Anda di halaman 1dari 1

SURAT MUTASI GURU

Yang bertanda tangan dibawah ini : Nama Tempat Tanggal Lahir NIP NUPTK Asal Sekolah Alamat Sekolah Jabatan Awal : Eli Yanti : Tanjung Gadang, 10-04-1969 : 196904102008012018 : 5742747647300002 : SDN. Mekarjaya 15 : Jln. Rasamala Raya Depok Timur : Guru Kelas

Telah pindah tempat bekerja ke : Nama Sekolah Alamat Sekolah Tugas Mengajar Jumlah Jam Mengajar Jabatan Sekarang No. dan Tanggal SK TMT : SDN. Mekarjaya 12 : Jln. Danau Maninjau Raya Ujung : Guru Kelas : 32 jam : Guru Kelas : 824.3.4/22.169 DisDiv / 13 Juli 2011 : 13 Juli 2011

Depok, 14 Juli 2011


Mengetahui Kepala Sekolah Asal Yang Bersangkutan

NIP. 195408121977111003

Drs.R.Mariolkosu

NIP. 196904102008012018

Eli Yanti

Kepala Sekolah Yang Menerima

NIP. 196904102008012018

APIA BIRAHY,S.Pd.