Anda di halaman 1dari 1

Lampiran A1 Lampiran Khas Maklumat Akaun Bank Terkini ( Dilampirkan bersama setiap baucar manual

)

Nama Penerima No,. Kad Pengenalan No. Akaun Bank Nama Bank Cawangan Bank Nombor Telefon Nombor Fax Alamat email

: : : : : : : :

Dengan ini saya mengesahkan maklumat tersebut adalah betul dan akaun bank masih aktif.

…………………………………. ( ) Tandatangan Penerima

Nota : # 1 Pastikan nombor kad pengenalan dan akaun tiada sengkang (-) Sila catatkan maklumat email dan nombor faks bagi penyemakan bayaran secara EFT Sila lampirkan salinan buku / penyata bank yang jelas dan terkini