Anda di halaman 1dari 10

TERAPI KELUARGA TINGKAHLAKU KOGNITIF

Ahli Kumpulan:
Azura Mamat @ Ab Rahman Mek Eshah Yusoff Wan Norizan W.Othman

Nurul Nawilah Roslan

809194 809196 809201 810384

Pensyarah Prof. Madya Dr Noor Azniza Ishak

Tokoh yang berjasa merintis terapi behavior iaitu Ivan

Pavlov (classical conditioning), B.F Skinner (operant conditioning), J.B Watson. B.F Skinner merupakan orang yang pertama menggunakan terapi tingkahlaku.
(m/s 139, pengantar psikologi; satu pengenalan asas kpd jiwa dan t/laku manusia.2005).

Kajian Skinner ini diperkuatkan lagi dengan kajian Joseph

Wolpe dan Albert Bandura, sebahagian besarnya telah membina terapi tingkahlaku keluarga dan terapi kognitif tingkahlaku keluarga. Pada tahun 70-an konsep kognitif digabungkan dalam kajian tingkahlaku dan lahirnya satu pendekatan baru iaitu terapi kognitif keluarga. (www.scribd.com.teori cognitive,diakses pd
24/11/2011).

Ivan Pavlov (1849 - 1936)


Ivan Petrovich Pavlov dilahirkan di Rjasan pada tanggal 18 September 1849 dan wafat di Leningrad pada tanggal 27 Pebruari 1936 mengembangkan satu tingkahlaku (behavioral study) yang dikenal dengan teori Classical Conditioning. Selain itu teori ini merupakan dasar bagi perkembangan aliran psikologi behaviourisme, sekaligus meletakkan dasar bagi penelitian mengenai proses belajar dan pengembangan teori berikutnya.

Burrhus F. Skinner (1904 - 1990)


Burrhus Frederic Skinner dilahirkan di sebuah kota kecil bernama Susquehanna, Pennsylvania, pada tahun 1904 dan wafat pada tahun 1990 setelah terserang penyakit leukemia. Pada tahun 1945, ia menjadi ketua fakulti psikologi di Indiana University dan tiga tahun kemudian ia pindah ke Harvard dan mengajar di sana. Skinner memfokuskan kepada perilaku dan menghabiskan karirnya untuk mengembangkan teori tentang Reinforcementnya. (m/s94;teori knslg & psikoterpi)

John Watson (1878 - 1958)


John Broades Watson dilahirkan di Greenville pada 9 Januari 1878 dan meninggal di

New York City pada tanggal 25 September 1958. Beliau mempelajari ilmu filsafat di University of Chicago dan memperolehi Ph.D pada tahun 1903. Pada tahun 1908 menjadi profesor dalam psikologi eksperimenal dan psikologi komparatif di John Hopkins University di Baltimore. Beliau menekankan pentingnya pendidikan dalam perkembangan tingkahlaku.

Albert Bandura (1925 - )


Albert Bandura dilahirkan di Mundare Northern Alberta Kanada, pada 04 Disember

1925. Semasa di Universiti of British Columbia, beliau menaiki bas awal kerana terpaksa berebut dengan pelajar jurusan lain memandangkan kelas pengenalan psikologi adalah satu-satunya kelas yang paling awal diadakan di universiti tersebut. Kemudian, beliau melanjutkn pelajaran ke Universiti Iowa dan di sini beliau banyak dipengaruhi oleh Kenneth Spence, seorang pakar psikologii pembelajaran yang terkenal pada ketika itu. Memperoleh gelaran Master didalam bidang psikologii pada tahun 1951 dan setahun kemudian ia juga meraih gelaran doktor (Ph.D). Mendapat gelaran ph.D, Albert Bandura telah menamatkan praktikum di Wichita Guidance Centre dan seterusnya dilantik sebagai tenaga pengajar di Universiti Stanford. Albert Bandura menjabat sebagai ketua APA pada tahun 1974 dan pernah dianugerahi penghargaan Distinguished Scientist Award pada tahun 1972.

Bentuk Terapi Keluarga Model Tingkahlaku


The Association for the Advancement Of Behavior Therapy

mengemukan bahawa behavioral therapy mencakupi prinsip yang diperolehi dpd hasil eksperimen dan psikologi sosial bagi mengurangkan tingkahlaku yang tidak sesuai.

Antara bentuk2 yg digunakan:


1)Behavioral Marital Therapy(terapi perkahwinan) - Terapi ini dikembangkan oleh Robert Libeman,yg mana terapi cuba mengubah tingkahlaku suami isteri dengan cara: a)melihat tingkahlaku suami isteri yg menjadi penyebab timbulnya masalah dlm prkhwinan. b) perubahan spesifik apa yg diinginkan oleh psgan masing2. c)tingkahlaku tidak menyenangkan pasangan.
(josipasi blog.htm)

SAMB; d) Terapis melakukan perubahan dengan menggunakan penguatan positif untuk membentuk pola tingkahlaku yg diingini oleh pasangan.
Menurut Stuart(1969) dalam teori operant conditioning

beranggapan bahawa pola interaksi masalah terjadi kerana adanya perbezaan pandangan antara suami isteri terhadap sesuatu perkara. 2)Behavioral Parent Traning.
Ibubapa sebagai role model kepada ank2 (secial learning model)

Latihan yang dilakukan oleh anak2 peniruan gaya daripada ibubapa

3) Conjoint Therapy Sex.


Gangguan fungsi seks banyak menimbulkan masalah pd

suami isteri dlm kehidupan rumahtangga. Therapy seksual ini dinyatakan oleh William Masters dan Virginia Johnsan yg menyatakan bahawa salah satu punca masalah dlm keluarga disebabkan oleh pasangan suami isteri tidak memahami bentuk kehidupan seksualnya. Jesteru,pemahaman terhadap perubahan seksual, sikap, perasaan perlu diambilkira dlm hubungan seksual.

Teknik Therapy Cognitive Behavior Classical Conditioning Coaching Contigency Contracting Positive Reinficement Quit Pro Quo Reciprocity Shaping Premack Prinsiple Model and role playing.
(m/s 148;pgntar psikologi; 1 pgnalan asas kpd jiwa & tgkhlaku manusia.mahmood nazar mohamed,2005)
(m/s 292; teori knslng & psikoterapi:concepd and cases: Sharf.)

Peranan Terapis. Ahli terapis berperanan sebagai guru atau pembimbing bagi membentuk hubungan dalam mengenalpasti tingkahlaku yang tidak berfungsi bertujuan mengubah corak kehidupan keluarga yang berkesan iaitu pengubahsuaian tingkahlaku yang positif.