IMBANGAN DUGA (IMB DUGA) • • • Maksud - suatu senarai baki debit dan baki kredit yang diambil dari

lejar akaun2 pada suatu tempoh ttu. Tujuan Menguji ketepatan catatan bergu Menguji ketepatan pengiraan Memudahkan penyediaan akaun penamat(ak. Perdagangan, ak. Untung rugi, kunci kira2) Bentuk- ‘T’ dan penyata

Akaun-akaun yang mempunyai dalam IMB DUGA: Baki Debit(terima/bayar) Baki Kredit(keluar/dibayar) - ak overdraf - ak. Tunai - ak. Ambilan - ak jualan - ak. Bank - ak. Perbelanjaan - ak pemiutang - ak. Aset - ak. Modal - ak. Penghutang - ak. Pendapatan/hasil - ak. Belian - ak. pinjaman • Langkah sedia IMG DUGA 1) Imbangka semua ak. Aset ( ak. Permis,perabut, kenderaan.dll) ak. bank/tunai, ak. Perseorangan(modal, penghutang, pemiutang) 2) Imbg semua liabiliti(ak. pinjaman, gadai) 3) Jumlah semua ak. nominal(ak.belian, jualan, sewa, kadar bayaran, ak. faedah, komisen) 4) Jumlah ak. ambilan 5) Pindah baki2 ak. dalam debit/kredit img duga 6) Jumlah ruang debit/kredit img duga. AK. PENAMAT - Merekod kedudukan kewangan pernigaan pada akhir suatu tempoh perakaunan( eg. Akhir thn/ ½ thn) - Terdiri drp ak. untung rugi dan ak. perdagangan - Tujuan – membanding keuntungan sebenar/jangkaan - mengira pendapatan, gambaran kedudukan kewangan Stok – barang niaga yang dibeli/dijual oleh peniaga. - Stok akhir – barang yang tidak habis dijual bila akhir tempoh perakaunan Nilai Stok Akhir = Bil Stok Akhir X Harga Belian Seunit Barangan - Stok awal- barang niaga yang tidak habis dijual akhir tempoh dan akan dijual semual pada tempoh baru perakuanan

AK. PERDAGANGAN - disediakan untuk mencari untung/rugi kasar - Perbelanjaan belian – spt angkutan masuk, duti, insuran barangan, upah yang ditambah kepada kos belian Maksud: - Angkutan masuk – kos mengangkut barang ke tmpt perniagaan (byaran tambang utk lori, kapal laut, trbg ..all) - Duti- barangan import yang dibayar kpd kastam/kerajaan. - Premium insuran – jaminan utk barang yang berharga/ mahal yang dibeli dah boleh diminta gantian sekiranya terdapat kerosakan pd brg tsb. - Upah pekerja- byran upah kpd pekerja. Formula pengiraan : Kos Belian = Belian + Perbelanjaan Belian Kos Barang Untuk Dijual = Stok Awal + Kos Belian

Kos Barang Jualan = Kos Barang Untuk Dijual - Stok Akhir

Kos Jualan = Stok Awal + Kos Belian - Stok Akhir Rugi kasar – jumlah belian melebihi jumlah jualan Untung kasar = Jualan - Kos Jualan AK. UNTUNG RUGI - utk kira untung/rugi perniagaan - Disediakn apabila sudah menyediakan ak. perdangangan - Belanja perniagaan – kos yang ditanggung utk jlnkan perniagaan- sewa, gaji, angkt keluar, bil2, insuran, alat tulis, diskaun diberi, belanja am, cukai. dll - Hasil perniagan- pendapatan sampingan- komisen, diskaun diterima, dividen, faedah, sewa diterima oleh perniagaan, dll - Formula = Untung bersih = (Untung Kasar + Hasil perniagaan) – Belanja perniagaan Rugi bersih = Belanja perniagaan - (Untung Kasar + Hasil perniagaan)

KUNCI KIRA-KIRA - Penyata kewangan bagi Aset dan Libiliti pada suatu tempoh ttu. - Disediakan selepas menyediakan ak. penamat. - Tujuan - untuk mengetahui- aset (semasa/bukan semasa) , ekuiti dan liabiliti pernigaan. Maksud : ASET = LIABILITI – EKUITI PEMILIK • • • • • • • • • • • Aset : Harta benda yang berbentuk fizikal (premis, kenderaan, perabut, dll) dan bukan fizikal (penghutang) Aset Bukan Semasa - aset tahan lama( premis/kedai,mesin, dll) yang digunakan utk perniagaan Aset Semasa - Aset yang mudah berubah bentuk dan bernilai dalam tempoh akhir perakaunan ( stok akhir, penghutang, baki tunai/bank, ) yang boleh ditunaikan Liabiliti – hutang perniagaan kpd pihak luar. Liabiliti Dalaman – Hutang perniagaan kepada pemilik/owner/peniaga (ekuiti pemilik) Liabiliti Luaran - Hutang perniagaan kepada pihak luar yang terdiri drp liabiliti semasa /bukan semasa. Liabiliti Semasa – Hutang jangka pendek ( overdraf/pemiutang) Liabiliti Bukan Semasa – Hutang jangka panjang (pinjaman/gadaian jangka panjang)

Ekuiti Pemilik = Hutang perniagaan kepda peniaga/pemilik. Ekuiti Pemilik juga dikenali sebagai Modal Akhir

EKUITI PEMILIK = (MODAL AWAL – UNTUNG BERSIH) - AMBILAN EKUITI PEMILIK = (MODAL AWAL – RUGI BERSIH) - AMBILAN

**Pengiraan - formula mesti dihafal. DISEDIAKAN OLEH : KHAIRUL ANUAR NAWAWI SMK TUNGKU, LAHAD DATU SABAH