Brain Power

~I!l!In

!KtRtI, IerNJtj

'{OINk

TeiJku Kemall HiiJ~1fI V!!mnk~ S.ri Ultamt S,Psi, Okta\!f:alrrti. ,,A,,Mtt T~eft;5li", Vi"'I~ S,.. S,IE; Malg'afei1'lia HI. Eddy, M.B.A" MQdel1 C¢'o'~r : R<!t;niJd Shaqyiilie R,yaorl1 Fot(l£J~afeJ Ryan GI.!!naY Desaii'! Cover: Munilka lcIasihLh'O'l, Pene',iEmanl

EdltQr

Edi,'Siinl djto!li~l'!mi,lh~n,dengl!;!~ izir- daril Gryphon House, Inc", Meii 2006 ole-hi EHangga for. KId's" dlMsli dar! Penelfbit 1Eria1'l1W2.I,lJ!'itLlK;rUterbitkan tla,n diperdaganglalrl dl ~'ooonesia_ l --

Ihe (,iillrlt ~rncyd.oped.i.. ()l Theme A.ctMUe,s
I~) '~99.3Gryp~mFilHouse

Publisli'ledl Iby G')!ipl::ion HOlliS!!, IliiilC, 10726 Tl,ld:er $ttrli!el, IBe:lt~v:iIJ!l!, 20705 MiD liral!llslaillion 'ur:¥l'/rig,ht 2005 by Penerblil: Em!!!gg ... Alii rLghrt re:reNed_ IErI'anggil, for Kids Seuirlg 'am'! l~aY<l'L!t LPerOE'fI",kan

Baglan Produlm Pl!\nerblt

IEnanggal

PI Gelora MS2if01 P,ratama

Oi'laralf'lg k'e'ras mengutip, me.mlJIP1~k., alaI.! memrotQ~_OlpiISi!bl\gian ,~t~'l!ls@IIL.!~ylhis! Ibulb.!1 in~s@r!a rn~IillJler~u~'lbeli~l'linyatai1lp.a1 izih tenJljllis da'ri Elene.rblt ftJangga.

Copyriphted materia'

PI
_'

·RKEN·_
••

..

- , -:-_ . "ALi1'.,.,
.'"

,-,

,I
,;

'N.1; ··
I

DIUlfWHG·BUlRIUNGi 3,'" [lurUrlIg 1iiI~I'l~UI PuUh I _., ,. '" """",.,.,.,.,., •••••••••••••• 7 ,J+ MerpiIIlii Pe1rdllmaian ". ,. ,. ,,""",.,.,",., ""_._,,.,"•••_".":8 3:'" 1lImmg li1IaJllliU Htrtam. •••_._._ ••""._,_,,", ,....,_,_,... ,,_"_,_,.,_, _ _ :9 ]:+ KMakata Tenta~9 E!lJfl,lll9 ,.,_._,_..,...• ,.,.,., _,.,_,..-,.• 10 , 3+ Membu<!t 1i"ernpat fak~n SWung dalri Ta'bUfI>QI,.,.,.,10 "'!' Krtr~al1l BLlrtlfi91 ".,','.,'""_",,",,"_,, ,_,,,.,_ " _._"_.,_., '1'1 4+ Mrang IlUHlnlJ Terb!J~t da[i, AJpa? •• ,.,,,.,,,., •. ,.", .... _, 12

3'+
]et-

~+

Dauril i?e.mDa, f'es.t<i (fer,!),

lMul7I

B@I'!]!lI. ',.

.! ',.!W;~,.J!I>~,!g"P.''''~~
1

"'I..,.,tII'Rm11:1.
-"u"'""'"''

..51 .. 51
••

52

;]et-

f',e~t<l i(0!(:<!r!!J ••• .,. •., ,·,""·,·,,,

-,-••

52

M

~'*
4·+
S+

S,ah~bi!t Bew~yap

KUa ",., •....•..•....•.. ,.,.,.,""""",.,.,

13-

31+ 4+ 4+ ~'~' !let·

Me;rnil~~ KaGi'i'i'llJ ,.,'" "",., P(iolalOaiJrlI ,.,"""" ,."",,., !rJiJ~~:>oe' AJ'am " .. ,,"'" '" """, ..'" ",.".., M:e~lih Eli!bit (lyn.g'ol.,.,,. ,..''",.,'', P1Ji!ii MlilI5im GllIgur"""" ,.,

"

,., ..,.,,.,., 53 ,."'" ,.,,., 54 '..'''''''' '" '" "'. S4 ,.,'" ,•• ",.,.55 ,..,,',<" ,., 5<6

'5~
2+ 2+ 3+

EluliUllg t:::'UliiI~~ ."•.,"" ,.,,.,••,.,••••••••_•••"._.. ,,_,.,,_.,. _,.., .., _,'14, . ",., Pin91i.!IrI ,"','". ,,'",' ,.,,.,.. , " _••••, ,..,."" ",.., .., _,1:5 Glai':!~Yi'l9afi Elij~l!ii\g"""""""", ..,, ,. ,. """"",16

B~:hE!kwr

,',.,'" "" ,., ..,.". " ,.,

._._.",,,1']' ,

S~RiKUJS
El'iam B!!d!.!t ,', .."., """, ..,"",." ,,'''' '18 lk~t ~~~ Gaja,h ...... ,.,',. ,,,,.... .- -.- ,-,-,-20 MC!flI!i;m<l!lSiirkm, Se;ntuk .."",'"'"'' ,.,',.,,." ""-_._•.,, ,. 20 3+ Dii B!Io~h ']';llli'lei'l$j'fKurs· .".- •. "" '" "'" ,.,'-" 2: '[ ~+, K95tllUIl B.adUt ." " """,", •.•• -, _,_ ,. 23 ~+ MembuiiI,l f'@ltunjuKan Sirk.us. ,.",., ,.... "."."." ._N PA!UIAN 2;+ lMoosteF SiIlpal1.1, ,""""",., "."25 Z+ tomba M~InC'llri SepOil!JI """""" , 25 3· "j"bJJiApa ~l'IJI?"'_,_, _,_"_" ._._ ., •.•.. --.------ 213 3+ MMca!1i P'a~In.gl[!n 5,IfUIlgI Timg:an ,,,.,,"""' ".. "_."_"" 15 2 ,31+ M@'J1E<1rn :il~fi!!lIOlIi:!Sep!!ty .-.-.-.-- ••" P ,"""" 2:7 4+ fopil Ill.!kill'll5..ernba'r<lf1!!Jl liolPiI_._._ •.• _._.,_.,.,. , __.2:6 TEMPAiIi' TINGGAl ,2+ K\JI1jLlngal"l ~Q< ,:o~:o H(!Wilri I?eli'harili1LrL. , ,.. -.2'9 ;3e+ e~!",jiO!,r- M!el']gelTI!<I~ :irim~, "''' o ,.., ,. ,.,,',"""",.. ,0 3 3,., Mfrl'fibu.';It IRJUJMI:1ikl,Jt, ,.,,.,.,.,., _, ,. ,.,""""" ,3'0 3+ :iimula.si remilihail Umum, " _._._••_••••,••,•.•,,,;.~ • 4+ Dalri M~,rla Oait.ilIiil5jn:'F<! Sl,ua~.? ".'"'''''''''' ,3,2 .'l";'. Tempat Si!,:l~<lt."" , " ,,.,,.,"'" '" ", ,.,,.,33 4!~' Pi!i't:: Ii!'o~ , ,.,.,.,""""", "'",33 ,4+ Benllla'lmi P\;'rp.tl51:a~n ,,"""", "."._ _._._._3..-1, ,_ ,<11+ Melf!\lblJOiIl f:Q,1<1! '" ,,' ,., ,,",',", ,.,._"."_"_. __• • __• __ 3~5
4+ Toto ~~!'I-ak·Pernlk 9<iira1it'gl Aiiilik",,,,,,, ..,,

I(JE!WARGA 2+ ~anyll IbiUl dll,i'l A~!1J 5~j~ .., ---.-----------.-.-.- •..,..,.,,.,,.,-507 3+ B!N1rl1:1~aK~iJalrga .. "." ,""" ,,, , '" ,""", ,.,"S8 3+ Me~<l\I\tat i3ay~ ,"'"'''''''' ",.., "" """ ,.5:'9 ~+ T~JI'!Pr<l"~'IIi I'1gg\ll II I(.:!~i ••.,',.,., "., "'.. ," .15~ 3+ ,Kata~n Cfnila ool'igan KLlpOIli. ,._,._. .- ._••••.". 6.Q ,~+ IPatrel lKeI!ual"gi3 ~an9."",""" ",,61
4+ I~ofilel;.;! .1ep~t:;Ii'iIkl,J,._•. _

, ,"""" ,.•,
"

""

"" G2
,.. ,6.4 613

PEilERNAKAN

Z+
.2+ 3+
3+

Mev.ra'FmI<l!i KiI!illcla'n,gI
wl;jis~i'! Dindin:{llPak

, '" '"'''''''''''' M~n;ll!mpe~ BeF(a'k Ip!<Id~S<lpi, i>eroin. ,

2"" Het.v.m 'Iernek..
3+ ,3:'" .:H· 4+ 3+ 3+ .3+'
3+

_"_"_" ... _._.. ,..,< ......

, .. ,< ",",.".

" ..".- .._------.-_

..

615,

Mad)onald""""",,,

PeH!rliila'k;~n ,.,',.. _,_._, '" ,

S1lma dan Beda.,,, .,
Meiff!ie,alii! ~i.! Sa,pl " 1rnp@flig K<llmbil1lg ,.,,.,,.," Eltibe!i;, Biebeik, AfilgXl "

J],7 • ;_,_;;..;.,,.,;., •. . -.-•••- 68, "",,..,.,""',.,,.,".,,""."_._. 68, ".""""""""""",, 69 " ,..,.,.",., .•. ,. ",_,.-. -- 70' . , ,,"," "." """",",.""••.72

IMlPiKAN.MI

f'emetik. Eluah ,.,""" ,., ,.'" ,,',.,', 1.3 H01In $(!,iP EI"t~ ", "" ,.,..'..', ,' '" ,,'" ,.,""""./'4 Mlaikar1l<l1"l!Uau Blikan Mi!!ilk.llii''i<)i'i! •__ _._, ,"". ,,,,.'75 •
N!iil,fl(j , ..".,., ., .,',.•, ,, ", ,'" .'/'5

3+ Amggur __ _._ ,',.'" ,.,"'" " 3+ ,~~:nj~'n-9! M~Ii'I, 51<1[1;91·,·,·"·,,·.. ,·.. ·.. · 3+' '~!o) fi;;!j!i1tiJIS •• -" ,",. ,.,',., ,., 4+ Makahiln 5€bel~1i1li dan ~!J)dOlh

"

" ,. '""" ,,76 , ,·,,,,7'7 ". ,.",,78 _,.,79
,,_,So

as

04*
4+

4+ 4+

4olo Ilelajar M~mill"L "'''_"_"_" ._._,_,.,'' _,.,-,.-.4+ aerrm~1'I IBa!o&:: Mem'banI)JIJ!I'Ii Ko[a,,,,,,,,,,,,,
S+ SlJrat l<<lwr~1J5~lldiri ,

1~ !liunga ,..,,",.,..,.., . ".".". ,,"""'" ""_,_,",."._,_,_,, 36 18lei .. Me;rrt<!w KOi.t~•••_. """""" ,.,''', 37

Ja~

37

_••__ ••..••,.,.,,,,, .." , ._._._

"1I8 39

Ut.:l:G,KlJINlijA;NI I!UDUP 3'+ B';lI'iig;B.ang5'j B:er@ng·Bll!llll"lgl DaUf Ulallg """" "" .,.."m 3+ Samj:l"'" K~t<l '"'",,"""'" "',, ..'",,' " ,.,'" ,,"" ,.,.. _,_.4:11 , 3r+ lump@'h,at'll Oli.,_.,..,_ , """'" .. '" '" """""'" ,.,•4·~ . 3+' 1Kes!!,irl1lba,Fl.91~n hrn ,_,.,. ,..,...,.," ., A ,.,,'"'",,,,,,.42 3-fs.a~pMI~ iid'a~. S.edalp Digailld~ng , ",,,,,,,43 ...."'. M~!'Id~lulr iIJ!ilI~g.... "....... ,,""',. ,,,,."'_._"_,_ .. ..... ,',.,'<13 ,4+ Mu:r,al Kehidupal1 la:urt" '""""", ..,., """"_"_"" ._ _., 114 .. ,4et. MamlgkJulk '~ni1lS I!)aUF l!I~l'iIg ,.."" ,," 45, 4+ 'Memb!.i<!lt, Kompos ,,,..,,""'" ,.,,.,., ,',',' 46, ,~+ lr...1e!'!lfJlliglili::alll 8ar,fil"ig' Il~k<ii!i,_ , " _,.-,_.-.-.-.- -•• <l!6 5+ If\oti:JDln lflij<lU.,.., ,.,"", _._ •••••__ ..47 IMUSIM G,llI'GIUR ]~'" M!!-,;,v'<lrnai D~ilJn.,.. .. _, ,, -•., ,""""", _ " ".., ·48

""""""'" '" ,.. ,81 4+ Mi3Iri Me-rel1canak<i1'l rd.i:lfil IMabn Siilng." S.1 4ifo IMI~lkllrb;u'l Sehal _ "."""" '"'",., " ,., " 82 4*- [[).aitar B:~l~f'lje ",_"_"_. • _, ,.".,,',."..,.. , 83 S'" Me;~apkaFi! !Malt~!i'!Iinl'fi3ng, Seirl'llMngl ", ,83 5<" lIlagli'an lM~nal 'f'IiFigl ~ita M<)kal'i~ .,., •. ;".",.,,, 84 5<. PUi5~ Penyimp'<lillilfl Malkanaln ,." .. ,"'",.",._"",._"""_Al5

J(!gli.!~g "'" ,.,,.,"' IMenu 13~~'!lliO!u

",,,.,""'"

,.".,.•"." ••"." •.• "._

5*' Peml!!lnan Menyeflangkall
J,t· Robot lFl@nj~.vliJb .,."., ••., ..,."

~e!1lal1lg M\'l~nal'l,

........ :B5

,.,"""""',.,

,..,,,..88

IBERICEflUN 3-+ I(~bulrl IB~ngl,l (l@fO~!( Mec,ra'h, 31' MemblJ~l Ji!lIIi:lTi 5iHi!lip.gk IKvl1;~!l 3-1' Mer1la:n.am ~i ~b"'fI ..•,'''.''''''' 3+ Mel'iianam Bungal ,.,,.,"'"'_,_,_"_"_" 3+ kiol',IUI': li",m",n ,.,."""""' ,

"''''''',.,,.,.89

,.,,,,,,,,,89
'''''''''''''"OO

.,_.,., 0 0
".",,9'~

3+
4+

Meiliiln<lm L..obak
Meoon.am

,,'""",,,,,., ..,,,,.•_.__•_ • ,.,,,',.,""'" ."_"_"
""""""

',.9~
,..,,19,3

,4+
4"'

,R,o.da B:ellih, ,'"""""
lfa~~ 1!'Ilmm,.".",."

TimLlfi SI;.i~L ,_,.,_.",." ,.,.,.,., __

..9~
_ 95·

2i-

DaUI'iI

Rcemuk., ,,',,'",...,."'.., .."..,

.._._.,_, ,.,., ..,.,'
, '" """'"

4+
;3·t·

M!~~ti~ Apet"., ,.,'""'" ,., ." " [)ellln~[)~!.I1'iBe'li!:!~li'hI<!n", ,.,.. ,

A8 _ 49 ..__

31'10

,,,.,,,.5<0

KESEHATAN DAN KIllAM'ANA1\! Mlmg~Qk GtgiB,ua}'.;:l ,."..,.,,""", ," '96 3ilt' rak lFe'ligoof,-aik,''' ,,',' ,."....._ "_••_. ".•_._.., , ..,"'''" ' ;96 ~1,,· lLlkisO!!"i! .. A1at 'Sl.ii'l'til: "" ,."" """"" ,.,"'">"> 97

,3
Copyr'ghtcd materia

3,<1' Koila,~e Keseh~t~!'I ; 9:8 IDperasii Gi~., ~ •.:.,~.:_. .•_,_,_, ,....•....-----------.--..• ',99 .•_:., 3·.. Peli1g311Iii:l:n:~n ~akar-a!1l ••",•.,.,.,.,.,., , ,,.;"., _._ •••.•.•.,.,99 4+ Elol'ie~ ~~~i Gi,Bs, ••••••• -" .. ,' ..,,.," ,. ,. ,. '100 ~... Yangl M(!rmibu&~ifiLlI'ilolil9 ~m~K!L1i!~""""., •••• _. ._,.100 EblJ"fmime:n e'er5rflll,~II~~: .. :I:~E~E:"_:"_=~~~:11 101 .II" Keam·ana.il "" ,.,,.,,.,,.,., "",.,""',., 102 ~... ~!fIerepof:i'l .~~ Rl,Jm>9n.._,_."_'_'_'_ ,.. ", ,... """. _._. •.• 103
.3c.
~! .. "
a .. :;:E:;:""~H,u.,.,I.: 1.1,11,1,':;:' EI

HRAYAANI 2+' ~ra-:raarl UIl;illliOJ Ta~fjrL __ -_-_._ • ,._ ------- HM, 3+ IMemIl uli19kll!~ H'adi'a~ •••••••••••••••••, ,.,"',., l04 3"* 1!JI[langr~h.lJll"I! Ula1fl9 lal'ill.lI"oL._,."" ••,.,., ---------Hl15, ~,~ 11i1lr.Q'l!'i'~n: ~~[fI'ilf'll~ralilgL:!!~'i~b1L _._._._ Hl~ ••• 34 Haltow!!!I!IIl!: T~kaLf1g Silfrir M'el'el'elll..... ",,"" ""'" ••••••• ~05, 3it HaIIGwEe!iL._,-,.,.",.,. ,...,,, __--------- •••.,-,-,_,',.,.,.._, ... ] 07 , • . .3+ Hia!libw·B@Iil~ Mmaik iLabtl "."...... _...... ",.".",.",., ..,,',.,.,., •••• l 08, -4* Ha'll~e~lIl!: Mefiljat1i~,Sa~;[j"g UIIMUIiL""",., .... ~09 4+ HO\l'iI'QW.@@Iil:IG~nwn~an l~w--.-.----.-.-..'.' .• . ---lOO' ;2'+ T~"nk59Wif!g:; i&J~!J 5il Kl.:rki Kal~Ju!lJ.,. "''''''''''''''.,., .... 1 n . ,3* Thanr;sgM:ng:, M~,n.gelabuj S~ Kal~u.n" •••"... """ -.•••• H 1 4+ 'Tt'lani~Mf1g: rr::;~1KlJnyalil9 P',ililt<tf_ ,_,.., 112 3+ Idu'l Fiitri: M!!!mblJldlt Ka~LI [iJ!.b.u:an "."." ..•,•• 113 J-I' lMemljPifallkall Lilifrl Ulangl 'tahufl .,..",,,,,,,,,,., 1; 3 .H lid'u'IIRifFi~Ket~pa:., Warll1~W~lrnL """ , 114 2'+ II\1'lit~I:: r3nglln 8ungij,,, .. ,., ~ "., ,." ".,., .,115 2+ INOllt. l:: H.. Cii·.;Ij, Ni)Jt;;Ili,.".,.,'H" -.. ,-.-.-.-.-.- •••." ".,., ..,'~ 'h:i 2... N.!litai; H~~Ii'!, Kertas, Dal!r UJ~".91-.-.-.-.-.-.-.,- _.. _",,,1 H'l .2:+ Na:[al: sant.~ Berlkeillingi .. ,,'" ",.." •....•..•...... ,. ,. ,•. " ",117 3+ Nailal: t:.arang<ll'il 18ul19<li.,., ,..•••••., __ . ,..•".,11:8 3+ Nat;ji: Rli.!ldof.,ph si IF.!ursa [B;erhldllJ~9 Merah •• ,., ,.,., ~ HI
'HH •••

S!1RAINGGA, 2+' i(ypl,lH~l.Ipl.l ,., "' """ "., , 144 3'+' Kot~ik:1i3r.gka:p dan Wihlil!t." ..,..,. ,.,.., .. _.__ ._._. ,_._ •.•_,. 144 3* U!II.MMen'JMi Kup!.!"KuIPUJ.,,,,,,,,,,,,.,., "' ••••••••••••••• 14!S 3+' :Semltt Ja.ru ,-•••--.------,- ,",..,.,.,",., .. _.-., 1463+ J,~rnlilg ILIlOO'Lab .. 1i1ga I)im"'ilsi "'".", -.. 146 3+ l<iup!.l!{Kiu p'1J I'arutami Kril)'o~ " """'"'''' 147' 3+ ILebOllh, 'Y'!~ $ibl!!k ,. ''' ,,,.,," "., •••••••••"••••••• 1,48 ,4+ lL.abilo'lab~1 M~n',mi ••••••• _ ,,", •.".,. ,. "••••••••• _._l49 ,4+ liJl;U "'",., .., .. ,.,.,., ,..." ",.,""',., "'" ] 50 4+ [Ulyaliiiga.n t.:i.l:pu-K\lpu ,.._~ ..,', ,•••••• -.- ~SO 4+ [L.abHaba Tligal Q{metlilii. ....•. ,.,', .• ,""',.,., , 1[62 4+ !iii ~h 'Geliildt.:i~ -, -.-.-.- •., "',.', ,. ,.~.''' ,., '~S3 4'" Sffr'~llgi!J!Ii 5ime~r'is ••••,•••• ._•••••••• _-.-,..,.." .. "., .'._ .. _'""_1[~ 4+ ~1.!trrlib~['Ig !(~pit ,.,....,,.,.,.,•....•..• ,.,... ,,"',.,', "•....•..•.. 154 4i1' Ula,t yllllg Menjadi [t::!UlpUcKuplL.,_.,_.,_ •.. ;_"., _ fJ55 IH'MAN PElLIIU.RAAN 2~. A'1~k-AJiI~lk KOOng .•. ,., .•_._._._._. '3i'" ME:!f<i,Ii'!iIt. He n.",., ", "'"" 3;. To~ HeIMan Peliharaa,n, di Ke!il5 3'1' ~~ri3ilf! 'T,'etult' Ka~~k ." 4+ K<l:tO!~k '" '" .., .•".,,"',., ,.,••••••__ •
t}i!o

. __ ..

H

H , ••••••.••

," ,.,,.,.., " ,. "" "" ..,

T"1Jt'l.lli.if.:.klllndati Sebwtkan Hewan Pelrhar,llan

1[ 65 1[ 7 5 1[SS. 1[58 1[ 9 5 .,., ••• ;[11$0

4+ !5+

M~ri Merlgij~bil SUaf<i1 yliltuk M:e~ei;l!tuJkaf'!' NiOima I-iew"olill '1?·~ih!~r~IOiI1"", ,'.'.' M;l[ 'M-emi;J!..iat T~tlel[ ~hid~pa.1iI IK<lI.<!II:; _.,_•••••.• "" ••••• Mi2 •

31+ Natoli: ~lmk!n;g Sant:a., ,.,', ,.,."
3'+

"

"

'~.2.0

Ni!H.II~ 1ffl~1i"I Kijtiing ,."."' .•-.-•••••••••""•••-'-''''''H·~ ~1 ,3,.. PohOfll! Na~!d~~J l[e:/otall1r~lur",,,,., ""' "'" lzi 3:+ H'adiiih FO!l.O·[Ke!JaJh!~9~<l<.'!~NM~I" -.- __.._""." l22 3:+ Nilt~1; BLJ~hl Pin!J!~; ll@!1:!iia!.l ,<"., .•••_._. ._._._._,_ lB ,_,_ M NilItal~ Pcrlhoo, dan :Kota~if:ellIr" , ""'''''' U3 4+ Poho!'1lNiatal 'TBmibu!i P.!JIIl.d<lng "." _._._ _ "". t2'~ '5+ papan iP'eilQtlimllJmafl [B!!i~tull:. Pcll.Qf1J Nat~I •• "" '~:2'S M KIw,;jtrla~,' INyalakan tJilin! I!(;w.. l'ilz13a , U6 4'" Hl[!riSump~h Pem~da:: lj~~r.rln, '5i<l'
M

TANIA:MAN 3~ ~oI!m.1lIJsdOlI1' Men!Jl1n~i'k:.<!li! L!'!g,'i,iISEniti _ _... ,..... 163 3>ii' Ka,;;rln9! ~adl:; '" ,,',,',,',.,'" '''''"." ,''''',., ,.163 3l!- ~U!i'i9Si A'kar lii:;!l'Iam<irn. ,•."'" ,,,.,.•,"",.,"',.,. '1.&4 3~ El~m1g!l' Mat~h~ri_. __ , _, _,.. __.•.,.,.._165 M Bm'lgiill Tulip JrpJa'l::an Iilfig<ln" ,..".,,"'"""" 16i6 4~ ~mb,*h ~an9 Me<n<trik"" ".,-,.,._-.-.-_-,." .... ,.".,.,. '166 411' Bl[lmlg2l1 "iT~,r.filai -_ ,..•.,..,_,. -_-_-_-_. , 161 4'" I?e-ngatiJl'ii Air [pad .. 1B<elll!th"""",., ,., •.• ,,"'"'' 169 MIU,SIMI 2T' Apres.i~SI! Sen!
3+

-,-.-.- -•.."."'" ...,', _,_._._._._ __ ,. '1,70 ...
""."" "" ,.,•." ".'" 110

S'"

2'''''

2'+

3;+
3i.'
:91+ M

4'"
M'
~1'

2* ]1+

3~ 3", 3i.
4*,

!iT ':r~'n91 ,BiPr,p:l1ia119,aCll_._ ••.• , 1:1'1 Pfff·!i<lbabat~'II , ,' ,.,,.,""." .•" ,.,' 12.1 3'" Emp'at ~oh,or'l M~~ima:n ...•. ,-""., "', ..-_-.-.-.-..•. ,..... ," 112 3't- ,KgI~nder' Elud1!J'lan ._._._._._._,""''''.., ..•.,..,...__ -_-_,_-._ 17'2' ••__ ,_u, I1l'lri i?enirgat"Jil [Pw'kJamacsi t;;::emetdel~an ~f!!~aaf'll T.lh~_m Elim [I'mhk ...," "" "".", ••••••••••••••••••• 29 1 4+ 18!~la~llu!<ln Befputll~ ler!J,~.. """"" '", ".,," 17'4 4T ,~mnainan IEliIilp8~MlJsim " "." _ 0'4 'l'afh'UJl [Bal'lJl Imr~k ,.,.,.".,,,""., -.- 130 K<"t~~ V~1(tnlli~ ~,,~h den lliWI ,.,_._._._._._._,.,. 4+ [Harman dalam '5e,mln99ul. '" '""" """"' '" "..•....•..•....••. 17$ B~ $+ P.ll'F~i:!iiIt'1 IM~~lm, ~t~F.!I ~ilil~!'.!Ital'i dil -f76 Hla!"iiVa:Jerltlrte;JMgkat t-J_lati""""''' " ",!3~ 5+' Billl::!li 8i15ar' BiullaMI'i •••••" ,.. ,'" , '~71 Ma.griet va'le:n:tji't~ ,"",., ..,._,,....•,.-,.-.-.- ----132 Har~ Vl!Ll@,n,tin.l!!~Ptlrroolnan Nyarlyian Hilti... ••••••••••132 INDM Permaiiil1L[]1 V:olI~!i)ljne '".",.,'"""."'" '.,' .,. '1.3.3, 2~ ILlJkisan I(.<i!k~,,., , ,'..,"'" ,.,., " 17B: B~fl<llill!li~af'll~u \!'jll'@Iil~iC1le "".""'"'"'" ,. 1343+ ~Sl'lJ;lpBu\1'hIll"r •••__ , " .. ,"''''" 178; 1'I'<!1iii Va:lem~n.~!: Keh,,!l.. rg~ [K~pik, .. ,.•..•"'.,- ------.-"'". 13!'l 3"" lii'ap.il!il A}olel, Ma~~"F! ,.. ,."'.;-; .. " -.. ---,~79' !t~~i Va1~n'ti:n.@'~ Peml!~illllilli Hdlii "•.,., ".,''''''".,," 136 3+ !;,\J1I::i~~J~~i [fI~f~~~~W' _--. .. ... '" .~." . _ , ". -.---.-.-"""" ~ rI'~rii~rn{fo fatm'iek: '~lb1Jwa!1 IHa!'taJ KarUrrl Hall 3+' 'Elieruarrgl l!Tiara •••_••••_._ _" ".,,'" """ ••••••••••••••• , ,,'" 1 00 San,to P'Mrfd::, ,.,_._._._. " .•'. ,.,"',••, • 136 3'" I(j_r)lal'::-Kotak IP;etab<l_. ,. ,... ,,•••. _._._".181 Pa~ik;~h;M~ri r:..ten~~lri[Palioangilor'lelur ,Kf~ f U:;l 3'" .AAUI B~rbta d@f1gan (Bilh:a~) ~s;yarat. JW ra~iltr: M-eIDllS<lRQ~:.m Tel'",!,,, ,.".".,...,._ ".,- •..•-.-.-_-_- 138 3", II'~yai'at K-e[wr'i)'O! ,'" ,.,".,•••-.-.-.-.- _._._•• 1as, • P.nlk;~'rU;trli,lr Orak .Aril: •••••.• ,," """ " .. " ,. 138 3+ I~fi tw.ar"t d.an babkalni.., " .., ,.,..• , ~84 Gi'lRim Mili'i!tl~ ~ari ~bu ,-,-.-_.----.----.-,.--,- 139 . . 3'" I~'k lum .. I~dra ._ _,. ., _ _,las, Mcn.aI'i<!1"!iI ~ihQn ci liI'ani [Il:iu."., •.,.".".,"'_ •." 139!I-io iK<ll'ltnng ~nGi.ulil1:[11ii1_._._ ",.,,'", .•"••"." . ,' 18:5,

'Sup A¥<lm Leliilt 8;,uan9rS~!r.-af""l9iMusimal"l

us

eo

n;e-mp~~,!<_~pat!

HOiiiiiI~ ....... "",_ ....,..,-,-_-_-------_-_-,140 ,"".""'"" ••, 143

oli!>
411

H'ilmI 10Ul; ~mbat"'~
!i1IOIIii1!l).ul; K~

Ilfuku KfiLl dlalli TIku:;; •••••••••••• 14.2

3+'

'Krotak. Pl!raboilJ,.,

- .,.,•.."." .',.. ,.,.,.,-,-_-.-.-_-_-_".,""',.," ..,

"1

~i,l,PLI,K\ijltil-

3+'

[F'e'n,;ucokiln B,I1J

", ~137

ss

Copyr'ghtcd rneleria'

3+' 3+· 3+

Poj,ct;. 1i"l!I,;:mJr_.,."",""",-_- ,..,..,' "'" ,.,' .., ..,..,..•"._. .. .._.._ 11:87 J!\k.ti B~ "'",..,.,,._._ ,. ,.,', ",' ,,',',','",.",•"."."." "..,,,,,,",1188 ,. 'sergulili9 .,., ,""""" ,,',.,., ",.. ".m
, "

;3;.' 3:t
31+'

~rn~~!i'11 T~!."tr~l,ll,lt iuul 1I'~uL."'.,., ..,."

,.., ,..,2Hj,

3,,," Mobilldalri

'1!89

_.,.,.,. ,.,.,."., .• ,... , ,.,., ,., ••-.-, '1190 3+, K.<trlaingl Seot.uh, ,.,.,'" ,.,"', ..,",., 1911 4+ blJki~.m ,J'ari liJu:il\pur ,'"'''''' "'" ,,'." "."."." ".. 1192 4+ M~,rOl~~'l<:<!nl ,del'llganl ~at:L ._""'."." "".,., ,,'",., ••••_, ,,'.'1192 4'~ '~~~!I~I I~YilJilot., ••_._-_-_ •••".-- ••-,.,.'.' ••,'",.,- •..,-"-•.•-,-.-.,,. '1'9,3 4+' IrJd'~,aPoe~glil':ililt;a,rI , , ,.., ,'" "'" '" '1~, 5+ Jl!B<C .da'I~m IHlulr!!Jf [3:r~m~ ._._._•.... ,.,.,.~ ... ">,.".,_ •. , .• 194
MIlIS~IM5EM~

a-

3+· Ha1Ul1m, lY~f rfia_~
reli;l!!'~f!1 S"~L!r ••••• _

,",..,.,.,,.,,.,,.,,'-,..,.,.,., ..•.•.,.•.... tS9

49'

5,.
Sci'

,,,217 ,,21 j' W~_lilia.!l'Kei1tEal!a<l1'il '..,.•••',.,.•., ,." •.,",.'.',."_"_"_'_'_'_'_''''_'''' .. 218 Membat1!Ql.m J!!mbiJl:i!1il _'" "," '. ,..•. ", ,'21 S Mi!!nglhitYngIAbl THllI1$porta5ii" ..• ,., •.• , :2 ~ 9Prod~bi MI<I:>S<II.. '" _., _._ _.. __ 220 •.

