Anda di halaman 1dari 2

Di sebuah masjid di perkampungan Mesir, suatu petang. Seorang ustaz sedang menga jarkan murid-muridnya membaca Al-Qur an.

Mereka duduk melingkar & berkelompok. Tib a-tiba, masuk seorang anak kecil yang ingin menyertai di lingkaran mereka. Usian ya kira-kira 9 tahun. Sebelum menempatkannya di satu kelompok, ustaz itu ingin tahu kemampuannya. Deng an senyumnya yang lembut, dia bertanya kepada anak yang baru masuk tadi, ada aya t yang kamu hafal dalam Al-Qur an? Ya, jawab anak itu singkat. pinta ustaz (A

Kalau begitu, cuba bacakan salah satu ayat dari juz Amma?

Anak itu mengalunkan beberapa ayat, fasih & betul tajwidnya. Merasa anak tersebu t mempunyai kelebihan, guru itu bertanya lagi, Adakah kamu hafal surah Tabaraka? l-Mulk)

Ya, jawabnya lagi, & segera membacanya. Baik & lancar. Ustaz itu pun kagum dengan kemampuan hafazan si anak kecil itu, meski usianya lebih muda berbanding murid -muridnya yang ada. Dia pun cuba bertanya lebih jauh, kamu hafal surat An-Nahl? Ternyata anak kecil itu menghafalnya dengan sangat lancar, sehingga kekagumanny a semakin bertambah. Lalu ustaz itu pun cuba mengujinya dgn surah-surah yang leb ih panjang. Adakah kamu hafaz surat Al-Baqarah? Anak kecil itu kembali mengiyakan dan membacanya tanpa sedikitpun kesalahan. Da n ustaz itu semakin teruja dengan pertanyaan terakhir, Anakku, adakah kamu mengha fal Al-Qur an ? Ya, jawabnya dengan jujur. Subhanallah wa masyaallah,

Mendengar jawapan itu, seketika ustaz itu mengucapkan, tabarakkallah

Setelah hari itu menjelang maghrib, sebelum ustaz tersebut menamatkan kelas men gaji, secara khusus dia berpesan kepada murid barunya, Esok, kalau kamu datang k e masjid ini, tolong ajak juga ibubapa mu. Ustaz ingin berkenalan dengannya . Esok harinya, anak kecil itu kembali datang ke masjid. Kali ini dia bersama ayah nya, seperti pesan ustaz kepadanya. Melihat ayah dari anak tersebut, si ustaz be rtambah kaget kerana gayanya tidak langsung seperti orang alim, kehormat & panda i. Belum sempat dia bertanya, ayah si anak sudah menyapa terlebih dahulu, Saya tahu, mungkin ustaz tidak percaya bahawa saya ini adalah ayah dari anak ini. Tapi ras a hairan anda akan saya jawab, sebenarnya disebalik anak kecil ini ada seorang i bu yang sekuat seribu lelaki. Dirumah, saya masih mempunyai 3 anak lagi yang se muanya hafal Al-Qur an. Anak perempuan saya yg kecil berusia 4 tahun, dan sekarang sudah menghafal juz Amma . Bagaimana si ibu itu boleh lakukan itu? ekagumannya. tanya si guru tanpa boleh menyembunyikan k

Ibu mereka, ketika anak-anak itu sudah pandai bercakap, si ibu membimbing anak k ami menghafal Al-Qur an dan selalu memotivasi mereka melakukan itu. Tak pernah ber henti dan tak pernah bosan. Dia selalu katakan kepada mereka,

Siapa yang hafal lebih dulu, dialah yang menentukan makan malam ini, Siapa yang paling cepat mengulangi hafalannya, dialah yang berhak memilih ke mana kita boleh bersiar siar nanti

Itulah yang selalu dilakukan ibunya, sehingga tercipta semangat bersaing dan ber lumba-lumba antara mereka untuk memperbanyak dan mengulang-ulang hafalan Al-Qur an mereka, jelas si ayah memuji isterinya. Sebuah keluarga biasa yang boleh melahirkan anak-anak yang luar biasa. Hanya seo rang ibu yang biasa. Setiap kita dan semua ibubapa tentu bercita-cita anak-anakn ya menjadi generasi yang soleh, cerdas dan membanggakan. Tetapi tentu perkara it u tidak mudah. Apatah lagi membentuk anak-anak itu mencintai & mencintai Al-Qur an. Memerlukan pe rjuangan, perlu kekuatan. Mesti tekun & sabar melawan rasa letih dan susah tanpa kenal batas. Maka wajar jika si ayah mengatakan, Disebalik anak ini ada seorang i bu yang kekuataanya sama dengan seribu lelaki. Ya, perempuan yang telah melahirkan anak itu memang begitu kuat & perkasa. Sebab membuat permulaan yang baik untuk kehidupan anak-anak, adalah tidak mudah. Hany a orang orang yang punya kemahuan & motivasi yang boleh melakukannya. Dan tentu modal pertamanya adalah kesolehan diri. Tidak ada yang lain. Ibu si anak cerdas ini, dia adalah lambang seorang perempuan solehah yang mewar iskan kesolehannya ke dalam kehidupan rumah tangganya. Dialah contoh perempuan y ang pernah diwasiatkan Rasulullah saw kepada kaum lelaki untuk mereka jadikan pe ndamping hidup diantara sekian banyak wanita. Dengan menangggalkan keutamaan harta, kecantikan & keturunannya, seperti sabda R asulullah saw, Wanita dinikahi kerana 4 perkara : kerana hartanya, keturunannya. kecantikkannya, & agamanya. Maka pilihlah wanita yang taat beragama, nescaya eng kau beruntung. (HR.Bukhari & Muslim). Perempuan yang dikenalkan kepada kita dalam cerita diatas, dia sebenarnya tidak memulakan kerja kerasnya ketika anak-anaknya baru belajar bercakap. Tidak. Tetap i jauh sebelum itu, tenaganya telah ditumpahkan untuk mengakrabkan mereka deng an bacaan-bacaan Al-Qur an semasa mereka masih janin. Dalam keadaan kehamilannya yang berat, ibu ini hampir setiap hari selalu meluan gkan waktu untuk membaca Al-Qur an, memperdengarkannya janin yang ada dirahimnya, dalam keadaan berbaring, duduk/pun bersandar. Perjuangan itulah yang berat tapi itu pulalah yang kemudian memudahkan lidah anak-anaknya merangkai kata demi kata dari ayat-ayat Al-Qur an, saat mereka sebenarnya baru mulai belajar bicara.

Semoga dari kisah diatas dapat kita ambil pelajaran & menjadikan teladan. Rujukan dari sebuah majalah TARBAWI MENUJU KESOLEHAN PERIBADI & UMAT

Sumber: Ibu Yang Sekuat Seribu Lelaki Paradigma MUKMIN http://akuislam.com/blo g/kisah-tauladan/ibu-yang-sekuat-seribu-lelaki/#ixzz1R2HYUwev