Anda di halaman 1dari 7

LAMPIRAN B

RINGKASAN MATAGAJI DAN TARIKH LANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG
LAYAK MENERIMA KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED GRED DG44 KE GRED DG48 TAHUN 2010
Bil.
1.

Matagaji 2002

Lantikan DG3

Tahun Naik Pangkat DG44

Sebelum atau pada


31.12.1994

2004

1.1.1995 31.12.1995

2005

Kumpulan 3:
P1T24, P2T23, P3T21

1.1.1996 31.12.1996

2006

Kumpulan 4:
P1T24, P2T23, P3T21

1.1.1997 31.12.1997

2007

Kategori Pertama
Kumpulan 1:
P1T24, P2T23, P3T21

Kumpulan 2:
P1T24, P2T23, P3T21

Kumpulan 5:
P1T24, P2T23, P3T21

1.1.1998 31.12.1998

2008

Tahun Lulus PTK


2009
(tidak menduduki atau
tidak lulus PTK tahun
2005, 2006, 2007 atau
2008)
2009
(tidak menduduki atau
tidak lulus PTK tahun
2005, 2006, 2007 atau
2008)
2009
(tidak menduduki atau
tidak lulus PTK tahun
2006, 2007 atau 2008)
2009
(tidak menduduki atau
tidak lulus PTK tahun
2007 atau 2008)

2009
(tidak menduduki atau
tidak lulus PTK tahun
2008)

LAMPIRAN B
RINGKASAN MATAGAJI DAN TARIKH LANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG
LAYAK MENERIMA KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED GRED DG44 KE GRED DG48 TAHUN 2010

Bil.
2.

Matagaji 2002

Lantikan DG3

Tahun Naik Pangkat DG44

Kategori Kedua
Kumpulan 1:
P1T23, P2T22,P3T20

Sebelum atau pada


31.12.1994

2004

Kumpulan 2:
P1T23, P2T22,P3T20

1.1.1995 31.12.1995

2005

Kumpulan 3:
P1T23, P2T22,P3T20

Kumpulan 4:
P1T23, P2T22,P3T20

Kumpulan 5:
P1T23, P2T22,P3T20

1.1.1996 31.12.1996

2006

1.1.1997 31.12.1997

2007

1.1.1998 31.12.1998

2008

Tahun Lulus PTK


2009
(tidak menduduki atau
tidak lulus PTK tahun
2005, 2006, 2007 atau
2008)
2009
(tidak menduduki atau
tidak lulus PTK tahun
2005, 2006, 2007 atau
2008)
2009
(tidak menduduki atau
tidak lulus PTK tahun
2006, 2007 atau 2008)
2009
(tidak menduduki atau
tidak lulus PTK tahun
2007 atau 2008)

2009
(tidak menduduki atau
tidak lulus PTK tahun
2008)

LAMPIRAN B
RINGKASAN MATAGAJI DAN TARIKH LANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG
LAYAK MENERIMA KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED GRED DG44 KE GRED DG48 TAHUN 2010

Bil.
3.

Matagaji 2002
Kategori Ketiga
Kumpulan 1:
P1T22, P2T21, P3T19

Kumpulan 2:
P1T22, P2T21, P3T19

Kumpulan 3:
P1T22, P2T21, P3T19

Kumpulan 4:
P1T22, P2T21, P3T19

Kumpulan 5:
P1T22, P2T21, P3T19

Lantikan DG3

Tahun Naik Pangkat DG44

Sebelum atau pada


31.12.1994

2004

1.1.1995 31.12.1995

2005

1.1.1996 31.12.1996

2006

1.1.1997 31.12.1997

2007

1.1.1998 31.12.1998

2008

Tahun Lulus PTK


2009
(tidak menduduki atau
tidak lulus PTK tahun
2005, 2006, 2007 atau
2008)
2009
(tidak menduduki atau
tidak lulus PTK tahun
2005, 2006, 2007 atau
2008)
2009
(tidak menduduki atau
tidak lulus PTK tahun
2006, 2007 atau 2008)
2009
(tidak menduduki atau
tidak lulus PTK tahun
2007 atau 2008)

2009
(tidak menduduki atau
tidak lulus PTK tahun
2008)

LAMPIRAN B
RINGKASAN MATAGAJI DAN TARIKH LANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG
LAYAK MENERIMA KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED GRED DG44 KE GRED DG48 TAHUN 2010

Bil.
4.

