SATUAN ACARA PERKULIAHAN (SAP

)

Mata Kuliah Kode Mata Kuliah Bobot SKS Semester Prasyarat Tim Dosen

: Fiqh : AR302 : 2 SKS : IV (empat) :: Dr. H. Agus Chodir Balyai, M. Pd. Drs. H. Dedeng Rosyidin, M. Ag. Dra. Hj. Nunung Nursyamsiah, M. Pd.

PROGRAM PENDIDIKAN BAHASA ARAB FAKULTAAS PENDIDIKAN BAHASA DAN SENI UNIVERSITAS PENDIDIKAN INDONESIA 2007

Menjawab soal latihan 3. tayamum.Ta'rif fiqh. maudhu fawaiduhu dan faidahnya 2.Membuat makalah 2.Mengaflikasikan dalam beribadah Bentuk Perkuliahan -Membuka pelajaran -Presentasi makalah -Tanya jawab -Penjelasan dan kesimpulan -Menutup pelajaran -Penugasan EVALUASI 1. Al-Shan'ani. Bulugh al-Maram min Adillah al-Ahkam Damascus: Maktabah Dar al-Paiha.Menjawab soal latihan dilaporkan SUMBER RUJUKAN Al-'Asqalani Ibn Hajar. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mengikuti perkuliahan ini.Hukum thaharah: Miyah.wudhu. Fiqh al-Sunah. mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Arab semester 4 (empat) UPI dapat memberikan pemahaman tentang Fiqh. junub tayamum.Ayat Alqur'an dan Hadits 2. Bandung: Dahlan. maudhu wa 1.. (tanpa tahun). Subulu al-Salam. Baerut: Dar al-Fikr.wudhu.Tugas dan seminar 2.Menyebutkan ayat Alquran dan tentang thaharah hadits yang berkaitan dengan thaharah 3. 3. dan thaharah C.Partisipasi aktif dalam seminar 3. guslu. Contoh-contoh 4. guslu.Menjelaskan definisi fiqh. miyah.POKOK/SUB POKOK BAHASAN B. najasah. Sayyid Sabiq.Menjelaskan hukum thaharah : najasah. PERTEMUAN KE II . hukmu junub 4.PERTEMUAN KE I A.(1993). ( 1983). RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN No Tujuan Pembelajaran Khusus Uraian Materi 1 Mahasiswa diharapkan mampu: 1.Aflikasi Media dan Alat -Kitab-kitab fiqh -Sumber Rujukan -Papan tulis -OHP PENUGASAN 1..

mawakituhu. mawakituhu.Hukum shalat fardhi wa 3. mawakituhu.Mengaflikasikan dalam beribadah 4.Ta'rif shalat 1. shalat tathawu C. adzan. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mengikuti perkuliahan ini. mawakituhu.Menjelaskan definisi al-shalat 2.Partisipasi aktif dalam seminar 3. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN No Tujuan Pembelajaran Khusus Uraian Materi . 4. shalat ala' mayyit. tathawu. shalat al-fardh. adzan.Membuat makalah 2. mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Arab semester 4 (empat) UPI dapat memberikan pemahaman tentang al-Shalat : Mawaqit al-Shalat.POKOK/SUB POKOK BAHASAN B. fardhi wa tathawu'.Menjawab soal latihan dilaporkan PERTEMUAN KE III A.Aflikasi Media dan Alat -Kitab-kitab fiqh -Sumber Rujukan -Papan tulis -OHP PENUGASAN 1. masajid.POKOK/SUB POKOK BAHASAN B. Contoh-contoh Bentuk Perkuliahan -Membuka pelajaran -Presentasi makalah -Tanya jawab -Penjelasan dan kesimpulan -Menutup pelajaran -Penugasan EVALUASI 1.Menjelaskan hukum shalat fardhi wa tathawu. al-kafanu. adzan. adzan.Tugas dan seminar 2. masjid 3.A. al-dafnu.Menyebutkan ayat Alquran dan tentang shalat fardhi wa hadits yang berkaitan dengan shalat tathawu. al-ta'ziyah C.Ayat Alqur'an dan Hadits 2. mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Arab semester 4 (empat) UPI dapat memberikan pemahaman tentang Janaiz : Dzikr al-maut. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mengikuti perkuliahan ini. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN No Tujuan Pembelajaran Khusus Uraian Materi 2 Mahasiswa diharapkan mampu: 1.Menjawab soal latihan 3. masjid adzan. guslu mayyit.

