Anda di halaman 1dari 2

Nama

Tarikh

panjang genting

bimbang sanding

gunting sembang

Nama

Tarikh

Susun huruf-huruf berikut supaya menjadi perkataan yang betul.

tinggun =______ tinggen =______ dingsan =______

bangbim =_________

bangsem =________

jangpan =___________