Anda di halaman 1dari 21

PETA MINDA ?

Peta minda merupakan suatu pembinaan yang dibuat di atas sehelai kertas, idea penting diletakkan di tengah- sebagai pusat utama dan idea lain yang berkaitan dikembangkan di luar idea utama dengan menggunakan pusat kecil, garisan, bongkah geometri, warna dan sebagainya

Peta minda dibentuk berdasarkan otak manusia memproses maklumat. Penyelidikan menunjukkan bahawa otak manusia memproses dan merakamkan maklumat berbeza dengan komputar

Otak manusia memproses maklumat dengan cara linear, membuat pengelolaan yang menyeluruh, menghubungkait, membanding, menganalisis dan sebagainya

Dalam peta minda, maklumat penting adalah disusun dengan cara keseluruhan supaya menghasilkan struktur pola yang kreatif Ia selaras dengan cara otak memproses dan merakamkan maklumat Penyelidikan- Otak menggunakan pengelolaan keseluruhan untuk menghubungkaitkan idea penting

Maklumat yang disusun mengikut struktur organik otak adalah lebih mudah dirakamkan dalam ingatan jangka panjang daripada maklumat yang disusun secara linear

Cara linear

_____________ ______________ ______________

______________ ______________ ______________

______________
______________

______________
______________

Kegunaan Peta minda

Menyampaikan persembahan Mengambil nota semasa ceramah, kuliah Daya ingatan meningkat 50% Membuat perancangan-dalam pembelajaran, pengajaran, membaca buku , kuliah, mesyuarat dll

Kebaikan Peta Minda


Boleh menggabungkan fungsi otak kiri dengan bahagian otak kanan
Tingkatkan daya ingatan

Idea lebih fleksibel, kreatif dan menarik, idea mudah dikembangkan

Sambungan.
Hubungan idea dalam peta minda mudah dikenalpasti kerana dilengkapkan dengan simbol, rajah, bongkah dan warna menarik Penyelidikan- Semua idea atau maklumat yang telah dialami adalah dirakamkan dalam ingatan, peta minda sebagai kunci membuka pintu ingatan

Sambungan

Boleh meningkatkan daya pemerhatian dan pemusatan fikiran-semua anggota bersedia dan terlibat Sangat penting semasa membuat ulangkaji pelajaran atau bahan bacaan- ia ringkas, memberi makna yang nyata dan tersirat

Give energy / Beri tenaga Grow / Membesar Stay healthy / Sihat Food / Makanan Air / Udara To breathe / Bernafas

Basic Needs of Human Keperluan Asas Manusia

Water / Air Drinks / Minuman Grow / Membesar Stay healthy / Sihat

Shelter / Tempat perlindungan To protect from - danger / bahaya - extreme weather / cuaca melampau -sun & rain / matahari dan hujan

Si nar

Cari semua maklumat tentang sesuatu bab yang hendak dibuat peta minda
Cari kata kunci yang sesuai

Contoh :

BASIC NEEDS OF HUMAN

- FOOD/MAKANAN
- AIR/UDARA - WATER/AIR - SHELTER/TEMPAT TINGGAL

Tulis tajuk/bab di tengah-tengah dan sub topik di bahagian kelilingnya. Pergi ke setiap subtopik dan tuliskan kata kuncinya (fakta-fakta penting) Ulangi sehingga semua isi penting telah tercatat

Masa menyiapkannya antara 10-20 minit Jangan terlalu mementingkan warna-warni sehingga menumpukan masa mewarnakannya dari mencari kata kunci yang penting

Setelah siap, baca 3 kali atau dibentangkan, disimpan, tampal Cuba buat bayangan minda dengan cara menulis semula peta minda tersebut pada kertas lain

2.2

Being aware that certain behaviour can disturb life processes Menyedari bahawa sesetengah perlakuan mengganggu Behaviour That Can Disturb Life Processes Perlakuan yang boleh mengganggu proses hidup Smoking / Merokok

Effects / Kesan - Lung cancer Kanser paru-paru - Coughing Batuk

Drinking Alcohol / Minum Alkohol

Taking Drug / Mengambil Dadah

How to avoid / Bagaimana untuk hindari Occupied time with beneficial activities Memenuhi masa dengan aktiviti berfaedah Participate in a campaign Ambil bahagian dalam kempen Advise from their peers Nasihat daripada rakan sebaya

Effects / Kesan - Delay respond to stimuli Lambatkan ransangan terhadap ransangan - Lose ability to walk in straight line Hilang keupayaan berjalan dengan lurus - Can cause accidents Menyebabkan kemalangan

CONTOH-CONTOH PETA MINDA

CARTA ALIRAN

CARTA TULANG IKAN

CARTA BLOK

Anda mungkin juga menyukai