Matematika Ekonomi ~ FE Unisma By Ronny Malavia Mardani

FUNGSI KUADRAT

Fungsi kuadrat adalah fungsi dengan variabel bebas x tertinggi berpangkat dua. 2 Bentuk Umum Fungsi Kuadrat : y = ax + bx + c x, y = variabel a, b, c = konstanta a≠0 Harga Ekstrem Harga Ekstrem suatu fungsi adalah harga terbesar (maksimum) atau harga terkecil (minimum) dari fungsi tersebut. 2 Bentuk Umum : y = ax + bx + c 2 Bila D = b – 4ac y ekstrem = − D
4a

x ekstrem = - b

2a

y minimum bila a > 0 y maksimum bila a < 0 Nilai Akar Persamaan Kuadrat 2 Persamaan kuadrat : y = ax + bx + c
2 Rumus ABC : x = - b ± b − 4ac 12

2a

Ciri-ciri kurva fungsi kuadrat : Bila a > 0, maka parabola akan terbuka keatas dan mempunyai harga minimum Bila a < 0, maka parabola akan terbuka kebawah dan mempunyai harga maksimum Bila D > 0, maka parabola akan memotong sumbu x pada dua titik berlainan Bila D = 0, maka parabola akan menyinggung sumbu x Bila D < 0, maka parabola tidak akan memotong maupun menyinggung sumbu x Contoh 1 2 Buatlah grafik dari fungsi : y = x - 8x + 12 Pemecahan : Titik potong dengan sumbu y, x = 0 Y = 12 Titik potong dengan sumbu x, y = 0 2 x - 8x + 12 = 0 (x1 - 6) (x2 - 2) x1 = 6 ; x2 = 2 Titik ekstrem 2 2 y = − b − 4ac = − 8 − 4(1)(12) = − 64 − 48 = − 16 = −4
4 4

4a 4(1) b ( −8) ( −8) x= − =− =− =4 2a 2(1) 2

Matematika Ekonomi ~ FE Unisma By Ronny Malavia Mardani

Grafik
Y

12

Y = X 2 - 8X + 12

2

4

6

X

-4 (4,-4)

Contoh 2 2 Buatlah grafik dari fungsi : y = -2x + 4x + 5 Pemecahan : Titik potong dengan sumbu y, x = 0 Y=5 Titik potong dengan sumbu x, y = 0 2 -2x + 4x + 5 = 0
x12 = - 4 ± 4 2 − 4(−2)(5) 2(-2) = - 4 ± 16 + 40 = 1 ± 14 -4

x1 = 1 + 1 14 = 2,8 = 3 2 x2 = 1 1− 14 = −0,8 = −1 2 Titik ekstrem 2 2 y = − b − 4ac = − 4 − 4(−2)(5) = − 16 + 40 = 56 = 7
4a 4( − 2 ) −8 8

x = - b = ( − 4 ) = − ( −4 ) = 1
2a 2 ( − 2) −4

Grafik

Matematika Ekonomi ~ FE Unisma By Ronny Malavia Mardani

Y

(1,7) 7

-1

1

3 Y = -2X + 4X + 5
2

X