!)<aron,

~ilii!19 Ke'11<iS .. ,.,', .• ,., "" ".,,, Wliira, 1i~<lLI Aiir '.. .., , ' ,",

(UACA
2'.'
.3it, 3'* ,3••,

PI,l1<:, Bt1'r~~r19 (~~ _,_,••••• ,. '... ",","" •••,_._._,_._._._._._c._ PemlMi n'.aii1!'C:U'.aca , ,. '" '''''''''',., ","' "..,
PEmrnai)'l'.m 'Genan9:<!1iiI Ai,., ... ._. ._. ,
l,

._.

:221 ,2:21 .__223 ".

3+ 3* 3+ 1.. 3*

tutJi5<1n IlumlPu'f ,,',,'" ".,""" ,,""'" " 96 IB'1.m.g'i!AJII~g~,ek" , ', _"'." ", '''' ",.,"""":97 ,P,elrfo!ef!<!I'~rl1 ~g.;!'1 M~~rn SemL._ "" ••,,,,,, •,,..,,,,,,,,,,'197 • IBlll'!iih,B!l',l"llih -rota;1 "., .. .,., " .. ,.,"',., ,."",198 MernliS<i!1lgl:ar1!Waflla, Bll!Ing<I.. ,~99

P,mli:l~fIg<In KabUL.". ".,..,.,""',., ,',..,." " "."." 4+ I(e~lka, HlJjan ke- M~:na Aitnya iFleig~( , ,;I", Klliral'il fellangi _ '" '",,''" -.- __ ~"" ~:SaJa IPifk:ir OlI1!l;QI AkaI'1l ,.,.•,~ •., ,
MUlSlM £II NGJ~N 2+ Mallllllsi~ Sal.Ju yarlg tlillp!IJIL 2'" Sers.e~a r.g-cSeinar!lg -den:ganEs",.,., 3~ KPgI;l!iflbirilalli MlJSlm Dingin "

,,"223
,,2'24 _225

,225

,,

MUS! M IPANAS 3:.. S@,mngi(a, ,..,.." ,."."., ,.., ,.,',.,',." ,.,:100 .." 3;* Met'I.g:emas, Tas. '",.,"'" '" ",., , ', ,", ,' , ,."",,200 3:.. Marl Berl~ma'h,_ ,,',,',.,,,,.,.".'_,_,_._,_._,_, ,,_,,_,,_,,_,_ .. ;.,;.".,,20~ j*, Mem'buiilt Af)i UngglUn Bers~ma ••••_._._._., .•,.,.,,,., ,... .•, ...•.. 3,.. o:i lB:awah U~t.""""""., "'"",,2a2 3+ K~t;ong~rnIB~i'!Iga dar! P,)jjjtai __ -.-.-.-.-,- __ .•"-,,.,200: , ::l:" Pe&ta IPal1ti3L ,.".,",.,', _ 204 4,+ Ko'laiW u.a.ut~.. " "" ,.,,.,,.,'",,, , "."".. ,,""2,04 3! Ko~se 1r'i1'l!J!Jfrr t.,.ayt Mil!!:: l3ers~I!iI'l-a ",200 4c~, Pc~8in I~rlrerimlh ,..,,,.,,, ,.'" '" '" ,,'" ,.., ,',',' 06 2 4.. ~Atirl di IPanta~ ".",.., .., ..,"" """, " 207' 4,~ Suas:ana Pallitai .. _._ •••_._ _•.,_.,_.,_., ,._, .•,.•200

,227 " 227 ,228

3+
3-!" 3+ 3.f

,~etP1Iil~~:nJ

Saij~

"." ,.,"""" "' ".",",,, ,,

.,. 229

2o,

'Se~ll Ri,lif1ll~hl ~g!oo--__ __ " _ _,_.-.-.--------- 29 2 Bingo, Bin.g,o ,..".,""""",."., 230 MeOilb~ .. ~ Or"rig-O.r3wl~~n S:aljl,l ,.., _._,_ 231

3'* Mt~bu~t. E!~k.u U.r~t~l1l G~mb"r, :;It M~mmt:n,lI<'1t ManllJ~~ SaUu •., , , ,., ,
44' 41+ ,Ke.g.enlbirOlarnJ 'SaljLl , ,'"'''' '" "'., "

...,-.-__ ,-,-,-232
232 233 _. ._._. . 23~
234

u

'"

4.""

M<:!!!I1Ij!~i~S<')ljl.l! -,-,-,-,-_- •••-._._." "'"' "'" ,.,,.,'" ••,__ ,-.-.-.-.-.-.Manu,sia 5aljul Karirorlfira ._,_,.•_,

4+'

S-anejw~ta,

Pa~nai..

,.,., , ,

"

200

K.I:BIJJN IBINAfA:N'G 2+ Ular il'ongr.::at., "._.__ .----,-,-.,,_'""-'" '" ,. ,., .. ,.,., .., .. _,",., ••••• 2~35 3+ lMislJ'l Sing'a,.",.,., _c._.. "•• ,., " ••. " .• " ".. ,."" •. ,.. , ,2:35 3* IBlu'aya"" ,,'","'" ""." ••"",, ,' ,.,,.,"', 2~36 3+ Mtrrnbualt l!I~~ y".1'lIg IMjr~ AsIL-.-.-",,,,, •. ,-,-,-,-,.,.2'37
,om

rRA!N:S~PORTA51 2+ Sagaimamllll AkLli 5ampflii ke Sfim" 2+ .IIfJ<!k 8<1!'i!." ,"""", ~+ M!lr11!t.Y<llt ~:\J<!h Mobi:l ,.,.,.,

3+
211

3...
3+
jl+

P'@-SaWat.,

"..•_._._._._._._"_"_ , , ,

l:] 1 2 iI2: -.-.-.-.-.-.-.2113
,

3-i4,+ 4-i4+

Hewali1l di l<.eJbiw eioata.rtQj .... '..'...." .., fl'

Olie (Ji,lI!"iiI.<l,..".,,.,•••••. ,,.,,.-.-.-,-_-_-_-_- ..-..-.,. ,., ,.•,.-, 2'lEl U1i31r~ ,,,., ••',.,,, ,., .. ,_ __ •.. , '•.".. ".",,,,_, _2:411 ••_._ Singa: Saf"!9 IRolja Hewan , 242:
Il!!;lt"l~~ ,t:;;:!,('i,lQr.lg
~ ..

,'" '" '" '" ""..'..'••• 2'l7

3'it l+

KapOIllliatlglkanQ ,""',.,., 21111 Blel'l~r deo9<'!n Karpet,-,-"- ••,..,.. ,, , ,. "'., , 2115 K~lpa~ ILayar _._...._.--.--------------.----- •.. - ,., .... ,.,., _,_._" 21: 5 lGoi<lsefKend~ra,u'l "" ",.. .. "" "' ,, ,'••••2N~

4"
4,t

KebliJli'iE!i~!I'~!l!g
eOl'!e~<I ranea.

Kertas,
,,',., ",

rirn~I,I._-.-.-.-.-.- .., '''
"

-,-,-_-_-.-_-_- .,.,.,,"'_ ".,.".".,.2:44 __

"'.,.",.24.~ .
,"., ..,2'45

4~

jen,ls.-J'ernls Hew.;!lr:I

_."."_.

.-----"- ..-"",,,,,. ,. ,,,.., ,.,,,247
"..,." ..,.",248

liNDEKS,

"."••"•••,"",,' ,.""'".".,, ,

5
Copyriphted materia

IBuk3,lilk;[lh~lllai'!lJ1 hall yang luar bi,aI$i1!.~ika Ancli1! dli1lP<lJtme.ng:g~~il kWe'ati.."ftas aalri~9I.mJ"g!Jru ,oi ~e'luliuh ~rlIjuru neg,erJ 11!lntuk. ITiem'b!llI!ltu Andal memncanakan k'e.ga,H9ii1 harlan" mjn99uanl. b~hhF11 bU~!ianl? D~lam ~e-bi,iah ~ji,te$, p~ra 9UH.! li"tiI~ti.g,irimkan '9aga~n dan IkegilIta Iill terbaik yartgl Ie!ah 1t1li1u~"reb, la!<Ji;llkaiill orsama, o an:ak~rn,[ik dklik rme:r~fj:;a di kE!~as, Darll ke9ia~i1!f1Iteifs.eb'Jt Qel!1!.;Jlr·beifijal~ berg~l1!ail Kami t~laih Imllmilih .300 lkeg latal1lyalilg terlbad'k dan membagflnya melil]adi23 bab- ~ap ba b terrd if! dar! b~lberalP.a unit !Kegr'il~iJlnBel"ITl(!uIilIBellajl ar K[eatfrf yang! be~dinisendlri.ijap lkegli.;lltan Deil$Umbeir dal~i a~i'I k.lJlrlk'Yllurn ya!1!g berbeda; Ih~n, pCik;aftan,.!rlilgkli.lngi.Ul1, kesetmt,m, keamamlll"l, mabfiCllII, dan ~ ~n .. :5iElha,gainya,. De.n glan diemiil::!lo';Ilrll,kita, melakl,li'Kan I~nch~~t.;m ~~m)~duliflt~k setliap topik., nap lkeg:i!Wta.n: U diflWZlLJlnI dail,am belltuK yilng! slap untek dite1raphln. Kam~ ballilglga dapa:t m~![iI!3im!p]~I(~ln karya geml~a!1i9 daw! bElgit.llI oalf1,y-ak ,guru,
1

Umur

:p@llyesuaiia,r'!1 arlit~ra umur d~1"lj, kegiaUm da:lam bulkJU inii ho'H1iyalah saran se-ma,tllHI111t<'!.Setiap gluru danl (jIFangU.i{i1 aJKa!'1! ~nJ,'i!di peiFien11i.i1 teFoaik aka if! coook tid.1k!1!"y.31:5IUaih,jl Ikeg ialtdln" Iberdas:arka n peliig:e~:ah!lJ'afil m lerw[,:;ilrl:Qianalk didik nme~{;ka, da~ re::;POl1s~efhadl~p' ~9i;~Man te~sli!fblJt

!Pengantar
Sasaran pembelaialran dan/atal!.! ul1I]oWil"1!1a:r.! ta mba'han meJ:1gelillIifre,giata'n yillflg dibilllh:as dll5:lIjrkan dll!flm
p~ng~l'lItarS~iil9i"'at_

Bahany.nlgl DllblAuhkan Meomb$has mengi';l't1ai o.aftar bali!oalrf,.!OOl1ali'i! yang :mudalh didilpa,tkarn., Apa yang Halrus IDllakubnl
Petunjli.!k pel~~ks~u1i~,an dT~jik<1nl d:<!'I~m b~l':itUJIi::~.1Illi\gkah demt 11~!1Igk:~h.p·o[~ d~ul! P,-I?tiunjuk b~r9~lm:~r ,ditampilk"n bil~, d~pe-rl~u k.alr't j,l,lg~

Kegiatan larnbahail'l D:arllm, b~,giiiln i'ni. disaJili;an '9ag.ai~~m tambaTItllfl untuk memperlu.'lf5 (al~lulp.tli1i! IkegiOlitan.
dlOllam buku inil menyebutti_<!!11"1IjUld~11.:lif'!, pen'~II~s Ibtikl.! .:!!l'ak.;g:n,gkalngl d~pat d y dr9uln(!~a:r1lI~'!1!tl!Jk tm~rI!du~un"gl kegi,;rt~If1!~ef$~but,Ib.aflky:Qng berbahg~ Illggri~ lmo1lupUlIii 1:i1ldoJi!e~ii~.

Buk~1l!lI'bit Se-bagian be:xlf k~gi"tlan Lagu lerkalt

BeberalPill gurUJ meifll~rt;aIo::..aIilIPul(lSQral1 me'li1fg:enai pell1lgg'u:rll""I!1! 1~§lY'~l1!aik;~llak Y~i1!gH~I~n~l, b;;!ik yQ 1191 pehcip;t:i;lrnya dik"e'i.ahiIJ1~ atall.lt~d!alk, rL.lnltuk llmleny:ab.Jkan keg i<l~an tersebut ~e dalam area lain .s~u"'~ Ik~,nil~••duml yang ,'U;lOli,

Brain P"ovref; h!fftl:Q{nan Kreil rif' Beroo,sis fopik dtlen;.glkalPi deraQi;lLfl indeks, lndeks ini memuat d~hi;!!r Ih<1!I~IfI~ln dar~ kegiinlll1i y,;;tll1.g1 menunjang pelWceli"liloong:an kernki3pali1 dasar se'pmU pemecahan mmmlah, men,gli'k.'lJlti pettm,iuk, lRoordina:si Imata-tllngm~,. men~odotd:".m! mengQ!o<1!! 'huruJt, mfl'r'!HfjMwog, memtlL,l!ilItt
lperklilrdli1li"ll,. k8r'TMmpOO'ln Ib'l,.!k~llini. berballialS:1'l, dalil'lllal!1l·~ain,

ii'lL IKoami lP€'rcay~ Anua Idlapalt me-i1Ilgaml)ilmar:dai;!l

j!!..!ga ~at:a·lta"l:a dlanha:>E yang di:g!JJli1akan da:l.am tmku dgl~~P~,!i1"g:allam[ln b.erti1lhUfl-ta'h~1,lI1'll 'y'lng teroelrmilil! pa.d1a

6
Copyriphted materia'

3+
,Anak-Dliliak dapat melatrh Ikema~p!iJ'an malorik, ha!~s lKlat meoggl.mliliilg dan me!!empel bun.mg Ih~~tl.ldel'!Q~rl me!1lQg i,mat:i!ilrl pl~!!f1.9 k:t:,~t:,s. Bahan yang Dibidu!liIkan fI,iriog kert as tJeg1r, satu ur;lt~k ti1!p an~1k StO'lpl~r
Gl;Inlt~ngl

K":a,flcii'ig ~itam, Wdak Ii"i<aru:~), 'giij!"'l~k:a!1' li"iany.a dengan (llrl!alk,<I!l'Iait y(l'ng clj'kup IilIfOL!"8Jgar tid~k ,dINStlkkal'i, ke d~l~m !'IlliJly'l. Il.eim(tidak ~arlJIsI Spfdoll hitam .<!iIT,;!IUI brayen hltam Seglitig~ ku f1I1lFiJgli3Fe k~Ftar5 praltatya, tiga iJl1il,uk tid piili1ali: d Apa yang Harlills Dnalkuko!l!'l 1. U;p;3It di3:~ saI~uUn,pifif1lg ~ta'" derJgQ:f1I :~tapler {Iiil)at gJa mbar 'I ~ dan p<)W!lJg ~da gati'S PytU$-pu~lJ5; (Uhat gilmbilr .2A}" Ih.. tli,tilIa~ilj~f1Ig,;!!'I S<lmp;i, bagT"'''1 belak,m.grltf<l i'kl.lil:terpolongl. ,lipatsayapn;ya. 2. Mi flrn, ar.a'k"alril.'l!~~ rllt'lltuk meflg9"iiJli"lltir'lgl pilnggir,omJr.ayap, ~~p<llia ,d'an ~,~or ~,njl'!di bo!!refligl.t-re-hdo!l. (LiITIi(lt gambaf 21B) J. Ana~ ..a'na.k dapat rTl@ng9'ultiiaLilt'l Ikmyon hitam atallJ: spKloi lJJnrtuk mem!ouat ITli1IIlB" Dengcllrll ,;;ir:liOll:·c:ll'ilak ~rlIg febli-l be1oaFi.izilf'!kan, mereka, meMmpe~katil' Rafli~log tlit~mb 4,. MOIik.-!;ln;lk boleh menernpeLka!'il'!cl:uOl! segltl>g;a, kjUnin.g Uf!t'lJ~ te~fI.9al dailil ~w ilJntuk Ipalrnni:l\fa. (lJ'ilct gamtar 3.)

~iatanl""'!fI!~hilf1!
BllHmg.buFiul"I9 Buku h9ni~iJI Y~1109 l,iIdlQh.~a:d~ ~ 'd;;i~~ ditlil'lTipelk!!n IP~IfJ1'.!~~lf!g'~~il l~fil1i! rnefiill~di' OOf!~' ~~ ~Yf~n9 ~"l1t1!.

Terbh
QI~h Arr'ilo'idl !Lobel

OWJ('ItfiofM

'.illnh~.

Su1yller

IB

P'ahl.'pd.
1,:ut1
I: bthl;:liWll,Il'llTi

'7
Copyr'ghtcd rnmerla

,Merpati

'Perdamaian
ir!isanga'
rmudl!'l,h diibuat,
a'l!'ltl

3+,
m1a:l)Jadi ~ij!:iral'l! -'j'alngl ~f1d!a'h jka ,d~gantu.JJn~ pada

IBUHJog-OO ~IUr!g'~flSf!d'EUfl'8oal fo1lntingl I~OIli.

Bahan yangl Dibmuhkalll
tG,~rtal~ Pr;;Ihr:yill w,uiiII'<! p.:t!ih b@.lllikluraln lin Spldoll atau krayon. fI1,e;rah, d.m or'all'lfylil
:ll

115 ern

GIUIr1!ting Glitmt W,'lJnol

p!llf'<lll:

tern P,~m'b~'ong !leIl1.;1SO l3eoail'~gl

.Apa yang Halru5: DiI'akuka:n
'[, 2, Jlipl1!lkll~h. t'e'!i!~~t~,ng<l!11 <If!<I'k P<lQl~1 ~~<l~. ptJlt)h, oorng~r!J ~rnlp~t .~<!fi gi~,!lP~if~"'!) ~bl,! j~lrii 4ir'Jflt .. ngr"ln. d'<lrll (JQrnbar jl~Juh b~lV!I~ma aall!re p",d:a Si$i ib!lJ1jeri d{llill rnin~a'l~hi, ;;m~k-an;;ll~ lilnltuk m~ng'9!,il1ltif'-9 '~mh;;lf Ulif51ebu:t. BaJ~tulallm aiCIak menog9u!'iItlng jilk.<il lPefl~, G~mbar miJ~' Iberw~ma Ime~,jJ1'l di 1;l~:I'~r;;lfl j~fi paidi1l ~.edu,)l ~i~i, ~bu lekal~k"'lngtitr:ef fM(jI.J, merpati unWk, Imelifjipt:ak.'3ii pei'!<1f!foplil~n, Y.'lf'!9 mefrah, ~~ilg be',rlangl Ipad~ ~gl~n, ~ta} i)adarii m!i\r.pa1ii !lJII'I'HIIlImeng,gantu~l'1Ig.,

3:.
4" 5,.

l<Ji!gi:ata~TiiI'rnba,han
6U{!J~~il!nbeber~pa~ mUl1ig~il!l~llgP' Jfl~~eli k~Ii'ls;meml;!!J.us;a,t!ul" ,danl 9a~l1Itl,lln9ltan, pada r.anlllng lIfltUk: m~fiilja.gr

[,jitir.:m,

II 10 ~'"

8
Copyr'ghtcd rneleria'

3+
Bahan yang Dili:II,Rl[lI!hbn
~ring k:ewtas kecl111d~i3metelr15 'li:m} ~
~WlnrUngl

Cat hiti'llif'lr Ku~s Le,m Mlarlg~UJk 'lffirta.s UJ'iltUJ~ k.ue yanglberrJ..i~1.m!nr ~~11 K.aocing hi~t,am'i ~11.auk.ul1ii!'l9

A!payaillg
1,

H<!1illS

Dilakl,likali)

2.
3.
4.

5. 6.

P'o~:aIi1lgl ba.gi!i3o bawah pirin;~ L'erta~ (~hMgam'bi3!r) dM~Js.ihf.;ai'l potl:'ingannya U!'titi.J~ digUJmka.11 Ilafltii. Warlnai piring ,k;ertou dt'tngan 'C,lt hila!!'li!dan biark"nJ ke1ingl,. Saat pengernngan, baha~~!h bernaliThil anak~nal 1mf!1t9l1.>rulii bfn.artartg mala:lflI, warlmJillfly<ll, dalll ifl.irlt,la~n. . B:!ilI<lt tfQ:<l beriitlJ~seg~ti'1l:a da~i IPotQrnJ~,u'l yangl di'~I~fhkanJ Mdt Ld<a!~"'fIIili dua ~gitigiil I,Jrltl,l1( ~Ilng;(l, d~ rl!SatlWl unt~k p<!fuh (1lh.::lt 'gamb<l~~. 'I'~iI1ii!perkaoml drr;cl mang'kluk. l:ert.as dii kanarrli dan IkfFi pafi..i!l ulntui':: IliiIlatal'l.:r<t. Il~~~ii:!~.mk~ru:ing !lit;J'm d~d.,tl'lnr! s,etfa;p.m<ln.gkuk k,'NMS.

Keg;iatan Ta'mbahan
T~!iY1:pe1kanb~U!lJ!iI(J h<lotlLl (at<'!1IJ~ek:eiOfl'lPQk lJiJHlInQ Ini!l!'i!'tu!)1 paaaranlijing
ipolIDn,

Buk.QjJ~tb:it ()..v! .~~'!19..me o:I~h A!l"!Ord lobe:1

'9
Copyriphted materia

3+
Dengan ben.u'ki!lr pikiFan, 1IIna~""fI{ll;: ,1'Jk(ln, ma:m~ll! r!1@',mbYi!l~ d!!lrrt~f kesa ~la Ikdhidi,lp.1nrn~.t IBahan yalirlg DibLlituhbln 1~1J1"UbunuIi19 I[.an.eikal 'uturart! 5ilr,a!'llgl byrYflIg Ilta:nal~gl lI1el:ur
Pf'liil' tentaJ!'1g1 tmrungdan

,a.m

waMla)

i1'em;pat pakali'l bUirurngl

lempcng
Kr.i'!lyo:rn K.ertas L.lf1.tllk~mE'n9samnlb,M
Papa n~u~is dan k.apu~' <lta:~ kJ~~tastabei ,dar! ~pidol H1arus IDUakukan P;IMli:ha'~kalii! Sle~iap beoda ~~tUI lPe~ :5atUI pMdi <'iruak:·alf'lal::,. l~U~kan p.Qd~ j;);;lp:;lrll tlJlis :;It3Y ~,@r~a~ taooL Ajak !(l:n;I~'itrn!11< 'lJif!,Wk m(!>n<lmibahkao rh~1 f<3~Il'te~tat1lg1 IbliirUU'l!SI~oonlOh: pot;]!ilf'll} ke, d~<lim daf~t, (janl t.liili~k:aln kata tl1!:F~bitJt d:i p,apai'!! tll~S atau ~iibel. 3. IJrnyk~Jrl!ak yang !ebih I'm,lid!!l, buat Qambar sedeorhana ,di ;s<lm1ping ~Mlbta, :sebag,ai ,~!Jstra~L 4. Banaslah lkata.ka,lil haw ter.f.if!bllt. ~5" Ajak o]lnalba'n!"k membuat. oo'(,l.I k'eCii~ bertSoi ,gamt"u bend'a yang t,!!JI~i~jrtafl, 6" Jika, aoa'k.·..imilk s.uda.m cil.ikil.ip 100005Ci'F" miliMalah: m~r~k<l m~nal1flai~~JuiJ.p gtlm'b"r mer,lf,k;;I_ 7. ,J,ik.a, a~ w<!MI,.I, lambahk<ln kollumat se.ael'itmna ~~ba;gO!rmii!II'lIO!!dlil;e~tk3r1 <l!li!al!i. 8,. Saat a(ara bermarll 'oi IIi.!I~r l(ela::s.aj~kr'ilh :alll:t";,~rnali;; t:e:llll1oiu mei!li(lj'rl 'bli.mmg dil!1 ~~r,~l'lIgny{l1 dl ~i!19kLm9',OlJn ~it<lr, Ila'lilJIbOlrnal>i<lt:l!:l'Oiat a(\ua m<l~_anl a,ta\! acsra "~hU"!JU~::_kao Iceffiita~:anl,~ dnA

A\pot,yang

t 2.

MalRbuat

Kertll
!Ill!"

'"m1pat Paka1n :BuNn,9 d:ari labung
3+
day~ pengamati'llf'l m~reka darn ~l.aj~r
~nl~n9

AI!l'!!.h~n;;:lk d;;:lpa~ mil'lnp~to;ljq'm

cuturngl m~I:;lI'LJii e9i.(lt..n heaUrf ~

Bahan yang Oi:butuli'ika,n
lPembobng kerns
Quilling.
S<itllJi

Tab\liifl.9 ~r~<i$ ~k<ls!ilS!u

Uli'lt:uk 'lli!ip a~~a~

Ileflang
F'ilkan IbtJnmg' M~n!~~~ k;;lOlrng Piisaul rot~

Wadan, (~peo~<l1t:aUi~elenls 1J~,tu_k: ~n~li!'1pl:ing

pakan loonmg

10
Copyriphted materia'

Apa yang Haru.s Dilaku:k:an
B~ilt dual I~b~:i'rllg yangl berSEbeta!lig~al1 p<lldi'lsal~h satu lij~rtgMbf!.Jng ~rtas;, 'Jil,lalf"~g'ko3ilii'l I'il~a~ Dl.lrlJrTlQI 'e da!<lm wadah, c~pe~, k 3:-~~IIifI~ri~l,lfI.Jl) p!l\rf'!ill,!iban 11,I,gIlr~~bl!ll')g~rt~~ d·~In.!JiI!i1 mt~mrt~, ~~qlng.,. 4" Gu!irtlg'kalli tab:U1ng pada 'W<Idah ¥aong be[i.'5~IP;llka.~ bur.LJng $.l!mpo'Ii ~!i.!iroh lpe~muka .. n talbyn9tert;1,J~;Yp pai>:".;;lfl bYf!;,lI')~, '5., Ilh'l:ka.1iI beii'li3,l1g, IJll'ilt~k lliie!l99anil.til'il9 t.eiTi\plilt p~lk<ili'l bUlttiFtigi eli poliOi'll ~ta'iJ pagar, 1,

.2"

li(egliatanl

Tamb~d1!l.u,
pakan llJn.t!uit dlfgamul1g

~LJa.lIlali"ibE!1Je.,rap,at8mpat

a~!ufIor jendle-Ia.

Umit.illk ktJd·<lpan~. sa~ll:an a~a

1~'ac. n91 atau .

bj!l.kilJit NI~l!nyi~an !ag~iJ·8'U{:!.mg K1UiJal"lg~ dptaali1 Ibu Sua,

llagu 'Ferkaiit
"B!I1f1J.l"lg K1Jtt{i!J~'~ ,e:fptilill'l !hu Sud

Kitiran Buruns
Bahan yali1lgl Dibu:Whbn
Du<l,
~rt.it~ 1L~'m g~riI~\)In'9<li1ITi b,1Ju dari !;;ilW<tl 'P~.:;lk<lnJa atau k.;lrtr;)n

3+

eenang"'~I.I5emr 5,elot~p, k:ertas GL:!nt~ngl ~moolong kerti315 F'o!a ,gam'bal~ IburlJ.Jl"!.g~I!halt gamb,a'r}
ElMjL!r S~!'!9ka~ ffi,=r:ah!, Ukl!.lfanlO .x 10 em Lingkar<llril kIJn~rJgl diam!m![ Scm SegWg:a, bhu dertgal'l!,tr!ilgg.i 15. ,elin ~ElE!rnaliilg eptl!fl,jangl3S ~m (empat Inelai tij~p, ~Mk) s lle<tlarii!g :lep"I"!~ a "gl 20 00'1

Apa yang Haru:s ICiilakukanl
L 2.. P'o;siiSiI1an k:ediUla, ga.t'/tLll"!gan 's.ec:ar·al Ibersil .. r:Jglarl. Saltuk.<ln kedu<I g"llitu~· .. nl OOf!g<llli' se!otip. padla bagralil 'kait

C"ait·an,n:an.l;!;i dhekyk ~irl;gg·{! be:rsi:sian.), ~i;~!'l dl:lfl 3.
.!

b<lw~h., di 1hik. peri:s!lang~n"

Jlpl<i'k pdl'Ol oo~ng IrJ;ilid~ ~.er~i!'.>prai';;arya atOJiU![(;afton wama meralll danbilru uliltlr:<lrl 20 ]I; .28 ali'! ya'ng d~lpi31l dtil~ (d~ng:~n G~lr~ hli~n~Ik·~no:!k~~1i'\ d~pal menggl,.Hl"~l!1gd'u'~ Ib~rU!19s.e&:;~Ir!JYS), iMJ!iltawti!l;p ,~!ilIalf:;membuat dua set b~nm9" IB,L1a!!: ~ulba,ng palla, ~ayap lourti ng d1i311l P{l$3,il;!;i ~.I'I;;!n9f1y~. ' l!~~,t bYIl'liIri9 pad'a IiJjl:H1g'lljlJfilg 9~mtLingian. ber~lh;U:I~~rnganltar<i IbiJtuil9 merahi dan lbiru, Gumfng (jan bU<it!all, rum1tn OOFIJlfigl (5i~i1i!:la IJiIl,ulk atap. buj;LJr sarJg!kar ~.m~LJIk b.agi'ill"I Ibanguli'li\m rtJman, 1f,1iI') [jl'lg:ka~~ln~~ltulk_ I"ll[f!t.y~" Il'LJ!:;J,t il[llbil'llig di IlJjl.lng .a1lap, Pa~n~ ben .. ngl daru i~arl oi tEl!iilgah galii'lttil1.g<lln.

5. 6, 7,

H
Copyriphted materia'

IKegiatali1lrarnbi'lhan ILeta~};:a!l1 t~mpalt Ipa,kan bllHlIrlg ,aii dekat Lend@la mhingglit <lli1al«arl\JK da~t m:Q'Jnga~tij b~~1,l!l9 d~n~i'!mtmUda~,. IBI,Hll!ila~ tem:wt IP~h~!i'!Jb~~iljngdaru blj~ piniUrS<itOliJ blJah lallriJdi:ttil dijltJm!lJri men'[ega ~~ng 1~I'l,JtablJr.~deng<lli1l p<llkaln burtJrigl .. BUi3t d'iiit9T<iI!mrnumg:~r)o;!i je:ni~ blJlw.rt{i ya!ilg Ihi!'lgg.~p di l@Ii'!'1;p~t palka!"! dla,n :~be;rapa serlf'lg melre~:a dat.aog. BuikuTerkai1
A. 'Ye,ar ,r;;,( B,flrjs glen,

~1e:Y

'WoI;~

HaJte YoU' Seen ,8irr15 eleh JO<lrln~ Op'P~llheLfIi! $wi Jjit tllrt .F'~f,)'·'8l)roflg~ d~'~ ~!l~I!bit ~~,mg;9a

Akti~'1il<IS 'kcesii3iptl!i"!' membac;al inl :~'1ih?mllngk~ntali'la na,k,.ana~ nmencari tabu baihaml,b'ahamlyang ,digu nalkan UliMIJi~

IilmmbuOlit s:ar,~.ng Ibumn.g dan~ug~, m!!l'I'1beri~~nl ~e!j!:'mp[]ilalnJ 'lmtllk m~mbanglJ~ I~dar'all'na~an hidup dan mel'1ambahl wa\i!Jasali1l, relsa tagum serta kecin~a'a:n pada ,~Iam dan hewaln~e\I!Ian. Baha,n y.mg Di~b1rtuhbn Sillrang h:urung PaP/ln po.'>ter/vofJUeboord tern atau sel'olijp S:pirlo! Koran

lingll:!ungan

Ap,alyang Harus :Dilakubn 11" Dli ponon :'fo'Irili91 berdallln ,~~ran9, s81rari9 hUrling! lm!lJld!ah di~l1Ill.lk'1lIl1', M'inl,;!i afall19 tLJ~1 m!IJ~ridtIl1tuk menjOldi "d~te~.~fa!lam'" IUlilt.u'k mef1!earis~ tan;;!1 Ib~ru ng yang '~Iu:cla!iitidalK lJoe:fpe.r.gl1lJlrIi~. 2. UJlmliikaktiv~ti;l~ inl, ~i~pka!i1 me~~ ·ij,talJi liI~ta~ dalill al!a~il d'~ng,:mi!::oran. 3. 8ia,nkam arllilk,,;ln'[l,k mE\mbong~ars:a1:3;~gl b~~ill!n'Q iiCIU.S~ailap t;;~li me!'i!E1mu1k<liii!S<lrtiU balman yang ,digtlna'kan untuk. lilI1i.lirrnbuatslIr.ang, ~em:pellka!l lbahan te~oo~ pada papan p~ter dtmgan ~iTi!at[l.UlM1lotip. GUJ"UI dla.,P,n l!iru~mberlt.. hYI Ina dari :seti;ap lb~h"Iil' f.lriligl di~l!mu!k:.1If1I, 4 P<ljaRg pl1lpa!11 IPO&tet tfli1iebult di me]" penellUan setns hmgkap den'Q[l1'1f>l~sisil sarang bU~!J'iHQ!!i1~;~. ~!i Pils~ik~ I'i! W!'1ii!LJ<l k Ir.ncnoud' t.;tngij:nir1¥'l~mpi1il ·'IIi1.. Ib~n'Ir.-iMFiI<lr Ibri!'i'"Sih,

nil"

Kegiatan Tambahanl . Ajak. Olnak.,anaik rnemouat :tempat: pak1lli'l 'b~F\.m9. Un,tai '5!ff·eal .aen!J!a!'!seil:i,~as b~!ii!ar'lg. ilk<!llk_om ~jliJl!'l9'\JIiu!:!9Jiirr~~, den be~fki:!f'!1 p:;lg~ .b~l\!rng Yrl!t!!l!~dfm!!k9!lI! Be~ikan dl,l<ll IEm~'r ~rt~s bep UI1~U~; diiPi;I'ka.i 'i~bagai Say'ilp. P!Jtar laJgul tenrt.al~ burunl;J, :sepe_rI)j "18:ur'LJr'!9K~h1;'u<1( ~~tJ! ~8t1rungl H<lI'lI,tTJJI,.".Aj:ak8F1al~ ..anOlk meIi19i:ler.ak·s@r.akkal1 ~iilP Iillefe~ ~Ui;li i~~lTia"IEleti ~tjjn]u~ posislsepE!iFl~: eli <lI!:a~k~p;:ila,. af bela,k<ingl Et,k\or., alan IlairHafn.

Copyriphted materia'

IBuiku Terbit Too B!?~t Nest 'oSeh ~ID. Ea~tJ:l'iian Seri U!:t the- fiap "R1unli'ih cl'i'~!':t' daril Penerb,lt Ei~~nQg~ $t:.ri £ifit tl':!e F--J~p "'ArJak ,~"i!'l·darf Pern.grbitIErliln~g<l. Are 'Y¢I;/ My Mother?' «loel1 IP,O. E:<lrSt~<lf! ~a8lm d!E:~ Marg~oillretWi~e- 1~K;lWt! F'Iy AWJy Ht:rm~' dll'im [w IBuntingl

IBahanl

yang IDib.nuhkan

binatal'1lgl 1~lihifira'lI'Ia1aUl IrebUfi bifl~1,n\9) K<iea pem~bes.ai' ISl,mmg r1It;1r1 ata~1 burong pclinar.aan lainnt)'a", dilt~m1llliQ'lehi Jl'I1!milih~!~latiihlll~a (hubur;gil tQka, binat<lr'llgl peiil1'araaol'l!<ltat:l t:empa~ budidaya bU~;l.IllIgll

18U1IU dami berhag<ii j@liii$ buri..1I19 (tmbuligitokiol

Apa yang Harus D~Ja!k!ldullnl
1,

MlIl'aIICl~

d~n;gQ,1ili pembic~raan m~!Ig@Mi bliJflJl119 .AjlJk~n pe,rklfly~<'I1i'I1s~Pc@rtiJ: ~Wh . ~~mlla b~Ji!\lrng ke-lihalta~fl~mal'~' IEiagaimirrl~ meroeka Iber'gerak7 A;pal ma~f1,;11'I meli1e''ka? Me,f:iJg~pal mereka be.~buIJj? Bagaimaria r,asanya ~~!fik_a bulu dipega,n~n
kolebi bulu Ib!JJ!]lmg. 00111 rnn~li1tas.liliall·<'Inal( r.nenceritd::aJil! ~Jil!ella warma d<'l!i1iu~man bulu blmJr.:g

2.

P~rilihat'k,m

Y<llnig nleIre~];l lilh'at Tunjukk.H1 tula ~g bulu dan ielaiSkan !baQ3irl1!,m:a b:UhJlbisa menel:l1!pel pad .. 1iubuh
'gun,lIng., J!tlL;!csl!;:(ll'l bghiw<;I r~mtn)lt YilmJ9' l'lfiIeli1€m~ll padg:wll~ng buh.J mernj:~g~i dan kl1!fiLl'iig. ~~rtal b~i[}buil[; 01 ba9ran ad!iam yaLf'lg bja5<l!lJ)"a tida!k. t~MIi;hait
~<

agl~r tu'b!.llh

bl,:lrl!Jlig rnal'!g'~'1

BiiJrb~ ~n,ak~mk !if!,"w~,I~i ~r<l9a m bl,ilul bi.mmg denga n k~,"~ pembeXlI[, Mil!l!~ rnereb \.lIli1ty~mEimbIJ'a,t ga,mbilr at<'lil.l menl;l~nltalk_<ln"P'l yang lJi'liler,e'ka lihiat. ,Aj<lll mer.ekai lirlitllk. IIfIoefa$i!~a,n l:emouIDyi'l d'1llr'!IkalbulIJ~d! Ibufu b~rur1~l 41" Perlihalt Ki'llt'! hUlfl.lng sUI\igg utlo'll'L fan,yat:an padaafi!ak-ana~alPakah m~~1:l! d ..pat melihat bLiI'ur-bul'ul a:tau llJ:i1m9 Ibu~ljnya" Mirnti31 ;s.eQ:ran9! p~lillirnl!:: bul'Un.-g .!i1T!IE!nJjelask;;io OOgi:a~ebiJgii,l11 Uib~h blJlfI,Jng(p<lr,l,lrn,. Qb-r:, dlL) seJftO!I e~llaku dial'll kebi<!saall'ilbu~u ng (kepar'lda];iiillri,ya,maikd!~an, da.i'l mnain.!!ii'li f.':M~~ai1.~a:), Pe'mbaha,sanl p lenta!l"!g da~~ah asall D'U11!rilQIden bag>!!imant!1 ik~im di tempat lit:U1 da piiJt ~pl:il~diltambalhkan. Be,i k'llfiemp?it!!'il patiaal'lak .. nak IUntu~ bertalfl:"\3L a

Keg~ta-n Tambahan
Aja'k .WI<lIii-arna,k mengu mp:ulkan ~lJ'ali'l pirJllli5, atfillJl bUIJIli Reeil Ila[nunya dan bua1ilan tJ[!Jlip<l,~ pa'k:.m burungl ~@d@rhan~1 deng"rn, Cil'~ ImeIYirmJ,i~ d@!mQan In;U!Iil!~l'Q<lI~Jlcal:l~1d8!1iJ taburi demig:an paltan IbLli~Uog. Ajal< an~kanaM be:rjalali1,Ianall se~!ta~se]o;ol",I1L Oe!i!g:artanl 1'I)J<!1f1.y:ianbUrl_my dan (CJnl<l~ bLllu burungyaltlig 'terlli!il""'!l la<lIll ~at~h ali taimlan_ Cerit~laJlwn~~flg pen'9 bull,i y~ng d"t,lIYI diPi!'k"il orang li,j!'!!M,Ji~ me",L,Illi~" B~gjhm Iblil~ bwrutng p!'!.cla ti3!p iI!~<I(( ,jilliii iilI!ilk liIlf!f@kiI ltIiIlwk fJjJ@ng9~mb.alr m~nggtlMhlm i,iijl,:irlg ,b~ll,!i,. ~fl!Il<l, di!:~1; jugal !t!e~g9li!llil_k.m M I!.IJV!l9 bUlil1.lY<!J'l-gi!!~1ii!1 lebagai kuas, Mif!il:al anak,[lJla!k mengg .. moorr OONJrJg lk hilya~an, A~;;Ik, mereJ;a, urmtuik S membLiiat .r:le,ritalentlng eVFUFlig yang merell:a g,;mlbar dan mlit'!1Iuli~kgli1nya d.tlif!,ga~r~l~ihu~t~ik 'dipaj!log
b~~r:I'!\~ deinJglli!l!

gatrnb .. ~

m,erekiil.

Buku lerbh
Raih Rr~!ii:e Qlern He;len G~h~,r Wfly Caln't tRy? ofeh [Rit.a ,Golden' G€I'j'iil<ll'll HaiVfl' ¥cu Seen 8iro:s{ olen, Jmnne 0ppEnhBlr1'11

113
Copyriphted materia

IBahan yang Dibl:J1juhkan Piril:'lg Ilhmas be!"Sar Glt: ~fru;l, OOi::.eI'ilt' KEi'rtacspra~fll~' atailJ ka.~Wi1l wa.ma oall1!lait: '~S );, 23 em Spid'dll G!J!'lting L~m Sl<l~ier l3en.a ng d~liltangkai, Ik~ {bl~i.ld!g~,ng!ka!i11 sLijmpit Ik<lYu b\\lf1JI~

Apa yang Hams Dilakukan
1,

2.

' ... nl1to!"I1<!!~..:ln<!k ITIel~Pr"!~ p~ril1gi kl'ilft!l;',1, !l1'I~njiilg:id'y"" wi!lrn<,!i g!\lf!9~Tl ~~t w~rr;l~ ,~@k,~I,n ,g<,!!,!bi<lrir<!iI1l Ihlin9g~ Ib~lfIilr·peMf Kerlng, Ini~lkan ~enia,dil Iba,[;!ill1 b~r'llfl9 k:u~ll~ng, Bu..ts:ah~ Irtlgkairafll Ikro~ d a~ kert~ pralk.arya at<l~1kacrton wama wkel!;!t t.HI'~IJ~ Ik'E![la:la~lJti!<!ng,s<ltill IIrlI9hraill yai'i~ I~,bih Ibe~r yntLJIio:: ~'I'a,pnya,dlafl ti~Hi ~lu~ IPita un.uk el'::orilY~1 (r.tiMgamb:i!lr), GLllfiltirli9i

bef"ltuk"oentuk ~I'i!i. E!ia~kai'l .a:ni1k~nak meri99:i.ij;iJtJn9iikal mer;ek", bisa, 3.lIeflflPE[kan, paruh padla tepa1la OUFtll1ig.. G~mb,ar ~t.:a pada, ke-dllJ;a !Min,yacienga,l'1ispidol. '1ril<mpe-li::3n IkI~pal.!l Ipa:da$[llan ~~L! l!Ijun.'l bagla,n badJa!'! debt: IIp,'ltan. ~. Lipal l~ingkaralmJ!i.<I~p mll'!rnjatiil elua danl reLailiin peda, bagian badalrii ~:oola!ri atas dit(lngah,tMgah, ~lhllii!l;n'la Alnda m.e.l"!aap.atJiian ,s.etel'!gah I!ngkar,m sayap padakedu;31 sil>i badal'l! but~ang. 8allu!f ~em rPa:da Mg~n lipatan saia, ~hif\'gg~:sa,yap dalpat ~s.ed!ilC!it dll!:.ep.,llo:!ka!ili. s_ Miffiltaalfial(..an.ak m~nrnbU<l1t@km~1 me~Il9I1.:!LlIl9 'JJ(!llg<llrlc;]ra mE!'rilg9illlulfigk~lfiny.a, di jaln. l~m~I~l1a.laiJ !ltaple.r e~.m pad'a UjuLn;g tubui1 :xuunyOi ,dekal Pipatanl b!3gralrlrlto!:S ll'lltulk rr.elengikapJ b~rl.llrlg k~til<lng Iii'lL

Kegi:a'tarn, Tambalhan
IlJllli~uk l!1lt!mbu~t bl,llrlJillg Illiterlba.lilg',. k!mpif!lkan bena:ng paaa. ItiJ1Igian etas tuburn dan ikelt beina.ngfl}'al lpad .. ujufii'l9 ·s!.Ilnmplt Ajak anaK;mak ~eiU<lr dial'! IbrarkarJ! mlll.reka me;neMbOlliilgb;lliilfltj!'a, te't~1P1Deffi:milJh8tl['<lh jalfi9iln
5ampai ada: ya!'!g
~NtlJtiiJl';

:liii.!mplt

a!.Jf\ln~1 !c~~n91

~~t

,gij~w"t ~tllI"!9<lf'll iTfiew~n['l:;li

~9i"!"I1 b.;,\dal'll (.f~tl~FIf:i ~t

w.am.a klllling.

rII

lipl.I

uhld,.
I.-

CI~.;.1 '

&:I
I~

{

I
1 __ -

Copyr'ghtcd rneleria'

Keg~ti!1'I iini merryEn~l'1Ig~n dan i~timew.a, Anilk·.,:;mak l!l'IemOuaIl;~il'l9yin deng,ltrll me!1ljr,pl'ijkb~gi~l'litLJIhl,llilime;FE~ selilidirii, Ba~8!n!y'd!ngDilbutu'htan KJ!ftas·pr~karya ~mi! h~m di'lni putihl 5x: 23!::m, tiiN:l ~Iil!a~mend".pat SpldOl 'iM!lmill i1ilam dan k.llJnlng
Gl!rlitrn~ lLern aili:i'Ul :5tapie>.r

5i.lt!!.l

s~t warna hiti;lm doll'!:IpLJItill

Apa yallllgi lHIaru:s IDUiilIkulkali11 1. Jiplalk telapak5epatu seorailg an-akdiaitas kerta;s 'oWmal ean mh'ltDi arlat mE!'Il9gll!inl1irl!91iii11fal. Ba!ii1tuli3!n .gnQJ~-an~~Y"lIilg m~mblJtulhk~n bQJlltU~I1i.Elen1Y~ i!1u ~~!n IrTum,igdi bad~1il1pingyin, 2. Llpal I!:.ertil~ hltam metlijadi ~Ui'll den ]lplCiK tell!lpa~taillg,man><lk-aillal~ Oi"llrll 'g.urHing .. IBe,ntllJ~In:j .. kan rnernjadi s;;rYOlP pililig uin (Iih.n g<,;imb.u),. ;;, femg.elk~t1$ayo1lp de;ng!ln len gJta,tJ :$~~p~ler (1ip.Ql liiI'l;~mg!iljg,ng) m.engellilif!gjt~buh pengyill1i d~lri saty ~i~ib ~hi 11<l11'l {!ihM: g<!mbm), 01. G~l'flibar ,1Ti~t... 9,j1r1 ~Jl,,1.h d~n9~n~lI;)iQ'QII nJt@!111 d!~'1'11 ~~IIlll~!1g.

puun

K:eglatili1J TalmibaliiiaJn
ir~rm~Jka!n prnsuin Siekeli!ii'l'9 pinguin.
(Ii i:I~~ ~rt~$

w,}~M biNI clem gIYI'hi!bflCii!ip,s.idi~ ja~li lUfi~l.!kmemb~at gamlb~r s~iju d

~l!1~l.r u~a~
!tHIIlI

Copyr'ghtcd

materia

AfN3Ik ..3l11aK akalfl m~ngl1l11lbaril9karn, k~am:pUlilnl motQrih h~'ll[.Is melalhui Jrriel'ijiplak,. IiriJiii'i'9g,i.Ii~tj rig dan m,etipa.t 1~'e1rta~ unWk membua:t q.aritl.lng,a,n blJlFHng. Me-ra:a ~1lJg.a1 akarn jadi t~hllJ kG~. ~,t1i yang l~rhl)llblirtgiaJ'l deng;afl telil'l~ Ibl!ll~I!.mg 5!l'perti daoeran, aset burt.! kapas, mlgr<lsi, dian lafll4l<lil1l.

Bahan yang Dl:btdiulMtiin
IKartoJ'lata'iJ Sta.pl~r

·s.e]eni;"nya yangl kuta.-kira ~Ldlm;;l1rJ pQst~r

SelDlip
t(!(\';rti!i~ pri;ll:qj'r~~ ~fI~~~ W~IWI<:l1

GI.Jf1tirlg P@.1'l5.it icaplJr, i!:;r.ayorn
(l'I,&11J ·d~m gi!Jmhar t~nitaflg tu,tnUI]:lIg

I~ik.a,~I1'JIII!,I)

[len a·n\:latau kawat.

Ape'! yang liioi'u'uS Dilakukall
1.. l3:uat Ilnelaii3!1'il panjang dar! kaFwfildefl~a'i1I lieibar kura·kllra .~ em, yang nanti I~du'a ujur..gnya akal'l dist<lip~r Im~!lj~dj ~t.YI benty~ dlldJ'l. Bl;!r-da~rbll1 ukl,llf;llnlGlrtOH, b:,Nltl<!h !beberOll!pi! pola h'JrLlll'llgl '!jOlIr!cg be:r~ de!l'Ig.alil iJhnan5ed~.rIiIIk.ii3!I1I5ffiinggii bisa loto~ mera~LlulllJban9 drKifl! ke~~.;15yang ti3a:Ji di:si!!l!dk<!'l,. N<!li!1e!i IPola·polal it!i.l, misa[nya, r,;:~tlJangl, murai, 'gag:aij; .. dOl!'!,lain-'-iajn, Mung'kii1l' Arid", aka!'lbenp~kir I ~ebih baik. Andla, :5,tilp:l~r 'd~~lli cin61'i100in(iin, "t!iF~:SrllYQ 5t~lJm Im(!lgfljylk~1'lI pr,Fakarya inl! kil.r@noi! penjm'bg!1g~l!'!I cil~1!I!'l 1i,lI5i~a!i'!ak dfdik Arlda, MU'!ili~ah ak.ti~ital>a!MIgi3f1 mf!ng.uilIJkapkanl Ib@tlpa 1J~'ml!.uf1tUI'l!JnyCi~ ~mna I:JJS<I IllliIeIiihatbliJrungl "liiImpir
SFfiAiF' harida!'ll :ka~ka!i'!lb!Jhw!i!ada1 be!'b<!gail j;eri!i~ Wl)Jngl yang hidupdi bei'b<ig:ai tempa.t 'dii mlUlKa blmi1L Kalt.<lk.<ln padaa~li<""liiIak lbah'wa ha~il ~nilmer~a,dapat memoo'at WflJO!] yang habl~a;ta:saM'I'j(ad i dael'alll! mer@kt;l. Hal ito bera!1lii jerI·1S'bl!Jrl!ng tel"seOOt hkJUlp ~riil: ilkl:mii d~ te!l!'lp.'lt. ~w.&Hli!!flgl 0Ip" y~ng k~mnl! f!hat oil ~itar {I<!Ola, propi!1~1)i~~ia;p haFi~' 8al'll~uiIBJl! me.f8ka I~~taiil belbeJa,p.:!1 nama tJUlrung. ~emooiaFllka~<llCall. ~KalaiJ IQegiru" blJiFung ini merJIIai1g b:ir<ISalld1ari{ptQPcimi .Arrla~!"· Mur;gk.i!l ~rapil~e;nill buFiUIi'I~I tidl'lk.t.erlih<'lt tiaat ittJ kam~5edaln;g bermigra~, Jik.<!.Anda1 PUrrryal 'kl1.[bi-a5a'a!1l FI'iI!l'.I'rlp@rllihatkan t.ontoh LlllitUk. mElI1·alllk. mrha.t i3l11altanak, iPIlniha~kal1l ~onlIDh Q:arl1tli.i~n bu~urlg yarllg setle:rha!l!a, B~I'iI~LI ana~n(jlt me,mbLlQit dnril1 k~'Ir~oni1Y,Q" Peflillalkalil! Ib~~~piiI pol;;! 'bllinllril!;l p~.d~i'I~k,.gl'lglk d~n 11n,:it ,a;p;;il!;.ah li1!iereta mel'llgel'llali bUflll'l9,WllJng t~hlJ~ dJa~ Il:;I(:oont;i.iikr.r:,\al, 8,
IItr)ff~i:I

2. 3.

4, '5,. IS
1,

8ia!&_ar! anak.,ana~; In'engama'lli lpola-poia t~~bl.!t dan i!Jg<i1 b!!.lku p~rl1genan~:1'1 IbYnurng y,alFlgl Arnd~ si<:lp~a'l'll.~~r rnpat m,em'ilili olilrungl Imana. yarug ingin m~Fe~_a b~at

9..

'Biarki3!11nak-arn\( mernlllih!iWlr~,j kertas Ipr~kary .. }li:lf'l9 lmerek .. s:uk.. i 'lU~~IJ'krnernb1!J;.ll b~.m.m.gl m(',reik.al ~E!~diril, a Aiooa dlapal rni!Ily1Iranbili, m~reki3! unhJi:. I~ri tlihi.l wa rfili biJi'Un,g '«InSI sebenaHi.:!Mi·di buku .And1al,ti!tap~ jI~fly,l!!i1 fjiilei'll~M'L!t aJ~l<i~ 'i.mt.;,wk m!miili'.h wanu~ yang "boemr:" 1Q,F'erk~ni3llkar'il padlakata ":bullJl 1tapa5~iJan .iela~an !JanWB kat[l iitu menearngk.an b~I'1J!bi.!ill.Jl~ai'i!g mem::lmpel !l<lda rubuh bu'rung". ya~<lkan dwaki1li dEmg.m warml padOi bell1l~lIk burul'llg~a'1l1I9 .. kan nriE'nO!im buat,
rroE~bafi~MI

"t, Arlak-,al!1<lk d~P'<!!:

'm~Iit:!OOg[hr'l

9,Vm)r19

d<ifl

pem~TI 'IJrr~~jip1<!k

'~1fI

1iI1~,nggl.l.ntilltg

ga:rnbar.

til, :se~e!a!1, s.elesai mernjiplak dan, mnengg,urItirtg, r!1!ere~_a da,p.!!t l!lfloo!.tlis'kafl !1<!ma Irl1I~~i;! ~I n~I'"!'!') Ibll!l\lrtg pOOa pdI@ Y-i;l"9 d~.t, Ibill" 1pe1ly~lrf) n\i!ma IbLJ!'l.Jng yanglillaal di b,agi.;m ibelatarg pdJa;, Alfila'k.-ana'J<da.pa,t I'iI'I(llig,ga~r'IlbaF cukl pada tiIiJooh: oof!l.J!"l.g d'engarl ~_<lp~r <1n,~r.~, d 13" ILe-i::m~anl bulli..JIlgl pada 611'1:;]111 il::amU:s de!1g1im~tap'ler <llatJ5e'lotip. PemJhici~'if1' del'llga;1ilI Ib!.!nJrtg.
14,BllIOJIIan,~bi)rn.~<;lk; wo1l~tli.l m~f1gijifIlla!l.

16
Copyriphted materia'

l'I/egliMa:n Tambahan Ji.iOik ~f'.,rk'~,nOi~ ib!l~a~I'1;J~I.;Inl "'~ll'lihi<lt '~1"1,1 1'19" dli~~~r:.~h~I!dMr, sil'bl11lviTl ats,iJSle;SUda!h Ilregiat,ln!" ur!rl.uk m~fj;geta'hllJ~ 'burul19 .. pal yang ,a5lirn'lIdberas.al da~j dae,ah A.nd a Ulangii bl9iOlt.an in'i d'en~aml mmg9Y!i~hr'! burl!Jli11g, W(!ftg I'ain, mIr5d!I'f'lya, bi.:lruog pemall.!gsa .• burungla;ngb.btJrurnglek~tis.danI2!lJ ....llilil.l!.•

.i:eni:!>

Bukta Jerk.a'it
Are You My Mo.ther? dlen P:.D. Eastman
F~iHhef]

~ave YOu' SMn 81msl ol\:ih J\:)aII:"!M o,ppoen'he'im for~t.irK'h oleh lois IEhl@r~

5+
Bahan yangl Dibutuh.k:an
J:epuny
Garam M!'!I!lgkYK Sfngdk.

Ca:t
Kti'Cl:S lu'k~

Ge-laka n kl;e l~eriiiil91 erbetlltuk b
Lo:tang

bebek

F'engSliiirugl aOOrr'lan

Oven
KeW~S: pral'::Qrya EI~k~ Were 'rbu ,oil Wild Duck - Wnen; v.tbul1 'r'b.UI Go oleh George IMiendoza. b~k;1,)I ~erit<l !'<l!!IT!t-e:n1,mg ~, at"liJ rnembl.!<!t ,(lerit.::;! :se!1dirft.) ,~Atau Arlaa dalpat melillbacakarfi

~'Pa yalng Harus IDilaku'kan ~. Bac.. koinl bU~!l1 VV€1~, YOu a WiM Duck . VW:i€\ffi VVOuk!'YOu' Go dlein GeQ,rg~ IfidendQ.Z>i, 2. BM,atl'ahbe-be~~ d~fig .. !"! m:e,i'iggl~i"iak~n ·aaol'!a,i'il t~pl.!n"i9. MUlri(H'ir1Ur.~dl dapat membuat gamba~ resepnya ~rar' del1.g<l'11Icalr3 m~.Ii,p~1 l~~rtas piT~brya I'I1(!1ljadii ,e-ham ba9~J!'1 Ibed;ll!liltJiJk bujlJl~ 5arJgkar Oiln i~uti P@tl,lllju'k b~MikilJli'rl~: K(l!t..}k peJ~ar:J1a ~ G~mbalr' ma,l'lglku!k daln, tolh.. "i!:!l~ del'lgan, ,2 'Ci!ll~gkj~ tepung,." KOlaI':: I.:ledua : Gambalf manglkulk.daln tlJl~, '''T:ambah1kal:il 1 cangl!::ilrair,"' KenaI< kt'uga : Gamll<'lr m~,ng~uk dan nJl~. ''T~mb~hlk;aliil 1 cangli;;i~'garaml,~ IKot<ilk iI:l~mpat : 'GambilJ mangk:uk dan tulis, "Aduk~ lK/o1olk ~'@'li,mO! : 'Gilmb;!!J 'cElt!!!kan, bebl'k danW~~., ~!Gl't,a'k,~ IIG.otd!k keenam ; Gallilhilr '1J'I'e1li dal1lUfis, ~l?i!Ingg.;mg ... ~ 3, IB·YOIta.dorJ'<lJl :s.esua~ resep dan berikal1l5'e!poton.g adoUilan ketpada, 1Jiap anakliif1JtIJK dipipitlJl!:.a!'l detllgao peng~iliogOldOl'1ifln, IBii1lr~all' .1!r1~1k~'I'iIi'l1I:. rnembuat bemm:ll: bebek memotkai ceUlka,n ~Jl!e. 4, P.all'lgglang adonen psda :5.U'll1J 3.S,O dll11'aj:at ~filama ~l,lIh~h ml!ni~l IBi~~'Il dtrngi!ilJ di:lll! a.iil~ ;,mak . .ana'k :rn@lAi~lrIilI\lU ~bg!)i!lk !i~r" Img~l~k", 5, Oeng,m me.nggull<lkar.ll bebelkJbe~k~r~b~t. mirl~1a!h .[Inalio::';;'Ii1~~ b!1!rllrl!!lili1 ~'ram,g, m~!ilIgll,mlll ~li1iQi!.J~r1 SBn1iirliJliTlari ~ekor ,beo.ell::. Jib ~I!.! ~i'l'eikor bebek I!r'ar•. ka~ i!illg;lll, p«g1 Ite millna?

17

.Ai!'laIk.·~ri!il!k abn belaj!!lr menc.o(;tM':"11f'1 dr1liiil m~.rwi1!'b!lJtk:aflwarni! ·saat IfIBrek<! IlfiI~Jl(OC(ll(ki\lCl! tOpi p.!!d!r.l b!or.~h badurt 1~lu tmembuO!t~jah si hadut Bahan yang Dibuitiuhkallil
6 para badut!6 topi

t wo.lah. badut :5pidiOll ataUi ba,yQrn
:Se!~tirP def!g,m p!/Clggul1gOlln

belU!d~1J ~dapaIt diibem O'i td:.o fillMitur <ltaU! oorlgi,mafl;

p,a~angan

dlariselo~ip

velcro)

IPI!q,~ti~ 1~'fliltl1lating
18;eilud~u prui~ihr betbe,ntu~ IbUj.i~r5angka r lP,otOOgClUlI beat.H:bu 'berWitrnClamer.a'h!, hijau,. Ibin!(, GUlilhlil9 P.~pali'!'d~.ng""l1r IP~rt"!fll:Jka,alri Ilarllell

marrrye,. Iku:nirl[J dan

Lmgu.

Gam!bcu badot .Apa yall1g Hams Dilaku'kan
L

2. 3.. 4. 5.

W.;Imali palla bad~t W~rllQi l(}P~ dan h~fan ti~p' bildLlit n..;IHJ~ S.;Inl(3. la:rnimnir\9 bild:ut ,d.m to:pil badut 1empe.!kansecariloi; 'Slff.otip bel'!..Idn~ be.~ar.:.angl tiap b.;ldJ.n da~ to~n'ia. dli Pad.!! belLHcirul IPiJltrn. jjpldklaIh wa.l~moaa:ut. [)!Cilr~Iportor.gi3lrl be~u(:l~1lJ y:dl'l.g lam, poOOfilgl llidl!J!lg berwarili3i rnerah, mu[ut era nyt', mara b1r,uI dan ker,ah lilia.1!lt Topinyal blsa !OOrwilm<l 1Ip.~ sa j1l_
i

P~rI!iihMkal:'l padllaniilk:-anat g<lmibar Iba;d~t ianyali:an a~kah U~pIk~I~~ja.k i!il!i:

merek:a p.e1nah me'lihiat luadut.

Ada eoom .OOQut
Angil1 ~iup 'WUs'~~,1l
~ /m.ulJ/jt10

B€.'ffilm~ ~ taut s.,"li'"!'Wek<? p~ng
kt;nrili!:tg

8adyct berhlriJ;~tJg wJalr,?
.4l')gil1 bl!!ttt~p ~ncaillg iO;in wpi $i badm :plliI.1:J; m.elaYilng 6. Sl'!wa~llI mill-Hlf'El1b!Jtkan bait ~l1ama, b<l~l!1 dls.el::!l~r paiPOlrl- Seteklihs*'"

taru'h k.e<erl<lmlba:al!t pada Ip<I,paIii!. Sa;a~ Ibait ~.edw,sebaltao topictopi s;e~e$<)l mi[:llttll<Jh .In,}k~IMK I:;efg~nI~iQn1ill~I1::;:Q~Qk1;~l1tQpi (lrli ~H~!1li d

7.

bildut·oadlJlt 'ir:elil"ip~IlikaI'l!I waljah bOldl!,lt: p~~ihr pada papailli. J~i'lS!'I::,m padl;ll .lna~ilna'k b.ahWGi bad]iJt lin! ~.enilar1gan b~g'i<l1i1i w~l~h:~!, tapi melo':lkil dapat Irnem'OOntlJI me:m;perib~li~i w~~illhny<il diel1gi!!i1 PQtQClg~f!I b(l!l~drY ljllng meritjl:1;1!1 milli!!::i. IPali1ggli <lli1Iall:: sat.!lJ pt!r sa.tu ~_m:i,\Jik me!er!~k_api -~vajah.

Kegiata1n Tarnbaban,
Sal~iJi wa'mal d<in mlnta IifiNer.a menc'."i bend~ be!\v~nnla sama dli ~e:k;h:~lr riiJo11l9ar1lTa!'flbal1~B!!'lI lIel1J~L!k a~:auaf!g~ b~rwarfii! Y!1~yk diOOCc04:kand~,ngan ke,rarn dian t.qpil. I:1I1!<.FiI!:'3f1 .e~iap_ M<lk s

Buleu T!Ii!:f1ka~
Of ("{).r{l~S and T1Jing-so~e'h 'l"aI!:la Hl:Jban

18
Copyriphted materia'

D

19
Copyr"ghtcd materia

'Ikat Kepall Gajah
An<ik'<ll'1ai!:; dkarJ, merilggulna'hm m,ema,in'k<!", dram" ~r:r'"!'.m,, ~mi:lmpl.!'Ul! mo,]orit; h~t'Y~ny;;i U!'l!til.!k: 1'l)e'w'ln"!OlI i'k"J!: ~e,p..I<l r;]'<ljii)Jtl.kelifilJ:d['(lf!

Bahan yang Diibwtuhkao
Tabyt!:g kartQI'lI datu tis!u 9u'Iult'l9 If(<lINl~ngl kl~rtas ya!"i9 te[bal {~~: warnaabuabLi
1f(lj;Il;ls e .. ~

K~n:on

Sta,pllu

IKio:ran,

.oI\ip'ayang

[Ha rus Dmi!'k'Ukan

1.. 6lmtiing:lall

ka:rWIiJ me,rujad[[ hel!al,HiI-tu~laian p,anjamJg1 rumliJk i'kat [kil'p~lag~I~1l d~1i:!~el~ng~ g~j;:{tn b@s~r dari I(;;mrong ~E!rt.asSiIO!;b~l!lJm I'iI'l!e'm~lai ICegiart,a linL St<l;pler~ablJlrlg k;ert.t;; (yang! .aikariI m.eoj .. dil beralli:'!il) di tenga:h. n tf'ngan heiaian 'ii<at kePi'll .. dr!l~ te:linQa pad:lal ~ed~~ ~i~i taourtg, SfQ,p~an (gt i:!oo:-ilbu '~i:!nl at~~u m@j~ d'@',!lgOlI1
kOl'ilri',

Mintala.h anat:.--aflak, mema~~ai IIlffJemeik. :3"Aja~ anak,'i!'!~~k membaM'J ~ent<l!'l!gl 9<1,ja~dan h.. b~t<ltflYa, Ap.ak~,h merek .. pernah mel~~at gr3Jah .altalJ ,~blJrn binatangl! 1ian,yak.tiril a;pO'likanl rlfl!:~!lkaiti!h:1J ~,pa w<lm~ glljarn. 4, Ajak arlat.aMk m.e'!N,mllai i~.at.~pa~i:I gajah, d~f1iQ"1'I1 arn" .abliJ.a.blJl, w 5. S~iteil<'lh ~~1IiJr\I'h1 lk!!\lp~,!o:l ik~t wi!!il~i Qiw .. r!ll!<':!1Ir!bil~lr~:!l It'lil'lggfili ~~i,~g., '6, Mil'lta'aillainal--anat. im.rffilI<lka~,[(;at. ~p.a!al 9r!1jall, d!a,naJak Ir.'h:!~e!kiilberpflJra,p!JII'a! mEi'IlJadi gajah. I
;2,

au ~lrk!lU:S

Keg'iatan iailillba.haliil
8ui:lllah5:itkJu~
dOilam kelas.

Mernlauat SirkUS Bentuk
AJMk:,a.nak: alka:1iiI !7OO'nggunaka:n -day.:! hl!.OiJya! mereka samon bermai!ll! Irm::re-ka Ihn UI1~L,lk 111IU~mbi,l~t~iri::U$ me.retkg, s-endirii.
B,ilhan yangl DiblirtulhlGln

denga,!'l! ben,l;u k·b!2n,l'uJk yarlgwdah

bJasa,

IKert,i~ b~rw.,m'!a! t:er."J~' \,mtl.!k .a<!sllr:" ukl.mmk:e~ta,:> "'iUm~o\ ~tr:1J I'emw~ I.!l1twk, selii~r ~f!,~k:. IPQiQll1g!afl ~~rtas ~.am.E1ka, Ul1tul: m~lcili I1IMan,~1Ii c:[ian lOO.i1Idlarb€l1da yarn;g ada di t>ir~!us~ c'ofltoh~ar: b~.m,gOl o\l'oZll =- Ibadull~segjtiga, rmerah Irm~d" .. gular!, regi~tg<!'beSO'lf mf?,r,ah .. tend~sirik~~,:!ie;9i oemp~t~b~bul gajan,. ~Ing~ral'l 'besar ~ .ilI~en<l.~i"''I,IS:,. segul!lga be,rg!<lm - nliIacan ata:uzebr<l"

'..

te'm Apa yang Ha:l'U5:Di~ek!ldcanl
1.
2,.

3.
o'l"

Bu'aU~'h Ot!rOO9~i OEIl,lUk ~'11 !S!impi:il!1i dalarn Wad;1l~cl bej~ekat. l[jeri tiap'l':lflaksercmoor ke~ta!io daiS1lt lPQ.rtihatbrn bE!n~.uk"b@nltuk yang 5)uaal'i c:1ii h!J~~dalilll oefirtaltuk.~n

heo'w<1l!1 ~trtlU

bend", y,a!l(J dltVliO!I~ijli ben~I,j'k

ttu.
liita, illl'lltlik:'<lna[( rmenj<IWab d~rngal1! Fli!lif!la SM;;)Of :rue'!l¥an ,ataUi sebu.th Ibe~d1a, Iber,l~ao Ipad.. me.rek<!, benwk te,rsebt!ltb,u).gj melljolai !ambo)l1!gr d~ri hewiJn ·~t;ll,L,I bl;!nda, y~fL9 me,r~ka, s~ootkaFl tooil1o'ar. !bfarFMFI meileka
rillfin~,mIPe:I~n~cl pa;aa gamba~· ~",lrk~5" mer,ek<!. l!erN,!i~k.a n hingi;lOlseml,iOl Itieln1;.tI\;. h.albi~ d(bagikililifl,

5"

20
Copyriphted materia'

li(egia,'tan1ambaha,n IBliatillh arelfla a~rdbat ~ifkus> IBuk u lel'kait Curiotis Gooryll ~j; tothQ ClKlJS ~h (In;,Lls rtJ'n elM'! Ma,rgaJe,t Hi!lert c.t,,~:;oleh ,a~i\iln Wir!d"tsmit~

Malrgiro~ Rey'

a.lIIilwah Di UCII_._. " _
IBahanl yang Dlbliduhkan

5'· IrkuS

3+

IK'e',rt~iSP'f~karya • s~~ylemib,,~ pera:l1i~k Seb.i'li'lryaf.:: ImllJngk!ln iberltl~k l1e'Wan ciarikertaiS prali:awaanelita lB<i~kujt ~n,t~,J'k: hew:;! r'!

w"mlia

lern
Kra¥Qn
GUI1i~irtg

""Pa yang Har;u$ DII'akJ1Jlqm
L

Gurntfny ~f!iliUk ~atlid~ri !:lena$ pralki'lli)i\1i sneka wciff1\3. IlJInWI::: ia:p aliliall. Ajtd~ membutorhkarl l tig~ be~tu[ks.ete!illg<lh ~ingkalra n, Hll!:! bemltuk :s.egl 'errrnpaJt, satu bent~k seglitigiil sOlimaskil. duO! be!ii!tlliik:seg1tig1!

2., S,

41.

~il:J satl~ iJ..efl~LlI\: ~ilnlg~lrarli. diu .. tiJ@nlu'k_ biC'Hi'llfIg {jalill 5ar!:Ll b""mtJ1.:: anjing I<lut ,A'_k_alill tti[bih bOl'lk,~,ka ~iap bentui':, UliltilJ~ mH~mbuait b~giarl feno'a, Iberw,~ma ~ma, kl:!(ua~! ufl~uk b(>~tilJk Ultugah ~in9~l<IrlIn~.'l'3t1i9 :s@bai~r1rya terbuat dar! warmli yall1g kontras {iihalt gamElilf dan IPola di h<1I<\1!'11'1~ r) be~i~u~rqy,~)., . Pelliha1!kalFl pad'~ anak.anak tenaa y<i1f'l91suda'h jadi 1!IiJ!l"Ij!JU:atrll 'b",g~~gfafl wndal da;1ilI bianka,n ~~~~o-afia!l::,!I'l!en(QOa memrebt.!lt~.:an namar1¥a. Kem~d'i"AI t.~lnjUkhf1! boenlt!,l'k~ntuk~Mgl ~!lJ~ d~i'i;lpk.;'ln. Jelask.anl baga1!ii'1.13M carOl meny,MitikiiFl b"9i3rl1~b39ia'n '£jam'baIF lalul nm~i'I~i3! Irtier~ka m<lsitJ9'ma5!lllej II1'1iEm!!!iT1!~kannY1!'me~di ~end'a ~ir~;L!Sme~ek<ll 5eii'id'iri. IBiarkao mer.;e\\;O!menggam'.baMkalClitialng b£ilf'j;de~a denganl kra)'C!J'!"
ti1(;ha~ ~ami1l ;st'Si,r :sattJ btlotiJlk ~ildefa Ke:rr.udiOlilllltunjukJ::.<IfI bisk;ilJlt b@nliJuk hlMfOlrJ p.ad'<ll .. naik~n~k_;, J~la~!l:;an lbahwa mereka ff,e.f'ilemlpel~~afif1ya1pad a leMa Fl']l2r,~k<l!5€lelilh m~reKa '5~leXl~ mn~mb~.J)Qtfiy~" bclle.h

5..

KegflilltainTarnbahaln Tt,dh: s!.!b!.!~h <llllgk<l dli~jdk <It,n kEUil$ dasa~ dan, milm, anak"·i3lnak.Imenempelkan Ibic5~!Jltbe;f'ilt~1( i1ewan sebanyalk: OlIngkci,yan9oort.lJ.lis~

B~kLleli"hlt l
See rJ!e Circus. o'le'tlJHI. ,A" Ftey nte Cif(:"Y'$,8~by eleh M~w Pete~m .At 'rh@ C'irctJ5o:1(!m EUg@M 18Joa~

2.11
Copyriphted materia'

~'

i!!lllIt2:

kit'_iq·

.I~

"'"

i '••
I'

I

rtUlit

,r? IMtJII1iIt IIIuU

kll NIstq-II:Ui.. .

1k.,

l2
Copyr ghtcd materia

Bahan yang Diblltuhkan
K@rt:as prratalja ul":lI~tli

,30 )( 45

em •

2: 11@liIlbar

p!;!r

,mak

Spkto!1 <It<l~1 t;;~.won aq;la lkap.;l~ T:;III~ karet G!,Jrl,tiri9
Stapf,e,f Apa yalng Harus ID'iakukaln

1_ UP3rt terlas menj;ldi dll,J!~, b~9ilaO. JipJIO)i( o~a kerah IbaclU!l ,,<>do'! p

t:e~t.5,. .
2Bt1i!k;l!I!pal~!l:ny;J,. Mirmt:aa;l'lIa~All'llak meliilghiaSi!illya der'!gan ~pidol. if'empel~:af'!1bol1a-bdla kapas untu~. ~~anciin9 Ibadut jil!;al $~~., 3," F'iI~auke,fannty~_ 4. l:ilfass.elembar kertas lag] i!JLI"II~"i.jk. tDi?i. '5_ GU~lI ,a'k~rn mermb~fltlJl m~!1~t~p'le~ ~eort.:ll5~f~ebU)l~ mffi]i'tdi be~tukkerucLi:it. d~J'I ~1Sa.ngkan taii ~re'l: d~"rIi~tap:ier 'lnfltlJk mell'ljagil1lcogillFtapi tidat. jaltU'h,.

Keg,iatan, Tambaltai:i
8·1,l;3i,IO'irn pa .... isir:i;Ii.Ii$.- ,aln~1o:;~nalkbetbal!!,S me'.ngi'kuti lir<!mad.m memafl"!ikan, al1at:musiit. Gtmj mnen.gl'iial>, .;ji3th ~ w <'l!u~~iii'i<!k lifnei'!lO!~i seperti badliJt. .~ak an:ak.alioak Ii1I1iIlkanjaj,a:n<in :badUit _. sa1JLIs.en<k:lll::es ~;riim'. cone es kinlm iJlJllltik topi, Idsmnis. QMu pewm ~n S'I'1'1i~rties;Ylllituk memb~at w,a,jOl,h. '
j

BukulTerkai:t Spot Go~S .00 ~n~ Cif(;:"'$oI~h Eirk lHirl CUlim,lS; Goo.rgli' Goes W the Circus aleh 1M~J"garetlileoy

23
Copyriphted materia

'S'iriku,A~ti~i~s OEIQ,jar ioid~j:)~rt mer{!l'Igsangl im.:!ii~n~~i ~1l~lk"~na~~ rru,:)~be~ilc;~!'fI ,~la~ te-:mna (fa.n mening~tkan Jtemampua:n motmuk Ik:.;Is;ar,
b~Ci!~YI \,;'j$y~1 ~JlrI~!"!k mel'!je1as!k~t1!

Bahan ~angDibUitliJhbn
lJenalng ~bal
12: ptenjepi~ ~,I!my~,aln

KiJol,kirill 24 Moo ~I "iepliili beka$ be:sar llukJlI ate!!; 'g<lIil'lbar men{lenai ~!Ii::!lii:O; .Apa yang H,UU5 Dllalc,liIu'n L Punj.amlah loukul mengeoaisiir~llJs ataug,amDar

2,
3,

flolmlp.ill b<lilorl SAi!be!~m

po::!!'I'Ii'I:!irli Sif~ilJSaanar,sjp, 'gl3moor perpus.takaao. d<l:Pl ~impOl!,! di<l~~1in r,;;.,mtQll1gl~Ol!1!'llp~n ~~r. n:;an(~rnlbel'larngl pada J~pitiem!,lraf1l dan gantliln.g j~pit padlal larnglt,Ja,ngdtk.eilas:,. Jlika li:l!tligiMiiltliglt kelas A.nda lerdiri: ,d\.'lri lpane~mt~. ~n9~rk:an bena!"!9 sekeli~n9IOaitan9! ioga'rrl y"'m1~1 me~ .. Ii:!,.u11 IP!JJt1!cll" sehinn(;N~aJ jep5wn. IITu:mgg.jlltiuii'lg si\lll::it"ac' OnIidijri lali11g~.~aiiflgitArur 'ill\idemlki!iin Ifu,pa Ihingg<l j;e,pi,MfI..~itan li'III(!mll:ij]rilti,do::~1 .30 . ffiilpat bMar deng~rn beboer.'ll'h'i j~itan' di tefj~ah,-iterilgalMi'iYa" JepitkaC'l ~!lplaj paola .~~pati'ifi li.Jilit.ok Lmernbentlilik

~emula!

~,g~,till'!

tei''tda.
~ U:aU::arn~'f\91 p.a:dil 'bal:O~ dlatl kumpulike,n !1r'Ie,f1Ijadll s:at.tl itat. ber~i enam balon, 5etlitil~ ga An:Ja m~iI1dapat ernpat: i~at !bal:on, IPa~lr\g se,i~t ba~on lPada tj~p ~sud~t "t~l1d!a,~ Ini ahm mMi!biln~Y mene-gasi::a1i'l! d'oilercah tenda ,diUl1 rnellapt~k.anl e,f,eit li'en.daSrlfK.uS Be-;ar; cAjal!:: ·a'l'l!af.;,"8!n~kIiJnttik dlL!dL!~, dli ~w~h~~n!da ~irklJs,. P:isahkan ,i3JrlIal(,ana~ nlE!rijadi 1~lollilpol(.kf!f:ompG~k.yan9 te~,diri dari dllaailau tllg<! Ot<.'!llgl. .1el~!'~kaolba h'illio! Aln:dO!ingrr!~i .. p kelompdk Y:r;I~l..!k li1I1el!!'~u'~~r! <ldegOtI'l, :sirky~_ iFYf\j!.!'kJ:.1l1l b~k~ dangarnb01ir dall1 perpu5takaao" Berii coli1ltCih 5eperti: a:1c.i Pem]inak S!!lJ;;Jili d"patiler.dilfii danl :satu pe~~ititl' dfl r~ 'UU![l,S!n9i3 yang m.eJak;ukano tlrikJUik. Beri wolk~WI ~ap, f(et~m",J!Ji::. '~fI'tlJ~ liTIempe~i!gp~nl ,(lk:siinya. Selkatg,ngl A..n<da :s1a,p ,den.g;rlil peWJinj~ml'! .~'lrk\J'~ dit~nd .. ~~r. Aj<l;k <lnOlk.'ilIln:~k untLilk l~ra!k!li di b;aw:ah ~li'Id'a d~iiTl9Jilfi Anda ~b<igal p,ilFl1p~iman :>if~lJS;flya!.

5"

!!i 7"

8.
9.

~oo

l<degiiatal'1, T~mbiilhan
aam!1

.Ainak..a.nak: apat rrtemb1.J'a,t poster' iklan tel"i!:angak~rl!ya. Jilk~ $l;.Jdah be~rat[h., YnC@1l19 I~I!'I{I~ ~~il'lIl,mtukdki,t:{!ny d mell1Qnton ak:si rrri~rella dii bawah ii7~riJdla,fJi!Mar.

Copyr'ghtcd rneleria'

2+
Baha" Yiilng Di'bl!duhkan ).epa/hI mil'ik: <llm]!k"aRai(; . .Apill yang Hi!I'IUS IDliliiI~ul:an t Miimta:l~h 1I1!'i!k·<ltl!a'kuntu~. melepas satu SiIl!pa!IU'danJ ruU!!1,~m~~ny.a, ·~e.!ilig!ilh, di 2. Mintaahak'iIIl1!3t: mernnlJp rnatal1iy<l. 3. t;:.na'k_<lm! bahwa mon,~t.er 1fepatt.l. akaif'! data!"!g da!l1 m!rl'!,{@rnbunyika!l1s~pa~~ IDerW,. Berp!.l1iJ·,p~f.}ll~h se~rH Alr!c;b di;lpat mffider1g!<lf mQfiist~r lit~ 1iJf!<r5ti'k. dlalal1il, ruangan" SatillblJtlah sang W!:OnMet. Silat. Anda b! . sedangl berbf:ca iia ueogan. ':;i mon,~ter. semburlyika n s.epai!ua.nalt--anak d~ ·ssp..nar nJ'an~an,. 4. M~rntl1llahlan.ak-afM'k uti'l~ilJIkmernbUka mata .. Apay,!ngllerjadi deng~1ilI ~ip;3tU ~reb,? S. M~r!1t~ arlil!K'iU'1ak: IiIlf~ri :s~pat.u m@reb" 6. 8t'f.~rn~N'~iFliil!i:lig.lanll 'U~an9i 'I<'igl'~

Bahan yang Dibutl:.llhbn
Sl!p;lIllI (~u'kup~,mg dipabi i:!rniI.'J..alllll,ksala)

Ape. yang Harus Dllakukan
.Ajalr;.anak ..a!r'Ii'likme:l~p'a5 ~epah.ll Il1IElr#,ka canl 11rI~(fjJ@mp<J.'ilikanoya dlallam, :saw oarisan,. Ani!fi;lli'la"·an~ka,g~r berb,:ui~ menghat!a PSletpOl,lU Irri!H'eka. Mi!l1lta anoak-ana,k mef'ilutup mata d'an acek .~pa!~u~epattJl IFl'ilereka (saya me.rnyac<'iriiballwa jilr.al sayca !ilI.efbot;l;Irh;;ik,.rl.I~ Y~rlgi ~Y'!' !<\I!!:!~~n deli1g<ln ~a r<l y<t!l'!g Imenye!"!aogki! n, ~cer!de!'\llll!ga", i .ma'k.,;}lil!ai':; \,iJ1,ttlk. m!;!ng-Jntip [:adi ~rl:ur.ang~,iam1;i~n~n~~~1,I1 Artda ~ Q~I~m tl[lilTlp~'~~n at~~ ~~P~ltiJ d~ni "~]g" beraallda"'!~, supa~[lta:i1ti3,ngan, tetap ada hingg!1 ,arliak te~r lTl~n~nmt,llkiln~tPatu!ily~, 4., Setialfl' kOl!I'i, po.lInggil sa1iua:ta u dua anak 1[J11~ul( Ibe~di(udan ml'ngam'bi~15eipalll.mya.Ajal< al1ak,ail"~ 1!: yang Ilain, a ~'9<ilr~~ijp, l~mlt:ba.t deli'l!l)l'lrl l'Ijlie'l~aodu Iper:lljlamat yang berse.!ifh\mga:t. {"Iliha~ IK.atie! Oia memi!mukan sepat!l.l: mera;rn, Apa it,ul sepah.Lnya? IlrLikan,. di:a, mellal'uli:nya kemb;a~. Oia merngaiWIbil ~iPa.fu mri~l~arn miJda mhral'l~" Be~LJII,it!IJ1'S1\!~tl[Jln,y(l1 ~1'}!l9 d~, Im@r:'iIcaii:i P'!iSa~nnya, D~irIity dial HO:rEee, ~rTlil,~ai~epl!llk~r1igar! lIntu'k Ka~ie!") Jrk<l[ll'llak">1lnaksod<l~' mernemnUKalil r.epat.~nya. llfIeoreka MrI,.!$ ~II1I~li J:,e. dlalalml barisan dg" mem~'kiilil s;epal~unya ke!il!'l~bO!,li. 5., Waftgi Ihingg'O'l ~rnllO'l O'lmlak:mefldapo;t 1t€5.eIllp.!!t~~" AIl~k y~l!'Igl p~lil'1ig ~khir 1h<!;!iU~ 1!lm@li1IjQiJi ~f!:g p@ftJ1!1!la, ~ih Atida I'fI.ef'Igul,mg:i perrn:aitilan, kaliefl[l, pemain (lemmal adalah yang paling menga'I'amil IOOs~Eiti3ilild!alam perrnafna n ini. l, :2. 3.

I<!egimn. l'ambahan
Elraf~.n5a~a.nseoran.g~Ii'I<'l1l
Im€mJ~f<I!<.~~patlJ

,dan~/gMI,Jrnemgnggll te~f1~

Iu!!ilty~

f:rryla~ Illli1enc~n sepatlJl ..

EhilI!:I.IT~rk.ah:
Two 5.'fJoos, New .Snoes ()Ieh Shfrley IHu9~e~

25
Copyr'ghtcd rnmerla

'eei Apa 'Itu1
Bahatl yalf'lg DU:lutuhuln IB!Mlma(: .... r-rnaeam topt lJm!wk r IB~.d::ult:elfltangtopj IKe~~i!} IKII'ayon d,n'l, spJdo!l
Ql

kegilltan be~maun

dan

~UilS;

PQtQng:an lkaln,~rami alrndl lk~ttg$Q>JufflY'ni!.;'mfol',

lern
Pur:zte d"f! g:.a mba!!' ~op.i

A:pa yang Ha nn Dilla'k!IlIka:n
~, 'K!film~~O Ipe!f!'!'be~~t~lh~~f!1 r~IP~~ Q"~n~ tual balhw~ ~rl!~'!;:,~lilIa" il~~ !ll!"!oe:mbeh<lSI:e!1il~ng ~op:l mir!ggul de:Pi!I"!" lKa:ta'kan, Ipag .. m~r~Ka ~hiW.(l Arnd{!alkan $.;l119~~ :m~lil9hil;lrg~il I;I.;!mI,ll1W! f1!l~~~ I,I,,~~I:; Imemb!l~~~:r! gl,l~I,I'i rli'bm-an, ~aS/et .atiill,l tapi yang dapat petrliha,t):;~rl! ~.epadla mU!~,idl-():lu~idd~ ke~a.• 1i'~mp,elk'a!n pemberitahu<lfl • paella, .illket ,~i'iIak-[imJa"' Aimea pun liiS;[l, membiJat Ik<iftllJ,rnmaa!riak-<iML .. 1[!",lal'ril bentllJk~Qpi~ta,u m@lllpa,t p~mbl'!ritahlJ!aJlj itu ImijJn.~adi b!;>l'it~k topii" ,Hk;;.atidak ,ad1i!a!'1i"~, yang n;ermo<lYJ1l Ibu[!;)t.I, pa:!1ti~ati1 And'a fiud1ah menr,persia;pkanoya" Il"kIberapa, Ibull!lJ dal~t Irm~nj~di bah.illl! unw'k ~a]n.<lfl gr;(ll!li'!a ~~<lt istir<ln~~_ MirlJt:a,an:al~"anak: me[iiJg,gal1l'!bawtopi, de-nganl krayona!:au 'slPicfol, IMLm9~i[iiJ a(fa di antara rmere\l::a y.a:r;g

2,

3,

4.

memiiilli m@I!L!kiis;p~Jdatopi_ S~iakan potong~n l_aifl, ~:@~"'!iIilidi:l!il ,a!1.ffl!1l1flitll!!1'l fOil (uruuk II@ncafIJ!l,)' !1!tuil;; . u ai~mp@[kar1l padi3J gi!tmbar llfI~re~i3" Aj:.ak i3:f:"I2it--ana&:. bemlain j'XA"ZlJe top! dan, ga,mbaf topi Sle-rta top] SiJil:Ig,gl.Jhan yarrilg dapM men?k:a ltenaka.n di area btl~d'afldglil, f'l.!rhiJ~bll l;!lpll yangl i:lml)::-arJlIk ka~bl'll dan Ibag1!im~ll'li!: rei.lb,i Iinllfi!J'ka ~erhad~p'I~I~iswpi yang bel"bed.. -bed<l.

M,enclri

'aan"ln

S.'runstanSln
tEMpakail

3+

l!JIah",... yang !!l[bl!ltuh~n
I<\;imp'llll~m oonilOh Ikertas d'i!"tdiln.g ya[iiJg,~li.Ida,tltlda'k GUli'lt~l'lIgl

Spld!ol
IBern<llllg

iDl.l'a,buah pa'kul piila1l/paYI'J ngl
2'0 pe.rnjeipit jefm.Jf\lrn,

Apaly,arng
,.

2', 3, 4..

Hiill!'lilS IDI1akl.lkan 8ualt~ah I>enUj~~!lipii!S<)ngl sa~L!ng 't<H1g,m d1il ri ()O~to'h ~rt~~ dlinding bi;!HflOtif. BlJIalilllh :s~b<lnYilI!::5eplJ'luh pa'S<lng, 5ietJJap, pa5il1ii1gl~~rbuait da ri m:otjf y,m~ lbe~beda. Boartllah t.lli jemYJ~n pad!;! diru;ling ke~~· d~ngarn ben.<illg (['an IP~~IU pi~. ,Aj.. ~ian, enek ....naik l.If'ltllJji, menlOOco'ldl::.an POISiOlng<lli11 :>~'!\Il:lIgl wngan. ~ik:~ 'slu:dah m~r1id'.lp.a,t ~~Q!'I5;ang sa~un9 t.mg<ln, aoak-ana:k ail;an m!:ln9g.mt~.m~lriji~ ~d~ ~ef!'l.u~~f! '~eli1~fl m~r1!g.gll.l~kan j>el1lj;eplt

26
Copyriphted materia'

Keg:latan Tambahan
Mi!ill~~llolhaoalk;i!lnak m~IiiIOO(cDkkan 5.;Ir1tmg tang.J:n lkerns yangl ai,tandai dengaf'l h~rtJl~. an9I<;aata.~ bentuk.

BI.I:k'lll fer~'it
ffle Three .Little

Kitten.:;: olehi Paul Gai~f1~'

Mencari PaSlngilR
hhltll n yang DibWltlhkam
il"as be-sal'
A_1iI3k~nak yang me-mak:ai sepatu

S.,atu
menco"olI~fl

3+
yangtid~:k

AI'iIa k;~nak a1<a1'il1 mNliilbangulrI lkemam pililan l)er;gama,to.m da1lam tpe<rmaiNo m,e;rlgam:iLl!lg pe[~rngan ~liliJ"

Apa
1.

yang Hartis Dl~a!klldulln,
C;;!fii t~mpat eli mgni31 Q'ilak,aln~k dlgp~t c~cllJIk eli larM,1i a!illn meng,amatil l;aki Il1iIel'eka deng'an lbebas. Jib <lnak 1"\IJ~d .AnidlO! belum calap meiflgi~~ :s.e~ttIi, And:) bisa mernillt8, 9!!Jl'al"lgl SUk81r@118wanuntut Imemrbal"lt~ dliMli'hir PE(m~iril.}n, Mintaal1alt-anak tintuk ctud~k ,di meL~ dan me~pa~ S~I~U:s.epa;l!UI. fempaUi:.ilni :!iE!'pa~l,Hs.epat!,l ya!19I;@rk~mtpYi d .. lam tas 'boesa r. 5i!'tdir:it!lll'i d~ d@p~f! af!ak..g~~- Ma~y~b~t1i ti'lng~n ~~ d.}l~m til:; (Jan ambilll~h ~patlll s~~gr .. a~!'Ik. C~illQ~1I ~

2.
3. 4.

5,.

6,

'I1iiIe~9:e;nal ij\!ii~tla da,1'iI drkl~i5.e-pn.~5aat Anda ~in:errJ.lnjuf!;ka~nlyapada :anak..anak. Cobtalt:ah memaS<lrngbtl! : :s~patul ~anl p<liSiIng~1"Iya(tg I~'$-jl'!lla:> ~liih. tLJnjukl(an, alilil IP~~.}<!irlill,)liI . .A~hirnYiil, pasanglcai1l ~epatIJ yang Andll pegang d€ngan pa5<log,m yamlgl Ibeilil,'Ir ~5<lmb~ IrlMLm]!Jkk,m pe;sa;m<lalii!n,ya. Al"Ia~ yaftg :Sl!patlJl"\y;t .Arndi'l. pa5al1gkilll m.e:r'ijadi pem~riI' berikrnhy<L Bil1lr,ka!iliI i aniJ~ mengambii s:a~U5fpatlJ d..ri tas dan mirut<II'ah ii1JI men~'f!rii~akal1 wama, d'-an (jToonl ~ sepatu itu. l3~arlk~~dial Ime"lcari pasang,an ~epat~1 yang dipega!19!il1~a, AA~k yang lina:iih kedll ml.U1gkjin, memibiJt~h'kalii! b,arnl[lJ!a fl. J"!ri!'il~:!"I Ib~~b!"l ~,!'~.t~'~r!~lk mem<l!k:ai kemb3~i sepilltu. me!'e~ hir!ggJ perrrn~~t'i!~!ri!lUS<!~. ~rl1l"lairHIIii! sele~i~1k_<!
sepatu terali;)hiir teliollM diaimbil dar,! tas da!l1J ,(jk:~kal'l del"lg~n lPas:angann.ya.

Kegiabl'!'I Ti!lmbaha'n
l?ela.lanSlejarah $epatlli. IEla.'!Na;je:talkatrll~i.i I dan jelaskarn I},agaimana. sepahldibuat IBa'!I!iar.epasang sepatli ek:;.tra besar dalli biark~~alrlak-am~k lr:l1ierioooa berja~Jl merna~..aisepatu U~L!.!;A_n"~~ "f~rngl ma~ih kec~ oole!'i, 'lEtap memal<ai s:epatlJ mereka saat: men.cob35iE!iParltll IbE!.s:arItu. A.was:l .lIii'l1fit·3ti1'aik a.gillr merekill tidal:: ,lat~ht.) i?@JI'ihatkanl 'b@~balJ<lil m~m ~p~~l,lI {sepat~ ~let,. SillilY,.mellidlilk}. bot ~e!illt~rd, :sandlal) dar.bi;~r~bfl Ime!l19E';.r'la1ii Ike.gunUmil'l'l!l maS!in~asin9. Buku: Te:i1uit AllJg'atrx Shoes dell .A!nnur[)<:mros Shoes oleh, IE~za~thWi!'llthmop SlOty of Sh()(:o$ oIe'h 1!.:W1(y :5:1!raJij:'l~

2.7
Copyriphted materia

Bahan yang DlbdJhkiln
KeUi1l~ ko~,an !lJkur,cln4S )(150 (Jm
IKwis Ilulki!i

('at <liir atau IpEfWama malkarl<lrlJ
I~m GEl .... I,l'k!.lf

Ml':logkuk kne 'be~b-ahanall!lJmi.ln~ljm

Sdbll'bl'l ~ir~:sel!e:1:mr em d~~atl;u .5

~

B.a'l'i<lntem~9'laj;'J g~fli'ibaf(lkola~e) Cetai<an tl:ipi (pot bUl'Iga, kall~tligl C1lit: IpenggOten~t\. boldl cat, dali'i lalrHaln) .• Gurnting

Stapler
Air

IlUkJ!'!WhQ rook the Farmer's Hat den Joan L N10diset

Apa yang Hal1't1SDilakukan
1.
2, 3,

6a~k<!n. "e~ilta pa.dal a,Mk-n~O!t".
Aj\ilk. 1I1il1lbi!lmk. untuik; m~l'Ilb~r~ i~ 1l<lmb .. h'n1 m~ng~l1ial UmVk fIlIE.'mbYOltWpt

wp

l~ir1!-

Ca'tr:tPt1r 2 rangtir ,/em oall' "12 callgkir air ,craMm' mi1l.ng,KrJk d3.f'jaduk .. tetakkan selemi:w koroii\l'l ~riaperrnu,l:.la",n }"af19 d~faf; DefJg,m kiloS" oJeiSkaf:! campuran lern ,dan arr I:tlrlgga ,rnenv.tup reluwh permt:.i'ka;m kordn, i~taUaf) selemmr iW.ra:n ,rallg irerfl'ig dia:i<l$ k1mhat",f)' yang basal! ter:SBoot dafJ' tata,1!;an. iJemvk ~~ftd:.s' koran it'Upar:ia retakan ropiyang AndapJ'/J.n. fbt pita- at.iI1$ObeJ;;i)J1l lr4in p.,da, .s~kHlifig 'CC~~fl' :wp, Jangim m~ngjkart OOr~li; ket.lt b~ cAndo'!! flaros' rn."kpa.sci'lya sae't me,l'1gnias.
/]:farbfJ! kerirl9. Angk,n dan «'f~b1:lpeIJ~h~M~f:J~". Hias.i dan perirrdan, to,pf Allda

"'fit!

