Anda di halaman 1dari 2

Contoh Naskah Pidato Bahasa Sunda

Contoh Naskah [ Teks Pidato Bahasa Sunda Singkat. Sagala Nuaya dina pidato ieu mung
saukur conto, mangga diedit deui sasuai sareng kaperyogian urang.
Assalamu`alaikum Wr Wb
Hadirin anu ku simkuring dipihormat.,

Kersaning Gusti Nu Maha Suci, urang sadayana tiasa patepung lawung paamprok
jonghok dina ieu acara. Mugi ieu acara teh lungsur langsar kalayan kahontal sagala anu
dipimaksad. Amin.
Ngadegna sim kuring dina danget ieu payuneun parasepuh miwah paratamu anu sami
rawuh, taya sanes seja ngiring jabung tumalampung sabda kumapalang.
Kitu oge bari jeung digedeng ku kendang gede pakauman, dag-gig-dug rasaning ati, rumasa sim
kuring mah taya kabisa, sanggem paripaos tea mah etang etang lauk buruk milu mijah. Boga
catur ge nu tanpa bukur, ngalantur teu puguh alang ujurna taya pulunganeunana.
Nanging sanaos suwung ku pangaweruh suda ku pangabisa, sim kuring baris nyobi ngaguar tema
ieu biantara anu unina 'Ngaronjatkeun Kareueus Nonoman Kana Basa Sunda.

Hadirin nu dipihormat,
Saparantos sim kuring maluruh sababaraha sumber anu jadi rujukan. Sihoreng geuning, anu
utama pikeun para nonoman atanapi generasi muda anu jadi seuweu siwi Pajajaran teh, taya
sanes kedah mibanda rasa katineung kana budayana. Ulah nepikeun ka jati kasilih ku junti
mupusti budaya asing bari teu malire budaya urang sorangan. Anu antukna cul dog-dog tinggal
igel. Adean ku kuda beureum, ngarasa reueus ku banda meunang nginjeum.
Sanes hartosna nonoman sunda ulah malire kana budaya deungeun, nanging asa langkung payus
saupami weruh kana budaya deungeun teh disarengan ku ngaraksa ngariksa budayana
sorangan. Utamana kana basa sunda anu jadi ciciren bangsa.
Naha basa sunda ciciren bangsa? Rupina basa teh nuduhkeun ciri anu dipibanda ku salahsahiji
suku bangsa. Kitu oge bakal disebut sekeseler sunda saupama disarengan ku aya basana.
Asa palangsiang, saupamana dina hiji waktu keur aya di nagara deungeun, heug aya nu naros,
awit ti mana, dijawn teh ti Indonesia. Indonesiana di mana? Ana dijawab teh 'ti Jawa Barat.
Batur teh nanya deui:
Atuh pinter basa Sundana, tiasa abdi ngiring diajar? . Pisakumahaeun teuing erana
saupama urang keur di mancanegara diperedih ku batur pikeun ngawanohkeun basa Sunda , .
tapi urang teu bisa.
Ngawanohkeun Basa Sunda saleresna mah sanes kanggo para nonoman wungkul, tapi tos
kedah diwanohkeun ti kawit balita. Upami di Jawa Barat nya ku Basa Sunda. Basa Sunda salaku
basa indung bakal leuwih nyerep ka diri nooman lamun geus dibiasakeun diwanohkeun ti
bubudak.
Hadirin anu ku simkuring dipihormat, eta mah sakadar cita-cita simkuring. Da ahirna mah
diwangsulkeun deui ka nonoman nyalira.
Cindekna mah urang kedah peheuyeuk-heuyeuk leungeun dina ngamumule ngaraksa sareng
ngariksa basa katut budaya Sunda.
Manawai bahan katampi, hapunten . sanes bade ngabejaan bulu tuur, atanapi
mamatahan ngojay ka meri. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku
nonoman Sunda. Sasieureun-sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran.
Manawi bahan katampi, hapunten . sanes bade ngabejaan bulu tuur, atanpi mamatahan ngojay
ka meri. Ieu mah mungguhing kajurung ku identitas sim kuring salaku nonoman Sunda.
Sasieureun sabeunyeureun bae mah ngiring nyumbang saran.
Amit mungkur. Hapunten sakali deui, bilih aya basa anu kirang merenah sumarambah
kana manah sareng matak nyelekit kana ati. Mugi agung cukup lumur jembar sihakasima.
Wassalamu`alaikum wr.wb.