Doa yang sering dibaca Rasulullah saw

Doa hendak keluar dari rumah: Bismillahi Tawakkaltu 'Alallaahi, Wa Laa Haula Walaa Quwwata Illaa Billlah. Rabbi A'uudzubika An Adhilla Au Udhalla, Au Azhilla Au Udzalla, Au Uzdlima Au Uzdlama, Au Ajhila Au Yujhala 'Alayya (HR.Ath.Tabraani dalam Al-Kabiir) Artinya: Bismillah, Aku bertawakal kepada Allah dan tiada daya serta kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ya Allah aku berlindung kepadamu dari sesat jalan ataupun menyesatkan, dari menghina ataupun menghina dari menzalimi atau dizalimi dan dari kebodohan ataupun dibodoh-bodohkan. Doa di atas kenderaan maupun berjalan kaki: Allahumma Bika Intasyartu Wa 'Alaika Tawakkaltu, Wabika I'tashamtu, Wa Ilaika Tawajjahtu. Allahumma Anta Tsiqati, Wa Anta Rajaa'i, Fakfinii Maa Ahammanii Wa Maa Laa Ahtammu Bih, Wa Maa Anta A'lamu Minnii. 'Azza Jaaruuk, Wajalla Tsaanaauk,Wa Laa Ilaaha Gairuk, Allahumma Zawwidnii Taqwaa, Waghfirlii Dzambii, Wa Wajjihnii Lilkhiari Ainama Tawajjahtu (HR.Abu Ya'laa) Artinya: Ya Allah dengan Inayah Mu aku bersebaran (berpindah dari suatu tempat ke tempat lain) dan kepada Mu aku bertawakal, pada Mu aku berpegang teguh dan kepada keredhaan Mu aku menuju. Ya Allah, Engkaulah kepercayaan dan harapanku. Ya Allah cukupkanlah kepentinganku dan sempurnakan jugalah yang tidak merupakan kepentinganku dan lain-lain yang yang Engkau lebih mengetahui dariku. Engkau Maha Perkasa dan pujian untuk Mu amat tinggi. Tidak ada tuhan selain Engkau. Ya Tuhanku, tambah-kanlah ketaqwaanku, ampunilah dosaku, dan arahkanlah aku kepada kebaikan ke manapun aku menuju. Kadangkala Rasulullah SAW juga membaca : Allahmumma Anta Shaahibu Fis Safar Wal Khaliffatu Fil Ahl. Allaahumma Innii A'uuudzu Bika Minadh Dhabiinati Fis Safar, Wal Kaabati Fil Muqalab. Allaahumma Athwi Lanal Ardha Wa Hawwin Lanas Safar (HR.Ahmad, Tbraani dan Al- Bazzaz) Artinya:Ya Allah, Engkau kawan dalam safar dan kepada Mu aku berserahkan keselamatan keluargaku. Ya Allah, aku berlindung kepada Mu dari kekurangan (biaya) safar dan kesusahakan setiba ditempat tujuan. Ya Allah, lipatkanlah bumi (sehingga yang jauh menjadi dekat) dan permudah serta ringankanlah perjalanan kami. Doa saat malam tiba diperjalanan : Yaa Ardhu! Rabii Warabbuki. A'uudzu Billahi Min Syarriki Wamin Syarri Maa Fiki Wa Syarri Maa Yadubbu 'Alaiki Waa'uudzu Bika Min Syarri asak Wa Aswad, Wa Minal Hayyati Wal'aqrab, Wa Min Saakinil Balad, Wamin Waalidiina Wa Maa Walad (HR.Abu Daud) Artinya : Wahai bumi, Tuhanku adalah Tuhanmu juga, yaitu Allah. Aku berlindung dengan Allah dari gangguanmu, gangguan dari dalamu dan dari apa yang melata diatas permukaanmu. Aku berlindung kepadaMu, ya Allah dari gangguan singa, dari gangguan ular dan kala jengking dan dari gangguan penghuni negeri dan anak pinaknya. Beliau juga pernah bersabda, umatku akan mendapat keselamatan dari Allah SWT, kalau didalam perjalanan menempuh lautan mereka membaca : Allahumma Baarik Lanaa Fiihaa. Allahumma Rzuqnaa Fanaahaa Wa Habibnaa Ilaahlihaa Wa Habbib Shaalihii Ahlihaa Ilainaa (HR.Abu Daud) Artinya: Ya Tuhan kami. Berilah bagi kami keberkahan di negeri ini. Ya Tuhan kami karnuikanlah rizki kami dari penghasil negeri ini. Jadikanlah penduduknya mencintai dan condongkanlah hati kami mencintai penduduknya yang baik-baik.

Doa memasuki rumah ataupun penginapan : A'uudzu Bi Kalimaattit Tamatti Min Syarri Maa Khalaq (HR. Tabraani) Artinya : Aku berelindung dengan kalimat-kalimat Allah yang lengkap dan sempurna dari semua kejahatan mahkluk.