Anda di halaman 1dari 4

: I TIPTL

: KKPI
No Nama Siswa
JumIah
kehadiran
NiIai
Kehadiran
NiIai
Fotocopy
NiIai Rata2
Harian
NiIai Smstrn
NILAI
RAPORT
KET
1 Aditya Rahmawan 9 82 50 66 60 63
2 Catur Yulianto 10 91 50 70 56 63
3 Dwi Ariyadi 0 0 0 0 0 0
4 Eka Rusadi 8 73 50 61 38 50
5 Eko Fajar Nafiyanto 8 73 50 61 40 51
6 sni Fachman Hidayat 9 82 50 66 48 57
7 Johan Ariyanto 0 0 0 0 0 0
8 M. Fauzan 8 73 50 61 46 54
9 Mohammad Sulton 11 100 50 75 43 59
10 Muhamad Abdul Rokhib 10 91 50 70 38 54
11 Saeful Amri 6 55 50 52 48 50
12 Sahid Aji Santoso 9 82 50 66 58 62
13 Shobirin 10 91 50 70 34 52
14 Slamet Utomo 3 27 50 39 24 31
= 11
=
= 100 / 11 = 9.09
=
: I TAV
: KKPI
No Nama Siswa
JumIah
kehadiran
NiIai
Kehadiran
NiIai
Fotocopy
NiIai Rata2
Harian
NiIai Smstrn
NILAI
RAPORT
KET
1 Achmad Fadhil 0
2 Ahmad Nur Rohman 11 100 60 57 55 56
3 Ahmad Rosid 11 100 60 57 51 54
4 Ahmad Sanusi 10 91 60 54 47 50
5 Akhmad Gunarto 11 100 60 57 53 55
6 Arif Setyo Aji 1 9 0 3 47 25
7 Arman Setyanto 11 100 60 57 60 59
8 Budi Santoso 10 91 60 54 55 54
9 Dimas Aldian 9 82 60 50 54 52
10 Dwi Kurniawan 10 91 60 54 41 47
11 Eko Priharyanto 10 91 60 54 35 44
12 Hasanudin 11 100 60 57 38 48
13 Jamaludin Al Afhoni 8 73 60 47 38 42
14 Juwanto 11 100 60 57 35 46
15 M. Dahlan Farid 8 73 60 47 50 48
16 M. Muslih 7 64 60 44 48 46
17 M. Syarif Hidayat 6 55 60 40 50 45
18 Marsono 9 82 60 50 44 47
19 M. Hasan Abdul Latif 7 64 60 44 51 47
20 Moh. Nur Adib 9 82 60 50 44 47
21 Muh. Ari 10 91 60 54 39 46
22 M. Dini Rosanjani 10 91 60 54 53 53
23 Muhammad Masruri 11 100 60 57 59 58
24 Nurul Hakim 8 73 60 47 60 53
= 11 Hari
=
= 100 / 11 = 9.09
=
Tingkat / KeIas : I TKJ
Mata DikIat : KKPI
No Nama Siswa
JumIah
kehadiran
NiIai
Kehadiran
NiIai
Fotocopy
NiIai Rata2
Harian
NiIai Smstrn
NILAI
RAPORT
KET
1 Abdul Rosid 13 93 70 81 90 86
2 Arif Budi Santoso 10 71 70 71 81 76
Nilai Kehadiran Jumlah kehadiran X Nilai per kehadiran
WaIi KeIas : Yenny Octaviany, S.Pd.
