Anda di halaman 1dari 3

Rancangan Pengajaran Harian

Tarikh Masa Kelas : 13 Oktober 2011 : 10.50 a.m- 11.30 a.m ( 40 minit) : 5 Anggerik

Bilangan Murid : 36 orang Mata Pelajaran : Matematik Topik : Bentuk dan Ruang

Fokus Pembelajaran : Tiga Dimensi ( 3-D) Objektif Pembelajaran : Murid-murid akan belajar : I. Mengenal bentuk tiga dimensi (3-D) II. Menghuraikan kriteria bagi bentuk dimensi (3-D) Hasil Pembelajaran : Pada akhir pelajaran, murid dapat : I. Murid dapat mengenal bentuk tiga dimensi (3-D) II. Murid dapat menghuraikan kriteria bagi bentuk tiga dimensi (3-D). Kemahiran Berfikir : Menjana idea , Mencirikan , mengkategori Pengetahuan Sedia Ada : - Murid-murid telah mengenali bentuk-bentuk asas dalam kehidupan seharian. - Murid-murid telah belajar bentuk dua dimensi (2-D) Nilai Murni : Kerjasama, Disiplin,Teliti Bahan Bantu Belajar : Komputer , Bentuk-bentuk Objek dan 3-D, Lembaran kerja

Langkah / Masa Set Induksi (5 Minit)

Isi Kandungan Pengenalan bagi bentuk-bentuk 3-D dalam matematik .

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran 1. Guru menunjukkan beberapa bentuk model 3-D di hadapan kelas seperti bangunan,robot,lori dan rumah. 2. Beberapa orang murid diminta untuk meneka model tersebut dan menyatakan gabungan daripada beberapa bentuk 3-D . 3. Seterusnya , guru menerangkan kaitannya model tersebut dengan topik pengajaran pada hari ini.

Catatan BBB: -Model 3-D Nilai Murni : -Kerjasama -cubajaya KBKK: -Perbandingan -Cubajaya

Langkah 1 (15minit)

Penerangan mengenai ciri-ciri bentuk 3-D seperti kubus,kuboid, silinder,sfera, pyramid dan kon.

1. Guru memberi penerangan kepada murid mengenai bentuk-bentuk 3D dengan menggunakan slide dalam mikrosoft powerpoint. 2. Guru seterusnya menghuraikan setiap bentuk 3-D dan ciri-cirinya. 3. Beberapa orang murid diminta untuk menyebut ciri-ciri tersebut pada paparan yang ditunjukkan di hadapan kelas dengan bimbingan guru. 1. Guru memulakan aktiviti kelas dengan membahagikan murid kepada pasangan.. 2. Setiap murid akan memilih bentuk 3-D dan pasangannya akan menamakan bentuk dan ciricirinya dengan betul.. 3.Seterusnya ,guru akan memilih secara rawak beberapa pasangan untuk meletakkan objek di dalam bentuk 3-D dengan betul di hadapan kelas.

BBB: -Komputer -LCD -Model 3-D Nilai Murni : -Kerjasama -Teliti KBKK: -Perbandingan -Cubajaya BBB: -Model 3-D Nilai Murni : -Kerjasama -Teliti KBKK: -Perbandingan -Mengkategori -Cubajaya

Langkah 2 (8 minit)

Aktiviti Kelas

Langkah / Masa Langkah 3 (8 minit)

Isi Kandungan

Aktiviti Pengajaran dan Pembelajaran

Catatan BBB: -Komputer -LCD -Lembaran kerja Nilai Murni : -Kerjasama -Teliti KBKK: -Perbandingan -Cubajaya BBB: -Komputer -LCD -Model 3-D Nilai Murni : -Kerjasama -Teliti KBKK: -Perbandingan -Cubajaya

1. Guru mengedarkan lembaran Aktiviti kerja kepada setiap pasangan pengukuhan dengan kumpulan . lembaran kerja 2. Setiap pasangan dikehendaki melengkapkan maklumat bada lembaran kerja yang diberikan dengan bimbingan guru. 3. Perbincangan bersama murid.Beberapa orang murid diminta ke hadapan untuk melengkapkan ruangan pada paparan yang ditunjukkan di hadapan kelas. Rumusan mengenai bentuk-bentuk 3-D 1. Beberapa orang murid diminta untuk merumuskan tentang pengajaran pada hari ini. 2. Guru membuat rumusan mengenai bentuk dan ciri-ciri 3-D .

Penutup (4 minit)

Anda mungkin juga menyukai