Anda di halaman 1dari 3

PraktikaI 4

Tujuan : Untuk menyiasat pengoksidaan dan penurunan dalam pemindahan


elektron pada jarak.

Bahan : 2.0 mol dm
-3
asid sulfurik, 0.5 mol dm
-3
disediakan larutan ferum ()
sulfate baru , 0.2 mol dm
-3
larutan berasid Kalium manganat (V), 0.5
mol dm
-3
larutan Kalium iodida, 0.2 mol dm
-3
larutan Kalium dikromat (V)
berasid, 0.2 mol dm
-3
larutan Kalium thiocyanate, 1 % larutan kanji.

Alatan : Tiub berbentuk U, galvanometer, penyambungan wayar dengan
penyepit buaya, elektrod karbon, kaki retort dan penyepit, tabung uji,
penitis, penutup dengan satu lubang.

Prosedur:

1. Tiub-U disepitkan pada kaki retort.
2. Asid sulphuric yang dicairkan dituangkan ke dalam tiub-U sehingga paras lebih
kurang 6 cm dari mulut tiub-U.
3. 0.5 mol dm
-3
larutan ferum() sulphate ditambahkan dengan berhati-hati pada
salah satu lengan tiub-U dengan menggunakan penitis sehingga lapisan larutan
ferum() sulphate sampai pada ketinggian 3 cm.
4. 0.2 mol dm
-3
larutan Kalium dikromat (V) berasid ditambahkan pada lengan yang
bersebelahan tiub-U seperti langkah 3.
5. Elektrod karbon ditempatkan di setiap lengan tiub-U.
6. Elektrod disambungkan pada galvanometer seperti yang ditunjukkan pada rajah
4. Positif terminal dan negatif terminal pada elektrod ditentukan berdasarkan
kepada pesongan galvanometer.
7. Biarkan susunan radas selama 30 minit. Perhatikan jika ada sebarang
perubahan.
8. Penitis yang bersih digunakan untuk mengeluarkan 1 cm
3
of larutan ferum()
sulphate dari tiub-U dan letakkan di dalam tabung uji. Sedikit titisan 0.2 mol dm
-3

larutan Kalium thiocyanate ditambahkan di dalam tabung uji. Perhatikan
perubahaannya.
9. Langkah 1 hingga 7 diulangi dengan menggunakan 0.5 mol dm
-3
larutan Kalium
iodida dan 0.2 mol dm
-3
larutan berasid Kalium manganat (V) untuk
menggantikan larutan ferum() sulfate dan larutan Kalium dikromat (V) berasid
masing-masing.
10. Langkah 8 diulangi untuk menguji larutan Kalium iodida dengan menggunakan 1
% larutan kanji.


SoaIan:

1. (i) Tuliskan persamaan redox dalam kedua redox tindakbalas yang dijalankan
dalam experimen ini.

(4m)
(ii) Dalam setiap tindakbalas, nyatakan agen pengoksidaan dan agen penurunan
.
(4m)

2. Nyatakan arah aliran elektron dalam setiap redox tindak balas dalam eksperimen
ini. (2m)

3. Nyatakan fungsi asid sulfurik yang telah digunakan.
(1m)

4. Nyatakan dua pasangan larutan lain yang boleh digunakan dalam eksperimen di
atas.
(2m)

5. Terangkan kenapa larutan kalium bromida tidak boleh digunakan untuk
menggantikan asid sulfurik?
(2m)

#ajah 4 Pengoksidaan dan penurunan dalam pemindahan elektron pada jarak.