Anda di halaman 1dari 8

PERSEDIAAN PENGAJARAN HARIAN PENDIDIKAN ISLAM IBADAH

Mata Pelajaran Kelas Tarikh Masa Bilangan Murid Tajuk Kemahiran

: Ibadah : 5 maju : 17 Julai 2011 : 60 minit : 30 orang : Tayammum : Mempelajari takrif dan rukun tayammum

Pengetahuan Sedia Ada Murid : 1. Murid telah mengetahui mengenai syarat sah solat.
2. Murid mengetahui cara-cara berwuduk dengan betul

Hasil Pembelajaran : Pada akhir pembelajaran ini murid dapat :


1.

menyatakan takrif tayammum secara lisan dengan tepat membaca lafaz niat tayammum dengan betul dan lancar menyatakan urutan 4 rukun tayammum dengan semuanya betul.

2.
3.

Kemahiran Berfikir : 1. Mengingat kembali 2. Membuat generalisasi 3. Mencari penyelesaian 4. Membuat aplikasi

Penerapan Nilai : 1. Menyedari kewajipan mengerjakan solat walau dalam apa jua situasi/ keadaan.
2. Meyakini bahawa Islam adalah agama yang mudah

3. Menyedari bahawa setiap kesukaran yang dihadapi pasti ada jalan penyelesaiannya

Bahan Bantu Mengajar : 1. Slide gambar 2. Papan gulung 3. Video tayammum 4. Bedak talkum dan talam
5. Lembaran kerja

Langkah / Masa

Isi pelajaran

Aktiviti pengajaran dan pembelajaran

Catatan

Bacaan doa Pendahuluan (3minit) ...... syahadah

Seorang murid dipilih untuk memulakan pelajaran. Guru membimbing Dua murid Kalimah

Teori Behavioris: Teori Pelaziman Klasik Ivan Pavlov

mengetuai bacaan doa sebelum Pembelajaran

mengucap

Syahadah ........atas Nabi. Selawat

dan berselawat ke -sudah menjadi kelaziman murid membaca doa di awal


3

.....

pembelajaran.

BBM: Set induksi (5minit) Syarat sah solat : 1. Sesudah masuk waktu solat 2. Menghadap kiblat 3. Suci dari hadas 4. Suci pakaian, tempat dan dan badan dari najis 5. Tutup aurat Soal jawab: - Apakah yang anda lihat pada gambar? jika tidak, diambil? Bolehkah kita solat - murid mengingat kembali syarat sah solat dan menyelesaikan permasalahan yang ditanya guru.
4 1. Guru merangsang murid

Gambar slide, LCD Kemahiran Berfikir: Mengingat kembali, Mencari penyelesaian Teori Pembelajaran Behavioris: Teori B.F Skinner & Teori Pelaziman Klasik Ivan Pavlov

mengingat kembali mengenai syarat sah solat.


2. Murid ditunjukkan

dengan dua gambar iaitu :


a) Kemarau

b) Orang sakit 3. Guru menyoal murid beberapa soalan berkaitan gambar dengan tajuk pengajaran pada hari ini.

4. Guru mengaitkan gambar Pelaziman Operan

meninggalkan

mengalami apakah

situasi di atas? Jika tindakan yang perlu

BBM: Langkah1 (20minit) Video tayammum Murid bertayammum menggunakan bedak (menggantikan tanah) 1. Guru menayangkan video tentang tayammum menggunakan LCD 2. Murid memberi sepenuh perhatian 3. Guru menayangkan video sekali lagi dan memberikan penerangan berdasarkan video.
4. Guru meminta seorang

Video, LCD, Bedak talkum dan talam. Kemahiran Berfikir: Mengaplikasi Teori Pembelajaran Behavioris: Teori Pelaziman Operan E.L Thorndike

murid ke hadapan bagi membuat tunjuk cara mengenai tayammum

Guru membimbing murid - mengukuhkan tersebut bertayammum menggunakan bedak. 5. Murid memberi sepenuh perhatian 6. Secara berkumpulan murid melakukan aktiviti bertayammum secara bergilir-gilir. Ahli kumpulan bertanggungjawab membetulkan kesilapan rakan mereka semasa bertayammum.
5

pertalian antara rangsangan dan gerak balas pelajar dengan memperbanyakkan aktiviti latihan, aplikasi serta pengukuhan dalam aktiviti yang dijalankan

7. Guru membuat pemantauan aktiviti murid BBM: Langkah 2 (10 minit) Takrif : Menyapu debu tanah ke muka dan dua tangan sebagai ganti kepada wuduk atau mandi wajib dengan syarat-syarat tertentu 1. Guru menerangkan definisi tayammum dengan terperinci dan jelas 2. Guru menggunakan bantuan gambar sebagai pengukuhan kepada penerangan yang diberikan 3. Murid membaca takrif tayammum secara individu, kumpulan dan kelas dengan bacaan kuat. 4. Guru menyoal murid secara rawak berkaitan pengertian tayammum 5. Murid memberikan pengertian tayammum menggunakan ayat sendiri berdasarkan kefahaman BBM: Langkah 3 (10minit) Lafaz niat tayammum: 1. Guru memaparkan lafaz niat tayammum di papan gulung 2. Guru membaca lafaz niat Kemahiran
6

Papan gulung Kemahiran Berfikir: Membuat generalisasi Teori Pembelajaran Behavioris: Teori Pelaziman Klasik Ivan Pavlov - guru menyuruh murid membaca takrif berulang kali secara individu, kumpulan dan kelas.

Papan gulung

tayammum 3. Murid membaca lafaz niat dengan bimbingan guru 4. Murid membaca lafaz niat secara individu, kumpulan dan kelas secara kuat.
5. Murid dikehendaki

Berfikir: Mengingat kembali Teori Pembelajaran Behavioris: Teori Pelaziman Operan B.F Skinner - Guru menggunakan kaedah peneguhan kepada murid yang Berjaya hafaz lafaz tayammum. BBM:

menghafal lafaz niat tayammum 6. Murid yang sudah dapat menghafal lafaz niat diberikan peneguhan. Contoh ; token

Langkah 4 (7minit)

Lembaran kerja

1. Murid menyalin semula lafaz niat di dalam buku tulis 2. Guru mengedarkan lembaran kerja kepada setiap murid
3. Murid dibimbing

Lembaran kerja Kemahiran Berfikir: Mencari Penyelesaian Teori Pembelajaran Behavioris: Teori Pelaziman Klasik Ivan Pavlov -murid diberi lembaran kerja
7

melakukan tugasan

dan perlu menyelesaikan soalan yang diberikan berkaitan tajuk yang dipelajari. Penutup (5minit) 1. Guru membuat penutup kognitif dengan bersoal jawab mengenai pelajaran pada hari ini 2. Murid diberikan pujian dan galakan kerana telah mengikuti pelajaran dengan baik -memberi peneguhan positif kepada murid Teori Pembelajaran Behavioris: Teori Pelaziman Operan B.F Skinner

Anda mungkin juga menyukai