Anda di halaman 1dari 11

Contoh Lembaran kerja

A) Tandakan ( ) pada kumpulan yang lebih banyak.

Contoh Lembaran kerja

A) Warnakan merah bagi objek yang paling banyak dan biru paling sedikit.

Contoh Lembaran kerja

A) Lengkapkan gambarajah di bawah dengan melukis bilangan

objek, 1.

sedikit
2.

banyak

sedikit
3.

banyak

banyak
4.

sedikit

sama banyak
5.

sama banyak
Contoh Lembaran kerja A) Padankan gambar dengan nombor yang betul.

I 2 3 4 5 6 7 8
Contoh Lembaran kerja

A) Suaikan

Contoh Lembaran kerja

A) Warnakan objek mengikut nombor yang diberi.

3 I 5 7 4
Contoh Lembaran kerja A) Tuliskan angka secara urutan menaik.

I
2

3 3 6 7 6 4 6

5
4

9 8

4
5

Contoh Lembaran kerja

A) Tuliskan angka secara urutan menurun

5
2

3 7 6 4 2 5 4

9
3

7
4

5
5

Contoh Lembaran kerja

A) Tuliskan angka yang betul berdasarkan gambar.

Contoh Lembaran kerja

A) Suaikan nama dengan nombornya.

satu dua tiga empat lima enam tujuh lapan


Contoh Lembaran kerja A) Tuliskan angka dan perkataan. Objek Angka

5 2 6 4 I 3 8 7
Perkataa n

satu