Anda di halaman 1dari 3

IMBANGAN DUGA (IMB DUGA)

• Maksud - suatu senarai baki debit dan baki kredit yang diambil dari lejar akaun2 pada suatu
tempoh ttu.
• Tujuan
- Menguji ketepatan catatan bergu
- Menguji ketepatan pengiraan
- Memudahkan penyediaan akaun penamat(ak. Perdagangan, ak. Untung rugi, kunci kira2)
• Bentuk- ‘T’ dan penyata

Akaun-akaun yang mempunyai dalam IMB DUGA:


Baki Debit(terima/bayar) Baki Kredit(keluar/dibayar)
- ak overdraf
- ak. Tunai - ak. Ambilan - ak jualan
- ak. Bank - ak. Perbelanjaan - ak pemiutang
- ak. Aset - ak. Modal
- ak. Penghutang - ak. Pendapatan/hasil
- ak. Belian - ak. pinjaman

• Langkah sedia IMG DUGA


1) Imbangka semua ak. Aset ( ak. Permis,perabut, kenderaan.dll) ak. bank/tunai, ak.
Perseorangan(modal, penghutang, pemiutang)
2) Imbg semua liabiliti(ak. pinjaman, gadai)
3) Jumlah semua ak. nominal(ak.belian, jualan, sewa, kadar bayaran, ak. faedah, komisen)
4) Jumlah ak. ambilan
5) Pindah baki2 ak. dalam debit/kredit img duga
6) Jumlah ruang debit/kredit img duga.

AK. PENAMAT
- Merekod kedudukan kewangan pernigaan pada akhir suatu tempoh perakaunan( eg. Akhir thn/
½ thn)
- Terdiri drp ak. untung rugi dan ak. perdagangan
- Tujuan – membanding keuntungan sebenar/jangkaan
- mengira pendapatan, gambaran kedudukan kewangan

Stok – barang niaga yang dibeli/dijual oleh peniaga.


- Stok akhir – barang yang tidak habis dijual bila akhir tempoh perakaunan

Nilai Stok Akhir = Bil Stok Akhir X Harga Belian Seunit Barangan

- Stok awal- barang niaga yang tidak habis dijual akhir tempoh dan akan dijual semual pada
tempoh baru perakuanan
AK. PERDAGANGAN
- disediakan untuk mencari untung/rugi kasar
- Perbelanjaan belian – spt angkutan masuk, duti, insuran barangan, upah yang ditambah kepada kos
belian
Maksud:
- Angkutan masuk – kos mengangkut barang ke tmpt perniagaan (byaran tambang utk lori,
kapal laut, trbg ..all)
- Duti- barangan import yang dibayar kpd kastam/kerajaan.
- Premium insuran – jaminan utk barang yang berharga/ mahal yang dibeli dah boleh diminta
gantian sekiranya terdapat kerosakan pd brg tsb.
- Upah pekerja- byran upah kpd pekerja.

Formula pengiraan :

Kos Belian = Belian + Perbelanjaan Belian

Kos Barang Untuk Dijual = Stok Awal + Kos Belian

Kos Barang Jualan = Kos Barang Untuk Dijual - Stok Akhir

Kos Jualan = Stok Awal + Kos Belian - Stok Akhir

- Rugi kasar – jumlah belian melebihi jumlah jualan

Untung kasar = Jualan - Kos Jualan

AK. UNTUNG RUGI


- utk kira untung/rugi perniagaan
- Disediakn apabila sudah menyediakan ak. perdangangan
- Belanja perniagaan – kos yang ditanggung utk jlnkan perniagaan- sewa, gaji, angkt keluar,
bil2, insuran, alat tulis, diskaun diberi, belanja am, cukai. dll
- Hasil perniagan- pendapatan sampingan- komisen, diskaun diterima, dividen, faedah, sewa
diterima oleh perniagaan, dll
- Formula =

Untung bersih = (Untung Kasar + Hasil perniagaan) – Belanja perniagaan

Rugi bersih = Belanja perniagaan - (Untung Kasar + Hasil perniagaan)


KUNCI KIRA-KIRA
- Penyata kewangan bagi Aset dan Libiliti pada suatu tempoh ttu.
- Disediakan selepas menyediakan ak. penamat.
- Tujuan - untuk mengetahui- aset (semasa/bukan semasa) , ekuiti dan liabiliti pernigaan.

Maksud :

ASET = LIABILITI – EKUITI PEMILIK

• Aset : Harta benda yang berbentuk fizikal (premis, kenderaan, perabut, dll) dan bukan fizikal
(penghutang)

• Aset Bukan Semasa - aset tahan lama( premis/kedai,mesin, dll) yang digunakan utk
perniagaan

• Aset Semasa - Aset yang mudah berubah bentuk dan bernilai dalam tempoh akhir
perakaunan
• ( stok akhir, penghutang, baki tunai/bank, ) yang boleh ditunaikan

• Liabiliti – hutang perniagaan kpd pihak luar.

• Liabiliti Dalaman – Hutang perniagaan kepada pemilik/owner/peniaga (ekuiti pemilik)

• Liabiliti Luaran - Hutang perniagaan kepada pihak luar yang terdiri drp liabiliti semasa
/bukan semasa.

• Liabiliti Semasa – Hutang jangka pendek ( overdraf/pemiutang)

• Liabiliti Bukan Semasa – Hutang jangka panjang (pinjaman/gadaian jangka panjang)

• Ekuiti Pemilik = Hutang perniagaan kepda peniaga/pemilik.

• Ekuiti Pemilik juga dikenali sebagai Modal Akhir

EKUITI PEMILIK = (MODAL AWAL – UNTUNG BERSIH) - AMBILAN

EKUITI PEMILIK = (MODAL AWAL – RUGI BERSIH) - AMBILAN

**Pengiraan - formula mesti dihafal.

DISEDIAKAN OLEH : KHAIRUL ANUAR NAWAWI


SMK TUNGKU, LAHAD DATU SABAH