Anda di halaman 1dari 1

PERBANDINGAN KBSR DAN KSSR

Aspek

KBSR
y y y y y y y

KSSR Komunikasi Kerohanian, Sikap dan Nilai Kemanusiaan Keterampilan Diri Perkembangan Fizikal dan Estetika Sains dan Teknologi Tahap I Modul Teras Asas Modul Teras Tema Modul Elektif y Tahap II Modul Komunikasi Modul Komunikasi Elektif Modul Kerohanian, Sikap dan Nilai Modul Fizikal dan Estetika Modul Sains dan Teknologi Modul Kemanusiaan

Bentuk

y Komunikasi y Manusia Dengan Alam Sekelilingnya y Perkembangan Diri Individu

Organisasi

Berasaskan mata pelajaran

Kandungan

y Berlaku perubahan kandungan kepada semua mata pelajaran

Pedagogi

Peruntukan Masa

y

Kaedah Pentaksiran

y

y y

Bahan
y y

Pengurusan Kurikulum

Penegasan dan penekanan kepada pendekatan berikut: Kemahiran Berfikir dalam P&P Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P  Penggunaan TMK  Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan  Pembelajaran Secara Konstruktivisme  Pembelajaran Secara Kontekstual  Pembelajaran Akses Kendiri  Pembelajaran Masteri  Belajar Cara Belajar Berlaku perubahan pada peruntukan masa kepada beberapa mata pelajaran khususnya Bahasa Malaysia dan Bahasa Inggeris y Dijalankan secar a berterusan untuk mengesan perkembangan dan pencapaian Penekanan yang ketara kepada murid dalam pembelajaran pentaksiran sumatif y Menggunakan kaedah pentaksiran pelbagai y Bersifat autentik dan holistik Sukatan Pelajaran y Dokumen Kurikulum Huraian Sukatan Pelajaran Standard Kandungan Kandungan Standard Pembelajaran Hasil Pembelajaran Cadangan Aktiviti P&P y Buku Teks Buku Teks Semua perubahan dalam aspek-aspek di atas menyebabkan berlaku perubahan kepada pengurusan kurikulum di pelbagai peringkat. 

y Kemahiran Berfikir dalam P&P Aplikasi Kecerdasan Pelbagai Dalam P&P Penggunaan TMK Pengajaran Berasaskan Kajian Masa Depan Pembelajaran Secara Konstruktivisme Pembelajaran Secara Kontekstual Pembelajaran Akses Kendiri Pembelajaran Masteri Belajar Cara Belajar

1