Syair Tingkatan 2

Tingkatan Masa Tajuk Genre Fokus Utama

: 2A2 : 70 minit : Syair Nasihat : Puisi Tradisional

: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa. : 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. (i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

Fokus Sampingan Aras 1 Objektif i)

ii)
iii)

Menyenaraikan lima nilai dan lima pengajaran berpandukan syair yang dikaji secara berpasangan. Menjelaskan maksud setiap rangkap syair secara berkumpulan. Mencari maksud perkataan yang sukar difahami. Kemahiran Bahasa : Kemahiran bertutur dan mendengar Kemahiran membaca Sistem Bahasa : Mencari makna

Pengisian Kurikulum : Ilmu Nilai : Pendidikan moral dan agama : Kasih sayang, ikhlas, rajin, adil, kerjasama : Kemahiran Berfikir

Kemahiran Bernilai Tambah

1

a. • Guru meminta murid secara rawak menyatakan idea sendiri tentang syair Siti Sianah. b. • Guru mengaitkan gambar dengan pelajaran hari ini. • Guru meminta murid memberikan perhatian semasa syair diperdengarkan. • Guru meminta murid memberikan respons tentang syair yang diperdengarkan. • Guru membuat generalisasi tentang respons yang diberikan oleh murid. siapakah yang patut membimbing pelajar berdasarkan gambar yang telah dipaparkan tadi? Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Set Induksi (5 minit) • Guru menayangkan gambargambar remaja yang terlibat dalam gejala sosial. • Guru meminta respons daripada murid tentang gambar tersebut. Syair Siti Sianah • Guru menyuruh seorang pelajar mensyairkan syair Siti Sianah kepada.Isi Pengajaran 1) Apakah pandangan kamu tentang gambar yang telah dipaparkan tadi? 2) Pada pendapat kamu. b. a. Lampiran 2: Lembaran Kerja Kata Kunci Rangkap Syair Siti Sianah Lampiran 3: Lembaran Kerja Jawapan BBM: Rakaman Syair Siti Sianah. c. Guru meminta murid membayangkan cerita daripada rangkap demi rangkap syair. Guru meminta murid menetapkan kata kunci yang sesuai untuk setiap rangkap dalam lembaran kerja yang diberi. Guru memberikan tajuk kepada semua pelajar . Guru meminta murid 2 menyenaraikan isi-isi yang berkaitan dengan tajuk daripada syair Siti Sianah. c. KBT: Kemahiran Berfikir (Membuat Gambaran Mental) 2 Berkongsi idea • Guru membahagikan muridmurid kepada lima kumpulan.Bincangkan puncapunca yang menyebabkan keruntuhan moral dalam kalangan remaja. • Guru memberikan arahan dan mengedarkan lembaran kerja. KBT / Catatan Lampiran 1: Gambar Remaja Bermasalah Sosial. Guru meminta murid KBT: Kemahiran Berfikir – Menjanakan Idea . Guru meminta murid melihat idea keseluruhan syair tersebut.

3 .

Lampiran 1 (Gambar Remaja Bermasalah) Lampiran 2 (Kata Kunci) 4 .

Pura-pura dikatakan ubat segala. Memandang laki-laki matanya lekat. Seperti taji berandam di keningnya. Mengagak mengilai terlalu suka.Syair Siti Sianah Sesetengahnya perempuan terlalu janggalnya. Serta pula kepek batangnya. Kaki dan tangan dinaikkan pula. Memakai gelang bertingkat-tingkat. Roma di muka pula dicukurnya. Rambut yang sikit disiputnya pula. Kanan dan kiri dibelek-belek. Jadilah rupanya putih berseri. Setengah perempuan perangainya cela. ___________________________ ____________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ __________________________ 5 . Meskipun tiada berapa eloknya. Memakai cemara berjela-jela. Hakikatnya diketahui Allah Taala. Terkadang muka dibubuh pupuri. Seperti buaya besar mulutnya. Kaki dan tangan lengan dan jari. Dengan jantan suka berdekat. Habis dipenuhi rambut kepala. Supaya laki-laki berhati gila. Ada yang setengah kembang hidungnya. Berhias berdandan berpakai molek. Di dalam cemin muka ditelek. Pekerjaan tipu sangat digemari. Setengah perempuan sangat pesolek. Setengah perempuan yang makan angkat. Kemudian memakai dengan selengkapnya. Supaya laki-laki boleh menyangka. Melihat laki-laki ditampakkan muka. Ianya elok tiada berhingga.

Daripada perbuatan yang amat salah. Kerana syaitan duduk di buntut. Inilah perangai banyak terjadi. Jangan menjadi betina sempolah. Mudah-mudahan dilepaskanlah. ______________________________ _____________________________ ______________________________ 6 . Habislah tergadai intan serudi. Banyaklah kelakuan yang tidak patut. Sembahyang ibadat sudahlah bantut. Kerana perangai sudah membadi.Berlindunglah kita kepada Allah. Setengahnya suka bermain judi. Laki-laki perempuan bertindih lutut.

Berlindunglah kita kepada Allah. Ianya elok tiada berhingga. Habis dipenuhi rambut kepala. Setengah perempuan sangat pesolek. Terkadang muka dibubuh pupuri. Jadilah rupanya putih berseri. Supaya laki-laki berhati gila. Mengagak mengilai terlalu suka. Supaya laki-laki boleh menyangka. Kanan dan kiri dibelek-belek. Memakai cemara berjela-jela. Jangan menjadi betina sempolah. Seperti buaya besar mulutnya. Berhias berdandan berpakai molek. Di dalam cemin muka ditelek. Hakikatnya diketahui Allah Taala. Kaki dan tangan lengan dan jari. Meskipun tiada berapa eloknya. Setengah perempuan yang makan angkat. Memandang laki-laki matanya lekat. Setengah perempuan perangainya cela. Rambut yang sikit disiputnya pula. Serta pula kepek batangnya. Pekerjaan tipu sangat digemari. Mudah-mudahan dilepaskanlah. Berhias Ingin akan perhatian Suka Berdandan Berlagak sempurna Menutup kekurangan diri Berpura-pura Suka dipuji Ilmu guna-guna Nasihat 7 . Ada yang setengah kembang hidungnya. Roma di muka pula dicukurnya. Dengan jantan suka berdekat. Daripada perbuatan yang amat salah. Melihat laki-laki ditampakkan muka. Pura-pura dikatakan ubat segala. Kaki dan tangan dinaikkan pula. Memakai gelang bertingkat-tingkat. Seperti taji berandam di keningnya.Lampiran 3 (Jawapan Kata Kunci) Syair Siti Sianah Sesetengahnya perempuan terlalu janggalnya. Kemudian memakai dengan selengkapnya.

Banyaklah kelakuan yang tidak patut. Berjudi Pergaulan Bebas Lampiran 4: Lembaran Kerja (Kata Ganda) 8 . Sembahyang ibadat sudahlah bantut. Laki-laki perempuan bertindih lutut. Kerana syaitan duduk di buntut. Habislah tergadai intan serudi.Setengahnya suka bermain judi. Inilah perangai banyak terjadi. Kerana perangai sudah membadi.

Laki-laki Dibelek-belek Berjela-jela Bertingkattingkat Pura-pura Mudahmudahan Tidak bersungguhsungguh Diharapkan supaya Jantan Bersusun-susun Dilihat-lihat Berjuntai-juntai 9 .

Lampiran 4: Jawapan Lembaran Kerja (Kata Ganda) Laki-laki Dibelek-belek Berjela-jela Bertingkattingkat Pura-pura Mudahmudahan Tidak bersungguhsungguh Harap-harap Jantan Bersusun-susun Dilihat-lihat Berjuntai-juntai 10 .

REFLEKSI SUMBER 11 .

..keluaran .. 12 ...Teks Komsas Tingkatan 4 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful