Tingkatan Masa Tajuk Genre Fokus Utama

: 2A2 : 70 minit : Syair Nasihat : Puisi Tradisional

: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa. : 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. (i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

Fokus Sampingan Aras 1 Objektif i)

ii)
iii)

Menyenaraikan lima nilai dan lima pengajaran berpandukan syair yang dikaji secara berpasangan. Menjelaskan maksud setiap rangkap syair secara berkumpulan. Mencari maksud perkataan yang sukar difahami. Kemahiran Bahasa : Kemahiran bertutur dan mendengar Kemahiran membaca Sistem Bahasa : Mencari makna

Pengisian Kurikulum : Ilmu Nilai : Pendidikan moral dan agama : Kasih sayang, ikhlas, rajin, adil, kerjasama : Kemahiran Berfikir

Kemahiran Bernilai Tambah

1

Guru meminta murid KBT: Kemahiran Berfikir – Menjanakan Idea . b.Bincangkan puncapunca yang menyebabkan keruntuhan moral dalam kalangan remaja. Guru meminta murid membayangkan cerita daripada rangkap demi rangkap syair.Isi Pengajaran 1) Apakah pandangan kamu tentang gambar yang telah dipaparkan tadi? 2) Pada pendapat kamu. • Guru meminta murid memberikan respons tentang syair yang diperdengarkan. • Guru meminta murid memberikan perhatian semasa syair diperdengarkan. a. Lampiran 2: Lembaran Kerja Kata Kunci Rangkap Syair Siti Sianah Lampiran 3: Lembaran Kerja Jawapan BBM: Rakaman Syair Siti Sianah. Guru memberikan tajuk kepada semua pelajar . • Guru meminta murid secara rawak menyatakan idea sendiri tentang syair Siti Sianah. c. c. Guru meminta murid 2 menyenaraikan isi-isi yang berkaitan dengan tajuk daripada syair Siti Sianah. siapakah yang patut membimbing pelajar berdasarkan gambar yang telah dipaparkan tadi? Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Set Induksi (5 minit) • Guru menayangkan gambargambar remaja yang terlibat dalam gejala sosial. • Guru meminta respons daripada murid tentang gambar tersebut. Guru meminta murid menetapkan kata kunci yang sesuai untuk setiap rangkap dalam lembaran kerja yang diberi. • Guru mengaitkan gambar dengan pelajaran hari ini. • Guru membuat generalisasi tentang respons yang diberikan oleh murid. Syair Siti Sianah • Guru menyuruh seorang pelajar mensyairkan syair Siti Sianah kepada. KBT: Kemahiran Berfikir (Membuat Gambaran Mental) 2 Berkongsi idea • Guru membahagikan muridmurid kepada lima kumpulan. KBT / Catatan Lampiran 1: Gambar Remaja Bermasalah Sosial. • Guru memberikan arahan dan mengedarkan lembaran kerja. b. Guru meminta murid melihat idea keseluruhan syair tersebut. a.

3 .

Lampiran 1 (Gambar Remaja Bermasalah) Lampiran 2 (Kata Kunci) 4 .

Hakikatnya diketahui Allah Taala. Memandang laki-laki matanya lekat. Berhias berdandan berpakai molek. Serta pula kepek batangnya. Mengagak mengilai terlalu suka. Kemudian memakai dengan selengkapnya. Setengah perempuan perangainya cela. Seperti buaya besar mulutnya. Supaya laki-laki berhati gila. Kanan dan kiri dibelek-belek. Melihat laki-laki ditampakkan muka. Memakai cemara berjela-jela. Jadilah rupanya putih berseri. Habis dipenuhi rambut kepala. Kaki dan tangan lengan dan jari. Pekerjaan tipu sangat digemari. Setengah perempuan sangat pesolek. Memakai gelang bertingkat-tingkat. Meskipun tiada berapa eloknya. Terkadang muka dibubuh pupuri. Setengah perempuan yang makan angkat. Pura-pura dikatakan ubat segala. Supaya laki-laki boleh menyangka. Ianya elok tiada berhingga. Ada yang setengah kembang hidungnya. Seperti taji berandam di keningnya. Roma di muka pula dicukurnya. ___________________________ ____________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ __________________________ 5 .Syair Siti Sianah Sesetengahnya perempuan terlalu janggalnya. Dengan jantan suka berdekat. Di dalam cemin muka ditelek. Rambut yang sikit disiputnya pula. Kaki dan tangan dinaikkan pula.

______________________________ _____________________________ ______________________________ 6 . Sembahyang ibadat sudahlah bantut. Mudah-mudahan dilepaskanlah. Setengahnya suka bermain judi. Laki-laki perempuan bertindih lutut.Berlindunglah kita kepada Allah. Daripada perbuatan yang amat salah. Banyaklah kelakuan yang tidak patut. Inilah perangai banyak terjadi. Habislah tergadai intan serudi. Kerana syaitan duduk di buntut. Jangan menjadi betina sempolah. Kerana perangai sudah membadi.

Meskipun tiada berapa eloknya. Berhias Ingin akan perhatian Suka Berdandan Berlagak sempurna Menutup kekurangan diri Berpura-pura Suka dipuji Ilmu guna-guna Nasihat 7 . Memakai gelang bertingkat-tingkat. Setengah perempuan perangainya cela. Pura-pura dikatakan ubat segala. Supaya laki-laki boleh menyangka. Berhias berdandan berpakai molek. Ada yang setengah kembang hidungnya. Di dalam cemin muka ditelek. Seperti buaya besar mulutnya. Mudah-mudahan dilepaskanlah.Lampiran 3 (Jawapan Kata Kunci) Syair Siti Sianah Sesetengahnya perempuan terlalu janggalnya. Jadilah rupanya putih berseri. Kemudian memakai dengan selengkapnya. Setengah perempuan yang makan angkat. Habis dipenuhi rambut kepala. Melihat laki-laki ditampakkan muka. Setengah perempuan sangat pesolek. Kaki dan tangan dinaikkan pula. Berlindunglah kita kepada Allah. Hakikatnya diketahui Allah Taala. Ianya elok tiada berhingga. Jangan menjadi betina sempolah. Supaya laki-laki berhati gila. Kaki dan tangan lengan dan jari. Mengagak mengilai terlalu suka. Terkadang muka dibubuh pupuri. Memandang laki-laki matanya lekat. Kanan dan kiri dibelek-belek. Seperti taji berandam di keningnya. Serta pula kepek batangnya. Roma di muka pula dicukurnya. Daripada perbuatan yang amat salah. Dengan jantan suka berdekat. Memakai cemara berjela-jela. Rambut yang sikit disiputnya pula. Pekerjaan tipu sangat digemari.

Habislah tergadai intan serudi. Kerana syaitan duduk di buntut.Setengahnya suka bermain judi. Banyaklah kelakuan yang tidak patut. Inilah perangai banyak terjadi. Laki-laki perempuan bertindih lutut. Kerana perangai sudah membadi. Sembahyang ibadat sudahlah bantut. Berjudi Pergaulan Bebas Lampiran 4: Lembaran Kerja (Kata Ganda) 8 .

Laki-laki Dibelek-belek Berjela-jela Bertingkattingkat Pura-pura Mudahmudahan Tidak bersungguhsungguh Diharapkan supaya Jantan Bersusun-susun Dilihat-lihat Berjuntai-juntai 9 .

Lampiran 4: Jawapan Lembaran Kerja (Kata Ganda) Laki-laki Dibelek-belek Berjela-jela Bertingkattingkat Pura-pura Mudahmudahan Tidak bersungguhsungguh Harap-harap Jantan Bersusun-susun Dilihat-lihat Berjuntai-juntai 10 .

REFLEKSI SUMBER 11 .

....Teks Komsas Tingkatan 4 . 12 ..keluaran .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful