MATEMATIKA

MODUL 2

KOMPOSISI FUNGSI DAN FUNGSI INVERS
KELAS : XI IPA SEMESTER : 2 (DUA)

Muhammad Zainal Abidin Personal Blog SMAN 1 Bone-Bone | Luwu Utara | Sulsel http://meetabied.wordpress.com

5. Menggambarkan grafik fungsi invers dari grafik fungsi asalnya 7. Menentukan komposisi dua fungsi dan invers suatu fungsi.1 Menentukan komposisi fungsi dari dua fungsi Menentukan invers suatu fungsi TUJUAN PEMBELAJARAN : 1. 3. Fungsi invers II. Menentukan fungsi invers dari suatu fungsi. Judul sub kegiatan belajar : 1. f 1.2 : 5. 6. KOMPETENSI DASAR : 5. Uraian materi dan contoh Pengertian Fungsi Definisi : Fungsi dari himpunan A ke himpunan B suatu relasi sedemikian hingga setiap anggota himpunan A dipasangkan dengan tepat satu anggota himpunan B. STANDAR KOMPETENSI 5. x y=f(x) A=Df = A=Df=D Domain = daerah asal (D) Kodomain = daerah kawan (K) Range = daerah hasil (R) B=Rf=R . 8. Pengertian Fungsi 2. 4. mengidentifikasi sifat-sifat fungsi invers. Menentukan komponen pembentuk fungsi komposisi apabila fungsi komposisi dan komponen lainnya diketahui. Menentukan syarat dan aturan fungsi yang dapat dikomposisikan 2. Sifat-sifat Komposisi Fungsi 4. Menentukan fungsi komposisi dari beberapa fungsi. Menyebutkan sifat-sifat komposisi fungsi. KEGIATAN BELAJAR : I. Komposisi Fungsi 3.KOMPOSISI FUNGSI DAN FUNGSI INVERS PENGANTAR : Modul ini kami susun sebagai salah satu sumber belajar untuk siswa agar dapat dipelajari dengan lebih mudah. Kami menyajikan materi dalam modul ini berusaha mengacu pada pendekatan kontekstual dengan diharapkan matematika akan makin terasa kegunaannya dalam kehidupan sehari-hari. Menjelaskan syarat agar suatu fungsi mempunyai invers.

Jadi. f(x) = x2 + 7x + 6 b. f adalah fungsi dari A ke Bditulis f: A → B A disebut domain B disebut kodomain Range atau Daerah Hasil Jika f memetakan x ∈ A ke y ∈ B dikatakan y adalah peta dari x ditulis f: x → y atau y = f(x).4} B tentukan domain. Jawab Supaya f: R→R dengan f(x)=√1-x2 maka haruslah 1 – x2 ≥ 0. f(x) b.3. 1 – x2 ≥ 0 → x2 – 1 ≤ 0 atau (x .c} Kodomain = {1. f(-3) Jawab Misal y = x – 1 maka x = y + 1 karena f(x – 1) = x2 + 5x maka f(y) = (y + 1)2 + 5(y + 1) f(y) = y2 + 2y + 1 + 5y + 5 f(y) = y2 + 7y + 6 f(y) = y2 + 7y + 6 a. contoh 2 Misal f: R → R dengan f(x – 1) = x2 + 5x Tentukan : a. kodomain dan range 1 2 3 4 • B .4} Range = {1.• Notasi Fungsi Suatu fungsi atau pemetaanumumnya dinotasikan denganhuruf kecil.3.1)(x + 1) ≤ 0 atau -1 ≤ x ≤ 1. Misal. f(-3) = (-3)2 + 7(-3) + 6 = 9 – 21 + 6 = -6 Contoh 3: Fungsi f : A a b c A Domain = {a.2. Himpunan y ∈ B yang merupakan peta dari x ∈ A disebut range atau daerah hasil contoh 1 Misal f: R → R dengan f(x) = √1 . domain fungsi tersebut adalah -1 ≤ x ≤ 1.b.x2 Tentukan domain dari fungsi f.

