Anda di halaman 1dari 12

Latihan Topikal

Tahun 6

SK BALAR GUA MUSANG KELANTAN

Mesin Ringkas Dan Mesin Kompleks

Nama Murid: _____________________________________

Tahun: ___________

Arahan; Sila jawab semua soalan yang terdapat dalam set soalan ini.

Bahagian A:

Soalan Objektif / Aneka Pilihan Jawapan

Tiap-tiap soalan diikuti oleh empat pilihan jawapan, iaitu A, B, C dan D. Antaranya ada satu sahaja jawapan yang betul. Pilih jawapan yang betul itu. 1. Antara berikut, yang manakah benar tentang jenis mesin ringkasnya? Alat A B Penyepit ais Playar Mesin ringkas Tuas kelas 1 Tuas kelas 2 Tuas kelas 2 Tuas kelas 3

C Pemecah kekeras D 2. Kereta sorong

Antara alat-alat berikut, yang manakah dibuat mengikut prinsip tuas kelas pertama? I III

II

IV

A B

I dan III sahaja II dan IV sahaja

C D

I, II, dan III sahaja I, II, dan IV sahaja

Rajah 1 3. Berdasarkan Rajah 1, yang manakah dilabelkan benar? P Q R A Daya Beban Fulkrum B Daya Fulkrum Beban C Beban Fulkrum Daya D Beban Daya Fulkrum

Rajah 2 4. Kotak yang ditunjukkan pada Rajah 2 mempunyai berat 120 kg. Antara alat berikut, yang manakah paling mudah digunakan untuk menaikkan kotak itu ke tempat yang tinggi? A C

5. Antara pergerakan yang ditunjukkan pada sistem gear berikut, yang manakah benar? A C

6.

Rajah 3 Mesin ringkas yang terdapat pada mesin kompleks pada Rajah 3 ialah I tuas III satah condong II gear IV roda dan gandar A B I dan IV sahaja II dan III sahaja C D I, II, dan IV sahaja I, III, dan IV sahaja

7. Antara mesin ringkas berikut, yang manakah terdiri daripada sekeping kayu atau logam yang berbentuk V? A Roda dan gandar C Gear B Tuas D Baji 8. Prinsip satah condong diaplikasikan dalam alat berikut, iaitu A C

9.

Antara alatan berikut, yang manakah menggunakan prinsip gear? A Pemukul telur C Tiang bendera B Tukul besi D Kapak

Roda-roda bergerigi. Memindahkan gerakan dari satu bahagian mesin ke bahagian yang lain. Menukarkan arah putaran objek.

10.

Penerangan di atas berhubung kait dengan mesin ringkas A roda dan gandar C takal B satah condong D gear

Rajah 4 11. Antara berikut, yang manakah dibuat berdasarkan prinsip yang sama seperti alat pada Rajah 4? A C

Rajah 5 12. Apakah tujuan utama takal pada Rajah 5 digunakan? A Untuk mengangkat objek yang berat B Untuk menukar arah gerakan daya C Untuk mengurangkan daya yang diperlukan D Untuk memindahkan objek dari satu tempat ke tempat lain

13.

Rajah 6 Di manakah kedudukan fulkrum bagi mesin kompleks ini?

A B

P Q

C D

R S

Rajah 7 14. Berdasarkan Rajah 7, beri definisi secara operasi tentang mesin kompleks. A Mesin kompleks terdiri daripada tuas, roda dan gandar. B Mesin kompleks terdiri daripada tuas, gear, roda dan gandar. C Mesin kompleks terdiri daripada beberapa jenis mesin ringkas. D Mesin kompleks merupakan mesin yang lebih rumit daripada mesin ringkas.

Rajah 8 15. Mesin ringkas P diperlukan untuk menjalankan tugas-tugas di atas. Apakah jenis mesin ringkas P? A Gear C Satah condong B Takal D Roda dan gandar

Rajah 9 16. Bahagian yang bertanda P, Q, dan R pada mesin tuas pada Rajah 9 merupakan P Q R

A B C D

fulkrum beban daya beban

daya beban fulkrum daya fulkrum beban daya fulkrum

Rajah 10 17. Azrin dan Aliya berada dalam keadaan seimbang atas papan jongkangjongket. Antara pernyataan berikut, yang manakah benar? A Berat Aliya ialah 30 kg C Azrin lebih berat daripada Aliya B Azrin dan Aliya sama berat D Aliya lebih berat daripada