Matagaji 2002

Lantikan DG3

Tahun Naik Pangkat DG44

Kategori Keempat
Kumpulan 1:
P1T21, P2T20, P3T18

Sebelum atau pada


31.12.1994

2004

Kumpulan 2:
P1T21, P2T20, P3T18

1.1.1995 31.12.1995

2005

Kumpulan 3:
P1T21, P2T20, P3T18

1.1.1996 31.12.1996

2006

Kumpulan 4:
P1T21, P2T20, P3T18

Kumpulan 5:
P1T21, P2T20, P3T18

1.1.1997 31.12.1997

1.1.1998 31.12.1998

Tahun Lulus PTK


2009
(tidak menduduki atau
tidak lulus PTK tahun
2005, 2006, 2007 atau
2008)
2009
(tidak menduduki atau
tidak lulus PTK tahun
2005, 2006, 2007 atau
2008)
2009
(tidak menduduki atau
tidak lulus PTK tahun
2006, 2007 atau 2008)

2007

2009
(tidak menduduki atau
tidak lulus PTK tahun
2007 atau 2008)

2008

2009
(tidak menduduki atau
tidak lulus PTK tahun
2008)

LAMPIRAN B
RINGKASAN MATAGAJI DAN TARIKH LANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG
LAYAK MENERIMA KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED GRED DG44 KE GRED DG48 TAHUN 2010
Bil.
5.

Matagaji 2002

Lantikan DG3

Tahun Naik Pangkat DG44

Tahun Lulus PTK

Kategori Ketiga
Kumpulan 1:
P1T20, P2T19, P3T17

Sebelum atau pada


31.12.1994

2004

Kumpulan 2:
P1T20, P2T19, P3T17

1.1.1995 31.12.1995

2005

2005, 2006, 2007, 2008


atau 2009

Kumpulan 3:
P1T20, P2T19, P3T17

1.1.1996 31.12.1996

2006

2006, 2007, 2008 atau


2009

Kumpulan 4:
P1T20, P2T19, P3T17

1.1.1997 31.12.1997

2007

2007, 2008 atau 2009

Kumpulan 5:
P1T20, P2T19, P3T17

1.1.1998 31.12.1998

2008

2008 atau 2009

2005, 2006, 2007, 2008


atau 2009

LAMPIRAN B
RINGKASAN MATAGAJI DAN TARIKH LANTIKAN PEGAWAI PERKHIDMATAN PENDIDIKAN SISWAZAH (PPPS) YANG
LAYAK MENERIMA KENAIKAN PANGKAT SECARA TIME-BASED GRED DG44 KE GRED DG48 TAHUN 2010
Bil.

Matagaji 2002

Lantikan DG3

Tahun Naik Pangkat DG44

Tahun Lulus PTK

5.

Kategori Ketiga
Kumpulan 1:
P1T20, P2T19,P3T17

Sebelum atau pada


31.12.1994

2004

Kumpulan 2:
P1T20, P2T19, P3T17

1.1.1995 31.12.1995

2005

2005, 2006, 2007, 2008


atau 2009

Kumpulan 3:
P1T20, P2T19, P3T17

1.1.1996 31.12.1996

2006

2006, 2007, 2008 atau


2009

Kumpulan 4:
P1T20, P2T19, P3T17

1.1.1997 31.12.1997

2007

2007, 2008 atau 2009

Kumpulan 5:
P1T20, P2T19, P3T17

1.1.1998 31.12.1998

2008

2008 atau 2009

2005, 2006, 2007, 2008


atau 2009