shalat kafanu. alkafanu.3 Mahasiswa diharapkan mampu: 1. mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Arab semester 4 (empat) UPI dapat memberikan pemahaman tentang zakat. al-dafnu. zakat al-fithri. ala' mayyit.Tugas dan seminar 2.Membuat makalah 2.POKOK/SUB POKOK BAHASAN B.Menjawab soal latihan 3. shalat ala' mayyit. 3. shalat ala' mayyit.Menjelaskan hukum guslu mayyit.Aflikasi PENUGASAN 1. alal-kafanu. alal-ta'ziyah ta'ziyah 3.Mengaflikasikan dalam beribadah 4. masharif al-zakat C. shalat ala' mayyit. al-ta'ziyah al-dafnu. al-kafanu. dafnu. hukmu ma'ni al-zakat. guslu Dzikr al-maut.Menyebutkan ayat Alquran dan Hadits tentang Janaiz : hadits yang berkaitan dengan Janaiz : Dzikr al-maut. amwal li al-zakat. al-ta'ziyah 4.Menjelaskan definisi al-janaiz 2. al-dafnu. shadaqah tathawu. Contoh-contoh Media dan Alat -Kitab-kitab fiqh -Sumber Rujukan -Papan tulis -OHP Bentuk Perkuliahan -Membuka pelajaran -Presentasi makalah -Tanya jawab -Penjelasan dan kesimpulan -Menutup pelajaran -Penugasan EVALUASI 1. almayyit.Ayat Alqur'an dan 2.Partisipasi aktif dalam seminar 3. guslu mayyit.Ta'rif janaiz 1.Hukum guslu mayyit. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN No Tujuan Pembelajaran Khusus Uraian Materi . TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mengikuti perkuliahan ini.Menjawab soal latihan dilaporkan PERTEMUAN KE IV A.

hukmu zakat.Menjelaskan hukum zakat. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN .Partisipasi aktif dalam seminar 3. ma'ni al-zakat.Menjawab soal latihan 3.Aflikasi PENUGASAN 1. zakat al-fithri. zakat al-fithri.4 Mahasiswa diharapkan mampu: 1. mani al3.Hukum zakat. zakat fithri.Ta'rif Zakat 1. alAyyam al-munhi 'ani shiyam C. hadits yang berkaitan dengan zakat. shadaqah masharif zakat tathawu. shadaqah tathawu shadaqah tathawu' 4. mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Arab semester 4 (empat) UPI dapat memberikan pemahaman tentang shiam wa fadhluhu.Menjelaskan definisi zakat 2. amwal li hukmu ma'ni al-zakat.POKOK/SUB POKOK BAHASAN B. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mengikuti perkuliahan ini.Mengaflikasikan dalam beribadah Media dan Alat -Kitab-kitab fiqh -Sumber Rujukan -Papan tulis -OHP Bentuk Perkuliahan -Membuka pelajaran -Presentasi makalah -Tanya jawab -Penjelasan dan kesimpulan -Menutup pelajaran -Penugasan EVALUASI 1.Ayat Alqur'an dan 2.Tugas dan seminar 2. amwal li alzakat. mani' zakat.Menjawab soal latihan dilaporkan PERTEMUAN KE V A. shadaqah tathawu.Membuat makalah 2. shaum wujub wa tathawu wa adabahu. zakat. Contoh-contoh 4.Menyebutkan ayat Alqur'an dan Hadits tentang zakat. masharif al-zakat 3.