Mata DikIat
Keterangan :
Total Kehadiran sampai dengan Smt 1
Nilai per Kehadiran 100 / total kehadiran
Nilai per Kehadiran 100 / total kehadiran
Nilai Kehadiran Jumlah kehadiran X Nilai per kehadiran
Tingkat / KeIas WaIi KeIas : Mustahidin, ST
DAFTAR REKAP NILAI SEMESTER GANJIL 2009/2010
Tingkat / KeIas WaIi KeIas : Mustahidin, ST
Mata DikIat
Keterangan :
Total Kehadiran sampai dengan Smt 1
3 Asep Sutarya 14 100 70 85 84 85
4 Budi Santoso 4 29 70 49 80 65
5 Ervin Kurniawan 12 86 70 78 90 84
6 Hariez Eka Saputra 13 93 70 81 92 87
7 Heni Farida 14 100 70 85 62 74
8 ndra Rosyidin 10 71 70 71 96 83
9 rwanto Eko Prasetyo 13 93 70 81 90 86
10 smun Aenur Rophik 14 100 70 85 84 85
11 Khomsanah 11 79 70 74 88 81
12 Kristiadi 13 93 70 81 92 87
13 Lina Audina 11 79 0 39 92 66
14 M. Khoirudin 14 100 70 85 92 89
15 M. Mahfud 14 100 70 85 92 89
16 Makhsum Awaludin 14 100 70 85 78 82
17 Mundrika Habsari 10 71 70 71 86 78
18 Nur Fadhol 14 100 70 85 92 89
19 Puji Wijayanti 13 93 70 81 78 80
20 R. Fredy Santoso 11 79 70 74 92 83
21 Raras Citra Pratama 13 93 70 81 90 86
22 Siti Fadlilah 14 100 70 85 83 84
23 Siti Riyanah 14 100 70 85 84 85
24 Siti Riyanti 14 100 70 85 87 86
25 Sri Hartati 12 86 70 78 87 82
26 Tutuk Nurkhafidz 13 93 70 81 71 76
27 Nova Atho'ur R 8 57 70 64 61 62
= 14 Hari
=
= 100 / 14 = 7.14
=
: ITM 1
: KKPI
No Nama Siswa
JumIah
kehadiran
NiIai
Kehadiran
NiIai
Fotocopy
NiIai Rata2
Harian
NiIai Smstrn
NILAI
RAPORT
KET
1 Abdullah Muhtasun 11 100 70 85 71 78
2 Agus Eko Setiyono 8 73 0 36 52 44
3 Agus Soleman 11 100 70 85 60 73
4 Ahmad Farid Huda 8 73 70 71 64 68
5 Ahmad Sobirin 6 55 0 27 68 48
6 Ahmad Yumroni 3 27 0 14 0 7
7 Andi Nugroho 5 45 0 23 31 27
8 Anif Safiulutfi 7 64 0 32 55 43
9 Anton Sugiarto 11 100 70 85 61 73
10 Bambang Kuncoro 11 100 70 85 60 73
11 Bambang Setiawan 9 82 0 41 0 20
12 Dedi Yoviani 7 64 0 32 38 35
13 Deni Budi Prasetyo 0 0 70 35 0 18
14 Deny Permana 11 100 70 85 36 61
15 Didi Mulyono 5 45 70 58 0 29
16 Eko Prasetyo 11 100 70 85 45 65
17 Fajar Dwi Baskoro 7 64 70 67 30 48
18 Fatkhur Nizam 7 64 70 67 53 60
19 Fery Adhi Cahyono 11 100 70 85 53 69
20 Hanafi Yulianto 10 91 70 80 48 64
21 Hartanto 11 100 70 85 51 68
22 Hendry Yuliyanto 4 36 0 18 0 9
23 mam Safi'i 9 82 70 76 55 65
24 Jamjari 9 82 70 76 52 64
25 Joko Ariyanto 6 55 0 27 51 39
26 Joko Yogiyanto 4 36 0 18 53 36
27 Khozim Algozi 11 100 70 85 52 69
28 Kristiawan 10 91 70 80 52 66
29 M. Afifudin 11 100 70 85 52 69
30 Muh. Farikin 9 82 70 76 52 64
31 Muhammad Umar 11 100 70 85 55 70
32 Muhammad Zuhri 10 91 70 80 53 67
33 Priyatin 8 73 70 71 53 62
34 Ragil Ahmad M B 6 55 0 27 51 39
35 Sapto Trianggoro P 2 18 0 9 0 5
36 Supartono 10 91 70 80 49 65
37 Supriyanto 11 100 70 85 51 68
38 Zainil Mustofa 9 82 70 76 47 61