2).0). Ditulis: h(x) = (gof)(x) = g(f(x)) (gof)(x) = g(f(x)) ada hanya jika R f ∩ D g ≠ Ø Nilai fungsi komposisi (gof)(x) untuk x = a adalah (gof)(a) = g(f(a)) Contoh 1: Diketahui fungsi f dan g dinyatakan dalam pasangan terurut f = {(0. (6. g(x) = x + 3 Tentukan : a) (f o g)(x) b) (g o f)(x) c) (f o g)(1) Jawab : (f o g)(x) = f(g(x)) = f(x+3) = 2(x+3)²+1 = 2(x² + 6x + 9) + 1 = 2x²+12x+19 (g o f)(x) = g(f(x)) = g(2x²+1) = 2x² + 1 + 3 = 2x² + 4 (f o g)(1) = f(g(1)) = f(4) = 2.3). (4.1). (5.-1). g : R → R . Misalkan: f : A → B dan g : B → C x f y=f(x) g z=g(y) A B h=gο f C Fungsi baru h = (g o f) : A → C disebut fungsi komposisi dari f dan g.(4.5)} dan g = {(2.-1)} b) (g o f) = {(0.7)} Tentukanlah: a) (f o g) b) (g o f) c) (f o g)(1) d) (g o f)(4) Jawab: a) (f o g) = {(2.4). (2.4). Komposisi Fungsi Pengertian Komposisi fungsi adalah penggabungan operasi dua fungsi secara berurutan sehingga menghasilkan sebuah fungsi baru. (4)² +1 = 2.16 + 1 = 33 (g o f)(1) = g(f(1)) = g(3) =3+3 =6 d) (g o f)(1) . (1. f(x) = 2x² +1.2). (3. (1.1).2.3)} c) (f o g)(1) = 4 d) (g o f)(4) = 3 Contoh 2: f : R → R . (5.

f(x) = . Bila x di A dipetakan ke 64 di C. a > 0 → f -1(x) = alog x1/c = log x . f(x) = a log cx . (foI)(x) = (Iof)(x) = f(x) (elemen identitas) Contoh 4: Diketahui f(x) = 2x + 1. 3. maka f mempunyai fungsi invers f-1 : B → A jika dan hanya jika adalah fungsi bijektif atau korespondensi 1-1. h : C → D.x2 Dari hasil di atas tampak bahwa (fog)(x) ≠ (g o f)(x) ((fog)oh)(x) = (fog)(h(x))= (fog)( x2 + 2)= 7 – 2(x2 + 2) = 3 . g : B → C dengan g(x) = x2 dan h = g o f : A → C.x≠→ f -1(x) = .Contoh 3: Diketahui A = {x l x < -1}. a ≠ 0 → f -1(x) = . g(x) = 3 – x. f : A → B dengan f(x) = -x + 1.c≠0 c  f i.a)lb∈B dan a∈A}. Fungsi Invers Definisi Jika fungsi f : A → B dinyatakan dengan pasangan terurut f:{(a. maka berlaku: i. (fog)(x) ≠ (g o f)(x) (tidak komutatif) ii. Jika f : y = f(x) → f -1 : x = f(y) (f o f -1)(x) = (f-1 o f)(x) = I(x) (fungsi identitas)  Rumus Cepat Menentukan Fungsi Invers x −b .b)la∈A dan b∈B}. g : B → C .2x2 (fo(goh))(x)=f((goh)(x))= f(1 . cx > 0 → f -1(x) = . a > 0.a≠0 a a ax + b d − dx + b ii.x2) + 1 = 2 – 2 x2 + 1 = 3 – 2 x2 Dari hasil di atas tampak bahwa ((fog)oh)(x) = (fo(goh))(x) (foI)(x) = f(I(x)) = f(x) = 2x + 1 (Iof)(x) = I(f(x)) = I(2x+1) = 2x + 1 Dari hasil di atas tampak bahwa (foI)(x) = (Iof)(x) = f(x) 4. maka invers dari fungsi f adalah f-1: B → A ditentukan oleh: f-1: {(b. ((fog)oh)(x) = (fo(goh))(x) (sifat asosiatif) iii.x≠ cx + d c cx − a c 1a iii. I(x) = x (f o g)(x) = f(g(x)) = f(3-x) = 2(3-x) + 1 = 6 – 2x + 1 = 7 – 2x (g o f)(x) = g(f(x)) = g(2x+1) = 3 – (2x+1) = 3 – 2x – 1 = 2 – 2x (g o h)(x) = g(h(x)) = g(x2 + 2) = 3 – (x2 + 2) = 1 .x2)= 2(1 . maka nilai x yang memenuhi adalah x = -7. Jika f : A → B. dan h(x) = x2 + 2. f(x) = acx . f(x) = ax + b. B dan C adalah himpunan bilangan real. tentukan nilai x! h(x) = (g o f)(x) = g(f(x)) = g(-x + 1) = (-x + 1)2 h(x) = 64 → (-x + 1)2 = 64 ↔ -x + 1 = ± 8 -x + 1 = 8 ↔ x = -7 atau –x + 1 = -8 ↔ x = 9 Karena A = {x l x < -1}. c ≠ 0 c ax iv. Sifat-sifat Komposisi Fungsi Jika f : A → B .

3x − 4 x ∈ R. Tentukan nilai k! 3 y(3x . x ≠ 4 Tentukan f − (x) ! y(x . x ≠ 4 dan f −1 (k) = 1 .4) = 2x 3xy – 4y = 2x 3xy – 2x = 4y x(3y – 2) = 4y x= 4y 3y .4) = 2x + 1 yx – 4y = 2x + 1 yx – 2x = 4y + 1 x(y – 2) = 4y + 1 x= 4y + 1 y -2 f -1(x) = Cara 2: f(x) = 4x + 1 x-2 ax + b − dx + b → f -1(x) = cx + d cx − a 2x + 1 4x + 1 f ( x) = → f -1(x) = x −4 x-2 Contoh 7: Jika f ( x ) = Cara 1: y = 2x 3x − 4 2x .v. Tentukan f -1 (x)! Cara 1: y = 2x .2 .5 (yang berarti x = f -1(y)) 2x = y + 5 y +5 2 x +5 f -1(x) = 2 x= Cara 2: x −b a x +5 f(x) = 2x – 5 → f -1(x) = 2 f(x) = ax + b → f -1(x) = Contoh 6: Diketahui f ( x ) = Cara 1: y= 2x + 1 x−4 2x + 1 . x−4 1 x ∈ R. a≠0 → f -1(x)= −b ± b 2 − 4a(c − x) 2a Catatan: Fungsi kuadrat secara umum tidak mempunyai invers.5. Contoh 5: Diketahui f: R → R dengan f(x) = 2x . f(x) = ax²+bx+c. tetapi dapat mempunyai invers jika domainnya dibatasi.

2 4k f -1(k) = 3k .4x 3x .1 2 = = −2 3.2 f -1(x) = 3k – 2 = 4k k = -2 Cara 2: f -1(k) = a → k = f(a) f −1 (k) = 1 → k = f(1) = 2. tentukan f – 1 (x)! Cara 1: y = 5 1 − x3 + 2 y – 2 = 5 1 − x3 (y – 2)5 = 1 – x3 .2 4k 1= 3k . tentukan f – 1 (x)! Cara 1: y = 52x (ingat rumus logaritma: a n = b → n = g 2x = 5 lo y 15 log y 2 1 f – 1 (x) = 5 log x 2 a lo g b ) x= Cara 2: 1a log x c 1 f(x) = 52x → f – 1 (x) = 5 log x 2 f(x) = acx → f -1(x) = Contoh 9: Diketahui f(x) = x2 – 6x + 4.1 − 4 −1 Contoh 8: Diketahui f(x) = 52x. tentukan f–1 (x)! Cara 1: y = x2 – 6x + 4 y – 4 = x2 – 6x y – 4 = (x – 3) 2 – 9 y + 5 = (x – 3) 2 x – 3 = ± y +5 x = 3 ± y +5 f – 1 (x) = 3 ± x + 5 Cara 2: − b ± b2 − 4a(c − x) 2a 6 ± 36 − 4(4 − x) 36 − 16 + 4 x =3± =3± 5+ x f(x) = x2 – 6x + 4 → f -1(x) = 2 4 f(x) = ax²+bx+c → f -1(x) = Contoh 10: Diketahui f ( x) = 5 1 − x 3 + 2 .

maka kita bisa menentukan fungsi g(x). Contoh 11: Diketahui g(x) = 3 – 2x dan (g o f)(x) = 2x2 + 2x – 12.(y – 2)5 x = 3 1 −( y − 2)5 f – 1 (x) = 3 1 −( x − 2)5 Cara 2: –1 f ( x) = n a + bx m + c → f (x) = m a − ( x − c) n −b f ( x ) = 5 1 − x 3 + 2 → f – 1 (x) = 3 1 − ( x − 2)5 = 3 1 − ( x − 2)5 − (−1)  Menentukan Fungsi Jika Fungsi Komposisi dan Sebuah Fungsi Lain Diketahui Misalkan fungsi komposisi (f o g)(x) atau (g o f)(x) diketahui dan sebuah fungsi f(x) juga diketahui.x3 = 1 . maka kita bisa menentukan fungsi f(x). Demikian pula jika fungsi komposisi (f o g)(x) atau (g o f)(x) diketahui dan sebuah fungsi g(x) juga diketahui. tentukan rumus fungsi f(x)! Cara 1: (g o f)(x) = 2x2 + 2x – 12 g(f(x)) = 2x2 + 2x – 12 3 – 2f(x) = 2x2 + 2x – 12 -2f(x) = 2x2 + 2x – 15 f(x) = -x2 – x + 7. tentukan rumus fungsi g(x)! 12 x −6 2x − 5 12 x − 6 2x − 5 12 x − 6 Misalkan: 2x – 1 = a → x = a +1 2 .5 Cara 2: g(x) = 3 – 2x → g -1(x) = f(x) = [g -1 o (g o f)](x) f(x) = 3 − (2 x 2 + 2 x − 12 ) − 2 x 2 − 2 x + 15 = = − x 2 − x + 7.5 2 2 3 −x 2 Contoh 12: Diketahui f(x) = 2x -1 dan (g o f)(x) = Cara 1: (g o f)(x) = g(f(x)) = g(2x-1) = 2x − 5 12 x − 6 2 x −5 .

kemudian y oleh fungsi g dipetakan ke z. Fungsi komposisi (g o f) . Mula-mula z dipetakan ke y oleh fungsi g-1. x f y=f(x) g z=g(y) A B gο f C Fungsi (g o f) -1 memetakan z ke x. Invers Dari Fungsi Komposisi Misalkan fungsi f dan fungsi g nasing-masing merupakan fungsi bijektif sehingga mempunyai fungsi invers f -1 dan g-1. Sehingga (g o f)-1 dapat dinyatakan sebagai komposisi dari (f-1 0 g-1). kemudian y dipetakan x oleh fungsi f -1. Seperti tampak pada diagram berikut. a +1  2  −5  2  g(a) =  a +1  12  −6  2  g(a) = 6(a +1) −6 = g(x) = x −4 6x a +1 −5 a −4 6a Cara 2: 2x − 5 12 x − 6 2x − 5 g(f(x)) = 12 x − 6 2x − 5 g(2x-1) = 12 x − 6 (g o f)(x) = g(2x-1) = 6(2 x −1) g(x) = x −4 6x ( 2 x −1) − 4 Cara 3: f(x) = 2x -1 → f -1(x) = x +1 2 g(x) = [(g o f) o f -1](x) = (g o f)( f -1(x))  x +1  2 −5 x +1 − 5 x −4  2  = = g(x) = x +1   6( x + 1) − 6 6x 12 −6 2   5. x y=f(x) z=g(y) . pemetaan pertama ditentukan oleh f dan pemetaan kedua ditentukan oleh g. seperti tampak pada diagram berikut. Mula-mula x oleh fungsi f dipetakan ke y.

g .1(x) = Cara 1: f .1(x)! 2 x −2 (f–1 o f)(x) =I(x) → f.1(x) = 4x + 5 x −2 (g– 1 o g)(x) =I(x) → g .2. Tentukan (f o g) .1(x) = dan h(x)=(g o f)(x). tentukan h .1(g(x)) = x 4g(x) + 5 =x g(x) − 2 4g(x) + 5 = x.1(x) = 3x + 9 3x + 9 − y + 1) ( (f o g) .1(x)! 3x + 1 3 2 − 3(3x + 1) − 9x − 1 1 = )–3= 3x + 1 3x + 1 3x + 1 Misalkan y = (f o g)(x) y(3x+1) = -9x – 1 3xy + y = -9x – 1 3xy + 9x = -y – 1 x (3y + 9) = -(y + 1) x = 3y + 9 Cara 2: (f o g)(x) = 2( 2 − 3(3x + 1) − 9x − 1 1 = )–3= 3x + 1 3x + 1 3x + 1 −x − 1 x +1 = − (f o g) .1(x) = − x +1 3x + 9 Contoh 14: Diketahui f . x ≠ − .1(x) = 1 x–2 2 1 4x + 5 x .1(f(x)) = x 1 f(x) – 2 = x 2 1 f(x) = x + 2 2 f(x) = 2x + 4 g .2x .g(x).f-1 g-1 A B (g ο f) -1 C Jadi diperoleh hubungan: (g o f) -1 (x) = (f -1 o g -1)(x) Contoh 13: Diketahui fungsi f(x) = 2x – 3 dan g(x) = Cara 1: (f o g)(x) = 2( y= −9x − 1 3x + 1 1 1 .

1(x) = (g o f) .1(x) = 4x + 5 4x + 5 − 2(2x − 4) 4x + 5 − 4x + 8 13 1 4x + 5 −2= = = .1 (x) = (f -1 o g -1)(x) = f -1( g -1(x)) h . -2= 2 x −2 2x − 4 2x − 4 2x − 4 2x − 4 Contoh 15: Ditentukan f(x) = 2x – 1.1(x) = Cara 2: 13 2x − 4 h(x) = (g o f)(x) → h . Latihan soal 1. dan g(x) = 3 – x dan h(x) = (h o g o f) – 1 (x) = 1! Cara 1: (go f)(x) = 3 – (2x – 1) = 4 – 2x (h o (g o f))(x) = y= 4 4 −2x 4 .x) = -2x – 5 g(x) = h(x) = h(x) = (g o f)(x) −2x − 5 2x + 5 =− 4−x 4−x 2(2x + 4) + 5 4x + 13 = 4 − (2x + 4) 2x h . maka: 4y – 2xy = 4 -2xy = 4 – 4y x = −2y = 2x − 2 =1 x 4 −4y 4 4 − 2x 2y −2 y (h o g o f) – 1 (x) = 2x − 2 x 2x – 2 = x x=2 Cara 2: (go f)(x) = 3 – (2x – 1) = 4 – 2x (h o (g o f))(x) = 4 4 −2x (h o g o f) – 1 (x) = a → x = (h o g o f) (a) (h o g o f) – 1 (x) = 1 → x = (h o g o f) (1) = III. x ≠ 0 .g(x) = -2x – 5 g(x)(4 . . Tentukan rumus (f o g) (x) dan tentukan 3x − 6 4 4 = =2 4 − 2.1 2 pula daerah asalnya (D).4g(x) – x. Diketahui f ( x ) = x + 2 dan g ( x ) = 2 . carilah nilai x sehingga x Misalkan (h o g o f) (x) = y.

Matematika dasar. Daftar pustaka Tim penulis MGMP Matematika SMA kota Semarang. 2005) . 2 Diketahui fungsi g(x) = -3x + 4 dan f og ( x ) = 2 x + 2 x + 5 .2. Diketahui f(x) = 2x + 5 dan g(x) = x + 2. g ( x ) = x − 1 dan h(x) = 3x. Jabbaar Setia. 2008) Tim penyusun KREATIF Matematika. 3. Viva Pakarindo. 2007) Simangunsong Wilson. ( Semarang : CV. Tentukan (fog)-1(x). Tes Formatif 1 ( Terlampir) V. maka tentukan fungsi f ( x) . 4. 6. Matematika SMA/MA kelas XI IPA semester genap. ( Jakarta: Erlangga. 5. Tentukanlah (fogoh) (2) Tentukan rumus fungsi g(x) jika diketahui f(x) = x + 3 dan (fog)(x) = 3x – 5. IV. Matematika SMA / MA XI A IPA. ( Klaten. 2 Diketahui f ( x ) = 2 x − 2 . Jika f(x) = x/x-4 maka tentukan f-1(x).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful