Anda di halaman 1dari 12

Kemahiran : 19 Perkataan V + KVKK

Nama :
_______________________________________
___________
Tarikh :

________________

Arahan :

Lengkapkan perkataan.

rang

Tahun :

Kemahiran : 19 Perkataan V + KVKK


Nama :
Tarikh :

_____________________________________

Tahun:___________

________________

Arahan : Susun huruf menjadi perkataan.

u
g

a n b

a d g

r a g n

o n
r a

g r

Kemahiran : 19

Perkataan V + KVKK

Nama :
_______________________________________
___________
Tarikh :

________________

Arahan : Bina ayat berdasarkan gambar.


1.

2.

3.

4.

5.

Tahun :

Kemahiran 19: Perkataan V + KVKK


Nama:_____________________________
Tarikh :

Tahun:___________

________________

Arahan: Melengkapkan ayat berdasarkan gambar.


1.

Ibu beli

2.

Saya ada seorang


3.

utan lihat buku.


4.

Rumah nenek sudah


5.

Baju saya terkena

Kemahiran 19: Perkataan V + KVKK


Nama : __________________________________________
Tahun:___________
Tarikh :
Arahan :
1.

________________
Salin ayat di bawah.

Ibu beli udang.

2.

Saya ada seorang abang.

3.

Orang utan lihat buku.

4.

Rumah nenek sudah usang.

5.

Baju saya terkena arang.

Kemahiran 19: Perkataan V + KVKK


Nama :
______________________________________
Tahun:___________
Tarikh :

________________

Arahan : Baca petikan di bawah.


.

Abang.
Ini abang.
Ini abang Nina.
Abang Nina tiga orang.
Abang Nina suka makan udang goreng.
Abang Nina juga suka makan udang goreng tepung.
Jawab soalan berikut.
1. Ini siapa?

2.Nina ada berapa orang abang?


.
3.Abang Nina suka makan apa?
.

Kemahiran 19: Perkataan V + KVKK


Nama :
______________________________________
Tahun:___________
Tarikh :

________________

Arahan : Baca petikan di bawah.

Abang.
Ini abang.
Ini abang Nina.
Abang Nina tiga orang.
Abang Nina suka makan udang goreng.
Jawab soalan berikut.
1. Ini siapa?
Ini
2.

Nina ada berapa orang abang?


Nina ada .

3.

Abang Nina suka makan apa?


Abang Nina suka makan .

Kemahiran 19: Perkataan V + KVKK


Nama:_____________________________
Tarikh :
Arahan :

Tahun:___________

________________
Lengkapkan jawapan di bawah.

Abang.
Ini abang.
Ini abang Nina.
Abang Nina tiga orang.
Abang Nina suka makan udang goreng.
Jawab soalan berikut
Ini abang Nina
Abang Nina suka makan udang goreng
Nina ada tiga orang abang

1. Ini siapa?
..
2. Nina ada berapa orang abang?
..

3.Abang Nina suka makan apa?


..
Kemahiran 19: Perkataan V + KVKK
Nama : ________________________________________
Tahun:___________
Tarikh : ________________

Arahan :
betul.

1.

abang

Susun perkataan supaya menjadi ayat yang

Ini

2.

saya

abang

3.

tiga

Abang

4.

makan

suka

Abang

Ini

orang

goreng

saya

udang

Kemahiran : 19 Perkataan V + KVKK


Nama :

______________________________________

Tarikh :

Tahun:___________

________________

Arahan : Lengkapkan ayat di bawah.

1. Ini

2. Ini

3. Abang

4. Abang

saya.

tiga orang.

makan

goreng.

Kemahiran 19: Perkataan V + KVKK


Nama:_____________________________
Tarikh :

Tahun:___________

________________

Arahan : Salin ayat di bawah.

1. Ini abang.

2.

------------------------------------------------------------Ini abang saya.

------------------------------------------------------------3. Abang saya tiga orang.

------------------------------------------------------------4. Abang suka makan udang goreng.

-------------------------------------------------------------