Anda di halaman 1dari 9

SMK CHUNG HWA WEI SIN KUALA TERENGGANU KUALA TERENGGANU

NOTA SERAH TUGAS

Nota Serah Tugas

SURAT PENYERAHAN DAN PENERIMAAN NOTA SERAH TUGAS


Adalah saya ENGKU MOHAMED PUTRA BIN ENGKU JALIL yang memegang jawatan PENOLONG KANAN HEM di Kementerian/Jabatan/sekolah* SEKOLAH MENENGAH SULTAN SULAIMAN KUALA TERENGGANU, 20400 KUALA TERENGGANU dari 1 JANUARI 1997 hingga 31 MEI 2010 bersama-sama ini menyertakan Nota Serah Tugas sepertimana diarahkan oleh Jabatan Perkhidmatan Awam melalui surat Bil. JPA. 193/6/3-4(20) bertarikh 29 JULAI 1985. disertakan juga bersama ini Fail Meja/Manual Prosedur Kerja/ Lampiran A* Disertakan oleh Tandatangan : Disemak oleh Tandatangan :

Nama :ENGKU MOHAMED PUTRA BIN ENGKU JALIL Nama: HAJI ZAKARIA B AWANG (Pegawai yang akan bertukar) (Ketua Bahagian/Unit/Pengetua*)

Adalah saya .......................................................................................yang mengambil alih jawatan PENOLONG KANAN HEM KUALA TERENGGANU* Lampiran A*. Diterima oleh Tandatangan : Nama : Disaksikan oleh Tandatangan : Nama : mulai di Kementerian/Jabatan/Sekolah mengaku telah SEKOLAH MENENGAH SULTAN SULAIMAN KUALA TERENGGANU, 20400 .......................... menerima satu (1) salinan Nota Serah Tugas, Fail Meja/Manual Prosedur Kerja dan

(Pegawai yang akan mengambil alih tugas)

(Pegawai Tadbir Kementerian/ Jabatan/Pengetua*)

Catatan : (*) Potong mana yang tidak berkaitan.


Nota Serah Tugas

SENARAI TUGAS PENOLONG KANAN HEM SMK SULTAN SULAIMAN KUALA TERENGGANU
Penolong Kanan HEM bertanggungjawab dalam: 1. Menguruskan kebajikan murid a) Biasiswa b) Bantuan Kumpulan Wang Amanah Pelajar Miskin (KWAPM) c) Anak yatim piatu/yatim d) Bantuan kecemasan murid Menguruskan Skim Pinjaman Buku Teks Program Sekolah Selamat Pengurusan Asrama Pengurusan Disiplin Murid Aktiviti Kelab Pencegah Jenayah Menguruskan Program Rancangan Integrasi Murid Untuk Perpaduan (RIMUP) Pengurusan Kantin Sekolah Menguruskan Kesihatan Diri murid Pendaftaran murid / Rekod Kedatangan Murid Data Sistem Maklumat Murid (SMM) Data Salah Laku Murid (SSDM) Mengajar sebilangan waktu mengikut Pekeliling Ikhtisas 3/67 1982 (pindaan) Membantu pengetua dalam menguruskan fizikal sekolah. Lain-lain arahan oleh Pengetua / PPD / JPNT / KPM

2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. .

Nota Serah Tugas

SENARAI HARTA BENDA/PERALATAN PEJABAT

BIL 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15

PERKARA Meja Utama (kayu) Kerusi Pegawai Tinggi Kerusi Pegawai Sedang Kabinet Rendah Bercermin (Kayu) Amari Buku (Kayu) Meja Komputer Komputer desktop Printer Whiteboard Telefon (Extension dan direct line) Set Sofa (1 + 1) Jam Dinding Air Condition 1.0 hp Penyangkut Baju Kabinet Besi Berlaci Empat

KUANTITI 1 1 2 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

CATATAN

Nota Serah Tugas

FAIL MEJA (Telah diserahkan kepada Penolong Kanan HEM baru)