Hukum.Partisipasi aktif dalam seminar 3.Mengaflikasikan dalam beribadah 4.Aflikasi Media dan Alat -Kitab-kitab fiqh -Sumber Rujukan -Papan tulis -OHP PENUGASAN 1. al-Ayyam alal-Ayyam al-munhi 'ani munhi 'ani shiyam shiyam 3. shaum wujub wa fadhluhu. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN .Menjelaskan definisi shiyam 2.Menjawab soal latihan dilaporkan PERTEMUAN KE VI A. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mengikuti perkuliahan ini. altathawu wa adabahu. Contoh-contoh Bentuk Perkuliahan -Membuka pelajaran -Presentasi makalah -Tanya jawab -Penjelasan dan kesimpulan -Menutup pelajaran -Penugasan EVALUASI 1.Membuat makalah 2. fadhlu.No Tujuan Pembelajaran Khusus Uraian Materi 5 Mahasiswa diharapkan mampu: 1. tathawu wa adabahu.Ayat Alqur'an dan Hadits 2. shaum wujub wa fadhluhu. anwa wa arkan haji.Ta'rif shiyam 1. mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Arab semester 4 (empat) UPI dapat memberikan pemahaman tentang haji.Menjawab soal latihan 3.Tugas dan seminar 2.POKOK/SUB POKOK BAHASAN B. wa mahdlurat ihram.Menjelaskan hukum shiam wa 3. shaum wujub wa tathawu wa adabahu. al-Ayyam alAyyam al-munhi 'ani munhi 'ani shiyam shiyam 4. shaum wujub wa wa tathawu wa adabahu. C. wujub.Menyebutkan ayat Alqur'an dan tentang shiam wa hadits yang berkaitan dengan shiam fadhluhu.

fardhu.Ta'rif haji 2. fadhlu. 4. wa mahdhurat ihram. fadhlu. anwa wa arkan haji.Hukum buyu. Contoh-contoh Media dan Alat -Kitab-kitab fiqh -Sumber Rujukan -Papan tulis -OHP PENUGASAN 1. syarat.POKOK/SUB POKOK BAHASAN B. 3. buyu munhiyat wa khiyar.Ayat Alqur'an dan Hadits 2.Aflikasi Uraian Materi 1.Menjawab soal latihan 3.Menyebutkan ayat Alqur'an dan tentang buyu.No Tujuan Pembelajaran Khusus 6 Mahasiswa diharapkan mampu: 1.Mengaflikasikan dalam beribadah Bentuk Perkuliahan -Membuka pelajaran -Presentasi makalah -Tanya jawab -Penjelasan dan kesimpulan -Menutup pelajaran -Penugasan EVALUASI 1. anwa wa arkan haji.Mengaflikasikan dalam beribadah Bentuk Perkuliahan Media dan Alat . 4. 3.Ayat Alqur'an dan Hadits tentang haji. anwa.Ta'rif buyu 1. buyu hadits yang berkaitan dengan munhiyat wa khiyar buyu. wujub. munhiyat wa khiyar.Menjelaskan definisi haji 2. buyu munhiyat wa khiyar. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN No Tujuan Pembelajaran Khusus Uraian Materi 7 Mahasiswa diharapkan mampu: 1. wujub. wa mahdlurat ihram.Menjelaskan hukum haji.Menjelaskan hukum buyu.Menjelaskan definisi buyu 2.Menjawab soal latihan dilaporkan PERTEMUAN KE VII A. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mengikuti perkuliahan ini. buyu munhiyat wa khiyar C. mahdhurat ihram 3.Membuat makalah 2. buyu 3.Tugas dan seminar 2. wa mahdlurat ihram.Menyebutkan ayat Alqur'an dan hadits yang berkaitan dengan haji.Hukum haji. Contoh-contoh 4. mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Arab semester 4 (empat) UPI dapat memberikan pemahaman tentang al-buyu. 4. wujub.Partisipasi aktif dalam seminar 3.

