Anda di halaman 1dari 2

NOTA RINGKAS TAJWID

HUKUM BIL NAMA


Izhar Halqi

PENGENALAN

KETERANGAN
Di dalam al-Quran Rasm Uthmani, Hukum Izhar dapat dikenal dengan melihat tanda nun mati yang mempunyai sukun diatasnya : atau tanda tanwin yang selari kedua-dua barisnya: .

CARA BACAAN

/
Dilafazkan dengan jelas tanpa dengung

IZHAR Izhar Mutlaq Idgham Maal Ghunnah Idgham Bila Ghunnah

HUKUM NUN MATI / TANWIN

Ia hanya berlaku pada empat perkataan ini sahaja :

/ / /

IDGHAM

Di dalam al-Quran Rasm Uthmani, Hukum Idgham dapat dikenal dengan melihat nun mati yang tidak mempunyai sebarang tanda diatasnya : atau tanda tanwin yang tidak selari kedua-dua barisnya: . Di dalam al-Quran Rasm Uthmani, Hukum Iqlab dapat dikenal dengan melihat nun mati atau tanwin yang mempunyai huruf mim kecil bersamanya

Digabungkan berserta dengung Digabungkan tanpa dengung Suara berubah menjadi mim berserta dengung Sebutan diantara Izhar dan Idgham berserta dengung Gabungkan mim mati dan mim berbaris berserta dengung Sembunyikan bunyi mim mati berserta dengung

IQLAB

IKHFA HAKIKI

Di dalam al-Quran Rasm Uthmani, Hukum Ikhfa dapat dikenal dengan melihat nun mati yang tidak mempunyai sebarang tanda diatasnya : atau tanda tanwin yang tidak selari kedua-dua barisnya: . Di dalam al-Quran Rasm Uthmani, Hukum Idgham Syafawi dapat dikenal dengan melihat mim mati yang tidak mempunyai sebarang tanda: lalu diikuti dengan mim berbaris dan bersabdu : Di dalam al-Quran Rasm Uthmani, Hukum Ikhfa Syafawi dapat dikenal dengan melihat mim mati yang tidak mempunyai sebarang tanda: lalu diikuti dengan ba berbaris :

HUKUM MIM MATI

IDGHAM SYAFAWI /IDGHAM MISLAIN /IDGHAM MIMI

IKHFA SYAFAWI

IZHAR SYAFAWI

Di dalam al-Quran Rasm Uthmani, Hukum Ikhfa Syafawi dapat dikenal dengan melihat mim mati yang mempunyai tanda mati diatasnya : lalu diikuti dengan huruf berbaris

Menzahirkan sebutan mim dengan jelas tanpa dengung.