~.I1tifl~

Jlk.. Anda inyil'l rne-moo:all: top! pe<t<lI'lJ, bUl~j! Ipilr\ggi~,~rm)'"i!s.edi~jt tidl~~ ber.nurafl. Ji~~1And a ing!n nnembl:.!!at. topi I(obai.~k.lJik. uj!lJIl,!}!Jjun9r11}'i:! saat topi maslnl seten.gah kering, jjlta uhgiril m8imlJ.u;art:topil VII\nli~a~pa5dlflg rend"", [p<!dd pll'l!g,gLnnrya,. IEler1::~e<ls~<lh! '5.Jika wOah !i~leHli 1!ifll;!llll[i:,is; dalil meil'lghia~, topu Andal 51!c p dr,pakilu~ ~

Buku le.rka~
A Three HiJt D<zy' ol~h lLa~~a Ge~rrlger
Nfl.tJ[,fJ'S H~;t~

,grljn Elr.a ~a~~ Ke~t~

28
Copyriphted rnmeria'

Bah~n yang DJb~hka!l'!
jkJneili'l Qrang"Oriln!;lg~
8Q!i'I~!(.o! t<!lilIg<!n (tt-e'!l'!f<l1ilI pel!~r",m} (lQ!i'I!I;~

I1WN~rn)"i'lll'Ig lbi~ In1I!ln.i~~ ~ihafa~ln:

iIlellCl)c;t ~r;. ~

,~oo·I'~~, anjin;g,

hc;ir1lg~. lili:;.!ln,Ib~l'!I,iog. k~ra.kLm~.,

ti'kus

Apa yang H~rus DiI1a!ltuk.an
L f'@rkotma1bfl .ana~Hiln~k ~dla Ibone!Ka1t1!iI19Oirill1IlilikAnd!l'" IBone:Kao ng~li'i, mer'l81~'k1Ir1I ~da, ~rl!l!t;an!ilk t.a 'FI1Ie~g:erl<l:i 3p.1 itu lll~n peiingJalllflCanl aJ}a' yang ,namus.kitg Iak!J~n 'UIlIIUk.fIle'.r!igUfU$hewalli p.elinaraaln: Imemlienl 'lfI"i'ef,~kamakan,. rt1E!t1 ..p)alt be.Ifli'li3linldan member:; me-reka tempa!~ tingga1. lIufljuk~1[1 'p'~d~ ~uilO3lL""n.1k: lhi~~nl ~rha r~~~ mai!i1l<!lll. lM'ini14 an,;;d::..:In.:!k ~ltwk meny@bliJt~lnl n;l:mall¥.:I o.:ln, ka!~akarl ya!il!gl lFIlaln" yang paling mereita 5!ll~a~ UM~k dijMi~an he<wa!) peliharaal1. BaOlbll ceritll tl!~ri~t)l. pe~lihabm oo!il!ebnYi! [(etjk.a, flle!il!~ebutbn nama ~r !meMO da!i1ajak al'lak'.an"k met1!itlJ'k_a~~uaran¥a, ~5Ulatu hari\ An] ,in.gfn mem,put'l,yail binatang pelihiaraao. Orang t~a Ar:l~ men~"iziml".m hiaul d'ia lbisa men9~nJiSli'iyq. Ani bot.!dl:lf'jl akar!~ngurus Ihe'W~n peli~<ua~f\nya. d!!lI~lii!1'efek.1!poergi [~e tOke h~,~!'1 be5ama,~a:ma. Di dalam toko. ,ArliU melihi.. t seeD anjing yal1lg' te~lihat sedill. "Ka~ mau llu~li~aral?" tanya Anii P'"g~f!¥i!. $~Olnjirrg 1i1!l~:rI.ggQr)gijong {<!,r1~,k"',,<!~; elil~gongg<)"~;d. yaogbe~alrij }I" da!am, bahaisil,;rllJ~n9. m Ani berlan~<I nal ya~gl :Sama pada sEElkior ~!iJCiflg. OIl3ii1:si kooTng ~goong {ana~~nak m~n9~Qn9}. y,anll j,uga Oerllr1i1 ya" Ani berta!i'i!(,3; pa:da UJ!aJ yarilQI ~ia09 i"I'1 e:lata" apakah $i uhlir malJ fadii mifl~JrlYa.. ILJlar lbe,rd~icS (a nl1lk.",i'i,IK. bei'd'esi"l) darn lk~enlludliat"l m~ray~p'pergi. !l1I~~ m.gngl .yg~ ,ocdk iJln~~~ M? lQia men<l!l1,Yilkil!'IJS!NlikQr Iburung apakah die !'My menjaGi heiWan pelharaOin. 1a1uI ~i bLlru~!1i'IP~1'i 'belki:cau (anal'Alnak ber~1<;a!;j). !Dial men:a¥b!l' ",~kor tihJ5, danl si tiklliS potJl1Iuga Imenddt {i3:r'liOik. j i!!li!llk nne-ooicil}, Apa yangl A,,,i ha,ru~ l<J'k_li.ihn7 l~~ ~kl"lt k'e' d~U1'I'f!l!nj:ad'i petith!r.aal1;ktl?~ Tetapi ,s.; l~e!UrlciIh~rn.~i3 dClC'ulk.datn menatap .Ani .Jeng!'llli mataayal yang sOOilil, Aliiln pliIlll 1Ili'i!i!ri}!'il:d.ni m.lilwo) di .. Intl!enginginhm ke!in.::i ~tu leibiht daJrl hewat'! lain yang ada dJi toro, Ani pUr! me!tgh:;nif1,Pfri !)emillk tom dillrn memb€li~i ~'Ii~ci serta $(!IDUa 1~~bWl~yl1~IFl'lJnty~ lTleIn.guMIl,ya, f,erlllilik.to~ I'm~riIlOOritilhuAni~~im.arta' car ... 1iI"!@I'IgUM ~elil1d dan Iirl~l.ambaik_atl! tang;<lfl :;a,n /!\in'] 'di!!i11 Qran9~uati'!Y<I l!li!eni!i"lQ,gD'!k.an tdk.o" Se~r.lilng A.ni IPllJnya hflWOiFl pel'ihilr.!i.ill"
Ir!!.l!'li'!'1~~Y

2" 3..

Sesaat temudranl, d~.amei.lihat seek.or ltel~nc:i!)IlJti'l'i".Ail'lli be'rl.dIFly.ll ~da kelint)l i~iU., M~~~ ~

~i;:rta!l l'ambahan El~cillra~:al'! Iba9~iman<lta:r~ .Aniirn~nglJrI,I~tiap .~~l!1i~l~~~ll:!gl b dibuat oleih amJk'<1Jl1olkde,mgalill' alat pere[(:am.

1~r~ibl,lt

e ~,mt re~m~ r:!W<l'ra b!!i1<1t,lII,g

Yil~9

B'UlCu Ter1kait
£mm~'£ Pet oleh [la;yid McPhali~ rn A'Ws~~oll'!1 }(lu Gil@hIH~,C1~Vi!lleIrn V

29
Copyriphted materia

3+
Akti~ittI~iinil al(;a:n memball1tYI al1'~ik~nitk
Yrlitl:!k

rmE"'9tUlial h~bih.~auh ge!ile~a~~ yang Ilemll'l,tilli<l dan me~g.ajafkal'i

pada rm.er·e~_a ~;a<5a:wka 6A.a1Si!la:t membarMtJ: orang: I'aln. Bahan )!\angDibuWhkan I<as.:e:t at1i!lJvideo m~~ik

Kue
Serioot Apa yang Harus Dilal(u'kan L HubIJn9IJ ruman 10til1,PO' ~tEmpat dan buatlalh rencana ilJn~!.Jk:rnenglajak. anak~na&. beiftunjur.g ~5€Ia!ma 30 Imetrit 2, cAji!l~Jaln an~k~nj!ro:: bebe'a!p~ Ilagu ("ll(il~ih' II'billl"I[S.M, lMocM!'ll <!!t.aUI "A_mb!lkan Bulan" [A,[ Mahl"iiltlidll akan
S<llilgat meli"lglhtbur),

3,

4L 5.
(t

7.

8l2ntahuk.an iP~da ,m.ak ....n.ak me:n:gelliai apal ')tang OIik.an mere:ka, iihal: cSi rillimah jompo" ~at~~1I1!l1 b.ahwal b~ber'~,1#l !d<'l~r p;-J1ghl,m~nygml)lfigkin 5u~h ~id'.;!k lbi~ 1i1l!ll:I1~@"g!iilf<:lt~llI melih~,t de-.rIgan biilik laJ]ii, dClIlli' m~,JI"!g~jn aru~ d~d'Lik dil ~ur~ roda. 11l't~FI'~kal"l! h olMk.aruak b.ahwao'rang<l~ang ,en pantl jornpo dulillf'l,yaaMko;Ir.:~k ]lJga, ian<lm~n f!'l~ p@irsahatN;i,taf1,. $~n'lYuFl'llalii. (Jilin ke-nO!ili'lgatoilmIi. OJ hari kiUf'IJ~urngar!i,. liIilimlUll'oln anail::'~Jla~k memooat gambar at au kart1J1 'ucapliln u.ntuk di'berif(ao Ipadlil~ ..n ba ru Imer,eiGl. Oi rl)llman pm;P(l, Imi'!l~'~h ~11(tk~fl~k li!lenyiin,yjSi@l~m~ 1'5 11iQ@l'!it d~1iiiItI~~p\lf~ iP@nghUli'li rumah~p() 1I.I1tuk.ik!lJt 1"Ii'oeRy<i nyL Jl>joli;; ,~na:~-anak Il1iIembagil~OlInkaft;U dan gamoomy<t_ 'ir!lJg,liSl(afi5atUI ataiu b\l:Derapa, an.ak.'illnWk. membagika~ :~ue di!ltl tii.l.WI IP~da P<lfOl pe~g'h!lmi (~ebai'kfl1i"a tan:rak:'-lini ;!!lOih dahulul IP~ulltalilgaln makanan yang rr.lJng~ili1 i1da).

Kegj:au.n TambaMn
Se'tel~hi ke'rnbali [(e, b!r\Oi.s, b<ih\Oi",IOilh. lk:ilJltljlJl'liganl tadi" 1I!a¥k<inl m@,ffiig@lh~i IMII ii~ti'FJ1ewii apal yaf\9aKanl m@ore:i::a lalkluik.an IPa.tla ~,ur!j!Jingaf! lootitaJtnyo1. m:rn:an~kan k;;mjurtg!lil'il boerikli.i~nya t1aya, s.ualrlk~a!!1' dl hilri lain ~eiaitlnar~ IRi3ya Na:tll1i at .. u IduJ Fitli. bre!mO! pedl<ll haMl!!ri itl.! blasa nya I'L.Im~ih wmpD i;Jol!l(yak lm!l;lneri'm!<:I l(;ulilj~lilgan danl

:sering t'erl~pa'kalill di Ih:a~f,t:iJ:auij~el<!in ~ .. mi ra,ya) ..

Oal'am .a'ktNiMs ~nl ,i3lna~-.aook:ak,m meooapa.t basempa~:anl \Jlliltliilk menirl9lKatki!n f,;em~lil'lpl#'1n llllIi!nghi1itlril91 da'ri bE!11a,~<ir menge-ilai hIl!inlfuk: darn Wilma"

k.emllim,p~:3rl' motor.(k ~1L!s.".

Bah~nyang
Ampl~'$ l.em C.it pastllf

Dibuiuhkan

Segje!iflP"it d<!ilil!~i,tig .. y~,ng dlip(lttlng ,dari papal'll lta'~ilJ

Ky.ls
SelotilP k..E!rrt1is

Apa yang Ha "Us Dil~k,uka:!'I,
1,. Poron9i lpap;ai"iImenj~i beri~ul!::-be:n1I:uk ert'i~t d!llros.egHi~, II[!IiJMi:ionJtQh rumeh untuk. citJlJf!juUan, pa.:dl'l segi ariak~r1'~k_ 2,. Minta a!1aIN!i'lIa~mengiN'Il!piM po:(Q!I'Ig!a~tJ:m:gallli LJYUI i~ll. 13. R~k<ltl"llIl d~ndungl rurnah darla:l:aplil'i:a, 4,. la.rli!bah~an Sfilol,ip ~rIli!~ 'lJnt!lJk pintllJl dan jendeiarlya.

30
Copyriphted materia'

~.
6.
,.

C~Jl il!,t~p 1~lI.!rrnli!l'iI1lY~', 6i:~f~n '~nlI'i!9,
C~,~ dirlQnngl
~,,(1'Fl~~

1~f'l:)o;Ihrl¥i;l.

I~!II,JI;l:ii!l~1i11 ~~",ing., l

~~I'Qtip" ~t Bolen, tam!ba~kanl1lomor
Salilglm

Irurrnan.,

Kegflautl i'ambaha,n, sebueh IrJ1:Q~~rlo~a.!'1l p-emuk~m'ilfl def1g;~n r'l.!mah·rum~h Y(l!:1g1 :;ygigih dibl,llat Bu",,'!:bilng,l.mall'll !a:in (geiFeja/ mElsjid,ooI<ol'ah, ~n~r permildam kebaiCara'r:!. Io;a~u:or po~i$i, di~!1!'ai~!ain).. T'eimp.;!.~n b~119~rl~n.bal1glJlnallll t~~M1by~ ,gi~f!il!r~ m~nyy~'!.!1'1 ~[QI<, G~~hli1· r~~h,r!!J!lfi!~~. Y~1'!9 di'rJ1l,l1at 1:1I~Il::.. nak~9a'i ~ . ,al'at bela]ar 1']rn!l!li1Ig:e'!1~! i:ll.am~~r~lil1!:lh fIlI~r~h. lJlliJdfng .il l1gU,sE '~~n Byron Ba~~~m A Hws~ far Hermit (ftib oi!ll'h E.ri:ccarle

B!uku: Te~kait

3+
t(egiaJtan rlrli mengajark"rl affi'lk,~ nark fIfIelilig:e1lalprinsip d<l~r PJO~ petnUiIl !JY,~!lIl' ~!..I'ara:~hlW~ ti,1p or,]lllg nm~!iiIlJ;l!!JfIY~i t!!J ~1,lI~r~,. ~ ba!l1rwa, pemuIIgull'lll $lJ'alfa dilakilJKafi sec:aral fana~?I. b,ahwa pemun9~t<ln, ~~af.al ada:1an (ata~iJa:l!u kelompok mellt'l~biilat.Ii:.ePQtI.!Soao SEC<lra ad'!! .::I.m b.ilnw"" pe!'19h~~u!1'!9"'!'l! ~I,!~J~<! nsrus .o!i~!!JI"lI!<.iln cleh

!~bih,d~ri~~y

~r'li!mgl"

Bahan yang

Dlbutulhkan Ml'prai yangl dig;alnlfiJllig di ~UJd~t irlJangiln
papa!'! ~ep~ta~lllJl Iniilll'ja

Eli~ik 5!UI<I,rayalilg dtbiJat ,dari, '-:afd'U5 ata~

F'ermuh .. C1 Ulf'll'uk lI'!iIenuli~~pe'Hli

Kfayol1l Da fti:lr !'llama ana!i;...aLn'a~d~ ~el'as Ke~tn k~ij]~to, Spidel Ko.tak sepatu den[l:1u'lJtutupoya SI.i:r<'lt. S!lia,ra~r5l cesoaf lii'lltiti!i:: d[gun;akan Stik.er -S~~a Syd~h! Mernjlili'i."jt\~ i:ld~ Alpa y.al.,g
t,

,da!am pe'r'I(:Jhirul'l9a,nr.uara

befsama

HO!I~ IDilakl,lbn

Bi~atl'ahsutat5l)ara mJ;!I'I~glJnal:alnl kerta~ Ii1IJ1i3wtQ ,dengi3ltlc,u'a :mellilggi3imbar seblJc(!lI'Ill«llom yo;lng terd!irll da~i empat. 1!ikiu 1!1magambar Y{lng me!l'lunjylickafl Iktl'giawnl wakW IUiilng yang dis.u~~ii (IT!is:a~I'li~a~ Imembaca: S'l!ifl!bar Ibl[jh~ oo,fn'!ain aii tlrrNih:9<lmbar <i,yolililari~ ib~~al'an.ja'l<iril deilgahl ~Ili ~lliliai1lalil; g:amMr bl!'l!<I't,mgl •. d~1"!1'8irrl'afn), Buatf,all'l sebu8h II~ng'ka~ai!'11d~ s<llmping tiialP ,galmbi!r, G~ndlaka,n w~at. S;U1!!ra ijJlntuk

2, 3.
4, S

s.emu?I m.lJlrid,.I~bihlhlll u.MlIk ..:aCarng~l'I. P'erbes:<lJr ~u~,'aJt :S~<lr'al eli Ipa,pa!l"lWI!is "'ta·l.!sel!emb.u' l-eJ1!a:o Ibes:ar'..~a~ 'bi,sadi!ihat semuaa,nak, Len:gk.a;pii billik suata (h~l'1giiln rlil!mylis danl b~~on" ,;il~~ 8:l:Jat I«:Itat :su,,;ra dengai'll ,ca,ra mE!nmooalt II~bang padi3!~utup ikotak: ~E!p:ilt~.,. Tamil di, tempat IP~mU1ligutaTl
'suara. 1(l;~ol~l h ..

6, 7, 6, 9.

d1~:rti1t' .. :s.eml.!i!IMak'~Iii!~k d~ ~'EI;n l.ifltul:l::memO!i.iat wna~ pemilih. f1Jrrn IDi w<llth.!pemirihan, IkuiTlpiJlkan ,an1lk,anak: dalilm lingkarafl dan jelaskal1i :~ Ipeiillg,arnbllarnJ,suar.a, Jdiil$~n 11l:!~llg~lil!ar 5urat Sll~lr.a, dan pililil!an'FJiil~h(lrm Yi:ll'1gada, . IPa:nggil iHlOltk m~ljl"l s..tu ~r ~~tu dan, baml;l ciia men.and ..~ n.amal:l~" pada d1a,ftar poemi!Lh, IB'ia~kand!i~ memii5uki Ibi!!k.fiiJdrad'allJ memlb~at. han,ya ~tu Ipiilihan 'delil~Jl ~~ra m~,(IH'I.;IU Ilrr.g~ro;lt!' di sam:ping g~rn~r yang dlipil'ihnY','Le~i<l!;il W,1!<.t\l l~m1Ii~~r)1 detlk peir p!lirr!fllh, 3!O' ~O. M~!'lIt<!"rl!<!k-af!ak 'l.!!1tuk"mema5'U~a!l'l SiJra,t:Sliara ~e lkotak: S!lJlara,Be~ikans:ti~r ":A:ku $1,Io[I<lim Memilliht ji'k~ adia. 111, Bii~rrkOlIili Olfla!(.cam'k, mengu'l,mgj p"OIles: !nlIi I<ingga Slemua mendap.at 9l1i~i1iiiil. llualliilli'l dual lbrlilkrlliillr<i jikii. IITliLJna A!mla oanyak, 311
Copyr'ghted materia

12, pi'lihl.;ilh ~atl,J ~~"y d~"ill~a" \.!Ii)tuk mel'luliS1kal'il1 ha~11 pem]tlJit!uli1gao ~1J'ar[l 1(~ablJil'l~~. Merek_<l ~memha{Ql;a:i1I~ :pilliihahyarligl s.u:dam cjbl1,a,t Ipaca :$L.milt S~ilr<ll dan Arldil m~m~~ tiill'lda p;:lO\!l ~l.l!ril~ :SJl,I~nlversibc~lr yang s~.d":h diSii~p:k,m" jl~_a<lda SlJrat SI!.i<lrEi ya 1'19memp:ljli'ly.l~ dua pi:lihaln, Andl3l bl:sa IITn~mbuaIFJ;g!fl,ya. ~;l~. nk.~~~L.!!.':l' ~~~~ ~L.Jd1l'hd!~!~i.!r!9'" i~lik·alFiL<ll1Lak"<lncak m~ta'kal'l b aKIY.,.itas Flrtani:l ya1f1;g!paling baffyak ,dipi!~h darn m~laksanilka:I1II"ya. Kegililltanl l'ambaihan IKUl'lj'!.!lilLgfi suaraS\llng.guharrt. cAdakan, kunjong:afi k~ :k~nto~' QF'R{DPRD atsu b.a~ai rota,ji:ka, mUi'igkif'i. Adaikali'l, bi!lk pem'l,lllligl,.ltan $i.JarQI untl,llk h~j.hgll Il;ti!i'i. misaloya juclull bLi~Jl!iilPi'll Y~!l9 abn dibi1lJciI.

Baha",~i!ln9Dibutul1kafil K<!rt~ I,l>cap.m beika~ 1(@f1~~. t~li$ p~ijh polo~ Ampbp, sal~iJ per anak Plrolln9kQ.~'~I[Jper ,011i1~1(

ApiILyang
.2.

lHaLlrus Dilable'n 11. Upat~h ker~g~ t1Jli:s, ~ehrl1lg~ blsa dirng~I.llI\i~,'m dhgarJ' r.alp~k~ dalolm oilml)lop.
U~<lp;!lfl

I?Qrongcloilhga!l1l!bar d~ri hrtYI

bekas •

Biica~,a'kanmerng;e,nal eara Qrang berkomuni'kasi melalu!i 'I,Ir.at IKatakao pad .. ,iilli1<li!;·.mak bahwa I;r.e;rek.a, alkan f!lie~buat. k~rt\! 'v..!c:apa!ill~rllilJlk af!9gQ~1 ~~Juarga rnLll~~' di rli,lm~lt\Jdglf'lm~ngilrii1'li~fUlI~~ m~I~~'>lli po:s.. 3. M~nta anak:·arnk m~miillh Igamoar )\<ll1Igl ffi@rol'l:ka Stikau dankartul pes btillas Urltu'k dit~mIP~lkari oi Ibacgia1ril t~ngli3h kert~~ yo!lng te.rlipi3l1. Bialrka.n lem benar:benaf kerilFlg" 4. K~tahn IP<'!da:<lil'i!ak..aoa~~ ulrrtL.ik Imel!'!gh~!:s. kar'!.u mereka d'engSin kra~l;l<rl,~t;lil,l sp:idbll dian men1i3 mb,ahkaLi11 ~all:a-ltalt.a UC<lpan nrIemekai sendirk Anda m:iJrmgkin harl.lS mEmbafi~iij Olna,k.-<!nat yang ma~n1i ~IL 5. Mtntal'ah gnaK.;;Lollliak: ment.lllsika nalamlilll: liXld<;l,am,pl'op' (t;lu nClkan Itl!iHni3ialng~rn:a k.elua~9a, yMQ a:ittJ~u}ait:LY ba'rltliil mE!rek~ meruJ!iskar:m'i"a.~ek~~k.LrI iI:@rarihan dan, pen~ill9nya m~uli5ik::1Illi [I1:am:3!t ~lrIg kmg'blpd!tl11 y benar. 6. Bertk a li1, ti~;p ·<!Ili~~ satLW P~i,ll!lf9ko U!HII,lK dlt~rI1iPfl'lkilri Ipada po:isi y.illllg OOr>.3J di sl!ldula;mplop .. 7.. JlJI1I~k"~Jna~ harus melilli<l$lkt:i3ln ~~aftUi'il!j'aIke d<llam .amplop dan meliiLutupu:r'J'~a:" 8. ,~~k semua ,~,m~k b!!'~a!.lll'l Ik~ k::ot"akpo;s.te;rd~ht d"!i'il bla~k~!ii m~~~ko;Ll m~mlil,s~kl(an :5~nd!iri su!rat LiiL'U~lrek,t lKegi~atan T'ambaharn Mint!a .mOlK:<lr:lOlk Ime!irlbirw'l k.i:tlrtunya '~mbali k@~kOl<ln, :S!l:t€!~iiLtl ntrltlfliE!'tirnallry<l rumeh, DJ~bl.J!5~ka"'terttO!~gl bagaimanaSiJrall: itu s<llmplli te t:uma.h. Oili,kaliL mtJ~ah k<lti1t.crpos. di dalam ke~"s (per<!lbOitfll!<l da;p<tt :t~~d1r1d~ril meja.tiiifiooiClgan, call kotak kolKlu~ ,cen.g~lti) I~Ubafl9 pipth di ~mpfri!g}. ~Iil pe.os..il, gamibar tempel untek praln;gko. ampbp, I~rt.a;s. dan II'aiLfni,lain. Aturlall:n rern~.ana ~1lli!'!]Ii!!1>Qg,(IrL f,;e, ~rn~~ ~o~~ird'eli'!1;.

a~

IB~kI,l)T~~bit ~e.re's My81iJiflkiel dl'eh
A l.eHerm
.Amy

Aill!'la,

'OI~n

Ezl'.a;

Didk'SQ:rI Ja.cik !l<iea:l'S

Copyriphted materia'

Baha~ yang DibU1~hb"
Kotak sepa,t;u

~r;jroiil Si:ibti,p
~rt<lS pr~karva atsu b:!nas hOG

Apa,y.a,ng
1. 23. 4_

IHaTWs Dilak.ukaln
~'I:;~!l'pOl,tu

M~t1i~~1 an~'k"~,mli~: ulirtllik membll'W~

d,uli

rum<lhL

S.

pf<l~k~ry~,~tat,l ~~t!Q~ ~MQ. Bantu afla'bi3111I<1!1t mengihias dafiJ merat'!ca!\'g k.otlk!lW1l. T~liSkan f1illmij ".l!1~k ~.ngiJtml JI~la~ IP~d<'l kmak, [)etetkan ikota:k di JlJ1Ii1IgikeI,,:I., Min~a anak,..ana~ meogg,ulWakar!lil!{a g~amb>;ir ..ta:u hadi<l'hl ,deng~TlI 'le111'i1.rn.terrMlin,rnyll,

B.}gi~nl

t@r~s

U!i1tulk, 5'!!l!ng mfllrlgirim lpesan •. foto"

Kegi'.alta1n T(illmbahan B~iffikan ttontaflg komunikatll. Ja:sa pas, dian ,allam'at GUil'ila~~an, :pe'lal ~ndO\n~~ Stlt<lt ke Iheraoot yang tinggal dli, ko::a, I~inl,

IL!!"ItllJk

me!'errncanakan peliilQirima,i'!

Pak

PO,,(

A1ia~o.ana!k belaljar rllengel1ii!ll in~orm<lSr p:nlbadi {n3 mol dan ala i'III<Jt} sann'tiil 'belaiar te~tiilln9 'P'a~IPos)'Cii1l91 berti.Jg'olS d~ da€l'iilf~ temp.i:l't tfng911~n'f"'.

Amptop Klrayorl
~fi$m

B.!tlhali!l ~ng Ilibutl,lhki!l'il rrutl!lo

Guntifig KertM Prakl!lry.a A!pa y.alng Marus lIJililikukan t. Et[caH~~_anl dJe.f1gam <m'ilk~'nak JlOO,nge~Mu pemm Hlkang P0:5., ~ela~~.aLf11Ibahwa ~ila, mengiflimk"iIiI'SiLm~it. kartu dan i'llfmmll5!illip;;lp!"1[l ya-I'lig IX'-nting dall~lnm'Uil1lplqp' ,dan b.ah-wal Ililrna dan a~rna~ I(inomof rrllJlll8h., I<l~,Hl, ~_ota. IPliOpin~l dill"!' kode pm,),di depan amprop a~:an membarntul P:ai< fos meoe:miliikan rumah; j,;~la, il"errg<ll'iltlLJllgb!lill<lllillpUan a'flak. dlallam ~::dom pa:k,g:uru !"lltJil'lig:k!r-. dap.il~ m~,rnb.!!l'ltu tiap arnlk m@r!t)liskiln 811'amal p.<iOa .anilpilop_ 2, Bi~QIIa'ham:pIQ,pitlJ [lJnt~k mefnCU<lt beo~uk rumah, IBi!1!rkiln anak-an~k !net1lempeikao amplopnyal (rLlmalhJ
pada t:efta~ k_;ilfl:O~,

3<1.

Aj,~k ..n(l"'.;Ilil~k mem;le!~()f::l''''! ~1'Ii'!p!o~ mer'!lih ~~r mi'r!p d'ell9~n ~lo!ffi.Ilh merek~.dall'! Ihiasl ~e\~i!i'ng ,ampl'op agd,!f mirip' deng[ltli halam<!n rlJlm.ah mer~ka. IKlJlmpllJl~.{In~~l)\~ Im~rek~" ;a;:;ak, d!iln bi,alr~f1 .anaik rn!1ngen\il1Ii i:!11i!mOj~ Imer,e:kas:.aat ,Anca m.emC-ac;a1!;;armya,

33
Copyriphted materia

11.-

-• I~rm:lln
M~iI:-.1lni:lk t'!1.?la}i;!r lrTl!endntai bL!~;L!dan, menja,gOl'f"l'iC! perpilJ:5t<1~an, d.a!i'ii pel<i!l"anan y.lln,g ditfiil!\i'ilrLan, dengl3n

oo:it. Mer,g\;a

iwu~nlulmb!Jnkan

I'1Illnat OO~I~,

Bahan Yolli1lgDlbutuhkan
i

T!ga ~k

~il

UI1i~iJk mil'lrlfn'jimpanl

Ikattl:.l p€!IFpl.llstfll.::iJli'l1l

[KartJi,11p;!rp~st~k:aan )'a119 t~,i;lf~!lIt ~~t~$ IP~<1l!<!r)'''' t~" W,H!'!4l,S~tU !Jntu!o:: tialp anak d~~i M'eja, p!,:l~tOl!k~a;~arl Eleiril9<lm bukUl IUnt!Jlk dlpirnJ~Im. d'.J;!IIl~'lI1i1 blthU l'05,Hl ®, di bag!<!<i d~l<!m Sllmpull bi.JkJlI Sl:ei'!'!,pe~ dOlin b.af!ta!lantUlitOJI

~ertll!~ walka rl'lll.

Apa yang HaruiS ,DilalCukan 1. iflra:!]~ pa!P<!r1 pef!oumumalill d.e:ng<lifl sa,mpul bulf.JiJ, baik. yang 's'Ulrligg!lJhan maueun yang {~iblll,fJt lInak·">1lIF);ik~. 2" (3!i~~~an, ill1iCJ'k,oQ!Im~1l'I1Ieno\lmai p@fllll~tak:a'an 1rI'!@r>eka. Warfiai :spaoo!i.lk b2n~'lilil!;an I!'~ama pe(p!J~taR.a'arl dan, l ga~tl!,jng d'i atas: pJn,h.! maslI!'::. 3. IJYr!glk!!'!I~ ti9~ ,kot~k k@-{;ilde!l!gan [~efta£ pragrya {kutlirng. bini" dan hijau). 4. Si!CJIP~nl ikarrtu petpu5t:lkcJan dengan w,Ulla kWlll'iliilg, biru ,dan, ihljiilul dalrl!telll!peI~Ii1' lcermf> PosH! ® ,d. ba.gtolll'l d"~f!ili Wku yaln;!) a;kanl di,plnjamkan. S_ At~rl~n OOI~'U o~ng~qn .~ni'lt~~n p@fiPll~t~~:!!n y;iJng men~~k.
6. 7. BU'atJ<llfntJgil! papan tan.d[l; f'€irptJlitakaail'l Bub~, Pt!,rpu~ka<llfl 'TlJtup" daa K!~.mhi!lik;;Jrii BIiJ'I::!,JIdi S~rl!n, fC!i}~r.;g d'l
.(!!1!'Ia~"

8. 9,

l~rn!)a,lJ~,Q1 mI:lSling'mOlSiing. Bat[l~i jlLlmlCll1amJilK yangd~.t:an9 ~ perpusta~~n de~g.;ln Im~ng,9!J!l}[J~kn kartllJl p'i!rrgu.~tilk;:lg!il ... IBigr~11 ... yarn!)1 Im~meg.1I'I9kart~ kl!!ning masl,ik tert~bih d~fnJi~u, kemUiclia['ll biry,. dan terakliilir hija1u. I'lml!afis.eorang p1JiS,t:alilwilrndlan ~o.farJ9 a~j,st~n ualiJk olJchlk d i belak~n9i m~~. IPir.h~~~t~1 ~Ilf!,p .. t ~!i"!lt\!k; pengem:ba1IiaJ_f'lbt!};M,.

~O. IBicarl::an PtJ...ta~',·r.J:f1J mf!rrn~ti ~t!l:mpE!1 pada bYku darnJ, t:cal1iJ mmk an.a~..an!OJk. 1'1. IBWik~ yang dikeliTlba:l~kan a~!1 disu~"-In~mban Le dalam rak oleh .<l5i .. t.en.

Kegiatan T:ambaha n
E',ilihlan, saJtu hari dimaLl'liltlfliabanak ,Cilpa1 m.8'moo.w<I buku h!SUlkaill1:l1)ol~. dla.ri rumah, B!lJatJ~lh burk!lJ miJik b€r5~Hn~at~1!l m.iliLpl,iOrQr<lng,m m~ng9ullak~I1'1I ptlt(lng:an ksrtas, Bllatlah S;3lmpl,ll 1l:a1~IfIl;Jn d@F,J1Ifl l,i!rltuk 'b!J'k~1 Ikhayala,n at!lU boUku lkRsu:k.dia,l'!!.

J

B,ukI!llTerkait. a~ th~ Ubl;Jq'

dlflhArnn~

R~~kViffllll

34
Copyriphted materia'

Arn8k·!ln'lak ak~1'l! mC'nmba!'19~n l~alil'1pu~!iI blrjalan· ilni,

!i!'\'eil'\dengllrikan, d!a,1'lmowrr;il<; hll,l~ dengall ilatihliln'"(leng',1r dan

Bahan yang Di.bunhltan Karrtolil' '~~ba'r, ,3:$ X. 50 em, selembarulilltiiik~j'ap

anak PowngiH'l kert~;s,d1a~~mberarneka raCJam ben~ut;. siap:hr!c~hp Iber;;!gem bagi ti<:lp' <:Inak Lernl BUKU 8'/OcJ: ('i;~yoleh Robert lol,jlls Stl2'llEflSOI'l a,l:aU! bul!:;ula!!i'i tE<rU&rTtg bar1!QiJna.nJOO!figL!~~n' di d'alam kota

,Apa yang Ha:ru!ii Dllalic:.ukan
] 2.
3.,

4.

S.

e,

P~ihl~h kertas d~l~ m bebe,rapa wa rna, dan '!;iu:rning[~h m@'1~ii!dii bentuk Iblok bd ~lJlnalil. di~~il :>@"1t~r1ll3 dat! I:Ikuran bl\cillt sesl,mggl!innya., S!o1pbn ~rtas. b@o,rn~~Ml@{r'i~uk [~m di ~r,~a, kt!;~i:I. darn Bacakal'l rblllkll padal an.ak.-aIFllalk., eah~sl'i,lh cce!!i!ti!flya dengan ,!l.rnlli'~""I'l"'".a~~kIm£;l;Jekol, ulilwk Iin@Mipt.lk:.an ~ota m~reka~d[ri. T:any.alGarn apa m~J~a· IP~mah liTIeID'b~at. I~ma ,den.ga n baI:6i{f,at'Oi::: Ikayu ,dl:in kataikal!l pad'a, mereka, MTIw,a :se!kilrang mere~, iik-an ~m~rnbalillgunM d~ng;;l[1 b;!lokc-bak'l"r:: keli'HI5- dian Ilem, il'uln,jllJklrno calf<1 mefl9~lt.a!"l ~ed1kit lem pada, Ibagi'an lbelak:ang ~I"!tuk dar! lmet1empeikanmly<l pada !(erlin, lan.~!lJtkalnl ;melilemp~i ben~lJkioonJtlJk ur'itU~ membe.lllul!:; bang,ul!il'u:iI,. Sara.nM"J ~a anak"an<lil:. ulii!tuk
iTlBmbLla1 u~tana"

sekolah.

n.ufrNl". tem.pat

ibadah" dan tok~tdkCI,

Kegi8,wnTambahan
DirikallJ s-;,ooah !rota dll'ngan mj)liilatil gambar ano!ik.-amk.

Bahan yang Dlibutuhk,an 18;erba,gali p.etriakipe;rfi<lk: ropJe~, b!.fku, b~I;[J;" iterang, bing-bi', antill9COi!:l'tirlg. kQ~k mfj'S~l; bmill'fa .bomJang llidiUlgllmai.narn
M@sitL k~r

Apa yang Hams Dilalk,IjJkan
1 IP.ergila'hlb tO~1 pemat;.p!ml.ik: OItau ·tfIko 'b<lli'il1rt9 :;mtiik. UTltl,llk: menull;, bi!nJng~ba,rillng~eik9L , 2,. lKull!ip,dk_OIfI atau m1r:it:.10r.angl tuOl, !'I'!elii!gi~,im;k,m ootol rJlar.ll~, MUP ~opIer., tmup bot.ol, lke;rang, dal\l !ain,.· lain,s(!mlng91.l1 ~eb~I'um Kegl~ita:n. ], lii.'!~a:lalmbaraii'lg,harafilgl di atil~ ~i1 :S@d.f!f'Ilik:ianl agar tl1!'.tlillarl: ifIlIPlflarik" 4, M~!iIt~lah anak~l\ak menjual baran9-ba,~ang ~ksinya ,dengaFil ifncfill,ggiJlfI<lkaIFi mesin kaiSlr d.an Illiillillg mainan,

Kegfatan Tambahan
Ktln,turngi toko baraliilgllill[ll!ik. Und<lliilglan~~~~ngl~119 ~d!1;bin.ya. mll!l1;go'~k_$i.~!i'$~~tl.Jl dan 1iTI~lIlt~I'a~ 1'l!'1<!!'Mmerkarl' di<l

35
Copyriphted materia

Bahan,~ar!9IlibubJJhkan
l3!u!liga Ipl'iils~ik. bung:ilI kciin atal!J bung.a :il!lingguhan Me:>irJi kasi~' UIOllngl ma!JrlIan T€I!;!tpOll

Ken:a:~
Pe!l~i~
Cell':lmek.

!<E:r~~~i$1.lI !J I1iW~ liI1e!ll'li~ntg~l.lI~ ill:altaiag i~nis biJn.g[i
Ka:leng j,tiS ur'1t!lJk pot bl.m9~1 Mej~ pa nj:l'ill'ig ~e15nggi ~i'i!i1ik

'k~r~:ng~n b~ngl~

Po~t{!r 'be~ilmbar
Kallelil~

bunga

PEC'ly~ram '~<ln<lm,arl

Apaly,ang Har:us D:nakulkan 11. AJa~ ,ora1ng tuaJ d.m tEl'katw<fh!ITlg,L!~ atas,
2. Siapk.an barang~ba:rafi9dj t:emp,at

ikiiii~. SEl'~'to!; e~r1ibO!'Wa I.J<eboerapa oor~!'lY m ')'\1III1g1sudat-1 ,dipilih iJallam rI..ii3i1'ligafil.

yan:.g

~er!£ifaJ(Main Idanar

di

3. Bacaf!;DTl ,c:e~ita~er!t~.ng Iburlgal ~aait lbe~ku mpul. ~_S~la'tn b@rl:umplLIl dtml s~b'dah AlntJa I'ill.l~tl'lbo"icabuku
be,rl'€ma

'5. 6.

b~rm:ilir'ii OOrii~kt. [pri alt.1~ lillii(lm'IJaCil .sa,jil'~. yaru.Ji Ibunga, c.eritak.anlen!<lng lO~i& bunga .. Maskan IbaliiwOII tJr,;Ji'iig m~m~~ lb!l.m.g<l uatuk Mlrb.agal ~~perl'llOln, 5'epertii !lJla,Fiigltlnurl, untlilkOJilFiigl yang sed<l"g ':Hlkfrt, ~r(l!ikah,mata.u WlIar1!91 tahul'lI perkawlnail'l. M1rl~~lah iim'il'kc~rl!~k1ITll~r1!g~gb:;iebLJ~hwko bYiil9~I"pur~·pyr~t lengk.;.p d'~n p4ffii)rniik. ~~,w~~. pelilliilg:gOln, bahkan Ipeng:an1ar pe;sanan!
u

~giO!,tan

'lafnbaha!'11

D~ng'il n 1fIi@1199ILiil<ibill biilil:lili,baihia rTl:f'i1r1l91Sflim<i, ~ialpkan t:ama n fiiiu:~nafi~mJ_aLfi IbUi'i;g<'l ~_<!urn'i!ta'L!p~~~M" <

samrigti3!ngan

'lIMuk

oo!'bllYUIIi'ii

bu !'l~aaen90i!'1l men99iJi'I<iloil'l ~,tim'Q'M;n lIi1t~~ 9~,rQb~k do~cr~ pla:s'tik •. SepQlong ~Iari'£l l'Jfi~b~ (h~!li9',ansemp,,()it;}t'iny~, dan topi: ,~erallT1ii ,taUI [pe'lilndur'lig~ina.r m!l!tahari. "

Bukl.! Tiet:k_aH:
:rM R~~5'OfJfora FiOWf!foleilili RJlI~h If,!;eiller is « flo..wJi clef) Jennifer \tV, Day SM fuJ:: ,BeJajaf' Saim: 7l.:1mbu.lJa.n'~d.ui Pellerbfrt ,Erl.angg:al
~t

36
Copyr'ghted rneleria'

Baha n
e!!t~n9

Y.iU':l9

ponqfl f!1!,Mi at"~' PQ,tong:~n
ik-eiPO!!labes.alr

OJbllrtyhbn

k"a';'UI,

Palk~ d1engan

P.i!!u !kedl

Apa yang Hiaros IDilak!ufc3n
t 2., P~rliha~b;lmi od!~, alnahaMk o loagaimairna m,emaklJl d~l1igafl caFa YOImg aLmal!'!. Bietikan Ipada'~ld:p anak :5E!~l:a1k lteci'l p.aktll, sebuah p<li1~d~ns:e[pOtong k.a~I,I,
A~<l~il

rmler,eb baEk:~b~i~L

ICIeg;iatan Talmbalimn,
l3iaJrl'll:1l ~"<lk.'afiJilk membu.ail; po~, ekingil"' m@!lIg.1lijkalili kJlr~tgctl;lng yi3lifl1g tE1lah 'mereJk<lpal~iJpada 1ka~il.JI, atau belnang bl1'tw.una
p.a.dal IPOIKlJ.iP<I'kUI

Ainaik,';Clliliaikak<ll1l memanarrl'i prin.sip d'a~r proSi5 poBlnrlllr'l91utal1l, S!l.iar,a" dan meirn~mMn k:ecakap.an m .. ~em<ltikal ~epetrlj !'lfi:e:rl~hltl!fH9, reblh dialri <JJtau I~ur,u19 dari, serta pen'lblllan!!'l!to\lou1<!si

B:ahan yaliilgl DibUittilh lean
Jleruk
,Apel

Angglur ~l:;ang, fitir Bal\jk k1'.lli"LI k.ecill S pilj{)il

{S<l~ill

UJmiJ~, tia p a,na.~}

K<i!rrorn be~~lr· blJ!al $e,per~i bt;:rnl,lll glr<l,~ill Ib~!iill!'lg

Apay.ang

, _Tynj!1Jk;~fI 2.

3.
4.

IP~d.. ",Ifl!~~"-'lnak llinru" pilih1<li~ ~~~,r. ~Jit!lI~~1il! tli1.rrtiil,ng pro:>e.!S f)eml,lf!gl,,!t~!ill ~~~Ir<'!, dian ·d<lI1' pe Frlib~ri,mS!lJlOiral" Ber,ikarl~~I.!~h b<l~okpsdatiap 'U'1'a'k, MJi nltal al'i_ilk,i;j,nalk !.il'itllill rTIeMmi:iM"-an Ibal'dk eli bEllo;!htlg' Ibii,J(lMll,I:~ha:r1! ke$1"lka~fI m~~ (,}n~k-.1lII'l~~ :!'ie~a.tal beF't:UIn"i,pU~), IPe-mi'lrhOl!nSEI~i" t;iln!:{.dikiln,Mhrapa ,o:ran9 lI'!ll'lg memilih ~.. ngl lpa'iingi b~~t,I~Qdli~jit, dipilirn?~ j)1!nuk:7Ape\1',1' '~hi,tI,ir1!g, jllllmlolh SllIara,}

IHam!O Dilal!u.!lkaln

m'iJar,sJrUh bafok
Set~lan
~Ipa

"Bllan

Kegimli'l18,mba'hcull
Siapk_anl graflik, I-!ftlJ!rlgllan"lIdlra mdisl:rng'm<lslrngl j'jr.ak,cmk, IPang:gi'l~or<llng~m<llll::IIJ!!lttJ'k majl,l m~amtlii <ilngl;;a IP~rO:l@h<lns@:liol~' bll<th.

ke

d@'Jlllr;J ,d\\ln

Copyr'ghtea

materia

Bermain D._I· k·.'.'. gal''''I.1 ... ·· ..

K.eta

II.

Al'hak--arnfk ,akao be~jl!r ml'~~bU1bn d~ri t;l'ollot lkayu~

berb.ag~aiImacam Ib~rm~L!n;ari ~lmbil memblJ~u lb@roagai macem s~ru~J,Ur s

Bahan yang' Dibuwhkallili
BaldI!; ta)'U

A:pa yang HaiNS
1,

DiblJk.ukan

P'ernatikaml g'amcar ml:a dllt'! didJuSoik:an, merllgemiii ~fb.agaitJipe bangl.ll'!O!1l (toko, mO!II:ka~ pemadOlr:rl keb.ilkar':tn\, s.ekQiah, ~~:m~Iil!. ~n II<lrn~~in}. d 2" Aja~. ana:kc.lflak lberjal'al'Fjal,1!jJ urniJl'; me~~<!t~ilha!t bliIrngvm:m Q! ~_»~<! r:"!'!elFek<! $EmCi!!11. 3, UmlJjk memu'!O!i lI:;~r~tar!1 b<l9i'l~h ,1m~I!;;~I1~1:;rI1~nj~gi ~~I9'I'!1IPQIC, ~r~ng9g.1~~li1I 'e!1llP9t ~t~!!)I lima, i:liIl'~\::_ 4,Bag~klln blok-blok ~tI pad!a, setiap ktlklmpok, S, K~lOlk.an p.ad'a tfa~ ·a,n~k; ba'hwa Imew ;;lh,n l1Ilernoon.g!lJn 1r:iotOii" 6. !Bialr~n ti~p an"k menyebiJ~1ta1l IO[ifnlglJi1ii;ir.l1 yang ~ngLfi fjlfIe~~ki'i bangllii'i" {~apa ,~D1I!k Imiurigf!:lln aka!'1! mecri99i,,!i'iakans.elur~h wald',u yaln;g~ersedi~ 'lu'it.ulk !n~mbaf!g~fI SMU bilngl)lll';!n saJ,.a, !s@mffita.ra yarnS! ~ain dap,a,t fllUl!llI1bl)lat ceilE!r,3 pa.) 7., Mrflltal~t1 a~~">'lnellk. mengilJnjl,mgi sernua lkota 't;!,nS1 sl!d!ai'i di'b~at
I

_1~tar1l 'Tambah.iln
GlJm"~.anl ikottlk ~epat~1 ata~ ber!rnlOJIm-:maCilm ~otak besarr 'yntUk me;r~dptalka nbiln9~·malnl y.<Ill9 DE.oolr,iseMin yang ICia$<! dl1lern~tan dl iko~a. fO:K.U,'I pada scm j~olS ibarng,un,m per mif!9Qu,. B~[Jg!liIn~ll'ba.!lg!.lnO[!,Iil '11i~ d~Jl~t .. berupa ~_ilnlcH' ~,I.d~_o kelom:Orlr;l, bioskop, di;!ll 1111.n~gifl.

Copyriphted materia'

5+
,Aoa'k,-aln",~, eng~kspr~~<1~ d'ir~me~~, ~~,ndjm1,~@~r,g, ~1b,i;i1dan m~lioo1; bdilpa! ~~Uognya pefldapat. rn1erel(a m ,dengafl! moemib\J~,t sa:!if1<!FiI~e;!1!.!!is d,ni Ik;)rya mli:re[!>;iI" Q:r" [r\i me~dO'fQ!fi!glm~rEkii ~.mtylk me-mb<!~<1 d~o b~rpl~ilr ~ec;~r,~ ~fi~i~.

Ba'ha~ YCU:lgl DlbUhhkan
)yr.!!!1~Ibar Kertas
f;'i,JIIp!!\fI

M!esi~ totoik.o;pii M!~i fltik. ~~:a,Al'ld'a berrnak$ud mer;1g;e'tjk,s~ral ka'b<li~~t~

Apayang
1.

Hali1.ll$ IDilakukall1l

.2.
,3.

4. 5" 6,

7, 8"

~rhatLk,m, jilr.a, sel'lilua anak lirn.gfnmenu:!is tleri!a yalng sanna" kegiiatan bef~lompo:kdapat ,d~g!.Jln;k n .. unllLlk iilkti,\liW il'li, Jik:Q H~!p~n::!k ml!imlY!.!rny~i,g<i'lg@~n i:u~fb@dI81,Ce!Ht~'U!:r,s@but dapat di~ul!sk~n~~t!!cara be~ml!~n biib,a,.. • F'erllililatLan :sural Ikabarsu.ng.!)uh(ln lpad!! i!lnalt..anak: dan ba9i<ln~g:iil!tlinyii. $ep~lrti flPmiJ~rg~ ~OO(. ~n1ta Wltama, bel'i!li!~CamFm'acam jenl~ be-rit.a,dan '9amn'bar"9'lmbar ,(Ji d.,ramrn1a. KaMilan lPaafiahak-anak Ibahwa llilI~r'~~fIoisa m€moo.a,l SLlIral!ka'b<'lfjuga,. tempi mereka lhar~s IP~1II1ya cafl,ya~;gaga5<lf'lunt~k mernbuat tJen~a. COiliton iJ.ff~, yang bi5d m~,rell:atUJI[~ a.aaratl meimgf!)ai hew<lIFi peiln..r~""tim olah Irag<l Y~li:IgldiiSUk<l~..,ti1l~J aim"':~ke~\.!kaarL m 'l[lll~ca'h!lieffiual '9(l;9<1~i'I!yafl9 ,dl~emu'k~~n, dlail ~ata~n, pad~ lrnu~r'elh~!)~Iuk fIfiI~~~iberpikir 1f;lrttang '!;~riHII Y~!)£i f!me,~~' hr~t'!9.c~rit~~!1I:aog timo!a.% ragl<!' ~~~an merek"a,tau meinen l!;e$iJKa<lnme:reka... 'I'lIil~lah ~mua, 9i3:ga:S<lnl yang ,d~ki@mukai~n diall katakanl pada 11fI'iIE!lll\ka lnl,tillk. mLllI'ai be~ptkir ti:!rlitang ,ap" y,aTl~ !!'lIf;l:n ~l!wJeka kiltakalnJ, Mer~ka juga haM d,inn.int:a UlrI~U~, embuat giuilba.r sebaQlil~ ilustJri1l~c.eritil" m 18:iarkan m~rnka b~~~ia aalam [~lompOll::"kt!IOnipOtc I~I jib mC)f~ka ingm_ Jib s.e1:l,Imuhl,a!ritas.ud~~, dtdikteta:n. muridJ,iifiUt'Dd darmt Imenc<ifiki:li1! narn,a 1.i:I'UlJks,urat ltaba.r mereika. ,cal!:.;!. ~~miIJa usullan dan adlakall'i P€!!!1l1IliJI'i9l.11tall"i, :!oI,W,;i,!,H1!t~k l'l1ieii'i~ambll tePlUUsan. Sllirat kabar i.tu bisa ditlUlilS MIf'ilSI'<lflI ataul dilllMik darl"dijilld" dengan, ba,r1ItillaI1A~d!a, Il~gliltglh~<lljn.)." SL,lf"~ k;;.b:ar kepada fiellii'lp,anak dan ~r."~h~ di de pan k,'@!ll,...

K'eglatan il'ambahan
AIlda dilp.~n membY~il edi~i S!l.!so'lan, AJ~k para m1H'Ig t~i1l U!1h!1I:: embl'lcamrat. m

1':.ab.a'Fangs\Jdi'l,ndioo:at v

bers.ama ana'k-aJm<l~; l'liJ!e,reka"

Copyriphted materia

Murit:l'Im.urid akan membangul'!!
I'tI!WI1ib:UilIlltemp<rt!MImpah

lkeleril:mpi!an mOl;Qrik dan, petlli!l~am'<lfl a'l.mn perlu!'!ya (Ja,IJr 'ilIllang unh.Jk ,[]iguln,alkan a'i rumah,

,d<!~.HI.dal"!g" samb~

8~h~n yang Diblrtl.lhbn
Kalrton, piolitih t~bal! 23 =~!lQ ~m

e~t 1i?Q~te~,~~!J 5ipiQ~
:~rusll

G,"mUng t~m IKotak I!:alrlO,I'll bekas !lljs.\.i lKi!wat berl'alpi5; p~IMi'l; hltarn ~pan~'!lg
IKoranl

30 em {ata!\l ~eldi:!!~nl diwama,f

mtam)

ilxIk.u

IK~le!il!g lr:Jli!il!uma!il! (~9ajGo:rlloli1 ~rn~h) 1~(lS !(ji'~a Airlda m~mo1Lai e~rt lPQ$t~r) IBoI.d:.oI;31 katurJl (po!ll'1Pom) warli1<! hitanil {tid.ak~ h<!rus) Marta yafl9d'~~lt l~rgil'rak (~iao1l:I'l!l~)

A pal yang rHafiusDilaku6n
t 2'. 3,
4. '5:,. il~h~~I'gll rm~ll:i1!o1i p!!<rlYI1'Y~ d~ur ul'al19 'Oi'l111 bi}tlIwd!sem:ua gil~t berperdiili s.ena, BuaJtJa:h I~bih d"hu~l!contoh, ~!Ba."g"Ba~.g ~j l3,efa~gH8e,r,H1gl[)<)!,Jr rulang~ urI!~Ii,d:; dig!lJntl;k;;tn:5~bag'i;li mod~n, elll~~I.lJh pOI" wa]aln Baflg4Barugl untek d~~pr'~lk. i3nal'i:..alna'k,

6,
7,.

MLiltalah anak-anak membuat .jip~aik~mI w;)janl si, l~ng,..Jl:eing,diart;i;l;s kanon p~Wll. ,Mr~alah anak...anall mrt!nggu.nt1n.g fna~il irpl'ak.an. Jel'a"kalll ba.gaimana. merl:ggw1!<lk:i:ln 91jm~n9 ~rngl ama,l'ii. M[flta!ah meilE~ rnewama:T W<lIIO'lh 8ll.fIQ"Ba!'!9 def!9<!1ilI !!:at ~t1."!'\J! ~$plgQ!. $~ Mr~~I<;!n !lil!!i!r.~!k~ rnl;l~tQn9 ~Wi;it ~rI~pii~ pla!iiiik lI1i,t.a1ihIttf-ga 'bi'larn UfihJk m<l5'ingl,m<lsJngamak:} me,njadi
dU<Il.

8.
9,

Rekatka,n ka:~t dil ~put,u hidiiJfig si Bi!ng'~f!9S!lib"g"il kumb~~·g. MrrIWl;;Iih mi!lielk81 IrTu~motQn9 Iro1I.1k$IJiSu ImenjOKdi dua hagJari<. kur.:.,kira s.e'liiillQ;9~'~s
Slli~iJ.

~ifri! dafu

dOt$,U kcIUl.k,

l3al~k IP'Otongan kotak !i~UUb<!gl!O!Ii"!' b<l},!"il}lifI, bl"l!"tg'Ulhtil'l~OIIf1 Si~pa!lfIj.ang 7,,5 .::m di km'lanl dl[i.n ~ri f.::m.[l,~. 'Ull Mflltdi .a!'ll~ki'ai1lalt mere'kati<anl wa)alh :si Banqr!BlImQI [pan,'! s-IS1'filingl tidak ,~d~ gYl'iitin.ganl. lJagll.;'lnl d~I~f ~l~k kafd'l.!~ itl!Ji ~'kar~f1g ablnr ber.~da di sebeleh ail:a~. 'll,$etel'.ah lem lke;riJllg,. I~otak dap.at dig.uW,I.Ilg dlil .. t..~ t~m,PO!!l ~samp~h~~ing9a .AII'K:ia dapalt mem'ollal1g ka!~lilIg rnirlt.:ll1l3rn ~Ir.as ~i!llul mullul si IB1IilgrRang,

Kegia.ta1n Tiarnbahan
Aja~.
1IImak-ana'k m~nc;"tat

601rng,-6<lrng..

Mifllaia.h

.lllJmi'ah ~leng ':fr)i'lQImereb daar lJ,iO)ng lbe~"1if'i!l1 m.e-n!k:a Il"I'l@rek,Mta;rn mra,t,a, dian hi:dulng I>oli ~t!i,jli'i!.

8ukul TeikilH' SO $i~ IPXng~ ,Kicj:S: Can. Po to Save the ,Earth ol~h Uw lE"artn'IW!J:$ Group atau lbllill!;~!aim telr'lti!l~g da~' ~1~lilIgl s~m:pah

Copyriphted

materia'

3+
,AflIak,<lrrlak akairl mem'barmYllri kenm"mnlpmUli ~ijt~n jum!ah, meogi[!;;t,ili pef~!1Jl~li, 1m!,!lib1!,tk~1r! 'd'i)l~m gini aktilj'~la:S m~ffiballl~iJ lQt<lng;leindan mef'ilg9~rn~a", berb<!~~ ·:5:',m!UlI,l f"Il!19!l!~P:W~il1!m(fili.,

Baha n yalng IDibutuhbn Bu1ti.! roo M~'CllG{t,b.:J9~ cl:l:lh i?ahi:oi1'l 1ri!mpilit sampanl &i.ir U~i19

Lali,lbtN atau

buku mlltallg ~ngerul ..ai'l' iOatirilpalM

Apa yang HarusDilaku:kan ~ Roi,~!!lko:!li'! bY~Jl!djal~s 'di depa!i"!I kela,~.Tan.yakall !pad~ ·alil~k~.!'I~'k ~ yal'!g mF!@i[!I\'Ka ~'e1(1nul ~Mtangl '$flmpaJI. g utat Jawaban:ny.a,dan i3IMtis:a1 peribe-,aaal1!1lya_ 2. PerQil~rn ketuaJr dllli'i beirf;ill'ka,l'll temp.i!t. berma:ifl. KumpLJlb,n sarnpsh dan, biJatlah '"gUlIlUlilg :Salifllpan~ di ru~ilgilrl h~las.S~,t~lolh 5~he~iI, ID.a:Sl.llkt!llillXlm,pan 'fang5e$lliili ~ da'lam temP"'t:'l.ilmpah daLlir UJiangl, 3" Per~_fii<llka:f'I k.ons.ep jpE!'ng:l.!ra!ft!gafl"! pengsrunaa!"ll kema:s.an yangl Udale: lpe~I:U. Ka,tabl'll p.Jd~ ilnak:.And~1 ltntli,lf( llli~n9gluli1iaLaln, lkembali wi'ldan p!la&(lit den ICanwng serta tolak: itert<l$, ",:eghd~n' Tambahan Unt!!:lk Iill@n.gyralilgi k@mas;J1l yang tid1(;l'k.poe:rll.I. mkmol~i~l~h, es l~rim(il):Iii~ 'unrtlli~ Ludl(lpilii'l l;<i'Fena ,Arna'a blsa ma~1'l e5 him :sd:,a'I[g!Js poernib!JJIng~!JI5I11!11a" ya~t!iJI (on~ I

3+
Bahan yang Di'buwhkan
Emb€r ~am Bem:laebeLf'laa Y~fiIg1 ad" IP.mt,.iseperti lPa~!~,a1r.ang dan kfirallii!g k Air Mrf'!!(a~ pel~fI'!"!a~d! be~as Wi'!d.;111 1~[:'Ih.!t: m;lj':nn~r1g .;!~r y;;!ng t~rg;!m~,r Bei!ildal ike<lil misalnya ora!'l:g-or"a'i1Igarl!rJlastJik,. lmewan~lle'll'l!'arl lpl!astiik dan, koffieFllng
Kll'rItOl'llgl

~,.'Ul!'"I.pah

p:l.utik

uti'!tuk

memoor!>lhka,i1

C~f;lrnd:
K_a~ri! t<E~

Apay,ang IManis Dilalk.ukan 1. !Eila~kalii!, p.adao <In!'l.k-ana~; mergel'l!ai
g:ambaro:r,m9'oQr.illlg~illl'l!9'

polu~l tumpalil!an Imff'lY"J.:: ,dian tunjiJil(kan foto tumlPahall'l1 mlnVilR:, Ca.riil1al'l ~edl<ilng memtH:!irslhl<)1il! b'inatan9 '1~ngl terC"fi!mar. Katal(a" lba~wa lh"mi frii And~

2.

34. S.

"~-Oll'lmeliilb!!JOlt 'tIWmpaha!1' oli dnlJan dan, 1"OOf'!t:lnjllJkk.ao beiilliJia,belnda jialf'lg) tel1ah A'fi,da ~!lIrnpullkami UillU[( .. flJ.iwilas 1LnJi. lill-tatJ:an ~.mbtlr bfslIr di ~!lJar rui'lrilg:afl, eli rem pat yalng rm:rdah d~jangki!lt <lna'k,arili,.k" Mirilla, anskall'l!af;;; 'lum.Jik membuOlIt; "p'!l1ta!" ,al dalam embE~'Des,U Ilen9~_ap dt'!ilIgal!'! Iilas:i~. batrl.l kar.'D;!'iIg dan '~_eraog, iraliillw'hikan aiL AIa~,"Iil<lk-'U'!IO!~ ~1"Itfuk lbe~mOlirsai IPlilfitail, lIyaI1\l9~k~!i'I :;;edi:k~'t 11oil p~l'lt"i d:arl ~ata~f1 lpada ar1ak-a!l~k bahw~ lelan terjadjt~mpana!li 0 m~I1.~.[l'k. inta M a:fil<!~,ar!ak. ~n~k mempEl'thaltiilanl apa yang ~E!~iadi pada p<I!flta,i dan Irlilahli<llil Y~!il9a.da di ~itl,l. M'iill,~~I~h ~ll'lIal:;~iIl~I<;!I1I"'!~lnct;;Q~ fIil!e!i1!1lb!ilrl!!h~<!11 p~m a i d~rl ma!I'lOlr!' der'!Q.m ~ain, lbe~<l!s denalr oorsih.

41
Copyr'ghted rnmerla

3+
a\,Ull ~,rs~m~'Xlm~1 membtll!!~ kiitiralill y~ng t!udJ~i d'~!r~ bebe,~p~~en!~ mgh!I'!JJK_ I"Llt. SOlmbjll m<lTf1!cHl m~reka, aki3!f1il'lI1.empelajarii k:orli~ '~~!l:ira!il. Defat dan pa~iisi :s@~~im.i3rn ~r,kaitd~~rn lioi. 1~~mbgJllgali1l SHy!l;,1!W!rr. GYn! i:l'~~lrll !in@\!lghUlbungka,n hal ~!i1~d!!'r!~N'!'l ~e-seimbang~n Il.mg ada oi a!arm, dii liIiI:ana, :seti'ap elemBn memaln~k;allili ~lralilll!ill:Vilng pell.ting dalam IlmhidlllNl1!'l 1ilf!I'l'I€nl 1i!Ii'nnry;;lI, Ma'k..arnal(

membliat.

Bahan yang. Dibuwhka:n
IK~rtas, karton dslam Ib~berri'lpiiil wama
ifl.:e,rliI!i1gl w~ma.

11 :b3~0I!!i1g Ik_<ll'l.!(~e-ba1 1 om pal1iiang '90 Ibi'ru. !:lt~1;,I1 hh~m.

IO'liI)

Sp;idbll atalll ~ra,yt')rn G~fli~~!i'lg'~ b.)jl,l ,d<'lrii k;~w<Jt n Keili p iol:e!'ta:; dOiri i(aWtl't ~iTioor:on9 u;rta~

,Apa ySlng
1,

HallUs

Dilalkukan
[I m~cann

Ilaut me~a!l'l 'iJntuk. 'alit

ih:!!!wan ~Yi~ d~rri keft~~ hrrtOIi1. IP'~s;tfkali1,Arnd!l!1 m~mblJi!!t pyl~ !bentlik: n,llmpult laut bEHlkaku b:Mll'lgk, IP~rlyucllal'l ilalneika!ill DefWarr1'<I cemMa!i'l9 'Lmtuk w~l,!IrrmbtJik'-.. r.•iII"l~l. UIr1Jtuk m!!m'pe.~ia;pka", gO! r)'~~I\9:;Lnrrya, bva,l; d~ .. Iile~~ar:l p<!njarl!Ql da.rj It.a~tO:f! 'berYJair,li!a G'I,Iii1itimlglahd'ulul
aal'afl1l, cilfltaingl

:rol\(lh~t!.ll

blru delflQ,ali'\ ul::uran '90 )( 10 (ill unt!Jjl dijadik.m Ij}ermblitaarl ~~ut BUialUa.ngllliiltingan berg:eJJo:mpillng :sis!mewnjang Iil"IaSr!19'!il·i.\lsi~'tQ hel<1ialiil e'tli~gg'a ~~J!lih~'sepe~ti omba:k. iA!eb~n, ba~ang s Ikayu Ufmgilllfli "~IO'~ip pada~!all~tu Ih.e:lai'anl omMk: IJFli~IJ~ men'<ilMn Inilliarana'g<llr tel:<lP II!Jfi.JS, liti!~ itbFl . gawiltl:.illgi)!111 b,a,ju dlianlt:ar~ I~edua !lelaian ter:sebut Bual l~bang;Jl!.lbang boe1jnrak !5Clifl dp ~epanj9!m1gl ~~ ba,\!'!Iiilh h!)'IOli!ll11'l umbak:, Miliilta ,arlal!;:""n~c'k rnengl'li<l5 benttJ~t!erntllJk ikan ,d~ng~fiI5,prooL H~as ~'LJ" ~f~in!fcl, Minta, aln:akilfiiiilil mem'b~J.lt t,yban;g ~n1:uk meng,gantl.mg be;rnuk;·berntl!l!k ~dL selhingg'ill ke!ih<libfll :sepell'li sedan'!J i!er~liiIaJ1g;· renalr)g at<l~ t;.e"t;:uurnlbllh dll'l,lam ai~. Inilahl sa!al~ yang~epalt utllt.uk. m,fll'11!pe~~-:er:!atk'lli"IwarLrn<liwamagemer,iap ~<l C,Qrr,jlkdad ikaot~r~mblUl k_a.r.aI'l[J, Wfil'~,di;; ik.an Y~'i1g be,reli\1i.tJ1g ,eepat, !ill ~1111iJ~·rniahl~r.:; 'lalngl .'i!@al di: Io}!:r! la,lJtd'altllllil., ~~~<lt tirlp' oofl'!J~k g~:mgaf!i ~rn~!i'!g;, ~<l!1j~l1g beli1~f!g~.r'g~f1~Y!i'!g, g~rl de~t tr.g~·kf'Y~ he'wim ~t<l!Y ~!Jlrn~yhi~~ t.er~ebut der19;l1'Tl ~nITL.lkil .. n laId. lk<:!tki!ll[1l Hip I~rt:(l!i p.ildI~, uIung t,a.illl ~J1I9' &rn :$.j~lhbiti rnirng.9ti~lba

oi

2.,

3,

wa~.l'i.JfFly"'<'I!C<lFa De,rlkilJIfrilPUII.
4.

'5.

fL

~.:akim pad!! ~rl!ak·arll~~ lbaIhWi!ls.emYi::! n.al d~~r.am il~l.I ~nti!1g. !La'l~t8!11i mempu.ny"'l kes.eimbail1igarll aUalm~, di maJ'ila tEtd'apa,t tlumbu~.m., II¥!<lnu:sua, IP~mbul'U,h~ a !i'l, yangl hLdl!P di dl,asaf I.. ut, pe;refi<llog, dan I~~rn-Iair)., dl,il!~mi~mlah y~ltg C;l..Il.;!!.Ip_ illli~il:I'~h lpad.,. SE!or~n9~rli<lk IJntU1.: ~f(liriidan,mem,pe~lli".allkan H!5e'imloangilllfll M cfeit.igan kedua ti3irllg.annyill direntang~al1' ke dep<'IfL Le'tali:!k:ali'], !>ebllah ba1!1J ,at.!!..! ~_e;rar'!g ,/fliilgi Cyt;L!P berat ,di ~l<!lh saw t a rng~nJ. B~lQjh dr,fll meliliFJ9a. .il~ r lk:ed~a~ang~Ilr;y.a1s@j~Lcal'? TUllljy'IJ(:~n hahw.:. k~mbang'an :;!Iamcllapa~ !b~riUbali1 jilJ::al !I::~ Imel1gamb!11 ati3iU ml"fllambalnse'llUdtu. BOlrillJulah Se!!()rOlllil!gl<l.nO!:k:ITI~rlIgg~ ntuog 'gaUl1Jung:an baj,UI "'ga:r ~1;!'rta5 bimn~a ~UfllJ:5.hiarJS:OrntaU, Mlilltalan ,ani'lk:· l anak unt!LJit me~glg<I!'1tung (I'iIaliilf.okcma'hliJk, dlat! k_<lr~or!l l<l(j;j ~demik:j1l~ !llJP~ !oehingga maioa!'iJ te~5-t[b!Jttelap padll po!iri5~IlllJfUS ihorci5'i)rrrt:all(si!!'irmlba!'l9~'. IB<ihMI",11J mengapa <I~ak...an~k. I'larU;$ beralih da;~ s;,alt~ :sis! Ikesflsi il~ilil. !"mty~ ffiie'fljOlg>l ke~ili!1b'ang:.a!'l Sii,U !iTl.eogg!iil1!~yn9 l~rllu~'b~IiIt.llJt te,rSE'bu~, jik<! lPerlu" t~mbilHk.an. s~~uik,m pac;fia, ~I,,~, ~tl;! ~~i ~I~~'~~ ~elil!"llb~ t kiti~~m ~~l,Ill"bt;'~~11 ::;~ilmciln9~af! ..
~!<Jh
~,tlJ '9Ol.rntllJn,~di

pajak maremaltJlk:a d!ekat limbangarll,

42
Copyr'ghted rneleria'

3+
Af1a&:i~~'!llka~(1 w!1~ b~hwil 111'!IM~~ lP'Wfi bisa memoo~~ p~r'I,J!)I)I1!:!n pr;l~ti'ti piildia, ling~uf'!~n den9~n lberpa.rtisipasil dalalfrll lke,~al bakti" Ke~!il bakti kl1lilmEl'lilPuti iPlil'mbe~ihal'l sa!mpah suf!9sulil!anl darn merat:lc;;lrllg lPoot~r anti pemblJangl.m~samp<lh~mba~a~,m. Melalui aktiil,illt,n !!'lIii, aMk~oalk i:ug~bell~~r 1~~kii~!1I y;'IFi!9i dib!AYhk.a!'l! ~i1tLJk be'k~~asam[i, dan partlsllpa-su ~lornpo:lc:,~e,pern bergilirao" Irtu1!ndll!ng<l!r pendapat yang lbe~bed'a,
dan bef~::O'mpl'l)rn~,

IElahanyang iDibliltuhta'n. It::iei~tM: 5.t'~r tJesa'r IKertaiSk.ilno:n 1~1r'
'Spicoll
Selatip ,M:au Pi!'~"lJl pi!le:!i!payul1·9 KanrtQng 5ampi!h lDae.rah Ib!l'~m~ahl Thmbaill<i!nl:. il::i:lmer,a, palamid dan samp~lliti:limbilllHlil

Ap~ yali1lg HaAJs Dilill~\lkaln 1. EI~kali1lll'I\'iplsalnl pen~tllJP ~;ti:ket dian 9alffitllJngikan pada daereh 'lang bersa,mpah de.liIg,m f!ileliill1l9Una~n seiotip <Lt.'!!.!1 Ipaku lpal~rng!, bOl!gLall Ibeflpe~'liika1 lberad.a d'i mukill. UIi:l{ulp;; leblh mll'!'Iek:.arnk!l1l inti ~ng{jjalr<ln., ,AndaiiTIlJilglkin I~rlul menalmbal1kali'l sampat! di: dlae:Fi:lrn ter:s,ebiLIJt, 4-I~hl!'Jit! ...h d'i~IkJf~i. ~~1omf;!Q~ 1i!'l.i1!'\9!.'WI"~ S"!:I'!~ QOI!'1d~f!i)p~~~~,;"!, MQi ~~~ d~lr! l!i_rngl:~n;g<1rrl ~id~p, ~Plrti b"l\l!
tidlak s,ed'a,p, I:io'oak e1'naiC:dllp.andali'!91 mata:, ~emtingkin.atl me~!J~i ses.eoral19. dan tme~ug!ka!i1 ~h!ciI!iJP[!tn a'11'I1'ifL Ji@lasQIIl dalill bkarak.an flUlilgiSi ~J;;I~jang sampsh, to1ill9' S(ili"ll.pal:i!,dian kan1:t::JfI9S<1mpah, jel!as~al"!l meli'lg~jaik;tMtas inL Ka,takalrl pOldaOllilak-¥iak: U!'illAlk me.ngumIP~lk.m~m,pah :yali'lgl ada d~lam kantOiil.gsampah dlanl menemp~lkQl1I IcJgil!ron~mpan y~ifl9 dl~lmu'kafll paela sti~f yaiflg :sudan ,cisia:pkaillt. Sertela1hs;ampah,seilesai drpL!"~IL!tL iPl\rhalti!'::.m d!aetahse.\::iitatd.m biealrakalilJ petbeda;al'!!iiI,{a,. De-,ngiilr]1 m~lilg9~f1~kan ~e!'tg,~s.l!iksr y.(lngdl~@mpel'i co'nil,Qh 'sa'mp~hi Im1rmllo;!h ~dill .;Inail::~~'k Ufl~W!1I:; meral1!Ca.liiIgl lPo~ter aJa~!'l membual1lgl sampan pada tM1lpatnya. IRiekarun stiier deli'lgan len'll ata~ .selo,tip p~d~ ~rtoo d!l",~lll'is&;;Lrnpe)anaj"~';.U11!'I*!mb~OI!oQI sampah pada, tempa,lnya y-ali!r;:[ tellah di!lE!'pa~_ati dleh

3.

4,
'5,

a ii,a'k..'lrna'k.
Ii Gafljtung PO$I.e~ itl.ll dli ,danam kel'as.

~egiiDtan Tambahan Ambil g:arnilbar Ilij.mg.anl seooillm dian ~etelah kerf" bakl:i

li!0'~1.!~ IPe-rbar:lI~iUlg'ao,

Reiiilc:a!i'lak.m

p~,ogr<tm daiJ~ l:ltaog.

1~~4m .flU ~~n rnn~b.;lfitl!J1 i,!Inlfilk;~I)jj'k~rld<lp.i!tgo Ipe!1~eirt~n ye;!'lQ 'ebiih d~I'.m"! l.ef!~a!'ig 'tiIall.if Ill!laii!g dar~ j:lf,mtil'lflrJ.Y~ dat:ilr ~lali'i1g<:C~millkehidiupan yangl letlin baik

Bahan yang IDiibutuhkaliil +::i.e-rta,s ~.monlb~sar G.!l!mb~r Ibe!'l!(il'!,tJ;end~J ¥"r!.g bis!d~dali.lr' ullali'lgl " plal~tilk,

k'eftaS, IbeJing\ :kalen9'

atalii bi'lll1idan~a s.endiri

tem
S!!lo~ip

~3
Copyriphted materia

Aipa Yillng [Hams DII\a'kukan
1,

2. ],

IPao1a1ertl5 Itarfim"g.;,mbi\lIilO!Jh~imibo1 k dg!,lr Y[an!] t@jp.gt di nmg~l'l. Mintalal:n anak-"i!!!"!ak:mef'lcarn bendaatau '9i1m'ba:r Ibenda,ben<ia 'limhik. dJba~ IR~kM~'F1 9,11il1l .eI'G~iIP s Ib~rl!d~..oondO!J t!!l5'~but pade!
~!!irt!'!,~ ~rton.

b!' s(!kioIan.

Kegla~at1lTambaha n
IP!iJsat d!i!iJf u!~r1Igl saIT1;palh-Leto;lkkan tQn~~Holi'!g,5e!IiIl,IXI'hdli kt:la~ 11IrIit!Jkmewfl!isalhkan sampaJf"1. (Rel\at~fl galilil/oor-gam'b ..r !paGa ~ofi9s;a'mpah lIr:1it!Jk mIll1mudlal1k:a1fl ~iliIis<Inan, ~ .Aaak<in <leafa pencari.an ~Jlid!ai d~uJ I,I1:)n9 di haiam,m ;!ie~olah altau dl daerah sekitalr se~Jii!:h"
t(jYfl~!!Jngu

AiI'"t' !<:!'1g~O!J~g;r1IIT!~!11lb~/ltYI !r1!u ~n~k!,~!,!gk Y!1ty~ tT!elll'l,;!h~mi ,d.;!nlm~!f!g.9allfl~T~'11! ~r~r.~k:.::! ~'9allli m~II'11['!J'~ hld~IP' gl [Iaut

".0'

Bahan

Yillng D~b,utl..lhkan

IKerttls Ii'!'llliral a.tau mtalii ,dirnd'ij;lJgipoiM Cat poste,r warn.. p!.!tin dan bir,L! IKerlt.;,s IP~'I::a~ya dengan W<lm;3,:wi;!lrJllialerangl

IPeila atau ~~uk"be,ntL;ik Cat air
Spidel
IKrr~fl

al'llg~t~

~Iil!iduparl! baw~1h Ilaut

[Lecm
GJitw§ IBel1<;1ng

Kerta.s bep
Apa,~.alng IH~m,iI:5 Dilakubn

1.$1ap'k<i!i1! d,jl~~~h ~Q~g di r'lfItOii !i,l1111!!lJkiI1lI!l!ngg,HlIlb .. r 111I!ljt :il"$iii.lp:hn d~~fah It(1rj:a UTM~tmillmbl.Jat renh.d'::-OOif'lti.li1k IkeifilidupilrlIlaiiJt :31. Piincl<l!hk;,m perabo,t d';!il'1~'1<:I~1[~!l,t.:;lideIl9~·r1 ka:r;:In, I 4, Rent<l~ltai'i [ke-rt<ii$ ulftfuJ: Imw'a[l 50. ,caImlPlir~a!'i1 'ber"bagaii 9Jadffsi MIr,,~ bl,~ d!anp~llili1 dal8l1i1'i w8Idah·wadah kecill. 6. 8<'1gJ K.e[la$n"!e!"lJadii b;eberapa ~:elompok d'!r!1 berikOlfl ~t~ blil9i~ln dl~'ri "[awt'" IPil.ca~iap
,dlw;aNl~i",

ke!ampck:

Uilltu!i:::

1, MiNta :salal1 :5.ah.l1 keiompdk. membL!a~ ,ol!'r1lbal!:: !p~da pe'f!'1Iu~mm laut, 8. Bil~r~~11i '9'ambar [atilt ini 'menge-ring .s,elamas;emallam. 9. (j"mtli:i!'\9kan ~ha'ulf~ pacl~ dlnding. 1il IB<M)ibinpo[la ga:mbalFikilfl patrS. '9urita. l'umoo~umbOl, hilW.SIe<rta uk.i!n t:-efciln~ka, ukl!J!r<lnI an be,n~lIk UIl'IW\ ,dijipla'~. d ,A~da cise! ,~u~'a !inembll!la~ pa[li) ['ain ~ya~ ~ilXlifl(ln, ~~.,.I(-alnaIks.eperti !kan pari!. beilJt. dan [i~i~i.. inl" .. 11.. Mihita[ah .makeanak lfliiIer;!Jli~ak O..n me'Jlgg!.i~Ytil1igl ail :;a[!.lh li<l-mU are.. di ke[!a~_ '12. Kem~dl<li!ll! .;,j'g~ ·<.ImJ:;)k".;;lnak. Ite 'i1I~ diel_k:ora~iJfilittJ~. rnevvamat mengg!i.!rla'~tT1 spreo:1, gf,:t~ef, gi)f!, !€Iin·~ill, I Sema!ngat~ IlliUl:irekol untlJk. bel[!:;r>E::a~i, '13, 8~g,rk,m,~mP<lli ~:rr1i~<:I¥be~tJl~tul k@ring,. M, Bi:g,r~~r1I,anak,.,aln!i'l1k mElmlJ.t.u~~ d~b~giil!'! manal mercl\a ,rhn, merl(l'mpelkanl hr~a'l1i~a d~ "I[aut" yangs-uean d\h!.!iI~ :s.ebel~!'it'fI'rl)\<li. Kegiat8n, T"jmb~hi'ln lamball'k.at'i pola, ke'larigiaul Y;llllg Wd~h, d'llhi~s ~t~Ul ooa~ be.rang Ilaut @a'n pOItcmgar'l, :r>timo,foom y,mg dlite;mlDt2'J di laut T.:.mbanan wb~ka~1 ~rtas :s.eba~ll tl,!lm!b~hndi [aut

44
Copyriphted materia'

B!uk.1!ITe~k:a1t ~<lfs (}naetriJe Ocean or,-eh JIIl'net Craig .~. Lite Qle\h I!;d~~~i()Ui,)11 Insight~ Wilaieand OolphiA dl~~ Vincent $e~l1Itlj Smi1e7 Sn..rj;' " Hi~ Ml!,~i!l S'!l'n.yumdl<lri !P"e"e~b~ I~r!af!gg<! .~elt:v .fi5h - tkan}'ircl\i9 Uneah dlari I~mblt EiFiIi30~gga Gumsy O::ab • K:epirr}ng K;"~k dy~i P'~rlerbit EMlarlggal ~; Kift the f.IM f)J .1.,"(.r~"'n dlari IF'enerhit tlflai199'a

AfI.1l~,~n!llk. i'!~!'l

~i:!~t

~9Y!rni:!~fI

~'I?{!lbl\!'i kert!l!s, Y')1l9SI\J:d~~d~oolj!og

~!,!,~b!~

f!ilI~!'lI~ipt~~!i11 ~

:y~ng

art.!:>tik.dan be~'9ulna.

Bahali1l),an,gDil»:ituhklln
s.et:ota'kanek:a racg t.ertas ¥ai'i9 bi~sOlmr:fll! ..m suda:h di:b~an9, ,di:sobej:,;;~I!-~,t:.il
!~p!l:lng !(al'lli

Ai~
IPIa'stil" pen:lbw~gkll!s Ima~"~I1~1l(cfrng Wf.~J))

's.elotip ~plils;tik: ~tit~t~lllib:ik:tJr. nn s:e mpfot: be,ruILft~
lM'all1gkuk rnalng'k:l,lk: ~E!dll;ik:~n ~ih

baik)1

A;pa yangl Har::us DiililicJlJkilln ~. Sobe~ OllnJeka. lkewtas,bekas men.I;3,di potof1.ga !1i'IPOtOngC!f'iI kecil. iriiap anilk membUituhkan kLra!k~raduo cacf'lgl1ir sobel(an lkerns ILm.ttlk m~nfilblLlm ~11)lJmi)ng~ll,lk.; ,2. C.ampl.Jfkafiil~iI1g~ danl air 'l1ii1tuk iilrl,f!mOiIJat.ilaornillil l~f1t:a1_ :3:, TiU!~lJp' bilgi'lfll b~w.ln ti'!"H!ln.gkykdf:lilgan cling wra;p \'pj1anii!; Ipe,~utl.Jp ma~narl) ~a'lul:;eib~p, agar' ~:trk ~~freb~t~i1j!a'kl:e!pIl~" lfi! ,a1k!lin ~11IJadi ,cetakan ilJnrtuk.peii<e:rja:.an sel!al'ljUilinya, 4. Am1bil ~~ll9g!1lm ~q!b~karill rta~ dan 'ba~rh'i d!l!ngi.'lln 'C~lii'!"Ip~rl,'lirl .~1,den tep)Jlng ~'rljl (sepe~~i !I!1e;mbw.: ~ adonatn Ib~bi,jr ~t'rta.~). '5. ieLan Ikierta,'S. IJasalll 'ler5ffbut pfla~si~ m~ln!:l~1.J1I:: y~IFI!:ldj~~tyl'l p~:;tiktadi. 6. IL.a1i1.ljUltli:a,n nlnggal S~lun.Lti baSifil'l'l bawah dan .~5i mari9l!!iJ~ "tteftut.u:pou'blilir i!Ert,j(S" IBLIM ~Jebili~ri n~n~9a kir.l~ir.a7,5·1/0om d~ri ~i~imangf<!u~, 7. B.i.uikan kerirlg. minima! 24 1,8 rmI. S,' Ui'p.i!!!hm $e'lo~ip d'~ri P'1~s;tikpe,rJ!l,ltIi,lP,· l¥ik '!'ll!an~lk}lJk" kerla~ )i<l'l'!gsudahl me.mge!:a~ dlalri ,man9:kitk COIIi:I p!'a~ti~.
9', Kt!:r1rl1ghl'll b:ag;i.rm ,dailal!T!mn'H19~J.!k kEiftas.

]0. S~tell~lhiit!i,J,9LJr~ dcal:)~trnl;m~emprollk:~lncat sem:pro~be~ilillg I~.e seluruh pe~lir!ulkaarl m,.afl9!hJi!::. ~l. HI~ ,ak.hjflfi~aadalilh! mlln9~!::ik Y<lLf],g ~Jfidan diCIt! kuat, $~

Keg~taJn'fambilh<!11!
IK<Iry,ad:~fl.9i3irill ·.. d'C'rlo:liffil blJbl!!l~ Il:;ert<l~ be<r<)~el!:.a, WQJ~Lf'iI" ~n~ aapat dlgl"m"~!l metllg:g!.J.nalkan be'!'li~rJk. B'uki.l ndait 50 Slmpk Things Kids
.,A

uMlliikkiegi:atanckegititi'lfl

Iialn yang

(1M :Do to SaiOiethe ,f!.jjfltJl olen JdnfiTI javlil<l Kid's Guide m ,HOw m s.a,~ tn@ .P:ta.jI]~t dl~1i:J m~Goodrn~n B The L~m.~l'Ig ~rl;:r. Earth 8oo..~for Klds ~I'i ~j !"ida 5c:h'"wafl2

4'5
Copyriphted materia

Bahan, yang IDjblJ'Wlhkan KEimas;a1"l IpJJa,s,tikbeka-s [},iJUII1 sawj

s.e:kop
5JiS8, pel (Daglan, tengal1 y.an.g tf:da'k di~kan) a
PQ1kmgll n~t1~ofo~m

K:ert:as dan pe'rl5i11 Eluku The Com,oo~~t eap' ,oIel'l lH'ar!ow RookVl!eI:lata.u .AmllJ'a d'alpa,t IFIi1enggul1a'karil buk.u ~"in ~1!1g m~,mb!;lh~iS H t~n~aogb:lmpo:i Apa yang Harus DIh!,k!l,Ibn ~• Mi'fltlla!:i izin un!~tik m~ng.gal~ empiit l:uOang di hal ..man, jill:.alpe:IlUI, IP'disttkartl dl<!ef<l~~<llillg, ipilihl ama~ dan, d tNp~h d'ari wi!avah 1a.i!"J, :4" B~~~~n i;ll(Jkl,Jp;;i~~ '~l'l!ak·~I'l!"~, 3, l'~nyakaf;"l p.ad~ !ll!UITd41"1UFi,d AIITid'a berapawak~UI yang dlperl't1kan IP(ltongafi $[;Iwi~ :$ii~~~!. p{ltQrng<!nI ~UirlQf,l)ill1I'I", dan IPo,ongarn ~ast~k untLJiIl:: membysuk Cata1: ~a\l!Jaba n me~eka. ~, U~,ljl!k met1>01lmbahkeri.angan, d.alam keglatan hlfl, Ipel'9ij:;lhl ~-:e luar dlan 9"1~I.. n empat liu'bang: ai 1'1 a'iaC1li!liI'l. Tai1LJn!ah PQlOngi!l1l sawi dj~~~h~~YI lub~ ng. IpotonQa!'ll, p1~.5;tikdi luoong Ilarn,)~s:ij a~ pad'a, !lib.ang ketigal dan PO'lOng..~ stirofoam ,oj ~ubang ike em,pat tis! I'ubang deng:an tal'lah dan Mncfal tub.:ing.'iI,lDaIlJ9nylt 5, S@OuI';!n~~rnlJdi~nl,g~lilalh, kembaU ~~m:p~t ~ybafl!g 1~'ly b~nding'k,m ~d:.irill<llf'l m~rid"i\I"!urtd ya .. gl :sudah, dic;3,ia,t sE!cetumny<l deng~n kel'lyatil<l!l!~<l!i1g. ada. 6" EliU:Jtlo1ih rumpl!Jlbn ~om~ de:J1Q~n ml?ngg~f101bli1 ~i)O!. Imilk<lfllilfl rd .. ~i tJ?~s: (ku~it a pet, ~k!Jlit Pksar!91, dan Ililift·l~iflJ Gu~~1(.a11 kompoo ~ilH,li~ m~nan,gm oong~ Mg~ ~roll'k

Men
AJr1Olib<lo!i'l<lk Ibel'ajOl,r Ullltl!,jk:~ mtl.e:ngcrlali1 bahan d<ln r;r:lgas.:m :;e'bag .. ~ tug as Yilng ~n~k d"r;I O@rgu!illa. Mere~.a juga: memooat: k:embali cOfltom ata~ bafa!l1Ig yang ditlJlnjukl!:al'l :~elfta,men.UlJi infOf1iI1JatSiiIFllu~ll;lui lpil'ngarnata FI, Ipel:llQ~ltJiilfllper~a!~\(!n dan pemal1~a!.lt..iln barrang~oo~.ang yang .a:da.

Bahan yangl DibutuhulI'I
S~"mM. '!.Ili1itJl,I'l::; merng'adl~'h:ln p~~laoRan. ~:in lliot:ol b!~":<l Cat ~~mptot3~lri'lrk. befi:ing t;t;!rt~~ h~p' lem Und~~g'al" 8LJik:un ZiWibbJe <I.nd the G.reatest Gea.t'Jup E)¢et CJO:eated oleil'l WeW,Rms dalrl WereFil~o a1aul tmku la~f1'tentangl CeJrll<!iln~ m~nyingkitkal') ~mp<:!fu! di lilligk um~f1 ~~,

~Pli:! y~rig Harus DUIilk!~ka:rI
1. :2,. 3:, Mfr,t;:l'lan [\lIft daril sekolah 'llrilUJlk. membiJat~Pas;a(i t()<lk,~ A~_an salflg,at me;mboi!FJtuJik.a.Anda memirlta; m,afilQl tl!'f<! m.u!iid 'Uml1k~araSiut1 f;EI,Ia 1i11@ffib@liil::'1II1 .initu~n ,GI'a~am lregjartan 'OOf~bLJt. ,Ajuhn ja,iJn~J;iiuh II'li1lmH b Bac:ak.ao IbU~iiJ telltal'i!Qi corr.. Iin'e:rwT!"Jg~ir~a!') S<l~'inp~JhI ~dl~ al1.alk-,arn~'k. Piljhll',,1h s.ebU1l!~ tarillan/tamh k01lortg ~,mtll~ dlber:5ihJt:afl da;iTIi aita,ta, rt.lirlJja,ng!ah p;;lfO! Q~ar'l91 t;ua I'!"!yrtd .a"!'11 otd~k.afl pfrknik dl :s~n~,

46
Copyr'ghted rneleria'

4.

Pis~h"'llnS<lmpah:ran9 ,[l1l:;u:mp1.l!ltan di taman, d~n d<lUF I.IIa ngllal'1 $eci5a milJngkin" ll~~,~II~H1 d!<l~'t,\!f ~a...lr:<In9 Tid .. t: at1!rg~fI<l' !..;lgi.''' Y.. fl9 ber,i~il b.il,falillf.l"I;i.;lI<l!ITlgl')I'.. n9 mcasih !:lisa diij!JJa~an rllm1<lill" d 6\ $~~gl~~mW!~ ~f.gng.oof,g'!1g tlil~~.yF!1W!.:!iOr~i'r l~t~I[JM m ~I,gy.(lklilnny!:l ¢Ia'n ,adalali'l '"IPaS<lf Loak." U:ilildanglah o~an'9 tua, murtd~kdlah !!ain, tet.air!99ca" dan 1!l.'liF!~alin, 7. De'JlJg n, u~'rlIg y .. n9~J~~Ii'fjP~t .. belilah~~mp!!l ~'m1p~h d<lLJif yll~lfIg iJn~uk :!iekQhln" 8,. ()~rn!:lan, ot(il k~~<i yang ·(Ilt~!lJl!:an di t'liilldn a,t:alil diba,Wilaarl filJi'i'iilii'i, i:Na!~I[i'h bumg'a d~.l'ig!lit'1 b V[i~ me.il!99i;ill"la,k.m potJOM!g!afi.-cpotong.i'!'i k.E!'lital.l bek.a!S.
5, PetiunJ~lk: ()J;!ii bersih lbotal

O:I~sk~11iI'~ pad'Q botoll iempelhn I!:erta~ kre'P pada botal 8ii:<!rki;!ri k:eri.ng Sern,prot deng:cn~1l sl!l11protabilik Miii~l,!Ik~1il1 .. rr dan tU,lngOi. jikol. irllgin

AM~..,(lfial< bdajartefliUlfi9
IiI!'tgk~,m9a!"!

mafirl"\lI,Umenyimpan ,dan, meng9~M'kalrl! ~rn'Mli

bi;lran.g o.ek.aiS,d'an Imelilljag~

i:ntdup agar

teta;p

ber.sil:!

iJlnltuk semU<3

m"i'iIi\lk,

.Bali1!anya.ng IDibutuhkiln lK.el"Ul·'p.r~k<!ry~ lw~r W~N1i" ,co~l<1l: IK~r~iS d~n9ar:1lq:il:Uf.Qil I~b:ih ~(~ ~rW.[lrri'l;;l lnij~~ <':I~~,y !'1fIoe1"'~,

Qr~l1yEll;;r!ln

Iq,lfling .•

Apa ya~g Harus IDlak:ukan
1.

::t
3, 4..

IBH:iatlahbe-MiJll: lpohD~ deng<i11l ooli,yalk ralli~in9 darii ltert<':l~tQ~lal I~II!)I ~empelk;;lllill eli p~Il~.n pengl~,!lrium~ril, B!;I,atl~'h beran:'I;!ka, ~fji'i.;ld!ai,Iri!.jlka mu:s1ril1hYjan, bliar~an da1uII'lI dafi kEi1:as wan"i',a, "!jau. Jika, mtisim w kemarall, ,g!iln~iwarn.ild!il1Ji1'ii ,del!'lgal'li W~f1'I,g, m~r~~\ CQke!l~t d~rli ~lJl1!ir;lgl, S@li:lm8: S<l~11I bUllln, :mimalllh <lriillk"';!nilk !!!'terl~,l(uk~n li'Ia~hal c~a '·iBaik untl.i'k ,Allalinl.," 1<lpeirtii memunguti ng ~amp<lhd~ Ilua1r; men-~mpal'l lba~alng slsa di l:o~knyil ~fltillk cligLmak'lln lb~mbaliiata~ menarnarn,b~nih. lu!i5la,h~tia;p' l~eg1,atarl'pad~senel.tli .Gaun ~e;rt.a~. an tem:pe:Jkal'! pada soalans:at.1.J1rantingl pohen, d P,aiStLkatli And:1IIm~mberi1lug<lS pada tiap a:nak" Be:rsamaand'eniQilIi'iI Il"ten.lngl~atn¥i! PEma'h!a m,m an.ali. t~l'ItgogeltQlogi, pghonteo.rSil'but glg'I'iI~lJl1ribyh.

"egiatan ifambahan Bu~tJah ~.!!9iatan Iin.g!l:!U!i'Hi}<ltl lhidup ber~lompa};: s:eper'lll m.eoa:f1ilrt'!' bWlgill atatJ poho~ Red'! "italiJ pra:stik ~muk aid!aur tllang. Ana,~,anall: 1Iifl!1oliil)'llllfaiikegillhn iini dan oilhrll!'id!a1k s;ab,lJ untllk m~mbah
Pl1d;;l"Pohon

mengl.mrlp!iJI~'1Il1

dla,un

lHijalu,"'

Blioiku TeJlk:alt
Lor'llx .O-Ieh D.r,St!u~

41
Copyriphted materia

2+
Bahan yang Di'butulilkan Serbel keirl~S yang dilPO:tOng bEl1i~lJk da:UIi'lI
fF.y~,rna. Imaka,ili'lli1i b@rbr;lg~iwarmi

Air
M aJrngkli'k, d\<in ~litoo;

minyak

Apa ya,ng HafililS DJJakiubnl
1" Iiplaklah poti'! daun ~diil ~r~t ~I1<1~ dO)n!il,un,ijng'l~ih. 2,F'enUnv!Y<lp mang,kuJ.:: dengaClI aj'lr. 3 lll!<I!I1g dar! (;:al!'l'!p\.il~ lpeiN.ama ~, dla1~m $e'~IiIP l'!I1!angkl/k, h~li'iIg.ga And.. menda<p.atk<lrl Wd~l1a yangl ,aUnglin'kan. 4, Bagikan. paiJaarIlak.;anak 2·,;3 daur'il, 'Yang ~s,U[I d'ipotongi" B~rikaln p<:Id.. m<li~1rng'!lI'1!i;l~ing f]<l~~tg.ng ..1M ~ ke~t~s m1ny.Il'k. 5" Ar!,,a%.alfl!a!k; b~ba~ m!:md!iLlpkaln daun mef'l)b b dial"rTI' mal'lglk~t.: "ni;lll~' sgJ~. iD;;I~Il~!iju!'lli1Ju dapat I di~elu,pk.afi ~ebili1ida(~ ~.ltalli ~, dala m ma.ng'kuk yan!!) Ibe~beda s.eh1f19S1d wi1I'm9"Warniil dapat. i:9"'Cam,pi1.itcllan m!lmlbe!l~Llk wama OOrYI. 6. le1ak~_an d<lW!nGon ~u dil atas IkertalSm'in,yak '!.!rJ,tuk ~ge~i!'Il9~_"nh¥a, 7. D~!Jrl.!!f~:un,d~;Pa~ di~@m,P~lk~n Pilr;i~ kerta$ Ik~rtOfl ~~i'l!!.ll dig~iI'I1JU!'1g1 rbegiit'Y ~j~l. l!Ceglata!n 'Talmbillhan OOf'lgan memanJaaU:al1 perm!lJkaan,diMiingyclf'lg lebar, Aiflcl1a, dla,pat Imembua~ ,~imula~ieliifllP~t IITIIJsim. S~a~ mUS'im ~~m,u.a'L!, Anda d\ap,al Illi!enempelkalii! polli!OIf! besar dOlim m:erc~tk.a!'l dO'~['IiOlilacunpadaJ dahan-.daham'!l!'a',. 8er!ianm<t d'eng~I'i!' bergalllinya m.ifJsim, ArId!!! dapoa~ rn~.rngga nt~ild!aU!'lInya. Di 1il'lI1isim 9ygm dit!Jn{ll!:!,('!1l dl~.p,n berj,atuhan ai Ilanto!: dl 1i!lll5lm ding!n !ielil1L1a di!l!lJn '!Jug~r dI~n d[g~l1Iti c:fe;.n9<11'11 5d~iLl; di lillU50im ~~m~5O'l1Ij!lJ1 IbiXi dr,ga~t!~_an, det'lgao da~", seodikit clem! 5Edil!:iit

BLlk.uTetkalit
t.ittfe
811tJ~ and' tittle

Chfd~,!l

YIl./tpw ol'@hloo· l[Ql'iin i SQUP ~':th Ric-e ol~1M, a'IJlriC:l;lS€;ooaik M

Lagu TeikaH:
"lifra,t' ,K:eoonko" d,P~M.i'i Pak Ka;si.J r

Dlun, Remuk
IBahan yang Dib .... !l'rdci!n M~ja Seb.aIT\i'.aj,:; lirtllng~~rl diWn lj!'ang"'9~k,

b!rinQ

Apa, ya ng IHlalrus Dllaklilfcan TI • KYmiP~lhl'l! ~Uri!·. 2. :s.e:bnrk.<lt:! d,H~li'iI c,i p.ef1iOYk.l~r11 mgj a, 3, ai~rk~F1,Ulali:.ana'k,rnerema!s da'uln-daiJf1l itu cf~r;g<l!r!'<!f!g~~ mete~. t

48
Copyr'ghtcd

rneleria'

Kegl;artan Ti'lmbahan
Art.ak,.,anaik ~ pat Il'liil!!neoolrk<ln Ida!lJ11:yan.g sudan ~ILI~ <III <Ita!> lkaiillOl1I, t:J,emlmtlikdlal..m ytll1Igl telah dll!:.lmIJr1 l'em liJliltI..ilk mM'lliYUlalt mosaik daul't Br13 rkan amlk·a,ili3k me-,ngtnjak.daun kerllillg denganl kaki retalrlj,mg du da1am kardlills 'besolr ya.1iiI9 d!lela~kan at h:mtilL MiliMallah f'I"Ie,~eka,u!"Iwk merOJrlIgt:ak. berg;uliIiilQiiJl.!lili1!h ata!J d~ng~!1 ha.ti-hartl rm,:lolillpilil k:F::l arlam, lkoitak, d

2+
Bahan
D!li~ ~~iS

yang iDiibtiltuhkan
~::;~rr'l9 pe.l'd4lt

Kerta$ prakary~

'o!~I~rg. {2,) (;r1I'!l}

Gunting
U'!m IDu.'! bl!a11l ~1\'l!'1)angl IK~I'itai5 L'llrilltl

A:pa yangl Hartis IDIta:k!ukan .~ Ei:u3tlah IPQhQn (lkira,~ira belflJklJll1ln 40x 50 mil) d~r;i kf!rta$ pra~~ . ~taLJg'~mb:<lrlah poho!'l ~djj kert~~ ~j'IJ~OI1I, rk_.e;nlIllJdianlt~l1il!pelkan 1P<l~Ontpada parpa.n penguffiurn:an atau diMin-g ~mg9i malar anak.-ctnct'k. R@katk<in poto:n.ga.i1i lo'~IOd padlar da!h!ln-d .. ho3ilill{Sii!alhi satUI dil'ri p.;ls.in9~1il p@r,gkat), 2. Guntil'l9llOlhi ,ema.mapel be:sa~ dan ena~i3,pell kecildati kertas p,a:karya .. tem p.a~c!i'i!g'ani velcro y.af'lg Saill.lftirya di l:Jali.k.apf!l" 3. :~t .. klbliil ~ili'l'):bo1 ,a,pel~~r ~",.n kE;'(iI pO!da i:ed!.l!l, kEfO!lilIta'rnfj {sii!ilntool if'l! Drsa berllipa g:ambar "pell dengaUlI tul~1li "rilfSAA" darl'l!"KWL"}, 4.. Il«lik<lIl_!k_<!!i1, ~p.e~ ~r -COlin~Qjl ~caraa(Qlk padla darntl4ahan, po~~n dan tempa:ttarn ~.er.3!1,}angIbillahr di
bai\!'l,@ftJ ponGi'lL

5.
6.

Jela~kan p.ada ar'lak.-i3lna;k bahwil ada re,rma~cam·macam uKman al~I~\t il'lmj'llkki;tn lkftduil ~r'9nj!lr1gl p.;Id.. liiiere!ka. dali1 ~jli!1bol ya119~da piiicl\l!1~~.r~IllIFt'mg·, K.'Ita!kan, paWl an\'ik:\Oin~'kbahwa iiIle\relta al(anl"lmemetik" apel ,(,:I'a~il pemQric'anl meril~imp.iiflny~ eli b!r~'njoiin9 seSUJll I!,d::uran_

liI\egiatan, rambahan
K~l,ual''k<}1llIb~lol(-baiIClk
liIl~~I'lI~rliil

dan ll'l1i!1~a!~h aii:lak.;afl.-..k memiS<lhkan Mlok.!bal'ak. Ituberdas:afll:an

u~ural'll ..

Buktt Te:rk:<!iit

V'Vfm 51o_te, tne A.ppIe5? ole~ :5"

H~I(

49
Copyriphted materia

~t~lI;;!h IP~f"9i h?I~ar m~~ih~,t d~i~r1 b~Ig!l,lIgLJr<l!Il, 1ilfI:;l$~kl~h~~ c;killlim d~rn ubahlah ,jiplllbnJ bng<lnd'an 1~l!lIgim menji3idi lukiisarll daun, gugllU ya,ng, c:al'ltikll AnOlok.-i1ll1ak dapat lif'I'eil1Ii!lgb1k<in Ikemampvan mol'lriiO: ha:lu£f'I,{iI! dan, Ib~kerj:a de.ng<llfl' wafi'll.'! dl.'lla,m,altliMlas ~reetH !!1iL

Baha~ yail'igl l!)i1bl1ltl.!lnkan :Kalrrorll rn<inilliJ s.atitJ IIiiFliibar Pel afh'!~ Cat spldQl1 ~t<lli ha¥Qr"i WfI,lTI8! lJol@!a,t K~as litilkis. Call M!J1ta,lw~rln~,co~lalt, memh, orun,ye, hn~rlg" m~iJjlili tua IBelas 'k~milsaiil ,dI.aglngatau w,adi3ihceper' ~im IH'i~U~ menampung
IKaiill at~iJ ~bl't
Apal

cat

he<rtalS, lunUlk m!!li!,yelGli~,ri

)!1!!ing Ha:l1ll1sIm~aJkul(anl
i?,;'IOO!(!mt~r~11l kilil'lton I1lil000rni11l, jip!llIikkiJh 1~ll.g~1i:I dan ta'll9i!1ri1, lInak.s.ep@rti '~Ql1ito'n. P,~rlP.. nI:an9 g'Ci!riis,ja Ii [emari
tintu~ !m1elIT1!buaitda.t1i<lill polhmli '~lIih1!t gambar 1).

1. 2.

MrlVl_(!~ah, arna'l;;-an@k flilffiatrnai aW~1 m~lu'kb lbatangl pohan clan '!JlIht<ifl dengan warm ~okeiM ~Iioot gamiJ!!Ir 2:). 3;. Mint<ilan an<ak.,an<'lit m!i?n~r.lIpkan Jaf~ Sai~i.i poet' sallu ire daJllilm 'Ca!t da'lilI ~n-e:k.m jari-j<lrl!'ly;!! di ,a,l~S pe~mukaalf) l~ertOl~, d'i oog;lal1 tan~h hi!l99<l! membe'!1li.lk pg~~ 'sidi'k I~lri ~fi9 boenecar<l,n. (Iirnatg?lmbaw .3). 4.5iiaph,1'lI kain u FI~!Jkmcn)"fi!ka ,i<l~i.

IKegiatall1 'iI:!lff!bab~n
~i~;;lf{ik:;;lli'l

Warl1il

mOlIllOlyalngl

dlilUin 'yangl gug!lJr,. den ~in'lairli. LihMI\ah IPooon,Yilng .cI.uJI'l!'il¥a, tidal': ada, Ilagi. Bag,lali'!l t!.fbli.lk miiilp dengal'l po-hon, gtm.dul ~t~? Illicarakaf1! mer-genai ~eWlii1ih:!1i11 Il.l!kis;iifl i~ri kijj_~, Andal m!J.!n~ki',n
memlbi'1lrLalfllanalk...am,d::

ktJnilil~ Ull1hd::

i!'!g'lfi menyim:pa.I'lI~V8Jm8' ora,~.I:i~mudiiln m~mbuat. '~mi1i! oraj;'f~e.

'be-rek:~nmefl

deiTIl~,!ii'!W<'!rna meral'i d~mJ

',IIIIS !gillH
I

~ur""

·II~I:lIh~

\ .Jitlli~u11~'ig~,
,dl1! 1:Ul!l!!

ifII'lll1:1i

.,IriIUI

bilhll1t P,\~., d•• ~tm cok.ialt

Talllllhkl11 C!lr·'C;;,Viil~~ .,N'k

"e'9g".b~1.'111 htl'!'~r~'.

50
Copyrlphted rnmer!a

D"I"u'n' •. I'
"1"

I

3+
ygng d'i~~bglb~f1I"~a sambil !iI'Ienln,g~tkaf'l

Anak"·i:jjrlialk a'k_ClIlli bel~jaJ t@iflitang m~~il!'n gU9~J a'an l~rl,lb~hfJ'n
ke!Mi,;!I:IliIpi!J'<)n i1!"iein,gi-ng.lt. d'al'l IrI1iowrlk hia:lus,

Baihan yang DI'b~uhkaln
~rt~~ {q:lliQ p!,liiilh Pl;l~$ Kert ..~ hrtonl 'r''''119 IdipQWn9! ffieojildi Ib~rb~~i:li b~~~L,ikd~UlnJ le-mpeng<in hiiy¢1il ~kfayQn, yalig d~leO\Jlr~~,I'I1I~diallldi~d~,u(_~n kembal'i m..eifij~dl cent.uk seten.gaF. I1ri1glkaran} Apill~ang Hiltt!S Dlla~l:!h!il 11. ,Ajamkanl lagul~Dau n aergU9~nln" D.!iunpun
tl<)Utl pun

(deng~.n h",m,a "Londonl a:~id9~n) dg:tnlg~to1l~fltllY,a ~

,ootgugur.!!,n:, ke tanaJ". ire ta.Aab (g.em.l::1an Jaif jemari;, gerak:KaJ1 ta11gan dariatd5 ke bowah) be'rgu]"llr"fl:"."'!'I.e-~ W.ttfm!' (get~"-kall j~.ri jemM,. gerakJ(IJi:? (~!"Ig"n diN; O!tra5!,li:.ebaWllh) Am.IJiJ .Saptil /)er'slh4am OOr".,~ID·kiln beI'·'sih·k~n(built ge~~f'J menppti dtJ.un) Am-DJI srJP~ ber"Smi'lfl,. ta~lJ f,Q~Pl't (t,UII'"UII ~1J Jalltal) [la-un di·H-r:.rp Wlglrt wu:sn WiJ'SlQ wUlih, m.J~h IW.U$J WlJjh (berpu;a-p:;rfiit melel!!'lP<lr ,aal:m .1.:£: a~} t)Hiliil d~ti-fJP &ngin;, t[l"lg'9i ffl<i'-fa'.yang (be~pUta-fJlJfa mem.bf,sjhli'vn bajlJ' Ir:f~n mmbl:ilfJ 2_ 3. rN¥i1ny,ik.iln II.:!SllI perlOlh<'llrJrlOlhOlIili d"hlullu, kemYdi<.trn lUl<ll1g1,dengOl!1 Igerakanlrlyal,. lEbo wMlma. Tiiap <lrJak b-olelh memiith empalt atau lim .. bentu1k da,un ya!il'iill di,~UJk~ln¥a" i:0p,a!'lak fQ~lol puti'h p(JI~- jel.;!·sl/;;an Ibagaimiili1a m:ereb h !iroos: melJetaU:,lrl kgr:t~~ rtu diaUs 1~ln9lsyd~n ~JE~ pmh,.liynI,l,I~k~ffiI'(<If<'llFru~nggQ$Qk"9Qs(l~hril 1~,mpen9a:n kr!ilyQ.n l<efl;;ilIdian. an:a1k-.a:!lli<ik membuat g,lInDar 9~o[I:;ny.:lseOOltl. <'I'j.:lk anati.aniJik berny,my]

difleris.ere,moor

kerta~

i;J.efltul:.:A;lelltl,l~ d'llln

pada pe,iliIluk;j.:m I.::~'S-

IKegiatanli!lmbahan Ill~rlk~eilsrlalh dlm,ga!'l! pt!~liirlli~an be,rtt!~s.tlJlr lail'l'!'l!1Il;! eperti lpe~mukoo!'l! ~uli~kaylW~ 'UJ~jj~~I~ s batu, ataWlIoo,tll! 'bak'll. ~ Christina Chilco.re,. New Freedom, ,PAl

3+
B~han yang DlbldUhkan
K-t;!rt~!ii pr<l'ka:;yOi

Sl~ker oonrng
D<!!Y'J1) GU~til'ill;J1

Apayang
;_ .2. 3.
4_

H!al1.ls CiI'a/bllleDI",

5. 6. I_

G~mirJg ke~~a.$prak;alry,..fI'IE!'nj~di helaliafll dEmganl Ie-bar 7,Scm, dam! paillJang15 sampai 20 em .. M~i1itallah ana~ . a:f:la!k. mmgllm:pi,Jlkan, dWaUlno;ln ~~r~mijlj Ibe~j>t"''!'l!-:lal'arldi alam. r lmJ::lkalns.t.ik~~ elil atas meja,. pel'miJI~.fl l~r~r~kat m~ngh1!dli1!p ,~'!i, ~ Minta'iah an~k-.1!oak m!1;nallaldaH.m,;jariJ!i1! <1itils~~)!ker. dl Mrilla'lan, 'I!l.akanak. m~mi'lih helaisn Ili!:~tas; yang diisUkai urnttik dird:I'lII!k~rl! dillw dlai.!~-da~n lit~. . IrotQl'iigl IkiJeblh~"s~ikef' di itEpiOflJ1 heJJ~iarl l:ena:s. fl'embatas bu~u~ap· dilpakai. '~i I1,JI1flI~hi M~i[:i g'i

Keglatan l'ambahan And!g; dal,pat !iIl.eng~,U!i1!akaflalra~'ar;gl sama 'Ull'ltllJk fi'in;emiRJ'all las ma.k<lin yang a k:eia£.

~5a digurJ!lk:ali)

~S1
Copyriphted materia

~ua

Cicip Ape'l

3+
mengg:ambarkar. diJJliiI m.eooetek$il li;;arali:ler.i~~il'i: prodli.lk~

A~O!k~na\;: •. <tliq,ttrl mi@f199'l!!llIltkillrl iinora lperuge<:ap untuk p;;illgan Yilng~e,rlb!Jilt dilri ijpelL

Bl'ilOOMI ~a;n9DibLl,bi:lh:kOi!Iil!
Ape~ meral'n, hijau" Idarll ~llJnili'!9

cg.n~~h p~od\ik panSlil!1 darilopell: Rot1

:S~~:s '~Ipel'i.j~~ ,apel,. ,Q~gJ i'~ngg.:!n9,

~!i~ei ~,pe~. d@!:l!~!.!e ,~,pei.

,Apa yang Hams Dilak,uika'n
1,

2. 3,

M~I@i!'t)h d~rlg~!"I ~r.;Ji$k1,J~i Irl"!~f!;geli'!~~@~l d{l(! Ib,;lg~img!il~@w~11~!,Jmooh di pdf~Oif!. ~i~1~ (;iri,dri Ib~~macamimacam apeil dim 'brcam~an ba,gi3limalfi'llaalp!?li blsa dibuat ml'i'nja:di oo.r,baga~ nmflcaml maoitanalnL P~r'I~n.a~ka!l1 Ipad.;, m~rdQ' ~nl~i!l!!i1~ ';'poEll d~1i1 mijk';'li1~nr :yaf19 ~~rby~t d~~i ~~I.

I3ijark<lIi'!J me"e\k.. men.dcip~ i~emua: ma~..a!'l;ll n 'leir~billlt

Kegiatan T:al1l'lbahan l(egjat~1iiI p.aIPrllilfla1H!~ ., hitul'l!9la'h arpe~ eli ponQrI. Mlntaltahi <lrnlk,~ I'l~k melT! I~h I~rus a;pel '{<lngl d~~ulki'l!i t:emlildia,l'ii
Ib~ijtl~h~i'lb€1 I)~tl,lk m.eiflo~tQpilli'tlg;r1Ia~~Il.--an!CiL

Bul(uferkait TWl'Apples up '(Jn Top oleh TheQ I1e:Sijeg

Lagu Te:rkah:
~Ma~'rI

"4 Sehat 5 S~mpliJm<l'· Gipt A.,. R/iyanto ,a.pal :5e1i1"nangT

Analk~rliak ~JaJ!af mengeoau ~r~ n'~r~ir',

befbag:a~ macern

I~_acang, ~mb~~,.g!lJ~ ~em<!mpu<lI1' rno{qtik ~aly~ 1.1<!1'11 mempffi ..j,<lri

Bahan yaiiilgi Dibutuhkarn
18erma~m'm;;lG<lm

kaeangl
p<llr~ ka)'1!.iI~:ecil

Ma,::a i'iil,rnac:anm p.eme<',ah kacangai::au
M 1!lf1Igk~k.~a;r
Dll<l fm!.. n~kJ,Ik <It a~ W,1dOlh ~~(jil

A'p8i yang Har,IJ!Sl flilak!ubnl
1" 2, ,3'. lsi m~ngl::l!ll:: b~~r d'~ilg<ln l:Jerlli'lii3!(i3lm-r.:naoi:am k'acal"!g dar! r>e'mec:. tTi ~J!(an9. . ~iOlph,1i1I dl.la WIIIdalh! l!I~Jlg ~e'billikedl,,~w 'Ulriiit!i1lk ka{;cng,. satu laglllJr1itll~ Iku'lirmya, isil 1rUfI'jUtk<ilrl pad .. ,ma~'n.a'k. cam mengt'J!llarlt;;l1t ~si l::ac;;lln.!J. bagaim'll'l'la lIlllI~lil1:ec.ilh'kali1' hlit kacan:g pecan dertg<lr! rIl!e~e,mdl) d~a k.a~,m9~riiber~l'][I~can,d'aln Ibllg<lim[lil'r~ menglJ~i'ti lku'i~~~D(;ilf'lg tan.ah rd!1:l"!![fYIl tang:ah, Mirot a ,af1l~k;.,;iIili I!:;. memi~aih~nr i~i kacall9 dari ikuli1tnya, ..

4,

Copyriphted materia'

'S"

6,

iE~'" Iha~ifl.ya,i";i kal1~Ql'1Igl iP1ia$tilk'b~rpem,rlup(Z(ppe.f Gag) delilg:~nl IkdiCi:'Ii'iIgl yang s~dlah dlkuliiti dall11minta'lah !lrl1ali;,-an<!ikme'remiJ~Jk_",~kacO)'ng d!engali:! tangao atau p~ll\.! kayu., Ttl!il!"!'b. h~J11 IremU~1!'1 b~rnSi ~ dallai'l1l . feSep mi'llk<lnalnl, seperti rot! isi tli,lI~lh I~eri!mg',l\!ltau ImI:!Wr'l. ~rit kaCi3lll1g bisal dilPi3,k.. ii uriltllJk ~rnbllat kdlas.e ataljj dli!i:l,lmaikan deny,an ta.i'i~~ li"ta'laUI Ipl'astisi:n5!!tiaog:a.i
'O~ffik<it1!

te-ks~ur'.

Kegliat~m Ta mbihaln Jf'kOlJ m~.mgkin, perB1a.tclkanl iPe;rill:lku tl,Jpai~;;l~ m<l~O!nkacalng., Seb<lrki!rl5edlkit ~~Olcan9di :s.ekitar pohon }"lngl ~(1dihi3l dl~ti i'ilJi~lilg lki~I',1~alli ~~ri ttlhll) ~liiiiJlri;~i::i~n tupai Ii'rum~mu~n m{i~alnaiifl iTt'Ll. (jitJln:alki:liilILa.Gai'i9 dlalOiri'i1 c [ik.til;'iit.a:5menghitUIl1,g, mis[;l.ln,ya clefi9[if) m;e,FliJasLlk,ka.n kacan:g~u~i angka y~l'i~ tt1'rk1mp!!!!~ tpada wa<lah.

Buku lerka'it
Srf'ui~Js 'otrll 8rian Wiild5!rni~h J';1le Mj~(raC~f ol~h lM<lnl> Cli'lri~,ti<lrl AnderSOI!l

1La.91l: Terka~t ~Paw Paw lP:a!!(Iil"

Bahan y,ang Dibutliil!h kan ilJenba:g<li, acam ka,ciiilg ~kacallg t[ltlialil, lkalccr'lg mete, htangallmoCld, m yang lIIl~sih beliklu1it 'ElaJki a~,l'FlaFiiyal'i!gl ~r5er.:at. atilul m~rlig'klJ'k seb~rn'J!a!k m .i~ni;'Sk1l~ng~ng

ICacang ked'da!i. kacang 1l~[lb}. !JI~'haJkalill dip~~.;Ii di:lllilm k~gia~:aln'lin"

A:pa yalng Halilf.li DlialClIlkollll !. Beraahljj an..at;,a na,k, ni3l1Tia·ni3l1Tloil ]i;!'I~!ng :f~n'!ll ·Qdg:2. M.li~i~:a an,,;k,a r!CIK. menyeibilJt};;a n ii'lama,Mma :Ialcang. il. ~-e~~~k~fji ~b!'!lir h~<tng: r~fjH.!kme'\!V,,!k;i!!t!.~~ Je~i~ di dl~'I<!!i01 <!i"!gk~!~_. ~ m 4. TanryakaLl1i padla anak.afl ilk d'i Iln~nglkljlk liTIim~ Ika,~ng~~Ql!1lg t~r~eI;ll.!~ h~r~:i dil~i;~II'l!. 5. iB:iarllan a!i'lak..aflllak llilel'1yar1lir kOlC"ang ¥;l.r)g ad~l.

~lata!1l1:ambahan
Baw:al Ipemec'ah kamngl ufltU~ im$mbUka ka~an9. Niklmil,ijlah hc~ngl s,eoogai m.enlll millk;~ln~iO'l!)gl_

Buku ierkait
N·l,Jtc{~r;ker ol@n, 1H;{1r1$ Oh~isW~1l AnQe,r:ml'l

53
Copyr'ghted

rnmerla

Pola Dau,n
Bah~nlyangnibutuh.an

ifga atai.il empat aa'lirnyarn91 gu:gllJlrU'ilirigii:1iI yarng teirla!L,lI ,~riin'9) C!;ltpo;steor mera'h, kunii'1lgl, hiJ<I~ !(fa!'i ,o~aJnye Kiula,s Ilukis un,tiLik nfriOls.lng:lllasirilig warna Ken~s pilrakl'IrYil hiitam 27.,5 x 22,5 em Apayangl
t,

Harus

IDilalC:ukiln

1"

Si,aIP~i!I1' empat !;'!;\ama cat poslerr: Ilawal'ahl ~N'k,a.n~k Ike 11,lI,'u k@1a:s 'L,lIf!bJ,k me.nQ1.:rnpulkall' dMaUl1<1ifl

ya!"!.'l ak.alil dijglJli'~3~.m. Mereka lharus mengUimptll~.:anl lima liIelai IjnuJ'l< $~1Jii3;pj~liIi~ daen, ,Jil~a, all;: ada pohonl eli ~kirtar s~kiolah,"liiIak..aflillk M

3:. "t

d~,pa~mt!f1ji}dl~~"ny.il :5@oogaii lpeki.@'r~aal'l!'rI.H'1f!a;h ·at,8u '91.WUIdapat rnne:rhyediat9MY<3, Muiaila'll .. ktHvlt.as den,g:i:I'lii pemn'bi.c.llraallil~~IiIta,r'lg dla,ull,. I:mgaima:na mm!ikLi OOrrlWmb.,.rngli.~LJmbuh., ber1ubah Sele~ah ber,aa<l ai dal;'m ilWlas., ala,si perrnl/ka~1i'I m~la d~li1g'~11'l kOf:;llil dan sbp:k.:lr!J ~t K~rerna~,ktWitas in~ be~pot'e!m~i ~ir!gQlOri pakal3'1l1, p.akaliah ceiel"t'l.eik. Mirltil!llah dU<l ,Ollila!!: ulltulk membawa m dauo.;jalulnyarligl SiUldalrlmefeJka kumpillikarli, Ite !'It~~ m~ja,.Ti~p .gl1glk, m~mmh ~tu d~L,lIn, ~l'iIwk;d~f!HlaU mer@,~i:l hingga, :re!i:!lI!ilJh 'Perm!.likOlalnc:i'alJll'! tertu~i,Jp cat. ~.emudiarl me~ mel;'l:ltakkilrlil d'1Ci:U1'iI itu.. den:giill'li 5ilt>lyaliilgl 'l.ertU.tUlP cat m~nghadia.p ~, .hawah, ,dia.tai!i Llrtgn ber\~mll, hi,t~I:!'I,. t..kilJk.:.nl h<l1J'<lrng S<!1ln<! P<ld" seml.!~ ,d~li!fl Mang iirl.efef.::a nniliki sehing9a, .kartal'l, h'it[lm te~seOut 1P€lfIuh delflg.an {l~lak.a n ,diOlIJI'l--dall,lln.

wamOl, d~n 'gyguf.

K.egiatan tatnbaha n
Ih"~111~1i1 gill!'!i'l~r ates ~rta~" g,o~~ daun delllga!'!, eara ~e!e't<!k~:~il l~!lIfI:ilIJ,eji <lit;asda~JI!'l d"n mneti!~J'';'()~(lkiJo~~~.an, ~ra,yon dri

'!II .. +
.AJ!l!kanalk.·~ilIak be~jalaln, Ikaki rnenyli~L!~ial\ar1tl eli
~~njan9 pe[jia'lanan, dalliil kEmbali lb<lralliigvan;g te,Fkl!lmp,l,JlL k.@~las
fI1!U~r:m 'ylsgUF, Bi;,H~Fi meH1k." Fifje.m~ngi[jt. beiooaalam I,lliiltll,lk m,~mbua1i kol!as@' mu:s[m gu!:wr atill)l' kitfran dan brilmfiig~

,Bahan yangl Dibutuhkan ll<e~~~n j)~a~ali)'~1 (uk!.! !'1lI11 be-sar, WaHl1a!Wa'M

d~ilJl'l! g'llgW') lLemya~gl a.man atau lem kaJ1lJ~ K,;lfIilQrligl ~okelail: lP:;~irl 1k!.Elr~nj<ll\1gl .atiillJl tas ki'lnfv~S Y{3Illg dib.aW\:l' analk.,aiil.'l~~dlaF'i i'1lJImal'l. Ap\iI;ya.ng IHan!l5 Di:la,kuJcanl '1. Mlf'lta'la~l izfn 'unlt!uk mefilg<ldlaka!t1!aca~a j"JI~t'!fI~Ja!tl lileflY'u~1JJr~",1'<lm,~e;'be1~mA:Jd~ m~mi,,~g~lk~111 rU'<;!r.g kei'as. pOl'sti'k<lil:'iti~;p imak m~meg~ng l(era;rnj;mgatau tas uI1tlJk mEln.ampuliIg ~il\:a!l Ibu<'lh" Ibi]I" kacarng, dlalJJf'l, t\3iflilting" !batll atcalJt!pa ~n Y<'!!'1Ig; mer~.<! tem~~~o, 2,~mbi! Ib!\':~:::!Ii1lnti~1,mjL;!k;k@11IPoI'lQm)'p<;IlU:l:nJ. ElLo:arka:l1I,mall·anak menyentuhi bat<lng po:hon dan melila~1,,~sika'liI
hasil pengamat.m mereik.al, PErmulkaO!l!fll b<!~an:g pdnCin kasar atau
n<l~iJs;?' .ApiO'l w.3lrll'la,hy1l7 IHal: llaif! '";pal yl'llfi~ mmullI,rmya

3,
4.

kau 'pernO"iti ka m? S.aat k"embal'ite wang kela~.,minta 'tiap Olnak; m~.n:;J:tal d<ln m~:ro~tbll'l AI'1iall-anoak: jugi'l bole!'! m~1i99almbaf benaa,!bef"!dl'll yarm metek<! ingl'lt
.l3i~l!fQl~ lem ,~rning, dan lPalJang Iila!>i! kar~a mereka yangl sudah ~adl.

di

1I,taiSbrttls

ka,i:1on"

Copyr'ghtcd rneleria'