Anda di halaman 1dari 9

Profesiile liberale de avocat, notar public si executor judecatoresc sunt profesii care au luat nastere in urma evolutiei societatii

si a nevoi acesteia de aplicare a dreptului in viata sociala, datorita raporturilor juridice ce au loc intre persoane fizice si/sau juridice. Aceste profesii au functii diferite insa toate servesc sistemul de drept prin rolul pe care il au raporturile juridece ce iau nastere intre institutiile statului si cetateni sau chiar intre particulari, cum sunt spre exemplu procesele, in cazul avocatilor sau a contractelor de vanzare-cumparare, a actelor de succesiune, etc, in cazul notarilor. Toate aceste profesii sunt organizate si functioneaza in baza unor legi emise de catre Parlamentul Romaniei si publicate in Monitorul Oficial al Romaniei. Spre exemplu profesia de avocat se desfasoara in baza legilor 51 din 7 iunie 1995 (republicata si actualizata) privind organizarea si exercitarea profesiei de avocat, si 255 din iunie 2004 privind modificarea si completarea Legii nr. 51/1995 pentru organizarea si exercitarea profesiei de avocat, ambele emise de catre Parlamentul Romaniei. Profesia de notar public functioneaza in baza legii nr.36 din 12 mai 1995 actualizata privind organizarea notarilor publici si a activitaii notarilor, emisa de catre Parlamentul Romaniei, si profesia de executor judecatoresc are la baza legea nr.188 din 1 octombrie 2000, actualizata, privind executorii judecatoresti, emisa de catre Parlamentul Romaniei. Avocatii Conform legilor mai sus mentionate, profesia de avocat este libera, si independenta, cu organizare si functionare autonome, insa ea poate fi exercitata doar de catre avocatii inscrisi in tabloul baroului din care fac parte. Este nedemn de a fi avocat cel condamnat definitiv prin hotrre judectoreasc la pedeapsa cu nchisoare pentru svrirea unei infraciuni intenionate, de natur s aduc atingere prestigiului profesiei, cel care a svrit abuzuri prin care au fost nclcate drepturi i liberti fundamentale ale omului, stabilite prin hotrre judectoreasc, cel cruia i s-a aplicat pedeapsa interdiciei de a exercita profesia, pe durata stabilit prin hotrre judectoreasc sau disciplinar i falitul fraudulos, chiar reabilitat.

Functia avocatului este de a promova si apara drepturile, libertatile si interesele omului, orice persoana avand dreptul de a-si alege liber avocatul.

Activitatea avocatului consta in: a) consultatii si cereri cu caracter juridic; b) asistenta si reprezentare juridic n fata instantelor judectoresti, a organelor de urmrire penal, a autorittilor cu atributii jurisdictionale, a notarilor publici si a executorilor judectoresti, a organelor administratiei publice si a institutiilor, precum si a altor persoane juridice, n conditiile legii; c) redactarea de acte juridice, atestarea identittii prtilor, a continutului si a datei actelor prezentate spre autentificare; d) asistarea si reprezentarea persoanelor fizice sau juridice interesate n fata altor autoritti publice cu posibilitatea atestarii identittii prtilor, a continutului si a datei actelor ncheiate; e) aprarea si reprezentarea cu mijloace juridice specifice a drepturilor si intereselor legitime ale persoanelor fizice si juridice n raporturile acestora cu autorittile publice, cu institutiile si cu orice persoana romana sau strin; f) activitti de mediere; g) activitti fiduciare constnd n primirea n depozit, n numele si pe seama clientului, de fonduri financiare si bunuri, rezultate din valorificarea sau executarea de titluri executorii, dup ncheierea procedurii succesorale sau a lichidrii, precum si plasarea si valorificarea acestora, n numele si pe seama clientului, activitti de administrare a fondurilor sau a valorilor n care acestea au fost plasate; h) stabilirea temporar a sediului pentru societti comerciale la sediul profesional al avocatului si nregistrarea acestora, n numele si pe seama clientului, a prtilor de interes, a prtilor sociale sau a actiunilor societtilor astfel nregistrate; i) activittile prevzute la lit. g) si h) se pot desfasura n temeiul unui nou contract de asistenta juridic;

j) orice mijloace si cai proprii exercitrii dreptului de aprare, n conditiile legii. Desi profesia de avocat presupune apararea drepturilor si libertatilor omului, ea nu este lipsita de raspundere juridica. Avocatul este obligat sa respecte solemnitatea sedintei de judecata sa nu foloseasc cuvinte sau expresii de natura a aduce atingere autorittii, demnittii si onoarei completului de judecata, procurorului, celorlalti avocati si prtilor ori reprezentantilor acestora din proces, actiuni pentru care avocatul, daca le savarseste, va raspunde disciplinar. Fapta savirsita de avocat, prin care se incalca dispozitiile legii, ale statutului profesiei, deciziile obligatorii ale organelor de conducere ale baroului in care avocatul este inscris si ale Uniunii Avocatilor din Romania sau care este de natura a prejudicia onoarea si prestigiul profesiei sau ale corpului de avocati constituie abatere disciplinara si se sanctioneaza potrivit art. 68 din lege. Protectia onoarei si prestigiului profesiei, respectarea legii, a statutului profesiei si a deciziilor obligatorii ale organelor de conducere ale profesiei sint incredintate organelor constituite potrivit dispozitiilor legii. Daca o abatere disciplinara se repeta, atunci ea constituie o circumstanta agravanta, care va fi luata in considerare la aplicarea sanctiunii. Conform legii, institutiile obligate sa tina evidenta sanctiunilor aplicate fiecarui avocat si sa comunice situatia disciplinara a avocatului la cererea organelor profesiei, constituite potrivit legii sunt Consiliile barourilor. Comisiile de disciplina in fata carora avocatul va raspunde pentru abaterile disciplinare, prezentate intr-o ordine ierarhica crescatoare sunt urmatoarele: Comisia de disciplina a baroului, Comisia Superioara de Disciplina si Consiliul Uniunii Avocatilor din Romania, in plenul sau. Actiunea disciplinara poate fi exercitata in termen de cel mult un an de la data savirsirii abaterii. Comisiile de disciplina se formeaza in cadrul fiecarui barou, iar membrii lor se aleg pe un mandate de patru ani dintre avocatii cu o vechime profesionala de minim 10 ani.

Ele judeca, in prima instanta, in complet de 3 membri, abaterile disciplinare savirsite de avocatii inscrisi in tabloul avocatilor, cu exceptia abaterilor savirsite de decan si de membrii organelor de conducere ale Uniunii Avocatilor din Romania. Comisia Superioara de Disciplina functioneaza sub doua forme, prima ca si instanta de fond, in complet de 3 membri, abaterile membrilor organelor de conducere ale Uniunii Avocatilor din Romania si ale decanilor, iar cea de-a doua ca si instanta de recurs, in complet de 5 membri, recursurile declarate de avocatul interesat, decanul baroului si presedintele Uniunii Avocatilor din Romania, impotriva deciziilor pronuntate de comisiile de disciplina ale barourilor. Executarea deciziilor disciplinare se face de catre consiliul baroului in care avocatul este inscris. Procedura urmata pentru solutionarea abaterii disciplinare este specifica si complexa, intrucat dispozitiile cu care opereaza aceasta procedura provin din legea statutului avocatului ele completandu-se insa si cu prevederile Codului de procedura civila. In prima faza se face plangerea indreptata impotriva avocatului, care se adreseaza consiliului baroului din care avocatul face parte. Daca avocatul este pensionar, incompatibil sau retras din profesie, plingerea se adreseaza baroului in care avocatul a fost inscris in tablou. Urmeaza anchetarea abaterii, aceasta facandu-se cu celeritate. Anchetarea se efectueaza de catre decan sau de consilierul desemnat de consiliul baroului. Anchetarea abaterii disciplinare a unui membru al organelor Uniunii Avocatilor din Romania sau a unui decan se efectueaza de catre presedintele uniunii sau de un membru al comisiei permanente a acesteia. Consilierul desemnat pentru efectuarea lucrarilor prevazute la alineatele precedente se poate abtine sau poate fi recuzat de avocatul cercetat. Cererea de recuzare se formuleaza in scris si se judeca de catre consiliul baroului, in absenta consilierului recuzat. Cercetarile se efectueaza dupa convocarea in scris, prin scrisoare recomandata cu confirmare de primire, a avocatului cercetat, trimisa la sediul profesional al acestuia si

dupa incunostintarea sa cu privire la obiectul anchetei disciplinare prin luarea la cunostinta a continutului plingerii ori al sesizarii. Avocatul cercetat poate da explicatii scrise. Refuzul de a da curs convocarii constituie o incalcare a indatoririlor profesionale si nu impiedica desfasurarea anchetei. In cursul cercetarilor consilierul delegat va asculta persoana care a formulat plingerea, precum si orice alte persoane ale caror declaratii pot elucida cazul, va face verificari de inscrisuri si va culege informatii, prin mijloacele prevazute de lege. Ulterior efectuarii cercetarilor, consilierul delegat intocmeste un referat scris in care va consemna faptele, probele administrate si pozitia celui cercetat si propunerea privind solutionarea plingerii sau sesizarii. Acest referat trebuie inregistrat de catre consilierul delegat la decanatul baroului in cel mult 30 de zile de la primirea sarcinii respective. Pe baza referatului intocmit si a lucrarilor care au stat la baza acestuia, in sedinta imediat urmatoare datei inregistrarii referatului, consiliul baroului va convoca avocatul anchetat in vederea audierii sale. Dupa efectuarea anchetei disciplinare, consiliul baroului va decide, dupa caz, exercitarea actiunii disciplinare, clasarea cauzei sau completarea cercetarilor. Raspunderea disciplinara a avocatului nu exclude insa raspunderea civila sau penala a acestuia. Pentru sustinerile facute oral sau in scris, in fata instantelor de judecata, a organelor de urmarire penala, sau altor organe administrative de jurisdictie, avocatul nu va raspunde penal doar in cazul in care aceste sustineri sunt in legatura cu apararea in acea cauza si sunt necesare stabilirii adevarului. Urmarirea penala si trimiterea in judecata a avocatului pentru faptele savarsite in exercitarea profesieisau in legatura cu aceasta se pot face numai cu aprobarea procurorului general al parchetului de pe langa curtea de apel in a carei raza de competenta s-au savarsit faptele. Pe durata urmaririi penale sau a judecarii faptei care constituie abatere disciplinara, procedura disciplinara se suspenda, urmind a fi reluata dupa solutionarea cauzei. In fata instantei disciplinare avocatul se va infatisa personal, insa el poate fi asistat de un alt avocat.

Sedintele instantei disciplinare sunt secrete, iar lucrarile sedintelor se consemneaza in incheieri. Lipsa partilor citate nu impiedica judecata, instanta disciplinara urmand sa se pronunte pe baza actelor si a dovezilor administrate in cauza. Instanta disciplinara hotaraste, cu majoritate de voturi, prin decizie disciplinara, iar in cazul in care ea ramane definitiva, are calitate de lucru judecat fata de parti si de organele profesiei. Recursul declarat impotriva masurilor luate prin incheiere si impotriva deciziei disciplinare se inregistreaza la decanatul baroului, respectiv la secretariatul Uniunii Avocatilor din Romania. Dac mpotriva avocatului s-a luat msura excluderii din profesie ca sanciune disciplinar sau dac avocatul a fost condamnat definitiv pentru o fapt prevzut de legea penal i care l face nedemn de a fi avocat, si, conform legii, calitatea lui de avocat inceteaza. Notarii publici n vechea organizare administrativ a Romniei, in perioada dinaintea comunismului, notarul era reprezentantul puterii centrale n comune, exercitnd de obicei atribuii de ef al poliiei i de secretar comunal. Titlul de notar public a reaprut n Romnia la civa ani dup prbuirea dictaturii comuniste, in timpul dictaturii comuniste notarul era funcionar ntr-un Notariat de Stat. In perioada contemporana notarul public este un funcionar public nvestit cu atribuia de a autentifica acte juridice, de a autentifica nscrisuri, de a legaliza semnturi, de a elibera copii legalizate, certificate de motenitor etc. Activitatea notariala asigura persoanelor fizice si juridice constatarea raporturilor juridice civile sau comerciale nelitigioase, precum si exercitiul drepturilor si ocrotirea intereselor, in conformitate cu legea. Notarii publici dau consultatii juridice in materie notariala, altele decat cele referitoare la continutul actelor pe care le indeplinesc si participa, in calitate de

specialisti desemnati de parti, la pregatirea si intocmirea unor acte juridice cu caracter notarial. Activitatea notarilor publici se desfasoara in cadrul unui birou, in care pot functiona unul sau mai multi notari publici asociati, cu personalul auxiliar corespunzator. Ca si in cazul avocatilor, si notarii publici sunt controlati pentr activitatea lor si pot fi trasi la raspundere in conditiile legii. In cazul in care notarul public savarseste o abatere in legatuia cu modul de indeplinire a sarcinilor profesionale, acesta va raspunde disciplinar, iar in functie de gravitatea abaterii, se va putea dispune suspendarea lui din functie sau chiar excluderea din profesie. Raspunderea disciplinara a notarului public intervine pentru intarziere sau neglijenta in efectuarea lucrarilor; lipsa nejustificata de la birou,nerespectarea secretului profesional; comportament care aduce atingere onoarei sau probitatii profesionale. Asigurarea de raspundere profesionala a notarului public se realizeaza prin casa de asigurari, constituita in acest scop. Actiunea disciplinara se exercita de Colegiul director si se judeca de Consiliul de disciplina. Pentru suspendarea din functie sau excluderea din profesie este obligatorie o cercetare prealabila, care se efectueaza de catre Colegiul director. Audierea celui in cauza este obligatorie, acesta fiind indreptatit sa ia cunostinta de continutul dosarului si sa-si formuleze apararea. Consiliul de disciplina citeaza partile si pronunta o hotarare motivata, care se comunica acestora. Impotriva hotararii partile pot face contestatie la Consiliul uniunii, in termen de 10 zile de la comunicare. Hotararea Consiliului uniunii poate fi atacata la instanta judecatoreasca competenta, civila sau de contencios administrativ, dupa caz. Hotararea definitiva se comunica si Ministerului Justitiei. Procedura judecarii abaterilor disciplinare se stabileste prin regulament. Aplicarea sanctiunilor disciplinare se face in raport cu gravitatea faptelor comise, ele fiind observatia scrisa, amenda, suspendarea din functie pe maxim 6 luni sau excluderea din profesie.

Cazul cel mai tipic al infractiunii de fals intelectual prevazuta de art. 289 C.pen. este acela in care notarul public atesta ca o persoana s-a prezentat in fata sa si ca a semnat un act, cu toate ca in realitate aceasta nu a fost prezenta. Chiar si in asemenea cazuri trebuie sa se stabileasca daca notarul public n-a fost indus in eroare prin substituirea de persoane si daca buna lui credinta n-a fost inselata. In aceste cazuri, de obicei, partile sau tertii inainteaza plangere penala impotriva notarului, lucru care in opinia multor specialisti implica substragerea acuzantilor de la plata taxei de timbru si alte cheltuieli, deorece toata activitatea de investigare cade in seama procurorului pe cand trebuia intentat un process civil. Raspunderea civila a notarului public poate fi angajata, in conditiile legii civile, pentru incalcarea obligatiilor sale profesionale, atunci cand acesta a cauzat un prejudiciu. Executorii judecatoresti Executoruii judecatoresti isi desfasoara activitatea ca subordonati ai ministerului justitiei. Executorii judecatoresti isi indeplinesc atributiile in circumscriptia judecatoriei pe langa care functioneaza, daca prin lege nu se dispune altfel. Executorul judecatoresc are urmatoarele atributii: a) punerea in executare a dispozitiilor cu caracter civil din titlurile executorii; b) notificarea actelor judiciare si extrajudiciare; c) comunicarea actelor de procedura; d) recuperarea pe cale amiabila a oricarei creante; e) aplicarea masurilor asiguratorii dispuse de instanta judecatoreasca; f) constatarea unor stari de fapt in conditiile prevazute de Codul de procedur civila; g) intocmirea proceselor-verbale de constatare, in cazul ofertei reale urmate de consemnarea sumei de catre debitor, potrivit dispozitiilor Codului de procedura civila; h) intocmirea, potrivit legii, a protestului de neplata a cambiilor, biletelor la ordin si a cecurilor, dupa caz; i) orice alte acte sau operatiuni date de lege in competenta lui.

Executorul judecatoresc raspunde pentru modul n care si ndeplineste atributiile, disciplinar sau civil, n conditiile legii, regulamentului si prezentului statut. Actiunea disciplinara se judeca de Consiliul de disciplina al Camerei. mpotriva hotararii Consiliului de disciplina al Camerei partile pot face contestatie, n termen de 15 zile de la comunicare, la Comisia superioara de disciplina a Uniunii, care judeca n complet de 5 membri. Hotararea acesteia este definitiva si poate fi atacata cu recurs la curtea de apel n a carei raza teritoriala se afla sediul biroului executorului judecatoresc n cauza. Raspunderea civila a executorului judecatoresc poate fi angajata, n conditiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin ncalcarea obligatiilor sale profesionale. Asigurarea de raspundere profesionala a executorului judecatoresc se realizeaza prin Casa de Asigurari a Executorilor Judecatoresti, constituita n acest scop, potrivit legii. Raspunderea disciplinara a executorului judecatoresc intervine pentru: - nerespectarea secretului professional, - incalcarea incompatibilitatilor si interdictiilor prevazute de lege; - savarsirea unor fapte care aduc atingere onoarei, probitatii profesionale ori bunelor moravuri; - neindeplinirea obligatiilor privind formarea profesionala a executorilor judecatoresti stagiari, angajati pe baza de contract; - intarzierea sistematica si neglijenta in efectuarea lucrarilor; - absenta nejustificata de la birou. Sanctiunile disciplinare sunt aceleasi ca si pentru notarii publici si se aplica in raport cu gravitatea faptelor, constand in mustrare, avertisment, amenda, suspendarea din functie pe o durata de la o luna la 6 luni sau excluderea din profesie. Raspunderea civila a executorului judecatoresc poate fi angajata, in conditiile legii civile, pentru cauzarea de prejudicii prin incalcarea obligatiilor sale profesionale. In concluzie, putem afirma ca titularii profesiilor liberale raspund in primul rand disciplinar pentru faptele lor, dar in functie de gravitatea acestor fapte, ei pot raspunde civil sau chiar penal daca este cazul.