Tingkatan Masa Tajuk Genre Fokus Utama

: 2A2 : 70 minit : Syair Nasihat : Puisi Tradisional

: 10.4 Menyatakan jenis, ciri, tema dan persoalan, pemikiran, nilai dan pengajaran. Aras 1 (v) Mengemukakan jenis, ciri-ciri tema dan persoalan, pemikiran serta nilai dan pengajaran karya puisi dan prosa. : 10.1 Menceritakan semula sesebuah karya secara keseluruhan. (i) Menyatakan makna kata dan ungkapan berdasarkan konteks untuk memahami maksud tersurat dan tersirat. : Pada akhir pengajaran dan pembelajaran, murid dapat :

Fokus Sampingan Aras 1 Objektif i)

ii)
iii)

Menyenaraikan lima nilai dan lima pengajaran berpandukan syair yang dikaji secara berpasangan. Menjelaskan maksud setiap rangkap syair secara berkumpulan. Mencari maksud perkataan yang sukar difahami. Kemahiran Bahasa : Kemahiran bertutur dan mendengar Kemahiran membaca Sistem Bahasa : Mencari makna

Pengisian Kurikulum : Ilmu Nilai : Pendidikan moral dan agama : Kasih sayang, ikhlas, rajin, adil, kerjasama : Kemahiran Berfikir

Kemahiran Bernilai Tambah

1

Guru meminta murid 2 menyenaraikan isi-isi yang berkaitan dengan tajuk daripada syair Siti Sianah. b. Syair Siti Sianah • Guru menyuruh seorang pelajar mensyairkan syair Siti Sianah kepada. • Guru meminta murid memberikan perhatian semasa syair diperdengarkan. Guru meminta murid membayangkan cerita daripada rangkap demi rangkap syair. • Guru meminta murid memberikan respons tentang syair yang diperdengarkan. a. • Guru mengaitkan gambar dengan pelajaran hari ini. b. Lampiran 2: Lembaran Kerja Kata Kunci Rangkap Syair Siti Sianah Lampiran 3: Lembaran Kerja Jawapan BBM: Rakaman Syair Siti Sianah.Bincangkan puncapunca yang menyebabkan keruntuhan moral dalam kalangan remaja. • Guru membuat generalisasi tentang respons yang diberikan oleh murid. c. • Guru memberikan arahan dan mengedarkan lembaran kerja. Guru meminta murid KBT: Kemahiran Berfikir – Menjanakan Idea . • Guru meminta murid secara rawak menyatakan idea sendiri tentang syair Siti Sianah. Guru meminta murid menetapkan kata kunci yang sesuai untuk setiap rangkap dalam lembaran kerja yang diberi. Guru meminta murid melihat idea keseluruhan syair tersebut. a. KBT / Catatan Lampiran 1: Gambar Remaja Bermasalah Sosial. • Guru meminta respons daripada murid tentang gambar tersebut.Isi Pengajaran 1) Apakah pandangan kamu tentang gambar yang telah dipaparkan tadi? 2) Pada pendapat kamu. KBT: Kemahiran Berfikir (Membuat Gambaran Mental) 2 Berkongsi idea • Guru membahagikan muridmurid kepada lima kumpulan. siapakah yang patut membimbing pelajar berdasarkan gambar yang telah dipaparkan tadi? Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran Set Induksi (5 minit) • Guru menayangkan gambargambar remaja yang terlibat dalam gejala sosial. c. Guru memberikan tajuk kepada semua pelajar .

3 .

Lampiran 1 (Gambar Remaja Bermasalah) Lampiran 2 (Kata Kunci) 4 .

Seperti taji berandam di keningnya. Pekerjaan tipu sangat digemari. Roma di muka pula dicukurnya. Memandang laki-laki matanya lekat. Dengan jantan suka berdekat. Melihat laki-laki ditampakkan muka. Rambut yang sikit disiputnya pula. Memakai cemara berjela-jela. Ianya elok tiada berhingga. Setengah perempuan perangainya cela. Di dalam cemin muka ditelek. Habis dipenuhi rambut kepala. ___________________________ ____________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ ___________________________ __________________________ 5 . Kaki dan tangan dinaikkan pula. Jadilah rupanya putih berseri. Mengagak mengilai terlalu suka. Terkadang muka dibubuh pupuri. Setengah perempuan sangat pesolek. Kemudian memakai dengan selengkapnya. Pura-pura dikatakan ubat segala. Ada yang setengah kembang hidungnya. Hakikatnya diketahui Allah Taala. Kaki dan tangan lengan dan jari. Supaya laki-laki boleh menyangka. Setengah perempuan yang makan angkat. Seperti buaya besar mulutnya. Kanan dan kiri dibelek-belek. Meskipun tiada berapa eloknya. Memakai gelang bertingkat-tingkat. Serta pula kepek batangnya. Berhias berdandan berpakai molek.Syair Siti Sianah Sesetengahnya perempuan terlalu janggalnya. Supaya laki-laki berhati gila.

Berlindunglah kita kepada Allah. Habislah tergadai intan serudi. Kerana syaitan duduk di buntut. Daripada perbuatan yang amat salah. Laki-laki perempuan bertindih lutut. ______________________________ _____________________________ ______________________________ 6 . Mudah-mudahan dilepaskanlah. Sembahyang ibadat sudahlah bantut. Setengahnya suka bermain judi. Kerana perangai sudah membadi. Banyaklah kelakuan yang tidak patut. Inilah perangai banyak terjadi. Jangan menjadi betina sempolah.

Berlindunglah kita kepada Allah. Habis dipenuhi rambut kepala. Pura-pura dikatakan ubat segala. Dengan jantan suka berdekat. Kaki dan tangan dinaikkan pula. Daripada perbuatan yang amat salah. Pekerjaan tipu sangat digemari. Hakikatnya diketahui Allah Taala. Ada yang setengah kembang hidungnya. Kemudian memakai dengan selengkapnya. Di dalam cemin muka ditelek. Setengah perempuan perangainya cela. Mudah-mudahan dilepaskanlah.Lampiran 3 (Jawapan Kata Kunci) Syair Siti Sianah Sesetengahnya perempuan terlalu janggalnya. Memandang laki-laki matanya lekat. Ianya elok tiada berhingga. Mengagak mengilai terlalu suka. Setengah perempuan sangat pesolek. Terkadang muka dibubuh pupuri. Roma di muka pula dicukurnya. Memakai cemara berjela-jela. Rambut yang sikit disiputnya pula. Supaya laki-laki berhati gila. Seperti buaya besar mulutnya. Kaki dan tangan lengan dan jari. Berhias berdandan berpakai molek. Memakai gelang bertingkat-tingkat. Meskipun tiada berapa eloknya. Serta pula kepek batangnya. Jangan menjadi betina sempolah. Kanan dan kiri dibelek-belek. Melihat laki-laki ditampakkan muka. Supaya laki-laki boleh menyangka. Berhias Ingin akan perhatian Suka Berdandan Berlagak sempurna Menutup kekurangan diri Berpura-pura Suka dipuji Ilmu guna-guna Nasihat 7 . Seperti taji berandam di keningnya. Jadilah rupanya putih berseri. Setengah perempuan yang makan angkat.

Kerana perangai sudah membadi. Berjudi Pergaulan Bebas Lampiran 4: Lembaran Kerja (Kata Ganda) 8 . Banyaklah kelakuan yang tidak patut. Kerana syaitan duduk di buntut.Setengahnya suka bermain judi. Sembahyang ibadat sudahlah bantut. Habislah tergadai intan serudi. Inilah perangai banyak terjadi. Laki-laki perempuan bertindih lutut.

Laki-laki Dibelek-belek Berjela-jela Bertingkattingkat Pura-pura Mudahmudahan Tidak bersungguhsungguh Diharapkan supaya Jantan Bersusun-susun Dilihat-lihat Berjuntai-juntai 9 .

Lampiran 4: Jawapan Lembaran Kerja (Kata Ganda) Laki-laki Dibelek-belek Berjela-jela Bertingkattingkat Pura-pura Mudahmudahan Tidak bersungguhsungguh Harap-harap Jantan Bersusun-susun Dilihat-lihat Berjuntai-juntai 10 .

REFLEKSI SUMBER 11 .

.....Teks Komsas Tingkatan 4 .keluaran . 12 .