39 M. Fitriyanto 0 0 70 35 0 18
=
11 Hari
=
Keterangan :
Total Kehadiran sampai dengan Smt 1
Nilai per Kehadiran
100 / total kehadiran
Nilai Kehadiran Jumlah kehadiran X Nilai per kehadiran
Tingkat / KeIas WaIi KeIas : Ngarjo
Mata DikIat
Keterangan :
Total Kehadiran sampai dengan SMt
Nilai per Kehadiran 100 / total kehadiran
= 100 / = 9.09
=
: I TM2
: KKPI
No Nama Siswa
JumIah
kehadiran
NiIai
Kehadiran
NiIai
Fotocopy
NiIai Rata2
Harian
NiIai Smstrn
NILAI
RAPORT
KET
1 Abdul Ghofur 8 62 0 31 65 48
2 Agung Tri Witantra 3 23 0 12 65 38
3 Agus Dwi Setiawan 4 31 70 50 65 58
4 Aris Agus Susilo 12 92 70 81 65 73
5 Chumaedullah 10 77 0 38 65 52
6 Didik snanto 4 31 0 15 65 40
7 Eko Nuriyanto 9 69 70 70 65 67
8 Fifit Nur Afan 6 46 0 23 65 44
9 Hadi Rahmanto 3 23 0 12 65 38
10 Hasim Ashari 10 77 70 73 64 69
11 Hendra Prasojo 9 69 0 35 65 50
12 Hengky Younas 3 23 0 12 65 38
13 Hari Cahyono 8 62 70 66 66 66
14 Kastono 11 85 70 77 65 71
15 Kholid Arzaqi 8 62 70 66 65 65
16 M. Ainur Rofiq 3 23 70 47 65 56
17 M. Anwar Rosadi 9 69 70 70 65 67
18 M. Arifin 9 69 70 70 67 68
19 M. Khoirul Umam 6 46 0 23 55 39
20 M. Masruri 10 77 0 38 59 49
21 M. Maulana Rizki 7 54 0 27 65 46
22 M. Nor Solikhin 9 69 70 70 72 71
23 M. Nur Huda 10 77 70 73 53 63
24 M. Nurul Falah 2 15 0 8 55 31
25 M. Nurul Latif 13 100 70 85 55 70
26 M. Solikhur Adzim 13 100 0 50 46 48
27 Mardiyono 11 85 70 77 48 63
28 Mas'udi 12 92 70 81 47 64
29 Misbachul 9 69 70 70 53 61
30 Moh. Efendi 2 15 0 8 44 26
31 Muji Titi Kiswantoro 3 23 0 12 50 31
32 Nova Amarudin 13 100 70 85 50 68
33 Roy Anastomi 4 31 0 15 53 34
34 Sigit Saputra 3 23 0 12 47 29
35 Siswo Rozikin 6 46 0 23 43 33
36 Wahyu Hadi Purnomo 3 23 70 47 44 45
37 Wira Aji Faisal 2 15 0 8 30 19
38 Wisnu Adi Prasetya 13 100 70 85 40 63
39 M. Arif Ariyanto 0 0 0 0 42 21
= 13 Hari
=
= 100 / 13 = 7.69
=
: I TM3
: KKPI
No Nama Siswa
JumIah
kehadiran
NiIai
Kehadiran
NiIai
Fotocopy
NiIai Rata2
Harian
NiIai Smstrn
NILAI
RAPORT
KET
1 A. Nurul Effendi 14 100 70 85 64 75
2 Agam Budi Laksono 14 100 70 85 62 74
3 Ahmad Fahrur 14 100 70 85 69 77
4 Ahmad Nur Falah 14 100 70 85 60 73
5 Ahmad Paidi 14 100 70 85 66 76
6 Alfin Baehaqi 13 93 70 81 43 62
7 Andriyanto 9 64 0 32 43 38
8 Doni Joko Pramono 12 86 70 78 37 57
9 Eko Avivudin 11 79 0 39 33 36
10 Firdaus Nazalul Fitroh 2 14 0 7 0 4
11 Fuad Hasan 13 93 0 46 33 40
12 Hermansah 13 93 0 46 39 43
13 Joko Suharsono 6 43 0 21 41 31
14 Juproni 8 57 0 29 37 33
15 Kurniawan 11 79 0 39 42 41
16 Ludfi Mahadzir Camal 14 100 70 85 37 61
17 M. Yusuf Surya P 13 93 0 46 49 48
18 Muhammad Faizal 13 93 70 81 37 59
19 Muhammad fana 14 100 70 85 55 70
20 Muhammad Fadli 11 79 70 74 51 63
21 Muhammad Fahri 14 100 70 85 48 67
Nilai Kehadiran Jumlah kehadiran X Nilai per kehadiran
Tingkat / KeIas WaIi KeIas : Noor IIafi, ST
Mata DikIat
Tingkat / KeIas WaIi KeIas : Dra. Nur Supriyati
Mata DikIat
Keterangan :
Total Kehadiran sampai dengan Smt
Nilai per Kehadiran 100 / total kehadiran
Nilai Kehadiran
Jumlah kehadiran X Nilai per kehadiran
22 Muhammad Sugeng P 10 71 0 36 38 37
23 Muhammad Sutrisno 14 100 70 85 52 69
24 Pradika Yogatama 7 50 0 25 49 37
25 Puguh Tri Widodo 10 71 0 36 38 37
26 Rico Rindiyanto S 9 64 0 32 48 40
27 Ridi Ridiyanto 10 71 0 36 41 38
28 Rohmat Fidiyanto 13 93 0 46 52 49
29 Rudi Firmansyah 11 79 0 39 51 45
30 Samsul Ma'arif 14 100 0 50 40 45
31 Suta Soma 13 93 70 81 52 67
32 Syamsul Hidayat 14 100 70 85 39 62
33 Teguh Triyono 14 100 0 50 37 44
34 Teguh Widadi 13 93 0 46 43 45
35 Yudhi Setiawan 13 93 70 81 45 63
36 Yusuf Ary Hudayah 13 93 0 46 38 42
37 Eko Sulistiyo 0 0 0 0 0 0
= 14 Hari
=
= 100 / 14 = 7.14
=
: I TM4
: KKPI
No Nama Siswa
JumIah
kehadiran
NiIai
Kehadiran
NiIai
Fotocopy
NiIai Rata2
Harian
NiIai Smstrn
NILAI
RAPORT
KET
1 Aang Kurnia 12 86 0 43 45 44
2 Abdul Rokhman 14 100 70 85 49 67
3 Agus Gunawan 14 100 70 85 48 67
4 Agus Prasetyo 6 43 0 21 50 36
5 Arif Romadhon 12 86 70 78 49 63
6 Aris Wisnu Prayogo 12 86 70 78 41 59
7 Biyanto 13 93 70 81 45 63
8 Dimas Waluyo Saputro 12 86 0 43 44 43
9 Edi Budiyono 14 100 0 50 48 49
10 Fahri Setiawan 13 93 0 46 48 47
11 Fajar Riyanto 12 86 0 43 55 49
12 Harry Prasetyo 5 36 0 18 0 9
13 M. Anang Budi S 14 100 0 50 52 51
14 M. Nur Fatoni lyas 6 43 0 21 0 11
15 M. Sufaat Muzaeni 14 100 70 85 50 68
16 M. Supriyatin 13 93 70 81 52 67
17 M. Yudhika Adhi P 2 14 0 7 0 4
18 M. Zaenal Abidin 14 100 0 50 53 52
19 Miftahul Nizar 13 93 0 46 53 50
20 Mochamad Nasiruzzaman 4 29 0 14 53 34
21 Muhammad Labib Azizi 14 100 0 50 49 50
22 Nasichun Nadri 14 100 0 50 55 53
23 Ribut Wahyudi 14 100 70 85 53 69
24 Riki Riyanto 10 71 70 71 35 53
25 Rio Bakhtiar 14 100 70 85 53 69
26 Rumpung Prestoling S 10 71 0 36 57 46
27 S. Adi Nugroho 14 100 70 85 55 70
28 Saeful Bahar 11 79 0 39 57 48
29 Sandi Satria Adi Luhung 13 93 70 81 48 65
30 Slamet Pujiono 11 79 0 39 0 20
31 Sunoto 14 100 70 85 59 72
32 Tego Budiono 14 100 70 85 50 68
33 Urip Supriyadi 11 79 0 39 48 44
34 Wahyu Muzakka 13 93 70 81 48 65
35 Yoga Oktiawan 7 50 0 25 48 37
= 14 Hari
=
= 100 / 14 = 7.14
= Nilai Kehadiran Jumlah kehadiran X Nilai per kehadiran
Kaliwungu, 17 Desember 2009
Guru mata Diklat
Agung Hidayat, A.Md.
Tingkat / KeIas WaIi KeIas : NuruI LaiIi S, S.Pd.
Mata DikIat
Keterangan :
Total Kehadiran sampai dengan Smt
Nilai per Kehadiran 100 / total kehadiran
Keterangan :
Total Kehadiran sampai dengan Smt
Nilai per Kehadiran 100 / total kehadiran
Nilai Kehadiran Jumlah kehadiran X Nilai per kehadiran