Anda di halaman 1dari 27

<+. .+-, s.: :.e--+. :.:+e. e+. :.:+: s.

-:+/+
Luas kota 8dg 16767 km
kecamatan 30 kecamatan
enduduk
kepadatan
2390120 [|wa
142SS [|wa]km
koord|nat 107 81 dan 6 SS' LS
8ANDUNG SL8AGAI kC1A LMLkIN1AnAN kC1A WISA1A kC1A
LkDAGANGAN DAN kC1A LNDIDIkAN
2
ANIANG IALAN kC1A 8ANDUNG 123018 kM
ILN NLGAkA]NASICNAL 33S6 kM
kCINSI 174 kM
kC1A 117922 kM
IALAN Ak1LkI kIMLk 49433 meter
IALAN Ak1LkI SkUNDLk 26116 meter
IALAN kCLLk1Ck kIMLk 31712 meter
IALAN kCLLk1Ck SLkUNDLk 37308 meter
IALAN LCkAL 788132 meter
3
NO
TIPE
KENDARAAN
1MLH
KENDARA
AN
PERTUMBUHAN
KENDARAAN
KEPADATAN
KENDARAAN
STATUS
1ALAN
KONDISI 1ALAN
KE
T
1 4 2 3 5 6 7 8
1 PENUMPAN
G
311.897 Pertumbuhan
kendaraan di
Kota Besar
Bandung
semakin hari
semakin
menigkat
dikarenakan
belum adanya
peraturan yang
mengatur
tentang
pembatasan
penjualan
kendaraan
tersebut.
Penyebab
langsung dari
lalu lintas yang
padat adalah
jumlah
kendaraan yang
sangat
melimpah di
jalan raya/
jumlah
kendaraan yang
terus
bertambah.
Memiliki
19.893 Ruas
Jalan, yang
terbagi
menjadi 3
(tiga) jenis
jalan yaitu :
1. 3.893 Jalan
Kota
2. 9 Jalan
Propinsi
3. 7 Jalan
Nasional
Pertumbuhan
ruas jalan yang
tidak
mengimbangi
jumlah
kendaraan.
Apabila hal
tersebut terus
dibiarkan, suatu
saat akan
mengalami
kemacetan yang
luar biasa.
2 BEBAN 133.592
3 BUS/
MICROBUS
93.208
4 KHUSUS 1.274
5 SEPEDA
MOTOR
567.211
1MLH
SELURUH
KENDARAN
1107.182
Kr
3
2 LAkA LAN1AS 2 LAkA LAN1AS
1 Lk1UM8UnAN IUMLAn kLNDAkAAN 1IDAk DIIkU1I DLNGAN
8Lk1AM8AnNA INIkAS1kUk1Uk IALAN
2 kLNDAnNA DISILIN AkA LNGGUNA IALAN
3 SAkkAS IALAN 8UkUk (kCNDISI IALAN 8LkLU8ANG]kUSAk)
4 LNGGUNAAN8ADAN IALAN SLLAIN UN1Uk LALU LIN1AS
(ASAk 1UMAn DAN kL)
S kCNSL 1A1A kC1A ANG 1IDAk MLNUNIANG Ak1IVI1AS WAkGANA
Lk1UM8UnAN IC DLNGAN LCkASI ANG MLNL8Ak
MUDAnNA LNDIkIAN nC1LL kLS1CkAN DLL 1ANA DISLk1AI
AkSLS kLNDAkAAN (kLLUAk MASUk AkkIk)
1 kLNDAnNA DISILIN AkA LNGGUNA IALAN
2 IAk1Ck kCNDISI kLNDAkAAN
(LNGLCLkAN LAIk IALAN kLNDAkAAN DILAkUkAN
nANA UN1Uk kLNDAkAAN UMUM)
3 IAk1Ck IALAN DAN LINGkUNGANNA
7
nC 18lWuLAn !k Mu L8 L8 MA1L8l kL1
1 l (!An MA8) 333 28 17 313 222630000
2 ll (A8 !un) 211 16 10 202 146903000
3 lll (!uL SL) 168 36 13 110 67900000
4 lv (Ck1 uLS) 228 23 3 182 283800000
940 103 43 807 723233000 !uMLAP
DATA LAKA LANTAS TAHUN 2010
nC 18lWuLAn !k Mu L8 L8 MA1L8l kL1
1 l (!An MA8) 232 21 4 181 143700000
2 ll (A8 8L8!ALAn) 47 9 43 18730000
299 30 4 226 164430000 !uMLAP
DATA LAKA LANTAS TAHUN 2011
ANEV LAKA :
JUMLAH KEJADIAN PADA TRI WULAN I [JAN ~ MAR 2010j DENGAN
TRI WULAN I [JAN ~ MAR 2011j MENGALAMI PENURUNANSEKITAR 24 %
1 LC1ING LkSCNLL
A. RAWAN PAGI
1) Pos Tetap (06.00 - 14.00) : 50 Pos
a) Satuan LaIu Lintas PoIrestabes
b) Unit Lantas PoIsek
2). Pos Sementara (06.00 - 08.00) : 104 Pos
a) Sat Lantas PoIrestabes
b) Unit Lantas PoIsek
B. RAWAN SORE
1) Pos Tetap (14.00 - 21.00) : 50 Pos
a) SatIantas PoIrestabes
b) Unit Lantas PoIsek
2) Pos Sementara (16.00 - 18.00) : 104 Pos
a) SatIantas PoIrestabes
b) Unit PoIsek
2 LNLGAkkAN nUkUM
3 kLkAASA LAN1AS
4 LNANAMANDISILIN 8LkLALU LIN1AS
(kS GCLS 1C SCnCCL SAIL1 kIDING)
S LNLk1I8ANASAk 1UMAn
nC 8uLAn !uMLAP
A C u A Au 8l 8lu 8ll 8llu C Au 8l 8lu 8ll 8llu
1 !AnuA8l 2870 6496 0 3662 43 229 303 13 78 3787 37 86 73 3 13 19697
2 L88uA8l 2332 4373 0 3203 41 176 261 4 74 4909 42 84 32 6 13 13792
3 MA8L1 2300 3883 0 3809 38 210 301 9 83 6732 41 90 70 2 13 19783
4 A8lL 2674 7320 0 4111 33 223 339 13 98 7818 31 102 90 3 16 23113
3 MLl 2721 6968 0 4097 49 262 312 18 78 7428 28 101 60 13 18 22133
6 !unl 2609 6364 0 4140 46 284 373 22 106 7318 37 103 73 3 22 21704
7 !uLl 2614 3712 0 4334 23 242 328 13 86 7163 31 97 31 3 13 20718
8 ACuS1uS 2237 3290 0 4371 79 212 383 19 103 8721 18 73 31 4 12 21799
9 SL1LM8L8 2187 3427 0 3393 27 202 196 8 63 3930 17 60 30 3 12 17377
10 Ck1C8L8 2388 6672 0 3689 29 241 280 12 74 6612 44 113 78 6 20 20438
11 nCLM8L8 2114 3433 0 3340 44 210 249 11 69 3727 36 92 33 8 8 17416
12 uLSLM8L8 2433 6492 0 3484 47 233 283 12 83 6607 33 83 78 4 18 19914
29919 72834 0 43833 321 2724 3634 160 999 80934 417 1086 779 64 182 240126 !uMLAP
8CuukSl SlM 1APun 2010
CCLCnCAn SlM
BARU PERPANJANGAN PENNGKATAN GOLONGAN
nC 8uLAn !uMLAP
A C u A Au 8l 8lu 8ll 8llu C Au 8l 8lu 8ll 8llu
1 !AnuA8l 3033 7131 0 3890 63 237 327 19 91 7206 33 116 83 3 20 22314
2 L88uA8l 2162 3298 1 3187 30 222 272 13 93 6367 43 98 60 1 14 17883
3 MA8L1 2644 7088 0 4017 63 271 392 19 117 7989 77 121 86 9 21 22916
4 A8lL S/u 1CL 16 1316 3798 0 2104 33 140 217 7 60 4284 39 62 48 1 6 12317
9373 23333 1 13198 213 870 1208 38 363 23846 212 397 277 14 61 73430
!uMLAP
PRODUKSI SIM TAHUN 2011
CCLCnCAn SlM
BARU PERPANJANGAN PENNGKATAN GOLONGAN
A AU B BU B BU C A AU B BU B BU C A AU B BU B BU C
W PRA 17,623 395 958 686 53 161 41,439 27,038 450 2,463 3,311 145 990 47,807 0 0 0 0 0 0 0 143,519
N WANTA 9,232 0 0 0 0 0 22,186 11,846 0 0 0 0 0 23,405 0 0 0 0 0 0 0 66,669

26,855 395 958 686 53 161 63,625 38,884 450 2,463 3,311 145 990 71,212 0 0 0 0 0 0 0 210,188
W PRA 121 0 0 0 0 0 26 90 0 0 0 0 0 13 0 0 0 0 0 0 0 250
N WANTA 12 0 0 0 0 0 4 11 0 0 0 0 0 6 0 0 0 0 0 0 0 33
A
133 0 0 0 0 0 30 101 0 0 0 0 0 19 0 0 0 0 0 0 0 283
26,988 395 958 686 53 161 63,655 38,985 450 2,463 3,311 145 990 71,231 0 0 0 0 0 0 0 210,471
DARI TGL : 26 DESEMBER 2009 S/D 25 DESEMBER 2010
PRODUKSI SIM MENURUT KEWARGANEGARAAN
BARU PERPANJANG HLANG / RUSAK
TOTAL
JUMLAH
JUMLAH
TOTAL
A AU B BU B BU C A AU B BU B BU C A AU B BU B BU C
W PRA 5.445 177 320 234 13 53 12.966 7.744 164 739 1007 51 304 15.788 0 0 0 0 0 0 0 45.005
N WANTA 2.509 0 0 0 0 0 7.081 3.898 0 0 0 0 0 6.902 0 0 0 0 0 0 0 20.390

7.954 177 320 234 13 53 20.047 11.642 164 739 1.007 51 304 22.690 0 0 0 0 0 0 0 65.395
W PRA 46 0 0 0 0 0 8 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 55
N WANTA 7 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
A
53 0 0 0 0 0 9 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 63
8.007 177 320 234 13 53 20.056 11.643 164 739 1.007 51 304 22.690 0 0 0 0 0 0 0 65.458
PRODUKSI SIM MENURUT KEWARGANEGARAAN
DARI TGL : 26 DESEMBER 2010 S/D 25 MARET 2011
BARU PERPANJANG HLANG / RUSAK
TOTAL
JUMLAH
TOTAL
JUMLAH
1 LNANGANAN 8LACk SC1 LAkA
(SANDUk WAkNING LIGn1)
2 LNLGAkkAN nUkUM
3 SAIL1 kIDING
4 kLkAASA LAN1AS
13
1kANSAkANSI AN 8I1 SIM
1ALk SnCW kADIC
LM8U8AkAN GLNG MC1Ck DI
LA 1LGALLLGA 8ANDUNG
kAMANL kCAD SAIL1 DAN kCAD SAIL1 Ak1NLkSnI ACCIDLN1
CS CLISI
LLAANAN kIMA
16
DCkUMLN1ASI LNLk1I8AN AkkIk DI SLkI1Ak GASI8U
DAN ASAk 8AkU 8ANDUNG
8ANDUNG kCAD SAIL1 AC1ICN (8kSA)
LM8AGIAN nLLM SNI
LM8AGIAN 8kCSUk
nIM8AUAN 1Lk1I8 LALU LIN1AS
LM8AGIAN 8UNGA DAN
GAN1UNGAN kUNCI
kUANG 1MC SA1 LAN1AS
CLkLS1A8LS 8ADNUNG
kAA1 LM8AnASAN 1MC SA1
LAN1AS CLkLS1A8LS
8ANDUNG
kUANG CLkA1Ck SA1 LAN1AS
CLkLS1A8LS 8ADNUNG
Webs|te wwwtmcbandungcom
Lma|| |antas_restabesbdgQyahooco|d
Iace book tmcrestabesbdg
1w|tter tmcrestabesbdg
|ket tmc 022 4203S0S
Sms center 08112289494
kAA1 LNLk1I8AN kL
GASI8U
kAA1 LNLLLSAIAN MASALAn ANGkC1
LIAk IALUk 1LNGAn
kAA1 LNLLLSAIAN MASALAn
1kALk 23 DI 8ALDA
kAA1 LNLk1I8AN LLI AkD
DI 1LkMINAL LW ANIANG
SAII1 DkIVING 8LkSAMA
1 DUCN1
SAII1 kIDING 8LkSAMA
A1M AMAnA MC1Ck
LNANGANAN LAkA 1LkADU
GIA1 nU1 kC1A 8ANDUNG
kLSLAkA1AN 1LN1ANG
LNGGUNAAN 8LANGkC DAN DLNDA
1ILANG 8AkU
DAk GAk kNALC1 1IDAk SLSUAI
DLNGAN S1ANDAk A8kIk
DAk GAk 1Nk8
LNLk1I8AN AkkIk ASAk 8AkU
IL C1IS1A 8ANDUNG
LM8INAAN MASAkAkA1
(CILG)
kLNCVASI CS CL IL 8UAn
8A1U
kLkAASA IL8UAn 8A1U
ILSCLkAkNC nA11A
1ALk SnCW kADIC
GIA1 CLSANAk 1k ALII
GIA1 kS kC1A 8ANDUNG
CLISI SL8AGAI IkU SLkCLAn
CLICL GCLS 1C SnCCL
knk LCkASI
IL AS1LUk IL CCkkCAMINC1C
knk LCkASI LkSIMANGAN
IL A ANI IL LASWI
CAk IkLL DA DI IL Ik n DIUANDA
kLNCANA LNAM8AnAN kAWASAN
CAk IkLL DA IL MLkDLkA
LNLk1I8AN ASAk DI WILAAn
nUkUM CLkLS1A8LS 8ANDUNG
LM8U8AkAN GLNG MC1Ck DI
LA 1LGALLLGA 8ANDUNG
kAWASAN 1Lk1I8 LALU
LIN1AS
IL S nA11A (8 ASS)
LNLk1I8AN ASAk DI WILAAn
nUkUM CLkLS1A8LS 8ANDUNG
SLL1Lk 8IS K
T
L
K
T
L
CLDA IA8Ak
K
T
L
K
T
L
SLL1Lk 8IS
ASAk GLDL8AGL
kAWASAN LING
INDUS1kI
8AN SIk
I
|


k
u
m
a
h
S
a
k
|
t
I
|

a
n
a
r
|
t
a
n
I
|


8
u
m
|

a
n
y
|
|
e
u
k
a
n
I
|


C
|
p
a
d
u
n
g
I
n
d
a
h
I| kaya
C|b|ru
I
|


G
e
d
e
8
a
g
e
k1LILSCLkAkNC nA11A (8 ASS)
DAkI 8UNDLkAN CI8IkU S]D
LkLMA1AN ILkUMAn SAkI1ILSCLkAkNC nA11A
ke Arah I|
k|aracondong
I
|

k
|
u
n
g
8
a
n
d
u
n
g
I
|

k
|
a
r
a
c
o
n
d
o
n
g
I
|

k
u
m
a
h
S
a
k
|
t
K
T
L
K
T
L
K
T
L
K
T
L
SLL1Lk 8IS SLL1Lk 8IS
LNGADILANAGAMA
kU
UNINUS
k1L ILSCLkAkNC nA11A (8A ASS)
DAkI LkLMA1AN ILkUMAn SAkI1ILSCLkAkNC nA11A
S]D LkLMA1AN ILSCLkAkNC nA11A ILI8kAnIM ADIIL
SLL1Lk 8IS
I
|

k
a
w
a
|
u
y
a
a
n
I
|

C
|
s
a
r
a
n
t
e
n
W
e
t
a
n
I
|

C
|
s
a
r
a
n
t
e
n
k
u
|
o
n
I
|

S
a
n
g
g
a
r
n
u
r
|
p
I
|

C
|
d
u
r
|
a
n
U
t
a
r
a
1kUCk 8US
SLL1Lk 8IS SLL1Lk 8IS
aelaksanaan Cperasl keLupaL Lodaya2009 dapaL
dllaksanakan dengan opLlmal dan mendapaL dukungan poslLlf
darl lnsLansl LerkalL dan masyarakaL
buukungan kuaL personll MaLlog dan Alsus maupun Alkom
dalam menun[ang kelancaraan dan keberhasllan operasl
secara umum dapaL mendukung serLa Lldak ada kendala yang
berarLl
c erubahan slLuasl LeruLama kerawanan kemaceLan
kecelakaan dan elanggaran serLa keLldak LerLlban lalu llnLas
secara umum dapaL dlLekan secara opLlmal mungkln
d!umlah pelanggaran dan kecelakaan lalu llnLas dlbandlngkan
dengan perlode yang sama Lelah Ler[adl penurunan secara
slgnlflkan
ANALISA DAN LVALUASI LL8AkAN
CLkASI kL1UA1 LCDAA2009
$ $
Iy MIH Iy MIH