S/N

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
28 A
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

City
Mumbai
Delhi
Bangalore
Hyderabad
Ahmedabad
Chennai
Kolkata
Surat
Pune
Jaipur
Lucknow
Kanpur
Nagpur
Indore
Thane
Bhopal
Visakhapatnam
Pimpri-Chinchwad
Patna
Vadodara
Ghaziabad
Ludhiana
Agra
Nashik
Faridabad
Meerut
Rajkot
Kalyan-Dombivali
Vasai-Virar
Varanasi
Srinagar
Aurangabad
Dhanbad
Amritsar
Navi Mumbai
Allahabad
Ranchi
Howrah
Coimbatore
Jabalpur
Gwalior
Vijayawada
Jodhpur
Madurai
Raipur
Kota

2011 CENSUS
1,24,78,447
1,10,07,835
84,25,970
68,09,970
55,70,585
46,81,087
44,86,679
44,62,002
31,15,431
30,73,350
28,15,601
27,67,031
24,05,421
19,60,631
18,18,872
17,95,648
17,30,320
17,29,359
16,83,200
16,66,703
16,36,068
16,13,878
15,74,542
14,86,973
14,04,653
13,09,023
12,86,995
12,46,381
12,21,233
12,01,815
11,92,792
11,71,330
11,61,561
11,32,761
11,19,477
11,17,094
10,73,440
10,72,161
10,61,447
10,54,336
10,53,505
10,48,240
10,33,918
10,16,885
10,10,087
10,01,365

State
Maharashtra
Delhi
Karnataka
Andhra Pradesh
Gujarat
Tamil Nadu
West Bengal
Gujarat
Maharashtra
Rajasthan
Uttar Pradesh
Uttar Pradesh
Maharashtra
Madhya Pradesh
Maharashtra
Madhya Pradesh
Andhra Pradesh
Maharashtra
Bihar
Gujarat
Uttar Pradesh
Punjab
Uttar Pradesh
Maharashtra
Haryana
Uttar Pradesh
Gujarat
Maharashtra
Maharashtra
Uttar Pradesh
Jammu and Kashmir
Maharashtra
Jharkhand
Punjab
Maharashtra
Uttar Pradesh
Jharkhand
West Bengal
Tamil Nadu
Madhya Pradesh
Madhya Pradesh
Andhra Pradesh
Rajasthan
Tamil Nadu
Chhattisgarh
Rajasthan