJi!a tJa.ebin du.f engkap.2..e~rgalamwnberIBB.s 'smalFtphone B~La.• Rer!ledaalrl mlin8~n akah Am1.0 Qlllnd le U55!!l..one ini. ele-g:an..() Band:~(1. lu~~.@ApoUo inim\t.M ria die ngarJ b~b11l1 me nYiena ngkan • '.eln.erry' ierboru tal< sQ'.ckBlerry dei'\gah. ~ :·t IDlb.uc1l1n PUl.ebebJ.kBetry akhknya/(emDal1menghadi.pause mu sik.ic Kelr'inell ".i Un.erst terlbam yalwrg m.NFCJ.na .m utce' ya ngi.. Mes1ki . G.erbed:aa n tam p. I IHSI)IPA Va' I I GPS Intemaj Ya. $.O~'~13'!.lng ~Bilalclk:jBerry g. memantau IIpdatete rnarr~u darite.(wember ****1:/ '011: I • • II D@ngan ha:rga yang ~ebihmu~ah dilba nd~.6~' I I. fUac. • • • ***~* I Gam..aflyaknya ap likasi BaM.ala h 'satu pem. II <Cf'ypltQ9r.gg.et.e' 8S2.a.3.7.0J01.1 '_ o _'tjj!EcLi.) hal 1ml tentu ffi..aph..rkan lansg(Jttl bian) un:tukme.ApoHo adaLah yang t.cr:een lain pa Ik. lk:e.i:n. diarltarall1ya fui[ t touclns.hullh ApoUo memangtampak Lebih .ra yang lalm.esan tombG. Sepe:rt.k~o..n:J I~ai nny_a.j:laml dar1 Bla~kIBen:y OS 7' yans.'.GTalk' dan Yahoo MesserJ ge r mella LuJs:atll.an d:e ngaml tldak.ang lebitJ dulu hadir d:ibek.l.780 2250 '@i: I www. dl mi liki Apo~Lodengan yang ·te:rdapat pad~Mflnac... 18 • • II .i _yang df. - • Tentu p.enjalojikan. 6iiJj) .g~I~amarn ****i:t s. dan metnlltanlYa.1:9 0 • . ApollO juga d1ilen S. pada.i. 9. .ina k~. $a.pat m.'i t.da. terk.a nsebuaih portable muslicplay. mengelntng:i pensel.emu ngki.19 Th IX 12011/19 .wnat~.pj derrgan lBl[ac kB'erfY Me~senger v.dengprn j ~~yar sentutr bahkall1 2.3.'tombol. memermhi keb1Jtllh~aJl lW'engguna a~.k~.se.ditor Fitur yang :dimiliki.Q:neto.0)1 di hilanS. stna. Tak .~tJ patla Mon~Qo..(Cuirv.-.:.kB€rry QS7 daTi troin . ! __ IP-engglJn~aml tie rka. fcersedia untu k menambah ala~ ml9r1SLJrang1 vo1lume suani'l be rpln d:a:ln. Ilagu IDe!rikutfiya artau s.mbali ke I a.eyboard QWERTY .nya ttu.ar mus.s.call~ dan I]l'en.Lah ornamen. ~ .u beserta 4 tombail dan trackpsd LelbJh rap1.~al1sistet» opetasi B'tnc.diti.hanya. B8M.pemutar musik juga 'teambo!l b~atkdan end pada.Ap..fu hadk! BiackBetry cJ.orinl et.695p' M ic-roE.rtphor-re (3'8! WH?il rbJ.O'S 7 :y.ketahuj .p-s'to re ~us I IDwl Minggu~m E. Cell. 021 .mpal disitu.·s.o BraJndinSI Vers:i!aml.SA hadir.ol~Lo dalam Ik~Q.]'5UK Qaiam' j.kses situs internet irni.e I ! \------------------------~ ! Video Editor IPhcdlio lE.U [V.:p Fac.ersempit dI(tnt.m l1yat baih~am1mem.:~· MQnz~J' MfjntarnC!j" Dakota dan Torch 2.~og.·ls.on 1. (:on ne(:'i.ajrl pengglJJ.

n .y.E' aAtORE POWeR .TALEINT pAroN.

.s:i A sam pai ..L IPU ~5A • Penulis.dialn [Dakota 'tefutama pqda keitaj"aman flasH galmbar .U~I. Re·'Sioi[ustmaksi mat Vldie.i ha.olLO r mendukung.Fg'a!.taiUJya. seJ[uruh format yang. ***** -------- I Ideo Camera 0 tlOI'1"5 ---------------- • Auto: r J • • Tak 1I1.m. Ja.emartg IP~l1ya m~:salah derJ:gan keitahancm da.Acldl~e:s\S. djdukulil g oteh PO.o harnlY:q . G_SM j 1_8 OO j :190·Q.ettf.ell.Selaln ltu. j'epretall1 kal11era Apo:[Lo yaWlg memUiki kua:Utas· dibawa. _dQIm.pl k·ema.h a:1S. R~~M Udak member] sol us.e:rii ya n·g .me.e:l b ukanilah .Mt.(wember I IPe!iTIu~a vide:o pad:a Ap.ep.ewakan.anyaprada ka.sini.! mri'ya.l dari AIPGUQ.da_fttur kamera .menambaih daya padar baterai. ) x '" JG II' j.:.aturari j• resolu~l diefinlsi Ung:gi d:i..ebut.l"i.i kan l1y!a_.k a~an men~ernuKan p'elUlg. Meskt dibekaU kernampuan .rtl yan.b.. ~ . ifnackB.c::o .eif'~Q:rma da n respoh yarng "~.rli memungl<inkan ApoLl!'J' untuk b_ertu K(}r inform~sl deng.AnW·(I'r-AbufIZQ l REnk~ptn.e:rangka.dan :O.-.siep~e!l"tl pada Monaco . den gan day.y~ ya ng..w.: 8. IDwl Minggu~m E. Mes~i begJtu. bahlkarnl ali h ··ali h .c!l.l'b. ~asfii ...si sta nd:a. D.e·t. ada lha~ lai:n yang tak kaLah lPentln.eIDutkan seb·elumnya" .eralrl gk~ t IStar:kB.m p uan NF Cjteikm1oilogi 1.0%U~ed '~ Optians Me'd:ia. degfada.A if (EM.t tersa.t_ j ~ H:~rg~ :!1elatiftilnmgi un tu k. Tldak .Anda.dengan pffl1:'s:e'l .~GP·R~. .diisi 2.an NFC .engKa.fa fati) .~ela. Bla.k"WIy:a Blatk6er:r~y menggunakan p. netw~r:k SlettFInqrs.~.all1g~t tedjhat pada ApOlll. .:. pula ptli hantampi lan flit scfeefi aitau actual 's:tze.5·S0r ies Ne(JJ.efry OS? hli fI Y I1t.T:est I' - - g:~~~: . .en d:i aWlg Steve ·Jobs. Oktober ·1 g N.ataupliri pet.tan h:a('\dW~~e i:ta 0 fl~u_r bs '7 JP~ia AJ>otLQi ..j Ua~J1I¥. te'r:sec.." d Lon ~ect: a 11~ - -- - iPT~)Mo6i~N:e.!~le.pO~1"devices and nc-ce-.. A2DP~ l_11k:roUS_B·: 2~0'. Smantphone 1ni dilbekaJl i prosesor den!!l~ n ..e:rtan A[pnUo tidalk mengec.I •• .··da.:NlfC. dt sujpilarj bateralrJ:}la da Lam peim allkaj:an )lang w~Jarsal a l. temukan p~. j Kesimpulan Meski frargalnya m ag'ifl telfso:[on g. u m urn."tiJ~~et:asfITI:e~neln g~hhawah~ pj'E!:m"liri'g~~.meirJ:iangkap g:a mlbair ·dernlgan resobJ sf ya ng set1ll"fgka:t d~n:ga n p.w kamera.5~O 990 i - ***** . mob ~Ie.Uk.g suda.f field CommLlinicat~ot1 Enob le NFC end set behovi or t~ ~!'ji_d m:(JJI']CJ:!!IeW r~Fi I3luetlDof:hi Cormectrions .ebHl baik pad a .ep. :AIPOUO rna laThl ci'ibekalt ba.Qch.~B~rry p h:~f1va bert~tJ.1.tanpada speslf:ika(si pera:ngkat ker.pati pa.ry OS 7 Ilai n ~ nam un fI_ ttl r ~tJnci-auto focus tidak· )Q_k:atJ·.Apx).e. -p~ada.da perekam v-td:e_o.r VGA . Bl·ue_t~}pth -a.S1e~::nertiseW1:Sior~a ng diigunakan per alllg~at telr:s..1_) ***u~ IJQfI'sel IBilackBerry . CUklilpl I • II I W'j -Fi InfQi"'mlliltHm ~------"S·· I'~ l:gnl1 _- WIl.Lak'aJdn.aseSiOlrts· bahkan telrmi n·at pem bayaran utl1ruJKmemfungs." kEti~a di~lJnakart 01 l~~lr rualrlg saat s·iang hart.Sflya digital .· ·speed ya ng LebiTh'l tiJnggi di.ed)ed·a .two'rk (ll1J)) :S:epe.ns dih~t"si:~kan MOlna.dlbata.cf .o dfb1!!riCfin.A...cepat a nt-a r smartphone BLackBerry ..m.~ml k·ema. ons.·HSUPA.oto~a.Q h asJl .h f.lrx~n. poU.e. ~6'4Ux:48Q') ****1::r APpli(ll~ic-n ~'lanagen'€n~ . II nggi U~. EDGE.on.as IBI[ackB.s:i ~beLdmlrrlya~ r-t1i~mp\U meilg:imparlg.]1. l1'Ief'alYakCIJ n p. .··wi~Fi B. i II video _y~ng cnmillkl.a CMrv:e memang be:ra-da._"11 b/g/n. AlpolLb.dlbrundi n'g. Tamp1lan fuH:fIcreen sscara defaul.AN M. S.ail1~lJraln:gdari 20.:·HSrHlA·7~2·Mb:ps..mpu. dlbcruwah Soh:! d an"EQI~ch n~m 4rJ IP'enlng:k~.g untul~dipe:rlh~tikatJ . Outdoor ***** -.n'sif!lllai n seperti "3g~dan mp4.E:tn:!ltlponsel 'la..Itetika memibi:c-a!Fakan kam..1 000 .~ n LebitJ .mO di:ll.dJlkatakan m._ .! I ~ Blac1:B\eny OS terbaru ve1rsJ 7 ***** S. 6.$~b~gai ..a:~i nl.arndi'~g Qr)Yx 2 (9780) atau balhkan Ton:h 'g·enerasi pertarna (9:SQ[Oyang saat fenimas'ih dlb~rtdierol dengan harga yarng :lebi h tl ngS.akota A!nda tida.eny d~e I1gaml os 7s...19 Th IX 12011/19 .a.~i fJrur jluga PULSA. I 20 • • II .AIlO!~lo" Hal in f bisa di~(~"5a~n k d.at BBM. Net works . .diefini. ~.C~ IF' .jli saat pen:ggutJfllmen]lalan~an k6(eksi • • Konektifttas.an ha:sJl.ln deng.t kieras~ yang· D.s :B1hj:clk!Ber~g!eflle l"aJ.s.$ --------- -. IK. wit~~.angt. lafn s.5A.esai n e~[. Tampa.m .. . Ini Juga ~e:rbukti p~u::!:a.q Illebfh k:ecil.02.. CPU Nc-w- : W 1.rekam..awl ..~slega.!n1l. Sayangmya..ApoUo. Curve 3G _yang be:rdaya1·~ 50mAtJ. '" NIfC ~ ::..e~g:arrn WH~~11 Netwcmk Charrq.e1lah Laya:r~ perbe-daa:n juga te:rasCli. kamen:J: .teraJj .Jie. COrlt.e:r'aJ lm:e:gaJplks.

1'~ big. memort· iUIIteJrn~18(jBi·S!tora~f~. 3 (Gjtril:gerbn:::'ad).s:son .~ k~m:era.n pmses:or 1 G.l. Se·lmeri. Kamer'a mum:ptlrnli .afu wU!llfk.3'6 p.ikool~ :Geo.~ IB..8 .PU'I l~ 0MAP'~4:30 .rn'i. MSM82 §5fSnapdragiOJlIchipset . MP41IDiv)O . B. V]d€!o file format j.tm.tlJr HSDPAj~ Wtfi J [)tNA maupull pembe. pd'f).o 72. HSD:PA.srns.yer~. USB".ot HIMt. pei'a. mi.Op.capa'c]tirv:e tnuchsctsen.ja.tor .asi utama lL8iyar TiFT Capa~sitivel:ollJd'( scn~elJ1l. batend 1Lf~~.S :~ LAN. p. '€'li1I'g\]ne..tara liga prD"duk 1~. fi.etooth vl.k~p. v]d€'o 1ll80p@JO'fps t2DL 720p. 2041>:15.om.or. ·.i'l Push Mal!l~ 1M.C. :li~atnya klan Curve un] uk. tQ.ps..rve 9.1.IIJHi'lJ.salam a:1i1 31)...elbai.l sam pai 3fl ..h lama . S. ED.ent~nga.liJIt..et. Serta: eksplln~i e$ktern.afNlf ..bakQm IBB baru dengan bUdg.Wj:}!airJA·da So.2M pl!a.54 pikset1 .MP41 H "4'63.i\I. S:NiS t~t~gralfolfll..rt~'X·A9·~~rvR !~IGX51J) (S.ts".e satu tni. laya:r TFT capacitive toU'chS"cr€!>elil~ ~5:() rUm wamal '24P )(32. pl€'.'a5. IfUMl.et mHli m dapet "tetirtk (ury.acl~lberfY CUTVe: n b~ernam~ L~hl Ajp.0.a.3 llnc:hi.n ponse! dengan muncUinya LG Optimus 3.000.al tOliT likile. l J j' J Sony Ei1icsson XpedaRay Rp 3.l_a'hl tak dUu pakan [~yaknya..dlbenamkan p'qda perqn!gk.360 Rp 3.~30lfps (.ra·. Dari :segi presesor. j vtsuat p'ada po.~ Em. 1230 mA~.l2lMx2:MB. IGPU..i<mtJtl p'Qda p. sms.- Xvn PIMP4J WMV lH .l cor:e dilJ6il chi1l.ging.~~.q. C!ljakornm MSM1227T <.rnlngga..r iEI~to 'tum~off ~.terinal vfa modiE'n'l :stick. !~lerlu 'Ime~.r.. P.ili1lt)1MP3/WMAIWAV/@AAC+ player.QPfikse'l. .nam..ada b. la.r R dan vlcle~'s~i~tJ2!l]t~~ 7TlOiP. MilJ HSDP"A~ U2.800~OOO.UPA.l 2'59:Z. mkmSD ..ektur (dl.Ci)' c:apa.Grit U R'tuk je. d!a~~l vid:E!o berfor:ma. P'QHfORlk mrd/wav.il den:larn kOI1Siep d ua. StmU~ d@tect]On.A·G.pm.i:ir' BOlla.199~OOO.liJ\ggp.h.c.ROM. m. Ta:mp.nj Push '€imait. t Powertp.stora.lUSB'· v2J).asrn 110.eJl50r 'kamera E.clr(.rnya. 5 M~ di~rnA~ GPS.Hz. ~o~Ttlbe.I':msElma·s!uk d~la)mk:et~. Aclob€'n.{arme. . H'SUPA 5.a.a~fI.JH~:iO:tspo'~. iPe"K. derngan fit!:!r m.I:H:i:aln I11tengadopsi ikema...lI~~26.dtiv€! touchscreen 16] ura warn. D:1lgital tompas:s~ ~DM~ pt:l.lc~ GaOii:€'l Rp 1.'rta.OpUmus One· dehgallprnsesiar aaOMli.Me~. [)lIKungan G PS dean W]F1iturut mene'J11a.Decummt. di..Xpe.kaI1l@lUWtFL Tablet menlmjitu'lIgkemampua'n mC?dem dellil:!ql1 ~~rt klli1usus.Atr!.::urment to cto (Wa:~d~ .r~ Brows~r~ Vid:€!o'r mLlls. GPF{S~ E:llGE.ngatt ber-OS Ging:E:rbread tnt Ui O. ]magfJ' stapU.mati Pon IMOTab. (Gfl1:gerlb:l"e~dl.@~:sUlye con:tro. I). IDivXl J j aS mAh.'111 oilgil'l. Z fn'i1:.a 3D meramo.JA~ltJ~s.~m video bewJemis.1 .k.. D Or!llani1iz€l'r~ IBri~....ayaJknJ{a·TV s. SMS ~ MMS i lE.PSiet.dpad MulU·totlch input mel... dan 2' G B 10M."llrIDiLNA~. mernori' ~ '.0 "~a1n.500 .yar . ·a:tau i~(n"le!k!tor eks.! rill HTM.eI'lr 0 1270 rnAh.32 . HSjDPA.. Ii'i1SDPA.te:re:o f:M rsdfo witlil 'RJDS .t:lV~'ai:MqbU€. 16j !iJI.yer~MlJJWAVl~M( + IpIL~y@(.Pmxnmity . .2 (.3. 1M.Fm~o)j.l(liz:e.lr.llJljlt~in mi.]·lafi.clreSD Imi li1'gga 32 .avaHalUe ).n!g~fa. . A.uc:rn :focus. MB ~AMi fll'iT. 71rrch]. MeSik~berharga mrurain ~ :!i:~lJg~polJllsJ~1S.1 OO~OOO.g1~'I1Sor fCir~u~o~lrota'te.3r. j .XviiD!H. WAV.r6.:ilater.j L p1enggurn'a yanS. vftd<~e lLi!l!ht.cument~!ewer.76M1bpiS. l inclni . IB.Unash ¥O.GI~l'(3iOO MB tuse:r . WMA.rfor U~autG~rO'taite~ .OlaiW(X3 yallil~ilebih ·dullU keluali an seteil'ah kelua:rga .!~teliknolcrgiBravi4 Elingmneyang Im'ampu mengCl~lahvideo HD l. upg:ra!diable Vi.o~taggl1r.a. .pti_mu..cf'and.2!63JH.1 j:jL264 pla.DPA. S~:S imiteg:l'"a:tk~n. Ili()c.5 MP..IPia~da.e sti3ib.kas~ utama 145.ani t."GJS:b<~A€!: S@al'c~~ M~p:s~.s~nls. 5''.2.:hi. MP-3/WAVIWMAI.1 i lB!LllH3tootlill v2..Et H$iDPA.Audio .Alccel.n slel:ebar4.dengan Ih.l<!amera O~a[ .Gym ·~e.ajg..glen .it.~ny. A. ~.ua[ melmriJrf). Om.o~ ~:]~. ·MP~?59:2:X1~.lise.000.Jl M!bpSj Wi ·F1 802.yel'.lIltimedl~a le:nSi.~..]..tersenyu. VGiA .~ll:t ptJn:J)el. ~M~.ai L.as!uik si~'tEm. pl.ge ~ 768 MB' RAM. LEI[) 't:l..a~ 480. faoo' dete'~t tOliT 1M.: v2. IP:O.. H1ML. !Excel.m lG ).j Wi·fi hiotsp.elrom eter .256 MB I!RAMI.i\ame:ra S. Andrsid: QS. vitA te rpaS81I:"IiS.ei'og!l:e Talk.MenY4!SU~ IM. E!DGIE.ci()1..ft.AAC..Mengailnd:atka.j5.ell!t. Mlbps:.rJs:elo. ber~ec.sensitho~.'14~4Mbps. IBla!t~B'eny 7 .iz.apad'tlve touclhs~reen.·Wi·F~802. r.rt noogie' S@arc~~ Map'. 7. Bl. Wir.:n'i k.rn. W~F'~5Q2~11 IbIg.•1. IHlS.i512 .allal data. Kon@ktiilr 2. j.!inlclrn1. ~SDPA 14 :AMJOps HS.pmlrlg.l<:ura'Rg s:aqtnya If!f.aterai: U ion .eJ:mid 051 v2.ta w~n~a 480~64(1 pik:. bate:r~t U~ ~pn·15ijO mAh.m!plIal]l And:rQid Ginlg.'a:r' 5 pesifikasi Quad band GSM Ii I~SDPA. Andfl()id OS Vl.S. m dUkun.p-etftH di. W]~IF'] 8'02::. IRAM~mlcr6 5. ~ D Co.l()..n~.t 80B . 16 j!iJltai warm!:1\1j 480 X . lebih taJiU~l9~irndibalrlding . TeknoEogi 3D alias.l tndonesJ'Q cJ.i3iH.~~·!S.5pes~fi..mendiam.beS.l1fjJna leh..anug [eb]ln ram.kali LebillFl besar.11 bl'g.llggabUJ)8~an d:i!salWi menawall. 1 w]th A'2DP~ EiJ'R lil'1tk:m'tlSB' vlL~.3'i(jB~ poCl(iiranik mp.AJ~24flPs..j:ahdu Ria: rn.ash.m~.: kam!er. kini: .1) h~I. Mfl ·.2MIH. GSM ft.t lme.2 (.! n.1<1:).31Dl.rJY .€~ ¥~~w~r' {WQrd. ~m?!r~p:hd!ne bedott1isifikasi !Ii1llenenga'ih.e:MC +. Lurv.l:!llga vn@wer lr:2:{iB. QW<E:RI'Y ~~~bCiard~ Ac(~!bemrmej:~r . ~ilks€!l~ a'l\3:tofiOc~S. D J Ti !(ni~:S~)i3ifJe ~~ S.~ mms.And roid Fmyo"si Spe!slfik.n :korlf>ep ~QWerty d~l1~aJyar :tSmm headphone ja~. MJ PiO H263] {t250~i2tl'~ SUlPpOirt'OO. 2.cfr~ Touch . I I J j.JU~anp.MB storag@~. AIi1I.mtar m:ulka j.MMS.- pl1.·tagg~n~g~]deo v V6.MSj .Qt P'C~ n..' mi.e! ~ 3.ehtuk..'()Mbps>. Wi·iF'i hots[p'.e1~. 'QWERTY keyboardi O'pth"::al tlra.1d oSr~Vi. GB.odaUr in_tenna12'5.etbook~ {lay-at rnon l.O·.Mlblet ylang~ m~hus.lloore di~rn Tri duaLarsit.M!Jl~]·toijch B rim lPilJltm~t~!od ~ . MP4/M.ngguna plonset df tebar.lball. 3. BMP~' j• P~IG. contoh IHARGA NOKIA E71 A hirnya Era 0 M ramba Generasi Curve as 7 Siap Buru Ak .x 800 ptk~et. RaIY~ LG .. A2DP.0P'!J20 Rp 5. Gl1'Iajlll ¥o'uTube~. pol ]f'onik mpJJ .tgital compass.hletaorthi V2.Lat petret telah dilbenam karn kamera 51 MP dengan b'alrltuan L[Dna~h.Lj m€imQrfirtter~a.cama ta lQ khusus .r~ FIi!J.{lQ mAtI.€!.~ Satu lag~model 58 pembawa 05 7.so:r WM86iS.aupun TV kjpd sudan biso tifni.1SM!P.0 yang menanda:k(UJ era b...3Qfps f2DJ1 7.mp.~l.3 dfmens1 yang suda.and JOSM. .0 Quad band 'iG:SM ."pton.lJi. M!1fJ3:/@AA[+ IWAV pjLa~er~Trac:ldllJ mush::: rec:o:grni'!:i:orn S~ns. Pn>xlmity s.:l.s'i3'.aya~. roS]) hirrgga '32GIB~ p'oUf@n~k ·mp] ~ tG 3[) W ACf:~l@:ram@terSl€>n:s:oJ' 'Tor U~·~lIta~n:'.• €'liitoifi sta:rage 2.S€:s(lrBO'tl MHiz. H~tJIPA.2" GHz.lory 256M!. dian Toreh !lebi.karn .MV ptaY~I\11 080p@.B OS .20@JOf)ps (3D) playbackj.at-a11 .Karn~rra VGA. JP:EG.rr0'yQ)~ pm.700.glw~~ka!rI Ik:a.. Spe'sifikasi utama Qyad b.!1{OOMHl CPU+40QMJHlZ ID:'SP.:lIimSO . !D~~naILCflnripas:s ~ Googlbe' ·S€!arcih~ Maps~ .a. PUlshMa~L.er(J'ng.Dapatkan Info Harga HP langsung dari HP Kamu ketik HARGA<spasi>ME'RK HP<spasi>TIPE kirim srns ke 6768 ..an didapatk-an .- P~mggultrla bisa melilli kmati pen.8. m-elT.Jnl ta. pikS. Emiiliilll IP~sh ~m.FttllrlaillFi IH'SDPA.XS Rp 1.~.berry Curve 9160.aye:~.~·d.MJ6·RAM mh.. ~::II·o$e&or U"al"coc1'e 1GH:z.GB.(']..:1.nsf.PS_.Ge.. IFI'oW€1rpo]nt.: Audio fH@ 'rorrl"l.A.1 ~ Bil~etoot~v·:ij w~th A2DP.QifiOCIl:lS·r !LED 'flash ~. sentu h." layar LED·back!lii LCi). Oe.0. ~ I J di m.lMll !mengamitl']l moto. IExcel.iHz:~tliOn ~ Vid~o 720p..ad.ailUl y~l')g" dapat di belllsaJna sama memlbenam.h dulu b. mrns.ar'ga ya ng h:::bitJ ~. ikamern.1/W.ding dua k'elr~ba t ters:ebut .MP Iberpadu S. contrets ScratclMi "r'€'sista'li!t dl1spJbay.]gh· qllJli3il1ty stereo loud ~pea.if) Qr[~.m.s .i1iinel dan d. 3' .ai OS· 0 a.'~L3drl(:rrnTI.3.]kseilt autiOTocuS LEi) na~srnj'Steroo:sclOjp:ic' photes 8: V'idoorS~g€!()·rag. Nl. ba:t!e:rai Lt~Ion '1500 mAh. ::. A~!lrlmo205 Spesifikasi utama .lit"m~croUSS v2J). YCii se. tamp'a. Gin~n ~ Your~bei' Ca:l@mlar~ C"oogle Tf'lU~"DQ'cum~riit vii'ii.GPS 1 U l' [l:tgital compass...{) MB RAM.US.~2~.e' lh~ terhi l.·GPS~ l[)igitalL CG.aJli. IErlc.Tejm. tablet a:d~ IMOTab XS'yang pUl'iliya proseser due..And:roid 's. WVGA" aOO LG Optnmus3D P920 x :480 piksrel.erlltn~'e.ats'sUiPPOlrmd: MP2.3D).sekuMde:r.opthnus Pro dan sa tutablet m1e1r!~ tokaL _yakni IMO 'Jab XS. memc. Quad ba. MP:3~. prQs~sor'] .et~lui dlla[ :k~]mle'ra 5 M~ penl~U.ered~rJ.X11944 p.g.11 b/gfn~ DLNA. a.engan menghadtrkan :Slack. peliorm. slot kairtu SIM tni ulli"I. l:ayar Tfl c. B..13iIl'l'c:e.. EmaH. S~ektoJ. ~ay.rds@stir11 GH~ S.Jto JPG.!gun<.se'n~Qrf~:r auto~ t~rn·.6~ Pla.terr.~ Ci60 LG Op~ill1uSPro r@so~u~iGn ~ Program OffiGe ~ PDF reade.M. ledtb:.el J11. (.G B'. contlntmUiS allllto -focus.d1tamp.o-tasgf.sj' GliOaUj.trol[JSm v2. Wi· Fl 'fMIl... HlSDPA.2 Mb. Otg~nrizer~ 16.g.xmo.w~r:.1Uoinisud'ah HlullaJ dapat d:ttemui.croiP~ol'le'~ _HJackberry Eu.GPRS.l. ··s.mjcm50 ihill1fgga.hod ~ Proximity 'Se~~cQ:r~oralUtQ turlrn • off. 1..l'e~c:~· :f. Serta r€'. A~GiP:S" SMS]ntegra:tion. (loogle lC!Ul. [MPEG1 rU4.h]PS€fl:. ibat-era] lU~rOf:l'H.

OOO.Mbp~..9 Mbps.• 000 B8ka~ . HS:PAI U'~£ Venus VT21 (modem - 'CD'MA) " Venus VT...1'53 .lug •n .y.ft. (J. U!51!!2.. Bulaifill [Fe4k...irjil 6>&hs.j:.AWSf 850 Mj. XP. IolfJffil'!~ti· hel SS '/N. 'HStJF>A3..al7l'l t~~. ~SB Z. Huawei K3565 (Vodafone} GPIfS.t<ln diatakG:neksi I!(fJjIj!l~j" 201®ClI 19tJOl. . 7! es 2:l)I)Q d!IJWS 2(W C~ilp'S~t : Qual(6liJi1m NI.!~t_ 1!1~ ~r. Wljlfd.nfo Harga Terbaru Via SMS COMA ___________ 'T~I.-I II '~I.200.. XP.a.W"Th~ ~~ "5Ij1IlP01'i! ~¥lI11dOWS 1D®(Jl ..til.& NIb!'?s.Ex @Jl!EO. [)lowfl~~ad !.t: I Har~ Gara.!JgMPlay.115 .··.bw~ ~isMi e: 1M~ as" A&. ke€e.~iO'J1 Fll. 1'Xm_ l!K. Support ne~ep'~n &: sms". Modem COMA Venus VT12 MHz)..~m -S .leil dengan IiMiB 'fJJ).~ 2.M. »afga Marga Garan!.. i. ~M M1~f:(] so ~atJ!l.hltarn ~S6 MDd@m. ViS.. (mobinil) H:lSUFA Z M~p:s.:!pport Windows I ta.~ . ~[ G5 X.. 2.- I -- ----- ------------ Huawei Surf Stick 11:161 (02) ZTE K3765.§i.JijlI!')ort BOOMhz EVD!El Re~ A.pa.t 1ita~d 6 BIN SIM G>J:d ~riure ~IJ!iLM I 1l!l:J1M).nsf: Rp' __ Har~e~ : ~175~. 1E1831 T-Mobne' Sl1e~~tllaI~it Io:fii. R-~IIME"1lro. t 'l ~so~ 3...6 (k(. • ==-"'--.!/~F. dl}wnHnk 3. mOOl.. Rp' . I:JSElilUl.i!I. SM'5 '81J~pOFt! S. CHlMA ~I(JO®h! IiiiTI moo 115019001 1tOOH9'®CI rs.MJ)~sJ' ZTE MF626. Mea slot l:mta1l3o. WllIril1k lInd d!own ~ink tF3nsmit Si...is.l~e.1].. lirilJX..z~'l11ll ~!!t~-~ II Harga Garamii : Rp . f'~i!I~..pl!'f!od Fittlf: HS<~~MlIlMrst up to 7:' 2lMbNls.t1ll.L1l'Y tedllllolo~.+. R~ - 1'""".N218.~- ~ill:gil : FIp ~rOllOO. ~iL ~ I Si. I!!I~ l'il"lk es. &lIIrlm~i 6\ bulilllll HUaWE!E E15.ta I Hli 1M! IltM"FSl E)DilSE fGPRSJ 5~M (1 ~OO11 ~OO/~OO{~SO Mho!:).-.61:l11l'l_ X x t.1III'f1sel}..tJtk i-lSM. (jEt).kltlows 20001 XI' jV1s:D~1 Win 7 !cMa~ mi. bir:lloc/. f'~u~. 6Ntbp'S Ol(fOOJ1S~~ 1J.----- iCON 22S e .!'Hll."..m? l'Iol'Fle/XI!' Pro 1V:Rs. u nleek GPlUJl'GfIM Fiil:ur: @faHs Iinternet: ~lJo!:IMbj bulain selama fj.6 Klbps. ~~bom~ at1b~ os WIi'idD'M Wlotl!tiIW~ i<P.l.ft .Iz (%MjG ~RSct UlG.000 ZTE Mf636 BT 'spesifikasii: .200 .Pee<l ::.__.). I~i~&:pe-.~l'!1lt MliI1I!'O S9 EaRll [up to iI2.50 .lM. Win~ ") 1'11Ifg.~.L·' 1 5 em B~t.dEws 20001 XP NliSLJl1Mi1c ZTEMF112 ZTE Smart AC2726 ZTE MF100 EUsahat 1.000 J[la.. 'Su~i!lort CIS:. Mi'l:resoti: WiIi. SIiIPPQ!t QS: V¥iI'llGrnm.JMpOltii.c:. Golor 1:£!lI Inffic.p.E!I"I u~t'O 3.'~~'~ Modem -..5upport IH1~M. tilS(!F'A 21 . Vjgta.1 Mbp!. CaN ~PfJ'9J.npMlbie~ d~n:gal'l iII~~.ml<1l"mlJkll US. ~'-" L~~=L~.K MHI! ~~IltililI~l:rnSD~~ [uP ~o ~2 GB~. ~Ilil«k Maca'S I 22 • • II .= f!:p . .Z Vodafone ----------- • • • -~I Huawei.r.

:3:2.~N\I:"..~i.k~ 1_j.J' 1M.. . P. jl:. E!el'irt~:~:2hr ~at1 e'dji! ~~l'U lJdl!l~jA~!J.2j]111 Nokia !N9.M'U~ItI.rit. I:UMl.~TML.~lii Hst:B~ ~tap !aI~ D~aJ. 1!1.·C~.A2DP.P~.. ~~~sor'l!!!R!Min~9'MI1z. IIlLuetooti\ vt.~ .tf3GP.GJiS). ~ltl~~~sJ o.1JOO d_:!I'1 edr~1MU: 'nlb .m~'f IfI)rM • .CI!!Il D~kt.tI@o~tlrl .D· 'G'f)S. ~_ 1 bIg_. pert r:mitr{iUSII: 2. :I.o_a!r!~.'~' Buyer Is GUI•d-I.a1DE'd13. ~'.2C1M8. 2.'.0»J)~i!' ~~d!1lr .too'j1.B. dtiaH~.I.~ (MP Gp. ~h..~r'lifiI. ~2!.Wll.tili.ss Ei'tI 1i!bal = '~.M[l. ~.P-l! ji!OLifooi~ (MiI':ll.Jl I : . lEiPGiE :3(2..~n~ GST~R SARunc ~bi!A~ ~>~'= B~~t. .l.m1trnSD .OO '''It i. .oiIl!:'1~·1 •..sCj~a. p1~~. .dl:!_r:i.:."1li~r.CI.IilI'\blan ·SOO t1'lIft1~1i'I".E[I ~ (V(Ml. HTiJIL.itel'I2C!)rilI.. :S1l1i). W~'P'J:2trr5.1Irnd·· .~ njlihs.1k'64 e"'~l\cllMP3~" . Ji:~~il\r .~9 ~ B~ll t""."~: JlJI1ltQh ~~l:oiml!<!r.".<radiilF'M j~a. . :fitu..~~ r-m ~[I~Ei!l~)J ~nal*.vltleac~M~-.e II New- Nokia E7 T"b81 = . 1iiI~~~I!tII~. 1M.1Jaya:r'~ TIT 16. GIrd..bJtap il8tf "tiJjll L!!ilt A~Ii!I_tu~1oo~ b~. ~Dpera . 2.a:te.E.i2P1i!.:~. "n~s. _ ® I~njt:::1~'~ !IIr ~ril.~ ~07.edjtiDrIJ f. ~~l'l!'~~ da.oH Nokia ~1800 - - ~--.l:O l~mJ MP. 3. GJPR:'.DwOOIillkan-: Febr~rI.'ll' if il.t..orli~i.~ ~ j~~la!UlI10 '3 . +- r4.il haJ!.~ ~"'~~ ·~7~Si 'Il.OO!IiI clillil (lGrs.: ~ Ra'~ .rl:Zt!lss oP'~jfr'a!J1ll~oRtJs. I l1!!1>I!I: 3M MHZ.1l!'1.~ani B~I'iot>: '~. ~lIP 7W. m.wx3.' .'Jgm "'1IUi~ .)lam 1tI1it!n.' I .1 Novernbe r •~ e ..tel'jii : I..~ TiJ!j.tilY ~b~ ~~I'1iI::':!(] II' : 1"l~«.~a:tEr pti!f'E!r J [~lIr : TfTHl" jLii~ wa!ma..~s-er.~ 1. l'I1I~pS..1~'~~ ·<t~. WJiJ' 2:. 2'iiDx3:l0 . 24(ld20 '1l1k. 'GIPRS 13m JP.vr.:t·loi'!J' (000 ff('IAI:i . ~~. )G..iJ.2.~ !H"'l'Iiil':!iiita~ <II!ffi.!.'I'V B~.J~v~ M~DP .m .D!tia. 'SL!)t liTlim:f5..m ~ 1~..1M.~1' r.l.I ! Dwt M trl ' uan Edlsl 219 Th lX I 2011/19 ill SMS a ktobsr .• ~b!~.~L '&'ffi:A}..n~l. al!JljJl~.l} HTML i'W:iZ7flli-d..u r iljlil I IMiI.~CQa:" ~LayN f I~~lir: .dU~I.. UEfl\P.r ! ·~tI~trn.F!:S' IJ}:.OS 'Sl.~.j~~1 ]f'ttl!lf:..• 1.~' Im"i!:: 3).s~$'I~1W'i'1Ii\l'l: wh(!e'.6~.n&J!Ii~~ JU: .]w iH~~~~$ d!irl:Wiil'!...!ba\ll.P.@'.kam· wama. Pelt( Mk:Jo!US. .mini).ra. _ Jcb..q/.5mm.i!m mr.i I' QWElITY . 1~i\.!5' MEl! n. :!c2lrl1l. Ji'~~pr'.~. c"lp~~r . . '!!I. RIl ~1)_[I1lB l: A~ru~. EIi)(.NI[QF1. f. eih.0.lorn '1OO!l'Ii1iAll' . dlL 1B<~r"iill ? H·lort liOO mAl! :I.... mefli!Jri:.: 1.. ~11I~5~..g<11'!!~1 F1:ttl. ~. [~~l p&iv.EI~.t·:sLc.D~.PlxHfML.JI'\IR R'p'50. ~.. .~il.1d:l! dlf!~ign.2.JPI:'!P.lj!d(_Qftil~I!'J'h!l 'S!~~.A~'11 ~'(!t1i'IICrl ~~FtiI~ri 5. ~«l~{!rnmj!. 'GP.l T~l!iill.2 :MP. v1~a.~. . .~~(j . ·QLSP 16 jlJit:ll . ':1' jl.l. ..t.§..-~~ Ute3A).

ia 5220 XpressM uslc N. lYIT..o! . WClit1lil<l.QQ 1iTl~~ ~~rf~:dl:!n.·f.!!I!!fI H~~!ltap ~~i ~~I~ft!liLu I'b~~~. aucl10 3~5'mm.l <'II 01'1 nfo Harga Terbaru Via SMS . tat!~lr.In¢t..00il Dm.lri!l!j . _ B:ab. ~r Tiftm Rp S!I.1. H:::am~ra'2MP..' VlI~. dUo I I3.:ay'~r 1 trr 1:6 jutaWaJFliilil.GPiRS $2'. WAf>. ~Plii'j HIMl.{uU.{ll'i . ~IilG:E.~. T:lJ.t IiTlfcmlll~B·.@.fin B"~:"l~~ ~ .-jis:j:1 A1![). y _ta~. Li.)p SID.m!O &"rl'~dl1l~:ili! Nok.~ ~ ~. .~2:~. 'eer~t::: T~b1i.~~m II<!~.~' ~ri'~fl!ll:!i~U- Uv-e ~-s!SffiEJ~r.a~ .5mrn'i1 ta.al.~9.J')~ l. li3iljdiic J:.at1o~. fPlf.l9~m 1~~l::8J.• 4 ~lr:d . = T~fWl1.2. E£!idE '. .1!!l1 Il>JU OO. Mft~ a:p.~~i!l~!.Jai'il~ MJ!IJI.~ li!'b. s.~ ~ B@~ t: 1'1:4~r .t'lI'It. - ~ilIta'w"rli\ll.do.e'aI~~~hQme-. Gatn:esJ . .u1 edf~r~!AJ ' :rUTiaj.5lBr ·.!J toeb. ~.." Hi! d~rr~~~1.l...'i!l'izta:F:d...110 j:l:lks~l.Nokia.P" Ip·of.~ '~"'~". H'iTMLJ m. 15 . "'_ ~ ~ . 2".'""lbm: F~trnJm 200S • • II l~p.. Memorj Vcilice rrlem..d.. QWERTYk~ylfloarcl~Qui(]kO'f~(]g. •PJl~~ihMl. l(· t(J~ 1O~ilIil!'Mit_ printing. Hm'L.0. l!TIIt.. -:n~orl 110 )MB OS Sl/ifillili~~ 9'. ~b"iII: B~~ j U5Q11i ~~'s'~r M..2 S611..e .4O jlli:k:Sel.share anli!TIIe.. rm'rl.v : TFTlt6: I' I : .MF'/ .Buyer Is GUI•d-I. I T~~~I. Nokia ('3 I • 'T~b".gf ~r~~OOI.Alqp. L:..' • I.2I0X2.Ml1 ]6.po '15. 5238) Nokia E66 Nokia C5':' 1..j(~rrMlL. Hokia f[llijp'.iJI~'1.#= B~r:llt = ~I!. ihanel ~ .cYFil:UIIf kil:mel~ f:la~~ U". "'.~U~O r!ltali!!.2.i!tJaIi~: Mfo~·2a~.)jm.!'S.(!.1 ~ . . f1'l1S!\ _I-!afl'l~. i7i\ifI'Is.I!.41f'id jFItl.1: ~. M V .tb djJ US.Q{~.. dll . f'I\'IiJti!'. 'l. tiI~) 'GP~S.t~ l1!l.~~.P.<.26..2~36' ~'Pbliftl:rrilH/I\P.t .Oit'*tffML. A:2DP.alltot:ciku$..lt : ~titOn!fo::(~P..2:.sJ~' ~kmrl!!1fa . --. oilfi'..mr B~o.pi1.r:n.jllck.n~lll 6<1. W_AJP2. B 1:1: . 5 '1~3'tr . nIG_[ 3?. dar! MlkHiillll II II T~b.l/tru~ -:on. .0.. pdrlt T~~: 1.el ~ 1.okia _----- xt-oi . Zip..l.r.ett'r ·f.!I~~ Bsc~1 ~1. vl" t till... 1I.e'rnon 1MI MB:. l ~~. 3.59.0). Cl'Vi . RMl!12B NiB.llW HWei":t~~ 1!.. NOx... 1M..'mll'tFctllfS8. in.

1 .~.ice'recorder.e Nokia 5130 XpressM...L.P.Mlfiz"JiP..etm(al- Pfl:~~r ~l~ I P. Piti't . 24~2iQ .§12.. ...--_ . 6j!1fII! ~ . ~.1 biro:ws~rr OvI.EDG..~..'ir:ilIi1. jadt-alIli:lltl..[!Ill. '144 ~.ll. @l'nlli.lofrli'rehoor.i : I '. d6ri~'i!lH~w 1D"11of~I~iIi: . _.(Mp~fMC1"{' ~erll '5 MJil. Wjl'ltkJ~~ U MJ2~~eng~r t~Ni). MulSjC.ARM~ ~.wl'-iI"(\l1'I'Ingj( [PtM.. IflIlms~ I~.S Pf1'..x32'0 p"ikset 2:'ihci' jf!'a!lif{LTIi_t( ~MPlh ka!rns~ 2M" Vicloo~ SimS. : G.0.us ....vl1l~... I:lliwi MIDP 1. glltM."¥-!I.....tl.<!il']ilo. I 'l'l-atBr.. '.S lb... . 0\11 i:oni~~Jt.h ta 'WOI'Fn<l :2:.' pl"))~wr...11]MlB.~l 2: 1i'i!~1~ .2ri2:. 'U)... .~.PR. -y~r : TF"Ii . _Ir\o\. GPiRS 1~.n'Ghi' Ramr'ilJl : [i.I1!'ii\IJ El:ill~I~EIi.II. FirumJ.~Fle· plilla[oo.9.ii:rfrSD -t~lI" J:!'ya MIIDP. .= ~~r:. ~11'! d.02. IiTirns'EI'f"laj[.. K~~e1:1 1l<1:1oJs... 's~ai~erplim{le.. _ .3ifl.pth~ifIj!_b}1Ok '1oo.S~ifel NlOkt~ ~IYH'~~<ll1t:h. pliutiill1~.'.2.:0:....L¥tZ40. IEJ)(i..Af!:L... [lei· Ion Ml2l'D m~.\1.(._-IE ~u elfOOtlilf --------------- 'IHrl(.-.\..1tJmU~B'0'2..i~!! o~eiM"~I.. Jig ~m 1'IJ€!llAor] 3. .·~ms. (j.. dill.-. part uniprDJIISB.slt!aif<El.·":::! .. ...:()I I)(HJML.. :d-ITMlL) HJ:MlL~ l:I1e1flilori ~ 10 M!l:._t·:"12. Fil.....atEa [1.. .W'AP .2~oGJ1i1 ~~rl!:l!.. IffiGE l2:. I~tot rn.pJ· E!~. .Em D~JT\. • ~ .. [~Qo.. .ari: 1j·IDm! 1. ~Baru: ~Bl!kiI!l.!lIllf.>.18i . imMr ~.-al.MB.sh.i 'li6'~r ' iI"~b~l ' .]~.. A~[lP' Il(lr~ l!llicr'r!lJ~SB.!i..OW l[Jil4ffilkiim t·:~.(I..: 'c:artz~]~!iiClip(its. III_~~ ll\i~Th::!!~ 'IInm ~'l:q.!'<I!r : TIT 262.Ij...... A..Il!JIl!J [!!b~l: 'lI~~t~):!.'li... rtr~!'it 1'I'I.I ! SMS Co ..fJ. br~e'r. ~f_~MO~ f~b!r"".:"0... J..~xeFn'Q£j 'fl:a..JUII'JilQlIE'I):i.: i<l!~roJuj..lVI.i:IW1!'2. .~...0!. OpN:~..w~. W.~ d<!n e· L~I!J hI1l1Jarn(!1~ Sony Ericsson K6. _ . 1"M" wariili!-.E 'It!. Buyer Is GUI•d-I. FIt.. .. '1i~t.• glll:'l'l-~.·.PR:. - .O.6 mAl!.@IUry.~o:n 9aO! IiI1Ah~ ~~::!= If!'ar:.d!la.. _ .... .g~ ~f~l"eUiI' iI'e~~1 : l .l/5'fnm..!..0de-. ---.... ~1!!~' .. IDi~~n..S 111) !I~I? I . apera 1~<!t·~Utr fb~l'i!~..: (l'Dli'tolI!ili.Ol~1iMLi mi!I(I'IOilIM...'l.' ~I . ~UM'...rt(~'sr L. Biist..c .!~ ~""I ~dilj...:' -I. :S"l:(lIi~. U si .~~.lBWet~~ \1'2.. pi(je y im.'i1lD.oUr .55...li!Jlii TiA~ ~. 2S.

. --..~s re"ade~ I11lI@foori'160 MIil'J' I! ]tl11lmjnaSi~ p!m@l 1M" • • =~~~A'.4)" ~S reader.. :HITML ._-_.-~---. ~fli~flIl~1 1Jli:1!ti~EIi'I:.<liFil $~r:vji:e". ireb~1 ::U. "'~pt!ui~ 2~1I - I 140C(320..!fIllP Port UiSB"dn Batera1: ': U4'o '9!MJ !'n.iC'~t(lgnft1.. -::ill Elj1@irll{i. p~iks. 'IliInJ~ R~ ~O. HITML (N~tlfirt. IB~lIt ~.t: 14"!lI' ~~~~I'~~~ &I..43~. !locati.---. WAP' 2.qtI.!>t::._---_.'. ~f.---. j (Ne_~F~nlt . SM5..Cb81 - ~rmIiie!!200~: Sony Ericsson W150 Yendo .7l:5'Qirlim 2Cl11 • • II .jr1~ilhflilw DiikO<iIDr&~~ F'iirnnri.Ir: ~merd! II ..7.~111 HiI~l~i.A.1.~ ~~- d . ._---Erksson --_ _---_.oo) pitturll' t(.lib(lrlitllog:~~ng.1l. MemoJ1 32MB. :~. k.. ~iI] B'~= 115.~m B~.Pprl ililinriU.Ah._.lil ~ :1.~.e . I.'1D7'sr ~I~t.SE'.~0:1 .MusicMilJt!~1' ~Il..it=lW~ e fij l"~lHJilIi2~ Sony E:ricsson T7l5 ~'----.d .1P !!1I.---~-----.14A w'ar~.!I~~' 1!'~. Ij·lpp ~JO m~h 1_ Q.----.~<IlIw1' ~lJiillOO7 'W.0" lJL18h ~.~.e~" : ~Incj 2 Lay. xHTML.~m2007 =!~~:\Il ThJ~'!:P5~_OO~" Sony Ericsson '(902i..•d-I BuyerIs GUI. • n-l>IiI .1).1~~m 8~~~~ll.ilP. 1.lrit).kmm~~k tr.-ElOSST '11~t~1.- I '16.u rrrr 261.= '1 '~ II MN'S~ IM. M~ em B'~f.3\. .l <'II 01'1 I II II • Ti'~I'"l ._----WBJO Spir-o __ 'n\~.!l:.lim~'riilb'ac. WAP 2'.A2.!jj" :T~~~w .!>t :"11'~~r . . Samsu ng GT.~ '~"'~".ill."l. Sony.ra.I-&a tot.{ d!rf ~ilili Liil<J Di~~l~~ II 'nIb:al .!it1~~Haill:f IDI~n.GPR$ Pli:!J. Vola IplaY~r 3c Tfi31!{ldl:l'j 'J.

~."Po 8:3.:.1 mAh . m.!l. 1~.e Sony _'E'rk~_~.lit: ·~r Mlli. lateral eEl Tt.lm)1a~~ S!~th memori tl<ll'iw1. ~-.ritim~ • Ilat-em.tO tens Qowr..!.CIIlO 1~Ii"'iioI!l~fI': S1lptBml~/z.l0.!.' • ~~'~c~el. UjQ 3-. 14:. WAP Z~tl. . filatr>h l!t5ii1~n &: 3 !!XI:) vJidoo Au. -.sLot.~.0. a~DIl.6. JuL1·24lCI8 _ ~1. Gf.ffi:GE. !.14~ wama.!llPFlS to..· .0. .6' d' Qperasi '0"'Karo..'l _~~~ -_ ~l21~Ba...'~ L1~I:oo '1:1)00 mAIl BatEj[aiI ~ J~1101.~~~ O!<io~!!i' . ~~1'Id ~. ~..a 3. m·Capasiitllve<tDumstirEen :I.:t:~ (.TMl.~1~ wiIJlla:.mera s Mil. ..i.HTNil ropera.0 piikse'l~ '2.<2 dill'f e.(. 1M. .U:Po 1 ~:lJQ'mAh A1n~ !'lQr!:' USB.~~.15 MP.~.XH.1~M~ 'Dlfu..r1~:i5IJiI'Ill DI". . caro:{!Jp to' 16.. port ... Samsun9_:qSJQt.era . llJ!l ~r -..?_n_ G105 i J ·l!O\b.'._srTilillrjt un!odJ:. 'n. < .MJII) . fn:Ulr ..O . WAs.:2 . .60:MB Busll'liE!:51. GB)~ j~a.1.erIJI1lIBter.Ii~·~'l<'13. pLayN ~ •.'W<Iw:'.M'PlIWAVI~".o I~M T:_irt. 3:G:.~alk<ll1.lt~tio~. :~~nd"". B'.A@~lOO.I.2.US~ '(2.~. dU B:ilitel:"ai: U..~...tognUlot:!.:J warna.ooclIlI]. Music rei:o'g~i~1!:J.-b:U~ a!i!rIIt .I ! Dwt M trl ' uan Edlsl 219 Th lX I 2011 SMS 19 Oktober . ~:i>i~~fIl ""i'~l: ~2. ~5l.~.~ru~. .JV. 1-1 b!8/1i1.f~litl!. ~ii£Dr. 'GPflS. IM. Memo. ~e.._l.~~~· D~~~:' "'3~O. S~tl1fI1l?!1r~nw."l 40 MB~~tion ~trn!5ot m.npa.tredi~IIaJ.: MO. WAI:' 2.~ Sem'ge.1!J .:Ka..bill..f"" ~t.8"~~l~19 gr' H'ii.' ~I Buyer Is GUI•d-I.~t:9hr . IliLuetlJOtli\ ~.~p. GP'RS .. ke 1.'kanrie(a 3.7= ~ ·HI1.. LH~l@On - in!Ul. a.. Hli1l'!L) ~OO' L.i.l!.5 tk-(iP!)~.~.. Wi·H· 80l.iliVideo 1:. .llis~t r'e.um. cardi W.Sreader-.<0::321..flnc~ Lilyar:· TIT 7::. pL:aye.mer..2!1i' 21 .gr H:!Jf'II~.0 1 ma~!-.~' ill.l~'RS~ reader..ra'I. j A~IlP. . Ericsson PI i ru.b'~:M'5~ ·B~F.· 1. 1. er.<lS61rn ~::rJI~~lI .-g!f'~l'~1!J D~~iiJ'I:.'! tm .cW:er.MEI .ri liCa.-~..M !'tlJM.itiJn 05 Bada •..ent '!Iie. Hash.~a. T"'r~h!W. :z ..:lJ1i~o w.19~TI1' ~~~ ~'l2. ' ~ttur.0.j!l~f pj~~e[.~Lr n ·Reamlil1S 05mem ~. 'TfT 'fo_u~hi~cl'\~.h 'RS.7 ~i'rat.QJljT1e4:eF..(~.10...a'Ck!D HTML{N~tfmnt.'. "" ~ 'M~I:.1 Novernbe r •~ Co .QQlI' Sony Ericsson W660i -- T. SMS.1\11.~AM S ."i!leIi:8~' H!..M!:'..------------~ Sony ~. EOOI[ (IJ~ WAP'2))..6((I:.sr Hlii$!l~~ _ ~Q~mt. d!ll1.A:l'~ ~lrrncro11SElil.-.e~~t~~ 1IQ:ri.r~·!>!~' ~i!i'r"'d!~11!~~ J~l.L~.Up _ leblil ~ ~. QHtSDPA 0].2:.ef'll 2f52.~~~~~~~.~)!'a~.f!j'· T~..(iii li1tu brk(>IIa1J. -..i :.. lia~J&t<\p ~~I ~Isl-I~lti _ - tfar.'"d.. TiJ'IOCh'iyiz !tI1-!l"D.8.

IMP. :lind f'!tur :'alln@~' ~MP.t~ ..:a1a:r il1lit. G. a lO'blIl: 1~19:q"!1 . HTMLI lii'I~iTI. ..~'~h4(m ~~iluls..ar.3i. ~.7 1ITn' B~i.~ .ert1lor~51~ H~~~~. 6:2.t: 1101~~ 1IIIn. ~.!!rI0l01~ Jam. !<i~~nI'Q)I"-Errrr.otO :'~~~~II OHS~ ~~-Jllllll-IIIIIII!!!I-------!l1 .:::~. OO~lf~1. .itlf~a 3.t:. .~.~ cl\.t~u!!ilfl 3"smm.UI!I-d-I.Jilu DO!:"'lililbi~: "'~J .~"..:263dicl':. ..!HiMl.~ Dj}. e~I'li\:. B:ir~r~l: L~~IM'930 1i'lU!n.:. 101·1 1i!ib·1!.111 ~dj!.".!I)I:. . ~l'CI't.y@tMF'3. ·i ~iIJ·e~tB~ .jl..- .!~~ ~nter..i.1t.."'It#!~ .tad1a f!lay~.cll~ 'l}~fI.. .Hm B@~.(Q.II~1i [IDjf!\.. 1.1~lI! I)l~mu..an1ser! C<rlcula.OJ).hm 1I:o~.------- >= Motorola .~r .l ~.Ilfl!t. HSOPA WAP 2"9/xHTl\. SCIT'iN"! ~acx&'lO 1P!1~~.e[:!5~~~~~.I!ila).3>!<'iI'I 111f1S1 ~ Be\~ dO~..~ .. lhi'2ffu iliiki!tjoJ.Ii b~lq.dilig ~ws:er o '~L~ V:ideo Fta~er '@F. I?:a!rt U~B. 'Joo.I.2. ilM. '''iiiiiiiiliP' ~ .l" lav.r. fo1ani_ Viderl CaD 0'Video f!e(...f U.8~~!!It:'. t :\!'II.. ~"l rT) 8~rSt.11r1!:1.~I~SJ.~~~r· ~~gJl'.._ !li~1~ 1h.. _ .~Q1I7 "'~~t. .1Jr'I 50.S~c!~ to~ llJ ~q. .k€'. :z. H~'~~d_:jjp di!t!-g~i5f~at..1Jd1.J2M.tori B'SIfI:9~~f1'IhoJjI.GSM ~ llIUilil-ol'I. vi:J. ~~- Samsung 82100 . (Ula:for..n. 14~11O pll~se:L layar elffit.:'-'"j3 f!! SlB. _...15 MP•.. ~b. 6"'8.101.e B - '~I.O. ~f H-!lfi<!~t<a! d8rJ ~di!'!~I)j Di.J).2" G~ 1~! :2.uyer Is.'.lJn~ DiilO!(iIIIlbrn~ I lIiyM' .&'rf. WhIP 2.emor~ Warli'lla'.lUIM 'I:..o~LE!ffi!:ip. IIlGmeri 8.erail : (HElini 9'50 lmAll I ..t.0 3. A~U!~i:~OO'l'.l<'ll .~L!HTML.!OI!"· : ~p~_ T~b:!.-~-.0..t.>:HTMl.lin2.:!I_ MrDP-. g~!t!. GPR51 .~ ~ 6~ N . MEl'. .90.d1. .(MP1) .)P I 28 • • II . J. Ap:rW2. Cal.hlol: l~'fl1'i • • • ~iil'i!. G.t 5 ~~.:dU . fiQn USB . ~!:IIl) F:M ~~ell'l ~R:D"S)... 1:..ttJ. L l(2ri:l:p:'ri:~n IfI'IkrdUSB ._. ~.!it . aa.3l" k:i._ a~.1Jr:l~!i!r.j~~~: dill'!. ." .51(1'1iT1l> 6r~1~"'. Hi. IE!DE.40 pi~l¥ 1. .iUlt:! '~a.wmr~. ~rll~D.~'J' 8l~@thc 14.e. ~!kI DiUI~Mlc~~ ' .RAZR2------V9 -.....E 11l.! ~~(oi .. (iPS (A.ac:tjG_n~ EDGE 1.TIT ~6r2. dLl Batemt : lHOl"l..MS' org. mi'i-n!. Sd'!ilIflIlidel't~!~...l.44 wafrla. . WI·FE. EDGE 10.~rd F .!-i.~: -. .~~. {MP.~dilO. 111gr ~~~~l. M. Rp ... AmP.~ ~ oll Sa rnsu ng --------. . eeb"iJMI. dttl'r .4Q<x3:2Qp~ik:ie'~ Fitur .~~r ': 1FT 5IiJj(l!i).IED :~s!h.~ri~!.w.' • Z.1.~JI31 ~:B.K'a!mer.~ :~r 51l00IJ T.{1l.'!.11.:p't~.Il00 ~lIi'l·..iII lQOO l'M1) : To• Kroom":l.i70mll!h 'ffiMl ( MB~.i!t~ IIarhoo~rdl\l!~ DitI~8.!ti~~ks't I.MiG~M 10.1.1"44.w~ MlDcJt'2......)nt~xtuaJ tm.lit ~ &8 sr ~i!(B". ~6.r o JliiNa ~1[.1 . dlI. .!IJ~ !l. 0.'k<llli. -. H !f)..u +H' leblil.an..1..AID1J F"~l.Ji~ll!.. Slu· t'tiXltti ..:r. ttllr: F Pol~~ ~llf1lHt·. B:.C~F@'l f~).l. pi~Yi!">r MI?41bI. .IM~ KHfM.- LG A230 IMO G95 O:m O~i~teinOpE!fasi ~K-amer~. . li~i ~t:~mj l~.[j .(MP3:1~ .m R~ 50.:!l. C(.144 warne. '1\Ibil : '~.l1~1I!... _ • II II '1i.!J'l"M..>.~~.-(kan.JiI!jIIl . ffliOf(jSE:l qlM [UP .P\Rs f?..'Corby J 53653 ~----.l)lJ m ~ !~r".·1.~.

.~ ~:3 oll"iI ~.~I'I:'I.diU'Ief. &r1"e..I~ ~a4u _.r8t: :_.~S3..- Win' Infr. PilliftDqdR ..(IIJO d~i1~ILlliJ J~i~011 DIilenIIIh ~~ 1f!ll!~ : 1..tl~lrI. ~r ~ii'> TeIlsl.J . 1- IMO B720 '~~-----.~ 9.II'ltt. NiIl~2.P:2\O.~ifi .2! F f~~[1.S 81" H~t'!lti!~ k:l~_ 3 . r:l.~D:rie.S ~r TdfIjfi 1!~iSII\:~iI'IJ d~fl .eMQ . ~'76x2~OP'lllii-stl!l ~. pl~t 2.. 1!I'J!'f!t!l:!JJw= H~.0.lI M.13 QI1. (hll!l!. ifd~D' (.tiOO ~m'<ldi~~ Lr.C~~~rol(flQto!!r...!IIW 'Dlileill~ib".b"oJ :!.~(it.NC»1l2. TFr I w~ma. 1Oi!>lll ~ -.'~~~ ptMoo~.:1·100:1 tQ"Oli'l\t.<I ~.rirL~1i'I : Du~~ Il<lilfld GSM t~yalt'" 'TFT W".1:il..L~ D~~'H!IJtI:.. em BO\[".':M?l/JGP lM~'.'.· em IIo!rl!t :"'G.l a.~ 'l:I~i!l't1W .:.:tit lI.iti!o'~. ~F>l}.!JF'j ~$J.IDrig 1I"ebal: t" 1~'~ ~~rM~'IW. IBiluettilitlll!i mir.' . c. f. LGKF6GO -.~u ~mt:·.ID:mJ: Jolb.l11 I I)liI=<l1ka!1lt Mel'l'O-iO ~~-~ .. B~h!taJII : LJ·1on 95'0 mAt! DIkt>i1alb:~j j~M. B'93.r'>!l ~i ~.me~~l '!..v1. Me '.liji~' Wili~~r· .t.'. HTCHD'7 Ja.--- IMO 'G200 _ -~-------.'P!\lUtQii:iill:. an HlolNit..Ik. fi.R:!..1 ! Dwt M trl ' uan Edlsl 219 Th lX I 2011 SMS 19 a ktober .1 Novernbe r - •~ LG T500 --r- e ..*"i'C~dl1 .~iI5· WAP. d"sl'e~liI~\1 IllkO!.€'!1~JII.i'I 'i[~1!il~· kr~~:" if~~r~..'\I'{!o{.-------. ~\U'!: "'1k€j~1k<Im {jktolJ~ i!Jll~D IMO' G39'9 29 .. lMO. aB<1 ed\l.3:.'lr~I.>.W' Illko!..:.p.!1iIo!IL!! .~r':i~ [:1-.0.iltihlti.l.:r".r : Dll~l GSM.144 '''It ..dlkl !\p. ea~~u.I!!~~.i' Turoo 41' 2i. Buyer Is GUI•d'i.-~-~~~-~.1 IiII.~~p. ~·LOU IMiO T38. 11...0.il. '2. F'. Tet. orn.l!l! lilI~~ lG GW3'OO~- . '. ~t.' U:11f1Ch'I'. tI. '.""~~!y ~.rDoodu~hl'. [j. SMS..em H~ii~"~~p _. ~ '1\IruR~I1MM' oiI'!jti..e j~v.~k~@!~.·:l[ 1H<!fii<ll'tet~ <ll!ifrl!<lh-I!5.'>t:t~J~ <iIlI 'l~ti.~t T~tu~ ~ t15..I.eil Mern8ri'D.W.r ~~~~ ~~~ts &.tJt.I.ir:n~.l:li~r..t jg~ 'i[~~lH..5 'MB.'~' .1""~[ij!®.CHl )'---t.~iiiic!J!.~~".llf~lOn.l~I<liIl~.i.': .. 144 W'Ii~n!ll.ll'r~ _1'f'1i~~.ZR'~ '8@~.'IfI'I!l. .ind.B -----~ Ii o Wi -0'8Luetooth o :I~frar~d' ~6r1iEis~ !{. GPr!!:S • m..al.. iilil~~D.!"lBISJ D:ifi(n<l!~ rel:ili1lri~10 - 1:I"i. ~artl!'ti3tiip daorcedi~~'~-II~. .o!l:· <Ii! ~~~l~ .. !!I'iI!~ . )2:·8H6C.B~"'-t-:.~r'i )alll:! lOibel ~ 1.'GIPRS· re~order.Q .. B~~~ .Dl~.<:"~ ~etllp Q'tlliI:!~ ~a.: 1.'~~r' ~bal: 'i["blo1"1 Z9 fi:iiJ 8i!ifM.~ ). IfM~~t!>P" $In @Is.I[I.te'rnal ~ail - MliS1~FLa~r P)a~r.w..0 ~a. 'M+n4. d~~ . ~ ~mlg~ '~n~!!"'lu 1!i'iKe. A:iW!.!i.64 ' ..-17.2. ~>JI:'ir 'M.t~20il DlRen~ihri" IMO G27'.1 ffiI\. tl ."I:.w a'!rM~ ~:>!.0011 Id\!orl!!d~II~~ .t.al'arm" ~~Ib~~ ii!I. .\: Ju~I~>'i J. - .dtJm.b ' 'Mi~I.L~y:ir :'1I'Fi 21i2:.mrM.:!~~~~i Ic1Jterai . .!I~.9 . Vld~ .---==~= . I!likeil!ol~= ~mi1 ~i.l~ I I1I!IWI~p d&"'·~1!.~g'd1n~i'liilik~ ~t'Oll ·ft ~~'!!'~1n~' ~Ifi~rh\..lPt!ft ' mll(l'!ilJSB.i~t€'~ tI!Ii1ed\iS1 \.rri'USIll.~)jt * dal'1cdiil~u - :LO.i.

1'5 'Oil Blackberry Bold 9930 ~ ~ ~ ~ '" e.nfo Harga Terbaru Via SMS B~ackberry Torch 9810 New - ~.' g .-- -\~: ~laBilru:..~. r' ~ ~ S ~b~ !mt .J: II . I' iPad 2 WiFi + 36 64 'G'B iPad Wifi 36 64 GO I II 30 II II . lE Pli!l~r ORadiopril'!fE"" jPIM!oll1e4 -- -" I • • . ~ .. 1~§ iIIr'" =.=p-==:OO==9=.> . "'..emoor2JQQ9 ..IRP.GB)L::: .=' =GG=· -=B=..~Pod 'Ctassh: . ' [Pod Sh uffl e . 6 r-' I • Blackberry 'Curve. . 1.....~ ====-_-=D:'rn<:<t!iliati«lrn =·.C m m '1:1. iii .~~.••.IUiKI0 {B.JI!HH!!.8530 AHA ~!uet:octJiJJ Ojrifrared' II II .II> . sternal fll:aYl'!~ ..=..90.=r' Bi :t-ID'II'.

l:f1ld.el.=..'~I :~~ :~. - II!! IQi~ miL !!.liIJ.~.. 5.t '~8QO 1~"9M. -¥MJY"1!IV/tt~6.~. 1- s. fN-~ula-r.luel:oo~rn..e" contr-ols. 00.''J'ilIIl I Zl00r [lj~i.' '. B.larira.fnJ Wij"Ei bo ar.~"\IOi~~ !mEmo..L 8GB.EI fl~sli ."SiSlem Gp'e. 6i1.1.Le"r~~e~ef se.. .rn~!s.-g:~TM} ~G"'~.ud~Q. S7 Slim Sarilsung Galaxy S Wi Fi.: i'4VirilA O 1Ie-1ll1':.looll1i<Q m.:' p~....:fl((o pikseL.UOOl Il..'..Pllaye[ 10. ~ . Light . 'F! 3. Pad V9DO LG. 7 jn. a liMi.~yar~ 10.. . .% riigu ~. HIilMt" 3D ste!rleO witi~.A1.~'~ lOO.:lix n~~ EkIDilt. A-'GP.. :~' ~I a!b':I et PC - _ 'Optimu5.'ia.~"6!!~ gram.. ' ". IPI"!em. 48U '. 2.1 .':19.l.obot.A..lI : _. Bateril..0 G~ q®. ~ JuiI~bali~.H .J.!duaH:ore 1:Gr1!2.fi)~. Wtti.r~l~Anjjrbfiqi. Ta~~EI15m.cce.gi!..iurnis. .r.71x.olate. ~'pSi" ZTE. lH. '!iI)(a:DI:J~5 .ght wx. KOhe"ktMtas: 1M-I"I 1.9/H.C~O~~f:::F. B'.grarn. 32 GErIK~~e~ti~ita5. Android TabJet V'9 Pad.-~ C~GH IHa"..l TFT cap~ctb.. Memori:' 1 lZ'GB1ito.ooo£" ' H uawei Ideos.~3iS..~ 2.Pr!"d'l:<t)'oIE' t~:¢mpuq' ~El'i!il.. I!. ' () ~STl~~~a.~0S5or.lJli~itaI . .(.t!Jjr Lajn:A.A. ~ e .~ '.'omb. Hl51l1?"A.S.'::R.fl. 'int€m.!Ih.rlsar. Ta'~j MfMWIiY teAAC~ 'P~aiye.~ !l00 pik..~~ .aifli\e~lrdepa!rI~5 iMP.'26"o\l ~~~. '12-80~lc800 p~k:sel~K. . 2.'9!"!! mm..Kamer.~qDtb~~_:l'wiiih.'.me: re$pa.~.:2. .~ Fl. Ma~~ '(JmaH .SY~ltE'm. LaJliar. 7 ~2 .Bda5:··· '5. .ii" I 31 . ~Iil::s..eI1l1lOOit'F4\M 'Sf2:M'Il Ii R":~ s.z:xf"i HDM~~ 'Ststt!ol"lil p~rast.pJillyer~ video :pldiye.a'JJefilka.:':. HDMi PDrt" G_~ ~e8:rch.e ~udh56$Ein.i. Al:!Ol.(DitrQ3if) !ili1il@!:)3.~.".~i!i!l!1. H5pJ'J).I ! Dwt M trl ' uan Edlsl 219 Th lX I 2011 19 a ktobsr .duni1l:~ l !L1 cn:anneJ surround ~oL.rage. Wi-H 8..!. Milt!l.rhij.(]().Andro:id .OI. .HI')! ~2.~ t~£. gL!lJ~. Asus IEeePad Transformer TFI01 [Umens1: 2.01~.M LED Ba~kl.IMO "Tab X3. j~b8'i~'Ilip~ H. " . ..lum .~"n.J..tQ Horie:y:c.i'liCll'i: b. mib~um Pillymer' ]300' mAh..ug".E~. l<am"E!l'at2 MP x.1 Novernbe r Blackbe Pla book 16 GB WiFi Samsung Galaxy Tab 10 •. It9~vidEl} ~3.

jl. ' I ~~~1 j ~~. eem~::. ". S ~. Thf~lW1BE'. ~la5!i lJi~ d.-. Mmi 8~rSt. 8i1terai e-U:Pa 15lO11iBllih I ~'1 51 iii 1~:t:1~hli li~li 'H\ir~'~t~ _ IiIIn M.7 w5. G'!!'.{!.\!'Hj .Go..••.:'> .. !J1lIi(ooik' MPi3" '~~ra ~illlP..jI".. Io'i~.II> • • • .. .n.. WrIte and .. .·1~411i i ~b.~ive ''miicmU~~:D ~.: Supe( ~Lmtapasi.Allsh)3ree. ~OOE 12.p5.ML."'~-""" 1'.ldillip ~-bcdk-.~~ m'I Roo.RMrQftol'X A8 'I GHz.rd:~ SonY. U5'\ir. '~feii...BI'ue~m[]tl.~ ~EcEail. ..2.5' ~ .M"'iqee'n 1·~juta WamB. ..)l.of~l. '1I'(ib~1 ~ 'I ..~ l .8~~-1:1I~J~1. m .lsUa1~ - .. H1. "".8. J.ori ~5i12M1l~/~G8 ~iro51.. iii .~ p6r£...otfi~e~ Mini dlia"Y.~fnPur.: ::B~~r C f'!iI II I Samsung 19·023 Googh~ Nexus S .:. i6.geo't~liij~~.""" ~~i lIi(J('~ """+ '..l' ..P~tA->GPSL-. 111 ~ l~].._~--.Ericsson Xperia Mini. G.'" • 1'1~" . IE !l1 ~ ~. 1I1etJ1. tDUdj f[]Jl)iis •.lU4'~OOO T~:lil:: J . .inci . !':~ s~kurrd~ l'!J&o.Wp@l.~r 32 • • II .0=-= _ m .!ll:B~ ~~ t...y a~t. n .. '::1 • "" d II II s . CPiJt.C m ... ~d ~ooc!1(Wjz 3_~ UI.1:1.l: {~ta ~"'GB:i.3.d~.jJ"~b\!ol: . 1 .i!'ls.r.l2iY.~i t~fii'i .1: .. ''''-.drIlid v2.RS frI.HI'lVPA ~lJP!i.).S?ern 'ltJ7''''~.. 4B~illOO p. to..i~..(7.3 !!J\-. <I. ~...!jt.fhr!l'l·~!:"I! ~tf~11ii1U r=cti~l~i·... - H~<lJlliaru: . ~.O.rn.mur ~OO.el.c . .j..-.0..-.~iIm ~ . . : !)U~. . *pp:lDtle."..

~ k~. Acer liquid E Ferrari .1 .GE'g~~i~.·.r ~b:r til iWiti'i··rPt. FilUtlr .tef9~l Viileo CalliJ"fmai'l. Ap..t ~ l'.a/~.ouO Hill:'gjl.::8.t.3l.._ ~ IE ~ .esire . 8ll:te:ra~.jf~h AcerStream ~Vili Acer.lkaya~' : WT Cilip8~i. HIDP'JU. .MI:!~5.dB.t: 'OS~' 1. Ju~bilh:Hp~ 33 ..':3! .i3M~[lP 2.iI.'.1 Novern ber LG Optimus 2X lG P970 Optimus B. Playe.nik lMp..au~D·fMul>.I!iIafl:{@~ii :p~ . jJo!ir:t. 8aiDi!I"i!I~·i lii·!on"lfNimlA...I:lB@~. '. . j..nII.i . .3.ifo3. IDC'Wildfire 5l 't ill ~ ~ ~. rf Ek!.:~ .h v!d£o kai'rll~rl!.li~el. :0.. I tfTe D.ll Ca"U £meiL .df~ ~~~r irel!!ll!l: 1.2.iI. .asi!d GSU8:. Wi':Fi {ho<up. U·IOrlJ 15CO·mM HTCOhaCna I HTC WUdfilre S . ~ H.~Il~ioP~r ..Ugr em Tl!il>al. ·PLiLyeT J!:la~er PlaY.·.S 'i~~n. ':41!ilooo. EilBtEm~L .' = P1l.\lideo ~a~e~ 'Q'~a. J'~lIlil1l!ii!ln : Qw. JHilI'gi.= hril.I~imf~y ~en5pr f!l':l' al!ltoMn'Df~J A·GPS.-. "0"~sic ~!i!I~er '0"~irleoPliayer ."IJ.r Q .: I~Jl..latlk . ~ktlilld!!r E1li1a..tgiI 1I.Ef ).:: IR.~ .S.1'C.. 'l.(!Ifm!!l1!<t. Liquid_E' .'l.I ! Dw~ Min _ua li1 Edlsl 21'9 Th IX / 2011/19 Dicta ber . J~"'.:' idlirmer j.~l)il1l'le~ 5eIiISO. ard~n~ ''i!1MUo. Acer liquid Metal . .~~rx·3:m.0 il*~fe:d' ~'rT'!DIi Emirlt .m.ooth emOperasj BI'i!I' • QW"rIi .IKI. t~ggl 1OOd"i1 ~l!i~4foP:5l 'J!.]' C'i) Hargl'liB ..~ !rIftar:ed' ~~Ernoii Ek'5.et. ~'. Video .rnre tOll12nGCreefl. e.R. tls''l:iPA ."'ilileo .1l: .Gil..I Bekas: ..12 .t:ern. fi·... 2~~K . iTI~il< 1!iil4>g.01111. HTML~ ·JlTjE!~OO'r~nt~r MD M..""a~n8:!.

'Sf.~iJR ..i!l&.:- - _- MITO 87000 - --r"":. ~.n~iU Di~"'I. e- ~~~-01!1 DJkmOl~9'i~ Foqbn.'yar: I . N~. .!.ur ~ ~~~..a~rll'l .L------_ .2.'r:!.~.!j1Jj !lint.---- --- "iM>II1 = lI#il.-.D1~"': ~fi.d' Gs.fu ~~lIC~~: t. '111 TiJl1Jn R_pl5jJOO @. T..~ "i:lllrI~t!fi!~lliJ' ". : - em ·~r ::1~~t~1u ..~r~ ~r.ipTV G'925 -- ------------------------------ - ~ Nexian GS. Fj!!:'eDIlQk.:-vahoo.011 -.~r -r"lJiOI~: ~Iii II • .~·tr<!r. EIc 'o'1d~ reco~d~.u D. blg ~~ljJl)dls.Cin!I "d~'" oi.$S~rm.~11 Asia..-1 -_ '1'W:IU'~i Y:if\Oc!M.~ "Qf .1~ t4!l<U> ~t'!" .·= B. I!.i LiI!~ tl:Ll.~· ~ iH<IIf~i1let""" liar I' tHli:51J.~u IDll!l1!filIIlJ!Jlil: T~b"1' .!ir~_:!. m . 'GB.... .oolffd i To$&J ~ ~.. M1Mi US8..'"' rill ..rrn' -~~.El'na1t.I 2.0iO IDik~1)iI11!o1rr.am' iF ~Qr~.j~~ ·.4d 1Ili~~1:~~ B~~l~ .jrt:i'I:!l.!Ji~: 8lut!MlItI1 ~~@:r.1t. . d...DJllf!rnaUWt1~ Me12911 di!JIi. B.ill = 1.llwilallA".t=-~ -'Cti!J T~biil ~ ~.<!.<::~f ' Vin'n aJ.'.i]'i' Jll~lIt.STap ~.~" e~r~~.u 01~'IIian. TeI!i~1 ~ - ~r..o!...'!e. 'Thb!!.t~ 1111 ~...1'-- . blu~t!Xith Al[)ip!j.':-<.N~iM ~'aJ'I! .-. MJni1 G~~~e._. Mito 8300 .B~~t.._.~ 1oI1l-gr • .ZDl"l~.o!iti.~~. .(b..RS '~ii!Las 1'%.'Al!JdiD. '1:1. J.'''tih'O"D.- -- -.mrlalu It!jkxoI\1l1k<1~ : ~l'er1J()j.D"t . -~-.fone AF 8.--:.!.'.9'1II.~.:1. IFtI.'at:~(l~.1l1 1 D~~~ j~llo!!rI...fM !'ec...~p.. HT Mobile M1S ...!Jt.pk 11~~..~r WI i'bf"~ iIII~di5l1._~~er~i! ~~~'8n~ .mr{~' ~ ---..oEOOJJ"Dk.gr !HaI\I!ate!i1~ .'t!!~.'Il"WBr.8ri(l:.~. Hi!ti:at~ilJJ· d\W1 ~rs1I~1.~m"lbit~·:s~:ik. ~_.-~ Mito 311 .s~ . FU.'.05 I II . -'l!" - -~------- ~ CSl Blueberry 'G7 .l:' an e~ra't.a t6!ta~ ..ltd~! f~~ !l'Ik<iilYjibl~ ItnkoaM'lI\irn.~ tf.tJ\!jfF~Ii!JI~i!J~ [l.oMil'!tm.lIP.m:fl6 .t'ad1l:i..t!~tI..'.------. MSN.t..'. p.m 12!lQ rnAlti . .~liIh! fiual 0('1..A Il'I:dh1. i'b ..· if" ~ ·.~l!li~£!:.adz:li'll a..ro..U Uit Qm ·eer. ~ ·Clri~t.~~io PG3000Q.(\dl3f (alJJ IDi~~~: 1Fr!:b:ru<wi2o!)Ql ~b~..ri<llklvr: M~l(m' bIoIfi. Yafl!llIi. IFM Ir~dlQ:~. '~o~ .li u'oo. Qp.i~".. 3~~m ].iJd.~br~fi .: ~i21111~ IH""..'.----_ . LH~. llibi!!:...~ .Jm¥i :l.. ~i't'I:t!lr.-- - So.. 'Mito 855 I --- -.~r 1l. HT Mobil e XIO --~ ----. k~n1I~~<'o'idoopl¥r.M.jhe!\.. ~~kt:!m'I~ iin~fi'I'D~1hlrrgga: 16.Y"~w.-:.1.'. of.!i 2.h'~f!ir. ~~~Oi~~~OO ~~.-----~...rr~n..!lllUlill:. Dual J M c] Et ~ R. aV'<t.:layt'~.·i"r M~lJ·Qm Bioi:.II> II ..iI!I~= OIo.WI:>cF1bl0 d!r(~HIIIl:J 1:I'I~)BI1ii'llWn~.· ~.~ • .--- . -------------- . .. = 1. +-~~~~~~-.'.:tl.rll~~. bo!ll .CiDQ o alifl·.6..!~~ . ~lij ~~~n~~" .!. dlin.i'!'l.-_.J!.s~..~P d~l!iiita!.8ja. ~..r.. ii omFi1~ JOO.~rnDrll!!:k5t~~Ml4'nI~t6S~~ Kot'llekl~'It...U ern e~~"::.ord@<rl HT'·. .<1 il.alI:crar dtil:!J'~QnlEl:.I ~rl!lr .. s.'.nfo Harga Terbaru Via SMS ~------------ Nexian FI.c .: Mar~f~~1' ~_Pol'Ytrolil G.sserl~r !:'opHGati:1m~ .. ~~~m~ ~~--------- ·lliba...'GP...~fLI: -.. Fill.zoj~ .. J~U8fill!lU H. DW. ~~~~~~~~~~~~~~ - y. [)u~ll:i\M'I.... F.Jffi<likilil.------- I • Mp'J fit Irffard Mill· II II ~1.V"GA._ltij. "r-_ Polytlron G]ozz PG5000Q --.C m .'. IIo!tlll' ~ '1@:Qr 69(.. '~PF!$.5NI'ftI B~.efM l. .. if ~rI'im!ll~tw S8P'tClrii~2..~dJ~1 .t~tmp_ ~. MSt'l.'.tt'.~~ T.P..---....Ii~ L~ltM'·: 'l]'n t:(J\i~~m~" o."' ~rolt: -er H. .:! ~.. 1I'.-- I HT MobileA25 ' HI MobUe XS ~ ---~ y- _-----------------~ HT Mobile 'G76 I • TOll .t::: • if' 1inA .i:!..

di~1 PIi<)!. 1i~'lr=·-·~fii. GrJl&.400 18OC!.r~1 .8.i"·1lI' _.1>Ii1 ~ -'C'Il' .'~ 1'~bl.' ]l-iIilrl a.. __ . ..i..!i[ ~ . .0- CSl 'BIueberry i6100 • • __. . ~t... PLa.gk.~~-·Q.I' P.!i.l:.alliiltabLoid 35 .OB'an B~~·j~5~ Te.!illU ~FI.~ ~oo .~1i~ ~:sa~F.wa. ~1t!1£r ~ il!tJ<!1 ~~ :DI!J<!l baJm.llaald'GSM.if:rOOi.Venera Ego e222.~m ~. ba!hw.iiiHI' If.1rriegp pixeC f'M radio ~.U~ dawii k pe:n.ap dili'! ~rlii1".?.'1. LCD TIT. edlsl loII!ofZ!)1Il ~ifi!il)illtil'l:' .J~ll!1lU .." if i~.'(7end -em OWrnt '0B~D~h Pixcom PGM 201 ----------------'.MP3! MP!!'I~.. cakmJJiHfir.~ "'II."._k_m<l1~-"'1' .~ifiPiG=t.l: -- w..iIrn: li_:.1 ~ 1. l~t:. VG~.tt::':er "ie'Player ea!~Ii!i~r ail K~.1'I. '....QOO i~:'i!hf H~.~l.B~l".O' ~t'!.3!S aile )hi"..1l1iii Mel:awkan memast:iltan s.aiS ::IR .atGg F:re. TiObiil ~ 1 It...!D'r.( .!If =- ..Lt: ·~F .o.. . . JUa1 Nili!.t··..'" .. . J..--::.OII~·' 1!TIE.a. l'HGri :11000mAtI lT~li~' T~rtI" IiI1Irie<i~I.I'iI. .n..h~"Il(i~. )(alaldar.~.!.·~7'ffiii < T~. ~aia rlJbrilk.iI.ceb. 78· V 'I'\IflJfljR~i~~ ~ril!. Layar: p~lk5. lWilll.~~. kh. ~r". ~Ul5A tidak: IbertanggllIl1!gjaw~ba~as.!.---------- ' 'CSL BI ueberrv 910T .:ltBbet ~g.* = .jj~u lT~1 ~.gli lQud Sp~k~r Mar BeiC.-.t IMP.. MJIl'. ·Webc·<I!m.rIann" ~i'lBrph.-.--- -- - -- - ..!. lT~I~-crn.u.. Venera Ego 8"0_.I ! Dwt M trl ' uan Edlsl 219 Th lX I 2011 ~--------- 19 a ktober .M1 ~ 1. KImeIt~I:l'3S~ 1!i~~.000 e.hiiiI !!hil BWal.~'S ~i"~ B@f8l. 1 19~:"ii.~u.n .r. H~'~'" iet:4 ~~ml..l~~""1 _ ~I --f1'-- 'nib.jJ: -em B~t. Be.'t-omh.-- ------ -.ar.M-abfll~ Elilli1lkin[l. ' ~.""" W.8.S-"2. "liT I:l~~'~~ab d.. O:l1"s~ue.m+ 'H~.: -. .r.2.-..I.ual GSM~ !)iudll 01... 6oi'~'t':1 . 1Odi!. : ~11U:!b~ . i-Mobile I:I:]~~ MicXon MX10 ----------------- ~ Extreme Hepi ~ ------------- ..er.ilI" = + kaime.' .~niOil~r1~~ '''il'Yh Rp. MW. {j~.l>Iil= .fllO'i <!. ()ua) ~ •.sLlIs!llya..f!is~n~er.l fi\l.n.u : R. 'Slh.ante:-IjI~. SMS.ra.Jili1·2~H • Movi Pl •• ••••••• Vivo ...B.i m~om... E).- 'CSL BI ueberry G7C -.~rubnlk IPiU15A.brin~ ~!lti.~ 3. 2 FUur ': D..- Cross 'CB SST -.~.3 M~ TVjl.i l"'ll.lCIll War<ia 2: intM BatJera~ :. luetdothr. Yaboo~er.~ikill~~ Di))oj~~IJ.\ijj '_..e.'R~ ~!Ili. D:IiJaIl.4 i 3GP IFNI Rarljo~ "fiQUllid I Video ~CGi"d~nlil' Moo~m.tiir.ti!~ .1.~~.' YtlJte'. Bt.J:i'fi .. 1I7J6lC2'Z{l .! murnc. OV..----6-50 -..5 W' T~r:Um @~15~1Joo i!..·~. B USB.a:' Vid\.:m~ ~u!'I...2:5..ijI'.------------ -.ila upaya IIJlliltuk '~nfQrlliiliisi eli ..i1i!lliilU I-l~totilp_ ~~I~ <I~ ~iju I)lt"'~= NcJelj"iOOr2o.------- .irr'!!diillafu DlilefflojJ.l~w ~j '15":1100 i-.~...---- --- :..df1fEl ..4a(t6'dt. '.rl.ec. ~f'(JI'o\lier: ~p~ ~ifrnik tMPj~.. Buyer"s Guide tel:ah 'teTsaj~ 'seaklJrat lliIungldn.rmCl"rol).. tw'Ifte. H~.1Ii!. · :Slegi!lLa.lJual !ilm. lma.·." ._. _."!1f" Te!i.'~'. Dth QlrifFMed '(Hnfr~iied ~~ l:1rn:ail .On~ !~iime..--- Gvon Thunder . EiIi~eI1i!U<iY1.BIO. Ibll-lJ:!todth .ng..-.·~m .J'm: -.10. .gll ~t~' ·~ri oo~lli'/l~ I<I:!ots. Dil'l~!t.~~ Rad~aPtili T_I.~ef .lO.~i3I1M.nsi ya..6~t.tem~l.ggullRliln infMmasi dian dlal..e.- . Vivo VS -------- __ ----------------- SPC Jazz One IT_I r t.trilg ~'nsm" GPRS J "MM'Sc 1 WA'fJ'._ I .t~~ - ~n-ooistt. - Tebi!il.n.. NES. Fast Acces:5·J~va &: WAFt MP.011 BaiDE'{ai~ [. r.'~m BO~~t ~--gr . VS . ~'1 3]:ffi'i . me--mol"i el¢.:i _. 8l.Asiafone AF-l09 .-...~. '1!!!rP'.ew. S".1it3rmer.!1i8i):or..!II------------1IIIIiIIIIIII .ll~c.--------------- d~gd.¥i~_Oir'l'fT'Tdud15I3'BED HVGA. . T"bol·j ~.1 Novernbe r -----------.

al". d~:at[!r ses.' D. . DIan.alll mM_ge"c.. -. llIo')!n.' .l'~a.g d.k.[EikM~ ' . ~ • rL ~ :~ • Jam layalnall . • ' .._ .a-s. re:lo1tif ~i3.i. Ji3i~f.j'~ t'" CIJ~omelr .'SoftlN. ' !:iaik TaMetS!~m.a j~frl~Iti1" A.n. ' W mernkirrii3:U .LurI.e Pencekam Gad.Hz lHiuarwe:~ lldeos.daitli p(1rhga.rt[js.atS.i!.000.3J ATM.IPrOjector _ A!usi. :p.j:B!!J!.l]jg.'.~ yalt'lgr dnibUii:H.9a[alh.3. 1 ..k vla 1Pod ii3it..lL:Jntuk'me .Care kalmi di: rnpm:Oir~01.~ Co:c:okuntuk Netoook.~ mooe.~tf:QL. <iirt~~.:m~alr!:l:'iah gay.g<l Mouse Gaming Murah P.1:k:ln re:p.fltlb." ii:![UcIrlial'lmlJs~.a pel181rimal1 paklet p ka ml.' . mEnqrill:.1!101lCier - .hadir (h. '1:1 TAl. ..7&02:250 .RJe-It. dl~i._.fM '~kse::i'o m<llfli1l>ai...§e. h:ibiihhr:mda~daniril'jg~nr.. I • Ha. Mouse+Game m cktc'K~k!llbu:5 806.rrif1mpn:W~~s1ik~~ =j. 57 S1Um Speaker Ter]angkau SMlJin~ " S[itu S..~6.ijI!'1Y"~. tmelalui . ke~LI:<Ir. Bandero~ I-!IP/BPS/iPhol11.O.spUd. Super'Splrilog.' eiftik ~<lmy:a p~tat.recara h .'.s~ fY!>ehg '.ra:tama.il. Ext..et..re~ mau:p-IJI'I Iil-d'ara) b"a..a.!Oer. •.f'stem .~<!m:Id.01. Anda I:l~sa.5Jlpeq:a.(lutpu~ ._. yang.I£INfG PROJECTION CLOCK S~ FlJn~T 'L1~ma~ya. SekOOr .'cIanpl'~oi:iln'tel . s€i\C:li. ' .' _ del"lgan kqliliSe:p yang. Orlgklls Isitinf dl'talnggun.'6l: oLep' pembel L :If" .l'fii.uetiJo1h'A2tDP'ModeJKalurtg 'Per:angka.rfurigsi.s.mg r~e.a. bi3-.lggJ[lj'l$an " r~:giffi!!. ' t'ak (h~[. _ .L k.\ge"ila'8s . ~edia stQr~ge -Y..terMin~erf'iilL' ' I 11\~~I)lU~<lt.~ a~nlLlt~m.'~. ya. mulu5.bf:le 'semak.lSS.X1(n Ekst@. .il"ll[l -.[lffi-. _se1<'a:dar me!1l!aw~l'kaU'li iUu. alks.taupun r'Ilonar. yahg. .tutEdri'~.fY!>e~iflak:afr 'PciiN.il1lbaddaCST S1!ODHI GPS.rnem.mal S:uperSlim ~STORf • Uilltuk.Clii Per.:i!h I !n1i iblis.eJ'g.lain I • II II .Jab:r<l ElT3G. sp€-alrer !r.pat Itlemlbalh seWat~u~wa. ilI:i1ftJuk l1.Jurnat] .!..'CJnne5ta..tCl: hubUJr)CI. HH. .l~Up bjs.J'Mh mengasyjili:~alll. Knm~. dlf~elfrnka. - memhua. !ntamat'l .s-ebaga11 ~tunj~k' _.i3Im d~ ldJl"i. SrCA I01-. 1f!£1h' kre-lalS ' ~)600(j~~ y~n'~ I'~jlo~sif hr~ng.eta.~OIn . ' "P~ busa !:Jfll:tJuk !:H'Ij'a.rwa~g.[iru gad m tera)p' ' A.56653"96.dlS_.P·embayaran ~ 1: 1 • Hlarg.I.rerjangkau Nettbook paling Tipis.git-~angiit InHan.. 'apa Ih<lrllJs' ..a dra.. _r".rnat d\'1nga~11in1ien'~l?u.a/riPTPulS.dili3i~'t~a~~<lrI . .lng~<ltiGP5 m!lJira. Jam inl~ bf~a.t4007003·:a BN:J 012-.es malJ'I game ti. Ba:hlaMya dlt<}sa cjL:lkup. '. K:a.sanlian dan Imem~5tikal) keter.~haJk embet i n.a~ ~J ""'1(101.a pel'il·~J:.aU rndqmed~a P.. ' fr.i"l1qdap pe.mltlo. .11l1.yang.' l.ti1 IEJrS!ph.ad Laser O~KlliMliinii CluteMede~ IP831 S~und System D~g i PO'rta.n-g. ProseWJ IG. :5lJpp:grt 'petti DJiiHS80 dan.Ada sohm m.L!t-"Iidjsiilin.'" .at:'I'~. pada ~rnuml1ya. IPOJ1:<I!b.r.lsemlJtah ba:g~ p'a.t'h ini tak dIaU ~rn:g.d'i-da~mnv.'.1 . dim. _.r-:..hyan~'c!.t headset "fa~Hf!l:as Celengartl Alit Me:sin ATh'L PEingf:nraj~rr ..'i.. d~du~L1l)g ole'h tima to.fJi. .AfM miirrri~}l~o:t~..ha~g~ i~d .-BluetoothJaJbi:a 8130]0 Headset B~. au:ttlit{'IYy. ~.l bj~ llehde1:e~i se<a~<\ eJ:l?ma .\:lJilltllih1~t.t Le'WaJt dotkd'lya.Alida. rnemaRa.Jti!.P:eman'di3. Ciptakan Cahaya Pel? _ _Di R'umah A~~t: lrl'lli:_be.~k c1en.I1IB).~gta~. (S~Ltd :i~t!e iCJlsk). s.n~IPJ'Uafl.raii1rsr-a~.«I('IY.t)lg~n de:~a.mor .ua:isel. s-epertl pO~'5.enlnt.rf.tli~h~tt ~te. walktu .i3.Ihf Bird.uh '\a t bftd. _ .q.sLDmb~da~ "·at. Pellgiriman b~ratng kep'ada..n berup'a. :1l!t'da.~:rJarik'Jya:knlllew<it ~I:lrh:e.tu . . .bn in.i n1nrovatl1.'n ro. '2I. _ .r:i~a fl d"b m r " '. }unHl: d<in :!. -. .~or La. SF§1.:1'.diLJbis~ rbliS<lJ rrte'~ikrn~ti[.:~O(~L30t~ .ang.lnaJLam laplet PC bany<lik Bluetooth headsetste_roo (A2DP) dantelepon lo.i3ir!sis_f.ecle. lJ1is~iOUl!ya.~ah st"i:l:kba. '!DROM.sed~.fgi. den~arl'bt1ntl:Jlkat'lek~tra r<imlP~. 'in~ t<impR !ay:~kny.getd Sepecla!M.'il .mtJukterlLls _ .p~ jam' dan . do J' llIang'.n'I'en'Uriggtl ".yansrnel1lg~ta~sirrrama~an-$tor:e F 36 • • II .etoo.ootelka.I'1'\~ m.ln.y~ .et l..e.!'ig.llLli'_j!B.. arus me~gii'lpwtn1a :s.e.ak hrartrs df hlar r'U'lt'Ia!n.Ini31nya. """ t'lUIf1i'llItT~ayan .1. !>'<it balkd.. 'S1IltI. cetet.alarm: baka~' • : .'~kords:i p'erm!lJiK'~. .. Rp'750.00 {S.aM ' 'ril~~:a~~liang ltoifr. - ~.ny.t ~et.an.ll!iulaitor '~.uJlIg. b.a:!1I.t. .s.Prt>J • • I I yMg d imal>LDkarl:5~lah maka .iM'fni .' Itml1p. salah satu ~!..ya.[I gamer keluara. narrlware.<\i3i..M ar. Mcj:a.j.D .ool W1wk ita iPod Perang:kat SOJUit:ld.era..ah p..1rI'Ilo.> • • • Optic~1 Drrve Eksterna.

. Boteftl~ dHa. touc Sem'pat b:eb@f.~.skp:F 455 sedikit Iebih uniggu~dart SE Xperia.Ancla dailam.etiKan B1ekal 05 m~nengaJh Ffirry.an dap:at melakukan pinch t.opti rna Ij fka diakses de ngan men8'gunaka·lil.A.jahirnlt~rnet fflJ:n1ladi sedikiit Iberk.1.aAndJrrJid Mark.a.rJ .apa s.k~et. Lafkm1'ya. sementara pada. O@ngan~emas~an kamera be:!rkJel~uatah.lt aneh keti ka Aln. kemampualrr1 iayarl1ya masth sebatas Ires.~ • . e.~ P:r.f} gambarl louchm. . jJon:s1e lin.diusung (~I~letJADJ5. Ur'itu~: lPonsel~.O m.nchma ~k derrgatl meng.deW1:g.angharu:.. .PlJni.desire' dan i N e'xus One . kcep·ad.ap..ross X miencoba 'me'mbua:t t:en.ainll1:~ttt:l.o! R.ental.0 ~?.. tomball pengatuir\1\oilum. ~amun beg:jtu OS yang: terpasang didalatnt1~ CI. kons.tgeprakal1 di bursadQ.atas.. ..delngaml kjs.e1" pons1ell int maml~MJ IInJuk gigi d:i sekt.o namp·a kJoya cukup mem pengalru hi hasU tlJi kinerja Toud1mate A:0.ozoom.asi. brow~emya. N amut)te'raJsa·s.!la:h.Josan d€og.edik.didoml nas] oleh layar sentu h..35Qbe~lum d:ibeka)Uclen'gan Va Tfdak Modem OS ~rbuka Hia:sil IpenguJli.g-unakall1 Quadrant Standard Ed:Uion .da baig.bat . Cross m:enggul1'akao· tombail.~kxJ'it iui v.Cllrr1 IplaS!ti ks.eroa~ajan.emb. IK.croU$B.4.et Kesirnpulan .a:mpan p.emberikan ke1mudai1an .ato1t":sehingga ke!Myamanaf} ·.a~ s<elil~rti Ilaik. keiebi'han pDnse.rga s~tlJ ju:ta~ TdU..d.. h"<miQ' t e 1 'l:nl. 0.eflg:aiUIHIe .iis . " . ..l ben eh ma!r~( s s.engabad:lt:~.~QP!ming g.c.g"Ctml] jang-ari lupa 's·unalkan beberapa fj'tUf pendllt:lIl"lg· :Sle1lktC)f kame. a~an m:enemul~. ApabUa A1J1da menginghlkatJ 1h~S'n yang.. T. 0lptima'l Anda d]sarafl kalll rn er..e'g:apiks.an dana t:erbat~.1 ::.suna p.mp.chmate AD] 50betum nm.a'(ia. masku lin yang sangat.U mernperU..en]~ua lan .p-·s·tore. Kekurangan ~I Kualita:s ~a mer.asfUf Harga Murah . head:set~" -5m:m. 'Iepat dlbawalh layar1.~.e1l'nentaif-auntuk me1mb.itif.ian . Anda." ·st~i[us.Bermam dr lev~lha.~uP btsa rrrenjedikah k~leb1ha(i bRa dibandh'\gk~an ~e\1~n ponseL$e~Ylst.eO'c:. b&clk. MaMlum tekml:ojlogi ya!tlg dfusul1g m~sflh sek!eLet"s res.an 8·e.ol1 d yang Kesat m. yangb.1 lG yiif.ut ~edikit ·fj.apakaU membuQ.focluk' pDns€.engiul b a[Jderolny~. )(101 serts hanyate:rpa.780 2250 :. A0350 .Anda. irite met ya.a~.-ti.sel papan .e~rf~alnk. :HP android rk.i leta Il 'terjlang.. SlS'i kin~.u)rarrg terutama saat . BCuetooth Untuk. .el~ Andfold :~. Sedan satun. menjeila. (uk.Anda t idat dalpa:t menghilJbYl1gk~rJ TolLlctJmate. 31 .'gell1g.rtg mUmrJ.ame IPhoto IEiL'ilitor Vi de-aE.~hl den gan em pat tomibol serrtuh call" menu.an p..erbasis si robot jjo} aUas andrO'id. Cross melnyematkai!n port Mi.nYJi PQn~s.rli~iifl p:iliRa'fl b(\gi .AD.Anda tida~~ berad:a'dalam )a.ebanyakan dengan pamleL i.menen.]iaringafi}"lG m~Uk op:e:T.elas .@:nclJ'Jr C.Arn::ia kala me:lng. y.er$edi'~j pada p~ket p..eperti dlata5: s~!Jdajh ctlkUIP ba~us.il.kall. A~an tetarpt~kaIreoa.up mer'E!IPotk.wCli• .ep d.aTfI" memam1g.fsti:fia:rtllllya .ej'serta pHjhan meJaIPi.:w f()togra1i . di:SL.'Ianpa ·f:itur . (...r~n ha r:gaJ.s~n .nds ~Qi meJ1jingtnkan ponsel pintar devg.sie1r1ilentara Q'fHi:1 itomba:lsent:lIhr)y:a . SaY~ingJ un.eAD350' inl hanya men'gandalkan tombol shutter vittUal.' ".$~bemlrnya ha nya .uh kanlma . ke~J3:n mewah.:'lya:.J'/. s.eneluri(an protluk.is~lfj' Anda. Hladi rdeng.. ~. .' <'111>0 ] est • ~STO~t " 021 .ec:ord!er G.wl< m. TaWfp. Leltll~ optimal d1 dalam ruan.lrrlJputyang .ao greget yang begitu bera.igguna kamstyLus.m'es'tik. ~ "?' uerjUtUIk 'T. deret.: -:.lI ta4 tJ.jd.3 m.in enggalrl mengusung'te~f1o'llogi y:crurrg Leb'ih ca nggitJ·.sudah mampu menampilkalrr1fUe· html serta dapat m.()$!esor IOOMHz ~I j.350 inf. tekan yang bentukl1ya: m'8mlyenJpai blJliral1l berllan p.e serta jac:ik. Semi!saL aut. j• I Music IP~ayer Vidl!1!o Player Vh:le..·e· I ·www.o-f()ocus" white balarJ.an muJcd mer.lii!'i~ruJler ~.ytl denganm..MSI~lSA .ad~ tomboll home. lToll:chmate .8Jfr1.d~a menyentuh l~afY):lrl1ya.antpmb:all p.o/a..ower.I ! . Pel'1uhs: Golm KU5umo atl Kelebihan La'yalr :K.tielrkait .~ tid:ak It'! aksimal ~..esafnmeny:erupa'J pan.i:UkU1g .tJ cUkUIP t~hgg. tfdal~.·s:endiHgu:cta. .atas:l."tar Tidak Wairna Ihttam yang .gam. Se'l€1fn :telah mengu5ung' beberapa.at.alll~ :sens.a1lamhal1rrr1j CjfO!SSJmllng~~. .yang t.: I '. Pa:. dan end caU y.rea ~HltSPJ)L k .be:rbasil m'eIUiGetaK.lg.f k.

i gaml1tiJfl~la'j.en.:56~ .deng~n rG-SensolF Xan gm'emu.ng~tur vollume djl:et.blet Iocal 'pier-OS IFroyo LaiiUlA¥a Anda dapaJ.lI galeri.alP'tun! gam'bar m. Toals..Plr be:r~ec.J~ 'I .ai.Ukj hal~m~rJ menu ~An.. ii"m~(lI!l~e • NO.ut .a m.ejl)agra.Arlcla ridak ~'kWn merniern.780 2250 Dienlgairrl mengam. Pl'~m~..:lah .a.e II st - '. Froya: em.ip.k~.o. Lebfh cep·.5.adatah AndroId Mar1~.d!set port US!S. Un tuk..nvet dan bl~~)'C.~~.da'llkam'1 Ipn:lls.e1lflgg~e"r llayar k.~ . Sep. NG:t~@iIm<m.uk~n ki'E!'s:arn ng~dh saa t lri s.s:tik H'hampirkeselurruhan ~ <------------Ha.p~. Picture ~A1~t~'.Anda dapat melal~. ·5 . m.nu:.*ka~ m:e..Android derrgam me nuownload: dan me'tlg]ns.X 5 m.p .idMarkiet.s.~.yarngterletaik pard a baglaJ n atas nome'Sc'feeri .ail.ca:L m'~lIlpun hOIFi'1~Olrrtall• .st WVGA.Q'met .at daM ><. en • II II Layar .J~1fot.isi.froyo 2.~r khas A!li1dmfd.d:~.k m.a.dia.And:amenikmiUtampitan xs da!~am .erfgusun g 1~~'y:aJr L:CID '1FT 7 iFI.5mampu.MO X7 .2.an peng'8t1 na.lCD' TFT"1·n ('.fa .tal ratusan ribu a'pUlkasj yang ter~edia .al~an system operasJ Andr:oid .tell~ h men.Network. ~~O~~tflllen..Gers IRtkm.esolu. Anda akaJnmen..empr0JSeS. Namun dern:ilda~lj tidak se.an F.alI1Ya. .et dan CS. ~IMCJ yaitu.dengan ikon menu yangte:rtata d(dam fo.er CJf-fi.diai kanan L~yar.at penggJUna setlarusffya dapat I]l'emaksfm.'. akam me'hdapa~ti Ltma.a~i. j.dfsertai dengarn kartu MieroS D yan g daJpat cUperLuas hi ngg-a.ClJ:a'gi"ir'~II'lt::ll:'1i : lu.e:rsnna Usasi .girie:rI1tasi.!2i1tara tombot pe..'. I 38 • • II . baikj .u ~ darn. tablet in f ]1 ug.engiln g..geilompo.e~rrggu:n.~~ M!~ Sepe'..ent ·~a. :Denga dime[i'ls1' 19'8. . pe Leta kantom bnl I~MQ 'm. .:salllS!iln:f~1GI1li Ui'i. S em..lO: .'i.-.store ~u's I Prosesor.pend~hul.C!J.Aflda.epatan BQDMHtz. .AUJ G'ame.tkcm~pl flk~~'ii .An..y.dan I.et'W!il..aU\.!l:eperti¥outube~.>it ~nI'~.linya~· I. '~~0'11. .aILl:cljo I hea.aml ter.omescreen ~ Gr.enu ter~e btl t draLam 5.man. I S.tj a.emu:i j shQ:rtc ut bear y:atJg' juga dapat d.a.l!: Apik :l!!!J&ii.:AU G.f NetWDJr~j' TQol~$ jflU.6..sa.diata 2x. ltldlno:log.n Xl yang'mlrrtmaL_is aL_ias s:tajilda.? ~!.MiQrket.Format: Grid' \le'rtJc.gnd. ·U~..etetakikan 'tomboil pow~r pada :5Js1' kin atas.dil"l!l.~M\'I~a:l.F.ail-tlma:n ht)m!e~cfreerJ.en:! And. -.WMI8.arapa:n Wonder Medta. pacla sisi katJ.j CUKU[P te~'a~iJk"On m~ta .mua fitur native .. iR'·eiQc:ier..i ka pas itif den g.rt)as.. j• l n j bti.g. • W'alalu:p Uri demi kianj.cllil to..tffl'h::ToSD. ~ I Memasuki home"sCin~.1. S()aJ fitl! r 'tid ak b-erb.~OG\m pad~"blr'PW'SJer :ata.s. Mema.p·.d~.ctri Ibertel~no![og.il lP~lar. n.dir dalcam.n ~IMQ.F~i para .apaci:tivE' Tc:u:J(:'h Scree.oe' Sui~e Pr:odapat IB.. x • • • Handset Batera~ Charger Handsfree Buku manual Kartugeransi Transfer box/Dongle USB UIMtuk merrg-c.a.id da[pat An:da<lemuf: dl )(5 d~al1taranya . sp~ed':8aOMHz Clock 021 . --=.Ie~!Llill 12 'Q~i. Ve:rti.rungS] ta blet .3. (800 x 4BiO pikS~eU.lsamb. )(.uKan Ipim. !N.r.Andtl!l.H.e-s. m. d:apaJt me'l'nat)faatl~an AlP!) .rma't Yle:rtica![ .MOXl.kka:n pada j.x: 127 x 16 B mt11l tablet iIII men ggu rlalkan m..enu. Pa. Ha. Ih. dua piUlhan wa.l5. •• HarrdwIIJFe ~STOD[ 'II' @-' I www .os .pat port (:J:'IargerJ port .A:'!te\diia.i ~11. Media.dia.!ihk'HI i~ll:in.eda J aut! den.rn.Android Youf-uoe.etrit. m..t menemukan laJyar notifilkasidengan m.berj enis: WMB650g. >CSjuga te.kateg!o:ri Ufitu:k memuda hl~.earch We:ather~ tRea:d.50.e bawaffiJ.amun· d:emi ktan.Blk"iip !II. akan .$ bersellJe lalilah' de ngan tombot fnerulJ. Capture'.. Fring} S.Mar~et sebagiai k~tJall untll.n· ------------.32.. IMO telah Imemt>ekaU )(5.ata. AllII~ P"~~"'elii<!J~~Z!ENJEI~ell(..gki nkalrl . lnc.n .5ede.·dan :s!~o. WmtWea'ther~ Ap.aJteria.' j• S'angat dlsa:yaingl~an memang~. S l(at:egof'iMe.

OM'ettJVJ1f. s.pi .MO Tal> X5.el[1ya'lng tirla~ mengan.i Alodmjd ~edaLam Tao XiS. Ander jiuga dapat menglostqilslend~lr1-apHkas.f).e_te:rsebut.3GJHSfJPAj C.gkan dleng... ge mar b. .ementar:a untLJffi{meUThlatgaml)ar.I ! . K.adrl s~lahs.s:ud'~·hdap at vi'd~eo.am.MarkJetS!ebag ai Ap .lIIAN da~am peak. image berfG.rmat J'pG~ JP.~ ·~99. se-basai ta b let ya ng. K5Ud al< Imel1yertaka. I m. I .t .5 ama seperti X3.l$411x 480 !p'ik..istimewa" I Ill(amtUCJj.Jt .. fflashdciskl maupun kabeL iLAN atau AD'SL Untulk .' HTML .iA(lci:a yangs1ekadar Ifngin mengab:adiitan momer! I . MtJdah Ke.an kabel. Cairallya. iKuaUtas kamer.rl rJ gga mellYlIlitkalll penggun·a untuk. Q:~gllnakan I~lntll~ men!lkam S.ain 'gam.EG.ehli e a_. tarik yang membedakan tabllet tnt dengan tabb:!.l!ga_.ngl.slmpulan k~melra. m:emting:kinl~an pengguna untuJ~..emori 'et~stema[~ ~emtJ:clian gunakan fil[e 'brow~er unt~1k me lakukan in:~ta'la:sJ.Kame'ra D'ep'an:VGA (. . IM.Anda yang.ulkall1 settilUl:g.r:a dain'Uideo Reoord.-. .siel.000.Box £frau [~atam pr'd!{E!:t p'e. . .et daill. . I j I I!OO.~~~f : : '. mem~ng X5:_ ma~H stand ar till plsuda h h I mencukup1.ln djhatga satu jutaa.i USB: On The Go.~sJ . i I Say ang 'se~aU pada piil ket p-en j ualanlWlya .~ mem1jladtkan X5 .D'M:t\. IlMQ )(.a tfdai. !II mak$ima.elak:.orSO. IJuga dalpat di hu.Anl!::Iiro'id .y~ng haJ[fya Ime.eLa!~. I B:rowser.et. inte met balk. .Fi An:da 'Juga da!pa.~ Jgp'P' FitllJllrLa:ifll _ .e at'aLl betrSeL~W1cartrlter.mUiki resolusi sek.OMH:z 39 .Am:la dapC!Jl meta kul~anlUlya m~ela~lui m.die..eirasebaga.. Layak.Qrnljs. '" Layar ~apa:s·itif . iran pa.lJeplret _kamll'~~a...D X5 s'ud:ah ~ dHengkapi dieng.ul<kan ifl:s'ta'ihl!!F" apUkasi.. D:QngLe UfSB.Selai 1"1 .mengand. lerbukti dengan beka)l m. di m.e las V'GA.. I I .errmai.eiJga:h'd qilka1~1 p .cukup m udia.laJflnya.' Iest ~~ _ :Kame. m~e..eet penjlua.an 1·. iB.CJnektN.n Jkalbel.et penj uii)'la Oll1)(.uka~ sinkr.sel) Video.' 1 bel!.engkapj dengan.aJ:fka:n korreks::i Wl.~ BMP dan IPiNG..AN~ AD'Si".anya.bu nglkam'1d:enga n :k~beil LAiN.ln. Et:#le:rnet: I.K.~mtpiU{an.dialkan :kam.bag.etting.er .m'eng!8u[Jalkam'1a:ongh..atu daya.itals.enn.Android MaJrk:et! selaln dengan b:ukan? DRepa:s dengan ba~diefioll havga .a. IHalf'ga Mll rat! • iPrfl'ies. dlong1le atautransfer !bOiX. A!li1dmfd.net 'sambj~ tetap mobliile.QS: WrFI8:02'.l Ian p~ fi tur selu:Ler o o Buruan bell .e:n.Lannya ju.rowser bawaart HTML yan'g mJ:nd:tJkuriI'g mut tftalb da Ii pj nc]ij 'to :z:oo_m.~ !'Y~ng dise'rt~k~ndal~lmIpak.5 dapat m.jlua Lah' I. . p31lda_ I I X5 j.a1tennatrf~. RBlM:SIPUlSA I!Hasi.dl'1Oid Ma m.ngarnl pc. yang.an modem US is .~elaflll d~pat Q:JhllPlirJ.An...~ tel~jh dU. ..Dongle.a n b. I _ j. data ~ .l ni laij ua:l Iut. Sie11 ~:E!'r aJtulP~m u melaJui ]Iaring..h" ma's. Int~~.m.eh . 'Karena tidal{ ciii Le"g~a. u rrtuk di milli1<1 o!l.K5m..gamenj.. Transfer ..m::oLQ~I~~rJ modem USB~.

e:rsebut baiwu sa]fa lSi. .wapa walktu Ila:~lI .a base yang dlmiUkt O~nlim operator . ' g J N.ak befbayar juga...! !.(:ara. k~ywtlrdl tertemt.!:\:!kerninlit . I UJgi l<'amlyaR. kl.u.dar] konten me.isi ~em : a.g pullsa .ea~an (Hlberi fa~Uilas o~eh InegarCli berrup-a. Ada operator y~ng mempunyai .n E.an secara offtin.rd t:ertentU dan a~an 01 push (di ki [l"i m secara otomatis) Ibelberapa :sms benba.h seorang p:mgramm.Mf SMS IJirern iu.be'[um permaffi1 s meng~. N .rn ItoIdO[l. tertemt.(wember lPe!l~.:la.J:s .e.dibwl~tU!(aWls<eCa{ra hulkum.ekate:rima .[taarJ peLang:g.up. ilatn jlig~'b1:s. rn.r .e .alrlSeluler ~ndorl€'s.'sete'[ah mern hel i Ilkali1. y.erdal~a bairl.ers.ae:]yans· Iwnernlj. p ini peLanggan dal[alrifJ POis.eJlak.Ak!hh"nya o'kriums.jlldnya 'b1:s.yaitu .e:rti ·j~ToLong uang l1ya en transfer '~eka:p:mg (N]ICIi k. o~mllm dan operator'dan CP yarJ g 'terljbat . CP nornor terslelbut maS] h d:a:lam stah~5.n ball1wa gecaras ls.219 Th IX 12011/19 Oktober tak mau dise:blltJkarn namarnya) yCWrnlg be:lah ma1lang melintang dan menge.nlj ka!ij nege:ri hli untu k' tetl.egal s..aj'9'3%'a.enlaln gganan konten J walaupurJ instfulksi REG.engah u"Oiramg'-d:a[am'~.kan notif]kasi kie CIP m b~lhwa i10:m(or t..Mungk:i rn. 6 I .s.e'~s)ebutj' ~~Ikata .rtu en'se:li:dilkl d~il1veSttigasi) d~lo p.mbois. .erapa~es:allatJan utam.lias ber1H.Obo.alk tenjeteks. ada pela hggan yanlg baliJsaja meLakuKan..sebagiafi besat pe~lang:g.eribayar~ MelUlgapa. asli dan operirutor wajlilb Ime1~lonak:tifkan j l~a terdeltekSi lrt'nelrrlggurJ'aka tdientit.ngg~n malg~ ksa shortt:Ut.al dan UegaJ H)aL 9J~ma:da]!uga di ling kapK.rovider~ dan pelanggalrl.ng .ms.terdafta:r tag] n"jadi un~re.r dan centem:t 'pc rrovide. dari 12(J.ensik djgitall dian prakti'sil III~ te!rcJl~p:at aeilaJh da'[am Perat. ~~.ang:gpml'tet-'Seput ciJPUSH '~8iklrim k.009. II'J.$udalh -d~:lalms:t~truJs UN~EG.46 J 7 '% . . lebilh sama seperti dfata's'j' bahwa pelahggan dengan.n pa~da.rrfS· ber1baya:r padaiha:L ba'r:lIsajia . akan melakuk~n ~EG t~mad~p kieyWlJ1.cara efe~'tjf de'ngalltl ailasall1 .ln ~i Legal) dati.n'S!~lI1t1 ctal{·O:a.a Konsum!e.ar:1 ..anttaml.EG. nain sebuah contel1t provid~r yangtak .. .~...kU~1tn C P.do'~ .. ~kaml te.adailam ililterval to merJ1t S'eka1li)JsE:dalr:ls.akarl menctap:at . lNamuf} unt:lI k tJal yallt1g S1 f~trnlya o~.mUlnikasl ada a:l rarlking pelrt8Ima. del1gan melm:.all\a:fiI layanan t.' :aJdaJ'l~hcar:a.aberagam.(.aewa adalah Ipelanggan yCWrnlg rnelakukan REGatau n=. ber:edat p~ La js~ jlfka memba:las.am REG otam~tis'. operator tid:ak melnyfmrpah data REG dalrf p. pu~~a berk1Jral1g. fcertentu j karen a deng an .(jll.num" itu h~bilh ke intema:i opera~o:r dan b ututJ penyeLiclj kaf} 'lebj h Ilan jut. ak~111 eng:iri m. SffiS ber1:Ja1yB:r . .ka'ri mefl8~r a~IRari pelangg~m:l I'.aileh olPerabor. 1/ SatWJ. soa!l suSahn~(a. Set. slJller IkotOf dan !p:erilll p~m bu kt.Jiil~a 110Jm()f pela r'rug'g~nte:rsebut . tara Leg.abul"'Ig' dalams.mCjJs:yarakaItsusah untuk j INam un hail ftu tidalk dli'lal~~"ain operClibor s.an yan. ada eIIi reg(lLfrntor dan eIIi malnfaatkaMl okmtUm.. 'hal inj bi:sclr ter'jrad1 jjka riomor telFSeblit S'li d~h harigus L kern ud~an tidClik ~ern pat f. ada.k catatarl da!rl: Yaya'saml ILem bag. piellyeileng.gaimana i.H.e bank.'Jntoh 'den gan meJl1.e1lahlrrlYilJ pe.da da:~am Ust ~tR1EG~~m-aka aik-an d1:kh1.a fiompr -In:omot 'ya~g. .ganl Layanan lteLekom~\. j-asa tei~eko..i. .eda~mis.ecara otoimatis si:steJij1 a..umen·allkari te~pDtorig.a.del1titas: palsu s.beber.i me~a!lHJ~444~ 5.illkaIO Ilebjh. Lanlut/~ papar Rlilby Leb·i!h. j..a~au h a:~ga. SMS te"rseb!l.celal[i ·f.. ]iuga .bu:wt s.m J 'Iud~og.arar !legail dan iil.dtaktt'fflmn.ka rena s:i:~:temsudall1 memG~rt~t b~tJwa di a secara !sadra'F. ~IWlillahallt1g mernicu tjl1i"llbuilny~ y kesan ~~·p.apa kati SM$ .lf:man.m8r adiaLah ~IIPIi=[t1g1ge.amun sete(ah m:ellatul~anREG maka.as pall~lI. 0iPera'tot tld:a..fstJr asi ter1ladap ~e'ywo'rd. NamlMl h at infp:erlu .. ·ba~. homar p.ln"tarl1em1a (fpC eratot akan langsung membLotir .ii~rJmen LIIrut s.~u~sistiem op erato. .alah 1~'l!IlmOr 9lallt1 gg.'agailM.ena me:rejik1a mengetallilui beberapa keLemal[ian olp. Teklnilk 'lal n: Push SMS terha.tem uorcwng. ·kar.c·a:ra Ileg-a~[ maLJpl.u berde:katan tsatu harj bisa Ibebe(atpa sms. ~reka?' Masih m Hal.Ada bal1yak kasus dimamla. bi'sa saJ]!aJ disamarkali/' ~ngkalP prog:ramm.g.~' ..muraffil.~njnr(jugPl.a{rite~rj.e:r .a.dalah ' prabayar.rtlmnr . logi k"flya :sudah baya:r.tfd'ak~endlri aml.um itli :s. p'mses UNR. Mer! urut :sala. M.REGsekaili pum d~palt dUd!dm sm'S.u ma.e.antafa. data. tidak pernalh Heeal • pul$ti.lajl1l~a1l1suatu :s1S!tem i~diaftar'darJ tiE!Jk.fUNR)EG~. sangi.1f1!te. (aret -.kom's. Maki[~.de!F). WU.ebut. i<el[em.uran Menten' :No 1 Kpminfo 2.seal{aml meLengJkapi 5M5· i~lffiama mlntil puilsa J'_YaJrJ S. pragra01m'er membag1 dl!CI . IDalam hal.t namanya soa~[penCUr:lian pli~sasendli ri masitJ tergpliong ·aml~igu .aI1g:an pulsat'anpa selbal~?Tak pe:rlu I~jngumlg kanena And a.konslImen akarJ dj~enakarJ potong:an Pli~sa dalam p'en'ode tertentu. kebll.netapt.dal[ah flICibel keLalaiarn liser sendi:ri .mem ger:ld<.n u.are.ka'ri konteflakall1 dikirim b. juga marak beredar belbe. ~.ektaJUi'"'. ~ I ~ I lfO • • II .isaLnya . blsa menggun.MenairikJnya.hPeraturan Men urut R)!J A1lamsy.dj. LEtANG "s.nt .! l!i!a .m ~ebesar HiP z.buru.~ sehtngga di.ses .cp~ Ke.amun ]'lJl'!.:la. balhwaregi:~:trasis:ms premium ha{rus grati.~sa benar'''" bJ=:n.ad~'lah prI):gr.!1egis~rasitJerbtJrru .tidak dt~ebutl~an bahWa u ntuk.iLeg(al :dt!la.rJ. b.ela Aggaml jSielhingg'a. tfba~tibrtmeru:l!a.endalpat data bisa.sul itoya ¥e'rif1k~sl .(U'lilartt~s meng~rah ~e open"taF dan pellyedia kOlilten (C P=o'Qntent pravi. pr.s.siShifi kan .alwrggung lawalo tJany:a djbt~b~[J~. tl • • Mll ngJdfI And:a lILl ga mel~}eml!i kasus yang. dat.ealah-olah sa'li!llihkfrim .~kaUpun (h~!Jinb.a te1fg. Untuk opera1tor _yang sudatJ memiL~ki sislem teFiWjWP7 h'a1iini tidal~ -daln:at dUakukl. Kas.da'ri¥iil ·ri'Qtifilk... :Beberapa kasus yalrlg tefJ adi a.ilam. Men arikl1ya ~.d.j u. Menaldkll1ya_. ~~Sgyaendiri ..end~ri dib1gi .~. ISelf!ari~:aht.ia jlug~ Sa1ma res.an p tid ak Ipe:malh 111endapat 's.ga h atl.MUilgi~{fnji.n hidu p :!IetJan -han Irakyat ~ll1donesta.r.. wang iraky·at? Ambi'gu Sfro a. ·j~!otrang d:a:lamu . t'tamun]li~'a.P.tll ha.l bukallt1ilalh bcrug~.ele!<Jom~ nik.ug:aada kesa'[ahan padat sjstem opelratpr (mlUpun O. .ada:La:h· bahwa.lrtu perdan~.eport J' pulsa bis~ hi b3 ng dan mudah dlkie~abut . IUnreg d~..IDwi' 1Minggu~r.no f..r -Inpmor lPe!l~.ill:eg~il.gi.operato:r~ q)ntent p.alkao· lIi1tutrK .h ~.if ~ l~ Cara terak.elabO:f.diisi.ft.sang.asnya dan pm.lan ggan .Seb~gaj (). pe:la[J.gana~1jJfI b.sa maka.y!al1g lbis.J.mj merekal-ah yang menyedf.esan rpendeK inl.ahm.a di d!aftaf1<alUl del1gan j.nc.k bb~a me:l~kiJUkafl~~'bLoddn~e' ket..er.ah pal~ar by for.g me!r~asak€.. :te~ah memj ad].G dan UN REG it&. pr.lar1: 5ejllnf'l~atJ a.a.ana11o:{sa:7 penlelasan telkpisl1yaj.r. pli'iO~ramJfyer j. layanan te:rtent4~ fJilJom~tl'S qP yang SLJd~ih m. Sa&ah satu kelulWlan I~olrt'stimen aCiala~.omot te.ggurniak~ n 'shortcut t-erte1ltu a.}.. a.ma!Li '9tSiebu.ar dl inCi:o!n:esi.ahaml k~dua. dfen8~n jmjll~fiming hadiah .sudah melakuk~n ~EG aJtali regfsttas.ellerti ya ng ada di tv-tv pad a malam Irra:rj~p.ap IUiomor-FtOm:. :i.Amu dengan .rbah ~d:allah plraba~ar.s.erb.. Iberb~yar j uga.ngg~n akaricli ki rim beb:er~'pq :Sims sehlngg~.ya diertg~rJ Anda saat info j' .seti:ap.ka secara otomaJti's.eluk.~sfa {Y!lK!I}:. .at p. Jt.tahui s.ruS:kan Irt'nelrrldaftalr dengan Id. Kasus SMS perfly:e.. :Olje!lastam dlda'lamnya.a.duaWl yaWlS Im1er.yang mefJgabairk~. .. ngga..erlM en: ibulk:t. fKetika m:eng~ti~: dall1 memangg:ii~ nomnr tersebu. agak b.alnya .ah.C!isl yang. ·~~.atu k'onten .akt..-dallam'J bi~sa me:masulk~an ru:rmG. lsi lI[~rJ:g pul.adi~ beralrti ada k:emung~jnaml adan. U j 1 me.n~~ shortcut mi~~ REG. me1ll gUQal[i 1100l1\Olr pata us<er . seta1ra.yafl~ t~:lfiya tidak tere:gistr:a~i me~ji adt tereglstraS'i !pacta. lIil1 reg fkelualt' Clair]' Layarlan) herus tal<. adalkah c.eg~'l.pal k'onten puS:h s. 5epertf d:ik:etah ui Ik:ebanyakan yang merni j ad~iko.i_apa dan ba.6r usang (!fe~c~e. l J • • II mt:salnya *4441'5'5#.i<Janten mlifah . adalah pmg:ram imi ng -imi ng . 000 ISMS.e.ng!~lI1d~lam st~bJs\ j:RJE:Gn ~ tertiadalP' keywordtertentu.t1re:gttu b.ang Iptog rilJlm.lam wakt.lJs· ini .lami hal t. j • REG LELAJNG.ro. Ilanjut.S.B'egUu Rajii. .REG ma!far.d~antaralnya mempaKan ~. ~L.tJ maka.sadar me:[a~ul~an l Cara· L.rs:e.g:le.er t. b".EJ pencunan pliJ.n ~etJ il.yair da.oLetJ .~arJ tll..5#-~ Yang kedua adalah Iptoglam REG ta. lagt reglLilater Ce~a.l.ya.enititas..enleLasanrrya kurang.Uirian llllsa'~·..maJlksu1! ad. Se1lam'lj utanya. Yang" ketig~.elaskar:1 lik.Lan:g.el.kan bisa .m.d:a!l~..il~a.1nflyai..eb. Ada.di 3 Yang pettama. .e.!~. yang . j uta. rnomnr setuLer yarig Ibere'd.tu IPe. meila~u.nyadl seb_u~kan t.g.w'lasama .• p.Ji ~a f'I.b ut b~r~.ada1laln kotabor aSi C:Pdeng~rJ or~.merli~j:apart SM$ seip.htr.enJslayanankonten benbasis SM~.ater1adi sepertitjdialk a.Iberbayar 'ri am~ n' puitsa lois~ terpotoj~g EI'engarl m!E!ialkukah semacam ~~bLan~~ tlransactfon"J dl operatOlwJ dan hampir p8isti ini .h seora ng pimp..a:fiI lbahwa nOlffior I~u~abayar bam dlh~.]:ug.menj a.oJi1iten).~n diati layanan konten.statusUN REG" iberarti tidat dij~blo!k~' . I • II J adi' b.rovlu.wkena t'8.tsa mengiH:m srns peoipu:an a$ail·asa'l~[J daWl tid.jMasa:laiFl~)kII.

1 NDve:mbe. J i Ada j uga.. _' .: www~indonesiatodayJn GdmiP~/Notebool\j.r WiNW" .r telekomuni k:asl u~tu~ m.rrt:rLl~sfkarJ op·eiato.Keemp..~a't ba.anks1sesual peraturarnl.i dt ::ielbualh stasiruJ n te~eVisi menyata.~at d·i. ' Aiisor Mmta K'.&8.o dai~m :~ebuahk.an untuk. regul.~.~~ .. j.. 1 {20D9 I~a¥anafi jla~la pesan p. Itod.IIIlI&"¥~ As~rltdd! rmliA'~.. 't~n9kt!( DII:!'i.al~lI{er]fasalma .aiF~:r.diseblit~SieQLJt lalai da:[~rn melakl!kan pem'Tgawasan.I~.memberi~q.SJlIJk.uls. ul1tuk. jl lsi Berita # Nama Lengkap # Alamat Lengkap Simpati DB.ku )'a:ngc Ji Ita rm~.enyid:ik Ibi IltuJk..antar:a JCP daln 'QPEfat.. Fa. MaR.i tJ~L t.Diwl Mlngguan E.utj~anbal[lwa mi Firo'ri ng tn'Yeli~.dan p..aka'l.ana.urJa.u pi'hak bemlat untuk I]l'endapa. u1Pad:a awalnya regl._T ...y~lng lbertei1tangan deng~iUl iep.esemlPalan dts..dlc:u~~~.ri dull! slep:ertj.tor telel~omu niRaS'"isec~:ra. nomoI' p.katerjl ad] peLang.ya. Hefu men:amlpah.~sama al~a. .ama.n kepadtCl publ it.·ODAY "Pcristtwa Ada di Sekitar Kita" " :0" .76QfJX.ti melakuk..s:ihterj adl !KesaLahan b:is.la)seba.ra. 1DO/'l .era. i[atn selairr operrator') ada'lalh dJ!lalrang.t !BRll .hun 1999 berlllj u.kast.et'S. b ~i:I'I'..!lobUSmcnyampalkan fakWcp.entingan k rum um ~ ~esLlsji[a~.njI1. uif~r . J1'k>aJ menyesat~an dqr'l mefugikan maS. .1 dih~"t~.. ' °lpe:r~mr.g al1timgi s.s~tmpu[a:n. d'is'~.~$'istJem ap'lHtas.rm ll<"an bu ke:rugian.000.••. - '. -ba~W~'ilindus:tri elF' ..~ ~e ~!jj1il.. 1.! uj air Hef1~Sutad~ J '3Jlnggota BRJ~I.." IU~' T TTL ".indonesiatoday. j akt.ilu NIl' Ji.erupa d . (P:K..Aosmd.~J.. Pe'[alnggar-an .h . penciablltan ijin pendaft. bahwa nom.~at .aml menYampaikalrl. t!u~i\illi!"'.an bisnis antata (:Om1tertt tPt'€I vider Q!Qn op. j j a~tivast NamuPl 1.. meng.g kabannyai tifi:laJt. mmdai[ami hllJ.er apa ke...s.Ka n oper atJo.aitas~ers:etu]1 ualn k~poilIM.ator . :No.:8~.edam marakllya SMS premium dan SMS penfpuan memlbua.~-' 1 Pada UU 36 Tah!lUifl 1'9'~19. ptd.ngsan oileh pthalk..i~.~~~.ot ." p:r:QVide:rdan :BRIt.!k.'~'.da~ df ~Iplacik Ili.asi.akan. ..lah glJn~kan.supi SMS premium dan SMS b~!rbau p.Juga 'G:~ttga b.e."".()Q(XX yang s... l1.(IBatJan Reg(Ulaii I-eileRom uWli~asi ~!ndones.ln dana.an lbagi ~OJ'I$lI men fce'~et. I~O:nsumeh: U t19arl'g:Undarig Nomnr: a Ta..cian jpelraturan menterf. )'a:ngc diamJbi t 'berdasa:rKalrl perte... . ipe:rl1lrldungan. pertam. .. .erlfad't pela.21"4~1.re'lmlum maujpum laya nan SMS broadcast halrus m.endaftar 'sa.sehJi~ar yang djg."eng~. didailamnya inform.ag~jnfm'rttasi: arp.1 tete~omunlkasi seca:n1).ilnda~.. 1 . rmaka pihat-pihak yang d:inJgtkan berhat.kus.ium. ilfitldt anya~ pihak m~nuding regulcas.. Ltl . Di INDONESIATODAV UU 'Ie'[e:~omuni kasi j:uga memitle:riKan perUndung:.operator.dClikan tertJ.jstrme!WiQ AnUat. ~ami dan taS. 'l\.. p'eLangg~lr:an.19Th IX1:2:011/1:9 Ok:tobet" ..ngb8rll..aSMS _.pid~nar.el~nggan dfslJ.laha.ran hukllm.tfJ . tau kelalaian 'ope~rab:)f yang m~eni. at~u operator yalng f1.n Y~.11 hanyas.'B~1!i~ . Ikhusus..efJ.Qf yang biasa menyedot IPu:~sa ada:latJ snort code sedalogkctlrl homor pa!t1. informa!ij 'termasuk. ~'n.ga':i perpamlj angan t~ngao' pemerintaih 81['Jglkat blcara.at '[lata pe'la..admimt~tdratlf allam b.a:~i . l ~~~= -. dengan IBareskr1m untuk..111 ~ A~!i 08lR9.¥idi~lr yaiog' dltemukJenaU mela~uk~f1 peLangg.. 'le. :Dewabf1otJo s.a ~e IS Rrl ~ f. 12c.a yang menindak .e'Slliili ket~ntu~.·~:..kta poHtl~.dan opera.95:~S. VI.Mkan..tenta!n.e'S~rim MaJbes FloLri YUQ~ ~ Banyat petanggan 5eluLer .rdi1la..an ada:latJ pelaku peniptl an.e~a.. Menaffi'fgg~p.'~ ~Cl:i~~ ~!!-~ f'f'_J~~".tJlJ h~s:1lnya a..~~! 1ebli:5"!.ra. sekolah-kamp~$" hiri~a.atal! I~ebertilban umum.e:rbllkti'm.3'~".Ain'taI'a 'la in tefltaflg~ SMS p:remiu m mau pun SMS broadcast: Per:aturan Men~Q.~.pm'ufl..a.gU!la~itentang.ditirdak Se[aira.~'bslilh~ial d1ii~:ha.. hU..at. . Ser11entar~ 6.bisa dfi[akukan i!legu:[abor lj.dan ..m.. ..] ~~9.BH.~atott S.n jlklan~aya:n~n m8JllIyarak:a.mflnfs.en~('ellbut.'!'d_ ·Ali:ti.t.. O• BUKANPlDl.to:r teLel~omuntkasi dai~~m . ~d~ beb. Pasal 21 UU m.muan antara B'a'[.~A:~~fI!~~ ~~!l$N_'f!.ad~IP . ~'I. Astrid l'i:ar k~P'I'I.atot S.enipuan.edotan pullsa m.ya.ank.usut ji Is.'J B:RT~ak~n.an ImudatJnya.a.'"··:1.7~X79.operator ata.111 dati.k. bencana".m Layanan ]r8iS:(l ipeS:aJnan premiUm.111 Flex. m:I.. j• Ketfg.du~f1 • .aran ~p tersE!lDut.90.i p.l~alnj.all1Wa data pe:[a~'~gan lelah.rd~p> ~~Mll~""'j.il~at. Tei~~ebi h belberap~. ber-s)~ma.~ :l(itll.nmell.karn dlpUbbkaSU{~. A~"t'j. trirfik la1lu Iirlrns.Dtlng.a .kum.a. apa perjla..i ~angmemllngkin k~f1 l1k_a HIUlm:asMenkomilnf:o .ti~~llIlI~ •• KirimImn IDforinasi ADda ke.tkan data pelanggan . Sampataan F" ' .at Three Q'~D. 1Vbri bem.kuatit~s :layanan .i.llals.] yang ada tak bisa mer..Sieilalr'i1 ttu.J9.n".erator dalrl Ci~ IBRT~ bakal rp'empeLaj"a.emgJkarn konsUlmen berdasati<an masukan pub![ ik t-€!ti(aft p.indonesiatoday. pen:gpi.Anda._ termasuk baru...c'Talk her-~n'J pEmeltintafh beke1fjaS.eperti ·tertuang pada Pallial 15\ ljk~ate:rj&di I~esa. B.a' .rang meLaku kan l~egjatarJ usatJ~.h:t_si·oaml meJ[Cjj~ukaml jperJIn.ukari (lp.:.a:nti rugf kepad~ .tulntuta n S.fi..men genal nOJI1..ku HIlimas IKemenlkoll'ilrJf.upad. G. B:RT~ reg~Jatoil'" etj'dakjnya teilah s via nom:olF 15:9 dan Lebj h dati tn. II' '.. y~fl. • .efLind ungar! kensumen yat)g merfgandung 4m1sur kepastian 1I1uKum dan Jll\:eterbulkaan Jnt:or~masi" '§erta akses 'umltuk Iwnendalpatkaml.n' p konso1Ut.t seta1ra· m:aslf .S) .o.111 :XL ~lg7J..•.anks1 .9. ckonomi~8S'osia~uooo/a" b krmDnal.konslImenUdakmeng1rJglnkan Layanan ]r8iS:(l ipeS:aJn pr.111 7 E.t ~ uk.lberis.um bfar mefels.i . ~i M!~r.abrot:o ~ F.ul~ . p jaksa a:gung ..gl~~u~rrtfkanlayanarn jasa I pesan premium dalrrl mengawas. . art~~ .endapat pe1r:setujiuan d:a:n kons!Jmen teblh d:ul[usebeLum 1 . Dat~ hal1ya boteh dib uka. BRT~IbernamQ op·eri1\tor kQmmii kasi a:1~an meranci.usvangtenga:h maf~Ik:." ... data _yang didugatelah m.lew.g l"elektnj1 urJik. at:lIrarnl darn.. Kedua berdasati<aln masukaln pub![1k: BRTlakaJn metakiJkaJn pe.a· Data pe1angg an 1 -C121. n 'k..ln T-.l1gg~.gara.yang .ngawasan~e~ara ketat..d~ keriakan tudlUhan t. Ipihak BRT~I Url b~lk:al JIT-III!..n~ ~eamarna~....0 [P su.st.erri.erfng dikeil~hlk. Ierouktt deng:. mengajut:an.\J.ellallui SMS IPeflipuan ~dan'lcr}la:nalltl pesan premium kep:ada IPoilri unt.diisi .lllaJto[ tidal<: trngin t:erl~:lll:ketat dal-am mnengatuF j n-ci:ustti konten lantalran teirm~.i pemlberlaml . lihat.cp.indus:tri bairiIJ.al~lmaS.lr.' ·B SARA-J.lll I~ndos...i'iI. .cristiwa di sckiiar AlI1da.jang Oa.:~ra hukll m a~~n dts-amlPai kan ke apar~. '5.efl:clpta~an 51'stem p.. -~~~-.aml... .eLaklJKaI1 kes'alalJan sec.d~at dihu~un"i konsumen dan (:(jJlra pehai'\ganan penga~d uah.wkait ka:~.ebulJ. .111. mM gi.eny.lkar'l ~ tenll:adap CP yangrtelrb.XXXJ. .=~ ~ ""S~$~~~~~ ~~~~s~~~ '__g~~ Penjahiilt Ol!l~mk...~.persensudah dlitangani bersama.in (ilaTi HPJ ratalJ. ..s)..lakuka.Qf pengadu!an :yang.(}. tegas meJl1yeb.sit~r1<ail SMS premium dan SMS penipuan '§elbenamya s:udaht~rtuang dal[alrifJ flUlrJd¢rurJ'gurndalUig..RTI~ berkneJlh.)sanksj ~(ah:g.e.2..)~~]. jika ada content plro.. INDONESIA 5. ~el1 ima~" BRT~I.1 j 1 DBo§7o< 19.lf. V!'·· Kmrn Paling 'l\i[udah meru~:rima7.~kp~a. UU 1 AS OI5~. .a~as hal i1')1al~an .anya£P ham)ya w~Jfb m. Ter~al't pengaduan ~(ofI~ll!menl' dilem.] OOD:l.mg .

f:(orIP.mpilatn tel.ot~bll!!rneoperator deogcan . 2 . m d"l:iatiff yang a. PemyeLenggara. I tersebut. dihu~ungi PUlsA.trasJI akfivasi.'). nnmor yalng dijpa.dengan software b art! yang.p UU ..ftar~an Qileh pengg. I.an p.menyeddt pu'ls:a.~. dap:at. N.n bnffJ:Fmas-i kepad'a peng:SlI.etilma.I~.lan.o..ode untu.di l~erJ akaln pj a~a.dilkel1akan k. Lebjh.~ mengg.an.a. S. Artilnya ~ pena.1'5 1 .tu ran Fleme:ri nt-affil.rb. J 1.f.1 da niJirnns aksl Ell~.l![ng yang d:i. KecY8J:[j. ini d:jbam'rtah'n.h a~ya .LayanantieilatJ d:apat diig unakari .~ p. Term.omcor caUcent.~m_jbelrLaku.ntati f SMS pr.si dengan penyed. dl dal~mny.Intuk meng.er '(081M"'~M.j~Terka.ea. memlouat mereka ta~ perLu Ilagi lri)eila.enal tata eara. u U Inf o.rJ UN REG .. 3.ga.Esia.t suka!~e:[a. 1.a sudan dlCl/riitisipas] oleh UU ~nformasl dan Transak$li ELettron1k Namun sJ~pe:rtiyah'g ci:ikemuka.a~: ins. Centre) :yangi.9i9rJai car a 'Y~n g bem1ar IIntum.Meilatulkan mejikanisme kontrot ..ufi yang meff¥..ungl~ilUlan bo~e\'J[rnya databas.nUN REG .lal.pemal< m. K:etentu~!n Lel~it! Lanjlut meng.IDwi.CA Jqg~ berda1ljh tel~h :aJdanya peraty:r~n Mente'ri yang menu nj'tJ k !BRIm seba!ai pengawas.a:r all1 (reghitrasi la.im&(J a.PasaI3./.oktober 2Q1~) lndesat melilgklaim sudallil dan .akan (nlaJt~IRan ses. pes~n plr. IEsiajiuga a.M~nurtJt (Jorpo(aite' 'Comm.i n.nal dalrJ n.e~nya yasern1:ilai Jtartf SMS 'rilQrmaL buka.ia konten bersang~ut~n. .sgaraan.etlk merl genal1·b aga.eml~e:ri!talh ualn . ope:rator Ilain_.cu:rlaln p ul~s. ~MotA.selli n~g. hanya 60: ya. ls:u ~a ffJ.es ..en·gungl~ap!kan ' hal :SJe.SA.n E. f) IPeriocie walktu berlangganan. Seh.erJipuarn XL ak~[J terus terus me:talkukan edu kasf: agar pel<anggCliri t1a.. I • .unikasf teitatJ diisusun secara rapt ·.e~gistir. lE'Lektmlrlilk dan} )8taLI Dokumernl E1le'i:.t Panggj Lan (CaU.atJturun sampai 400%: berkat. f'I..s1 terse.rrnl~la..g]otaIMOCA. no.aL tevl.uru Berb.lari Long n_u mb.s..rmasi .ara t.aLahafi dan atau liteLata.ia:np~Tnyel.e:rLang~pnafi layanafi .S\istem cha1rginf£t atau s:i:~:tem bi lUng k.(.1 Temta'rig Jas.esa:latJa. Renyle'leng:8~ra jasa pesaml p remlum d'fLarang . pen.g.rmasj i's1 merallil ~untul~ mendapatkan tanggapelJnnya. IBagi y.:stem keamalnan ~ang.s.ao dla.d:i m~ksutil pada a~at (3)0 fi~atll r derl.4. Jasa premium 'Pasa..s:ms atau mms.'i'¥"'~~) . 5e'lielah Ipermi nt~alrJ berhent1 b. pes2liMl pn~fillll ." ~e~ darnl didaLam suatu :k\omputer ciani atau Sistem Elektmillil tertern1 tu mHik 'C)fang Jta1 bal k' yalnlg tidalk n.npa· ha:rus registr~si (REG) tellebitJ dialhlllu.lie etik .~emill m w~jli b mermberi~a.ruJP~.an yan's.langganan (delregjs.emlum /~ u]!a.SMS Ipremium j ~Ifidasat miengaku ~Q.eny. Tat: l~~h berbeda.uturan :Esla yang.ba~al disedettsrus menerus.ed'ot puLs.r.a{raIpesam p:r-emill.4 1 . [nte~epsi 'sebagafmana d1l mak.anti rI. Be~akang~n mab~ih murlc~l isU pengiri man pesan tlerSiebl. te:~ekom. (:-an Pasa~.ellgg.e~lJrang~kurafllgr)ya m.tli'r:a. .an maka aikan direj eCjt oLeh..i ma~. Ie) ~de.11 :secaraJntelnsif lay~n~n c~(lcent.e1ask:a'n ~()IUI[e:n d ':alpa Y3n g dij:IUal. 1 PUl:.ka~~l'meng. disebut SMS gatEway~ iHanya p.)~.efl~mbahlkaJl p·~n8'guoa.009 te.elai'\~g.haml ataw Ik:e[a!laii:lr:l' penyelengg.a membatas~ ya lcibarg.tFuk.Jt dlli~~rk.ng dengan IMQiCA.! Pli IQ.SeteLah Ipendaftaran (rregts~rasUaktfyasi) dl Laku~an.ar)'g meLal)ggat al~ao dlp:ef"i s)~liji~si bern pa peringatan tJlngg. Yang men~tfik'j ~IMOCAt!e~l1ya~a lPernafl rflengaju~an j:udic:tal revllew te:rhad8tip PeratllraJrJ M.€'iJterl '~o.pun m~ruJlp.ojrmasi Ele~tronik dall[l/ atC}ll Dok~ m.na ~e:kllrClirl. Setiap Orang .mCOl1'llmerCe MolDi(le Data Services.da ayat f~)J kec~ali pel1yel[engg.~[J premium wajib memberfk-an ganti" rugi seb:agaimalna dllOlakS:ud pa. ~nformaslIEmektr'CJni.m.~~sahall1 omp!r n _. • II Il1ci~Q5'at pun tak tff:Jggal .urriG\tion IPT BElk'1!eleii.. Operator B.but . b.eghi.l1.aira pe.a:~j.Mengi ffllpLementa$1 karn konfl:rma$:i d ua tingkat JlJntuk meyakink-an pe:langg.I~.lyas~. 'Padaha'l 170h IMO.~l.Me~a~ukl. ~f1i berrarrt.nT! IR.ebab~aln illd(llJnya lPerubahan.berhent1 langg.yang harus diikuti (i).sms" mms a~au e:ent!re.eLenggaraan ~eU=:kQ:m unikas1 yafi:g berbentaJn:galn . P~USj' keang!!lotaan IMOCA berslf. IDaLam hal. gat. beJrb~gai upayal yan.cl1mak$ud dabam ayat (1 Jterbatas ~epada.plros.pe:salltl premium wajib menglnf(i)rmasf~aln me~a~lui sms a'tau m ms taJnpa .).jum!lah tett. cH.~.ra jlasa pe5'an p.u m ms tan!pa.sangat kedL nJi.ej'~1k maraknya kelutJan terkait .a kode .ar'dltanalh air terkesan btl ngJ<am. . • • II Pihal~J<t 'sendi t1: mengkl.m.Pef~m1rrtaarJ berfJlerJti befLang. P.a '01berhentika n dan I k.t ki.itj -hati.s.it SMS IPt.ijduha[l pen.e.:. lbergabll. 1 1.gy'[dle:r) naJt~!}lterrtu .engg.ktiYasj) teLah berhasn.g masftJ ada ae:[ajll bagi pel1y·eciiako[nten Wlakal.k.Jgi kiepadaJ pell'lye!lengg. mllclaln d1iming'~ilming SMS~ l~rJ: as amad:ern garnl pitJalk berwa.melalldsms ata.g mel'lJIglk~n pe:langgan dan m¢m1a. n pungka. IDalam rilis. Tjalndra Tedjia menyatatan bahwa ada. dan ta.lka.uru-b. 0lpe:r.l!lkao '.e'n8~j u~an g.ktlvasl} lanpa menyebutkan a jenis layarnan p'~ye[enggara][asa. yang ak~n yan menclqpa..alrJ pemeri nt~h f~ominf:o dan BRTil)..ell"lmen.da.kJurangWi y'8:·a) IP~UJdafit.a. G.tUlpaya antara I[a:in: .san premttlm d.deregi's~tMfl ~k!tiVasfJ.di kel1akan Ib:i. !Sat!kan.engg.ara j as.Di la rang.etJ ELejktro~i1'i d'aLam suaw K(Hnputer k danIa-tau S:istem E:~ektronil< t:ertentu m1Uk Or~ng Iloain.e~r~eb:ut.-:nm~onf1.ayat (1) dan ayat (2.~slelaIhJmenyeLek~l kQflten provider dan' meilakukan p.an (der.rl'g j a.ka AI1d.egis.ami ak~m:l ~ mem.munic'at1!0l1'l:Xl.sala.ra IpesaJlOpn~m~u. 'S:)I Pusa. peny.• . 36 1'ahlLJln 1999 p:asal IPenyel.n p.errrium wajllb me:nglftmk.ertiah.d i la:ram1g melakukan keg~iaMMl usalha peny.~iang bf:sa ketJa charge SMS preml um ad aLah lPeLangga-n )'a:ng J sudah teregistF'l!f.PClSe5]1 udiici.eLengg~r~ j~sa. N:Qirmaml.la0] ~ • fotl:.ecnntJernt pmvldeF assoei at10n .emllngkinaml meny.eh oper atOir~ MemUirut Thomas Aqiuines Syat!r~L~ ..amlisme' liDelm~lilUltah n uj~r Febria~ti Nadlra)j IHead of Corporate Com.I<!ep~da pen ggUlU:l a. dlUaktj kal~l s.engan se1lga la dari tanrpa halk ~tau m~'law~nhukum m'e~aklJ k~n iI1tet$~plij aJtau pell'lyadapcliO atas.. Pasal.kt. 3.ji b purn dl~a~\u~[J.d ang .etl'ingga f:rafik yans.anan dj:SJertal 11UJf.lf]" untuk SMS p. IpetlyeLehgga..[eh content provider yaJn:g.d~cek 1k11l!!.dapat ditJ uhmngi.i:sa.a. ta.i) berlang. dari i'tLi.j~ Heaq F@briariit] lr.u..all k~LaLainffya .kai membatas.. Penggllna .di ilillar kiendaLi.erita lam~ .:a'ri 'fung.kesus'i_la:an lke~manalrJj' atau ~etJe:rtilba!n Ui1)lI m 1i j• 2.kan sci gLe rt9!yj~Srop~ n untuk melakukan UNR1EG..erri ntah .es.m atas k. Via SMS plrl~'lmjum dan 'SMS penipualrJ.efilarigg~I~..eruk I'$.s.l 1.a.km.itu.e.MelUlg1mpi[ern!entasi~an sl stem d:e:nd.~mr [pll(J ptu'lyas. untuk bertJenti Iberlangganan I( derf.ecnm. ..memgenal~an Ib:laya Ipendaftarall1 (feglstr:asl/aktivas.arttl rugi sebagafman a .ldah di Lakuka. p@JtJwa.11 (lLejh RiUby Alajmsyah JterlKqd ang mem an.~sil .e pSl~.m'-:n'<:i:apat_ komp:lalf1 daiFf ~leLanggan dala 'batas .yang dilt. tengalh berlan gu ng daln beLum mend apat l~epLJtus:an teta. Jika nomor tjdak'terdaftar da:lam layal~.eri. Dar] 2!DOLebi.K beirh:eIYtl berlan.a Flremium.erb~i~~n terbadap pel1yeLengg:araEJin SMSp:remium berdasarkan mastl karl.n clan a't. yaf)Q.arJatu:ran y'ang djbu~t [leguLator.ditransmlS'ikaMl. j. tayafia.rim&o' SMS·pfem1l!m.tmniik yang tj oak beHiff~tPllbHk_darl.nggan ~ g: beirhak.akalitl . pe1ll8i~J'iLa:ng'anjd~nl atau p.kuk.derita.d~ r1l1ggota.n Ipithaknya.an b.JefliJ.kdcml atau [)olkum.elakul~a.-gnJtu.~[Jp:remiu m yang men1 mbull_~an kierugialn .e]pada penggij I)a Ie) Car:a penghemt1an be~lan mianan .a.m:lal)9:·-un.te:f:1\al1 t. . ~~ erigenal ti ndak tan jut tJe:rhadap CP M (~onteflt lPlr.eflyebabk~. .e _yang da.apat memlbuttikan Ibatlwa l~etlJglan ter'sebut btl k.en lElel~:tr(.diisi ... Dfn!ll{tUirOperasionall IMOCA{~lrUJ:donesj~Mobji[e and Oni~in.Te~e'lkomurdkas.a b:i$a dnalkul~an (i)per~to:rJ ~~ungkaplUJya~ .efl.Kan .eufrtungan d~ luar a'tu Fan yalllg a. 1M inggu~r. J Ira m:emamlbahkl.atau melawaml hu K(I m mell~ku~antrnt~rseps:i -atas UaFlsmisi ~nf()rm.Baht VII ::Pe.uaj IkielPutus.ku~a.ng!~lI1 hany. m.e!lekoml![ni kalsJ .trasi JaeaktiVasl )1 cliteri rna dleng~m:l LengJkap J.e~a. .amun.rn'tttas p.ui. 'op b.agaimana.fi1o liI:ik . 1tah un 2.oLeh p.h oCP_yang' ada.push.eaktrvaS1) te:[alh benh asU clna[kUI~an .f .ormasitentang j!enls. XJLjc I'$.atas ke.J:a~ pe.an s:aat ak. • • Sebem1arTIy~ !Pen~turan meflg~n~i penyeLernl. .on~limen Lelb:l m ud ah mengadli atau h mertg~ubungj j. kaLi b~ru~ha .a pulsanYGli. Salyang 'seteJ[~h keLuafJ ~nggota yang fnaka:[ t.em.rl'ggotaan.dia1rn.1lAA ini 'm. Oktober g J N.lumlah Ipelanggan te:rbe. .a:im .~slelalhJ berrusalh a mem1 nfmarlSl~r ptaktek yan.Kem.deO'B_an lkelpeR~i ngalrl uml! m'J..e pellangg~n'J j ug.S'i d.'iln. 2. I 21~ • • II .akan m. .(wember D'ituduh. dlikfrilrJ1 meLaLuf eiP akansieilal~ m. a.gan Flera.ga'riCJiln.lfl· audjt (tala CP :ie:ara ber~'ala. ada .erubahan apa.a dam sanks] bagi CP yang layamal1nya.suk.uTik yang :siealang . .asih tetap bl~af l~etr(~lPe:ra~sj m sebagal penyedia kontJeFi. djda. an Imenj.ellallui ~In(iosat (tan .n yang p. ua..rl'ganan disestl ai kan mek. .am'l an (de:r.m rangt-ta p. p_engglin.elakukan I~elrba.a. penmintaan be:rhenti 'ber.sud pada .lJfJ.Qrn:te: C)ommurni~atlen Xl- L5A Ta.enah Dug~ari pencuri:an PUhHl m.j as'a.I~Jbat~an oLeh Ik.e:r ff9'90. intersepsi 'seb.g: sL.ayat men.pertjg~ d ~P yang be"rCl'Per~s.el'}1jh..g'ga(J an.g. Operator CD. pesan te:f5lebut tj dak ai(aWl bl~af Im.. Tbk NO!Fman ~.Menerafkan $iJ)'gLes~ortc:. J • Telkoms.emal[Jg sudalh jadi c. iI1bersepsiyang dUakukan dala.219 Th IX 12011/19 .luljfo:t'rnasllka. l3UL.em1tlan .ew' tsrselbut. riM .p:aOt it! ubungL d j.e:rug1an i~~ngS.rntarll:g.enega~an ~UkUIIl1 a~aspe:rmfnta~an kepoLislan 'c kej a~saan 'c danl atilt! institu:sf penegakhulk~um Lainl1ya yan g dttetaplkaln berdata:n~an lI.'tafllggal '13.t:~asi'J. Hanya 60 Ang. .5A beber~pa.emf~\.permudah pelaloggan diaLam me:[a.lll:Jgga J. p.l.lLI'at. Saat ini P.eway. Inf.

.pl1i~~e·· pifJaR !B.umlam pem'beHnya mehcap~l sat_u 1uta dl. D..Itama m.Jct:T~-::l..HjJ:tf'E!'lIl::iJ!u.rtJlsp atau jrnlt"FI"I'~' . pemerintatl dapat merlQQnrrG.al) lp.It] peIDJiJ'eu.Eame hln}la Pltu".i (!J'le_h pi~~. sistem ~Qmunlkasi Ib-erge:r.cpa .lah cQnlietit prIQVhj'elr~ ~ffi sudam a j'LOOll~~ pehgglJr'ta.fJoh~roln'¥a: bisnts to.~ra onLil[l. merek'a. Dwt unri~.!lS:8J..petta.kat da Iam Sistem K. NAPAGUE Y~N(J INGURUS F'1U L5A ~1l.. liap di iSl ' pl:. .dapat berdampa~ f1egat1:f paGia:segi s~~ial~pU1Li k-e~nf)m~ .''[erima [~aslh. ~'f97~ tu rn~m.ng . Telp (0211) 72796643.~r.l1\as.juh~n oonteWit ~.a ter~sa !iiistemkQfllWlfli ka.~.eilet(Jll"MI p_~~.ermb~.• tlFUS lpal(eemo'lt 1bo[l ny~ sin) pati -i(1:uF:R~ -Ilg~ lbuat bEst § !laifl Id.s_a.eta~ sudan rerenj:adl kebutu h~Jl l.rmasuK .. Sebaga'i p~~ak. J!]lS"a.. '9'19' trus '9'5.t kita.J.g.k-ati .··.tI:j ~ndo~s. jllflgir"l. IB~ht~raRa ~ri.w ianti ho mlti sartuL . ti: pt'rpaifljp. 5~~r'I. pen.rt '$ioitusl g me_t. inj peme:r. $~elum terla-mbat .tlm! i{bmptek:s .Qidpu[5.@rJ'tj-tJ'fj·ti@tJ.lIlJtul~ p':a. '¢ltem'l ttart IPLJ. Pl.Soi y.jPUl$4 (::QMiiAUN!ITY ~:an C!!~um 1tw1tle~@tatil..k.A5rSml. 39 Jakarta 12220-lndonesia.1 me[altd fa~GeID.mbeli. yail1g paU fIg. JtJm~an p'en&g_bJnan~a mngat b~esa:rti1a.J~~aL1 bibu dtsl. ') * :P~ll~aLbaru i$1 i..omu nika.tt'f ida:k han~ ~e~:asre\tor bisnliS t ~Qmunlkasi t~itapiluga .gg~.ggUPl. f. l tt!rh_acl:ap p:roVfej<e'F' I({Qmu:nik'asi ~~er:gera~kar. rifi~€)ill::led1:a. tidak terJ.[I Leb'iti. iBeri'kut b-ep. palling tr~r:fI:a"k> b:e~uaF:a.p.tU~ipatr. t.{ !plJ:icSa !lec. a'tlu[pu[J dl ~re'ta afJii I lJU$Way~ 'dapat dtLih~t hampi.t~ p$da:. Informatika.1) t f. b""eii.(.h .meL1:ldu ngj Kepenti I"ISlln ma:~aJra. ~QaillPI.lilru.-.em ~omunikasi ~et"i.tlusbri tel~o ~ilJlll'e.g"@ ~nilflg tatit®.' ElvandQ:ri (Ma. apl1k~acsf sebuaJh.€l. bememb~n..paa[B ~eLeflO1I'1 ru mah.f be:r!1~era..ng dim'lilaJ: tid~~t .'·st'O[e: rere.• o• .g mefJ'muntUJi. M.R.' ~_ bi$q J'j" L~PG'!.ari madel lJ(stiffifl}fl y.g k.fnbah' balll.. ~i rJegan~ IndonesirL.ai.iitluaJsq. peta_ngg-al) ilJdia"bab soo. tfl!l(J Mi pn.r1Qvlde:f' nakal .e:i.d.oid) .al jtJ' IngSiUfrt.krja.a.Jisa' rr1.~jta b"erada dt sua.et pen) u~l~f1 ny... jam.s-ta) uo'per:~tb:r' malf\Jh.mI1. • • ' . _Perneri n~. lB~rl '2QSe111't }S.s rnen¥u!1IurJ kem!)a_[:f model..ar d'j .nikQ:~i '~!F8~rat: tang 'silRgatp~:a:t.lamantia:~..:a ya~__gm.r..NCi (Ibll:lsit). M.:dfa.1~uil5'a".III _ .el!...t~rll~bat· til~lal1J:l ctlnd:: ma:rutflya . pLlJlS'ct •.rovi dell'! bra~fk r"Ig.."'~Gai p.s.n negatlf dS1I1 'mefl8ctJerrtll"an yang negatif Iyilt n1e~.'bedat dengC!ijfJ -$istem :t[eteparJ rum'at! l' t:ekAo[tlii dan b'i$t1is ~QftrW1i~si b:erger:a~ im ~!da·mme·.ak.ern'QQ.m.d.tdrpul!ia.f .11atl ()pe.l'g8t~m peRi::Urtal'1l pubia..Menwnla:t m~UeiJ. lPI.' S· pecla I _ Pemerintah Harus M:eli'ndungii Bsya. proVi.outJeJ.lafJ mel~a.uarr j!!:Jga.~t IOO~cine~ia.pemerintafl.ar:'! mengak.~e(i:_G[€lfl:~1:an IPU!tS.attll~pCJF ke..u fidi'~ cnausaat. ~saflQ~tpes'at derlg.[~.efri. 'pf'sfitl:s kam.Ai~[J c[atl tlep ~e CS ny-a.QWsering b(an~et ptI~sa '!terKtiraS tampa jle.i d apat.i dan bi:snfs komu. .er::ClIpa t.eofltel1t.a .uAlkasi 1Glergerat urrtbJ~. No. .s.i11g~ln. Ine:tifiKacsi perru.sWltsta d'alam lfl-e.lu~.Lain 't.cal!l ~em~r It~~anaJWr pe. i'~lkl)tan stJare~. J1..yang sangat hesar. Bj$n~s_ knmun ikasi be.~f:). betttilrnJlla~ n.e cpU... Doserl Sekolah Tekrlik Elektm &.a"kj~"tas.QebqokJGr..~6id~J.tipengaLi\rl)aJlfi ~·~I?Ia.I~~r.ar:l ..am1t$'lg~ 't_eliltu ~ajja..l{· ~5ar)gat besar ~al':lg O~rnn.t€lng:BJiI pul." C .J J man. ·ga: daJ 'sJi.y' .d l I Ba.rpUl'l baoyak.~m.Rt!o PriYQ.J.reng..iQI1c..o . ttia~mamplJ dti'ikiJt:. perturoj.syata~at I mioJ1e. cBJ]l a g~ ada petubancill1 sarna 1~a:sf!l[J~:1~ lei Firma.g. Ta.tr.i.etllahD'eLi 'e@lJt@ottp tii !ID11stms.S'uner.Jn a'S:ing.a~ _U11:r'~le~ :eJla! .eortnm. waJar bita S.O~p_.eml !J:JFn.si Berge_ra k Saat i111 .lm.~ bj~aj ~.illali"lg f51rb .@tabl...andlJng Bida n g: Wi re tess NJetwork Pe rv asi ve Computing Tear] Jnfmmasi j j ~Ilan TWiitteli'.Ai.m letljdll.5.--: 'SaiTine .Ua:rca.etika..dl.g.r0JJ1P' u[fi.a~yaJ'flkat W[ldanesta.i~uQepat~ya~ dtllntlGtresJa b'e.ep~lfllan ti\dak.9 .J "~ ~ ma:u @hqt'J}(J. mt8rogguna~tafi' telep~M be:vgeraR"-.tJmlA yang hegatif.t~u ken:a!~a.ll1):~ 'g:a:9!j' .nfkfits.j.rJ:syah' (K<ary.i hl._.Qg~ Pi[JILSA EOMJIUiN ITV' e!:ah twi1fter ~:tab!lfJJ'ft1!lpulsa I.u¢latJ tprnalal:).'a~ j lIiga I yj{j efjl w1la&a1nsed.(tellfnas)JW<. lrb.api l~em!eti'iItah I be:~$'ikap"lt'las:a' bo~lQti~~"IlillU URUSAN ~U(m~.l1'eny.1f. J.aite' fma1rtff'ef'J If"" .erootJoril£ian JPui[saJt prrllSies ul:'I!~eg yang ~USa1ff\l atta· .etlerapa ~al'i I~:t~ll' ~rw."riam Rat.(!)].ak. Sehingga p~tut d~pertaoyah.endapat· t:alfl gg~lpan.pe[~fl. ~ .i@flesfa..ca:tm11'{ameba pas.]. bfsni s ~iQLam komunllaii nerge:r:aJ<. '8e'lUJtlfcI' d unfa} pms.rg.g1gat kienhQtaln~yC§.a.@:(tMa.ra. •..er).r"lp. M:eJl1yikalpl "ke:iFllllllan te:rset1J:t~ PUl$4 O1!el~lUJ fa.ku~j meng@\rr1La:i laoyafl an teJieKOm b1nikasf I .1 :.geft ba!iafmana.l' flam_urn bell_um jlu~ga.ng ':tp 'i~jrltaf\g:SijlJg 1 bulaiIJ lila:~aah~) B:amDal1jJ .~ff(.sume~ b~tJ}<.a . 1 ' ..a.ah dafp~:t.·¥a.H.gl~aWl .~orrteril P.• " :. .j. rerenj:adl $.b~ rr:l"en~11a.• H ~qt~~rata ya_rlIg. p.27 96. ~1~~embQngaJl tekll61Log. ~abJ\a. Sc.a.1tda~m.adj (IShil1'l S"lf'Is•. SlfftS dr ..6.at~Qcw:!sJqu 1'Aa. pasa'r g. Namufl y~.o. Office: Graha Indom:edia. tt!rkiCintl"o..fau' ~lun~a~ '(Ii) PlalkEij.!tJeiI:Jep8jJi:i sm~ . "k.lti. te:latl m~nyeri!Jp ke ~~la.(K'.sarna. ~~n:g 1~{jmp. Institut Tekrmlogi B.&.:se_[l.· diid~ngar .t~h).'1 5M5 lpr.}Cllp.~.i1aayat fANS) ·~~W'a1tJ..al~aituAp'ple.alt f fit Ber.eLek:IJmllntk(!jJ~i'.tu perk:antorar.o:a_beri o~ Cia -~. g da~ 'kJen_a pdh~ gals. . Kom:ell"lt~1i' IFacebaoll Les(..~ ?:~ ~:".gh.o.a arne· {liap :darPlJ:f. Anda ltlga bisa berdfiSJ.. . ~ Ph.l1kll"afI"I· peme_nn.rill}tQrYp. . kQrhao.t t~n:s.-5 ay:a: tillaJll l1J.ti nf mayO'rit~s '(.eJ1J!elh. n'm r"'.LalJ.eFdLarl'aJ~it:i[ing.r1es.om~DtalF dam'ltweet cila.si~st. Se:latn 'it~ ma.enls. . temt-u ~a rr.4..e tii WlNW. m~a1kin gtL:a2!an [Jrl.I~:saI~asti ha:p'irswa!. enak..:tv :1 I I I [Il~IATV I unn~:CI 1~3:3 z".sj'belgef.m~m()to:n 9 . ~ebBsar $1J btta .S yartg ~sitif da..si ber.@!iia't @.eotrtent pf0Vider).tf l1aflUS d'ap_ m~mtn~d~al':l'mana: bjsfl1..md"to (Kflryawan .Ln~a bi~n1's kllmUfl1ia~i berg:Erak di~ Iru::iQne~lG!J. Ma. {~~eo H. Fax (0211) 7. :~i_stemkomu.J. n ••.J!l~a -t'liilan.rI~d~j.isw~) rl:u:dah .'di clallam I'lya terd:a:pa:t .e fedi~i~si@taltrll.~ ~ .~' .J:(1jpu~sa.rasa jacH.r('lI~Rk_f.sm5 d~r li na:meJr pasti ~e~ed:!»t 7' t -pUllsia II IS:i11"l.l keUd.' pebt1ng da1ri.em:Hfld k~itll"fatl seput-ar (}~FmtiiJf (jan :tiiJ~al"laJ[).ta~ j:um'laj1 Penui~is: Ir.r 51!TTIUCi or.rain .:g~ral<.ar1n . Raya Kebayoran Lama. Emi r MaullJdi Husni.ena ~ebutuhaflflYQ yangtiaa.s.ell"ak:d'a1lam t~ml~D5.sa all1da .34 .l{· d~pat'dlpungkit1.l.•• Dirt" '9. !I'II'jIW ' ~ -...ial-... dl(}pefatJor yg.rl m-el'leka .JIkan banyak' p1~a~~al":l&tel'katt daba:m madel bisntsTl'ya: "(_te..las .l bitJ~~1g. J um Lan pasar ~'omLrrrikDSf 1ger:get ak yan B sanQ1il t be.iar:iY 'dl setfta. posHjf mau pu r"I ya Ketika Korban Bicara aaII1Yt!!I~ ~dl1)1P"m''):E~!R t'rl.RT~$~taku rel!~lal:(iJiJ.swQ..rger8i~ ma. ~~ukt. S'iiakaf'l ki fj1m I·emaH R. ~Inl ad~lahSMS.awan SW6s:ta) .. j nd!Qs:at tiP.172792718. berlclembang.L btsni s komllni~a.eg:a.maldfJ ."g ·me.sJk..tl'leh seJk:to .i·~ stl':! dpt. 1 1 uta.• i ilI1i~atJinfi[o.pilljfJ J<ita selhati-hari beg.Bal. up~~nm.c!nlt~l1~lj:i WAP.

WI·20fJ2.menj8Io..rgi e:~ektr(lkhni.f b.ai perJyi mp'C!Jene:rgi Itstri k.air sj:d:e).ae~tnJ:sjoJII Ilami n. ga. IDalam tiDer~embang~ntJ Yi\J Lith:iu m lonterus .ya.ah ~iIl baku mJf!'mbuat: !batie'FaJl l'i:thium-l(lrn.. a.iZf. batJeral LIUrium ioOn-baihkan sudah .lntenslf Ik.emu.e.n L~thlum .binam pada daY(1j·dam eqe:rg'i ~(atig .elblh..·· Li ma S..an da n dibentut kre d!aLa[M lbaler.aj fLiI'!!ll Ce U.rl. .alUl pada( s ifat D ilellTi hi a:rain ge l.t:aruJ m.dis.'noiogi "lNeptNJli! tI:Jff1lil'nal)1 ·sreeN:an bate-rai terlaiu suiit un:tuk: di.dad '210t~hlUlj:akhi my. Keti~a.!r'<lve menemukan QahWl~ terrryata.da tahu. IB.datarn en-erg.fh di kiE!rna1IJfJtuk .I-an Ward jsaJlah (seoran g prOfesor inset cia. larutan m~eta not ditalmbalhkwn k...troml serta ~a!r:bJJlndi:oks:1da.kasJk:ann ya Jll\:e da:lam prod uk.Ub~:blh . Inovasi _" bate-rai termasut: salai: satu '.tJUI1 k<emudj~n~ e E~nF!lflw Ludwjg Mona.ollrl 1970 yan.ebut Ilalu m~erJ a:l fr g k:emb~ lj k.iam G. nam UIU:I ya.epa.dan MT I tela h m'em p'eirllk.ektron . IpeneUtite:rslelb.erl!e.emudI~n habts sehilllgga tJarnus.el . vendor-vendor S-E!lpertt.dimHiki .r fue:lc.~mIPlr . memn iki ~epa.ell.k:ura:n . yang: dib a~n. IDwl Minggu~m E.vember I • • II Dibr. pemah mati.an j at Ina. :Ba. :KJeduan.gunakan iWl'l memm'kJ .en k<etil~.smy.elh .gUlilaaln bahao baku lal'f1nya .ggi ~larn u n .s.ji[ang I~JeJilUl (keel l d1b aindtng peng.mlbahan yang paling :B:a r..ja butuh waktu -.eJplIt" d~apat memgganUkan ·'eLektrol.dan k.tan meLebfht1 to 1m e]IJerper menit~ . tahum1 ra:39.sn is bater~j fueL c:eLlJ.ela'ltil di:g.ati'a pe:ralngkat mobiLe sep.ml berge.e~al1ot sebagaJi karndida-t kuat p.m ada.teknoLo_gl.mlenj.od:uk be:rigerak seperti la ptop dan ponsel. Peneliti dari Untver. yang sangat p.l) 1 'm.enggunaKan t it.el)l Kan de ngafi n am..ec:.M.celL' ada batknya ktta bica. Ka:...F'8toir _y~ng te(buat d.dipr. Dienga.d.edalnya. yang s:ama serta I~. iNl.kembangkaR sieh ing~a inovQsil1ya terJJQmba:t.ratentang ·~·LiUdU'~ jon ~ t.. aliI" btsa terur:ai m.citif yang fflemrgandlJfJg UCoQ2. n B1elDera[pa tetm1o'hjgi'terbalru ~ebell1 dlrnya sud ah· ten~~(ila yang dapat. iP$"7J.Ka:to:da )SlI dan Uthium rp'et:aJl .es.enel1t1 dlpat. ka. suatu messa yang.engc.ejpii.aga (jISJebar_g:ian ·piesar ga.t'ert~uk:tJ mam p!JJ men]~epit L.~t if:ln~. iKe·UntUngan ta. dibua.. namal1ya fuel Gel L .~. ya ng.olok..rja.elb.dalam tWJbulWinya menjla:diUsttik .:~. mlembentuk aj'f yang sellanjutnya dibuang . Casto Compute.tau Sai~t ktt~ n"Iemakal b~telraj~~ ~ ili-h')f1 b'ergerak dari neg. Matert yarnlg di.m.an E .aksl.. Sifatrrya _yan'g rf!cn." ahLi ·'ft's'jka} ya·"g merlJP:~kan pelfleHlll l[l. clIk. Apa'kah tei<. .i1I1~~ngbat..clha:rge .ihnya yanJ bE''nlpmuncut vers. sudsb lurnayan Lama mehemH~an fueL t:eU. ]!. teedscli lrig:gns banJ-banu in.ait~rai Hthi~lm..ng pa:lj ng Ipany Clik di:lpiUh vend:orseba..]lika. para.e..E!.oIFlma.n notebook sel[am~ kira -Id\ra. - S Pa.t.inl Water Ad ft bamyak.ube:rttipotes.an olteh .aha rusmerr) b"i_a~a~a dl..rnengaLami kenalkan..b1.dei I~a.eukuran ya!tl g dltentuk. L istri~. u nt:ukme nj!al~[Jta.ya mem_bentuk.ai batera:i yamlg taru bentukffilya -a kan Leoi h . n IPO. 's:oilld JiliJJlffilin flelksibel.en j a.ni h.ek:tronit<:.m hardwQ're ia'..m.el~tmUt alI s'eb.d!a pf'oses·.e. Ika[il'd.cil.eda dengan ba teral yan8.~b\jlnrend'~lh •..diisi 2-19 Th IX 12011/19 .g sarna .". Ni-Cd.aran ~e:[.{.kat poftabel.erba'runya'.dalam hall niada poL i\m. merupskan -:salah. ·l Ih .er dan CaJmpiLlran .eng.arrg!=:ablejl ug~.se:bagai ·.• FueilceU ·f.5eb. tetap ·sa.u mbe:r ten..eh!!ml.emang ta.i~ .!l. . t.MrNlurllt.Q'!am aolat le. baiterai :lithium i11uilai _m.Qe'll bema han ut~m~ m.l:Canu nt. Sej ak.tang '~fueL .mengatami kemajualn.. ''-'-.up Imengi~j.i[kaml I Me!tI'i\!H>lO~ O~t 'v PmbJliiI'~OJ1IE! ~mbr:a nlil Anode Ca~~.m-ion .st.n s:tgnifi.rg.ta hur'} l~l[u J p·alra vendr.. . 1 - . WhittJ'Wlgh.epada kas para k!onsumen yang m.dan eL.bllat.e:rti pom. baterai ierkeso» sepert: jtl.al[..ell poL1me rter li hat :seperti 51elbuaih ffilm yangsQllia. yang W?.eiperti sebe1 umJl1ya .. ' .aIr1'~.e:l'~ juga.y_ang berasal dar1 poUme.os.. . ba:te!f·ai ifiL Ada..akan -p.ai. 3 .lk d~barJldif'lg~aln nfke![.ol.al U'thlum-lffr:ls:elama.a'.arl1ya rn_enganri:un'g. 'IOlsh11t)clL~ Hitactli J M..arna.a'nga'nnya' s. barte:rai Uthiu.esk"tp.lce'l'~ Bat! kan palra vendor J. ~eJi11dh91il' dille.atifk<e p()Isitif.i dUst u LalUl:! mema.etgi Ustrik.. • • II .e:r~j dengan metan()llcadaln:ga.aya Ibal~wa :g:el baru ters.arJi urn·(~I~ Lfl..ew<slbiUta·s mak.n meng.s.~ eilektroda nega tJ'1~'yang terbll at dari lar1Dcul grafit 1((0)1.d~kan IpengganU baIt-eta]: (:~ fum loOlil'..anta.e katrJdafyl~'~ l(:eU (.it c~ir y~hg.ang dlkembang.antar~a anoda .lk. .em.lo.fs: bahwa jlika p.f".n p:e neUrfaj'J ya ng in tensif s.eriJtJ. t. Prins-:ip keirjta daM DMFC inl yaitul. ~ I' • II • (.aIr c 70 per~en. p:.Uri allkarJgel !barn.a Me'Itr. te S:ej:al belDe rapa .s1sf: bate:rai t'ii~e[ (NiMHI . ..[u5.yawa lhidrogen dan Q~sjgel~l.mersia'l .eKItr.eilalui sepratat()f s.asienyawa Ik~imia di . m.ukan oi[..anti UtlhiruJm.a~. d:en:gian udalra untuk. .emb.n . K'anma s:el pIlUme:r" memiliki stfat f}. _ ~ ~..'i ·dijd:lInia e'lJettionfk. Ik.Lalh :OMFC O'llfsct M.engub:a.k..w~lI d~h merJ~mll ka·ln IP-engga~ti b~terai Lithium-ton I(U-ion) da.ua. perangkat.a~dia.ga:i.~· dan elels.se!rlng di'gllnaJ.oJto:roLa.. g hi nJ~ia saat f 111 ma. dan Chattes Langer m'ernopuLe rllklm .ekt mUsJs.tal< lag] mehc.ah prn~on .dn.iS.h s.: ..cell!~Jk<etil~.siln.ejlektrlll it. aw~l~ tahun9'O·a. fUm yang le-o'ihtipis.awam dengan·teknollogi fueil .ada: d:asarnya a.eS Baterai I~ 1.wan dala.. met)ghasHkan len.d~ans.tli ngga 1G kaU Lebjh ~.seben.el~Jagai b. :['e'ktron ak..-a:t. fue~ .et>eij".epertJ kfta ketahui.k.a-l $Iesual n:omoJr dan j[.si h meo j C!di .en. h1.p:fioduk mereka.n.cHba-wa I~eluar fuel ·celli dalam b~ntuk )arus lis:tlrik.lici"ptakam p~rtama kal i o[eh ·Sl:r Wj:ll.engalami p'e!11J aha.etapf .Siem.ehilin idea!L diguna~an ....t1l1arn)la tidak Juga.ertam a !tali ditem..UP Lama..eng:g·es. ba:gl Ipalra V'endQlr lIfltu~ rfleWl:gapll.san'O at tlp-. dianggalP.kan oLeh tim p.ciialam seilll1Y~ sec~[ a knqs.adi air darn d:alaAm pr.{all di t:emp.digUfialkaJn s~elbagais:umtber d ay.a pad a t~ hLi.ebag~f.Ams ters.n p.produlk'Si komersiaL tahllm ~9'9'1'J Iprodukii batetai Uthlum-j.aIrM.lapiat digu nakan s.udian belr.. A:~dlr1rJ Syaiful!lah (darJ Dlelrbagatsurtlber).~ fflJ:ngbasjl[kan Ustri k.?' .:roV:e p...~atu kelebiha.'a!rdi~lrf bahan :8:ell.a.eJ'Ialkain «fuel.gel polimer dipoton-g.eluarkan biaya y~ngte:rb. j j mer:lt:Ji~S.ri k dan a fir. J I 1~~J=.anoda.eile·-mefi yang berp:e.ng~an polhTlle:r baru s. mellTl.el1ggun.ha n inib!enJ. Sa!lahs. DMFC seb:enajroya telah cHI~embang~an :se]ak. blrtuh e!2i:u i yan-g.o. _.efpo.(:a ra' ten. .listrft t~pi cu~. .uk.uf:a~tll r y.~tinya.. irit kOmlsumsi daya dan mampu m~enambatJ waktu paKal.at Ilamban.g m.ec 1i h no - .dibanding pendahu:~IlJm1ya ~ep.! baterai yang ci'ibua t den!!l~ n m. ta..ab:aham baktJ y~tJ g m~si h mana:t.ei~ekt:ron in ]lla h ya ng .rena mne re1k. iPa.!Ja.embuat Ir·ev:€). Fuel cell p. G.de s. :S.'9'91" l1thium -ion baterai tidal< m.rke:mb.eLama l..~ ~~ .=s.mampJU mengubah gen.g.wl sudabjeLas tJernukti ba~wa. u ~a I~al. mengemba.e:[.akus. Bateroa~ UthilLlllm kl'li'll S.taml s:ehingga 'tidaJk.et :kie.da.etebaJlarn hanya beberapa m fklJ1o.e:rf.et:Jgg. Berbeda sekal i d.~inf dapat dlbuat rnenjlad:l.toda k. p.e'.~:1ty of . .ldat ku~t IP-en'g:8~nti bater~j Uttrill.rak dengan airatJ yarJ.ettlan()ll Fuel CeLL) .Kai catLlan daya~ S@fljlawa kIm).erti.an p:t1nsip yanm: sama siepert-i m'embuat]~eUy.ehllUfgga e'i.ater. $. Ya'ri.'It ~ .rI t 9~9'"1 on y me mlPtudiukos 1 S Sie·.- ~ Sie:d!ang membuat mo'de:[ plraktis untulk m..-ton pada ~lmumJnyanaAmu. Bahan ini dijlb. saet i.adibelri a rus.bahan :KatJoda dengaJl .e sls1 arnod'~ baterai {f~~el side} dan atkan terutaj mJf!'njl a.alat 'etektmnllk meml§l::muna~:an baterai LIthiumjon. S.£€!. ri n .hda htJlu .sterSiebut dijbal[ik untuk men!!lba!l'i'ilkafl llSt.di' pr()to. ~ {~. ma kan ·eil..ha~.hidrog~efl d~an oksis. lam . rp~d~ hal ~id~lk .apisan tlpts Ip!laS!ti yang dapat di la:lui oLeh k lon-·ion.a..ba~era:iUthiuffiion Ipertama I~.sat karerna tei[ah m..n.uat dengan m.rd.emikiaJl.eJaJk.mcJingkan petangKat lain yang riisematklm pada ber.emiJdian dlpa~ .menan k dan tJda k atkan k...a: en: fuel. 1n1..lk.atunyaa"dail an ltlh ~ fUe1.m proses f'disdJ arg~e d~a t ~redlarg. marn. Ustrik. eetl terus melrig~lir di .. l1tlhlum jiauh l"ebih ba.n diban:di n m:littJi Ulm:-l0JI namUil prl)Ses adalPtasj m. dJjla.e ~yaitu 'e lel~tro da. .P-no<'O' .cara Ik. Oktober ·1 g N.eb:ag.en_gg.eltlenaplya darikedua.ri banJ ifli I~Jen::.ang.g b '~.ut.eifdah ~tat_ ~onversJ .f!m pada. $. baItelr·ai Nt-Cd dQn Zffl!( -Mn.eeU . dipr(tduks:1 t~lh un '1.d:i ~erp'un..ng ·a.k mudah. art $lsrIJe d j j I • m.e nl~lperrarJ. t j • • p!JJluh t~.ag. vang p.g. untuk 1m ohll hybl. Ai ill" an .S.inerJar Uri. BatenJj liithtum -ion memili Iki ke!l'e.roise.n :vang ·f.emamptlan penyfm !panan sepeit. j. e'i. 1'5 de:ngan k..e.m~ra di (:rital ataq pe ra ngl~at pJntalbel flai n oya •.thfum .e.pOli mer (Li-POi)y.. Selbe lUm k'i:ta_b..dget e:iektrdtd k. Prl()s. f· _ 'IStl ~ U~I "~.eKltroll1ik.

: barusaja : dibust.~ . ~a. ~ ditentuk~f1 dn"as a :killJrang pas.ed1:tor iogu. ~ l.·· •.. ~c. 1 I .glLlyan.~ ~ ~E'.men-set lag~ : III ~ ifli s.iii • seJlerU be1rllkUl ' ~". pUih ~ . 'aka n e: ~ .one !II • Lan kah 4 " te nif'il'fi h.~ij. Lalu :Dagc:nm'ana t: Deng.luii 0'1..1. ..111.. _.ion f"" ". Anda Bagatmena caral1ya? Simak penjelasaflriya berikut 1.! : yaing akan di. .~ tombQi~ start 5ribu saia mela..'. PUitJ c .. 11f""·' " J. ":'.buail: ringbone dengan 'memotong salah satu lagu yang' sudatl..~ L!I~·p!I~p"~·!'lft[n~r- ·Ii • Setel~ih j . .'OO • iii ~ cut • Set.ka . . :: a klhir d:ati laJgu ~u ..:} anD. ~ent.i:t gamba~ a tau.• II... ".~ ~rul~l1d !W11r.an .11 munn..~ (Hp.~ Rll1gt0i1.~' .l? ponse! saat in..kah 1 5 m" • va I.(IIb..: S.enentul~an ~ ~ . ... b.. Software ma'i1akatliitu?: ': Pl ti h..pi f~m ~IMll~ 'ii j Lan kah 13 .___ ____~ ~ !ilL •• '~sieh::saf Ii.D~~":!~:.~ Set.h Ed i 5 r z 1 9' Th rx I 2011 1 I 1 9 0 kt 0 b e r 1 INove:mb@!f ReJerensi Spesifika'si & Harga Handphone TerperCaya se: .~ .i. 1I!Ii' .gin .ck .ak~tJd t!il'.emolFl : Te'ntuKarrr nama ~ FHe [agu yang..• ' ill! .n Ojpt.------- • '~gkah6 '.. } ~"'~ ~ III l~ opan mtJslc JIJntLJI~ mem t.diah: .'c:e : dan Password OV1 flo&N~".tl ] ka :: pertanya.r..engi<api de.: G. Editor Lag~banyak kita jurepai melalui .dkMpl Cl!t unt:l!k laW pH..software untuk PC~ nsmun itu sl!ldah btasa .~ .l.Min g' 9 u a .i me.lJiliO ) R~r""mOO[].1.. akan dilJotong.~. Lan kah 5 :'Masukarr Use nnam.fiLe'la.00[i.karl untuk .8.anap!tili<asiMP3 cut..I~. _ .>i~!'I(I~ ~j~~(j~'!..... ~ Pilih alPi~ikas:iyang : :a~a'lnArrd~j edtt : I1le.: pi'lih StQPlika s udialh Langkah 3 mencari ap!ll kasi tersebut. d~gilJnat\an aplii~.rhasi:l~ Iii .e:[a.' I'UIIII I~ ~ iii 'I! u~ .S.ali: harg'a_ yang murah.nse. II~ ~ !I~ t..etJu lall u pl~lh QVl t St. .Anda pHih sebelumrlya".I.. .orang .gud~ ponsel Anda harus 'mel1g~gUlnakah software yal1g tepat dleng..foLder I1g ada.Jii.:. Video.aSl'i[ll juga sangat rnurat h yaitulll.j• ill .)l.akafl apltkasi Mp3 Cut. .setain m!l.' .edirt la. II! l~ ~fiIt!I'II~ Jika h1. ~ : Pili h Play ymtut ~ memas. Ke.tI.Ail1'Mn 1. ·.eLatJ menem 1Ilk:an tlF ClJ..g~ . . r..~[]~~ ~~MJip'~nq..• 'i! ' '~'talu Open luitulk : m~mbuka . ~. ·dil • m. 5.!i·I".m : 'i! dapat meflgedit tagu berformat mp3 sesuaJ yang dHngi"l1kan..llaJul." Dena.iII1l· .---.~~1~l(!1iJ UI. '.:semog~ be.: Ok .jc~ .~gl. i.asi m p 3 ".' ..meng.. ~L1il<iQl11p.mait ImenGoiba dan .•..eJl)aaal - Lan kah 10 II! Lan kah 14 -- .r •• . ..--.1k.m'1i110 fitur caramengedit iagu dipD.edft.~ Iii ~ 1------ . Sedial1g.e '. Buv untuk ~ " membe:li ~h'i5~.agu yang l tho)..eser trackbar :: tract .aifile Il:?reu .angkah 8 : 'I' l~ 'i! Lan~g.1'" 1~!~'1[4~~fl. . ~".:i.opUon.lup:Ui'h..ng~n fUur P~I1~~d.. '~..sekQ'h yang me.angkah 2 PiliTh'l tab Seail'ich IIWI 1.titaml :l.m'aog 5udah dU.J II 'P sudaih m."1 Store.~ui"4r. ~ iPfilih endtika ....:.o~ ~~. I~ .a11 editor ~ag:~Anda dapet mem.ih (~o • • .: yang ada dlld~I~. ': :PiU.e.~ l~.-.Tab 10 i d P U·t 5 A D'vV i . rkilik. [aJu ..SiC f'een pjl itl to:mbbll m.~ .eLah se1lesai dowln Unadidaml :1 nsta III aktifkan apil ilk.ok ~..'ht ~L~ : yang (iii m.anya Rp. .. memori Iii Lan kah 1 Mela!~ui Holm. i ..it~!.O~OJ1~ II! l. l~l u Dengal1 menggun.a.• ' -- Lan kah 1·6 .

untuw< g m'et~'ak: ponsel .M em e"'f • • .t~ne N Secara resmi.an j allJit' WiFi .2 iiEl.dfdoWriLo~d~ atau meng.a.l n:~'s.u ..eei~nent datJ :Siebaga'iI1Y'~~ kila It~Lud:ipe:rl~.rI S.am1 t sa~t pertama k~Li [berusaha m'eilaklllk:an ujpgradeiOS 5i.~r '.ed.:t.Mert'lbUka.11:i ClolJ:: ~.g 'G:~J~y S "Willi" 5.Si9c. Anda· akai1 clibawa uln·tu.pefah·~lkat Ik.[fJlet'l~Jn1Jiall. • -.vlrtu~. Ha.si. .And'a yaJl·S .~eblhSegar:...au di:Silmp:a.~a:l1ar::l..· . Lalu pili hatJ untu ~ diag(JIOs.0.~~ Mela~u.td ! n iOS.yaj.rlvia l.) fI\~ . 11 Notmfitkasi Anyar '.eadi'n"Q Ust.. meng:guna~!(aWlliTya ..angat sed'em.k:a..d~ tab~et dan ponse[ rmungj~{irn .Dan semua atarltl b.er.:~.te:ttacr'ik upgirad:e atau masth talkut m.Dwi Mit1gguall Edisi 219 Ttl ~XI 2011/19 Oktoher ~1 Novern ber FitUF Find My iPhofJl!?· yang dulu membu. AIUl d'a IFlbane ·ml'l't 1.tau s.rhadapmame· atau itemarn1 :lew~:t ~n'htak I~ira. 4.. perrubalhan 0[11 game Qenbe'f' Juga Lebl:IWl sen us. j.smSon ~ .etJ:ging.~ karl m~e:tes:."!J:.ng~at-p.~em.Farng~at.~ E~TeJX!".~-1::i:O~ M ) P LB#l'o.O-getspr. (Us iJ I • • II .~tkan iO'SS d.~ d.~m:1 pad a f1tu:r baru J }la. 105 5 CJ'kh irnya di Iepas pettanggai 12 - Oktober 2'011 pukui 10 waktu setempat (SanFraJ15i5CD~ Amer.etika prose.: 'IJlli'.gg~un~all yan s.ervipes ~Uas a.. s.pnai~m1¥a~·lettk\B d:J: a kante r:s USUf'I Usit darWi a1~an me:l1jha~a:R·ita ~etIWl.tu1i1kalWl ~ptjiKa.a.~fil:a pjsa mem~al!~i.si ya ng menawairtan A!li1da u ntulk.~ar[) nya la'f1gfS:lI ng .l1i veni 110.k. Sep'ertl bi.tta ff1lemb:u. m engupmrade·rb:s akarn m uncu LAnd a.e yang ada dt pe'. II '!""':EL - --:? 0:1:.h.!lah.i"Ia rOS di se-'luru h dUfd.. A1I1da. ada di perrarngkat tailrr1 atati mern ba:c Rup··ft ~e41i[. o.:~ .p .pLeted.lEn. _ .!~~·"lndW ~f.And:a harus m.U-K·.-- Se~eLalh meil. .colm/~ tu Ii'Ilesl d'ownll. j ·S~m~u['l..ar:1 I ~.as~"And~a m.3.i': 1:"lp'~ $eliernar1:l~ masih b~ln. Itef~safl I A.lrd~I:. Ai['Jdabba mI9[. .:f.Uml.komi jCtoud.darFigam~balf'ke cialaro Jberttu~ i.elatruka..fi :[e yang .embu~lihkan Kabel d~ta~..ga..ami urltukbia. lH~l iil. ~M A:II" ~"".lc:}aJ"l .Lebih Ser1us .k.1Ils.tlE!I'!JEllw) mel"'lgebli:Jr.fselput mu~·ai IOlsa a1. Lalli G~an'd'guaJ[Iersebu.a.kat.. tir8tifil{a-si. Getting. ~&f$. "tP.eadBt Sle~~!'tl b\1~w. . d.0 W'lls hail te.7 .appl~e .~\~t'a pirnullu . bisa rm.ya.~·~o'l':$ (In salem.5o ulPgra.~tt:qmJ]at\a r') ~ntMik \flleLa~~.:' mer)entu Is.ew. .6utan harn1Ma pada tal!.olad/.k m.1 T:"LL ":.- Oi.Clitkan d ua op~' sfint ]e.n iP~oilleatau p.tld'lkan akun M!OI~jleMed'an be!rstfa:t ber1[y~ya~.mela):ukan upgrade tanpa masa.ghalaml g1 IIk..~.t ------Wr':1l. Altilda blsa • • II kiet]k:a.:.san'~l:atLa~mudah.An..~ln. Sebualh flctjfika.g:e. ~~i'~ : tle.! Afl ..roelJili~~srt._.~s. .mi:blko IPUli.~:ertJal:fan~t-a:pi Um'fW'k.acta.mpl!r. Riead'ing Liist di Browser : .m kaml selatu m:ene[J1ukan .'r:(a lang.. Started .e1la. a ta~b.O'.atuf AIPlpte I!D.f'l1)UAia.endown Load Hu nes.l1f1:g rntel1)~uat iiAllf1i:nle 4d.[a menyfmpanrr1ya untuk' ~~Il(j.dia ..:::L -:. de ngaml .i~f1one.i:flp.t:I ail kI:ri ke [ttl II In sta it a s i .l:d.udian _ha.te FtlU bung :langslI.hi!erf' ~as.:tore u com.d £11jiBon1<lO Am'lda bi.atas] da..dowI1Lo.lu toan penggu/1a . Slgm i..it mel1g:gangglJ jSa.un.jtUJ Y:arn'g. bisa rmermfUh U:i:ak.e:rarr:1_skatiO$· Lewat USB.gemlerttar~.n dengan Apple 10 Ilawa$ Amlda a:tau bust baru.".t :s. pagi di I~ndones-iaj' .e:rangkat int:. jQ Sttt~.ukan k. La[u .. sudah Tamp. i'jd..sA 1i>_eras.sm .remoy.eng.~ek(lJ.Fa. ~etwlt~~er..igtttll ~af\1g~AfJ.qJ tenm.atau me-mang ti. ..O. si-h~Jing dan it loud IKamera Terl ntegfr:a. I • .s.a:ca.erijlla di~ larni oiLet! semu a pengg~.if'~E.e lGs"i Phtine 4~ tPad ji:Pad2 j.dak ada hotspot.arnllilen. GttOOSEl Wi-ff N'8twmk~ a Nah'o!ork ••• ·ti:.baru.ang..eWldukmJogp~e. at rn ft[oud.d.cia.r:ddl's.es_ :fUe pelrrrt. Anda tlnggaL membu~a Hunes t>ed>aruf yals.5 jla.ukan S1etingalrl awal. iClCl:ud .··ftar di n:J$aUdaik p:e:tlu. Narrn. • U:iJh:k~~eetJ.nny~" sJ l~ka n ikutji Latig.Bemj n1 talh t"eJm.de.qkhtr ad a yse Frrll:t"~ glr2!ltJ'5'..:ln li'itrol I - I "l!~~~..tt[Js da~~fr1 t1iFq]l?i:l.liufI:l. ka Seri kat) atau pas tenga'h mal am tanggai 13 Fitur-fitur Menarik di iO'S 5 DktDber 2'011' Waktu Indonesia Barat.ngakJbatKa'n gan~guan di server Appi@. I II. 4t hG. di Sie kitar . Sekiedar m.m....ny...u.od:rQUCh lrd G.l.n kalO11berha(siL .AppLe TV iPhon. A:d~At~.fJIae:i.nm._.i Editing.~edi~. yang alq~~:niupgrade .deng~l11 : . 9" J::.a.lti mer)~ge:sje rl~OlnOMl!j.enalk.l.i:t'iaJ)}t~r ~!aJIl'gada di lO~5 a~ rallsmpermuaat:i .il .1 -.kah -rlangta. menjelar~g..as uk ~tal iajBeiland~a) Argent] na)j New Zealand dan s:elbag~i nya.lg nosti cs ~~51noslii~5 ~ UiN1gEl ~!rn!tt~!1Y ~''t$ehllli send secara m~efl gLlna. dan tP.et ter.efl'Q~1l'I nGf.elk1t~r puk.!-G. . dan autJcr~nt\aoce.~~ Details III "'!' c:::3I ". 6i J1tUir'hlj yang IPa.l1 ptlao~.sJ plll.karn upgrade l00S.l[ah h~..rig' kie ~~Ul{asi~e.h ka mI.ewati user agr.[ 5'.erjalarn secara otomati.a"k· tekS ...5 melakukan upgrade yang bersomaan hingga sempat me.5.5 di ]http://www .nny~ unt:lI:k menyi mparn 11Le.~._.1sedtakarll d S1ec·ara giratjs dan tlanya m.aru.. verS1 10 .uter dan pe:ranS.ak.I'· C1r:'0~~ rea-e~ . tag] ~I)g m'!efil~fi. 5 ~ Game Center .at kami rasai~.ls!!J. : .elr'fnr dah· m)f!'lfI.da 'Sle]1um ~ah rituC!! l yang ha t1J s dUaJk. 1 K~-mu(!:j.a.enmr yaln:g sama. SetJelah mUfl~c l notifi ka!.~gps..kini dilepas I .FlJn~~inya rmerman! rma.l rahg ) d1slediaJkansecCj! Fa gratjs urituk· kita.: LabJ mengitubuml'gka..o~i 'IQuch..:tli . IDim U La-I daM OIPsi meng:aktiflan L0catjol1. J:.And'a blsa meng:gulna~. yatnii nterrna.Ap p le.~. hfllal1g.

d1'an. lDaWil.ta..ari berlJQ_fQi" IS.~ grafl~ pertaJIiJI21 yang' dijlltJat secara kOlmer.di seluruh dun ia.a. Alnl1mat. :Peru5ah~an. M~:m:perkenalRa-11 App Store sebag-a i update un:tuik iTunes~ sejk~Hm!liJs. U9ss·.ztin AprUl1976 .u:cUa n berga ntl .ioos adalah' sal.Anw.Apple retain meilnJIJ~l lebitl d.pJe" Imelln.iJ:(.iI<J pe....Apple·.. A!pple.n~lkalln ']Mac~ yang.MEMO:R:IAM Steve Job s:11955-2'0111 l Dongeng Steve J danAp.arna ..I(a$a:nsemlUJ~ : !~eM. Iklta . S Semangratnya unt:l!k me.?'Jy:allrlg..iJg-'d:].ry1'84 A!:pple m.ert~.dalam perang.i. Jobs rnem perkenalkan iPhiI01r)f! l sek~U~. kompute.epada . u~tama pada A:p'Ph~~s.i 219 Th IX/2011/19 Oktnher ~1 November IN .~ ntuk Imen. ~iOb:. n jj J1andq. • 27 Januari2'01 :sebuph 0 sof'tw~r.dieo g'ame .eri:n~erff:ace 'grati's doan mouse JCI~bslulus da:rj Homestead -ber:ha~.1'7'JuU 2002 AppLe mem pewi~elilalka..nuari 2008 d~]NeXt... I • 9 Ja'nuari .a' ffieinunju.e dan beraUn i~~a:' bidang 'Sl'".s.evenltrahulnal'1'll MacW(lrrtd.se'kal.2007 • . Dev:ehJper:s W COIIrI"rerem::::e.terface !~lanIilS re.maka eerita St.n bu:daya mall1us. . rnem perkenalkan • 24.!l"'I!ga'ln peral'llgka~t lUllnaJk XBng dikemblalngk:a11 • 1. memp:erKeflaU(a!1i1 i'Pad . yang kemudian rl"lrenama inya Stsv/em.Apple.Dwi M inggua n Ed~s..an setetaih.tstem .enga1r1 user jnter~at.ahinya y..e . imemlPerke. • 2.n publ ik lah fer. Jalol5.mbe'f 19 8. Wa:yne JkiemUd:tall:n r.a'~sehar_ga.e:rjiU~ngan. PU LSA~. lim Conk • Jebs l.fl.------------------1 .Apple.i k d~g!]talp.e pertama yan g d:ij'u.i~embaH bekerja.t.t:e' .dato.5Oktaber 2011 Alp. JIDbs jug. .dlops] .2 Se'pte.ph.sjl..genang· pe:f'lua~g~ml Steve Jblhs" berfkut w inf kami [I raj perja.dani 8-onatd Wa:yne~ temi1!Jn kerja:Ji1yard~ Altar!.1. alli'l Fr.k~alln 's... P:e'""sahaan • J!a...a!l1 Steve J!Ob5" da:n meny:a:takan b.~ Jata:n dim Terlma!~as:ih . Oi taih un yang sarna. riI~trab.xar • '.!1l~eh Clara dian Pa_utJebs.ancicscl@ S diellg4!1i1 na~ma l~.dlApp~e $. m ul 81 m enj ual the Apple ~1 'seha. "tnj Ikiem. penetnu. 2~99.rld] ri tela!) imeI1C2!J.1I1tara Jobs r.iztdd. s:¢h.~n~. Cal ifomia _y. $170 juta .1~Me d a:n . ferus:ahaan 11"111i kemucUan • 2'8 April 2003.ll~a l soo. juga merulp'ak:ai[ls.nama meflJi3!d~ NeXT S. j uta.aman terbesar.ustus 2itl1i 1 .OJOl5Uflem:lb:eU clivi si '~tul? g.da bliJ lain.ga.i .1upan • 19:7'.s.8:iran kota: .. (Prenu~i.Aplpl~ mefigullmikapkan brahwa meJek.i l.} .J". pembtJat."' 1 '"+1 .lanan hid ulpnya y:ang '@ilkarnte:rcataJt d alam sej airalh.aiMaS:tevle Wdzni'ak .2 H igli SCI1Mtiol sebuahseko[ah di :Cupert.erjadi datom dunia nyata.iPad pertarns dengani kompatibiHtas terh~dap Windows pada .ebagaiClO A:P1Pl:E~'.ij!l1Jn me [ulhcu rika nloy Story" :fibn animasf pertarna yalli'lg :seLu_rujh proses.t L Jobs. pIP A .igus en tefprs'neur ul ungvc.netepas ~D pe rsensahal.asa.Janua. me raup IKJeun ngan $l92.] Oscar. $:am:p:aJibuian aktklber tllhyn in1".n pi.volush::m~er fiMulU l"ouch'~. ga iran .eve .n:ey.n~lkalln user in.s: .el-.et yang' sukses.ani Jabs 'di' pill:g. out J • '24. ImfM"I~lJasai 1'9" 1i% p-asar sjma.l:]:~m:ai da~] hasil pe:nj'uatarn sahalm AiPpLe yang d:i(rliUkil1ya.lmud"i'~n.l. p. koliltsult.00'. B.nuary2001 J1olb".n J Clan me I 197'7 Uj~aLah Meluncurikan.ara ~ -.us' 'memlPerke.adfka:n ~lemegang:-sa. pertarna .ece"rdasal1'.t turHt ben1:tJka cjta s.l1 Ap~te yallil~' .o.~~uriclf:Jrkall Krpm]p.gai Siticon ValLey.b!i imemp:erke. serta merta' mem~lrfgj' bahkan penuh den:gan p.inJ5Stl perta ri1'arruyadt p·.~el1ma11l"111iJ$. .[100 . deilngan (nde name Cheetah.. J ob~ mendanarcii R.slnlm.la:mu dig]:tat dari ~ im~ 'IP. kern udlan dl pa:s~rkal1 pa.]:n~gsuk£es.dan men jad:] pernorn. • 6 Junl 2:011 Jobs: memberika..191'8 NeXT Com puter JmelunclllJ rkaln komputer p. satu Yili1lilg berganti . di dU[11~a ifidat.'y.:a nnya dUa~kukan sret. l' seb!uah p.~$7.$1.:dan ene.isnli:snya kemy..08 j uta U?hone' .4 mmar~ menj.tngmemU. • De'sember 199' JoilbJs·.~saan.n be~erj. Toy ~Story amterbesar Job.k1JJt yang lin. me:n:gp:tlliJr m u.. d:itelrtg~h dengan CEO A:pple.Oktaber 2001 1 JJko dunio dongeng bisa t.ahi r d~i.at IDS. n (a.ir Abd ul Ll1t-e.sftware.1l"Irek..~ya cl2!J1rl mel~.ri Mac o.ortabl.5 1 • 5 Ji.Us'CEO P1Kar:.F.etelah1.rga 5666.com) dan Ip 8iSlln.Aplp:le.Qbs ~emud:talln miind] 1'1 an k NeXT Computer.dimmkinya I~urang dart du:a lUiln~u .lmdur.i3i. 15 '~ahui1meanjalbat sebraga~ :C£Oseme.tiLI5 slehrarrg. Jobs men:dirtkarn.ar ·A:l::ul. ~.ers.a sebagaj desa. Di lmil1g~. in].os damn ml~mbesark. Steve Jobs.a~Z.•~'..nya J. H]ngga~ Ag.r d.eed Col~eg:ej :Ore'gorn dian drlC1~p~ (r Ibulam setelahn.delrls:anjlttaa n orafl. tal~d]a. di]'8ital.saat p~rta.ari~a-111elbc]h S AiPp.curkan Usa..smempe rk~:na[!~a!rl nLi Iles.mfkiran out AIP'P"te' memperkenalkan jPod.kan djrij s. OOO~PadS' pada m. Jobs meilngulldu rkan d] I'll da:r.ute:r Mad ntosh seh a:rg. y~ng s~m~t . bers. pemul2!J.imputer pal.1'Ol"lr tUd10S . .esmli" niernjadl CEO Apple pada even't MacworLd ~pO".AfJP. $ 9" 995.afJwa flK.ari 2.[l-perasjM~c 05 X).iller :ellAtar] (dr-p.aptikasi hi n_g~ga 0k.a Mar.h..AJbdutfattah pe:rsollila[cr. • Februari 199'3 NeXT computer perhen'tl dar] ibffisl1~ s h~rdwar.3.. Cerna tentang -s'e(Jran. telah meln] ual-200 j..arg~.a:ng k~rmudfan diKenal seba. ~S. :yal.n~lkalln Ma:c5.u.t:l ~)kAi r~. :1 c .n.alIw.e!~olalrn dari WQzl1i'a k.r: mm. .tober '201 :'1• Steve.).l kompurer pertama ..!nuarl2000 j.h '])111 kiernud:i.ebas~ai :lOt ~I. perusahaan tei'Slebut memlb..~tu peilnampila.an!d~rfltseha r'g~. fTlJInE!:s MLJ~.A'gUS.ef JaliclaU I(~u l~news.g yalng I~.r:sH.$torese.6 6 1 'ScuUey:.3..1 JCI~bskeinbaU ke Cal]fon1l1jadm.Di. prad.as:uk kedalam 3 Inomi l1as.--------------------.nuarl200Ifj Walt Oisney Co.na Ida. men.' • 1·974 J.!.ehna.nama meflJi3!d~ Pi.!Ii1jad~pre-sidell sekal i~.atj.ert~r.illo y~l1lg.Ag ustus 20'11 Jab5 meng. • JiCllnuary '1983 Aipple' rne[U(il.rote' ~~Qhn J Sc11. of the box. J.a'khl r J obs pad~ acara .Motlin:taitl View.le.ic:: to'l!. Job:~me. mil ia:r df)wn tOlard Li ntlliJl~ .d!ptalkan 'terbukt'l dapat diterfma oleh jutaan manusia. orldWide.edal~lm-dialamnya.-·seeara kome.Ap.r~ilfis dar'] l perusahaen rnilik George' Luc:as~ Luca. 519'9.. me'l'!yerah kannya k.rnembell Pix~rr se:nna..sijk.(~lhsatu yang bisa kiia bag] kepada anak cucu kita.. ftu) JOhlln ke.S X.uta Iperal1gll\:.29 November 1995..~[ll ..e~] N~X'!'ieharg& '$42' mHtjell1 ..a1l11~: mem peri~. .ftwa:r:e.~' mengumumk:ani l~em.5Ja. d.r darn d~ bu lali AIP'P"te' me'm~sari~~rl Yle:rsi pffrt~r.aoamka..erns-ahaa.rgi Joibs adalah sum ber 1:1i10VM·j ya ng talk terh]tui'1lg juml.nany:a lTulfl"Ies Imenju~~ 1 [uta ~agu.ruJlng~·n ke~IJ.ya .umber) Selama. tu da n rn.o.eru~aJhaan vi.k. 'U~a di b.art 300 j uta ]Pnd d~seluruh dUllia.maniya .arng' rtlirilp' .ta't 18. ..rtp!\ome da:n telah metwjuat 1..el graU:s untulk.ngah..P.

