Tingkatan Masa Tajuk Genre Fokus Utama

: 2A2 : 70 minit : Syair Nasihat : Puisi Tradisional

: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa. : 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. (i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

Fokus Sampingan Aras 1 Objektif i)

ii)
iii)

Menyenaraikan lima nilai dan lima pengajaran berpandukan syair yang dikaji secara berpasangan. Menjelaskan maksud setiap rangkap syair secara berkumpulan. Mencari maksud perkataan yang sukar difahami. Kemahiran Bahasa : Kemahiran bertutur dan mendengar Kemahiran membaca Sistem Bahasa : Mencari makna

Pengisian Kurikulum : Ilmu Nilai : Pendidikan moral dan agama : Kasih sayang, ikhlas, rajin, adil, kerjasama : Kemahiran Berfikir

Kemahiran Bernilai Tambah

1

Guru meminta murid 2 menyenaraikan isi-isi yang berkaitan dengan tajuk daripada syair Siti Sianah. • Guru membuat generalisasi tentang respons yang diberikan oleh murid.Bincangkan puncapunca yang menyebabkan keruntuhan moral dalam kalangan remaja. siapakah yang patut membimbing pelajar berdasarkan gambar yang telah dipaparkan tadi? Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Set Induksi (5 minit) • Guru menayangkan gambargambar remaja yang terlibat dalam gejala sosial.Isi Pengajaran 1) Apakah pandangan kamu tentang gambar yang telah dipaparkan tadi? 2) Pada pendapat kamu. a. Guru meminta murid KBT: Kemahiran Berfikir – Menjanakan Idea . • Guru meminta murid memberikan respons tentang syair yang diperdengarkan. Guru memberikan tajuk kepada semua pelajar . • Guru meminta respons daripada murid tentang gambar tersebut. c. KBT / Catatan Lampiran 1: Gambar Remaja Bermasalah Sosial. • Guru meminta murid secara rawak menyatakan idea sendiri tentang syair Siti Sianah. a. c. • Guru meminta murid memberikan perhatian semasa syair diperdengarkan. Guru meminta murid menetapkan kata kunci yang sesuai untuk setiap rangkap dalam lembaran kerja yang diberi. • Guru memberikan arahan dan mengedarkan lembaran kerja. • Guru mengaitkan gambar dengan pelajaran hari ini. Syair Siti Sianah • Guru menyuruh seorang pelajar mensyairkan syair Siti Sianah kepada. Guru meminta murid membayangkan cerita daripada rangkap demi rangkap syair. Guru meminta murid melihat idea keseluruhan syair tersebut. Lampiran 2: Lembaran Kerja Kata Kunci Rangkap Syair Siti Sianah Lampiran 3: Lembaran Kerja Jawapan BBM: Rakaman Syair Siti Sianah. b. KBT: Kemahiran Berfikir (Membuat Gambaran Mental) 2 Berkongsi idea • Guru membahagikan muridmurid kepada lima kumpulan. b.

3 .

Lampiran 1 (Gambar Remaja Bermasalah) Lampiran 2 (Kata Kunci) 4 .

Meskipun tiada berapa eloknya. Terkadang muka dibubuh pupuri. Memakai gelang bertingkat-tingkat. Kaki dan tangan lengan dan jari. Dengan jantan suka berdekat. Seperti taji berandam di keningnya. Pura-pura dikatakan ubat segala. Berhias berdandan berpakai molek. Kaki dan tangan dinaikkan pula.Syair Siti Sianah Sesetengahnya perempuan terlalu janggalnya. Ianya elok tiada berhingga. Habis dipenuhi rambut kepala. Roma di muka pula dicukurnya. Pekerjaan tipu sangat digemari. Di dalam cemin muka ditelek. Serta pula kepek batangnya. Memandang laki-laki matanya lekat. Memakai cemara berjela-jela. Rambut yang sikit disiputnya pula. Kemudian memakai dengan selengkapnya. Seperti buaya besar mulutnya. Setengah perempuan sangat pesolek. Jadilah rupanya putih berseri. Supaya laki-laki berhati gila. Kanan dan kiri dibelek-belek. Setengah perempuan perangainya cela. Mengagak mengilai terlalu suka. Supaya laki-laki boleh menyangka. Melihat laki-laki ditampakkan muka. Setengah perempuan yang makan angkat. ___________________________ ____________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ __________________________ 5 . Hakikatnya diketahui Allah Taala. Ada yang setengah kembang hidungnya.

Setengahnya suka bermain judi. Jangan menjadi betina sempolah. Inilah perangai banyak terjadi. Sembahyang ibadat sudahlah bantut. Habislah tergadai intan serudi. ______________________________ _____________________________ ______________________________ 6 . Mudah-mudahan dilepaskanlah. Banyaklah kelakuan yang tidak patut. Daripada perbuatan yang amat salah. Kerana perangai sudah membadi. Kerana syaitan duduk di buntut. Laki-laki perempuan bertindih lutut.Berlindunglah kita kepada Allah.

Hakikatnya diketahui Allah Taala. Daripada perbuatan yang amat salah. Setengah perempuan perangainya cela. Pekerjaan tipu sangat digemari. Jadilah rupanya putih berseri. Seperti taji berandam di keningnya. Berhias berdandan berpakai molek. Serta pula kepek batangnya. Berhias Ingin akan perhatian Suka Berdandan Berlagak sempurna Menutup kekurangan diri Berpura-pura Suka dipuji Ilmu guna-guna Nasihat 7 . Kaki dan tangan lengan dan jari. Dengan jantan suka berdekat. Ianya elok tiada berhingga. Terkadang muka dibubuh pupuri. Roma di muka pula dicukurnya. Habis dipenuhi rambut kepala. Supaya laki-laki berhati gila. Memakai cemara berjela-jela. Mudah-mudahan dilepaskanlah. Melihat laki-laki ditampakkan muka. Memandang laki-laki matanya lekat. Setengah perempuan yang makan angkat. Supaya laki-laki boleh menyangka.Lampiran 3 (Jawapan Kata Kunci) Syair Siti Sianah Sesetengahnya perempuan terlalu janggalnya. Kemudian memakai dengan selengkapnya. Kaki dan tangan dinaikkan pula. Seperti buaya besar mulutnya. Ada yang setengah kembang hidungnya. Di dalam cemin muka ditelek. Memakai gelang bertingkat-tingkat. Jangan menjadi betina sempolah. Rambut yang sikit disiputnya pula. Mengagak mengilai terlalu suka. Meskipun tiada berapa eloknya. Berlindunglah kita kepada Allah. Pura-pura dikatakan ubat segala. Kanan dan kiri dibelek-belek. Setengah perempuan sangat pesolek.

Kerana syaitan duduk di buntut. Banyaklah kelakuan yang tidak patut. Berjudi Pergaulan Bebas Lampiran 4: Lembaran Kerja (Kata Ganda) 8 . Kerana perangai sudah membadi. Laki-laki perempuan bertindih lutut. Sembahyang ibadat sudahlah bantut. Inilah perangai banyak terjadi. Habislah tergadai intan serudi.Setengahnya suka bermain judi.

Laki-laki Dibelek-belek Berjela-jela Bertingkattingkat Pura-pura Mudahmudahan Tidak bersungguhsungguh Diharapkan supaya Jantan Bersusun-susun Dilihat-lihat Berjuntai-juntai 9 .

Lampiran 4: Jawapan Lembaran Kerja (Kata Ganda) Laki-laki Dibelek-belek Berjela-jela Bertingkattingkat Pura-pura Mudahmudahan Tidak bersungguhsungguh Harap-harap Jantan Bersusun-susun Dilihat-lihat Berjuntai-juntai 10 .

REFLEKSI SUMBER 11 .

12 ..Teks Komsas Tingkatan 4 .....keluaran .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful