Pengerusi dan Ahli Jawatankuasa Majlis Anugerah Cemerlang Dan Graduasi 2011 SK Lapasan Kota Kinabalu Sabah

Dengan sukacitanya mempersilakan
Datuk/Datin/Tuan/Puan/Encik/Cik ……………………………………………………………………………………………

Ke Majlis Anugerah Cemerlang dan Graduasi 2011 SK Lapasan Kota Kinabalu Sabah Di Auditorium Kampus Intan Sabah,Kota Kinabalu,Sabah Pada hari Rabu, 16 November 2011 Jam 7.00 pagi
Sila Sahkan kehadiran, SMS Nama ke 013-9855851

A U C R M JL T R A A A IS
7 0 m.2 a

K tib a M r d n e a n u id a - K tib a Je p ta e a n mu n

1 .4 a 0 5m

- P r e b h nP e s m a a ra

Ib b p uaa
7 5m .4 a

s k la eo h - P n a p ia e y ma n Hd h a ia - C m r n d la e e la g a m K la e s - M tap la r n a e ja a t rb ik e a 1 .3 a 1 0m -P r e b h n es m a a Kbdya euaan - P r y ma n e n a p ia Hd h a ia - H d hN m a ia ila - H d hT r a a ia e b ik K s lu u a ee r h n - A u ea K a ngr h hs 1 .0 p 2 0m - Pre bhn es m a a T h n6 au 1 .3 p 2 0m -Ja u n/ B rs ra ma e u i

Ka hs -B c a D a aan o - U a a W k M rid c p n a il u - Ua a G r B s r c p n uu e a - U a a Y PP G c p n D IB - U a a P r s ia c p n ea m n 9 0n .0 a -P r e b h n es m a a M r T h n6 u id a u - P n a p ia s e y m a n ijil Ga u s r d ai - P aS k la r eo h - M ridta u 6 u hn 1 .0 a 0 0m -P r e b h n es m a a Kbdya euaan - P n a p ia S e y m a n ijil - K h d nP n h e a ira e u - K tu D rja e a a h - P n lo gK tu eo n e a Dr h a ja -P n a a / e g ws P s k wn u ta a a
8 0m .0 a

NO .