Tingkatan Masa Tajuk Genre Fokus Utama

: 2A2 : 70 minit : Syair Nasihat : Puisi Tradisional

: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa. : 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. (i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

Fokus Sampingan Aras 1 Objektif i)

ii)
iii)

Menyenaraikan lima nilai dan lima pengajaran berpandukan syair yang dikaji secara berpasangan. Menjelaskan maksud setiap rangkap syair secara berkumpulan. Mencari maksud perkataan yang sukar difahami. Kemahiran Bahasa : Kemahiran bertutur dan mendengar Kemahiran membaca Sistem Bahasa : Mencari makna

Pengisian Kurikulum : Ilmu Nilai : Pendidikan moral dan agama : Kasih sayang, ikhlas, rajin, adil, kerjasama : Kemahiran Berfikir

Kemahiran Bernilai Tambah

1

• Guru meminta murid memberikan perhatian semasa syair diperdengarkan. b. c. a. Guru meminta murid 2 menyenaraikan isi-isi yang berkaitan dengan tajuk daripada syair Siti Sianah. siapakah yang patut membimbing pelajar berdasarkan gambar yang telah dipaparkan tadi? Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Set Induksi (5 minit) • Guru menayangkan gambargambar remaja yang terlibat dalam gejala sosial. Guru meminta murid melihat idea keseluruhan syair tersebut. Guru meminta murid menetapkan kata kunci yang sesuai untuk setiap rangkap dalam lembaran kerja yang diberi. • Guru meminta respons daripada murid tentang gambar tersebut. c. • Guru membuat generalisasi tentang respons yang diberikan oleh murid. KBT / Catatan Lampiran 1: Gambar Remaja Bermasalah Sosial.Isi Pengajaran 1) Apakah pandangan kamu tentang gambar yang telah dipaparkan tadi? 2) Pada pendapat kamu. Syair Siti Sianah • Guru menyuruh seorang pelajar mensyairkan syair Siti Sianah kepada. Guru memberikan tajuk kepada semua pelajar . • Guru mengaitkan gambar dengan pelajaran hari ini. KBT: Kemahiran Berfikir (Membuat Gambaran Mental) 2 Berkongsi idea • Guru membahagikan muridmurid kepada lima kumpulan. • Guru meminta murid memberikan respons tentang syair yang diperdengarkan.Bincangkan puncapunca yang menyebabkan keruntuhan moral dalam kalangan remaja. Lampiran 2: Lembaran Kerja Kata Kunci Rangkap Syair Siti Sianah Lampiran 3: Lembaran Kerja Jawapan BBM: Rakaman Syair Siti Sianah. Guru meminta murid KBT: Kemahiran Berfikir – Menjanakan Idea . b. • Guru meminta murid secara rawak menyatakan idea sendiri tentang syair Siti Sianah. Guru meminta murid membayangkan cerita daripada rangkap demi rangkap syair. a. • Guru memberikan arahan dan mengedarkan lembaran kerja.

3 .

Lampiran 1 (Gambar Remaja Bermasalah) Lampiran 2 (Kata Kunci) 4 .

Setengah perempuan perangainya cela. Memakai gelang bertingkat-tingkat. Melihat laki-laki ditampakkan muka. Kanan dan kiri dibelek-belek. Berhias berdandan berpakai molek. Seperti buaya besar mulutnya. Pura-pura dikatakan ubat segala. Memandang laki-laki matanya lekat. Hakikatnya diketahui Allah Taala. Kaki dan tangan lengan dan jari. Seperti taji berandam di keningnya. Rambut yang sikit disiputnya pula. Supaya laki-laki boleh menyangka. Habis dipenuhi rambut kepala. Jadilah rupanya putih berseri.Syair Siti Sianah Sesetengahnya perempuan terlalu janggalnya. Mengagak mengilai terlalu suka. Kaki dan tangan dinaikkan pula. Dengan jantan suka berdekat. Terkadang muka dibubuh pupuri. Meskipun tiada berapa eloknya. ___________________________ ____________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ __________________________ 5 . Serta pula kepek batangnya. Di dalam cemin muka ditelek. Roma di muka pula dicukurnya. Ianya elok tiada berhingga. Setengah perempuan yang makan angkat. Pekerjaan tipu sangat digemari. Memakai cemara berjela-jela. Setengah perempuan sangat pesolek. Supaya laki-laki berhati gila. Ada yang setengah kembang hidungnya. Kemudian memakai dengan selengkapnya.

Inilah perangai banyak terjadi. ______________________________ _____________________________ ______________________________ 6 . Habislah tergadai intan serudi. Laki-laki perempuan bertindih lutut. Kerana perangai sudah membadi.Berlindunglah kita kepada Allah. Setengahnya suka bermain judi. Jangan menjadi betina sempolah. Daripada perbuatan yang amat salah. Sembahyang ibadat sudahlah bantut. Mudah-mudahan dilepaskanlah. Banyaklah kelakuan yang tidak patut. Kerana syaitan duduk di buntut.

Kaki dan tangan dinaikkan pula. Meskipun tiada berapa eloknya. Pekerjaan tipu sangat digemari. Memandang laki-laki matanya lekat. Pura-pura dikatakan ubat segala. Terkadang muka dibubuh pupuri. Di dalam cemin muka ditelek. Habis dipenuhi rambut kepala. Mengagak mengilai terlalu suka. Berhias berdandan berpakai molek. Ada yang setengah kembang hidungnya. Kemudian memakai dengan selengkapnya. Supaya laki-laki berhati gila. Supaya laki-laki boleh menyangka. Mudah-mudahan dilepaskanlah. Jangan menjadi betina sempolah.Lampiran 3 (Jawapan Kata Kunci) Syair Siti Sianah Sesetengahnya perempuan terlalu janggalnya. Kanan dan kiri dibelek-belek. Daripada perbuatan yang amat salah. Serta pula kepek batangnya. Setengah perempuan sangat pesolek. Setengah perempuan perangainya cela. Melihat laki-laki ditampakkan muka. Hakikatnya diketahui Allah Taala. Memakai cemara berjela-jela. Setengah perempuan yang makan angkat. Roma di muka pula dicukurnya. Berhias Ingin akan perhatian Suka Berdandan Berlagak sempurna Menutup kekurangan diri Berpura-pura Suka dipuji Ilmu guna-guna Nasihat 7 . Dengan jantan suka berdekat. Ianya elok tiada berhingga. Seperti taji berandam di keningnya. Jadilah rupanya putih berseri. Seperti buaya besar mulutnya. Memakai gelang bertingkat-tingkat. Berlindunglah kita kepada Allah. Rambut yang sikit disiputnya pula. Kaki dan tangan lengan dan jari.

Kerana syaitan duduk di buntut. Laki-laki perempuan bertindih lutut. Habislah tergadai intan serudi. Sembahyang ibadat sudahlah bantut. Kerana perangai sudah membadi. Berjudi Pergaulan Bebas Lampiran 4: Lembaran Kerja (Kata Ganda) 8 . Banyaklah kelakuan yang tidak patut. Inilah perangai banyak terjadi.Setengahnya suka bermain judi.

Laki-laki Dibelek-belek Berjela-jela Bertingkattingkat Pura-pura Mudahmudahan Tidak bersungguhsungguh Diharapkan supaya Jantan Bersusun-susun Dilihat-lihat Berjuntai-juntai 9 .

Lampiran 4: Jawapan Lembaran Kerja (Kata Ganda) Laki-laki Dibelek-belek Berjela-jela Bertingkattingkat Pura-pura Mudahmudahan Tidak bersungguhsungguh Harap-harap Jantan Bersusun-susun Dilihat-lihat Berjuntai-juntai 10 .

REFLEKSI SUMBER 11 .

Teks Komsas Tingkatan 4 ...... 12 .keluaran .