Anda di halaman 1dari 4

Nama

: .......................................

RT/RW

: ........................................

Alamat

: .......................................

KUISIONER
Berilah tanda centang untuk memberikan jawaban pada pertanyaan pilihan
ganda !
1. Apakah anda mempunyai sarana perdagangan barang dan jasa ?
a. Ya
b. Tidak
Catatan : Jika “Ya” jawab pertanyaan nomer 2 – 7
Jika “Tidak” jawab pertanyaan nomer 8 – 12

2. Jenis sarana apa yang anda jalankan ?
a. Barang
b. Jasa

3. Sarana perdagangan apa yang anda jalankan ?
Barang

Jasa

a. Warung

a. Laundry

b. Toko

b. Salon

c. Supermarket

c. Warnet

d. Ruko

d. Bengkel

e. Lain-lain .............................

e. Lain-lain ..............................

4. Bagaimana status kepememilikan sarana perdagangan dan jasa yang
anda jalankan ?
a. Milik pribadi
b. Milik kelompok
c. Milik orang lain

.......... Bagaimana kondisi sarana perdagangan yang anda jalankan ? Alasan : ......................................................... Tidak Alasan : ..................................................................................................................................................................................................................................................................... Apakah sarana perdagangan dan jasa yang anda jalankan mengganggu lingkungan sekitar ? a..................................................................................................................................................................................................................................................... .......... ................................................................ . 8.................. ...................................................................................d............................... ......................... ........................ 7.. 5..................................................... 6................. Ya b......... Jenis sarana perdangan dan jasa apa yang sering anda kunjungi di daerah sekitar anda ? ........................................................... .......................................................................................................... Tidak Alasan : ..................................................... ................................................................ . Apakah pelanggan merasa puas akan fasilitas dan pelayanan yang anda berikan ? a................ Ya b........................................................................................ .................................................................................................................. .............. ......................................................................................................... ....................... ........................... .................................................................................................................................. ..............................................................................................

......... Ya b....................................... Lain-lain .......................................... Ruko d................................................................................................................................................................................................................ ...................................... .................................................................................................................... Cukup baik d.................Barang Jasa a.. 10...................... Tidak Alasan : .................................. .................. ............... Warung a...... Buruk e.................. Warnet d... Salon c................................................................................ Laundry b.................... Alasan : .............. Sangat baik b........... e. 9.................. ........................................ .................................................... Baik c.......................................... Dengan adanya sarana perdagangan dan jasa tersebut apakah dapat melengkapi kebutuhan sehari-hari anda ? a................... ........................... Lain-lain .. .................................................................................. ......................... Toko b................ ....... ..................................................... .................................................Bagaimana keadaan/kelayakan sarana perdagangan dan jasa yang pernah anda kunjungi ? a................................................ Supermarket c...................................................................... Bengkel e.....

....................................... ................................... .................................... .................................................................................................... ........... .................................................................. ............................. .............................................. ...............................Apakah sarana perdagangan dan jasa tersebut menggangu lingkungan di sekitar anda ? a.........................................................................................................................................................................11.................................................................................................... .................................................................................................. ......... .......................................................................Apa harapan anda untuk sarana perdagangan dan jasa kedepannya ? Alasan : ................................................................................................. Ya b...................................................................................................................................................................................................... 12....................... Tidak Alasan : .............