Nota Serah Tugas

PERANCANGAN HEM Laporan Aktiviti Januari Mei 2010 a) Mesyuarat Jawatankuasa HEM kali Pertama telah diadakan pada Dis. 2009 b) Mesyuarat Jawatankuasa Disiplin tealah diadakan 2 kali dan yang terakhir pada 17 Mei 2010 c) Mesyuarat jawatankuasa Kantin telah telah diadakan sekali bersama dengan pengusaha kantin d) Program badan dakwah telah diadakan sebanyak 2 kali , Sambutan Maal hijrah dan Sambutan Maulidur Rasul e) Badan kebajikan pelajar bersama dengan dengan Unit Biasiswa berjalan dengan baik dan dalam proses penyenaraian pelajar 6 bawah bagi menerima bantuan. f) Program badan Pengawas berjalan lancar g) SPBT berjalan lancar. h) Program asrama setakat ini telah mengadakan 2 kem. Program kelas tambahan, kelas Fardhu Ain (bantuan PIBG). i) Program Kesihatan Pelajar program rawatan pergigian berjalan lancar. Ceramah kesihatan telah diadakan untuk pelajar menengah rendah telah diadakan. j) Perancangan 3K Gotong Royong 2 kali telah dilaksanakan Perancangan Aktiviti HEM Jun Disember 2010 a) Lawatan Bermaklumat Pengawas Sekolah ke KL dan GH. b) Mesyuarat Pengurusan HEM kali ke 2 2010 c) Laporan Bulanan Prestasi Kantin ke PPD d) Laporan SSDM (Disiplin) ke PPD&JPNT 4 kali setahun e) Program Ihya Ramadhan & Majlis berbuka Puasa bersama dengan PPD dan pegawai JPNT serta semua guru di asrama sekolah f) Mesyuarat menentukan bangunan baru asrama untuk kegunaan Puteri atau Putera g) Pemeriksaan SPBT kali pertama. h) Mesyuarat kali pertama dengan Petender Keselamatan Sekolah dan juga Petender Kebersihan Sekolah. i) Program Sembahyang Hajat Perdana anjuran bersama PIBG k) Program Sambutan Bulan Kebangsaan (Hari kebangsaan) l) Kem Motivasi Pelajar Kelas Peperiksaan Asrama m) Kem Kesejahteraan Diri Pelajar Bermasalah Disiplin Kaunselor n) Bilik Akses di asrama baru. o) Jamuan tahunan asrama p) Jamuan tahunan Pengawas sekolah q) Mengenalpasti serta membina lokasi baru penempatan tempat meletak kenderaan pelajar . r) Membaiki pulih laluan pintu pagar Blok Bestari - bertakung. s) Rundingan dengan kontraktor asrama dan JKR bagi membaiki laluan jalan di Blok Bestari.

Nota Serah Tugas

HAL-HAL LAIN

1.

e-mail Kewangan SBP user name password : kew sester : zak4707

2.

sbpexcellent user name password : smsktrg : 3456ruy

3.

Kewangan: www.dmhsoftware.net/sbp/ user name password : smsktrg : 3456ruy

4.

Pengambilan Pelajar Tingkatan Empat: apps.emoe.gov.my/s3p password 1: daftar sbp06 password 2: T02SP132

5.

School Net user name password : SMSKTRG : SMSKTAP01

6.

Kombinas Kunci Peti Besi: Langkah 1: Langkah 2: Langkah 3: Langkah 4: 20 x 4 kali lawan jam 30 x 3 kali ikut jam 40 x 2 kali lawan jam pusing ikut jam sehingga ketat

7.

No. Telefon (Talian Terus): 09- 626 6854

Nota Serah Tugas

LAMPIRAN A

Bahawasanya saya ENGKU MOHAMED PUTRA BIN ENGKU JALIL KP: 65083111-5197 mengaku segala apa yang dinyatakan dalam sepenuhnya. Saya bersedia memberi kerjasama kepada pegawai yang mengambil alih tugas dan semua pihak yang terlibat sekiranya terdapat perkara-perkara berbangkit yang memerlukan perjelasan dan laporan sama ada secara lisan atau pun bertulis, juga jika bercanggah dengan mana-mana peraturan yang telah ditetapkan oleh Kerajaan melalui Arahan Perbendaharaan, Arahan Perkhidmatan, Perintah Am dan Suratsurat Pekekliling yang dikeluarkan dari semasa ke semasa. Surat Penyerahan dan Akaun Terima Nota Serah Tugas adalah benar dan saya bertanggungjawab

*Saksi Tandatangan Tandatangan :

Nama : ENGKU MOHAMED PUTRA BIN ENGKU JALIL Nama

Nota Serah Tugas

Jawatan : Penolong Kanan HEM Jawatan : SMK Sultan Sulaiman Kuala Terengganu Kuala Terengganu Tarikh : 31 Mei 2010 Tarikh :

Saksi kepada penyerahan tugas ini hendaklah oleh Pegawai Pendidikan Daerah/ Penolong Pegawai Pendidikan Daerah

Nota Serah Tugas