Anda di halaman 1dari 8

UJIAN DIAGNOSTIK BAHASA MALAYSIA

(BERTULIS)

SET 1

Nama Tahun

: ___________________________ : ___________________________

Kemahiran Arahan

: Huruf vokal dan konsonan. : Tuliskan huruf vokal yang disebut guru.

Arahan
6

: Tuliskan huruf konsonan yang disebut guru.


7 8 9 10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

20

21

22

23

24

25

26

2 | Ujian Diagnostik (Set 1)

Kemahiran Arahan

: Suku kata KV. : Tuliskan awalan suku kata KV berdasarkan gambar.

Contoh :

27

28

a ta

l i

mi

29

30

31

ju

ku

pi

Kemahiran

: Suku kata V+KV.

3 | Ujian Diagnostik (Set 1)

Arahan

: Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.

Contoh :

Kemahiran Arahan

: Perkataan KVK. : Tuliskan perkataan berdasarkan gambar.

4 | Ujian Diagnostik (Set 1)

Contoh :

32

33

34

35

36

Kemahiran Arahan

: Perkataan KV+KV. : Tuliskan perkataan yang sesuai berdasarkan gambar.

5 | Ujian Diagnostik (Set 1)

Contoh :

37

38

39

40

41

Kemahiran Arahan

: Perkataan V+KVK.
42

: Tuliskan perkataan V+KVK berdasarkan gambar.

Contoh :
6 | Ujian Diagnostik (Set 1)

t
43

k
44

45

46

Kemahiran Arahan

: Perkataan KV+KVK / KVK+KV. : Tuliskan perkataan KV+KVK / KVK+KV berdasarkan gambar.

Contoh :

47

7 | Ujian Diagnostik (Set 1)

48

49

50

51

8 | Ujian Diagnostik (Set 1)