Anda di halaman 1dari 1

1ugas lnl dlker[akan pada (dlgabung) kerLas Lugas yang sebelumnya

Semua 1ugas dlkumpulkan pada harl !uM'A1 2 uesember 2011 SL8LLuM pukul 1300 Wl8
1ugas dlkumpulkan L8kLLAS (A8C) Lldak beranLakan(dlcampur dengan kelas laln)

1UGAS kA MA1LMA1IkA

1 Carllah nllal x yang memenuhl


2 1enLukan nllal x yang memenuhl persamaan 473 8123(e
3x
1)

3 1egangan dalam rangkalan dlberlkan oleh persamaandlmana v C dan 8 konsLanLaPlLung v [lka L3 s C13x10
4
farad 860x10
4
ohm dan v220 volL


3

# 9
'0 ;