Anda di halaman 1dari 9

NAMA : Abdul Rahman b.

Abdullah Tarikh Lahir:


20/1/2002
Tarikh Mula:
3/1/2011
Tarikh Semak:
3/2/2011
Komponen: Pengurusan Diri Umur: 8 Tahun
Standard Kandungan : 1.1 - 6.1
Kekuatan/Minat : Dapat mematuhi arahan guru dan berinteraksi dengan baik
Kelemahan/Masalah : Mudah berasa bosan jika aktiviti tidak divariasikan
Standard Pembelajaran Aktiviti Penilaian/Tarikh/Tanggungjawab
6.1.1 Menamakan ruang / bilik
dalam rumah
6.1.2 Menamakan peralatan
dalam setiap ruang / bilik
Murid diminta menamakan
perlatan dalam bilik darjah
dengan betul dan dibimbing
untuk membersihkan kelas
dengan menggunakan peralatan
tersebut.
Tempoh semakan : 1 bulan
ULASAN GURU
Murid telah menguasai KSSR
bagi Tahun 1 dan bersedia untuk
KSSR Tahun 2.
Tandaiangan ibu bapa ] penjaga : Taiill beisidang Tandaiangan ibu bapa ] penjaga Taiill beisidang
awal : allii :
.................... .......... ..................... ...........
(Nama :...............) (Nama :...............)
Tandaiangan guiu : Tandaiangan guiu :
(Nama :.................) (Nama :...............)
NAMA : Abdul Rahman b. Abdullah Tarikh Lahir:
20/1/2002
Tarikh Mula:
3/1/2011
Tarikh Semak:
3/2/2011
Komponen: Kemahiran Manipulatif Umur: 8 Tahun
Standard Kandungan : 1.1 - 3.4
Kekuatan/Minat : Dapat mematuhi arahan guru dan berinteraksi dengan baik
Kelemahan/Masalah : Mudah berasa bosan jika aktiviti tidak divariasikan
Standard Pembelajaran Aktiviti Penilaian/Tarikh/Tanggungjawab
3.4.1 Memadankan objek
melalui saiz, warna,
bentuk dan jenis
Murid diminta mengasingkan
objek mengikut saiz, warna,
bentuk dan jenis.
Tempoh semakan : 1 bulan
ULASAN GURU
Murid telah menguasai KSSR
bagi Tahun 1 dan bersedia untuk
KSSR Tahun 2.
Tandaiangan ibu bapa ] penjaga : Taiill beisidang Tandaiangan ibu bapa ] penjaga Taiill beisidang
awal : allii :
.................... .......... ..................... ...........
(Nama :...............) (Nama :...............)
Tandaiangan guiu : Tandaiangan guiu :
(Nama :.................) (Nama :...............)
NAMA : Abdul Rahman b. Abdullah Tarikh Lahir:
20/1/2002
Tarikh Mula:
3/1/2011
Tarikh Semak:
3/2/2011
Komponen: Bahasa Melayu Umur: 8 Tahun
Standard Kandungan : 1.1 - 7.1
Kekuatan/Minat : Dapat mematuhi arahan guru dan berinteraksi dengan baik
Kelemahan/Masalah : Mudah berasa bosan jika aktiviti tidak divariasikan
Standard Pembelajaran Aktiviti Penilaian/Tarikh/Tanggungjawab
7.1.1 Bercerita tentang diri
sendiri
7.1.2 Bercerita tentang
keluarga
Murid diminta bercerita tentang
diri sendiri dan keluarga.
Tempoh semakan : 1 bulan
ULASAN GURU
Murid telah menguasai KSSR
bagi Tahun 1 dan bersedia untuk
KSSR Tahun 2.
Tandaiangan ibu bapa ] penjaga : Taiill beisidang Tandaiangan ibu bapa ] penjaga Taiill beisidang
awal : allii :
.................... .......... ..................... ...........
(Nama :...............) (Nama :...............)
Tandaiangan guiu : Tandaiangan guiu :
(Nama :.................) (Nama :...............)
NAMA : Abdul Rahman b. Abdullah Tarikh Lahir:
20/1/2002
Tarikh Mula:
3/1/2011
Tarikh Semak:
3/2/2011
Komponen: Matematik Umur: 8 Tahun
Standard Kandungan : 1.1 - 6.2
Kekuatan/Minat : Dapat mematuhi arahan guru dan berinteraksi dengan baik
Kelemahan/Masalah : Mudah berasa bosan jika aktiviti tidak divariasikan
Standard Pembelajaran Aktiviti Penilaian/Tarikh/Tanggungjawab
6.2.1 Menyatakan hari dalam
seminggu mengikut guru
(Isnin - Ahad)
Murid diminta menyatakan hari
dalam seminggu mengikut
turutan.
Tempoh semakan : 1 bulan
ULASAN GURU
Murid telah menguasai KSSR
bagi Tahun 1 dan bersedia untuk
KSSR Tahun 2.
Tandaiangan ibu bapa ] penjaga : Taiill beisidang Tandaiangan ibu bapa ] penjaga Taiill beisidang
awal : allii :
.................... .......... ..................... ...........
(Nama :...............) (Nama :...............)
Tandaiangan guiu : Tandaiangan guiu :
(Nama :.................) (Nama :...............)
NAMA : Abdul Rahman b. Abdullah Tarikh Lahir:
20/1/2002
Tarikh Mula:
3/1/2011
Tarikh Semak:
3/2/2011
Komponen: Pendidikan Muzik Umur: 8 Tahun
Standard Kandungan : 1.1 - 5.1
Kekuatan/Minat : Dapat mematuhi arahan guru dan berinteraksi dengan baik
Kelemahan/Masalah : Mudah berasa bosan jika aktiviti tidak divariasikan
Standard Pembelajaran Aktiviti Penilaian/Tarikh/Tanggungjawab
5.1.1 Melakukan latihan
mengawal pernafasan
5.1.2 Melakukan pergerakan
mengikut ruang dan
masa
Murid diminta melakukan gaya
watak secara bebas
berdasarkan lagu yang
dimainkan oleh guru
Tempoh semakan : 1 bulan
ULASAN GURU
Murid telah menguasai KSSR
bagi Tahun 1 dan bersedia untuk
KSSR Tahun 2.
Tandaiangan ibu bapa ] penjaga : Taiill beisidang Tandaiangan ibu bapa ] penjaga Taiill beisidang
awal : allii :
.................... .......... ..................... ...........
(Nama :...............) (Nama :...............)
Tandaiangan guiu : Tandaiangan guiu :
(Nama :.................) (Nama :...............)
NAMA : Abdul Rahman b. Abdullah Tarikh Lahir:
20/1/2002
Tarikh Mula:
3/1/2011
Tarikh Semak:
3/2/2011
Komponen: Pendidikan Seni Visual Umur: 8 Tahun
Standard Kandungan : 1.1 - 4.2
Kekuatan/Minat : Dapat mematuhi arahan guru dan berinteraksi dengan baik
Kelemahan/Masalah : Mudah berasa bosan jika aktiviti tidak divariasikan
Standard Pembelajaran Aktiviti Penilaian/Tarikh/Tanggungjawab
4.1.1 Menghias replika
layang-layang
4.2.1 Membuat kipas tangan
4.2.2 Membuat topeng muka
Murid diminta menghasilkan
kraf berdasarkan video yang
ditunjukkan dengan bantuan
guru.
Tempoh semakan : 1 bulan
ULASAN GURU
Murid telah menguasai KSSR
bagi Tahun 1 dan bersedia untuk
KSSR Tahun 2.
Tandaiangan ibu bapa ] penjaga : Taiill beisidang Tandaiangan ibu bapa ] penjaga Taiill beisidang
awal : allii :
.................... .......... ..................... ...........
(Nama :...............) (Nama :...............)
Tandaiangan guiu : Tandaiangan guiu :
(Nama :.................) (Nama :...............)
NAMA : Abdul Rahman b. Abdullah Tarikh Lahir:
20/1/2002
Tarikh Mula:
3/1/2011
Tarikh Semak:
3/2/2011
Komponen: Pendidikan Islam Umur: 8 Tahun
Standard Kandungan : A : Asuhan Membaca Al-Quran (1.1 - 2.2)
B : Ulum Syariah (1.1 - 2.3)
C : Adab dan Akhlak (1.1 - 1.3)
Kekuatan/Minat : Dapat mematuhi arahan guru dan berinteraksi dengan baik
Kelemahan/Masalah : Mudah berasa bosan jika aktiviti tidak divariasikan
Standard Pembelajaran Aktiviti Penilaian/Tarikh/Tanggungjawab
A (Asuhan Membaca Al-
Quran)
2.2.1 Melafazkan doa sebelum
makan
2.2.2 Melafazkan doa selepas
makan
B (Ulum Syariah)
2.3.1 Menyebut dua jenis air
mutlak untuk bersuci
(air paip dan air sungai)
Murid diminta melafazkan doa
sebelum dan selepas makan.
Murid diminta menyebut dua
sumber air mutlak yang
digunakan untuk bersuci.
Tempoh semakan : 1 bulan
ULASAN GURU
Murid telah menguasai KSSR
bagi Tahun 1 dan bersedia untuk
KSSR Tahun 2.
Standard Pembelajaran Aktiviti Penilaian/Tarikh/Tanggungjawab
C (Adab dan Akhlak)
1.3.1 Basuh tangan
1.3.2 Baca doa
1.3.3 Membersihkan alatan
dan tempat makan
Murid diminta membuat latihan
amali amalan adab makan.
Tempoh semakan : 1 bulan
ULASAN GURU
Murid telah menguasai KSSR
bagi Tahun 1 dan bersedia untuk
KSSR Tahun 2.
Tandaiangan ibu bapa ] penjaga : Taiill beisidang Tandaiangan ibu bapa ] penjaga Taiill beisidang
awal : allii :
.................... .......... ..................... ...........
(Nama :...............) (Nama :...............)
Tandaiangan guiu : Tandaiangan guiu :
(Nama :.................) (Nama :...............)
NAMA : Abdul Rahman b. Abdullah Tarikh Lahir:
20/1/2002
Tarikh Mula:
3/1/2011
Tarikh Semak:
3/2/2011
Komponen: Pendidikan 1asmani Umur: 8 Tahun
Standard Kandungan : 1.1 - 4.1
Kekuatan/Minat : Dapat mematuhi arahan guru dan berinteraksi dengan baik
Kelemahan/Masalah : Mudah berasa bosan jika aktiviti tidak divariasikan
Standard Pembelajaran Aktiviti Penilaian/Tarikh/Tanggungjawab
4.1.1 Permainan congkak
4.1.2 Permainan batu
seremban
4.1.3 Permainan guli
Murid diminta melakukan
aktiviti riadah dengan bermain
congkak, batu seremban dan
guli.
Tempoh semakan : 1 bulan
ULASAN GURU
Murid telah menguasai KSSR
bagi Tahun 1 dan bersedia untuk
KSSR Tahun 2.
Tandaiangan ibu bapa ] penjaga : Taiill beisidang Tandaiangan ibu bapa ] penjaga Taiill beisidang
awal : allii :
.................... .......... ..................... ...........
(Nama :...............) (Nama :...............)
Tandaiangan guiu : Tandaiangan guiu :
(Nama :.................) (Nama :...............)