NOMBOR BULAT

1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11.

Mengenal nombor Tulis nombor dalam - perkataan / angka Nilai - tempat / digit Cerakinkan mengikut nilai - tempat / digit Bentuk nombor - terbesar / terkecil Susun nombor - menaik / menurun Persamaan nilai Banding nombor - lebih besar / lebih kecil Bundarkan Operasi - tambah / tolak / darab / bahagi Operasi bergabung - BODMAS

1. MENGENAL NOMBOR Juta (Baki Nombor) Ribu (3 Nombor)

NOMBOR
Biasa (3 Nombor)

Contoh :

1

2

3

4

5

6

7

J

R

B

Satu juta dua ratus tiga puluh empat ribu lima ratus enam puluh tujuh

2. MENULIS NOMBOR a) Dalam perkataan 3 209 640 J b) Contoh : R B Contoh :

NOMBOR
Tiga juta dua ratus sembilan ribu enam ratus empat puluh

Dalam nombor Lima juta sebelas ribu tujuh puluh

Guna ‘JRB’ Langkah 1 : 5 J 5 11 R 011 70 B 070

Langkah 2 :

3. MENENTUKAN NILAI a) Nilai Tempat 3 209 640 Ju Rari Puri Ri b) Nilai Digit 3094857 3 000 000 0 90 000 4000 50 800 7

NOMBOR

Sa Ra Pu

4. CERAKINAN

NOMBOR

Contoh : 3 094 257
Cerakinkan mengikut nilai digit

a) 3 000 000 + 90 000 + 4000 + 200 + 50 + 7
b) 7 + 50 + 200 + 4000 + 90 000 + 3 000 000 c) 4000 + 7 + 3 000 000 + 50 + 200 + 90 000
Cerakinkan mengikut nilai tempat

3 juta + 9 puluh ribu + 4 ribu + 2 ratus + 5 puluh + 7 sa

5. PEMBENTUKAN NOMBOR

NOMBOR

4

3

9

0

2

5

Nombor Terbesar 9 5 4 3 2 0
Nombor besar didahulukan

Nombor Terkecil 2 0 3 4 5 9
Jika terdapat sifar,letakkan selepas nombor yang besar darinya

6. MENYUSUN NOMBOR

NOMBOR

Contoh :

4567, 5764, 7546, 6754

Susunan Menaik ( 4567, 5764, 6754 , 7546 ) Susunan Menurun
( 7546, 6754, 5764, 4567 )

7. PERSAMAAN NILAI

NOMBOR

Contoh :
16 puluh = 160 (puluh ada 1 sifar )

121 ratus = 12100 (ratus ada 2 sifar )

8. PERBANDINGAN NOMBOR

NOMBOR

Contoh :

35 965 dan 35 659

35 965 > 35 659
lebih besar 35 659 < 35 965

lebih kecil

9. PEMBUNDARAN

NOMBOR

1

2

3

4 5

6

7

8 9

0

Tangan kiri

Tangan kanan

Contoh : Bundarkan 23 654 kepada ribu yang tedekat.

NOMBOR

Langkah 1 Tentukan nilai tempat ribu Langkah 2 23 654 hampir kepada 4000 atau 3000 Langkah 3 23 654 adalah hampir kepada 24 000

23 654 4 000 23 654 3 000

24 000

PERLU INGAT ! Penyelesaian perlu mengikut tertib/asas pengiraan
RUJUKAN ASAS B O D M A
Add Tambah +

OPERASI BERGABUNG

S
Subtract Tolak -

Bracket of Kurungan Daripada () ×

Divide Muptiply Bahagi Darab ÷ ×

1

2

3

4

PENGIRAAN 3 4 Adalah satu keluarga Adalah satu keluarga yang lain

Penyelesaiannya ialah operasi yang dahulu di dahulukan.

OPERASI BERGABUNG
Selesaikan Jawapan 1
2 3 4 5

1 × 3 + 5 = 61 2 2 100 – 9 × 9 = 19

1 9 = 10 – 2 ÷ 4 2
46 + 9 × 6 = 100 40 = 22

3 + 4

× 24