Anda di halaman 1dari 1

ANEXA nr.

5
la normele metodologice

FIA
privind ncadrarea i organizarea spaiilor n structurile de primire
turistice cu funciuni de alimentaie public
Structura de primire turistic de alimentaie public
Tipul__________________________(conform pct. ..., alin. ... din Normele metodologice)
Denumirea____________________________________________
Adresa_______________________________________________
Profilul______________
Total suprafa comercial (mp)____________
(suprafaa spaiilor de servire)

Amplasarea unitii______________________
Capacitatea total a unitii___________locuri
Nr.
crt.

Nr.
Tipul de unitate Categoria locuri
total

din care:
Saloane

Teras
acoperit

Teras
neacoperit

Grdin
de var

Alte meniuni
Nr. saloane

Operator economic________________________________________________
(denumirea)

Numele i prenumele ______________________


(reprezentant legal)
Data____________

Semntura _________________
tampila