Anda di halaman 1dari 2

PERSYARATAN PEMBUATAN KARPEG

1. 2. 3. 4. FC. SK CPNS (Legalisir) FC. SK PNS (Legalisir) FC. STTPL (Legalisir) Pas Foto Hitam Putih 3 x 4 2 Lembar 2 Lembar 2 Lembar 2 Lembar

JL. BONOROGO NOMOR 80 Telp/Faks. (0324) 322858 / 324319 P A M E K A S A N 69323

PEMERINTAH KABUPATEN PAMEKASAN BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

PERSYARATAN PEMBUATAN KARIS / KARSU
1. 2. 3. 4. Blangko Karis/Karsu FC. Akta Nikah (Legalisir) FC. SK Pangkat Terakhir Pas Foto Istri/Suami Hitam Putih 3 x 4 2 Lembar 2 Lembar 2 Lembar 2 Lembar

11. DAFTAR SUSUNAN KELUARGA; 12. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT/SEDANG; 13. FOTOCOPY SAH DP3 TAHUN TERAKHIR; 14. 7 (TUJUH) LEMBAR PAS PHOTO TERBARU HITAM PUTIH UKURAN 4 X 6 CM, TANPA TUTUP KEPALA TANPA KACAMATA.

KELENGKAPAN USUL PENSIUN JANDA / DUDA / ANAK YATIM
1. FOTOCOPY SAH SURAT KEMATIAN DARI LURAH/KADES; 2. SURAT KETERANGAN TIDAK MENIKAH LAGI DARI LURAH/KADES; 3. DATA PERORANGAN CALON PENERIMA PENSIUN (DPCP); 4. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL; 5. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL; 6. FOTOCOPY SAH KARTU PEGAWAI (KARPEG) DAN KONVERSI NIP BARU; 7. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR; 8. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA TERAKHIR; 9. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN TERAKHIR; 10. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN PENINJAUAN MASA KERJA BAGI PNS YANG MEMILIKI TAMBAHAN MASAKERJA SEBELUM DIANGKAT MENJADI PNS 11. FOTOCOPY SAH SURAT NIKAH; 12. FOTOCOPY SAH AKTE KELAHIRAN ANAK; 13. DAFTAR SUSUNAN KELUARGA; 14. SURAT PERNYATAAN TIDAK PERNAH DIJATUHI HUKUMAN DISIPLIN TINGKAT BERAT/SEDANG; 15. FOTOCOPY SAH DP.3 TAHUN TERAKHIR; 16. 7 (TUJUH) LEMBAR PAS PHOTO TERBARU HITAM PUTIH UKURAN 4 X 6 CM. TANPA TUTUP KEPALA TANPA KACAMATA.

BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH DIBENTUK BERDASARKAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN PAMEKASAN NOMOR 15 TAHUN 2008 TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI, BERKEDUDUKAN SEBAGAI LEMBAGA TEKNIS DAERAH YANG MENDUKUNG TUGAS DAN BERTANGGUNG JAWAB KEPADA BUPATI DALAM RANGKA PENYELENGARAAN PEMERINTAHAN DIBIDANG KEPEGAWAIAN.

PERSYARATAN PEMBUATAN TASPEN
1. 2. 3. 4. 5. FC. SK CPNS FC. SK PNS FC. SPMT FC. DAFTAR GAJI FC. MODEL C 2 Lembar 2 Lembar 2 Lembar 2 Lembar 2 Lembar

VISI
TERWUJUDNYA PENINGKATAN PENDAYAGUNAAN APARATUR PEMERINTAH MELALUI PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA DAN PELAYANAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN DAERAH

KELENGKAPAN USUL PENSIUN BUP
1. DATA PERORANGAN CALON PENERIMA PENSIUN (DPCP); 2. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL; 3. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN SEBAGAI PEGAWAI NEGERI SIPIL; 4. FOTOCOPY SAH KARTU PEGAWAI (KARPEG) DAN KONVERSI NIP BARU; 5. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN PANGKAT TERAKHIR; 6. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN KENAIKAN GAJI BERKALA TERAKHIR; 7. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN PENGANGKATAN DALAM JABATAN TERAKHIR; 8. FOTOCOPY SAH SURAT KEPUTUSAN PENINJAUAN MASA KERJA BAGI PNS YANG MEMILIKI TAMBAHAN MASAKERJA SEBELUM DIANGKAT MENJADI PNS 9. FOTOCOPY SAH SURAT NIKAH; 10. FOTOCOPY SAH AKTE KELAHIRAN ANAK;

MISI
1. MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA APARATUR MELALUI PEMBINAAN KEPEGAWAIAN SERTA PENGEMBANGAN PENGETAHUAN DAN KEMAMPUAN APARATUR DAERAH; 2. MENINGKATKAN EFEKTIFITAS KEPEGAWAIAN DAERAH MELALUI PENGEMBANGAN DAN PENATAAN KEPEGAWAIAN DAERAH; 3. MENINGKATKAN PENGELOLAAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN; 4. MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN PEGAWAI.

KE GOLONGAN IV/C KE ATAS DIBUAT RANGKAP 4. BAPAK. 11. 3. 2. LAMA CUTI : 1 (SATU) BULAN SEBELUM DAN 2 (DUA) BULAN SESUDAH PERSALINAN YANG BERHAK : PNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP DIGUNAKAN UNTUK PERSALINAN YANG PERTAMA (DIHITUNG SEJAK MENJADI PNS). 12. FOTO COPY IJASAH TERAKHIR DAN DAFTAR NILAI (TRANSKIP) SERTA AKTA MENGAJAR BAGI PNS MENDUDUKI JABATAN GURU. FOTO COPY KARTU PEGAWAI ( KARPEG). KAKAK. CPNS DAN PEGAWAI TIDAK TETAP SETELAH BEKERJA MINIMAL 1 (SATU) TAHUN SECARA TERUS-MENERUS CUTI TIDAK DAPAT DIPECAH-PECAH KURANG DARI 2 (DUA) HARI CUTI YANG TIDAK DIAMBIL PADA TAHUN YANG BERSANGKUTAN. 4. ALASAN PENTING LAINNYA YANG DITETAPKAN KEMUDIAN SELAMA MENJALANKAN CUTI MENERIMA PENGHASILAN PENUH 10. FOTO COPY SK JABATAN TERAKHIR. 7. BISA DIAMBIL TAHUN BERIKUTNYA MAKSIMAL 18 HARI KERJA DAN TAHUN BERIKUTNYA MAKSIMAL 24 HARI KERJA GURU DAN DOSEN TIDAK BERHAK ATAS CUTI TAHUNAN 1. 4. BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL UNTUK KENAIKAN PANGKAT KE GOLONGAN IV/B KE ATAS HARUS DILENGKAPI FOTO COPY BUKTI FISIK DARI PENGEMBANGAN PROFESI (KARYA ILMIAH/MAKALAH DAN SEJENISNYA). 5. 3. LAMA CUTI : MAKSIMAL 3 (TIGA) TAHUN DAN DIPERPANJANG MAKSIMAL 1 (SATU) TAHUN BILA ADA ALASAN-ALASAN PENTING YANG BERHAK : PNS DENGAN MASA KERJA MINIMAL 5 (LIMA) TAHUN SELAMA MENJALANKAN CUTI TIDAK BERHAK MENERIMA PENGHASILAN DAN TIDAK DIHITUNG SEBAGAI MASA KERJA JABATAN YANG MENJADI LOWONG BISA SEGERA DIISI CUTI BESAR 1. 6. 8. FOTO COPY SK JABATAN FUNGSIONAL DAN SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN FUNGSIONAL. DAN BERHAK ATAS CUTI MAKSIMAL 1 (SATU) TAHUN DAN DITAMBAH 6 (ENAM) BULAN JIKA DIPANDANG PERLU. 4. IBU. ISTRI/SUAMI. 2.BERKAS USUL KENAIKAN PANGKAT PILIHAN. MELANGSUNGKAN PERKAWINAN YANG PERTAMA c.I/STLUD TK. PENYESUAIAN IJASAH DAN KENAIKAN PANGKAT FUNGSIONAL 1. BERKAS USUL KENAIKAN BERKALA 1. 2. SURAT PENGANTAR INSTANSI FOTO COPY SK CPNS FOTO COPY SK PNS FOTO COPY SK PANGKAT TERAKHIR FOTO COPY SK JABATAN TERAKHIR FOTO COPY DP-3 TERAKHIR FOTO COPY KARPEG DAFTAR RIWAYAT HIDUP SURAT KETERANGAN KULIAH DARI PERGURUAN TINGGI FOTO COPY JADWAL KULIAH FOTO COPY SK KONVERSI NIP ( NIP BARU ). PEGAWAI TIDAK TETAP DAN PNS WANITA YANG MENGALAMI GUGUR KANDUNGAN (MAKSIMAL SATU SETENGAH BULAN) PNS YANG SAKIT LEBIH DARI 2 (DUA) HARI SAMPAI DENGAN 14 (EMPAT BELAS) HARI MENGAJUKAN CUTI SAKIT DENGAN DILAMPIRI SURAT KETERANGAN DOKTER PNS YANG SAKIT LEBIH DARI 14 HARI MENGAJUKAN CUTI SAKIT DENGAN DILAMPIRI SURAT KETERANGAN DOKTER. FOTO COPY SK TAMBAHAN MASA KERJA BAGI PNS YANG PERNAH MENDAPATKAN PENINJAUAN MASA KERJA. ASLI PENETAPAN ANGKA KREDIT (PAK) BARU DAN FOTO COPY PAK LAMA. LAMA CUTI : 12 HARI KERJA (SEBELUM DIPOTONG CUTI BERSAMA) YANG BERHAK : PNS. FOTO COPY SURAT TANDA LULUS UJIAN PENYESUAIAN IJASAH ( STLUPI ) DAN URAIAN TUGAS SEKURANGKURANGNYA 4 POIN YANG DITANDA TANGANI PEJABAT ESELON II BAGI PNS YANG DIUSULKAN KENAIKAN PANGKAT PENYESUAIAN IJASAH. 5. 3. 8. 2. 13. 2.IIADUM/DIKLAT PIM IV/DIKLAT PIM III/SPAMA/ IJASAH S1 DAN S2 BAGI PNS YANG MENGAKIBATKAN KENAIKAN PANGKAT PINDAH GOLONGAN. LAMA CUTI : 50 (LIMA PULUH) HARI YANG BERHAK : PNS DENGAN MASA KERJA MINIMAL 6 (ENAM) TAHUN DIGUNAKAN UNTUK MELAKSANAKAN KEWAJIBAN AGAMA SELAMA MENJALANKAN CUTI MENERIMA PENGHASILAN PENUH BAGI PNS YANG MENGAMBIL CUTI BESAR KURANG DARI 50 HARI MAKA SISA CUTINYA DIHAPUS CATATAN : a. ANAK. 2. 4. 3. DAN APABILA PUNYA HAK CUTI BESAR BISA MENGGUNAKAN CUTI BESAR RINCIAN CUTI PEGAWAI CUTI TAHUNAN 1. 3. DAFTAR RIWAYAT PEKERJAAN BAGI PNS YANG NAIK PANGKAT PILIHAN DAN REGULER KE GOLONGAN IV/A DAN IV/B SEDANGKAN YANG NAIK PANGKAT KE GOLONGAN IV/C KE ATAS DITAMBAH DAFTAR RIWAYAT HIDUP DAN BIODATA. 5. FOTO COPY SK PANGKAT TERAKHIR FOTO COPY SK BERKALA TERAKHIR MASING-MASING RANGKAP 2 CUTI SAKIT 1. ADIK. 2. FOTO COPY STLUD TK. CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA 1. SURAT PERNYATAAN MELAKSANAKAN TUGAS DAN SURAT PERNYATAAN MENDUDUKI JABATAN BAGI PNS YANG MENDUDUKI JABATAN STRUKTURAL. 11. 3. 12. KE GOLONGAN III/D KE BAWAH DIBUAT RANGKAP 2. . 3. FOTO COPY SK KONVERSI NIP ( NIP BARU ). 3. 2. DIBERIKAN CUTI DI LUAR TANGGUNGAN NEGARA. YANG BERHAK : PNS. CUTI BERSALIN 1. REGULER. 2. c. KEDUA DAN KETIGA UNTUK PERSALINAN YANG KEEMPAT DST. 7. KE GOLONGAN IV/A DAN IV/B DIBUAT RANGKAP 3. 6. b. 9. 4. FOTO COPY DP-3 2 (DUA) TAHUN TERAKHIR. SURAT PERNYATAAN PELATIKAN. FOTO COPY SK CALON PNS DAN PNS SERTA SK PANGKAT TERAKHIR . PERSYARATAN SURAT IJIN BELAJAR 1. 10. CUTI KARENA ALASAN PENTING LAMA CUTI : MAKSIMAL 2 (DUA) BULAN DIGUNAKAN JIKA : a. 4. MERTUA ATAU MENANTU SAKIT KERAS ATAU MENINGGAL DUNIA b. 9. SURAT PERNYATAAN 5.