Azrin

Rajah 11 18. Dalam sistem gear basikal, gear pengayuh yang besar dan gear yang kecil disambungkan dengan satu rantai. Apakah keistimewaan penggunaan sistem gear seperti ini? A Gear besar dapat menukar arah gerakan gear kecil B Gear kecil dapat diputarkan dalam arah yang sama dengan gear besar C Basikal dapat digerakkan tanpa daya geseran D Basikal dapat dihentikan dengan serta-merta apabila diperlukan Sumber semula jadi Bumi semakin menyusut kerana penggunaannya semakin meningkat. Antara sumber tenaga berikut, yang manakah boleh menyelesaikan masalah tersebut? I Matahari III Angin II Petroleum IV Air A B 20. I sahaja II sahaja C D I, III, dan IV sahaja I, II, III, dan IV

19.

Antara alat-alat teknologi berikut, yang manakah membantu mengeratkan perhubungan penduduk sedunia?

I II A B

Telefon Komputer I dan II sahaja I dan IV sahaja

III IV C D

Teleskop Kapal terbang I, II, dan IV sahaja I, II, III, dan IV

21. Antara berikut yang manakah merupakan kesan sampingn teknologi terhadap manusia? I Penyalahgunaan senjata api II Kejadian bencana alam III Kegiatan pembalakan haram IV Menghubungkan manusia antara satu sama lain A B 22. Mesin dihospital. A B C D 23. I dan III sahaja II dan IV sahaja C D I, II, dan III sahaja I, III, dan IV sahaja

X-Ray merupakan suatu peralatan perubatan yang banyak digunakan Tanpa peralatan tersebut, apakah kesannya pada pesakit di hospital? Pesakit boleh mendapatkan rawatan di hospital luar negara. Doktor akan mengambil masa untuk merawat pesakit. Pesakit akan cepat sembuh dan pulih seperti sedia kala. Doktor akan menggunakan mikroskop dalam merawat pesakit.

Antara alat berikut, yang manakah merupakan mesin yang amat sesuai digunakan dalam kegiatan perlombongan?

Rajah 12 24. Alat di atas merupakan pendorong kepada penciptaan pelbagai jenis dapur untuk memasak. Apakah faktor yang mendorong penciptaan dapur memasak moden?

A B C D

Sumber bahan bakar yang kotor. Senang dikendalikan. Berupaya berfungsi 24 jam. Senang di bawa ke tempat lain.

"Masalah yang dihadapi kebanyakkannya boleh diselesaikan dengan pelbagai cara" 25. Penyataan di atas merujuk kepada? A Mesin Ringkas B Mesin Kompleks C Sumbangan Teknologi D Reka Cipta

Bahagian B:

Soalan Subjektif

Arahan: Tulis jawapan dalam ruangan yang disediakan.

Kotak P Q

Masa diperlukan kotak untuk sampai ke lantai (s) 30 50

R S

45 40 Rajah 1

1.

Rajah 1 menunjukkan masa yang diperlukan untuk empat buah kotak melalui empat buah satah condong yang berlainan ketinggian P, Q, R, dan S. (a) Nyatakan dua maklumat yang perlu dikumpul. (i) (ii) ________________________________________________________ ________________________________________________________

(b) Apakah hubungan antara kecondongan satah dengan masa diperlukan untuk kotak sampai ke lantai? ______________________________________________________________ (c) Apakah kegunaan satah condong? ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

Rajah 2 2. (a) Ramalkan arah putaran gear Q apabila gear P diputar ikut arah jam. ______________________________________________________________ (b) Apakah yang dapat diperhatikan tentang kelajuan gear P dan Q?

______________________________________________________________ (c) Nyatakan dua kegunaan gear ini. (i) (ii) ________________________________________________________ ________________________________________________________

Rajah 3 3. Rajah 3 menunjukkan dua mesin kompleks yang digunakan oleh seseorang untuk ke pasar. Jadual 2 menunjukkan masa yang diperlukan untuk sampai ke pasar.

Gear Yang Digunakan 2 3 4

Masa Tiba (minit) Basikal 14 11 8 Motorsikal 9 7 5

Jadual 2 (a) Apakah pemboleh ubah yang (i) dimanipulasikan? ________________________________________________________ (ii) bergerak balas? ________________________________________________________ (b) Nyatakan pernyataan tentang hubungan antara kedua-dua pemboleubah itu. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

Saiz gear akan mempengaruhi masa ketibaan kenderaan. (c) Nyatakan satu hipotesis berdasarkan pernyataan di atas. ______________________________________________________________ ______________________________________________________________

Soalan Tamat