SURAT MUTASI GURU

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Tempat Tanggal Lahir NIP NUPTK Asal Sekolah Alamat Sekolah Jabatan Awal : Eli Yanti : Tanjung Gadang, 10-04-1969 : 196904102008012018 : 5742747647300002 : SDN. Mekarjaya 15 : Jln. Rasamala Raya Depok Timur : Guru Kelas

Telah pindah tempat bekerja ke : Nama Sekolah Alamat Sekolah Tugas Mengajar Jumlah Jam Mengajar Jabatan Sekarang No. dan Tanggal SK TMT : SDN. Mekarjaya 12 : Jln. Danau Maninjau Raya Ujung : Guru Kelas : 32 jam : Guru Kelas : 824.3.4/22.169 DisDiv / 13 Juli 2011 : 13 Juli 2011

Depok, 14 Juli 2011
Mengetahui Kepala Sekolah Asal Yang Bersangkutan

NIP. 195408121977111003

Drs.R.Mariolkosu

NIP. 196904102008012018

Eli Yanti

Kepala Sekolah Yang Menerima

NIP. 196904102008012018

APIA BIRAHY,S.Pd.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful