Anda di halaman 1dari 4

1. Pada tikus, genotip yy adalah abu-abu, Yy adalah kuning, sedangkan YY mati diwaktu janin.

Bagaimanakah keturunan yang dapat diharapkan dari perkawinan tikus kuning dan abu-abu ? antara dua ekor tikus kuning ? pada perkawinan manakah dapat diharapkan jumlah anak paling banyak ? 2. Groff dan Odland menemukan suatu jenis tanaman mentimun yang setelah dewasa bunganya tak mau membuka. Akan tetapi dengan memberi pertolongan membuka bunganya, penyerbukan masih mungkin dilakukan. Hasil percobaan mereka sbb : 3. Dentinogenesis imperfecta adalah suatu kelainan herediter pada gigi yang mempengaruhi pembentukan dentin, sehingga gigi berwarna coklat dan mahkotanya tenggelam di dalam gusi. Kelainan ini ditentukan oleh gen dominan D, sedang alelnya resesif d menentukan gigi normal. Jika kotak-kotak yang diarsir pada diagram silsilah ini merupakan individu yang menderita kelainan itu, tentukan genotip dari masing-masing individu. 4. Seperti diketahui ayam berjengger mawar mempunyai genotip R-pp, ercis rrP-, walnut R-P-, dan tunggal rrpp. Tetapkan perbandingan fenotip dan keturunan yang dihasilkan dan perkawinan berikut ini : (a) RRPp >< rrPp; (b) rrPP >< RrPp ; (c) RrPp >< Rrpp; (d) Rrpp ><rrpp. 5. Pada suatu tanaman kacang-kacangan, gen C dan P sangat diperlukan untuk pembentukan bunga ungu. Apabila salah satu dari gen itu atau kedua-duanya absen, bunga akan putih. Bagaimanakah perbandingan fenotip dan keturunan yang dihasilkan dan perkawinan berikut ini : (a) Ccpp ><ccPp ; (b) CcPp >< Ccpp ; (c) ccpp >< CcPp ; (d) CcPp >< CcPp ? 6. Bisu-tuli sejak lahir pada manusia disebabkan oleh keadaan homozigotik dan salah satu atau kedua gen resesif d dan e. Kedua gen dominan D dan E sangat diperlukan agar supaya orang normal. Seorang laki-laki bisu-tuli kawin dengan seorang perempuan bisu-tuli pula. Akhirnya mereka mempunyai 5 orang anak yang semuanya normal. Bagaimanakah saudara menerangkannya ? 7. Apakah jenis kelamin orang yang mempunyai formula kromosom (a) 22AAXXYY; (b) 22AAXXX; (c)22AAXO; (d) 22AAXXXY, (e) 22AAXYY ? berapa banyaknya kromatin kelamin mereka miliki masing-masing ? a) 22AAXXY kelamin : laki-laki kromatin : 3 b) 22AAXXX kelamin : perempuan kromatin : 3 c) 22AAXO kelamin : perempuan kromatin : 1 d) 22AAXXXY kelamin : laki-laki kromatin : 4 e) 22AAXYY kelamin : laki-laki kromatin : 3 8. Apa bedanya fungsi kromosom Y pada lalat buah dorsophila dengan pada manusia ? berikan bukti-buktiyang dapat menerangkan jawaban itu. Pada manusia : menentukan jenis kelamin pada laki-laki = 22AA+XY Pada Dorsophila : menentukan jenis kelamin dan warna pada mata(pembawa sifat) =3AA+XY

9. Kromosom diploid pada lebah madu adalah 16. (a) berapa jumlah kromosom akan diketemukan di dalam sel tubuh dari lebah jantan ? (b) berapa di dalam sel tubuh dari lebah ratu ? (c) berapa di dalam gamet lebah jantan ? (d) berapa di dalam sel telur ? a) Sel tubuh jantan (2n) : 16

b) c) d)

Sel tubuh ratu (2n) : 16 Sel gamet jantan (n) : 8 Sel telur (n) : 8

10. (a) apakah yang dimaksud dengan pria XXY ? (b) dapatkan saudara menyebutkan beberapa sifat dari orang itu ? (c) terangkan dengan sebuah skema bagaimana terjadinya pria tersebut ! a) Pria XXY : sindrom jacob b) Sifat : berperawakan tinggi, IQ dibawah normal (80-95), agresif, bersifat anti sosial, berwatak kriminal sejak kecil c)

11. Seorang mahasiswa menderita suatu penyakit keturunan. Setelah diselidiki, bentuk diagram silsilah keluarganya seperti tercantum dibawah ini. Menurut pendapat saudara, penyakit itu disebabkan oleh apa ? gen resesif pada kromosom x X CX c Xc Y

Xc Y

X CY

X CX c

Xc Y

12. Serombongan mahasiswa Fakultas Peternakan Universitas Brawijaya di Malang yang sedang menjalankan KKN di suatu desa melihat seekor anak sapi coklat bernoda0noda putih sedang asyik menetek induknya. Induknya berwarna coklat, sedang sapi jantannya tidak nampak, karena tidak berada di sekitarnya. Akan tetapi pemilik peternakan itu menerangkan bahwa sapi jantannya pun berwarna coklat. Berhubung dengan itu si peternak menyatakan keheranannya kepada para mahasiswa, mengapa anak sapi itu coklat bernoda-noda putih kalau induk betina dan jantannya berwarna coklat ? andaikan saudara salah seorang dari dan mengetahui bahwa pada sapi : C = gen yang menyebabkan warna coklat c = gen yang menyebabkan warna coklat bernoda putih, gen itu pada kromosom x apakah saudara dari tempat yang agak jauh dapat menerka jenis kelamin dari anak sapi yang sedang menyusui induknya ? buktikan dengan diagram perkawinan ! Bisa, jenis kelamin jantan P: XCXc coklat G: XC Xc F: >< XCY coklat XC Y

XCXC : coklat homozigot XCY : coklat XCXc : coklat heterozigot XcY : coklat putih

13. Pada suatu keluarga dijumpai seorang anak penderita sindrom turner yang buta warna. Seperti diketahui, penderita sindrom turner adalah XO. Dapatkah saudara menetapkan kromosom X yang hilang pada penderita itu berasal dari ibunya (3) atau ayahnya (4) ? kromosom x yang hilang adalah dari ayah (4) Sindrom turner (XO) X >< O XO 14. Golongan darah apa saja yang tidak mungkin dimiliki ayah berdasarkan ketentuan di bawah ini ? Golongan darah anak O B Golongan darah ibu O A Bukan golongan ayah AB O, A

AB N M

AB MN M

O M N

15. Carilah kemungkinan genotip golongan darah untuk individu dalam diagram silsilah ini yang diberi tanda huruf (a), (b), dan seterusnya . AB B a AB b A d A f a) b) c) d) e) f) g) B (IBIO) A (IAIO) B (IBIO) B (IBIO) A (IAIO) A (IAIO) B (IBIO) B g e AB B B c A

Anda mungkin juga menyukai