Anda di halaman 1dari 1

SOAL TEKPRAM

1. Siapa bapak Pandu sedunia? 2. Dari mana asalnya Pramuka Sedunia? 3. Apa buku terkenal karangan Bapak Pandu sedunia? 4. Siapa Bapak Pandu Indonesia? 5. Siapa pencipta lambang Gerakan Pramuka? 6. Apa nama organisasi kepanduan yang pertama ada di Indonesia? 7. Apa yang dimaksud dengan Kwartir? 8. Siapa Ka Kwarnas kita? 9. Siapa Ka Kwarda kita? 10.Siapa Ka Kwarcab kita? 11.Apa gunanya simpul mati? 12.Apa gunanya simpul pangkal? 13.Apa gunanya simpul jangkar? 14.Untuk menyambung tongkat sejajar menggunakan ikatan apa? 15.Untuk menyambung tiongkat secara meyilang menggunakan ikatan apa? 16.Buatlah petapita sekeliling sekolahmu ! 17.Buatlah peta perjalanannya ! 18.Buat peta lokasi sekolahmu ! 19.Berapa kira- kira tinggi tiang bendera sekolahmu ! 20.Berapa jarak Matos dengan sekolahmu ? +20m

Anda mungkin juga menyukai