Tugas dan seminar Media dan Alat -Kitab-kitab fiqh -Sumber Rujukan -Papan tulis -OHP PENUGASAN 1.Mengaflikasikan dalam beribadah Bentuk Perkuliahan -Membuka pelajaran -Presentasi makalah -Tanya jawab -Penjelasan dan kesimpulan -Menutup pelajaran -Penugasan EVALUASI 1.Menjawab soal latihan dilaporkan PERTEMUAN KE VIII .POKOK/SUB POKOK BAHASAN B.Membuat makalah .IX A. mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Arab semester 4 (empat) UPI dapat memberikan pemahaman tentang al-faraidh: tirkah.Ta'rif ilmu faraidh 1. tashhih masail C. 3. asbab wa mawani' alirtsi.Partisipasi aktif dalam seminar 3. wa ashabah furudh wa ashabah 3.Membuat makalah 2. furudh faraidh: asbab wa mawani al-irtsi.Menjelaskan hukum ta'lim faraidh.UTS PERTEMUAN KE .Aflikasi -Kitab-kitab fiqh -Sumber Rujukan -Papan tulis -OHP PENUGASAN 1.-Membuka pelajaran -Presentasi makalah -Tanya jawab -Penjelasan dan kesimpulan -Menutup pelajaran -Penugasan EVALUASI 1. al-waritsun wa al-waritsat. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN No Tujuan Pembelajaran Khusus Uraian Materi 8 Mahasiswa diharapkan mampu: 1.Menjelaskan definisi ilmu faraidh 2. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mengikuti perkuliahan ini. furudh wa ashabah. Contoh-contoh 4.Hukum ta'lim faraidh.Menjawab soal latihan 3.Tugas dan seminar 2.Menyebutkan ayat Alqur'an dan tentang al-faraidh: asbab hadits yang berkaitan dengan al. furudh wa ashabah furudh wa ashabah 4.wa mawani' irtsi.Ayat Alqur'an dan Hadits 2.

raj'ah C. raj'ah 3.Aflikasi 2.POKOK/SUB POKOK BAHASAN B.Tugas dan seminar 2. hukuq zaujiyah.X A. targhib.2. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mengikuti perkuliahan ini. hadits yang berkaitan dengan al.Menyebutkan ayat Alqur'an dan tentang al-zawaj. raj'ah thalaq.Membuat makalah 2. khutbah. Contoh-contoh Bentuk Perkuliahan -Membuka pelajaran -Presentasi makalah -Tanya jawab -Penjelasan dan kesimpulan -Menutup pelajaran -Penugasan EVALUASI 1. thalaq.Ayat Alqur'an dan Hadits 2. targhib.muharamat min alnikah. thalaq. 3. aqdu zawaj.Menjawab soal latihan 3.XI A.Menjawab soal latihan 3.POKOK/SUB POKOK BAHASAN . RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN No Tujuan Pembelajaran Khusus Uraian Materi 9 Mahasiswa diharapkan mampu: 1.Ta'rif al-zawaj 1. thalaq.Hukum zawaj.Aflikasi Media dan Alat -Kitab-kitab fiqh -Sumber Rujukan -Papan tulis -OHP PENUGASAN 1. muharamat min al-nisa. khutbah wa aqdu al-nikah. thalaq raj'ah 4. raj'ah aqdu nikah. aqdu nikah.Menjelaskan hukum zawaj.Partisipasi aktif dalam seminar 3.Menjawab soal latihan dilaporkan PERTEMUAN KE .Partisipasi aktif dalam seminar 3.Menjawab soal latihan dilaporkan PERTEMUAN KE . huquq zaujiyah. nisa.Mengaflikasikan dalam beribadah 4. aqdu nikah.khutbah. al-muharamat min al-nisa. khutbah. mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Arab semester 4 (empat) UPI dapat memberikan pemahaman tentang al-zawaj : targhib zawaj.Menjelaskan definisi al-zawaj 2. khutbah. huquq zaujiyah.

muhafadhah al-nafsi.Menjelaskan hukum Jinayat.B. muhafadhah al-nafsi.Hukum Jinayat. muhafadhah al-nafsi.Tugas dan seminar 2. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN No Tujuan Pembelajaran Khusus Uraian Materi 10 Mahasiswa diharapkan mampu: 1. qasamah 3. al-muharamat min al-nisa. hukuq zaujiyah. 3.Mengaflikasikan dalam beribadah Bentuk Perkuliahan -Membuka pelajaran -Presentasi makalah -Tanya jawab -Penjelasan dan kesimpulan -Menutup pelajaran -Penugasan EVALUASI 1.XII A. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mengikuti perkuliahan ini. qital. Contoh-contoh 4. al. mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Arab semester 4 (empat) UPI dapat memberikan pemahaman tentang Jinayat. raj'ah C. mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Arab semester 4 (empat) UPI dapat memberikan pemahaman tentang al-zawaj : targhib zawaj. al-qital. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mengikuti perkuliahan ini.Menyebutkan ayat Alqur'an dan tentang Jinayat. thalaq. alJinayat.Menjelaskan definisi Jinayat 2. qasamah qital.qital. anwa' al-qital. qasamah diyat.Membuat makalah 2.Ta'rif Jinayat 1. diyat. diyat. almuhafadhah ala al-nafsi.POKOK/SUB POKOK BAHASAN B. hadits yang berkaitan dengan muhafadhah al-nafsi. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN No Tujuan Pembelajaran Khusus Uraian Materi .Menjawab soal latihan dilaporkan PERTEMUAN KE . qasamah 4. qasamah C. khutbah wa aqdu al-nikah. diyyat.Partisipasi aktif dalam seminar 3.Aflikasi Media dan Alat -Kitab-kitab fiqh -Sumber Rujukan -Papan tulis -OHP PENUGASAN 1. diyat.Ayat Alqur'an dan Hadits 2.Menjawab soal latihan 3.

3.Menjawab soal latihan 3. huriyah. hadits yang berkaitan dengan al. shiyanah al-maal. 3. mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Arab semester 4 (empat) UPI dapat memberikan pemahaman tentang al-'itiraf bi haq al-fard: haq al-hayat.khutbah. muharamat min al-nisa. targhib.POKOK/SUB POKOK BAHASAN B.Ayat Alqur'an dan Hadits 2.muharamat min altaarrudh. thalaq raj'ah . aqdu nikah. khutbah.Menjawab soal latihan dilaporkan PERTEMUAN KE . khutbah.Ayat Alqur'an dan Hadits 2. targhib. khutbah. thalaq raj'ah 4. huriyah. thalaq. hadits yang berkaitan dengan haq khutbah. shiyanah al-maal. ma'wa nisa. raj'ah thalaq. targhib. taarrudh. aqdu nikah.Tugas dan seminar 2. huquq zaujiyah.Ta'rif al-zawaj 1. huriyah.XIII A. khutbah. nisa.Partisipasi aktif dalam seminar 3.Hukum zawaj. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN No Tujuan Pembelajaran Khusus Uraian Materi 12 Mahasiswa diharapkan mampu: 1. raj'ah al-fard: hayat.Menjelaskan hukum al-'itiraf bi haq thalaq. 3.Menjelaskan hukum zawaj. ma'wa aqdu nikah. nikah.Menyebutkan ayat Alqur'an dan tentang al-zawaj.Aflikasi PENUGASAN 1.Menjelaskan definisi al-zawaj 2. Contoh-contoh Media dan Alat -Kitab-kitab fiqh -Sumber Rujukan -Papan tulis -OHP Bentuk Perkuliahan -Membuka pelajaran -Presentasi makalah -Tanya jawab -Penjelasan dan kesimpulan -Menutup pelajaran -Penugasan EVALUASI 1.muharamat min alnikah. shiyanah al-maal.Mengaflikasikan dalam beribadah 4. ma'wa C. raj'ah aqdu nikah.Hukum zawaj.Menyebutkan ayat Alqur'an dan tentang al-zawaj.Menjelaskan definisi haq al-fard 2. huquq zaujiyah. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mengikuti perkuliahan ini.Membuat makalah 2. raj'ah 3. aqdu al-fard: hayat. aqdu zawaj. huquq zaujiyah.11 Mahasiswa diharapkan mampu: 1.Ta'rif al-zawaj 1. thalaq. taarudh.

