Tingkatan Masa Tajuk Genre Fokus Utama

: 2A2 : 70 minit : Syair Nasihat : Puisi Tradisional

: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa. : 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. (i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

Fokus Sampingan Aras 1 Objektif i)

ii)
iii)

Menyenaraikan lima nilai dan lima pengajaran berpandukan syair yang dikaji secara berpasangan. Menjelaskan maksud setiap rangkap syair secara berkumpulan. Mencari maksud perkataan yang sukar difahami. Kemahiran Bahasa : Kemahiran bertutur dan mendengar Kemahiran membaca Sistem Bahasa : Mencari makna

Pengisian Kurikulum : Ilmu Nilai : Pendidikan moral dan agama : Kasih sayang, ikhlas, rajin, adil, kerjasama : Kemahiran Berfikir

Kemahiran Bernilai Tambah

1

a. Guru meminta murid menetapkan kata kunci yang sesuai untuk setiap rangkap dalam lembaran kerja yang diberi. Guru meminta murid membayangkan cerita daripada rangkap demi rangkap syair. b.Isi Pengajaran 1) Apakah pandangan kamu tentang gambar yang telah dipaparkan tadi? 2) Pada pendapat kamu. • Guru meminta murid memberikan respons tentang syair yang diperdengarkan. c. • Guru memberikan arahan dan mengedarkan lembaran kerja. b. KBT: Kemahiran Berfikir (Membuat Gambaran Mental) 2 Berkongsi idea • Guru membahagikan muridmurid kepada lima kumpulan. a. KBT / Catatan Lampiran 1: Gambar Remaja Bermasalah Sosial.Bincangkan puncapunca yang menyebabkan keruntuhan moral dalam kalangan remaja. • Guru membuat generalisasi tentang respons yang diberikan oleh murid. Guru memberikan tajuk kepada semua pelajar . • Guru meminta murid memberikan perhatian semasa syair diperdengarkan. Lampiran 2: Lembaran Kerja Kata Kunci Rangkap Syair Siti Sianah Lampiran 3: Lembaran Kerja Jawapan BBM: Rakaman Syair Siti Sianah. Guru meminta murid KBT: Kemahiran Berfikir – Menjanakan Idea . c. Syair Siti Sianah • Guru menyuruh seorang pelajar mensyairkan syair Siti Sianah kepada. • Guru meminta respons daripada murid tentang gambar tersebut. • Guru mengaitkan gambar dengan pelajaran hari ini. Guru meminta murid 2 menyenaraikan isi-isi yang berkaitan dengan tajuk daripada syair Siti Sianah. Guru meminta murid melihat idea keseluruhan syair tersebut. • Guru meminta murid secara rawak menyatakan idea sendiri tentang syair Siti Sianah. siapakah yang patut membimbing pelajar berdasarkan gambar yang telah dipaparkan tadi? Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Set Induksi (5 minit) • Guru menayangkan gambargambar remaja yang terlibat dalam gejala sosial.

3 .

Lampiran 1 (Gambar Remaja Bermasalah) Lampiran 2 (Kata Kunci) 4 .

Di dalam cemin muka ditelek. Supaya laki-laki berhati gila. Pekerjaan tipu sangat digemari. Hakikatnya diketahui Allah Taala. Terkadang muka dibubuh pupuri. Memandang laki-laki matanya lekat. Kemudian memakai dengan selengkapnya. Kaki dan tangan dinaikkan pula. Kaki dan tangan lengan dan jari. Setengah perempuan sangat pesolek.Syair Siti Sianah Sesetengahnya perempuan terlalu janggalnya. Setengah perempuan yang makan angkat. Berhias berdandan berpakai molek. Kanan dan kiri dibelek-belek. Habis dipenuhi rambut kepala. Mengagak mengilai terlalu suka. ___________________________ ____________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ __________________________ 5 . Jadilah rupanya putih berseri. Memakai gelang bertingkat-tingkat. Ianya elok tiada berhingga. Meskipun tiada berapa eloknya. Serta pula kepek batangnya. Memakai cemara berjela-jela. Melihat laki-laki ditampakkan muka. Ada yang setengah kembang hidungnya. Roma di muka pula dicukurnya. Rambut yang sikit disiputnya pula. Seperti taji berandam di keningnya. Seperti buaya besar mulutnya. Setengah perempuan perangainya cela. Pura-pura dikatakan ubat segala. Supaya laki-laki boleh menyangka. Dengan jantan suka berdekat.

Habislah tergadai intan serudi. Setengahnya suka bermain judi. Kerana syaitan duduk di buntut. Daripada perbuatan yang amat salah.Berlindunglah kita kepada Allah. Inilah perangai banyak terjadi. Mudah-mudahan dilepaskanlah. Banyaklah kelakuan yang tidak patut. Jangan menjadi betina sempolah. Sembahyang ibadat sudahlah bantut. Laki-laki perempuan bertindih lutut. ______________________________ _____________________________ ______________________________ 6 . Kerana perangai sudah membadi.

Rambut yang sikit disiputnya pula. Setengah perempuan yang makan angkat. Setengah perempuan perangainya cela. Supaya laki-laki boleh menyangka. Serta pula kepek batangnya. Habis dipenuhi rambut kepala. Memakai cemara berjela-jela. Berhias berdandan berpakai molek. Ada yang setengah kembang hidungnya. Memandang laki-laki matanya lekat. Jangan menjadi betina sempolah. Kaki dan tangan dinaikkan pula. Kaki dan tangan lengan dan jari. Roma di muka pula dicukurnya. Daripada perbuatan yang amat salah. Ianya elok tiada berhingga. Hakikatnya diketahui Allah Taala. Mengagak mengilai terlalu suka. Memakai gelang bertingkat-tingkat. Pura-pura dikatakan ubat segala. Pekerjaan tipu sangat digemari. Mudah-mudahan dilepaskanlah. Berhias Ingin akan perhatian Suka Berdandan Berlagak sempurna Menutup kekurangan diri Berpura-pura Suka dipuji Ilmu guna-guna Nasihat 7 . Jadilah rupanya putih berseri. Supaya laki-laki berhati gila. Terkadang muka dibubuh pupuri.Lampiran 3 (Jawapan Kata Kunci) Syair Siti Sianah Sesetengahnya perempuan terlalu janggalnya. Setengah perempuan sangat pesolek. Di dalam cemin muka ditelek. Seperti taji berandam di keningnya. Seperti buaya besar mulutnya. Berlindunglah kita kepada Allah. Meskipun tiada berapa eloknya. Kemudian memakai dengan selengkapnya. Kanan dan kiri dibelek-belek. Melihat laki-laki ditampakkan muka. Dengan jantan suka berdekat.

Kerana syaitan duduk di buntut. Inilah perangai banyak terjadi. Berjudi Pergaulan Bebas Lampiran 4: Lembaran Kerja (Kata Ganda) 8 . Kerana perangai sudah membadi. Banyaklah kelakuan yang tidak patut. Habislah tergadai intan serudi. Laki-laki perempuan bertindih lutut.Setengahnya suka bermain judi. Sembahyang ibadat sudahlah bantut.

Laki-laki Dibelek-belek Berjela-jela Bertingkattingkat Pura-pura Mudahmudahan Tidak bersungguhsungguh Diharapkan supaya Jantan Bersusun-susun Dilihat-lihat Berjuntai-juntai 9 .

Lampiran 4: Jawapan Lembaran Kerja (Kata Ganda) Laki-laki Dibelek-belek Berjela-jela Bertingkattingkat Pura-pura Mudahmudahan Tidak bersungguhsungguh Harap-harap Jantan Bersusun-susun Dilihat-lihat Berjuntai-juntai 10 .

REFLEKSI SUMBER 11 .

.Teks Komsas Tingkatan 4 .. 12 ...keluaran ..

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful