Anda di halaman 1dari 8

1

http://www.pustakasekolah.com/
Pada-Mu 1ua

Oleh : Amir Hamzah


Habis kikis

segala cintaku hilang terbang
pulang kembali aku padamu
seperti dahulu

Kaulah kandil kemerlap
pelita jendela di malam gelap
melambai pulang perlahan
sabar, setia selalu

Satu kekasihku
aku manusia
rindu rasa
rindu rupa

Dimana engkau
rupa tiada
suara sayup
hanya kata merangkai hati

Engkau cemburu
engkau ganas
mangsa aku dalam cakarmu
bertukar tangkap dengan lepas

Nanar aku, gila sasar
sayang berulang padamu jua
engkau pelik menarik ingin
serupa dara di balik tirai

Kasihmu sunyi
menunggu seorang diri
lalu waktu-waktu giliranku
mati hari bukan-kawanku...
http://www.pustakasekolah.com/
Makna Yang Terkandung
Suatu kisah percintaan yang yang pernah kandas tetapi akhirnya karena
perasaan cinta diantara mereka yang sangat kuat akhirnya Amir Hamzah di sini
kembali lagi kepada kekasihnya.
Puisi Doa

Oleh : Chairil Anwar

Tuhanku
Dalam termangu
Aku masih menyebut namaMu

Biar susah sungguh
Mengingat Kau penuh seluruh

CahayaMu panas suci
Tinggal kerdip lilin di kelam sunyi

Tuhanku

Aku hilang bentuk
Remuk

Tuhanku

Aku mengembara di negeri asing

Tuhanku

Di pintuMu aku mengetuk
Aku tak bisa berpaling
Makna Yang Terkandung
Saat dimana chairil Anwar sedang dilanda kesengsaraan dan penderitaan
mengenai kemelut kehidupan yang dihadapinya, namun akhirnya Chairil Anwar tetap
selalu mengingat dan terus mengingat Tuhannya dan bertawakal kepadaNya.

http://www.pustakasekolah.com/


$eonggok 1agung di Kamar

Oleh : W.$. Rendra

Seonggok jagung di kamar
dan seorang pemuda yang
kurang sekolahan

Memandang jagung itu,
sang pemuda melihat ladang;
ia melihat petani;
ia melihat panen;
dan suatu hari subuh,
para wanita dengan gendongan
pergi ke pasar .....
dan ia juga melihat
suatu pagi hari
di dekat sumur
gadis-gadis bercanda
sambil menunjuk jagung
menjadi maisena.
sedang di dalam dapur
tungku-tungku menyala.
di dalam udara murni
tercium kuwe jagung

Seonggok jagung di kamar
dan seorang pemuda
ia siap menggarap jagung
ia melihat kemungkinan
otak dan tangan
siap bekerja

Tetapi ini :

Seonggok jagung di kamar
dan seorang pemuda tamat SLA
tak ada uang, tak bisa menjadi
mahasiswa
hanya ada seonggok jagung di
kamarnya.

Ia memandang jagung itu
dan ia melihat dirinya terlunta-lunta
ia melihat dirinya ditendang dari
diskotik
ia melihat sepasang sepatu kenes di
balik etalase
ia melihat saingannya naik sepeda
motor
ia melihat nomor-nomor lotre
ia melihat dirinya sendiri miskin dan
gagal
seonggok jagung di kamar
tidak menyangkut pada akal
tidak akan menolongnya

Seonggok jagung di kamar
tak akan menolong seorang pemuda
yang pandangan hidupnya berasal
dari buku
dan tidak dari kehidupan
yang tidak terlatih dalam metode
dan hanya penuh haIalan kesimpulan
yang hanya terlatih sebagai pemakai
tetapi kurang latihan bebas berkarya
pendidikan telah memisahkannya dari
kehidupan.

Aku bertanya :
apakah gunanya pendidikan
bila hanya akan membuat seseorang
menjadi asing
di tengah kenyataan persoalannya?
apakah gunanya pendidikan
bila hanya mendorong seseorang
menjadi layang-layang di ibukota
kikuk pulang ke daerahnya?
apakah gunanya seseorang
belajar IilsaIat, sastra, teknologi, ilmu
kedokteran,
atau apa saja,
bila pada akhirnya,
ketika ia pulang daerahnya, lalu
berkata:
* Di sini aku merasa asing dan sepi! *


http://www.pustakasekolah.com/


Makna Yang Terkandung
Menceritakan kisah kehidupan seorang anak petani yang merupakan anak
bangsa negeri ini yang ingin menjutkan pendidikan tetapi terbentur oleh suatu aspek
ekonomi sehingga itu semua merupakan penggambaran Ienomena kehidupan Bangsa
Indonesia.
http://www.pustakasekolah.com/Daftar Karya $astra1. Belenggu Armifn Pane ....................
. Bekisar Merah Ahmad Tohari .................
. Katak Hendak Jadi Lembu oor Sutan Iskandar ...........
. Tenggelamnya Kapal Van Der Wijck amka .............
. Di Bawah Lindungan Ka`bah amka ..............
6. Azab Dan Sengsara erari Siregar ...............
7. Siti Nurbaya arah Rusli .....................
8. !ada-Mu Jua Amir am:ah ....................
9. Doa hairil Anwar .......................
10. Seonggok Jagung di Kamar S Rendra ..............
1

8
11
1
17
1
8
9
0


6

http://www.pustakasekolah.com/
Kata Pengantar!uji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT, atas rahmat dan
hidayah-Nya jualah Laporan Resensi Karya Sastra ini bisa terselesaikan. Shalawat
serta semoga tercurahkan kepada Baginda Alam Nabi Muhammad saw.
Kami ucapkan terima kasih kepada Dosen Mata Kuliah Teori Sastra atas
bimbingan dan perhatiannya terhadap saya serta teman-teman mahasiswa dan semua
pihak yang telah memberikan bantuan baik moril maupun materilnya sehingga laporan
ini bisa terselesaikan.
Kami menyadari betul bahwa dalam penyusunan Laporan ini tidak akan luput
dari kesalahan, kekurangan berasal dari dalam diri penulis sendiri selaku manusia
biasa dan kebenarannya pasti datang dari Allah SWT.
Atas segala perhatian yang telah diberikan kami ucapkan terima kasih. Semoga
laporan ini bermanIaat.Cianjur, Januari 009

!enyusun
7

http://www.pustakasekolah.com/
KUMPULAN RESENSI NOVEL DAN PUISI SERTA MAKNA YANG
TERKANDUNG DI DALAMYA
Diajukan Untuk Memenuhi SaIah Satu Tugas dari Mata KuIiah Teori Sastra
Dosen Drs. __________________Di susun oIeh :
PBSI Tk. II b
JURUSAN PENDIDIKAN BAHASA DAN SASTRA INDONESIA
FAKULTAS KEGURUAN DAN ILMU PENDIDIKAN
8

http://www.pustakasekolah.com/
UNIVERSITAS SURYAKANCANA CIANJUR
2009