al-dzabaih. RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN No Tujuan Pembelajaran Khusus Uraian Materi 13 Mahasiswa diharapkan mampu: 1.Menyebutkan ayat Alqur'an dan tentang al-shaid. al-aqiqah 3. al-aqiqah shaid.Ta'rif al-ath'imah 1. al-'adhahi.Partisipasi aktif dalam seminar 3.Menjelaskan definisi al-ath'imah 2.Menjawab soal latihan 3.Menjelaskan hukum al-shaid. dzabaih. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mengikuti perkuliahan ini. al-aqiqah 4.Membuat makalah 2. adhahi. Contoh-contoh Bentuk Perkuliahan -Membuka pelajaran -Presentasi makalah -Tanya jawab -Penjelasan dan kesimpulan -Menutup pelajaran -Penugasan EVALUASI 1.XIV A.Menjawab soal latihan dilaporkan PERTEMUAN KE . adhahi. Contoh-contoh 4.Ayat Alqur'an dan Hadits 2. dzabaih. al-aqiqah dzabaih.Mengaflikasikan dalam beribadah 4.4. adhahi. mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Arab semester 4 (empat) UPI dapat memberikan pemahaman tentang al-Ath'imah: al-Shaed.POKOK/SUB POKOK BAHASAN B.Tugas dan seminar 2.Aflikasi Media dan Alat -Kitab-kitab fiqh -Sumber Rujukan -Papan tulis -OHP PENUGASAN 1.adhahi.Mengaflikasikan dalam beribadah Bentuk Perkuliahan -Membuka pelajaran -Presentasi makalah -Tanya jawab -Penjelasan dan kesimpulan -Menutup pelajaran -Penugasan Media dan Alat -Kitab-kitab fiqh -Sumber Rujukan -Papan tulis -OHP . al-'aqiqah C. hadits yang berkaitan dengan al. 3.Hukum al-shaid. dzabaih.

RINCIAN KEGIATAN PERKULIAHAN No Tujuan Pembelajaran Khusus Uraian Materi 14 Mahasiswa diharapkan mampu: 1. Aiman wa Nudzur 4.Partisipasi aktif dalam seminar 3.Tugas dan seminar 2.XV A.Membuat makalah 2.Aflikasi Media dan Alat -Kitab-kitab fiqh -Sumber Rujukan -Papan tulis -OHP PENUGASAN 1. mahasiswa Program Pendidikan Bahasa Arab semester 4 (empat) UPI dapat memberikan pemahaman tentang al-Aiman wa al-nuzdur C.Menjawab soal latihan 3.Menjawab soal latihan dilaporkan PERTEMUAN KE .Membuat makalah 2.Aflikasi PENUGASAN 1.POKOK/SUB POKOK BAHASAN B.Menjawab soal latihan 3.Hukum Aiman wa hadits yang berkaitan dengan Nudzur.Tugas dan seminar 2. Contoh-contoh 3.Menjawab soal latihan dilaporkan PERTEMUAN KE .Partisipasi aktif dalam seminar 3.Menjelaskan hukum Aiman wa Nudzur 4.XVI Responsi / UAS .Ayat Alqur'an dan Hadits Nudzur tentang Aiman wa Nudzur 2.Menjelaskan definisi Aiman wa 2. TUJUAN PEMBELAJARAN UMUM Setelah mengikuti perkuliahan ini.Menyebutkan ayat Alqur'an dan 3.EVALUASI 1.Ta'rif Aiman wa Nudzur 1.Mengaflikasikan dalam beribadah Bentuk Perkuliahan -Membuka pelajaran -Presentasi makalah -Tanya jawab -Penjelasan dan kesimpulan -Menutup pelajaran -Penugasan EVALUASI 1.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful