Anda di halaman 1dari 1

U

PETA KAWASAN PAGAI SELATAN KAB. KEP. MENTAWAI


1 2 SKALA 4 1 : 100.000 6KM

KETERANGAN
= = = = = = = = = = = = =

:
Logpound Selatan Polaga Berekat

Belekraksok
Sabbiret Eruparaboat
Bosua Girau

Relokasi Permukiman
Bakkat Peigu

M A S T E R P L A N
Th 2011
NO

Permukiman lama Jalan Fasum & Fasos Sungai Batas pantai


Siopa sabeu P.Siruso
lap.Terbang

Simasusu

Lumut

Fasos 1ha

Polouraggi

Pinatektek

SMP 4ha

SD 2ha

Tunang Panaen

Tubeket

Rakrak joja

TPU 1 Ha

Fasos 6 ha Fasos 1ha

Makalo

Batas laut
Bere

Siopa sigoiso

Lahan pertanian masayarakat Hutan produksi

Tunang Ngirip Mapoupou

A
Talokpulei Parak Batu

S K A L A 1 : 50.000

TPU 1 Ha SMP 4ha SD 2ha

SD 2ha sekolah smp 4ha

Belekraksok

Rencana Relokasi korban Gempa dan Tsunami


Belekraksok Tunang Sakkelo

A
Km 27

APL
Malakopa Tunang Panepuat

Batas kecamatan
Pamintaijat

Kikisan air pasang Tsunami


Tunang Sabeu
Muntei Sigoiso

Sabbiret Eruparaboat

Siraija

Camp Jaya
Muntei Sabeu

Km 37
Purourogat

B
TPU 1 Ha
Maurau Lakgigi Bake Tapak Jaya

TPU 1 Ha

Sabbiret

Asahan

Pittoijat Sigoiso

= Jaringan jalan 90 Ha 01 02 03 04 05 06 07 = Dermaga 10Ha = Terminal 4Ha = Kesehatan = Industri 4Ha = Pasar 5Ha = Telkom 0.5Ha = PAM 0.5Ha

08 09 10 11 12 13 14

= SMA 4Ha = SMP 4Ha

Pittoijat Sabeu

Eru Paraboat

Muntei Sigoiso

Muntei Sabeu

C
Bulasat Kinumbuk

Purourougat

Muntei Sigoiso
SP km 44

INDUSTRI 4 Ha

Asahan

Paddarai Takbonan

Laggigi

Bake

P.Sibigeu

Tunang Asahan

Maurau

D
Aban Baga simpang Aban Baga Bubuget

Tunang Bake

= SD 2Ha = TK 1Ha = Fasos = PLN 0.5Ha = TPU 1Ha

Tapak P.Polokasik

Bulasat

Camp Jaya
Muntei Sabeu
INDUSTRI 4 Ha
Bubuget

Tunang Ekket

Tunang Sarei sp km 71

Fasos 2 ha TPU 5 Ha PAM 0.5 Ha

Bunga Rayo

P.Panganduijat P.Lebbuat

Kinumbu

P.Soumang
Limu

Limu B

Boriai

Bagat Sagai

P.Teitei Tanopo
Kosai

Rencana Dermaga

PAM 0.5 Ha

SAMUDERA INDIA
P.Solauik

Mapinang
Mapinang B

F
P.Simaleppet
Maonai
Maonai B Surat Aban B

Purourogat
SD 2ha sekolah smp 4ha

Fasos 6 ha

Km 37
Lakkau B Limosua B

Fasos 2 ha

Sinaka P.Sinakak

TPU 5 Ha

logpound Lakkau
Dermaga Lakkau 10 Ha

P.Rualoina

Limosua

PASAR 5 Ha

P.Simaleguk

Asahan
P.Simungguk
Terminal 4 Ha

Desa Malakopa

Dusun Sabbiret Muntei sigoiso Muntei sabeu Eruparaboat Purourogat Limu Mapinang Maonai Lakkau Limosua Surat aban Asahan Bake Laggigi Maurau Tapak Bulasat Kinumbuk

KK
Tunang Tobek Matotonan

62 31 41 77 79 34 46 35 19 41 110 55 36 68 21 28 102 51 936

SKALA

1 : 250.000
P.Baru-baru

S.Pananggalat

PLN 0.5 Ha
Berikopek
Surat Aban

PLN 0.5 Ha

Relokasi Mangka ulu Mangka ulu Mangka Baga

Berikuret

SKALA

1 : 100.000
PASAR 5 Ha
TELKOM 0.5 Ha
TELKOM 0.5 Ha

Bulasat

Mabola selatan

Rawa Beritarikap

Mapinang
Mapinang B

SKALA

1 : 100.000

Terminal 4 Ha

Maonai

Maonai B

JUMLAH

Maurau
KEBUTUHAN PENGGUNAAN KAWASAN HUNTAP 936 KK DI KECAMATAN PAGAI SELATAN, MENTAWAI URAIAN HUNTAP/KK URAIAN HUNTAP/KK PERMUKIMAN 936KK [HUNIAN TETAP] PERTANIAN [936] FASILITAS UMUM - PERKANTORAN - PERDAGANGAN (PASAR/KIOS) - INDUSTRI KEC.PAGAI SELATAN 30M x 36M LUAS 0.108 Ha KEBUTUHAN KAWASAN 101,09 Ha

Lakgigi
fasos 1ha
fasos 1ha

S K A L A 1 : 50.000

Bake Tapak Jaya


TPU 1 Ha
TPU 1 Ha

P.BERILOGA

[100m x 200m] x 936

2Ha

1.872 Ha

1000 x 100 m 250 x 200 m 200 x 200 m

10 Ha 5 Ha 4 Ha

TPU 1 Ha
TPU 1 Ha

SARANA DAN PRASARANA UMUM AIR BERSIH, TELKOM, PLN 3 x 250 x 200 m TPA, TPU 2 x 250 x 200 m DERMAGA 500 x 200 m TERMINAL 200 x 200 m JARINGAN JALAN 15 x 60 m FASILITAS SOSIAL KESEHATAN PENDIDIKAN RUMAH IBADAH JUMLAH

Surat Aban B
15 Ha 10 Ha 10 Ha 4 Ha 90 Ha

500 x 100 m 500 x 100 m 100 x 500 m

5 Ha 5 Ha 5 Ha

Lakkau B
Fasos 1ha

Fasos 1ha
2135,08 Ha

TPU 1 Ha
TPU 1 Ha

Limosua B

E
Bulasat

S K A L A 1 : 50.000

logpound Lakkau

fasos 1ha

C
PEMERINTAH KABUPATEN KEPULAUAN MENTAWAI BUPATI KEPULAUAN MENTAWAI

SKALA

1 : 100.000
fasos 1ha

Limu B
P.Rualoina

Dermaga Lakkau 10 Ha

Limosua
D
S K A L A 1 : 50.000

Kinumbuk
Fasum 1Ha

Fasum 1Ha
EDISON SALELEUBAJA