Anda di halaman 1dari 12

Tingkatan Masa Tajuk Genre Fokus Utama

: 2A2 : 70 minit : Syair Nasihat : Puisi Tradisional

: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa. : 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. (i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

Fokus Sampingan Aras 1 Objektif i)

ii)
iii)

Menyenaraikan lima nilai dan lima pengajaran berpandukan syair yang dikaji secara berpasangan. Menjelaskan maksud setiap rangkap syair secara berkumpulan. Mencari maksud perkataan yang sukar difahami. Kemahiran Bahasa : Kemahiran bertutur dan mendengar Kemahiran membaca Sistem Bahasa : Mencari makna

Pengisian Kurikulum : Ilmu Nilai : Pendidikan moral dan agama : Kasih sayang, ikhlas, rajin, adil, kerjasama : Kemahiran Berfikir

Kemahiran Bernilai Tambah

1

siapakah yang patut membimbing pelajar berdasarkan gambar yang telah dipaparkan tadi? Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Set Induksi (5 minit) • Guru menayangkan gambargambar remaja yang terlibat dalam gejala sosial. • Guru memberikan arahan dan mengedarkan lembaran kerja. a. • Guru membuat generalisasi tentang respons yang diberikan oleh murid. Lampiran 2: Lembaran Kerja Kata Kunci Rangkap Syair Siti Sianah Lampiran 3: Lembaran Kerja Jawapan BBM: Rakaman Syair Siti Sianah. • Guru meminta murid secara rawak menyatakan idea sendiri tentang syair Siti Sianah. KBT: Kemahiran Berfikir (Membuat Gambaran Mental) 2 Berkongsi idea • Guru membahagikan muridmurid kepada lima kumpulan. b. Guru memberikan tajuk kepada semua pelajar .Bincangkan puncapunca yang menyebabkan keruntuhan moral dalam kalangan remaja. Guru meminta murid menetapkan kata kunci yang sesuai untuk setiap rangkap dalam lembaran kerja yang diberi. • Guru mengaitkan gambar dengan pelajaran hari ini. b. • Guru meminta murid memberikan perhatian semasa syair diperdengarkan. • Guru meminta respons daripada murid tentang gambar tersebut. KBT / Catatan Lampiran 1: Gambar Remaja Bermasalah Sosial. • Guru meminta murid memberikan respons tentang syair yang diperdengarkan. c. Guru meminta murid 2 menyenaraikan isi-isi yang berkaitan dengan tajuk daripada syair Siti Sianah. Guru meminta murid membayangkan cerita daripada rangkap demi rangkap syair. c.Isi Pengajaran 1) Apakah pandangan kamu tentang gambar yang telah dipaparkan tadi? 2) Pada pendapat kamu. Guru meminta murid melihat idea keseluruhan syair tersebut. a. Syair Siti Sianah • Guru menyuruh seorang pelajar mensyairkan syair Siti Sianah kepada. Guru meminta murid KBT: Kemahiran Berfikir – Menjanakan Idea .

3 .

Lampiran 1 (Gambar Remaja Bermasalah) Lampiran 2 (Kata Kunci) 4 .

Supaya laki-laki berhati gila. Berhias berdandan berpakai molek. Supaya laki-laki boleh menyangka. Hakikatnya diketahui Allah Taala. Meskipun tiada berapa eloknya. Di dalam cemin muka ditelek. Rambut yang sikit disiputnya pula. Memakai gelang bertingkat-tingkat. Kaki dan tangan dinaikkan pula. ___________________________ ____________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ __________________________ 5 . Kanan dan kiri dibelek-belek. Jadilah rupanya putih berseri. Seperti buaya besar mulutnya. Roma di muka pula dicukurnya. Ada yang setengah kembang hidungnya. Melihat laki-laki ditampakkan muka. Setengah perempuan yang makan angkat. Setengah perempuan perangainya cela. Memakai cemara berjela-jela. Pura-pura dikatakan ubat segala. Serta pula kepek batangnya. Habis dipenuhi rambut kepala.Syair Siti Sianah Sesetengahnya perempuan terlalu janggalnya. Mengagak mengilai terlalu suka. Pekerjaan tipu sangat digemari. Kaki dan tangan lengan dan jari. Memandang laki-laki matanya lekat. Ianya elok tiada berhingga. Terkadang muka dibubuh pupuri. Setengah perempuan sangat pesolek. Kemudian memakai dengan selengkapnya. Seperti taji berandam di keningnya. Dengan jantan suka berdekat.

Setengahnya suka bermain judi. Daripada perbuatan yang amat salah. ______________________________ _____________________________ ______________________________ 6 . Banyaklah kelakuan yang tidak patut.Berlindunglah kita kepada Allah. Habislah tergadai intan serudi. Mudah-mudahan dilepaskanlah. Sembahyang ibadat sudahlah bantut. Kerana syaitan duduk di buntut. Laki-laki perempuan bertindih lutut. Jangan menjadi betina sempolah. Kerana perangai sudah membadi. Inilah perangai banyak terjadi.

Memakai gelang bertingkat-tingkat. Pura-pura dikatakan ubat segala. Supaya laki-laki boleh menyangka. Roma di muka pula dicukurnya. Setengah perempuan perangainya cela. Serta pula kepek batangnya. Jadilah rupanya putih berseri. Memandang laki-laki matanya lekat. Meskipun tiada berapa eloknya. Jangan menjadi betina sempolah. Ianya elok tiada berhingga. Mengagak mengilai terlalu suka. Memakai cemara berjela-jela. Berhias Ingin akan perhatian Suka Berdandan Berlagak sempurna Menutup kekurangan diri Berpura-pura Suka dipuji Ilmu guna-guna Nasihat 7 . Hakikatnya diketahui Allah Taala. Berlindunglah kita kepada Allah. Kanan dan kiri dibelek-belek. Melihat laki-laki ditampakkan muka. Setengah perempuan sangat pesolek. Ada yang setengah kembang hidungnya.Lampiran 3 (Jawapan Kata Kunci) Syair Siti Sianah Sesetengahnya perempuan terlalu janggalnya. Pekerjaan tipu sangat digemari. Habis dipenuhi rambut kepala. Supaya laki-laki berhati gila. Di dalam cemin muka ditelek. Daripada perbuatan yang amat salah. Dengan jantan suka berdekat. Kemudian memakai dengan selengkapnya. Seperti buaya besar mulutnya. Terkadang muka dibubuh pupuri. Mudah-mudahan dilepaskanlah. Seperti taji berandam di keningnya. Berhias berdandan berpakai molek. Setengah perempuan yang makan angkat. Kaki dan tangan dinaikkan pula. Rambut yang sikit disiputnya pula. Kaki dan tangan lengan dan jari.

Sembahyang ibadat sudahlah bantut. Laki-laki perempuan bertindih lutut.Setengahnya suka bermain judi. Kerana syaitan duduk di buntut. Inilah perangai banyak terjadi. Habislah tergadai intan serudi. Banyaklah kelakuan yang tidak patut. Kerana perangai sudah membadi. Berjudi Pergaulan Bebas Lampiran 4: Lembaran Kerja (Kata Ganda) 8 .

Laki-laki Dibelek-belek Berjela-jela Bertingkattingkat Pura-pura Mudahmudahan Tidak bersungguhsungguh Diharapkan supaya Jantan Bersusun-susun Dilihat-lihat Berjuntai-juntai 9 .

Lampiran 4: Jawapan Lembaran Kerja (Kata Ganda) Laki-laki Dibelek-belek Berjela-jela Bertingkattingkat Pura-pura Mudahmudahan Tidak bersungguhsungguh Harap-harap Jantan Bersusun-susun Dilihat-lihat Berjuntai-juntai 10 .

REFLEKSI SUMBER 11 .

.keluaran ..Teks Komsas Tingkatan 4 . 12 ....