llts(ch::ngan des ktopyang Iffiietlggu nak:a FI j e ""..appd(fJ."iiiI!!IiiiiooII . (C~» Windows> . ~ lJHiiI .r:ry App. Elii'! ..wlr...:t.Dwi Mit1gguall Edisi 219 Ttl ~XI 2011/19 Oktoher ~ 1 Novern ber Menam.Disp.iftf mel1Jad:l . -- ~¥.bah Pilihan Font pada Blae 'erry Biosatwa pe ngguna' Bt ackBerrv banyak menghabi skan waktu untuk berkomunikas..a:rl1:nternet.II..a.'_~ II!!!:I!!.. ::: :::.e de~ktoIR.!lJj ~.sltllsyang lfI.i tJp"e f:ii~.. Jfka An.r-~hlk..u ~ii:JJ~'i:t.f:s comlt ree'-foot: s. pnih UEhao..ngganti tipe font BlackBerry sesuka hati.FO.!:.arJ tekan townbol m'sfI"uj.daprat meTnem u~a[J1I1Y'aIpa.. u..a. te~arJ tombol me'tlu pUio ~~Renome '" j.pUkar.kefngi.__.c.t.. (1ka.edla~a n fOl''bt.~.omptlt.mpute'r> Local Dis.ra: :'f'QJUlt ~ Paste flte' font tadi pada .:r'..6ioLo<-o!·~l~.... l "'-~~:t-&~.. Namui1 dl[[uair yang d~isH!dlakanS!ec'8. default Tan pa Ap likas i TelFltll. Ilep. .d)..~.·: Ci: (J.en amlbal[)ka.:::.--.An:datam..edia . An.ooiIj • • Menggu "akan Ap ~i kasi Tak fngin repat? Anda bis« den!(1f) mudah me.ailternattf fOl''bt.L"_~ ~ Dil • . atcnl email.kBerr:y dihubung.emudi..~ ..c~lBeln)...'~1 .. pfHh 1I'~":1l o!Il..KaiUI tfP9' font yang: in.. • _j II s.er yamg dim.'M:.i['i merrekan tomibpii menu. ..kptiga yQn!: dap13t diQRduh dari Bltlck.n~iifL~ Altilda]~u ga d'alpat . I • • II .l~L"'.l1~~~!'J! .u.ksed/kit pula ¥lIng gr:otis.difiel~t(i).ii'H~~"'·~""· "'"1' 'f!ltWIt.~ . $.r'a.Ho"'!l~'t L~C-~".s.' s~..f· ~~('tw-. menggunakan perangkatnya melalui BBM.a. p.. .nt: Fam il. !flcFo.uS.balh ak~aJrJk~ I perangkat Bla..5'l IB'l. Pili h "font ~(atigsudah d iin'$:tal pada bag:i:an .iJ'~. Buk...it lido/< ada yang sesuai .iOo ~[i~""'I3 •.~:.le· fOWl'\: tadt.le .m pilihan .rilD'evicei ~ .m mode flUS.cJ.d:a.dia belraga. masukkan .a. dalpat menigakltifi~anmya dei'\gah IT)"!embuka ptL1tJ~ll Op.Be.aska nBLackB'e:rry dari de. Pki1.M.da.~n -. . ~J ~ - ~~ -. .11.ftJnr:~ kU11k Font tadi SU:d.fliban apUkasi pih~k k.._:.o. ~ ~= ~!'II~ ~ '.~J'.i...re\en Djsplay Iijont Sl!~I~.7m.(~~d:~~rry App Worl. ~ .(. Dan melibat: tipe font yang sam'(J' mungkin bagaimana Jfka tipe font yang disediakan secara defau..f::o:r€JgeJ~.-j"Iio~ . U Mas:uk~e d'llrektO:n ternpat And'~ mernyimpan fi.gln .:.nmembDSank(1n~ Untuk mengatasinyoAnda tentu dapa: me..~~ t...i['i 'tipe font seperti yang teilaJ hterlrrs ta~ da:[am k.1~ -- :J.Ylang· berbflynr dan t.a a.sk::to p iPiUt! .ra"tis i:.an pjlihan k.dia dir.~e: The quiCk..UJah .la~'_$at.ca ra .._ 1:!.~~-~~ r!!i"11Jl ~~~::::.da Jngifi m.t~on> Device:> Sit:orage -k..ekstens.. Ter5edl€1 ll~t1yak .nambahkan fontj<:e· _BJ"t1fkBerl¥ del1~n pantu{1ro apUkasi.(m ass s<tontSie)j' j il~a.nya bt:t.tl 'saat iBll. pi U Ihalrl Iti daJr<: m unt.h:f'm a. window!.I..8h dapat dl:gufla. ~ FI!_"'!~~ • P~. bmwn ftll(~um.aFI\"Ii...CUI f'ile:"ft'int tad] delUlg.rba njCm.S Drjve .B' Mas$ . ~r.A.da .g.erangkait "Bla..ee font JJ pacta :s.tdy>Sc..~~ ·.D.1.~Uh ~~la~*!!J ~i'IMiIf~. .eJny. ~J . I'Ir!! ~~~I ~ .!' ..~~(J"'~.ekton C.· I "O. • .aml ca.nts I • • II •• ..o:teh Bl'CJc~'Berry dem'lg.r_-:.Imern1amllJaThlkafi piHhan .e dart .ckB1erryAn. !'~_ ..earch ba r. yang tebltJ varia tif d.: \.:.tII:~ :Paste ke memoti pellyitmlpalO Cl:[rl IB:~.e font yang baru Saljal df 'COp%.~~ .~~am1ada p pillman Op:f::ion> . .tekantombo'[ me-nu_j' kemudlan pjlin lilE~'p~ore' ~" FU~F~Ii=""L~!. ~lllr'. "Fe:rse.. ~~SaveJJ: .eI~tau:1t • . World.r.iml{o.Hub:ung~an [p.p:/lWWW..c~B\etry ke deS!~]ldQP dai~a. Ada . I ..pil'Q\r-ef ·~e la:ZM d-:..fi~Srn'oot~ll11g1.nan? Aill"'Jda biS'Cl].e. lK .- ..i 11 ki An.memtli.k-afl rk..~ '~Cutn .~~'r.-.~ ~ .l<!eywordj~foW1e~atau Ufr.

~ .lka.• ••• IIt.n""l fJ.i»l j!ilimpi .i:ldiler:~y.2:864. 11ii'1"~~~ ~[lI" __ ~~~~ ~ '!I!il! . f.we. • I dan j ns:tala:sise:ilesai K:llk. Ll1 ~~~~1.sung men.~~Oown Load'~ tunggu hingga prosi9s . tr till:! II!~y dtJill ..bla'Gklb.Siiz::e: .8.de..Ver:si&n : :2.rld.cam Iwebstior:e1 content! 251111 Um:]t~ o LtD PRDTECT:DR 1-("( r:'oI.er:ry.Kllk. f(RuliJ'H tHltuk Lang.0 F'He Sl~e : 1522 I~B !pown lead : t\ttps:j I aipp.we /1. D~..l.9 file.eveteprer ! Ice GGildApp-s.fl' fiLe Sille : 69 l'iB ht:U)::I..per: 1il9'¥in load: l(!unE\SH'i'lIlple Vers:ilon : 3.vejqper .Jpw011"ld.cClmJweb~lbi.lj~~Iii!:II)" ~ti~w~~l~ 11l!b: ~ IIIj' ~.. .j a'lan ka n a·pl.'..·::Sl..I:.~.if.:I~... GaUerV' • _1i'~'_~I 1i~'1~ (i!..lr.a(kh~~ry.e-l Gl"Jl'ltent 128l17:l D. It 1'!l1 w1!!rn ~ TiIiQ._. MA[I[IJS TW MOBILE" POj Rfr: Deveto.'!antenlt/4'6if is Gam .. ...:. J lDe. •• ..ackBerry Extra Fonts qllD~ ~n.t)0I!J ~~'IIe ~. 1'~kll!J'_!.J~_ID)' AIl!~!!IJ A~:__~:!:~_ ~t:_t. b:t._.0.siien: 2. oot ~~a5tar _1_ 111 2 ~G '!iIi_dIU ~ij flint 1J"cI'NfI In URI I g .:J I af.5..il~l.sj mt.np..KB https: Ilrr~!'l'wo:rld ..:£'4om& Download: Vier.Dwi M inggua n Ed~si219 Th IX/2011/19 Oktnher ~1 November ~ - ~.down:load l Font. IwelrJstli'.eg iiukk rti j1J.

·tr..dapat m1e.qua baru tler:lihaJt t..ej~ ntta.-()b l~_·l~_n'. nampak.a.arngambia]!':.d pt. Untuk.'layer ~e.: zc l1-!·~'-.:t:.ef...Dwi Mi nggua n Ed iSI 219 Ttl b. jtaj-a ran ikon dan s isi .n nuans.liOEO S:PE:ED~ ya.a.akhir~ .laluinstaU" •• ·ii". ..torsj yali'l!g m. mag!Mt~ «un'gtl.nlgt:elr.'J.h be:rllkut j .'-'l\ . 2.: ::'~t.effect.m pI.e.a.k.em be r I • • '" Yang t.' Effect ..o:t.. [:F:F E:Cr~ Y8jn:g lIl1elf..~ef~k" ¥ang d.ef.:~:.a. j ya.t:tpUkasi·. 1:1Umtuk .lnil b~ertU..a~at I!Idllpadukan dal~am p...a lbeli~e:da: d:aLam.erra ktii'fj. II ~. . mil menori k1 apli k[J'stj ni dopa: Anda unduh.antaJaJ.JilII.etlka ~ng1n mengamb<l[ vi.knl .piiit .e. sym boilj. • • . 1m ~r Y~ng te:raklhir flU:e:r X-RAY..r.dI.etlJ!pa~a~ l~ebaUkan d~ri effect fat 1 ya.MOS.~ . Ada.engambllan vidieo .Q.. ~ IB I Sol".Anda waiib memitik! apUka..e-tet. Lay.:.lalk:an ssrana.ek.alrea iInt ~r • j...dasnrot.'Jl cap'turel pell1. tersorot sinar X': j. .lakukan ~)p:stpenga. irilhtarall1ya ada laJh.o leI<: vi eI. d. ..". arokter sesuai dengan pUihan .l~eSiemua ef.yan {lDinJ muda].dptalkanl tara.turan resolus.rjJkan .. .alm v~c:II'eo.ap viSl1~:lvang Am. gratis' via android market" IlanglkaltJ .s.~ videocom Ii Iusion '.epatalf. 'fer:s.d~umtenga~ Cl. . AlIlda.ertam.aJ k1rj 'terdapat.A~iC. II Bllgi Anda yang menjadlkan video sebago.tLllra. mail nka n '" Efiec!t JUGHIT TUNNEL) menciptakan obj~ejk. 1i'i~' ~..efe. Filt.a. . ~x/2011/19 Oktoher .~_hj • •! Effe:c!t if:AJ~ m embe'ri ka ka rakte:F g:em.kung pada me.ada V.mtP'fJl~aJl fefel< 19radasl wa'rna yaWlg cukup ." ~"11-1<.k.nl licalra.ampilaml objek vide(lc. kemud~.1 Nov.Asikfl. Siete ~ahnya ada.:tllJllr ili'lii memberUcan .embe.et'ek tampflan .rilk.! : I.t ol. daJpat l11.siyang .m.MONO m!emberl~an . FlUeI' 1P1EN(]lill rnemberikan .ang me m berllka.a adal.rtla.k1etr~a <c[b]1e.tall1 di .ek o .alng dap'A.ef1~a fi} kessn o.d'a b"i:.ln! k~c. lKelmuidi.· frame..V'ang p.eapture (f:rame)'.)j dan.ah !F1L1"E. Cukup menaJli.4 ef'elk y.am bill.g hsdir seeaFa .a..%.erpada..elk:~:CI'id. r-:.ultuh p!an'e"lframe. (settiilg).. • vi:d:eo. bUka:h'? N ah.tIf"'" .ada.en.d .g. obj.I[ammya .a...serta tand" bintMg. N.-!".ajlJrlCjjsidan bagilkarnlh~s'ililY~ mella Lui :saranashare yang juga terdapat dt ·. D~n a pa.ter pada ta.MASK~ y.blla IP"OO:SielAnda menyed.R.ern'sltC uku lP flU ntk.bok den~an kontur Datu bata ya n.mena.Y. 5~_ 02.e:r .a. jP~ CHI~ N m..~ . Disano dapatAnda imanjinasi AndaASelain Na..asof.Ada -4 Pili~a.uk pada medium ten.T1oV ::1 -":(_I.n.a. :LIED flash i m.~t.elPerti F·ti[·~. temui beragam k.nco. file .ptlan.Lartgkah i1ya.on merm.elnlkanl pen:g. II .n) .k zooming p~. lkaralkter Imu~aya..n ~ 4 tamlWlHan vf'suat -p-. bemama .J .t:t .djCjj~tl.nya . iF~. (Ima.f~a[Jdengan menyentuh Ipaloel bergambar petir d.gah obj.t jajaran ikon bagiafl kir] .n .em b:e:tilk.ktem.{m"l C'bJ' I 'c.~.an memilih.ch:::!o.d. D . I'~ --: •• 1iif I :. seti. ··:tr. 1 .ek. yaln'S Ana.n)emb.'bl~_O.dia im.o.lUtJ'Jat~u abuabu. kiarrtr:as pe:Fpaduan . cIl~:s.el~ vIdeo .Q111 lJln'tu_k m:em DI.efek ~efelk t~dl Imemberika. m. fi~le-file y:alrtg a !fandt put~r.er pertama merupakan backli!:mundj .m..ctl)at ~r1da I!Igllilflakan lk.aln 'tam pii ~.enYif.~I .:.. II •i I PCjlQ._1.. melihat hasil r.~:~p~~r11en~~?tirn~L~arnll~~s'il II!J rekaman.i dengan menyel1tuh it.:I Umtu~. CORK IBOAR'i)m1erupakan tamp'ilarn dleog~ 2 Ilayer.kni : • Ma:sk.a.rT:HE:RMA~..e.e.oV 2c 11-10-()b -:. YreHow fk~ningJ a.flash..' sarona berkreos! guna menlngkatkan imajf'nas'. l!II • 14-.~ 'Dawn:load .anspta_ran.e(U.efek Stepefti: rnenggalffiba!fJlya dengan p.ka da.

sentuh serta -dukLJ-nga:11 l~yanatl OSWP7 dar.fdiprasti'aWDXxx@oiv.. 1.dhenriywahyuxx?<'@gma.. Makftsiih atas ba·ntuannya.cam' HaiAg'Uls.ng.enal suara untuk SM:Sseperti android yoke to text pada samsul1g: galaxy Sill ? Dear PUt5A-~ Saya penggllna Nok:l:8 E. h kuat 2.2. Mesklp un baterai tjdalk developer telah m'enyediakan . rnakfn jaya...<.Miihl m.G\. dh@ndywahyudhy .diisi .l1du.'imerk LG atau SAMSUNIG belum dii ujipada 2.r:evtewnya ~n.kasltl bariyak. ada. PUlSA pasti "akan me. kenapa ya? Bagaiimarla cararnenam-p. mii\ka Anda pa tutme. kim-akka kaLaulIpdate so:ft:wafe yang versl terbaru ." bag:us mana android dengan PUlSA.padahalponsel m. '11(0. tapikalau s :ar telpon dan stand by mas. Jia(H jilka ponsel LG atau SamslIngWlndews PnQrie "]telsh beredar secara luas d1 Iindonesla.1 NDve:mbe.::epetsekali panas dan tiba tiba baterei pensel terasa p'anas: seteleh Met rnatam PUtSA~ AklU.ak ~etiga.l~:arl menu kembaU? Sebelllll'mnya aku satunya adalah V~'ngo 2.. tapi begitu r trusmenu di BlackBerry ku hUang.ggun.Ana-a bisa men. (1phone) daniOS Saya pllnya Niokia N95 kalau buat brow5ingr.xx@yohoo'. aptikas:i peng.cDm Yang pasti kfherja ponselsnda terbaru akan memperbal1kj bug dan error Yang.Diwl Mlngguan E.com IDe.g-le seerch. semoga tabloid PUILSA tetap 1 dii ha'ti penggemar - Flash pt~yer Sam sung Galaxy Mini Hcd PUILSA.. Says sudah pernah hard reset dan masalah itu Itida-k tiimbv~ lagj. Gao. .. Raya Ragunan No. Secara oflsial belum bisa . Mall ta l1ya niitJ . Al1diw. Be~um ada pemoerttahuan secara ucapkan terima .. Nlolda. 1• .ggal dan sjstem operas ii lai~11eperti s Nokia N95 Dear red aks ii PU l. om c Symbicm memiliki k. Temima~asih. .ri ma kas..usyuana ai'usyuxxx@fm.Androld.ar Dbendy.ektivitasdan lo:adiilng aptiikasi.19Th IX1:2:011/1:9 Ok:tobet" .i.'.i..ag.e~1rIj a bakal masuk lndenesta atau resmrj dari NokJa browsing dengan eha rger nal2x'yang ekstrem seperti Teriima kasi'h p~ayer?' -' 2. untuk PUl5Am'aju terus .as baterai selam kurang ~. diupdate. BlacIkBerry. symbjan? . utama ~pUka:s1iflasJl ptayer~ mema. Apa d. suara dar] p·rmgemIDarig pU.n.3. i r lMOTABXl 1.eung..dengsn bateraiyali1g sej eni IS. Kil~yYaska It..oid m'em1l~k~ keunggu~an dalarn ...alternatif supaya Galaxy Mitd e'isa diup:grade .g baterai..pa ~e~ebihan fr. Sa~al1 pefbal kaninterface Dear Aldl.mslIng Ga~axy .k ce_:' panas dan mati..akan - & 51 . ..ii Sa'msung Galaxy Mitd tjdak bisa dHn-sta( ap~ka_si nash Apakah batereinya tanda tanda .:$1 kor~.Pada. Setelah~[u si~akan ceba Kemungkinan BtackB:erry Allda kehabisan ruang memori untuk me-lead apUkast Cobalah dihldl-lpk:an kemba.jadii tidak bisa untuk bertelepon dlfpergurlakan secara bedebiihan~ narnun tetap 1 . Tersang~a.gulan karenamenu dan flul1gsjnya.di fndonesia 3. namun beberapa sii't:urs jikamungkin cobalah untuk ROM . untuk mematikan danm'e~ep.Apa benar nckia 1101tidak akan dijjua~..• t:e.T@gal driroo~xxfJiive .rail. Roodee . • I• ~~:f~ • Foru'm - Fax: (021) 780 220..U tidak 3.layya.co. J~ka ~rnas~ M 1 tetappanas.ga.l .kal1 layar dian Google seperti Gm.jaya ~. Sam'SlUngGa~a.Kenapa ponsel deng... .IMOTab adsiah tablet yang nanya 'memrUfkl koneksi w111.i tI . kekura I1ga:I1l1ya? Iitu saja yal1g saya tanyakan.e Maps dan ~ahl-lain. yalig.ke versl 2. Karerla ~tU1 2.:.G3.mengopbma~.. kembali.PUILSA.....3?' te~pasa. Pade dasarnya ponsel yang diuji olen PUlSA ada~alh ppnse~ yang telah beredar di pasarsn. - den-gan beragami '~'nfonya.diOI1eS1 .r . Seb~ljnttu lel:Hhefisien karena firmware Dear Ro'od1e.5At 1 'Iertrna kasiih atas jawabahrnya a. Dear PUILSA 1..am rubrik test: .x.iackBerry.3bisa untuk telpon atau sms seperti di ponsel r1g. famiitlar d~ :kalangan pengguna seluler 'meskiitJun saat 'iinii tekhO~Qgitnya-agaktertjlll. Sa._ 1 .m' HaiKUqy.? 2.C7 apa~ah ada.:i. semogaPUlSA maldn . serta beberapa -apUka:si pengenQ~. 27 Pasar Mirlggu Jakarta 12540 bn)rW$ill1g kembal~ masatah tersebut mllnC:lI~. arus pende'K -dilma:tnboard ponsel dan SMS 1. ap akah pons.5 Surat : JI.3: hart selesai bro wslr1g dan arkibatl1ya mendada:k mati.ga: - batend atau adarnya. Goog~.emiUkji umur pakal yang 5ayarlg~hyabelum ItnendUKJJng terbatas..Qiul1gedrop' atau gmana pernah say-a glUnakall untuk tersebut tidlak ya. IMQ tab . diipakal dengerirn musik juga mendad:a.mohon bantuannya .rnemakai ponse~ B.ebiih3 rnenit. ada penambahal1 kecepatan kinerJ~l dil s1.a:iil.xyMini bisa tjdak diupgrade ke verst 2. kadang.penyebab Lain seperti kenektor "m:enukar .

Jllg. 'legarrgan Jni Iberasail. B~ri'. ktta I~ihat tJerLeblh dld.Ap ak. dengan biaY21 pengkl!m211l ditaellggung oleh pemellang. AkantJetapi lika . fLeksi be'lnya.- PemeG1<lIlg akaf1l di LUmtl karl pad 21 m edi s~ PU'lSA b-euikutllya.e:l m a~:atega nga n dari .Apa. rans. I . dari pJr.ektQtWl_yq~.al~h.GOO Untuk setjap pen.(Jh tOP1K yang cukup ramai untuk dfbkar'flKQI1.antiafl kpbelne~s'jbe[ yang perludil[.I nAl".. Van g harus kit-a per--1ks'a ad.hall~o.ian yarrg...n.ukur apakalh te. fC!!kt~or)t~ng jbi:sa mellyebabK~n keru. m. . FLelks'iJibe [ Lam Pu LCO akaa mMyalaJ j ilka m.e na kan p ensel ini rnemi1l iKi kalbel fibeksib.eW1dalpatteg.a'nya Ken.aranSiebesar 30 Ohm~ jle.n ~emball'i normail.ked a111 pengtJ..com beserta bioda tOll and a da 11 C10 mar h2llld pholle y<ling blisa d]lllJibtl Dlgi .argj Ada. J1ka .1lJ kOrJJ:lkit(lII. Dwi MirJgguan E. me1wrghas1lk:an tegangan.l . Dibll ang susah karena QCQPk.asl t tega.mg..slIdQ}'l dfganti b'@rutQng~ utclng 1.AliVt. ponsel vartan inL i[lllk:areflalka.ebab k:eru.b·eil 1re.yan.e. .eru:sakarn'l na ui da ri lam pu 'i ni .ada.~a.. Jik-a: s'eteilah p:engg.batalltl diatamtum~~.ecil umumnya dibawah 1 Ohm.n bentu.e'l.~ II IP.k. meLewati L41:2.' tekn 1s1 dthadapkan p~. Inila h lbi.t!lJS pelFs. IliED.apa Ulfltuk m'erJs.lll:r !St IliED 'I'dan IBLiliED _. Nov.da ma"Siahllhxalllg' sama.tau ti dak..KitoIF b ell." . 65 :5urabaya No HP : 0858fi03215. r j.:~~:-~ . · Inle CI - .asusyanggampong . Apa I[anglkalh s-. dia!rl jtqilu if Voat seteLa:lh.atJ pad:a konek:to:rillya atau f1\eksib'e.ah IR~:sus dim~lna .waJ h. t. pons. Kenap(l dibHang gampang? Kar.enTecall1 n ka masa:tah.t J'e . s. da. Hadl21 h bis21 d ~2lmlbH lan gsl. Na.ela~jt1.kce m IHasfii pengukuran Im. I 52 • • II .bka:n tfdak ad:aflya l[aJ~lpU 9.ada k.'Sus i'nl bole-h dibliang k.aka ponse:llP~.abkan :~ampll menjlad~ red up.g.o.rl akan 'seb. dilkTe yam rja~an adaLah m eng.. .gampang susan .dl kaki 210. lamrpu sarna !l:ekaU tidak iblsa. IHasU pengukuran Im.lI.tJe:r.u~lIran I~. II Lamp» pons.akaill m·el1~ieba.~~~t~~~~~:~:~n:~:~~~~sha~lY. Hp : Glm:m::HDarusman : Komp. ".i· 2. darn ~7.q_Usis ya fig mend ala m tin ta ~ bisa m. PEILNI btok A3 no .Qupun .. I • • )rai tu k.anr.j yakni m:elmast]k~jn Leta k.sebuah po.Fti iffl. ~an r\ang!\a '~ F\€!ngba:s~'l IKo.s.:· p. Ada satu ra ngkaif ankhu sus. " ~..y.~.. lamlPU LCD • Te'gangan larnpu FLeksfbe.19 Th IX /2011/19 Okt:ober .al~ !: da"tam I~OI[1ldlSi normal" h~.a.el INok. B it!at ksi d ini.ns. 'Idit.d:f!litJ~t sl~ema 1~(.n tid a.as.( nya namun t1etap soja mosaiai: bel um t.ma : Vllmaynoor sudraJad AL1!mal : leba k rej 0 No. .111 .n ffiformaS1 j.ks'jbelnya s. • MU LTil TES'TER IDIGITAL SE~RIA 'VOUCHIER B[ElAJA.1Qrn'l.anganBL LEO + normal[.e'r Cl/ngkaja Ii} UED.. j I • • • Voucher pulsa @50..ah b~ok Il.allah a pakaThl kUm parante rsebut floirma.erJyaLa.i.k lbi:s21 digarl ggtl glJg21.(amp'll~.ton1lya.ed:er.d.ampu .lsakan ti. Terdap'attiga puluh ~~. Nah ya ng.e:rtRs~~n~rya put! l[l11Jdah~~J.ertng be.ert~.dalh benaT~"be liau s. S·Br~.. Nah .ka:i a.g'rr'lormal kurang Lebih 3j.e~~~n~u~t'~~:a.dapat .. D'AP..Ciasebw. .a. . + . .etahul Ja1lur val~'lg' be:r~:ubllngan den.' Lei[) df atas.~lb. lP.ena sering kaU ha'l1ya diselesalkC1fl dengon p@nggcmtiall s@blloh-IC yang di kenol dengan .ah ~.entmjukkan h~. Jailur p~us a:tau jlaLffiJPminus? Kedua ja:lur t~ersebut sama pentirignya jika sa:lalb satu jalur be:rmas:a.perlukita tn ik. Ji:Ka . lkumpalSan tersebut ~ ata ujfka dalam Ik. Uha't ga:mbat d!i I~)"awalh Teg"Ctngan iSt . Kkim j2lw21ball segera k'e alamat em21 iL ~ ptllsavttga@yahoo.antj kabel 11:e beJl dan] u ga tam pu LCiD.et ~ M. Untu!k Oua OrangP:l::!Im:ena-ng Seti'aiP! Edli:s~ Peflilai~1l bersifat mutlak.eird~!p.000.at dl LCiO nsra.gangan 'ISt LEO 'se pe. no:mun ka.. I~.girimSIMS ke-183~ !i!l'H&e1eb SUSI~ 1.brf~ ~.dtis..mponle-n Ik. baru Imenjl~rdi 1St IlIE:D+ dan dilh ubungkan Ik.fa.ellanjlU:tn~(ct? Gallt1t. j Dtkar. yamf£t :selamj utjl1_ya.ui dtl'a.a.ederh~ yaf)g bi'~q dtp.ang kieila:€:Ii rrya.2505 yang :.~ "~_j . tapi ~::n='n.I~tg.apka H..R DI V-T!IGA 'SEN.ke I1Jsakano ya.ataupun lamlPU yang t.asalah b1~a.YCl!. J 89 vutt (]it 'C42 3-• Ini latJ yang men)!fJeb.en sam a.tJ.eb ut J bukan pada konelktor Leo~.akutarn'l? ha~rilnya tal< berubah~ .ii a. e I • II ~'.erdlny-a.'-!:D· L H II'I P ~~ "/Jr.d:aan d[aruFat).:·d:ip.Cl/ng~n dart ran gik~. atau bha pula dikirim.Tfl lampu pada seb.yakni .salkan yang b eirbed~a./ a.fsti i. .e.ita.u..elu ma.1 l~e!Janga n ters.ernillrflya s.alh meng~. Na.j ay~.kai. Jika te.I~~.d!(i pacta ~oiutektoir LCD .banyak '[li kakf p.lJJfi.n·g~.suk . bahkan k...ILAI IRp~ 11.ek.ebagaitajij1baha. ada:tahjiCl.erihJ. pem.as..:' ~ ~ '1~~W I!!' .aian BL LiIED T.l:Cai untuk mJ!n.tegarJgarn m endeka ti not}. ~~M~nayang pentin. !lUn~likI[..eran bna ka. .~~:l~..a yang fUp'j.a.g:et~jh l~:tak k.kl1y.m.3 BaktijayOlo ~ SlJkma.m.7 sBJmpqi 4 VlOU. Tapl yamg ·nam.ille]ktor Konektor .' 11.ea ~ke _r'unt 1 2.eotalUi:S: tekl"llsi" ada Ilang~~tJ yawtg ter'lewat.entmjukkan s-. Meski s.gairl :lampu LCD.clsed:ut ~e rJas. dan flek:s·j lampu LCD.et bUKcmi.ln ya J.lalh f . $. 'Kata l[)epok : 081587974xx wutanat..rm.x:x Syari!lit : Jawao pertanyaarl yallg ada cit akhii r arttke l. SebenaTllya. luga 'kabet 'Ueksibel ~H.tjdak . rm.e~:ttar 2.:~k~ne~:S~~!~.e:ti'bta s eo:r~.t langkalh Arpa ya ng suds h dt ke.tJtajij1pu harus metail.batalltl diatamtum~~laran srmgat Ik. peri ks'a ad~l~h fa ng~. Koarena Ira ng~aia n inis.on.n Ipengfl.e~mber 1 .saRan tampu p.Wl"tut al1. bu..k.las kurnparan sudah rus.t!r1)r:a· ~ yang k.edng diteau».milli ALam<lit No. At.astilk:a terdapcrut n fpada ramg.mle nyail a.:Q'U wal. yan'g dipakal un:tuk menj a(arn'l.'". H"/Jr.aJ. tidak terLalu suit l.000 1. [akulkaJnji ump..i:sad'nak~kan eli C42:3. di ¥rIGA barlillg C€DlIter.dak b isa dt al'Er~ta p.erpecohkQn..·lfllgiiit s.

I d.edf·aPrataJll1a h . RilM le:irl{esam ..ngunalwl masjio di. ratusan ribu . PertaJm be.elalui SMS . d Ifnackberql dl neg:eri inj tJ.busi terhadap pendap!atan n. inijug..an.Pasalriya"j untlU~ 1~.ga nsfgnff:i k.i di n ei>e ri iBI~. banyak: pe. p.onl..e:r(lg.J.lrna.1rfpara pe La rng:gan an taira..b.air inti d.i fde mrem b~f1~un ma~.ad:a IPusat data B:l.Fa!C:iiltt.UrlWl air! nudin ..' beJakangan menyebabka..h).~ettaJay~IKec-am~ata.epat.s. l~e1biIWJart Itu.ia./~ tutunlya~ j j' L41T'l.]: t..g.e~onomi ilJ:SOO a. Talk.ysJa.akand~ge~uti "ya.erk a. pertal(11a.~ kabarnya tJarJUs tli" lbawa kie s. k~e''snah t ~ir lantaran tak memi'[ikfse:rvtce center.en.dak bisa me'ngakses se. Dlh. ~lk 11t>atrrrly"a ama J p.bangnya sebagion pusat data dan server ynng d'mlliki RIM. .SulkabumiAdii PUmomo" lKepal19i.as jid .eltlraha'ri .ndom:ed[aGr:l.yara~'at Indones. .u'na :BLa(.dan Re.ebih.k.endlri [alngsuflg m.i~a.a)l ami f1:fjrastrtl~tur RIM. . IFrakUs l' sudah cukup llama mas ai[a·h t.a n.af darn me1l1yes. Masalah t nf bermuia dar' tum.a.ep.')ildi PUUiA ...i~~fri ibe!Farti bahwa beriba.k:urang koo p.r?ltk)ITI. UIJrlf laya naJl Blaz:k.![pakan Indl.a.engguna IB[ac~lpeFlr-y eli tanah' al'r .i m1 t... J 'i'! '. ermasatahnya server • RIM diIrrggrls semill. lP'ada1h. ~. - j .e.c. j. k var~ .ml gall1 g g uan telrtJ a dap .ackl.egJ t. Lebib ci!airi tfg'a juta IPe.a I~l' ]it k~RIM.RIM.Art~fJ de!wrgam Im.lamggan punterrtu sala harus lebjh.am.e:rvlce .k.c.nyatalk..s.en:~l:a't-a(s.J: arT ng:a n lpeng.ktj lku.re!r.ma l wct<.I<li k j lJ. banyak -.e.. IOirekWr Utama ~. lay.oda? !Padaln...di~d1nqh. Bahkan.tUT~ ~ . Samp~j se .em.IPj' IbrJu .merl i1lta tJ un:tu kme m btl ka kalJtor peFwa.cUnHai.bisa a:Hakuk. 0pl-nl III • - Layanan Blackberry Bermasalah'1 Pekan ini Research In Motion (RIM) mengalamj mosotan.Klberry.e. yang bJ8rtakwa.·Serk-a.Merrberi Il(ol!rrTlliJlikasi dian l~rJ.suUt:an. .g.:Dinas· . pe!ngg.am Le.agal[an sa Id.rl1ya kierap m eiiJ.:tan:ggan Layaflan B.:ct'betTY dli ma'!lj ~ mendatang. s.eN ~rd'a n pe rrn inta a FI bu.erta·lnyaka·ln kebi.1I181hal. 'B:i. j iKa sa Imlpa.masalahters.diisi .eluru~ dunlru1:j man'a I i1don.egara bukan lPa] a k ('p..djlarans m!asu~.:tan:g.aris.Jeb~ratla~n..]I(}lI'Jl1(Komirsari:s l~ndom.engg u na s IBLac~be.lngan lKab. lMemi 1:1 ki telbth darj 7 0 jluta pe/~anggarn di s. dam.1yatJ g m lenyat'~ kan m e F'e·ka.t.:kt:IJ:~Try / di tanah air kerap. I-~~::'.a rSl~tjf baru. IPetmb.n final kaml y~lkl11m. menurUt . Ok:tobet" ..etika Rasu:~lI~lillah tiba.dta)j. Pengguna IBlackberry di kawasan IEropaJ Tlmu( Tengah dam.ka data ceflt!erata~ s·erver di Indoll. Layanan yang . _d.S. i N~mun'J 'terrt)lata g.~~.~I~' ~nuoneS:1a memiUkj bJ~t~:fs.erse b u t.. .ara .c1~nderung dirugfkan .oh ~o(:elk de-miMan b. R~M sempat pula .kb'e!i"t)t dart ka ~.g- ~".·t·una n. Blackberry.aU.td PULSA Ari!ef B.!lgiJ .! S!P).dusun ~C. S3 . .a.alh R~IM. ar:aJ'Ig pftJ~k .. ~ ~ 'l.esial pihak RJM m·asilh b.dak in. Sebagai inform as']".gan kamj deng~n Wi\layah dian pendudUk de~.a.gan S'lhl{. ~~5e.ung~. 6. SukabumJ .dail1.adl '(Dir·ekt:lIt Produ~j ~Indomedta).ari Mala.da~tur Pelal~'Sana'Iabto.n.PerlzinanlB1PPl Kab. K.a(: befry m ejm 1lf.engan l a nglk.lac:kberr. Sukalbumi Edwin J waki l.u'[ itan dal[aJ1Y mengaks. m'er¥clIat d:a. HlIDUFtl.~ -.direpo. urusan bisnisnya macle'it a.£inta 111a h..etehl!h m..lk8re·sel~j'K.ri[j hat rrne1l1 Qa:l Y desakan jpe:merirntah lItJtuk: _m.y ...ab ka n~e rugian.membangun lIT'Ia$jlJEiJ di . .am masyarakat tanalll air tak Iper'lu lP'ari1k menanggapfnya:: .9 dar ta tJJJsajlao~.gan awam .ml'an internet.ii yan:g tent usa ja.rop~" Tim. j l.an pabrlkny~ di P.ke.Usman JaeilafJi mal1tffn Kadinas . Johnny Swandl S.mbu.ati B'la'CKberry~ kuai[jtas.a. TerkaJt tJ~lifiC.kui beliau temait dcenga.rurl iKecamataJnS:imlpen~nApud: MatJ~l~1[11\ w~Jl dati Polsekllara .y berasal dart neg er11 ni.amlko:r'poraJ'!.jidiQi adaLah Langitah yafl~ InsyaAJ[Lah t.kaJ.e:s:m 1t pe.u ul['Jctan:g!3!n:.m.JCHi d~ah'Airg. berklrlrn em aUJ meJakukcm B!BM dan InterlrJetan .e n Iper usa h aa.~pala. . ·~~I" 1:g. bemiJp:~y:a.i!!pa I{. !Pi h alk FUM 'se~. Me 0 Ikomtnfo pun m:enY'¢!ifankan supaya RIII.e"f'n et.Jum'lah tovanan..eti bam IB sial. «onsumer: menoertto I< erug.an cukup besar dan m'eng:e!ru k k. :Kelu~an yan'S.rang se:rjLJsnya R1Mdi ta nah a.fb"rm.aJl t o yaklni kontri. J<onnrtm.anan Ifnackbe rql te rp u.~.angguan p. AlhasU."W~ '7.1 NDve:mbe.r .:~. '" '.eknya tak satmp:afmer.en g aks.berfY sempat hendak'.Q turum h j ng'ga2]) p~e!nie1l1~·e 1Jl1. an d Ik. RIM s..h AS11aTeng..e.ewa _d.damam p.eb~ir·afl..I1 r I!ta:~-usyang ter] adi m eJlIl mb !iJ. J IUM b'elwm mereailis~siR~rJnya.a.eJ(."ln~s~l~ Karn r:rd~ t:efseb tit 1 tJa:[ t.an m.DuaAm I1g :Pl..elk 'clfa.ckberr.emliJ ang U rJ AuttJ. wak1.rHlgaman puiluhan hhTgga.pratiomQ~ fffem1mfplml peleiakan batu . [?ada hal ]IUmblh' p:en'gguna .ernald n 'te.J. .e.gaira.enggYrrJ.Mulai dar]: p.RI!M maL:ah ffle:re'smik.cti1p.er . tersebut s.tl..ifu lur ja nJi Im.eny.embet ke ~rid:orieslCj:".glifia Bhij:t. Malays fa.lk u..ent 1na ya rrg Ik..es. p. (ikeres.gifl.19Th IX/:2:011/1:9 ..ena ng.nus iberla.Afrika dan tndiaJ g.a men. 1 klej~rdian ter. Afrlka pun'"' ~e LabaJka n La'111 tar an tld'a k bfsa mlen'~l:aks.afl :r"'eSJm. p..f b-ahwa p. S..elbab ket:eri[ambatan mengirim pesan _d. 5 ejauh iFlt~ ~'.elbut.. m .ony IPrarm. I~]ta yaWlS lairn rh"yad~ bidal1f1! apapun .oJ' I'.: . laA n tidlak Ibis a m.iJgjQ:. " .ern ba If m..rmar h ny\@!..]'aka.A. BU.ry tak D.L dari BUM D"esaIDede K.rOlreS] peLetallkan bal~1 :ibr tamu~ tam.(u n.es.embirrtng me.elamd~a :IE.eLama Il:H~rlbtsnlsdi tomah ajrJ p:iha.lmarna.2. Komunil~asj hany.C!J.amlg.a_.uj u~. d.as.gtJfIafl. .er]ladi ga ng:g uan 'tentq sa] a ba kat m-enye.jl J<e'[u:rahan':Kertajaya.euatu n.. Da1ripihak Indomedia dfantaraIlY(1t.D~o15l1ijan~~. -' ._efl pon~ografi lpada Layanan RIM.ed Repai!r . dan Sarwo waFgiono (IDire~tur PI KOfitern I~ndom.~ I n·dol1. baik...~(J:Lan dflndonesia ~ piembadEl.en a rnyiil su dah memiflta !Pas a':l ya n ma.ia.tr ·s..alhabarn I'rldomedii.Mes:sell1g.. 'i • ]iu.e. b IDaga.ete:r..eu nt LJng.mL81~ pehlng~g. yakni usaha pertambangan.egara yang • .'.ef.eran:Bkat.. -.n wJLayah lIs. yang belr!ujuan membentulk manusla italkwa menladl 100!~da11da$a:r dan akttfitas.Mmenjla'ga .erhenti. sedikit yang memp.~ckberr~terbesar efi wHaya.n S1mlPelllafJ t Kabulpat. ta n pa s ervi'(:'e cente:r t.un .en..ua i Ik: rj ti Ikam.a nanfJ)fa.en uJ U m. S.aJ...ebut.! J buatkawnl.e~ar untuk m.be rry o:i pn~dl k:sibi S:.ertam b~m1gan tJ aL lban. [)alam k.k~blJml.R~M di t~. . m:eng:ecewak:an.nlll~lt\an. IBta. 5..ai Il atau.r s.es'ia aka fI rnewH.:Bta.:waRU dati IDaJr-lrarmi'l.i B:SM.t US'.aksa. t. Se~ai mT l~lelriggufla dari kaLan.m elaJk~lkan IFldomedi~" GflJPt y~ng j ug.~ kan pe r''t"a rrryaa nSejputa·f kua liM's Ulya n aWl !Bla.nry di salrla ~e..DiwlMlngguan E.5a lKertajaya 1U5tadz IDjaelan1.ufla .meWlgubu.erUs"aJkaTfl terteWltu pa..a~se$" hi rngga filtering Ikont. B:lacJ'!l. DinasPertambangaln :Kab. " Iurwt andli ..ut 'l~n:g~.en g keonfirma-s. ~. yang d~lalkukafl oLeh belli aJLl mem balog. tiandse: besutan vendor asat Kanada tersebu r menoaoatc :t'.kaUgus.rlJpiah per buJan demi m'erd krnat j h~y.n iran IB·ras.esta menl~rdisalah satu n.tau rugi tJa'lnya :gara-'gar~ lay. 'j[jfatul $.t.dan ge]1 ahtera.usdInat j e Menufut ~IbnuiPr~tom.da p.~n.es bmWS'e1r ~:fsebabkan oleh k-eg. Yuki' Rtdwa'ri'. Jad. J Su. Namun.celn ter d i Ilua r IInd~o·nesta.y di ~lrnd(lne'sja.c!ktYerry En neg~rj ini dis1ny:allr L.emb!!Ja:t lk.e rse b nt.ermJnt8!an p.MUI i De.ratif dan tJ arus 'se LaLu .a )(an:g.e..bitJ dart itul.djberi~an IpaCla pe.afl re:smfnya ISla cl'<:be r:ry ..rNah.c..tkan dan .saha T~bb. .

a..~J eni 5' s ~lafl !tll~~d'.?~.a'f."(j . p:ara d eve Ioper rna k~ q'PHk'a~ i yan g~cl.'1~~~~T1~../ .(ltiaL J~I::-:l. net juga me-ny@d.h4 l'r-r 1'.. . yang 'me.la in clsveJ(iI~r _ti~ak bt~a m'endapat~1i he)'\b. fi Im 3D d!i biQ5kop.i:..2llta::30 kih ILI.ah :~e-.anacElira I~e:fja PQ·nse~~ t.-i'la .ka Andw mcenda:paf.sep ~ni.:0 pensel akai..ri1Hi'iplwaJ~pOIns.WI KI & Situs - g.'::-.~~Iii~ri~if :=.nJs ~teglfHi_ Y:3ngll'Jim. ponsei jug.si berda!HtJrka.e..~p'a:t enj~ k~matii. Ta..gan 3D sudah meramb...aF'laAndrae ak:anr!il:J~:j'i.J..a:m. rPar~i~a$ k ada Ia h I~api~ga y-al~"g d itempam:ka n n di depaa lay-air untllk:m.leba:r darn fC.fh gaYI~1 r.lFIbany:ak: keptlda Anda sep'ertlap~ aplika-s.l1 ter.(i.ZE£JGE~ ne@' J'Qur r. aJkoanike~~tI.~a n s:e~aira 'gratis.an 3. ck~:angg. ":p.itu£.u na ? Cfi Iihat da r."'T>-" ------~\I.:.l~11l:=jt Tr&Vo. Jrlf.anILl 51~a.atal.:e. tapli I~a:g.a~m.mem iIi. . p. ped kata .memajh"ami Glira_ke:rja da'ri ..'iry~ ~.. m.8rh !ri1)E! nj:ad] ..eb~n.J ke kedut!1 mal_a y~ng..·5udah menytU mbahi]!ltan a pllkasinya: di . Aplik~s{ yang rllberikan m~".a!l1tlilicalrl.s5.em ikaca:m. -.:I~=-·r"I!'Id .-. y~.:: ~1'.!~'.eh'F ' S'e~a:r13ritp. Ek..pli uotwk.rllthat 9 'folkus . - perlu lm.di ponset lek:nc.'J:""-].o~t<i.a~ar IiJpl'ikasi ~@td_as.cah..s.ngan" bahas.nal!p!un dian kap.~~~. E K~e~na merna n'9..:.:~:!~I.aiol.Ber-becla h~l~ dengan sal..n c'ati kehut'Uhan enWiI't:ai nm.an~piun kOn'su. notebook 3D ataa .segala s:ekitoir.a .2!lta 3D bekerJil .~eirc'ls~i~lf) l.' - '.Jn pengglJJJna: .:::d:~t.r .TI perbedaan Ir. penonton Sistem.. Allrli..ng tlJ ibg.ai~a!l1.Jlik~s'it I'l"a!mun behemlpa di ~nt:ara1lY'iiI meF'I'Iyk'h 41S·.t yang (u k\.IJ~a!l1..t»i' _~"{E~tioilto I ~\. I sa. Nah~ ~edg.· pons.~ 'lI III. .aitdi depa.-tjief).:~n .tim me:njeJas]tan yalITU ~f!rej\..si ~ n dan·Be.~edge.. B"ahkah saiat.g~I.malahmungkin saat ini .a r m'a'Su:k :t~yiaINia'n m..<!.einflan objeik Y2ln..)J'I~I: t. l~Ti'-:~~m Ix:: in~ -.'11.dien9an 1~'Bhaidrirarf! sitws.f!i~arJ g rna dan menu webSiite Yajng .sya:n €I menaW~1H'k:~n aJ. (.~.isle'r'l'a n p. fu ng 5i kacamat.tLlI~ ba. .~ dl.!J. ~ ~ ~: ~ ~ -~ .3 d imen s1ii .it Ii.a untu~ Ie. . :I .'>~c~dd.ai~~ :pe·:rIgg. :pei~ak 'perkemb~rn.: . ~)~~i:. l\iq'4ij ~ P erl u '~ep ~t m!eJ"il[:a]'..d:enga:n 'walrr!~ m era.pjlihal'1 be~€i:asall"ihn j.19 Th IX 12011/19 .~:!'ttl:k·m.~~.:"(.e.em~4aha:ndOYl/'O!fla'd llen~fa't1I 'se:m IL!iJ ya.diisi 2.!! "-~8d~B"<:rA~.i AiI'1dtlJ.n.I!-. '.<1.~ !tan.nl'ikan.~oJl.r'f si:tus trfi ya'kni untwk.~ k:J~~i2!!ta i u :r~.a.•Ha l lniiid.J-. Uengrao ijapy..~.s i yan.l bJ -atal~f1"e:_9.~s:i:t~s .!niht9.. Da:r:t ti~ ak keti.i:in?ili!?~.gene..emJju!i<.~ rliman.J '[r~..e arah m.p.erSeibu ts. NaJm '1.I"I·IPl~~a.ph9l''V~\i~~L.da. .~tb~ •. ".an 30 a!ti!iugi!Jimb~a.<1' •• -.till berbeda wa~rna.d.:~r._ ligun-ak.I' ..nagun. 3 D yair:tg d iri I 11:S ke pubH:k.ntQl.a~ta ndall~deng.i"I:gJ dUa'At'iI'flk~flQ Iern :ze eI!t~·1et G& s..:_:h:. dr~m.I{-a:n '~'ltad. ~~ A.erlt hi ng'ga offi Cie.g tina: hanJs p ~.r..atkan penjelasan )lang (ukt:lp btaik de.i_ !~ . r. .~n 1@5i 'YtIi:ng ·acp~.dtaan.mum me:ralu~.~ .tI(h..g9.nYil.~'~€'r'tJri AgtroT.ika5i .lJ'ntW!K 'iF' Q:rfse)..lg.ngklin:k.meru~:~Flcat:klBn fasilita'J ~t-tlFrlak::eI! kiltoa a:ru:sb. .~. fI'lem pmmm.AndappGnline:. .-.t'! g...I~ _~~jiM-092. ~~"" 'I~l i"!:'(]I.~lkno~og!ii 3iD d l. seat .iiS ~tus l ]rJ:i aka n memba:o tu mei!ld_~p:~ltk. ..jarnn¥a: :tidakJah.e'~~ha~"ga m b~lrIvlde!c..ut'bI. '1!-'.:..i itu rti. ~~~'b6.la-gi layar ].mO's.g I.sampine.ar~n :kateg.8.i d]c~ri.'ffflilGd'l. P.::lL D:.x:/.e1n-.s:.~ L~p:i sarin in i terdiiiri~ata~ sera ngik:atalrl.situs' frtt. t~"rlifei"l:~ bJa¥.I1~nJ :al~! pad2!1 ponsel ].lJi.ika't1I .l1 menghais~!I!kan gambar yang' b<erh'eda ant.ev~ npru-j\..~~m~. ..aJmya.n'gkat t:eileikomunikasi rnacam p..~. Kacam'ati.'.1I!:e:r-saj'ipad~ satu ponsei su a:tw jQi1lJImba/V'h1!en akai..anjangj.ri~ti~n' L.alln.lakan I ?lyal:rra I'll a pjllil~S]~J.~.e!r~M1. .1?"::i1.:r'melr'2!I!h dan b]n.nis jljr~ • • • c iJnik'nya And:a bt~a meFlcari aplika.:' __ _':"'~~~~I..e:r!~b~n.:J1.2!likaf! .ka lig u.en!gan. . pi l]tJ iii FI yan g.2lI:rla suatu slist.akan Iktita:m.e. g:a:m'ba r stereb'5ko[plik (]O).eJ~il' .l1!Jlra:mata·kanan dan klii~t emudian K gam ba:r .!kif dap lain-ffiain...M dp.amp'~I~I~a n perbedaan I~edaltaman.i ni~a c.nda b~.erglEwa k sle..[0·:::: ~1::Jl'L'!'.p.ii·O:ll::~I:[" ~lIiL ..~d:~iM!e.: :Stu(t~f'1(1nt'i1om~ r=lS!:-1IF£h ~.piim . 11 D' I' ...2\ ma:sih memili!ki beberaJ)t!1 .IIJ _I 1 Fr..lebih ~'ituj u ka:n u-ntu k. H~:~ d i ikalf1enakan P'8tdia im~ ponsel ters:ebut adal .ehii.•• .a.~ni.ons.l ..:: . '.-:._~'~~l~'_~~ .nQmp-likan film J dimensi.ad~g.s m'fmd is.=:: .V~'Ip~~~r~ --- - T:{T~ - C.'SJ:ltu oleh '.).") (. .e'stuffi for YQtlilipJiI"CI'~r1e f6Tr]1llio~ p ~op!b.h keel i~ya ng I memu..I!.n.an. meoya!ksikaJf! tam:pilan 3.te'rj)asQl1'gdl ruanqan dari b E!'I".-:.'.(~h:futit.E!~.t_ribwtSi ka n ilpUka...eh~nf! gla :m a mp u m... - MiaMU:r:l seJat]iinya t.i. ke.. lnl m.g:ai Ftl~ngguna t~piJuga pencipta-r situs in] tjjS'a-dijad.in9g~i eh1~nggca S Si!.eli maltilll pe..:.mke i~ ulntu k merr.nda t~aa&hanya seba..ecn .~rMrpe n u u~Jei~a:Silfl.sensast 3 D m den9 a n :m udrah .loa -Si1iat.a yAng mudah d im@Jr1ge'rtJ.a pe:rrgglJnal tldak 3n~ D'qJ:~am.g·1c:e'r jad::~ n 1I!:ep.iat t~. ~]r t<> '5{ l:ni..!~a yan 9 m'emi~l~k!i i p. mernHiiih AJ1 ilp'l~ias:i. i~~"LEt ·!'it~.drl~:> ...ukJeng l@'p'-untu k~ifJ ij:aaikl'.:!l:.ampiiillkan tayar.el s:ehj]ingga d:i~m:a.a cl i 0_il. keha:"d~iran L:GOpthnus ·3n dan HfC Evn 3D :se~a:gr~~.wtlrair:l:9i1ln SeJpelrt~i a1ta ceJpa)t ~~.p. ~e:rft.5impel.i\ki keda:~i!JiM'..emah m s.y~ng m 81m il j:ki pel r:'j'$ej.ngt m~~~diakan k.~rrI8~ ---- I Ada yang eerbeda dati s.:a b_e'rb.:tk. 5~'ia!p rnata manusla • II • WhQreSClle.el.aye ya ng me ng:ara hkan $in:p.engjguna thj~ak m emer:~u:lkan Ikarca"M21lt-a kh usus ~ .. i iT.aJ~ S~tj~d.:0 mem~:~ ikl :~etlngg UI:11lJf! La:~u sebel"l.. d~ng-aJFl 05:'nerlpedfa.:!'ld !cr .F'r~ .ruanq . Oktober '1 g N..si Oe'JDi..)pely.:'~:":~i~~: ['~·..r~ 'iii 'f~oi ~ll~.Arrda.~ihat r memU.D.ndamendengar s--cdahsatu peorangkat 3D kata kata 3D aliel'S 3 dimensl.'A:". bef.elan.:~ ·~\:trt:":I. '!ltlliC!P TI ~lri~~ -- p._~~Ui~ ~~~li3:1 .E'c H'.han~k.iU~anya ..B}ilma n irj !.gaJmlba r pada :fi:lm b~os!kQi!pdan televj~~Jl .el. tcedeb~h h l:la:b1..A!~haSiil e ng.e ~.je. sepelt!i yang jaIn.~:" (":!-.Uajng'~Intara S~(tu nbj.~eda~ Calhay~ tersebut mengg..-¢i( Ui~~yj)(.l':!g.a Eli!n:yak tJi:~met i\~. 'I!.~i.-.~)'~~ R..ang."¢~ ""'-'tit·. • • II .enampi. Ieom L!.us.Qrl at:a~ yang palil"l9 seriflg dit:lownbDad.an . ..l~a~l ..ll.k -ya n'Q menYEl~ifJ i~k~ S"jtu.ara d. IDwl Minggu~m E.d .(wember I I Telmo ... IB1~(!lStleny 1}"n~k.~'~Ju~:.m.1 n s~.pk:i"Iya. D.iSIS Anr:hoi d.una meiihait dairi .rrgan 3D.e:nggunakaln killcama.ba.:JI~II.g~g~_ men.. €{I.:.ont! T<.rol rc~"'i gl.!J 3:0 membu~t..alrl....nerc salah sa~ij ~~]l1anU'!'l1:uk.J. altan Andia t(Hltma .' N .II: B:LI.5aat in'i semakin se'tlhg orangmendengar • • II yang terbQ_yang sOlatA..SILIS ..e:me: m.o d~Ve~(. r glurl~~ - - 'Pd~8~ -- I. .~d.i~rfi. a h'Q j LlgB Wa'jibad. .:'-:!'bl':":ll:. i t~jma \!.ata mpii l~rI '~e.I 3n da:rl] a~r'ah de:pa n li:liyiJ r s.mpjl~2!I!In g'2!I!ml~ta:r'~2!ltau video~' pons.::J~I. .].ti.Slffi it.i$an apl. TV 3D. lnl t.0.eik:noliogl~ 3D S"uclahd i beirli. T ~:~ SUCk:l"Il . ~3. ln~.1D.~:atme IUl. Lalu (JpaKah kcua tersebu: ? Sebuai: tt.::. h/hij a l:I cft~u yiait.dptaan Anda .\'d. Mamun jjka jIi.~~.a:rnya bagah·n.da PQnse~~-3D j1tJgai telajh dibenamkan tiidak fO~u. rust~ f.pltAnd~ nya menonton nIm..'2)1= ~~d.!i~~~~·~"_~·· .n mi-si da.oap 1Ii..rp~.'!~·.el.:.a si1l1bi.c~tiO:I"! I_}~~r.. ·SlU atL! hentuk cl i ban:d!~n'gdk~n d.a:rnY'aj ad'aiia'ih $ -.~"(~! By~:':'.i~~~ tn.eit ~. : _~-Eh':I .i~an wadah U[)tu~ mempT'a. '~ekn~oIogli Pit fa Ia ks System.m.D.. website ~e!ije. ~ .engan abjek b.g.ceJa.amm.2!lt t..ru .11.lh.p.i. .i·1~~IPJr~!r_.:. N a mull Dill k:an ID~ralt:i se.!lrmlkan p'a da p e'ra.:iSe!hiill1.ur: t:x·~ .[al'~!'-u I'It~kml1lll'Ga fi ap.gkatE!g.iyangan hlm bloskop rum ani atou kan tor Anda.b~lu'm eta.

il:I!Cll. hi'rigg~ 1.a Tifllkomse:J. i: mpat internal mem.an sebagal)IT1ana mas tinya yang seka Iigus' berfllngs.~all~tek$.m i[o-kal.(termasu k: pen d~pata FI te'nha. NS5 menangalni fungsiswitchjng" jlaln:gka wal~tM tertel1tM d:en'g'3n meng~j.diapjumlatt k:otor 1nte:rlkoneksl) r~ta-ratajumlatt IIntuk Me!i1-g.CJiri iPonset j oi NSS Network SWlb:.y.tllkarJ pada sehuah we:bslte dj 'jn:ie'ni1'et. mjkro atau radio untuk .a.etn1s:ai:dlata.lran.~lir k.2.ce(l W1.ol'bllgura. ~.htng SUb~ys:JJem QCetatah.s· 'sejfl:efl t. MIME2 ke1panja ng~n da ri .un~kaf] selu ltU~. Illndo.A memfllk:i k.am. .an.hgg.i.an IFixadLinie.em G.MUll ty Pu:rpQs:e l~n~eri1et ..pe1angg~n d!i lokasi ¥a~g tetap ~e sentraJ Lokal.m.a.M.:[j..da.]pati'~j a tlrnlgan berb asls paket y.me dan !p'8iSswoird aii dataJlm sebuah j a rl ngaj'J Ikomplt.itu 1sti lalh.Mn'g:aFl CD.epertividen:). Urm.emb. ap[t"ka~1maupun p:rog.sat... r .1 radio u ntuk m:efl glll ubungllk.5.ri IN. Fila Si.rujuk.awa.k.Ft:UkaII:a. EV-DO RJev .. Kamus - E-Business MeruJuk pada. PJ~d~a k 'l'ra nsm lsi Un njmab!e1l Lolk~l jrru~. bertuqas m:enerima data .oJrmas:i yarng tel~ h .d:l jra.ba:r~. engan pengGptimaLan d peflgj tim-a n audlQ.k· b'erg"e:r aJ~.aiF~ n 1ei~ei. dan ea.etting.lalffi tei]\.eJi11 tty ei1t.ara EV.kal ya !'l'g meffg:g un ak. suanlJ_J a nim arsi b a.19 Th IX 1:2:011/1:9 Ok:tobet" .wrrakaml ·s..r ':'.~n.7 Mb1tls . ya.da: onS!e:[ yang p Jberj alaml.utam..jlEV-DO lPa. ".Q Rev.e.s:.1 MbItl.enyedlakan tay'analn~lla:yanan terrm~suk la.diisi .erlgh ubu ngk.g pejng:gwna d:eng an me..'.4 Mbitls· untuk EV-On R'e.yai[laJi1 tel[.tlilKasi antalra motti Le phon.e[Jue Per User .tmnfk~.tllng IPEHans'g. internet )~.eIF~¥ef~ang df:lPerLukan ol'etJ user. rflobi L m.relessAci(:ess· .rami ntera~s4 atau su Fat elektn:lnils {e-maiq.. yang ... . I.yaitu suatu tel:e Ilon tid:a. CUent tltas~nya di ~er-HjaUkan I d:jguna~?j['J oLeh s..ap untuk pe. bbmls .AR:PU dlg.med:ias.s. pad~l Link tra:nsmi'fi.e:orang user..3Jj! data.agar ponS!e:[ ·dElip·at d1glJJnaik.a.EVDO MasuR diail an tekfl:obJgi1 G .etwo. videof NGN singkatan .r.i..i sebag-af:te ARPU m~rll p-akan si~ gk'a tan dlart Average ·~e.gambar.el~tronfk y~ ng menca kup layanam pe mlbay.el.'i rriirkabe L bJ. ARPU di hi tu~lgdengcari mem bagi j tim La~'l pen d~pata FI .an IIIniR.Ma. 1'4.clio'lah oileh s.a~ l~omlPutef" yang.arm.Xl ..Diwl Mlngguan E.hkan videc."W~ :1.Ulmyaln 8 meru j tflt.ag.ltu~ui1\tu lents· e-maill pada pon~e!l .s· ~ rl)"enj"adl pa~~t -paket sep 9i'tf ·fj.atdarta fnJte met dan iko~rtenserta .em merup~kan bagiaflt:t~!r]: fi rmWanl!' yang b!erfWWlg.: • 'i'! t!:::3 'l.om u.elkomulnika:sJ. ol~oJrlsasi yang tii lakuJkan (]'Letl se-o.emunglklnkan dalam suatu jari:ngan m..n f sua[. iNGN m. . B It'Ilsmil it1 k..ang mampu iITI. Web Raga adalatt tJailaman ya ng d~ pat dUamp.ec!'IP~t~h 111rnlgga..~ndari suatu ope:r:·ator .MA.c ·dfmainahalaman ter.si .· in f..$isb.be~bagai t ipe in(tJJnl1 as] dam I[aya nitlJ. ..statis. dan bed)ag:aj j eflis . Wt1IID~ 55 .S·j iUrrrl'tuk.darumumnya FWA aUas:Fi::. 0.d:ap~t menalmJri l.li'tJe:r( t.a d:ards]st.floLog:f internet.]iarin...eknolog.sl.an tekno!logi 'sellul~er} :g:elombang.' " '.cep'atal~'l transfer data 'ife~nol~og..rt.lPus.rJg~a3. EVDO memHjki k:e. _.k.t:ik evaLuasl IPe~ans'g.erm~su. nirkabel yang me. dl"gun3 kan p.gcwl'l. r IPtrOg.so:lus1..ut . I .extGen.olus·i aIPUta.an pella ngg:aIi1' toka. mlcrowav:e ataut.eoelPat-afi} h1. - """ -------------L~gin .masu~lkarJ usem..1 NDve:mbe.(11 ema. b~gian. j ari:ngan tel:ep:on !laj n.· menyimlpan flbe~fijles. dan menga.y.ll "E~xtenthDJU1 ya.si tet. adatatJ ·sebu.eratiom1 N._. g.

"'1---..at me:[aku~an djragu kan la.d.•. ~.... _ _ -.or:d.pe~ke:r~.p"e~Ke:rs. Derngan fi tur '~'QJiickCha r8..e'tl1($.outIbatter:i'es)~ 820 !~f j ~daLah .g!lllr: (wil~:ll.".alr alarm d ari pOl1s.et Ttda k j bi as.PliJ\lM86SD 11·256!M.ds!et inl mi81t1y. (Movbl .1Mem. 1 G.n ·k.a.. DeW1:ga. .o diots.ed1akan 2..detlgan pergera~an m.e~ IFMB'7.er daya • • II -_.I ne.upp!ly: 7 AV DC (b'El._: ~_. (tow _l i:gllt mo-de:).". Has.arnya tersedia Jam a:~aJrm d:emlg-ans.U~Utas vld:€!-_oy~ng brUliant dan re'so:lus:Iti ng_gi.c.al knnsums1 daya . POWfi'r S.: 2. ."...e.~ •• ...~S'!1.Mo. ~08MHz ..-.rTh'g.Canon Camcorder LEGRIA F..m.B Ma:l1iI. . •• .caya. : •• .er. .ec:.e*1pun d. . vldeo Rha:sk. 0 MOBI.·.alrl'g Irru~rJga'la m1 masal.~.uan41 X adva ncedzoQtAl demrg an proseser LEG... __ -~.. DJerJgan fiitu if ya...RlC~.WeJlght~ 220...gi kemam p ua n.ge: 1/25 ~ 1/500 ('mo'vi~ mode') ~ '1l6 . Back-u:J. a p tJda):.15 x 64x 149' mm.(J\~~ell. F 60 menit.. 5 t6 !rOMH'~i Sp~:aker' S1:iie: 4 em.4V f)( (IDC m.-_ _ "..ehdadak· !atau. 111ampu m~lI'I.ng muEiiah.. ••: _ I .erng. . _m~W1g_a_nd.e 1C1hours I Vid:eo play :3 h:oliillrSl Cam. r \tIde._ --_ ~ r--···· _~~ro .de ". eo ' .arJ.Shlutte r Sipeed Ri'.enit~.2 .tgulU:lakan ..Panasor~. .. - -.. 'Sp.7\·'~Ii'IIIGh wh:l@sclr~en ..gafl teknotcgi ~.-r...54.chu fi11 rendah da:lam h.0.dget satuinj lnlemi tiki LElDdock... ~_ _._~ .14Q V.(]Ij fngi nkan.i ma. Pam1 as!oni'c RC:~Q7210hili ...en:d..... futrg:s.tw'Dirlk -: Cabte Inte)'nal.AC: .all s:lonile! I 145Ci1 . UlltliJ~ And~ y.P. Bahka.eng~n ba. L€ns:..o' sna[ps.kan d:anat mell.asi: IFrre.et s.[y). Wtaoi..s:uarar)Y a .i ala:tm ga.anertl standtJy IfRIll: ~abov.·.lt Iwnem.ajll tnf..IC.PE!..esifllm. i'd..-- Perekarmrun video .~Lam~a.(eli meorder init!etap dap.·.--.ibUly~aJ' . Recordiil. n2.en try~:l"ev. Hia:sj l.. .. I I Urrtuk uf1JSan SUlrrlb.•• : .sehen. ••• __ I I •••• •• D1"I1iI_ern. m.'37x opit1.ahamiteirma~s~k niwrr C I amcerder yang leblh dtktlususkan perekaman d.e.x' 12'2Jm Card S 1Q'1t:~ SID Flba-sh. engwn d tam pi lan yang J.rrti ~g.iQ'Lour.Uery pack).qllJ:etnicy Ri'n11!l!.$t~~age Be.o..12:0 .sih suUt_ teriba ngun bi La ha l1ya.dan ben ing diperole h derr~an f'itur ~iElectronj. ._SUM·OQ6.•• : •••'" _".! Ba!ttifl'r~: it' :.8.el~: 1 02'4 -x 7.ahmrm poo:~elte'tap B 1~J!a.k . _ I I.a.c .lons..l(U'~ . display berli ku rat) hesa r.thi Cell.:. lililgi:tal Zoom: :2COCOQx...•• ~.e·.camo:J(..cal zoom.itii<.!l: • Spes. Unt~k.ah B..diyakini dapat m!el11 bangunkafiAiida ya~g ma. ad~ p.eluara'ri CJiiIJ{)~'dl']per..untuk dip..5).o1FY~. tta:p8.aoY.net I ANDR()~D2.pixels.'att~ ilMJd:l1 ernlgkap'j dengan ki'emarmrp.Anda sesuai derl'sarJ wctkt~ Y.. .: ltDIfICH'iito:r': 2.(l..ng 'b::.hat dan "tung.8.1I)alllgunkarJ. 8.n disa ffl 'Ijan_s.R~A{sD~IGiIC 10\1~I~I.pn..exltertl._: : . Lensa.e se![a rna 20 m.GiB 2 3 I F'reeMicro SD 4<.11 mar~ge Staii)H iZ1er~ defl. Ilmage S. IUp to . ._...gh~d.32 MB .dg.NT.<..'a lI~~'I~ ~. I I _ •• . aoo"ona I • II 1n). Din'ilens.-RC-O·120 u ?ttJ. Wlifiil TFT Touch ScreelrJ.. v..LEE.c mO. .tab()n .Sii:mrniS:.l p-er)a1lanan tm tergolong buat . !NaJT:llUl terkad qng .erra .!II1I. be:rgetar . ula.6.si: m.72.tAr'l"dayan's ingln bangun tepat waktu hanyaitu ga.k.inl..nya.Qr: 1/..n p. Kone·KtorModiem • • II . ". -.lk _m.ry 2~6MB 11"'WVGAw:~de.sC!ree!J1l .AM520 .d~Yflami.06 Panasonic..dl[perLenglapi dengan built-in steree s.j ..•.~.omp·ak'J lam radio..s:1 Ipr. sl~tem a:[arm yaitu radio: dan buzzer. j.de Qrn'.e:l -aJt~u pem .e:rekaman y~n'g bait dapat d1peroh~tJ tarJlPaJ baJntuan tlFllpnd .Gb·1. S:aLah satu pHih'an yang tersedia.tc.<. 115([0.ArnujlifL a..e:rni h . ~._~.akul~an l'l"erekaman·_S._.EfilTJdN M SKIT - I Cukup satu IMO K3 untuk segalaaktivitas • • • I I' IMO Inter. l J I .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful