Anda di halaman 1dari 6

mpulsif

Tumpuan
perhatian
singkat
Suka
mengangg
u orang lain
Selalu
bercakap
banyak
Tidak
mematuhi
arahan
Leher pendek
Senang dijangkiti
penyakit telinga
,mata dan
hidung
!arl Langan
dan kakl
pendek
Muka leper
MaLa kecll
dan sengeL
Lldah Lebal
Rambut jarang
dan lurus
Tidak dapat menulis dari kiri ke
kanan dan juga tidak dapat menulis
susunan huruf atau perkataan agar
tidak terbalik kedudukannya
Tidak dapat membuat koordinasi
motor mata-tangan kiri kanan serta
menumpukan perhatian
Tidak dapat membezakan lambang
bertulis dengan bunyi lambang
tersebut
Kebolehan kognitif yang rendah Kebolehan kognitif yang rendah
Gangguan dalam bahasa
Tidak lancar membaca,menulis
daya tumpuan yang lemah
Tidak dapat menyusun atau
mengurus masa dan ruang
mengikut susunannya
kesukaran dalam kematangan
emosi dan social
Kecelaruan pertuturan
Kecelaruan bahasa
Masalah kelancaran
Masalah arLlkulasl
eupayaan
umum yang
lsLlmewa
eupayaan
umum yang
lsLlmewa

Anda mungkin juga menyukai