Untuk di isi oleh Pegawai Yang Dinilai yang menggunakan Borang JPA (Prestasi) 4 dan 5

SKT 2

SASARAN KERJA TAHUNAN (2007) NAMA: HADIBAH BINTI KAMIL NO.K/P: 690824-02-5202

JAWATAN: PEMBANTU TADBIR, SK TITI GAJAH, 06550 ALOR STAR, KEDAH
1. TUGAS UTAMA (Senaraikan 5 tugas utama mengikut keutamaan) 1. Membantu dan melaksanakan pentadbiran sekolah. Membantu supaya lincin, kemas dan teratur untuk meningkatkan prestasi kurikulum dan kokurikulum sekolah dari segi: A URUSAN KEWANGAN B URUSAN PENTADBIRAN C URUSAN AM dan Mematuhi semua peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh sekolah berdasarkan Perintah Am Kerajaan. 2. Peratusan Masa ditumpukan

100 %

2

SUMBER DI BAWAH KAWALAN

Pegawai Yang Dinilai dikehendaki menyatakan secara ringkas yang ada seperti peralatan, maklumat, bilangan anggota dan peruntukan di bawah kawalannya. a. b. c. d. e. f. g. h. i. Mesin Taip Kabinet Besi Tetingkat ( 4 unit) Almari Besi (2 unit) Komputer ( 1 unit) Bukut Tunai (Kerajaan dan Suwa) Buku Cek (2 buah) Borang-borang Kewangan Borang –borang Perkhidmatan Peti Cash

PERHATIAN • Senarai tugas utama dan sasaran kerja tahunan hendaklah diisi oleh Pegawai Yang Dinilai setelah berbincang dengan Pegawai Penilai Sasaran Kerja Tahunan bagi sesuatu tahun hendaklah ditentukan pada bulan Januari tahun pernilaian.

Yuran Tahunan Sekolah dan Bayaran Pra Sekolah 14. Menyediakan tuntutan Perkapita (PCG). 4. Menyediakan payroll (gaji) 2 bulan lebih awal tunggakan gaji untuk staf sekolah dan memastikan semua staf mendapat gaji Menyediakan Penyata Gaji Berasingan bagi GSTT/ Guru Ganti/Pekerja Sambilan setiap bulan Mendapatkan bayaran balik lebihan bayaran bagi BISP. Menyediakan Laporan KewanganTahunan yang belum berakhir setiap tahun 13. Menyelenggarakan PANJAR WANG RUNCIT . 7. (Pergerakan Gaji. Menyediakan Sijil Gaji akhir dan proses pertukaran pegawai yang bertukar keluar / masuk 15. 10. Kuantiti Tiap-tiap bulan Kuantiti Tiap-tiap ketika jika ada perubahan Kuantiti Tiap-tiap bulan Kuantiti Tiap-tiap bulan Kuantiti Tiap-tiap bulan Kuantiti Mengikut Fasa bulan Kuantiti Hujung Tahun Kuantiti Pada 01. cuti Bersalin selepas 2 bulan kelulusan Menerima dan mengeluarkan resit dan merekod semua terimaan bayaran Menyedia dan menyelenggaran Fail-fail Perakaunan: KWSP. Pertukaran dll) Menerima Wang / memunggut wang Sewa Kantin dan Kutipan Yuran Murid dari Pengusaha Kantin dan guru-Guru Kelas Mengurus dan menyelenggarakan Buku Tunai Suwa dan Kerajaan Kuantiti Tiap-tiap bulan Kuantiti Tiap-tiap bulan Kuantiti Ketika ada Tindakan Kuantiti Tiap-tiap bulan Kuantiti Tiap-tiap bulan 2. BSH. 8. Menyediakan cek-cek pembayaran kepada pembekal yang berkaitan / berkenaan 11. Imbuhan. Cukai. Penyata Bank dan Gaji( Master Listing) dan lain-lain tuntutan kewangan Merekod semua penerimaan gaji dalam buku Rekod Gaji (KIV Payroll) Menyediakan Kew 8 (Lapuran Perubahan) apabila berlaku perubahan. Perumahan. Menyediakan cek-cek bagi aktiviti Skim Baucer Tuisyen (SBT) dan RMT murid 12.BI L RINGKASAN AKTIVITI / PROJEK (SENARAIKAN AKTIVITI / PROJEK) MENGURUS DAN MELAKSANAKAN PENTADBIRAN SEKOLAH: URUSAN KEWANGAN PETUNJUK PRESTASI (KUANTITI/KUALITI/MASA/KOS 1.10 tahun semasa Kuantiti Tiap-tiap ketika ada perrtukaran Kuantiti Tiap-tiap kali apabila wang PWR direkud Kuantiti 6. 5. 3. Kenderaan. 9. LUTH.

Setahun Sekali 16. Penutupan pada 5 haribulan berikutnya. Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan dan Peruntukan bantuan LPBT dan Kantin AKAUN 1. Menyediakan Pemulangan Wang dalam 2 salinan bersama Cek/ Wang Pos. Merekod surat masuk / menjawab surat menyurat Jabatan /PPD dan lain-lain agensi Menyediakan Stok Inventori / Harta Modal Menyediakan Borang Pencen bagi anggota yang akan bersara Menyediakan borang-borang pertukaran untuk guru-guru dan pegawai bukan guru Menguruskan Fail-fail Peribadi Sistem Fail Mengendalikan: Pengesahaan Dalam jawatan Kemasukan Jawatan Berpencen Persaraan Tiga Belas Bulan sebelum Bersara Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pentadbir Sekolah pada setiap masa Kuantiti Tiap-tiap bulan Kuantiti Hujung Tahun Kuantiti Awal /Hujung Tahun Kuantiti Tiap-tiap hari / bulan Kuantiti Tiap-tiap 3 /6 bulan Kuantiti Tiap-tiap 13 bulan sebelum bersara Kuantiti Tiap-tiap kali ada pertukaran Kuantiti Tiap-tiap bulan Kuantiti Tiap-tiap kali ada pegawai baru 4. 6. Menyediakan dan mengemaskini Buku Tunai Kerajaan dan Suwa. Kuantiti Tiap-tiap kali ada perubahan Contoh: Bersalin bagi pegawai yang ada BISP UNIT KHAS 1. Menyediakan Penyata Akaun Belum Beraudit tahun berikutnya 5.Mengumpul. 2. menyediakan dan melengkapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengauditan 4. 3. Membantu mengurus sekolah melaksanakan tindakan terhadap perkara-perkara yang berbangkit semasa Lapuran Audit. 7. penyata perkiraan dan Penyata Kew 8 yang diluluskan dan memastikan segala dokumen di tandatangani oleh Ketua Jabatan. 3. PENTADBIRAN PERKHIDMATAN DAN PERJAWATAN SEKOLAH 1. 5. Daftar Perakuanan: Daftar Pembelian Daftar Penerimaan Daftar Pembayaran Daftar Buku Resit Daftar Buku Cek Kuantiti Tiap-tiap bulan Kuantiti Penyemakan dari semasa kesemasa 2. . Kuantiti Sepanjang Masa Bertugas 8.

K/P : ASWANIZ HASBULLAH 791231-02-5234 MENGURUS DAN MELAKSANAKAN PENTADBIRAN SEKOLAH SERTA URUSAN KEWANGAN 1. Menyediakan Borang Pencen bagi anggota yang akan bersara 21. Imbuhan. Menyediakan Anggaran Belanjawan Tahunan dan Peruntukan bantuan LPBT dan Kantin 14. Penutupan pada 5 haribulan berikutnya. Menyediakan dan mengemaskini Buku Tunai Kerajaan dan Suwa. 8. (Pergerakan Gaji. 16. Pertukaran dll) Menerima Wang / memunggut wang Sewa Kantin dan Kutipan Yuran Murid dari Pengusaha Kantin dan guru-Guru Kelas Mengurus dan menyelenggarakan Buku Tunai Suwa dan Kerajaan Menyediakan cek-cek pembayaran kepada pembekal yang berkaitan / berkenaan Menyediakan Laporan KewanganTahunan yang belum berakhir setiap tahun 10. 3. 2. 15. Sistem Fail tahun berikutnya . Menyediakan payroll (gaji) 2 bulan lebih awal tunggakan gaji untuk staf sekolah dan memastikan semua staf mendapat gaji Mendapatkan bayaran balik lebihan bayaran bagi BISP. Menguruskan Fail-fail Peribadi 23. Menyediakan tuntutan Perkapita (PCG). penyata perkiraan dan Penyata Kew 8 yang diluluskan dan memastikan segala dokumen di tandatangani oleh Ketua Jabatan. menyediakan dan melengkapkan dokumen-dokumen yang diperlukan untuk pengauditan 17.SEKOLAH KEBANGSAAN TITI GAJAH 06550 ALOR SETAR. Mengumpul. 6. cuti Bersalin selepas 2 bulan kelulusan Menerima dan mengeluarkan resit dan merekod semua terimaan bayaran Merekod semua penerimaan gaji dalam buku Rekod Gaji (KIV Payroll) Menyediakan Kew 8 (Lapuran Perubahan) apabila berlaku perubahan. Menyelenggarakan PANJAR WANG RUNCIT 13. 5. 9. Menyediakan borang-borang pertukaran untuk guru-guru dan pegawai bukan guru 22. 7. Menyediakan Sijil Gaji akhir dan proses pertukaran pegawai yang bertukar keluar / masuk 12. 4. Menyediakan Pemulangan Wang dalam 2 salinan bersama Cek/ Wang Pos. Merekod surat masuk / menjawab surat menyurat Jabatan /PPD dan lain-lain agensi 19. BSH. Menyediakan Stok Inventori / Harta Modal 20. Menyediakan Penyata Akaun Belum Beraudit PENTADBIRAN PERKHIDMATAN DAN PERJAWATAN SEKOLAH 18. Yuran Tahunan Sekolah dan Bayaran Pra Sekolah 11. KEDAH -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------SENARAI TUGAS PEMBANTU TADBIR (N17) NAMA : NO.

Mengendalikan: Pengesahaan Dalam jawatan Kemasukan Jawatan Berpencen Persaraan Tiga Belas Bulan sebelum Bersara 25. Menjalankan tugas yang diarahkan oleh Pentadbir Sekolah pada setiap masa .24.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful